Descom AllRisk? Har du husket. Computere & ipads fra kr. 799,- Mobil/ Smartphones fra kr. 699,- Fordi reparationer altid er en streg i regningen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Descom AllRisk? Har du husket. Computere & ipads fra kr. 799,- Mobil/ Smartphones fra kr. 699,- Fordi reparationer altid er en streg i regningen!"

Transkript

1 Har du husket Descom AllRisk? Computere & ipads fra kr.,- Mobil/ Smartphones fra kr.,- Fordi reparationer altid er en streg i regningen! Sericeforsikring derfor! Mobilen smutter fra dig og tager en tur i asfalten, du spilder en kop kaffe oer computeren, skærmen på din ipad er knust, da du tager den ud af tasken, stor-skærmen i mødelokalet holder pludselig op med at irke had nu? Med ores All-risk Sericeforsikring er irksomhedens deises ekstra godt dækket ind. Vi sikrer jer mod stort set alle skader uanset om enheden benyttes på arbejdspladsen, en rejse, eller hjemme priat og uanset om du sel eller f.eks. dine børn er skyld i skaden. Fleksibel løbetid Vi tilbyder dækning fra måneder (mobil max. 24 måneder). Det betyder, at dækningen kan tilpasse jeres afskrining, en et. leasingperiode og ikke mindst til produkternes risikoprofil. Hurtig serice Skader kan anmeldes online 24/7 og behandles inden for 24 timer. Vores Sericepartner kan således starte reparation allerede næste business dag! Ingen eller la selrisiko Der er ingen selrisiko på reparationer (mobil dog kr. 200,-). His i erklærer produktet totalskadet erstatter i med en tilsarende enhed kun fratrukket en mindre selrisiko på kr. 500,-. Med en All-risk Sericeforsikring får I en sueræn dækning næsten uanset had, eller hordan skaden sker. I kan med andre ord sætte en fast pris i budgettet for uforudsete udgifter! Ring allerede i dag og få en uforpligtende snak om hordan i bedst sikrer jeres IT inesteringer. All-risk Sericeforsikring dækker Udgifter til reparationer Funktionsfejl og tekniske nedbrud Skærmbrud, fugt- og æskeskader His du taber produktet His du spilder en kop kaffe oer computeren Dækker i hele erden Ingen eller la selrisiko I henhold til lo om forsikring skal i oplyse følgende: 1. Forsikringens løbetid fremgår af policen. 2. Du har 14 dages fortrydelsesret. 3. For denne forsikring gælder forsikringsaftaleloen. 4. Et. klage oer skadesafgørelse kan rettes til Ankenænet for Forsikring, hor forsikringsselskabet er tilsluttet. 5. Særlige skader, omfattet af Sericeforsikringen, kan ære dækket af din indboforsikring. Det drejer sig især om kortslutningsskader som følge af lynnedslag. 6. Formidler/forhandler modtager proision for salg af forsikringen. Du kan ed henendelse til formidler/forhandler blandt andet få oplyst om personalet modtager proision for det konkrete salg samt oplyst proisionens størrelse. Descom A/S Brydehusej Ballerup Tel Fax

2 AllRisk serice dækning Vores Descom AllRisk Serice dækker Udgifter til reparationer Reseredele og arbejdsløn Funktionsfejl Låne TV og kørsel til/fra ærksted * Hændelige uheld His du taber produktet His du spilder æske i produktet His du støder produktet Dækker bærbart udstyr i hele erden Nyt tilsarende produkt ed totalskade Hurtig skadebehandling - inden for 24 timer Ingen selrisiko på reparationer ** Ring til og få sikkerheden på plads Tel.: Alt dette får du fra under 1 krone om dagen! Så lidt koster Descom AllRisk med totaldækning Bærbar PC & Tablet/iPad 1 2 3år Apple computer Macbook/iMac Stationært EDB Foto udstyr Mobiltelefoner Hi-Fi & Parabol TV - Fladskærme år år år år år 1 2 Oenstående priser er gældende pr. den 5. maj 2014 inklusie skadeforsikringsafgift. Beløbet dækker hele forsikringens løbetid op til 5 år fra produktets købsdato. * Låne TV og kørsel til/fra ærksted gælder for TV oer 32. ** Der opkræes ingen selrisiko ed reparation, dog kr. 200,- ed reparation af mobiltelefoner. Ved totalskade af mobiltelefoner og EDB/IT udstyr er der en selrisiko på kr. 500,-. For alle ørige produkter er der ingen selrisiko ej heller ed reparation af EDB/IT udstyr. Sericeforsikringen gier bl.a. følgende dækning udoer købeloens 2-årige reklamationsret: Dækker hændelige uheld, herunder tab og æskeskader og for forsikring med løbetid udoer reklamationsperioden dækkes endidere teknisk nedbrud (funktionsfejl) efter 24 måneder. Sericeforsikringen administreres af USG DANMARK Forsikringsagentur, CVR De komplette forsikringsilkår udleeres ed tegning eller forespørgsel. Descom A/S Brydehusej Ballerup Tel Fax

3 Descom DESCOM AllRisk Sericeforsikring - EDB/IT Komplette betingelser for EDB/IT produkter, fotoudstyr samt Skærme/TV og Hi-Fi produkter. Betingelser nr pr Dette dokument (2 sider) udgør de fulde forsikringsbetingelser, der udleeres ed forsikringens tegning. Den algte dækning fremgår af policen/certifikatet eller fakturaen for købet af forsikringen. Nærærende betingelser gælder ikke for mobiltelefoner og hidearer. 1. Dækningsomfang. Forsikringen dækker de på policen/certifikatet anførte produkter mod: 1. Normale reparationsomkostninger som følge af indefra kommende fejl (funktionsfejl), der betyder at produktet ikke kan anendes. 2. Normale reparationsomkostninger i forbindelse med en skade, der kan afhjælpes ed rensning af produktet. 3. Transport af TV oer 32 indenfor Danmarks grænser (Jylland, Fyn, Sjælland, Bornholm, Lolland-Falster og alle øer der er brofaste med et disse områder) i forbindelse med en dækningsberettiget skade. 4. Låne TV ed en dækningsberettiget skade på TV oer Normale reparationsomkostninger ed enher beskadigelse som følge af uforudsete udefrakommende hændelser, der betyder, at produktet ikke kan anendes. 2. Sikringsperioden. Sikringsperioden er fra 1 til 5 år. Den algte periode er anført på policen/certifikatet eller fakturaen for køb af forsikringen og regnes fra produktets købsdato Hor dækker forsikringen? Forsikringen dækker i Danmark (eksklusie Færøerne og Grønland) for stationært udstyr og i hele erden for bærbart udstyr Dokumentation. Det er en betingelse for forsikringsdækningen at forsikringstager kan dokumentere købet / ejerskabet af produktet ed fremsendelse af købsbilag eller præmiekittering for produktet. 3. Skadeanmeldelse. Ved enher skade, skal dette straks anmeldes online til USG Danmark, dog senest inden 3 måneder efter skadedato og inden forsikringsperiodens udløb. Det skaderamte produkt indleeres af forsikringstageren, der skal benytte USG Danmark eller en reparatør/forhandler, der er anist af USG Danmark, til reparation og/eller genleering af det beskadigede produkt. 4. Erstatning. Forsikringen erstatter med reparation. Såfremt reparation ikke er mulig eller reparationsomkostningen oerstiger genanskaffelsesprisen, erklæres produktet for totalskadet og erstattes med et tilsarende produkt, med mindst samme tekniske specifikationer og ydeene, dog højst til oprindelig betalte købspris fratrukket eentuel afskrining. Der tages forbehold for udgåede fabrikater, modeller, farer samt specielt design, der ikke længere kan genanskaffes. Der udbetales ikke kontanterstatning. Er forsikringstager momsregistreret opkræes momsbeløbet fra erstatningen direkte hos forsikringstager. Er der ydet totalskadeerstatning, bortfalder forsikringen uden tilbagebetaling af forudbetalt præmie. Det totalskadede produkt tilhører forsikringsgier. 5. Selrisiko og afskrining. Ved totalskade på IT udstyr f.eks. stationær PC, bærbar pc, tablet computer, skærm og printer mm., opkræes der en selrisiko på kr. 500,-. Ved totalskade foretages en afskrining efter første år på 15 % om året af den oprindeligt betalte købspris. Der kan dog aldrig erstattes mere end had tilsarende udstyr, med samme kapacitet, ydeene og lignende kan anskaffes til på skadetidspunktet. 6. Forsikringen dækker ikke. Tilbehør, forbrugsartikler og løsdele (eksempelis lamper, toner, alle former for batterier, kabler, tastaturer, strømforsyninger, mus, eksterne højtalere, 3D briller o. lign.). Skader, der skyldes forkert opbearing, dårlig pleje, uforsarlig brug, fejlinstallation, fejlopsætning og fejlbetjening. Skader, der er omfattet af eller ille hae æret omfattet af leerandør-, forhandler- eller fabriksgaranti eller omfattet af reklamationsret, uanset om forhandler eller leerandør er gået konkurs, standset sin irksomhed eller på anden is ikke er i stand til at opfylde sine garanti- og reklamationsforpligtelser eller his forsikringstager har undladt at reklamere oer fejl, der er omfattet af eller ille ære omfattet af garanti eller købeloens reklamationsret. Skader, der skyldes at det forsikrede produkt ikke anendes efter brugsanisningen. Skader, der består af ridser, skrammer, mindre skader og lignende, som ikke gør produktet uanendeligt. Indirekte skader (følgeskader). Computerirus, datofejl, software fejl og opdateringer, tab af data herunder software, digitale billeder, applikationer, musikfiler og lignende eller fejl i komponenter, der ikke fulgte med produktet ed købet. Skader som følge af brand. Endidere bortkomst, glemte og forlagte produkter samt alle former for tyeri. Omkostninger til nyt sim-kort, mobilabonnement og lignende. Omkostninger til undersøgelse og transport såfremt der ikke konstateres en dækningsberettiget skade. USG Danmark eller reparatøren/forhandleren kan i så fald opkræe et gebyr til dækning af medgået tid og omkostninger. Omkostninger til undersøgelse og reparation hos en reparatør, der ikke er anist af USG Danmark eller forsikringsadministrator. Omkostninger til forkert reparation eller skader sket under reparation. Herunder skade opstået som følge af uforsarlig indpakning under transport og forsendelse og som følge af uautoriseret indgreb i det forsikrede produkt. Skader på produkter, hor serienummer ikke kan aflæses/identificeres. Denne forsikring dækker subsidiært i forhold til andre forsikringer, der måtte dække samme produkt. Dækker anden forsikring ligeledes subsidiært, anendes forsikringsaftaleloens bestemmelser om dobbeltforsikring. Forsikringsbetingelser nr pr Side 1 af 2 Descom A/S Brydehusej Ballerup Tel Fax

4 7. Erstatningen bortfalder helt eller delis såfremt: Der med forsæt er tilbageholdt eller giet forkerte oplysninger af betydning for bedømmelse af skaden. Der opstår skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med krig, krigslignende forhold, terrorisme, oprør, borgerlige uroligheder og neutralitetskrænkelser, atomkerne-reaktioner, had enten sådan en skade indtræder i krigstid eller i fredstid. Forsikringstager eller bruger har fremkaldt forsikringsbegienheden forsætligt eller ed gro uagtsomhed. 8. Opsigelse. Fra købsdatoen af forsikringen er der 14 dages fortrydelsesret for tegnet forsikring. Forsikringen kan opsiges skriftligt af både forsikringsselskabet og kunden med 30 dages arsel til den 1. i en måned. I sådan tilfælde opkræes et administrationsgebyr på kr.150,00, som fratrækkes den udbetalte restpræmie. Forsikringen kan endidere opsiges skriftligt af her af parterne med minimum 14 dages arsel og senest 1 måned efter afsluttet behandling af enher skade, uanset udfaldet af skadesbehandlingen. I giet fald refunderes forholdsmæssig præmie for den resterende periode, fratrukket et administrationsgebyr på kr. 150, Generelt Forsikringen er tegnet gennem ETU Forsikring A/S (forsikringsgier), Hærejen 8, 6230 Rødekro cr.nr Forsikringen udbydes, formidles og administreres af USG Danmark, Vodroffsej 22, 1900 Frederiksberg C, cr.nr som agent for forsikringsgier. USG Danmark er registrerede i Finanstilsynets forsikringsformidlingsregister og under tilsyn af Finanstilsynet. Registreringen kan kontrolleres ed opslag på Finanstilsynets hjemmeside eller ed henendelse til Finanstilsynet. Afgifter er indeholdt i præmien og betales af forsikringsselskabet i henhold til loen. For forsikringen gælder dansk ret, herunder Forsikringsaftaleloen. 10. Klager. Klager oer skadeafgørelser hor forsikringstager ikke kan nå til enighed med USG Danmark skal i første omgang rettes skriftligt til ETU Forsikring A/S eller en af ETU Forsikring A/S udpeget forsikringsadministrator. Såfremt der, efter denne behandling af klagen, stadig er uenighed om afgørelsen, kan klagen rettes til Ankenænet for Forsikring, tlf Særlige betingelser. I henhold til Lo om Forsikringsformidling 33 og 34 gøres opmærksom på at: Dette dokument udgør de fulde forsikringsbetingelser, der udleeres ed forsikringens tegning. Visse typer skader il ligeledes kunne ære dækket af andre forsikringer. Forsikringen dækker subsidiært i forhold til disse forsikringer. Denne forsikring indskrænker ikke rettighederne i henhold til køberetslige bestemmelser om garanti/reklamationsret, men udider dækningen op til 60 måneder i alt. Der er 14 dages fortrydelsesret for tegnet forsikring. Klager oer forsikringsaftalen kan rettes til Ankenænet for Forsikring. Skader anmeldes online til forsikringsadministrator ia USG Danmarks hjemmeside. Formidler og forhandler modtager proision for salg af forsikringen. Kunden kan ed skriftlig henendelse til formidler og forhandler få oplyst proisionens størrelse. 12. Tister. Enher tist, der udspringer af nærærende aftale, afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i Københan som ærneting. Klager oer forsikringen kan rettes til Ankenænet for Forsikring, såfremt forsikringstager er priat forbruger. Forsikringsbetingelser nr pr Side 2 af 2 Descom A/S Brydehusej Ballerup Tel Fax

5 Descom DESCOM AllRisk Sericeforsikring - Mobil/ Smartphone - mobil Komplette betingelser for mobiltelefoner. Betingelser nr gældende pr Dette dokument udgør de fulde forsikringsbetingelser, der udleeres ed forsikringens tegning. Dokumentet består af 2 sider. Den algte dækning fremgår af policen/ certifikatet eller fakturaen for købet af forsikringen. Nærærende betingelser gælder kun for mobiltelefoner. 1. Dækningsomfang. Forsikringen dækker den/de på policen/certifikatet anførte mobiltelefon(er) mod: 1. Normale reparationsomkostninger som følge af indefra kommende fejl (funktionsfejl), der betyder at produktet ikke kan anendes. 2. Normale reparationsomkostninger i forbindelse med en skade, der kan afhjælpes ed rensning af produktet. 3. Normale reparationsomkostninger ed enher beskadigelse som følge af uforudsete udefrakommende hændelser, der betyder, at produktet ikke kan anendes. 2. Sikringsperioden. Sikringsperioden er 1 eller. Den algte periode er anført på policen/certifikatet eller fakturaen for køb af forsikringen og regnes fra produktets købsdato. 3. Skadeanmeldelse. Ved enher skade eller indbrudstyeri, skal dette straks anmeldes online til USG Danmark, dog senest inden 3 måneder efter skadedato og inden forsikringsperiodens udløb. Det skaderamte produkt indleeres af forsikringstageren, der skal benytte USG Danmark eller en reparatør/forhandler, der er anist af USG Danmark, til reparation og/eller genleering af det beskadigede produkt Dokumentation. Det er en betingelse for forsikringsdækningen at forsikringstager kan dokumentere købet / ejerskabet af produktet ed fremsendelse af købsbilag eller præmiekittering for produktet. 4. Erstatning. Forsikringen erstatter med reparation. Såfremt reparation ikke er mulig eller reparationsomkostningen oerstiger genanskaffelsesprisen, erklæres produktet for totalskadet og erstattes med et tilsarende produkt, med mindst samme tekniske specifikationer og ydeene, dog højst til oprindelig betalte købspris fratrukket eentuel afskrining. Der tages forbehold for udgåede fabrikater, modeller, farer samt specielt design, der ikke længere kan genanskaffes. Der udbetales ikke kontanterstatning. Er forsikringstager momsregistreret, opkræes momsbeløbet fra erstatningen direkte hos forsikringstager. Er der ydet totalskadeerstatning, bortfalder forsikringen uden tilbagebetaling af forudbetalt præmie. Det totalskadede produkt tilhører forsikringsgier. 5. Selrisiko og afskrining. Der er en selrisiko ed enher partiel skade (reparation) på kr. 200,- og en selrisiko på kr. 500,- ed enher totalskade. Ved totalskade foretages en afskrining efter første år på 15 % om året af den oprindelig betalte købspris. Der kan dog aldrig erstattes mere end had tilsarende udstyr, med samme kapacitet, ydeene og lignende kan anskaffes til på skadetidspunktet. 6. Forsikringen dækker ikke: Tilbehør, forbrugsartikler og løsdele (eksempelis headset, alle former for batterier, kabler, memorycard, strømforsyninger, eksterne højtalere o.lign.). Skader, der skyldes forkert opbearing, dårlig pleje, uforsarlig brug, fejlinstallation, fejlopsætning og fejlbetjening. Skader, der er omfattet af eller ille hae æret omfattet af leerandør-, forhandler- eller fabriksgaranti eller omfattet af reklamationsret, uanset om forhandler eller leerandør er gået konkurs, standset sin irksomhed eller på anden is ikke er i stand til at opfylde sine garanti- og reklamationsforpligtelser eller his forsikringstager har undladt at reklamere oer fejl, der er omfattet af eller ille ære omfattet af garanti eller købeloens reklamationsret. Skader, der skyldes at det forsikrede produkt ikke anendes efter brugsanisningen. Transportomkostninger til/fra ærksted. Skader, der består af ridser, skrammer, mindre skader og lignende, som ikke gør produktet uanendeligt. Indirekte skader (følgeskader). Software fejl og opdateringer, tab af data herunder software, digitale billeder, applikationer, musikfiler og lignende eller fejl i komponenter, der ikke fulgte med produktet ed købet. Skader som følge af brand. Endidere bortkomst, glemte og forlagte produkter samt alle former for tyeri. Omkostninger til nyt sim-kort, mobilabonnement og lignende. Omkostninger til undersøgelse såfremt der ikke konstateres en dækningsberettiget skade. USG Danmark eller reparatøren/forhandleren kan i så fald opkræe et gebyr til dækning af medgået tid og omkostninger. Omkostninger til undersøgelse eller reparation hos en reparatør, der ikke er anist af USG Danmark eller forsikringsadministrator. Omkostninger til forkert reparation eller skader sket under reparation. Herunder skade opstået som følge af uforsarlig indpakning under transport og forsendelse og som følge af uautoriseret indgreb i det forsikrede produkt. Skader på produkter, hor serienummer/emei-nummer ikke kan aflæses/identificeres. Denne forsikring dækker subsidiært i forhold til andre forsikringer, der måtte dække samme produkt. Dækker anden forsikring ligeledes subsidiært, anendes forsikringsaftaleloens bestemmelser om dobbeltforsikring. Forsikringsbetingelser nr pr Side 1 af 2 Descom A/S Brydehusej Ballerup Tel Fax

6 7. Erstatningen bortfalder helt eller delis såfremt: Der med forsæt er tilbageholdt eller giet forkerte oplysninger af betydning for bedømmelse af skaden. Der opstår skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med krig, krigslignende forhold, terrorisme, oprør, borgerlige uroligheder og neutralitetskrænkelser, atomkerne-reaktioner, had enten sådan en skade indtræder i krigstid eller i fredstid. Forsikringstager eller bruger har fremkaldt forsikringsbegienheden forsætligt eller ed gro uagtsomhed. 8. Opsigelse. Fra købsdatoen af forsikringen er der 14 dages fortrydelsesret for tegnet forsikring. Forsikringen kan opsiges skriftligt af både forsikringsselskabet og kunden med 30 dages arsel til den 1. i en måned. I sådan tilfælde opkræes et administrationsgebyr på kr.150,00, som fratrækkes den udbetalte restpræmie. Forsikringen kan endidere opsiges skriftligt af her af parterne med minimum 14 dages arsel og senest 1 måned efter afsluttet behandling af enher skade, uanset udfaldet af skadesbehandlingen. I giet fald refunderes forholdsmæssig præmie for den resterende periode, fratrukket et administrationsgebyr på kr. 150, Generelt Forsikringen er tegnet gennem ETU Forsikringen A/S (forsikringsgier), Hærejen 8, 6230 Rødekro, cr.nr Forsikringen udbydes, formidles og administreres af USG Danmark, Vodroffsej 22, 1900 Frederiksberg C, cr.nr som agent for forsikringsgier. USG Danmark er registrerede i Finanstilsynets forsikringsformidlingsregister og under tilsyn af Finanstilsynet. Registreringen kan kontrolleres ed opslag på Finanstilsynets hjemmeside eller ed henendelse til Finanstilsynet. Afgifter er indeholdt i præmien og betales af forsikringsselskabet i henhold til loen. For forsikringen gælder dansk ret, herunder Forsikringsaftaleloen. 10. Klager. Klager oer skadeafgørelser hor forsikringstager ikke kan nå til enighed med USG Danmark skal i første omgang rettes skriftligt til ETU Forsikring A/S eller en af ETU Forsikring A/S udpeget forsikringsadministrator. Såfremt der, efter denne behandling af klagen, stadig er uenighed om afgørelsen, kan klagen rettes til Ankenænet for Forsikring, tlf Særlige betingelser. I henhold til Lo om Forsikringsformidling 33 og 34 gøres opmærksom på at: Dette dokument udgør de fulde forsikringsbetingelser, der udleeres ed forsikringens tegning. Visse typer skader il ligeledes kunne ære dækket af andre forsikringer. Forsikringen dækker subsidiært i forhold til disse forsikringer. Denne forsikring indskrænker ikke rettighederne i henhold til køberetslige bestemmelser om garanti/reklamationsret, men udider dækningen op til 24 måneder i alt. Der er 14 dages fortrydelsesret for tegnet forsikring. Klager oer forsikringsaftalen kan rettes til Ankenænet for Forsikring. Skader anmeldes til forsikringsadministrator ia USG Danmark s hjemmeside. Formidler og forhandler modtager proision for salg af forsikringen. Kunden kan ed skriftlig henendelse til formidler og forhandler få oplyst proisionens størrelse. 12. Tister. Enher tist, der udspringer af nærærende aftale, afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i Københan som ærneting. Klager oer forsikringen kan rettes til Ankenænet for Forsikring, såfremt forsikringstager er priat forbruger. Forsikringsbetingelser nr pr Side 2 af 2 Descom A/S Brydehusej Ballerup Tel Fax

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Produktforsikringer. Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring. Service Forsikring

Produktforsikringer. Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring. Service Forsikring Produktforsikringer Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring Service Forsikring Mobil Forsikring Standard Forsikring Produkt Forsikring All-Risk Forsikring

Læs mere

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2 Happy CARE Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse Versjon 1.2 for dine produkter Denne brochure med de tilknyttede forsikringsvilkår udgør samlet den information om forsikringens indhold, som i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1.

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1. Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan tegnes i forbindelse med køb af et eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring Tryghedsaftale Såfremt du ønsker fuld tryghed Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring De vigtigste fordele ved Tryghedsaftale Dækker de fleste produktskader der opstår ved uforudsete hændelser,

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Postnummer: 2650 Hvidovre CVR-nr: 24 20 32 12 Telefon: 70 12 12 12 Svensk reg. nr (Finansinspektionen): Telefax:

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Motorcykelforsikring 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer

Læs mere