Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem"

Transkript

1 t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Datasæt og metode Repræsentativitet Stikprøven Fleksibilitet Kendskab til ordningen om fleksibilitet blandt hjemmehjælpsmodtagere Holdningen om vigtighed af ordningen om fleksibel hjemmehjælp Frit valg af leverandør Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp Hvorfra kendes til ordningen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp? Holdningen om vigtighed af ordningen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp Tilfredshed med antallet af medarbejdere Tilfredshed med antallet af medarbejdere hos hjemmehjælpsmodtagere Tilfredshed med antallet af medarbejdere hos beboere i plejehjem/-bolig Tilfredshed med stabilitet Tilfredshed med ensartethed i praktiske hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Tilfredshed med ensartethed i den personlige pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere

3 5.3 Tilfredshed med hjælpens ensartethed i plejehjem/-bolig Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter for personlig pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere Praktisk hjælp i plejehjem/-bolig og tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter Den samlede tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje Samlet tilfredshed med praktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Samlet tilfredshed med personlig pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje i plejehjem/-bolig Hverdagsrehabilitering Tilfredshed med hverdagsrehabilitering blandt beboere i plejebolig/plejehjem Tilfredshed med hverdagsrehabilitering blandt borgere i eget hjem

4 Kort om Epinion Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulentydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede. Vi leverer beslutningsgrundlag Vi analyserer, strukturerer og beskriver virkeligheden i en handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser. Vi fokuserer på metode Fordi korrekt metodisk design og godt analysemæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner. Vi skræddersyr gerne Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling. Vores ydelsespalet indeholder Udvikling af analyse- og evalueringsdesign Dataindsamling og dataanalyse Statistisk analyse og kvalitativ analyse Kundetilfredshed og markedsanalyse Kommunikations- og medieanalyse Medarbejderundersøgelser Meningsmålinger og holdningsanalyse Læs mere på 4

5 1. INDLEDNING 1.1 Datasæt og metode Respondenterne i denne undersøgelse er danskere på 67 år og derover, der er tilfældigt udtrukket fra Sundhedsstyrelsens CPR-register. I første omgang blev tilfældige ældre udtrukket, og alle fik tilsendt et brev, hvori de blev informeret om undersøgelsen, og at de ville blive kontaktet telefonisk af Epinion. Personer, der ikke kunne findes et telefonnummer på, blev tilbudt at deltage ved at henvende sig til Epinion. For at øge antallet af besvarelser blandt beboere i plejebolig og plejehjem blev denne gruppe forsøgt identificeret ud fra deres adresseoplysninger. Der var således 120 personer, udover de , der med meget stor sikkerhed boede i enten plejebolig eller plejehjem, men som det ikke var muligt at finde et telefonnummer på. Vedlagt i introduktionsbrevet til denne gruppe var en kopi af spørgeskemaet, samt en svarkuvert, så de også kunne deltage ved at udfylde papirskemaet. Målet med dataindsamlingen var at skabe en stikprøve, der både var så stor som mulig, og samtidigt var repræsentativ på køn, alder og geografi i forhold til populationen i Danmark på 67 år og derover. Stikprøven blev derfor opdelt i 25 forskellige kvoter, hvor hver gruppe repræsenterede en kombination af aldersgruppe og region (se tabel 3 og 4). Da det ikke viste sig muligt at gennemføre de ønske interviews med den oprindelige stikprøve, blev stikprøven suppleret med tilfældigt udvalgte personer, der opfyldte karakteristika for kvoter, der endnu ikke var opfyldt. Samlet set har Epinion sendt invitationsbreve til personer. I alt var der personer, som det ikke var muligt at identificere et telefonnummer på, og som heller ikke selv har henvendt sig til Epinion. Den samlede stikprøve er derfor på personer. Undervejs har der været et frafald på personer, hvilket giver en gennemførelsesprocent på 81,5%. Årsagerne til frafald kan ses i tabel 1. Dataindsamlingen er foregået i perioden 17. juli til 5. september

6 Tabel 1: Årsager til frafald Telefoninterviews Død Nægter eller syg Aftale Fejlnummer eller flyttet Intet svar eller stoppet Frascreenet Ikke tilgængelig i perioden 0,1% (8) 5,3% (632) 0,2% (21) 3,5% (416) 8,2% (973) 0,4% (53) 1,8% (219) 19,5% (2.322) 6

7 1.2 Repræsentativitet Tabel 2: Kønsfordeling Kønsfordeling i populationen* Alle interviewede Modtagere af hjælp Mand 44,6% ( ) 44,5% (4.270) 31,0% (421) Kvinde 55,4% ( ) 55,5% (5.315) 69,0% (936) ( ) (9.585) (1.357) *Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1), 3. kvartal

8 Tabel 3: Regionsfordeling Fordeling i populationen* Alle interviewede Modtagere af hjælp Hovedstaden 28,1% ( ) 30,6% (2.934) 30,8% (418) Sjælland 16,3% ( ) 15,2% (1.456) 12,4% (168) Syddanmark 23,0% ( ) 23,3% (2.235) 23,6% (320) Midtjylland 21,5% ( ) 20,3% (1.946) 19,2% (260) Nordjylland 11,2% (96.810) 10,6% (1.014) 14,1% (191) ( ) (9.585) (1.357) *Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1), 3. kvartal

9 Tabel 4: Aldersfordeling Aldersfordeling i populationen* Alle interviewede Modtagere af hjælp år 42,5% ( ) 41,1% (3.935) 10,8% (147) år 27,1% ( ) 26,5% (2.537) 17,2% (234) år 14,8% ( ) 16,5% (1.579) 24,2% (329) år 10,8% (94.076) 12,3% (1.180) 31,7% (430) 90 år og derover 4,7% (40.791) 3,7% (354) 16,0% (217) ( ) (9.585) (1.357) *Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1), 3. kvartal

10 1.3 Stikprøven Tabel 5: Type af hjælp blandt de adspurgte borgere Procentandel Praktisk hjælp Personlig pleje Både praktisk hjælp og personlig pleje 61,5 % (835) 13,8 % (187) 24,7 % (335) (1357) 10

11 Tabel 6: Bor De i plejebolig eller på plejehjem? Praktisk hjælp Personlig pleje Både praktisk hjælp og personlig pleje Hjemmepleje 66,2 % (762) 14,4 % (166) 19,4 % (223) (1151) Plejehjem/plejebolig 35,4 % (73) 10,2 % (21) 54,4 % (112) (206) 61,5 % (835) 13,8 % (187) 24,7 % (335) (1357) 11

12 2. FLEKSIBILITET 2.1 KENDSKAB TIL ORDNINGEN OM FLEKSIBILITET BLANDT HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Tabel 7: Kendskab til muligheden for fleksibel hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Kender til fleksibel hjemmehjælp Kender ikke til fleksibel hjemmehjælp 30,7 % (353) 69,3 % (798) (1151) 12

13 Tabel 8: Kendskab til ordningen for fleksibel hjemmehjælp, fordelt på køn, blandt hjemmehjælpsmodtagere Kender til fleksibel hjemmehjælp Kender ikke til fleksibel hjemmehjælp Mand 28,0 % (99) 72,0 % (254) (353) Kvinde 31,8 % (254) 68,2 % (544) (798) 30,7 % (353) 69,3 % (798) (1151) Tabel 9: Kendskab til ordningen for fleksibel hjemmehjælp, fordelt på alder, blandt hjemmehjælpsmodtagere Kender til fleksibel hjemmehjælp Kender ikke til fleksibel hjemmehjælp år 35,8 % (142) 64,2 % (255) (397) år 28,3 % (84) 71,7 % (213) (297) 85 år og derover 27,8 % (127) 72,2 % (330) (457) 30,7 % (353) 69,3 % (798) (1151) 13

14 Tabel 10: Kendskab til ordningen om fleksibel hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Fra pressen (TV, radio, lokal- eller dagblade) Fra pårørende, bekendte eller naboer (netværk) Fra brev eller informationsmateriale fra kommunen Fra kommunens visitator Fra medarbejderen som udfører hjemmeplejen Andre steder fra Husker ikke 4.8 % (17) 10.5 % (37) 15 % (53) 21.8 % (77) 35.7 % (126) 7.1 % (25) 14.2 % (50) % (353) Note: Da spørgsmålet er multipelt (respondenterne kan vælge flere af svarmulighederne samtidigt) summerer procenterne ikke til

15 Tabel 11: Antal informationskilder for kendskab til ordningen om fleksibel hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel 1 informationskilde 2 informationskilder 3 informationskilder 4 informationskilder 5 informationskilder 6 informationskilder 92.6 % (327) 6.5 % (23) 0.6 % 0 % 0 % 0.3 % (353) 15

16 2.2 HOLDNINGEN OM VIGTIGHED AF ORDNINGEN OM FLEKSIBEL HJEMMEHJÆLP Tabel 12: Holdningen til ordningen om fleksibel hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt 3,7 % (12) 9,3 % (30) 14,6 % (47) 30,3 % (98) 42,1 % (136) (323) Ved ikke (30) 16

17 3. FRIT VALG AF LEVERANDØR 3.1 KENDSKAB TIL ORDNINGEN OM FRIT VALG AF LEVERANDØR AF HJEMMEHJÆLP Tabel 13: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Kender til frit valg af leverandør Kender ikke til frit valg af leverandør 68.2 % (785) 31.8 % (366) (1151) 17

18 Tabel 14: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør, fordelt på alder, blandt hjemmehjælpsmodtagere Kender til frit valg af leverandør Kender ikke til frit valg af leverandør år 71,8 % (285) 28,2 % (112) (397) år 68,4 % (203) 31,6 % (94) (297) 85 år og derover 65,0 % (297) 35,0 % (160) (457) 68,2 % (785) 31,8 % (366) (1151) 18

19 Tabel 15: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør, fordelt på type af hjælp, blandt hjemmehjælpsmodtagere Kender til frit valg af leverandør Kender ikke til frit valg af leverandør Praktisk hjælp 73,4 % (559) 26,6 % (203) (762) Personlig pleje 56,0 % (93) 44,0 % (73) (166) Både praktisk hjælp og personlig pleje 59,6 % (133) 40,4 % (90) (223) 68,2 % (785) 31,8 % (366) (1151) 19

20 Tabel 16: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør, fordelt på type af leverandør, blandt hjemmehjælpsmodtagere (praktisk hjælp) Kender til frit valg af leverandør Kender ikke til frit valg af leverandør Kommunal leverandør 60,5 % (381) 39,5 % (249) (630) Privat leverandør 90,8 % (276) 9,2 % (28) (304) Både kommunal og privat leverandør 88,2 % (30) 11,8 % (4) (34) 71,0 % (687) 29,0 % (281) (968) Ved ikke (5) (12) (17) 20

21 Tabel 17: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør, fordelt på type af leverandør, blandt hjemmehjælpsmodtagere (personlig pleje) Kender til frit valg af leverandør Kender ikke til frit valg af leverandør Kommunal leverandør 54,3 % (178) 45,7 % (150) (328) Privat leverandør 92,7 % (38) 7,3 % (3) (41) Både kommunal og privat leverandør 83,3 % (5) 16,7 % (6) 58,9 % (221) 41,1 % (154) (375) Ved ikke (5) (9) (14) 21

22 3.2 HVORFRA KENDES TIL ORDNINGEN OM FRIT VALG AF LEVERANDØR AF HJEMMEHJÆLP? Tabel 18: Kendskab ordningen om frit valg af leverandør blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Fra pressen (TV, radio, lokal- eller dagblade) Fra pårørende, bekendte eller naboer (netværk) Fra brev eller informationsmateriale fra kommunen Fra kommunens visitator Fra medarbejderen som udfører hjemmeplejen Andre steder fra Husker ikke 11.8 % (93) 16.1 % (126) 27.6 % (217) 32.5 % (255) 3.9 % (31) 8.3 % (65) 12.9 % (101) % (785) Note: Da spørgsmålet er multipelt (respondenterne kan vælge flere af svarmulighederne samtidigt) summerer procenterne ikke til

23 Tabel 19: Antal informationskilder for kendskab til ordningen om frit valg af leverandør blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel 1 informationskilde 2 informationskilder 3 informationskilder 4 informationskilder 5 informationskilder 6 informationskilder 88.3 % (693) 10.8 % (85) 0.6 % (5) 0.1 % 0 % 0.1 % % (785) 23

24 3.3 HOLDNINGEN OM VIGTIGHED AF ORDNINGEN OM FRIT VALG AF LEVERANDØR AF HJEMMEHJÆLP Tabel 20: Holdning til ordningen om frit valg til leverandør af hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt 9,5 % (67) 12,6 % (89) 14,8 % (105) 31,5 % (223) 31,6 % (224) (708) Ved ikke (77) 24

25 Tabel 21: Holdning til ordningen om frit valg til leverandør af hjemmehjælp, fordelt på typen af hjælp Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Praktisk hjælp 7,5 % (38) 12,0 % (61) 13,8 % (70) 32,1 % (163) 34,6 % (176) (508) (51) Personlig pleje 16,7 % (13) 16,7 % (13) 16,7 % (13) 33,3 % (26) 16,7 % (13) (78) (15) Både praktisk hjælp og personlig pleje 13,1 % (16) 12,3 % (15) 18,0 % (22) 27,9 % (34) 28,7 % (35) (122) (11) 9,5 % (67) 12,6 % (89) 14,8 % (105) 31,5 % (223) 31,6 % (224) (708) 25

26 Tabel 22: Holdning til ordningen om frit valg til leverandør af hjemmehjælp, fordelt på type af leverandør af hjemmehjælp (praktisk hjælp) Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Kommunal leverandør 13,9 % (48) 17,6 % (61) 22,3 % (77) 30,3 % (105) 15,9 % (55) (346) (35) Privat leverandør 1,6 % (4) 4,3 % (11) 4,7 % (12) 32,8 % (83) 56,5 % (143) (253) (23) Både kommunal og privat leverandør 3,7 % 7,4 % 11,1 % (3) 29,6 % (8) 48,1 % (13) (27) (3) 8,5 % (53) 11,8 % (74) 14,7 % (92) 31,3 % (196) 33,7 % (211) (626) Ved ikke 26

27 Tabel 23: Holdning til ordningen om frit valg til leverandør af hjemmehjælp, fordelt på type af leverandør af hjemmehjælp (personlig pleje) Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Kommunal leverandør 17,5 % (27) 16,9 % (26) 20,1 % (31) 29,2 % (45) 16,2 % (25) (154) (24) Privat leverandør 2,8 % 2,8 % 33,3 % (12) 61,1 % (22) (36) Både kommunal og privat leverandør (5) 14,4 % (28) 13,8 % (27) 16,9 % (33) 30,3 % (59) 24,6 % (48) (195) Ved ikke 27

28 4. TILFREDSHED MED ANTALLET AF MEDARBEJDERE 4.1 TILFREDSHED MED ANTALLET AF MEDARBEJDERE HOS HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Tabel 24: Tilfredshed med antallet af medarbejdere, som udfører praktisk hjælp, blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 6,7 % (64) 13,7 % (131) 9,1 % (87) 30,8 % (295) 39,7 % (380) (957) Ved ikke (17) Irrelevant (11) 28

29 Tabel 25: Tilfredshed med antallet af medarbejdere, som udfører personlig pleje, blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 8,5 % (31) 15,8 % (58) 13,1 % (48) 33,9 % (124) 28,7 % (105) (366) Ved ikke (8) Irrelevant (15) 29

30 Tabel 26: Tilfredshed med antallet af medarbejdere, fordelt på til type af hjælp, blandt hjemmehjælpsmodtagere Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Praktisk hjælp 6,6 % (49) 11,5 % (85) 8,5 % (63) 30,2 % (223) 43,2 % (319) (739) (12) (11) Både praktisk hjælp og personlig pleje 6,9 % (15) 21,1 % (46) 11,0 % (24) 33,0 % (72) 28,0 % (61) (218) (5) 6,7 % (64) 13,7 % (131) 9,1 % (87) 30,8 % (295) 39,7 % (380) (957) 30

31 Tabel 27: Tilfredshed med antallet af medarbejdere, fordelt på typen af leverandør af praktisk hjælp i hjemmehjælpen Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Kommunal leverandør 8,5 % (52) 16,8 % (103) 11,1 % (68) 32,5 % (199) 31,2 % (191) (613) (13) (4) Privat leverandør 3,7 % (11) 7,4 % (22) 4,7 % (14) 26,7 % (79) 57,4 % (170) (296) (6) Både kommunal og privat leverandør 3,0 % 12,1 % (4) 12,1 % (4) 33,3 % (11) 39,4 % (13) (33) Ved ikke 13,3 % 6,7 % 4 (6) 4 (6) (15) 6,7 % (64) 13,7 % (131) 9,1 % (87) 30,8 % (295) 39,7 % (380) (957) 31

32 Tabel 28: Tilfredshed med antallet af medarbejdere, fordelt på hjælpens timeomfang pr. uge i hjemmeplejen Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Under to timer 8,2 % (12) 13,7 % (20) 9,6 % (14) 34,2 % (50) 34,2 % (50) (146) (5) (8) 2-3,9 timer 6,9 % (5) 16,7 % (12) 15,3 % (11) 29,2 % (21) 31,9 % (23) (72) (5) 4-7,9 timer 1 (6) 25,0 % (15) 16,7 % (10) 23,3 % (14) 25,0 % (15) (60) 8-11,9 timer 9,5 % 9,5 % 14,3 % (3) 57,1 % (12) 9,5 % (21) timer 12,5 % 6,2 % 5 (8) 31,2 % (5) (16) Over 20 timer 22,2 % 11,1 % 55,6 % (5) 11,1 % (9) 8,3 % (27) 15,7 % (51) 12,3 % (40) 34,0 % (110) 29,6 % (96) (324) Ved ikke (4) (7) (8) (14) (9) 32

33 4.2 TILFREDSHED MED ANTALLET AF MEDARBEJDERE HOS BEBOERE I PLEJEHJEM/-BOLIG Tabel 29: Tilfredshed med antallet af medarbejdere hos modtagere af praktisk hjælp i plejehjem/-bolig Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke 6,5 % (11) 1 (17) 14,1 % (24) 4 (68) 29,4 % (50) (170) (9) Irrelevant (6) 33

34 Tabel 30: Tilfredshed med antallet af medarbejdere hos modtagere af personlig pleje i plejehjem/-bolig Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 3,3 % (4) 14,8 % (18) 10,7 % (13) 43,4 % (53) 27,9 % (34) (122) Ved ikke (4) Irrelevant (7) 34

35 Tabel 31: Tilfredshed med antallet af medarbejdere, fordelt på timeomfanget af praktisk hjælp pr. uge i plejehjem/-bolig Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Under to timer 3,9 % 9,8 % (5) 13,7 % (7) 43,1 % (22) 29,4 % (15) (51) 2-3,9 timer 18,8 % (3) 6,2 % 31,2 % (5) 43,8 % (7) (16) 4-7,9 timer 17,6 % (3) 5,9 % 17,6 % (3) 29,4 % (5) 29,4 % (5) (17) 8-11,9 timer 25,0 % 12,5 % 62,5 % (5) (8) timer 28,6 % 14,3 % 42,9 % (3) 14,3 % (7) Over 20 timer 5 5 5,0 % (5) 12,9 % (13) 12,9 % (13) 40,6 % (41) 28,7 % (29) (101) Ved ikke (6) (4) (11) (27) (21) (6) (4) 35

36 Tabel 32: Tilfredshed med antallet af medarbejdere, fordelt på timeomfanget af personlig pleje pr. uge i plejehjem/-bolig Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Under to timer 2 (3) 73,3 % (11) 6,7 % (15) 2-3,9 timer 6,2 % 12,5 % 31,2 % (5) 5 (8) (16) (3) 4-7,9 timer 7,1 % 14,3 % 7,1 % 28,6 % (4) 42,9 % (6) (14) 8-11,9 timer 12,5 % 12,5 % 62,5 % (5) 12,5 % (8) timer 25,0 % 25,0 % 5 (4) (8) Over 20 timer 66,7 % 33,3 % (3) 1,6 % 14,1 % (9) 9,4 % (6) 48,4 % (31) 26,6 % (17) (64) Ved ikke (3) (9) (7) (22) (17) (3) 36

37 5. TILFREDSHED MED STABILITET 5.1 TILFREDSHED MED ENSARTETHED I PRAKTISKE HJÆLP BLANDT HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Tabel 33: Tilfredshed med ensartethed i den praktiske hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 3,1 % (29) 11,2 % (104) 9,8 % (91) 37,1 % (343) 38,7 % (358) (925) Ved ikke (34) Irrelevant (26) 37

38 Tabel 34: Tilfredshed med hjælpens ensartethed i den praktiske hjælp, fordelt på hjælpens timeomfang pr. uge, blandt hjemmehjælpsmodtagere Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Under to timer 2,8 % (20) 11,2 % (80) 9,5 % (68) 38,7 % (277) 37,8 % (271) (716) (24) (21) 2-3,9 timer 3,0 % 11,9 % (8) 9,0 % (6) 25,4 % (17) 50,7 % (34) (67) (4) 4-7,9 timer 4,9 % 19,5 % (8) 19,5 % (8) 31,7 % (13) 24,4 % (10) (41) 8-11,9 timer 6,2 % 12,5 % 43,8 % (7) 37,5 % (6) (16) timer 11,1 % 33,3 % (3) 44,4 % (4) 11,1 % (9) Over 20 timer 83,3 % (5) 16,7 % (6) 2,8 % (24) 11,5 % (98) 10,2 % (87) 37,8 % (323) 37,8 % (323) (855) Ved ikke (5) (6) (4) (20) (35) (5) 38

39 Tabel 35: Tilfredshed med ensartethed i den praktiske hjælp, fordelt på typen af hjælp, blandt hjemmehjælps-modtagere Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Praktisk hjælp 2,9 % (21) 9,5 % (68) 9,8 % (70) 37,7 % (269) 4 (285) (713) (23) (26) Både praktisk hjælp og personlig pleje 3,8 % (8) 17,0 % (36) 9,9 % (21) 34,9 % (74) 34,4 % (73) (212) (11) 3,1 % (29) 11,2 % (104) 9,8 % (91) 37,1 % (343) 38,7 % (358) (925) 39

40 Tabel 36: Tilfredshed med ensartethed i den praktiske hjælp fordelt på typen af leverandør af hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Kommunal leverandør 3,7 % (22) 12,8 % (77) 11,1 % (67) 38,0 % (229) 34,4 % (207) (602) (16) (12) Privat leverandør 1,8 % (5) 8,3 % (23) 7,2 % (20) 35,3 % (98) 47,5 % (132) (278) (15) (11) Både kommunal og privat leverandør 3,2 % 12,9 % (4) 6,5 % 35,5 % (11) 41,9 % (13) (31) 3,1 % (28) 11,4 % (104) 9,8 % (89) 37,1 % (338) 38,6 % (352) (911) Ved ikke (5) (6) 40

41 5.2 TILFREDSHED MED ENSARTETHED I DEN PERSONLIGE PLEJE BLANDT HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Tabel 37: Tilfredshed med ensartethed i den personlige pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 3,6 % (13) 9,1 % (33) 9,7 % (35) 36,5 % (132) 41,2 % (149) (362) Ved ikke (12) Irrelevant (15) 41

42 Tabel 38: Tilfredshed med ensartethed i den personlige pleje, fordelt på hjælpens timeomfang pr. uge, blandt hjemmehjælpsmodtagere Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Under to timer 3,5 % (5) 7,0 % (10) 10,5 % (15) 39,2 % (56) 39,9 % (57) (143) (6) (10) 2-3,9 timer 1,4 % 12,3 % (9) 4,1 % (3) 27,4 % (20) 54,8 % (40) (73) (3) 4-7,9 timer 6,8 % (4) 8,5 % (5) 11,9 % (7) 39,0 % (23) 33,9 % (20) (59) 8-11,9 timer 4,8 % 9,5 % 4,8 % 42,9 % (9) 38,1 % (8) (21) timer 13,3 % 66,7 % (10) 2 (3) (15) Over 20 timer 33,3 % (3) 44,4 % (4) 22,2 % (9) 3,4 % (11) 8,1 % (26) 9,7 % (31) 38,1 % (122) 40,6 % (130) (320) Ved ikke (7) (4) (10) (19) (3) 42

43 5.3 TILFREDSHED MED HJÆLPENS ENSARTETHED I PLEJEHJEM/-BOLIG Tabel 39: Tilfredshed med ensartethed i den praktiske hjælp i plejehjem/-bolig Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 3,7 % (6) 6,7 % (11) 15,9 % (26) 37,2 % (61) 36,6 % (60) (164) Ved ikke (17) Irrelevant (4) 43

44 Tabel 40: Tilfredshed med ensartethed i den personlige pleje i plejehjem/-bolig Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 5,4 % (6) 9,0 % (10) 11,7 % (13) 41,4 % (46) 32,4 % (36) (111) Ved ikke (12) Irrelevant (10) 44

45 5.4 TILFREDSHED MED OVERHOLDELSE AF AFTALTE TIDSPUNKTER FOR PRAKTISK HJÆLP BLANDT HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Tabel 41: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 2,0 % (19) 5,8 % (55) 7,5 % (71) 34,5 % (328) 50,3 % (478) (951) Ved ikke (9) Irrelevant (25) 45

46 Tabel 42: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp, fordelt på hjælpens timeomfang pr. uge, blandt hjemmehjælpsmodtagere Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Under to timer 2,0 % (15) 5,1 % (38) 7,2 % (53) 35,5 % (262) 50,2 % (371) (739) (7) (15) 2-3,9 timer 2,9 % 4,3 % (3) 1 (7) 28,6 % (20) 54,3 % (38) (70) (3) 4-7,9 timer 1 (4) 7,5 % (3) 35,0 % (14) 47,5 % (19) (40) 8-11,9 timer 7,1 % 14,3 % 35,7 % (5) 42,9 % (6) (14) (3) timer 12,5 % 12,5 % 5 (4) 25,0 % (8) Over 20 timer 16,7 % 16,7 % 16,7 % 5 (3) (6) 2,1 % (18) 5,6 % (49) 7,4 % (65) 34,9 % (306) 50,1 % (439) (877) Ved ikke (6) (6) (22) (39) 46

47 Tabel 43: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp og for både praktisk hjælp og personlig pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Praktisk hjælp 1,9 % (14) 5,0 % (37) 6,0 % (45) 34,6 % (258) 52,5 % (391) (745) (4) (13) Både praktisk hjælp og personlig pleje 2,4 % (5) 8,7 % (18) 12,6 % (26) 34,0 % (70) 42,2 % (87) (206) (5) (12) 2,0 % (19) 5,8 % (55) 7,5 % (71) 34,5 % (328) 50,3 % (478) (951) 47

48 Tabel 44: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp fordelt på typen af leverandør af hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Kommunal leverandør 2,3 % (14) 5,8 % (35) 8,1 % (49) 38,8 % (234) 44,9 % (271) (603) (6) (21) Privat leverandør 1,3 % (4) 6,0 % (18) 6,0 % (18) 25,2 % (75) 61,4 % (183) (298) (4) Både kommunal og privat leverandør 2,9 % 5,9 % 8,8 % (3) 35,3 % (12) 47,1 % (16) (34) 2,0 % (19) 5,9 % (55) 7,5 % (70) 34,3 % (321) 50,3 % (470) (935) Ved ikke (7) (8) 48

49 5.5 TILFREDSHED MED OVERHOLDELSE AF AFTALTE TIDSPUNKTER FOR PERSONLIG PLEJE BLANDT HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Tabel 45: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter for personlig pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 2,8 % (10) 7,6 % (27) 10,2 % (36) 38,1 % (135) 41,2 % (146) (354) Ved ikke (6) Irrelevant (29) 49

50 5.6 PRAKTISK HJÆLP I PLEJEHJEM/-BOLIG OG TILFREDSHED MED OVERHOLDELSE AF AFTALTE TIDSPUNKTER Tabel 46: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp i plejehjem/-bolig Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 3,2 % (5) 5,7 % (9) 9,5 % (15) 36,7 % (58) 44,9 % (71) (158) Ved ikke (8) Irrelevant (19) 50

51 Tabel 47: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp i plejehjem/-bolig, fordelt på hjælpens timeomfang pr. uge Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Under to timer 2,2 % 6,5 % (3) 8,7 % (4) 43,5 % (20) 39,1 % (18) (46) (4) 2-3,9 timer 29,4 % (5) 70,6 % (12) (17) 4-7,9 timer 12,5 % 6,2 % 12,5 % 25,0 % (4) 43,8 % (7) (16) 8-11,9 timer 14,3 % 28,6 % 28,6 % 28,6 % (7) timer (5) Over 20 timer 33,3 % 66,7 % (3) 3,2 % (3) 5,3 % (5) 9,6 % (9) 36,2 % (34) 45,7 % (43) (94) Ved ikke (4) (6) (24) (28) (5) (10) 51

52 6. DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DEN PRAKTISKE HJÆLP OG PERSONLIGE PLEJE 6.1 SAMLET TILFREDSHED MED PRAKTISK HJÆLP BLANDT HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Tabel 48: Samlet tilfredshed med den praktiske hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 1,6 % (16) 5,6 % (55) 7,9 % (77) 40,5 % (395) 44,4 % (433) (976) Ved ikke (9) 52

53 Tabel 49: Samlet tilfredshed med den praktiske hjælp, fordelt på køn, blandt hjemmehjælpsmodtagere Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Mand 2,3 % (6) 6,9 % (18) 5,0 % (13) 38,2 % (100) 47,7 % (125) (262) Kvinde 1,4 % (10) 5,2 % (37) 9,0 % (64) 41,3 % (295) 43,1 % (308) (714) (7) 1,6 % (16) 5,6 % (55) 7,9 % (77) 40,5 % (395) 44,4 % (433) (976) Tabel 50: Samlet tilfredshed blandt modtagere af den praktiske hjælp alene og blandt modtagere af både praktisk hjælp og personlig pleje Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Praktisk hjælp 1,6 % (12) 5,8 % (44) 6,2 % (47) 40,3 % (305) 46,1 % (349) (757) (5) Både praktisk hjælp og personlig pleje 1,8 % (4) 5,0 % (11) 13,7 % (30) 41,1 % (90) 38,4 % (84) (219) (4) 1,6 % (16) 5,6 % (55) 7,9 % (77) 40,5 % (395) 44,4 % (433) (976) 53

54 Tabel 51: Samlet tilfredshed med den praktiske hjælp fordelt på typen af leverandør af hjemmehjælp Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Kommunal leverandør 1,6 % (10) 7,1 % (44) 8,8 % (55) 41,6 % (259) 40,9 % (255) (623) (7) Privat leverandør 1,7 % (5) 2,6 % (8) 6,0 % (18) 37,1 % (112) 52,6 % (159) (302) Både kommunal og privat leverandør 2,9 % 8,8 % (3) 8,8 % (3) 47,1 % (16) 32,4 % (11) (34) 1,7 % (16) 5,7 % (55) 7,9 % (76) 40,4 % (387) 44,3 % (425) (959) Ved ikke (8) (8) 54

55 Tabel 52: Samlet tilfredshed med den praktiske hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere fordelt på region Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Nordjylland 1,4 % 0,7 % 5,7 % (8) 4 (56) 52,1 % (73) (140) (3) Midtjylland 2,3 % (4) 5,8 % (10) 5,3 % (9) 38,6 % (66) 48,0 % (82) (171) Syddanmark 0,4 % 5,8 % (13) 8,8 % (20) 41,6 % (94) 43,4 % (98) (226) Hovedstaden 1,9 % (6) 7,4 % (24) 9,3 % (30) 41,2 % (133) 40,2 % (130) (323) Sjælland 2,6 % (3) 6,0 % (7) 8,6 % (10) 39,7 % (46) 43,1 % (50) (116) 1,6 % (16) 5,6 % (55) 7,9 % (77) 40,5 % (395) 44,4 % (433) (976) 55

56 6.2 SAMLET TILFREDSHED MED PERSONLIG PLEJE BLANDT HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Tabel 53: Samlet tilfredshed med den personlige pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 2,1 % (8) 1,9 % (7) 5,1 % (19) 41,3 % (155) 49,6 % (186) (375) Ved ikke (4) Irrelevant (10) 56

57 Tabel 54: Samlet tilfredshed blandt modtagere af den personlige pleje alene og blandt modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Personlig pleje 1,8 % (3) 1,2 % 4,3 % (7) 39,9 % (65) 52,8 % (86) (163) Både praktisk hjælp og personlig pleje 2,4 % (5) 2,4 % (5) 5,7 % (12) 42,5 % (90) 47,2 % (100) (212) (3) (8) 2,1 % (8) 1,9 % (7) 5,1 % (19) 41,3 % (155) 49,6 % (186) (375) 57

58 Tabel 55: Samlet tilfredshed med den personlige pleje fordelt på typen af leverandør af hjemmehjælp Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Irrelevant Kommunal leverandør 1,9 % (6) 1,6 % (5) 5,3 % (17) 41,3 % (133) 5 (161) (322) (3) (3) Privat leverandør 5,1 % 5,1 % 38,5 % (15) 51,3 % (20) (39) Både kommunal og privat leverandør 16,7 % 5 (3) 33,3 % (6) 1,9 % (7) 1,9 % (7) 5,2 % (19) 41,1 % (151) 49,9 % (183) (367) Ved ikke (4) (3) (5) 58

59 6.3 SAMLET TILFREDSHED MED PRAKTISK HJÆLP OG PERSONLIG PLEJE I PLEJEHJEM/-BOLIG Tabel 56: Samlet tilfredshed med den praktiske hjælp i plejehjem/-bolig Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 0,6 % 5,6 % (10) 9,0 % (16) 47,2 % (84) 37,6 % (67) (178) Ved ikke (3) Irrelevant (4) 59

60 Tabel 57: Samlet tilfredshed med den personlige pleje i plejehjem/-bolig Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 1,6 % 7,0 % (9) 10,1 % (13) 34,1 % (44) 47,3 % (61) (129) Ved ikke Irrelevant 60

61 Tabel 58: Samlet tilfredshed med boligen, omgivelser og service i plejehjem/-bolig Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 0,5 % 3,6 % (7) 6,2 % (12) 39,2 % (76) 50,5 % (98) (194) Ved ikke (6) Irrelevant (6) 61

62 7. HVERDAGSREHABILITERING 7.1 TILFREDSHED MED HVERDAGSREHABILITERING BLANDT BEBOERE I PLEJEBOLIG/PLEJEHJEM Tabel 59: Tilfredshed blandt beboere i plejebolig/plejehjem med medarbejdernes støtte til at gøre vedkommende så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 2,2 % 8,6 % (8) 12,9 % (12) 41,9 % (39) 34,4 % (32) (93) Ved ikke (13) Irrelevant (27) 62

63 Tabel 60: Tilfredshed blandt beboere i plejebolig/plejehjem med medarbejdernes støtte til at gøre vedkommende så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 2,5 % (3) 6,7 % (8) 16,0 % (19) 50,4 % (60) 24,4 % (29) (119) Ved ikke (24) Irrelevant (42) 63

64 Tabel 61: Vurdering blandt beboere i plejebolig/plejehjem af, hvordan beboerens egen evne til at klare sig selv i de daglige gøremål har udviklet sig under hjemmehjælpsindsatsen Procentandel Meget mindre selvhjulpen Mindre selvhjulpen Uændret Mere selvhjulpen Meget mere selvhjulpen 6,7 % (12) 18,4 % (33) 49,2 % (88) 20,7 % (37) 5,0 % (9) (179) Ved ikke (27) 64

65 7.2 TILFREDSHED MED HVERDAGSREHABILITERING BLANDT BORGERE I EGET HJEM Tabel 62: Tilfredshed blandt borgere i eget hjem med medarbejdernes støtte til at gøre vedkommende så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 1,9 % (5) 3,5 % (9) 14,7 % (38) 48,3 % (125) 31,7 % (82) (259) Ved ikke (34) Irrelevant (96) 65

66 Tabel 63: Tilfredshed blandt borgere i eget hjem med medarbejdernes støtte til at gøre vedkommende så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål Procentandel Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 2,1 % (12) 5,8 % (33) 17,5 % (99) 48,3 % (273) 26,2 % (148) (565) Ved ikke (91) Irrelevant (329) 66

67 Tabel 64: Vurdering blandt borgere i eget hjem af, hvordan borgerens egen evne til at klare sig selv i de daglige gøremål har udviklet sig under hjemmehjælpsindsatsen Procentandel Meget mindre selvhjulpen Mindre selvhjulpen Uændret Mere selvhjulpen Meget mere selvhjulpen 2,0 % (21) 16,0 % (169) 58,9 % (621) 18,2 % (192) 4,9 % (52) (1.055) Ved ikke (96) 67

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014 t Lydbøger og teknologianvendelse 17922 NOTA 31. mar 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds

Læs mere

Stop Spild Af Mad. Epinion

Stop Spild Af Mad. Epinion t Stop Spild Af Mad Epinion 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 12 5. Kryds med alder... 17 6. Kryds med region... 22 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1 t Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget Project 20284 - Report 1 FOA & BUPL 8. mar 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for 2016

Kommunal budgetundersøgelse for 2016 t Kommunal budgetundersøgelse for 2016 19417 DELRAPPORT 4 FOA 21. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget t Meningsmåling KNR Valg til landstinget Tabelrapport 19. nov 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 4 2. Baggrund... 6 3. Frekvenser... 7

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015-2. runde 18428 FOA 8. okt 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015 t Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien 19015 FOA 14. feb 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Dovne

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Politiske nøgletal AARHUS

Politiske nøgletal AARHUS Politiske nøgletal AARHUS Danmarks Radio 14. marts 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 3.1 Dagsorden... 5 3.2 Foretrukne statsminister... 9 3.3 Thorning-barometer...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015 t Politiske Nøgletal Danmarks Radio Oktober 2015 22. oktober 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Rundspørge blandt borgmestre. 26. sep 2013

Rundspørge blandt borgmestre. 26. sep 2013 t Rundspørge blandt borgmestre 17192 26. sep 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Vejen Kommune BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET 20/12/2013. Tidsplan

Vejen Kommune BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET 20/12/2013. Tidsplan BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET Tidsplan Vejen Kommune 20/12/2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA TIDS- OG AKTIVITETSPLAN AKTIVITET UGE ANSVARLIG Fase 1: Opstartsmøde

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015 t Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio 31. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29.

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29. t Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio 29. nov 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016 t DR Hemmeligheder Danmarks Radio 13. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 15. dec 2014 Summary for befolkningsundersøgelse! I forhold til 2013, synes en større

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Opbevarer du eller en anden person i din husstand en genstand som eksempelvis et boldtræ, en peberspray, en kniv eller en anden form for våben til selvforsvar i jeres bolig med det ene formål

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19.

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19. t Vurdering af s og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder Danmarks Radio 19. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser...

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen

Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen a Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen 2014 Indledning IT spiller en større og større rolle i vores hverdag, og borgerne stiller større krav til digitalisering

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Køge Kommune 15/08/2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2. OPSUMMERING 3 3. METODE

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Tilflytterundersøgelse

Tilflytterundersøgelse Tilflytterundersøgelse Københavns Kommune Rapport 13. november 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. KORT OM EPINION 3 2. INDLEDNING 4 3. METODE 6 4. OPSAMLING 9 5. UNGE

Læs mere

DR Undersøgelse om graviditet

DR Undersøgelse om graviditet t DR Undersøgelse om graviditet Danmarks Radio 26. jan 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 9 3. Kryds med alder... 13

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i plejebolig 2 Tilfredshedsundersøgelse 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd

Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd t Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd 20654 FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal 24. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere