Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien"

Transkript

1 Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

2 KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Ørestad Skoles skoleport: Ørestad Skoles virtuelle hjemmeside: Side 2 KKFO Melodiens Forældreguiden

3 INDHOLD VELKOMMEN TIL MELODIEN, FRITIDSORDNINGEN PÅ ØRESTAD SKOLE... 4 Normeringen i Fritidsordningen (pr. 1. august 2013)... 4 Åbningstider i Fritidsordningen (almindelige skoledage)... 4 Åbningstider i ferier og på skolefridage... 4 Morgenåbning... 4 Optagelse og indmelding... 4 Personalenormering... 4 VÆRDIGRUNDLAG OG PÆDAGOGIK... 5 Daglig organisering... 8 Primær pædagogens rolle og ansvar... 8 Fritidsordningens dagligdag... 9 Elektronisk afkrydsningssystem... 9 Fysiske forhold i Fritidsordningen... 9 DAGLIGE AFTALER/REGLER Sikkerhedsregler Hvor må børnene være i Fritidsordningen Hvornår må børnene benytte telefonen GÅ-HJEM AFTALER FORÆLDRESAMARBEJDE OG PRAKTISK INFORMATION Garderobe, regntøj, skiftetøj og indesko Ændringer i hjemmet Skoleferie og fridage Udflugter og aktiviteter i skoleferier og fridage Information fra Melodien Forældresamtaler Mobiltelefon Forsikring af barnet i Fritidsordningen Privat legetøj Hvad koster det at gå i Fritidsordningen Udmeldelse Praktiske oplysninger når dit barn begynder i Melodien Sygdom SÆRLIGT FOR NYE BØRN OG FORÆLDRE KKFO Melodiens Forældreguiden Side 3

4 VELKOMMEN TIL Melodien, Fritidsordningen på Ørestad Skole Melodien er en afdeling i KKFO Ørestad Skole. KKFO en (Københavns Kommunes Fritids Ordning) er etableret i henhold til folkeskolelovens paragraf 3, stk. 4. Skolebestyrelsen er tilsynsførende og skolelederen er øverste pædagogiske og administrative leder i fællesskab med KKFO-lederen. KKFO-leder indgår ligeledes i skolens samlede ledelse. Herudover er der ansat en afdelingsleder til Fritidsordningen. Denne forældreguide fortæller om Fritidsordningens værdier, regler, organisering, pædagogiske aktiviteter og dagligdag generelt. Normeringen i Fritidsordningen (pr. 1. august 2012) 0. årgang 3. årgang 1 voksen til 15 børn Åbningstider i Fritidsordningen (almindelige skoledage) Fritidsordningen har åbent mandag til fredag Åbningstider i ferier og på skolefridage Mandag til fredag Morgenåbning Mellem kl er der morgenåbning. Børnene krydses ind i vores indkrydsningssystem. Mellem kl serveres der morgenmad på 4. sal, som typisk består af havregryn / cornflakes / müsli samt mælk. Optagelse og indmelding Fritidsordningen optager kun børn fra Ørestad Skoles årgang. Personalenormering Udover ledelsen er der pt. ansat 11 pædagogisk personaler på fuldtid og 24 pædagogisk personaler på deltid. Melodien har ligeledes et korps af faste vikarer. Herudover kan der være ansat støttepersoner eller projektmedarbejdere med varieret timetal. Man kan få et overblik over det faste personale, som er tilknyttet Fritidsordningen på væggen over for hovedtrappen på 4. sal. Side 4 KKFO Melodiens Forældreguiden

5 VÆRDIGRUNDLAG OG PÆDAGOGIK Melodien arbejder med værdibaseret pædagogik Værdibaseret pædagogik er en metode til at opnå en sund og fornuftbestemt dagligdag. En metode hvor alle (børn, forældre og personale) trækker i samme retning, dvs. værdierne skaber retning for at opnå en dagligdag med pædagogisk kvalitet. Det skal være grundlæggende værdier, der ligger til grund for de mange beslutninger, der træffes i hverdagen i samværet med børnene. Pædagogisk arbejder vi med adfærd gennem kultur og holdninger frem for gennem handlingsanvisende regler. Der er plads til at få og give indflydelse og der er plads til, at der er forskellige muligheder i forskellige sammenhænge og i forskellige situationer. Regler er naturligvis stadig nødvendige indenfor områder, der kræver sikkerhed. Der vil vi stadig have dem! Men regler hører for børnene til et bestemt sted, i en bestemt situation. Det gør, at regler er vanskelige at flytte med sig ud i andre sammenhænge. Vi vil gerne bidrage til børnenes muligheder ved, at lære dem noget, de kan overføre til andre sammenhænge udenfor Melodien. Det er grundlæggende værdier og deres personlige holdninger til, hvad der er godt og skidt. Vi vil forhåbentligt opleve, at det giver os gode muligheder for at sige ja til børnenes initiativer og ønsker, fordi vores opgave så bliver at skabe rammen om og muligheden for at børnene kan komme til at forfølge egne initiativer. Det gælder for os om, at kunne komme til at sige ja! til børnenes forslag. Ørestad skoles og KKFO s værdier Tryghed Samhørighed Demokrati Bærdygtighed Æstetik, innovation og læring Tryghed betyder for os, at: Vi lærer børnene at sætte ord på deres følelser. Vi har tydelige strukturer og rammer der præger dagligdagen. Vi er åbne og kommunikerer med forældrene i hverdagen. Vi italesætter det vi ser. Vi drager omsorg for hinanden. Vi hilser på hinanden, når vi kommer og går. Vi handler proaktivt i forhold til mobning. Vi har etableret et forældrenetværk. Vi oplever, at: Vi har glade og aktive børn. Børn leger på tværs af hold og årgange. Vi får positive tilkendegivelser fra forældrene. Voksne og børn opfører sig respektfuldt overfor hinanden og taler sammen indenfor nå-afstand. Alle børn er i legegrupper. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 5

6 Samhørighed betyder for os, at: Vi lærer børnene at udtrykke sig aktivt. Vi styrker børnenes relationskompetencer. Vi arbejder aldersintegreret. Vi præsenterer børnene for forskellige arbejdsfællesskaber såvel på basisholdene som i andre sammenhænge. Vi er nysgerrige på hinandens holdninger og handlinger. Vi er alle en enhed med respekt for hinandens forskellighed. Vi oplever, at: Vi hjælper hinanden. Vi lytter til hinanden og taler med hinanden. Børn leger sammen med mange forskellige på tværs af aldersgrupper. Vi tager socialt ansvar. Vi er opmærksomme på og ser hinanden. Forskellige personalegrupper arbejder sammen om opgaven at drive skole og KKFO. Demokrati betyder for os, at: Vi arbejder med trivselsregler på basisholdene. Vi afholder børnemøder, hvor børnene oplæres i at afholde møder og træffe beslutninger. Vi har en anerkendende kommunikation. Vi alle er loayle i forhold til og tager ansvar for fælles beslutninger. Vi kommunikerer hyppigt og tydeligt på Intra, vis ugebreve, aktivitets og årsplaner samt nyhedsbreve. Vi har en skolebestyrelse og et elveråd med reel indflydelse. Skolen byder aktivt ind i lokalområdet. Vi oplever, at: Børnene styrer deres egne møder med ordstyrer og mødeleder. Vi er engagerede og kommer med forslag. Vi er velinformerede om og efterlever fælles beslutninger. Børnenes og forældrenes valg, idéer og forslag er synlige på skolen og i undervisningen. Vi har en aktiv og synlig skolebestyrelse. Skolen er synlig og kendt i lokalområdet. Bæredygtighed betyder for os, at: Vi har fokus på børn og voksnes fysiske tilstand. Vi afholder sund uge. Vi udarbejder sundhedspolitik i samarbejde med sundhedspersonalet. Vi har fokus på genbrug. Vi bevidstgør om forbrug og energi. Vores bygning er grøn. Kantinen serverer sund og fortrinsvis økologisk mad. Vi tænker bæredygtighed ind i alle indkøb. Side 6 KKFO Melodiens Forældreguiden

7 Vi oplever, at: Vi er veludhvilede og har fået morgenmad. Vi er fysisk aktive og bruger trappen. Vi samler og sorterer affald. Vi slukker elektriske apparater og sparer på vandet. Vi stiller spørgsmål om og underviser i bæredygtighed. Vi rydder op og passer på vores ting. Vi bruger klimalaboratorium og CTS styring aktivt i undervisningen. Æstetik, innovation og læring betyder for os, at: Vi udruster til at kunne færdes i den virtuelle verden og kunne forholde sig kritisk i den. Æstetikken er synlig på skolen. Vi skaber rammer, der understøtter forskellige læringsstile. Vi undervisningsdifferentierer og tilstræber, at hver elev har et højt fagligt niveau. Vi vægter en ekperimenterende læring og udvikling af entrepenante elever. Vi oplever, at: Børnene arbejder ud fra deres forskellige læringsstile. Børnene er skabende og kan omsætte nye idéer til handlinger. Vi har særlige rum, der understøtter æstetikken og æstetikken er synlig i alle rum. Børnene er nysgerrige og har et højt fagligt niveau. Vi har synlige output i form af elevproduktioner. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 7

8 Daglig organisering Hvert basishold på årgang har tilknyttet 1 primær pædagog fra fritidsordningen. Primær pædagogen fra fritidsordningen indgår i undervisningen i et vist omfang. Sammen med underviserne danner de teamet af primærvoksne om 0./1. årgangen og 2./3.årgangen. Primærvoksne på årgangen (pædagoger, medhjælpere og lærer) samarbejder om årsplanlægningen. Ørestad Skole og KKFO tænkes som én enhed hvorfor der er et meget tæt samarbejde mellem lærer og pædagoger. KKFO ens primære fokus er at fremme børnenes sociale, alsidige og personlige kompetencer. Det betyder, at der hver måned afholdes børnemøder og at der afholdes forpligtende aktiviteter og udflugter, hvor vi forventer at børnene deltager. Primærpædagogernes rolle og ansvar Primærpædagogerne er tilknyttet ét basishold og er med til, sammen med basisholdets lærere, at lave basisholdets udviklingsplan. Som primærpædagog i KKFO en er dennes rolle og ansvar at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling i Fritidsordningen at sikre at alle børn føler sig trygge at sørge for en god og tryg start i Fritidsordningen at afholde månedlige børnemøder (første mandag i måneden) at afholde løbende forpligtende aktiviteter, projekter og udflugter at arrangere sociale arrangementer (f.eks. forældrekaffe, udstilling) at være den primære kontakt til forældrene at afholde forældremøde at afholde forældresamtaler efter behov Primærpædagogerne aflægger et fastlagt antal timer på basisholdet. Timerne fordeles forskelligt men kunne se således ud: Med en fast indskolingsdag (typisk fra kl ) I nogle temadage, projektdage eller særlige sociale arrangementer f.eks. ekskursioner, observationer, kulturarrangementer m.v. Forældremøder Skole-hjemsamtaler Forberedelse, møder og diverse Side 8 KKFO Melodiens Forældreguiden

9 Fritidsordningens dagligdag Morgenåbnerne møder kl. 6:30, hvor de sørger for morgenmad til de børn, der kommer indtil kl. 7:30. Kl. 7:50 fortsætter pædagogerne typisk i indskolingen. Det resterende pædagogiske personale møder kl Personalegruppen bliver her delt ud på de aktiviteter og områder, hvor der foregår aktiviteter og hvor, der er opgaver der skal løses. Når børnene får fri fra skole går basisholdets primærpædagog ind på basisholdet. Primærpædagogen laver overlevering med børnene og børnene krydses ind elektronisk. Primærpædagogen informerer ligeledes om dagens aktiviteter. Mandag, onsdag og fredag kører vi en fast struktur, hvor vi på forhånd har fastlagt, hvor de enkelte basishold på årgang skal være om eftermiddagen. Dette giver overblik og skaber tryghed for børnene. Børnene har mulighed for at lege med deres venner eller danne nye venskabsrelationer samt gå til / fra de aktiviteter, som de har lyst til. De børn, som har tilmeldt sig til en fast aktivitet skal naturligvis blive i aktiviteten så længe den foregår. I tidsrummet mellem kl. 14:00 15:30 har vi åben café, hvor der tilbydes eftermiddagssnacks. Det er børnenes eget ansvar at gå i caféen og få en eftermiddagssnack, medmindre andet er aftalt. Tager vi på tur med børnene, kan I forvente vores hjemkomst senest kl Kommer vi senere hjem, vil vi sende en seddel med hjem, så I er informeret. Elektronisk afkrydsningssystem På Melodien har vi et elektronisk afkrydsningssystem. Når dit barn starter i KKFOen, skal du gå ind i systemet og udfylde det med forskellige oplysninger. Det drejer sig om stamkortoplysninger, diverse tilladelser osv. Det er vigtigt, at du bruger systemet, da det er her, vi kommunikerer for en stor del. Alle børn bliver krydset ind i KKFO en hver dag efter skole (i overleveringstid kl ). Så hvis dit barn ikke kommer, skal du give besked til os gennem afkrydsningssystemet. Når du bruger systemet, så ved vi besked om når dit barn er syg, har ferie osv. fordi din meddelelse automatisk vises for personalet. Husk altid at melde til eller fra ferier. Det letter overblikket for os. Vi hjælper altid gerne med systemet, så spørg endelig. Fysiske forhold i KKFO en Fritidsordningen er en funktionsopdelt. I Fællesrummet på 4. sal er der stilleområdet omkring dirigenten, afdelingsleders kontor, køkkenet, Eventyrhulen, Ateliet (billedkunstlokaler), Rytmikken (tumlesal), udendørs legeplads, medieværksted og legorum. Området omkring dirigenten er Melodiens kommandocentral, hvor der hver dag er en fast person tilknyttet, som sørger for at tage telefon, ajourføre tavlesystemet med oplysninger om hvor børnene befinder sig m.m. Det er også stedet, hvor børnene selv skal trykke sig ud når de går hjem og skal sige FARVEL. I Fællesrummet er der mulighed for at spille Warhammer, brætspil og lave kreative ting mm. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 9

10 Eventyrhulen fungere som et læse / lytte værksted, hvor børnene kan fordybe sig i bøger og tegneserier, høre musik og lydbøger med høretelefoner mm. På 5. sal er der også et fælles område med adgang til et udendørsareal, materielt design (håndarbejde / sløjd), medieværksted og et stille rum med sansemotoriske aktiviteter. På 3. sal holder vores Fritidsklub til. Fritidsklubben har eget basislokale men benytter også resten af KKFO en. Ligeledes på 3. sal har vi Monofonien som er vores musiklokaler. På 2. sal har vi hallen som vi benytter dagligt til fysisk udfoldelse. Her findes vores største udeareal også. På platformen mellem Ørestad Skole, Ørestad Gymnasium og kontorhuset Winghouse ligger vores største legeplads hvor vi har klatrestativer og boldbane. I stueplan har vi vores Dramasal. Her laver vi teater, dans, skuespil, rollespil, musikvideoer og meget andet. Krattet er en naturlegeplads som er tilknyttet skolen og KKFO. Krattet ligger mellem skolen og Slusevej og er et område vi benytter dagligt. For at komme i krattet skal man følges med en voksen. I krattet laver vi bålmad, snitter med dolke, hugger med økser, bygger huler og hygger os i al slags vejr. På touchscreens noterer børnene selv, når de går på de forskellige etager. Dette letter udfordringen for forældrene når børnene hentes i KKFO. VIGTIGT HUSK at sige goddag og farvel. Fritidsordningen er en kontrolleret pasningsordning dvs. vi har pædagogisk tilsynspligt. Af hensyn til ind- og udkrydsning SKAL børnene sige farvel til en voksen. HUSK at give besked, hvis Jeres barn ikke møder i Fritidsordningen eller hvis der f.eks. er ændringer vedrørende afhentning. Side 10 KKFO Melodiens Forældreguiden

11 DAGLIGE AFTALER OG REGLER Sikkerhedsregler Børnene får en grundig introduktion i vores sikkerhedsregler samt hvor i huset og på udearealet de må færdes når de er i Fritidsordningen. Løbende bliver dette gennemgået med børnene, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt i Fritidsordningen. Hvor må børnene være i Fritidsordningen I Fritidsordningen må børnene færdes på udendørs arealer på 4. og 5. sal samt fællesområder og de tilknyttet aktivitetslokaler på begge etager. Ligeledes må alle benytte Hallen og Dramasalen. Disse grænser vil barnet blive bekendt med ved skolestart og personalet vil løbende bl.a. til børnemøder/ved afkrydsning minde børnene om vores aftaler Hvornår må børnene benytte telefonen 1. Er et barn utilpas eller usikker på aftaler, må KKFO telefonen benyttes. 2. Hvis et barn vil lave legeaftaler med andre børn må telefonen benyttes når første barns forældre er til stede i Fritidsordningen. Vi opfordrer Jer til at benytte jeres egne mobiltelefoner, for at undgå at telefonlinien bliver blokeret mere end højst nødvendigt. I Tabulex kan I som forældre oprette legelister, som kan være Jer behjælpelige i forhold til legeaftaler. Som udgangspunkt opfordres til, at I etablere legeaftaler på forhånd f.eks. dagen før. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 11

12 GÅ-HJEM AFTALER Melodien er af den pædagogiske overbevisning, at børn i 0. årgang og i 1. årgang skal have en god, sjov og tryg hverdag, hvilket sker i et tæt samarbejde mellem forældre og pædagoger. I Fritidsordningen har børnene krav på at få mulighed for at lege, lære, nyde livet og fordybe sig i de pædagogiske aktiviteter i de forskellige læringsmiljøer. Erfaringer viser, at børn bedst kan lege og fordybe sig i de mange forskellige processer/aktiviteter, når de føler sig trygge - det sker bl.a. ved tilkendegivelsen af klare regler og rammer, f.eks. at de kender deres afhentningstidspunkt, og at de er bekendte med hvem der henter dem. Det er naturligvis personalets ansvar, at være nærværende og danne rammer for, at børnene kan føle sig trygge og har en udviklende eftermiddag. På baggrund af dette har KKFO-ledelsen vedtaget et sæt aftaler for børnene. FORÆLDRESAMARBEJDE OG PRAKTISK INFORMTION Garderobe, regntøj, skiftetøj og indesko Hvert enkelt barn får tildelt et skab til personlige ejendele samt skoletasker, overtøj osv. Afhængig af årstiden ønsker vi i Fritidsordningen, at der forefindes skiftetøj, gummistøvler, regntøj, badetøj i skabene. Børn/forældre sørger selv for at holde orden i skabene. Derudover har vi store sorte garderober stående på 4. og 5. sal som kan benyttes til overtøj og udesko som børnene har på når de kommer i skole. Disse garderober tømmes hver dag kl. 17:00. Hele Ørestad Skole er skofrit område. Det betyder, at børnene skal have indesko eller sutsko i deres skab. Der er overtræksko til benyttelse af forældre og gæster ved alle indgange til skolen. Ændringer i hjemmet Af hensyn til barnet er det vigtigt, at Fritidsordningen (primærpædagogen) bliver informeret om ændringer i hjemmet, som kan påvirke Jeres barn følelsesmæssigt. Personalet har selvfølgelig tavshedspligt vedrørende de private oplysninger, som de får kendskab til. Informer også Fritidsordningen, hvis der er ændringer af adresser og telefon nr. eller andet som kan være relevant for Jeres barns hverdag. Skoleferie og fridage I ferier og på skolefridage krydser børnene sig ind, når de møder om morgenen. Afkrydsning gennemgås igen kl sammen med børnene. De børn, som er tilmeldt ferieperioden, men ikke møder op i Fritidsordningen kontaktes ikke. Det er forældrenes ansvar, at sikre at børnene er mødt ind i Fritidsordningen (der vil ikke foregå kontrolopringninger fra Fritidsordningen). Udflugter og aktiviteter i skoleferier og fridage Det er vigtigt, at børnene kommer i Fritidsordningen senest kl af hensyn til udflugter ud af huset. Det kan forventes, at disse aktiviteter først slutter kl Børnene skal IKKE medbringe penge til udflugter. Ved udflugter skal børnene altid medbringe En lille rygsæk En solid madpakke En drikkedunk Regntøj badetøj håndklæde solcreme Der vil, udover de daglige aktiviteter, være udflugterne til skov og strand, til museer og samlinger og meget andet. Af hensyn til planlægningen af disse udflugter i ferierne og afvikling af personales ferie beder vi Jer udfylde et ferieskema vedr. børnenes fremmøde. Side 12 KKFO Melodiens Forældreguiden

13 Hvis Jeres barn er tilmeldt, men holder fri, skal I huske at ringe og give besked. Information fra Melodien På Tabulex har I mulighed for at tilmelde Jeres barn til forskellige aktiviteter. Basisholdets primærpædagog vil, når det er relevant, skrive nyhedsbreve til børn og forældre. Information kan også stå på de elektroniske tavler i huset. På Fritidsordningens elektroniske tavle (i dirigentområdet på 4. sal) kan man se dagens aktiviteter. Løbende udkommer der nyhedsbreve fra Melodiens ledelse. Forældresamtaler Primærpædagogen deltager, sammen med basisholdets 2 lærere, i skole-hjemsamtaler. Udover dette holdes andre samtaler efter behov. Forældre kan altid bede om en samtale, med både primærvoksen samt ledelsen. Der er naturligvis også mulighed for at tale sammen i hverdagen, og hvis det kniber med tiden finder, vi en tid hurtigst muligt. Mobiltelefon Som udgangspunkt er det tilladt for børnene at have mobiltelefonen tændt i Fritidsordningen. Vores retningslinjer skal selvfølgelig overholdes. Forsikring af barnet i Fritidsordningen Når man har sit barn gående på Ørestad Skole og Melodien, skal man vide at barnet ikke er forsikret af skolens eller Melodiens forsikring. Det er familiens egen forsikring, der dækker hvis barnet kommer til skade, smadrer et vindue eller på anden måde skal erstatte noget. Det samme gælder hvis barnet er på tur og der sker en ulykke forvoldt af barnet. Det er ligeledes familiens egen forsikring, som skal erstatte hvis der er ting, som går i stykker eller mistes i KKFO en. Det meste dækkes af en almindelig familieforsikring eller indboforsikring. Privat legetøj I Fritidsordningen må børnene gerne tage deres eget private legetøj med, men det er på eget ansvar. KKFO en erstatter ikke noget der går i stykker eller forsvinder, og vi opfordrer til, at man skriver navn på alt, hvad man tager med. Hvad koster det at gå i Fritidsordningen Pris pr. måned er pr. 1. august 2014 kr ,00 (juli måned er betalingsfri). Der kan søges om friplads efter gældende regler. Ansøgningsskema kan rekvireres på Københavns Kommunes hjemmeside eller gennem Fritidsordningens ledelse. Udmeldelse Udmeldelse af dit barn skal ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned via Fritidsordningens ledelse. Praktiske oplysninger når dit barn begynder i Melodien Når man begynder i Fritidsordningen skal i udfylde et stamkort i Tabulex. Det er vigtigt at dette stamkort bliver udfyldt så hurtigt som muligt. Det er i stamkortet alle oplysninger som telefonnumre, allergier, forældremyndighed, hvem der må hente osv. skal stå. Det er vigtigt hvis der er ændringer i oplysningerne at I opdaterer stamkortet. Har barnet allergi eller er der andre forholdsregler vi skal vide for at tage hensyn er det vigtigt at barnets primærpædagog får det af vide. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 13

14 Sygdom Fritidsordningen får besked fra skolen/kontoret hvis Jeres barn er sygt. I ferie perioder må I meget gerne meddele inden kl. 9:30, hvis Jeres barn er sygt og tilmeldt i ferieperioden. Side 14 KKFO Melodiens Forældreguiden

15 SÆRLIGT FOR NYE BØRN OG FORÆLDRE Inden barnet begynder, vil vi gerne opfordre til at I kommer på besøg. Hermed vil der være noget genkendeligt for barnet den første rigtige dag. De første dage efter barnet er begyndt, kan det være en god idé, at lade barnet være i Fritidsordningen i en kortere periode, da barnet typisk bliver meget træt i den første tid, på grund af mange nye indtryk. En af de ting vi i Fritidsordningen lægger vægt på i begyndelsen, er at børnene skal kende området, dels indenfor, men også udearealet. Da Fritidsordningen dækker et stort område, kan det for nogle børn virke uoverskueligt. Derfor bruges en del tid på at vise rundt og lave aktiviteter forskellige steder. Netop dette gør at børnene hurtigere bliver trygge ved at bruge hele området. Det er vigtigt, når Jeres barn ikke bliver hentet af Jer, at I informerer Fritidsordningens personale om, hvem der henter, og hvornår barnet bliver hentet. Dette kan gøres gennem Tabulex. Når I kommer for at hente Jeres barn sker det ofte, at de lige skal lege færdig. Det kan også være en udfordring at finde sit barn da Fritidsordningen er stor. Kig først på afkrydsningsskærmene på 2., 3. eller 4. sal. Her noteres når børnene er andre steder på området. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 15

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2008 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 175 medlemmer

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere