VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB"

Transkript

1 Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R ISSN ISBN

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Hvad er projektweb? Strategisk valg før selve evalueringen Brug af vejledningen Rammerne for projektwebløsningen Temaer for kravspecifikation Kvalitetssikring Administration og sikkerhed Brugervenlighed og -tilpasning Primært under projektering Primært under udførelse Groupware-faciliteter Driftsikkerhed, -stabilitet og support Kriteriernes vigtighed Evaluering af relevante løsninger Udbyderens troværdighed Pris Afsluttende bemærkning Kilder og andre informationskilder Ordliste...32

3 1 Indledning Internettet trænger ind på alle områder i dag. I det daglige checkes elektronisk mail og læses nyheder online, og de mere teknologivenlige handler og spiller på Internettet. Internettet får også større og større betydning for den måde vi arbejder på. Indenfor byggeri, har man traditionelt været tøvende med at anvende Informationsteknologi (IT), men IT har fået en ny dimension i form af Internettet. Specielt Internet baserede faciliteter til udveksling af byggeinformationer og -dokumentation, de såkaldte projektwebs, har gjort sit indtog. Vi ser i dag en stigende brug af projektwebs, og der er derfor kommet fokus på kvaliteten af den service, man tilbydes hos de forskellige projektwebudbydere. Denne vejledning sætter fokus på kvaliteten af projektwebs, ved at synliggøre de funktionskrav byggeriets parter kan (bør) stille til et projektwebværktøj. Den nærværende vejledning kan anvendes af byggeriets parter på forskellige niveauer, dels kan den a) introducere projektweb for de som stadig ikke helt kender til denne måde at kommunikere og samarbejde på, og dels kan den b) hjælpe virksomheder med at vælge det rette projektwebværktøj til deres behov. Vejledningen indeholder følgende: En introduktion til projektweb og lidt om baggrunden for projektweb En beskrivelse af hvordan man bruger vejledningen Gennemgang af de enkelte trin i fremgangsmåden I bilag findes et eksempel på en gennemført evaluering Indstukket bagerst er en quickguide, der kan bruges som hurtig reference, og fortrykte skemaer til brug under evalueringen Vejledningen er udarbejdet som del af et forskningsprojekt ved BYG DTU, ved Danmarks Tekniske Universitet. 1

4 1.1 Hvad er projektweb? Grundlæggende er en projektweb et sted på en Internetserver, hvor projektets parter kan gøre tegninger og dokumenter tilgængelige for hinanden. De første projektwebløsninger udsprang fra ideen bag FTP servere, hvor man kan up- og downloade filer ved brug af FTP-protokollen. De FTP-programmer der eksisterede på daværende tidspunkt (1996) var for en stor dels vedkommende svære at bruge og ikke særlig brugervenlige, derfor var det oplagt at lave et web-baseret og mere brugervenligt alternativ til FTP-serverne. Og her startede det vi i dag kender som projektweb. Projektwebløsninger i dag svinger i standard og funktionalitet fra løsninger, der ikke er meget andet end en fælles hjemmeside med en oversigt over indholdet på serveren og mulighed for up- og download, til avancerede løsninger med dynamisk opdatering af sorterbare og søgbare indholdsfortegnelser, integreret projektplanlægning og mulighed for uploadning af flere filer samtidigt. Det principielle bag en projektwebløsning i forhold til mere traditionel kommunikationsog samarbejdsformer kan illustreres på nedenstående figur: Ingeniør Ingeniør Arkitekt Bygherre Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør Producent Entreprenør Figur 1: Kommunikations- og samarbejdsformer med og uden en projektweb. Afhængigt af hvem der har projektledelsen (i mange tilfælde arkitekten) vil dokumenterne blive distribueret fra arkitekten til alle relevante parter. Arkitekten varetager dermed en dominerende del af administration omkring udveksling af dokumenter. Distributionen foregår i dag langt oftest elektronisk som vedhæftede filer på elektronisk mail eller sendt på diskette og/eller CD-rom. Ansvaret for at informere om ændringer i tegnings- eller dokumentationsmaterialet påhviler den, som har foretager ændringen. 2

5 Udvekslingen via en projektweb foregår efter en lidt anden fremgangsmåde. De nyeste tegninger og dokumenter uploades på projektwebben, og de parter som måtte have interesse i dokumenterne kan herefter downloade dem. Ansvaret for at informere om ændringer er altså ændret (Man kalder sommetider dette for omvendt ansvar ). I en projektwebløsning påfalder ansvaret for at være opdateret den enkelte partner. Partnerne skal selv holde sig opdateret ved at følge udviklingen i projektet på projektwebben, og kan altså ikke som tidligere læne sig tilbage og vente på en opdatering fra f.eks. arkitekten. Dette kan synes som merarbejde for nogle, men som det skal diskuteres senere i vejledningen er der hjælp at hente fra projektwebben, hvis den f.eks. automatisk kan informere relevante partnere om ændringer i materialet. Anvendelsen af en projektweb er altså en lidt anden måde at tænke på, men til gengæld har anvendelsen af en projektweb også forskellige fordele. Nogle af de som nævnes, både af forskere indenfor området og af virksomheder, der har benyttet en projektweb, er: Bedre kvalitetssikring man ved, at projektwebben indeholder de nyeste versioner af dokumenter, samtidigt føre man en løbende dokumentation af, hvad der er udvekslet mellem parterne Spare tid blandt andet ved ikke at skulle vente på forsendelser, og på administration af distribution af tegninger Mindre belastning på og dermed sparet vedligeholdelse Bedre struktureret projektdokumentation og dermed mulighed for nemmere genanvendelse og erfaringsopsamling Man kan få information omkring projektet, uanset hvor man befinder sig bare man har en PC med Internetadgang Man kan via programmer, der kan hentes gratis på Internettet eller via en viewer indbygget i projektwebben, læse alle dokumenter, uden at have dokumentets oprindelige program installeret på maskinen Projektwebben kan anvendes til at informere offentligheden omkring et byggeri 3

6 Mindre papirforbrug og sparede udgifter til plot og trykning. Mange dokumenter vil givetvis stadig blive printet ud på papir, men antallet af dokumenter der printes, men ikke anvendes, vil reduceres Dette er bestemt ikke en fuldstændig liste af fordel ved anvendelse af en projektweb til udveksling, der kan sagtens være andre og flere. Anvendelse af en projektweb er et fremskridt i de flestes øjne, men dermed ikke sagt, at der ikke kan være faldgrupper for anvendelsen af en projektweb, eller at en sådan løsning løser alle de problemer, man støder på under udveksling på den mere traditionelle form. Ved anvendelse af en projektweb er der stadig behov for at aftale standarder for f.eks. filformater, retningslinier for ansvar, navngivning af lag i CAD-filer og alle de andre ting, der normalt er en del af CAD-manualen og -aftalen for et projekt. En projektweb erstatter ikke disse aftaler, men den giver mulighed for at udveksle dokumenter på en mere struktureret måde - hurtigere og sikrere. En projektweb kan også introducerer problemer, men de fleste kan man planlægge sig ud af eller undgå ved at vælge det rette projektwebværktøj. De følgende problemer er erfaret af byggefirmaer, der har prøvet en projektwebløsning: Brugerkvalifikationer - de fleste projektwebløsninger er meget brugervenlige, men der kan være behov for alligevel at uddanne de brugere, der skal i berøring med værktøjet Modstand mod forandring - træghed mod forandring er en velkendt ting, og det ligger ikke indenfor denne vejlednings rolle at beskrive løsninger på dette problem, her skal blot gøres opmærksom på, at man ved indførelsen af en projektweb kan møde modstand Tekniske vanskeligheder for eksempel i form af manglende kapacitet på serveren, manglende support, manglende kapacitet eller software på brugernes maskiner, manglende liniehastighed for Internetforbindelsen eller manglende Internetadgang Manglende programintelligens og -integration for eksempel kræver de fleste projektweb løsninger, at oplysninger om dokumentets navn, forfatter, revisionsnr., osv. følger dokumentet, men at indtaste disse betragtes som dobbeltarbejde, fordi flere af disse oplysninger allerede er indtastet i selve dokumentet eller i et lokalt dokumenthåndteringssystem 4

7 Som nævnt ovenfor kan man foregribe de fleste af disse problemer, men som indførelse af enhver ny teknologi vil også indførelsen af projektweb løbe ind i problemer af den ene eller anden art, udfordringen er at foregribe og håndtere dem. Denne vejledning skulle gerne være et værktøj i denne planlægning og dermed hjælpe til at foregribe og undgå problem ved indførelse af en projektweb. 1.2 Strategisk valg før selve evalueringen Inden det besluttes at benytte en projektwebløsning på et bestemt projekt, bør man overveje lidt mere strategisk, hvordan ens projektwebløsning skal være skruet sammen. Der er grundlæggende to veje, man kan gå. Man kan enten investere i standard software, eller man kan udvikle eller få udviklet en speciel løsning (se figur 2). Dette er det første valg. Det næste valg bestå i at vælge, hvordan man vil anskaffe den pågældende software, om man vil leje eller købe en standard løsning, eller hvis man har valgt at udvikle en løsning, om man så vil udvikle den selv in-house, eller man vil outsource udviklingen. Det sidste valg går på selve driften af softwaren, her kan man enten outsource eller køre softwaren lokalt. Software Anskaffelse Drift Standard software leje udbyder (ASP) købe outsource køre lokalt Specialudvikling egenudvikling outsource ASP= application service provider Figur 2: Det strategiske valg outsourcet udvikling køre lokalt Nærværende vejledningen er ikke beregnet til at hjælpe med ovenstående beslutning. Hvilken af de 2 veje, et firma vælger, bør afhænge af firmaets IT-strategi, firmaets størrelse, firmaets kvalifikationer, firmaets ressourcer, øvrige IT-infrastruktur og -løsninger og meget andet. Man kan dog med rimelighed forvente at størstedelen af danske byggevirksom- 5

8 heder vil vælge at leje et system gennem en ASP (Application Service Provider). Nærværende vejledning tiltænkes da også firmaer, der skal vælge mellem forskellige ASP er. Hvis der vælges en anden løsning end ASP, vil vejledningen stadigvæk være relevant, fordi den kan inspirere til kravspecifikationer til den software som købes eller udvikles. En anden overvejelse, der bør gøres, inden evalueringen foretages, er om der evalueres for et enkelt projekt, for en række af projekter, eller måske ønsker man at vælge en fast projektweb udbyder, som der kan indledes et mere fast samarbejde med. Denne vejledning lægger op til at de forskellige udbydere evalueres for et projekt eller for en mindre række af projekter. Der er ikke lagt op til, at man skal evaluere for at finde en fast projektwebudbyder, men med udgangspunkt i fremgangsmåden skulle det ikke være noget problem at opstille krav til en fast projektwebudbyder. Grundene til at der i denne vejledning ikke lægges op til at vælge en fast projektwebudbyder er: a) Samarbejdsforholdene i byggeriet er meget skiftende, og derfor kan det ikke forventes, at partnerne i det næste projekt kan lade sig overtale til at bruge den faste projektwebudbyder, b) projekter er forskellige, og det er ikke sikkert, at der er behov for de samme funktionaliteter på de forskellige projekter. For at opnå en god og billig løsning hver gang, kan man med fordel evaluere udbyderne for hvert projekt. Omvendt kan man selvfølgelig hævde, at man ved at skifte projektwebben ud mellem projekter skaber et unødvendigt behov for uddannelse og omstilling hos personalet, men hvis man kræver en brugervenlig grænseflade og god integration til andre programmer (se i øvrigt afsnittet om brugervenlighed), så mindskes dette behov. 2 Brug af vejledningen Denne vejledning beskriver på enkel vis, hvordan man kan gennemføre en evaluering af projektwebløsninger ved at gennemføre de følgende fire trin: 1. Identificer rammerne Først er det nødvendigt, at identificere rammerne for det projekt eller de projekter man ønsker at finde en projektwebløsning for. Hvor mange mand kommer til at arbejde med sagen? Hvor mange samarbejdspartnere skal kommunikere via projektwebben?, hvor meget trafik forventes der på projektwebben? Er det til kommunikation eksternt eller kun internt osv. Gennem besvarelse af disse spørgsmål får man 6

9 identificeret rammerne for valget og indsamlet den baggrundsinformationer, der er nødvendige for at kunne opstille kravspecifikationen. 2. Opstilling af kravspecifikation En kravspecifikation er nødvendig ved evaluering af de forskellige løsninger, men den kan indeholde forskellige punkter og vægtning afhængigt af de rammer, der er for det eller de projekter, man ønsker at understøtte med en projektweb. Nedenfor gennemgås temaer der kunne indgå i en sådan kravspecifikation, det er ikke nødvendigvis alle temaer og punkter der indgår i den enkelte kravspecifikation, idet den er afhængig af rammen. 3. Vurder kriteriernes vigtighed Ikke alle de identificerede temaer og punkter er lige vigtige. Det er derfor nødvendigt at vurdere, hvilke der er strengt nødvendige, og hvilke man, hvis det bliver nødvendigt, kan slække lidt på. Det gennemgås nedenfor, hvilke af punkterne der anses for generelt at være mere vigtige end andre, men grundlæggende vil vigtigheden af de forskellige temaer og punkter være afhængige af den enkelte evalueringssituation. 4. Evaluer relevante løsninger Med listen over krav og deres vigtighed i hånden gøres det lettere at gennemføre en fornuftig evaluering af de forskellige systemer udfra de behov, der er identificeret. Denne fremgangsmåde er på ingen måde den eneste til evaluering af projektwebløsninger, men der gives her en struktureret måde til at opstille krav og til at foretage evalueringen. Det er ligeledes klart, at ikke alle temaer og punkter der gennemgås nedenfor vil være relevante i alle evalueringer, men de temaer og punkter som opstilles udgør en fornuftig basisgruppe af krav, fra hvilke der i den enkelte situation kan vælges. 7

10 Evalueringsfremgangsmåde Trin: Hjælpemidler: 1. Identificer rammerne Liste af spørgsmål Afsnit Opstilling af kravspecifikation Temaer og mulige krav Afsnit Vurder kriteriernes vigtighed Grader af vigtighed Afsnit Evaluer relevante løsninger Emner omkring pris og udbyder Afsnit 6.0 Figur 3: Grafisk illustration af fremgangsmåden. 8

11 3 Rammerne for projektwebløsningen Det første trin i en evaluering er identifikation af rammerne for projektwebløsningen. Man bør identificere rammerne for det eller de projektet, på hvilke man ønsker at indfører en projektwebløsning, for at kunne opstille og vurdere vigtigheden af kravene. Det gøres nemmest ved at besvare en række spørgsmål: Hvor mange mand kommer til at arbejde med sagen? Trin: Identificer rammerne Opstilling af kravspecifikation Vurder kriteriernes vigtighed Evaluer relevante løsninger Evalueringsfremgangsmåde Hjælpemidler: Liste af spørgsmål Afsnit 3.0 Temaer og mulige krav Grader af vigtighed Afsnit 4.0 Afsnit 5.0 Emner omkring pris og udbyder Afsnit 6.0 Hvor mange samarbejdspartnere skal kommunikere via projektwebben? Hvor meget trafik (i antal dokumenter om dagen) forventer man på projektwebben? Er det til kommunikation eksternt eller kun internt? Hvor lang tid skal projektet løbe over? Hvordan er brugerkvalifikationerne? Kræves et specielt revisions- eller versionssystem? Har man en hurtig eller en langsom Internetforbindelse? Forventes meget brugermodstand? Anvendes forskellige platforme? Hvilke? Er der en økonomisk ramme for indførelsen af projektweb? Hvilke faser skal understøttes? Gennem besvarelse af disse spørgsmål får man identificeret rammerne for valget, og man får indsamlet den baggrundsinformationer, der er nødvendige, for at kunne opstille kravspecifikationen. I eksemplet i bilaget er vist, hvordan disse spørgsmål kan bruges til at identificere rammerne for evalueringen. 9

12 4 Temaer for kravspecifikation Andet trin i en evaluering er opstillingen af kravspecifikationen. Evalueringsfremgangsmåde Denne kan man opstille udfra Trin: Hjælpemidler: 1. Identificer Liste af syv temaer som diskuteres i det følgende. Hver rammerne spørgsmål Afsnit 3.0 af temaerne dækker over en liste af mulige kravpunkter, og generelt bør en kravspecifikation nok 2. Opstilling af Temaer og kravspecifikation mulige krav Afsnit 4.0 indeholde krav under alle temaer. Der kan selvfølgelig være undtagelser, specielt for temaet 3. Vurder kriteriernes Grader af vigtighed vigtighed groupware-faciliteter 1 Afsnit 5.0, der indeholder krav, man 4. Evaluer relevante Emner omkring kan forvente bliver mere aktuelle i fremtiden, løsninger pris og udbyder Afsnit 6.0 men som ikke vil dominere evalueringer af projektwebløsninger i dag, med mindre der er tale om meget store projekter eller meget fremsynede firmaer. Grundlæggende funktioner så som muligheden for upload og download af filer, oversigt over indholdet på projektwebben, og almindelige operationer så som slette, omdøb og flyt er taget for givet, og omtales ikke i det følgende. De syv temaer er: a. Kvalitetssikring En projektwebløsning kan hjælpe med kvalitetssikringen og sikre bedre kvalitetsog versionsstyring end udveksling af dokumenter via , men det kræver at værktøjet understøtter forskellige specifikke funktioner. Disse er kravpunkter under temaet kvalitetssikring. b. Sikkerhed og administration Når data lægges ud af huset er der forskellige funktioner, som projektwebløsningen skal understøtte omkring sikkerhed, og den skal give mulighed for, at man kan administrere adgang til dele af projektwebben og styre dens struktur. c. Brugervenlighed og tilpasning Som nævnt ovenfor er brugerne og hensyntagen til deres krav central i indførelsen af en projektwebløsning. Temaet brugervenlighed og tilpasning beskriver en lang 1 Groupware er en paraplybetegnelse for computerprogrammer der muliggøre samarbejde over lange afstande. 10

13 række kravpunkter, som alle vil gøre hverdagen lettere for den enkelte bruger, men om de alle er nødvendige, må vurderes i den enkelte situation. d. Primært under projektering De fleste kravpunkter i de ovenstående temaer er relevante for en projektweb, som skal anvendes under alle faser i byggeriet, men der er et par kravpunkter yderligere, det kan være relevante at opstille for en projektweb, som skal anvendes under projektering. e. Primært under udførelse Projektweb har primært været brugt til udveksling af dokumenter under projekteringsprocessen, men flere og flere udførende får øjnene op for anvendelsen af projektweb, og dette skyldes, at projektweb nu kan understøtte en del af de funktionaliteter, de har behov for. f. Groupware-faciliteter Dette tema diskuterer krav og punkter, som ikke nødvendigvis skal være en del af en kravspecifikation til en projektwebløsning i dag, men disse krav og punkter får større og større betydning. Faciliteterne er ofte ikke en del af de nuværende projetwebløsninger, men der forventes meget af dem i fremtidige versioner af projektwebløsninger. g. Driftsikkerhed, stabilitet og support Ligesom med temaet sikkerhed og administration er der krav, man er nødt til at stille, når man arbejder med en løsning, som i essensen lægger data og hardware ud af huset. Der er ikke et tema for under drift, da der stort set ikke eksisterre løsninger til driftsfasen, men det er klart at brugen af en projektwebløsning under projektering og udførelse kan give bygherren mange fordele under driften, idet man kunne overføre projektdatabasen (indholdet af projektwebben) til bygherren. Dermed ville bygherren få adgang til et samlet dokumenteret projektmateriale. Nedenfor beskrives hver af de syv temaer og de underliggende punkter. 11

14 4.1 Kvalitetssikring Muligheden for kvalitetssikring angives tit som en af grundende til at benytte en projektweb, men en projektweb er kun en forbedring af den nuværende udveksling, hvis forskellige regler overholdes, og hvis projektwebben opfylder forskellige krav. Som angivet ovenfor baserer en projektwebløsning sig på omvendt ansvar, dvs. at det er den enkelte partners ansvar at holde sig opdateret, hvis ikke den enkelte partner gør det, kan anvendelsen af en projektweb ikke tages som garanti for, at der altid arbejdes på baggrund af de nyeste dokumenter. Det er desuden vigtigt, at der laves en aftale for udvekslingen, projektweb afskaffer ikke de problemer, der kan være med uoverensstemmelser mellem formater og software pakker - der bør stadig laves en CAD-aftale. Man skal desuden huske på, at anvendelsen af en projektweb ikke fjerner problemerne omkring redundante data. I lang de fleste tilfælde vil partnerne uploade en kopi af en tegning, og en anden partner downloader derefter denne kopi til sin egen disk og laver derved en ny kopi. Man har altså stadig redundante data, som med udveksling via , men det undgås, at der sendes/ kommunikeres data som modtageren ikke har brug for (han eller hun vælger jo selv, hvilke dokumenter der skal downloades). En projektweb kan give grundlag for kvalitetsikring, hvis det kræves, at den understøtter en eller flere af de følgende kravpunkter: Versionsnummerering Versionsstyring kan fås i forskellige niveauer fra ingenting, hvor filer der uploades anden gang bare overskriver den eksisterende, over løsninger, hvor den anden upload får tildelt et prædefineret versionsnummer, til løsninger, der tillader brugeren at definere, hvordan versionsnummereringen skal foregå. Versionslog En versionslog kan for et givent tidspunkt angive, hvilke dokumenter og i hvilke versioner de lå på serveren. Metadata Metadata er informationer om dokumenter, for eksempel dokumenttitel, navn på forfatteren, godkendelsesstatus, revisionsnr. osv og de muliggør hurtig genfinding 12

15 af dokumenter, selvom man ikke kender filens specifikke navn. Igen kan kravet differentieres. Den simpleste løsning kan ikke håndtere metadata. Middelvejen er, at man kræver, at projektwebben som minimum kan håndtere oplysninger som navn på forfatter, dato og titel i en database. Den mest avancerede løsning er, at projektwebben kan håndterer metadata i frit definerbare felter, evt. hvor valgmuligheder kan prædefineres af en administrator. Man skal dog være opmærksom på, at anvendelsen af metadata kan kræve en del ekstra arbejde for brugerne, hvis ikke projektwebben integreres med de eksisterende systemer, idet der er flere oplysninger, som skal gives flere gange, dels i dokumentet eller i et lokalt dokumenthåndteringssystem, og dels når dokumentet skal uploades. Men der er også vigtigt at huske, at metadata er nyttige til hurtig genfinding og til strukturering af dokumenter og data på en projektweb, og hvis man vælger at undvære dem, kan det føre til en uoverskuelig og rodet projektweb, og det bør derfor overvejes nøje. Opdateringsnotifikation For at undgå tidsspilde med hele tiden at skulle kontrollere, om der er foretaget ændringer på projektwebben, er det nødvendigt at kræve, at projektwebben understøtter opdateringsnotifikation. En opdateringsnotifikation består i, at partnerne får en meddelelse eller en , når der er sket ændringer i projektwebbens indhold. Denne notifikation kan kræves på forskellige niveauer: på det mest generelle niveau kan der være tale om en profil, der beskriver de biblioteker eller dele af biblioteksstrukturen en partner skal holdes informeret om, og på det mere specifikke niveau kan der være tale om, at partnere kan blive notificeret, når en bestemt fil opdateres. Tegningslister Tegningslister er en central del af dokumentationen i byggesager, og selv om man kræve, at projektwebben indeholder en versionslog, så vil håndtering og eventuel automatisk generering af tegningslister være en fordel og give bedre kvalitetssikring. Man kan selvfølgelig også vælge selv at vedligeholde tegningslisten som et dokument på projektwebben, og så behøver man ikke kræve det af projektwebben. 13

16 Historik Registrering af historik, dvs. registrering af hvem der uploader eller downloader, hvilke filer og hvornår, kan være en stor hjælp i optrævling og klarlægning af handlingsforløb. Igen kan kravet opstilles på flere niveauer. Det laveste niveau er at kræver, at det registres, hvem der logger sig på hvornår, mens et højere niveau vil være at kræve en historikløsning, der for eksempel registrer, hvem der udførte hvilke handlinger på projektwebben hvornår, og hvem der blev orienteret, med mulighed for at søge og sortere i disse oplysninger. Kommentering og/eller redlining online En vigtig del af kvalitetssikringen er godkendelsesprocedurer for tegningerog dokumenter, og kommunikation af behov for ændringer. Det kan derfor være en hjælp i kvalitetssikringen, hvis projektwebben understøtter, at man direkte i værktøjet kan sætte kommenterer på f.eks. dokumenter eller kan godkende et dokument. Et værktøj der opfylder nogle eller alle disse krav vil give mulighed for en bedre kvalitetssikring. Allerede ved indførelse af en projektweb med detaljeret opdateringsnotifikation (eksempelvis på fil niveau) har man en bedre kvalitetssikring end med udveksling af tegninger via og disketter. Der vil ikke længere være tvivl om, hvilken version der er den nyeste, og alle parter vil blive gjort opmærksomme på ændringer. 4.2 Administration og sikkerhed Når det besluttes at anvende en ASP (ekstern projektwebudbyder), indvilliger man også i at lægge kopi af sine data på en Internetserver. Det er derfor nødvendigt, at stille visse krav til sikkerhed, men det er ligeledes vigtigt, at der er mulighed for at gå ind og administrere for eksempel brugeradgang og den underliggende biblioteksstruktur på projektwebben, da man ellers vil være meget afhængig af projektwebudbyderen. Nedenstående kravpunkter kan overvejes, når der opstilles krav for administration og sikkerhed: Adgangskontrol Adgang til data på projektwebben skal selvfølgelig afgrænses til de parter der arbejder på projektet og ikke være offentlig tilgængeligt, det er derfor nødvendigt at have adgangskontrol med login på en projektweb. På den måde sikre man sig, at udenforstående ikke får adgang. En sådan adgangskontrol kan fungere på forskelli- 14

17 ge niveauer. Det laveste niveau er en adgangskontrol der baserer sig på prædefinerede roller eller faste profiler. Det kan for eksempel være, at det er defineret, at profilen entreprenør ikke må skrive til projektwebben men kun læse dokumenter på projektwebben. Det mest almindelige er dog, at de enkelte brugeres adgang og rettigheder på projektwebben defineres individuelt. En bruger kan for forskellige biblioteker tildeles forskellige rettigheder så som at skrive, læse og slette. Man bør være opmærksom på, at systemet ikke giver adgang ad bagveje, f.eks. at en bruger, der ikke må læse bestemte dokumenter, kan komme til at se disse dokumenter via en indbygget søgemaskine. Administrator modul Det er hensigtsmæssigt, hvis en af parterne i projektet udnævnes som administrator 2, og at denne får specielle rettigheder på projektwebben. Hvis man ønsker at anvende en administrator, skal projektwebben selvfølgelig understøtte dette. Der er specielt tre områder, det er hensigtsmæssigt, at administratoren kan administrere uden at behøve inddrage projektwebudbyderen: o Biblioteksstrukturen I den nuværende udveksling spiller dokumenter en stor rolle, og derfor er biblioteksstrukturen alfa og omega, når der skal struktur på data, og det skal være nemt for alle at finde rundt i. ibb har udarbejdet forslag til en minimumsbiblioteksstruktur, man kan vælge at følge (ibb1999). o Brugere og deres rettigheder Når projektwebben beskyttes via adgangskontrol, bør administratoren kunne administrere brugerne og deres rettigheder, samt de faciliteter, de har til rådighed, f.eks. kan det være muligt at slå et planlægningsmodul fra, hvis det ikke benyttes. Derved bliver brugergrænsefladen så enkel som mulig og uden overflødige faciliteter. 2 Ibb publikation 7 (ibb1999) beskriver denne som web-administrator og angiver en udførlig liste af opgaver og ansvar, som de mener, at en administrator skal varetage. 15

18 o Metadata Som administrator skal man kunne definere indholdet af metadata og eventuelt deres prædefinerede værdier. Sikkerhed under forsendelse - kryptering Hvis der arbejdes med meget følsomme data, og man ønsker at beskytte disse data under overførelsen til Internetserveren, bør man kræve, at projektwebudbyderen understøtter en protokol for sikker overførelsen af data. Den mest brugte er i øjeblikket SSL, som understøttes af de fleste browsere, og derfor ikke kræver ekstra installation på brugernes maskine. Sikkerhed på serveren - Firewall At beskytte Internetserveren mod hackere burde være i projektwebudbyderens egen interesse, og man kan derfor med rimelighed forvente, at en udbyder sikre serveren, uden at man kræver det specifikt, men hvis man arbejder med følsomme data, bør man kræve ekstra sikkerhed og overvågning på serveren. 4.3 Brugervenlighed og -tilpasning Som nævnt tidligere er nogle af de problemer, man erfarer hos firmaer der benytter en projektweb, relateret til brugerne og deres modstand mod at anvende de nye værktøjer. Denne modstand kan til dels imødekommes ved, at man kræver en vis brugervenlighed og mulighed for brugertilpasning. Nedenfor findes en lang liste af kravpunkter, der alle relaterer sig til brugervenlighed og tilpasning. Det er klart, at ikke alle behøver være nødvendige i enhver situation, og man bør vurdere, hvilke af dem, der er relevante i den enkelte situation afhængigt af behov, øvrige værktøjer og brugernes kvalifikationer. Genkendeligt interface Optimalt er interfacet simpelt eller det basere sig på et standardiseret interface som for eksempel principperne i Windows, som brugerne kan forventes at være bekendt med. Hvis der er erfaringer med andre systemer som Mac eller Notes, kan man vælge en anden standard. 16

19 Videresending af notifikation Opdateringsnotifikation er omtalt under temaet kvalitetssikring. Her skal det blot nævnes, at i nogle situationer kan det være et krav til udbyderen, at opdateringsnotifikationen kan sendes til flere adresser eller endda videresendes som SMS. Tilpasning af skærmbilleder De enkelte brugere har ofte præferencer for, hvordan de vil have struktureret visningen af dokumenterne på skærmen. For at understøtte dette kan man kræve, at projektwebværktøjer tillader at brugeren definerer, hvordan data vises, og at indstillingerne huskes fra gang til gang. På et højere niveau kan man kræve, at værktøjet tilbyder brugeren, at konstruere sin egen indgangside med det indhold, som den enkelte ønsker. Integration Et af de punkter, som er blevet pointeret af brugere af projektwebløsninger, er, at det er vigtigt, at projektwebben integreres med de løsninger, brugerne allerede benytter til at udføre deres arbejde, ellers kommer anvendelsen af en projektweb let til at virke som overflødigt dobbeltarbejde. Noget kan det være nødvendigt at finde sig i eller udvikle selv, men man kan også stille nogle krav til udbyderen, for eksempel at de integrerer deres løsninger med gængse programmer som CAD og kontorværktøjer via en menu i CAD eller kontroprogrammet, eller ved at projektwebben kan findes som et netværksdrev. Mulighed for DK og/eller ENG brugergrænseflade Afhængigt af brugernes kvalifikationer kan disse være aktuelle krav. Multiprojekt view Hvis det planlægges at anvende projektwebben på flere projekter og specielt, hvis det er på flere parallelt løbende projekter med de samme medarbejdere, kan det være en fordel for dem, hvis de kan få adgang til alle projekterne, når de logger sig ind, og at informationerne for de forskellige projekter integreres, for eksempel på en side hvor alle meddelelser og/eller ændringer fra de forskellige projekter vises. Man kan dermed på en gang får overblik over ændringer i flere projekter. 17

20 Håndtering af x-ref De fleste CAD-tegninger består af flere filer knyttet sammen med referencer. For at lette arbejdet med at sikre, at hele CAD-tegningen bliver up- eller downloadet, kan man kræve, at projektwebløsningen er i stand til at håndtere x-ref og interagere med brugeren om at bestemme, hvilke af filerne der skal hhv. up- eller downloades. Metadata følger dokumentet og er synlig Som nævnt tidligere kan der være forskellige niveauer af metadata, men hvis man kræver at projektwebværktøjer understøtter metadata, bør man overveje, hvordan disse data skal følge dokumenterne, og hvordan de skal vises. Der kan for eksempel stilles krav om, at hvis et dokument kopieres fra et bibliotek til et andet bibliotek, så skal metadata kopieres med. Et andet krav kan være, at metadata skal være synlige og vises, hvis man klikker på en fil. Sidst men ikke mindst kan det kræves, at metadata følge en fil under download, for eksempel som en vedhæftet tekst-fil. Drag n drop Det vil lette arbejdet for nogle brugere, hvis der i og til og fra projektwebben kan anvendes drag n drop, som det er kendt fra Windows. Platformkrav Under identifikation af rammerne for anvendelsen af projektwebben blev det fastlagt, hvilke platforme der skal anvendes. En projektwebløsning bør som minimum understøtte disse men gerne flere, det kunne jo være, at man fik en ny partner, der benyttede en anden platform. Man bør være opmærksom på, at selv om en projektwebløsning godt kan køre på en bestemt platform, så er succes afhængig af, om også de nødvendige plug-ins kan køre på den pågældende platform. Man kan indenfor samme område stille krav til projektwebudbyderen om, at deres løsning skal kunne køre på ældre browsere, hvis det er den standard, man har i virksomheden. Nogle af de mere komplicerede projektwebløsninger kræver dog en nyere browser. Viewer En viewer kan bruges til at kigge på et dokument, inden man downloader det. Det er ofte hurtigere end at downloade det, og en viewer gør det også muligt for bruge- 18

Quickguide til evaluering af projektweb

Quickguide til evaluering af projektweb Evalueringsfremgangsmåde Trin: Hjælpemidler: 1. Identificer rammerne Liste af spørgsmål Afsnit 3.0 2. Opstilling af kravspecifikation Temaer og mulige krav Afsnit 4.0 3. Vurder kriteriernes vigtighed Grader

Læs mere

Vejledning i evaluering af projektweb

Vejledning i evaluering af projektweb Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 13, 2017 Vejledning i evaluering af projektweb Hartvig, Susanne C. Publication date: 2001 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit Citation

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Indhold Generelt om Projektweb 3 Oprette og få adgang til en projektwebplads 3 Finde rundt på projektwebpladsen 4 Tilføje filer til projektwebpladsen 5 Arbejde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

C-WEB. Construction WEB C-WEB

C-WEB. Construction WEB C-WEB C-WEB TM Construction WEB C-WEB TM Construction WEB Digital byggestyring 01 Hvad er C-WEB TM 02 Fordele 03 Kom nemt igang C-WEB TM er et projektstyringsværktøj til håndtering af forespørgsler, tilsyn,

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen.

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen. CIP 4.3 er på gaden! Opdateringen til CIP 4.3 er på gaden med en lang række nye forbedringer, der giver CIP endnu mere værdi for brugeren. Forbedringerne er centreret omkring præsentation af data i web

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Vidicode præsentation

Vidicode præsentation Vidicode præsentation Blue line Fax Servere Netværks fax integration nemt og simpelt Blueline Fax Servere Hvad er det? Hvorfor er det nemt? Hvad har du brug for? Hvordan virker det? Hvad ellers? Blueline

Læs mere

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag.

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag. XMO præsentation Sundhedssektoren stiller stadig stigende krav til planlægning, kvalitetssikring og dokumentation af patientbehandlingen. Sundhedssektoren ændrer sig, og vi følger med. Hvordan sikrer vi

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.1. Den 16. august 2011. J.nr. 4004-V1166-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.1. Den 16. august 2011. J.nr. 4004-V1166-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.1 Den 16. august 2011 J.nr. 4004-V1166-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: / LH. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: / LH. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2016-01-14 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Installation af waypoints og søkort i OpenCPN

Installation af waypoints og søkort i OpenCPN Installation af waypoints og søkort i OpenCPN Ankerpladser-, naturhavne-, fiske/pilke positioner skal være tilgængelige for OpenCPN som waypoint filer. En waypoint fil har fil typen:.gpx. Detail-kort over

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering Vejledning til registrering på Office online portalen og mulighed for download af Office 365 til privat PC for medarbejdere med en az-ident i Aarhus Kommune, Børn og Unge Version 1.04 (23. januar 2017)

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version Indledning - Magnus:Revision 3 Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde 3 Løbende opdatering 3 Stærkt fagligt indhold 3 Stor fleksibilitet 3 Nyheder og vejledning til version

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere