Smartair 6.0. Installations guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smartair 6.0. Installations guide"

Transkript

1 Smartair 6.0 Installations guide

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning System Oversigt Installation System Krav Klargøring af installationen Afinstallere tidligere TS1000 versioner Installations procedure Fuld installation Klient installation Installations Resumé Installeret Windows Service Sprogfiler Konfigurer klienter Konfigurer server instans Datakilde indstillinger PMS Service indstillinger server indstillinger Konfigurations eksempel: Gmail SMTP indstillinger Server tilstand Advancerede indstillinger HTTP Session Timeout Server Administration kodeord Server logs indstillinger Firewall spørgsmål Konfigurer et trådløst system Initialisere hubs med HubInitIP Tilføje en HUB til systemet Tilføje trådløse enheden til en HUB Test installationen Server certifikat validering og installation Installere TESA CA Certifikatet på Internet Explorer Installere TESA CA Certifikat Autorisation på Mozilla Firefox Importere data fra et tidligere TS1000 system... 25

3 8.1 Importer data fra version 4.x Importere data fra version 5.x Fejlfinding Browser certifikat fejl eller advarsler TS1000 klient Web serveren kører ikke eller er ikke tilgængelig TS1000 klient TS1000 database og server datakilde, passer ikke sammen TesaSmartairPlatform web applikationen kører ikke ServerConfig viser deploy: Error meddelelse når man indstiller datakilde Smartphone App Menuen Configuration Tilføje nyt system (Add Site) Administrere systemer (Manage sites) Beskyt med kodeord (Protect with PIN) Menuen Doors Åbne døre Favorit døre

4 1 Indledning Formålet med denne guide er at beskrive hovedkomponenterne og installations procedure af SmartAir 6.0 software. Det antages at installatøren har indgående kendskab til SmartAir adgangskontrol, SmartAir trådløse enheden, computer netværk og Windows styresystem. Dokument Titel: Smartair 6.0 Software Installations Guide 2 System Oversigt Smartair software platformen består af en server del og en eller flere klienter, som tilgår serveren. Data Server Dette er databasen der leverer data til klienterne via LAN. Den bruger TCP port 3050 som standard. PMS Service Dette er en standalone PMS Service som kører på serveren. Den bruger TCP port 7779 som standard. Applikation Server Dette er den del som kører side-applikationerne. Den bruger TCP port 8181 som standard. Server side-applikationerne styrer kørsel af centrale logiske opgaver, så som: Styring af det trådløse system Backup og data styring Styring af alarmer Applikations Serveren har 2 typer interface som er tilgængelig inde- og udefra LAN via HTTPS: HTML for browser adgang SOAP web-service interface System oversigt 4

5 3 Installation Der er kun én installations fil til både klient og server. Under installationen skal man vælge om man vil installere klient eller fuld installation (Default er klient). Kører man programmet fra en lokal PC, installerer man både server og klient på samme PC. Hvis flere skal have tilgang til samme PC på netværket laver man en fuld installation på en maskine og klienter på resten. 3.1 System Krav Dette er minimum system krav for at køre TS1000 (fuld installation, server og klient) PC med Pentium 4 eller højere processor 1 GB ledig RAM 1 GB ledig harddisk plads 32 eller 64-bit Microsoft Windows styre System som understøtter services (Windows 95, Windows 98 og Windows Me understøttes ikke) Server instans bruger UDP ports 7780 og 7781 for kommunikation med trådløse enheder og TCP. De skal være tilgængelige og ikke blokeret af firewall. Server instans lytter på TCP port 3050 (eller den port, valgt under installationen) for kommunikation med database serveren. Den skal være tilgængelig og ikke blokeret af firewall. Server instans lytter på TCP port 8181 (eller den port, valgt under installationen) for kommunikation med web applikationer. Den skal være tilgængelig og ikke blokeret af firewall. 3.2 Klargøring af installationen Før man starter på installationen, er der nogle valg man skal tage. Det vigtigste er, hvilken maskine man vil installere server instansen på. Vær opmærksom på at: Den maskine man bruger som server skal altid være tændt, for at tillade klient adgang til data og services. Ved at vælge den kraftigste tilgængelige maskine, forbedrer man klienternes ydeevne. 3.3 Afinstallere tidligere TS1000 versioner Installationsprogrammet tjekker om der er en tidligere version af TS1000 installeret på maskinen før det forsætter og spørger om softwaren skal opgraderes eller ej. Ved opgradering af TS1000 version 5.x, beder installationsprogrammet, installatøren om at vælge, om den eksisterende version 5.x skal afinstalleres eller ikke. Svar Yes til at afinstallere: Den eksisterende TS1000 version 5.x afinstalleres og en ny version 6 installeres. 3.4 Installations procedure Administrator rettigheder er nødvendige for at installere og køre TS1000. Kontakt din system administrator for mere information om dette. 5

