Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon"

Transkript

1 Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o o o 0"i AUianceforOffshon Renewables

2 Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Executive summary Hvor stor vil den grønne offshore sektor i Europa blive? Vi vil skabe arbejdspladser i Danmark inden Tre overordnede anbefalinger Uddybning af anbefalinger til rammebetingelserne for den grønne offshore industri Uddybning af anbefalinger vedr. forskning, innovation og demonstration Uddybning af anbefalinger vedr. uddannelsesbehovet Et vigtigt indspark i debatten Struktur for rapporten Grøn offshore på vej mod sit endelige gennembrud Grøn energi skal drive Europa i fremtiden Grøn offshore energi bliver central for Europas energiforsyning ' Nødvendigheden af en national investeringsstrategi Afgrænsning Forventninger til den grønne offshore industris udviklingspotentiale Udviklingen i offshore vindenergi frem mod 2020, 2030 og Udviklingen i havenergi frem mod 2020, 2030 og Samlet prognose for grøn offshore energi i Europa Tre Scenarier Scenarie 1: Business as Usual Scenarie 2: Danmark som offshore vind centrum Scenarie 3; Danmark i førertrøjen med offshore vindenergi og bølgekraft Kortlægning af den grønne offshore industri og anbefalinger til indsatsområder Havmøller Anbefalinger til fremme af havmølleindustrien Bølgekraftanlæg Anbefalinger til udviklingen af bølgekraft Planlægning, projektering og forsikring Anbefalinger til planlægning, projektering og forsikring Kabelnet til havs.* Anbefalinger til fremme af kabelnet til havs Havneudvikling Anbefalinger til fremme af havneudvikling Maritim installation Anbefalinger til udviklingen af branchen for maritim installation Vedligehold og drift Anbefalinger inden for vedligehold og drift Bortskaffelse og genanvendelse Anbefalinger vedrørende 36 Fra samling til handling

3 Indholdsfortegnelse 6. Samlede indsatsområder og anbefalinger for den grønne offshore industri Analyse af investeringsbehovet Der skal store private og statslige investeringer til at drive udviklingen Investeringer i rammebetingelser Investeringer i forskning, innovation og demonstration Investeringer i. uddannelsesbehovet Litteratur- og referenceliste 45 Fra samling til handling

4 T3 é!._ O -C å o c, O) t O* Alliancen for Grøn Offshore Energi

5 Anbet3//A7 1v j r d S n Dan ^ ' / 'S$rii : udvikl :: h * *min en 9røn s. " - e ''or øf e **né '?l offshore industn

6 "O O! l_ O tg o c S) 0) L. Alliancen for Grøn Offshore Energi

7 Alliancen for Grøn Offshore Energi "Med den nationale investeringsstrategi giver Alliancen for Grøn Offshore Energi et realistisk bud på, hvordan Danmark kan fastholde sin position som centrum for offshore vind- og bølgeenergi. Det kræver en ambitiøs og strategisk indsats fra såvel erhvervslivet, det offentlige og de mange danske eksperter i branchen" Poul Nyrup Rasmussen, Formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi Alliancen for Grøn Offshore Energi har hermed fornøjelsen af at fremsende: "Hvordan Danmark sikrer udviklingen af en grøn offshore industri. Anbefalinger til en national investeringsstrategi" Med investeringsstrategien er det Alliancens ønske, at rejse debat om behovet for at gøre en aktiv indsats for at sikre Danmarks position som internationalt førende inden for den grønne offshore industri. Det er samtidig vores ønske, at der vedtages en national investeringsstrategi for udviklingen af grøn offshore industri for vind- og bølgekraft frem til Dette er nødvendigt, hvis vi vil sikre en fortsat vækst i eksport og beskæftigelse indenfor for den grønne offshore industri. Rapporten er klausuleret til og med søndag den 9. januar 2010 og offentliggøres mandag den 10. januar, hvor den også vil være at finde elektronisk på Alliancens hjemmeside I det vedlagte materiale findes følgende: Rapport Summary Liste m. citater og kontaktoplysninger Pressemeddelelse Med venlig hilsen Poul Nyrup Rasmussen, Formand Niels Aage Giversen, Næstformand Carl Holst, Næstformand Sekretariatet. Damhaven Vejle. greenoffshore.dk

8 Alliancen for Grøn Offshore Energi Kontakt- og citatliste Virksomhed / organisation Alliancen for Grøn Offshore Energi Alliancen for Grøn Offshore Energi Alliancen for Grøn Offshore Energi DONG Energy Vindmølleindustrien Kontaktperson Poul Nyrup Rasmussen Formand i Alliancen Kan kontaktes via Tea Tramontana (Head of Communication, LORC) Carl Holst Næstformand i Alliancen + Regionsrådsformand i Region Syddanmark Mobil: Niels Aage Giversen Næstformand i Alliancen + bestyrelsesformand i Offshore Center Danmark Mobil: Charles Nielsen F&U Chef DONG Energy Tlf Jan Seerup Hylleberg Direktør i Vindmølleindustrien Telefon: Kommentar "Med den nationale investeringsstrategi giver Alliancen for Grøn Offshore Energi et realistisk bud på, hvordan Danmark kan fastholde sin position som centrum for offshore vind- og bølgeenergi. Det kræver en ambitiøs og strategisk indsats fra såvel erhvervslivet, det offentlige og de mange danske eksperter i branchen." "Nu har vi en strategi, men den skal følges op afhandling. I samarbejde med regeringen, de syddanske videninstitutioner og virksomheder inden for grøn offshoreenergi skal vi lave en handlingsplan for, hvordan vi implementerer investeringsstrategien. Det vil jeg gerne stå i spidsen for og sætte i værk i Region Syddanmark." "Forudsætningen, for at vi i Danmark kan bevare en stærk industri inden for den grønne offshore, er, at vores viden er unik. Der skal derfor satses ambitiøst på forskning, innovation, demonstration og test for at sikre væksten og vores førerposition inden for grøn offshore-energi." "DONG Energy glæder sig over, at der med den nationale investeringsstrategi kan opnås en fokuseret indsats for at styrke Danmarks førende position inden for forskning og udvikling i den grønne offshoresektor. Med en samlet strategi vil det også blive nemmere at prioritere forskningsmidlerne på området og dermed sikre det største udbytte." "Vi må iværksætte de nødvendige sammenhængende vækststrategier, der vil sikre, at Danmark også inden for grøn offshore-energi er et udstillingsvindue for vindkraft i de kommende år. Men det kræver politisk handlekraft, hvis ikke vores nabolande skal overtage Danmarks førerposition." Sekretariatet«Damhaven Vejle «infotajqreenoffshore.dk» qreenoffshore.dk»

9 Alliancen for Grøn Offshore Energi Bølgekraftforeningen Risø DTU AH Industries A/S Blue Water Shipping A/S Erik Skaarup Formand for Bølgekraftforeningen Mobil: Peter Hauge Madsen Afdelingschef Afdelingen for Vindenergi Risø DTU Direkte telefon: Mobil telefon: Steffen B. Jespersen CEO AH Industries Telefon: Mobil: Kurt Skov Adm. dir. Telefon: Mobil: "Bølgekraftforeningen har et råd til politikerne. Skal det lykkes at få en førerplads med tilhørende arbejdspladser og eksportindtægter, skal der penge på bordet. De midler, der afsættes, skal først og fremmest gå direkte til hardware - dvs. bølgeprojekter til havs og ikke "studier afvandmolekylers bevægelser i bølger". Det er vigtigt, at man høster reel erfaring til havs, og at problemstillinger, der kan løses af universiteter, udspringer heraf." "Vi har i Danmark et godt udgangspunkt for at kunne udnytte de erhvervsmæssige muligheder i den hastigt voksende grønne offshoresektor, ikke mindst offshore vindenergi. Men den internationale konkurrence er stærkt stigende, og uden en samlet, stærk indsats, der giver gode rammer for teknologiudvikling og produktion, går det ikke. Forskning og udvikling af avanceret teknologi samt uddannelse af højt kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for at fastholde eller styrke vores førerposition, og jeg hilser en national strategi, der fokuserer på forskning, udvikling og demonstration, uddannelse af kvalificeret personale og de overordnede rammebetingelser for sektoren stærkt velkommen." "For at fastholde og evt. udbygge vores position i Danmark er det af afgørende betydning, at der i Danmark findes de rette ramme betingelser for at udbygge og videreudvikle offshore vindkraft. Dette skal sikre, at vi fastholder en stærk produktionsbase i Danmark, som er væsentlig ift. at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. Vore medarbejdere er det væsentligste aktiv for at kunne udbygge vores virksomhed også set på en global skala - derfor kræves der handling nu." "Hos Blue Water Shipping ser vi positivt på Alliancens tiltag. Hvis vi som virksomhed skal have mulighed for fortsat at udvikle nye koncepter og logistikløsninger til branchen og forankre denne viden i Danmark, er det vigtigt, at der er en efterspørgsel, som trækker i den rigtige retning. Denne efterspørgsel kan forstærkes af en visionær politisk indsats. Og ønsker vi som land fortsat at være verdensførende, kan det ikke gå hurtigt nok med at implementere en fælles national strategi, således at vi ikke sakker bagud i den globale konkurrence." Sekretariatet Damhaven Vejle qreenoffshore.dk

10 Alliancen for Grøn Offshore Energi Pressemeddelelse Grøn energi på havet vil skabe nye arbejdspladser Med de rette investeringer vil Danmark kunne skabe nye arbejdspladser over det kommende årti, viser ny rapport fra Alliancen for Grøn Offshore Energi Danske virksomheder står i dag for ca. 90 % af verdensmarkedet for havvindmøller, og danske virksomheder har været involveret i etableringen af alle eksisterende havvindmølleparker i verden. "Vi har en viden og erfaring, som ingen andre kan matche, og markedet vokser eksplosivt. Men vi ser også, at andre lande - med England, Holland, Belgien og Tyskland i spidsen - investerer massivt i grøn offshoreenergi. Hvis vi skal have en chance for at fastholde bare en del af markedet, skal Danmark investere yderligere i forskning, innovation, test- og demonstrationsanlæg, infrastruktur og uddannelse", siger Poul Nyrup Rasmussen, formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi. Han fortsætter: "Tøver vi, vil vores naboer løbe med både vækst og nye arbejdspladser." Alliancens investeringsstrategi har følgende anbefalinger: 1. Folketinget skal følge anbefalingerne i Klimakommissionens rapport og øge energiproduktionen fra havvind med MW inden Klare politiske rammer er endvidere altafgørende for, at helt nødvendige langsigtede, private investeringer fra bl.a. pensionsselskaber kan komme i spil. 2. Danmark skal sikre en udbygning af el-nettet i Nordsøen og Østersøen, der kan forbinde de omkringliggende lande og sikre tilstrækkelig kapacitet. Først når el-nettet er fremtidssikret, bliver det muligt at lave en opkobling af grønne offshore-energiparker i Nordsøen og Østersøen. Det kræver nordeuropæiske investeringer på mellem 20 og 30 mia. euro frem til Forskning, innovation, demonstration og test er altafgørende for væksten inden for grøn energi. Derfor skal Danmark øge investeringerne fra ca. 1 mia. i 2010 til 4 mia. kr. årligt i Midlerne skal matches med en privat medfinansiering på 50%. 4. Der skal investeres massivt i uddannelse af kvalificeret arbejdskraft til offshore-sektoren: Inden 2020 skal der investeres ca. 16. mia. kr. i uddannelse af ingeniører inden for sektoren. Alliancen for Grøn Offshore Energi: Alliancen skal sikre, at vi i Danmark samarbejder for at fastholde den danske førerposition. Vi fokuserer vores indsats på tre områder: Synergi: Alliancen er talerør for alle danske aktører og skal være med til at sætte dagsordenen for udvikling, innovation og forskning inden for den grønne offshore-energi. Dialog: Alliancens viden om dansk og international udvikling i sektoren giver os et solidt grundlag for at skabe dialog med den danske regering og Folketinget om udviklingen af den grønne offshore-sektor. Finansiering: Alliancen arbejder for at styrke Danmarks samlede placering i ansøgerfeltet om EUstøttemuligheder. For yderligere oplysninger se vedlagte kontaktliste eller kontakt Alliancens sekretariat: Anna Marie Rasmussen, Chef for Alliancens Sekretariat: Direkte Mobil: Anders Bræstrup, Konsulent: Mobil: Sekretariatet Damhaven Vejle» qreenoffshore.dk»

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Lån en leder giver bonus. Virksomhederne forventer markant vækst

Lån en leder giver bonus. Virksomhederne forventer markant vækst Lån en leder giver bonus Virksomhederne forventer markant vækst de fik trykket på speederen 139 syddanske virksomheder har sat skub i ny udvikling. I perioden 20122014 har de lånt en leder. Forventningerne

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere