Beierholms Faglige Dage Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

2 Velkommen 2

3 Se vores kundefilm 3

4 Program spor 2 Regnskabs-/økonomichefen Ud- og indstationering af medarbejdere Optimere dansk skattebetaling. Beskatning i andet land. Regler om arbejdsudleje. Planlægning af medarbejderes udstationering. Regler for fast driftssted i udlandet. Grøn IT Hvad er og hvorfor vælge grøn IT? Eksempler på effekt og det modsatte. Fordele/ulemper ved hosting/outsourcing. Grøn ITs livsforløb, fra anskaffelse til bortskaffelse. Lean i administration/servicefunktioner en del af værdiskabende HR Gammel vin på nye flasker? Krav om effektivitet i rammen af organisatorisk balance. Effektivitet gennem værdiskabelse for virksomhedens kunder. De varige ændringer og effekter opnås ved support fra kulturen og ledelsen i virksomheden. Afrunding, sandwich 4

5 Grøn IT 5

6 Hvorfor Grøn IT? Energi/miljø CO 2 udledning IT på globalt plan står for 2-3% af CO 2 udledningen Corporate Social Responsibility (CSR) Vigtigt at vise, at virksomheden også tænker i helheder og socialt ansvar, det giver måske ekstra kunder og engagerede medarbejdere Økonomi Stor interesse for Grøn IT i 2008/2009 Vigtigt at fastholde fokus på omkostninger hele tiden 6

7 Best practice for Grøn IT De store syndere er: Enheder, der er i drift 24/7 f.eks. køling, servere, kopimaskiner og printere Spareforanstaltninger Konstant overvågning af energiforbrug Mål på udstyr med energimålere Friluftskøling Spareskinner Dvalefunktioner, også selvom det tager nogle sekunder at vække udstyret igen 7

8 Best practice eksempel Strømbesparelse på 5 år gammel og ny kopimaskine 5 år gammel Sort/hvid kopimaskine Teknologi: Traditionel opvarmning af tromle Fra helt sluk til startklar, typisk 15 minutter Strømsparetilstand, så første kopi er hurtigt klar: Strømforbrug 239 Watt Standbystrøm DKK årligt Ny Farvekopimaskine Teknologi: Induktion til opvarmning af tromle Fra helt sluk til startklar, typisk under 30 sekunder. Strømsparetilstand, så første kopi er hurtigt klar: Strømforbrug 26 Watt Standbystrøm DKK 319 årligt Forudsætninger: Strøm DKK 2/kwh. Afledt besparelser til køling af udstyr er ikke indberegnet 8

9 Best practice eksempel Strømbesparelse på 5 år gammel og ny server, virtualisering 5 år gammel Fx HP Proliant G5, 2 kerner aldrig slukket Estimeret gennemsnitsforbrug: 230 Watt Årligt strømforbrug: DKK Virtualisering: Ny server, yder mere og kan trække flere applikationer (virtuelle servere) Fx 3 servere (i alt 6 kerner): Årligt strømforbrug: DKK Ny Fx HP Proliant Gen8, 6 kerner aldrig slukket Estimeret gennemsnitsforbrug: 120 Watt Årligt strømforbrug: DKK Virtualisering: Ny server, yder mere og kan trække flere applikationer (virtuelle servere) Fx 1 server (i alt 6 kerner): Årligt strømforbrug: DKK DKK Forudsætninger: Strøm DKK 2/kwh. Afledt besparelser til køling af udstyr er ikke indberegnet 9

10 Best practice Strømbesparelser også i det små Strømspareskinne Regnemaskine, ladere m.v. tilsluttet strømspareskinne. Estimeret 5 Watt sparet standbystrøm DKK 61 årligt Skift af monitor Udskiftning af gammel billedrørsskærm til fladskærmsmodel (LED) Estimeret 50 Watt besparelse 8 timer pr. dag, sparet DKK 200 årligt Skift fra stationær pc til bærbar: Estimeret 85 Watt besparelse 8 timer pr. dag, sparet DKK 350 årligt Forudsætninger: Strøm DKK 2/kwh, dagligt standby 14 timer + weekend. Rumopvarmning ikke indberegnet 10

11 Hostning/Outsourcing Muligheder Hurtigt og nemt at komme i gang Kan typisk skaleres både op og ned Typisk mange funktioner Fordele Typisk få initial omkostninger Tænk ikke på backup, køling og kapacitet Let tilgængelig fra flere steder Begrænsninger Egne data er ikke lige i nærheden Adgangsstyringsniveauer er ikke altid, som man ønsker det Funktioner ikke altid, som man ønsker det Svagheder Stor afhængig af internetforbindelse både tilgængelighed og kapacitet Stor afhængighed af andre 11

12 Grøn it fra vugge til grav Anskaffelse og indkøb Tag alle parametre med ved indkøb, ikke kun de økonomiske Tænk også i emballage til nyt udstyr, det er nogen gange en større udfordring, end man tror Skrotning og bortskaffelse Sørg for at få skrottet udstyr på en ordentlig og bæredygtig måde Lav evt. en aftale med din it leverandør Få slukket og smidt det udstyr ud, som ikke er nødvendigt for driften af virksomheden Hvis man er i tvivl om noget skal ud, så skal det ud 12

13 Spørgsmål fra jer? 13

14 Lean i administration/ servicefunktioner 14

15 Hvorfor dette emne på en faglig dag? Effektiviseringer, der virker på kort OG lang sigt er hot nu og i morgen! Intelligente effektiviseringer kræver god ledelse, herunder god HRledelse LEAN bygger bro mellem intelligente effektiviseringer og den menneskelige faktor når det gøres rigtigt! Derfor emnet LEAN i administration/servicefunktioner del af værdiskabende HR 15

16 Lars Pertou, HR-chef 42 år gammel/ung HR-chef, Beierholm (1/3 2011) Linieofficer og HD(O) Baggrund som Management konsulent og HR-direktør (bla. Vestas Technology) Certificeret LEAN Manager 16

17 Indhold/main points 1. LEAN gammel vin på nye flasker anno 2012? 2. Kravet om effektivitet i rammen af organisatorisk balance en disciplin for de særligt dygtige! 3. Effektivitet skabt gennem fokus på værdiskabelse for jeres kunder og eliminering af de aktiviteter, der ikke skaber værdi vi kalder det LEAN! 4. Ingen varig effekt uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 5. Det samlede værdibidrag ved LEAN i administration/service 6. Sammenfatning og afslutning 17

18 1. LEAN gammel vin på nye flasker anno 2012? Både ja og nej Ja ift. at effektivisering har vi haft på agendaen i mange år Nej ift. måden vi skaber værdiskabende effektivisering på og særligt når det kommer til administrationer og serviceafdelinger 18

19 1. LEAN gammel vin på nye flasker anno 2012? 19

20 2. Kravet om effektivitet i rammen af organisatorisk balance Effektivitet på den korte bane er ikke raketvidenskab Det er effektivitet i hverdagen i rammen af organisatorisk balance derimod Det er en disciplin for de særligt dygtige (organisationer) Det kalder vi for LEAN 20

21 Begrebet organisatorisk balance i Beierholm Organisatorisk balance er til stede og skaber værdi når organisationen i den enkelte afdeling/sektion til stadighed har: den rette opbygning de rette processer og ikke mindst de rette mennesker med de rette kompetencer, den rette motivation og adfærd for at kunne realisere de strategiske målsætninger som defineres med henblik på i sidste ende at realisere Beierholms mission og i størst mulig grad visionen 21

22 22

23 3. Effektivitet skabt gennem værdiskabende fokus på kunden Lean er et sæt af ledelsesmæssige koncepter, værdier, principper og værktøjer til at producere og levere maksimal værdi set fra kundens synspunkt, og under anvendelse af færrest mulige ressourcer 23

24 3. Effektivitet skabt gennem værdiskabende fokus på kunden Lean Tankegang Alt værdi er resultatet af en proces En leders fokus skal derfor være på de værdiskabende processer, og ikke på organisation eller aktiver 24

25 3. Effektivitet skabt gennem værdiskabende fokus på kunden Lean Principper De mennesker, der udfører arbejdet er eksperter At lære hvorledes vi forbedrer arbejdsopgaverne er lige så vigtigt som at producerer output 25

26 3. Effektivitet skabt gennem værdiskabende fokus på kunden De 5 Lean-principper 1. Skabe værdi for kunden. Værdi defineres af kunden levering, pris og kvalitet. 2. Identifikation af værdistrømmen. Ikke- værdiskabende aktiviteter minimeres. 3. Flow i produktion. Værdiskabende processer forløber jævnt og uden forsinkelse 4. Princippet om Træk. Producer kun når service efterspørges af kunde. 5. Tilstræb løbende det optimale. Søg altid efter løbende forbedringer. 26

27 3. Effektivitet skabt gennem værdiskabende fokus på kunden 27

28 3. Effektivitet skabt gennem værdiskabende fokus på kunden 28

29 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) Culture eats strategy for breakfast 29

30 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 30

31 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 31

32 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) Lean ledere gør 2 ting: 1. Får den enkelte medarbejder til at tage initiativ til at løse problemer og forbedre sit job 2. Sikrer at hvert medarbejders job skaber værdi for kunden og virksomheden There are three kinds of leaders. Those that tell you what to do. Those that allow you to do what you want. And Lean leaders that come down to the work and help you figure it out. John Shook 32

33 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 33

34 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 34

35 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 35

36 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 36

37 5. Det samlede værdibidrag ved Lean i administration/ service 37

38 5. Det samlede værdibidrag ved Lean i administration/ service 38

39 5. Det samlede værdibidrag ved Lean i administration/ service 39

40 5. Det samlede værdibidrag ved Lean i administration/ service Mening Commitment Handlekraft 40

41 41

42 Sammenfatning 42

43 Ud- og indstationering 43

44 Definitioner Medarbejdere ud af Danmark: Udstationering Arbejdsudleje Entreprisekontrakter Lokal ansættelse Medarbejdere ind i Danmark Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje Entreprisekontrakter 44

45 Medarbejdere ud af Danmark Hvornår er det tale om en udstationering? Når en dansk virksomhed sender en medarbejder til udlandet for en tidsbegrænset periode til at udføre arbejde for eksempelvis et datterselskab i udlandet Hvornår er der tale om arbejdsudleje? Når en dansk virksomhed stiller sine medarbejdere til rådighed for at arbejde under en udenlandsk virksomheds instruktioner og ansvar Hvornår er der tale om en entreprisekontrakt? Når en dansk virksomhed indgår en aftale med en udenlandsk kunde om udførsel af en konkret opgave under den danske virksomheds instruktioner og ansvar Hvornår er der tale om en lokalansættelse? Når den danske medarbejder ansættes direkte i eksempelvis det udenlandske datterselskab 45

46 Medarbejdere ud af Danmark Hvorfor er det vigtigt? FORDI medarbejderens skattemæssige situation i arbejdslandet er afhængig af, på hvilke betingelser medarbejderen er i det pågældende land Skattepligt i Danmark og i det pågældende udland Social sikring FORDI arbejdsgiveren kan have nogle forpligtelser i det pågældende land afhængig af, hvilke betingelser medarbejderen er der på Registreringsforpligtelser Oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Fast driftssted 46

47 Udstationering Udstationering er typisk med en længere varighed dvs. mere end 183 dage derfor skal der tages stilling til Skattemæssige forhold i Danmark Hvad skal der ske med bopælen i Danmark? Skal familien med til udlandet? Hvor lang en periode er der tale om? Sociale sikringsforhold (DK eller arbejdslandet) Disse forhold er afgørende for, hvordan medarbejderens skattemæssige status er i Danmark Kræver en konkret vurdering, hver gang en medarbejder sendes ud Ingen standardløsning, da hver medarbejder har forskellige forhold at tage hensyn til Medarbejderens skattemæssige status i Danmark har også betydningen for arbejdsgiverens forpligtelser i Danmark Skal der indeholdes dansk skat og arbejdsmarkedsbidrag? Hvilke lands regler om social sikring gælder, eller skal der tegnes særskilte forsikringer? 47

48 Udstationering Medarbejderens skattemæssige status i det pågældende udland Indtræden af skattepligt De lokale skatteregler; hvad er skattepligtigt, og hvad er skattefrit Hvordan sker der afregning af lokal skat Selvangivelsespligt Virksomhedens skattemæssige status i det pågældende udland Etableres der fast driftssted via det arbejde, som den pågældende udfører? Forpligtelser over for de lokale skattemyndigheder 48

49 VIGTIGT at være opmærksom på!! Ligningslovens 33A er ophævet med virkning fra og med den 20. september 2012 Personer, som har taget ophold i udlandet den 20. september 2012 og påbegyndt et ophold, der opfylder betingelser for at anvende bestemmelsen, kan anvende ligningslovens 33A til og med udgangen af kalenderåret 2013 Konsekvensen er, at der nu kun kan opnås lempelse i den danske skat, hvis der er betalt skat til udlandet, dvs. creditlempelse Undtaget er forsat lønindkomst optjent i Norge, Sverige og Tyskland Her vil der forsat være excemptionslempelse i Danmark, hvis personen er omfattet af arbejdslandets regler om social sikring Alternativer Reel fraflytning, dvs. ophør af skattepligt inkl. fraflytningsbeskatning Skift af skattemæssig hjemsted til udlandet, hvis det ikke er muligt at ophæve den fulde skattepligt Medfører også fraflytningsbeskatning 49

50 Betydning for arbejdsgiveren? Medarbejderen vil måske kræve økonomisk kompensation for, at der ikke længere er mulighed for skattefrihed i Danmark Øgede lønudgifter Udbetaling af skattefrie godtgørelser Krav om at den sædvanlige bopæl i Danmark er bevaret Risiko for beskatning heraf i udlandet hos medarbejderen 50

51 Arbejdsudleje ctr. entreprisekontrakter Ved indgåelse af kontrakter med udenlandske kunder skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om Entreprisekontrakt eller Kontrakt om udleje af medarbejdere Væsentligt i forhold til Vurdering af skattepligt i arbejdslandet for selskabet herunder etablering af fast driftssted Vurdering af skattepligt i arbejdslandet for selskabets medarbejdere Vurdering af eventuelle forpligtelser for selskabet i arbejdslandet Momsmæssige forhold 51

52 Arbejdsudleje ctr. entreprisekontrakter Arbejdsudleje Dansk virksomhed A udlejer sine medarbejdere til at arbejde i udlandet for en udenlandsk virksomhed B Medarbejderne forbliver ansat hos A og får løn fra A, men arbejdet udføres i udlandet for B Ved vurdering af om der er tale om arbejdsudleje, lægges der vægt på følgende forhold At B har det endelige ansvar for og risikoen ved det arbejde, der udføres Den overordnede ledelse af arbejdet påhviler B Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som B råder over Arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af B Antallet af medarbejdere og kvalifikationer bestemmes af B Vederlaget til A beregnes efter tid 52

53 Arbejdsudleje ctr. entreprisekontrakter Hvis de ovenstående punkter kan svares bekræftende ud fra den indgåede aftale, er der med stor sandsynlighed tale om arbejdsudleje Konsekvenserne heraf er: Der indtræder skattepligt for medarbejderen i arbejdslandet fra første dag, jf. dobbeltbeskatningsaftalerne Arbejdsgiver A kan have forpligtelser til at indeholde og afregne lokal skat samt forpligtelser til at lønoplyse til arbejdslandet Der vil ikke være skattepligt til arbejdslandet for A, når der er tale om arbejdsudleje Der kan ikke blive tale om fast driftssted, når det er arbejdsudleje Vær opmærksom på, at det er de lokale skattemyndigheder i arbejdslandet, der foretager den endelige vurdering 53

54 Arbejdsudleje ctr. entreprisekontrakter Entreprisekontrakt Dansk virksomhed A indgår aftale med udenlandsk virksomhed B om udførsel af konkret opgave, som udføres af A s medarbejdere, og A har det endelige ansvar for opgaven Medarbejderne forbliver ansat hos A, får løn fra A, og arbejdet udføres i udlandet for A Ved vurdering af om der er tale om en entreprisekontrakt, lægges der vægt på følgende forhold At A har det endelige ansvar for og risikoen ved det arbejde, der udføres A har instruktionsbeføjelserne over for medarbejderne A stiller hovedparten af arbejdsredskaber og materiel til rådighed Antallet af medarbejdere og kvalifikationer bestemmes af A Vederlaget indgår oftest som en del af en samlet entreprisesum/fast pris 54

55 Arbejdsudleje ctr. entreprisekontrakt Hvis de ovenstående punkter kan svares bekræftende ud fra den indgåede aftale, er der med stor sandsynlighed tale om en entreprisekontrakt Konsekvenserne heraf er: At der skal foretages en vurdering af, om entreprisekontrakten medfører, at der etableres fast driftssted i arbejdslandet, jf. dobbeltbeskatningsaftalen med arbejdslandet At medarbejderens skattepligt til arbejdslandet afhænger af Om arbejdsgiver etablerer fast driftssted til arbejdslandet Antallet af opholdsdage i arbejdslandet (over/under 183 dage i kalenderåret/12 måneders periode/indkomståret) At arbejdsgiverens forpligtelser til arbejdslandet afhænger af, om der etableres fast driftssted, samt hvor mange opholdsdage medarbejderne har i arbejdslandet Vær opmærksom på, at det er de lokale skattemyndigheder i arbejdslandet, der foretager den endelige vurdering 55

56 Fast driftssted Dansk definition OECD-vejledning lægges til grund for fortolkningen Definitionen i det pågældende udland er ikke nødvendigvis identisk Der udøves en økonomisk aktivitet og Virksomheden drives fra et forretningssted (lokaler) Forretningsstedet skal have karakter af at være fast (varighed) Virksomheden skal udøves gennem dette faste driftssted (aktivitet) 56

57 Fast driftssted Undtagelser fra fast driftssted Uafhængige repræsentanter Et bygnings-, anlægs, eller installationsarbejde skal i sig selv have en varighed over 12 måneder (flere DBO angiver anden periode) Vurdering på hver enkelt arbejde/opgave Delkontrakter Flere successive kontrakter Forretningsaktiviteten der udøves fra et fast forretningssted, men er af forberedende eller hjælpende karakter Lager, udstilling eller udstilling af varer (indretninger, lager) Indkøb af varer eller fremskaffelse af oplysninger Virksomhed af forberedende eller hjælpende art 57

58 Fast driftssted Indkomstopgørelse for fast driftssted Regnskab baseret på løbende bogføring Bogføringsloven Mindstekravsbekendtgørelsen Sambeskatningsbekendtgørelsen Opgørelse af skattepligtig indkomst efter almindelige principper Samskatning afhænger af om der er valgt international sambeskatning Hvis international sambeskatning -> medregnes Hvis ikke international sambeskatning medregnes ikke 58

59 Arbejdsudleje til Norge Vær opmærksom på, at når der udlejes medarbejdere til norske virksomheder, medfører det væsentlige forpligtelser for den danske virksomhed Den danske virksomhed har pligt til at rapportere lønforhold, indeholde og afregne norsk skat/social sikring Medarbejderne har pligt til at lave norsk selvangivelse Følgende registreringer skal påbegyndes, inden arbejdet i Norge startes: Registrering af medarbejdere Anmodning om organistationsnummer Anmodning om ID-kort, hvis medarbejderne arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen Social sikring (Pensionsstyrelsen) dansk og norsk social sikring Regulering af skatteforhold/fritagelseserklæring for indeholdelse af kildeskat til Danmark Arbejdsgiverforpligtelser løn og skat til Norge 59

60 Arbejdsudleje til Norge Der indtræder skattepligt til Norge fra første dag for medarbejderen, hvorfor den danske arbejdsgiver Skal indeholde norsk skat og social sikring i henhold til trekktabell fra de norske skattemyndigheder Skal afregne den norske skat hver anden måned Skal indsende lønn- og trekkopgave for året Skal indsende årsopgave for arbejdsgiverafgift Medarbejderen har endvidere pligt til at lave norsk selvangivelse 60

61 Entreprisekontrakt med norsk kunde Vær opmærksom på, at når der indgås en entreprisekontrakt med en norsk virksomhed, medfører det forpligtelser for den danske virksomhed Den danske virksomhed har pligt til at rapportere lønforhold, evt. indeholde og afregne norsk skat/social sikring (hvis skattepligt) Følgende registreringer skal påbegyndes, inden arbejdet i Norge startes: Registrering af medarbejdere Anmodning om organistationsnummer Anmodning om ID-kort, hvis medarbejderne arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen Social sikring (Pensionsstyrelsen) dansk og norsk social sikring Regulering af skatteforhold/fritagelseserklæring for indeholdelse af kildeskat til Danmark Arbejdsgiverforpligtelser Moms 61

62 Entreprisekontrakt med norsk kunde De nævnte registreringer skal foretages, uanset om der etableres fast driftssted eller ej, og uanset om medarbejderne bliver skattepligtige til Norge eller ej Der skal således altid ved en entreprisekontrakt ske Rapportering til Norge vedrørende kontrakten samt vedrørende de medarbejdere, som har været i Norge og udføre arbejde i henhold til entreprisekontrakten Hvis der bliver skattepligt til Norge for medarbejderne, vil der blive tilsendt skattekort samt trekktabell Arbejdsgiver skal indeholde og afregne norsk skat/social sikring Hvis der er fast driftssted, skal selskabet endvidere lave regnskab/selvangivelse til Norge vedr. det faste driftssted 62

63 Spørgsmål? 63

64 Medarbejdere ind i Danmark Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft De skattemæssige forhold er på samme måde som for danske medarbejdere Der skal indeholdes og afregnes dansk skat og arbejdsmarkedsbidrag Der skal ske indberetning af lønforhold til SKAT Blanket skal altid udfyldes og indsendes til SKAT ved ansøgning om dansk CPR-nr. og skattekort 64

65 NYE SKÆRPEDE REGLER arbejdsudleje til Danmark Skærpelse af de eksisterende regler om arbejdsudleje Arbejdsudlejebegrebet strammes, når der anvendes udenlandsk arbejdskraft i Danmark, og arbejdet der udføres er en integreret del af den danske virksomhed Har virkning for aftaler om arbejdsudleje, der indgås eller ændres fra og med den 20. september 2012 Allerede indgåede aftaler omfattes fra og med den 1. oktober

66 Arbejdsudleje Gamle regler: Arbejdsudleje -> medarbejdere omfattes af beskatning i Danmark Udenlandsk arbejdsgiver indgår en aftale med en dansk virksomhed om at stille udenlandsk arbejdskraft til rådighed for den danske virksomhed Ingen afgørende betydning, hvilket arbejde der skal udføres Den danske virksomhed disponerer over den udenlandske medarbejder i den aftalte periode Lønnen udbetales forsat af den udenlandske arbejdsgiver Kortvarig entrepriseaftale -> ingen beskatning af medarbejderen i Danmark Udenlandsk arbejdsgiver indgår en aftale med en dansk virksomhed om levering af en konkret ydelse Ingen afgørende betydning, hvilket arbejde der skal udføres, når blot aftalen opfylder betingelserne for at være en entrepriseaftale 66

67 NYE SKÆRPEDE REGLER arbejdsudleje til Danmark Der sker NU beskatning i Danmark, når udenlandsk arbejdskraft modtager vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde i Danmark, når arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde Arbejde, som vedrører den danske virksomheds kerneydelse eller Arbejde, som udføres som et naturligt led i en virksomheds drift eks. bogholderi, rengøring eller kantinedrift Dette betyder, at hvis der udføres arbejde, som udgør en integreret del af den danske virksomhed i henhold til en aftale indgået med en udenlandsk virksomhed, er der nu altid tale om arbejdsudleje Det er således ikke længere muligt at indgå en entrepriseaftale om udførsel af sådanne arbejdsopgaver, når der anvendes udenlandsk arbejdskraft Undtaget er dog, hvis den danske virksomhed på permanet basis har outsourcet opgaven til en selvstændig virksomhed, således at arbejdsopgaven ikke længere er integreret i den danske virksomhed 67

68 NYE SKÆRPEDE REGLER arbejdsudleje Udfordring: Hvilket arbejde udgør en integreret del af den danske virksomhed TVIVL? Der skal søges bindende svar hos SKAT 68

69 Arbejdsudleje Forpligtelser for danske virksomheder som lejer arbejdskraft i udlandet? Der er pligt til at indeholde 8% i arbejdsmarkedsbidrag og 30% i arbejdsudlejeskat Den udenlandske virksomhed skal give oplysning om medarbejderens løn for det udførte arbejde, og der skal foretages beregning af den danske skat på baggrund af disse oplysninger Hvis ikke disse oplysninger er tilgængelige, skal der indeholdes skat af fakturabeløbet ved betaling til den udenlandske virksomhed Der skal ske månedlig indberetning til SKAT via blanket Dansk virksomhed hæfter for skatten over for SKAT 69

70 Hvornår gælder reglerne om arbejdsudleje ikke? Hvis den udenlandske medarbejder bliver fuldt skattepligtig til Danmark Ved flytning til Danmark eller ophold i Danmark i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder Hvis der er tale om en udenlandsk selvstændig erhvervsdrivende, der stiller sin egen arbejdskraft til rådighed for den danske virksomhed Efter danske regler kan man ikke leje sig selv ud, og dette gælder også, selvom personen anses for at være selvstændig i sit hjemland Hvis personen er lønmodtager efter danske regler, skal der ske beskatning som en lønmodtager i Danmark, dvs. den danske virksomhed skal indeholde skat og arbejdsmarkedsbidrag efter de almindelige regler Hvis han er selvstændig erhvervsdrivende efter de danske regler, så skal personen selv sørge for afregning af sin skat 70

71 Entreprisekontrakter Dansk virksomhed indgår en aftale med en udenlandsk virksomhed om at få udført en konkret opgave Opgaven opfylder betingelserne for at være en entrepriseaftale Arbejdet i Danmark udgør ikke en integreret del af den danske virksomhed, hvorfor der ikke er tale om arbejdsudleje Arbejdet i Danmark er af længerevarende karakter Dansk virksomhed har ikke forpligtelser over for SKAT 71

72 Spørgsmål? 72

73 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte os: Mette Lehmann Eskildsen Frank Bay Poulsen Lars Pertou Vestergaard Skatterådgiver IT-chef HR-chef Download Beierholm App 73

74 Tak for i dag 74

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november Beierholms Faglige Dage 2014 Aarhus d. 12. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B p Øresundsguide 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal j.nr. 14-0075841 Tekst til styresignal Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal 1. Sammenfatning Der er tale om arbejdsudleje, når en person erhverver indkomst i form af vederlag for personligt

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Grænsegængere og skat Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Øresundsaftalen af 29. okt. 2003 Dansk-svensk bilateral aftale Protokol til nordiske DBO fra 1996 Regulerer skattemæssige forhold for grænsegængere

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Nye regnskabsregler mm. Tyskland

Nye regnskabsregler mm. Tyskland Nye regnskabsregler mm. Tyskland Velkommen DANTAX historie personer hjemsted Speciale stiftet 1987 4 partner over 60 medarbejdere Flensburg-Harrislee tæt ved grænsen dansktalende medarbejdere 250 mølleselskaber

Læs mere

Styr på skatten i Tyskland. Dr. Lars Eriksen: Export Steps Xtra, fokus på Tyskland fra Syd til Nord. Styr på skatten i Tyskland

Styr på skatten i Tyskland. Dr. Lars Eriksen: Export Steps Xtra, fokus på Tyskland fra Syd til Nord. Styr på skatten i Tyskland Styr på skatten i Tyskland Dr. Lars Eriksen: Export Steps Xtra, fokus på Tyskland fra Syd til Nord Styr på skatten i Tyskland Præsentation Lars Eriksen Dr. Lars Eriksen Speciale: Skattekonsulent, internationale

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Skatteinformation januar 2007 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Globaliseringen har stadig større

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Udstationering kpmg.dk

Udstationering kpmg.dk Person- & Erhvervsbeskatning Udstationering kpmg.dk Person- & Erhvervsbeskatning Udstationering kpmg.dk Indhold Forord... 5 Skattemæssige forhold... 6 Fuld skattepligt... 6 Begrænset skattepligt....

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup 1 2 Agenda Introduktion af ÅF Introduktion af VF Virtualisering af VF Opsummering og Spørgsmål 3 ÅF Energy 1 000 employees Industry 1 400 employees Infrastructure 1 200 employees Technology 800 employees

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere