VINTERMAN. Systemdokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERMAN. Systemdokumentation"

Transkript

1 Systemdokumentation

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning VINTERMAN struktur VINTERMAN serveren VINTERMAN klienter Internet-forbindelse mellem server og klienter Borland Database Engine (BDE) Programmet BDEAdmin og BDE Aliaser Installation og opdatering Opsætning af vejman.dk forbindelse Anvendelse af Citrix terminalserver Hosting af Vinterman hos Vejdirektoratet VINTERCOM VINTERCOM opsætning opsætning Telefon opsætning - udkaldsrobotten Statusskift via sms VD opsætning DAU Viewer VERSIONMAN DBMAN VINTERALIAS Systemadministration Systemparametre Kolonneopsætning Filer på en Vinterman klient Filer på serveren Brugere og kodeord Databaser og databasealiaser Databasekomprimering Sikkerhedskopiering Nye programversioner Generelt om kort Opsætning af telefonstyring via PC Dialer II Opsætning af telefonstyring via TAPI Telefonstyring hos Vejdirektoratet Telefonstyring baseret på SuperTel Kommunikationsstatus Alive overvågning Dato: Side i

3 1. Indledning Denne brugervejledning beskriver strukturen og anvendelsen af VINTERMAN. VINTERMAN er et dansk system til administration af vintertjeneste. Systemet er udviklet og ejes af Vejdirektoratet og kan anvendes direkte på såvel stats- og kommuneveje samt af private entreprenører. Den samlede dokumentation til VINTERMAN omfatter: Brugervejledning. Her beskrives strukturen og anvendelsen af VINTERMAN programmet. Vejledningen er primært rettet mod de personer, der skal forestå opsætningen af VINTER- MAN. Personalet på vintercentralen vil kunne bladre i vejledningen og primært læse afsnittet omkring statusbilledet. Systemdokumentation. Denne vejledning beskriver installation, systemkrav, systemstruktur, opsætning og VINTERCOM mv. Systemdokumentationen henvender sig primært til den systemansvarlige for VINTERMAN installationen. Kommunikation mellem VINTERMAN og køretøjer/udstyr. Dette notat er på engelsk og beskriver en standardiseret grænseflade mellem VINTERMAN og f.eks. saltspredere med GPS. Notatet er beregnet til at udlevere til leverandører af vinterbekæmpelsesudstyr. Diverse mindre vejledninger og quickguides. Brugervejledningen og systemdokumentationen er desuden tilgængelige i programmet som on-line hjælp. Den øvrige dokumentation findes via I dokumentationen skrives programnavne generelt med store bogstaver for at tydeliggøre dette. Dato: Side 1

4 2. VINTERMAN struktur VINTERMAN er opbygget som et klient-server system baseret på en central VINTERMAN server med databasen samt mulighed for et antal samtidige brugere af systemet. Denne opbygning giver mulighed for at afvikle VINTERMAN i forskellige udgaver fra den simple løsning, hvor alt afvikles på samme maskine over mere avancerede strukturer med mange klienter og flere maskiner til on-line dataopsamling. Strukturen af en typisk vinterinstallation fremgår af nedenstående figur. Internettet Automatisk udkald via udkaldsrobot Data til/fra Vejdirekt orat et via ftp VINTERMAN server adgang til ADSL router Fast host name VINTERMAN/VejVejr klienter, f.eks. hjemme hos bagvagter Afsendelse af meldinger pr. og SMS Statusskift pr SMS Lokalt vinternet VINTERMAN/VejVejr klienter, vagtstuen GPS On-line dat aopsamling DAU filer Evt. Switch+Firewall til administrativt net med VINTERM AN/VejVejr klient er Figur: Eksempel på struktur af en VINTERMAN installation Figuren illustrerer blot et eksempel på en VINTERMAN installation. En installation vil normalt være opbygget omkring et større eller mindre vinternet, der evt. er tilsluttet organisationens øvrige net. De øvrige elementer er: En VINTERMAN server. Serveren skal indeholde VIN- TERMAN s database og have adgang til Internettet og . Serveren kan anvendes som VINTERMAN arbejdsstation, men det anbefales at undlade dette. Hvis der skal ske on-line dataopsamling, vil de forskellige leverandører af saltspredere normalt kræve afvikling af en lil- Dato: Side 2

5 le pc-applikation til modtagelse af data. Har man udstyr fra forskellige leverandører, skal man sandsynligvis have flere pc er til dataopsamling. I princippet kan leverandørernes software afvikles på serveren, men ved nedbrud er det vanskeligere at fejlsøge i dette tilfælde. Et antal VINTERMAN (og VejVejr) klienter. VINTERMAN kan installeres på det antal maskiner, man måtte ønske. Maskinerne skal blot på nettet, således at de kan anvende VIN- TERMAN s database på serveren. Ved daglig drift af VIN- TERMAN bør der være mindst 1 Mbit/sek som båndbredde mellem klienter og server og meget gerne mere. Ved lejlighedsvis brug kan en mindre forbindelse anvendes. VINTERMAN klienter kan også forbindes til serverne via Internettet. For VINTERMAN s vedkomne kræver det, at vinternettet forbindes med Internettet via f.eks. en ADSLrouter. Denne ADSL-forbindelse skal have et fast hostname oprettet hos udbyderen (f.eks. peho.adsl.dk) ellers kan VINTERMAN klienterne ikke forbindes til serveren. Det anbefales kraftigt også at opsætte en firewall på vinternettet (software- eller hardware baseret). Den mest simple installation indeholder alle komponenter på en og samme maskine. Dette er dog kun hensigtsmæssigt, hvis der ikke anvendes dataopsamling og udkaldsrobot i større stil. På figuren er serveren skitseret som én maskine, men den kan have sine opgaver fordelt over flere maskiner. Hos Vejdirektoratet består server-siden af 20 maskiner VINTERMAN serveren En VINTERMAN server vil normalt skulle have følgende software installeret: Windows XP, 2003 eller 2008 server udgaver anbefales. Serveren kan godt køre med 64 bit Firebird anbefales som database. Firebird er en licensfri videreudvikling af den ældre Borland Interbase 6.0. En klient og egen mail-adresse. VINTERCOM. Dette er proces til modtagelse af data fra online dataopsamlingen, kommunikation med Vejdirektoratet, afsendelse af og sms er, modtagelse af sms er samt styring af selve udkaldsrobotten. VINTERCOM GUARD. Denne proces overvåger VINTER- COM programmet og genstarter det ved fejl mv. VINTERMAN. Selvom VINTERMAN programmet ikke anvendes driftsmæssigt på serveren, er det normalt en fordel og- Dato: Side 3

6 så at have systemet installeret på serveren. Ved installation af nye VINTERMAN programversioner, bør dette ske på serveren først. VERSIONMAN. Dette program kan sikre automatisk ajourføring af VINTERMAN klienter med nye programversioner. Derved skal programopdateringer kun installeres på serveren. VINTERALIAS. Dette program og denne database giver mulighed for central styring af hvilke databaser, alle brugere skal kunne logge på. DBMAN. Programmet anvendes til at lave backup og restore af Interbase og Firebird databasefiler. En server til en kommunal VINTERMAN bør ikke være udstyret med mindre end 4 GB RAM. Selve VINTERMAN s database stiller ikke store krav til harddisk-plads. Et overslag på datamængderne er ca. 2 GB for en gennemsnitskommune pr år. ved 10 spredere med dataopsamling. Dette tal afhænger dog meget af hvordan og hvor tæt den enkelte leverandør leverer data. Serveren varetager normalt følgende opgaver: Firebird styrer alle opslag i Vinterman databasen samt i logindatabasen, ifald at en sådan anvendes. Det er desuden muligt at have flere forskellige databaser med data fra tidligere sæsoner eller til f.eks. testformål. VINTERCOM kigger jævnligt (normalt en gang i minuttet) efter nye DAU filer med on-line data, som leverandørernes saltspredere har sendt. Hvis der modtages data, vil VINTER- COM indlægge de modtagne data i Vinterman databasen. VINTERCOM undersøger også i Vinterman databasen, om der er mails eller sms beskeder, der skal afsendes. VINTER- COM arbejder desuden sammen med VINTERCOM GUARD programmet, der overvåger, at VINTERCOM fungerer. Hvis der udveksles data med Vejdirektoratet og/eller vintertrafik.dk, så styres denne dataudveksling også af VINTER- COM. Hvis der er ankommet sms er til VINTERMAN, læses disse og indlægges i databasen. VINTERCOM kan styre et eller flere telefonkort, der hver især kan håndtere op til 4 telefonlinjer. Disse linjer anvendes til automatisk udkald (udkaldsrobotten). Bemærk, at telefonkortene ofte kræver en PCI-33 bus i maskinen. Dato: Side 4

7 Udkaldsrobot t il aut omat isk udkald VINTERM AN server Vint erman.gdb Ft p-kommunikat ion med Vejdirekt orat et VINTERCOM Dat abase VINTERM AN klient Af sendelse af og SMS Mobil-modem til modt agelse af SMS er On-line dat aopsamling DAU filer Vint eralias.f db Login dat abase VINTERM AN klient med modem til telefonstyring Figur: Opgaver for VINTERMAN serveren VINTERMAN klienterne vil normalt læse i Vintermandatabasen, men kan desuden også kigge i en særlig logindatabase, hvor generelt tilgængelige databaser er registreret. På klienterne kan VINTERMAN styre en telefon med TAPIadgang, PC Dialer eller SuperTel IP telefoni til at taste et valgt telefonnummer. Afsendelse af s og sms beskeder sker altid fra serveren. Dermed skal opsætning af disse faciliteter kun ske et sted. Udkaldsrobotten Brug af udkaldsrobotten kræver, at der installeres et eller to telefonkort i serveren eller måske endnu bedre i en separat maskine tilknyttet databaseserveren. Udkaldskortet skal være af typen Voice 4LV+ fra CallURL og kan bestilles på Prisniveauet er ca ,- for et kort til 4 linjer. Kontakt dog Vejdirektoratet før eventuelt indkøb af yderligere kort. Hidtil har kortene altid været full-size PCI-33 kort, der såvel har krævet et halvstort kabinet til computeren samt naturligvis en PCI-33 bus. Pc en til at drive kortet behøver ikke være kraftig. Vejdirektoratet har anskaffet en software-baseret udkaldsrobot med IP-baseret adgang direkte til to forskellige teleselskaber. Pt. begrænses adgangen til 30 samtidige linjer for at undgå for voldsomt et træk på netforbindelserne. Dato: Side 5

8 Mobilmodem til modtagelse af sms er Brug af sms til statusskift mv. kræver installation af et mobilmodem på serveren eller en maskine i nærheden af denne. Modem et skal tilsluttes en COM-port (der er ikke forsøgt med USBmodems). Som modem har Vejdirektoratet brugt Siemens M35, men en række andre modems er også understøttet. Den komplette liste findes i en drop-down liste i selve VINTERCOM programmet på det faneblad, hvor opsætningen sker VINTERMAN klienter Almindelige VINTERMAN klienter bør normalt være maskiner med mindst følgende specifikation: Windows XP eller nyere som operativsystem. VINTERMAN er afprøvet på Windows XP, Vista samt Windows 7 og 8. Klienterne er ikke specielt ram krævende. Det anbefales dog at have mindst 512 MB ved XP mens nyere Windows udgaver ikke overlever på mindre end 1 GB. VINTERMAN kræver afvikling på en skærm med en opløsning på mere end de traditionelle 1024*768 og små skrifttyper. Det kan køre på 1024*768, men enkelte knapper mv. vil falde ud og det er en meget stor fordel en højere opløsning end 1024*768 for bedre at få overblik i statusbilledet. Så derfor er det med skærme som med alt andet: Jo større, jo bedre! VINTERMAN klienterne skal have port 3050 og åben for kommunikation mod serveren. Ved hosting hos Vejdirektoratet gælder det de fem servere bag navnene db1.vinterman.dk, phone.vinterman.dk, div.vinterman.dk, gis.vinterman.dk samt Hvis VINTERMAN skal kunne styre den lokale telefon under f.eks. udkald, er der flere muligheder. 1: Montering af en TAPI-baseret adgang til den lokale telefon, f.eks. via et gammeldags voice-modem eller en TAPIserver til et eksisterende telefonanlæg. Kan Microsofts nummersender styre telefonen, kan VINTERMAN normalt også. 2: Anvendelse af PC-Dialer II sammen med en Ascom ISDN telefon (helst Eurit 33). Denne løsning giver en meget stabil og effektiv betjening indefra VINTERMAN. Dette udstyr kan dog ikke købes længere 3: SuperTel IP-telefoni kan integreres i VINTERMAN. Der købes et abonnement, hvorefter Vejdirektoratet stiller en ser- Dato: Side 6

9 ver til rådighed til håndtering af IP-baserede udkald. Telefonløsningerne er nærmere beskrevet i kapitel 7. På klientmaskiner skal følgende software installeres: Firebird databaseværktøjet. Denne del er nødvendig for at kunne opnå forbindelse til databasen. VINTERMAN programmet samt Borland Database Engine (BDE en). BDE en skaber forbindelsen mellem klienten og serveren over nettet. Disse installeres samlet via VINTER- MAN s installationsjob. Hvis PC-Dialer løsningen til telefonstyring anvendes, skal dennes software også installeres. Hvis klienten skal anvendes som IP-telefon, skal X-Lite softwaren installeres. Dette er dog relativ tungt, hvorfor X-Lite normalt ikke tilbydes. En printerdriver. Ellers vil VINTERMAN ikke kunne danne rapporter ej heller på skærmen Internet-forbindelse mellem server og klienter VINTERMAN er ikke et web-baseret system, men forbindelsen mellem VINTERMAN programmet og dets database kan etableres via Internettet. Dette kræver følgende omkring serveren: Det netværk, som serveren er placeret på, skal have en fast internetforbindelse, f.eks. en ADSL-forbindelse. Hvis den skal oprettes til formålet, bør serverens forbindelse vælges rimeligt kraftig i begge retninger med mindst 4 MBit i download og mindst 1 MBit i upload. Der bør tages passende sikkerhedsmæssige skridt svarende til som minimum installation af en softwarebaseret firewall til beskyttelse af VINTERMAN serveren og vinternettet. Den faste forbindelse skal have et fast hostname (a la f.eks. peho.adsl.dk), men behøver ikke have fast IP-adresse. Routeren til Internettet skal åbnes for kommunikation på port 3050 og denne kommunikation skal pege til Firebird databasen på VINTERMAN serveren. Med disse tiltag er serveren klar til at modtage VINTERMAN klienter via det almindelige netværk samt via Internettet. På VINTERMAN klienter installeres VINTERMAN på sædvanlig facon, men databasealiaset skal blot sættes op til at skabe forbin- Dato: Side 7

10 delsen via Internettet som beskrevet i afsnittet om Programmet BDEAdmin og BDE aliaser. Klienten skal naturligvis også have en Internet-forbindelse, men denne kan være fast (f.eks. via ADSL hos en bagvagt) eller i f.eks. en 3G forbindelse via et modem i en bærbar maskine. Den sidste løsning medfører, at man kan nå VINTERMAN hvis der er dækning. Samme pc vil kunne forbindes direkte til vinternettet, hvis den medtages på vagtstuen. Hastigheden ved forbindelse over Internettet er primært afhængig af opkoblingshastigheden mellem udbyderen og klienten da serveren altid antages at få en kraftig forbindelse. Udbredelsen af ADSL-forbindelser giver mulighed for at få en høj båndbredde til en rimelig pris på faste forbindelser f.eks. hjemmefra. Dette giver en fin forbindelse til VINTERMAN-brug (men vælg gerne mere end en 2 Mbit linje prisforskellen er lille) Borland Database Engine (BDE) VINTERMAN er udviklet i Borland Delphi og anvender Borland Database Engine (BDE en) til kommunikation mellem program og database. BDE en er en praktisk opfindelse set udfra programmøren, idet programmet ikke skal tage hensyn til den specifikke database. Derved kan VINTERMAN også efter behov slå op i andre databaser, f.eks. Oracle hvor VIS findes. BDE en styrer kommunikationen til databasen og udnytter den specifikke databases egenskaber, hvis det er muligt. Ellers træder BDE en til og overtager de funktioner, som den specifikke database ikke selv kan løse. Til VINTERMAN anvendes Firebird, der normalt selv gør det meste af arbejdet (f.eks. søgninger mellem flere tabeller). Prisen for denne fleksibilitet er at man skal installere og konfigurere BDE en på alle VINTERMAN klienter. Dog er der en alternativ mulighed for central styring af databaseforbindelsen. Dette beskrives senere i kapitlet omkring VINTERALIAS. Som figuren på næste side viser, består en VINTERMAN klientserver installation af følgende fire dele: VINTERMAN programmet. Dette er selve programmet med skærmbilleder og funktioner mv. Når VINTERMAN skal vise data fra databasen, taler den udelukkende med BDE en. Borland Database Engine (BDE). BDE en indeholder en række alias er. Hvert alias indeholder en række opsætningsparametre omkring en databaseforbindelse. I BDE en vælges bl.a. databasetypen, hvor selve databasefilen ligger og hvad filen fysisk hedder. Ved start af VINTERMAN programmet kan Dato: Side 8

11 brugeren vælge mellem alle databasealiaser, der starter med navnet VINTERMAN. Firebird databaseprogram. Firebird er et selvstændigt databaseprogram installeret på serveren. Firebird sikrer, at data i databasen indsættes, opdateres og slettes korrekt. Alle data tilhørende en database gemmes i en enkelt databasefil. Firebird kan problemfrit arbejde med flere forskellige databaser (databasefiler) samtidig. Firebird skal køre på serveren, for at VINTERMAN kan fungere. Databasefilen Vinterman.gdb. Denne fil indeholder alle data i VINTERMAN s driftsdatabase. Det er forholdsvis simpelt at foretage backup eller kopiere en database, da en alle oplysninger om en database er samlet i en fil.. Da filnavnet vælges i BDE ens alias opsætning, kan man problemfrit have adgang til flere forskellige databasefiler (*.gdb). Backup er nærmere beskrevet i afsnit 7. VINTERMAN program Borland Database Engine (BDE) Interbase/Firebird Databaseprogram Klient Server Database-filen Vinterman.gdb Øvrige databasefiler VintermanXXX.gdb Figur: VINTERMAN med normal fordeling mellem klient og server Hvis VINTERMAN installeres som en enkeltbrugerløsning, vil alle dele være installeret på samme maskine. Funktionen vil være uændret, bortset fra at forbindelsen mellem BDE en og Interbase/Firebird sker internt på maskinen og ikke via netværket. Når en VINTERMAN klient først er installeret, kan VERSI- ONSMAN programmet med fordel anvendes til automatisk at ajourføre klienten med nye programversioner fra serveren. VER- SIONSMAN beskrives nærmere i kapitel 4. Flere systemer kan dele BDE og/eller Firebird databaseprogram. Haves f.eks. VIMS, Vejman.dk/belægningsoptimering, STRI- Dato: Side 9

12 BEMAN eller DANBRO på klientmaskinen i forvejen, vil BDE en blive delt mellem systemerne og der vil kun blive installeret aliaser til VINTERMAN. Haves en Firebird installation via et af de andre produkter, kan VINTERMAN s databasefiler også anvendes af denne Interbase Programmet BDEAdmin og BDE Aliaser BDEAdmin er værktøjet til oprettelse og ændring af database alias er. BDEAdmin installeres sammen med BDE en på klienterne og findes normalt via stien C:\Programmer\Borland\Common Files\Bde\BdeAdmin.exe Skærmbilledet på næste side viser et eksempel på et alias til VINTERMAN. Blandt parametrene i højre side af skærmbilledet skal følgende fremhæves: Type. Her angiver INTRBASE, at der er tale om en forbindelse til en Interbase database. LANGDRIVER. Her angives en driver til fortolkning af nationale bogstaver. Dette felt skal altid være udfyldt med Borland DAN Latin-1. SERVER NAME. Her angives stien til selve databasefilen (I eksemplet er dette w:\vinterman\vinterman.gdb ). SERVER NAME kan ofte være anderledes end i eksemplet, idet udfyldningen skal udpege såvel databasefilen samt den server, som Interbase afvikles på. Eksempler på udfyldninger af SER- VER NAME er: w:\vinterman\vinterman.gdb hvor w er et almindeligt mappet netdrev eller f.eks. et lokalt drev. vdkntdri:e:\vinterman\vinterman test.gdb kan anvendes ved TCP/IP baseret kommunikation, hvor vdkntdri er servernavnet mens e:\ er den fysiske sti til databasefilen på denne server. \\vdknt03\e:\apps\vinterman\vinterman test.gdb kan anvendes på Netbeui baseret kommunikation, hvor vdknt03 er servernavnet mens e:\ er den fysiske sti til databasefilen på denne server. peho.adsl.dk:c:\vd\vinterman\vinterman.gdb er et eksempel på forbindelse til databasen via Internettet, hvor adressen peho.adsl.dk er vinternettets faste hostname. c:\... er stien til databasefilen på serveren. Dato: Side 10

13 Figur: Opsætning af et alias i BDEAdmin. Alle database-aliaser findes i listen til venstre mens oplysninger om det udpegede alias findes til højre. Ved start af VINTERMAN kan brugeren vælge mellem alle databasealiaser, der starter med navnet VINTERMAN. Ved at lave flere aliaser (f.eks. VINTERMAN, VINTERMAN_Demo og VINTERMAN_Test) kan man arbejde på forskellige databaser fra det samme program. VINTERMAN brugeren kan altid se i programmets overskrift hvilket alias, han/hun har startet programmet med. Når aliaset afviger fra VINTERMAN, vil der desuden være en grøn markering i værktøjsliniens højre side. Den systemansvarlige vil skulle forestå installation, opdatering og oprettelse af databasealiaser. Da databasealiaser normalt ligger lokalt på hver enkelt pc, er det vigtigt at sikre, at disse er ens. Har man mere end 3 klienter, anbefales det at anvende VINTER- ALIAS (beskrevet i et senere kapitel), hvorved man kan opdaterer alle aliaser centralt. Anvendelsen af databasealiaser giver stor frihed til at flytte på databaser og anvende flere udgaver til f.eks. trænings- og demoformål. Denne grad af frihed betales med en risiko for, at bruge- Dato: Side 11

14 ren arbejder i en forkert database. Derfor skal mulighederne anvendes med omtanke og der bør altid tages hyppigt backup af databasefilerne (*.gdb). Bemærk, at man ikke bør tage backup af en kørende database men i stedet tømme denne via et automatisk job. Se også afsnittet om sikkerhedskopiering senere. Hvis serveren er hostet hos Vejdirektoratet anvendes VINTER- ALIAS, hvorved der ikke skal rodes med BDE på den enkelte maskine Installation og opdatering VINTERMAN udsendes normalt årligt i september som en komplet installation. Derudover udkommer en række opdateringer efter behov. Der udsendes ikke længere cd er med materialet, men alt distribueres udelukkende via download fra nettet, hvor der er etableret et Vinterman download center, der kan nås via vinterman.dk. Figur: med adgang til download centeret Især de tre sidste valg er interessante: Vinterman præsentation på Vejsektoren. Dette er indgangen til alle tilgængelige oplysninger omkring Vinterman - inklusive de næste to punkter. Vinterman arbejdsgruppen. Her fås en direkte adgang til deltagere samt referater mv. fra Vinterman arbejdsgruppen. Dato: Side 12

15 Vinterman download center. Dette er den direkte vej til såvel vejledninger som download af software til nyinstalation samt opdatering af eksisterende Vinterman klienter. I skrivende stund er de to første punkter dog ikke tilgængelige, pga. en omlægning af Vejdirektoratets netsteder. Det eneste, der IKKE findes på nettet, er database filer og databaselinks. Disse fremsendes pr. ved bestilling af Vinterman. Selve Vinterman installeres fra sæsonen altid via et msijob. Samme job anvendes ved opdatering af klienter med nye udgaver. I en periode vil man fortsat kunne modtage de tidligere selvudpakkende opdateringer af hensyn til dem, der selv ønsker at styre deres installation Opsætning af vejman.dk forbindelse Ved en normal VINTERMAN installation er der ikke behov for at opsætte en vejman.dk-forbindelse. Vejman.dk forbindelsen anvendes til udtræk af X/Y koordinater til dannelse af kort over ruter samt til udtræk af længde og tværsnitsdata til areal- og længdeberegninger. Disse udtræk leveres jævnligt i forbindelse med programopdateringer samt efter ønske fra brugerne. Udtrækket findes i en række filer med navnene DK-xxx.vis. Filernes indhold anvendes kun, når man trykker på rutebilledets knapper til opdatering af X/Y koordinater mv Anvendelse af Citrix terminalserver En række kommuner anvender VINTERMAN-klienter i et Citrixmiljø. I et sådant miljø arbejdes der stadig med Windows på server og klienter, men klienterne viser kun vinduerne. Det er serveren, der foretager alt arbejdet for klienterne. Fordelene ved en sådan konstruktion er, at behovet for båndbredde er lille mens installation mv. er centraliseret. På Citrix-serverne installeres følgende: Firebird Vinterman Begge dele findes som separate installationsjobs på cd en. Begge installationer skal desuden ske som administrator. Vinterman kan placeres på en applikationsserver eller på alle Citrix serverne. Vinterman skal have lov til at skrive i registreringsdatabasen på et personligt niveau i nøglen: Dato: Side 13

16 HKEY_CURRENT_USER/VINTERMAN Når brugeren anvender Vinterman, skal Vinterman kunne oprette, rette og slette filer og undermapper i mappen, hvor Vinterman.exe findes. Det anbefales også som backup at have en normal VINTERMAN installation udenom Citrix-løsningen Hosting af Vinterman hos Vejdirektoratet Siden kommunalreformen har der kun været én central landsdækkende VINTERMAN database hos Vejdirektoratet, hvor serversiden dog er anderledes dimensioneret end skitseret på de tidligere sider. I alt 26 maskiner indgår i den samlede serverside for at håndtere alle processerne. Kommunerne tilbydes mulighed for at få hostet deres serverside af VINTERMAN på den samme maskinpark. En hosting betyder, at kommunen fortsat selv vil skulle installere og drive VINTERMAN klienterne på følgende måde: Installation og evt. opdatering som beskrevet tidligere. Indlæggelse af én fil lokalt på hver klient med information om hvor hos Vejdirektoratet, der må logges på. Klienterne skal have port 3050 og åben for kommunikation mod fem servere hos Vejdirektoratet. Dette gælder db1.vinterman.dk, phone.vinterman.dk, div.vinterman.dk, gis.vinterman.dk samt Der vil herefter ske central styring af databaseadgang mv. og opsætning af serversiden hos Vejdirektoratet. Tilbuddet til kommunerne er etableret fordi det i nogle tilfælde har vist sig vanskeligt at tilvejebringe en lokal serverside til Vinterman-brug. Mere end 50 kommuner kører på nuværende tidspunkt hos Vejdirektoratet. Hvis man overvejer en hostingaftale, anbefales det at kontakte VINTERMAN supporten for yderligere oplysninger. Priser mv. findes under Vinterman arbejdsgruppen, der lettest nås via På sigt vil hosting af alle kommuner være en nødvendighed, idet alle web-baserede funktioner er kun tilgængelige for hostede kommuner. Dette gælder også den netop lancerede chauffør app. Dato: Side 14

17 3. VINTERCOM VINTERCOM er den proces, der varetager den nødvendige kommunikation i en VINTERMAN installation. VINTERCOM varetager som nævnt i kapitel 2 følgende opgaver: Modtagelse af data fra on-line dataopsamling. Dette modul læser regelmæssigt fra en række kataloger, hvor softwaren fra leverandørerne af saltspredere afleverer deres data fra dataopsamlingen. Data leveres i tekstfiler med DAU format heraf navnet DAU-filer. Selve kommunikationsprincippet og indholdet af DAU-filerne er beskrevet nærmere i notatet omkring kommunikation mellem VINTERMAN og vinterbekæmpelsesudstyr. Afsendelse af og SMS er. Afsendelse af meldinger og statusrapporter kan ske pr. . Når meldinger sendes pr. SMS sker det også via en til en SMS-udbyder. Ftp-adgang til dataudveksling med Vejdirektoratet. Hos Vejdirektoratet anvendes dette også til forbindelsen til DMI samt vintertrafik. Ftp-adgangen anvendes til at sende oplysninger fra kommunerne til Vejdirektoratet om aktiviteter og meldinger samt modtage oplysninger om andres meldinger samt vinterindeks. Automatisk udkald via udkaldsrobotten. Hvis der er monteret et eller to særlige telefonkort i serveren, vil serveren kunne betjene op til 8 telefonlinier og foretage parallelt udkald over alle de tilsluttede linier. Modtagelse af SMS er til brug for statusskift og evt. registrering af salttal. VINTERCOM skal afvikles på databaseserveren eller på en eller flere separate maskiner med mindst 10 Mbit netforbindelse til databaseserveren. VINTERCOM arbejder altid på VINTERMAN s driftsdatabase og anvender derfor kun alias-navnet Vinterman. Anvendelse af VINTERCOM s funktioner kræver følgende: Maskinen til VINTERCOM (f.eks. serveren) skal have en standard klient installeret med sin egen adresse og Internet forbindelse. I amter og kommuner skal dette fungere for at Vejdirektoratet kan modtage data. I kommuner vil manglende adgang til /internet betyde, at vejmeldinger ikke kan sendes til andre pr. eller sms. Hvis udkaldsrobotten skal anvendes, skal der være et udkaldskort installeret i maskinen. Hvis VINTERMAN skal kunne modtage sms er, skal der være et mobilmodem installeret på maskinen. Dato: Side 15

18 Flere maskiner kan problemfrit deles om opgaverne, hvorved f.eks. udkaldsrobotten kan isoleres på en maskine for sig. Ønsker en vejbestyrelse ikke at anvende VINTERCOM s faciliteter, kan man blot undlade at installere programmet. VINTERCOM bør indlægges i maskinens startmenu, således at VINTERCOM altid startes, når maskinen startes VINTERCOM opsætning Figur: VINTERCOM skærmbillede, fanebladet VINTERCOM opsætning Når VINTERCOM startes, vises billedet ovenfor. Billedet åbner med en række faneblade til at styre VINTERCOM s funktionalitet. Derudover findes en lille menu, hvorfra bl.a. opsætning af kataloger til dataopsamling sker. På fanebladet VINTERCOM opsætning sker den grundlæggende opsætning af VINTERCOM s funktioner mens de følgende faneblade indeholder detailopsætning af , telefax samt telelinier tilsluttet udkaldsrobotten. Det sidste faneblad anvendes hos Dato: Side 16

19 Vejdirektoratet i forbindelse med kommunikation med amterne, vintertrafik.dk. Start af VINTERCOM I denne gruppe findes følgende felter, afkrydsningsmuligheder og knapper: Start kommunikation ved programstart. Afkrydses her, vil VINTERCOM påbegynde sine aktiviteter, når programmet startes. Dette svarer til at trykke på Start kommunikation efter at programmet er startet. Start som ikon i procesfeltet. Afkrydses her, vil VINTER- COM billedet ikke åbne, men blot være placeret som ikon nederst til venstre for uret. Hent systemtid fra Firebird serveren. Hvis VINTERCOM afvikles på en anden maskine end serveren, kan den synkronisere maskines tid med databaseserveren. Afvikles VINTER- COM på databaseserveren, skal der ikke markeres her. Tid mellem check af kommunikation. Her vises det interval, hvormed VINTERCOM undersøger, hvorvidt der skal gøres noget. Standard er en gang pr. minut, men værdien kan ændres i VinComPro.ini filen. Dato/tid for sidste genstart af VINTERCOM. Her vises hvornår VINTERCOM sidst har været startet. For at undgå nogle memory-, kommunikations- og stabilitetsproblemer, vil VINTERCOM blive genstartet via VINTERCOM GUARD mindst hver sjette time. Feltet viser, hvornår VINTERCOM sidst er startet. Knappen Start kommunikation. Når denne knap aktiveres, starter dataopsamling og kommunikation og der kan ikke rettes yderligere i opsætningen. Knappen Stop kommunikation. Efter Start kommunikation kan man kun trykke Stop kommunikation, hvorefter opsætningen kan ændres igen. Dataopsamling I denne gruppe findes følgende afkrydsningsmuligheder: Online dataopsamling. Afkrydses her, vil VINTERCOM søge efter DAU-filer i de kataloger, der er registreret under menupunktet [Opsætning], [Kommunikationsopsætning]. Slet DAU-filer efter brug. Dette felt skal kun afkrydses, hvis man er i en stabil driftssituation mht. dataopsamling. Ved test eller mistanke om dataopsamlingsproblemer er det vigtigt, at VINTERCOM kan trække et spor af alle modtagne datafiler ved at disse ikke slettes. Dato: Side 17

20 Meldinger I denne gruppe sker den overordnede opsætning af hvorledes VINTERCOM skal anvende Send meldinger og data til Vejdirektoratet via ftp. Hos alle amter vil dette felt skulle afkrydses, mens kommuner normalt vil skulle fjerne denne afkrydsning. Send meldinger pr. og sms. Afkrydses her, vil VIN- TERCOM efter behov også afsende meldinger pr. og sms. Opsætning af sms-forbindelse sker på fanebladet opsætning. Den detaljerede opsætning af selve mail-forbindelse mv. sker på det følgende faneblad. Automatisk udkaldstelefon - udkaldsrobotten Afkrydses her, vil VINTERCOM forsøge at starte en telefonproces, når der er aktiviteter i databasen, der kræver dette. Er der ikke afkrydset her, vil udkaldsrobotten ikke starte. Selve opsætningen af telefonkortet sker på et separat faneblad (se senere). Statusskift via sms Her angives hvorvidt VINTERCOM efter behov skal forsøge at modtage sms er med statusskift fra chaufførerne. Den detaljerede opsætning af mobil-modemet sker på fanebladet sms opsætning På dette faneblad sker den detaljerede opsætning af hvorledes afsendelse af samt ftp-kommunikation skal ske. Der er samtidig mulighed for at afsende en test mail via den angivne mail-opsætning. Dato: Side 18

21 Figur: VINTERCOM skærmbillede, fanebladet opsætning I gruppen Forbindelse til Internet og mail findes kun knappen Test FPT forbindelse til Vejdirektoratet. Efter aktivering af knappen fås en meddelelse om hvorvidt forbindelsen er i orden. I eksemplet ovenfor vises to yderligere knapper, der dog er fjernet fra sæsonstart I Afsendelse af (SMTP-baseret) skal følgende angives: I feltet Host navn / IP angives navnet eller IP-adressen på mail serveren. Mail serveren kan være ens egen mail server eller en internet udbyders POP3/SMTP server. Bruger ID er navnet på den postkasse, som VINTERCOM må anvende. adresse er den komplette adresse på VINTERCOM s postkasse. Afsender navn angiver navnet på den, der sender mailen. Dette er typisk mere forklarende end selve Bruger ID. Dato: Side 19

22 SMS adresse. Hvis man abonnerer på en -> SMS service angives adressen på ens konto her. Herefter vil meldinger kunne afsendes som SMS er. Nederst på billedet findes en mulighed for at teste forbindelsen Telefon opsætning - udkaldsrobotten Hvis der sidder et eller to særlige telefonkort i serveren, kan den betjene op til 4 hhv. 8 almindelige analoge telefonlinier parallelt. Selve telefonkortet er af typen Talk Voice 4LV+ fra firmaet Callurl (www.callurl.com). Generelt varetages bestilling af telefonkort gennem VINTERMAN s supportgruppe. På billedet ovenfor skal de tilsluttede telefonlinier vælges til typen Talk Voice Line X for hver af de tilsluttede linier. Tilsvarende kan feltet Aktiv anvendes til at tænde/slukke for brug af en linie. Figur: Opsætning af telefonkort til udkaldsrobotten. Dato: Side 20

23 Det er væsentligt, at telelinjerne er gammeldags analoge telefonlinjer. Der kan godt ringes via et telefonbord, så længde det også er analogt. I dette tilfælde markeres for Prefix og nummeret for kald til en ekstern linje angives. Nederst på opsætningsbilledet kan en telefonlinje testes. Dette sker ved at angive opsætningsparametrene samt et telefonnummer, der skal ringes til. Ved tryk på knappen Ring til nr. udføres et opkald via den angivne linje, hvorved forbindelsen kan kontrolleres. Knappen Læg røret på afbryder opkaldet. Selve opsætningen af fraser til brug ved automatisk udkald sættes op i VINTERMAN se evt. brugervejledningens afsnit 4.8. Særlige forhold omkring telefonkortet Erfaringerne fra den første sæson med telefonkortet er blandede. Der er nogle få krav, der skal være opfyldt for at få succes med telefonkortet: Selve kortet skal sidde i en almindelig PCI-port på 33 MHz. Nyere PCI-porte med højere clock-frekvens vil ikke kunne anvendes. Muligvis vil et nyere kort kunne håndtere en anden bus. I nogle computere skal man ind i BIOS indstillingerne. Hvis der er indbygget lydkort, vil dette typisk automatisk blive slået fra når telefonkortet installeres. Dette skal herefter slås til igen, idet telefonkortet IKKE er et lydkort og dermed ikke kan erstatte det indbyggede lydkort Statusskift via sms På dette faneblad sker opsætningen af det mobil-modem, der skal kunne modtage sms er fra chaufførerne indeholdende statusskift og evt. salttal. Opsætningen ske via følgende felter: COM-port. Her vælges porten, som modemet er tilsluttet. Modem type. Den korrekte modemtype vælges. Listen indeholder alle understøttede modem-typer. PIN. Her angives SIM-kortets pinkode. Baud rate. Vil normalt være 9600 Mode. Vælg normalt altid PDU. Service Center. Felterne udfyldes automatisk, når der trykkes på knappen Hent modem info Til testbrug findes der to felter nederst på billedet: I venstre side kan en SMS skrives og der kan angives et telefonnummer. Ved tryk på Send sendes beskeden. Dato: Side 21

24 Figur: Billede til opsætning af mobil-modem til SMS er I højre side kan der trykkes på Læs, hvorefter der læses en sms fra modemet. Det sidste er kun sjovt, hvis der rent faktisk er sendt en sms til modem et VD opsætning Dette faneblad indeholder funktionalitet omkring synkronisering af kommunale installationer samt opdatering af Vintertrafik.dk. Det vil ikke blive nærmere beskrevet her DAU Viewer Denne funktion anvendes til fejlsøgning i forbindelse med dataopsamlingen. Billedet viser alle Vintercom aktiviteter modtaget i forbindelse med dataopsamlingen. Kolonnen DAU files anvendes til at udpege de filer, der ligger bag de modtagne aktiviteter. Dato: Side 22

25 Et tryk på + i kolonne ud for en aktivitet vil åbne en liste over de tilhørende filer. Knappen Vis DAU filer vil åbne et nyt vindue med den udpegede DAU-fil. Har man kun udpeget en aktivitet, åbnes alle DAU-filerne tilknyttet denne aktivitet jævnfør næste afsnit. Knappen Slet DAU filer før anvendes til at slette alle de modtagne datafiler fra databasen før en given dato. De tilhørende aktiviteter i VINTERMAN samt alle de detaljerede data vil fortsat kunne ses, men kun datafilerne slettes. Figur: Billede til inspektion af DAU-filer tilknyttet Vintercom aktiviteter Knappen Create outputfile nederst anvendes til test af GPS styret spredning kontrolleret fra Vinterman via Internettet. Knappen skal normalt ikke anvendes. Dato: Side 23

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Kvikvejledning. SuperNova. version 3.10. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1

Kvikvejledning. SuperNova. version 3.10. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1 Forord SuperNova er udviklet med henblik på at hjælpe frivillige ledere i DFIF med at administrere de mængder

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere