Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anti-subsidie sag mod Tyrkiet"

Transkript

1 Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres synspunkter på stærke og svage sider. Kommissionen havde ingen bemærkninger til: - Produkt definition (= portionsørred i alle afskygninger). Det er en væsentlig milepæl, da afgrænsninger af produkter kan være kompliceret. Vi var især bekymrede for, at Kommissionen ikke ville acceptere både levende og røgede fileter i én og samme klage. - Redegørelse for det tyrkiske subsidie program - Beregninger af dumping margin - Den overordnede beskrivelse af den skade, som den tyrkiske støtteordning har påført os Kommissionen efterlyser følgende: - De kan ikke acceptere, at klagen kun fremføres af foreninger. Der skal foreligge støtterklæringer fra individuelle opdrættere, som omfatter mindst 25 % af den samlede EU produktion. Det er ikke et problem, men det er tidskrævende, og vi er nu gået i gang med at indsamle de fornødne underskrifter. - Vi skal pege på et udvalg af opdrættere, som kan indgå i Kommissionens repræsentative stikprøve af opdrættere, som de efterfølgende vil besøge for at validere påstande om økonomisk skade. Derfor besøger advokater fra Gide i disse dage opdrættere i Spanien, Frankrig og Danmark, hvor det i første omgang drejer sig om Kongeåens Dambrug, Møborg Dambrug og Danforel Vi forventer, at den endelige klage vil kunne indgives i løbet af august måned. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Greenpeace besøg Side 2 AES bidrag Side 3 Den europæiske Hav- og Fiskerifond Side 3 HELCOM Side 4 EFF projekt ansøgninger Side 5 Øger omega-3 fedtsyerer risikoen for prostatakræft? Side 6 Horsens vil satse på akvakultur Side 6 Hallesø Dambrug nu lagt om til økologisk produktion Side 8 Nye veterinære bekendtgørelser Side 8 Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Info: Lorem est del monte virt del monte est Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Eksotiske EU Som mange andre synes jeg i princippet godt om EU. Det er både international og lokalt bedre at forhandle end at føre krig. Greenpeace besøg Den 19. juli havde vi besøg fra Greenpeace Tyskland og Greenpeace Danmark. Værterne var Sig Fiskeri og Danforel. Det primære formål med besøget var at styrke relationerne til de to organisationer samt at udveksle synspunkter om bæredygtigt akvakultur. Besøgene gik godt, og vi forventer, at det på sigt vil bidrage til at styrke vore afsætningsmuligheder på især det vigtige tyske marked. Men nogle politiker og bureaukrater i EU finder dog på de mest besynderlige ting. På det seneste har de i deres visdom foreslået: Der skal ikke gives støtte til akvakultur, der opdrætter eksotiske arter eller Genetisk Modificerede Organismer (GMO er). Normalt bruges benævnelsen eksotisk om arter, der ikke er naturligt hjemmehørende i en givet geografisk område. Men det er jo absurd. F.eks. er vores vigtigste art: regnbueørreden slet ikke hjemmehørende i Danmark eller i Europa, men er i realiteten en underart af gruppen af stillehavslaks fra den amerikanske vestkyst. Og jeg vil da heller ikke undlade at nævne eksotiske arter som høns fra Sydøstasien og kartofler fra Amerika. Selvfølgelig kan der være grund til forsigtighed med at introducere en art fra et geografisk område i et andet meget forskelligt område. Men det er meningsløst generelt at afvise støtte til denne mulighed. I stedet må der foretages en konkret vurdering fra sag til sag. F.eks. åbner recirkulationsteknologien muligheden for, at der kan opdrættes varmtvandsarter til ferskkonsum på det europæiske marked. Om det kan blive god forretning er en anden sag. Men det er ikke EU-bureaukraterne, der skal bestemme det. MSD Animal Health tidligere Intervet/Schering-Plough leverer produkter og viden til den danske akvakultur Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax Om GMO er er der blot at sige, at denne teknologi har en megapotentiale for nye organismer, der er sundere at spise, smager bedre, og har et meget mindre fodaftryk på naturen og miljøet end de eksisterende. At visse forbrugere har modvilje mod denne fantastiske og positive teknologi skyldes den misinformation, som spredes af grønne mørkemænd, som kun har fantasi til at løse natur- og miljøproblemer ved at flytte produktionen til lande uden for Europa. Og desværre endvidere, at industrien lader sig skræmme og ikke for alvor står på mål for disse nye snilde teknologier. Vi og vores kolleger i FEAP har protesteret, så det kan høres. Og det ser heldigvis ud til, at vi har medvind i kommissionen. Så i denne omgang bliver der forhåbentlig ikke lagt bånd på innovationen i akvakulturen. Karl Iver Dahl-Madsen x 136 med vand og fisk.indd :00 AES biddrag Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har meddelt os, at de har igangsat processen med at udbetale renter i overensstemmelse med Ankenævnets afgørelse af 21. maj Dermed tyder alt på, at vi nu kan sætte det sidste punktum i en lang, tidskrævende og dyr proces, hvor den første mail i sagen er dateret oktober Det samlede sagsforløb har dermed varet i næsten 10 år. Men vi glæder os endnu engang over det positive udfald! 2

3 Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Vi er gennem FEAP blevet orienteret om, at Europarlamentets Fiskeriudvalg har vedtaget to ændringer til den nye fond. De går på, at der ikke skal kunne ydes støtte til akvakultur, der anvender eksotiske arter eller genetisk modificerede organismer og, at der ikke skal kunne ydes støtte til intensiv akvakultur i beskyttede områder, herunder Natura 2000 områder. Vi mener, at begge ændringer er til skade for udviklingen af akvakultur og, at de derfor skal fjernes. Vi har p.t. ingen planer om at arbejde aktivt med GM, men det er en mulighed, som ikke skal afvises på forhånd. I det omfang det ikke medfører risiko for miljø og fødevaresikkerheden, og forbrugerne vil acceptere det, bør GM være en mulighed. Vi har ej heller planer om at opdrætte eksotiske arter, men det kan håndteres ved opdræt i fuldt lukkede systemer. Det er der taget højde for i gældende lovgivning. Derfor bør det ikke på for hånd undtages for støtte. Mest alvorlig er dog beslutningen om ikke at ville give støtte til intensiv akvakultur i beskyttede områder, herunder Natura Det er efter vor opfattelse uacceptabelt. Udgangspunktet må være, at akvakultur også skal fremmes i sådanne område, hvis det kan ske inden for de givne miljømæssige rammer. Derforuden sender det et meget uheldigt signal til omverdenen. Vore synspunkter støttes af FEAP (Federation of European Aquaculture), og EU Kommissionen er tilsyneladende på linje med erhvervet i denne sag. Vi har derfor rettet henvendelse til MEP Ole Christensen, og vi er vidende om, at FEAP og en række andre europæiske akvakulturorganisationer, også er gået aktivt ind i sagen. HELCOM Det finske miljøministerium har i regi af HELCOM fremsat en række forslag, som samlet set har til formål at reducere udledninger fra akvakultur i det baltiske område. Vi, og vore baltiske kollegaer, er stærk utilfredse med de stillede forslag. De bygger på det gamle mantra om, en stærkere regulering og nye teknologier kan skabe ny grøn vækst i akvakultur. Vi har derfor rettet en direkte henvendelse til den finske regering med kopi til relevante danske styrelser år med fiskefoder NYHED: ALLER ARCTIC - specialfoder til helt, fjeld-, kilde- og bækørred - økonomiske fordele og fremragende resultater bevist i test Foderets særlige kombination af råvarer og det unikke forhold mellem råprotein og fedt specifikt tilpasset helt, fjeld-, kilde- og bækørred, gør at der kan opnås særdeles gode resultater ved brug af ALLER ARCTIC. En optimal aminosyreprofil understøtter højt foderindtag og hurtig vækst. Lavt fosforindhold mindsker vandforurening, mens en enzymatisk behandling af foderet sikrer at fiskene udnytter fosforindholdet optimalt. - Fordi sunde fisk giver en sund forretning. Aller Aqua A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel.:

4 Vores hovedsynspunkt er, at akvakultur byder på muligheder for vækst og jobskabelse, men det fordrer en erkendelse af tre kritiske fakta: 1. Vi har allerede udviklet de bedste teknologier 2. Kommando og kontrol regulering hindrer investeringer i ny teknologi 3. På kort sigt kræver vækst i akvakultur adgang til øgede udledninger af kvælstof Du kan læse hele svaret på vores hjemmeside www. danskakvakultur.dk Senere får vi opdateret vores Officepakke til Office 365, som er en servicepakke fra Microsoft. Pakken indeholder udover de almindelige programmer som Word, Excel, Access m.fl., også Exchange Online som er til mail og fælles kalender m.m. SharePoint Online med arbejdsområder hvor vi bl.a. kan arbejde sammen om dokumenter, og kan dele filer med eksterne partnere. Lync til webmøder, chat og webcam konferencer. Med Office 365 har vi altid adgang til den nyeste version af Officepakken. EFF projekt ansøgninger Ny internet forbindelse m.m. Vi har haft en almindelig adsl forbindelse, og nu har vi skiftet til en fiberforbindelse. Fiberforbindelsen er på 100/100 Mbit, hvor vi før havde 10/1 Mbit. I samme forbindelse var vores server ved at være så gammel, at den skulle skiftes. Vi har ikke de optimale forhold til en server, og ved en hosting står Kjeldsen.it ApS i Holstebro for strømmen, køling, vedligehold af hardwaren, opdatering af serveren og sikkerhedskopiering. Vi har atter i år indsendt en række projektansøgninger under EFF. I år drejer det sig om: 1. Udvikling af et nyt og mere moderne driftsstyringssystem til dambrug og havbrug 2. Videreudvikling af avlsnetværk 3. Marine zonekortlægning for havbrug 4. Afsætning af økologiske linemuslinger FOCUS Plus MED KRILL Spis dig stærk! BioFocus er blevet omdøbt til FOCUS Plus. Udover alle de kendte bestanddele såsom ekstra vitaminer, nukleotider og glukaner giver vi nu også et ekstra skub til fiskens appetit med FOCUS Plus. Når du bestiller et foder med FOCUS Plus supplement, så får du nemlig også et skud krill i foderet. Det styrker appetitten, og en fisk, der spiser godt, er stærkere. FOCUS Plus sælges som supplement til EFICO Enviro 920 og 939. Samtidig er FOCUS Plus en fast del i INICIO Plus yngelfoder og EFICO Genio moderfiskefoder. 4

5 5. Produktivitetsanalyse og udvikling af en produktivitetsindikator for dansk akvakultur 6. Optimering af vaccine for rødmundssyge (udarbejdet og indsendt af Kurt Bucmann fra KU Sund) 7. Etablering af netværk for udfasning af formalin 8. Etablering af ny afsætningskanal for ASC mærkede ørreder 9. Videreudvikling af nyt uddannelsestilbud for akvakultur 10. Rådgivning og formidling Vi vender tilbage, når NaturErhvervstyrelsen har behandlet alle indkomne ansøgninger. Det er bevist ved flere lejligheder, at det at spise fisk er gavnligt. Folk, der spiser fisk, klarer sig rent sundhedsmæssigt bedre, end de, der ikke spiser fisk. Og der er også mange andre gavnlige ting i fisk end bare Omega-3, siger videnskabelig medarbejder fra Kræftens Bekæmpelse Anja Olsen. Hun mener dog ikke, at det er til at spise kosttilskud med Omega-3 fedtsyrer, som for eksempel fiskeolie. Studier viser, at det ingen som helst gavnlig effekt har på hverken kræft eller på risikoen for hjertesygdomme. Så der er ingen grund til at bruge penge på det. Og det gælder faktisk for alle kosttilskud, med mindre sundhedsstyrelsen anbefaler andet, siger Anja Olsen. Kilde: TV2 Nyheder. Øger omega-3 fedtsyrer risikoen for prostatakræft? Svaret er ja, hvis man skal tro en ny stor undersøgelse fra forskere på Fred Hutchinson Cancer Research Center i USA. Ifølge Kræftens Bekæmpelse har tidligere studier peget på en lignende sammenhæng, og de tillægger de nye resultater betydelig vægt. De opfordrer dog ikke mænd til at holde op med at spise fisk på grund af det nye studie: Horsens vil satse på akvakultur Erhvervschef Torben Busk fra Business Horsens vurderer, at akvakultur har et interessant men også overset potentiale. Han udtaler: Vi har at gøre med en global fødevareproduktion, der hvert år vokser med 5-10 %. Det giver uanede muligheder inden for opdræt og i følgeindustrien. Eksempelvis udvikling og produktion af foder og vacciner, VI PRODUCERER DE LAVESTE EL-REGNINGER TIL DANSkE DAmBRUG Forbedret vandkvalitet og øget fisketrivsel hos Vester Hvoldal Er du også på udkig efter Den laveste el-regning? De laveste vedligeholdelsesomkostninger? Pumper med meget lang levetid? Den direkte linje Svend Christensen: Lars Bjerregaard: Vester Hvoldal valgte HEX filteret med integreret Lykkegaard pumpe. Den første enhed, hvor der renses 300 l/sek. gennem 40µ filter, er netop sat i drift. De første tests viser markant forbedret vandkvalitet og en øget trivsel for fiskene. Fordelen ved den integrerede løsning er, at den kan anvendes i såvel nybygning som i eksisterende anlæg. Besøg vores nye website: Driftsudgifter til Lykkegaard pumpen er kun 3,5 kwh/t ved 300 l/sek. 5

6 fiskevaccinationssystemer, forarbejdningsteknologier til både opdræt og slagtning, forskning i synergier mellem de forskellige produktioner og ikke mindst uddannelse i effektiv og miljørigtig akvakulturproduktion. Torben Busk vil nu efter sommerferien tage initiativ til et møde mellem erhvervet, kommunerne og regionen. Det er godt og rigtigt tænkt, og vi ser frem til det videre forløb! Kilde: Hallesø Dambrug er nu omlagt til økologisk produktion Dambruget ved Nr. Snede er dermed Danmarks p.t. største økologiske avlsdambrug. Hallesø Dambrug er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen til produktion af økologiske øjenæg, yngel og sættefisk med henblik på salg til videreproduktion på økologiske produktionsdambrug i ind- og udland. Ejeren Ove Ahlgreen, der også er medejer af eksportfirmaet Troutex, glæder sig til at kunne levere avlsmateriale til det stadigt stigende antal økologiske dambrug. Hallesø Dambrug blev anlagt på kanten af Hallesø i Midtjylland af nu afdøde Karl Trærup allerede i 1950 erne. Torsdag den 4. juli 2013 lød startskuddet til et nyt kapitel i dette smukt beliggende dambrugs historie. Dambruget der har et tilladt årligt foderforbrug på 46 tons, er nu godkendt af Fødevarestyrelsen til økologisk fiskeopdræt. Dambruget er dermed nr. 9 i rækken af danske økologiske ferskvandsdambrug. Med omlægningen af Hallesø Dambrug til økologi, er der taget endnu et stort skridt mod sikring af tilstrækkelige mængder af økologiske yngel og sættefisk til de danske økologiske ferskvandsdambrug. Samtidig sikrer omlægningen, at firmaet Troutex vil være leveringsdygtig i økologiske øjnæg, yngel og sættefisk året rundt. Kompetencer Selskabsret Skatteret Virksomhedstransaktioner Insolvens og rekonstruktion Ansættelsesret Offentlig ret Fast ejendom Proces og voldgiftsret Erstatnings og forsikringsret Familie og arveret Landbrugsret Miljøret Strafferet leoni advokater Generalkommandoen Sct. Mathias Gade 96 B 8800 Viborg Tlf Fax Kontakt advokat Per Steffensen Vi har modtaget følgende pressemeddelelse AKVA Group Denmark A/S og Christian Jørgensen ApS indgår langsigtet strategisk samarbejdsaftale på landbaseret fiskeopdræt Partnerskabet mellem de 2 virksomheder er en naturlig fortsættelse af flere års samarbejde og tætte forretningsrelationer, og den væsentligste målsætning med samarbejdsaftalen er, at skabe yderligere merværdi for opdrætterne gennem et kombineret og bredspektret produkt- og serviceprogram. De 2 virksomheder vil fortsat servicere deres respektive markeder og kunder som selvstændige virksomheder, men fremover vil begge virksomheder have mulighed for at trække på kompetencer og produktløsninger fra den anden part. Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen telefon eller mobil Denne kombination af viden, produkter og markedskendskab skal bidrage til en yderligere udvikling og effektivisering af anlægsløsninger overfor kunderne. Som en del af samarbejdsaftalen vil AKVA Group opnå eneforhandling af produkterne fra Christian Jørgensen ApS i Norge, Skotland og Irland. 6

7 er et godt sammenfald mellem virksomhedernes værdier, kultur, målsætninger og ikke mindst kundefokus. Det er dette fundament, der skal sikre en fortsat udvikling af begge virksomheder, men det er også det fundament som skal sikre, at vi altid leverer de bedste, de mest effektive og de mest konkurrencedygtige løsninger til vores kunder. For nærmere information kan følgende kontaktes: AKVA Group Denmark A/S Helga M. Salling, Adm. Direktør Christian Jørgensen ApS Lars Rahbæk, Adm.Direktør Vores kunder skal profitere af AKVA Groups globale position og dedikation til forskning og udvikling sammenholdt med Christian Jørgensens praktiske og håndværksmæssige tilgang til produktløsninger. I fællesskab dækker virksomhederne over professionelle kompetencer på anlægs- og udstyrsudvikling, praktisk fiskeopdræt samt foder- og fodringsstrategier. Mottoet keep it simple and make it work vil være den røde tråd i samarbejdet, så begge virksomheder kan tilbyde løsninger der matcher kundernes ønsker og deres komplette forretningsmæssige målsætninger. Den tætte dialog omkring det fremtidige partnerskab har gjort det klart for ledelsen i begge virksomheder, at der VHS ansøgning indsendt til EU-Kommissionen Fødevarestyrelsen har meddelt os, at Styrelsen nu har indsendt en EU-ansøgning om, at alle danske ferskvandsdambrug opgraderes til kategori I (Sygdomsfri) for VHS. Ansøgningen forventes behandlet i EU-systemet i september, hvorefter der formentlig træffes en afgørelse i oktober. Vi forventer altså, at vi senest fra november vil kunne erklære alle danske dambrug som officielle VHS frie. TenCate Geotube Enkel og effektiv slamafvanding til dambrug og fiskeopdræt Processen er enkel: Geotube anvendes til afvanding samt opbevaring af slam og det hele sker i én og samme proces på et udvalgt areal. Slam tilsat polymer pumpes ind i Geotuben. Polymeren sikrer en god flokdannelse og separering af slam og rejektvand. Efter afvanding ledes rejektvandet til f.eks. eksisterende laguneanlæg og slammet køres på landbrugsjord eller deponi. Så enkelt er det! Fordele ved GeoTube: Enkel afvandingsteknologi Lave investerings- og driftsomkostninger Effektiv tilbageholdelse af suspenderede stoffer, fosfor og kvælstof Kræver ikke større permanente anlæg eller faste installationer Potentielt gode muligheder for afsætning af afvandet slam fra Geotubes til biogasanlæg Kontakt: Jan K. Pedersen på Tlf: Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Sommervej th. DK-8210 aarhus V Tlf.: John F. Kennedys Plads 1K, 2. sal DK-9000 Aalborg Tlf.: Fuglebækvej 1A DK-2770 Kastrup Tlf.: Bæredygtige helhedsløsninger for et godt miljø 7

8 Nye veterinære bekendtgørelser Fødevarestyrelsen har i juli udstedt tre nye bekendtgørelser, som fra 1. august regulerer de veterinærmæssige forhold vedr. forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme hos danske akvakulturdyr. Bekendtgørelserne har numrene 965/2013, 967/2013 og 968/2013. Generelt set viderefører bekendtgørelser blot de regler som gælder allerede i dag. Den vigtigste ændring er dog, at bekendtgørelse 967/2013 nu fastsætter formaliserede regler for BKD og IPN. Reglerne er grundlæggende de samme, som det vi kender i dag. Altså kan det enkelte dambrug vælge at blive registret for enten IPN eller BKD eller begge sygdomme. Er man allerede registreret vil man blive tildelt Kategori I (Sygdomsfri) for den pågældende sygdom. Er man i overvågningsprogram med henblik på senere, at blive sygdomsfri bliver man tildelt Kategori II for den pågældende sygdom. Er man ikke overvåget, vil man typisk blive tildelt Kategori V (Inficeret). Bemærk, at kategoriseringen er pr. sygdom. Et dansk dambrug kan altså være eksempelvis: Kategori I (Sygdomsfri) for ILA, IHN og BKD; Kategori II (Overvågningsprogram) for VHS og Kategori V (Inficeret) for IPN. Ansvarlighed med hensyn til oprindelsen af ikke-marine råvarer i foderet ALLER AQUA har implementeret disse kriterier gennem et stykke tid, og vi er glade for at være blevet certificeret, da det beviser at vores dedikation til sporbarhed af råvarer og bæredygtig akvakultur betaler sig. ASC-certifikatet forudsiges at blive et anerkendt mærke for både opdrættere og forbrugere, og involverer hele fødekæden fra start til slut. Forbrugere interesserer sig i stigende grad for ansvarligt produceret akvakultur, samt sporbarheden af råvarer og produkter. ASC-certificeringen giver forbrugere der køber fisk en sikkerhed for de ansvarlige produktionsmetoder, fra fiskenes foder og helt til hovedretten ved aftensbordet. Certificeringen giver ligeledes fiskeopdrætterne vished om at det foder deres fisk spiser er produceret på en bæredygtig måde, og derved lever op til forbrugernes forventninger. For yderligere information omkring ASC, gå til Du er ligeledes velkommen til at kontakte ALLER AQUA på tlf.: Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Man må kun flytte akvakulturdyr til anlæg, der for hver enkelt kategoriseret sygdomme, har samme eller lavere status end det anlæg akvakulturdyrene kommer fra. Reglerne fastlægger også helt specifikke regler for de såkaldte avlsdambrug, hvortil der som udgangspunkt slet ikke må indføres nye fisk. Bekendtgørelse 965/2013 fastlægger helt nye regler for håndtering af spildevand fra opskæringsvirksomheder. Reglerne påbyder nedsivning eller hygiejnisering af vandet med mindre, at de forarbejdede akvatiske dyr (fisk, bløddyr, krebsdyr) stammer fra anlæg/områder, der har højere eller samme veterinære status, som det vand opskæringsvirksomheden afleder til. Her tænkes der igen pr. sygdom. Ved en evt. udledning af spildevand til ferskvand er der nu også stillet krav om, at dette skal ske gennem kommunalt renseanlæg. Altså aldrig direkte udledning til å-løb af eksempelvis transportvand, slagtevand o. lign.. Vi har modtaget følgende pressemeddelelese fra ALLER AQUA ALLER AQUA opnår ASC-certificering ALLER AQUA er for nyligt blevet auditeret og har opnået sit ASC-certifikat. Dette betyder at Aller Aqua lever op til de kriterier der er sat af ASC (Aquaculture Stewardship Council en uvildig organisation, stiftet af WWF og The Sustainable Trade Initiative). Dette sikrer at de fiskeopdrættere der ønsker at sælge ASC-certificeret fisk kan benytte ALLER AQUA s ørred foder, og dokumentere certificeringen. Kriterierne for certificeringen inkluderer: Sporbarhed og gennemskuelighed af råvarer i foderet Ansvarlighed med hensyn til oprindelse af råvarer Afhængighed af vildtfangede marine ingredienser i foderet Disclaimer Råvareprisindex Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. Der anvendes kun NON-GMO råvarer til råvareprisindexet. Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien. Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark 8

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter.

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter. Nyhedsbrev Juni 2013 AES Dette nummer indeholder bl.a.: Den 21. maj traf Ankenævnet for ATP afgørelse i vor klage af 31. maj 2012 over, at AES afslog at forrente de beløb, som AES har tilbagebetalt til

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev April 2013 Generalforsamling 2013 Vi afholder i år vores generalforsamling torsdag den 2. maj på Østergaards Hotel i Herning. Vi arbejder fortsat på programmet, som du i lighed med tidligere

Læs mere

Danmark fri for VHS. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny naturfond på vej. Side 3 Kantiner kan vække danskernes appetit på blåmuslinger

Danmark fri for VHS. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny naturfond på vej. Side 3 Kantiner kan vække danskernes appetit på blåmuslinger Nyhedsbrev December 2013 Danmark fri for VHS Dette nummer indeholder bl.a.: Efter næsten 60 års kamp kan vi nu erklære Danmark fri for VHS. Der er over tid gennemført utallige tiltag på at tøjle eller

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev Maj 2013 Generalforsamling 2013 Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. maj afholdte vi den årlige generalforsamling på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen blev anvendt til årsmøder i fire

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Nyhedsbrev Marts 2014 EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: EU Kommissionen har den 15. februar besluttet at igangsætte både

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Nyhedsbrev April 2014 Generalforsamling 2014 Dette nummer indeholder bl.a.: Vi afholder i år vores generalforsamling mandag den 28. april på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen er dedikeret til årsmøder

Læs mere

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Handelssag mod Tyrkiet

Handelssag mod Tyrkiet Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager,

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk Nyhedsbrev Oktober 2010 AES Østre Landsret i København har nu berammet sagen om AES til hovedforhandling den 26. januar 2011 kl. 9.30 15.00. Som det kanske fortsat erindres, så drejer sagen sig om vores

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld? NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed

Læs mere

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet NYHEDSBREV Marts 2015 EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet Den 26. februar indførte EU en endelig udligningstold på mellem 6,7 og 9,5 % på import af portionsørreder fra Tyrkiet.

Læs mere

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen NYHEDSBREV Maj 2014 Ny formand til Dansk Akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: Dansk Akvakulturs bestyrelse har den 28. april konstitueret sig med cand. oecon Ivan Bundgård Sørensen som ny formand.

Læs mere

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer.

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer. NYHEDSBREV Juli 2015 Sammen for fremtiden Sådan lyder regeringsgrundlaget for den nye Venstre regering. Der er en række spændende initiativer i grundlaget, som bl.a. opstiller følgende pejlemærker for

Læs mere

Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik

Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik university of copenhagen Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik Published in: Dansk Akvakultur. Nyhedsbrev Publication

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover NYHEDSBREV Juni 2014 Ja tak til fiskeopdræt Dette nummer indeholder bl.a.: Så klart er budskabet fra miljøminister Kirtsen Brosbøl i et debatindlæg i dagbladet Jyllands-Posten. Baggrunden er, at miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Akvakulturstatistik for 2011

Akvakulturstatistik for 2011 Nyhedsbrev November 2012 Akvakulturstatistik for 2011 NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort akvakulturstatistikken for 2011. Vi har opgjort udviklingen for perioden 2005 til 2011 i nedenstående tabel:

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Transport af levende fisk nationalt og internationalt. - Med fokus på transport af udvalgte arter af fisk mellem de nordiske lande.

Transport af levende fisk nationalt og internationalt. - Med fokus på transport af udvalgte arter af fisk mellem de nordiske lande. Transport af levende fisk nationalt og internationalt - Med fokus på transport af udvalgte arter af fisk mellem de nordiske lande. Cecilie Nielsen Sektion for Akvakultur, Vejle Fødevarestyrelsen Ministeriet

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer Nyhedsbrev Januar 2014 Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer I december måned præsenterede Regeringen vækstplanen for fødevarer. Planen indeholder 34 konkrete initiativer, som skal bidrage

Læs mere

Dansk akvakultur - september 2011. Økologien gået i fisk - på den naturlige måde. forbrugerne er på! og fang friske øko-fisk. når opdræt går øko

Dansk akvakultur - september 2011. Økologien gået i fisk - på den naturlige måde. forbrugerne er på! og fang friske øko-fisk. når opdræt går øko Dansk akvakultur - september 2011 Økologien gået i fisk - på den naturlige måde forbrugerne er på! fat fiskestangen og fang friske øko-fisk når opdræt går øko Fordobling på vej I Danmark har seks dambrug

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Projekter er støttet af EU (EFF) og Fødevareministeriet, September 2010 Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur;

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Vækstscenarier for dansk landbrug

Vækstscenarier for dansk landbrug Nyhedsbrev November 2013 Vækstscenarier for dansk landbrug En dugfrisk rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at det er muligt at øge produktionen af råvarer fra primærerhvervene med 58 % i 2030. Det

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Dambrugsbekendtgørelse

Dambrugsbekendtgørelse Nyhedsbrev December 2012 Dambrugsbekendtgørelse Vi har efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen rettet henvendelse til miljøstyrelsens

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Strategiske spor i DLBR

Strategiske spor i DLBR DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 IT Minds It Minds flyttede ind i Startup City lige i starten af januar, efter at have boet i nogle

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

FF Skagen. Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen. 12.152- CASE/oktober 2013. Side 1 af 7. Brochure Company Profile

FF Skagen. Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen. 12.152- CASE/oktober 2013. Side 1 af 7. Brochure Company Profile 12.152- CASE/oktober 2013 Side 1 af 7 Opgaven: Brochure Company Profile Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Side 2 af 7 Certificeret kvalitet sælger årligt ca. 150.000

Læs mere

Etablering af platform for optimering af avlsfremgange i dansk akvakultur

Etablering af platform for optimering af avlsfremgange i dansk akvakultur Etablering af platform for optimering af avlsfremgange i dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-2 Rapport for projekt avlsarbejde i dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer:

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP AKKURAT DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP ÅLEN en sand verdensborger Ålen er i den grad et barn af verdenshavene. Den

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen

Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Dette certifikat er gyldigt til: Certificeringsaudit er gennemført under tilsyn af: Lead Auditor Sted og dato: DET NORSKE VERITAS,

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere