Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anti-subsidie sag mod Tyrkiet"

Transkript

1 Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres synspunkter på stærke og svage sider. Kommissionen havde ingen bemærkninger til: - Produkt definition (= portionsørred i alle afskygninger). Det er en væsentlig milepæl, da afgrænsninger af produkter kan være kompliceret. Vi var især bekymrede for, at Kommissionen ikke ville acceptere både levende og røgede fileter i én og samme klage. - Redegørelse for det tyrkiske subsidie program - Beregninger af dumping margin - Den overordnede beskrivelse af den skade, som den tyrkiske støtteordning har påført os Kommissionen efterlyser følgende: - De kan ikke acceptere, at klagen kun fremføres af foreninger. Der skal foreligge støtterklæringer fra individuelle opdrættere, som omfatter mindst 25 % af den samlede EU produktion. Det er ikke et problem, men det er tidskrævende, og vi er nu gået i gang med at indsamle de fornødne underskrifter. - Vi skal pege på et udvalg af opdrættere, som kan indgå i Kommissionens repræsentative stikprøve af opdrættere, som de efterfølgende vil besøge for at validere påstande om økonomisk skade. Derfor besøger advokater fra Gide i disse dage opdrættere i Spanien, Frankrig og Danmark, hvor det i første omgang drejer sig om Kongeåens Dambrug, Møborg Dambrug og Danforel Vi forventer, at den endelige klage vil kunne indgives i løbet af august måned. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Greenpeace besøg Side 2 AES bidrag Side 3 Den europæiske Hav- og Fiskerifond Side 3 HELCOM Side 4 EFF projekt ansøgninger Side 5 Øger omega-3 fedtsyerer risikoen for prostatakræft? Side 6 Horsens vil satse på akvakultur Side 6 Hallesø Dambrug nu lagt om til økologisk produktion Side 8 Nye veterinære bekendtgørelser Side 8 Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Info: Lorem est del monte virt del monte est Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Eksotiske EU Som mange andre synes jeg i princippet godt om EU. Det er både international og lokalt bedre at forhandle end at føre krig. Greenpeace besøg Den 19. juli havde vi besøg fra Greenpeace Tyskland og Greenpeace Danmark. Værterne var Sig Fiskeri og Danforel. Det primære formål med besøget var at styrke relationerne til de to organisationer samt at udveksle synspunkter om bæredygtigt akvakultur. Besøgene gik godt, og vi forventer, at det på sigt vil bidrage til at styrke vore afsætningsmuligheder på især det vigtige tyske marked. Men nogle politiker og bureaukrater i EU finder dog på de mest besynderlige ting. På det seneste har de i deres visdom foreslået: Der skal ikke gives støtte til akvakultur, der opdrætter eksotiske arter eller Genetisk Modificerede Organismer (GMO er). Normalt bruges benævnelsen eksotisk om arter, der ikke er naturligt hjemmehørende i en givet geografisk område. Men det er jo absurd. F.eks. er vores vigtigste art: regnbueørreden slet ikke hjemmehørende i Danmark eller i Europa, men er i realiteten en underart af gruppen af stillehavslaks fra den amerikanske vestkyst. Og jeg vil da heller ikke undlade at nævne eksotiske arter som høns fra Sydøstasien og kartofler fra Amerika. Selvfølgelig kan der være grund til forsigtighed med at introducere en art fra et geografisk område i et andet meget forskelligt område. Men det er meningsløst generelt at afvise støtte til denne mulighed. I stedet må der foretages en konkret vurdering fra sag til sag. F.eks. åbner recirkulationsteknologien muligheden for, at der kan opdrættes varmtvandsarter til ferskkonsum på det europæiske marked. Om det kan blive god forretning er en anden sag. Men det er ikke EU-bureaukraterne, der skal bestemme det. MSD Animal Health tidligere Intervet/Schering-Plough leverer produkter og viden til den danske akvakultur Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax Om GMO er er der blot at sige, at denne teknologi har en megapotentiale for nye organismer, der er sundere at spise, smager bedre, og har et meget mindre fodaftryk på naturen og miljøet end de eksisterende. At visse forbrugere har modvilje mod denne fantastiske og positive teknologi skyldes den misinformation, som spredes af grønne mørkemænd, som kun har fantasi til at løse natur- og miljøproblemer ved at flytte produktionen til lande uden for Europa. Og desværre endvidere, at industrien lader sig skræmme og ikke for alvor står på mål for disse nye snilde teknologier. Vi og vores kolleger i FEAP har protesteret, så det kan høres. Og det ser heldigvis ud til, at vi har medvind i kommissionen. Så i denne omgang bliver der forhåbentlig ikke lagt bånd på innovationen i akvakulturen. Karl Iver Dahl-Madsen x 136 med vand og fisk.indd :00 AES biddrag Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har meddelt os, at de har igangsat processen med at udbetale renter i overensstemmelse med Ankenævnets afgørelse af 21. maj Dermed tyder alt på, at vi nu kan sætte det sidste punktum i en lang, tidskrævende og dyr proces, hvor den første mail i sagen er dateret oktober Det samlede sagsforløb har dermed varet i næsten 10 år. Men vi glæder os endnu engang over det positive udfald! 2

3 Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Vi er gennem FEAP blevet orienteret om, at Europarlamentets Fiskeriudvalg har vedtaget to ændringer til den nye fond. De går på, at der ikke skal kunne ydes støtte til akvakultur, der anvender eksotiske arter eller genetisk modificerede organismer og, at der ikke skal kunne ydes støtte til intensiv akvakultur i beskyttede områder, herunder Natura 2000 områder. Vi mener, at begge ændringer er til skade for udviklingen af akvakultur og, at de derfor skal fjernes. Vi har p.t. ingen planer om at arbejde aktivt med GM, men det er en mulighed, som ikke skal afvises på forhånd. I det omfang det ikke medfører risiko for miljø og fødevaresikkerheden, og forbrugerne vil acceptere det, bør GM være en mulighed. Vi har ej heller planer om at opdrætte eksotiske arter, men det kan håndteres ved opdræt i fuldt lukkede systemer. Det er der taget højde for i gældende lovgivning. Derfor bør det ikke på for hånd undtages for støtte. Mest alvorlig er dog beslutningen om ikke at ville give støtte til intensiv akvakultur i beskyttede områder, herunder Natura Det er efter vor opfattelse uacceptabelt. Udgangspunktet må være, at akvakultur også skal fremmes i sådanne område, hvis det kan ske inden for de givne miljømæssige rammer. Derforuden sender det et meget uheldigt signal til omverdenen. Vore synspunkter støttes af FEAP (Federation of European Aquaculture), og EU Kommissionen er tilsyneladende på linje med erhvervet i denne sag. Vi har derfor rettet henvendelse til MEP Ole Christensen, og vi er vidende om, at FEAP og en række andre europæiske akvakulturorganisationer, også er gået aktivt ind i sagen. HELCOM Det finske miljøministerium har i regi af HELCOM fremsat en række forslag, som samlet set har til formål at reducere udledninger fra akvakultur i det baltiske område. Vi, og vore baltiske kollegaer, er stærk utilfredse med de stillede forslag. De bygger på det gamle mantra om, en stærkere regulering og nye teknologier kan skabe ny grøn vækst i akvakultur. Vi har derfor rettet en direkte henvendelse til den finske regering med kopi til relevante danske styrelser år med fiskefoder NYHED: ALLER ARCTIC - specialfoder til helt, fjeld-, kilde- og bækørred - økonomiske fordele og fremragende resultater bevist i test Foderets særlige kombination af råvarer og det unikke forhold mellem råprotein og fedt specifikt tilpasset helt, fjeld-, kilde- og bækørred, gør at der kan opnås særdeles gode resultater ved brug af ALLER ARCTIC. En optimal aminosyreprofil understøtter højt foderindtag og hurtig vækst. Lavt fosforindhold mindsker vandforurening, mens en enzymatisk behandling af foderet sikrer at fiskene udnytter fosforindholdet optimalt. - Fordi sunde fisk giver en sund forretning. Aller Aqua A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel.:

4 Vores hovedsynspunkt er, at akvakultur byder på muligheder for vækst og jobskabelse, men det fordrer en erkendelse af tre kritiske fakta: 1. Vi har allerede udviklet de bedste teknologier 2. Kommando og kontrol regulering hindrer investeringer i ny teknologi 3. På kort sigt kræver vækst i akvakultur adgang til øgede udledninger af kvælstof Du kan læse hele svaret på vores hjemmeside www. danskakvakultur.dk Senere får vi opdateret vores Officepakke til Office 365, som er en servicepakke fra Microsoft. Pakken indeholder udover de almindelige programmer som Word, Excel, Access m.fl., også Exchange Online som er til mail og fælles kalender m.m. SharePoint Online med arbejdsområder hvor vi bl.a. kan arbejde sammen om dokumenter, og kan dele filer med eksterne partnere. Lync til webmøder, chat og webcam konferencer. Med Office 365 har vi altid adgang til den nyeste version af Officepakken. EFF projekt ansøgninger Ny internet forbindelse m.m. Vi har haft en almindelig adsl forbindelse, og nu har vi skiftet til en fiberforbindelse. Fiberforbindelsen er på 100/100 Mbit, hvor vi før havde 10/1 Mbit. I samme forbindelse var vores server ved at være så gammel, at den skulle skiftes. Vi har ikke de optimale forhold til en server, og ved en hosting står Kjeldsen.it ApS i Holstebro for strømmen, køling, vedligehold af hardwaren, opdatering af serveren og sikkerhedskopiering. Vi har atter i år indsendt en række projektansøgninger under EFF. I år drejer det sig om: 1. Udvikling af et nyt og mere moderne driftsstyringssystem til dambrug og havbrug 2. Videreudvikling af avlsnetværk 3. Marine zonekortlægning for havbrug 4. Afsætning af økologiske linemuslinger FOCUS Plus MED KRILL Spis dig stærk! BioFocus er blevet omdøbt til FOCUS Plus. Udover alle de kendte bestanddele såsom ekstra vitaminer, nukleotider og glukaner giver vi nu også et ekstra skub til fiskens appetit med FOCUS Plus. Når du bestiller et foder med FOCUS Plus supplement, så får du nemlig også et skud krill i foderet. Det styrker appetitten, og en fisk, der spiser godt, er stærkere. FOCUS Plus sælges som supplement til EFICO Enviro 920 og 939. Samtidig er FOCUS Plus en fast del i INICIO Plus yngelfoder og EFICO Genio moderfiskefoder. 4

5 5. Produktivitetsanalyse og udvikling af en produktivitetsindikator for dansk akvakultur 6. Optimering af vaccine for rødmundssyge (udarbejdet og indsendt af Kurt Bucmann fra KU Sund) 7. Etablering af netværk for udfasning af formalin 8. Etablering af ny afsætningskanal for ASC mærkede ørreder 9. Videreudvikling af nyt uddannelsestilbud for akvakultur 10. Rådgivning og formidling Vi vender tilbage, når NaturErhvervstyrelsen har behandlet alle indkomne ansøgninger. Det er bevist ved flere lejligheder, at det at spise fisk er gavnligt. Folk, der spiser fisk, klarer sig rent sundhedsmæssigt bedre, end de, der ikke spiser fisk. Og der er også mange andre gavnlige ting i fisk end bare Omega-3, siger videnskabelig medarbejder fra Kræftens Bekæmpelse Anja Olsen. Hun mener dog ikke, at det er til at spise kosttilskud med Omega-3 fedtsyrer, som for eksempel fiskeolie. Studier viser, at det ingen som helst gavnlig effekt har på hverken kræft eller på risikoen for hjertesygdomme. Så der er ingen grund til at bruge penge på det. Og det gælder faktisk for alle kosttilskud, med mindre sundhedsstyrelsen anbefaler andet, siger Anja Olsen. Kilde: TV2 Nyheder. Øger omega-3 fedtsyrer risikoen for prostatakræft? Svaret er ja, hvis man skal tro en ny stor undersøgelse fra forskere på Fred Hutchinson Cancer Research Center i USA. Ifølge Kræftens Bekæmpelse har tidligere studier peget på en lignende sammenhæng, og de tillægger de nye resultater betydelig vægt. De opfordrer dog ikke mænd til at holde op med at spise fisk på grund af det nye studie: Horsens vil satse på akvakultur Erhvervschef Torben Busk fra Business Horsens vurderer, at akvakultur har et interessant men også overset potentiale. Han udtaler: Vi har at gøre med en global fødevareproduktion, der hvert år vokser med 5-10 %. Det giver uanede muligheder inden for opdræt og i følgeindustrien. Eksempelvis udvikling og produktion af foder og vacciner, VI PRODUCERER DE LAVESTE EL-REGNINGER TIL DANSkE DAmBRUG Forbedret vandkvalitet og øget fisketrivsel hos Vester Hvoldal Er du også på udkig efter Den laveste el-regning? De laveste vedligeholdelsesomkostninger? Pumper med meget lang levetid? Den direkte linje Svend Christensen: Lars Bjerregaard: Vester Hvoldal valgte HEX filteret med integreret Lykkegaard pumpe. Den første enhed, hvor der renses 300 l/sek. gennem 40µ filter, er netop sat i drift. De første tests viser markant forbedret vandkvalitet og en øget trivsel for fiskene. Fordelen ved den integrerede løsning er, at den kan anvendes i såvel nybygning som i eksisterende anlæg. Besøg vores nye website: Driftsudgifter til Lykkegaard pumpen er kun 3,5 kwh/t ved 300 l/sek. 5

6 fiskevaccinationssystemer, forarbejdningsteknologier til både opdræt og slagtning, forskning i synergier mellem de forskellige produktioner og ikke mindst uddannelse i effektiv og miljørigtig akvakulturproduktion. Torben Busk vil nu efter sommerferien tage initiativ til et møde mellem erhvervet, kommunerne og regionen. Det er godt og rigtigt tænkt, og vi ser frem til det videre forløb! Kilde: Hallesø Dambrug er nu omlagt til økologisk produktion Dambruget ved Nr. Snede er dermed Danmarks p.t. største økologiske avlsdambrug. Hallesø Dambrug er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen til produktion af økologiske øjenæg, yngel og sættefisk med henblik på salg til videreproduktion på økologiske produktionsdambrug i ind- og udland. Ejeren Ove Ahlgreen, der også er medejer af eksportfirmaet Troutex, glæder sig til at kunne levere avlsmateriale til det stadigt stigende antal økologiske dambrug. Hallesø Dambrug blev anlagt på kanten af Hallesø i Midtjylland af nu afdøde Karl Trærup allerede i 1950 erne. Torsdag den 4. juli 2013 lød startskuddet til et nyt kapitel i dette smukt beliggende dambrugs historie. Dambruget der har et tilladt årligt foderforbrug på 46 tons, er nu godkendt af Fødevarestyrelsen til økologisk fiskeopdræt. Dambruget er dermed nr. 9 i rækken af danske økologiske ferskvandsdambrug. Med omlægningen af Hallesø Dambrug til økologi, er der taget endnu et stort skridt mod sikring af tilstrækkelige mængder af økologiske yngel og sættefisk til de danske økologiske ferskvandsdambrug. Samtidig sikrer omlægningen, at firmaet Troutex vil være leveringsdygtig i økologiske øjnæg, yngel og sættefisk året rundt. Kompetencer Selskabsret Skatteret Virksomhedstransaktioner Insolvens og rekonstruktion Ansættelsesret Offentlig ret Fast ejendom Proces og voldgiftsret Erstatnings og forsikringsret Familie og arveret Landbrugsret Miljøret Strafferet leoni advokater Generalkommandoen Sct. Mathias Gade 96 B 8800 Viborg Tlf Fax Kontakt advokat Per Steffensen Vi har modtaget følgende pressemeddelelse AKVA Group Denmark A/S og Christian Jørgensen ApS indgår langsigtet strategisk samarbejdsaftale på landbaseret fiskeopdræt Partnerskabet mellem de 2 virksomheder er en naturlig fortsættelse af flere års samarbejde og tætte forretningsrelationer, og den væsentligste målsætning med samarbejdsaftalen er, at skabe yderligere merværdi for opdrætterne gennem et kombineret og bredspektret produkt- og serviceprogram. De 2 virksomheder vil fortsat servicere deres respektive markeder og kunder som selvstændige virksomheder, men fremover vil begge virksomheder have mulighed for at trække på kompetencer og produktløsninger fra den anden part. Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen telefon eller mobil Denne kombination af viden, produkter og markedskendskab skal bidrage til en yderligere udvikling og effektivisering af anlægsløsninger overfor kunderne. Som en del af samarbejdsaftalen vil AKVA Group opnå eneforhandling af produkterne fra Christian Jørgensen ApS i Norge, Skotland og Irland. 6

7 er et godt sammenfald mellem virksomhedernes værdier, kultur, målsætninger og ikke mindst kundefokus. Det er dette fundament, der skal sikre en fortsat udvikling af begge virksomheder, men det er også det fundament som skal sikre, at vi altid leverer de bedste, de mest effektive og de mest konkurrencedygtige løsninger til vores kunder. For nærmere information kan følgende kontaktes: AKVA Group Denmark A/S Helga M. Salling, Adm. Direktør Christian Jørgensen ApS Lars Rahbæk, Adm.Direktør Vores kunder skal profitere af AKVA Groups globale position og dedikation til forskning og udvikling sammenholdt med Christian Jørgensens praktiske og håndværksmæssige tilgang til produktløsninger. I fællesskab dækker virksomhederne over professionelle kompetencer på anlægs- og udstyrsudvikling, praktisk fiskeopdræt samt foder- og fodringsstrategier. Mottoet keep it simple and make it work vil være den røde tråd i samarbejdet, så begge virksomheder kan tilbyde løsninger der matcher kundernes ønsker og deres komplette forretningsmæssige målsætninger. Den tætte dialog omkring det fremtidige partnerskab har gjort det klart for ledelsen i begge virksomheder, at der VHS ansøgning indsendt til EU-Kommissionen Fødevarestyrelsen har meddelt os, at Styrelsen nu har indsendt en EU-ansøgning om, at alle danske ferskvandsdambrug opgraderes til kategori I (Sygdomsfri) for VHS. Ansøgningen forventes behandlet i EU-systemet i september, hvorefter der formentlig træffes en afgørelse i oktober. Vi forventer altså, at vi senest fra november vil kunne erklære alle danske dambrug som officielle VHS frie. TenCate Geotube Enkel og effektiv slamafvanding til dambrug og fiskeopdræt Processen er enkel: Geotube anvendes til afvanding samt opbevaring af slam og det hele sker i én og samme proces på et udvalgt areal. Slam tilsat polymer pumpes ind i Geotuben. Polymeren sikrer en god flokdannelse og separering af slam og rejektvand. Efter afvanding ledes rejektvandet til f.eks. eksisterende laguneanlæg og slammet køres på landbrugsjord eller deponi. Så enkelt er det! Fordele ved GeoTube: Enkel afvandingsteknologi Lave investerings- og driftsomkostninger Effektiv tilbageholdelse af suspenderede stoffer, fosfor og kvælstof Kræver ikke større permanente anlæg eller faste installationer Potentielt gode muligheder for afsætning af afvandet slam fra Geotubes til biogasanlæg Kontakt: Jan K. Pedersen på Tlf: Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Sommervej th. DK-8210 aarhus V Tlf.: John F. Kennedys Plads 1K, 2. sal DK-9000 Aalborg Tlf.: Fuglebækvej 1A DK-2770 Kastrup Tlf.: Bæredygtige helhedsløsninger for et godt miljø 7

8 Nye veterinære bekendtgørelser Fødevarestyrelsen har i juli udstedt tre nye bekendtgørelser, som fra 1. august regulerer de veterinærmæssige forhold vedr. forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme hos danske akvakulturdyr. Bekendtgørelserne har numrene 965/2013, 967/2013 og 968/2013. Generelt set viderefører bekendtgørelser blot de regler som gælder allerede i dag. Den vigtigste ændring er dog, at bekendtgørelse 967/2013 nu fastsætter formaliserede regler for BKD og IPN. Reglerne er grundlæggende de samme, som det vi kender i dag. Altså kan det enkelte dambrug vælge at blive registret for enten IPN eller BKD eller begge sygdomme. Er man allerede registreret vil man blive tildelt Kategori I (Sygdomsfri) for den pågældende sygdom. Er man i overvågningsprogram med henblik på senere, at blive sygdomsfri bliver man tildelt Kategori II for den pågældende sygdom. Er man ikke overvåget, vil man typisk blive tildelt Kategori V (Inficeret). Bemærk, at kategoriseringen er pr. sygdom. Et dansk dambrug kan altså være eksempelvis: Kategori I (Sygdomsfri) for ILA, IHN og BKD; Kategori II (Overvågningsprogram) for VHS og Kategori V (Inficeret) for IPN. Ansvarlighed med hensyn til oprindelsen af ikke-marine råvarer i foderet ALLER AQUA har implementeret disse kriterier gennem et stykke tid, og vi er glade for at være blevet certificeret, da det beviser at vores dedikation til sporbarhed af råvarer og bæredygtig akvakultur betaler sig. ASC-certifikatet forudsiges at blive et anerkendt mærke for både opdrættere og forbrugere, og involverer hele fødekæden fra start til slut. Forbrugere interesserer sig i stigende grad for ansvarligt produceret akvakultur, samt sporbarheden af råvarer og produkter. ASC-certificeringen giver forbrugere der køber fisk en sikkerhed for de ansvarlige produktionsmetoder, fra fiskenes foder og helt til hovedretten ved aftensbordet. Certificeringen giver ligeledes fiskeopdrætterne vished om at det foder deres fisk spiser er produceret på en bæredygtig måde, og derved lever op til forbrugernes forventninger. For yderligere information omkring ASC, gå til Du er ligeledes velkommen til at kontakte ALLER AQUA på tlf.: Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Man må kun flytte akvakulturdyr til anlæg, der for hver enkelt kategoriseret sygdomme, har samme eller lavere status end det anlæg akvakulturdyrene kommer fra. Reglerne fastlægger også helt specifikke regler for de såkaldte avlsdambrug, hvortil der som udgangspunkt slet ikke må indføres nye fisk. Bekendtgørelse 965/2013 fastlægger helt nye regler for håndtering af spildevand fra opskæringsvirksomheder. Reglerne påbyder nedsivning eller hygiejnisering af vandet med mindre, at de forarbejdede akvatiske dyr (fisk, bløddyr, krebsdyr) stammer fra anlæg/områder, der har højere eller samme veterinære status, som det vand opskæringsvirksomheden afleder til. Her tænkes der igen pr. sygdom. Ved en evt. udledning af spildevand til ferskvand er der nu også stillet krav om, at dette skal ske gennem kommunalt renseanlæg. Altså aldrig direkte udledning til å-løb af eksempelvis transportvand, slagtevand o. lign.. Vi har modtaget følgende pressemeddelelese fra ALLER AQUA ALLER AQUA opnår ASC-certificering ALLER AQUA er for nyligt blevet auditeret og har opnået sit ASC-certifikat. Dette betyder at Aller Aqua lever op til de kriterier der er sat af ASC (Aquaculture Stewardship Council en uvildig organisation, stiftet af WWF og The Sustainable Trade Initiative). Dette sikrer at de fiskeopdrættere der ønsker at sælge ASC-certificeret fisk kan benytte ALLER AQUA s ørred foder, og dokumentere certificeringen. Kriterierne for certificeringen inkluderer: Sporbarhed og gennemskuelighed af råvarer i foderet Ansvarlighed med hensyn til oprindelse af råvarer Afhængighed af vildtfangede marine ingredienser i foderet Disclaimer Råvareprisindex Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. Der anvendes kun NON-GMO råvarer til råvareprisindexet. Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien. Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark 8

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 10 DECEMBER 2014 OVERVÅGNING Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NY CHEF FOR ADVOKAT - NÆVNETS SEKRETARIAT EUROPÆISK EFTERFORSK- ÆNDRING

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning DANSK BIOTEK Nr. 4 december 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: www.biotechmed.dk læs inde i bladet LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

eller hæmme produktiv

eller hæmme produktiv #6 24.-26. april 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Nøglen til ejerskifte med succes side 10 Created in DK Årsdagen forude > 03 Ferieåret slutter og hvad

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere