bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober"

Transkript

1 nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side P-Kval giver kvaler side side Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

2 FAGBLAD for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening & Flyvevåbnets Konstabel- og Korporal Forening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen, CO-Søfart Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag Ib Skoubo formand for SK ansvarshavende redaktør Tlf.: Jan Lyngsøe formand for FKKF redaktør Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Indhold 3 Leder 4 Forside: 'Esbern Snare ' og besætning klar til afgang. Foto: Hanne Hansen Nye krav ved fysisk test 5 P-kval giver kvaler 8-9 SK og FKKF - igen to foreninger 11 Nyt om navne Klargøring på 'Esbern Snare' Chef SOK: -Giv forandringerne tid til at falde på plads Debatindlæg: Det er din leders ansvar at yde SIT - for at DU kan yde DIT Næste nummer Udkommer 2. december og er samtidig tilgængeligt på SK's og FKKF's del af hjemmesiden på Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 8. november eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs og FKKF's adresse eller som e-post til: Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i Bladet!, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs og FKKFs officielle holdninger, bortset fra lederen. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Bladet! sendes til medlemmer af Søværnets Konstabelforening og medlemmer af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. Er Bladet! forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: ISSN trykt udgave ISSN online udgave FKKF Husk at melde adresseændring til SK og FKKF

3 Leder Omstruktureringer af Ib Skoubo, formand for SK Siden sidste udgave af Bladet! har vi ved en ministerrokade først i august fået ny forsvarsminister. SK vil naturligvis ønske Nicolai Halby Wammen velkommen og tillykke med posten - en post, de fleste nok vil se som en udfordring i den nuværende situation. På vores fælles arbejdsplads - forsvaret - er de frygtede personelreduktioner heldigvis stort set indtil videre, gået udenom M100 gruppen men har desværre ramt 3F, HK og METAL hårdt, hvilket vi naturligvis mange steder allerede mærker. Til gengæld vil mange af os blive berørt, når de nye forretningsgange (business cases) bliver godkendt af forsvarskommandoen og den endelige omstrukturering kan finde sted. Her vil mange uden tvivl få nye opgaver og i nogle tilfælde også nyt arbejdsted. Vi håber at alle udfordringerne vil bringe forsvaret videre i den nødvendige moderniseringprocess. SK og FKKF forandringer På det fagpolitiske område vakte det ikke jubelscener hos omverdenen, at vi på kongressen tidligere i år valgte at optage FKKF som en del af SK. Som vi omtalte i Bladet! nr. 2 i år anførte OAO, Offentligt Ansattes Organisation, at optagelsen var i strid med formalia omkring SKs medlemskab af OAO. Efter nogen skriverier frem og tilbage mellem OAO og os omkring dette spørgsmål, stod det os klart, at hvis SK forsat ønskede at være en del af OAO, skulle forholdet bringes tilbage til tiden før kongressen. Dette har en samlet bestyrelse taget til efterretning og valgt at efterleve. Rent praktisk betyder det, at vores vedtægter skal laves om og vedtages på næste kongres -muligvis en ekstraordinær kongres. Jeg vil på SK s vegne beklage, at noget, som vi har opfattet som en ren teknikalitet og naturlig forlængelse af samarbejdet mellem SK og FKKF, har afstedkommet denne virak. Det administrative samarbejde mellem FKKF og SK omkring udgivelse af bladet og fælles sekretariat mv. fortsætter uberørt, mens SK og FKKF organistorisk fortsætter som to selvstændige foreninger - som før kongressen. Til slut vil jeg ikke undlade at gentage, hvad I har hørt mig sige før: Efteruddannelse og videreuddannelse er det bedste redskab til selv at styre, hvor I vil hen og i den process må i hverken lade jer selv, jeres leder eller arbejdspladsen stå i vejen, pas godt på jer selv og hinanden derude den kolde årstid er langt fra ovre. Ib Skoubo»Efteruddannelse og videreuddannelse er det bedste redskab til selv at styre, hvor I vil hen«3

4 Bladet! oktober årgang Nye basiskrav ved fysisk test i Forsvaret er på vej. Det er ikke lykkedes SK at finde svaret på, hvornår. Fra Forsvarets Sundhedstjeneste har SK-bestyrelsesmedlem Jens Peter Janum til gengæld fået svar på en række andre spørgsmål ang. testen. Nye krav ved fysisk test? Svar Hvorfor skal vi have nye krav? Er det samme krav for alle uanset alder og køn? Skal jeg også kunne honorere disse krav efter INTOPS / togt /sejlads mm.? Hvad bliver kravene? Bliver jeg fyret, hvis jeg ikke kan bestå? af major Klaus Gabriel Sørensen, chef for Studie- og Udviklingssektionen, Forsvarets Sundhedstjeneste Erfaringer fra bl.a. udsendt personel har vist, at de gamle basiskrav ikke er et retvisende afsæt for de fysiske udfordringer, som forsvarets personel møder under udsendelse i INTOPS. De nye basiskrav er fremkommet m.h.p. at sikre en bedre sammenhæng. De fysiske belastninger, som personellet møder på forsvarets uddannelser bl.a. sergent- og officersskoler har vist sig at være af en sådan karakter, at der bør skabes en bedre sammenhæng mellem de uddannelsesmæssige belastninger og det optagelseskrav, som ansøgere møder ved optagelsesprøven. Basiskravet er et minimumskrav, der understøtter sundhed og tjenesten generelt uanset funktion. Der differentieres i et vist omfang på alder og køn. Der er tale om et fælles basiskrav bestående af en coretest og en løbetest. Testene er beskrevet i FSUPUB , som kan downloades via FSU hjemmeside på Intra- og internettet. Såfremt kredsløbstesten ikke kan gennemføres ved løb, er det planen, at denne kan aflægges ved Steptest eller Cykel watt maxtest. Konsekvensen af manglende beståelse af basiskravet er i sidste ende et chef-anliggende, eller et anliggende for den ansættende myndighed og ikke anderledes end hidtil. Der vil i første omgang blive tale om en handlingsplan m.h.p. ny test. Sager, hvor medarbejdere ikke lever op til basiskravet og vurderes varigt uegnet til udsendelse, vil fortsat skulle behandles i overensstemmelse med reglerne herfor, jf. FSU BST 960-2, Håndtering af personel i rammen af Sundhedstriaden. Betegnelsen varigt uegnet betyder ikke nødvendigvis afsked, men kan naturligvis gøre det. Forsvarets applikation Træn med Forsvaret er designet, så den understøtter individuel træning frem mod det nye basiskrav. En Web-tilpasset version af applikationen forventes lanceret ultimo Den kommer ikke i en windows-phone baseret version grundet økonomi. FSU/CFI påbegynder uddannelse af et stort antal testledere, som kan afvikle testene. Personer med kompetence af Militær Fysisk træner II/III kan ligeledes stå for afvikling af testen. Der planlægges på en overgangsordning på 3 år. Under perioden for overgangsordningen, skal der testes i det nye basiskrav, men såfremt en person ikke kan bestå, kan TTP aflægges efter de gamle krav. Der trænes herefter igen frem mod at bestå det nye basiskrav det efterfølgende år. 4

5 Faglige sager og noter P-kval giver kvaler: Uhørt krav om medlemskab af en bestemt fagforeing "Vil du gøre dig håb om P-kval, så skal du være medlem af CS." Det var beskeden fra lederen til et SK-medlem, der forespurgte om P-kval tillæg. Lad os slå det fast med syv-tommer søm. Den udmelding fra lederen skal ingen finde sig i. Om du er medlem af den ene eller den anden faglige organisation, har intet med din ret til P-kval at gøre. Kun én ting afgør, om du kan komme i betragtning til P-kval, og det er dine personlige kvalifikationer. Deraf forkortelsen: P-kval. Møder du ovenstående argument fra din leder, når du er til forhandling om P-kval, så bed om at få det på skrift. Under alle omstændigheder, så giv lyd til os i SK og FKKF med det samme, og vi vil prompte rejse en sag om organisationsfjendtlig handling. SK er allerede ved at forberede en sag mod FPT omkring dette, men jo mere information og konkrete eksempler vi har, desto bedre. SK-formand: Usmageligt -Det er et usmageligt forsøg på, at tvinge nogen til at melde sig ind i en forening, som medlemmerne bevidst har valgt at stå udenfor, siger formand for SK, Ib Skoubo, og tilføjer: -Som ansat i Forsvaret er det vigtigt, at tjenesten kommer før end ens personlige holdninger til fagforeningerne. Netop det faktum, at det er din leder, du skal forhandle med, og denne måske er med i en anden fagforening eller måske endda tillidsrepræsentant, stiller dig rigtig dårligt, når selvsamme forening eller tillidsrepræsentant skal hjælpe dig med at klage uanset om det er vedrørende tildeling af P-kval eller om det generelt drejer sig om forholdene på dit tjenestested. Dette er hovedårsagen til at både Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening blev stiftet. Som konstabel havde du ingen andre steder at gå hen, når de, der skulle bistå dig, samtidigt var dem, som du klagede over. At lederne blander egen præference af faglig organisation ind i tjenesten og gør P-kval til et "belønnings-tillæg" til de, der er medlem af en bestemt fagforening, skal stoppes. Ledernes egen fagforening stopper det næppe. Men det vil SK og FKKF. af Hanne Hansen»Det er et usmageligt forsøg på, at tvinge nogen til at melde sig ind i en forening, som medlemmerne bevidst har valgt at stå udenfor.«ib Skoubo, formand for SK 5

6 SK og FKKF administration Medlemsregistrering, opkrævning, til og framelding af tillægskøb af forsikringer for medlemmer af SK og FKKF varetages alt sammen af administrationen i CO-Søfart. Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening har adresse i Rødovre og kontorfællesskab med CO-Søfart. I administrationen er det pt. kasserer og faglig assistent Corlis Hansen, der opdaterer og vedligeholder medlemsdatabaserne for de to foreninger. Hendes kollega, kontorassistent Mohni Bambara, varetager normalt FKKF-administrationen, men hun er for tiden udlånt til hovedafdelingen i Dansk Metal. Derfor er ind- og udmelding og opkrævning af det månedlige kontingent for begge foreninger samlet på Corlis Hansens skrivebord. Det er også ofte Corlis Hansen, medlemmerne først kommer i kontakt med, når de ringer til SK og FKKF forudsat der ringes på hovedtelefonnummeret. Reception og omstilling er nemlig også én af hendes mange forskelligartede opgaver i huset i Mohni Bambaras fravær. Spørgsmål direkte relateret til medlemsregistreringen varetager Corlis Hansen naturligvis selv. Er det spørgsmål af faglig karakter, stiller hun om til den faglige konsulent i huset, der kan besvare netop det spørgsmål, som medlemmet henvender sig med. Det kommer helt an på, hvad henvendelsen nærmere drejer sig om. En del faglige spørgsmål varetages af de to foreningers formænd, Ib Skoubo for SK og Jan Lyngsøe fra FKKF, hvor Ib Skoubo siden januar har været konstitueret forretningsfører i SK. For at finde den rigtige at stille om til er Corlis Hansen nødt til at spørge ind til, hvad henvendelsen drejer sig om. -Det kan da godt være, at nogen synes, jeg spørger om meget, smiler hun og fortsætter: -Men jeg er jo nødt til at vide mere præcist, hvad medlemmet har brug for at få svar på for at få vedkommende stillet videre til den rigtige. Administration af tilkøb Gennem medlemsskabet af enten SK eller FKKF har medlemmerne mulighed for at tilkøbe forskellige forsikringsprodukter. Generelt er disse tilkøb et anliggende mellem det enkelte medlem og forsikringsselskabet. Tilkøbene inddrager dog administrationen og Corlis Hansen i forskellige sammenhænge. Ved forsikringskøb ved Tjenestemændenes Forsikring skal SK overfor forsikringsselskabet bekræfte køberens medlemskab. Den bekræftelse indhenter forsikringsselskabet selv. Det samme gælder ved evt. bookning af feriebolig gennem Tjenestemændenes Forsikring. Enkelte medlemmer har gennem SK / Kasserer og faglig assistent Corlis Hansen, CO-Søfart FKKF tilkøbt en Sundhedsforsikring hos Tryg. Her er det SK / FKKF, der forestår opkrævningen af præmien. Derfor skal evt. opsigelse af netop den forsikring meldes til SK / FKKF. Siden januar i år har medlemmer af SK og FKKF haft mulighed for at tilkøbe Helbredssikring i PFA. Administrationen af denne forsikring varetages af PFA, mens SK og FKKF her alene skal bekræfte at køberen er medlem af SK eller FKKF. Husk at melde flytning Det grundlæggende udgangspunkt for alle opgaverne er medlemsregistreringerne. -I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at opfordre folk til at huske at melde ændringer af adresse, telefon eller tjenestested, indskyder Corlis Hansen og tilføjer: -De skal bare sende en mail eller ringe med ændringerne. tekst Hanne Hansen Tilkøb / opsigelse af forsikringer - hvordan - se nederst side 8 6

7 Tilbud til SK og FKKF medlemmer Skaf et nyt medlem og få én måneds gratis medlemskab Skaf et nyt medlem Når han/hun har været medlem af SK eller FKKF i 6 måneder, får du én måneds gratis medlemskab. Hvordan? Det nye medlem indmelder sig enten via formularen på hjemmesiden eller via telefon / mail. Det nye medlem skal ved indmeldelsen oplyse navn, adresse og MA-nummer på vedkommende, som har anbefalet medlemskabet. Tlf mail : web: Gør din forening endnu stærkere og støt på den måde dine menige kolleger ved aktivt at bidrage til nytegning af medlemmer. Vi hører ofte, at nye medlemmer er blevet opmærksomme på fordelene ved medlemskab af SK eller FKKF af en kollega. Det er jo dejligt at høre. Vi har derfor besluttet at belønne de medlemmer, der således bidrager til foreningernes udvikling. mvh bestyrelserne i SK og FKKF Tlbudet gælder også talsmænd men ikke bestyrelsesmedlemmer BLIV MEDLEM SØVÆRNETS KONSTABELFORENING ELLER FLYVEVÅBNETS KONSTABEL OG KORPORALFORENING Mange veje til medlemskab Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemskab af SK/FKKF oplyst pr. md. kan trækkes fra i Skat Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formularen på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til marinekonstabel 150 kr. Flyverkonstabelelev (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til flyverkonstabel 150 kr. Efter udnævnelse til marinekonstabel 375 kr. Efter udnævnelse til flyverkonstabel 375 kr. Seniorordning* 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening FKKF Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening 7

8 SK & FKKF-info SK og FKKF fortsætter samarbejdet -men som to foreninger SK's optagelse af FKKF som selvstændig gruppe i foreningen mødte uforudsete problemer i forhold til SK's medlemskab af OAO, Offentlige Ansattes Organisation, hvilket vi blandt andet kort omtalte i Bladet! nr. 2 i juni. SK's bestyrelse drøftede problemstillingerne på et bestyrelsesmøde midt i september og foreslog herefter OAO en løsning, hvor SK og FKKF fortsætter som to selvstændige foreninger. Det praktiske samarbejde de to foreninger imellem vil fortsætte i form af fælles administration, fælles bladudgivelse mv. OAO har 1. oktober meldt tilbage, at de har noteret sig ændringerne og herefter ikke agter at foretage sig yderligere i sagen. For medlemmerne af FKKF vil det i praksis ikke betyde nogen ændringer i forhold til den faglige organisering pt. Omstruktureringen har til gengæld betydning for FKKF-medlemmernes muligheder for tilkøb af forsikringstilbud gennem medlemskabet. En opdateret oversigt over mulighedenerne for SK- og FKKF-medlemmer ses her nederst på siden. Af oversigten vil det fremgå, at FKKFmedlemmer ikke kan gøre brug af tilbudene fra Tjenestemændenes Forsikring. På det punkt er FKKF tilbage ved status, som den var for medlemmerne sidste år. Baggrunden for problemstillingen er, at forhandlingsretten for konstabler og korporaler ligger hos CS - og at FKKF derfor er at regne som "ikke en forhandlingsberettiget organisation". hanh Hvem gør hvad - tilkøb af forsikringer FOR MEDLEMEMMER AF SK OG FKKF FKKF Mulige tilkøb for SK og FKKF medlemmer Tryg Sundhedssikring Har du tegnet en Sundhedssikring hos Tryg gennem dit medlemskab af SK eller FKKF, står administrationen hos SK og FKKF for opkrævningen af præmien. Evt. opsigelse af forsikringen skal ske til SK / FKKF. PFA Helbredssikring Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Formular til udfyldelse for tilmeldingen ligger på SKs hjemmeside på Opkrævning af præmie varetages af forsikringsselskabet. Evt. opsigelse af forsikringen skal ske direkte til PFA. Ved udmeldelse af SK / FKKF opsiges Helbredssikringen automatisk. Mulige tilkøb kun for SK medlemmer Tjenestemændenes Forsikring Hvis du ønsker at gøre brug af forsikringstilbuddene fra Tjenestemændenes Forsikring, skal du henvende dig til forsikringsselskabet. Ved henvendelsen skal du oplyse, hvilken forening, du er medlem af. Forsikringsselskabet kontrollerer herefter ved henvendelse til SK medlemskabet. Opkrævning af præmier varetages af forsikringsselskabet. Evt. opsigelse af forsikringerne skal ske direkte til Tjenestemændenes Forsikring. Efter indsigelser fra OAO og efterfølgende omstrukturering i SK- FKKF samarbejdet i oktober i år, er FKKF ikke mere en del af SK men en selvstændig forening. FKKF kan som forening uden forhandlingsret ikke indgå i samarbejde med Tjenestemændenes Forsikring - dvs. sige samme status som i

9 SK tilbudet gælder medlemmer af både SK og FKKF Nyt tilbud fra 1. januar i år HELBREDSSIKRING til kun 108,25 kr. pr. md. SK kan via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne af Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening at sikre sig med en PFA helbredssikring. Bladet! - udgivelse blev udskudt Bladet! nr. 3 skulle have landet i postkasserne sidst i august / først i september. Udgivelsen blev imidlertid udskudt, da et teknisk nedbrud ramte redaktionen. Uden at trætte med detaljerne i den historie, skal vi alene tilføje, at nedbruddet var underlagt Murphys Lov: "Alt hvad der kunne gå galt, gik galt." Såvel software som hardware er nu både fornyet og opgraderet. Redaktionen beklager forsinkelsen. Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning. Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Pris for PFA Helbredssikring Prisen for helbredssikringen er kun kr. årligt. Din ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris. For kun kr. om året er din ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår. Redaktionen efterlyser Ideer til artikler Har du en ide til noget, Bladet! kunne tage op her i spalterne, så giv endelig lyd. Billeder Har du taget et billede, der kunne være interessant for andre at se? Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Tilmelding via SK / FKKF Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal indbetale. Vil du vide mere? PFA SundhedsCenter på , hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk. Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring. Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden: Ring til SK/FKKF og få den tilsendt - tlf Bestil den via til Print den ud fra SK's hjemmeside på fra menupunktet: Forsikringer 9

10 Nyt om navne Ny talsmand i Søopmålingen Med Karsten Nielsens fratræden i Søopmålingen er posten som både fællestalsmand i 1. eskadre og talsmand i Søopmålingen blevet ledig. MSPC Morten Wallin Jensen fra Søopmålingen har tilbudt at varetage talsmandsopgaven indtil de ved en samling senere på året får én valgt. SK takker for Morten Wallin Jensens tilbud og byder ham velkommen på posten. Jubilæer mangler Omlægninger i FPT over sommeren har betydet, at SK og FKKF ikke har modtaget information om jubilæer. Ihærdige forsøg på at få genoprettet forbindelsen er desværre ikke lykkedes inden deadline på dette blad. Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: Runde dage oktober - december 2013 SK 30 år 3/10 Christian Sohnemann 29/11 John Stampe 50 år 20/10 Carsten Arno Majlund 25/11 Helge Sebelius 60 år 28/11 Steen Bylov Møller FKKF 40 år 6/11 Jesper Rintza Jørgensen 28/11 Jonas Hovmann Oldenburg Ring eller skriv Vil du være sikker på at få din mærkedag nævnt i spalterne, så ring eller skriv til redaktionen - gerne i god tid. Redaktionen modtager også gerne billeder fra diverse begivenheder. Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent i SK tlf / Vi præsenterer i denne portrætserie kort medlemmerne af SKs bestyrelse. Portrætseriens første del blev bragt i Bladet! i juni. Serien følges op og fortsætter i de kommende numre. Hjemsendt - men Portræt af bestyrelsesmedlem Karsten Nielsen hjemsendt fra Søopmålingen For 60-årige Karsten Nielsen er konstablernes vilkår en mærkesag og har været det lige siden han sidst i 80 erne som det første indledte kampen for, at personel på Y-kutterne skulle have kuttertillæg. Kampiveren førte til, at han blev valgt ind i bestyrelsen for CS-Søværnet i 89 uden egentlig at have stillet op. Spændingerne mellem sergentgruppen og konstablerne i CS-Søværnet var som bekendt årsag til, at konstabelgruppen i 1997 brød ud og etablerede SK. En proces, som Karsten Nielsen tog både aktiv og engageret del i og i SK løftede han igen et bestyrelsesansvar som næstformand i den nyetablerede forening. På grund af sygdom måtte han imidlertid i 2003 trække sig fra bestyrelsesarbejdet, men stillede op igen i Der er brug for SK Og selv om han nu er hjemsendt, fortsætter han arbejdet i bestyrelsen. -Først og fremmest fortsætter jeg, fordi flere opfordrede mig til det, da vi på kongressen i vinter havde bestyrelsesvalg, siger Karsten Nielsen og fortsætter: 10

11 SK-bestyrelse portrætserie - del 2 fortsætter i bestyrelsen -Jeg er den sidste af de gamle fra etableringen af SK i bestyrelsen. Min baggrundsviden om, hvordan tingene hænger sammen på kryds og tværs kommer foreningen til gavn. Og så synes jeg, at jeg skylder kollegerne fortsat at gøre en indsats, når de nu opfordrer mig til det. -Der er i allerhøjeste grad brug for SK i dag. Udviklingen har jo ikke ændret på, at det er sergenterne, der styrer det hele. SK er den eneste forening, der varetager konstablernes sag i Søværnet, og det er vigtigt, at de menige har et talerør. Karsten Nielsens chef i Søopmålingen, orlogskaptajn Lars Hansen gav ham et par gode ord med på vejen ved afskedsreceptionen Kan ikke holde k... Karsten Nielsen fyldte 60 sidst i maj og blev herefter hjemsendt efter 40 år i Forsvaret. Dermed forlod han også SK-hvervevne som fællestalsmand i 1. eskadre og talsmand i Søopmålingen. -SK har for mig været en stor del af det og er det altså stadigvæk i bestyrelsen. Jeg er bare sådan, at jeg ikke kan holde min k, hvis der er ting, der ikke er i orden, bemærker han. En velbesøgt afskedsreception blev det formelle punktum for hans tid i Søværnet. -Det var en god dag, synes jeg og med den turbulens, der er i dag med besparelser og fyringer og al den utryghed, det fører med sig, så er jeg egentlig glad for, at det kom til at passe med, at jeg nu skulle hjemsendes. Og så har jeg nu ekstra god Karsten Nielsens hjemsendelse blev markeret ved en velbesøgt reception. Fra CO-Søfart kiggede sekretariatschef John Ibsen forbi samt bogholder Barno Jensen, der er bag kameraet. tid, når medlemmerne i SK har brug for hjælp, smiler han. hanh 11

12 24 timer før afgang mod deltagelse i NATO-flådens antipirat-indsats ud for Somalia var et vagthold på otte mand i fuld gang med at gøre klar om bord på Esbern Snare i Frederikshavn. Forsyninger, reservedele og udstyr kom om bord, forbindelseslinjer blev sat op og diverse tjek blev gennemført. Sidste klargøring på Esbern Snar -Planlægningen kunne godt have været noget bedre, lyder den samlede vurdering fra de fem konstabler, som Bladet! møder om bord præcis et døgn før støtteskibet skal afgå. Kritikken af planlægningen er møntet på de sidste uger op mod afgang. Vagtholdet, der er alene om bord, mønstrede aftenen før og først dagen efter til middag mødte den resterende besætning af de i alt 94, der var om bord ved afgang. De seneste to uger op mod afgangen har besætningen efter missionsforberedelse og øvelser holdt fri. Og vagtholdet lægger ikke skjul på, at den planlægning har undret dem. Nogle ekstra hænder her tæt på afsejling, havde bestemt ikke været af vejen. Og generelt havde de gerne set, at de havde haft nogle uger til at gøre det hele klar. -Det kan godt virke lidt uoverskueligt lige nu, bemærker marinespecialist Jørgen Pedersen. tekst & foto Hanne Hansen -Men selvfølgelig bliver vi klar, smiler han og tilføjer: -Vi når det altid. Så det gør vi også denne gang. Fra venstre marinespecialisterne Knud Erik Huus og En særlig division Selv om der er travlhed, uafklarede spørgsmål og kasser i stakkevis med reservedele og udstyr, der skal fordeles og stuves af vejen, så er den vante meget frie og venskabeligt drillende tone konstablerne imellem uanfægtet. At en del af dem har flere års samarbejde og samsejlads bag sig i Søværnet er tydeligt. Besætningen er oprindeligt fra Absalon, hvor maskinbesætningen har måttet efterlade deres våbenskjold. Mellemledergruppen benævnte en dag maskinbesætningen som Kongedivisionen og den udnævnelse syntes maskinfolkene da var på sin plads og fik standeret et passende våbenskjold. Det faldt imidlertid ikke i god jord højere oppe i systemet, og våbenskjoldet blev fjernet. Det fandt de naturligvis råd for på god latin. Det nye navn blev Rex Divisio, og det nye våbenskjold blev lavet så tungt og monteret så fast, at det ikke kan flyttes. Det lider de så selv under nu, for de ville gerne have haft det med om bord på Esbern Snare. I stedet må de nøjes med de velcro- Foto Witold Kotlinski 12

13 Et eksternt smedefirma er hyret til etablering af celler. Her skal evt. tilbageholdte, formodede pirater placeres bag lås og trådgitter. e før afgang Christian Vandkrog. Fra venstre MOKS Ulrik Stender og MOKS Casper Søger. mærkater, de bærer på brystet. Med guldbogstaver på sort baggrund informeres omverden om, at de her står overfor et medlem af Rex Divisio. Historien om våbenskjold og kongedivision bliver fortalt med både glimt i øjet og store smil. Ser frem til normal dagligdag Klargøringsarbejdet her et døgn før afgang omfatter også forberedelserne til den officielle del af afsejlingen dagen efter med fælles samling for besætning og pårørende og tale af chefen for SOK, Frank Trojahn, på helikopterdækket. Så der slæbes stole og koordineres. På flexdækket svejses der. Et eksternt smedefirma er hyret til etablering af celler. Her skal evt. tilbageholdte, formodede pirater placeres bag lås og trådgitter. fortsætter næste side 13

14 Sidste klargøring... fortsat fra side 13 Midt i virvaret dagen før dagen, ser alle frem til at komme af sted. At komme ind i faste rutiner. At få faste tørner med vagt og frihed. At få udstyr og dele på rette plads og få albuerum til fælles idræt og fritidsaktiviteterne som for eksempel hockey og floorball på flexdækket. De prioriterer alle højt det sociale samvær om bord. Det er vigtigt, at divisionerne om bord snakker sammen på kryds og tværs, for fællesskabet og sammenholdet i fritiden har stor effekt på det daglige arbejde. Sådan havde de det indbyrdes på Absalon og kulturen har de taget med sig over på Esbern Snare. Alle er de klar til at løse opgaven, der venter forude som aktiv del i NATOs indsats mod pirateriet ud for Somalia. -Det er jo vores arbejde og det, vi har trænet målrettet imod nu i flere måneder, siger marinespecialist Christian Vandkrog. Marinespecialist Jørgen Pedersen - og den ene af 'Esbern Snare's to hovedmotorer. Efterlyser hensyn Først om fire måneder vender Esbern Snare tilbage til Frederikshavn. Under forlægningen fra Frederikshavn til Somalibassinet gøres et kort stop på Malta, hvor den resterende del af besætningen på i alt 155 mand påmønstrer, ligesom eksterne instruktører flyver hjem. Dele af besætningen skiftes i løbet af de fire måneder, men for konstablerne bliver det fire måneder uafbrudt. Det er der ikke de store indvendinger imod. Sådan er det bare. Men de er ærgerlige over, at der i systemet ikke er plads til at tage hensyn og at der tilsyneladende ikke er lige rettigheder for alle. At der ikke er elastik til at afløse en konstabel, der senere i år står overfor at skulle på barsel, finder de simpelthen både urimeligt og kritisabelt. Resultatet er, at de i maskinen kommer til at sejle en mand for kort, da konstablen har været nødtvunget til ikke at tage med. De har svært ved at se logikken, når nu både en afløser havde meldt sig og der flyves alligevel. Nej, det giver ingen god mening, synes de. Indbyrdes er de altid parat til at hjælpe hinanden med at bytte. Og de er ærgerlige over, at den velvillighed ikke imødekommes. -Nej, der er plads til forbedringer på det punkt, lyder konklusionen fra konstablerne. Dagen efter, lørdag 21. september, afsejlede Esbern Snare kl. 16 fra Flådestation Frederikshavn. 14

bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?

bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan? nummer 2 oktober bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012

nyt Arbejdsmiljø SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012 nummer 6 december 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012 Arbejdsmiljø

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18 nummer 4 december bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 side 14-18 Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel-

Læs mere

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar nummer 1 februar bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal

Læs mere

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 3+4 december bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Program Program Præsentation af Forsvarsministeriets arbejdsskadeog

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5 nummer 2 juni bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

Rundtur uge 43 2013. Med venlig hilsen. SSG Ditte Nonno-Nielsen

Rundtur uge 43 2013. Med venlig hilsen. SSG Ditte Nonno-Nielsen I forbindelse med rundtur til medarbejderne i Veterancentrets Pulje fik vi en række spørgsmål. Svarene er måske interessante for flere end de, der deltog på mødet og er derfor samlet nedenfor. Hvis der

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF 3F 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Indhold nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF DANSK METAL 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca 3.000 kr

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere