Beierholms Faglige Dage Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

2 Velkommen 2

3 Se vores kundefilm 3

4 Program spor 2 Regnskabs-/økonomichefen Ud- og indstationering af medarbejdere Optimere dansk skattebetaling. Beskatning i andet land. Regler om arbejdsudleje. Planlægning af medarbejderes udstationering. Regler for fast driftssted i udlandet. Grøn IT Hvad er og hvorfor vælge grøn IT? Eksempler på effekt og det modsatte. Fordele/ulemper ved hosting/outsourcing. Grøn ITs livsforløb, fra anskaffelse til bortskaffelse. Lean i administration/servicefunktioner en del af værdiskabende HR Gammel vin på nye flasker? Krav om effektivitet i rammen af organisatorisk balance. Effektivitet gennem værdiskabelse for virksomhedens kunder. De varige ændringer og effekter opnås ved support fra kulturen og ledelsen i virksomheden. Afrunding, sandwich 4

5 Grøn IT 5

6 Hvorfor Grøn IT? Energi/miljø CO 2 udledning IT på globalt plan står for 2-3% af CO 2 udledningen Corporate Social Responsibility (CSR) Vigtigt at vise, at virksomheden også tænker i helheder og socialt ansvar, det giver måske ekstra kunder og engagerede medarbejdere Økonomi Stor interesse for Grøn IT i 2008/2009 Vigtigt at fastholde fokus på omkostninger hele tiden 6

7 Best practice for Grøn IT De store syndere er: Enheder, der er i drift 24/7 f.eks. køling, servere, kopimaskiner og printere Spareforanstaltninger Konstant overvågning af energiforbrug Mål på udstyr med energimålere Friluftskøling Spareskinner Dvalefunktioner, også selvom det tager nogle sekunder at vække udstyret igen 7

8 Best practice eksempel Strømbesparelse på 5 år gammel og ny kopimaskine 5 år gammel Sort/hvid kopimaskine Teknologi: Traditionel opvarmning af tromle Fra helt sluk til startklar, typisk 15 minutter Strømsparetilstand, så første kopi er hurtigt klar: Strømforbrug 239 Watt Standbystrøm DKK årligt Ny Farvekopimaskine Teknologi: Induktion til opvarmning af tromle Fra helt sluk til startklar, typisk under 30 sekunder. Strømsparetilstand, så første kopi er hurtigt klar: Strømforbrug 26 Watt Standbystrøm DKK 319 årligt Forudsætninger: Strøm DKK 2/kwh. Afledt besparelser til køling af udstyr er ikke indberegnet 8

9 Best practice eksempel Strømbesparelse på 5 år gammel og ny server, virtualisering 5 år gammel Fx HP Proliant G5, 2 kerner aldrig slukket Estimeret gennemsnitsforbrug: 230 Watt Årligt strømforbrug: DKK Virtualisering: Ny server, yder mere og kan trække flere applikationer (virtuelle servere) Fx 3 servere (i alt 6 kerner): Årligt strømforbrug: DKK Ny Fx HP Proliant Gen8, 6 kerner aldrig slukket Estimeret gennemsnitsforbrug: 120 Watt Årligt strømforbrug: DKK Virtualisering: Ny server, yder mere og kan trække flere applikationer (virtuelle servere) Fx 1 server (i alt 6 kerner): Årligt strømforbrug: DKK DKK Forudsætninger: Strøm DKK 2/kwh. Afledt besparelser til køling af udstyr er ikke indberegnet 9

10 Best practice Strømbesparelser også i det små Strømspareskinne Regnemaskine, ladere m.v. tilsluttet strømspareskinne. Estimeret 5 Watt sparet standbystrøm DKK 61 årligt Skift af monitor Udskiftning af gammel billedrørsskærm til fladskærmsmodel (LED) Estimeret 50 Watt besparelse 8 timer pr. dag, sparet DKK 200 årligt Skift fra stationær pc til bærbar: Estimeret 85 Watt besparelse 8 timer pr. dag, sparet DKK 350 årligt Forudsætninger: Strøm DKK 2/kwh, dagligt standby 14 timer + weekend. Rumopvarmning ikke indberegnet 10

11 Hostning/Outsourcing Muligheder Hurtigt og nemt at komme i gang Kan typisk skaleres både op og ned Typisk mange funktioner Fordele Typisk få initial omkostninger Tænk ikke på backup, køling og kapacitet Let tilgængelig fra flere steder Begrænsninger Egne data er ikke lige i nærheden Adgangsstyringsniveauer er ikke altid, som man ønsker det Funktioner ikke altid, som man ønsker det Svagheder Stor afhængig af internetforbindelse både tilgængelighed og kapacitet Stor afhængighed af andre 11

12 Grøn it fra vugge til grav Anskaffelse og indkøb Tag alle parametre med ved indkøb, ikke kun de økonomiske Tænk også i emballage til nyt udstyr, det er nogen gange en større udfordring, end man tror Skrotning og bortskaffelse Sørg for at få skrottet udstyr på en ordentlig og bæredygtig måde Lav evt. en aftale med din it leverandør Få slukket og smidt det udstyr ud, som ikke er nødvendigt for driften af virksomheden Hvis man er i tvivl om noget skal ud, så skal det ud 12

13 Spørgsmål fra jer? 13

14 Lean i administration/ servicefunktioner 14

15 Hvorfor dette emne på en faglig dag? Effektiviseringer, der virker på kort OG lang sigt er hot nu og i morgen! Intelligente effektiviseringer kræver god ledelse, herunder god HRledelse LEAN bygger bro mellem intelligente effektiviseringer og den menneskelige faktor når det gøres rigtigt! Derfor emnet LEAN i administration/servicefunktioner del af værdiskabende HR 15

16 Lars Pertou, HR-chef 42 år gammel/ung HR-chef, Beierholm (1/3 2011) Linieofficer og HD(O) Baggrund som Management konsulent og HR-direktør (bla. Vestas Technology) Certificeret LEAN Manager 16

17 Indhold/main points 1. LEAN gammel vin på nye flasker anno 2012? 2. Kravet om effektivitet i rammen af organisatorisk balance en disciplin for de særligt dygtige! 3. Effektivitet skabt gennem fokus på værdiskabelse for jeres kunder og eliminering af de aktiviteter, der ikke skaber værdi vi kalder det LEAN! 4. Ingen varig effekt uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 5. Det samlede værdibidrag ved LEAN i administration/service 6. Sammenfatning og afslutning 17

18 1. LEAN gammel vin på nye flasker anno 2012? Både ja og nej Ja ift. at effektivisering har vi haft på agendaen i mange år Nej ift. måden vi skaber værdiskabende effektivisering på og særligt når det kommer til administrationer og serviceafdelinger 18

19 1. LEAN gammel vin på nye flasker anno 2012? 19

20 2. Kravet om effektivitet i rammen af organisatorisk balance Effektivitet på den korte bane er ikke raketvidenskab Det er effektivitet i hverdagen i rammen af organisatorisk balance derimod Det er en disciplin for de særligt dygtige (organisationer) Det kalder vi for LEAN 20

21 Begrebet organisatorisk balance i Beierholm Organisatorisk balance er til stede og skaber værdi når organisationen i den enkelte afdeling/sektion til stadighed har: den rette opbygning de rette processer og ikke mindst de rette mennesker med de rette kompetencer, den rette motivation og adfærd for at kunne realisere de strategiske målsætninger som defineres med henblik på i sidste ende at realisere Beierholms mission og i størst mulig grad visionen 21

22 22

23 3. Effektivitet skabt gennem værdiskabende fokus på kunden Lean er et sæt af ledelsesmæssige koncepter, værdier, principper og værktøjer til at producere og levere maksimal værdi set fra kundens synspunkt, og under anvendelse af færrest mulige ressourcer 23

24 3. Effektivitet skabt gennem værdiskabende fokus på kunden Lean Tankegang Alt værdi er resultatet af en proces En leders fokus skal derfor være på de værdiskabende processer, og ikke på organisation eller aktiver 24

25 3. Effektivitet skabt gennem værdiskabende fokus på kunden Lean Principper De mennesker, der udfører arbejdet er eksperter At lære hvorledes vi forbedrer arbejdsopgaverne er lige så vigtigt som at producerer output 25

26 3. Effektivitet skabt gennem værdiskabende fokus på kunden De 5 Lean-principper 1. Skabe værdi for kunden. Værdi defineres af kunden levering, pris og kvalitet. 2. Identifikation af værdistrømmen. Ikke- værdiskabende aktiviteter minimeres. 3. Flow i produktion. Værdiskabende processer forløber jævnt og uden forsinkelse 4. Princippet om Træk. Producer kun når service efterspørges af kunde. 5. Tilstræb løbende det optimale. Søg altid efter løbende forbedringer. 26

27 3. Effektivitet skabt gennem værdiskabende fokus på kunden 27

28 3. Effektivitet skabt gennem værdiskabende fokus på kunden 28

29 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) Culture eats strategy for breakfast 29

30 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 30

31 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 31

32 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) Lean ledere gør 2 ting: 1. Får den enkelte medarbejder til at tage initiativ til at løse problemer og forbedre sit job 2. Sikrer at hvert medarbejders job skaber værdi for kunden og virksomheden There are three kinds of leaders. Those that tell you what to do. Those that allow you to do what you want. And Lean leaders that come down to the work and help you figure it out. John Shook 32

33 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 33

34 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 34

35 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 35

36 4. Ingen varige ændringer uden support fra organisationen (kulturen og ledelsen) 36

37 5. Det samlede værdibidrag ved Lean i administration/ service 37

38 5. Det samlede værdibidrag ved Lean i administration/ service 38

39 5. Det samlede værdibidrag ved Lean i administration/ service 39

40 5. Det samlede værdibidrag ved Lean i administration/ service Mening Commitment Handlekraft 40

41 41

42 Sammenfatning 42

43 Ud- og indstationering 43

44 Definitioner Medarbejdere ud af Danmark: Udstationering Arbejdsudleje Entreprisekontrakter Lokal ansættelse Medarbejdere ind i Danmark Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje Entreprisekontrakter 44

45 Medarbejdere ud af Danmark Hvornår er det tale om en udstationering? Når en dansk virksomhed sender en medarbejder til udlandet for en tidsbegrænset periode til at udføre arbejde for eksempelvis et datterselskab i udlandet Hvornår er der tale om arbejdsudleje? Når en dansk virksomhed stiller sine medarbejdere til rådighed for at arbejde under en udenlandsk virksomheds instruktioner og ansvar Hvornår er der tale om en entreprisekontrakt? Når en dansk virksomhed indgår en aftale med en udenlandsk kunde om udførsel af en konkret opgave under den danske virksomheds instruktioner og ansvar Hvornår er der tale om en lokalansættelse? Når den danske medarbejder ansættes direkte i eksempelvis det udenlandske datterselskab 45

46 Medarbejdere ud af Danmark Hvorfor er det vigtigt? FORDI medarbejderens skattemæssige situation i arbejdslandet er afhængig af, på hvilke betingelser medarbejderen er i det pågældende land Skattepligt i Danmark og i det pågældende udland Social sikring FORDI arbejdsgiveren kan have nogle forpligtelser i det pågældende land afhængig af, hvilke betingelser medarbejderen er der på Registreringsforpligtelser Oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Fast driftssted 46

47 Udstationering Udstationering er typisk med en længere varighed dvs. mere end 183 dage derfor skal der tages stilling til Skattemæssige forhold i Danmark Hvad skal der ske med bopælen i Danmark? Skal familien med til udlandet? Hvor lang en periode er der tale om? Sociale sikringsforhold (DK eller arbejdslandet) Disse forhold er afgørende for, hvordan medarbejderens skattemæssige status er i Danmark Kræver en konkret vurdering, hver gang en medarbejder sendes ud Ingen standardløsning, da hver medarbejder har forskellige forhold at tage hensyn til Medarbejderens skattemæssige status i Danmark har også betydningen for arbejdsgiverens forpligtelser i Danmark Skal der indeholdes dansk skat og arbejdsmarkedsbidrag? Hvilke lands regler om social sikring gælder, eller skal der tegnes særskilte forsikringer? 47

48 Udstationering Medarbejderens skattemæssige status i det pågældende udland Indtræden af skattepligt De lokale skatteregler; hvad er skattepligtigt, og hvad er skattefrit Hvordan sker der afregning af lokal skat Selvangivelsespligt Virksomhedens skattemæssige status i det pågældende udland Etableres der fast driftssted via det arbejde, som den pågældende udfører? Forpligtelser over for de lokale skattemyndigheder 48

49 VIGTIGT at være opmærksom på!! Ligningslovens 33A er ophævet med virkning fra og med den 20. september 2012 Personer, som har taget ophold i udlandet den 20. september 2012 og påbegyndt et ophold, der opfylder betingelser for at anvende bestemmelsen, kan anvende ligningslovens 33A til og med udgangen af kalenderåret 2013 Konsekvensen er, at der nu kun kan opnås lempelse i den danske skat, hvis der er betalt skat til udlandet, dvs. creditlempelse Undtaget er forsat lønindkomst optjent i Norge, Sverige og Tyskland Her vil der forsat være excemptionslempelse i Danmark, hvis personen er omfattet af arbejdslandets regler om social sikring Alternativer Reel fraflytning, dvs. ophør af skattepligt inkl. fraflytningsbeskatning Skift af skattemæssig hjemsted til udlandet, hvis det ikke er muligt at ophæve den fulde skattepligt Medfører også fraflytningsbeskatning 49

50 Betydning for arbejdsgiveren? Medarbejderen vil måske kræve økonomisk kompensation for, at der ikke længere er mulighed for skattefrihed i Danmark Øgede lønudgifter Udbetaling af skattefrie godtgørelser Krav om at den sædvanlige bopæl i Danmark er bevaret Risiko for beskatning heraf i udlandet hos medarbejderen 50

51 Arbejdsudleje ctr. entreprisekontrakter Ved indgåelse af kontrakter med udenlandske kunder skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om Entreprisekontrakt eller Kontrakt om udleje af medarbejdere Væsentligt i forhold til Vurdering af skattepligt i arbejdslandet for selskabet herunder etablering af fast driftssted Vurdering af skattepligt i arbejdslandet for selskabets medarbejdere Vurdering af eventuelle forpligtelser for selskabet i arbejdslandet Momsmæssige forhold 51

52 Arbejdsudleje ctr. entreprisekontrakter Arbejdsudleje Dansk virksomhed A udlejer sine medarbejdere til at arbejde i udlandet for en udenlandsk virksomhed B Medarbejderne forbliver ansat hos A og får løn fra A, men arbejdet udføres i udlandet for B Ved vurdering af om der er tale om arbejdsudleje, lægges der vægt på følgende forhold At B har det endelige ansvar for og risikoen ved det arbejde, der udføres Den overordnede ledelse af arbejdet påhviler B Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som B råder over Arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af B Antallet af medarbejdere og kvalifikationer bestemmes af B Vederlaget til A beregnes efter tid 52

53 Arbejdsudleje ctr. entreprisekontrakter Hvis de ovenstående punkter kan svares bekræftende ud fra den indgåede aftale, er der med stor sandsynlighed tale om arbejdsudleje Konsekvenserne heraf er: Der indtræder skattepligt for medarbejderen i arbejdslandet fra første dag, jf. dobbeltbeskatningsaftalerne Arbejdsgiver A kan have forpligtelser til at indeholde og afregne lokal skat samt forpligtelser til at lønoplyse til arbejdslandet Der vil ikke være skattepligt til arbejdslandet for A, når der er tale om arbejdsudleje Der kan ikke blive tale om fast driftssted, når det er arbejdsudleje Vær opmærksom på, at det er de lokale skattemyndigheder i arbejdslandet, der foretager den endelige vurdering 53

54 Arbejdsudleje ctr. entreprisekontrakter Entreprisekontrakt Dansk virksomhed A indgår aftale med udenlandsk virksomhed B om udførsel af konkret opgave, som udføres af A s medarbejdere, og A har det endelige ansvar for opgaven Medarbejderne forbliver ansat hos A, får løn fra A, og arbejdet udføres i udlandet for A Ved vurdering af om der er tale om en entreprisekontrakt, lægges der vægt på følgende forhold At A har det endelige ansvar for og risikoen ved det arbejde, der udføres A har instruktionsbeføjelserne over for medarbejderne A stiller hovedparten af arbejdsredskaber og materiel til rådighed Antallet af medarbejdere og kvalifikationer bestemmes af A Vederlaget indgår oftest som en del af en samlet entreprisesum/fast pris 54

55 Arbejdsudleje ctr. entreprisekontrakt Hvis de ovenstående punkter kan svares bekræftende ud fra den indgåede aftale, er der med stor sandsynlighed tale om en entreprisekontrakt Konsekvenserne heraf er: At der skal foretages en vurdering af, om entreprisekontrakten medfører, at der etableres fast driftssted i arbejdslandet, jf. dobbeltbeskatningsaftalen med arbejdslandet At medarbejderens skattepligt til arbejdslandet afhænger af Om arbejdsgiver etablerer fast driftssted til arbejdslandet Antallet af opholdsdage i arbejdslandet (over/under 183 dage i kalenderåret/12 måneders periode/indkomståret) At arbejdsgiverens forpligtelser til arbejdslandet afhænger af, om der etableres fast driftssted, samt hvor mange opholdsdage medarbejderne har i arbejdslandet Vær opmærksom på, at det er de lokale skattemyndigheder i arbejdslandet, der foretager den endelige vurdering 55

56 Fast driftssted Dansk definition OECD-vejledning lægges til grund for fortolkningen Definitionen i det pågældende udland er ikke nødvendigvis identisk Der udøves en økonomisk aktivitet og Virksomheden drives fra et forretningssted (lokaler) Forretningsstedet skal have karakter af at være fast (varighed) Virksomheden skal udøves gennem dette faste driftssted (aktivitet) 56

57 Fast driftssted Undtagelser fra fast driftssted Uafhængige repræsentanter Et bygnings-, anlægs, eller installationsarbejde skal i sig selv have en varighed over 12 måneder (flere DBO angiver anden periode) Vurdering på hver enkelt arbejde/opgave Delkontrakter Flere successive kontrakter Forretningsaktiviteten der udøves fra et fast forretningssted, men er af forberedende eller hjælpende karakter Lager, udstilling eller udstilling af varer (indretninger, lager) Indkøb af varer eller fremskaffelse af oplysninger Virksomhed af forberedende eller hjælpende art 57

58 Fast driftssted Indkomstopgørelse for fast driftssted Regnskab baseret på løbende bogføring Bogføringsloven Mindstekravsbekendtgørelsen Sambeskatningsbekendtgørelsen Opgørelse af skattepligtig indkomst efter almindelige principper Samskatning afhænger af om der er valgt international sambeskatning Hvis international sambeskatning -> medregnes Hvis ikke international sambeskatning medregnes ikke 58

59 Arbejdsudleje til Norge Vær opmærksom på, at når der udlejes medarbejdere til norske virksomheder, medfører det væsentlige forpligtelser for den danske virksomhed Den danske virksomhed har pligt til at rapportere lønforhold, indeholde og afregne norsk skat/social sikring Medarbejderne har pligt til at lave norsk selvangivelse Følgende registreringer skal påbegyndes, inden arbejdet i Norge startes: Registrering af medarbejdere Anmodning om organistationsnummer Anmodning om ID-kort, hvis medarbejderne arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen Social sikring (Pensionsstyrelsen) dansk og norsk social sikring Regulering af skatteforhold/fritagelseserklæring for indeholdelse af kildeskat til Danmark Arbejdsgiverforpligtelser løn og skat til Norge 59

60 Arbejdsudleje til Norge Der indtræder skattepligt til Norge fra første dag for medarbejderen, hvorfor den danske arbejdsgiver Skal indeholde norsk skat og social sikring i henhold til trekktabell fra de norske skattemyndigheder Skal afregne den norske skat hver anden måned Skal indsende lønn- og trekkopgave for året Skal indsende årsopgave for arbejdsgiverafgift Medarbejderen har endvidere pligt til at lave norsk selvangivelse 60

61 Entreprisekontrakt med norsk kunde Vær opmærksom på, at når der indgås en entreprisekontrakt med en norsk virksomhed, medfører det forpligtelser for den danske virksomhed Den danske virksomhed har pligt til at rapportere lønforhold, evt. indeholde og afregne norsk skat/social sikring (hvis skattepligt) Følgende registreringer skal påbegyndes, inden arbejdet i Norge startes: Registrering af medarbejdere Anmodning om organistationsnummer Anmodning om ID-kort, hvis medarbejderne arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen Social sikring (Pensionsstyrelsen) dansk og norsk social sikring Regulering af skatteforhold/fritagelseserklæring for indeholdelse af kildeskat til Danmark Arbejdsgiverforpligtelser Moms 61

62 Entreprisekontrakt med norsk kunde De nævnte registreringer skal foretages, uanset om der etableres fast driftssted eller ej, og uanset om medarbejderne bliver skattepligtige til Norge eller ej Der skal således altid ved en entreprisekontrakt ske Rapportering til Norge vedrørende kontrakten samt vedrørende de medarbejdere, som har været i Norge og udføre arbejde i henhold til entreprisekontrakten Hvis der bliver skattepligt til Norge for medarbejderne, vil der blive tilsendt skattekort samt trekktabell Arbejdsgiver skal indeholde og afregne norsk skat/social sikring Hvis der er fast driftssted, skal selskabet endvidere lave regnskab/selvangivelse til Norge vedr. det faste driftssted 62

63 Spørgsmål? 63

64 Medarbejdere ind i Danmark Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft De skattemæssige forhold er på samme måde som for danske medarbejdere Der skal indeholdes og afregnes dansk skat og arbejdsmarkedsbidrag Der skal ske indberetning af lønforhold til SKAT Blanket skal altid udfyldes og indsendes til SKAT ved ansøgning om dansk CPR-nr. og skattekort 64

65 NYE SKÆRPEDE REGLER arbejdsudleje til Danmark Skærpelse af de eksisterende regler om arbejdsudleje Arbejdsudlejebegrebet strammes, når der anvendes udenlandsk arbejdskraft i Danmark, og arbejdet der udføres er en integreret del af den danske virksomhed Har virkning for aftaler om arbejdsudleje, der indgås eller ændres fra og med den 20. september 2012 Allerede indgåede aftaler omfattes fra og med den 1. oktober

66 Arbejdsudleje Gamle regler: Arbejdsudleje -> medarbejdere omfattes af beskatning i Danmark Udenlandsk arbejdsgiver indgår en aftale med en dansk virksomhed om at stille udenlandsk arbejdskraft til rådighed for den danske virksomhed Ingen afgørende betydning, hvilket arbejde der skal udføres Den danske virksomhed disponerer over den udenlandske medarbejder i den aftalte periode Lønnen udbetales forsat af den udenlandske arbejdsgiver Kortvarig entrepriseaftale -> ingen beskatning af medarbejderen i Danmark Udenlandsk arbejdsgiver indgår en aftale med en dansk virksomhed om levering af en konkret ydelse Ingen afgørende betydning, hvilket arbejde der skal udføres, når blot aftalen opfylder betingelserne for at være en entrepriseaftale 66

67 NYE SKÆRPEDE REGLER arbejdsudleje til Danmark Der sker NU beskatning i Danmark, når udenlandsk arbejdskraft modtager vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde i Danmark, når arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde Arbejde, som vedrører den danske virksomheds kerneydelse eller Arbejde, som udføres som et naturligt led i en virksomheds drift eks. bogholderi, rengøring eller kantinedrift Dette betyder, at hvis der udføres arbejde, som udgør en integreret del af den danske virksomhed i henhold til en aftale indgået med en udenlandsk virksomhed, er der nu altid tale om arbejdsudleje Det er således ikke længere muligt at indgå en entrepriseaftale om udførsel af sådanne arbejdsopgaver, når der anvendes udenlandsk arbejdskraft Undtaget er dog, hvis den danske virksomhed på permanet basis har outsourcet opgaven til en selvstændig virksomhed, således at arbejdsopgaven ikke længere er integreret i den danske virksomhed 67

68 NYE SKÆRPEDE REGLER arbejdsudleje Udfordring: Hvilket arbejde udgør en integreret del af den danske virksomhed TVIVL? Der skal søges bindende svar hos SKAT 68

69 Arbejdsudleje Forpligtelser for danske virksomheder som lejer arbejdskraft i udlandet? Der er pligt til at indeholde 8% i arbejdsmarkedsbidrag og 30% i arbejdsudlejeskat Den udenlandske virksomhed skal give oplysning om medarbejderens løn for det udførte arbejde, og der skal foretages beregning af den danske skat på baggrund af disse oplysninger Hvis ikke disse oplysninger er tilgængelige, skal der indeholdes skat af fakturabeløbet ved betaling til den udenlandske virksomhed Der skal ske månedlig indberetning til SKAT via blanket Dansk virksomhed hæfter for skatten over for SKAT 69

70 Hvornår gælder reglerne om arbejdsudleje ikke? Hvis den udenlandske medarbejder bliver fuldt skattepligtig til Danmark Ved flytning til Danmark eller ophold i Danmark i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder Hvis der er tale om en udenlandsk selvstændig erhvervsdrivende, der stiller sin egen arbejdskraft til rådighed for den danske virksomhed Efter danske regler kan man ikke leje sig selv ud, og dette gælder også, selvom personen anses for at være selvstændig i sit hjemland Hvis personen er lønmodtager efter danske regler, skal der ske beskatning som en lønmodtager i Danmark, dvs. den danske virksomhed skal indeholde skat og arbejdsmarkedsbidrag efter de almindelige regler Hvis han er selvstændig erhvervsdrivende efter de danske regler, så skal personen selv sørge for afregning af sin skat 70

71 Entreprisekontrakter Dansk virksomhed indgår en aftale med en udenlandsk virksomhed om at få udført en konkret opgave Opgaven opfylder betingelserne for at være en entrepriseaftale Arbejdet i Danmark udgør ikke en integreret del af den danske virksomhed, hvorfor der ikke er tale om arbejdsudleje Arbejdet i Danmark er af længerevarende karakter Dansk virksomhed har ikke forpligtelser over for SKAT 71

72 Spørgsmål? 72

73 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte os: Mette Lehmann Eskildsen Frank Bay Poulsen Lars Pertou Vestergaard Skatterådgiver IT-chef HR-chef Download Beierholm App 73

74 Tak for i dag 74

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 3 Ejerlederen Optimeret forretningsanalyse

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.dk 1 Indhold 13.00 Kort introduktion 13.00 Nyt om personalegoder 13.30 Momsfradrag

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

SEB s aktieopsparingsordning 2008

SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere