Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke maskiner kan komme med på nettet."

Transkript

1 Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Egne maskiner, der er på lager, eller maskiner på vej ind, dvs. maskiner på købsordre eller maskiner der købes via en salgsordre) Kundemaskiner, man har i kommission. (Maskine Detaljer Handelstype = Kommission). Her skal feltet std. Afdeling i salgskanalen være udfyldt med telefonnummer. Maskiner, man har i konsignation (Maskine Detaljer Handelstype = Konsignation) disse håndteres på samme måde som Egne maskiner. Før en maskine kommer med på DMiBrugt, skal modeloplysninger være udfyldt. Bemærk: Når man kører eksporten vil salgskanaloplysninger blive oprettet automatisk, så hvis en maskine ikke ønskes med i udtrækket, skal der sættes hak i feltet Udelad fra salgskanaler på Maskinkortet. Hvis ikke modeloplysninger er udfyldt på maskinen kommer den stadig med i udtrækket, men der vil så komme en fejlmail fra DMiBrugt på at der mangler oplysninger på maskinen. Dansk Maskinhandlerforening har leveret dataene i modelbasen samt et regelsæt for udtræk af maskiner. Så savnes der fabrikater, modeller eller specifikationer/egenskaber til modellerne skal henvendelse rettes direkte til Dansk Maskinhandlerforening. Løbende opdateringer Der vil ske løbende opdateringer af data fra Dansk Maskinhandlerforening, derfor kan der være ændringer til fabrikater, modeller og egenskaber fra dag til dag. Nye modeldata indlæses under Maskinhandel Periodiske aktiviteter Modelbase Model Import:

2 Når DMiBrugt data er indlæst i Modelbasen, kan man derefter hente de specifikationer/egenskaber man ønsker at oplyse om den enkelte maskine. (Se evt. brugervejledningen Modelbase ). Menupunktet vedr. Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. Hosting-kunder vil få opdateret modelbasen automatisk. Ved egen server kan opdateringen ske via opgaveplanlæggeren. Opsætning Under Maskinhandel Opsætning Modelbase Modeldatakilde

3 Her oprettes DM s modelbase på ovenstående måde (dog er Kode og Beskrivelse valgfrit). Nedenfor, se tabel med de nødvendige oplysninger for oprettelse af Dansk Maskinhandlerforenings Modelbase i opsætningen (Fed er de obligatoriske værdier, øvrige er valgfrie). Felt Kode Beskrivelse Værdi Dansk Maskinhandlerforening STK DM Enhed Menuniveauer 3 Tillad gruppeoprettelse Nej Tillad Fabrikatoprettelse Nej Tillad Spec. oprettelse Nej Tillad altid modeloprettelse Ja Objekttype Kodeenhed Objektnummer Inkludere modelspecifikationer Nej Skabelon Ingen/pr. undergruppe Bemærk at det ikke er tilladt manuelt at oprette Fabrikater (JF, Case IH) eller Grupper (Traktorer, Høstmaskiner), da disse skal være kendt af DMiBrugt. Bemærk når man benytter DM modelbase skal skabelon være pr. undergruppe eller ingen. Herudover skal der foretages opsætning under Maskinhandel Opsætning Salgskanal Salgskanal

4 Her oprettes der en salgskanal til DMiBrugt. Fanen Generelt: Kode: - valgfri kode for salgskanalen Beskrivelse: valgfri beskrivelse Hjemmeside: Link til DMiBrugts hjemmeside (www.dmibrugt.dk) Egne maskiner: Her kan der indtastes et link til egne maskiner på DMiBrugt. Modeldatakildekode: Her indtastes den kode som DMiBrugt er oprettet med under modeldatakilder. Kun Brugt: Her angives om der kun tillades brugte maskiner på Salgskanalen. Std. afdeling: Her angives telefonnummer på standard afdeling. Det anvendes fx ved Kundemaskiner, man har i kommission, idet disse ikke har en varepost. Std. lokation: Her angives en evt. standardlokation (overstyrer maskinens lokation). Fanen Forbindelse:

5 Protokoltype: FTP Servernavn: ftp.maskinweb.dk Brugerkonto: tildeles af JMA A/S Adgangskode: udfyldes ikke Salgskanal initialer: valgfri kode Filnavn: udfyldes ikke Maksimal billede antal: der er ingen begrænsning på antal billeder. Fanen Eksport

6 Objekttype: Kodeenhed Objektnr.: Send kun ændringer: Her skal det angives, at der kun sendes ændringer til DMiBrugt. Dvs. der sendes kun opdateringer: sletning, ændringer og ny oprettelser. (Ikke alle Maskiner i salgskanal eksporteres hver gang) Til DMiBrugt anvendes: Send kun ændringer. Pris fra maskine: Hvis dette felt er markeret, tages prisen fra Salgspris feltet på maskinen. Hvis feltet ikke er markeret, skal pris specifikationen vælges, hvor prisen så skal angives. Bemærk hvis man benytter feltmapning på salgspris, vil det ikke være aktuelt med markering i dette felt. Salgsprisen vil være den samme på maskinen og under specifikationer. (Feltmapning er beskrevet i vejledningen Modelbase) Specifikationer til maskinen De maskiner, som ønskes publiceret på DMiBrugt, skal nu tilrettes på henholdsvis specifikationer og salgskanaler. Via maskinkortet findes den ønskede maskine og specifikationer kan nu rettes / tilføjes

7 Først tilknyttes maskinen til ønsket modelgruppe. Ved opslag med F6 kan der vælges mellem traktorer, høstmaskiner osv. I vort eksempel vælges Traktorer. Dernæst vælges modelundergruppe via opslag med F6: Her vælges undergruppen Traktorer. Ved valg af modelundergruppekode kan der fremkomme følgende meddelelse:

8 Dette betyder at der ikke er oprettet en skabelon, hvor det er defineret hvilke specifikationer, der ønskes vist. Det foreslås derfor at alle specifikationer hentes til maskinen. For oplysninger vedr. oprettelse af skabeloner henvises til vejledningen Modelbase. Herefter vælges via opslag den ønskede fabrikatkode: I eksemplet vælges fabrikatet Belarus. Endelig vælges ønsket model via opslag:

9 I eksemplet vælges model 320. Modeloplysninger på maskinen ser nu således ud:

10 Specifikationer til maskinen kan nu indtastes direkte på fanen Model eller via knappen Maskine Specifikationer. Hvis du har sagt ja til at hente specifikationer er disse oprettet og du skal påføre de værdier, der gælder netop denne maskine. Ellers kan du indtaste f.eks. fl, så hentes specifikation for frontlæsser. Eller du kan benytte F6 for at vælge en specifikation: Specifikation vælges ved at markere fx FZW og taste <OK>/<enter>

11 Så indtastes oplysninger i Beskrivelse, f.eks. Ja til frontlæsser og Nej til Front PTO. Samme fremgangmåde benyttes på de næste specifikationer, der ønskes medtaget i eksport til DMiBrugt. Hjælp til oprettelse Ovenstående eksempel er manuel indtastning hele vejen igennem. Det er dog muligt at få lidt hjælp hen ad vejen, fx er der Modelsøg. På Maskinkortet vælges knappen Maskine Specifikationer. Tast F6 i Enhedsmodelkilde og tryk på knappen Modelsøg

12 Indtast indhold i feltet Søg efter, i dette eksempel søges på en model, der indeholder 1025 Vælg den ønskede Model og tast OK herved returneres til modelkildebilledet:

13 Tast ok og der kan nu vælges specifikationer. Alle Specifikationer kan hentes over på maskinen ved at taste F6 i feltet specifikationstype. Marker alle Specifikationer (Ctrl + a) og tast OK

14 Alle specifikationer er nu valgt og kan udfyldes som vanligt. Der vil fremkomme forskellige specifikationer afhængig af maskintype/model. Specifikationernes beskrivelse udfyldes på 2 måder: enten ved manuel indtastning eller ved valg mellem en eller flere egenskaber. (benyt F6) f.eks. Stand:

15 Her vælges så en af de viste værdier. Bemærk, det er Dansk Maskinhandlerforening der bestemmer hvilke fabrikater eller specifikationer der kan benyttes, derfor må man ikke manuelt oprette andre. Modeller Hvis man under f.eks. Traktorer, Belarus mangler en model, der hedder 320i er det tilladt selv at oprette en ny model, hvis man møder en model der hedder -. Nye modeller oprettes ved at vælge en ny linie og taste F2. Herefter indtastes det ønskede. f.eks.: Her er model 320i oprettet og klar til brug. Hvis man får følgende meddelelse under Salgskanal eller Specifikationer

16 skal der tages stilling til om Maskinen ønskes medtaget i næste eksport til DMiBrugt. Hvis Maskinen skal med i næste eksport skal der svares ja til opdatering af Rettet den. Automatisk opdatering af salgskanal Når udtræk/eksport til DMiBrugt bliver kørt vil salgskanal-oplysninger blive oprettet automatisk, så hvis en maskine ikke ønskes med i udtrækket, skal der sættes hak i feltet udelad fra salgskanaler på Maskinkortet. Udelad maskine fra udtræk til salgskanal På maskinkortet er det muligt at sætte hak i feltet: Udelad fra Salgskanaler. Sæt hak i feltet hvis maskine ikke ønskes udtrukket til DMiBrugt

17 Manuel oprettelse af maskine i salgskanal Under Maskinhandel Maskiner Maskiner, knappen Maskine Salgskanal Salgskanaler

18 Her indtastes DMiBrugt som salgskanal Salgskanalkode: Her indtastes den kode der er sat op i Salgskanal Opsætningen. Aktiv: Sæt hak i feltet hvis Maskinen skal med i udtræk til DMiBrugt. Inkluder billeder: Her angives om der ønskes eksporteret billeder af maskinen. Publiceret: Den dato Maskinen sidst var med i udtræk til salgskanalen. Billeder Som før nævnt kan man få billeder til de enkelte maskiner med på DMiBrugts hjemmeside. For nærmere information henvises til brugervejledning: JMA Filagent Eksport af data til DMiBrugt Eksport af data til DMiBrugt, bør ske en gang pr. dag, evt. som det sidste man gør inden man logger ud af Navision. Maskinhandel Periodiske aktiviteter Salgskanal Salgskanaleksport

19 Her vælges den salgskanal (DMiBrugt) der skal eksporters til. Man vil så få en meddelelsesboks med status på eksport I dette eksempel er der eksporteret data til en Maskine og ingen bliver slettet/fjernet fra DMiBrugts side. Eksport-fil bliver overført til JMA A/S og en gang i døgnet bliver data eksporteret videre til DMiBrugt, som så opdaterer deres database over maskiner på internettet. Hosting-kunder vil få eksporteret data til DMiBrugt automatisk. Ved egen server kan opdateringen ske via opgaveplanlæggeren. Generelt vedr. eksport DMiBrugt identificerer en maskine ud fra nogle oplysninger, der altid er med i eksport filen fx afdeling og telefonnummer

20 Afdeling og telefonnummer findes ud fra Lokation. Er der ikke lokation på maskinen hentes telefonnummer fra Virksomhedsoplysningerne og navn fra Maskinhandel Opsætning Salgskanal Salgskanalopsætning, fanen Forbindelse, feltet: Brugerkonto. Hvis maskinen bliver flyttet fra en lokation til en anden f.eks. via en Overflytningsordre, bliver der automatisk ved næste eksport til DMiBrugt sendt en Slette-record på maskinen på den lokation der flyttes fra. Og en Oprettelses-record på den lokation der flyttes til. Dermed har DMiBrugt hele tiden styr på, i hvilen afdeling Maskinen befinder sig. Rapporter For at få et overblik over hvilke maskiner, der er på Salgskanal kan man danne en rapport. Rapport oprettes under Maskinhandel Udskrifter Rapporter. Tilsvarende er det muligt at danne en rapport, over de maskiner man ikke har på Salgskanal endnu. Rapport: oprettes under Maskinhandel Udskrifter Rapporter

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Kære Experian for Microsoft Dynamics bruger, Formålet med denne guide er at hjælpe dig som bruger til at opnå det optimale udbytte af Experian for Microsoft

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112 Forsendelse Post Danmark Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 75 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Personale Overblik Der er i Navision Stat s Personale skabt integration mellem SLS og Navision Stat. Der kan indlæses personaleoplysninger med konteringer

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere