ISP IP-adresse... 5 ISDN... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISP... 5. IP-adresse... 5 ISDN... 5"

Transkript

1 Teknisk ordbog ACD... 3 ATM... 3 Backbone... 3 Browser... 3 Båndbredde... 3 CTI... 3 Daisychain... 3 Datahastighed... 3 DHCP... 3 Domæne... 4 Extranet... 4 Fast IP-adresse... 4 Fiberoptisk kabel... 4 Firewall... 4 Frame Relay... 4 FTP... 4 Gbic... 4 Hjemmeside... 4 Hub... 4 IEEE a... 4 Infrastruktur... 5 Internet... 5 Intranet... 5 IP... 5 IP-adresse... 5 ISDN... 5 ISP... 5 Kbit... 5 Konvergens... 5 Krydsfelt... 5 Lokalnet (LAN)... 5 Mac-adresse... 5 Mbit... 6 Network Operation System (NOS)... 6 Node... 6 Pakke (Packet)... 6 PDS-kabling... 6 PCI... 6 PBX... 6 POP... 6 Portal... 6 PSTN... 6 QoS... 6 Radiokæde... 6 Router... 6 Server... 6 Set-top-box... 7 SNMP... 7 Spanning tree bridge... 7 Stamnet... 7 Switch... 7 UPS... 7 URL... 7 UTP... 7 Virtual Private Network (VPN)... 7 VLAN... 7 VoIP (Voice over IP)... 7 Wide Area Network (WAN)

2 World Wide Web (WWW)

3 ACD (Automated Call Distributor). En intelligent switch (se nedenfor), der styrer telefontrafikken gennem et Call Center. ATM (Asynchronous Transfer Mode). En højhastigheds-teknologi, der kan transmittere forskellige former for information (data, tale, video). Backbone Se under Stamnet. Browser Et program der bruges til at navigerer på World Wide Web. Netscape Navigator og Microsoft Internet Explorer er de mest udbredte browserprogrammer. Båndbredde På engelsk bandwidth. Den mængde data der kan transporteres over et netværkskabel. Båndbredden udtrykkes i bits pr. sekund (bps). CTI (Computer Telephony Integration). Software der gør det muligt at integrere computernetværk og telefonnet med hinanden. CTI benyttes ofte i CallCentre, hvor personalet får data på skærmen, samtidig med at de sparer et opkald. Daisychain Serie-forbindelse af enheder, hvor en ledning fører fra den ene enhed til den næste osv. Eksempler: FireWire, USB. Datahastighed Den hastigheden, hvormed data kan overføres - angives normalt i bits eller bytes per sekund. I netværkssammenhæng benyttes standard (metriske) SI prefixes til at angive transmissionshastighed og altså ikke binære prefixes (faktorer baseret på to tals systemet), som man måske kunne forvente. Metriske prefixes: k - kilo (10^3) M - Mega (10^6) G - Giga (10^9) T - Tera (10^12) Binære prefixes: Ki - Kibi (2^10) Mi - Mebi (2^20) Gi - Gibi (2^30) Ti - Tebi (2^40) I andre sammenhænge benyttes metriske prefixes ofte for binære værdier. De binære prefixes (Ki, Mi osv.) benyttes stort set aldrig. Der findes ingen standard for hvordan bit og byte noteres, men mange vælger at angive bit med b (lille b) og byte med B (stort B). Kilo noteres ofte med stort K sammen med B (for byte). Det har måske en vis kosmetisk værdi, men det er principielt forkert. Tids enheder noteres med s(sekund), min(minut) og h (time). Per tids enhed angives med / eller et lille p. Eksempler: kbps - kb / s - kilobit per sekund Mbps - Mb / s - Megabit per sekund Gbps - Gb / s - Gigabit per sekund kb / s - kilobyte per sekund MB / s - Megabyte per sekund GB / s - Gigabyte per sekund Tidligere - og specielt i forbindelse med modems og seriel kommunikation - blev enheden CPS (Character Per Second) benyttet. En karakter defineres som det antal bits, der kræves for at overføre én byte data. Det vil sige 8 bits + evt. stopbit + evt. paritetsbit. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol; åben standard eller protokol til automatisk konfigurering af TCP / IP. Sørger 3

4 for dynamisk allokering af IP-adresser til klienter i et netværk efterhånden som de melder sig, hvor administratoren kan definere, hvilke IP-adresser, der skal være tilgængelige. Domæne 1) Et undernetværk, der består af en gruppe klienter og servere, underlagt kontrol af en sikkerhedsdatabase. Opdelingen af lokalnetværk i domæner forøger således sikkerheden og ydelse. 2) En del af en Internetadresse, fx er domæne i -adressen til Extranet Hvis du har et intranet, kan dele af det forvandles til et såkaldt extranet, der giver eksterne parter (f.eks. kunder, partnere og leverandører) adgang til dit netværk. Extranet bruger samme teknologi som Internet. Fast IP-adresse Statisk allokeret IP-nummer; webservere på Internettet, der er permanent opkoblede, har et fast nummer, et såkaldt statisk allokeret IP-nummer, således at man altid kan kontakte den pågældende server med det samme nummer. Modsætningen er et dynamisk allokeret IP-nummer, der typisk tildeles normale Internet-brugeres computere, som kobles op via modem, og som kun skal kunne kontaktes, når de har forbindelse til Internettet og beder om data. Med dette system kan man reducere behovet for IP-numre. Fiberoptisk kabel Overførselskabel, der sender en lysstråle via et glasfiberkabel som ændres til et elektronisk signal hos modtageren, hvilket giver større båndbredde og immunitet overfor forstyrrelser. Firewall En brandvæg er typisk et stykke software, som afskærmer et lokalnet i forhold til Internettet. Hvis man kobler et LAN til Internettet, skal den fælles netværksprotokol jo være TCP/IP. Det medfører, at hver enkelt server og arbejdsstation på nettet tildeles en IP-adresse. Og når en PC er på Internettet med egen IP-adresse, er den synlig for andre brugere på nettet. På denne måde kan et lokalnets (fortrolige) data blive tilgængelige for fremmede, hvis man ikke beskytter sig mod det. En firewall sikrer blandt andet, at lokalnettets IP-adresser er usynlige udefra. Frame Relay Protokol til højhastigheds-transmission. Frame Relays benyttes ofte i stamnet (backbones). FTP File Transfer Protokol; regelsæt for dataoverførsel, der benyttes når man sender filer via Intra- eller Internettet. Brugerens computer kommunikerer med FTP-serveren via FTP-protokollen, hvor brugeren kan liste filer og protokoller samt overføre filer i begge retninger m.v. Teknisk set refererer FTP til den kommunikationsprotokol, der benyttes ved forbindelse til serveren samt ved upload og download af filer til og fra den. Gbic Gigabits per second; en milliard ( ) bits per sekund og en måde at angive hastigheden, hvormed bits kan overføres på et givent medie. Hjemmeside Hovedsiden for en website og den første side en besøgende møder, når han eller hun klikker sig ind på en website. Hjemmesiden er som regel forsynet med links til andre sider. Hub Det centrale forbindelsespunkt for en gruppe af klienter. Fra hubben kan man kontrollere arbejdsgruppen af computere, koble klienter fra og til eller udvide lokalnettets kapacitet. IEEE a Standard inden for trådløst netværk, der sikrer kompabilitet med både nuværende og fremtidige trådløse produkter. Overførselshastigheden er på 54 Mbps - og arbejder i 5 GHz-området - et licensfrit område verden over. Fordelen ved 5 GHz-båndet er, at det vil være forbeholdt a, mens 2,4 GHz-båndet benyttes af en række forskellige enheder - lige fra mikrobølgeovne til radiostyrede biler (802.11b). 4

5 Infrastruktur Et større områdes kommunikations- og serviceanlæg. Benyttes ofte for en overordnet systemopbygning, der indbefatter komponenter og forbindelser, der hver for sig udgør omfattende og komplicerede enkeltstående systemer. Begrebet anvendes også om den informationsstruktur, der er opbygget i samfundet eller i hele verden. Med tanke på de systemer, der understøtter kryptering og digital signatur ved brug af troværdige tredjeparter tales undertiden om offentlig nøgle-infrastruktur: PKI, Public Key Infrastructure. Internet Det globale netværk af computere, routere og kabelforbindelser, som gør det muligt for alverdens computere at kommunikere med hinanden. Intranet Et internt netværk der benytter samme teknologi som Internet. Normalt benytter alle computere i et Intranet browsere som fælles kommunikationsprogram. Intranet kan omfatte et enkelt lokalnet, en hel fabrik eller for den sags skyld fungere hele kloden rundt. IP Internet Protokol. Den standard som de enkelte computere bruger for at kommunikere via Internet. Alle computere med Internet-adgang får en unik adresse, der består af grupper af fire cifre med et punktum mellem hver gruppe. IP-adresse Unik adresse, der benyttes til at identificere en server på Internettet, med en 32-bit numerisk adresse, skrevet med fire tal [under 256] adskilt med punktum, fx Kun én computer i hele verden har det pågældende nummer og kan dermed identificeret på netværket. ISDN Integrated Services Digital Network. En standard for telekommunikation der benyttes til at sende data, digitaliseret tale og video over eksisterende almindelige telefonlinier. ISP Internet Service Provider eller på dansk Internet-udbyder. Et firma der tilbyder adgang til Internet. Ofte vil det være telefonselskaber, som optræder som ISP. Kbit Kbit / pr. sekund; mål for overførselshastighed; antal tusind bits, der kan overføres pr. sekund. pr. klient Den individuelle computer. Se også under node. Konvergens Sammensmeltning af computernetværk og telefonnet. Konvergens sikrer, at man kan nøjes med ét fælles netværk til at kommunikere igennem. Krydsfelt Stedet, hvor data- og ofte også telefoni-kabler samles. Man arbejder ofte med flere niveauer af krydsfelter, således har man som regel et hovedkrydsfelt, der samler alle kabler fra underkrydsfelter. Telefoncentraler & servere er ofte placeret i hovedkrydsfeltet. På den indgående side af feltet findes teleoperatørens centrallinier, og på den udgående side den enkelte abonnent. Imellem de to sider etableres forbindelsen fra central til abonnent, og da forbindelserne føres på kryds og tværs af hinanden, kaldes det et krydsfelt. Lokalnet (LAN) Local Area Network. Computere og andet udstyr der er forbundet i et geografisk afgrænset område, f.eks. en afdeling eller en bygning. Mac-adresse Media Access Control; i et LAN eller andre netværk, er MAC adressen computerens unikke hardware-nummer, der - i OSI-modellens Datalink-lag [2. lag] - indeholder tilgangsprotokollen til mediet. Alle Mac-protokoller er forbindelsesløse protokoller (upålidelige), der ikke checker, om der forsvinder en dataramme. 5

6 Mbit Megabits pr. second; mål for overførselshastighed; antal millioner bits der overføres pr. sekund. Det er den betegnelse, der blandt andet bruges om overførselshastigheden ved modemer og Bluetooth. Network Operation System (NOS) Software der styrer et netværks ressourcer. Det drejer sig typisk om fildeling, , printning og datasikkerhed. Node Den individuelle computer (klient eller server) eller hvert enkelt stykke periferiudstyr i et netværk. Pakke (Packet) For at sikre en ordentlig transmission via et netværk bliver dokumenter, filer (og samtaler) splittet op i smådele, såkaldte pakker. De samles igen på modtagercomputeren. PDS-kabling Premises Distribution System; net fra krydsfeltet og ud til brugerne (stjerne topologi ). PCI Peripheral Component Interconnect; lokalbus-standard med en bredde på 32 eller 64 bit. Den mest almindelige databus, udviklet af Intel. Benyttes til lydkort, netkort, tv-kort, SCSI-kort og ældre grafikkort. PBX Private Branch exchange. Det digitale omstillingsbord i en virksomhed. POP Point-of-Presence. Internet-udbydere har ofte mange lokale porte (POP s), hvor man kan koble sig på deres netværk. POP s sørger for, at man som regel kan nøjes med den billige lokale telefontakst, når man benytter Internet. Portal Indgangssted til Internettet, der behandler mange emner og hvor de funktioner man jævnligt benytter, er samlet. fx Jubii, Yahoo, Tiscali, SOL, Need2Know etc. PSTN Public Switched Telephone Network; verdensomspændende standard for analog telefoni system, hvor der overføres analoge telefonsamtaler mellem Hz. Når man bestiller ISDN bliver man konverteret fra PSTN til ISDN, altså fra en analog telefonlinie til en digital. QoS Quality of Service. En teknologi der gør det muligt at tilbyde flere service- og kvalitetsniveauer til forskellige former for data, f.eks. taleoverførsler. Radiokæde Mikrobølge udstyr til at lave punkt til punkt forbindelser. Radiokæder bliver traditionelt brugt af teleudbydere, men de senere år har firmaer i stigende grad taget teknikken i brug for at sammenkoble afdelinger m.m. Med radiokæde udstyr skabes en punkt til punkt forbindelse, der kan benyttes til tele- eller datatrafik; forbindelsen kan bestå af fx 2, 4, 8, 16 eller 32 kanaler på hver fx 2, 8 eller 155 Mbps. Radiokæder kan have meget lang rækkevidde. Som eksempel kan nævnes forbindelserne til de danske boreplatforme i Nordsøen. Udstyrer kræver i hvert enkelt tilfælde en sendetilladelse og der opkræves en årlig afgift for brug af frekvensen. Router Et apparat der forbinder forskellige (og ofte mange) netværk med hinanden. Routeren kan dirigere pakker mellem de enkelte netværk. Server En computer som leverer services til flere klienter. Det kan f.eks. være adgang til fælles dokumenter, printning eller fjernstyring. 6

7 Set-top-box Enhed, hvor computer- og tv-verdenen smelter sammen i én enhed. SNMP Simple Network Management Protocol; protokol til netværksovervågning indenfor TCP / IP. Bygger på, at alle overvågede komponenter forsynes med en speciel softwareagent (MIB). Benyttes til styring og overvågning af netværksenheder. fx kan man hente forskellige statistikker fra en router med MRTG eller benytte Perl til at skrive konfigurationer til en central TFTP-server. Spanning tree bridge STP; en protokol (IEEE 802.1d) som en bridge kan anvende i et netværk med flere veje mellem afsender og modtager. Formålet er at undgå loops i netværk med redundans og sikre at en anden switch kan overtage routen i tilfælde af kabelfejl eller lignende. Stamnet På engelsk backbone. Den del af netværket der transporterer den tungeste datatrafik. Stamnettet forbinder f.eks. flere lokalnet med hinanden på tværs af en bygning, en by eller en hel landsdel. Switch Et apparat der dirigerer trafik (i form af pakker) rundt i et netværk. De nyeste typer switche kan skelne mellem dataog tale-pakker, hvilket er nødvendigt for at skabe Quality of Service (QoS). UPS Uninterruptible Power Supply; nødstrømsforsyning, der kan holde bl.a. en servere kørende under strømsvigt, mens tilhørende software sørger for at lukke serveren ned, så der ikke sker data tab. URL Uniform Resource Locator. Standarden for hvordan man skriver adressen på en bestemt hjemmeside eller et enkelt stykke information på Internet. Det kunne f.eks. være UTP Unshielded Twistet Pair; kabel med 2 snoede ledninger, der ikke er beskyttet af en ydre skærm. Der findes ofte mange par snoede kabler i et kabelbundt. Benyttes til LAN og telefoni, - er billige og findes i kategorierne 5, 6 & 7 (stigende kvalitet). Båndbredde er 100 Mhz = 100Mbit. Dæmpning: 22 bd per 100 meter. Virtual Private Network (VPN) Et stort netværk (Wide Area Network) der fungerer på samme måde som et lokalnet (LAN). Geografisk spredte computere eller kontorer kan kommunikere via almindelige telefonlinier og samtidig opnå samme beskyttelse, hastighed og tilgængelighed som i et lokalnet. VLAN Logiske delnet på et lokalnet, hvor der i stedet for hubs anvendes workgroupswitche. Ved VLAN kan netværkstrafik adskilles efter netkorts MAC adresse, hvorved der opnås en meget simpel administratioxn ved fx flytning af pc er m.v., sammenlignet med en løsning med routere og secure hubs. VoIP (Voice over IP) Funktionen der gør det muligt at foretage en telefonsamtale over et IPnetværk. Man kobler sig på via sit lokale Point-of-Presence og kan herfra kalde hele verden uden at skulle betale mere end den billige lokale telefontakst. VoIP kan også bruges til sende telefonsamtaler fra person til person eller fax til fax via computer netværket. Wide Area Network (WAN) Et geografisk spredt netværk der forbinder to eller flere lokationer med hinanden. Normalt benyttes højhastighedslinier i et WAN. 7

8 World Wide Web (WWW) Den del af Internet hvor man kan benytte brugervenlige browserprogrammer. WWW indeholder enorme mængder af data, der kan benyttes til informationssøgning, underholdning og e-handel. 8

Den lille ordbog MTL

Den lille ordbog MTL Den lille ordbog MTL Indhold Adgangskode... 5 Anti-virusprogram... 5 Backup... 5 BIOS... 5 Bit... 6 Blog... 6 Bluetooth... 6 Bredbånd... 7 Browser... 7 Bundkort/ Motherboard... 8 Byte... 8 Cd-rom-brænder

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Usikre trådløse netværk i private hjem.

Usikre trådløse netværk i private hjem. ? Usikre trådløse netværk i private hjem. Datanomspeciale i Datakommunikation Udarbejdet af Dion Rønne-Rasmussen Udarbejdet Foråret 2005 Specialevejleder Finn Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj Mac OS X v10.5 + Windows 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Introduktion 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhed til Internetadgang vha. AirPort-værktøj 6 Udvide

Læs mere

Det hvide felt i dit internetprogram hvor "adressen" på den internetside, du besøger, står fx http://www.pckursushammel.dk

Det hvide felt i dit internetprogram hvor adressen på den internetside, du besøger, står fx http://www.pckursushammel.dk EDB ordbog Adobe Adressefelt App Applikation BCC Bibliotek Bit Blue tooth Bogmærke Browser Brugernavn Byte CC Chat Chrome Et firma, som har udviklet et program til at læse pdf-filer med, samt en videoafspiller,

Læs mere

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur Bang & Olufsen Network Link Aktiv infrastruktur Indhold 2. Introduktion til Bang & Olufsen Network Link... 4 2.1. Oversigt over Network Link... 5 2.2 Grundlæggende opsætning af Network Link... 5 2.3 To

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

- om i fremmedsprogsundervisningen. Hvad venter vi på? www.sprogundervisning.dk. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2000

- om i fremmedsprogsundervisningen. Hvad venter vi på? www.sprogundervisning.dk. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2000 Hvad venter vi på? it - om i fremmedsprogsundervisningen multimedier RAM www.sprogundervisning.dk CD-ROM it @ Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2000 venter vi på? - om i fremmedsprogsundervisningen

Læs mere

Grundlæggende informationsteknologi (IT)

Grundlæggende informationsteknologi (IT) 1 af 21 Grundlæggende informationsteknologi (IT) Indholdsfortegnelse Grundlæggende informationsteknologi (IT)... 1 Indholdsfortegnelse... 1 Kort fortalt... 3 Hvad er så revolutionen?... 3 Offentlige registre...

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

SMART NETVÆRK I HJEMMET

SMART NETVÆRK I HJEMMET MICHAEL B. KARBO SMART NETVÆRK I HJEMMET SMART NETVÆRK I HJEMMET Sådan opbygger du et smart netværk i hjemmet Lær om de mange forskellige teknologier Få enheder til at tale sammen MICHAEL B. KARBO SMART

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

Kommunikationsteknologi -din guide til den rette kommunikationsløsning

Kommunikationsteknologi -din guide til den rette kommunikationsløsning annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonce Kommunikationsteknologi -din guide til den rette kommunikationsløsning august 2006 Leder Ifølge videnskabsminister Helge Sander har Danmark

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

ORD FORKLARINGER OG ORD SOM NØRDER BRUGER

ORD FORKLARINGER OG ORD SOM NØRDER BRUGER ORD FORKLARINGER OG ORD SOM NØRDER BRUGER Aac Aac er et codes til lyd på samme måde som MPG3. Aac er især blevet udbredt efter, Apple besluttede sig for at bruge formatet i sin musikafspiller, ipod'en.

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee Forord Denne ordbog er tænkt som et opslagsværk over de mest anvendte ord, udtryk og forkortelser, som benyttes hos YouSee. Formålet med ordbogen er at være med til at sikre, at vi alle taler samme sprog

Læs mere

I et aktivt optisk netværk, er der en fiber ud til alle husstande. Er der 32 huse, skal der 32 fiberforbindelser til. En fiber til hvert hus

I et aktivt optisk netværk, er der en fiber ud til alle husstande. Er der 32 huse, skal der 32 fiberforbindelser til. En fiber til hvert hus FTTH-teori FTTH-teori Man kan i bund og grund sige at der er tale om en fiberforbindelse ud til den enkelte husstand. Der findes to grundlæggende varianter PON (Passive Optical Network) og AON (Aktiv Optical

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

IT Ordbog Klik på en linje for at komme direkte til siden

IT Ordbog Klik på en linje for at komme direkte til siden IT Ordbog Klik på en linje for at komme direkte til siden A... 2 B... 6 C...11 D...20 E...27 F...31 G...36 H...39 I...43 J...49 K...50 L...52 M...55 N...60 O...63 P...66 Q...73 R...74 S...77 T...87 U...93

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere