Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale Servere og storage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage"

Transkript

1 Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale Servere og storage

2 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed Udbudsmaterialets bestanddele Udbuddets indhold Sortimentsopbygning Basis- og Opdateringssortiment Tidsplan for udbudsforretningen Tilbudsafgivelse Indhold og omfang Producent Generelt omkring tilbudsafgivelse Tildelingskriterier Evaluering af Underkriteriet Sortiment Evaluering af Underkriteriet Pris Tildeling af leverandører på Rammeaftalen Kundens tildeling Mindstekrav Forbehold generelt Alternative tilbud Skriftlige spørgsmål Tilbuddets udformning Elektronisk tilbudsafgivelse Erklæring Tro og love-erklæring Tilbudsfrist og vedståelse Behandling af tilbud mv Forhandlingsforbuddet Fortrolighed Implementering af Rammeaftalen Side 2 af 38

3 1. Den ordregivende myndighed Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Cvr.nr Zeppelinerhallen H.C. Hansens Gade København S Tlf.: (+45) Fax: (+45) Web-adresse: (herefter benævnt "SKI") Kontaktperson: Steffen Bang-Møller adresse: It-support vedrørende udbudssystemet Ethics (Udbudshjemmesiden): Kundeservice SKI Tlf. nr.: (+45) Side 3 af 38

4 2. Udbudsmaterialets bestanddele Dette udbud gennemføres i henhold til udbudsbekendtgørelse EUT nr. 2014/S af 25/09/2014. Ud over udbudsbekendtgørelsen består det samlede udbudsmateriale af: Nærværende udbudsbetingelser Udkast til rammeaftale bilag A : Liste over Kunder bilag B : Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud. bilag B.1 Miniudbudsbetingelser bilag C : bilag C.0 Leveranceaftale Direkte tildeling bilag 0: Leverancen bilag 1: Leverandørens standardbetingelser bilag C.1 Leveringsaftale Mængdekøb/Skærpede krav/flex løsning og Software 1 bilag 1: Leverandørens standardbetingelser bilag 2: Kundens opgavebeskrivelse bilag 3: Leverandørens tilbud bilag 4: Tro- og loveerklæring bilag 5: Dokumentation for afløftning af udbudspligt 1 Kundens leveringsaftale for Miniudbud 5 (Flex løsning og Software) kan variere, da der kan være tale om anskaffelse af en løsning. Kundens leveringsaftale kan derfor enten være bilag C1, bilag C2 eller bilag C3. For yderligere information henvises afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.9.2 i Rammeaftlens bilag B. Side 4 af 38

5 bilag C.2 Leveringsaftale Forslag til køb af udstyr/flex løsninger og Software 2 bilag 1: Leverandørens standardbetingelser bilag 2: Kundens opgavebeskrivelse bilag 3: Leverandørens tilbud bilag 4: Tro- og loveerklæring bilag 5: Dokumentation for afløftning af udbudspligt bilag C.3 Leveringsaftale Løsningsbeskrivelse med resultatansvar/flex løsning og Software 3 bilag 1: Leverandørens standardbetingelser bilag 2: Kundens opgavebeskrivelse bilag 3: Leverandørens tilbud bilag 4: Tro- og loveerklæring bilag 5: Dokumentation for afløftning af udbudspligt bilag 6: Prøver (efter behov) bilag D bilag E bilag F bilag G bilag H bilag I bilag J : Leverandørens rapportering til SKI : Kravspecifikation bilag E.3 Tilbudsliste(r) - Produkter bilag E.4 Tilbudsliste(r) Tilbehør bilag E.5 Tilbudsliste Ydelser : Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser : SKIs E-katalog, webshop og E-handel : CSR : Konsortier (Udgår) : Leverandørens adgang til SKI.dk 2 Kundens leveringsaftale for Miniudbud 5 (Flex løsning og Software) kan variere, da der kan være tale om anskaffelse af en løsning. Kundens leveringsaftale kan derfor enten være bilag C1, bilag C2 eller bilag C3. For yderligere information henvises afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.9.2 i Rammeaftlens bilag B. 3 Kundens leveringsaftale for Miniudbud 5 (Flex løsning og Software) kan variere, da der kan være tale om anskaffelse af en løsning. Kundens leveringsaftale kan derfor enten være bilag C1, bilag C2 eller bilag C3. For yderligere information henvises afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.9.2 i Rammeaftlens bilag B. Side 5 af 38

6 bilag K : Implementeringsvilkår Side 6 af 38

7 3. Udbuddets indhold Udbuddet vedrører Rammeaftale om levering af servere, storage og tilhørende tilbehør og serviceydelser. Det er SKIs Kunders ønske at få mulighed for at anskaffe servere og storage af høj kvalitet, og som passer til deres individuelle behov på en hurtig og nem måde. Kundernes behov er meget individuelle og hensigten med rammeaftalen er at sikre kunderne adgang til et bredt kvalitetssortiment, således at kunderne kan anskaffe mange forskellige typer og producentmærker af servere og storage samt tilbehør hos en og samme leverandør. Tilbudsgiver skal derfor afgive tilbud på minimum et fastsat antal producentmærker jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.6. For så vidt angår servere, har SKI sammensat et sortiment af dels standard konfiguerede servere, med det formål at imødekomme behovet for hurtige og nemme anskaffelser, og dels basis servere (Ved en basis server forstås en server uden CPU, RAM og fastlager), med det formål, at Kunderne selv kan bestykke deres server ud fra det tilbudte tilbehør. For så vidt angår storage, har SKI sammensat et sortiment af dels standard konfiguerede storage-enheder, med det formål at imødekomme behovet for hurtige og nemme anskaffelser, og dels Flex-enheder inden for bl.a. DAS, NAS og SAN (Ved en Flex enhed forstås en storage løsning som specificeres af Kunden). For så vidt angår tilbehør, er der lagt op til at der tilbydes et bredt sortiment, således at SKI s Kunder uden fornyet konkurrenceudsættelse dels kan bestykke basis servere, og dels kan anskaffe det mest relevante tilbehør til deres eksisterende server- og storagemiljø. Den efterfølgende anvendelse af rammeaftalen sker enten ved direkte tildeling eller miniudbud. Retningslinjerne for gennemførelse af direkte tildeling og miniudbud fremgår af rammeaftalens bilag B. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvor der er prækvalificeret 5 ansøgere, som har opnået adgang til at afgive tilbud på rammeaftalen. Der vil blive tildelt 3 leverandører på rammeaftalen for en 1 årig periode med mulighed for forlængelse ad 3 gange med hver 12 måneder i alt op til 4 år Kunderne har ikke frit valg blandt de 3 leverandører. Der vil blive tildelt en primær leverandør og yderligere 2 leverandører (leverandør 2 og leverandører 3). Leverandør 2 og leverandør 3 får alene mulighed for at byde ind i forbindelse med kundens gennemførelse af miniudbud. Leverandør 2 og 3 kan dog rykke op på henholdsvis leverandør 1 og 2 s pladser, såfremt rammeaftalen med leverandør 1 ophører, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.6.4. Der vil jævnfør nedenstående være klare regler for, hvornår leverandør 2 og leverandører 3 kan anvendes, hvilket kun vil ske ved miniudbud. Side 7 af 38

8 1. Den primære Leverandør skal anvendes ved direkte tildeling Der vil blive tildelt én primær leverandør, som kunden skal anvende ved direkte tildeling. Den primære Leverandør opnår en eksklusiv ret til at modtage Kundernes bestillinger via direkte tildeling. Leverandøren har således en ret og en pligt til at levere de af Leverandøren tilbudte produkter og ydelser. 2. Leverandør 2 og leverandør 3 deltager alene ved miniudbud Kunden kan alene i 5 nærmere beskrevede tilfælde anvende miniudbud. Se herom i punkt 7. Hvis kundens konkrete anskaffelse falder indenfor et af de 5 nævnte tilfælde, skal de anvende miniudbud. Ved miniudbuddet får leverandør 2 og leverandør 3 også mulighed for at afgive tilbud på den konkrete anskaffelse som bringes i miniudbud. Ved miniudbud genåbnes konkurrencen således blandt samtlige leverandører på rammeaftalen, dvs. at primær leverandør, leverandør 2 og leverandør 3, kan afgive tilbud på kundens miniudbud. Rammeaftalen er tænkt som en ramme, hvor de tildelte leverandører kan tilbyde et teknologisk opdateret sortiment, som de selv afstemmer med kundernes behov og som kan opdateres løbende i rammeaftalens varighed, således at rammeaftalen til enhver tid rummer et teknologisk opdateret sortiment. Det er således i høj grad op til tilbudsgiverne inden for kravspecifikationen - at sammensætte deres detaljerede sortiment. Det er ikke muligt på forhånd at sige hvorledes behovet for anskaffelse vil fordele sig mellem tildelingsformerne, direkte tildeling og miniudbud. Det er dog SKIs forventning at desto bedre den leverandør, som bliver primær leverandør, kan dække kundernes behov, desto større er sandsynligheden for, at salget vil blive gennemført som direkte tildeling. Da der er tale om en frivillig aftale, uden nogen form forpligtigelse for SKIs kunder til at anvende aftalen, opfordres tilbudsgivere til at tilbyde det sortiment, som efter deres bedste overbevisning, dækker offentlige kunders behov bedst muligt. Side 8 af 38

9 4. Sortimentsopbygning Sortimentet er delt op i tre (3) niveauer: 1. Hovedgrupper 2. Mellemgrupper 3. Undergrupper Hovedgruppeniveauet specificerer de mere overordnede krav, mens undergruppeniveauet specificerer de mere detaljerede krav til det omfattede udstyr. Mellemgruppen bruges til teknisk at opdele Hovedgrupperne og indeholder fælles krav til de underliggende Undergrupper. Rammeaftalens sortiment omfatter de Hoved-, Mellem- og Undergrupper, som anført nedenfor i Tabel 1. Tabel 1 - Sortiment Hovedgruppe Mellemgruppe Undergruppe Rack-servere Entry-level (Basis) Entry-level (Avanceret) Mid-range (Basis) Mid-range (Avanceret) High-end (Basis) High-end (Avanceret) Servere Blade-servere Entry-level (Basis) Entry-level (Avanceret) Mid-range (Basis) Mid-range (Avanceret) High-end (Basis) High-end (Avanceret) Tower-servere Entry-level (Basis) Entry-level (Avanceret) Mid-range (Basis) Mid-range (Avanceret) High-end (Basis) High-end (Avanceret) Storage Direct-attached storage (DAS) Low-priority Medium-priority Flex DAS Side 9 af 38

10 Tilbehør Tilknyttede ydelser Network-attached storage (NAS) Software defined storage (SDS) Storage area network (SAN) Back-up og arkivering Mekanik Elektronik Strømforsyninger Kabling Software Service og supportaftaler Timebaserede ydelser Low-priority Medium-priority Flex NAS Software defined storage (SDS) Lille SAN Medium SAN Flex SAN Båndrobotter - Entry level Båndrobotter - Mid range Båndrobotter - Flex Båndstationer - Entry level Båndstationer - Midrange Båndstationer - Hign end Racks Chassier CPU er RAM Diske Disk Controller Enclosures Magnetiske medier Storage Switche Host Bus Adaptere Converged Network Adaptere Batteripakke (UPS) Strømmoduler til chassier, hylder og servere PDU er Fiberkabler Netværkskabler Virtualiserings-software Overvågnings-software Management-software Replikerings-software (synkron/asynkron) Komprimerings- og in process deduplikeringssoftware Komprimerings- og post process deduplikeringssoftware Operativsystemer Service og supportaftaler for komponenter Service og supportaftaler for komponenter Sikkerhedsforstærkede Fysisk installation af udstyr Installation af software på udstyr Side 10 af 38

11 Abonnementsbaserede ydelser Konfiguration af udstyr Migrering af data Fysisk tyverisikring af udstyr Software-mæssig tyverisikring af udstyr Flytning af udstyr Bortskaffelse af fysisk udstyr Forsvarlig destruktion af data Disaster recovery strategi Uddannelse af driftspersonale Uddannelse af 1. level support Disaster recovery - Beredskab Disaster recovery - Timer Software-vedligehold 4.1. Basis- og Opdateringssortiment Når aftalen er i drift, vil sortimentet i praksis være opdelt i et Basis- og et Opdateringssortiment. Basissortimentet består af det sortiment af produkter, som tilbudsgiver tilbyder i forbindelse med afgivelse af tilbud på rammeaftalen. Opdateringssortimentet er et af SKI fastsat antal åbne varepositioner, som leverandøren i aftalens varighed har mulighed for at fylde ud med opdaterede versioner af allerede tilbudte produkter. De nærmere regler for ovenstående er beskrevet i Rammeaftalens Bilag F. Side 11 af 38

12 5. Tidsplan for udbudsforretningen 12. januar 2015 Kl Leverandørinformationsmøde Adresse: Zeppelinerhallen, H.C. Hansens Gade 4, 2300 København S 26. januar4. februar 2015 Vejledende frist for indlevering af skriftlige spørgsmål, jf. punkt februar 2015 Tilbudsfrist Kl marts 2015 Forventet ordretildeling marts 2015 Forventet kontraktindgåelse Bemærk: Rammeaftale kan først indgås efter udløb af en 10 dages standstill-periode regnet fra dagen efter dagen for udsendelse af meddelelse til Tilbudsgiverne om beslutning af tildeling. Side 12 af 38

13 6. Tilbudsafgivelse 6.1. Indhold og omfang De tilbudte varer og ydelser skal opfylde kravene i Bilag E - Kravspecifikation. Tilbudsgiver skal afgive tilbud ved at udfylde tilbudslisterne Bilag E.1 - Produkter, Bilag E.2 Tilbehør og Bilag E.3 Tilknyttede ydelser. Tilbudsgiver kan kun udfylde og aflevere ét bilag E.3 Tilknyttede ydelser. Tilbudsgiver kan dog udfylde og aflevere mere end ét bilag E.1 Produkter, og mere end ét bilag E.2 Tilbehør, jf. reglerne nedenfor: 1. Tilbudsgiver skal for Hovedgruppen Servere i bilag E.1 Produkter tilbyde mindst 5 forskellige producenter, jf. punkt Tilbudsgiver skal for Hovedgruppen Storage i bilag E.1 Produkter tilbyde mindst 5 forskellige producenter, jf. punkt Tilbudsgiver må kun tilbyde produkter fra én producent, jf. punkt 6.1.1, pr. Bilag E Tilbudsgiver må for det enkelte producentmærke kun udfylde ét bilag E.1 Produkter. 5. Tilbudsgiver kan for hvert udfyldt bilag E.1 Produkter udfylde ét bilag E.2 Tilbehør. 6. Tilbudsgiver kan i det enkelte bilag E.2 Tilbehør tilbyde produkter fra forskellige producentmærker 7. Tilbudsgiver kan ikke udfylde mere end ét bilag E.2 Tilbehør med samme producentmærke. 8. Tilbudsgiver kan kun udfylde Undergrupperne Service og supportaftaler for komponenter og Service og supportaler for komponenter Sikkerhedsforstærkede i ét bilag E.2 Tilbehør. 9. Tilbudsgiver må ikke tilbyde den samme vare mere end én gang. Således må der i tilbudsgivers tilbud ikke optræde mere end én vare med samme varenummer eller den samme fysiske beskaffenhed. 10. Tilbudsgiver skal tilbyde mindst ét produkt i samtlige Undergrupper, jf. punkt Tilbudsgiver kan maksimalt tilbyde det antal varer/ydelser pr. bilag E.1, E.2 og E.3, som er angivet under de enkelte Mellemgrupper og Undergrupper, jf. Tabel 2 og 3 nedenfor. 12. For så vidt angår visse Undergrupper i bilag E.1 Produkter, gælder det maksimale antal tilbudte produkter på tværs af flere Undergrupper, jf. dog regel 10 ovenfor. Disse Undergrupper er: o I Mellemgruppen Rackservere kan der for Undergrupperne Entry-level (Avanceret), Mid range (Avanceret) og High end (Avanceret) tilsammen maksimalt tilbydes 20 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden Side 13 af 38

14 for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. o I Mellemgruppen Bladeservere kan der for Undergrupperne Entry-level (Avanceret), Mid range (Avanceret) og High end (Avanceret) tilsammen maksimalt tilbydes 10 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. o I Mellemgruppen Towerservere kan der for Undergrupperne Entry-level (Avanceret), Mid range (Avanceret) og High end (Avanceret) tilsammen maksimalt tilbydes 10 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. o I Mellemgruppen Direct-attached storage (DAS) kan der for Undergrupperne Low-priority og Medium-priority tilsammen maksimalt tilbydes 6 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. o I Mellemgruppen Network-attached storage (NAS) kan der for Undergrupperne Low-priority og Medium-priority tilsammen maksimalt tilbydes 10 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. o I Mellemgruppen Storage area network (SAN) kan der for Undergrupperne Lille SAN og Mellem SAN tilsammen maksimalt tilbydes 4 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. o I Mellemgruppen Back-up og arkivering kan der for Undergrupperne Båndrobotter - Entry level, Båndrobotter - Mid range, Båndstationer - Entry level, Båndstationer Midrange og Båndstationer - High end tilsammen maksimalt tilbydes 10 produkter pr. bilag E.1. Det betyder, at tilbudsgiver inden for denne Mellemgruppe selv kan beslutte fordelingen af tilbudte produkter inden for Undergrupperne, forudsat at der tilbydes mindst ét produkt i hver Undergruppe. Således skal Tilbudsgiver som minimum, afhængig af hvor mange hovedgrupper der tilbydes, udfylde og aflevere nedenstående antal excel-ark i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser: 5 bilag E.1 Produkter 1 bilag E.2 Tilbehør 1 bilag E.3 Tilknyttede ydelser SKI har vedlagt én af hver af tilbudslisterne bilag E.1 Produkter, E.2 Tilbehør og E.3 Tilknyttede ydelser. Udfyldelse af flere tilbudslister sker ved at tilbudsgiver kopierer bilag E.1 eller E.2 Side 14 af 38

15 (Det bemærkes, at bilag E.3 kun kan udfyldes én gang). Tilbudsgiver bærer ansvaret for fejl i forbindels med kopiering af tilbudslister. Såfremt tilbudsgiver tilbyder en vare eller ydelse, som i forhold til de stillede krav i bilag E Kravspecifikation ikke indholdsmæssigt falder inden for grupperne i Tabel 1 eller at varen/ydelsen er placeret under den forkerte gruppe, forbeholder SKI sig ret til at lade varen udgå af tilbudsevalueringen. Såfremt SKI benytter sig af denne ret, vil Tilbudsgiver således blive stillet, som hvis den pågældende vare ikke var tilbudt Producent Der er tale om en producent af et produkt, når en virksomhed har frembragt et selvstændigt og reelt eksisterende produkt i markedet, som virksomheden markedsfører og sælger til en bred kreds af kunder i virksomhedens navn og som fremgår af en for producenten officiel vareliste, der er tilgængelig for alle relevante kunder/aftagere af produktet. Såfremt producenten er global eller koncernforbundet til en global virksomhed skal producentens varenummer således fremgå af en globalt gældende vareliste. En producent vil være indehaver af de juridiske rettigheder over egne produkter. Tabel 2 Maksimale antal varer der kan tilbydes inden for Undergrupperne pr. bilag E.1 Produkter Hovedgruppe Mellemgruppe Undergrupper Entry-level (Avanceret) Mid-range (Avanceret) Rack-servere High-end (Avanceret) Servere Storage Blade-servere Tower-servere Direct-attached storage (DAS) 20 tilsammen Entry-level (Basis) 2 Mid-range (Basis) 2 High-end (Basis) 2 Basissortiment Opdateringssortiment 5 tilsammen Entry-level (Avanceret) Mid-range (Avanceret) 10 tilsammen High-end (Avanceret) Entry-level (Basis) 2 5 tilsammen Mid-range (Basis) 2 High-end (Basis) 2 Entry-level (Avanceret) Mid-range (Avanceret) 10 tilsammen High-end (Avanceret) Entry-level (Basis) 2 5 tilsammen Mid-range (Basis) 2 High-end (Basis) 2 Low-priority Medium-priority 6 tilsammen 5 tilsammen Side 15 af 38

16 Network-attached storage (NAS) Software defined storage (SDS) Storage area network (SAN) Back-up og arkivering Flex DAS 1 Low-priority 10 tilsammen Medium-priority 5 tilsammen Flex NAS 1 Software defined storage (SDS) 1 0 Lille SAN 4 tilsammen Medium SAN 5 tilsammen Flex SAN 1 Båndrobotter - Flex 1 Båndrobotter - Entry level Båndrobotter - Mid range Båndstationer - Entry 10 tilsammen 5 tilsammen level Båndstationer - Midrange Båndstationer - High end Tabel 3 - Maksimale antal varer/ydelser der kan tilbydes inden for Undergrupperne pr. bilag E.2 Tilbehør og pr. E.3 Tilknyttede ydelser Hovedgruppe Mellemgruppe Undergrupper Tilbehør Mekanik Elektronik Strømforsyninger Kabling Software Basissortiment Opdateringssortiment Racks 50 5 Chassier 25 5 CPU er RAM 30 5 Diske Disk Controller Enclosures 15 5 Magnetiske medier 15 5 Storage Switche Host Bus Adaptere Converged Network Adaptere 10 5 Batteripakke (UPS) 30 5 Strømmoduler til chassier, hylder og servere 30 5 PDU er 30 5 Fiberkabler Netværkskabler Virtualiserings-software 1 0 Overvågnings-software 1 0 Management-software 1 0 Side 16 af 38

17 Tilknyttede ydelser Service og supportaftaler Timebaserede ydelser Abonnementsbaserede ydelser Replikerings-software (synkron/asynkron) 1 0 Komprimerings- og in process deduplikerings-software 1 0 Komprimerings- og post process deduplikerings-software 1 0 Operativsystemer 1 0 Service og supportaftaler for komponenter Service og supportaftaler for komponenter Sikkerhedsforstærkede Fysisk installation af udstyr 1 0 Installation af software på udstyr 1 0 Konfiguration af udstyr 1 0 Migrering af data 1 0 Fysisk tyverisikring af udstyr 1 0 Software-mæssig tyverisikring af udstyr 1 0 Flytning af udstyr 1 0 Bortskaffelse af fysisk udstyr 1 0 Forsvarlig destruktion af data 1 0 Disaster recovery strategi 1 0 Uddannelse af driftspersonale 1 0 Uddannelse af 1. level support 1 0 Disaster recovery - Beredskab 1 0 Disaster recovery - Timer 1 0 Software-vedligehold Generelt omkring tilbudsafgivelse Alle priser, der oplyses i tilbudslisterne, jf. bilag E.1, bilag E.2 og bilag E.3, skal være inklusiv alle omkostninger forbundet med varen, såsom udgifter til administration, fakturering, forsikring, emballering og pakning, dog ikke omkostninger forbundet med den fysiske levering af varen. Det er ikke tilladt at byde ind med 0,00 kr på varerne. Hvis tilbudsgiver har tilbudt varer til 0,00 kr. eller ikke har angivet en pris for en tilbudt vare, vil varen udgå af sortimentet, og dermed ikke indgå i evalueringen af sortimentsbredde. Dette gælder dog ikke Tilknyttede ydelser. Her må godt tilbydes priser på 0,00 kr., men der skal dog altid tilbydes en pris. Tilbydes en pris på en tilknyttet ydelse til 0,00 kr, betyder det at ydelsen er gratis og der kan således ikke opkræves betaling herfor. Side 17 af 38

18 SKI skal gøre opmærksom på, at SKI kan afvise unormalt lave tilbud, jf. udbudsdirektivets artikel 55. SKI forbeholder sig ret til at foretage en nærmere undersøgelse af de varer, der forekommer at være tilbudt til unormalt lave priser, herunder i visse tilfælde at indhente vareprøver. Særligt for bilag E.1 Produkter: Tilbudsgiver skal udfylde fanebladet Producentoplysninger og oplyse sin avanceprocent for hver undergruppe (hvor en sådan findes) på det aktuelle mærke/producent, ligesom mærket/producentens navn skal oplyses. Derefter udfyldes alle og kun de gule felter under de enkelte produkfaneblade, på de produkter som tilbudsgiver tilbyder. Særligt for bilag E.2 Tilbehør og bilag E.3 Tilknyttede ydelser: Priser på Tilbehør oplyses i bilag E.2, mens priser for Tilknyttede ydelser oplyses i bilag E.3. For Tilbehør såvel som Tilknyttede oplyses ikke avanceprocent, men kun prisen for produktet eller ydelsen ex. Moms (SKI-prisen) Tildelingskriterier Tilbuddene vil blive evalueret efter tildelingskriteriet det Økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier og vægtning: Tildelingskriterium Underkriterier Vægt Det økonomisk mest fordelagtige tilbud Sortiment 60 % Pris 40 % Der vil blive foretaget én evaluering af underkriteriet Pris og én evaluering af underkriteriet Sortiment. Pointene, som tilbudsgiver opnår for hvert kriterium vil indgå med de oplyste vægte i den samlede evaluering, der afgør, hvem der har tilbudt det Økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tildeling af rammeaftalerne vil ske til de 3 tilbudsgivere, som har afgivet de 3 økonomisk mest fordelagtige tilbud, og dermed har opnået de 3 bedste evalueringer Evaluering af Underkriteriet Sortiment Underkriteriet Sortiment er yderligere underopdelt i en række lavere kriterier (hoved-, mellem- og undergrupper), som fremgår af Tabel 4 nedenfor. Underkriteriet Sortiment evalueres ved sortimentsbredde. Jo flere varelinjer tilbudsgiver har tilbudt jo bedre evaluering opnår tilbuddet i evalueringen af Underkriteriet Sortiment. Side 18 af 38

19 Alle de af den enkelte tilbudsgiver tilbudte produkter, uanset producent, indgår i sortimentsevalueringen af den enkelte undergruppe. Produkter og ydelser tilbudt i Undergrupper i bilag B.3 Tilknyttede ydelser evalueres ikke for så vidt angår Underkriteriet Sortiment. Dette gælder tillige for produkter tilbudt i bilag E.1 Produkter og Bilag E.2 Tilbehør, der kun kan anskaffes ved fornyet konkurrenceudsættelse blandt rammeaftalens leverandører, jf. bilag E (Eksempelvis Undergruppen Flex DAS ). Disse produkter vægter af samme grund med vægtningen 0 % ved beregning af den samlede karakter for underkriteriet Sortiment. Underkriteriet Sortiment består af en række laverestående kriterier, bestående af henholdsvis hoved-, mellem- og undergrupper, som angivet i Tabel 4. Hver undergruppe gives en karakter mellem 1 og 10, hvor 10 gives til den tilbudsgiver der har tilbudt flest varelinjer i den pågældende undergruppe. Karakteren for undergrupperne indgår i evalueringen af den enkelte mellemgruppe med den vægtning, som angivet ud for den enkelte undergruppe i Tabel 4. Karakteren for den enkelte mellemgruppe indgår i evalueringen af den enkelte hovedgruppe med den vægtning, som fremgår af Tabel 4. Endelig indgår karakteren for den enkelte hovedgruppe i den samlede bedømmelse af underkriteriet Pris med den vægtning, som fremgår af Tabel 4. Tabel 4 - Vægtningstræ for Underkriteriet Sortiment Hovedgruppe Vægt Mellemgruppe Vægt Undergruppe Vægt Servere 40 Storage 30 Rack-servere 45 Blade-servere 45 Tower-servere 10 Direct-attached storage (DAS) 25 Entry-level (Basis) 5 Entry-level (Avanceret) 15 Mid-range (Basis) 5 Mid-range (Avanceret) 35 High-end (Basis) 5 High-end (Avanceret) 35 Entry-level (Basis) 5 Entry-level (Avanceret) 15 Mid-range (Basis) 5 Mid-range (Avanceret) 35 High-end (Basis) 5 High-end (Avanceret) 35 Entry-level (Basis) 5 Entry-level (Avanceret) 15 Mid-range (Basis) 5 Mid-range (Avanceret) 35 High-end (Basis) 5 High-end (Avanceret) 35 Low-priority 50 Medium-priority 50 Flex DAS 0 Side 19 af 38

20 Tilbehør 30 Network-attached storage (NAS) Software defined storage (SDS) Storage area network (SAN) Back-up og arkivering Mekanik 20 Elektronik 30 Strømforsyninger 10 Kabling 10 Software 0 Service og supportaftaler 30 Low-priority 50 Medium-priority 50 Flex NAS 0 0 Software defined storage (SDS) 0 Lille SAN 50 Medium SAN 50 Flex SAN 0 Båndrobotter - Entry level 20 Båndrobotter - Mid range 20 Båndrobotter - Flex 0 Båndstationer - Entry level 20 Båndstationer - Midrange 20 Båndstationer - Hign end 20 Racks 50 Chassier 50 CPU er 15 RAM 10 Diske 15 Disk Controller Enclosures 15 Magnetiske medier 10 Storage Switche 15 Host Bus Adaptere 10 Converged Network Adaptere 10 Batteripakke (UPS) 30 Strømmoduler til chassier, hylder og servere 40 PDU er 30 Fiberkabler 50 Netværkskabler 50 Virtualiserings-software 0 Overvågnings-software 0 Management-software 0 Replikerings-software (synkron/asynkron) 0 Komprimerings- og in process deduplikerings-software 0 Komprimerings- og post process deduplikerings-software 0 Operativsystemer 0 Service og supportaftaler for komponenter Service og supportaftaler for komponenter Sikkerhedsforstærkede Side 20 af

21 Tilknyttede ydelser 0 Timebaserede ydelser 0 Abonnementsbaserede ydelser 0 Fysisk installation af udstyr 0 Installation af software på udstyr 0 Konfiguration af udstyr 0 Migrering af data 0 Fysisk tyverisikring af udstyr 0 Software-mæssig tyverisikring af udstyr 0 Flytning af udstyr 0 Bortskaffelse af fysisk udstyr 0 Forsvarlig destruktion af data 0 Disaster recovery strategi 0 Uddannelse af driftspersonale 0 Uddannelse af 1. level support 0 Disaster recovery - Beredskab 0 Disaster recovery - Timer 0 Software-vedligehold Evaluering af Underkriteriet Pris Underkriteriet Pris er yderligere underopdelt i en række lavere kriterier (hoved-, mellem- og undergrupper), som fremgår af Tabel 5 nedenfor. Prisen evalueres på baggrund af de priser der fremgår i kolonnen SKI-pris DKK ex. Moms i bilag E.1 Produkter og bilag E.3 Tilknyttede ydelser. Jo lavere priser tilbudsgiver har tilbudt, jo bedre evaluering opnår tilbuddet i evalueringen af underkriteriet Pris. Produkter og ydelser tilbudt i Undergrupper i bilag E.2 Tilbehør evalueres ikke for så vidt angår Underkriteriet Pris. Dette gælder tillige for produkter tilbudt i bilag E.1 Produkter der kun kan anskaffes ved fornyet konkurrenceudsættelse blandt rammeaftalens leverandører, jf. bilag E (Eksempelvis Undergruppen Flex DAS ). Disse produkter vægter af samme grund med vægtningen 0 % ved beregning af den samlede karakter for underkriteriet Pris. I bilag E.1 Produkter beregnes SKI-prisen ud fra den af tilbudsgiver tilbudte kostpris, som er udfyldt i kolonnen Kostpris ex. moms tillagt den avanceprocent som tilbudsgiver har oplyst for den konkrete Undergruppe i fanebladet Producentoplysninger. Avanceprocenten er tilbudsgivers avance, angivet som procent af kostprisen. Kostprisen er tilbudsgivers indkøbspris plus tillæg af fragtomkostninger, told, forsikring og andre hjemtagelsesomkostninger for det pågældende produkt. Således er alle udgifter indregnet i kostprisen, undtagen tilbudsgivers avance samt tilbudsgivers omkostninger ved den fysiske fragt til kunden. Formlen er som følger: Kostpris ex. Moms * (1+avanceprocent) = SKI-pris SKI-prisen er således den nettopris SKIs kunder skal betale for det pågældende produkt i forbindelse med direkte tildeling. Side 21 af 38

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest Udbud dsbetingelser Rammeaftalee 50.32 Kontormøbler Vest Rammeaftale 50.32 Kontormøbler - Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Generelt... 5 3.1. Formål og baggrund... 5 3.2. Udbudsdesign... 5 3.3. Vigtige

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

Reviderede Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.45 Servere

Reviderede Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.45 Servere Reviderede Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Kundernes tilslutning og aftagepligt... 5 3.1. Selvejende uddannelsesinstitutioner...

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Udbudsbetingelser Offentligt udbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 02.12 Kopi og print

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 02.12 Kopi og print Udbudsbetingelser Rammeaftale 02.12 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 4 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 5 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Delaftalestruktur... 6 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetin ngelser (begrænset udbud) Rammeaftale Managementkonsulentbistand

Udbudsbetin ngelser (begrænset udbud) Rammeaftale Managementkonsulentbistand Udbud dsbetingelser ( begrænset udbud) Rammeaftale 17.10 Managementkonsulentbistand Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 17.13 Managementkonsulentydelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 17.13 Managementkonsulentydelser Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 17.13 Managementkonsulentydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.09 Arkitektydelser 2

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.09 Arkitektydelser 2 Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.09 Arkitektydelser 2 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD (Version 7.4.2011) Udbudsbetingelser. Rammeaftale 04.10 Forbrugsartikler

OFFENTLIGT UDBUD (Version 7.4.2011) Udbudsbetingelser. Rammeaftale 04.10 Forbrugsartikler OFFENTLIGT UDBUD (Version 7.4.2011) Rammeaftale 04.10 Forbrugsartikler Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.08 Rådgivende ingeniørydelser 2

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.08 Rådgivende ingeniørydelser 2 Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.08 Rådgivende ingeniørydelser 2 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 05.02 Kontorvarer

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Udbudsbetingelser Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Efterfølgende anvendelse af rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.80 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Kundens tilslutning og

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.04 Totalrådgivning trafik og transport

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.04 Totalrådgivning trafik og transport Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.04 Totalrådgivning trafik og transport Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 02.10 Netværk WAN

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 02.10 Netværk WAN Udbudsbetingelser Offentligt udbud Rammeaftale 02.10 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens omfang...

Læs mere

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan vælger SKI-Rammeaftalen

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Rammeaftale 50.45 Servere Tirsdag den 22. oktober 2013 Agenda Velkomst og praktiske informationer v. Udbudskonsulent Steffen Bang-Møller Udbud 50.45 Servere v. Udbudskonsulent

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Side 1 af 11. Leveringsaftalebilag 1. Kundens opfordringsskrivelser og miniudbudsbetingelser

Side 1 af 11. Leveringsaftalebilag 1. Kundens opfordringsskrivelser og miniudbudsbetingelser Side 1 af 11 Leveringsaftalebilag 1 Kundens opfordringsskrivelser og miniudbudsbetingelser Side 2 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Opfordringsskrivelsen... 3 2. Miniudbudsbetingelser... 4 2.1 Generelt... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Region Syddanmark Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Beskrivelse Juni 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA, REGION SYDDANMARK...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.10 Kopi & print

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.10 Kopi & print Rammeaftale 50.10 Kopi & print Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 5 4. Generelt om udbuddet... 6 5. Kundens forpligtelser

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.43 Tablets

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.43 Tablets Rammeaftale 50.43 Tablets Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 4 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 5 3. Formål og baggrund... 6 4. Generelt om udbuddet... 7 5. Kundernes forpligtelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler Udbudsbetingelser Interaktive tavler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 5 Tidsplan 2 8. Spørgsmål 2 9. Afgivelse af tilbud 3 10. Vedståelsesfrist 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere