Tilbud Nytegning Ændring. Bopæl Postnr. By. CPR-nr.* Telefon/Mobil . Andelslejlighed Eget hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud Nytegning Ændring. Bopæl Postnr. By. CPR-nr.* Telefon/Mobil E-mail. Andelslejlighed Eget hus"

Transkript

1 AltPrivat Tilbud Nytegning Ændring Forsikringstager Navn Kundenummer Policenr. Bopæl Postnr. By CPR-nr.* Telefon/Mobil Medforsikret Navn Adresse Boligform Ejerlejlighed Lejet lejlighed Andelslejlighed Eget hus Lejet hus Andet anfør type Forsikringer Forsikringsart I kraft pr. Tidl. selskab (vedr. opsigelse se nedenfor) Policenr. Parcelhusforsikring Indboforsikring ferierejseforsikring rejseafbestillingsforsikring syge- og ulykkesforsikring for kæledyr Hundeansvarsforsikring Ulykkesforsikring voksne Ulykkesforsikring børn Fritidhusforsikring Autoforsikring særskilt begæring udfyldes Betaling 1/1-årlig 1/2-årlig (+5%) Hovedforfald: 1/ Betaling via PBS Oplys bankens registrerings- og kontonummer samt CVR/CPR-nr.* Anden betaler Betaler navn Betaler adresse Vedr. opsigelse Tidligere Skal Købstædernes Forsikring opsige den/de nuværende forsikring(er) til udløb så hurtigt som muligt i det/de nuværende selskab(er) eller skal denne/disse forsikring(er) først opsiges med virkning fra forsikringens(ernes) hovedforfaldsdag? Er der inden for de sidste 3 år sket skade vedrørende en eller flere af de ønskede?, opsiges så hurtigt som muligt., opsiges til udløb pr. hovedforfaldsmåned. Hvis ja, skal efterfølgende skadesoplysninger udfyldes Underskrift og erklæring Har noget selskab inden for de sidste 3 år opsagt, afslået, skærpet vilkår eller forlangt ekstraordinære præmieforhøjelser på en eller flere af de ønskede? Hvis ja, skal oplysninger vedlægges Som forsikringssøger erklærer jeg herved at have besvaret alle spørgsmål i overensstemmelse med sandheden. Jeg er bekendt med, at jeg alene hæfter for spørgsmålenes rigtige og fuldstændige besvarelse, selvom en anden måtte have udfyldt begæringen. I forbindelse med ulykkesforsikring bemyndiger jeg Købstædernes Forsikring til at indhente oplysninger om helbredsmæssige forhold hos læger, hospitaler, sygehuse med videre. Samtidig bemyndiger jeg Købstædernes Forsikring til at søge oplysninger om tidligere forsikringsforhold i forsikrings-branchen samt at opsige ovennævnte. Dato Forsikringstagers underskrift og stempel Indtegner Dato Indtegners underskrift og stempel Købstædernes Grønningen 1 Telefon Gensidigt Oprettet ved Forsikring 1270 København K Telefax forsikringsselskab kongelig anordning E-post: CVR nr af 13. januar 1761

2 Oplysninger om parcelhus og indbo Tag: Hårdt Strå/rør Opvarmning: El-varme Fjernvarme Ydermure: Mur Træ Olie/Naturgas Halmfyr Tyverialarmanlæg med overførsel til en vagtcentral, der er godkendt af Rigspolitichefen. Sol-/jordvarme Geotermisk Pudset træ Bindingsværk Bjælkehus Andet: Parcelhus - Forsikringssted Matr.nr. Ejerlav forsikring Oplysninger om huset Bebygget areal Hus i 1 plan (excl. kælder) Hus i flere plan Samlet areal af garage, carport, udestue, udhus og lignende: Husets opførelsesår: Anvendes bygningerne til andet end beboelse? Hvis ja, hvilket: Dækningsomfang Findes indendørs swimmingpool? Er ejendommen fredet? Findes der tidligere stald- og/eller ladebygninger? Parcelhusforsikringen skal omfatte følgende dækninger: Brand og anden skade (Obligatorisk dækning) Svampe- og insektangreb Skade på skjulte rør og stikledninger Har huset fladt tag? Samlet areal af tidligere stald-/ladebygninger: Selvrisiko Uden generel selvrisiko Selvrisiko (i 2009) Bygninger under opførelse Nytegning Omtegning Ændring Hvori består byggeriet? Ønskes Entrepriseforsikring? særskilt begæring om entrepriseforsikring skal indsendes. Ved ejerskifte Tidligere ejers navn: Skadeoplysninger for tidligere Tidligere ejers forsikringsselskab og policenr.: Skadesdato Skadestype Erstatning Oplys for de seneste 3 år samt tidsubegrænset for skader over

3 Indboforsikring Forsikringen skal dække indbo for indtil: (summer angivet i 2009-niveau) Højere sum:.000 : Tilvalg Yderligere sum for særlige værdifulde ting:.000 Glas- og sanitetsforsikring for lejligheder: Fravalg Dækning af cykler ønskes ikke Dækning for el-skader ønskes ikke Selvrisiko Uden generel selvrisiko Selvrisiko (i 2009) Ferierejseforsikring Rejseafbestillingsforsikring Syge- og ulykkesforsikring for kæledyr Privat ferierejseforsikring, som gælder ved alle ferierejser overalt i verden. Hvis ja Forsikringen ønskes udvidet med skirejsedækning Rejseafbestillingsforsikringen gælder private ferierejser, som skulle have fundet sted overalt i verden. Hvis ja i forsikringssum pr. person pr rejse (i 2009) i forsikringssum pr. person pr rejse (i 2009) Art: Race: Hundeansvarsforsikring Lovpligtig ansvarsforsikring med udvidet dækning/figurantdækning Antal: Navne: Skadeoplysninger for tidligere Skadesdato Skadestype Erstatning Oplys for de seneste 3 år samt tidsubegrænset for skader over

4 Ulykkesforsikring Voksne Kundenr.: Kundenr.: Forsikringstager/Forsikrede 1 Forsikrede 2 I kraft pr. Navn Cpr.nr. Beskæftigelse Fareklasse A B C A B C A: Administration, butikshandel, børnepasning, pensionister, hjemmegående, studerende og lignende. B: Håndværkere, restaurationsbranchen, arbejde i produktionsvirksomheder, transportsektor, sygehusog plejesektor og lignende. C: Stilladsarbejde, politi- og redningsvæsen, militær (excl. kontorarbejde), fiskere, dykkere og vinduespudsere. Forsikringssum Ved død:.000 Forsikringssum Ved mén (invaliditet):.000 Erstatning ved mén Erstatning, der udløses ved en mén-grad på 5% Erstatning, der udløses ved en mén-grad på 10% Ved død: Ved mén (invaliditet): Erstatning, der udløses ved en mén-grad på 5% Erstatning, der udløses ved en mén-grad på 10% Tilvalg Tyggeskade Brilleskade Tyggeskade Brilleskade Udbetaling ved dødsfald Nærmeste pårørende, eller: Nærmeste pårørende, eller: Krydsulykke For så vidt angår retten til udbetaling af erstatning i tilfælde af dødsfald, jf. nærværende forsikring, ønskes forsikringen oprettet som en krydsulykkeforsikring. De 2 voksne (over 18 år), hvis navne og personnumre fremgår af nærværende begæring og som begge er underskrivere af begæringen, bekræfter og ønsker, at de hver især skal være forsikringstager og dermed ejer af den anden persons dødsfaldsdækning. Ulykkesforsikring I kraft pr. Læs mere om krydsulykkeforsikring i denne begæring. Der gælder en mindstepræmie pr. police. Børn under 18 år Barn 1: Barn 2: Barn 3: Barn 4: Forsikringssum Ved mén (invaliditet): Børneulykkeforsikring omfatter tillige.000 begravelseshjælp på (i 2009) Erstatning ved mén Erstatning, der udløses ved en mén-grad på 5% Erstatning, der udløses ved en mén-grad på 10% Tilvalg Tyggeskade Brilleskade

5 Krydsulykkesforsikring En krydsulykkesforsikring er en velegnet løsning, når 2 voksne lever papirløst sammen. Hvis den ene person dør, og der er tale om en dødsårsag, som medfører erstatning fra ulykkesforsikringen, vil den anden person få udbetalt dødsfaldssummen fra den forsikring, som var oprettet med den afdøde person som den forsikrede og med den anden person som forsikringstager. Andre vil således ikke kunne gøre krav på erstatningen, heller ikke de nærmeste pårørende til afdøde eller personer, som måtte være indsat i afdødes testamente, være begunstigede, tvangsarvinger eller boet, med videre. Det vil så medføre, at forsikringstagerne vil modtage flere policer for sine privat. Hvis de 2 voksne, som lever sammen papirløst, ikke ønsker at oprette krydsulykkesforsikring, er det naturligvis muligt for dem at bestemme, at en eventuel dødsfaldssum fra ulykkesforsikringen skal tilfalde andre. Se i så henseende blandt andet de andre muligheder ovenfor nærmeste pårørende eller andre. For at undgå eventuelle misforståelser om de forsikredes og forsikringstagernes ønsker og reelle ejerforhold af modpartens forsikring, oprettes krydsulykkes for så vidt angår dødsfaldsdækningerne, på hver sin police.

6 Fritidshus Forsikringssted Matr.nr. Ejerlav Postnr. By Oplysninger om huset Tag: Hårdt Strå/rør Ydermure: Mur Træ Pudset træ Bindingsværk Opvarmning: El-varme Fjernvarme Olie/Naturgas Halmfyr Sol-/jordvarme Geotermisk Andet: Tyverialarmanlæg med overførsel til en vagtcentral, der er godkendt af Rigspolitichefen. Bebygget areal Hus i 1 plan (excl. kælder) Hus i flere plan Samlet areal af garage, carport, udestue, udhus og lignende: Husets opførelsesår: Anvendes bygningerne til andet end beboelse? Hvis ja, hvilket: Dækningsomfang Indbo Findes indendørs swimmingpool? Er ejendommen fredet? Findes der tidligere stald- og/eller ladebygninger? Fritidshusforsikringen skal omfatte følgende dækninger: Brand og anden skade (Obligatorisk dækning) Svampe- og insektangreb Skade på skjulte rør og stikledninger Indbo indtil (summer angivet i 2009 niveau) Har huset fladt tag? Samlet areal af tidligere stald-/ladebygninger: Selvrisiko Uden generel selvrisiko Selvrisiko (i 2009) Bygninger under opførelse Nytegning Omtegning Ændring Hvori består byggeriet? Ønskes Entrepriseforsikring? særskilt begæring om entrepriseforsikring skal indsendes. Ved ejerskifte Tidligere ejers navn: Skadeoplysninger for tidligere Tidligere ejers forsikringsselskab og policenr.: Skadesdato Skadestype Erstatning Oplys for de seneste 3 år samt tidsubegrænset for skader over A/

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Charlottenlundvej 29 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 28.02.2015 Sagsnr.: 89000897 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup Ejerskifteforsikring Dækker

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 08.04.2014 77 32 56 68 89000678 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Bjerring Hede 41 8850 Bjerringbro EDC Mæglergruppen ApS Dato: 12.05.2015 Sagsnr.: 89000891 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Bjerring Hede 41, 8850 Bjerringbro Ejerskifteforsikring Dækker skjulte

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring Forsikringstilbud Ejer Af Sommerhus I E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 3 Dit forsikringstilbud Her er vores tilbud på en forsikringsløsning til dig. Tilbuddet er sammensat ud

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS Gilbjergvej 2 6623 Vorbasse EDC Mæglergruppen ApS Dato: 03.09.2014 Sagsnr.: 89000790 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Gilbjergvej 2, 6623 Vorbasse Ejerskifteforsikring ü Dækker skjulte skader

Læs mere

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 09.04.2014 77 32 56 68 89000677 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD?

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? 2 Priser 01.01.2015 Prisoversigten omfatter helårlige 2015-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Telefon 39 46 00 80 Email: web@tryghedsordningerne.dk

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk Priser 01.01.2013

Læs mere

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information Nyttig information Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning af en forsikring...

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) Foreningen af Landskabsarkitektstuderende

Læs mere

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening?

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Prisliste 01.07.2014 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og

Læs mere

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring...4 Værd at vide om forsikring...6 Indboforsikring...7 Rejseforsikring...8 Husforsikring...9 Fritidshusforsikring...10 Bilforsikring...11 Motorcykelforsikring...12

Læs mere