Gevinstrealisering igennem integrerede GIS- og it-løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gevinstrealisering igennem integrerede GIS- og it-løsninger"

Transkript

1 Gevinstrealisering igennem integrerede GIS- og it-løsninger C0W

2 3 GIS og it ydelser Software produkter og håndtering af geodata Med COWI som samarbejdspartner får din organisation en leverandør af, der understøtter effektiv digitalisering. COWI leverer såvel den it-tekniske løsning i hele dens livscyklus fra udvikling til drift og support, som den tilhørende forretningsmæssige ekspertise inden for de områder it-løsningen skal håndtere dette kalder vi 360 -rådgivning.. Vi tilpasser vores ydelser specifikt til din organisations behov med udgangspunkt i en forståelse for din forretning og de gevinster, som kan opnås igennem en helhedsorienteret løsningstilgang baseret på dyb teknologisk og faglig viden. Vi koncentrerer vores ydelser indenfor fire hovedområder: Software produkter og håndtering af geodata COWI tilbyder en lang række GIS-produkter til effektiv indsamling og analyse af data, i såvel den offentlige som den private sektor. GIS-produkterne kan skræddersyes til den enkelte kundes behov. COWIs ydelser dækker hele processen, lige fra GIS strategi, implementering og data-management til træning/kurser og efterfølgende support. IT management rådgivning Vi dækker hele værdikæden inden for it, management og jura. Vi tilbyder udbudsrådgivning som omfatter forretnings- og kravanalyse, specifikation samt udbudsproces. Vi tilbyder endvidere business case analyse og gevinstrealisering, program- og projektledelsesrådgivning (MSP og PRINCE2) samt ekspertkonsulentbistand i forhold til enterprise-, løsnings- og systemarkitektur. Udvikling og vedligehold af GIS & it løsninger Vi tilbyder udvikling af specialløsninger og kundetilpassede løsninger baseret på moderne og udbredte teknologier. I udviklingsprocessen anvendes anerkendte best practises som f.eks. PRINCE2 og agil udvikling for at sikre fleksibilitet og læring i samarbejdet med kunden. It-support og drift Vi tilbyder support og drift af it-løsninger med speciel fokus på GIS-løsninger. Vi anvender de anerkendte best practise-processer i ITIL-rammeværket for at sikre et fleksibelt og professionelt samarbejde med kunden. Google Maps for work Som autoriseret Google partner tilbyder COWI sin brede palette af GIS-/ it-ydelser i forbindelse med Google Maps for Work, som er Googles professionelle kortløsning til såvel offentlige og private kunder herunder 3 die parts softwarehuse. COWI bistår med analyse af behov, indkøb af licenser, hjælp til opsætning og sidst men ikke mindst individuel tilpasning af Google Maps for Work til vore kunders specifikke behov. Mobilløsning til registrering af ca lysmaster i Aarhus Kommune I forbindelse med Aarhus Kommunes modernisering af drift og vedligehold for vejbelysningsområdet, har COWI etableret et effektivt registreringssystem til indsamling af de præcise GPS-positioner og stamdata for kommunens ca lysmaster. Løsningen er baseret på GIS4Mobile platformen, som bl.a. indeholder on-/off-line synkronisering med de mobile enheder og integration med kommunens GIS-systemer. Vintertjenesten Københavns Kommune COWI udfører en løbende GIS-registrering af snerydningsarealer og snerydningsruter for cykelstier og kørebaner i Københavns Kommune med henblik på at reducere vintertjenestens omkostninger til snerydning og -saltning, samtidig med at et højt serviceniveau opretholdes. Bygningsgeokodning i Solrød Kommune COWI har gennemført en geokodning af kommunens bygninger med henblik på optimering af anvendelsen af bygningsdata. Bygningsgeokodningen stedfæster kommunens bygningsregister, således at informationer fra bl.a. BBR-registret kan præsenteres på geografiske kort. Dette giver et værdifuldt og struktureret overblik over alle bygningsdata, som samtidig giver mulighed for at udføre GIS-analyser på data.

3 5 IT management rådgivning Udvikling og vedligehold af GIS og IT løsninger Strategi for miljøfaglige data for Miljøministeriet COWI har foretaget en teknisk vurdering af Miljøministeriets strategi for miljøfaglige geodata, samt en afklaring af en række tekniske forhold knyttet til realiseringen af strategien. Derudover har COWI udarbejdet et oplæg til den fremtidige løsningsarkitektur for miljøfaglige geodata. Strategien har bl.a. til formål, at gøre administrationen af geodata kompatibel med INSPIRE. AgroGIS Med henblik på at effektivisere og forbedre landmænds og landbrugskonsulenters registrering og pleje af deres marker, har COWI udviklet GIS-systemet AgroGIS. Systemet indeholder bl.a. funktionalitet til kortlægning af markernes tilstand, registrering af jordbunds-prøver, optimering af kalk-tilførsel til markerne, samt understøttelse af processen ifm. ansøgning om EU landbrugsstøtte. Fælles Museums-it Kulturstyrelsen skal i 2015 udvikle et nyt system til registrering af samlinger af kunstværker og kulturhistoriske genstande på de danske statslige og statsanerkendte museer. Grundlaget for systemet er en fælles begrebs- og datamodel med tilhørende applikationer og API. COWI fungerede som it-konsulent og udbudsrådgiver igennem analyse- og anskaffelsesfaserne bl.a. med inddragelse af statens it-projektmodel samt statens business case model/gevinstrealisering. IMK2 System til administration af EU landbrugsstøtte for NaturErhvervstyrelsen COWI udvikler og vedligeholder den avancerede GIS-løsning, som anvendes ifm. landmændenes ansøgning om EU-støtte samt den efterfølgende sagsbehandling, kontrol og støtteudbetaling. Med ca brugere og komplekse GIS-beregninger på basis af 200 kortlag stilles ekstremt høje krav til systemets performance og driftsstabilitet. Foreningen Danske Olieberedskabslagre I forbindelse med at Foreningen Danske Olieberedskabslagre skulle udvide olieselskabernes indberetning til den Danske Stat, gennemførte COWI en 360 analyse af Foreningens forretningsprocesser og it-systemer. COWI udførte den indledende business case og deltog desuden i projektmodning, interessentinvolvering, udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale samt i gennemførelsen af udbud og kontraktforhandlinger. Automatisk miljøovervågning for Naturstyrelsen COWI har udviklet Naturstyrelsen fremtidige it-platform for indsamling af data fra miljøsensorer. Systemet opsamler kontinuerligt data fra miljøsensorer til måling af bl.a. vandstand, temperatur, surhedsgrad og saltindhold i søer og vandløb. Inden for de kommende år forventes systemet at skulle håndtere mere end sensorer. CAP/IMK system-review for NaturErhvervstyrelsen CAP/IMK-systemet er et af NaturErhvervstyrelsens helt centrale it-systemer, der anvendes til administration af EUs landbrugsstøtte. Systemet stiller meget store krav til performance og driftssikkerhed. COWI har gennemført et review af it-løsningen med det formål at komme med konkrete anbefalinger til optimering af systemets performance og driftsstabilitet, de relaterede forretningsgange samt brugeroplevelsen. LER Ledningsejerregistret for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter COWI varetager drift, vedligehold og videreudvikling af LER-systemet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. LER indeholder oplysninger om ca ledningsejeres geografiske interesseområder. Via registret kan entreprenører og andre graveaktører hurtigt og nemt få informationer om ejerne af de ledninger, der findes i et aktuelt graveområde mhb. at reducere risikoen for graveskader på forsyningsledninger og højne forsyningssikkerhed.

4 7 IT-support og drift JAR IT-system til kortlægning og administration af forurenet jord for Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark Til regionernes effektive administration af forurenede jordarealer har COWI udviklet JAR Jordforureningslovens Areal Register. Det web-baserede JAR-system sammenstiller alle nødvendige data for forvaltningen i henhold til jordforureningsloven herunder GIS-, forurenings- og administrative data. JAR indeholder såvel beslutningsstøtte som sagsbehandlingsfunktionalitet. Driftssystem for katodisk beskyttelse Vejdirektoratet COWI har udviklet et driftsovervågningssystem til Vejdirektoratets broer, som kontinuerligt opsamler data om broernes tilstand fra sensorer monteret på broerne. Driftsovervågningssystemet og dataloggerne kommunikerer vha. 3G/4G mobilnettet. Systemet muliggør bl.a. udsendelse af alarmer via og SMS ved overskridelse af fastsatte grænseværdier eller i tilfælde af tekniske problemer. ArcGIS Server drift og setup Naturstyrelsen Naturstyrelsen har ansvaret for opdatering af 3-registreringerne og benytter en mobil-gis-applikation til dette arbejde. Applikationen er implementeret på ArcGIS Server og ArcGIS Mobile. COWI hoster dele af den bagvedliggende serverinfrastruktur i COWIs private cloud og har desuden assisteret Naturstyrelsen med installation af ArcGIS Server og etablering af replikeringen. Desuden rådgiver COWI løbende om drift af løsningen. COWI Web Service/hosting og drift COWI har opbygget et drift- og hosting center, der hoster og yder driftssupport for en række GIS applikationer. Drift- og hosting centret drifter desuden en række web- og kort-services. Udover at varetage den egentlig drift af løsningerne tilbydes også support via et professionelt ServiceNow Incident Management system. Kunder i drift og hosting centret er blandt andet FlexDanmark, Regionerne, Vejdirektoratet og Banedanmark. COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360 -løsninger. Som en del af COWI har vi inden for GIS & it området adgang til over 6000 kolleger, der arbejder indenfor en bred vifte af fagområder. På rigtig mange projekter samarbejder vi på tværs af organisationen og opnår på den måde en synergi og domæneviden, der gavner projekterne hele vejen rundt. COWI er førende på sit felt, fordi vores medarbejdere hver især er det på deres specifikke felt, hvortil kommer vores mere end 80 års erfaring i rådgivningsbranchen. Sammen med vores kunder skaber vi en sammenhængende og bæredygtig verden. En del af vores grundlag for at levere professionelle ydelser på et højt plan udgøres af en fælles platform for vores processer. Disse er defineret i COWIs kvalitetsstyringssystem, som er baseret på vores mangeårige erfaringer med udførelse af projekter, og som er certificeret iht. ISO 9001 standard. Vores kontorer over hele verden gør det muligt at trække på vores globale projekterfaringer og kompetencer, når vi løser projekter i hele verden store såvel som små. Vi har kontinuerligt mere end projekter under udførelse.

5 ADDRESS COWI A/S GIS og IT Parallelvej Kongens Lyngby Steen Jappe Vice President Phone Bo Slott Pedersen Project Director Phone Jesper Kaae Petersen Project Director Phone Jørgen Pedersen Chief Market Manager Phone

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Geografisk information i en enterprise arkitektur

Geografisk information i en enterprise arkitektur Geografisk information i en enterprise arkitektur - principper for understøttelse af forretningsfunktioner i Digital Forvaltning Informi GIS A/S Titel: Geografisk information i en enterprise arkitektur

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33 Forsvarsministeriets koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi 2011-2014 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010.

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. Business Consulting Introduktion Tendenser i den danske energi- og forsyningssektor En komparativ undersøgelse af de førende ERP-løsninger til

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2011

EG A/S Årsrapport 2011 EG A/S Årsrapport 2011 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2011 3 Ledelsesberetning 2 EG A/S Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 4 EG koncernens hovedtal 6 Året der gik 8 Årets resultat 10

Læs mere

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER INDLEDNING... 1 1. BEGRUNDELSER FOR VALG AF CLOUD... 4 Pris og skalérbarhed... 5 Bring your own device (BYOD)... 7 Innovation...

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere