studieguide hvem vil du være?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "studieguide hvem vil du være?"

Transkript

1 studieguide hvem vil du være? 1

2 velkommen til UnIVERSIty CollEgE SJÆLlAnD Med 10 forskellige professionsbacheloruddannelser og 8300 studerende fordelt på seks uddannelsessteder i Region Sjælland er University College Sjælland (UCSJ) en hjørnesten for uddannelse og udvikling i Region Sjælland. Som den første professionshøjskole i Danmark er UCSJ i 2015 blevet institutionsakkrediteret. Akkrediteringen er et kvalitetsstempel, der viser, at uddannelserne udvikles og følger med tiden. Uddannelse til virkeligheden // En professionsbacheloruddannelse er en uddannelse, som foregår i tæt samarbejde med den arbejdsmæssige virkelighed, du skal ud i, når du står med eksamensbeviset i hånden. Uddannelserne har praktik og forskellige andre forbindelser til praksis fx gennem forsknings- og udviklingsprojekter, som du også kan være med i. Hvem vil du være? // På UCSJ har du mulighed for at præge din uddannelse og dit studieliv. Alle uddannelser tilbyder valgmoduler, så du kan sammensætte uddannelsen på en måde, der afspejler netop dine faglige interesser og den person, du er. Vi lægger også vægt på, at du og dine medstuderende selv kan præge studiemiljøet og det sociale miljø, så I har lyst til at være på jeres uddannelsessted, både når I arbejder selvstændigt, i grupper - og når I skal hygge jer og have det sjov. Kære kommende studerende! Vi glæder os til at byde dig velkommen, følge din udvikling og se hvem, du bliver. Venlig hilsen Camilla Wang Rektor 2 3

3 Administrationsbachelor ophold: 4 måneder Om uddannelsen // På administrationsbacheloruddannelsen lærer du om, hvordan den offentlige sektor fungerer, om samspillet mellem politikere og administration, om hvad det vil sige at være en god embedsmand, hvordan man træffer en korrekt afgørelse, hvordan de kommunale budgetter fungerer, hvordan man styrer et projekt, hvordan man fremlægger en sag for kommunalbestyrelsen, hvordan du kan være med til at udvikle den offentlige sektor og meget mere. Uddannelsen består af et grundforløb på 1,5 år, som består af 6 moduler, hvor du undervises i fx jura, økonomi, organisation, kvalitetssikring og projektstyring. Herefter har du mulighed for selv at vælge 4 moduler og på den måde skabe din egen unikke uddannelsesprofil. Du afslutter din uddannelse med et praktikophold og et bachelorprojekt. // I løbet af administrationsbacheloruddannelsens 3,5 år skal du i praktik i 4 måneder. I praktikken prøver du kræfter med det administrative felt i praksis og får indblik og erfaring med at arbejde i den offentlige sektor. Internationale muligheder // På administrationsbacheloruddannelsen er der gode muligheder for en international oplevelse i din studietid. Du kan tage på udvekslingsophold i fx USA eller Bruxelles. Fremtid // Administrationsbacheloruddannelsen ruster dig til en karriere i et ministerium, en kommune eller en region. Du kan i høj grad selv være med til at skabe dine jobmuligheder. Som administrationsbachelor kan du for eksempel blive HR-konsulent, sagsbehandler, projektleder, beskæftigelseskonsulent, direktionssekretær eller økonomikonsulent. Du kan også vælge at videreuddanne dig på universitetet eller efter nogle år på arbejdsmarkedet supplere din uddannelse med fx en diplomuddannelse i ledelse. Læs uddannelsen her // Administrationsbacheloruddannelsen kan læses i Næstved. Du kan tage din administrationsbacheloruddannelse som almindelig uddannelse eller som e-læringsuddannelse. Adgangskrav // Gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX, EUX, GIF). Engelsk på C-niveau og enten Matematik på C-niveau, erhvervsøkonomi på C-niveau eller virksomhedsøkonomi på B-niveau. Du kan også søge optagelse via kvote 2. modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6 modul 7 modul 8 modul 12 modul 13 modul 9 modul 10 modul 11 Læs mere på ucsj.dk/adm Indflydelse på fremtidens velfærdssamfund 4 5

4 Bioanalytiker ophold: 1 år og 3 måneder fordelt på 10 perioder. Om uddannelsen // På bioanalytikeruddannelsen lærer du at analysere blodprøver, celle- og vævsprøver, DNA og bakterier. Du lærer at udføre forskellige typer af analyser samt om, hvordan analyserne bidrager til at diagnosticere, forebygge og monitorere sygdomme. Du bliver også indført i teorien bag analyserne og om sammenhængen mellem analysesvar, sygdomsudvikling og menneskekroppens normalfunktion. I løbet af din uddannelse stifter du bekendtskab med de 6 kliniske specialer: klinisk biokemi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, klinisk immunologi, klinisk patologi, klinisk neurofysiologi og klinisk mikrobiologi. Du arbejder både med eksperimenter og analyser, den nyeste laboratorieteknologi samt sundhed og velvære. Du bliver også introduceret til samfundsvidenskabelige og humanistiske fagområder som for eksempel kommunikation og etik. // I løbet af uddannelsens 3,5 år er du i praktik sammenlagt 1 år og 3 måneder fordelt på 10 praktikperioder. Her prøver du kræfter med udvalgte analyser og undersøgelser. Du får praktisk erfaring med, hvordan der arbejdes i forskellige typer af hospitalslaboratorier. Internationale muligheder // Der er gode muligheder for internationale oplevelser i din studietid. Du kan fx tage på udveksling eller tage dele af din praktik i udlandet. Adgangskrav // Gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX og GIF). Matematik på C-niveau og Bioteknologi på A-niveau eller Kemi på C-niveau eller Naturvidenskabelig fagpakke. Du kan også søge optagelse via kvote 2. Studiets opbygning // Som almindelig studerende er der 2-4 undervisningsdage pr. uge. Som e-læringsstuderende er der undervisning 5-8 dage pr. modul. Disse dage er organiseret i seminarer. For begge typer studerende bruges resten af tiden på selvstudier og løsning af e-opgaver og objekter. modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 Sidste 5 uger Sidste 8 uger modul 5 modul 6 modul 7 modul 8 Sidste 4 uger Første 3 uger modul 9 modul 10 modul 11 modul 12 arbejd både med eksperimenter og analyser, den nyeste laboratorieteknologi samt sundhed og velvære Fremtid // Som færdiguddannet bioanalytiker får du titlen Professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse. Herefter er du kvalificeret til job på forskellige medicinske laboratorier på fx sygehuse, universiteter og i medicinal- og biotekindustrien. Du kan blive udviklingsbioanalytiker, genetisk rådgiver, projektmedarbejder, forskningslaborant, forskningsassistent, sundhedskonsulent eller applikationsspecialist. Du kan også vælge at læse videre og tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse. Første 4 uger modul 13 modul 14 Valgfri toning med 3,5 ugers praktik Valgfri toning 10 uger Første 6 uger Læs uddannelsen her // Bioanalytikeruddannelsen kan du læse i Næstved - enten som almindelig uddannelse eller som e-læringsuddannelse. Læs mere på ucsj.dk/bio 6 7

5 Ergoterapeut ophold: 28 uger fordelt på 5 perioder Ekspert i hverdagens gøremål Om uddannelsen // Aktivitet, behandling, kreativitet og innovation er nøgleord, når du som ergoterapeut skal optræne og vejlede mennesker, der har mistet evnen til at udføre dagligdags aktiviteter. Som ergoterapeut bliver du ekspert i hverdagens aktiviteter og lærer at rådgive i fx indretning af bolig, brug af hjælpemidler og tilrettelæggelse af hverdagsaktiviteter. Ud fra en viden om menneskets anatomi og måde at fungere på - både fysisk, psykisk og socialt - lærer du at analysere, hvad der praktisk skal til for at give mennesker en velfungerende hverdag i hjemmet og på arbejdspladsen. Du har både naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, samt specielle ergoterapeutiske fag i en teoretisk og praktisk sammenhæng. Du vil blandt andet få undervisning i metoder til at forebygge, at skader opstår, samt metoder til behandling ved sygdom og handicap. Du skal bl.a. lære om kroppens anatomi og fysiologi og om pædagogik, sociologi og psykologi. I undervisningen arbejder du i høj grad med at afprøve teorierne i praksis. // I løbet af uddannelsens i alt 3,5 år er du i praktik i sammenlagt 28 uger fordelt på 5 perioder. I praktikken prøver du kræfter med ergoterapien i praksis og får erfaring med undersøgelse, behandling og problemløsning i forhold til alle aldersgrupper inden for flere specialområder som fx fysisk syge, psykisk syge, børn med motoriske eller sansemæssige udfordringer og voksnes arbejdspladsindreting. Internationale muligheder // Der er gode muligheder for internationale oplevelser i din studietid. Du kan fx tage på udvekslingsophold eller tage en del af din praktik i udlandet. Ergoterapeutuddannelsen samarbejder med et stort internationalt netværk. LÆS UDDANNELSEN HER // Du kan læse til ergoterapeut i Næstved. pladserne vil være fordelt over hele Region Sjælland og med enkelte muligheder uden for regionen. Du kan tage ergoterapeutuddannelsen som almindelig uddannelse med hyppigt fremmøde eller eller som e-læringsuddannelse. Adgangskrav // Gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX og GIF) eller du kan søge optagelse via kvote 2 på baggrund af fx: SOSU-assistent-uddannelsen med dansk, engelsk og naturfag på C-niveau; eller 9 måneders erhvervserfaring samt 4 gymnasiale enkeltfag i specifikke kombinationer. Teori/ Teori Teori/ Teori Teori/ Teori Teori Teori Teori/ Valgfri toning Læs mere på ucsj.dk/ergo Fremtid // Som færdiguddannet ergoterapeut kan du arbejde i det offentlige på hospitaler og i kommuner, og inden for det private med fx arbejdsmiljø, børnebehandling og med hjælpemidler. Du kan også læse videre og tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse. 8 9

6 Ernæring og Sundhed sundhedsfremme, forebyggelse og behandling i forhold til levevilkår, livsstil, fysisk aktivitet og ernæring ophold: uger fordelt på 3 perioder Om uddannelsen // På uddannelsen i ernæring og sundhed studerer du sundhedsfremme, forebyggelse og behandling i forhold til levevilkår, livsstil, fysisk aktivitet og ernæring. Du lærer om forskellige fødevarers betydning for helbredet, kroppens udvikling og forebyggelse af livsstilssygdomme samt om forhold, der har betydning for sundheden som fx spisevaner, fødevaresociologi, markedsføring og lovgivning. Undervejs i studiet udvikler du kompetencer til at undervise og vejlede i sundhed og ernæring, og du bliver undervist i sundhedspædagogik, sociologi, psykologi, kommunikationsteori, ernæringsfysiologi, kostvurdering, fysisk aktivitet, fødevareproduktion og -teknologi, ledelses- og organisationsteori og etik og bæredygtighed. Undervisningen veksler mellem at lære teorier og afprøve dem i praksis. De første 3 semestre består af et fælles grundforløb. Herefter vælger du studieretning, hvor du specialiserer din faglige viden, dine færdigheder og kompetencer i én af de tre retninger: Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling, Klinisk diætetik eller Ledelse, fødevarer og service. // I løbet af enærings- og sundhedsuddannelsens 3,5 år er du i praktik i uger fordelt på 3 perioder. I løbet af dine praktikperioder udvikler du dig som ernærings- og sundhedsprofessionel og kan påvirke din praktik efter dine faglige og professionelle interesser. Internationale muligheder // På ernæringsog sundhedsuddannelsen er der gode muligheder for at opleve verden i løbet af din studietid. Du kan fx tage i praktik i et suppekøkken i Afrika eller hos en ølvirksomhed i Hamborg. Læs uddannelsen her // Ernærings- og sundhedsuddannelsen kan læses på Ankerhus i Sorø. Du kan tage uddannelsen i ernæring og sundhed som almindelig uddannelse eller som e-læringsuddannelse. Adgangskrav // Dansk gymnasial adgangsgivende eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX og GIF). Derudover skal du have følgende fag: engelsk på C-niveau; kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau eller naturvidenskabelig fagpakke; biologi eller matematik eller samfundsfag på C-niveau eller samfundsvidenskabelig fagpakke. Du kan også søge optagelse via kvote 2. modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6 modul 7 modul 8 modul 9 modul 10 modul 11 modul 12 modul 13 modul 14 Læs mere på ucsj.dk/ankerhus Fremtid // Som færdiguddannet kan du arbejde i en lang række ernærings- og sundhedsfaglige jobs: som klinisk diætist, fødevareudvikler, cateringleder, kvalitetssikringsmedarbejder, ernæringskonsulent, kostvejleder eller underviser. Du kan også læse videre og tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse

7 Fysioterapeut ophold: 28 ugers Modul: Hvert modul varer 10 uger Om uddannelsen // Som fysioterapeut behandler og træner du mennesker, der skal udvikle eller genfinde deres bevægelsesevner. På uddannelsen lærer du at undersøge, diagnostisere og udrede patienter med smerter og dysfunktioner, så du kan træne, behandle og rådgive mennesker om forebyggelse, sundhed og trivsel via en række sundhedsvidenskabelige og fysioterapeutiske fag. Det er for eksempel fysioterapeutisk teori og metode, anatomi, analysemetoder, vævsundersøgelse og -behandling, elektroterapi og diagnostik, idræt og bevægelse og arbejdsmiljø. Derudover har du undervisning i en række samfundsvidenskabelige og humanistiske fag som sociologi, socialret, formidlings- og undervisningsmetoder og psykologi. Undervisningen veksler mellem at lære teori og afprøve teorien i praksis. // I løbet af fysioterapeutuddannelsens 3,5 år er du i praktik i sammenlagt 28 uger fordelt på 6 perioder. I praktikken prøver du kræfter med fysioterapien i praksis og får erfaring med arbejdet som fysioterapeut på et sygehus, i den kommunale sektor eller i privat praksis. Internationale muligheder // På fysioterpeutuddannelsen er der gode muligheder for en international oplevelse i din studietid. Du kan fx tage på udvekslingsophold eller tage en del af din praktik i udlandet. Fremtid // Som færdiguddannet fysioterapeut kan du arbejde som fysioterapeut på hospitaler, i kommunale genoptræningscentre, i private praksisser, på skoler, i virksomheder, som leder eller konsulent, i idrætsorganisationer og institutioner for børn, ældre eller handicappede. Du får titlen professionsbachelor i fysioterapi. Du kan også læse videre og tage en diplom-, master- eller en kandidatuddannelse. Læs uddannelsen her // Fysioterapeutuddannelsen kan læses i Roskilde og Næstved. Du kan tage fysioterapeutuddannelsen som almindelig uddannelse eller som e-læringsuddannelse. Adgangskrav // Gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX og GIF), fire enkeltfag og erhvervserfaring eller social- og sundhedsuddannelsen med specifikke adgangskrav. Du kan også søge om optagelse via kvote semester 2. 2 semester modul 1 modul 2 modul 3 1 uge modul 4 modul 5 modul 6 modul 7 modul 8 modul 13 modul 14 Valgfri toning 2 uger Læs mere på ucsj.dk/fys 4 uger 2 uger modul 9 modul 10 modul 11 modul 12 9 uger 10 uger Træn, behandl og rådgiv mennesker om forebyggelse, sundhed og trivsel 12 13

8 Leisure Management ophold: 6 måneder Om uddannelsen // På Leisure Managementuddannelsen lærer du at styre forskellige arrangementer sikkert i havn, så gæsterne får en god oplevelse. Du lærer at planlægge, koordinere, markedsføre og økonomistyre events og projekter i fritids- og oplevelsesindustrien. Du lærer også at stå for events, koncerter, hoteldrift, sportsmanagement, markedsføring og meget mere gennem en solid praktisk og teoretisk undervisning i blandt andet økonomi, innovation, entrepreneurship, oplevelsesøkonomi og branding. // I løbet af Leisure Mangement-uddannelsens 3,5 år er du i praktik i et halvt år. I praktikken får du erfaring med at arbejde konkret med oplevelsesøkonomien i forskellige kontekster. Internationale muligheder // På Leisure Management-uddannelsen er der gode muligheder for en international oplevelse i din studietid. Du kan fx tage på udvekslingsophold eller tage din praktik i udlandet. I Nykøbing F. kan uddannelsen læses på engelsk, og her vil du også opleve et internationalt studiemiljø. Fremtid // Som færdiguddannet kan du blandt andet arbejde som eventmanager, festivalkoordinator, hotelmanager, sports-manager eller få et job inden for musik-, event- eller kulturområdet. Derudover kan du arbejde med turisme, på reklamebureauer og inden for mange andre brancher, der arbejder med oplevelsesøkonomien. Du har også mulighed for at videreuddanne dig og tage en diplom-, master- eller en kandidatuddannelse. Læs uddannelsen her // Leisure Managementuddannelsen kan læses på engelsk i Nykøbing F. og på dansk i Roskilde. Du kan tage din Leisure Mangementuddannelse som almindelig uddannelse eller som e-læringsuddannelse. Adgangskrav // Gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX og GIF). Specifikke adgangskrav: matematik og engelsk på B-niveau. Begge fag skal være bestået. Du kan også søge om optagelse via kvote 2. Læs mere på ucsj.dk/leisure StUDy Leisure Management in English at Campus Nykøbing F

9 Støt elever i deres udvikling af faglige, sociale og demokratiske kompetencer Lærer Varighed: 4 år perioder: 3 Om uddannelsen // På læreruddannelsen får du både et teoretisk og praktisk grundlag til at støtte elever i deres udvikling af faglige, sociale og demokratiske kompetencer. Som lærer er du en vigtig person i børn, unge eller voksnes læring og udvikling, og du formidler viden, normer og kultur med faglighed, engagement og pædagogiske kompetencer. På læreruddannelsen lærer du at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning. Uddannelsen består af 3 undervisningsfag, et større pædagogisk fag, praktik og et professionsbachelorprojekt. Du vælger selv, hvilken profil du ønsker at have som uddannet lærer alt efter, hvilke undevisningsfag og moduler du vil specialisere dig inden for. Undervisningsfagene kan for eksempel være dansk, matematik, engelsk, natur- og teknik, historie, musik eller billedkunst. // I løbet af læreruddannelsens i alt 4 år kommer du i praktik 3 gange. I praktikperioderne får du mulighed for at udvikle dine undervisningskompetencer, forstå undervisningssituationen og få en konkret viden om og erfaring med lærerjobbet i praksis. Internationale muligheder // På læreruddannelsen er der gode muligheder for internationale oplevelser. Du kan fx tage på udveksling et semester eller tage en af dine praktikker i udlandet. Fremtid // Som lærer kvalificerer du dig til at undervise og arbejde med formidling i mange sammenhænge. Som lærer kan du få job på fx folkeskoler, privatskoler, efterskoler og specialskoler eller du kan arbejde med formidling i offentlige og private institutioner. Du kan også specialisere dig yderligere ved at tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse. Læs uddannelsen her // Læreruddannelsen kan læses i Roskilde og Vordingborg. Du kan læse til lærer som almindelig uddannelse, som e-læringsuddannelse eller tage meritlæreruddannelsen. Der gælder særlige regler for meritlæreruddannelsen, som du kan læse mere om på vores hjemmeside. Adgangskrav // Gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX, GIF, EUX) med et karaktergennemsnit på 7,0 eller derover. Eller optagelse på baggrund af adgangsgivende samtale. Efter optag på uddannelsen er der specifikke krav til valg af undervisningsfag. Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul Læs mere på ucsj.dk/laerer Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul 8. semester Modul Modul Modul 16 17

10 Pædagog ophold: 1 år og 3 måneder fordelt på 4 perioder teoretisk og praktisk grundlag for at arbejde med mennesker i alle aldre Om uddannelsen // På pædagoguddannelsen bliver du rustet til at arbejde med mennesker, der har brug for din støtte og vejledning i hverdagen. Uddannelsen giver dig både et teoretisk og praktisk grundlag for at arbejde med mennesker i alle aldre. Gennem studiet vil du vil blive udfordret fagligt, socialt og personligt. Du kommer til at undersøge, reflektere, udforske og handle aktivt ud fra forskellige problemstillinger og scenarier, både på campus og ude i praksis. På den måde vil teori og praksis gå hånd i hånd gennem studiet. Uddannelsen består af to dele, en fællesdel: pædagogens grundfaglighed, og en specialisering. På fællesdelen arbejder du bl.a. med pædagogiske teorier, læringsteori, innovation, menneskers fysiske og psykiske udvikling, kønsidentitet, kultur, kommunikation og etik. Efter første studieår vælger du din specialisering; dagtilbudspædagogik (0-5-årige), skole- og fritidspædagogik (6-18-årige) eller social- og specialpædagogik. Inden for hver af de 3 specialiseringer har du mulighed for at tone din uddannelse ved at vælge moduler, som afspejler dine særlige interesser. // I løbet af uddannelsens 3,5 år er du i praktik 1 år og 3 måneder fordelt på 4 praktikperioder. Første og fjerde praktik er ulønnede praktikker, mens anden og tredje praktik er lønnede. I praktikperioderne vil du få vejledning af en uddannet pædagog fra praktikstedet, og du vil få undervisning på studiedage på uddannelsen. Internationale muligheder // Der er gode muligheder for at få en international oplevelse med i bagagen. Du har fx mulighed for at tage et udvekslingsophold eller en del af din praktik i udlandet. Fremtid // Pædagoguddannelsen kvalificerer dig til at arbejde inden for hele det pædagogiske arbejdsfelt. Som pædagog kan du blive ansat i en lang række institutionstyper både i private og offentlige virksomheder. Det kan fx være i vuggestuer, børnehaver, skolefritidstilbud, aktivitetscentre for udviklingshæmmede, bosteder, døgninstitutioner eller i opsøgende teams. Du kan også specialisere dig yderligere ved at tage en diplom-, master- eller en kandidatuddannelse. Læs uddannelsen her // Uddannelsen kan læses i Roskilde, Slagelse, Vordingborg og Nykøbing F. Uddannelsen kan læses som almindelig, som e-læring eller på meritpædagoguddannelsen. Der gælder særlige regler for meritpædagoguddannelsen. Det kan du læse mere om på vores hjemmeside. Adgangskrav // Gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX, GIF, EUX). Du kan også søge ind via kvote 2. For merituddannelsen gælder, at man ud over de almindelige optagelseskrav også har pædagogisk erfaring, der svarer til mindst 5 års fuldtidsbeskæftigelse. Pædagogens grundfaglighed Pædagogens grundfaglighed Pædagogens grundfaglighed Specialisering Specialisering Specialisering og bachelorprojekt Specialisering Specialisering Valgmodul Valgmodul Læs mere på ucsj.dk/paedagog 18 19

11 Socialrådgiver ophold: 5 måneder Om uddannelsen // Som socialrådgiver arbejder du professionelt med sociale problemer ved at vejlede og rådgive børn, unge eller voksne, der er i sociale vanskeligheder. På socialrådgiveruddannelsen får du et solidt kendskab til socialrådgiverfagets metoder og teorier om sociale, samfundsmæssige, psykologiske og juridiske problemstillinger. Du lærer at finde løsninger på den enkeltes problemer på baggrund af din viden og at anvende kommunikation som redskab i vejledning og rådgivning af forskellige typer af mennesker. På uddannelsen får du teoretiske og praktiske værktøjer til at identificere, beskrive, analysere, evaluere og handle i forhold til livsbetingelser og sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau. Du lærer blandt andet om sociale problemer, socialt arbejde i praksis og om beskæftigelsesområdet. Du kommer til at arbejde med udsatte grupper, familier, børn og unge og personer med handicap. Du lærer også at reflektere over udvikling af socialt arbejde. // I løbet af uddannelsens 3,5 år er du i praktik i 5 måneder, hvor du får mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger i praksis og at observere arbejdet, reflektere over arbejdsopgaverne og selvstændigt prøve kræfter med arbejdet som socialrådgiver. Internationale muligheder // Der er gode muligheder for internationale oplevelser i din studietid. Du kan fx komme på kortere studieophold eller vælge at tage hele din praktik i udlandet. Fremtid // Som færdiguddannet socialrådgiver har du en lang række muligheder for job i både kommuner, regioner, stat og i private virksomheder. Du kan fx arbejde med udsatte børn, unge og familier, flygtninge og indvandrere eller arbejde som jobkonsulent. Du kan også blive selvstændig eller arbejde i interesseorganisationer som fx Mødrehjælpen og Dansk Røde Kors. Som færdiguddannet socialrådgiver har du også mulighed for at specialisere dig yderligere ved at tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse. Læs uddannelsen her // Socialrådgiveruddannelsen kan læses i Roskilde og Nykøbing F. og du kan tage socialrådgiveruddannelsen som almindelig uddannelse eller som e-læringsuddannelse. Adgangskrav // Gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, GIF, EUX). Du kan også søge optagelse via kvote 2. modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6 modul 7 modul 12 modul 13 Læs mere på ucsj.dk/social (5 måneder) modul 8 modul 9 modul 10 modul 11 Vejled og rådgiv børn, unge og voksne, der er i sociale vanskeligheder 20 21

12 Sygeplejerske ophold: 1,5 år Om uddannelsen // Som sygeplejerske vurderer du akutte og kroniske sygdomstilstande og handler i forhold til dem samtidig med, at du har tæt kontakt til patienter og sørger for, at de føler sig trygge i deres sygdomsforløb. Sygeplejerskeuddannelsen giver dig en omfattende viden om menneskets reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og lidelse, og du får undervisning inden for sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige, samfundsfaglige og humanistiske fagområder. Du får viden om sygeplejefaget og en række forskellige fag som eksempelvis psykologi, anatomi, farmakologi, fysiologi, sygdomslære, pædagogik, etik og jura, ligesom du lærer om akut og kritisk syge, kronisk syge og psykisk syge. Undervisningen er både praktisk og teoretisk orienteret, og som studerende har du stor mulighed for at præge din uddannelse. // I løbet af de 3,5 år som sygeplejerskestuderende kommer du i praktik i sammenlagt 1,5 år. I praktikken prøver du kræfter med sygeplejerskefaget i praksis, hvor du fx udfører sygepleje hos både fysisk og psykisk syge patienter på fx hospitaler eller i hjemmeplejen. Internationale muligheder // På sygeplejerskeuddannelsen er der gode muligheder for at rejse ud i verden, enten ved at tage et modul af din uddannelse eller en del af din praktik i udlandet. Fremtid // Efter du har bestået din bacheloreksamen, giver Sundhedsstyrelsen dig en autorisation, som giver dig ret til at arbejde som sygeplejerske. Autorisationen giver dig mange forskellige muligheder for job især inden for sundhedssektoren, fx i en børneafdeling, i en medicinsk afdeling, som kirurgisk sygeplejerske, på en skadestue, i en narkoseafdeling eller i hjemmeplejen, men også inden for andre områder både i offentlige og private virksomheder. Du har også mulighed for at videreuddanne dig på diplom-, master- eller kandidatniveau. Læs uddannelsen her // Sygeplejerskeuddannelsen kan læses i Roskilde, Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Du kan læse sygeplejerskeuddannelsen som almindelig uddannelse eller som e-læringsuddannelse. Adgangskrav // Gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX og GIF), fire enkeltfag og erhvervserfaring eller social- og sundhedsuddannelsen med specifikke adgangskrav. Du kan også søge om optagelse via kvote semester 2. 2 semester modul 1 modul 2 modul 3 1 uge modul 4 modul 5 modul 6 modul 7 modul 8 8 uger modul 13 modul 14 Valgfri toning 2 uger Læs mere på ucsj.dk/syg 10 uger modul 9 modul 10 modul 11 modul uger 8 uger 10 uger viden om menneskets reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og lidelse 22 23

13 ROSKILDE sorø slagelse NÆSTvED Vordingborg Nykøbing F. university College sjælland slagelsevej 7, 4180 sorø //

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Merete Østergaard Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Professionsbacheloruddannelserne

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Professionsbacheloruddannelserne UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Karakteropgørelse Professionsbacheloruddannelserne Datagrundlag: Udtræk fra SIS Periode: 1/3-2015 til 31/8-2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense...

Læs mere

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv De tre pædagogiske områder Mere pædagog i silhouetterne Pædagoguddannelsen ruster dig til at arbejde med mennesker inden for mange forskellige

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jelling

Pædagoguddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Fremtidens pædagoger er anderledes, end du tror vejenandersen.dk Der sker meget hos os hele tiden. På Pædagoguddannelsen i Jelling satser vi benhårdt på oplevelse, iværksætteri

Læs mere

ucsyd.dk DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online.

ucsyd.dk DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online. DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online. Den delvis digitale læreruddannelse i Tønder er for dig, der ønsker at forene fritid, familieliv og uddannelse. ucsyd.dk Fjernstudie. Tæt

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED Sygeplejerske Holstebro 1. semester 95 83 87% 95 6,25 2. semester 37 35 95% 37 7,65 Modul 10: Akut og kritisk

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse Lærerkursus Sønderborg 16-9-15 DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2 år 1 1/2 mdr.

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

UC Diakonissestiftelsens Social- og sundhedsuddannelser. Uddannelse i livskvalitet

UC Diakonissestiftelsens Social- og sundhedsuddannelser. Uddannelse i livskvalitet UC Diakonissestiftelsens Social- og sundhedsuddannelser Uddannelse i livskvalitet SOSU-grammet Et overblik over dine muligheder med en Social- og sundhedsuddannelse på Diakonissestiftelsen GRUNDSKOLEN

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2017-2018 Bliv en del af fremtidens DNA 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.... 4 Det nye hf.... 5 Oversigt over fagpakker.... 6 Hf-fagpakker.... 10 Det er ikke skole det hele... 19 3 Velkommen

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet pædagoguddannelsen VIA UNIVERSITY COLLEGE Udfordring Udvikling kreativitet om uddannelsen Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, Du kan komme til at arbejde i vuggestue, børnehave eller

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne.

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne. Merituddannelsen til pædagog - Færøerne MOD www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen foregår på nettet, samt på dag-/weekendseminarer

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2018-2019 Bliv en del af fremtidens DNA INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.................................................................................. 4 Det nye hf....................................................................................

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Uddannelser. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige

Uddannelser. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige Uddannelser Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige Mestre i mad & sundhed I den kost-, ernærings- og sundhedsfaglige profession arbejder vi i alle dele af den offentlige og private sektor. Vi vejleder, rådgiver

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

S o c i a l r å d g i v e r

S o c i a l r å d g i v e r Socialrådgiver Kan du have mange bolde i luften på én gang uden at miste overblikket? Interesserer du dig for mennesker og deres sociale eksistens og vilkår? Interesserer du dig for samfundsforhold? Har

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT Ny uddannelse Idræt sundhed kultur PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT - når sundhed er målet! Brænder du for: at give børn og unge gode idrætsoplevelser? at arbejde med innovative idrætsaktiviteter? at bruge

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Infomøde: 16. august 2010 kl. 17-1830 sydhavns plads 4 PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND i samarbejde med Københavns Kommunes Børne-

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan Fokus vil i dag være på uddannelsesplan 2007 og 2014 Bekendtgørelse Kompetencer Videns og færdighedsmål Skabelon til praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog.

Merituddannelsen til pædagog. Merituddannelsen til pædagog www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen udelukkende foregår på weekendseminarer og på nettet. Uddannelsen

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Nye hf-linier Gældende fra august 2017

Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Hf er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år. Fra august 2017 kan du begynde på hf allerede efter 9. klasse.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Velkommen til Åbent hus. Merit Pædagoguddannelsen Aarhus

Velkommen til Åbent hus. Merit Pædagoguddannelsen Aarhus Velkommen til Åbent hus Merit Pædagoguddannelsen Aarhus 2017 1 Intro og præsentation - Hvem er vi? (navn og ansættelsessted) 2 Hvad er din motivation for at komme i dag? 3 Spørgsmål ang. uddannelsen forventninger

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND Lærer Silkeborg 1. Praktik, kompetencemålsprøve 156 152 97% 156 7,97 2. Praktik, kompetencemålsprøve

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Gør det umulige muligt

ERGOTERAPEUT. Gør det umulige muligt ERGOTERAPEUT Gør det umulige muligt ERGOTERAPEUT Gør det umulige muligt Med en uddannelse som ergoterapeut får du betydning for andre menneskers hverdagsliv og fremtid. Du arbejder både med børn, unge,

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Den toårige uddannelse til hf-eksamen

Den toårige uddannelse til hf-eksamen Den toårige uddannelse til hf-eksamen Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret Den toårige uddannelse til hf-eksamen...

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI ØKONOMI ADMINISTRATIONSØKONOM FINANSØKONOM LOGISTIKØKONOM ADGANGSKRAV: Gymnasial uddannelse Uddannelse inden for hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Læs mere

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE BLIV KLAR TIL NYE OPGAVER I FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Et samarbejde mellem University College Syddanmark, University College Lillebælt og University College

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere