Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien"

Transkript

1 Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

2 KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Ørestad Skoles skoleport: Ørestad Skoles virtuelle hjemmeside: Side 2 KKFO Melodiens Forældreguiden

3 INDHOLD VELKOMMEN TIL MELODIEN, FRITIDSORDNINGEN PÅ ØRESTAD SKOLE... 4 Normeringen i Fritidsordningen (pr. 1. august 2013)... 4 Åbningstider i Fritidsordningen (almindelige skoledage)... 4 Åbningstider i ferier og på skolefridage... 4 Morgenåbning... 4 Optagelse og indmelding... 4 Personalenormering... 4 VÆRDIGRUNDLAG OG PÆDAGOGIK... 5 Daglig organisering... 8 Primær pædagogens rolle og ansvar... 8 Fritidsordningens dagligdag... 9 Elektronisk afkrydsningssystem... 9 Fysiske forhold i Fritidsordningen... 9 DAGLIGE AFTALER/REGLER Sikkerhedsregler Hvor må børnene være i Fritidsordningen Hvornår må børnene benytte telefonen GÅ-HJEM AFTALER FORÆLDRESAMARBEJDE OG PRAKTISK INFORMATION Garderobe, regntøj, skiftetøj og indesko Ændringer i hjemmet Skoleferie og fridage Udflugter og aktiviteter i skoleferier og fridage Information fra Melodien Forældresamtaler Mobiltelefon Forsikring af barnet i Fritidsordningen Privat legetøj Hvad koster det at gå i Fritidsordningen Udmeldelse Praktiske oplysninger når dit barn begynder i Melodien Sygdom SÆRLIGT FOR NYE BØRN OG FORÆLDRE KKFO Melodiens Forældreguiden Side 3

4 VELKOMMEN TIL Melodien, Fritidsordningen på Ørestad Skole Melodien er en afdeling i KKFO Ørestad Skole. KKFO en (Københavns Kommunes Fritids Ordning) er etableret i henhold til folkeskolelovens paragraf 3, stk. 4. Skolebestyrelsen er tilsynsførende og skolelederen er øverste pædagogiske og administrative leder i fællesskab med KKFO-lederen. KKFO-leder indgår ligeledes i skolens samlede ledelse. Herudover er der ansat en afdelingsleder til Fritidsordningen. Denne forældreguide fortæller om Fritidsordningens værdier, regler, organisering, pædagogiske aktiviteter og dagligdag generelt. Normeringen i Fritidsordningen (pr. 1. august 2012) 0. årgang 3. årgang 1 voksen til 15 børn Åbningstider i Fritidsordningen (almindelige skoledage) Fritidsordningen har åbent mandag til fredag Åbningstider i ferier og på skolefridage Mandag til fredag Morgenåbning Mellem kl er der morgenåbning. Børnene krydses ind i vores indkrydsningssystem. Mellem kl serveres der morgenmad på 4. sal, som typisk består af havregryn / cornflakes / müsli samt mælk. Optagelse og indmelding Fritidsordningen optager kun børn fra Ørestad Skoles årgang. Personalenormering Udover ledelsen er der pt. ansat 11 pædagogisk personaler på fuldtid og 24 pædagogisk personaler på deltid. Melodien har ligeledes et korps af faste vikarer. Herudover kan der være ansat støttepersoner eller projektmedarbejdere med varieret timetal. Man kan få et overblik over det faste personale, som er tilknyttet Fritidsordningen på væggen over for hovedtrappen på 4. sal. Side 4 KKFO Melodiens Forældreguiden

5 VÆRDIGRUNDLAG OG PÆDAGOGIK Melodien arbejder med værdibaseret pædagogik Værdibaseret pædagogik er en metode til at opnå en sund og fornuftbestemt dagligdag. En metode hvor alle (børn, forældre og personale) trækker i samme retning, dvs. værdierne skaber retning for at opnå en dagligdag med pædagogisk kvalitet. Det skal være grundlæggende værdier, der ligger til grund for de mange beslutninger, der træffes i hverdagen i samværet med børnene. Pædagogisk arbejder vi med adfærd gennem kultur og holdninger frem for gennem handlingsanvisende regler. Der er plads til at få og give indflydelse og der er plads til, at der er forskellige muligheder i forskellige sammenhænge og i forskellige situationer. Regler er naturligvis stadig nødvendige indenfor områder, der kræver sikkerhed. Der vil vi stadig have dem! Men regler hører for børnene til et bestemt sted, i en bestemt situation. Det gør, at regler er vanskelige at flytte med sig ud i andre sammenhænge. Vi vil gerne bidrage til børnenes muligheder ved, at lære dem noget, de kan overføre til andre sammenhænge udenfor Melodien. Det er grundlæggende værdier og deres personlige holdninger til, hvad der er godt og skidt. Vi vil forhåbentligt opleve, at det giver os gode muligheder for at sige ja til børnenes initiativer og ønsker, fordi vores opgave så bliver at skabe rammen om og muligheden for at børnene kan komme til at forfølge egne initiativer. Det gælder for os om, at kunne komme til at sige ja! til børnenes forslag. Ørestad skoles og KKFO s værdier Tryghed Samhørighed Demokrati Bærdygtighed Æstetik, innovation og læring Tryghed betyder for os, at: Vi lærer børnene at sætte ord på deres følelser. Vi har tydelige strukturer og rammer der præger dagligdagen. Vi er åbne og kommunikerer med forældrene i hverdagen. Vi italesætter det vi ser. Vi drager omsorg for hinanden. Vi hilser på hinanden, når vi kommer og går. Vi handler proaktivt i forhold til mobning. Vi har etableret et forældrenetværk. Vi oplever, at: Vi har glade og aktive børn. Børn leger på tværs af hold og årgange. Vi får positive tilkendegivelser fra forældrene. Voksne og børn opfører sig respektfuldt overfor hinanden og taler sammen indenfor nå-afstand. Alle børn er i legegrupper. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 5

6 Samhørighed betyder for os, at: Vi lærer børnene at udtrykke sig aktivt. Vi styrker børnenes relationskompetencer. Vi arbejder aldersintegreret. Vi præsenterer børnene for forskellige arbejdsfællesskaber såvel på basisholdene som i andre sammenhænge. Vi er nysgerrige på hinandens holdninger og handlinger. Vi er alle en enhed med respekt for hinandens forskellighed. Vi oplever, at: Vi hjælper hinanden. Vi lytter til hinanden og taler med hinanden. Børn leger sammen med mange forskellige på tværs af aldersgrupper. Vi tager socialt ansvar. Vi er opmærksomme på og ser hinanden. Forskellige personalegrupper arbejder sammen om opgaven at drive skole og KKFO. Demokrati betyder for os, at: Vi arbejder med trivselsregler på basisholdene. Vi afholder børnemøder, hvor børnene oplæres i at afholde møder og træffe beslutninger. Vi har en anerkendende kommunikation. Vi alle er loayle i forhold til og tager ansvar for fælles beslutninger. Vi kommunikerer hyppigt og tydeligt på Intra, vis ugebreve, aktivitets og årsplaner samt nyhedsbreve. Vi har en skolebestyrelse og et elveråd med reel indflydelse. Skolen byder aktivt ind i lokalområdet. Vi oplever, at: Børnene styrer deres egne møder med ordstyrer og mødeleder. Vi er engagerede og kommer med forslag. Vi er velinformerede om og efterlever fælles beslutninger. Børnenes og forældrenes valg, idéer og forslag er synlige på skolen og i undervisningen. Vi har en aktiv og synlig skolebestyrelse. Skolen er synlig og kendt i lokalområdet. Bæredygtighed betyder for os, at: Vi har fokus på børn og voksnes fysiske tilstand. Vi afholder sund uge. Vi udarbejder sundhedspolitik i samarbejde med sundhedspersonalet. Vi har fokus på genbrug. Vi bevidstgør om forbrug og energi. Vores bygning er grøn. Kantinen serverer sund og fortrinsvis økologisk mad. Vi tænker bæredygtighed ind i alle indkøb. Side 6 KKFO Melodiens Forældreguiden

7 Vi oplever, at: Vi er veludhvilede og har fået morgenmad. Vi er fysisk aktive og bruger trappen. Vi samler og sorterer affald. Vi slukker elektriske apparater og sparer på vandet. Vi stiller spørgsmål om og underviser i bæredygtighed. Vi rydder op og passer på vores ting. Vi bruger klimalaboratorium og CTS styring aktivt i undervisningen. Æstetik, innovation og læring betyder for os, at: Vi udruster til at kunne færdes i den virtuelle verden og kunne forholde sig kritisk i den. Æstetikken er synlig på skolen. Vi skaber rammer, der understøtter forskellige læringsstile. Vi undervisningsdifferentierer og tilstræber, at hver elev har et højt fagligt niveau. Vi vægter en ekperimenterende læring og udvikling af entrepenante elever. Vi oplever, at: Børnene arbejder ud fra deres forskellige læringsstile. Børnene er skabende og kan omsætte nye idéer til handlinger. Vi har særlige rum, der understøtter æstetikken og æstetikken er synlig i alle rum. Børnene er nysgerrige og har et højt fagligt niveau. Vi har synlige output i form af elevproduktioner. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 7

8 Daglig organisering Hvert basishold på årgang har tilknyttet 1 primær pædagog fra fritidsordningen. Primær pædagogen fra fritidsordningen indgår i undervisningen i et vist omfang. Sammen med underviserne danner de teamet af primærvoksne om 0./1. årgangen og 2./3.årgangen. Primærvoksne på årgangen (pædagoger, medhjælpere og lærer) samarbejder om årsplanlægningen. Ørestad Skole og KKFO tænkes som én enhed hvorfor der er et meget tæt samarbejde mellem lærer og pædagoger. KKFO ens primære fokus er at fremme børnenes sociale, alsidige og personlige kompetencer. Det betyder, at der hver måned afholdes børnemøder og at der afholdes forpligtende aktiviteter og udflugter, hvor vi forventer at børnene deltager. Primærpædagogernes rolle og ansvar Primærpædagogerne er tilknyttet ét basishold og er med til, sammen med basisholdets lærere, at lave basisholdets udviklingsplan. Som primærpædagog i KKFO en er dennes rolle og ansvar at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling i Fritidsordningen at sikre at alle børn føler sig trygge at sørge for en god og tryg start i Fritidsordningen at afholde månedlige børnemøder (første mandag i måneden) at afholde løbende forpligtende aktiviteter, projekter og udflugter at arrangere sociale arrangementer (f.eks. forældrekaffe, udstilling) at være den primære kontakt til forældrene at afholde forældremøde at afholde forældresamtaler efter behov Primærpædagogerne aflægger et fastlagt antal timer på basisholdet. Timerne fordeles forskelligt men kunne se således ud: Med en fast indskolingsdag (typisk fra kl ) I nogle temadage, projektdage eller særlige sociale arrangementer f.eks. ekskursioner, observationer, kulturarrangementer m.v. Forældremøder Skole-hjemsamtaler Forberedelse, møder og diverse Side 8 KKFO Melodiens Forældreguiden

9 Fritidsordningens dagligdag Morgenåbnerne møder kl. 6:30, hvor de sørger for morgenmad til de børn, der kommer indtil kl. 7:30. Kl. 7:50 fortsætter pædagogerne typisk i indskolingen. Det resterende pædagogiske personale møder kl Personalegruppen bliver her delt ud på de aktiviteter og områder, hvor der foregår aktiviteter og hvor, der er opgaver der skal løses. Når børnene får fri fra skole går basisholdets primærpædagog ind på basisholdet. Primærpædagogen laver overlevering med børnene og børnene krydses ind elektronisk. Primærpædagogen informerer ligeledes om dagens aktiviteter. Mandag, onsdag og fredag kører vi en fast struktur, hvor vi på forhånd har fastlagt, hvor de enkelte basishold på årgang skal være om eftermiddagen. Dette giver overblik og skaber tryghed for børnene. Børnene har mulighed for at lege med deres venner eller danne nye venskabsrelationer samt gå til / fra de aktiviteter, som de har lyst til. De børn, som har tilmeldt sig til en fast aktivitet skal naturligvis blive i aktiviteten så længe den foregår. I tidsrummet mellem kl. 14:00 15:30 har vi åben café, hvor der tilbydes eftermiddagssnacks. Det er børnenes eget ansvar at gå i caféen og få en eftermiddagssnack, medmindre andet er aftalt. Tager vi på tur med børnene, kan I forvente vores hjemkomst senest kl Kommer vi senere hjem, vil vi sende en seddel med hjem, så I er informeret. Elektronisk afkrydsningssystem På Melodien har vi et elektronisk afkrydsningssystem. Når dit barn starter i KKFOen, skal du gå ind i systemet og udfylde det med forskellige oplysninger. Det drejer sig om stamkortoplysninger, diverse tilladelser osv. Det er vigtigt, at du bruger systemet, da det er her, vi kommunikerer for en stor del. Alle børn bliver krydset ind i KKFO en hver dag efter skole (i overleveringstid kl ). Så hvis dit barn ikke kommer, skal du give besked til os gennem afkrydsningssystemet. Når du bruger systemet, så ved vi besked om når dit barn er syg, har ferie osv. fordi din meddelelse automatisk vises for personalet. Husk altid at melde til eller fra ferier. Det letter overblikket for os. Vi hjælper altid gerne med systemet, så spørg endelig. Fysiske forhold i KKFO en Fritidsordningen er en funktionsopdelt. I Fællesrummet på 4. sal er der stilleområdet omkring dirigenten, afdelingsleders kontor, køkkenet, Eventyrhulen, Ateliet (billedkunstlokaler), Rytmikken (tumlesal), udendørs legeplads, medieværksted og legorum. Området omkring dirigenten er Melodiens kommandocentral, hvor der hver dag er en fast person tilknyttet, som sørger for at tage telefon, ajourføre tavlesystemet med oplysninger om hvor børnene befinder sig m.m. Det er også stedet, hvor børnene selv skal trykke sig ud når de går hjem og skal sige FARVEL. I Fællesrummet er der mulighed for at spille Warhammer, brætspil og lave kreative ting mm. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 9

10 Eventyrhulen fungere som et læse / lytte værksted, hvor børnene kan fordybe sig i bøger og tegneserier, høre musik og lydbøger med høretelefoner mm. På 5. sal er der også et fælles område med adgang til et udendørsareal, materielt design (håndarbejde / sløjd), medieværksted og et stille rum med sansemotoriske aktiviteter. På 3. sal holder vores Fritidsklub til. Fritidsklubben har eget basislokale men benytter også resten af KKFO en. Ligeledes på 3. sal har vi Monofonien som er vores musiklokaler. På 2. sal har vi hallen som vi benytter dagligt til fysisk udfoldelse. Her findes vores største udeareal også. På platformen mellem Ørestad Skole, Ørestad Gymnasium og kontorhuset Winghouse ligger vores største legeplads hvor vi har klatrestativer og boldbane. I stueplan har vi vores Dramasal. Her laver vi teater, dans, skuespil, rollespil, musikvideoer og meget andet. Krattet er en naturlegeplads som er tilknyttet skolen og KKFO. Krattet ligger mellem skolen og Slusevej og er et område vi benytter dagligt. For at komme i krattet skal man følges med en voksen. I krattet laver vi bålmad, snitter med dolke, hugger med økser, bygger huler og hygger os i al slags vejr. På touchscreens noterer børnene selv, når de går på de forskellige etager. Dette letter udfordringen for forældrene når børnene hentes i KKFO. VIGTIGT HUSK at sige goddag og farvel. Fritidsordningen er en kontrolleret pasningsordning dvs. vi har pædagogisk tilsynspligt. Af hensyn til ind- og udkrydsning SKAL børnene sige farvel til en voksen. HUSK at give besked, hvis Jeres barn ikke møder i Fritidsordningen eller hvis der f.eks. er ændringer vedrørende afhentning. Side 10 KKFO Melodiens Forældreguiden

11 DAGLIGE AFTALER OG REGLER Sikkerhedsregler Børnene får en grundig introduktion i vores sikkerhedsregler samt hvor i huset og på udearealet de må færdes når de er i Fritidsordningen. Løbende bliver dette gennemgået med børnene, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt i Fritidsordningen. Hvor må børnene være i Fritidsordningen I Fritidsordningen må børnene færdes på udendørs arealer på 4. og 5. sal samt fællesområder og de tilknyttet aktivitetslokaler på begge etager. Ligeledes må alle benytte Hallen og Dramasalen. Disse grænser vil barnet blive bekendt med ved skolestart og personalet vil løbende bl.a. til børnemøder/ved afkrydsning minde børnene om vores aftaler Hvornår må børnene benytte telefonen 1. Er et barn utilpas eller usikker på aftaler, må KKFO telefonen benyttes. 2. Hvis et barn vil lave legeaftaler med andre børn må telefonen benyttes når første barns forældre er til stede i Fritidsordningen. Vi opfordrer Jer til at benytte jeres egne mobiltelefoner, for at undgå at telefonlinien bliver blokeret mere end højst nødvendigt. I Tabulex kan I som forældre oprette legelister, som kan være Jer behjælpelige i forhold til legeaftaler. Som udgangspunkt opfordres til, at I etablere legeaftaler på forhånd f.eks. dagen før. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 11

12 GÅ-HJEM AFTALER Melodien er af den pædagogiske overbevisning, at børn i 0. årgang og i 1. årgang skal have en god, sjov og tryg hverdag, hvilket sker i et tæt samarbejde mellem forældre og pædagoger. I Fritidsordningen har børnene krav på at få mulighed for at lege, lære, nyde livet og fordybe sig i de pædagogiske aktiviteter i de forskellige læringsmiljøer. Erfaringer viser, at børn bedst kan lege og fordybe sig i de mange forskellige processer/aktiviteter, når de føler sig trygge - det sker bl.a. ved tilkendegivelsen af klare regler og rammer, f.eks. at de kender deres afhentningstidspunkt, og at de er bekendte med hvem der henter dem. Det er naturligvis personalets ansvar, at være nærværende og danne rammer for, at børnene kan føle sig trygge og har en udviklende eftermiddag. På baggrund af dette har KKFO-ledelsen vedtaget et sæt aftaler for børnene. FORÆLDRESAMARBEJDE OG PRAKTISK INFORMTION Garderobe, regntøj, skiftetøj og indesko Hvert enkelt barn får tildelt et skab til personlige ejendele samt skoletasker, overtøj osv. Afhængig af årstiden ønsker vi i Fritidsordningen, at der forefindes skiftetøj, gummistøvler, regntøj, badetøj i skabene. Børn/forældre sørger selv for at holde orden i skabene. Derudover har vi store sorte garderober stående på 4. og 5. sal som kan benyttes til overtøj og udesko som børnene har på når de kommer i skole. Disse garderober tømmes hver dag kl. 17:00. Hele Ørestad Skole er skofrit område. Det betyder, at børnene skal have indesko eller sutsko i deres skab. Der er overtræksko til benyttelse af forældre og gæster ved alle indgange til skolen. Ændringer i hjemmet Af hensyn til barnet er det vigtigt, at Fritidsordningen (primærpædagogen) bliver informeret om ændringer i hjemmet, som kan påvirke Jeres barn følelsesmæssigt. Personalet har selvfølgelig tavshedspligt vedrørende de private oplysninger, som de får kendskab til. Informer også Fritidsordningen, hvis der er ændringer af adresser og telefon nr. eller andet som kan være relevant for Jeres barns hverdag. Skoleferie og fridage I ferier og på skolefridage krydser børnene sig ind, når de møder om morgenen. Afkrydsning gennemgås igen kl sammen med børnene. De børn, som er tilmeldt ferieperioden, men ikke møder op i Fritidsordningen kontaktes ikke. Det er forældrenes ansvar, at sikre at børnene er mødt ind i Fritidsordningen (der vil ikke foregå kontrolopringninger fra Fritidsordningen). Udflugter og aktiviteter i skoleferier og fridage Det er vigtigt, at børnene kommer i Fritidsordningen senest kl af hensyn til udflugter ud af huset. Det kan forventes, at disse aktiviteter først slutter kl Børnene skal IKKE medbringe penge til udflugter. Ved udflugter skal børnene altid medbringe En lille rygsæk En solid madpakke En drikkedunk Regntøj badetøj håndklæde solcreme Der vil, udover de daglige aktiviteter, være udflugterne til skov og strand, til museer og samlinger og meget andet. Af hensyn til planlægningen af disse udflugter i ferierne og afvikling af personales ferie beder vi Jer udfylde et ferieskema vedr. børnenes fremmøde. Side 12 KKFO Melodiens Forældreguiden

13 Hvis Jeres barn er tilmeldt, men holder fri, skal I huske at ringe og give besked. Information fra Melodien På Tabulex har I mulighed for at tilmelde Jeres barn til forskellige aktiviteter. Basisholdets primærpædagog vil, når det er relevant, skrive nyhedsbreve til børn og forældre. Information kan også stå på de elektroniske tavler i huset. På Fritidsordningens elektroniske tavle (i dirigentområdet på 4. sal) kan man se dagens aktiviteter. Løbende udkommer der nyhedsbreve fra Melodiens ledelse. Forældresamtaler Primærpædagogen deltager, sammen med basisholdets 2 lærere, i skole-hjemsamtaler. Udover dette holdes andre samtaler efter behov. Forældre kan altid bede om en samtale, med både primærvoksen samt ledelsen. Der er naturligvis også mulighed for at tale sammen i hverdagen, og hvis det kniber med tiden finder, vi en tid hurtigst muligt. Mobiltelefon Som udgangspunkt er det tilladt for børnene at have mobiltelefonen tændt i Fritidsordningen. Vores retningslinjer skal selvfølgelig overholdes. Forsikring af barnet i Fritidsordningen Når man har sit barn gående på Ørestad Skole og Melodien, skal man vide at barnet ikke er forsikret af skolens eller Melodiens forsikring. Det er familiens egen forsikring, der dækker hvis barnet kommer til skade, smadrer et vindue eller på anden måde skal erstatte noget. Det samme gælder hvis barnet er på tur og der sker en ulykke forvoldt af barnet. Det er ligeledes familiens egen forsikring, som skal erstatte hvis der er ting, som går i stykker eller mistes i KKFO en. Det meste dækkes af en almindelig familieforsikring eller indboforsikring. Privat legetøj I Fritidsordningen må børnene gerne tage deres eget private legetøj med, men det er på eget ansvar. KKFO en erstatter ikke noget der går i stykker eller forsvinder, og vi opfordrer til, at man skriver navn på alt, hvad man tager med. Hvad koster det at gå i Fritidsordningen Pris pr. måned er pr. 1. august 2014 kr ,00 (juli måned er betalingsfri). Der kan søges om friplads efter gældende regler. Ansøgningsskema kan rekvireres på Københavns Kommunes hjemmeside eller gennem Fritidsordningens ledelse. Udmeldelse Udmeldelse af dit barn skal ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned via Fritidsordningens ledelse. Praktiske oplysninger når dit barn begynder i Melodien Når man begynder i Fritidsordningen skal i udfylde et stamkort i Tabulex. Det er vigtigt at dette stamkort bliver udfyldt så hurtigt som muligt. Det er i stamkortet alle oplysninger som telefonnumre, allergier, forældremyndighed, hvem der må hente osv. skal stå. Det er vigtigt hvis der er ændringer i oplysningerne at I opdaterer stamkortet. Har barnet allergi eller er der andre forholdsregler vi skal vide for at tage hensyn er det vigtigt at barnets primærpædagog får det af vide. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 13

14 Sygdom Fritidsordningen får besked fra skolen/kontoret hvis Jeres barn er sygt. I ferie perioder må I meget gerne meddele inden kl. 9:30, hvis Jeres barn er sygt og tilmeldt i ferieperioden. Side 14 KKFO Melodiens Forældreguiden

15 SÆRLIGT FOR NYE BØRN OG FORÆLDRE Inden barnet begynder, vil vi gerne opfordre til at I kommer på besøg. Hermed vil der være noget genkendeligt for barnet den første rigtige dag. De første dage efter barnet er begyndt, kan det være en god idé, at lade barnet være i Fritidsordningen i en kortere periode, da barnet typisk bliver meget træt i den første tid, på grund af mange nye indtryk. En af de ting vi i Fritidsordningen lægger vægt på i begyndelsen, er at børnene skal kende området, dels indenfor, men også udearealet. Da Fritidsordningen dækker et stort område, kan det for nogle børn virke uoverskueligt. Derfor bruges en del tid på at vise rundt og lave aktiviteter forskellige steder. Netop dette gør at børnene hurtigere bliver trygge ved at bruge hele området. Det er vigtigt, når Jeres barn ikke bliver hentet af Jer, at I informerer Fritidsordningens personale om, hvem der henter, og hvornår barnet bliver hentet. Dette kan gøres gennem Tabulex. Når I kommer for at hente Jeres barn sker det ofte, at de lige skal lege færdig. Det kan også være en udfordring at finde sit barn da Fritidsordningen er stor. Kig først på afkrydsningsskærmene på 2., 3. eller 4. sal. Her noteres når børnene er andre steder på området. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 15

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til GFO Skovshoved

Velkommen til GFO Skovshoved Velkommen til GFO Skovshoved 1 Opstart 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til alle børn og forældre...3 Dagligdagen i GFO en...5 Når barnet skal hjem fra GFO...5 Beskeder til GFO en...5 Aktiviteter...6

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

DUS VESTBJERG SKOLE 1

DUS VESTBJERG SKOLE 1 1 VELKOMMEN TIL DUS VESTBJERG DUS Vestbjerg er en fritidsinstitution, opdelt i tre afdelinger. DUS I for 0. årgang til 2. årgang, en DUS 345 for 3., 4. og 5. årgang og DUS K, som er en del af et helhedstilbud

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Nedenstående er skrevet til Jer som er interesseret i

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s.

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s. Indhold Velkommen til Nymarken s SFO s. 3 SFO-tid er god fritid s. 3 Pædagogiske overvejelser s. 3 Mål s. 3 Dagsrytme s. 4 MorgenSFO Skoletid EftermiddagsSFO Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen

Læs mere

Infoguide, januar 2013

Infoguide, januar 2013 Løjt Kirkeby Skole Løjt Skolegade 27, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Infoguide, januar 2013 Velkommen til SFO Regnbuen! Regnbuen har til huse i nyrenoverede og ombyggede lokaler lige overfor Løjt Kirkeby

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden.

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden. Skoleåret 2014/15 Fritter abc VELKOMMEN TIL MUNKEBJERGSKOLENS FRITIDSORDNING Fengersvej 6-5230 Odense M www.munkebjergskolen.odense.dk e-mail munkebjergskolen.buf@odense.dk Vi har følgende kriterier for

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Informationsfolder 1

Informationsfolder 1 1 Informationsfolder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvem... 3 Hvad... 3 Normering... 3 Pris... 4 Åbningstid... 4 Indskrivning... 4 Personale... 5 Dagsrytme... 6 Børnegrupper... 6 Vildhestene...

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Velkomstfolder. Lindehuset. Lindevej 3-5

Velkomstfolder. Lindehuset. Lindevej 3-5 Velkomstfolder Lindehuset Lindevej 3-5 VELKOMMEN TIL LINDEHUSET. Lindehuset er en kommunal fritidsklub for børn fra 4. til 7. klasse, juniorklub for 5. 7. klasse og ungdomsklub for 7. kl. - 3.g. Desuden

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Praktisk information til forældrene i SFO en 2013/14

Praktisk information til forældrene i SFO en 2013/14 Praktisk information til forældrene i SFO en 2013/14 Degnestræde 11, Lødderup, 7900 Nykøbing Mors Tlf: 96690209/ 51369858 Åbningstider: Mandag torsdag: 06.15-17.00 Fredag: 06.15-16.00 Personale Heidi Madsen

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Åbningstid : Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Fritidsklub Mandag & Tirsdag 11.30-20. Onsdag, torsdag & fredag 11.30-17. Skole- fri & feriedage 10-17. Juniorklub Onsdag kl. 17.30-22. Kontingent : 458,-

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles.

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles. PARKSKOLENS SFO ØnskeØen Park Allé 2, 7600 Struer Telefon: 97 85 11 52 Velkommen til Parkskolens SFO, ØnskeØen Denne folder er en orientering til børn, forældre, samarbejdsparter og andre interesserede,

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Velkommen til Mølleskolens SFO

Velkommen til Mølleskolens SFO Årsplan 2010/11 Velkommen til Mølleskolens SFO Hermed foreligger årsplanen for 2010/2011. I årsplanen beskrives kort de tanker, der ligger bag dagligdagen. Dette er forhåbentlig med til, at I som forældre

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere