Handleplaner Plan SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplaner Plan 2020 3. SKOLE"

Transkript

1 3. SKOLE Inddragelsen af orienteringsidræt i den øvrige skoleundervisning 1 er på mange måder en naturlig og oplagt kurs i udviklingen af orienteringsporten, og det med afsæt i de forskellige lokale initiativer, der understøtter, hvad der har været almen praktiseret i samarbejdet mellem lokale orienteringsklubber og folkeskoler. Succesen i at sikre en høj kvalitet i den understøttende undervisning er at kompetencerne, faciliteter og teknologi/udstyr er umiddelbare tilgængelige: Kompetence i at kunne forestå aldersrelateret orienteringstræning, Adgang til skoleorienteringskort og/eller nærliggende skove og parker, Anvendelsen af teknologi for at styrke motivationen og interaktiviteten under selve udøvelsen af orienteringsidrætten. Viden og erfaringerne med samarbejdet mellem lokale orienteringsklubber og folkeskoler har ofte været båret af en oprigtig interesse for emnet, og med afsæt i de ressourcer som kunne bringes i anvendelse. Der findes en lang række materialer, som er anvendt og videreudviklet til at understøtte de lokale ønsker og krav til en sikker og nem indførelse i orienteringsidrætten. Mantraet er dog at selv om viden bliver synlig, bliver den ikke bare delt. Den delte viden der kan være med at hæve bundniveauet og samtidig være med til at sætte en ny dagsorden. Mission De lokale klubber (under Dansk Orienteringsforbund) tager et samfundsansvar i at sikre folkeskoleelevernes færdigheder og selvstændighed i relation til udøvelse af orienteringsløb (fod, MTB mm), og skabe mere synligheden omkring orienteringsrelateret idræt motion for krop og hjerne. Satsningen er skal være med at skabe en kanal/platform for rekruttering af skoleelever, herunder øge bevidsthed omkring orienteringssporten som aktiv og tilgængelig idrætsform, igennem events og dedikerede skoleorienteringsforløb. Indsatsområde: 3. Skole Side 1 af 6

2 3.1 Strategisk mål: Tilbyde et stærkt skoleorienteringskoncept med tilhørende aktivitets- og undervisningspakker, som de lokale orienteringsklubber kan bringe i aktiv anvendelse i samarbejdet med kommunen/folkeskolen. Indgangsmåling: Arbejdet med skoleorientering i de lokale orienteringsklubber sker pt. på en ikke-struktureret facon. Viden om samarbejdsform, aflønning, forsikring og ansvar er ikke formaliseret. Handlinger: For at tilvejebringe det nødvendige grundlag for et samarbejdskoncept og de der tilhørende aktivitets- og undervisningspakker er følgende indsatser gældende: 1) der udsendes et målrettet spørgeskema med det mål at indsamle kvalitative og kvantitative data omhandlende de mange forskellige lokale aktiviteter omkring skoleorientering, 2) der søges gennemført et seminar i første halvår af 2015 med relevante og aktive personer, med det mål at opsamle viden og erfaringer med igangværende samarbejder samt projekter mellem lokale orienteringsklubber og folkeskoler og tegne rammerne for best/next practice, 3) der opbygges et skoleorienteringskoncept omhandlende: a. at orienteringsidræt skal ses om en aktiv komponent i den understøttende undervisning (undervisningspakker indeholdende uddannelse af idrætslærer, elever), b. specifikke samarbejdsmodeller mellem folkeskolen og den lokale orienteringsklub kan virke som løftestang i lokale bysamfund, relationen til foreningslivet og arbejdet som frivillig, c. relevant kommunikationsmateriale (brochurer, undervisningsmateriale mv.) evt. i samarbejde med Kommunikationsudvalget, herunder et brand-site skoleorientering.dk, d. gældende regler og gode råd som grundlag for en lokal dialog omkring samarbejdsform (aflønning, forsikring, undervisningsansvar mm), 4) der gennemføres løbende evaluering af de anvendte aktivitets- og undervisningspakker og endelig med udgangen af Resultatmål: Med afsæt i det definerede skoleorienteringskoncept og de beskrevne aktivitets- og undervisningspakker er følgende mål gældende: 1) der udpeges (i maj/juni 2015) 5-7 lokale orienteringsklubber (fastsat igennem det udsendte spørgeskema), der således bringer de udvalgte pakker i anvendelse ved konkret dialog med egnede/udpegede folkeskole, 2) der gennemføres 30, 40 og 50 skoleforløb i henholdsvis 2015, 2016 og 2017, 3) der gennemføres 10, 15 og 20 lokale orienteringsevent for hele eller dele af udvalgte skoleårgange (4. til 9. klassetrin) i henholdsvis 2015, 2016 og 2017 en pendant til skolernes motionsdag. Indsatsområde: 3. Skole Side 2 af 6

3 Budget Budgetpost Udgifter Indtægter Netto Årligt Skoleorienteringsseminar - evt. sammen med DOF Akademiet 4-5 årlige arbejdsmøder Udarbejdelse af brochure(r) i Frembringelse af undervisningsmateriale i Opbygning af brand-site skoleorientering.dk i Total i : se bemærkning i resultatmål (punkt 1.b) for Strategisk mål Strategisk mål: Sætte et skoleorienteringsprojekt på det nationale skolelandkort igennem en tilknyttet skoleidrætskonsulent (3 årig projektperiode). Indgangsmåling: Arbejdet og interaktionen med folkeskolerne kræver en aktiv og direkte tilstedeværelse, der matcher åbningstiderne for skolelederne og de enkelte idrætslærer (faglærer), har udgangspunkt i høj faglige viden, kompetence og praktisk erfaring. Der er ikke en systematisk viden og/eller information om medlemstilvæksten afledt af de forskellige indsatser omkring skoleorientering, Find vej i -projekter mm.? Handlinger: For at tilvejebringe det nødvendige grundlag for projektet herunder en tilknyttede skoleidrætskonsulent er følgende indsatser gældende: 1) der defineres et nationalt orienteringsprojekt, der har til formål at styrke den fagfaglige orienteringsviden, så denne direkte kan bringes i anvendelse som en aktiv part i den understøttende undervisning: a. idrætsaktiviteter med afsæt i UVM s fælles mål b. kom-godt i gang korttegning c. udvikling og anvendelse af nye teknologier til afvikling af orienteringsløb 2) der udvikles og afholdes et årligt skoleorienterings-event (OL tema) på landsplan (sammenkobles med resultatmål 3.1 punkt 3), første gang i juni 2016, 3) der gennemføres årlige skolerettede Find vej i -arrangementer, benævnt Find vej på/i <din skole>, 4) der udvikles en simpel indberetningsmodel, der sikrer at der sker en systematisk optælling af nye medlemmer jf. resultatmål punkt 3. Resultatmål: Med afsæt i det definerede skoleorienteringsprojekt er følgende mål gældende: 1) inden 1. halvår skal der foreligge et projektoplæg, der kan danne grundlag for en ansøgning om finansiering, herunder: a. konkret projektmål Indsatsområde: 3. Skole Side 3 af 6

4 b. budget for gennemførelse i en 3 årig periode (overslag = i -markerede i budgetterne for Strategisk mål 3.1 og 3.2 på 1.2 mio. dkk) c. krav til kvalifikationer og procesbeskrivelse for rekruttering d. kommunikationsplan og e. evalueringskriterier og plan for gennemførelse 2) til de årlige skoleorienteringsevent (f.eks. baseret på et OL tema) er deltagermålet , og elever i de respektive år 2016, 2017 og 2018 henholdsvis, 3) vi skal løbende sammenstille og tælle nye medlemmer, der tilgår de lokale orienteringsklubber som direkte følge af aktiviteterne i indsatsområdet Skole, med en tilvækst på 50, 75 og 75 elever i henholdsvis 2016, 2017 og Budget Budgetpost Udgifter Indtægter Netto Arbejdsmøde(r) til udformning af projektansøgning Gennemførelse af rekruttering (annoncering, samtaler mm) i Aflønning af skoleidrætskonsulent (3 årig periode) i Udvikling, formidling og gennemførelse af orienteringsevent målrettet folkeskolerne (i 2016, 2017, 2018) i Indberetnings-system til systematisk optælling af nye medlemmer jf. Handlinger punkt 4. Total i : se bemærkning i resultatmål (punkt 1.b) for Strategisk mål 3.2 Samlet budget Strategisk mål Udgift Indtægt Netto 3.1 Skolekoncept og orienteringspakker Skoleorienteringsprojekt og konsulent Total Relationer og afhængigheder til de 9. støttefunktioner jf. aktiviteterne og budgetposterne i de ovennævnte strategiske mål. Støttefunktion Fastholdelse og klubudvikling Rekruttering Kort Skov Stævne og reglement Kommunikation Nødvendige aktiviteter Udviklingsaktiviteter målrettet arbejde med og samarbejdsformer i relation til Skoleområdet. Forankret i de enkelte klubber, herunder sikring af koordination klubberne imellem, der har samme eller tilsvarende udviklingsopgave. Pt. endnu ikke detaljespecificeret Pt. endnu ikke detaljespecificeret Pt. endnu ikke detaljespecificeret Pt. ingen definerede aktiviteter. Udarbejdelse af kommunikationsmateriale, herunder vedligeholde skoleorientering.dk samt bistå udvalget i at sikre den rette kommunikationsstrategi, Indsatsområde: 3. Skole Side 4 af 6

5 Støttefunktion Nødvendige aktiviteter der understøttese af den generelle linje for DOF. DOF Akademiet Organisation Finansiering Internationalt arbejde Udbyde diverse kurser i at opbygge samarbejdsrelationer til de lokale Folkeskoler, herunder kunne udvikle skolepakker jf. ovenstående strategiske mål. Den skitserede skoleidrætskonsulent skal ansættelsesmæssigt forankres i DOF sædvanlige organisation, hvor opgavestyring, rapportering og opfølgning dog sker til Skoleudvalget. Bistå i udarbejdelse af projektoplæg og ansøgning af finansiering af skoleidrætskonsulent. Pt. ingen definerede aktiviteter. Udvalget pr. 17. december 2014: Navn Kontaktoplysninger Hjemmehørende klub Kreds K. K. Therkelsen OK Gorm, Jelling Syd Syd 2 Vakant en føler er sendt af sted Syd Stig Andersen Mobil: Herlufsholm OK NB: medlem af forretningsudvalget i foreningen Dansk Skoleidræt. Øst Casper Sørensen Mobil: OK Øst Birkerød NB: parallelt hermed medlem/formand for indsatsområdet Børn & Unge Kai Bech-Andersen Mobil: + 45 Farum OK Øst Tommy Kirk Damsgaard Mobil: +45 Viborg OK Nord Mogens Jensen Mobil: +45 OK Pan Nord fmd. Thomas H. Kokholm Mobil: Skype: herbertkokholm Horsens Orienteringsklub Nord Tilknyttet administrativ kontaktperson: Gert Nielsen mobil: DOF 1 Med afsæt i aktiviteterne i og omkring folkeskolen er orienteringsidrætten i direkte konkurrence med andre idrætsgrene, som umiddelbart er nemmere at understøtte ved eksisterende faciliteter og udstyr og dermed betydeligere lettere at inkluderer i undervisningen og/eller som en del af elevernes aktiviteter i frikvartererne. I den nye Indsatsområde: 3. Skole Side 5 af 6

6 folkeskolereform stilles der krav om understøttede undervisning, herunder også en øget fokusering på bevægelse og motion. Tilllige forventes eleverne at have et vist niveau (færdigheds- og vidensmål) i faget Idræt. Endvidere skal eleverne på 7. klassetrin kunne ( ) gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort, kompas og digitale medier, samt kunne ( ) planlægge enkle friluftsaktiviteter, og fra 9. klassetrin tillige ( ) udvikle friluftsaktiviteter. 2 Jf. Evaluering af Find vej Dagen 2014 af 21. maj 2014 har deltagerantal fra Find vej i -arrangementerne har haft følgende deltagerudvikling: 3.163, og i årene 2012 til 2014 henholdsvis. Indsatsområde: 3. Skole Side 6 af 6

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn Ansøgning om fondsmidler Projektbeskrivelse Street Handball Community Vestfyn Baggrunden for Street Handball Community Vestfyn Håndbold er en dansk opfindelse, - opfundet til udendørs leg og skoleaktivitet

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere