Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked"

Transkript

1 Piratguiden En guide til det digitale piratmarked 0

2 1. Piratguiden - hvad er det? Denne guide vil tegne et mere enkelt billede af det ulovlige marked for digitalt indhold (herefter piratmarkedet). Piratmarkedet, som det ser ud i dag, er sammensat af flere forskellige teknologier og mange variationer af platforme. Teknologierne er i ikke i sig selv ulovlige, men det er brugen af dem, der definerer dem enten som del af piratmarkedet eller del af det legale marked. Derfor kan man finde tjenester der er både og, som fx YouTube der er en lovlig platform, som indeholder ulovligt materiale. Guiden beskæftiger sig med piratmarkedet på et overordnet plan, og guiden forsøger i denne sammenhæng at indkredse hvad piratmarkedet er, hvilke teknologier der bruges til online pirateri i dag samt hvilke muligheder vi har for at overvåge den ulovlige adfærd. Piratguiden er ment som en introduktion til at forstå piratmarkedet, og kan som sådan læses alene, men kan også bruges som læsevejledning til RettighedsAlliancens Piratrapporter, der udkommer en gang om måneden. I slutningen af guiden findes en ordliste, hvor en række af de ord og begreber, som er anvendt forklares. 2. Piratmarkedet markedet for ulovligt digitalt indhold Uanset hvilken teknologi eller platform man bruger til at finde indhold på nettet, så fildeler man, for filer er de byggeklodser kommunikationen på internettet er bygget op af. Fildeling er derfor en naturlig del af vores hverdag og en hel integreret del af vores måde at kommunikere med hinanden. Vi sender dokumenter, billeder, videoer og andre former for indhold til hinanden konstant, og vi benytter flittigt fildelingstjenester til at se film, høre musik og læse bøger med. Der er imidlertid nogle former for fildeling som er ulovlig. I mange tilfælde er det når de filer og det indhold, som er beskyttet af ophavsretten deles online uden aftale med rettighedshaveren. Og det er ulovligt at kopiere og dele indhold uden ophavsmandens samtykke. Som eksempel på en tjeneste, der lovligt deler ophavsretsligt indhold kan nævnes filmstreamingtjenesten Netflix. Netflix har indgået fildelingsaftaler med de filmproducenter, hvis film de distribuerer på tjenesten. Derfor er Netflix lovlig - og der eksisterer adskillige lignende tjenester der lovligt deler musik, bøger, computerspil og andre typer indhold. Der findes imidlertid også fildelingstjenester, som benytter omtrent den samme teknologi til at tilgængeliggøre det samme indhold men som gør det uden rettighedshavernes samtykke. Ligeledes eksisterer der forskellige netværk, websites og onlineprogrammer, hvor almindelige internetbrugere kan dele filer og indhold med hinanden uden 1

3 nødvendigvis at have fået lov af ophavsmændene. Platformen ligner ofte de lovlige tjenester til forveksling, så tjenesterne gør sig ofte stor umage med at se legitime ud på overfladen men den retsmæssige ejer af indholdet har aldrig givet tjenesten eller netværket tilladelse til at dele indholdet. Og det er det der gør dem til ulovlige tjenester. Så der findes ikke en ulovlig teknologi, men der findes indhold der er ulovligt at dele uden aftaler. Det er op til ophavsretsejeren selv at bestemme om de vil give deres indhold væk eller om de vil sælge det. Der er mange af disse platforme, som derfor også indeholder film, musik m.m. som rettighedshaveren har valgt at give væk (som fx moster Annas fødselsdagstale). Det man dog kan se er, at det der driver trafikken på langt størstedelen af disse sites, er de mest professionelt producerede produktioner. I nogle tilfælde kan det derfor være svært for den enkelte internetbruger at skelne mellem lovlige og ulovlige tjenester og fildelingsnetværk. Eksempler herpå var de nu hedengangne film- og musikstreamingsites PopCorn Time og Grooveshark, der begge delte indhold til tusindvis af brugere uden samtykke fra rettighedshaveren men som fremviste et professionelt design og en brugervenlig platform. I andre tilfælde kan afsenderforholdene på tjenesterne og netværkene være uigennemsigtige. Et godt eksempel herpå er YouTube, som lever af brugergeneret indhold altså indhold, som uploades af brugerne. På sådanne tjenester kan det være svært at vide sig sikker på, om videouploaderen faktisk også har rettighederne til videoen. Hvis ikke dette er tilfældet, er det faktisk ikke kun selve uploadet, som er ulovligt - det er også hver efterfølgende afspilning af uploadet. Ofte tænker vi som forbrugere slet ikke på om indholdet er lovligt tilgængeliggjort eller ej - og selv hvis vi gør, kan det som i eksemplet med YouTube være svært at vide sig helt sikker. Der eksisterer imidlertid en række andre tilfælde, hvor det er - eller i hvert fald burde være mere åbenlyst for brugeren, at der er tale om ulovligt brug af indhold. Det er i disse tilfælde, at der er tale om overlagte krænkelser, og det er denne aktivitet som vi under ét betegner, som pirateri. Pirateriet har spredt sig over en række netværk og teknologier, som tilsammen har formet det marked, som vi meget nærliggende kalder for piratmarkedet. Piratmarkedet er i høj grad et illegalt, organiseret og ofte kommercielt marked, hvor de overordnede fildelingstendenser domineres af nogle teknologiske trends, som vi ser nærmere på nedenfor. 3. Pirateri hvordan gør man? Der findes mange forskellige måder at dele filer på. Der er imidlertid tre dominerende metoder, som adskiller sig fra hinanden i kraft af den tekniske måde, fildelingen finder sted på. 2

4 Set fra et brugerperspektiv er der forskellige fordele ved de forskellige fildelingsmetoder som gør, at brugerne kan have forskellige præferencer i forhold til valg af metode fx at fildelingsmetoden er hurtig, let tilgængelig eller at fildelingen kan udføres med selv en svag internetforbindelse. De tre fremherskende teknologiske fremgangsmåder er streaming, BitTorrent-netværk og Cyberlockers. Disse gennemgås i overskuelig form nedenfor. 3.1 Streaming Streaming er både en teknologi og en forbrugsform. Når en film eller et stykke musik streames betyder det, at produktet forbruges (ses eller høres) i takt med, at det bliver leveret. Ordet streaming kommer således af, at indholdet leveres i en fortløbende strøm til modtageren. Et konkret streamingscenarie kunne forløbe således: Figur 1. Sådan bruges streaming En af de brugsmæssige fordele ved streaming er, at metoden - i modsætning til traditionel download - ikke kræver lokal lagringsplads på modtagerens computer. Det betyder, at brugeren i stedet for at downloade en hel film, eller et helt stykke musik og gemme en vedvarende kopi af indholdet på sin computer, kan nøjes med at opbevare filen (dele af produketet) i den tid, det tager at afspille den. Streaming kræver imidlertid en hurtigere internetforbindelse end andre 3

5 former for fildeling. Hvis forbindelsen er for langsom, vil brugeren opleve generende afbræk i leveringen af produktet. Derfor er streamingmetoden også klart mest udbredt blandt brugere i regioner med højhastighedsinternetforbindelser. I 2013 steg omfanget af streaming voldsomt og vi forventer, at denne fildelingsmetode vil blive den mest udbredte i den nærmeste fremtid. Denne udvikling skyldes primært udbredelsen af hurtigere internetforbindelser (både fastnetforbindelser og mobilforbindelser) og et større udbud af både lovlige og ulovlige tjenester, der formidler digitalt indhold igennem streaming. Gode lovlige eksempler på streamingtjenester er YouTube, Spotify og Netflix, der nu begge er på top 10 over de applikationer i USA og Europa, som genererer mest downstream-trafik 1. Et eksempel på en ulovlig streamingtjeneste var den allerede nævnte PopCorn Time, som rent konceptuelt kun adskilte sig fra de tre ovenstående streamingtjenester ved ikke at have indgået aftale med rettighedshaverne. 3.2 BitTorrent og Peer-to-peer deling BitTorrent er stadig den mest populære og udbredte fildelingsmetode i dag. BitTorrent er en teknologi, som tillader brugeren at downloade små bidder (bits) af en fil fra andre brugere igennem et specielt program som kaldes en BitTorrent-klient. Brugeren downloader en torrent-fil fra et website online og åbner filen på sin computer med BitTorrentklienten, der i samme øjeblik forbinder ham til andre brugere på fildelingsnetværket. Det er gennem BitTorrent-klienten, at brugerne mødes og selve fildelingen foregår. Når brugeren har hentet samtlige bidder af torrent-filen ind fra de andre brugere, samler BitTorrent-klienten alle bidderne sammen til én fil (film, musik, bog), som lagres lokalt på brugerens computer. De fildelende brugere på BitTorrent-netværket kaldes for peers og derfor refererer vi ofte til BitTorrent-netværk som peer-to-peer- eller P2P-netværk bruger-til-bruger-netværk. Man skelner desuden mellem to forskellige typer brugere. En bruger, som downloader filer kaldes for en leecher (efter det engelske ord for igle) altså en bruger der suger filer fra de andre brugere. Omvendt kaldes en bruger, som uploader/tilgængeliggør filer for en seeder altså en bruger der sår filer, så andre brugere kan høste dem. De fleste BitTorrent-klienter fungerer således, at aktive brugere automatisk på én og samme tid fungerer som både leecher og seeder. De aktive brugere deler nemlig løbende det med andre brugere, som de selv er i gang med at 1 Downstream-trafik: når en bruger streamer noget fra et websted (modsat upstream, hvor en bruger streamer noget til et websted) begrebet kan sidestilles med download. 4

6 downloade. Når brugeren er færdig med at leeche (downloade) skal brugeren manuelt slå den fortsatte seeding fra - ellers fortsætter brugeren med at stille filen til rådighed for andre, selvom brugeren har afsluttet sit eget download. Figur 1. Sådan bruges BitTorrent BitTorrent-teknologien er en ekstremt effektiv form for fildeling fordi metoden er baseret på crowdsourcing. BitTorrentteknologien fordeler nemlig den netværksmæssige belastning mellem alle de aktive brugere på netværket og har dermed højere downloadhastighed end andre fildelingsteknologier. Derudover betragtes BitTorrent som en af de sikreste måder at begå internetpirateri på, fordi det er meget svært efterfølgende at spore transaktionerne mellem de enkelte brugere på netværket. BitTorrent er pt. den mest populære fildelingsmetode i verden. Udviklingen på internettet tyder dog på, at streaming snart overtager førstepladsen som den mest anvendte fildelingsteknologi. 3.3 Cyberlocker En Cyberlocker er en tjeneste, der er designet til at brugere kan uploade filer til et host-site med henblik på at gøre dem tilgængelige for andre brugere. Blandt de mest kendte Cyberlockers er tjenester som Dropbox, hvor brugere kan uploade og dele forskellige typer filer med hinanden. Helt basalt fungerer Cyberlockers således, at brugeren uploader en fil til en server, hvorefter filen bliver tilgængelig på host-sitet igennem en unik webadresse (URL). Efterfølgende kan andre brugere tilgå filen ved at besøge denne webadresse. Ofte spredes webadressen som links på fora og netværk, 5

7 der er særligt beregnet til netop at give brugere adgang til indholdet. Sådanne typer fora og netværk betegnes ofte som link-sites. Disse opbevarer altså ikke selv indholdet, men linker til dér, hvor det opbevares på host-sitet. Figur 1. Sådan bruges Cyberlockers Mens både streaming- og BitTorrent-forbruget steg i 2013, faldt det illegale forbrug af Cyberlockers betydeligt. En af de direkte årsager til dette fald var beslaglæggelsen af cyberlocker-websitet MegaUpload i januar 2012, som også resulterede i lukningen af andre Cyberlockers. Den mest sandsynlige årsag er dog, at brugerne foretrækker de to andre fildelingsteknologier, fordi de enten er hurtigere eller ikke kræver tilsvarende netværkskapacitet. Således betyder faldet i brugeren af Cyberlockers altså ikke, at pirateri overordnet er faldende, men blot at brugerne er yderst omstillingsparate og altid er klar til at skifte til den nyeste teknologiske standard. 4. Overvågning af pirateri hvad kan vi overvåge og hvordan gør vi? De tre fildelingsmetoder, som er beskrevet ovenfor står for langt størstedelen af den ulovlige deling af filer online i øjeblikket. Dette ved vi, fordi vi overvåger den ulovlige deling af filer på forskellige netværk. Formålet med denne overvågningen er at konkretisere omfanget af ulovlig fildeling for vores interessenter( medlemmer, politikere, journalister, borgere osv.) og tilvejebringe et oplyst og retvisende grundlag for RettighedsAlliancens kommunikationsog oplysningsaktiviteter. 6

8 Teknisk set fungerer overvågningen således, at vi i samarbejde med antipirat-virksomheden Mark Monitor overvåger den ulovlige deling af en række film-, musik- og bogtitler på forskellige netværk online. Mark Monitor har udviklet værktøjet InSite 3.0, som kan identificere de filer, som udveksles mellem brugere på BitTorrent og Cyberlockers. Hver film, hver bog og hvert musikalbum har et fingeraftryk og når værktøjet først kender dette fingeraftryk, kan værktøjet scanne netværkene og let identificere de kulturprodukter, som deles hyppigst. InSite 3.0 producerer data via to separate moduler, som henholdsvis er designet til at overvåge BitTorrent og Cyberlocker. I BitTorrent-modulet (P2P-modulet) overvåges antallet af tilfælde, hvor en bruger, som er tilsluttet et P2P-netværk, downloader en film, bog eller et stykke musik gennem sin computer. I Cyberlocker-modulet monitorerer vi antallet af tilgængelige links, der giver adgang til ulovligt indhold, antallet af unikke host-sites URL er, der hoster (indeholder/opmagasinerer) ulovligt indhold, 3), og antallet af tilgængelige unikke filer (fx forskellige udgaver af en given film). Helt overordnet giver InSite 3.0 os således mulighed for at overvåge, hvor mange gange et stykke indhold deles over en bestemt tidsperiode på de forskellige netværk. Disse data giver os et godt indtryk af, hvorvidt omfanget af pirateri er stigende eller faldende, ligesom vi får bedre kendskab til hvordan og hvorfor specifikke indholdsprodukter spreder sig i de ulovlige netværk. Disse overvågningsværktøjer giver os dog langt fra et fuldstændigt billede af piratmarkedet. Der findes andre typer netværk og teknologier, som vi ikke har mulighed for at overvåge, fordi det endnu rent teknisk eller juridisk ikke er muligt. InSite 3.0 giver os således kun mulighed for at overvåge åbne netværk altså netværk som ikke kræver adgangskode og brugernavn. Det er imidlertid ofte på lukkede netværk, at indhold deles første gang, og dermed også herfra, indholdet spredes. Derfor er vi også aktive på en række lukkede danske netværk, hvor vi på lige fod med andre brugere får indsigt i de aktiviteter der foregår i dette miljø. Denne overvågningsindsats kalder vi for 48-timers overvågningen. Formålet med at være til stede på disses lukkede netværk er først og fremmest at kortlægge, hvor mange gange en given titel bliver hentet i løbet af de første 48 timer - og til hvilke tjenester, den spreder sig inden for denne periode. Dermed indkredser 48-timers overvågningen en given titels potentielle popularitet: jo mere en titel deles på de lukkede netværk i løbet af de første 48 timer, des større er chancen for, at det samme vil gøre sig gældende på de åbne 7

9 netværk. Således vil vi typisk opprioritere overvågningen af titler i InSite 3.0, som vi kan se bliver delt meget på de lukkede netværk i løbet af de første 48 timer. 5. Ordliste 2 Bit(s): En enhed for informationsmængde. I dette tilfælde betegner en bit en delmængde en bid af en fil. BitTorrent-klient: Et specielt program, der anvender torrent-filer til at downloade indhold (film, musik bøger, spil etc.) fra andre brugere på BitTorrent-netværket. Klienten henter bits fra de andre brugere og samler til sidste filbidderne til én fil. Crowdsourcing: Sammensætning af crowd og outsourcing. Betegner en metode, der fungerer som en distribueret problemløsning og produktionsproces, der indebærer at man outsourcer opgaver til et (relevant) netværk af mennesker. I denne kontekst udgør brugerne på BitTorrent netværket det crowd, som understøtter den fortløbende tilgængelighed og distribution af indhold. Download: En betegnelse som bruges om den tekniske proces, når noget kopieres fra internettet og lægges som en lokal kopi på en computer. IP-adresse: Et unikt nummer som netværksenheder (f.eks. computere) bruger til at kommunikere med hinanden over Internetprotokollen Leecher: En bruger på BitTorrent-netværket, som downloader filer refereres også ofte til som en free loader. Seeder: En bruger på BitTorrent-netværket, som uploader og tilgængeliggør filer for andre brugere på netværket. Med andre ord er en seeder en bruger, som sår så andre kan høste. Upload: En betegnelse som bruges om den tekniske proces, når en kopi af en fil fra en computer distribueres online. Host-site: En hjemmeside der opbevarer filer, som brugere kan downloade direkte fra siden. Link-site: En hjemmeside der lister henvisninger til filer, som opbevares på andre sites (host-sites). Peer-to-peer (P2P): Den engelske betegnelse der anvendes om datanet, hvor computerne (peers ne) i datanettet har lige stort ansvar for datanettets funktionalitet. Et peer-to-peer-datanet adskiller sig derfor fra et datanet bestående af klient- og serverprogrammer ved at ansvaret for datanettets funktionalitet ikke er centraliseret omkring serverprogrammet. BitTorrent er ét af flere P2P-netværk. Et andet kendt P2P-netværk er edonkey-netværket. 2 Kilde: Wikipedia 8

10 Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte analytiker Louis Clausen fra RettighedsAlliancen på eller tlf /

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5 Kommunikation/IT Samfundsfag Frederik Adamsen, 3.5 Contents Problemanalyse... 3 Projektmål og produktmål... 3 Diskussion og valg af løsning... 3 Platform... 4 Udformning... 4 Skitser... 6 Typografi og

Læs mere

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014 Share With Care RettighedsAlliancen 2014 Interesseorganisation Repræsenterer ca. 85.000 kreative Louis Poulsen Lighting A/S IFPI Danmark Dansk Artist Forbund KODA Nordisk Copyright Bureau Dansk Musiker

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Fakta og Q&A om brevmodellen

Fakta og Q&A om brevmodellen J.nr. 04400-0078 Fakta og Q&A om brevmodellen Fakta om udvalgets arbejde Baggrund I 2009 nedsatte Kulturministeren et udvalg, der skulle overveje initiativer og beskrive konkrete modeller for, hvordan

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Februar 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05 Din verden af muligheder 06 Ofte stillede

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Kom godt i gang DRG 500 serie Fiberboks

Kom godt i gang DRG 500 serie Fiberboks Kom godt i gang DRG 500 serie Fiberboks Februar 2014 02 Indhold Fbernet fra SEAS-NVE 03 Introduktion til din fiberboks 04 Tilslutning af tv, internet og telefoni 05 En verden af muligheder 06 Ofte stillede

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Formål og målsætning Nemmere

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda.

5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda. IT-INTRODUKTION 5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda.com MAIL MAIL.DMJX.DK DIN MAIL-ADRESSE Alle studerende

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

TWITTER OG #KVÆGKONGRES

TWITTER OG #KVÆGKONGRES SEGES 17-02-2015 Dorte Marcussen Projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler TWITTER OG #KVÆGKONGRES Skriv #kvægkongres i tweets på Kvægkongressen Er klar til på #kvægkongres at se på de muligheder

Læs mere

Webzoo Joomla Beginners Guide

Webzoo Joomla Beginners Guide Webzoo Joomla Beginners Guide Indholdsfortegnelse Joomla Vejledning 2 FTP-opsætning 2 Sektioner, Kategorier og Indhold 3 Sektioner 4 Kategorier 5 Artikler 6 Artikler - Indsæt billede 7 Artikler - Indsæt

Læs mere

En guide gennem Sofarækken

En guide gennem Sofarækken 1 En guide gennem Sofarækken Dette er en guide som fører dig gennem Sofarækken og giver dig gode råd om hvordan du bruger denne filmtjeneste. Du kan leje spillefilm, fagfilm og kort- og dokumentarfilm

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Kom godt i gang med DRG 737v2

Kom godt i gang med DRG 737v2 VI GI R DIG Kom godt i gang med DRG 737v2 Waoo! Privat Læs, hvordan du tilslutter din fiberboks. 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Efter Java-hullet: Væn dig til det din computer bliver aldrig 100 % sikker. Men derfor kan vi jo godt prøve at beskytte den så vidt mulig alligevel. Vi

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716 / DRG 717 Fiberboks Privatkunde Oktober 2014

Kom godt i gang DRG 716 / DRG 717 Fiberboks Privatkunde Oktober 2014 Kom godt i gang DRG 716 / DRG 717 Fiberboks Privatkunde Oktober 2014 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05 Din verden af muligheder

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

ALTERNATIV OPHAVSRET

ALTERNATIV OPHAVSRET . ALTERNATIV OPHAVSRET DAGENS PROGRAM Kl. 9:0010:00 Om alternativ ophavsret Om Creative Commons Creative Commons Mix Tape 15 min. pause Se filmen: RIP! A Remix manifesto Kl. 11.4512.15 Frokostpause Om

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere