Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale Servere og storage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage"

Transkript

1 Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale Servere og storage

2 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed Udbudsmaterialets bestanddele Udbuddets indhold Sortimentsopbygning Basis- og Opdateringssortiment Tidsplan for udbudsforretningen Tilbudsafgivelse Indhold og omfang Producent Generelt omkring tilbudsafgivelse Tildelingskriterier Evaluering af Underkriteriet Sortiment Evaluering af Underkriteriet Pris Tildeling af leverandører på Rammeaftalen Kundens tildeling Mindstekrav Forbehold generelt Alternative tilbud Skriftlige spørgsmål Tilbuddets udformning Elektronisk tilbudsafgivelse Erklæring Tro og love-erklæring Tilbudsfrist og vedståelse Behandling af tilbud mv Forhandlingsforbuddet Fortrolighed Implementering af Rammeaftalen Side 2 af 38

3 1. Den ordregivende myndighed Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Cvr.nr Zeppelinerhallen H.C. Hansens Gade København S Tlf.: (+45) Fax: (+45) Web-adresse: (herefter benævnt "SKI") Kontaktperson: Steffen Bang-Møller adresse: It-support vedrørende udbudssystemet Ethics (Udbudshjemmesiden): Kundeservice SKI Tlf. nr.: (+45) Side 3 af 38

4 2. Udbudsmaterialets bestanddele Dette udbud gennemføres i henhold til udbudsbekendtgørelse EUT nr. 2014/S af 25/09/2014. Ud over udbudsbekendtgørelsen består det samlede udbudsmateriale af: Nærværende udbudsbetingelser Udkast til rammeaftale bilag A : Liste over Kunder bilag B : Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud. bilag B.1 Miniudbudsbetingelser bilag C : bilag C.0 Leveranceaftale Direkte tildeling bilag 0: Leverancen bilag 1: Leverandørens standardbetingelser bilag C.1 Leveringsaftale Mængdekøb/Skærpede krav/flex løsning og Software 1 bilag 1: Leverandørens standardbetingelser bilag 2: Kundens opgavebeskrivelse bilag 3: Leverandørens tilbud bilag 4: Tro- og loveerklæring bilag 5: Dokumentation for afløftning af udbudspligt 1 Kundens leveringsaftale for Miniudbud 5 (Flex løsning og Software) kan variere, da der kan være tale om anskaffelse af en løsning. Kundens leveringsaftale kan derfor enten være bilag C1, bilag C2 eller bilag C3. For yderligere information henvises afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.9.2 i Rammeaftlens bilag B. Side 4 af 38

5 bilag C.2 Leveringsaftale Forslag til køb af udstyr/flex løsninger og Software 2 bilag 1: Leverandørens standardbetingelser bilag 2: Kundens opgavebeskrivelse bilag 3: Leverandørens tilbud bilag 4: Tro- og loveerklæring bilag 5: Dokumentation for afløftning af udbudspligt bilag C.3 Leveringsaftale Løsningsbeskrivelse med resultatansvar/flex løsning og Software 3 bilag 1: Leverandørens standardbetingelser bilag 2: Kundens opgavebeskrivelse bilag 3: Leverandørens tilbud bilag 4: Tro- og loveerklæring bilag 5: Dokumentation for afløftning af udbudspligt bilag 6: Prøver (efter behov) bilag D bilag E bilag F bilag G bilag H bilag I bilag J : Leverandørens rapportering til SKI : Kravspecifikation bilag E.3 Tilbudsliste(r) - Produkter bilag E.4 Tilbudsliste(r) Tilbehør bilag E.5 Tilbudsliste Ydelser : Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser : SKIs E-katalog, webshop og E-handel : CSR : Konsortier (Udgår) : Leverandørens adgang til SKI.dk 2 Kundens leveringsaftale for Miniudbud 5 (Flex løsning og Software) kan variere, da der kan være tale om anskaffelse af en løsning. Kundens leveringsaftale kan derfor enten være bilag C1, bilag C2 eller bilag C3. For yderligere information henvises afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.9.2 i Rammeaftlens bilag B. 3 Kundens leveringsaftale for Miniudbud 5 (Flex løsning og Software) kan variere, da der kan være tale om anskaffelse af en løsning. Kundens leveringsaftale kan derfor enten være bilag C1, bilag C2 eller bilag C3. For yderligere information henvises afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.9.2 i Rammeaftlens bilag B. Side 5 af 38

6 bilag K : Implementeringsvilkår Side 6 af 38

7 3. Udbuddets indhold Udbuddet vedrører Rammeaftale om levering af servere, storage og tilhørende tilbehør og serviceydelser. Det er SKIs Kunders ønske at få mulighed for at anskaffe servere og storage af høj kvalitet, og som passer til deres individuelle behov på en hurtig og nem måde. Kundernes behov er meget individuelle og hensigten med rammeaftalen er at sikre kunderne adgang til et bredt kvalitetssortiment, således at kunderne kan anskaffe mange forskellige typer og producentmærker af servere og storage samt tilbehør hos en og samme leverandør. Tilbudsgiver skal derfor afgive tilbud på minimum et fastsat antal producentmærker jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.6. For så vidt angår servere, har SKI sammensat et sortiment af dels standard konfiguerede servere, med det formål at imødekomme behovet for hurtige og nemme anskaffelser, og dels basis servere (Ved en basis server forstås en server uden CPU, RAM og fastlager), med det formål, at Kunderne selv kan bestykke deres server ud fra det tilbudte tilbehør. For så vidt angår storage, har SKI sammensat et sortiment af dels standard konfiguerede storage-enheder, med det formål at imødekomme behovet for hurtige og nemme anskaffelser, og dels Flex-enheder inden for bl.a. DAS, NAS og SAN (Ved en Flex enhed forstås en storage løsning som specificeres af Kunden). For så vidt angår tilbehør, er der lagt op til at der tilbydes et bredt sortiment, således at SKI s Kunder uden fornyet konkurrenceudsættelse dels kan bestykke basis servere, og dels kan anskaffe det mest relevante tilbehør til deres eksisterende server- og storagemiljø. Den efterfølgende anvendelse af rammeaftalen sker enten ved direkte tildeling eller miniudbud. Retningslinjerne for gennemførelse af direkte tildeling og miniudbud fremgår af rammeaftalens bilag B. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvor der er prækvalificeret 5 ansøgere, som har opnået adgang til at afgive tilbud på rammeaftalen. Der vil blive tildelt 3 leverandører på rammeaftalen for en 1 årig periode med mulighed for forlængelse ad 3 gange med hver 12 måneder i alt op til 4 år Kunderne har ikke frit valg blandt de 3 leverandører. Der vil blive tildelt en primær leverandør og yderligere 2 leverandører (leverandør 2 og leverandører 3). Leverandør 2 og leverandør 3 får alene mulighed for at byde ind i forbindelse med kundens gennemførelse af miniudbud. Leverandør 2 og 3 kan dog rykke op på henholdsvis leverandør 1 og 2 s pladser, såfremt rammeaftalen med leverandør 1 ophører, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.6.4. Der vil jævnfør nedenstående være klare regler for, hvornår leverandør 2 og leverandører 3 kan anvendes, hvilket kun vil ske ved miniudbud. Side 7 af 38

8 1. Den primære Leverandør skal anvendes ved direkte tildeling Der vil blive tildelt én primær leverandør, som kunden skal anvende ved direkte tildeling. Den primære Leverandør opnår en eksklusiv ret til at modtage Kundernes bestillinger via direkte tildeling. Leverandøren har således en ret og en pligt til at levere de af Leverandøren tilbudte produkter og ydelser. 2. Leverandør 2 og leverandør 3 deltager alene ved miniudbud Kunden kan alene i 5 nærmere beskrevede tilfælde anvende miniudbud. Se herom i punkt 7. Hvis kundens konkrete anskaffelse falder indenfor et af de 5 nævnte tilfælde, skal de anvende miniudbud. Ved miniudbuddet får leverandør 2 og leverandør 3 også mulighed for at afgive tilbud på den konkrete anskaffelse som bringes i miniudbud. Ved miniudbud genåbnes konkurrencen således blandt samtlige leverandører på rammeaftalen, dvs. at primær leverandør, leverandør 2 og leverandør 3, kan afgive tilbud på kundens miniudbud. Rammeaftalen er tænkt som en ramme, hvor de tildelte leverandører kan tilbyde et teknologisk opdateret sortiment, som de selv afstemmer med kundernes behov og som kan opdateres løbende i rammeaftalens varighed, således at rammeaftalen til enhver tid rummer et teknologisk opdateret sortiment. Det er således i høj grad op til tilbudsgiverne inden for kravspecifikationen - at sammensætte deres detaljerede sortiment. Det er ikke muligt på forhånd at sige hvorledes behovet for anskaffelse vil fordele sig mellem tildelingsformerne, direkte tildeling og miniudbud. Det er dog SKIs forventning at desto bedre den leverandør, som bliver primær leverandør, kan dække kundernes behov, desto større er sandsynligheden for, at salget vil blive gennemført som direkte tildeling. Da der er tale om en frivillig aftale, uden nogen form forpligtigelse for SKIs kunder til at anvende aftalen, opfordres tilbudsgivere til at tilbyde det sortiment, som efter deres bedste overbevisning, dækker offentlige kunders behov bedst muligt. Side 8 af 38

9 4. Sortimentsopbygning Sortimentet er delt op i tre (3) niveauer: 1. Hovedgrupper 2. Mellemgrupper 3. Undergrupper Hovedgruppeniveauet specificerer de mere overordnede krav, mens undergruppeniveauet specificerer de mere detaljerede krav til det omfattede udstyr. Mellemgruppen bruges til teknisk at opdele Hovedgrupperne og indeholder fælles krav til de underliggende Undergrupper. Rammeaftalens sortiment omfatter de Hoved-, Mellem- og Undergrupper, som anført nedenfor i Tabel 1. Tabel 1 - Sortiment Hovedgruppe Mellemgruppe Undergruppe Rack-servere Entry-level (Basis) Entry-level (Avanceret) Mid-range (Basis) Mid-range (Avanceret) High-end (Basis) High-end (Avanceret) Servere Blade-servere Entry-level (Basis) Entry-level (Avanceret) Mid-range (Basis) Mid-range (Avanceret) High-end (Basis) High-end (Avanceret) Tower-servere Entry-level (Basis) Entry-level (Avanceret) Mid-range (Basis) Mid-range (Avanceret) High-end (Basis) High-end (Avanceret) Storage Direct-attached storage (DAS) Low-priority Medium-priority Flex DAS Side 9 af 38

10 Tilbehør Tilknyttede ydelser Network-attached storage (NAS) Software defined storage (SDS) Storage area network (SAN) Back-up og arkivering Mekanik Elektronik Strømforsyninger Kabling Software Service og supportaftaler Timebaserede ydelser Low-priority Medium-priority Flex NAS Software defined storage (SDS) Lille SAN Medium SAN Flex SAN Båndrobotter - Entry level Båndrobotter - Mid range Båndrobotter - Flex Båndstationer - Entry level Båndstationer - Midrange Båndstationer - Hign end Racks Chassier CPU er RAM Diske Disk Controller Enclosures Magnetiske medier Storage Switche Host Bus Adaptere Converged Network Adaptere Batteripakke (UPS) Strømmoduler til chassier, hylder og servere PDU er Fiberkabler Netværkskabler Virtualiserings-software Overvågnings-software Management-software Replikerings-software (synkron/asynkron) Komprimerings- og in process deduplikeringssoftware Komprimerings- og post process deduplikeringssoftware Operativsystemer Service og supportaftaler for komponenter Service og supportaftaler for komponenter Sikkerhedsforstærkede Fysisk installation af udstyr Installation af software på udstyr Side 10 af 38

11 Abonnementsbaserede ydelser Konfiguration af udstyr Migrering af data Fysisk tyverisikring af udstyr Software-mæssig tyverisikring af udstyr Flytning af udstyr Bortskaffelse af fysisk udstyr Forsvarlig destruktion af data Disaster recovery strategi Uddannelse af driftspersonale Uddannelse af 1. level support Disaster recovery - Beredskab Disaster recovery - Timer Software-vedligehold 4.1. Basis- og Opdateringssortiment Når aftalen er i drift, vil sortimentet i praksis være opdelt i et Basis- og et Opdateringssortiment. Basissortimentet består af det sortiment af produkter, som tilbudsgiver tilbyder i forbindelse med afgivelse af tilbud på rammeaftalen. Opdateringssortimentet er et af SKI fastsat antal åbne varepositioner, som leverandøren i aftalens varighed har mulighed for at fylde ud med opdaterede versioner af allerede tilbudte produkter. De nærmere regler for ovenstående er beskrevet i Rammeaftalens Bilag F. Side 11 af 38

12 5. Tidsplan for udbudsforretningen 12. januar 2015 Kl Leverandørinformationsmøde Adresse: Zeppelinerhallen, H.C. Hansens Gade 4, 2300 København S 26. januar4. februar 2015 Vejledende frist for indlevering af skriftlige spørgsmål, jf. punkt februar 2015 Tilbudsfrist Kl marts 2015 Forventet ordretildeling marts 2015 Forventet kontraktindgåelse Bemærk: Rammeaftale kan først indgås efter udløb af en 10 dages standstill-periode regnet fra dagen efter dagen for udsendelse af meddelelse til Tilbudsgiverne om beslutning af tildeling. Side 12 af 38

13 6. Tilbudsafgivelse 6.1. Indhold og omfang De tilbudte varer og ydelser skal opfylde kravene i Bilag E - Kravspecifikation. Tilbudsgiver skal afgive tilbud ved at udfylde tilbudslisterne Bilag E.1 - Produkter, Bilag E.2 Tilbehør og Bilag E.3 Tilknyttede ydelser. Tilbudsgiver kan kun udfylde og aflevere ét bilag E.3 Tilknyttede ydelser. Tilbudsgiver kan dog udfylde og aflevere mere end ét bilag E.1 Produkter, og mere end ét bilag E.2 Tilbehør, jf. reglerne nedenfor: 1. Tilbudsgiver skal for Hovedgruppen Servere i bilag E.1 Produkter tilbyde mindst 5 forskellige producenter, jf. punkt Tilbudsgiver skal for Hovedgruppen Storage i bilag E.1 Produkter tilbyde mindst 5 forskellige producenter, jf. punkt Tilbudsgiver må kun tilbyde produkter fra én producent, jf. punkt 6.1.1, pr. Bilag E Tilbudsgiver må for det enkelte producentmærke kun udfylde ét bilag E.1 Produkter. 5. Tilbudsgiver kan for hvert udfyldt bilag E.1 Produkter udfylde ét bilag E.2 Tilbehør. 6. Tilbudsgiver kan i det enkelte bilag E.2 Tilbehør tilbyde produkter fra forskellige producentmærker 7. Tilbudsgiver kan ikke udfylde mere end ét bilag E.2 Tilbehør med samme producentmærke. 8. Tilbudsgiver kan kun udfylde Undergrupperne Service og supportaftaler for komponenter og Service og supportaler for komponenter Sikkerhedsforstærkede i ét bilag E.2 Tilbehør. 9. Tilbudsgiver må ikke tilbyde den samme vare mere end én gang. Således må der i tilbudsgivers tilbud ikke optræde mere end én vare med samme varenummer eller den samme fysiske beskaffenhed. 10. Tilbudsgiver skal tilbyde mindst ét produkt i samtlige Undergrupper, jf. punkt Tilbudsgiver kan maksimalt tilbyde det antal varer/ydelser pr. bilag E.1, E.2 og E.3, som er angivet under de enkelte Mellemgrupper og Undergrupper, jf. Tabel 2 og 3 nedenfor. 12. For så vidt angår visse Undergrupper i bilag E.1 Produkter, gælder det maksimale antal tilbudte produkter på tværs af flere Undergrupper, jf. dog regel 10 ovenfor. Disse Undergrupper er: o I Mellemgruppen Rackservere kan der for Undergrupperne Entry-level (Avanceret), Mid range (Avanceret) og High end (Avanceret) tilsammen maksimalt tilbydes 20 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden Side 13 af 38

14 for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. o I Mellemgruppen Bladeservere kan der for Undergrupperne Entry-level (Avanceret), Mid range (Avanceret) og High end (Avanceret) tilsammen maksimalt tilbydes 10 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. o I Mellemgruppen Towerservere kan der for Undergrupperne Entry-level (Avanceret), Mid range (Avanceret) og High end (Avanceret) tilsammen maksimalt tilbydes 10 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. o I Mellemgruppen Direct-attached storage (DAS) kan der for Undergrupperne Low-priority og Medium-priority tilsammen maksimalt tilbydes 6 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. o I Mellemgruppen Network-attached storage (NAS) kan der for Undergrupperne Low-priority og Medium-priority tilsammen maksimalt tilbydes 10 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. o I Mellemgruppen Storage area network (SAN) kan der for Undergrupperne Lille SAN og Mellem SAN tilsammen maksimalt tilbydes 4 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. o I Mellemgruppen Back-up og arkivering kan der for Undergrupperne Båndrobotter - Entry level, Båndrobotter - Mid range, Båndstationer - Entry level, Båndstationer Midrange og Båndstationer - High end tilsammen maksimalt tilbydes 10 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. Således skal Tilbudsgiver som minimum, afhængig af hvor mange hovedgrupper der tilbydes, udfylde og aflevere nedenstående antal excel-ark i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser: 5 bilag E.1 Produkter 1 bilag E.2 Tilbehør 1 bilag E.3 Tilknyttede ydelser SKI har vedlagt én af hver af tilbudslisterne bilag E.1 Produkter, E.2 Tilbehør og E.3 Tilknyttede ydelser. Udfyldelse af flere tilbudslister sker ved at tilbudsgiver kopierer bilag E.1 eller E.2 Side 14 af 38

15 (Det bemærkes, at bilag E.3 kun kan udfyldes én gang). Tilbudsgiver bærer ansvaret for fejl i forbindels med kopiering af tilbudslister. Såfremt tilbudsgiver tilbyder en vare eller ydelse, som i forhold til de stillede krav i bilag E Kravspecifikation ikke indholdsmæssigt falder inden for grupperne i Tabel 1 eller at varen/ydelsen er placeret under den forkerte gruppe, forbeholder SKI sig ret til at lade varen udgå af tilbudsevalueringen. Såfremt SKI benytter sig af denne ret, vil Tilbudsgiver således blive stillet, som hvis den pågældende vare ikke var tilbudt Producent Der er tale om en producent af et produkt, når en virksomhed har frembragt et selvstændigt og reelt eksisterende produkt i markedet, som virksomheden markedsfører og sælger til en bred kreds af kunder i virksomhedens navn og som fremgår af en for producenten officiel vareliste, der er tilgængelig for alle relevante kunder/aftagere af produktet. Såfremt producenten er global eller koncernforbundet til en global virksomhed skal producentens varenummer således fremgå af en globalt gældende vareliste. En producent vil være indehaver af de juridiske rettigheder over egne produkter. Tabel 2 Maksimale antal varer der kan tilbydes inden for Undergrupperne pr. bilag E.1 Produkter Hovedgruppe Mellemgruppe Undergrupper Entry-level (Avanceret) Mid-range (Avanceret) Rack-servere High-end (Avanceret) Servere Storage Blade-servere Tower-servere Direct-attached storage (DAS) 20 tilsammen Entry-level (Basis) 2 Mid-range (Basis) 2 High-end (Basis) 2 Basissortiment Opdateringssortiment 5 tilsammen Entry-level (Avanceret) Mid-range (Avanceret) 10 tilsammen High-end (Avanceret) Entry-level (Basis) 2 5 tilsammen Mid-range (Basis) 2 High-end (Basis) 2 Entry-level (Avanceret) Mid-range (Avanceret) 10 tilsammen High-end (Avanceret) Entry-level (Basis) 2 5 tilsammen Mid-range (Basis) 2 High-end (Basis) 2 Low-priority Medium-priority 6 tilsammen 5 tilsammen Side 15 af 38

16 Network-attached storage (NAS) Software defined storage (SDS) Storage area network (SAN) Back-up og arkivering Flex DAS 1 Low-priority 10 tilsammen Medium-priority 5 tilsammen Flex NAS 1 Software defined storage (SDS) 1 0 Lille SAN 4 tilsammen Medium SAN 5 tilsammen Flex SAN 1 Båndrobotter - Flex 1 Båndrobotter - Entry level Båndrobotter - Mid range Båndstationer - Entry 10 tilsammen 5 tilsammen level Båndstationer - Midrange Båndstationer - High end Tabel 3 - Maksimale antal varer/ydelser der kan tilbydes inden for Undergrupperne pr. bilag E.2 Tilbehør og pr. E.3 Tilknyttede ydelser Hovedgruppe Mellemgruppe Undergrupper Tilbehør Mekanik Elektronik Strømforsyninger Kabling Software Basissortiment Opdateringssortiment Racks 50 5 Chassier 25 5 CPU er RAM 30 5 Diske Disk Controller Enclosures 15 5 Magnetiske medier 15 5 Storage Switche Host Bus Adaptere Converged Network Adaptere 10 5 Batteripakke (UPS) 30 5 Strømmoduler til chassier, hylder og servere 30 5 PDU er 30 5 Fiberkabler Netværkskabler Virtualiserings-software 1 0 Overvågnings-software 1 0 Management-software 1 0 Side 16 af 38

17 Tilknyttede ydelser Service og supportaftaler Timebaserede ydelser Abonnementsbaserede ydelser Replikerings-software (synkron/asynkron) 1 0 Komprimerings- og in process deduplikerings-software 1 0 Komprimerings- og post process deduplikerings-software 1 0 Operativsystemer 1 0 Service og supportaftaler for komponenter Service og supportaftaler for komponenter Sikkerhedsforstærkede Fysisk installation af udstyr 1 0 Installation af software på udstyr 1 0 Konfiguration af udstyr 1 0 Migrering af data 1 0 Fysisk tyverisikring af udstyr 1 0 Software-mæssig tyverisikring af udstyr 1 0 Flytning af udstyr 1 0 Bortskaffelse af fysisk udstyr 1 0 Forsvarlig destruktion af data 1 0 Disaster recovery strategi 1 0 Uddannelse af driftspersonale 1 0 Uddannelse af 1. level support 1 0 Disaster recovery - Beredskab 1 0 Disaster recovery - Timer 1 0 Software-vedligehold Generelt omkring tilbudsafgivelse Alle priser, der oplyses i tilbudslisterne, jf. bilag E.1, bilag E.2 og bilag E.3, skal være inklusiv alle omkostninger forbundet med varen, såsom udgifter til administration, fakturering, forsikring, emballering og pakning, dog ikke omkostninger forbundet med den fysiske levering af varen. Det er ikke tilladt at byde ind med 0,00 kr på varerne. Hvis tilbudsgiver har tilbudt varer til 0,00 kr. eller ikke har angivet en pris for en tilbudt vare, vil varen udgå af sortimentet, og dermed ikke indgå i evalueringen af sortimentsbredde. Dette gælder dog ikke Tilknyttede ydelser. Her må godt tilbydes priser på 0,00 kr., men der skal dog altid tilbydes en pris. Tilbydes en pris på en tilknyttet ydelse til 0,00 kr, betyder det at ydelsen er gratis og der kan således ikke opkræves betaling herfor. Side 17 af 38

18 SKI skal gøre opmærksom på, at SKI kan afvise unormalt lave tilbud, jf. udbudsdirektivets artikel 55. SKI forbeholder sig ret til at foretage en nærmere undersøgelse af de varer, der forekommer at være tilbudt til unormalt lave priser, herunder i visse tilfælde at indhente vareprøver. Særligt for bilag E.1 Produkter: Tilbudsgiver skal udfylde fanebladet Producentoplysninger og oplyse sin avanceprocent for hver undergruppe (hvor en sådan findes) på det aktuelle mærke/producent, ligesom mærket/producentens navn skal oplyses. Derefter udfyldes alle og kun de gule felter under de enkelte produkfaneblade, på de produkter som tilbudsgiver tilbyder. Særligt for bilag E.2 Tilbehør og bilag E.3 Tilknyttede ydelser: Priser på Tilbehør oplyses i bilag E.2, mens priser for Tilknyttede ydelser oplyses i bilag E.3. For Tilbehør såvel som Tilknyttede oplyses ikke avanceprocent, men kun prisen for produktet eller ydelsen ex. Moms (SKI-prisen) Tildelingskriterier Tilbuddene vil blive evalueret efter tildelingskriteriet det Økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier og vægtning: Tildelingskriterium Underkriterier Vægt Det økonomisk mest fordelagtige tilbud Sortiment 60 % Pris 40 % Der vil blive foretaget én evaluering af underkriteriet Pris og én evaluering af underkriteriet Sortiment. Pointene, som tilbudsgiver opnår for hvert kriterium vil indgå med de oplyste vægte i den samlede evaluering, der afgør, hvem der har tilbudt det Økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tildeling af rammeaftalerne vil ske til de 3 tilbudsgivere, som har afgivet de 3 økonomisk mest fordelagtige tilbud, og dermed har opnået de 3 bedste evalueringer Evaluering af Underkriteriet Sortiment Underkriteriet Sortiment er yderligere underopdelt i en række lavere kriterier (hoved-, mellem- og undergrupper), som fremgår af Tabel 4 nedenfor. Underkriteriet Sortiment evalueres ved sortimentsbredde. Jo flere varelinjer tilbudsgiver har tilbudt jo bedre evaluering opnår tilbuddet i evalueringen af Underkriteriet Sortiment. Side 18 af 38

19 Alle de af den enkelte tilbudsgiver tilbudte produkter, uanset producent, indgår i sortimentsevalueringen af den enkelte undergruppe. Produkter og ydelser tilbudt i Undergrupper i bilag B.3 Tilknyttede ydelser evalueres ikke for så vidt angår Underkriteriet Sortiment. Dette gælder tillige for produkter tilbudt i bilag E.1 Produkter og Bilag E.2 Tilbehør, der kun kan anskaffes ved fornyet konkurrenceudsættelse blandt rammeaftalens leverandører, jf. bilag E (Eksempelvis Undergruppen Flex DAS ). Disse produkter vægter af samme grund med vægtningen 0 % ved beregning af den samlede karakter for underkriteriet Sortiment. Underkriteriet Sortiment består af en række laverestående kriterier, bestående af henholdsvis hoved-, mellem- og undergrupper, som angivet i Tabel 4. Hver undergruppe gives en karakter mellem 1 og 10, hvor 10 gives til den tilbudsgiver der har tilbudt flest varelinjer i den pågældende undergruppe. Karakteren for undergrupperne indgår i evalueringen af den enkelte mellemgruppe med den vægtning, som angivet ud for den enkelte undergruppe i Tabel 4. Karakteren for den enkelte mellemgruppe indgår i evalueringen af den enkelte hovedgruppe med den vægtning, som fremgår af Tabel 4. Endelig indgår karakteren for den enkelte hovedgruppe i den samlede bedømmelse af underkriteriet Pris med den vægtning, som fremgår af Tabel 4. Tabel 4 - Vægtningstræ for Underkriteriet Sortiment Hovedgruppe Vægt Mellemgruppe Vægt Undergruppe Vægt Servere 40 Storage 30 Rack-servere 45 Blade-servere 45 Tower-servere 10 Direct-attached storage (DAS) 25 Entry-level (Basis) 5 Entry-level (Avanceret) 15 Mid-range (Basis) 5 Mid-range (Avanceret) 35 High-end (Basis) 5 High-end (Avanceret) 35 Entry-level (Basis) 5 Entry-level (Avanceret) 15 Mid-range (Basis) 5 Mid-range (Avanceret) 35 High-end (Basis) 5 High-end (Avanceret) 35 Entry-level (Basis) 5 Entry-level (Avanceret) 15 Mid-range (Basis) 5 Mid-range (Avanceret) 35 High-end (Basis) 5 High-end (Avanceret) 35 Low-priority 50 Medium-priority 50 Flex DAS 0 Side 19 af 38

20 Tilbehør 30 Network-attached storage (NAS) Software defined storage (SDS) Storage area network (SAN) Back-up og arkivering Mekanik 20 Elektronik 30 Strømforsyninger 10 Kabling 10 Software 0 Service og supportaftaler 30 Low-priority 50 Medium-priority 50 Flex NAS 0 0 Software defined storage (SDS) 0 Lille SAN 50 Medium SAN 50 Flex SAN 0 Båndrobotter - Entry level 20 Båndrobotter - Mid range 20 Båndrobotter - Flex 0 Båndstationer - Entry level 20 Båndstationer - Midrange 20 Båndstationer - Hign end 20 Racks 50 Chassier 50 CPU er 15 RAM 10 Diske 15 Disk Controller Enclosures 15 Magnetiske medier 10 Storage Switche 15 Host Bus Adaptere 10 Converged Network Adaptere 10 Batteripakke (UPS) 30 Strømmoduler til chassier, hylder og servere 40 PDU er 30 Fiberkabler 50 Netværkskabler 50 Virtualiserings-software 0 Overvågnings-software 0 Management-software 0 Replikerings-software (synkron/asynkron) 0 Komprimerings- og in process deduplikerings-software 0 Komprimerings- og post process deduplikerings-software 0 Operativsystemer 0 Service og supportaftaler for komponenter Service og supportaftaler for komponenter Sikkerhedsforstærkede Side 20 af

21 Tilknyttede ydelser 0 Timebaserede ydelser 0 Abonnementsbaserede ydelser 0 Fysisk installation af udstyr 0 Installation af software på udstyr 0 Konfiguration af udstyr 0 Migrering af data 0 Fysisk tyverisikring af udstyr 0 Software-mæssig tyverisikring af udstyr 0 Flytning af udstyr 0 Bortskaffelse af fysisk udstyr 0 Forsvarlig destruktion af data 0 Disaster recovery strategi 0 Uddannelse af driftspersonale 0 Uddannelse af 1. level support 0 Disaster recovery - Beredskab 0 Disaster recovery - Timer 0 Software-vedligehold Evaluering af Underkriteriet Pris Underkriteriet Pris er yderligere underopdelt i en række lavere kriterier (hoved-, mellem- og undergrupper), som fremgår af Tabel 5 nedenfor. Prisen evalueres på baggrund af de priser der fremgår i kolonnen SKI-pris DKK ex. Moms i bilag E.1 Produkter og bilag E.3 Tilknyttede ydelser. Jo lavere priser tilbudsgiver har tilbudt, jo bedre evaluering opnår tilbuddet i evalueringen af underkriteriet Pris. Produkter og ydelser tilbudt i Undergrupper i bilag E.2 Tilbehør evalueres ikke for så vidt angår Underkriteriet Pris. Dette gælder tillige for produkter tilbudt i bilag E.1 Produkter der kun kan anskaffes ved fornyet konkurrenceudsættelse blandt rammeaftalens leverandører, jf. bilag E (Eksempelvis Undergruppen Flex DAS ). Disse produkter vægter af samme grund med vægtningen 0 % ved beregning af den samlede karakter for underkriteriet Pris. I bilag E.1 Produkter beregnes SKI-prisen ud fra den af tilbudsgiver tilbudte kostpris, som er udfyldt i kolonnen Kostpris ex. moms tillagt den avanceprocent som tilbudsgiver har oplyst for den konkrete Undergruppe i fanebladet Producentoplysninger. Avanceprocenten er tilbudsgivers avance, angivet som procent af kostprisen. Kostprisen er tilbudsgivers indkøbspris plus tillæg af fragtomkostninger, told, forsikring og andre hjemtagelsesomkostninger for det pågældende produkt. Således er alle udgifter indregnet i kostprisen, undtagen tilbudsgivers avance samt tilbudsgivers omkostninger ved den fysiske fragt til kunden. Formlen er som følger: Kostpris ex. Moms * (1+avanceprocent) = SKI-pris SKI-prisen er således den nettopris SKIs kunder skal betale for det pågældende produkt i forbindelse med direkte tildeling. Side 21 af 38

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere