DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010"

Transkript

1 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010

2 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

3 Og hvad er så formålet med dette foredrag? Formålet er at skabe et overblik over og en forståelse for sammenhængen mellem den internationale handelsaftale og transporten. En forsimplet handelsaftale: Køberetlige problemer Transportretlige problemer Forsikringsretlige problemer 3 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

4 Foredragets indhold Kort om begrebet levering Langt om Incoterms Kort om det underliggende transportansvar 4 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

5 Begrebet levering En egentlig definition på begrebet levering findes ikke i hverken internationale eller nationale regler: Begrebet dækker over, at S må foretage en række handlinger, der har til formål at skaffe K rådighed over salgsgenstanden Retsvirkninger af levering: Kontraktmæssig opfyldelse Risikoovergang Hvornår der er sket levering fastlægges i bla. købeloven, den internationale købelov (CISG), men også i Incoterms 5 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

6 Hvad er Incoterms? Udarbejdet af ICC Aftalebaserede handelsklausuler Fungerer som genvej til afgørelse af, hvad der indgår i købesummen Hovedformålet med Incoterms: At forsyne parterne i en international (eller national) købeaftale med et sæt regler, der i kort form tager stilling til, hvem af parterne, der skal afholde omkostninger, sørge for transportlejlighed og bære risikoen for hændelige begivenheder i forbindelse med leveringen. Skal aftales for at gælde! Kan ændres og tilpasses efter parternes behov! Regulerer ikke udtømmende alle kontraktens elementer! 6 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

7 Hvad regulerer en Incoterms-klausul? Regulerer særligt parternes forpligtelser mht. den fysiske afvikling af et distancesalg, herunder bla: Hvem sørger for/betaler transporten? Hvem sørger for/betaler forsikring? Hvem sørger for/betaler eksport/import told og afgifter? Hvem afholder yderligere omkostninger? Refleksvirkninger: Regulerer hvem der er transportørens kontraktpart! Regulerer risikoovergang! 7 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

8 Incoterms 2000 Gammel opdeling: E-klausuler F-klausuler C-klausuler D-klausuler 8 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

9 Nye Incoterms 9 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

10 Incoterms 2010 Hvorfor var det tiltrængt med nye klausuler? Ny opdeling og nye klausuler! Udgangspunkterne er bibeholdt: EXW DDP 10 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

11 Alle transportformer eller en kombination heraf EXW EX WORKS Levering på sælgers plads minimum af forpligtelser for sælger FCA FREE CARRIER Levering hos købers fragtfører (i sælgers land) CPT CARRIGE PAID TO Levering hos sælgers fragtfører i sælgers land, inkl. fragt CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO Det samme som CPT, men sælger betaler forsikring DAT DELIVERED AT TERMINAL Levering i terminal, aflæsset. Køber importklarerer DAP DELIVERED AT PLACE Levering på angivet plads, ikke aflæsset. Køber importklarerer DDP DELIVERED DUTY PAID Levering på angivet plads, ikke aflæsset. Sælger importklarerer. Maksimum forpligtelser for sælger 11 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

12 Søtransport FAS FREE ALONGSIDE SHIP Levering langs skibsside, ved skib skaffet af køber. FOB FREE ON BOARD Levering ombord på skib, skaffet af køber CFR COST AND FREIGHT Levering ombord på skib, skaffet af sælger, inkl. fragt CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT Samme som CFR, men sælger betaler forsikring 12 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

13 Særligt om DAT Kan anvendes ved alle transportformer eller en kombination heraf. DAT medfører, at S leverer i det øjeblik, godset er losset fra transportmidlet og er disponibelt for K i den specificerede terminal. Terminal må forstås bredt og dækker både kaj, lager, containerterminal, jernbaneterminal og luftfragtterminal. Det er uden betydning, om terminalen er overdækket. S bærer risikoen frem til dette sted, ligesom S bærer risikoen ved losningen. Terminalen (eller evt. et bestemt sted i terminalen) bør angives med præcision, idet transport frem til dette sted sker for sælges risiko. S sørger for og betaler transport. S skal eksportklarere godset, men S har ingen forpligtelser til at klarere godset i forbindelse med import. Skal S bære risiko væk fra terminalen, bør DAP eller DDP anvendes. 13 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

14 Særligt om DAT - fortsat A2/B2: Licenser, tilladelser, sikkerhedsgodkendelser og andre formaliteter S må eksportklarere, mens K må importklarere. A3/B3: Fragtkontrakt og forsikring S sørger for og betaler for transporten frem til terminalen. K har ingen forpligtelser til at sørge for transport. S/K har ingen forpligtelse til at tegne vareforsikring, men skal dog forsyne modparten med oplysninger om godset, således at vareforsikring kan tegnes. A4/B4: Levering og modtagelse af levering S må losse godset og stille godset til K s disposition i den aftalte terminal. K skal modtage godset, når det er losset og stillet til hans disposition. A5/B5: Risikoens overgang S bærer risiko for godsets undergang/beskadigelse, indtil levering har fundet sted. Efter leveringen bærer K risikoen. A6/B6: Fordeling af omkostninger S betaler alle udgifter inden leveringen, ligesom S betaler eksportudgifter. K betaler alle udgifter efter leveringen, ligesom K betaler importudgifter. 14 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

15 Særligt om DAP Kan anvendes ved alle transportformer eller en kombination heraf. DAP medfører, at S leverer i det øjeblik, godset er disponibelt for K på transportmidlet klar til losning på det aftalte sted. S bærer risikoen frem til det aftalte sted. Stedet bør angives med præcision, idet transport frem til stedet sker for sælges risiko. S sørger for og betaler transport. Hvis S afholder omkostninger under transportaftalen i forbindelse med losning på det aftalte sted, er S ikke berettiget til at få disse omkostninger godtgjort af K, medmindre andet er aftalt ml. parterne. S skal eksportklarere godset, men S har ingen forpligtelser til at klarere godset i forbindelse med import. Hvis parterne ønsker, at S skal stå for det hele, bør DDP anvendes. 15 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

16 Særligt om DAP - fortsat A2/B2: Licenser, tilladelser, sikkerhedsgodkendelser og andre formaliteter S må eksportklarere, mens K må importklarere. A3/B3: Fragtkontrakt og forsikring S sørger for og betaler for transporten frem til det aftalte sted. K har ingen forpligtelser til at sørge for transport. S/K har ingen forpligtelse til at tegne vareforsikring, men skal dog forsyne modparten med oplysninger om godset, således at vareforsikring kan tegnes. A4/B4: Levering og modtagelse af levering S må stille godset til K s disposition på det aftalte sted på transportmidlet klar til losning. K skal modtage godset, når det er stillet til hans disposition og er klar til losning på transportmidlet. A5/B5: Risikoens overgang S bærer risiko for godsets undergang/beskadigelse, indtil levering har fundet sted. Efter leveringen bærer K risikoen. A6/B6: Fordeling af omkostninger S betaler alle udgifter inden leveringen, ligesom S betaler eksportudgifter. K betaler alle udgifter efter leveringen, ligesom K betaler importudgifter. NB: K betaler som udgangspunkt for selve losningen. 16 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

17 Problemer og gode råd Problemer ved overgangen fra Incoterms 2000 til Incoterms 2010? Gode råd til den rette brug af Incoterms 2010: Vær præcis! FCA 38 Cours Albert 1er, Paris, France, Incoterms DAP Jernbanegade 31, 6000 Kolding, Denmark, Incoterms Vær sikker på, at transportformen (og aftalen i øvrigt) passer til Incotermsklausulen! Ingen FOB medmindre der er tale om søtransport. Vær forsigtig med at tilpasse/bøje Incoterms-klausuler! Selvom klausulerne kan bøjes på alle leder og kanter, så kan det altså skabe store juridiske problemer. 17 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

18 Det underliggende transportansvar De fire transportformer Søtransporter: Nu Haag-Visby-reglerne ad modum Hamborg-reglerne. Snart Rotterdamreglerne. (2 SDR pr. kilo/667 SDR pr. kollo. Snart 3 SDR pr. kilo/875 pr. kollo.) Lufttransporter: Montreal-konventionen (Men stadig reminiscenser fra Warszawasystemet). (17 SDR pr. kilo) Banetransporter: COTIF-konventionen, CIM-reglerne. (17 SDR pr. kilo) Vejtransporter: CMR-konventionen. (8,33 SDR pr. kilo) De multimodale transporter (Intermodale transporter) Definition: Én transportaftale, men mindst to transportformer involveret. MTO s ansvar over for lastesiden? Speditørens ansvar NSAB 2000 (8,33 SDR pr. kilo eller i visse tilfælde SDR pr. ordre.) 18 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

19 Spørgsmål og kommentarer Er meget velkomne og kan rettes til: Kenneth Melancton Nielsen LETT Advokatfirma Jernbanegade 31, 6000 Kolding Mail: Tlf: Mobil: *telefonen er åben 24-7 København Kolding Århus - Rådhusgården Rådhuspladsen 4 Jernbanegade 31 Vester Allé 4 DK-1550 København V DK-6000 Kolding DK-8000 Århus C Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen

20 VAREFORSIKRING MED DSV INSURANCE 20 DSV Incoterms Seminar November 2010

21 Vareforsikring med DSV Insurance Uafhængigt forsikringsselskab, godkendt af Finanstilsynet Ingen selvrisiko Hurtig skadesbehandling Fuld dækning på hele fakturaværdien, fragt og tabt avance Forsikring efter ønske, pr. forsendelse, pr. måned eller pr. år Fuld dækning ved f.eks. havari grosse All-risk forsikring (Institute Cargo Clauses a). Mulighed for forsikring af dét, de andre fragter 21 DSV Incoterms Seminar November 2010

22 DSV Insurance DSV giver os den sikkerhed, vi behøver for at kunne varetage vores forretning ordentligt. Det er vigtigt for os, at dækningen er mere pålidelig og omfattende end erstatningen fra fragtføreransvarsforsikringen. Vi har ikke fundet andre måder at forsikre vores gods på, som er lige så hurtige og nemme Morten Heilesen, Account Manager Nilfisk-ALTO Food Division 22 DSV Incoterms Seminar November 2010

23 DSV Incoterms Seminar 23 DSV Incoterms Seminar November 2010

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Transport- og logistikaftaler Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I forbindelse med den stadigt stigende konkurrence, både nationalt

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Multimodalt intelligent transportdokument. Analyse

Multimodalt intelligent transportdokument. Analyse Multimodalt intelligent transportdokument Analyse September 2003 Forord Manuel dokumenthåndtering i transport kan udgøre en barriere for højere effektivitet. Dette gælder især i multimodale transporter,

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 Indhold Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 4 Prissammenligning egen førpris 4 Prissammenligning prisvariation

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Højesteret har i en nylig dom behandlet retsstillingen for skade

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere hurtigere boligsalg inspiration fra de profesionelle Maj 2010 2 Sæt din bolig til salg helt gratis 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere 8 Hvordan man sikrer hinanden

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere