TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder"

Transkript

1 Budget -19 Økonomiudvalget Administration Kategori 1 - Simple konstruktioner Byggeri, jf. BR10, kap og Garager, carporte, udhuse incl. tilbygninger. Overdækkede terrasser Gebyret betales pr. sag 2.500,00 21,8% 1.2 Naboorientering efter planloven For de første 30 orienteringer, pr. orientering 174,00-1,1% For yderligere orienteringer, pr. orientering 87,00 0,0% Ændring af bygningsreglementet har medført en helt ny måde, som byggesagsgebyret skal opgøres på, hvorfor taksterne ikke er sammenlignelige med forgående års takster. Kategori 2 - Enfamiliehuse Byggeri, jf. BR10, kap og Der opkræves for medgået tid pr. time 808,00 0,0% Kategori 3 - Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksibilitet Byggeri, jf. BR10, kap Der opkræves for medgået tid pr. time 808,00 0,0% Kategori 4 - Andre faster konstruktioner m.v. Byggeri, jf. BR10, kap og 1.5 Gebyret betales pr. sag 808,00 0,0% Kategori 5 - Øvrigt erhvervs- og institutions- og etagebyggeri Byggeri, jf. BR10, kap Gebyret betales pr. sag 808,00 0,0% Naboorientering efter Planloven Se pkt. 1.2 Timeprisen for byggesagsbehandling reguleres årligt, ud fra de faktiske omkostninger. Gebyrene fremgår af Esbjerg Kommunes hjemmeside. en viser de takster, som ligger til grund for budget

2 Budget -19 Adresseoplysninger, pr. stk. 75,00 0,0% Bopælsattest 75,00 0,0% Bøder jf. cpr-loven minimum 1.000,00 0,0% Legitimationskort 150,00 0,0% Nyt sundhedskort/lægeskift 190,00 0,0% Vielse af personer med fast bopæl i udlandet 500,00 0,0% Rykker på krav med udpantningsret 250,00 0,0% Rykker på krav uden udpantningsret 100,00 0,0% Priseksempler vedr. køreprøver og kørekort: Kørekort (teoretisk og praktisk prøve) 600,00 0,0% Kontrollerende køreprøve (teoretisk og praktisk prøve) 890,00 0,0% Almindelig bil med stort påhængskøretøj 280,00 0,0% Udvidelse til stor motorcykel 280,00 0,0% Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280,00 0,0% Udstedelse af dublikat (kopi) kørekort 280,00 0,0% Fornyelse af kørekort til erhverv 280,00 0,0% Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 50,00 0,0% Fornyelse af tidsbegrænsede kørekort (sygdom) under 70 år 0,00 Fornyelse af tidsbegrænsede kørekort ( sygdom) erhverv 120,00 0,0% Fornyelse af stort kørekort for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år 155,00 Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280,00 0,0% Internationalt kørekort 25,00 0,0% Midlertidigt erstatningskørekort (til kørsel i udlandet) 170,00 0,0% Pas 0-11 år, excl. fingeraftryk 26,00 kr. 115,00 0,0% Pas år, incl. fingeraftryk 26,00 kr. 141,00 0,0% Pas år, incl. fingeraftryk 26,00 kr. 626,00 0,0% Pas 65 år -, incl. fingeraftryk 26,00 kr. 376,00 0,0% Betaling for foto i forbindelse med legitimationskort: pas, kørekort, førerkort og 110,00 0,0% legitimation for unge * Begravelseshjælp 0-17 år 8.700,00 0,0% * Begravelseshjælp 18 år ,00 0,0% * Navneændring 490,00 0,0% * Evt. nye takster jf. satsregulering ca. november Erhverv og turisme Takst for annoncering på Esbjerg Kommunes Bypyloner, pr. uge 1.500,00 0,0%

3 Budget -19 Plan & Miljøudvalget Miljø Skadedyrsbekæmpelse, promille af ejendomsværdien 0,0343 0,6% Teknik & Byggeudvalget Affaldsbehandling Renovationspriser pr. år, består af fællesbidrag + dagrenovationsbidrag: 110/120/140 liter beholdere ugetømning 2.080,00-1,6% 190/240 liter beholdere ugetømning 2.450,00-4,4% Fællesbidrag: Parcel-, kæde-, række- og stuehuse 1.180,00 1,4% 2- og flerfamiliehuse uden containergård 1.180,00 1,4% Sommerhuse 1.180,00 1,4% Boliger uden eget køkken og kollegieboliger 590,00 1,4% 2- og flerfamiliehuse og kæde- og rækkehuse med containergård 1.180,00 1,4% Fritidshuse og kolonihaver 235,00 0,9% Erhverv - det generelle administrationsgebyr 245,00 0,0% Dagrenovationsbidrag: 110/120/140 liter beholder/sæk ugetømning 900,00-5,3% 110/120/140 liter beholder/sæk 14-dages tømning 450,00-5,3% 190/240 liter beholder ugetømning 1.270,00-9,3% 190/240 liter beholder 14-dages tømning 635,00-9,3% 400 liter beholder. ugetømning 1.715,00-9,7% 400 liter beholder 14-dages tømning 857,00-9,8% 600/660 liter beholder.. ugetømning 2.150,00-10,4% 600/660 liter beholder. 14-dages tømning 1.075,00-10,4% 2000 liter container ugetømning ,00-13,2% 4000 liter container ugetømning ,00-10,0% 6000 liter container. ugetømning ,00-9,9% 8000 liter container. ugetømning ,00-9,5% 3000 liter nedgravet ugetømning ,00 0,0% 3000 liter nedgravet 14-dages tømning 6.625,00 0,0% 5000 liter nedgravet ugetømning ,00 0,0% 5000 liter nedgravet 14-dages tømning 8.625,00 0,0%

4 Budget -19 Renovation, éngangspriser: Mærkat til afhentning af ekstra dagrenovation 30,00 0,0% Ændring af størrelse/type/antal opsamlingsmateriel 208,00 0,0% Ændring af tømningshyppighed 63,00 0,0% Rengøring af opsamlingsmateriel 208,00 0,0% Havespand,ekstra papir og genbrugsspand, éngangsbeløb ved levering 350,00 0,0% Leje af skaktspand, 2-hjulede 41,00 0,0% Leje af skaktspand, 4-hjulede 179,00 0,0% Ekstra tømning 200,00 0,0% Efterfølgende ekstra tømning 100,00 0,0% Ekstra tømning, vippecontainer (2-4 m3) 500,00 0,0% Ekstra tømning, vippecontainer (6-12 m3) 700,00 0,0% Ekstra tømning nedgravede 3 m3 600,00 0,0% Ekstra tømning, nedgravede 5 m3 700,00 0,0% Affaldsbehandling (priser excl. moms) Erhvervs adgang til genbrugspladser: Adgang til genbrugspladserne pr. gang 160,00 10,3% Aflevering af farligt affald på genbrugspladserne pr. kg 6,00 0,0% Fejlgebyr ved manglende tilmelding 350,00 0,0% Erstatningskort (mistet/bortkommet) 75,00 0,0% Esbjerg affaldshåndtering: Forbrændingsegnet kr. pr. ton: Småt brændbart, afleveret på Energnist eller Esbjerg Affaldshåndtering 325,00-11,2% Stort brændbart, afleveret til neddeling på Esbjerg Affaldshåndtering 577,00-23,7% Affald til genanvendelse, priser pr. ton: Have-/parkaffald ( kommunal indsamling ) 110,00-37,1% Imprægneret træ 305,00-28,2% Træ til oparbejdning ( kommunal indsamling ) 115,00-34,3% Gældende for alle affaldstyper: Tillæg for fejlsorterede eller sammenblandede læs, pris pr. ton 468,00 0,0% Tillæg for særhåndtering af affald pr. ton 312,00 0,0% Ved særydelse/aflæsningshjælp opkræves tillæg pr. læs/enhed 312,00 0,0%

5 Budget -19 Farligt Affald Deklarationsgebyr pr. deklaration 115,00 15,0% Håndteringstillæg pr. kg. 1,30 30,0% Afhentningsgebyr pr. kg. 0,45-10,0% Transportgebyr til behandlere pr. kg. 0,25-50,0% Affald leveret direkte til behandlere efter aftale med Esbjerg Affaldshåndtering Fast mindste gebyr pr. aktivitet Håndteringstillæg pr. deklaration 200,00 2,6% Afhentning pr. afhentning 450,00-7,6% Særlige ydelser vedr. farligt affald pr. påbegyndt time 500,00-1,2% Til ovennævnte priser vedr. farligt affald tillægges den af affaldsbehandlere fastsatte pris for behandling af affald Øvrigt Emballage leveret af Esbjerg Affaldshåndtering betales listepris Olie- og benzinudskillere Kontrol, skimning og bundtømning af olie- og benzinudskillere, sandfang og 275,00 38,2% magasinbrønde der er omfattet af Esbjerg Kommunes tømningsordning pr. enhed Deklarationsgebyr pr. deklaration 115,00 15,0% Destruktionspris for det opsugede materiale pr. kg 0,84 25,4% Forbrugt tid, ex i forbindelse med ekstraordinære tømninger pr. time 566,00 0,0% DeponiSyd (ex. moms) Udover ovenstående takster, som fastsættes af byrådet, har Deponi Syd I/S fastsat følgende takster for Deponi kr. pr. ton (Deponi Syd I/S): Affald til deponi 787,00 0,0% Specialaffald, asbest, eternit 891,00 0,0% Slam, tørstof > 30% 891,00 0,0% Slam, tørstof < 30% 1.099,00 0,0% PCB-holdigt affald (< 50 mg/kg) 815,00 0,0% Veje og grønne områder Erhvervelse af kistegravsted 3.811,00 1,9% Erhvervelse af urnegravsted 1.518,00 1,9% Gravkastning kiste 4.025,00 1,9% Gravkastning urne 660,00 1,9% Kremering 2.955,00 1,9% Brug af kapeller pr. gang 870,00 1,9% Græsslåning pr. år på græsgrave (obligatorisk ydelse) inkl. moms: Græsgrav uden sten 176,00 1,9% Græsgrav med liggesten 439,00 1,9%

6 Budget -19 Social & Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede Botilbud efter servicelovens 108 Udviklingscenter Ribe, Ribelund Madtilberedningspris pr. måned 1) 1.285,16 2,9% Rengøringsartikler pr. måned 127,77-0,6% Transportudgifter pr. måned 121,65 2,5% Rengøringshjælp pr. time 1) 149,43 2,9% Kostpris pr. dag (gennemsnit for 21 afdelinger) 2) 66,00 4,8% Udviklingscenter Esbjerg - Vestkysthusene Madtilberedningspris pr. måned 1) 1.285,16 1,0% Rengøringsartikler pr. måned 127,77-0,6% Transportudgifter pr. måned 174,97 2,5% Rengøringshjælp pr. time 1) 149,43 2,9% Kostpris pr. dag - Kornvangen 2) 70,00 16,7% Kostpris pr. dag - Åmoseparken 3 2) 70,00 0,0% Kostpris pr. dag - Gammelby Strandvej 2) 70,00 Socialt Rehabiliteringscenter - Birkevangen Madtilberedningspris pr. måned 1) 1.285,16 2,9% Rengøringsartikler pr. måned 127,77-0,6% Transportudgifter pr. måned 117,19 2,5% Rengøringshjælp pr. time 1) 119,43-17,7% Kostpris pr. dag, gennemsnit for 5 afdelinger 2) 52,00 4,0%

7 Budget -19 Botilbud efter servicelovens 109/ 110 3) Forsorgshjemmet 110 Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn 72,81 2,9% Kost, fuld kost pr. døgn 81,63 2,7% Kost, morgenmåltid 15,21 3,1% Kost, frokost eller middag 33,21 3,0% Arbejdsdusør, pr. uge (udbetaling) 672,08 2,9% Pensionatet Skjoldbo 3) Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn 71,80 1,5% Arbejdsdusør, pr. uge (udbetaling) 672,08 2,9% Refugium 3) Logi inkl. Forsyning og vask af linned 72,81 Kost, morgenmad 15,21 Kost, middag 33,21 Vask / Tøring pr. gang 21,80 Franskbrød 5,07 1/4 Mælk 3,04 1 stk. brød 6,08 Havregryn m/ mælk 10,14 Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter 3) Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn 72,81 2,9% Fuld kost pr. døgn 81,63 Kost, morgenmad 15,21 3,1% Kost, frokost eller middag 33,21 3,0% Der skal ikke betales for børn 1) Opkræves hos beboere, som er visiteret til ydelsen. 2) Betaling for kost skal dække de faktiske udgifter. Betalingen efterreguleres for hver beboer ved årets udgang. 3) Alle satser reguleres efter satsreguleringsprocenten.

8 Budget -19 Børn & Familieudvalget Skole Tandplejen Taksterne er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Omsorgstandplejepatienter, pr. 1. januar, årligt 490,00 1,0% Egenbetaling specialtandplejen,, pr. 1. januar, årligt, ydelsesafhængigt, max ,00 1,1% Ministeriets -takster for Tandplejen pr. oktober. Dagtilbud Dagpleje og daginstitutioner efter dagtilbudslovens 19 stk. 2 og 3 samt 21 stk. 2 Forældrenes egenbetaling pr. måned (før friplads- og søskendetilskud) udgør: Dagpleje - heldags 2.328,00 1,3% Børnehaver - heldags 1.523,00 2,3% 0-2 årige i aldersintegrerede - heldags 2.643,00 2,8% 3-5 årige i aldersintegrerede - heldags 1.523,00 2,3% I daginstitutionen Askelunden 3, Esbjerg er der tilbud om udvidet åbningstid fra kl : 0-2 årige - 60 timer ugl ,00 2,8% 3-5 årige - 60 timer ugl ,00 2,3% Frokostordning for 0-2 årige i aldersintegrerede daginstitutioner 494,00-4,3% Frokostordning for 3-5 årige i børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner 494,00-4,3%

9 Budget -19 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Medlemsbetaling, skolefritidsordninger og klubber, pr. 1.1.: Førskolebørn 11 måneder (juli særskilt ugebetaling): Morgenmodul kl ,00 Eftermiddagsmodul kl ,00 Fuldtidsplads kl ,00 Fælles sommerferiepasning uge , pr. påbegyndt uge 505,00 SFO Børnehaveklasse - 3. klasse, 11 måneder (juli særskilt ugebetaling): Morgenmodul kl (til kl på skolefridage) 885,00 0,9% Eftermiddagsmodul kl (fra kl på skolefridage) 1.195,00 0,9% Heldagsplads fra kl ,00 0,9% Fælles sommerferiepasning uge , pr. påbegyndt uge 505,00 1,0% Lukkedage i SFO: og dagen efter KR.H. Fritidsklub klasse, pr. måned. Åbent kl på 200 skoledage og kl på 38 skolefridage + 1 aften om ugen i 50 uger 747,00 0,9% Ungdomsklub 7. kl år, pr. måned. Åbent kl aftener om ugen i 35 uger (15/9-15/5) og 1 aften om ugen i 15 uger (16/5-14/9) 101,00 1,0% Lukkedage i fritids- og ungdomsklubber: , dagen fra KR.H., Grundlovsdag og uge Klub Grådybet 747,00 0,9% UNGDOMSSKOLE Knallertundervisning Gebyr for knallertundervisning 450,00 0,0% Taksten er fastsat i Lov nr. 479 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler / ikrafttrædelse Udlån af kanoer Ved lån af max. 6 kanoer inkl. udstyr (1 trailer): 1. dag 600,00 0,0% 2. dag og derpå følgende dage pris pr. dag pr. kano 50,00 0,0% Ved lån af max. 12 kanoer inkl. udstyr (2 trailere) 1. dag 1.200,00 0,0% 2. dag og derpå følgende dage pris pr. dag pr. kano 50,00 0,0%

10 Budget -19 BIBLIOTEK Takster for betaling ved for sen aflevering af bøger og andre materialer Voksne: 1-7 dage 20,00 0,0% 8-14 dage 60,00 0,0% dage 90,00 0,0% dage 120,00 0,0% Mere end 30 dage 175,00 0,0% Børn: 1-7 dage 10,00 0,0% 8-14 dage 20,00 0,0% dage 40,00 0,0% dage 50,00 0,0% Mere end 30 dage 100,00 0,0% Erstatninger for tabt materiale: Erstatninger opkræves efter anskaffelsesprisen variabel Der tillægges klargøringsbeløb pr. tabt materiale 50,00 0,0% Administrationstillæg (dog ikke hvis bruger før lånetidens ophør anmoder om regning) Voksne 175,00 0,0% Børn 100,00 0,0% Kopier og udprint pr stk.: Sort/hvid 1,00 0,0% Farve 2,00 0,0% Print fra mikrofilm 2,00 0,0% Fax pr. side: Danmark 5,00 0,0% Europa 10,00 0,0% Uden for Europa 25,00 0,0%

11 Budget -19 KULTURSKOLE Takster for Esbjerg Kommunes kulturskoletilbud for skoleåret / blev vedtaget ultimo 2014 og fremgår af Takster for skoleåret /2017 vedtages ultimo og vil ligeledes fremgå af hjemmesiden. ARKIV Gebyr for genudstedelse af eksamensbeviser 310,00 0,0% TILSKUD, FOLKEOPLYSNING, BYGNINGER M.M. Byparken Udlån af scenen i Byparken inkl. adgang til strøm 150,00 0,0% Udlån af scenen inkl. adgang til strøm og opholdsvogn 500,00 0,0% Teatersal Fremleje af teatersal 5.100,00 0,0% Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Takster i forb. med ophold i plejebolig / midlertidigt ophold Rengøring/rengøringsmidler pr. måned 159,50 0,9% Vask af personligt tøj pr. måned 144,50 1,0% Vask af eget linned, pr måned 144,50 1,0% Vask og leje af linned pr måned 205,00 1,0% Pris for fuld forplejning pr. måned når man bor i plejebolig 3.498,00 2,2% Pris for fuld forplejning i midlertidig ophold, pr. døgn 115,00 2,2% Madservice, inkl. udbringning Hovedret 51,00 2,0% Biret 15,00 0,0% Madpakke 2/2 stykker brød 23,00 0,0% Madpakke 3/2 stykker brød 34,00 0,0% Andre takster Transport til dagcenter 68,00 1,5% Der er prisloft for ældres egenbetaling for madservice i plejebolig og plejehjem. De fremskrevne og foreløbige beløb reguleres i prisloftet og satsreguleringsprocenten, som først kendes til september/oktober.

Takst- og prisoversigt

Takst- og prisoversigt Budgetforslag -20 Økonomiudvalget Administration Kategori 1 - Simple konstruktioner Byggeri, jf. BR10, kap. 1.3.1 og 1.5 1.1. Garager, carporte, udhuse incl. tilbygninger. Overdækkede terrasser Gebyret

Læs mere

Takst- og prisoversigt

Takst- og prisoversigt Økonomiudvalget Administration Kategori 1 - Simple konstruktioner Byggeri, jf. BR10, kap. 1.3.1 og 1.5 1.1. Garager, carporte, udhuse incl. tilbygninger. Overdækkede terrasser Gebyret betales pr. sag 1.011,00-59,6%

Læs mere

TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder

TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Økonomiudvalget Brand og redning Takster for deltagelse i forurenings- og miljøuheld samt ved teater- og messevagter m.v.: Entreprenørarbejde (herunder Falcks indsats), samt forbrugte hjælpemidler regning

Læs mere

TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder

TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Økonomiudvalget Brand og redning Takster for deltagelse i forurenings- og

Læs mere

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS.

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS. Prisblad 2017 Betalingsdato: Ejendomsskat betales i januar og juli måned med forfaldsdato den 1. og sidste rettidige betalingsdatoer den 12. januar og 10. juli 2017. Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice

Læs mere

TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder

TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Økonomiudvalget Beredskab Takster for deltagelse i forurenings- og miljøuheld samt ved teater- og messevagter m.v.: Entreprenørarbejde (herunder Falcks indsats), samt forbrugte hjælpemidler regning efter

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

Intern Service - Budget 07-10-2015 BYGGESAGSGEBYRER

Intern Service - Budget 07-10-2015 BYGGESAGSGEBYRER BEREDSKAB Kommunale takster og gebyrer, som er frie 2015 2016 Redningsberedskab Gebyr for udrykning til blinde alarmer - fastsættes i december 2015 5.125,00 Afventer BYGGESAGSGEBYRER Kommunale takster

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008 Vandværker Trekroner og Langdal vandværk Tilslutningsbidrag bolig og sommerhus 28.500,00 27.500,00 Tilslutningsbidrag landbrug 28.500,00 27.500,00 Fast afgift 679,00 650,00 Afgift pr. m3 5,75 5,50 Vandskat

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2012 Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 22. Takstoversigt Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 205,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs

Læs mere

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016 RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *) incl. moms

Læs mere

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2. TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.021,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.100,00 *) 1.010,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 5. december 2014 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT DAGTILBUD Dagpleje: Dagpleje - fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 kr. 2.490,00 kr. Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave - fuldtidsplads pr. måned 1.660,00 kr. 1.690,00 kr. Småbørnsgruppe i

Læs mere

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen I budgettet for 2010 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.248,00

Læs mere

Takstfolder for Fanø Kommune 2017

Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstblad Affaldshåndtering 2017 fremskrevet med gns. p/l Dagrenovation vægtbaseret (husaffald) 2017 2016 Privat husstand med en boligenhed incl. moms Fast afgift 2)

Læs mere

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Procenter og promiller Retsgrundlag 2013 2014 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,98% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 735,00 760,00 ** lejligheder kr. pr. år 580,00 605,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2012 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19 Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående

Læs mere

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms 2017 2018 2017 2018 Institutionstakster (11 måneders betaling) Erstatning af beholder: Dagpleje 3.376 140 liter 694 Vuggestue (52 timer/uge) 3.250 190 liter

Læs mere

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,00 4,00 4,80

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,00 4,00 4,80 1 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 322,49 322,49 318,04 - Anmeldevirksomheder... 322,49

Læs mere

Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017

Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017 Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.010,00 *) 1.060,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,80 4,80 3,60

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,80 4,80 3,60 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 318,04 318,04 311,80 - Anmeldevirksomheder... 318,04

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget -2020 Område ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav -

Læs mere

Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område Takster Teknisk område Havnen (ekskl. moms) Leje af nedhus, pr. måned 180,00 176,00 Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev 3.540,00 3.514,00 Leje af jolleplads pr. år i Sillerslev 1.775,00 1.757,00 Gæstebåde

Læs mere

Takstoversigt budget

Takstoversigt budget Takstoversigt budget 2013-16 kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 2.985 Vuggestuer 3.030 x Børnehaver 1.636 x Fritidshjem, Hovedgaden 1.389 SFO 1.636

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt 14. Takstoversigt 157 158 14.1 Takstoversigt 2013 13.Takstoversigt 2013 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Grundgebyr kr. pr. år 200,00 225,00 Genbrugsgebyr:

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE Art Jammerbugt Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE Art Jammerbugt Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE Art Jammerbugt Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro Trekroner vandværk incl. statsafgift og moms: Målerleje 62,50 62,50 Fast afgift 687,50 687,50 Forbrugsafgift pr. m3 5,00 5,00

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... 118 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... Taksten ikke udmeldt endnu.

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

Brugerbetalinger / takster 2013

Brugerbetalinger / takster 2013 Brugerbetalinger / takster BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.092 Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.329 Frokostordning 888 Børnehaver: Heldags 1.679

Læs mere

Brugerbetalinger (hele kr. hvis ikke andet er angivet)

Brugerbetalinger (hele kr. hvis ikke andet er angivet) BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.131 Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.371 Frokostordning 892 Børnehaver: Heldags 1.700 Klubber: Fritidsklub (3.- 6.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde INDHOLDSFORTEGNELSE Serviceområde Side 01 Byggemodning 4 04 Grønne områder 5 07 Renovation 6-7 08 Driftsselskaber 8 09 Trafik 9 10 Dagtilbud for børn 10 11 Idræt og Fritid 11-12 12 Folke- og ungdomsskoler

Læs mere

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms) Takster på ældreområdet Serviceydelser Centralkøkkenet: Middagsmad på Vesterbo, pr. dag 48 47 Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret stor 48 47 Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen)

Budgetforslag Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen) Budgetforslag 2017 Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen) Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 14.09.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Mio. kr. Skive

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.180,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune Takstblad til budget 2008 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Forsyningsvirksomhed. Kloak: (inkl. moms) Standardtilslutningsbidrag 50.128,36 kr. 52.404,50 kr. Fast bidrag. 664,25 kr. 687,50

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2012-2015. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2012-2015. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Teknik og Byg (ikke momsregistreret virksomhed) Byggesagsbehandling Kategori 1 Simple konstruktioner:

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr. Budget -21 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til er i samt oversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder er rettet mod borgere og virksomheder. ne er fastsat i overensstemmelse med

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner Dagpleje* 2.529 Vuggestuer* 3.018 Børnehaver* 1.741 SFO* 1.044 Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder 491 Frokostordning,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT DAGTILBUD Dagpleje: Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 2.510,00 kr. 2.510,00 kr. Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 1.740,00

Læs mere

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 6. Takstoversigt 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Takster i 2014 Bilag 4

Takster i 2014 Bilag 4 100 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Økonomi 10/12/ , Afventer

Økonomi 10/12/ , Afventer BEREDSKAB Kommunale takster og gebyrer, som er frie 2016 2017 Redningsberedskab Gebyr for udrykning til blinde alarmer - fastsættes i december 2016 5,195.00 Afventer BYGGESAGSGEBYRER Kommunale takster

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune. Budget -20 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Dato: 26-08- J.nr.: 16/10850 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til takster i samt takstoversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder

Læs mere

Takstblad til budget 2012

Takstblad til budget 2012 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. Takstblad til budget 2012 Spildevand: Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 52,00 Køreprøve og kørekort 600,00 580,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

Brugerbetalinger / takster behandling af budget

Brugerbetalinger / takster behandling af budget BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.092 3.131 1,26 % BØU Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.329 3.371 1,26 % BØU Frokostordning 888 892 0,44 % Børnehaver:

Læs mere

Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.248,00 1.200,00

Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.248,00 1.200,00 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 52,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 52,00 52,00 Lægeskift 165,00 155,00 Køreprøve og kørekort 580,00 580,00 Fornyelse af kørekort

Læs mere

Side 3. Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019

Side 3. Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 Takstoversigt 2016 Side 3 Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 ØKONOMIUDVALGET YDELSE: ADMINISTRATION ENHED TAKST TAKST SERVICEOPKRÆVNINGER: * Taksterne er gældende, indtil nye takster for 2016 udmøntes

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 Spildevandsanlæg inklusiv moms: Tilslutningsbidrag pr. boligenhed for: Husspildevand, tag- og overfladevand 50.500,00 Husspildevand

Læs mere

Takstoversigt til brug for budget 2018

Takstoversigt til brug for budget 2018 Daginstitutioner Dagpleje 2.480 Vuggestuer 3.027 Børnehaver 1.693 SFO 1.060 Fritidsklub 501 Frokostordning, vuggestuer 988 Medlemskontingent: Ungdomsklub 0 Søbadeanstalten Voksne, enkelt billet 20 Voksne,

Læs mere

Økonomiudvalget Takst 2010

Økonomiudvalget Takst 2010 Økonomiudvalget Takst 2010 Skatter Personskatteprocent 26,10 % Kirkeskatprocent 1,08 % Grundskyldspromille 26,13 Dækningsafgift af grundværdi for statens ejendomme 13,07 Dækningsafgifter af andre offentlige

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2014 2015 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

3 Skatter og takster. Bilag 3

3 Skatter og takster. Bilag 3 3 Skatter og takster Bilag 3 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2016 2017 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,95% 0,95% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 527 535 Entrébaserede

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 RENOVATIONSAFGIFT FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsafgiften er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år inkl. moms Enfamiliebiliger total (100

Læs mere

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort Takster Økonomiudvalget Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit): For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug 286,28 Prisen reguleres omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af

Læs mere

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 Antennemaster: Leje pr. år pr. antenneenhed 16,75 2.500,00

Læs mere