6 1. Når man kører installationen vil, vælg sprog, velkomstskærm og licens aftalen blive vist. Klik på næste og accepter licensaftalen for at fortsætte. 2. Vælg destinationsmappen, hvor TS1000 skal installeres og klik på Næste 3. Vælg installation type: Fuld (Server+Klient) eller Klient (Kun Klient). Klik på Næste 6

7 3.4.1 Fuld installation En fuld installation, installerer en server instans og klient filer på den valgte maskine. 1. Klik på Næste for at fortsætte. 2. Server instans parameter kan konfigureres på dette trin af installationsprocessen via serverindstillinger skærmen. Klik på næste for at fortsætte. Server indstilling Standard Port Beskrivelse Data Server TCP Port 3050 Data Server TCP port HTTPS Port 8181 Application Server HTTPS port PMS Port / Protokol 7779/TCP PMS port og protocol Admin Port 4848 Applikations Server admin port Admin Kodeord Server indstillinger Server admin kodeord Server indstilling Admin koden skal bruges senere, hver gang server indstillingerne skal ændres. Det anbefales at man skriver koden ned og gemmer den et sikkert sted for fremtidig brug. 3. Installer System Data (valgfrit). Vælg system data kilden og klik på Installer. System data vil blive kopieret til Data serverens interne data mappe. 7

8 System data installation 4. Nu vil filerne blive kopieret og systemet konfigureret. Klik på Vis detaljer for at se installationsloggen Klient installation TS1000 installationen En Kun klient installation, installerer klienten og de tilhørende komponenter på maskinen. En TS1000 PC klient tilslutter sig en server gennem TCP/IP netværk for at tilgå data og service. 1. Klik på Næste for at fortsætte Klient installation 2. Server parameter for klienten skal konfigureres nu, via Klient indstillinger vinduet. Klik på Næste for at fortsætte. 8

9 Server indstilling Server navn/ip Database server port Beskrivelse Server navn eller IP adresse Data server TCP port Applikations server port Applikations server HTTPS port Database sti Database FDB fil sti Klient indstillinger 3.5 Installations Resumé Klient indstilling vindue I slutningen af installationsprocessen (Fuld eller Kun Klient) vises et installations resumé vindue. Det anbefales at man gemmer informationen om server indstillingen (Ved Fuld installation). Det kan være nyttigt for fremtidig reference og klient adgang konfiguration. Klik på Næste for at fortsætte. Installations resumé vindue Nu er installationen færdig. Klik på Afslut for at lukke installationsprogrammet. 9

10 Afslutter installation Efter en Fuld installation, vil server instansen oprette 2 web applikationer som er tilgængelige via en browser: Server applikation Smartair web application Server configuration web application URL https://host:8181/tesasmartairplatform https://host:8181/tesaserverconfig 3.6 Installeret Windows Service En server instans installerer 3 windows services på computeren. Windows Service Navn Firebird Server TESA_DATASERVER_6 TESA_APPSERVER GlassFish Server TESA_APPSERVER PMS Service Beskrivelse Database Server Application Server PMS Service Disse services vil automatisk køre, når computeren er tændt. Det er standard Windows Services, som kan startes og stoppes ved hjælp af services.msc. 3.7 Sprogfiler Sammen med installations filer, får man også 2 sprogfiler som skal bruges hvis man vil have dansk sprog på sin TS1000 og WEB applikationen. Message.dk1, skal kopieres ind i Smartair TS1000 mappen, hvor der også ligger andre message filer. Message_dk.properties, skal ligges ind i Smartair TS1000\appServer\glassfish3\glassfish\domains\TESA_APPSERVER\messages, hvor der også ligger andre message filer. Derefter kan man vælge dansk sprog i TS1000/WEB applikation. 10

11 4 Konfigurer klienter Klient server forbindelses indstillinger kan ændres via config.ini filen, som er placeret i klientens installations mappe, ved at redigere linien under [SERVER] sektionen. [SERVER] section keys Description DataServer Server IP eller hostname DataServerPort Data Server TCP port DatabasePath FDB database sti på serveren WebServer Server IP eller hostname WebServerPort Applikation Server HTTPS port Eksempel config.ini fil: [SERVERS] DataServer= DataServerPort=3050 DatabasePath=C:\Data\Data.fdb WebServer= WebServerPort=8181 Hvis der er en firewall installeret på klient maskinen, skal udgående TCP port 3050 og 8181 være åbne. 5 Konfigurer server instans Server instans skal være konfigureret, for at kunne indlæse den database som serveren skal bruge. Hvis man indlæser en data fil under installations processen, bliver serveren konfigureret automatisk, og så er dette trin ikke nødvendigt. Server instans indstillinger kan ændres via server konfigurations siden: https://localhost:8181/tesaserverconfig Log-in ved hjælp af server admin kodeord. (Kodeordet blev valgt under installationen): 11

12 5.1 Datakilde indstillinger På datakilde fanen, skal database server og database fil defineres. Indtast følgende oplysninger. Datakilde Beskrivelse Eksempel Database server Data server navn og port. Format: NAVN/PORT esirvd1028/3050 Database fil Database fdb fil sti C:\Data\Data.fdb Klik på Gem og Implementer for at gemme ændringer. Denne handling kan tage flere sekunder. Når den er færdig, vil Implementer: OK og Database tilstand: Forbindelse successfuld meddelelser blive vist øverst på skærmen. Hvis der ikke er forbindelse til databasen, vil en fejlmeddelelse blive vist: Database tilstand: Cannot connect. I dette tilfælde, skal man tjekke og evt. rette database server navn, port og database stien og prøve igen. 12

13 5.2 PMS Service indstillinger På PMS Service fanen, skal PMS server indstilles. Indtast følgende oplysninger. Server indstillinger PMS port PMS protokol Beskrivelse Port nummer til PMS forespørgsler PMS protokol [TCP, UDP, SSL] SSL protokol giver et højt niveau af kryptering over TCP og sikrer data fortrolighed og integritet. Det anbefales at man bruger SSL protokol hvis PMS klienterne understøtter dette. Klik på Gem for at gemme ændringerne server indstillinger Server instansen forbinder til en SMTP-server for at sende s. SMTP-server kan konfigureres under Server fanen, ved at indtaste følgende oplysninger: Server indstillinger SMTP host Port Default User Kodeord Brug godkendelse Protokol Afsender adresse Beskrivelse Værtsnavn eller IP adresse på SMTP post server SMTP server TCP Port Standard bruger for SMTP godkendelse Kodeord for SMTP godkendelse (valgfri) Brug godkendelse på SMTP serveren SMTP server protokol Standard afsender adresse for udgående s Klik på Gem for at gemme ændringer. Det er nødvendigt at genstarte servicen, før de nye ændringerne træder i kraft Konfigurations eksempel: Gmail SMTP indstillinger I de tilfælde hvor man ikke har en SMTP server, kan man oprette en gratis mail konto hos en udbyder som f.eks. Gmail og bruge deres SMTP server til at sende sikre s. I tabellen herunder kan man se hvilke indstillinger man skal bruge hvis man burger en Gmail konto. 13

14 Gmail SMTP server kan man tilgå, med både SSL og TLS. Begge protokoller leverer en sikker forbindelse, med en høj kryptering Gmail med SSL Server indstillinger Beskrivelse SMTP host smtp.gmail.com Port 465 Default user your gmail account, e.g: kodeord Koden til din gmail konto Brug godkendelse AKTIVERET Protokol SSL Afsender adresse din gmail konto, F.eks.: Gmail med TLS Server indstillinger Beskrivelse SMTP host smtp.gmail.com Port 587 Default user your gmail account, e.g: kodeord Koden til din gmail konto Brug godkendelse AKTIVERET Protokol TLS Afsender adresse din gmail konto, F.eks.: 5.4 Server tilstand I nogle tilfælde kan flere server instanser oprettes i et system med trådløse læsere. Hver server instans styrer så et antal hub s. Denne specielle tilstand er kun nødvendig, hvis svartiden på UDP pakker sendt mellem server og HUB er for lang og giver Time out på HUB en. Når man har flere server instanser, skal en af dem være defineret som Master. 14

15 En 'Master' server instans er ansvarlig for at tage backup, styre data og sende s, samtidig med at den kommunikerer med de tilsluttede trådløse Hubs. Databasen er også gemt på denne server. Resten af serverne skal sættes som Sekundær. Disse sekundære server instanser, styrer kun kommunikationen til deres egne tilsluttede trådløse Hubs. Bemærk at alle server instanser tilgår samme database, som ligger på Master instansen. Data skal altid være tilgængelig via en stabil LAN forbindelse. Indstil server tilstand, og klik på Gem knappen, for at gemme ændringer. En genstart af servicen er nødvendig, for at de nye server indstillinger skal træde i kraft. Afhængig af antallet af Hub s, der er til stede og serverens kapacitet, kan mere end 10 parallelle forbindelser til trådløse døre konfigureres. 5.5 Advancerede indstillinger HTTP session timeouts og administrator kodeord kan ændres her på denne fane HTTP Session Timeout HTTP session timeout tiden, definerer hvor mange sekunder en bruger kan være inaktiv før han/hun automatisk bliver logget af web applikationen. Denne værdi er som standard sat til 1800 sekunder (30 minutter) men kan ændres til den ønskede tid. Efter tiden er sat (i sekunder) klikker man på Gem. Genstart er nødvendig for at ændringerne træder i kraft. 15

16 5.5.2 Server Administration kodeord Server administrations kodeord er nødvendigt for at logge på ServerConfig applikationen. Kodeordet kan ændres efter ønske. Indstil det nye kodeord og klik på Gem. 5.6 Server logs indstillinger Den seneste Log kan downloades på Server Log fanen. Der er 5 Log niveauer som kan sættes fra FRA (Ingen log) til Fin (Detaljeret log). Standard niveau er INFO. Log Niveau Beskrivelse OFF Ingen registrering SEVERE Kun fejl bliver registreret WARNING Advarsler og fejl bliver registreret INFO System hændelser, advarsler og fejl, bliver registreret FINE Detaljerede system hændelser, advarsler og fejl bliver registreret Efter man har valgt log niveau, klikker man på Gem. 5.7 Firewall spørgsmål Hvis server instansen kører på en computer med firewall, skal man sørge for at følgende porte ikke er blokeret i firewallen: TCP 3050 (data server) TCP 8181 (applikation server) UDP porte 7780 and 7781 (kommunikation med Hub s) PMS Service Port (7779 som standard) 16

17 6 Konfigurer et trådløst system De vigtigeste trin når man skal konfigurere et trådløst system, er beskrevet nedenfor. 6.1 Initialisere hubs med HubInitIP HubInitIP programmet skal bruges når man skal tildele IP addresse til en Hub. Dette program kan IKKE køre på samme computer, samtidigt med at TS1000 version 5.x eller version 6 server instans også kører. Luk TS x programmet, hvis det kører. Hvis man bruger TS x, skal man følge disse trin hvis man vil køre HubInitIP på same computer, hvor en server instans kører: Fra Windows Service vinduet, finder man TESA_APPSERVER Glassfish Server og klikker på stop. Start HubInitIP programmet og konfigurer den ønskede Hub. Luk HubInitIP programmet når alle Hub s er konfigureret Fra Windows Service vinduet, finder man TESA_APPSERVER Glassfish Server og klikker på start. 17

18 6.2 Tilføje en HUB til systemet Hubs kan tilføjes via trådløs fanen, under indstillinger i TS1000 s hovedmenuen. Hver hub bliver identificeret med navn og IP adresse. Ved at trykke på Ny knappen, kan man tilføje nye hub s til systemet. I Normal tilstand, bliver alle hub s styret af en enkelt central server. Denne tilstand er nok til de fleste systemer. I Flere tilstand, kan flere servere bruges samtidigt. Hver server administrerer et bestemt antal hubs. Når du bruger denne tilstand, skal en server tildeles hver hub ved at vælge det fra dropdown listen. Bemærk venligst, at disse servere SKAL køre og skal have deres datasti konfigureret korrekt. Ellers vil deres navne ikke blive vist listen. 6.3 Tilføje trådløse enheden til en HUB Trådløse enheder forbundet til en hub kan konfigureres ved at vælge en hub og klikke på Setup knappen. Betjening vedrørende hubs og RF moduler, foregår fra dette vindue. 18

19 7 Test installationen Efter systemet er konfigureret, vil Server platformen køre og være klar til brug. Web applikationen kan man tilgå via https://localhost:8181/tesasmartairplatform Man skal bruge operator login for at logge ind i TS1000. Styring af trådløse døre, log og meddelelser, er tilgængelig via web applikationen. SmartAir platform login SmartAir platform hovedmenu Trådløse døre menu 19

20 Betjening af trådløse døre Log vindue identifikation opsætning 7.1 Server certifikat validering og installation Et server certifikat er nødvendigt for at identificere serveren og for at oprette en sikker kommunikation. Alle certifikater tilhørende systemet, udstedes af TESA CA Certificate Authority, hvilket browseren skal godkende som certifikat udbyder. For at kunne det, skal TESA CA installers i browserens trusted Certificate Authority liste. Tabellen nedenfor viser det gyldige TESA certifikatets egenskaber. TESA CA Certifikat egenskaber Værdi Serial number 00 f3 74 bc 60 6a ee 0e f8 SHA-1 hash e c8 fe f6 ba 5a 87 dd 9a 7a 70 1d f5 61 5f 60 c2 TESA CA Certifikatet ligger som en ca.crt fil. Filen ligger i installations maappen i roden (c:\smartair TS1000). 20

21 7.1.1 Installere TESA CA Certifikatet på Internet Explorer Ved hjælp af stifinder, finder og dobbelt klikker man på ca.crt filen. Et nyt windue bliver vist: Klik på Install Certificate knappen. En certificate import wizard bliver vist. Klik på Next knappen, indtil sidste trin, klik derefter på Finish knappen. 21

22 22

23 7.1.2 Installere TESA CA Certifikat Autorisation på Mozilla Firefox 21.0 Gå ind i indstillinger oppe i venstre hjørne og klik på fanen Avanceret og Kryptering. Klik på Vis certifikater knappen og vælg Autoriteter fanen. Klik på Importer knappen og vælg ca.crt filen som ligger i Smartair TS1000 mappen. 23

24 Alle 3 bokse skal være markeret og klik på OK knappen. TESA CA autoritet vil blive tilføjet til din certifikat autoritet liste. 24

25 8 Importere data fra et tidligere TS1000 system 8.1 Importer data fra version 4.x Data fra version 4 eller lavere kan importers til version 6 ved at bruge ParadoxToFirebird.exe. 1. I feltet Source DATA Directory vælges den mappe der indeholder kundens database. 2. I feltet Destination DATABASE File, vælges mappen under SmartAir TS1000 kaldet Data, hvor den nye database skal være, efter endt konvertering. 3. Klik på START knappen. 4. Vent til konvertering af databasen slutter 25

26 5. En meddelelse vises på skærmen når konverteringen afslutter. 6. Åben data filen ved hjælp af TS PC klient, for at færdiggøre konverteringen. 7. Gem og genindlæs server datakilden ved hjælp af ServerConfig applikationen, som beskrevet I afsnit Importere data fra version 5.x Database konvertering fra version 5.x er integreret i installations programmet. Når man opgraderer fra version 5.x til version 6.x, starter TS1000 under installationen, og viser en dialog boks hvor den spørger om tilladelse til at opgradere data til version 6.x version. Vælges Ja bliver databasen opgraderet under installations processen, og systemet bliver automatisk konfigureret når installationen slutter. 26

27 9 Fejlfinding 9.1 Browser certifikat fejl eller advarsler Mulig årsag: TESA CA Certifikat Autorisation er ikke installeret i browserens autorisations liste eller server-certifikat hostnavn passer ikke med den indtastede adresse Løsning: Installer TESA CA Certifikat Autorisation som forklaret i kapitel 7.1, og vær sikker på at browseren kigger på det rigtige hostnavn, og ikke dens IP adresse eller et alias. 9.2 TS1000 klient Web serveren kører ikke eller er ikke tilgængelig Mulig årsag: TesaSmartairPlatform web applikationen kører ikke. Løsning: Samme som punkt TS1000 klient TS1000 database og server datakilde, passer ikke sammen Mulig årsag: TS1000 PC klient og Serveren kigger ikke i samme database, eller server hostnavn er sat til localhost. Løsning: Indtast samme data server hostnavn og database sti for både klient og server. Brug altid det rigtige hostnavn, og ikke localhost. 9.4 TesaSmartairPlatform web applikationen kører ikke Mulig årsag: Server datakilde er ikke konfigureret rigtigt. Løsning: Indtast en gyldig data-kilde for serveren. TesaSmartairPlatform applikationen er kun tilgængelig via https://localhost:8181/tesasmartairplatform efter man har indtastet en datakilde med en gyldig fdb data fil. Følg anvisningerne i afsnit 5.1 i denne manual for at indstille datakilden. 9.5 ServerConfig viser deploy: Error meddelelse når man indstiller datakilde Mulig årsag: Genstart af service er nødvendig. Løsning: Genstart TESA_APPSERVER GlassFish Server windows service som vist i kapitel 3.6 og indtast datakilden igen ved hjælp af https://host:8181/tesaserverconfig applikationen som vist i kapitel

28 10 Smartphone App. Som noget nyt, kan man fjern-åbne alle sine trådløse læsere via en smartphone app. (Foreløbig kun iphone og Android). Applikationen er gratis og kan hentes på App store og Google play. For at bruge App en skal det være aktiveret i licensen. Ved opgradering af licens, følges vejledningen på e-shoppen. Find vejledningen her: Menuen Configuration I menuen Configuration kan du følgende: Tilføje et nyt system Organisere systemer på din liste Beskytte app en med kodeord Tilføje nyt system (Add Site) For at kunne styre dørene i sit trådløse system, skal man først oprette systemet i app en. Dette gøres på følgende måde: Tryk på Add Site Under User indtastes det brugernavn man bruger til at logge på TS1000 programmet. Under Password indtastes den kode man bruger til at logge ind i TS1000. Bemærk! Hvis man logger på med TS1000, SKAL man bruge alle 8 cifre i licensen. Under Server indtaster man stien til serveren på følgende måde: https://servernavn:8181/tesasmartairplatform/doorswebservice?wsdl 28

29 Administrere systemer (Manage sites) Under manage sites kan se de systemer man har på sin app. Inde på hvert system får man adgang til følgende: Omdøbe system navn Det er kun navnet i app en der ændres, ikke i TS1000 softwaren Flytte om på rækkefølgen på system listen Slette system Beskyt med kodeord (Protect with PIN) Hvis man ikke vil have at andre skal have adgang til app en, kan man sætte en kode på. Hver gang man starter sin app, vil den så spørge efter kode Menuen Doors. Under menuen Doors kan man se de trådløse døre man har i systemet. Ved at trykke på dør-navnet, åbner døren. Hvis man har mange døre, men bruger nogle oftere end andre, kan man oprette en favorit liste, dette gøres ved at trykke på stjernen ud for døren. Hvis man trykker på pilen til højre ved hver dør, kan man ændre dør-navnet (Change door name). Det er kun navnet i app en der ændres, ikke i TS1000 softwaren Åbne døre. Ved at trykke på dør-navnet, åbner døren Favorit døre. De døre hvor man har markeret stjernen, kan ses under menuen Favourites. Det er en fordel hvis man har mange døre, men for det meste kun har brug for at fjern-åbne en lille del af dem. Alle døre er stadig på Doors listen, selvom man gør nogle til favoritter. 29

30

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Tryk på Indstillinger Kør ned og tryk på E-mail, kontakter, kalendere.

Tryk på Indstillinger Kør ned og tryk på E-mail, kontakter, kalendere. Tryk på Indstillinger Kør ned og tryk på E-mail, kontakter, kalendere. Tryk på tilføj konto Tryk på andre Vælg tilføj E-mailkonto Indtast dit Navn Indtast din E-mail f.eks. info@domæne.dk. Adgangskode

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails.

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. Opsætningsvejledning til Outlook Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af en forbindelse i en Outlook e-mail klient til

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet.

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. 1 FØR DU STARTER 1.1 JAR fil formatet De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. Har du installeret Winzip 9.0

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Installation af klient-software

Installation af klient-software Installation af klient-software Software installeres ved at downloade fra www.ectrl.dk eller www.ectrl.nu. Har du Windows Vista på din PC, er det vigtigt, at du først læser vejledning i forhold til Vista.

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Mail og bevægelses sensor alarm opsætning for Valtronics kamera system

Mail og bevægelses sensor alarm opsætning for Valtronics kamera system Mail og bevægelses sensor alarm opsætning for Valtronics kamera system Hvad er mail og bevægelsessensor alarm? Mail og bevægelsessensor alarm er en funktion i dit Valtronics kamera, der gør at man ved

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

SMARTair Genesis. Manual for installatør

SMARTair Genesis. Manual for installatør SMARTair Genesis Manual for installatør Indholdsfortegnelse Generelt om Genesis... 3 1.1 Brugsområder... 3 1.2 Adgangskort og brikker... 3 1.3 Zys læsere... 3 Beskrivelse og installation af komponenter...

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Jens Holm. Er du nervøs for, at uvedkommende læser med, når du sender mails? Og er det overhovedet sikkert at sende en god gammeldags e-mail?

Jens Holm. Er du nervøs for, at uvedkommende læser med, når du sender mails? Og er det overhovedet sikkert at sende en god gammeldags e-mail? 1 af 16 29-01-2014 12:15 Publiceret 22. januar 2014 kl. 16:01 på cw.dk/art/229651 Printet 29. januar 2014 Guide: Så nemt kommer du i gang med e-mail-kryptering Undgå at andre kan snage i dine e-mails og

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Side 1 af 18 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Offline besked. Det budskab, der vil blive vist på sitet, når webstedet er offline.

Offline besked. Det budskab, der vil blive vist på sitet, når webstedet er offline. Global Configuration Websted> Global Configuration. Indstillinger for websted Site Offline. Denne indstilling viser, hvornår sitet er offline. Kun Administratorer vil være i stand til at se stedet, når

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Installationsvejledning til Pro/ENGINEER.

Installationsvejledning til Pro/ENGINEER. Installationsvejledning til Pro/ENGINEER. Denne kortfattede installationsvejledning er blevet til udfra de erfaringer vi har fået på vores hot-line. Flere og flere vælger at installere softwaren selv og

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Performer Installationsguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Installationsguide for CLIQ Performer Denne manual er et detaljeret værktøj, der primært henvender sig til de personer,

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere