Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying."

Transkript

1 Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data Lejerens fulde navn Fødselsdato Stilling Evt. Firma Vej Postnummer og by Telefon Mobil adresse Certifikatnummer SEPL( const. speed prop.) Rettighedsudløb Medical udløb Yderligere rettigheder Luftfartøj data 1 Type : Reg. : Base : Kontraktnr. Zlin 242L OY-NIN EKAH (indsæt dags dato åååå-mm-dd) 1 Se i øvrigt Side 1 af 5

2 Kontraktvilkår Ved underskrift attesterer lejer for ovenståendes rigtighed, samt følgende: At lejer har læst og accepteret vedlagte betingelser for udlejning. At lejer er bekendt med at leje af ovenstående fly sker under forhold, der er reguleret i BL Særligt henvises til: o at flyet kun må føres af piloter, der er nævnt i denne kontrakt o at piloten skal have gyldigt certifikat som luftfartøjsfører og at certifikatet skal omfatte den pågældende fly-type. o at flyet ikke må udlånes eller fremlejes o at flyet ikke må benyttes til erhvervsmæssig befordring af personer eller gods eller anden erhvervsmæssig flyvning der kræver koncession o at det påhviler lejeren at sikre sig, at flyet alene føres i luftdygtig stand i lejeperioden o at det påhviler lejeren at sikre sig, at de udleverede svømmeveste, luftfartøjets registreringsbevis, luftdygtighedsbevis, forsikringspapirer, rejsedagbog samt luftfartøjets flyvehåndbog og checklister medføres i luftfartøjet under lejeperioden. At lejer har fået udleveret en kopi af lejekontrakten At lejer er bekendt med, at der er tegnet forsikring for tredjemandsansvar med selvrisiko på DKK 0, Luftbefordringsansvar med selvrisiko på DKK 750 samt kasko med selvrisiko på DKK At ovenstående forsikring kun gælder, såfremt føreren har min. 200 flyvetimer PIC. Har føreren ikke dette antal timer, hæfter lejer for evt. skader, og skal holde udlejer skadesløs. At flyet indeholder 2 faldskærme, samt at disse obligatorisk skal anvendes af pilot og passager ved flyvninger, der udføres uden for NORMAL kategori. At lejer afstår fra at udføre manøvrer udenfor NORMAL kategori, medmindre lejer har særlig aftale herom jf. nedenstående. At flyet ikke var behæftet med fejl, mangler eller skader ved lejeperiodens start (herunder evt. forhold noteret i flyets dokumenter) At lejer selv medbringer nødvendigt kortmateriale til navigation. At flyet ved lejemålets start var udstyret med 2 stk David-Clark 13-4 headsets. At flyet efterlades aflåst efter endt operation med påsat beskyttelse af pitotrør og static air huller, evt. cockpitvarmer hvis denne var monteret før flyvning, forankres med tie-down sæt såfremt flyet parkeres udendørs i mere end 15 kt (i vindstød) og med rorlås jf. checklisten. At lejer ved fremtidig udlejning, med sin attestering i flyets logbog, eksplicit accepterer nærværende udlejningskontrakt. Side 2 af 5

3 Særlige aftaler Piloter Navn samt PIC-forkortelse Certifikat Nr. Lejeperiode Fra Dato/tid Til Dato/tid (hvis mere end 24t, aftalen udløber automatisk ved årets udgang) Underskrifter Dato, Lejers underskrift Dato, Udlejers underskrift Side 3 af 5

4 Udlejningsbetingelser Udlejning må kun foretages til 1. en person der har gyldigt certifikat til at føre fly af typen Zlin 242L. 2. en virksomhed/forening som angiver en pilot der har gyldigt certifikat til at føre fly af typen Zlin 242L Såfremt flyet er lejet med henblik på skoling af andre piloter, er det lejers ansvar at sikre at alle gældende regler overfor tilsynsførende myndigheder overholdes. I så fald skal Lejer være godkendt instruktør (FI) og være tilknyttet en gyldig FTO. Kun lejer og angivne piloter (på underskriftsside) kan føre lejede luftfartøj. Alle piloter skal opfylde samme krav som lejer, og er underlagt samme vilkår som lejer jf. nærværende udlejningskontrakt. Såfremt lejer forårsager skader på flyet, som ikke dækkes af flyets forsikring, hæfter lejer for evt. tab for CAVOK Aps. Ved dækkede skader betaler lejer den til enhver tid gældende selvrisiko inden for den forsikringskategori, der dækker skaden. Lejer forpligtiger sig til at overhold tilladte operationelle grænser for flyet. Såfremt føreren overskrider tilladte grænser jf. POH, afholder lejer udgifter til eftersyn og reparation. Såfremt lejer forårsager skade på 3. mand, som ikke dækkes af forsikringen, hæfter lejer for fulde omkostninger herved, herunder ansvaret for at dække evt. erstatningskrav. Lejer må kun benytte offentlige flyvepladser som er listet i AIP en (VFR flight guide), medmindre der særligt indgås aftale herom. I så fald skal dette være påtegnet kontrakten under afsnittet særlige aftaler. Lejer forpligter sig til, til enhver tid, at overholde start- og landingsdistancevejledningerne i AIC B 11/05 og 24/08. Leje betales kontant, medmindre det er aftalt at faktura tilsendes. I så fald vil betalingsbetingelse fremgå af faktura. Der afregnes efter tacho-meter tid, i henhold til de gældende timepriser som kan findes på udlejers hjemmeside (). Angives timeprisen i kontrakten, er den i kontrakten angivne timepris gældende. Såfremt omkostninger til benzin og olie udlægges af lejer, refunderes disse af udlejer ved aflevering af bilag til udlejer, senest ved lejeperiodens ophør. Der refunderes udgifter svarende til samtidige danske priser, så evt. meromkostninger ved tankning afholdes derfor af lejer. Såfremt der ønskes rådighed over luftfartøjet i mere end 24 timer, skal perioden og antallet af timer aftales specifikt fra gang til gang imellem lejer og udlejer. En sådan aftale kan påtegnes kontrakten under afsnittet særlige aftaler. Side 4 af 5

5 Såfremt der i forbindelse med lejemålet opkræves afgifter ved flyvninger, ophold, eller parkering mv. afholdes samtlige sådanne udgifter af lejer. Ekstraordinære omkostninger som skyldes piloten, passageren eller andre forhold som ikke reguleres af denne kontrakt, afholdes af lejer. Omkostninger eller økonomiske tab for pilot eller passager, som følge af fejl eller mangler på flyet, dækkes ikke af udlejer. Det påhviler lejeren at sikre, at luftfartøjet returneres efter udlejningsperioden i samme tilstand og med samme udstyr som ved lejeperiodens begyndelse. Det påhviler lejer at anføre evt. fejl, skader og mangler ved lejeperiodens påbegyndelse. Såfremt dette ikke gøres eksplicit hæfter lejer herfor overfor udlejer. Enhver skade eller defekt på luftfartøjet skal omgående rapporteres til udlejer, og der må ikke iværksættes reparationer eller udbedringer uden udlejers godkendelse. Medmindre andet eksplicit aftales er det lejers ansvar at afhente luftfartøjet på dettes hjemsted, og aflevere luftfartøjet til samme sted efter endt lejeperiode. En sådan aftale kan påtegnes kontrakten under afsnittet særlige aftaler. Side 5 af 5

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema.

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Budjet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere