Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt."

Transkript

1 Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

2 Frhldsregler ved muligt kmprmitteret system. Guide til ptimering af efterfrskning del 1 10 hvedpunkter Indsæt en kmpetent persn til at håndtere sagen. Integritet - Tag backup af systemet under mistanke. Nter systemets / serverens tidsstempling i frhld til realtiden. Tag et øjebliksbillede af aktivitet på aktuelt system (Netstat, Fprt etc.) Vær pmærksm på andre systemer sm kan være interessante (firewall, prxy, rutere etc.) Opsæt eventuelt netværkssniffer med henblik på analyse af trafikken. Identificer mulige lgfiler både på det kmprmitteret system, samt firewall / prxy / rutere. Undlad selv at tage affære ved at kntakte eksterne parter. Frsøg at klarlægge, m systemet er aktuelt kmprmitteret. Tag kntakt til plitiet lkalt fr anmeldelse, eller Rigsplitiets Kriminaltekniske Afd. IT-sektinen fr vejledning på tlf.: Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

3 Km på frkant med efterfrskningen. Guide til ptimering af efterfrskning del 2 10 hvedpunkter IT- Sikkerheds plitik, hvr efterfrskning er tydeliggjrt. Udarbejd et regelsæt fr, hvrnår virksmheden ønsker at anmelde til plitiet. Identificer en krdinatr i virksmheden, sm er kmpetente til at styre en given situatin. Identificer kmpetence persner, der er eksperter på virksmhedens anvendte systemer evt. eksterne sikkerhedsknsulenter hvis nødvendigt. Udarbejd et netværksdiagram, så systemernes sammenhæng let kan klarlægges. Opsæt ptimal lgning / audit hvis muligt på særskilt lg server med begrænset adgang. Overvej eventuelt et IDS system. Synkrniser servere/systemer med tids server. Identificer prcedure fr indsættelse af netværkssniffere. Identificer prcedure fr hurtig databackup. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

4 Quick Guide - ptimer efterfrskningsmulighederne Visinen: Målet: At gøre virksmheder i stand til at handle på den mest ptimale måde i relatin til bevismateriale, der senere skal bruges i frbindelse med en evt. straffe eller civilretlig sag. At ptimere virksmheders kendskab til de efterfrskningsskridt der er nødvendige fr at muliggøre frfølgning af en sag - hvad enten den ender sm en straffesag eller sm en civilretlig sag. At virksmhederne handler efter denne guide. At kendskabet til guiden udbredes mest muligt. Indledning: Det har længe været et ønske, at der blev udarbejdet en guide til, hvrdan virksmheder frhlder sig i relatin til bevissikring af materiale i frbindelse med uautriseret adgang til IT-systemer eller frsøg på samme. Ønsket kmmer bredt fra såvel den industrielle sm den finansielle sektr. Bevissikring i sådanne sager adskiller sig markant fra den fysiske verden, hvr plitiet i frbindelse med f.eks. en drabssag eller andet selv står fr bevissikringen på et traditinelt gerningssted. Der har til tider været kritik af, at virksmhederne j selv skal frestå efterfrskningen. En virksmhed med stre, kmplicerede IT-systemer har næppe nget større ønske m, at plitiet indfinder sig, spærrer mrådet af g begynder at frdybe sig i systemerne. Plitiet har i dag særligt uddannede specialister til at efterfrske denne frm fr kriminalitet, men det må dg stå helt klart, at efterfrskning altid vil fregå i nært samarbejde med den virksmhed, hvis systemer er kmprmitterede, idet administratren det pågældende sted er den eneste, sm kender systemet indgående. Anmelderen må derfr gså være indstillet på dette samarbejde igennem sagsfrløbet. Plitiet kan altid kntaktes fr en ufrmel snak m, hvad der kan være sket, g m det passerede i givet fald kan anses fr at være ulvligt gså uden at indgive en anmeldelse. Mange tvivls spørgsmål kan afklares ved en sådan ufrmel henvendelse. Virksmheder bør ikke være tilbagehldende med en sådan henvendelse af frygt fr at blive ekspneret. Det vil altid stå klart, m en reel anmeldelse er indgivet g hvilke knsekvenser det måtte medføre. Det skal bemærkes, at denne guide er praktisk rienteret. At verhlde gældende lvgivning er til enhver tid p til den enkelte virksmhed, der ønsker at anvende denne guide. Hvad er et bevis? I den fysiske verden er beviser spr, der peger på en gerningsmand det kan være fingeraftryk, bldspr, ftptagelser, vidnefrklaringer.s.v. I den digitale verden er der sjældent ngen af de nævnte beviser tilstede. Sm ftest er der udelukkende tale m digitale fingeraftryk. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

5 IP-adresser er en vægtig faktr, når vi taler efterfrskning. Det er i mange tilfælde den eneste vej videre i en efterfrskning, men gerningsmænd kan gså efterlade sig en signatur på andre måder eks. en adgang til en ftp-server, i ini-filer, kaldenavne eller lignende. Det må derfr understreges, at hver en bit på et system i den sidste ende kan være ptentielt elektrnisk bevis. Vigtigheden af det elektrniske bevis Det elektrniske bevis er afgørende. Ikke blt i sager vedrørende indtrængen i virksmhedens systemer udefra, men i stigende grad gså til en lang række af andre frbrydelser, der kan være begået md en virksmhed. Det kan fr eksempel være tilstedeværelse af børneprngrafi på et af virksmhedens systemer (servere eller arbejdsstatiner), misbrug af s, frtrligt materiale, der videresendes til presse eller knkurrerende virksmhed, en tidligere ansat, der frtsat har adgang til systemerne. Listen er lang. Enhver af disse eksempler kan ende med en retssag, g det er her betydningen af det elektrniske bevis står sin prøve. J mere man kan dkumentere, j større chance er der fr, at en sag kan vindes. Det er svært at give en definitin på det endegyldige bevis, der sm nævnt kan det findes mange steder på systemet. Virksmheden har frståeligt en interesse i hurtigt at få reetableret systemerne set ud fra et frretningsmæssigt synspunkt, men hvis sikring af beviserne grundlæggende ikke er i rden, kan det være vanskeligt i den sidste ende at føre en retssag,. Guidens 2. del giver et bud på, hvilke tiltag man kan gøre fr at frberede sig. Integritet Ngle grundprincipper vedrørende beviser er, at de skal kunne præsenteres trværdigt i en eventuel retssag, g at der ikke må være tvivl m disse. Det gælder naturligvis gså digitale beviser i frm af lgfiler etc. Det er derfr vigtigt, at integriteten i de elektrniske beviser sikres. Det kan gøres ved at tage en backup i så tidlig en fase sm muligt. J mere der gøres ud af bevissikringen - j større vægt kan denne frm fr beviser tillægges. Hvad gør jeg så? Guiden er udarbejdet i 2 dele. En 10 - punkts udgave, der giver bud på, hvrdan virksmheden frhlder sig, når det er gået galt, g endnu en 10 punkts udgave med bud på hvad der kan gøres fr at ptimere de efterfrskningsmæssige muligheder før det går galt. Guiden er psat i punkfrm g kan betegnes sm en checkliste, men den frdrer - sikkert fr de fleste - at de enkelte punkter uddybes nærmere, hvilket gøres i det følgende. Frhldsregler ved et muligt kmprmitteret system. 1. Indsæt en kmpetent persn til at håndtere sagen. Det er væsentligt, at der i virksmheden findes en persn, der har den frnødne tekniske indsigt i systemerne. Derfr bør en sådan indsættes til at håndtere situatinen. Denne bør i frvejen have et mandat til at handle på virksmhedens vegne. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

6 Det kan evt. være en systemadministratr i virksmheden, men gså gerne en udefra kmmende knsulent, hvis virksmheden ikke selv råder ver frnøden kmpetence. Det er ikke sjældent, at det er en direktør i virksmheden, der henvender sig i en anmeldelsessituatin g dermed ønsker at være kntaktled til plitiet. Det er helt i rden i starten, men kmmunikatin vedrørende det tekniske bør dirigeres hen til en tekniker. Den direkte kmmunikatin mellem den teknisk kmpetente persn, g eventuelt plitiet er af str vigtighed. 2. Integritet tag backup af systemet under mistanke. Det er, sm indledningsvis nævnt, vigtigt at sikre integriteten af de systemer der mistænkes. Det er fristende at begynde at arbejde på systemet fr at søge sprene g det ses fte. Når mistanken er str nk, bør man øjeblikkeligt tage en backup af systemet. Når først den er sikret, er der ikke nget i vejen fr at undersøge systemet, g eventuelt lade det køre videre i det mfang, man finder det frsvarligt. Det er j ikke sikkert, at man sådan uden videre kan tage systemet ud af prduktin. Vær dg pmærksm på, hvilke skader systemet eventuelt frøver md andre systemer er det eksempelvis med i et Ds angreb? Det er vigtigt at sikre en fuld backup evt. disaster backup af systemet. Ved tape backup er det blt vigtigt at infrmere m, hvilken båndtype, sftware, samt versin der er anvendt således at plitiet eller andre kan indpasse dette i frbindelse med en efterfølgende dataundersøgelse. Det er samtidig vigtigt at skelne imellem en databackup g en fuld diskdump (bitcpy). Ved den fulde diskdump er det gså muligt at søge efter beviser i det uallkerede mråde, hvr der ved databackup kun kan søges i det aktive filsystem. Søgning i det uallkerede mråde er aktuelt i frbindelse med søgning efter materiale, sm gerningsmanden har slettet. Evt. kan anvendes Linux DD, Symantec Ghst, eller andet frmat. Plitiet anvender selv EnCase g Frensic Tlkit til selve dataundersøgelsen, g disse værktøjer kan gså håndtere frskellige frmer fr Backup bl.a. Linux DD. Backup er det grundlæggende bevis i sagen. Uanset m der i senere faser fretages udtræk til dkumentatin, så vil en sådan backup altid kunne tages frem i tvivlstilfælde. Data sm er greppet ud fra eksempelvis en lgfil, er et gdt g verskueligt arbejdsgrundlag, men af hensyn til integriteten er det stadigt vigtigt at have råmaterialet. Plitiet er naturligvis pmærksm på, at en fuld backup kan indehlde frretningsmæssige følsmme plysninger, men disse vil naturligvis ikke indgå i en eventuel sag. Kun materiale relevant fr sagen vil blive udtrukket g dkumenteret. 3. Nter serverens tidsstempling i frhld til realtiden. Tidspunkterne på de berørte systemer skal nteres g sammenhldes med realtiden eventuelt frk. klkken eller tekst-tv. Tidspunkter er af str betydning i sager, idet det nøjagtige tidspunkt kan være afgørende fr at identificere, hvem der har været tildelt en IP-adresse på et givent tidspunkt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

7 4. Tag et øjebliksbillede af aktivitet på aktuelt system (Netstat, Fprt etc.) Selvm der er taget en fuld backup af systemet, g denne kan køres p igen, er det en str hjælp at tage et øjebliksbillede af systemet. Det vil i praksis sige, hvilke prcesser kører, hvilke prte er åbne, g ikke mindst, hvilke fjernsystemer er tilsluttet systemet. Til brug fr dette kan anvendes kmmanden netstat -an, udskrevet til en fil (netstat an >filnavn.txt) husk at angive nøjagtig dat / tidspunkt fr, hvrnår det er fretaget. Vær pmærksm på, at et kmprmitteret system kan have fået skiftet lige netp denne fil ud anvend derfr helst en fil, hvr integriteten er sikret. Det er altid en gd ide fr en systemadministratr, at have de mest nødvendige (riginale) filer på Cd-rm eller andet medie. På Windws systemer kan Fprt fra anvendes til at identificere ukendte prte g deres tilhørende applikatiner. Denne udskrives gså til en fil (Fprt p > filnavn.txt) Husk igen dat / tidspunkt. Fprt er freeware. 5. Vær pmærksm på andre systemer sm kan være interessante (firewall, prxy, rutere etc) Det er ikke nødvendigvis altid tilstrækkeligt med de lgfiler, der findes på det aktuelle system / server. Står serveren f.eks. på et LAN kan infrmatiner fra f.eks. firewall, prxy-server, ruter m.v. være yderst relevante. En gd lgfil, der blt henviser til virksmhedens firewall har ingen værdi, hvis det ikke er muligt at se næste spr i firewallens lg. Der skal sikres infrmatiner hele vejen fra virksmhedens gateway til Internet g ind til det aktuelle system. Overvej hvrdan man i øvrigt er kmmet ind til det berørte system kan firewallen gså være kmprmitteret? 6. Opsæt eventuelt en netværkssniffer med henblik på analyse af trafikken. Det er i mange tilfælde uverskueligt at pege på nget knkret, der fregår på systemet. I et WinNT system er det i værste fald ikke muligt at finde nget. Vær pmærksm på, at det er muligt at skjule filer g prcesser i et sådant system. Ved at dumpe netværkstrafikken er det muligt at identificere de skjulte prcesser, der eventuelt kører. Af hensyn til risiken fr at blive pdaget er det ideelle at sætte snifferen p på et selvstændigt system. Selv ved et krtvarigt dump af trafik kan være værdifuldt. Der er eksempler på, at ftp-servere (bl.a. Serv-U) har været skjult helt i Windws systemet, men er identificeret via netværkssnifferen. Af mulige sniffer kan anvendes Ethereal, der findes både i en Windws g Linux versin. Se eventuelt Råtrafikken kan senere være til str hjælp i efterfrskningen, men det lades p til den enkelte virksmhed at vurdere, hvrvidt ttal dump af trafik kan fretages. Generelt er det dg sådan, at en virksmhed legalt kan dumpe egen trafik, med henblik på analyser. Virksmheden kan så vergive denne trafik til plitiet sm eventuelt bevis. At virksmheden frbehlder sig ret til at dumpe trafikken, kan være et punkt i ITsikkerheds plitikken. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

8 7. Identificer mulige lgfiler både på det kmprmitterede system, samt firewall / prxy / ruter. Det er en str hjælp i frbindelse med en eventuel efterfrskning, at virksmheden selv er behjælpelig med at identificere de lgfiler, der måtte være relevante i sagen. Sm tidligere nævnt kender virksmheden selv sine systemer bedst. Husk igen, at lgfiler fra flere systemer kan være nødvendige fr at sammenkæde hændelsen g i sidste ende identificere en fjendtlig IP-adresse. Der er intet i vejen fr at fretage udtræk fra de frskellige lgfiler (evt. hvis kun en IP-adresse er interessant) husk blt, at den kmplette lgfil skal frefindes i uredigeret frm (integritet). 8. Undlad selv at tage affære ved at kntakte eksterne parter. Hvis virksmheden ønsker at fretage en anmeldelse til plitiet eller anlægge en privat sag er det vigtigt, at der ikke selvstændigt indledes en efterfrskning ud af huset. Der er adskillige eksempler på, at der er rettet henvendelse til abuse hs eksterne ISP ere, hvrefter disse igen har rettet henvendelse til deres kunder, der så har mulighed fr at slette spr efter sig. De endelige beviser ligger sm ftest ikke på de kmprmitterede systemer, men findes i frbindelse med ransagning g beslaglæggelse hs gerningsmanden g efterfølgende undersøgelse af dennes cmputere. Det kan naturligvis være nødvendigt at kntakte egen ISP, men det bør gøres klart fr ISP en, at denne ikke fretager sig yderligere end de aftalte undersøgelser (f.eks. ved at kntakte gerningsmandens ISP.s.v.). 9. Frsøg at klarlægge, m systemet er aktuelt kmprmitteret. Det er vigtigt at sndre imellem et aktuelt kmprmitteret system altså hvr gerningsmanden kan være kblet til systemet her g nu g et system, der nk er kmprmitteret, men hvr der ikke er aktuel aktivitet. Ved et aktuelt kmprmitteret system er der naturligvis størst mulighed fr at sikre de nødvendige beviser. Dette set ud fra, at hackere gør et strt arbejde ud af at skjule deres færden på systemer inden de frlader dem. Ved et aktuelt kmprmitteret system bør plitiet inddrages med det samme g gerne i frm af en ufrmel henvendelse. 10. Tag kntakt til plitiet lkalt fr anmeldelse eller Rigsplitiets Kriminal Tekniske Afd. IT-sektinen fr vejledning på Sm udgangspunkt skal en anmeldelse indgives til det lkale pliti. Det lkale pliti har så mulighed fr at trække på assistance via Rigsplitiets IT-sektin under Tekniske Afdeling. IT-sektinens frmål er primært at bistå plitikredsene med efterfrskning i alle sager vedrørende IT-kriminalitet. IT-sektinen står gerne til rådighed fr den ufrmelle samtale med virksmhederne, g kan i så fald kntaktes direkte. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

9 Km på frkant med efterfrskningen Guidens 2. del. 1. IT-sikkerheds plitik, hvr efterfrskning er tydeliggjrt. Megen usikkerhed m hvrdan en virksmhed skal frhlde sig ved mistanke m misbrug af systemer etc. kan helt eller delvist elimineres, hvis en virksmhed på frhånd tager højde fr, at situatiner af den art kan pstå. IT-sikkerheds plitikken er et glimrende sted at implementere sådanne frhldsregler. Det er her muligt på frhånd at tage højde fr størsteparten af de punkter, sm tidligere er nævnt. En gennemarbejdet plan, hvr prcedurer er fastlagt i rammer, vil skabe den nødvendige r der skal til fr at arbejde ptimalt med bevissikringen. Awareness verfr brugere i virksmheden er gså et væsentligt punkt. Det er set, at en medarbejder ikke nødvendigvis af nd vilje ødelægger et bevis ved f.eks. at slette en helt. Det digitale spr i en findes i den prindelige header, g en udprintet versin har ingen værdi, hvis ikke headeren er sikret. Det nytter altså ikke meget blt at videresende en , da de prindelige header plysninger så går tabt. 2. Udarbejd et regelsæt fr, hvrnår virksmheden ønsker at anmelde til plitiet. Det er vigtigt at virksmheden gør sig klart, hvrnår g i hvilke situatiner man ønsker at anmelde sager vedrørende IT-kriminalitet. Sagerne sm vedrører vertrædelse af Straffelvens 263 er - sm lven er i dag - betinget ffentligt påtalt, hvilket betyder, at virksmheden skal gøre sig klart, m den vil frfølge en sådan sag hele vejen igennem. Det er før set, at sager, der har været efterfrsket et stykke tid, må pgives hvis en anmelder ikke længere ønsker at frfølge sagen. En sag under efterfrskning kan hldes frtrlig med respekt fr de reaktiner efterfrskningsskridt medfører. Hvis sagen ender i retten, er sådanne sager sm udgangspunkt ffentligt tilgængelige. 3. Identificer en krdinatr i virksmheden, sm er kmpetent til at styre en given situatin. Virksmheden bør identificere hvilke nøglepersner der ønskes anvendt i situatiner, hvr en ptentiel sag pstår. En kmpetent krdinatr behøver ikke nødvendigvis være den der har det dybdegående tekniske kendskab til de implicerede systemer han kan mere sammenlignes med en prjektleder. 4. Identificer kmpetente persner, der er eksperter på virksmhedens anvendte systemer evt. eksterne sikkerhedsknsulenter hvis nødvendigt. Persner med en kmpetent teknisk viden m de enkelte systemer er vigtig. Såfremt virksmheden ikke selv råder ver sådanne, kan en ekstern knsulent fra et sikkerhedsfirma anvendes. Dette gælder naturligvis gså, hvis hsting g sikkerhed i frvejen er utsurcet til en ekstern virksmhed. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

10 5. Udarbejd et netværksdiagram, så systemernes sammenhæng let kan klarlægges. Systemers pbygning g sammenhænge er fte kmplekse. Kendskab til selve netværksstrukturen er et vigtigt element fr at kunne klarlægge g belyse en sag - g i sidste ende pklare, hvrdan et system eventuelt er kmprmitteret. Det er derfr en frdel, at der i selve beredskabet freligger et netværksdiagram, sm kan belyse disse punkter g hermed fremme kmmunikatinen g hindre misfrståelser. Et netværksdiagram - der er et meget følsmt dkument - vil ikke indgå sm sags materiale, men alene være et arbejdsdkument imellem virksmheden g efterfrskeren. 6. Opsæt ptimal lgning / auditing. F. eks lgning på særskilt lg server med begrænset adgang. Manglende lginfrmatin g auditing på systemerne er tit en kendsgerning, g det kan føre til, at det ikke er muligt at kmme videre i en efterfrskning. Det bør derfr vervejes at sætte så meget lgning p sm muligt, ligesm den tilgængelige auditing bør aktiveres. Dette vil give ptimale muligheder fr at finde de elektrniske spr, sm er nødvendige. Med hensyn til lgningen er det endvidere en str frdel, hvis lgningen fretages særskilt g helst på en særskilt server. Hackere er fte meget bevidste m at slette sprene efter sig, g hvis lgningen er psat default gør det arbejdet fr hackerne meget nemmere. De færdige hacker tls sm er let tilgængelige på Internettet, vil i flere tilfælde være knstrueret således, at de gså sletter spr i lgfiler / eventlgs. Det frdrer selvsagt, at lgningen er default, hvilket er endnu et argument fr at tænke alternativt. Husk, at det primært er i lgningen, at de elektrniske beviser skal findes. Det er endvidere vigtigt at verveje, hvad der skal lgges. Surce IP, Dat/Tidspunkt, Surce prt, Target IP, Target prt er ngle af de vigtige pster, men det er naturligvis gså vigtigt at det er muligt at se, hvad der reelt er fregået f.eks. i en IIS lg se hvilke kmmander, der er anvendt, styresystem, brwser etc. Dette vil naturligvis være frskelligt fra system til system, men essensen er, at der i lgningen er tilstrækkelig infrmatin til at bevise handlingen. I audit er der en tendens til kun at sætte audit på failure, men det kan være lige så vigtigt at sætte audit på succes. 7. Overvej eventuelt et IDS system. Såfremt virksmheden har mulighed fr det, er det en frdel at indføre IDSsystemer. Dette vil i mange tilfælde muliggøre identifikatin af mulige angreb i en tidlig fase. 8. Synkrniser servere/systemer med tids server. Det er vigtigt at alle berørte enheder, (firewall, rutere, servere m.v.) synkrniseres med en tidsserver, således at der altid er tale m realtid på samtlige enheder i rutningen. Såfremt beviserne skal findes på flere enheder er det en str hjælp, at der er tale m krrekte realtider. Det er væsentligt nemmere at dkumentere ved en eventuel senere retssag. Frskellige tidsstemplinger på frskellige invlverede Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

11 enheder vil altid være genstand til frvirring. Det krrekte tidspunkt er vigtigt, hvis en bruger af en IP-adresse senere skal identificeres. 9. Identificer prcedure fr indsættelse af netværkssniffere. At psætte en netværkssniffer er ikke nødvendigvis en nem sag, g det kan derfr være en frdel at øve sig på dette i en testsituatin, således at man i den skarpe situatin har en helt fastlagt prcedure fr, hvrdan der skal reageres, hvilke sniffere g hardware der skal bruges e.t.c. I en øjeblikssituatin skal tingene sm regel gå hurtigt, g ved at frberede sig effektivt, frøges chancerne samtidig fr at tingene gøres rigtigt. Sm tidligere nævnt er frmatet trafikken dumpes i, ikke det vigtigste, men Ethereal g TCP-dump er værktøjer, der kmmer med et utput, sm kan knverteres m til de værktøjer, sm f.eks. plitiet anvender. (Prceduren bør være beskrevet i ITsikkerheds plitikken). 10. Identificer prcedure fr hurtig databackup. En databackup er heller ikke nget der fretages på et øjeblik, hvis ikke en vis frberedelse har fundet sted. Det fleste virksmheder råder ver backup-systemer, men alligevel er det en gd idé at frberede prceduren - igen i lyset af, at der kan blive brug fr at handle hurtigt. Er det i øvrigt nødvendigt at geninstallere eget system ud fra en i frvejen sikret backup - så vær pmærksm på, m denne backup er ren. Det er før set, at et system er geninstalleret fra en backup, der i frvejen har været hacket med deraf følgende installerede trjanere. Afslutning: Frmålet med denne guide er at højne awareness mkring efterfrsknings- prblematikken. Ingen frventer, at denne guide fører til uddannede efterfrskere, men det er håbet, at den har givet anledning til at sætte tanker i gang m, hvad der egentlig skal til fr at føre en gd sag. Listen er ikke udtømmende, men de mest vitale punkter skulle gerne være dækket. Denne guide kan frit distribueres g anvendes såfremt indhldet i guiden ikke ændres. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere