Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt."

Transkript

1 Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

2 Frhldsregler ved muligt kmprmitteret system. Guide til ptimering af efterfrskning del 1 10 hvedpunkter Indsæt en kmpetent persn til at håndtere sagen. Integritet - Tag backup af systemet under mistanke. Nter systemets / serverens tidsstempling i frhld til realtiden. Tag et øjebliksbillede af aktivitet på aktuelt system (Netstat, Fprt etc.) Vær pmærksm på andre systemer sm kan være interessante (firewall, prxy, rutere etc.) Opsæt eventuelt netværkssniffer med henblik på analyse af trafikken. Identificer mulige lgfiler både på det kmprmitteret system, samt firewall / prxy / rutere. Undlad selv at tage affære ved at kntakte eksterne parter. Frsøg at klarlægge, m systemet er aktuelt kmprmitteret. Tag kntakt til plitiet lkalt fr anmeldelse, eller Rigsplitiets Kriminaltekniske Afd. IT-sektinen fr vejledning på tlf.: Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

3 Km på frkant med efterfrskningen. Guide til ptimering af efterfrskning del 2 10 hvedpunkter IT- Sikkerheds plitik, hvr efterfrskning er tydeliggjrt. Udarbejd et regelsæt fr, hvrnår virksmheden ønsker at anmelde til plitiet. Identificer en krdinatr i virksmheden, sm er kmpetente til at styre en given situatin. Identificer kmpetence persner, der er eksperter på virksmhedens anvendte systemer evt. eksterne sikkerhedsknsulenter hvis nødvendigt. Udarbejd et netværksdiagram, så systemernes sammenhæng let kan klarlægges. Opsæt ptimal lgning / audit hvis muligt på særskilt lg server med begrænset adgang. Overvej eventuelt et IDS system. Synkrniser servere/systemer med tids server. Identificer prcedure fr indsættelse af netværkssniffere. Identificer prcedure fr hurtig databackup. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

4 Quick Guide - ptimer efterfrskningsmulighederne Visinen: Målet: At gøre virksmheder i stand til at handle på den mest ptimale måde i relatin til bevismateriale, der senere skal bruges i frbindelse med en evt. straffe eller civilretlig sag. At ptimere virksmheders kendskab til de efterfrskningsskridt der er nødvendige fr at muliggøre frfølgning af en sag - hvad enten den ender sm en straffesag eller sm en civilretlig sag. At virksmhederne handler efter denne guide. At kendskabet til guiden udbredes mest muligt. Indledning: Det har længe været et ønske, at der blev udarbejdet en guide til, hvrdan virksmheder frhlder sig i relatin til bevissikring af materiale i frbindelse med uautriseret adgang til IT-systemer eller frsøg på samme. Ønsket kmmer bredt fra såvel den industrielle sm den finansielle sektr. Bevissikring i sådanne sager adskiller sig markant fra den fysiske verden, hvr plitiet i frbindelse med f.eks. en drabssag eller andet selv står fr bevissikringen på et traditinelt gerningssted. Der har til tider været kritik af, at virksmhederne j selv skal frestå efterfrskningen. En virksmhed med stre, kmplicerede IT-systemer har næppe nget større ønske m, at plitiet indfinder sig, spærrer mrådet af g begynder at frdybe sig i systemerne. Plitiet har i dag særligt uddannede specialister til at efterfrske denne frm fr kriminalitet, men det må dg stå helt klart, at efterfrskning altid vil fregå i nært samarbejde med den virksmhed, hvis systemer er kmprmitterede, idet administratren det pågældende sted er den eneste, sm kender systemet indgående. Anmelderen må derfr gså være indstillet på dette samarbejde igennem sagsfrløbet. Plitiet kan altid kntaktes fr en ufrmel snak m, hvad der kan være sket, g m det passerede i givet fald kan anses fr at være ulvligt gså uden at indgive en anmeldelse. Mange tvivls spørgsmål kan afklares ved en sådan ufrmel henvendelse. Virksmheder bør ikke være tilbagehldende med en sådan henvendelse af frygt fr at blive ekspneret. Det vil altid stå klart, m en reel anmeldelse er indgivet g hvilke knsekvenser det måtte medføre. Det skal bemærkes, at denne guide er praktisk rienteret. At verhlde gældende lvgivning er til enhver tid p til den enkelte virksmhed, der ønsker at anvende denne guide. Hvad er et bevis? I den fysiske verden er beviser spr, der peger på en gerningsmand det kan være fingeraftryk, bldspr, ftptagelser, vidnefrklaringer.s.v. I den digitale verden er der sjældent ngen af de nævnte beviser tilstede. Sm ftest er der udelukkende tale m digitale fingeraftryk. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

5 IP-adresser er en vægtig faktr, når vi taler efterfrskning. Det er i mange tilfælde den eneste vej videre i en efterfrskning, men gerningsmænd kan gså efterlade sig en signatur på andre måder eks. en adgang til en ftp-server, i ini-filer, kaldenavne eller lignende. Det må derfr understreges, at hver en bit på et system i den sidste ende kan være ptentielt elektrnisk bevis. Vigtigheden af det elektrniske bevis Det elektrniske bevis er afgørende. Ikke blt i sager vedrørende indtrængen i virksmhedens systemer udefra, men i stigende grad gså til en lang række af andre frbrydelser, der kan være begået md en virksmhed. Det kan fr eksempel være tilstedeværelse af børneprngrafi på et af virksmhedens systemer (servere eller arbejdsstatiner), misbrug af s, frtrligt materiale, der videresendes til presse eller knkurrerende virksmhed, en tidligere ansat, der frtsat har adgang til systemerne. Listen er lang. Enhver af disse eksempler kan ende med en retssag, g det er her betydningen af det elektrniske bevis står sin prøve. J mere man kan dkumentere, j større chance er der fr, at en sag kan vindes. Det er svært at give en definitin på det endegyldige bevis, der sm nævnt kan det findes mange steder på systemet. Virksmheden har frståeligt en interesse i hurtigt at få reetableret systemerne set ud fra et frretningsmæssigt synspunkt, men hvis sikring af beviserne grundlæggende ikke er i rden, kan det være vanskeligt i den sidste ende at føre en retssag,. Guidens 2. del giver et bud på, hvilke tiltag man kan gøre fr at frberede sig. Integritet Ngle grundprincipper vedrørende beviser er, at de skal kunne præsenteres trværdigt i en eventuel retssag, g at der ikke må være tvivl m disse. Det gælder naturligvis gså digitale beviser i frm af lgfiler etc. Det er derfr vigtigt, at integriteten i de elektrniske beviser sikres. Det kan gøres ved at tage en backup i så tidlig en fase sm muligt. J mere der gøres ud af bevissikringen - j større vægt kan denne frm fr beviser tillægges. Hvad gør jeg så? Guiden er udarbejdet i 2 dele. En 10 - punkts udgave, der giver bud på, hvrdan virksmheden frhlder sig, når det er gået galt, g endnu en 10 punkts udgave med bud på hvad der kan gøres fr at ptimere de efterfrskningsmæssige muligheder før det går galt. Guiden er psat i punkfrm g kan betegnes sm en checkliste, men den frdrer - sikkert fr de fleste - at de enkelte punkter uddybes nærmere, hvilket gøres i det følgende. Frhldsregler ved et muligt kmprmitteret system. 1. Indsæt en kmpetent persn til at håndtere sagen. Det er væsentligt, at der i virksmheden findes en persn, der har den frnødne tekniske indsigt i systemerne. Derfr bør en sådan indsættes til at håndtere situatinen. Denne bør i frvejen have et mandat til at handle på virksmhedens vegne. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

6 Det kan evt. være en systemadministratr i virksmheden, men gså gerne en udefra kmmende knsulent, hvis virksmheden ikke selv råder ver frnøden kmpetence. Det er ikke sjældent, at det er en direktør i virksmheden, der henvender sig i en anmeldelsessituatin g dermed ønsker at være kntaktled til plitiet. Det er helt i rden i starten, men kmmunikatin vedrørende det tekniske bør dirigeres hen til en tekniker. Den direkte kmmunikatin mellem den teknisk kmpetente persn, g eventuelt plitiet er af str vigtighed. 2. Integritet tag backup af systemet under mistanke. Det er, sm indledningsvis nævnt, vigtigt at sikre integriteten af de systemer der mistænkes. Det er fristende at begynde at arbejde på systemet fr at søge sprene g det ses fte. Når mistanken er str nk, bør man øjeblikkeligt tage en backup af systemet. Når først den er sikret, er der ikke nget i vejen fr at undersøge systemet, g eventuelt lade det køre videre i det mfang, man finder det frsvarligt. Det er j ikke sikkert, at man sådan uden videre kan tage systemet ud af prduktin. Vær dg pmærksm på, hvilke skader systemet eventuelt frøver md andre systemer er det eksempelvis med i et Ds angreb? Det er vigtigt at sikre en fuld backup evt. disaster backup af systemet. Ved tape backup er det blt vigtigt at infrmere m, hvilken båndtype, sftware, samt versin der er anvendt således at plitiet eller andre kan indpasse dette i frbindelse med en efterfølgende dataundersøgelse. Det er samtidig vigtigt at skelne imellem en databackup g en fuld diskdump (bitcpy). Ved den fulde diskdump er det gså muligt at søge efter beviser i det uallkerede mråde, hvr der ved databackup kun kan søges i det aktive filsystem. Søgning i det uallkerede mråde er aktuelt i frbindelse med søgning efter materiale, sm gerningsmanden har slettet. Evt. kan anvendes Linux DD, Symantec Ghst, eller andet frmat. Plitiet anvender selv EnCase g Frensic Tlkit til selve dataundersøgelsen, g disse værktøjer kan gså håndtere frskellige frmer fr Backup bl.a. Linux DD. Backup er det grundlæggende bevis i sagen. Uanset m der i senere faser fretages udtræk til dkumentatin, så vil en sådan backup altid kunne tages frem i tvivlstilfælde. Data sm er greppet ud fra eksempelvis en lgfil, er et gdt g verskueligt arbejdsgrundlag, men af hensyn til integriteten er det stadigt vigtigt at have råmaterialet. Plitiet er naturligvis pmærksm på, at en fuld backup kan indehlde frretningsmæssige følsmme plysninger, men disse vil naturligvis ikke indgå i en eventuel sag. Kun materiale relevant fr sagen vil blive udtrukket g dkumenteret. 3. Nter serverens tidsstempling i frhld til realtiden. Tidspunkterne på de berørte systemer skal nteres g sammenhldes med realtiden eventuelt frk. klkken eller tekst-tv. Tidspunkter er af str betydning i sager, idet det nøjagtige tidspunkt kan være afgørende fr at identificere, hvem der har været tildelt en IP-adresse på et givent tidspunkt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

7 4. Tag et øjebliksbillede af aktivitet på aktuelt system (Netstat, Fprt etc.) Selvm der er taget en fuld backup af systemet, g denne kan køres p igen, er det en str hjælp at tage et øjebliksbillede af systemet. Det vil i praksis sige, hvilke prcesser kører, hvilke prte er åbne, g ikke mindst, hvilke fjernsystemer er tilsluttet systemet. Til brug fr dette kan anvendes kmmanden netstat -an, udskrevet til en fil (netstat an >filnavn.txt) husk at angive nøjagtig dat / tidspunkt fr, hvrnår det er fretaget. Vær pmærksm på, at et kmprmitteret system kan have fået skiftet lige netp denne fil ud anvend derfr helst en fil, hvr integriteten er sikret. Det er altid en gd ide fr en systemadministratr, at have de mest nødvendige (riginale) filer på Cd-rm eller andet medie. På Windws systemer kan Fprt fra anvendes til at identificere ukendte prte g deres tilhørende applikatiner. Denne udskrives gså til en fil (Fprt p > filnavn.txt) Husk igen dat / tidspunkt. Fprt er freeware. 5. Vær pmærksm på andre systemer sm kan være interessante (firewall, prxy, rutere etc) Det er ikke nødvendigvis altid tilstrækkeligt med de lgfiler, der findes på det aktuelle system / server. Står serveren f.eks. på et LAN kan infrmatiner fra f.eks. firewall, prxy-server, ruter m.v. være yderst relevante. En gd lgfil, der blt henviser til virksmhedens firewall har ingen værdi, hvis det ikke er muligt at se næste spr i firewallens lg. Der skal sikres infrmatiner hele vejen fra virksmhedens gateway til Internet g ind til det aktuelle system. Overvej hvrdan man i øvrigt er kmmet ind til det berørte system kan firewallen gså være kmprmitteret? 6. Opsæt eventuelt en netværkssniffer med henblik på analyse af trafikken. Det er i mange tilfælde uverskueligt at pege på nget knkret, der fregår på systemet. I et WinNT system er det i værste fald ikke muligt at finde nget. Vær pmærksm på, at det er muligt at skjule filer g prcesser i et sådant system. Ved at dumpe netværkstrafikken er det muligt at identificere de skjulte prcesser, der eventuelt kører. Af hensyn til risiken fr at blive pdaget er det ideelle at sætte snifferen p på et selvstændigt system. Selv ved et krtvarigt dump af trafik kan være værdifuldt. Der er eksempler på, at ftp-servere (bl.a. Serv-U) har været skjult helt i Windws systemet, men er identificeret via netværkssnifferen. Af mulige sniffer kan anvendes Ethereal, der findes både i en Windws g Linux versin. Se eventuelt Råtrafikken kan senere være til str hjælp i efterfrskningen, men det lades p til den enkelte virksmhed at vurdere, hvrvidt ttal dump af trafik kan fretages. Generelt er det dg sådan, at en virksmhed legalt kan dumpe egen trafik, med henblik på analyser. Virksmheden kan så vergive denne trafik til plitiet sm eventuelt bevis. At virksmheden frbehlder sig ret til at dumpe trafikken, kan være et punkt i ITsikkerheds plitikken. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

8 7. Identificer mulige lgfiler både på det kmprmitterede system, samt firewall / prxy / ruter. Det er en str hjælp i frbindelse med en eventuel efterfrskning, at virksmheden selv er behjælpelig med at identificere de lgfiler, der måtte være relevante i sagen. Sm tidligere nævnt kender virksmheden selv sine systemer bedst. Husk igen, at lgfiler fra flere systemer kan være nødvendige fr at sammenkæde hændelsen g i sidste ende identificere en fjendtlig IP-adresse. Der er intet i vejen fr at fretage udtræk fra de frskellige lgfiler (evt. hvis kun en IP-adresse er interessant) husk blt, at den kmplette lgfil skal frefindes i uredigeret frm (integritet). 8. Undlad selv at tage affære ved at kntakte eksterne parter. Hvis virksmheden ønsker at fretage en anmeldelse til plitiet eller anlægge en privat sag er det vigtigt, at der ikke selvstændigt indledes en efterfrskning ud af huset. Der er adskillige eksempler på, at der er rettet henvendelse til abuse hs eksterne ISP ere, hvrefter disse igen har rettet henvendelse til deres kunder, der så har mulighed fr at slette spr efter sig. De endelige beviser ligger sm ftest ikke på de kmprmitterede systemer, men findes i frbindelse med ransagning g beslaglæggelse hs gerningsmanden g efterfølgende undersøgelse af dennes cmputere. Det kan naturligvis være nødvendigt at kntakte egen ISP, men det bør gøres klart fr ISP en, at denne ikke fretager sig yderligere end de aftalte undersøgelser (f.eks. ved at kntakte gerningsmandens ISP.s.v.). 9. Frsøg at klarlægge, m systemet er aktuelt kmprmitteret. Det er vigtigt at sndre imellem et aktuelt kmprmitteret system altså hvr gerningsmanden kan være kblet til systemet her g nu g et system, der nk er kmprmitteret, men hvr der ikke er aktuel aktivitet. Ved et aktuelt kmprmitteret system er der naturligvis størst mulighed fr at sikre de nødvendige beviser. Dette set ud fra, at hackere gør et strt arbejde ud af at skjule deres færden på systemer inden de frlader dem. Ved et aktuelt kmprmitteret system bør plitiet inddrages med det samme g gerne i frm af en ufrmel henvendelse. 10. Tag kntakt til plitiet lkalt fr anmeldelse eller Rigsplitiets Kriminal Tekniske Afd. IT-sektinen fr vejledning på Sm udgangspunkt skal en anmeldelse indgives til det lkale pliti. Det lkale pliti har så mulighed fr at trække på assistance via Rigsplitiets IT-sektin under Tekniske Afdeling. IT-sektinens frmål er primært at bistå plitikredsene med efterfrskning i alle sager vedrørende IT-kriminalitet. IT-sektinen står gerne til rådighed fr den ufrmelle samtale med virksmhederne, g kan i så fald kntaktes direkte. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

9 Km på frkant med efterfrskningen Guidens 2. del. 1. IT-sikkerheds plitik, hvr efterfrskning er tydeliggjrt. Megen usikkerhed m hvrdan en virksmhed skal frhlde sig ved mistanke m misbrug af systemer etc. kan helt eller delvist elimineres, hvis en virksmhed på frhånd tager højde fr, at situatiner af den art kan pstå. IT-sikkerheds plitikken er et glimrende sted at implementere sådanne frhldsregler. Det er her muligt på frhånd at tage højde fr størsteparten af de punkter, sm tidligere er nævnt. En gennemarbejdet plan, hvr prcedurer er fastlagt i rammer, vil skabe den nødvendige r der skal til fr at arbejde ptimalt med bevissikringen. Awareness verfr brugere i virksmheden er gså et væsentligt punkt. Det er set, at en medarbejder ikke nødvendigvis af nd vilje ødelægger et bevis ved f.eks. at slette en helt. Det digitale spr i en findes i den prindelige header, g en udprintet versin har ingen værdi, hvis ikke headeren er sikret. Det nytter altså ikke meget blt at videresende en , da de prindelige header plysninger så går tabt. 2. Udarbejd et regelsæt fr, hvrnår virksmheden ønsker at anmelde til plitiet. Det er vigtigt at virksmheden gør sig klart, hvrnår g i hvilke situatiner man ønsker at anmelde sager vedrørende IT-kriminalitet. Sagerne sm vedrører vertrædelse af Straffelvens 263 er - sm lven er i dag - betinget ffentligt påtalt, hvilket betyder, at virksmheden skal gøre sig klart, m den vil frfølge en sådan sag hele vejen igennem. Det er før set, at sager, der har været efterfrsket et stykke tid, må pgives hvis en anmelder ikke længere ønsker at frfølge sagen. En sag under efterfrskning kan hldes frtrlig med respekt fr de reaktiner efterfrskningsskridt medfører. Hvis sagen ender i retten, er sådanne sager sm udgangspunkt ffentligt tilgængelige. 3. Identificer en krdinatr i virksmheden, sm er kmpetent til at styre en given situatin. Virksmheden bør identificere hvilke nøglepersner der ønskes anvendt i situatiner, hvr en ptentiel sag pstår. En kmpetent krdinatr behøver ikke nødvendigvis være den der har det dybdegående tekniske kendskab til de implicerede systemer han kan mere sammenlignes med en prjektleder. 4. Identificer kmpetente persner, der er eksperter på virksmhedens anvendte systemer evt. eksterne sikkerhedsknsulenter hvis nødvendigt. Persner med en kmpetent teknisk viden m de enkelte systemer er vigtig. Såfremt virksmheden ikke selv råder ver sådanne, kan en ekstern knsulent fra et sikkerhedsfirma anvendes. Dette gælder naturligvis gså, hvis hsting g sikkerhed i frvejen er utsurcet til en ekstern virksmhed. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

10 5. Udarbejd et netværksdiagram, så systemernes sammenhæng let kan klarlægges. Systemers pbygning g sammenhænge er fte kmplekse. Kendskab til selve netværksstrukturen er et vigtigt element fr at kunne klarlægge g belyse en sag - g i sidste ende pklare, hvrdan et system eventuelt er kmprmitteret. Det er derfr en frdel, at der i selve beredskabet freligger et netværksdiagram, sm kan belyse disse punkter g hermed fremme kmmunikatinen g hindre misfrståelser. Et netværksdiagram - der er et meget følsmt dkument - vil ikke indgå sm sags materiale, men alene være et arbejdsdkument imellem virksmheden g efterfrskeren. 6. Opsæt ptimal lgning / auditing. F. eks lgning på særskilt lg server med begrænset adgang. Manglende lginfrmatin g auditing på systemerne er tit en kendsgerning, g det kan føre til, at det ikke er muligt at kmme videre i en efterfrskning. Det bør derfr vervejes at sætte så meget lgning p sm muligt, ligesm den tilgængelige auditing bør aktiveres. Dette vil give ptimale muligheder fr at finde de elektrniske spr, sm er nødvendige. Med hensyn til lgningen er det endvidere en str frdel, hvis lgningen fretages særskilt g helst på en særskilt server. Hackere er fte meget bevidste m at slette sprene efter sig, g hvis lgningen er psat default gør det arbejdet fr hackerne meget nemmere. De færdige hacker tls sm er let tilgængelige på Internettet, vil i flere tilfælde være knstrueret således, at de gså sletter spr i lgfiler / eventlgs. Det frdrer selvsagt, at lgningen er default, hvilket er endnu et argument fr at tænke alternativt. Husk, at det primært er i lgningen, at de elektrniske beviser skal findes. Det er endvidere vigtigt at verveje, hvad der skal lgges. Surce IP, Dat/Tidspunkt, Surce prt, Target IP, Target prt er ngle af de vigtige pster, men det er naturligvis gså vigtigt at det er muligt at se, hvad der reelt er fregået f.eks. i en IIS lg se hvilke kmmander, der er anvendt, styresystem, brwser etc. Dette vil naturligvis være frskelligt fra system til system, men essensen er, at der i lgningen er tilstrækkelig infrmatin til at bevise handlingen. I audit er der en tendens til kun at sætte audit på failure, men det kan være lige så vigtigt at sætte audit på succes. 7. Overvej eventuelt et IDS system. Såfremt virksmheden har mulighed fr det, er det en frdel at indføre IDSsystemer. Dette vil i mange tilfælde muliggøre identifikatin af mulige angreb i en tidlig fase. 8. Synkrniser servere/systemer med tids server. Det er vigtigt at alle berørte enheder, (firewall, rutere, servere m.v.) synkrniseres med en tidsserver, således at der altid er tale m realtid på samtlige enheder i rutningen. Såfremt beviserne skal findes på flere enheder er det en str hjælp, at der er tale m krrekte realtider. Det er væsentligt nemmere at dkumentere ved en eventuel senere retssag. Frskellige tidsstemplinger på frskellige invlverede Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

11 enheder vil altid være genstand til frvirring. Det krrekte tidspunkt er vigtigt, hvis en bruger af en IP-adresse senere skal identificeres. 9. Identificer prcedure fr indsættelse af netværkssniffere. At psætte en netværkssniffer er ikke nødvendigvis en nem sag, g det kan derfr være en frdel at øve sig på dette i en testsituatin, således at man i den skarpe situatin har en helt fastlagt prcedure fr, hvrdan der skal reageres, hvilke sniffere g hardware der skal bruges e.t.c. I en øjeblikssituatin skal tingene sm regel gå hurtigt, g ved at frberede sig effektivt, frøges chancerne samtidig fr at tingene gøres rigtigt. Sm tidligere nævnt er frmatet trafikken dumpes i, ikke det vigtigste, men Ethereal g TCP-dump er værktøjer, der kmmer med et utput, sm kan knverteres m til de værktøjer, sm f.eks. plitiet anvender. (Prceduren bør være beskrevet i ITsikkerheds plitikken). 10. Identificer prcedure fr hurtig databackup. En databackup er heller ikke nget der fretages på et øjeblik, hvis ikke en vis frberedelse har fundet sted. Det fleste virksmheder råder ver backup-systemer, men alligevel er det en gd idé at frberede prceduren - igen i lyset af, at der kan blive brug fr at handle hurtigt. Er det i øvrigt nødvendigt at geninstallere eget system ud fra en i frvejen sikret backup - så vær pmærksm på, m denne backup er ren. Det er før set, at et system er geninstalleret fra en backup, der i frvejen har været hacket med deraf følgende installerede trjanere. Afslutning: Frmålet med denne guide er at højne awareness mkring efterfrsknings- prblematikken. Ingen frventer, at denne guide fører til uddannede efterfrskere, men det er håbet, at den har givet anledning til at sætte tanker i gang m, hvad der egentlig skal til fr at føre en gd sag. Listen er ikke udtømmende, men de mest vitale punkter skulle gerne være dækket. Denne guide kan frit distribueres g anvendes såfremt indhldet i guiden ikke ændres. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske Afdeling - IT-sektinen i samarbejde med Dansk IT Task Frce fr internet-sikkerhed.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere