Smartair 6.0. Installations guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smartair 6.0. Installations guide"

Transkript

1 Smartair 6.0 Installations guide

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning System Oversigt Installation System Krav Klargøring af installationen Afinstallere tidligere TS1000 versioner Installations procedure Fuld installation Klient installation Installations Resumé Installeret Windows Service Sprogfiler Konfigurer klienter Konfigurer server instans Datakilde indstillinger PMS Service indstillinger server indstillinger Konfigurations eksempel: Gmail SMTP indstillinger Server tilstand Advancerede indstillinger HTTP Session Timeout Server Administration kodeord Server logs indstillinger Firewall spørgsmål Konfigurer et trådløst system Initialisere hubs med HubInitIP Tilføje en HUB til systemet Tilføje trådløse enheden til en HUB Test installationen Server certifikat validering og installation Installere TESA CA Certifikatet på Internet Explorer Installere TESA CA Certifikat Autorisation på Mozilla Firefox Importere data fra et tidligere TS1000 system... 25

3 8.1 Importer data fra version 4.x Importere data fra version 5.x Fejlfinding Browser certifikat fejl eller advarsler TS1000 klient Web serveren kører ikke eller er ikke tilgængelig TS1000 klient TS1000 database og server datakilde, passer ikke sammen TesaSmartairPlatform web applikationen kører ikke ServerConfig viser deploy: Error meddelelse når man indstiller datakilde Smartphone App Menuen Configuration Tilføje nyt system (Add Site) Administrere systemer (Manage sites) Beskyt med kodeord (Protect with PIN) Menuen Doors Åbne døre Favorit døre

4 1 Indledning Formålet med denne guide er at beskrive hovedkomponenterne og installations procedure af SmartAir 6.0 software. Det antages at installatøren har indgående kendskab til SmartAir adgangskontrol, SmartAir trådløse enheden, computer netværk og Windows styresystem. Dokument Titel: Smartair 6.0 Software Installations Guide 2 System Oversigt Smartair software platformen består af en server del og en eller flere klienter, som tilgår serveren. Data Server Dette er databasen der leverer data til klienterne via LAN. Den bruger TCP port 3050 som standard. PMS Service Dette er en standalone PMS Service som kører på serveren. Den bruger TCP port 7779 som standard. Applikation Server Dette er den del som kører side-applikationerne. Den bruger TCP port 8181 som standard. Server side-applikationerne styrer kørsel af centrale logiske opgaver, så som: Styring af det trådløse system Backup og data styring Styring af alarmer Applikations Serveren har 2 typer interface som er tilgængelig inde- og udefra LAN via HTTPS: HTML for browser adgang SOAP web-service interface System oversigt 4

5 3 Installation Der er kun én installations fil til både klient og server. Under installationen skal man vælge om man vil installere klient eller fuld installation (Default er klient). Kører man programmet fra en lokal PC, installerer man både server og klient på samme PC. Hvis flere skal have tilgang til samme PC på netværket laver man en fuld installation på en maskine og klienter på resten. 3.1 System Krav Dette er minimum system krav for at køre TS1000 (fuld installation, server og klient) PC med Pentium 4 eller højere processor 1 GB ledig RAM 1 GB ledig harddisk plads 32 eller 64-bit Microsoft Windows styre System som understøtter services (Windows 95, Windows 98 og Windows Me understøttes ikke) Server instans bruger UDP ports 7780 og 7781 for kommunikation med trådløse enheder og TCP. De skal være tilgængelige og ikke blokeret af firewall. Server instans lytter på TCP port 3050 (eller den port, valgt under installationen) for kommunikation med database serveren. Den skal være tilgængelig og ikke blokeret af firewall. Server instans lytter på TCP port 8181 (eller den port, valgt under installationen) for kommunikation med web applikationer. Den skal være tilgængelig og ikke blokeret af firewall. 3.2 Klargøring af installationen Før man starter på installationen, er der nogle valg man skal tage. Det vigtigste er, hvilken maskine man vil installere server instansen på. Vær opmærksom på at: Den maskine man bruger som server skal altid være tændt, for at tillade klient adgang til data og services. Ved at vælge den kraftigste tilgængelige maskine, forbedrer man klienternes ydeevne. 3.3 Afinstallere tidligere TS1000 versioner Installationsprogrammet tjekker om der er en tidligere version af TS1000 installeret på maskinen før det forsætter og spørger om softwaren skal opgraderes eller ej. Ved opgradering af TS1000 version 5.x, beder installationsprogrammet, installatøren om at vælge, om den eksisterende version 5.x skal afinstalleres eller ikke. Svar Yes til at afinstallere: Den eksisterende TS1000 version 5.x afinstalleres og en ny version 6 installeres. 3.4 Installations procedure Administrator rettigheder er nødvendige for at installere og køre TS1000. Kontakt din system administrator for mere information om dette. 5

6 1. Når man kører installationen vil, vælg sprog, velkomstskærm og licens aftalen blive vist. Klik på næste og accepter licensaftalen for at fortsætte. 2. Vælg destinationsmappen, hvor TS1000 skal installeres og klik på Næste 3. Vælg installation type: Fuld (Server+Klient) eller Klient (Kun Klient). Klik på Næste 6

7 3.4.1 Fuld installation En fuld installation, installerer en server instans og klient filer på den valgte maskine. 1. Klik på Næste for at fortsætte. 2. Server instans parameter kan konfigureres på dette trin af installationsprocessen via serverindstillinger skærmen. Klik på næste for at fortsætte. Server indstilling Standard Port Beskrivelse Data Server TCP Port 3050 Data Server TCP port HTTPS Port 8181 Application Server HTTPS port PMS Port / Protokol 7779/TCP PMS port og protocol Admin Port 4848 Applikations Server admin port Admin Kodeord Server indstillinger Server admin kodeord Server indstilling Admin koden skal bruges senere, hver gang server indstillingerne skal ændres. Det anbefales at man skriver koden ned og gemmer den et sikkert sted for fremtidig brug. 3. Installer System Data (valgfrit). Vælg system data kilden og klik på Installer. System data vil blive kopieret til Data serverens interne data mappe. 7

8 System data installation 4. Nu vil filerne blive kopieret og systemet konfigureret. Klik på Vis detaljer for at se installationsloggen Klient installation TS1000 installationen En Kun klient installation, installerer klienten og de tilhørende komponenter på maskinen. En TS1000 PC klient tilslutter sig en server gennem TCP/IP netværk for at tilgå data og service. 1. Klik på Næste for at fortsætte Klient installation 2. Server parameter for klienten skal konfigureres nu, via Klient indstillinger vinduet. Klik på Næste for at fortsætte. 8

9 Server indstilling Server navn/ip Database server port Beskrivelse Server navn eller IP adresse Data server TCP port Applikations server port Applikations server HTTPS port Database sti Database FDB fil sti Klient indstillinger 3.5 Installations Resumé Klient indstilling vindue I slutningen af installationsprocessen (Fuld eller Kun Klient) vises et installations resumé vindue. Det anbefales at man gemmer informationen om server indstillingen (Ved Fuld installation). Det kan være nyttigt for fremtidig reference og klient adgang konfiguration. Klik på Næste for at fortsætte. Installations resumé vindue Nu er installationen færdig. Klik på Afslut for at lukke installationsprogrammet. 9

10 Afslutter installation Efter en Fuld installation, vil server instansen oprette 2 web applikationer som er tilgængelige via en browser: Server applikation Smartair web application Server configuration web application URL https://host:8181/tesasmartairplatform https://host:8181/tesaserverconfig 3.6 Installeret Windows Service En server instans installerer 3 windows services på computeren. Windows Service Navn Firebird Server TESA_DATASERVER_6 TESA_APPSERVER GlassFish Server TESA_APPSERVER PMS Service Beskrivelse Database Server Application Server PMS Service Disse services vil automatisk køre, når computeren er tændt. Det er standard Windows Services, som kan startes og stoppes ved hjælp af services.msc. 3.7 Sprogfiler Sammen med installations filer, får man også 2 sprogfiler som skal bruges hvis man vil have dansk sprog på sin TS1000 og WEB applikationen. Message.dk1, skal kopieres ind i Smartair TS1000 mappen, hvor der også ligger andre message filer. Message_dk.properties, skal ligges ind i Smartair TS1000\appServer\glassfish3\glassfish\domains\TESA_APPSERVER\messages, hvor der også ligger andre message filer. Derefter kan man vælge dansk sprog i TS1000/WEB applikation. 10

11 4 Konfigurer klienter Klient server forbindelses indstillinger kan ændres via config.ini filen, som er placeret i klientens installations mappe, ved at redigere linien under [SERVER] sektionen. [SERVER] section keys Description DataServer Server IP eller hostname DataServerPort Data Server TCP port DatabasePath FDB database sti på serveren WebServer Server IP eller hostname WebServerPort Applikation Server HTTPS port Eksempel config.ini fil: [SERVERS] DataServer= DataServerPort=3050 DatabasePath=C:\Data\Data.fdb WebServer= WebServerPort=8181 Hvis der er en firewall installeret på klient maskinen, skal udgående TCP port 3050 og 8181 være åbne. 5 Konfigurer server instans Server instans skal være konfigureret, for at kunne indlæse den database som serveren skal bruge. Hvis man indlæser en data fil under installations processen, bliver serveren konfigureret automatisk, og så er dette trin ikke nødvendigt. Server instans indstillinger kan ændres via server konfigurations siden: https://localhost:8181/tesaserverconfig Log-in ved hjælp af server admin kodeord. (Kodeordet blev valgt under installationen): 11

12 5.1 Datakilde indstillinger På datakilde fanen, skal database server og database fil defineres. Indtast følgende oplysninger. Datakilde Beskrivelse Eksempel Database server Data server navn og port. Format: NAVN/PORT esirvd1028/3050 Database fil Database fdb fil sti C:\Data\Data.fdb Klik på Gem og Implementer for at gemme ændringer. Denne handling kan tage flere sekunder. Når den er færdig, vil Implementer: OK og Database tilstand: Forbindelse successfuld meddelelser blive vist øverst på skærmen. Hvis der ikke er forbindelse til databasen, vil en fejlmeddelelse blive vist: Database tilstand: Cannot connect. I dette tilfælde, skal man tjekke og evt. rette database server navn, port og database stien og prøve igen. 12

13 5.2 PMS Service indstillinger På PMS Service fanen, skal PMS server indstilles. Indtast følgende oplysninger. Server indstillinger PMS port PMS protokol Beskrivelse Port nummer til PMS forespørgsler PMS protokol [TCP, UDP, SSL] SSL protokol giver et højt niveau af kryptering over TCP og sikrer data fortrolighed og integritet. Det anbefales at man bruger SSL protokol hvis PMS klienterne understøtter dette. Klik på Gem for at gemme ændringerne server indstillinger Server instansen forbinder til en SMTP-server for at sende s. SMTP-server kan konfigureres under Server fanen, ved at indtaste følgende oplysninger: Server indstillinger SMTP host Port Default User Kodeord Brug godkendelse Protokol Afsender adresse Beskrivelse Værtsnavn eller IP adresse på SMTP post server SMTP server TCP Port Standard bruger for SMTP godkendelse Kodeord for SMTP godkendelse (valgfri) Brug godkendelse på SMTP serveren SMTP server protokol Standard afsender adresse for udgående s Klik på Gem for at gemme ændringer. Det er nødvendigt at genstarte servicen, før de nye ændringerne træder i kraft Konfigurations eksempel: Gmail SMTP indstillinger I de tilfælde hvor man ikke har en SMTP server, kan man oprette en gratis mail konto hos en udbyder som f.eks. Gmail og bruge deres SMTP server til at sende sikre s. I tabellen herunder kan man se hvilke indstillinger man skal bruge hvis man burger en Gmail konto. 13

14 Gmail SMTP server kan man tilgå, med både SSL og TLS. Begge protokoller leverer en sikker forbindelse, med en høj kryptering Gmail med SSL Server indstillinger Beskrivelse SMTP host smtp.gmail.com Port 465 Default user your gmail account, e.g: kodeord Koden til din gmail konto Brug godkendelse AKTIVERET Protokol SSL Afsender adresse din gmail konto, F.eks.: Gmail med TLS Server indstillinger Beskrivelse SMTP host smtp.gmail.com Port 587 Default user your gmail account, e.g: kodeord Koden til din gmail konto Brug godkendelse AKTIVERET Protokol TLS Afsender adresse din gmail konto, F.eks.: 5.4 Server tilstand I nogle tilfælde kan flere server instanser oprettes i et system med trådløse læsere. Hver server instans styrer så et antal hub s. Denne specielle tilstand er kun nødvendig, hvis svartiden på UDP pakker sendt mellem server og HUB er for lang og giver Time out på HUB en. Når man har flere server instanser, skal en af dem være defineret som Master. 14

15 En 'Master' server instans er ansvarlig for at tage backup, styre data og sende s, samtidig med at den kommunikerer med de tilsluttede trådløse Hubs. Databasen er også gemt på denne server. Resten af serverne skal sættes som Sekundær. Disse sekundære server instanser, styrer kun kommunikationen til deres egne tilsluttede trådløse Hubs. Bemærk at alle server instanser tilgår samme database, som ligger på Master instansen. Data skal altid være tilgængelig via en stabil LAN forbindelse. Indstil server tilstand, og klik på Gem knappen, for at gemme ændringer. En genstart af servicen er nødvendig, for at de nye server indstillinger skal træde i kraft. Afhængig af antallet af Hub s, der er til stede og serverens kapacitet, kan mere end 10 parallelle forbindelser til trådløse døre konfigureres. 5.5 Advancerede indstillinger HTTP session timeouts og administrator kodeord kan ændres her på denne fane HTTP Session Timeout HTTP session timeout tiden, definerer hvor mange sekunder en bruger kan være inaktiv før han/hun automatisk bliver logget af web applikationen. Denne værdi er som standard sat til 1800 sekunder (30 minutter) men kan ændres til den ønskede tid. Efter tiden er sat (i sekunder) klikker man på Gem. Genstart er nødvendig for at ændringerne træder i kraft. 15

16 5.5.2 Server Administration kodeord Server administrations kodeord er nødvendigt for at logge på ServerConfig applikationen. Kodeordet kan ændres efter ønske. Indstil det nye kodeord og klik på Gem. 5.6 Server logs indstillinger Den seneste Log kan downloades på Server Log fanen. Der er 5 Log niveauer som kan sættes fra FRA (Ingen log) til Fin (Detaljeret log). Standard niveau er INFO. Log Niveau Beskrivelse OFF Ingen registrering SEVERE Kun fejl bliver registreret WARNING Advarsler og fejl bliver registreret INFO System hændelser, advarsler og fejl, bliver registreret FINE Detaljerede system hændelser, advarsler og fejl bliver registreret Efter man har valgt log niveau, klikker man på Gem. 5.7 Firewall spørgsmål Hvis server instansen kører på en computer med firewall, skal man sørge for at følgende porte ikke er blokeret i firewallen: TCP 3050 (data server) TCP 8181 (applikation server) UDP porte 7780 and 7781 (kommunikation med Hub s) PMS Service Port (7779 som standard) 16

17 6 Konfigurer et trådløst system De vigtigeste trin når man skal konfigurere et trådløst system, er beskrevet nedenfor. 6.1 Initialisere hubs med HubInitIP HubInitIP programmet skal bruges når man skal tildele IP addresse til en Hub. Dette program kan IKKE køre på samme computer, samtidigt med at TS1000 version 5.x eller version 6 server instans også kører. Luk TS x programmet, hvis det kører. Hvis man bruger TS x, skal man følge disse trin hvis man vil køre HubInitIP på same computer, hvor en server instans kører: Fra Windows Service vinduet, finder man TESA_APPSERVER Glassfish Server og klikker på stop. Start HubInitIP programmet og konfigurer den ønskede Hub. Luk HubInitIP programmet når alle Hub s er konfigureret Fra Windows Service vinduet, finder man TESA_APPSERVER Glassfish Server og klikker på start. 17

18 6.2 Tilføje en HUB til systemet Hubs kan tilføjes via trådløs fanen, under indstillinger i TS1000 s hovedmenuen. Hver hub bliver identificeret med navn og IP adresse. Ved at trykke på Ny knappen, kan man tilføje nye hub s til systemet. I Normal tilstand, bliver alle hub s styret af en enkelt central server. Denne tilstand er nok til de fleste systemer. I Flere tilstand, kan flere servere bruges samtidigt. Hver server administrerer et bestemt antal hubs. Når du bruger denne tilstand, skal en server tildeles hver hub ved at vælge det fra dropdown listen. Bemærk venligst, at disse servere SKAL køre og skal have deres datasti konfigureret korrekt. Ellers vil deres navne ikke blive vist listen. 6.3 Tilføje trådløse enheden til en HUB Trådløse enheder forbundet til en hub kan konfigureres ved at vælge en hub og klikke på Setup knappen. Betjening vedrørende hubs og RF moduler, foregår fra dette vindue. 18

19 7 Test installationen Efter systemet er konfigureret, vil Server platformen køre og være klar til brug. Web applikationen kan man tilgå via https://localhost:8181/tesasmartairplatform Man skal bruge operator login for at logge ind i TS1000. Styring af trådløse døre, log og meddelelser, er tilgængelig via web applikationen. SmartAir platform login SmartAir platform hovedmenu Trådløse døre menu 19

20 Betjening af trådløse døre Log vindue identifikation opsætning 7.1 Server certifikat validering og installation Et server certifikat er nødvendigt for at identificere serveren og for at oprette en sikker kommunikation. Alle certifikater tilhørende systemet, udstedes af TESA CA Certificate Authority, hvilket browseren skal godkende som certifikat udbyder. For at kunne det, skal TESA CA installers i browserens trusted Certificate Authority liste. Tabellen nedenfor viser det gyldige TESA certifikatets egenskaber. TESA CA Certifikat egenskaber Værdi Serial number 00 f3 74 bc 60 6a ee 0e f8 SHA-1 hash e c8 fe f6 ba 5a 87 dd 9a 7a 70 1d f5 61 5f 60 c2 TESA CA Certifikatet ligger som en ca.crt fil. Filen ligger i installations maappen i roden (c:\smartair TS1000). 20

21 7.1.1 Installere TESA CA Certifikatet på Internet Explorer Ved hjælp af stifinder, finder og dobbelt klikker man på ca.crt filen. Et nyt windue bliver vist: Klik på Install Certificate knappen. En certificate import wizard bliver vist. Klik på Next knappen, indtil sidste trin, klik derefter på Finish knappen. 21

22 22

23 7.1.2 Installere TESA CA Certifikat Autorisation på Mozilla Firefox 21.0 Gå ind i indstillinger oppe i venstre hjørne og klik på fanen Avanceret og Kryptering. Klik på Vis certifikater knappen og vælg Autoriteter fanen. Klik på Importer knappen og vælg ca.crt filen som ligger i Smartair TS1000 mappen. 23

24 Alle 3 bokse skal være markeret og klik på OK knappen. TESA CA autoritet vil blive tilføjet til din certifikat autoritet liste. 24

25 8 Importere data fra et tidligere TS1000 system 8.1 Importer data fra version 4.x Data fra version 4 eller lavere kan importers til version 6 ved at bruge ParadoxToFirebird.exe. 1. I feltet Source DATA Directory vælges den mappe der indeholder kundens database. 2. I feltet Destination DATABASE File, vælges mappen under SmartAir TS1000 kaldet Data, hvor den nye database skal være, efter endt konvertering. 3. Klik på START knappen. 4. Vent til konvertering af databasen slutter 25

26 5. En meddelelse vises på skærmen når konverteringen afslutter. 6. Åben data filen ved hjælp af TS PC klient, for at færdiggøre konverteringen. 7. Gem og genindlæs server datakilden ved hjælp af ServerConfig applikationen, som beskrevet I afsnit Importere data fra version 5.x Database konvertering fra version 5.x er integreret i installations programmet. Når man opgraderer fra version 5.x til version 6.x, starter TS1000 under installationen, og viser en dialog boks hvor den spørger om tilladelse til at opgradere data til version 6.x version. Vælges Ja bliver databasen opgraderet under installations processen, og systemet bliver automatisk konfigureret når installationen slutter. 26

27 9 Fejlfinding 9.1 Browser certifikat fejl eller advarsler Mulig årsag: TESA CA Certifikat Autorisation er ikke installeret i browserens autorisations liste eller server-certifikat hostnavn passer ikke med den indtastede adresse Løsning: Installer TESA CA Certifikat Autorisation som forklaret i kapitel 7.1, og vær sikker på at browseren kigger på det rigtige hostnavn, og ikke dens IP adresse eller et alias. 9.2 TS1000 klient Web serveren kører ikke eller er ikke tilgængelig Mulig årsag: TesaSmartairPlatform web applikationen kører ikke. Løsning: Samme som punkt TS1000 klient TS1000 database og server datakilde, passer ikke sammen Mulig årsag: TS1000 PC klient og Serveren kigger ikke i samme database, eller server hostnavn er sat til localhost. Løsning: Indtast samme data server hostnavn og database sti for både klient og server. Brug altid det rigtige hostnavn, og ikke localhost. 9.4 TesaSmartairPlatform web applikationen kører ikke Mulig årsag: Server datakilde er ikke konfigureret rigtigt. Løsning: Indtast en gyldig data-kilde for serveren. TesaSmartairPlatform applikationen er kun tilgængelig via https://localhost:8181/tesasmartairplatform efter man har indtastet en datakilde med en gyldig fdb data fil. Følg anvisningerne i afsnit 5.1 i denne manual for at indstille datakilden. 9.5 ServerConfig viser deploy: Error meddelelse når man indstiller datakilde Mulig årsag: Genstart af service er nødvendig. Løsning: Genstart TESA_APPSERVER GlassFish Server windows service som vist i kapitel 3.6 og indtast datakilden igen ved hjælp af https://host:8181/tesaserverconfig applikationen som vist i kapitel

28 10 Smartphone App. Som noget nyt, kan man fjern-åbne alle sine trådløse læsere via en smartphone app. (Foreløbig kun iphone og Android). Applikationen er gratis og kan hentes på App store og Google play. For at bruge App en skal det være aktiveret i licensen. Ved opgradering af licens, følges vejledningen på e-shoppen. Find vejledningen her: Menuen Configuration I menuen Configuration kan du følgende: Tilføje et nyt system Organisere systemer på din liste Beskytte app en med kodeord Tilføje nyt system (Add Site) For at kunne styre dørene i sit trådløse system, skal man først oprette systemet i app en. Dette gøres på følgende måde: Tryk på Add Site Under User indtastes det brugernavn man bruger til at logge på TS1000 programmet. Under Password indtastes den kode man bruger til at logge ind i TS1000. Bemærk! Hvis man logger på med TS1000, SKAL man bruge alle 8 cifre i licensen. Under Server indtaster man stien til serveren på følgende måde: https://servernavn:8181/tesasmartairplatform/doorswebservice?wsdl 28

29 Administrere systemer (Manage sites) Under manage sites kan se de systemer man har på sin app. Inde på hvert system får man adgang til følgende: Omdøbe system navn Det er kun navnet i app en der ændres, ikke i TS1000 softwaren Flytte om på rækkefølgen på system listen Slette system Beskyt med kodeord (Protect with PIN) Hvis man ikke vil have at andre skal have adgang til app en, kan man sætte en kode på. Hver gang man starter sin app, vil den så spørge efter kode Menuen Doors. Under menuen Doors kan man se de trådløse døre man har i systemet. Ved at trykke på dør-navnet, åbner døren. Hvis man har mange døre, men bruger nogle oftere end andre, kan man oprette en favorit liste, dette gøres ved at trykke på stjernen ud for døren. Hvis man trykker på pilen til højre ved hver dør, kan man ændre dør-navnet (Change door name). Det er kun navnet i app en der ændres, ikke i TS1000 softwaren Åbne døre. Ved at trykke på dør-navnet, åbner døren Favorit døre. De døre hvor man har markeret stjernen, kan ses under menuen Favourites. Det er en fordel hvis man har mange døre, men for det meste kun har brug for at fjern-åbne en lille del af dem. Alle døre er stadig på Doors listen, selvom man gør nogle til favoritter. 29

30

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0 Adgangskontrol Aliro-systemet Installationsvejledning MP1.0 Siemens AB Data og design kan ændres uden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed. 2014 Copyright Siemens AB Vi forbeholder os alle

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Brugervejledning. For Network Attached Storage. Ver.2.3.0903. (For ADM 2.3)

Brugervejledning. For Network Attached Storage. Ver.2.3.0903. (For ADM 2.3) Brugervejledning For Network Attached Storage Ver.2.3.0903 (For ADM 2.3) Indholdsfortegnelse ASUSTOR NAS User Guide 1. Introduktion... 6 2. Kom godt i gang med ASUSTOR Data Master... 7 2.1. Sådan logger

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

WNC-0302USB 108 USB Adapter

WNC-0302USB 108 USB Adapter LevelOne WNC-0302USB 108 USB Adapter User Manual V1.0-0506 1 Indhold!!!!Bemærk afsnit 1 kun på engelsk!!!! 1 INTRODUCTION 3 1.1 FEATURES 3 1.2 SPECIFICATIONS 3 1.3 PACKAGE CONTENTS 4 2 INSTALLATION PROCEDURE

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual LevelOne WBR-3405TX 11g Wireless AP Router Bruger Manual 1 Indhold 2. Getting Start...3 2.2 Connect to the 11g Wireless Router...3 2.2.1 Access the Setting Menu...3 2.2.2 Quick Setup with Wizard...4 3.

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 23 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 19.06.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere