Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA"

Transkript

1 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Udgave 0/00 Systemmanual 96 / DA

2 S E W-E URODRIV E

3 Indholdsfortegnelse Vigtige bemærkninger... Systembeskrivelse... Tekniske data og målskitser ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Feltfordeler MQP./Z6./AF Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF.... Kompakt MOVIMOT MME.... Tilbehør... Projektering Installationskoncepter med ECOFAST -feltfordelersegmenter... 8 Sikkerhedsanvisninger.... ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer.... Feltfordelere.... Kompakt MOVIMOT MME Opbygning ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Feltfordelere Kompakt MOVIMOT MME... 8 Installation Mekanisk installation af ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Elektrisk installation ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z Kompakt MOVIMOT MME Idrifttagning af ECOFAST -vekselstrømsmotorer Forudsætninger for idrifttagningen Idrifttagning af ECOFAST -konforme feltfordelere Idrifttagningsforløb PROFIBUS Projektering (konfiguration) af PROFIBUS-master en Idrifttagning af feltfordelere MOVIMOT -frekvensomformer integreret i feltfordeleren Begrænsninger i MOVIMOT -ekstrafunktionerne Funktion feltfordelere Procesdata- og sensor-/aktuator-behandling Parametrering via PROFIBUS-DP Parametrering via PROFIBUS-DPV Betydning af LED-indikeringen... Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME.... Idrifttagningsforløb.... Indstilling af PROFIBUS-DP-adresse,.... Projektering af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME... 0 Funktion Kompakt MOVIMOT MME.... Procesdata og procesbilleder.... LED-indikering.... Diagnose med STEP Indgange ECOFAST konforme drivstationssystemer Systemmanual

4 Indholdsfortegnelse Parametre Kompakt MOVIMOT MME MQP... Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK Kompakt MOVIMOT MME Feltbus-diagnose via MQP.. diagnose-grænseflade Fejlliste for feltbus-grænseflader MQP Diagnose MOVIMOT -omformer... 8 Indeks ECOFAST konforme drivstationssystemer Systemmanual

5 Vigtige bemærkninger Vigtige bemærkninger Sikkerheds- og advarselssymboler Vær specielt opmærksom på de sikkerheds- og advarselssymboler, som er anvendt i denne publikation! Alvorlig elektrisk risiko Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Alvorlig risiko Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. 6 Farlig situation Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader. 8 9 Skadevoldende situation Mulige følger: Skader på materiel eller omgivelser. 0 Tips om anvendelse og nyttige informationer. Yderligere dokumentation Forskriftsmæssig anvendelse Driftsvejledning "Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV" Driftsvejledning "MOVIMOT MM0C-MMXC" Katalog "Gearmotorer" Katalog "MOVIMOT -gearmotorer" De her beskrevne elektromotorer og MOVIMOT -drivstationer er beregnet til anvendelse i større og mindre industrielle anlæg. De opfylder de gældende normer og forskrifter samt kravene i lavspændingsdirektivet //EØF. MOVIMOT er kun i begrænset omfang egnet til hejseværksapplikationer! Tekniske data samt angivelser om de tilladelige betingelser på anvendelsesstedet fremgår af mærkeskiltet og af denne systemmanual. Disse angivelser skal altid overholdes! Idrifttagningen (dvs. påbegyndelse af forskriftsmæssig drift) må først finde sted, når det er konstateret, at maskinen overholder bestemmelserne i EMC-direktivet 89/6/EØF og slutproduktets konformitet (overensstemmelse) med maskindirektivet 89/9/EØF er konstateret (jvf. EN 600) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

6 Vigtige bemærkninger Anvendelsesmiljøer Følgende anvendelser er forbudt, med mindre andet udtrykkeligt er anført: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer/områder. Anvendelse i miljøer eller omgivelser med skadelige olieprodukter, syrer, luftarter, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødpåvirkninger, som ligger ud over de i EN 08 anførte belastninger. Anvendelse i applikationer, hvor MOVIMOT -omformeren alene (uden overordnede sikkerhedssystemer) varetager sikkerhedsfunktioner, som skal garantere maskinellets og personellets sikkerhed. Bortskaffelse Dette produkt består af: Jern/stål Aluminium Kobber Kunststof/plast Elektroniske komponenter Disse dele bortskaffes i henhold til gældende nationale regler og bestemmelser! 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

7 Systembeskrivelse Systembeskrivelse Decentralisering med producentuafhængige grænseflader ECOFAST - systempartnernes mål Anvendelse af decentrale systemer i industrianlæg med fysisk set stor udstrækning er i dag et helt normalt koncept og er en teknik, som vinder mere og mere frem. Omkostningsfordelene ved den decentrale installation er baseret på en reduktion i omkostningerne til projektering, installation og idrifttagning og påvirkes i ikke ubetydelig grad af udformningen af grænseflader og konnektorer. Disse grænseflader er i dag for det meste endnu udført producent- eller brugerspecifikt. Producenterne imellem har installationsgrænsefladerne for de decentrale komponenter endnu ikke eller kun i begrænset omfang nået den ønskelige ensartede standardiseringsgrad. Visionen om en gennemgående og generelt set standardiseret grænsefladespecifikation kan imidlertid ikke realiseres af enkeltvirksomheder alene. Det er derfor nødvendigt, at så mange førende virksomheder som muligt med et så bredt spektrum af komponenter som muligt finder sammen som systempartnere for således at realisere alle funktionerne inden for et automatiseringsanlæg 00%. Det aktuelle produktspektrum skal dække alle nødvendige komponenter inden for produktionsautomatiseringen - omfattende hele spektret lige fra drivstationsenheder, installationskomponenter og styreenheder. Standardisering af grænsefladerne i decentrale installationer. Standardisering af tilslutningsteknikken inden for net-, V- og kommunikationsystemer. Gennemgående komponentspektrum fra drivstation til styring Effektiv planlægning og projektering ved hjælp af standardiseret projekterings-software. Åbent, producentuafhængigt system. Under den af SIEMENS, forretningsområde Automation and Drives (A&D) anmeldte mærkebetegnelse ECOFAST (Energy and Communication Field Installation System) kan systempartnerne tilbyde et åbent og innovativt helt igennem decentraliseret systemkoncept uden brug af styreskabe inden for automatiserings- og drivstationsteknikken. Basis herfor er den helt igennem decentrale installation og direkte maskinmontage af enhederne. I dette ECOFAST -system foregår - ud over kommunikationen via Profibus- DP og AS-interface - også energiforsyningen af de enkelte forbrugere strengbaseret via en energibus. Alle automatiserings-, drivstations- og installationskomponenter sammenbygges til en gennemgående helhedsløsning med standardiseret tilslutningsteknik for data og energi. Projekteringsværktøjet ECOFAST ES (Engineering Software) understøtter den energitekniske opbygning af anlægget. Kommunikationen via standardiserede feltbusser og gennemgående standardiserede grænseflader baseret på DESI- NA-specifikationen gør ECOFAST til en åben, producentuafhængig samt fleksibel systemløsning ECOFAST er et indregistreret varemærke tilhørende Siemens AG. ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

8 Systembeskrivelse ECOFAST - konforme drivstationssystemer fra SEW- EURODRIVE Gearmotorer..DT/DV../..ASK inden for effektområdet 0, kw til, kw Feltfordelersegmenter i udførelserne: MQP.D/Z6F/AF Feltfordeler med MOVIMOT -gearmotorer MQP.D/MM../Z8F/AF Feltfordeler med tilhørende gearmotorer MMEC-0- Kompakt MOVIMOT med tilhørende gearmotorer Konfektionerede systemkabler og hybridledninger med konnektorer MQP.D/ Z6F/AF MQP.D/ MM../Z8F/AF MMEC- 0-..DT/DV../../ASK 960AXX Brugere af ECOFAST -konforme komponenter har den kæmpefordel, at de kan benytte og kombinere komponenter fra forskellige producenter, uden at de behøver at tage højde for mekanisk og elektrisk kompatibilitet. 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

9 Tekniske data og målskitser ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser. ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK ECOFAST certified Funktionsbeskrivelse AXX ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer fra SEW-EURODRIVE er normalt udstyret med konnektor-optionen ASK. Konnektoren ASK består af: Konnektor HAN0ES med benindsats, enkeltbøjle-easy-lock-lås og EMC-ramme. Mulighed for montage af en bæreplade (leveres som tilbehør) til fastgørelse af koblings- og styreenheder (se også Seite ). Næsten alle gearmotor-kombinationer iht. kataloget "Gearmotorer" kan leveres i ECO- FAST -certificeret udførelse. Her gælder dog følgende begrænsninger: Motortypestørrelser DT til DVS Motorspænding altid 0/00V og 0Hz Kun motorer med ét omdrejningstal Option bremse: Bremsespænding altid 00 V AC Option temperaturføler: Kun TF Option bremsestyring: Kun BGE, BG og BUR Kun isolationsklasser "B" og "F" ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

10 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Eksempel på typebetegnelse SEW-EURODRIVE Ty p Nr. KW 0Hz 60Hz r/min Bremse kg Bruchsa l / Germany KA DT90 L /BMG /TF /ASK ~ IM, S cos ϕ V 0-0 / 80 - A V 0-66 / - 60 A 0 / 0 IP Kl V 00 AC Ma 9 Nm 0 Nm IEC B 0,8 6, /,,6 /, F Gleichrichter BG. i 8, : Schmierstoff KA DT 90L BMG TF ASK Made in Germany AXX ECOFAST -konnektor Motoroption temperaturføler Motoroption bremse Størrelse, poltal motor Typeserie motor Størrelse gear Typeserie gear Udførlige oplysninger om gearmotor-kombinationer fremgår af kataloget "Gearmotorer". Opbygning af fabriknummeret (eksempel): Produktionsårets slutårstalscifre (-cifret) Løbende styknummer (-cifret) Ordrenummer (0-cifret) 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

11 Tekniske data og målskitser ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK kva i P f n Hz Placering af klemkassen med konnektor ASK Som standard leveres ECOFAST -konforme motorer med klemkasseplacering 0 /. Ønskes anden placering af klemkassen, bedes SEW-EURODRIVE kontaktet. 0 (T) X (R) 0 80 (L) X X X X 6 90 (B) 8AXX 8 Målskitse konnektor ASK Konnektor ASK med vekselstrømsmotor DT DT80 og DT90: () () () DT-80 DT-80 DT-80/BM DT90 DT90 DT90/BM AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

12 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Konnektor ASK med vekselstrømsmotor DV00, DV og S: 06 () () () DV00 DV-S DV00 DV-S DV00/BM DV-S/BM 60AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

13 Tekniske data og målskitser ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK kva i P f n Hz Option bæreplade (ref.-nummer 8 90 ) I tilfælde af motorintegreret montage af en ECOFAST -konform koblings- eller styreenhed kræves der desuden en bæreplade, hvorpå koblings- eller styreenheden kan monteres direkte. Bærepladen kan anvendes uafhængigt af motorens typestørrelse. 6 Målskitse option bæreplade Nedenstående figur viser, hvor meget længere bærepladen er end gearmotoren. 8AXX AXX 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

14 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Tekniske data 000 /min - S Motortype DTD/ASK DT80K/ASK DT80N/ASK DT90S/ASK DT90L/ASK DV00M/ASK DVM/ASK DVS/ASK uden bremse med bremse drift med bremsestyring BG drift med bremsestyring BGE I P N η % J N M n M N 80- V cosϕ I A /I A /M mot Z 0 m N N N M (00 V) η H /M BG M Bmax N 00% BGE [kw] [/min] [A] [%] [0 [Nm] - kgm ] [/h] [Nm] [kg] (.6). (.0). (.6).9 (.8).8 (.) 6. (.9) 8. (8.) 0.9 (0.) Tekniske data 00 /min - S Motortype DTD/ASK DT80K/ASK DT80N/ASK DT90S/ASK DT90L/ASK DV00M/ASK DV00L/ASK DVM/ASK DVS/ASK uden bremse med bremse drift med bremsestyring BG drift med bremsestyring BGE I P N η % M A /M N J mot Z 0 m N n M N 80- V cosϕ I A /I N BG M Bmax N (00 V) η 00% M H /M N BGE [kw] [/min] [A] [%] [0 [Nm] - kgm ] [/h] [Nm] [kg] (.). (.). (.).8 (.8). (.).9 (.) 6. (6.) 8. (8.). (.0) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

15 Tekniske data og målskitser ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK kva i P f n Hz Tekniske data 000 /min - S Motortype uden bremse med bremse drift med bremsestyring BG drift med bremsestyring BGE I N J M P N M N n N 80- V cosϕ I A /I A /M mot Z 0 m N N M M (00 V) H /M BG Bmax N BGE [kw] [Nm] [/min] [A] [0 - kgm ] [/h] [Nm] [kg] DTD6/ASK DT80K6/ASK DT80N6/ASK DT90S6/ASK DT90L6/ASK.. 90 DV00M6/ASK DVM6/ASK.. 90 DVS6/ASK Tekniske data 0 /min - S Motortype uden bremse med bremse drift med bremsestyring BG drift med bremsestyring BGE 0.9 (0.8). (.9).8 (.). (.). (.). (.0).6 (.) 8. (.6) J I P N M N n N M N cosϕ I 00 V A /I A /M mot Z 0 m N N M M H /M BG Bmax N BGE [kw] [Nm] [/min] [A] [0 - kgm ] [/h] [Nm] [kg] DTD8/ASK DT80N8/ASK DT90S8/ASK DT90L8/ASK DV00M8/ASK DV00L8/ASK DVM8/ASK DVS8/ASK ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

16 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP./Z6./AF. Feltfordeler MQP./Z6./AF [] [] [] [] [] AXX [] Tilslutning for konfektioneret hybridkabel [] Service-afbryder [] Energitilslutning [] PROFIBUS-grænseflade [] PROFIBUS-tilslutning (data T-konnektor leveres som tilbehør) Funktionsbeskrivelse ECOFAST -konform PROFIBUS-grænseflade med I/O Tilslutning for ECOFAST -energikonnektor Stikbar motorafgang Service-afbryder (med -dobbelt låsemulighed) Med ledningsbeskyttelsesfunktion Producent ABB Type kontaktelement MS - 9 Type hjælpekontakt HK 0 Farve: Sort/rød 0 OFF I ON 0 OFF I ON Ø...Ø 8 mm Eksempel på typebetegnelse MQPD/Z6F/AF Tilslutningsteknik AF = ECOFAST -energitilslutning (Han Q8/0 ben) Tilslutningsmodul Z6 = for PROFIBUS PROFIBUS-grænseflade MQP=xI/xO (tilslutning via M-konnektor og klemmer) MQP=6xI (tilslutning via M-konnektor og klemmer) 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

17 Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP./Z6./AF kva i P f n Hz ECOFAST - certificeret feltfordelersegment MQP../Z6. ECOFAST certified [] 6 [] Hybridkabel MOVIMOT 9AXX Mulige kombinationer MQPD/Z6F/AF PROFIBUS-DPV, x I / x O MQPD/Z6F/AF PROFIBUS-DPV, 6 x I Kombination feltfordeler, hybridkabel, MOVIMOT -drivstation Feltfordeler Hybridkabel Drivstation Bremse ja/nej / Konnektor MQP.D/Z6F/AF DTD/MM0/BW/AMA6 nej AMA6..DT80K/MM0/BW/AMA6 nej AMA6..DT80N/MM0/BW/AMA6 nej AMA6..DT90S/MM/BW/AMA6 nej AMA6..DT90L/MM/BW/AMA6 nej AMA6..DV00M/MM/BW/AMA6 nej AMA6..DV00L/MM0/BW/AMA6 nej AMA6..DTD/BMG/MM0/AMA6 ja AMA6..DT80K/BMG/MM0/AMA6 ja AMA6..DT80N/BMG/MM0/AMA6 ja AMA6..DT90S/BMG/MM/AMA6 ja AMA6..DT90L/BMG/MM/AMA6 ja AMA6..DV00M/BMG/MM/AMA6 ja AMA6..DV00L/BMG/MM0/AMA6 ja AMA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

18 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP./Z6./AF Feltfordeler Hybridkabel Drivstation Bremse ja/nej / Konnektor MQP.D/Z6F/AF DTD/MM0/BW/AMA6 nej AMA6..DT80K/MM0/BW/AMA6 nej AMA6..DT80N/MM/BW/AMA6 nej AMA6..DT90S/MM/BW/AMA6 nej AMA6..DT90L/MM/BW/AMA6 nej AMA6..DV00M/MM0/BW/AMA6 nej AMA6..DTD/BMG/MM0/AMA6 ja AMA6..DT80K/BMG/MM0/AMA6 ja AMA6..DT80N/BMG/MM/AMA6 ja AMA6..DT90S/BMG/MM/AMA6 ja AMA6..DT90L/BMG/MM/AMA6 ja AMA6..DV00M/BMG/MM0/AMA6 ja AMA6..DTD/MM0/BW/AMA6 nej AMA6..DT80K/MM0/BW/AMA6 nej AMA6..DT80N/MM/BW/AMA6 nej AMA6..DT90S/MM/BW/AMA6 nej AMA6..DT90L/MM/BW/AMA6 nej AMA6..DV00M/MM0/BW/AMA6 nej AMA6..DV00L/MMX/BW/AMA6 nej AMA6..DTD/BMG/MM0/AMA6 ja AMA6..DT80K/BMG/MM0/AMA6 ja AMA6..DT80N/BMG/MM/AMA6 ja AMA6..DT90S/BMG/MM/AMA6 ja AMA6..DT90L/BMG/MM/AMA6 ja AMA6..DV00M/BMG/MM0/AMA6 ja AMA6..DV00L/BMG/MMX/AMA6 ja AMA6..DTD/MM0/BW/AMA6 nej AMA6..DT80K/MM/BW/AMA6 nej AMA6..DT80N/MM/BW/AMA6 nej AMA6..DT90S/MM/BW/AMA6 nej AMA6..DT90L/MM0/BW/AMA6 nej AMA6..DV00M/MMX/BW/AMA6 nej AMA6..DTD/BMG/MM0/AMA6 ja AMA6..DT80K/BMG/MM/AMA6 ja AMA6..DT80N/BMG/MM/AMA6 ja AMA6..DT90S/BMG/MM/AMA6 ja AMA6..DT90L/BMG/MM0/AMA6 ja AMA6..DV00M/BMG/MMX/AMA6 ja AMA6 Forøget korttidsmoment 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

19 Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP./Z6./AF kva i P f n Hz Tekniske data MQP../Z6./AF Elektriske specifikationer Elektronikforsyning PROFIBUSgrænseflade MQP.. Buslogik fra DCV-NS: U = + V ± %, I E 00 ma (typisk 00 ma) plus forsyningsstrøm for sensorer og MOVIMOT -omformer Aktuatorer fra DCV-S: U = + V ± % Potentialadskillelse PROFIBUS-DP-tilslutning potentialfri Mellem buslogik og MOVIMOT via optokobler Mellem buslogik og binær-udgange via optokobler Ingen adskillelse mellem buslogik og binær-indgange Bus-tilslutningsteknik PROFIBUS-hybridkabeltilslutning (HanBrid Cu eller lyslederkabel) via data-t-konnektor Skærmning Via PROFIBUS-hybridkabeltilslutning (ved Cu-variant) Binær-indgange (sensorer) Signalniveau Sensorforsyning Dimensioneret strøm Spændingsfald internt Binær-udgange (aktuatorer) Signalniveau Dimensioneret strøm Lækstrøm Spændingsfald internt Nettilslutning Service-afbryder Motorledningslængde Omgivelsestemperatur Klimaklasse Tæthedsklasse (kapsling) PLC-kompatible iht. EN6- (digitale indgange type ), R i,0 kω, scantidca.ms + V...+0 V = kontakt sluttet / - V...+ V 0 = kontakt åben Fra DCV-NS: V DC iht. EN6- fremmedspændings- og kortslutningssikker Σ 00 ma Maks. V Fra DCV-S: PLC-kompatible iht. EN6-, fremmedspændings- og kortslutningssikre "0" = 0 V, "" = V 00 ma Maks. 0, ma Maks. V Energi-konnektor (Han Q8/0 ben) Lastadskiller og ledningsbeskyttelse Type: ABB MS 9 + HK0 Afbryderbetjening: Sort/rød, med -dobbelt låsemulighed 0 m (med SEW-hybridkabel) - C... C K IP6 (feltbus-grænseflade, nettilslutningsdæksel og motortilslutningskabel monteret og skruet fast, alle stiktilslutninger tætnet) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

20 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP./Z6./AF Specifikationer PROFIBUS PROFIBUS-protokolvariant Understøttede baud-rater Busterminering Tilladelig ledningslængde ved PROFIBUS PROFIBUS-DPV (alternativt: PROFIBUS-DP) 9,6 kbaud... Mbaud (med automatisk detektering) Via stik med busterminering (option) 9,6 kbaud: 00 m 9, kbaud: 00 m 9, kbaud: 00 m 8, kbaud: 000 m 00 kbaud: 00 m, Mbaud: 00 m Mbaud: 00 m Med henblik på yderligere udvidelser kan der kobles flere segmenter via repeatere. Den maksimale udvidelse/kaskaderingsdybde fremgår af manualerne til DP-masteren resp. repeatermodulerne. DP-ident-nummer 600 hex ( dec) DP-konfigurationer procesdataord med og uden parameterkanal (se kapitel "Procesdatakonfiguration") Set-Prm-anvendelsesdata Maks. 0 byte, ingen funktion Længde diagnosedata 6 byte iht. EN 00 (V) Adresseindstillinger "Set-Slave-Address" understøttes ikke, kan indstilles via adresseringsstik Antal parallelle C-forbindelser Understøttet datasæt Indeks Understøttet slot-nummer Anbefalet: 0 Producent-kode 0A hex (SEW-EURODRIVE) Profil-ID 0 C-Response-timeout s Maks. længde C-kanal 0 byte Maks. længde C-kanal 0 byte Navn på GSD-fil SEWA600.GSD (DPV) SEW_600.GSD (DP) Navn på bitmap-fil SEW600N.BMP SEW600S.BMP 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

21 Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP./Z6./AF kva i P f n Hz Målskitse feltfordeler MQP../Z6./AF M0 x AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

22 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP./Z6./AF Tilhørende hybridkabel Forbindelse mellem feltfordeler MQP../Z6./AF og MOVIMOT med konnektor AMA6: Referencenummer: 09 6 Maksimal ledningslængde: 0m 600AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

23 Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP./Z6./AF kva i P f n Hz Tilhørende MOVIMOT -drivstationer (for yderligere oplysninger se katalog MOVIMOT -gearmotorer) Motordata IEC-udførelse /min x80 00V(00V) Type P n M n M a /M n n n I n cos ϕ J mot M Bmax m [kw] [Nm] [Nm] [/min] [A] [0 - kgm ] uden bremse [0 - kgm ] med bremse [Nm] [kg] [kg] DTD/.../MM0/AMA6 0.., DT80K/.../MM0/AMA6 0.., DT80N/.../MM0/AMA6 0.., DT90S/.../MM/AMA6.., DT90L/.../MM/AMA6. 0., DV00M/.../MM/AMA6..0, DV00L/.../MM0/AMA6.0 0., /min x V (00 V) Type P n M n M a /M n n n I n cos ϕ J mot M Bmax m [kw] [Nm] [Nm] [/min] [A] [0 - kgm] uden bremse [0 - kgm] med bremse [Nm] [kg] [kg] DTD/.../MM0/AMA6 0..8, DT80K/.../MM0/AMA6 0.., DT80N/.../MM/AMA6..6, DT90S/.../MM/AMA6..9, DT90L/.../MM/AMA6.., DV00M/.../MM0/AMA , Isolationsklasse F - standard ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

24 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP./Z6./AF MOVIMOT -motordata IEC-udførelse med forøget korttidsmoment /min x80 00V(00V) Type P n M n M a /M n n n I n cos ϕ J mot M Bmaks m [kw] [Nm] [Nm] [/min] [A] [0 - kgm ] uden bremse [0 - kgm ] med bremse [Nm] [kg] [kg] DTD/.../MM0 0.., DT80K/.../MM0 0.., DT80N/.../MM 0.., DT90S/.../MM.., DT90L/.../MM. 0., DV00M/.../MM0..0, DV00L/.../MMX.0 0., /min x V (00 V) Type P n M n M a /M n n n I n cos ϕ J mot M Bmaks m [kw] [Nm] [Nm] [/min] [A] [0 - kgm ] [0 - kgm ] [Nm] [kg] [kg] uden med bremse bremse DTD/.../MM0 0..8, DT80K/.../MM 0.., DT80N/.../MM..6, DT90S/.../MM..9, DT90L/.../MM0.., DV00M/.../MMX.0 9.9, Forøget korttidsmoment i S drift, % ED Isolationsklasse F - standard ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

25 Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF kva i P f n Hz. Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF [] [] [] [] [] [6] [] Service-afbryder [] Energitilslutning [] PROFIBUS-grænseflade [] PROFIBUS-tilslutning (data-t-konnektor som option) [] Tilslutning for konfektioneret hybridkabel [6] MOVIMOT -omformer (her typestørrelse ) AXX Funktionsbeskrivelse ECOFAST -konform PROFIBUS-grænseflade med I/O Tilslutning for ECOFAST -energikonnektor 6 Stikbar motorafgang MOVIMOT -omformer integreret Service-afbryder (-dobbelt låsemulighed) Producent ABB Type OT6ETHSST Farve: Sort/rød 0 OFF I ON 0 OFF I ON Ø...Ø 8 mm ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

26 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF Eksempel på typebetegnelse MQPD/MMC-0-00/Z8F 0/AF Tilslutningsteknik AF = ECOFAST -energitilslutning (Han Q8/0 ben) Koblingsmåde 0= /= Tilslutningsmodul Z8 = for PROFIBUS MOVIMOT -omformer PROFIBUS-grænseflade MQP=xI/xO (tilslutning via M-konnektor og klemmer) MQP=6xI (tilslutning via M-konnektor og klemmer) Hvis feltfordeleren benyttes i kombination med en drivstation uden mekanisk håndbremse, skal der til feltfordeleren være bestilt en integreret bremsemodstand (i henhold til følgende eksempel). MQP../MM..C/BW./Z8./AF MM0 - MM: BW MM - MMX: BW ECOFAST - certificeret feltfordelersegment MQP../ MM.../ Z8. ECOFAST certified [] 96AXX [] Hybridkabel Mulige kombinationer MQPD/MM..C/Z8F 0/AF PROFIBUS-DPV, x I / x O, MQPD/MM..C/Z8F /AF PROFIBUS-DPV, x I / x O, MQPD/MM..C/Z8F 0/AF PROFIBUS-DPV, 6 x I, MQPD/MM..C/Z8F /AF PROFIBUS-DPV, 6 x I, 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

27 Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF kva i P f n Hz Kombination feltfordeler, drivstation, hybridkabel Feltfordeler Hybridkabel Drivstation Bremse ja/nej / Stikkonnektor MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF DTD/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF..DT80K/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF..DT80N/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMC/Z8F 0/AF..DT90S/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMC/Z8F 0/AF..DT90L/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMC/Z8F 0/AF..DV00M/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF..DV00L/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF DTD/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF..DT80K/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF..DT80N/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MMC/BW/Z8F 0/AF..DT90S/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MMC/BW/Z8F 0/AF..DT90L/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MMC/BW/Z8F 0/AF..DV00M/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF..DV00L/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MM0C/Z8F /AF DTD/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MM0C/Z8F /AF..DT80K/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMC/Z8F /AF..DT80N/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMC/Z8F /AF..DT90S/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMC/Z8F /AF..DT90L/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MM0C/Z8F /AF..DV00M/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MM0C/BW/Z8F /AF DTD/TH/AME-0V 0Hz nej AME MQP.D/MM0C/BW/Z8F /AF..DT80K/TH/AME-0V 0Hz nej AME MQP.D/MMC/BW/Z8F /AF..DT80N/TH/AME-0V 0Hz nej AME MQP.D/MMC/BW/Z8F /AF..DT90S/TH/AME-0V 0Hz nej AME MQP.D/MMC/BW/Z8F /AF..DT90L/TH/AME-0V 0Hz nej AME MQP.D/MM0C/BW/Z8F /AF..DV00M/TH/AME-0V 0Hz nej AME MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF DTD/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF..DT80K/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF..DT80N/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMC/Z8F 0/AF..DT90S/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMC/Z8F 0/AF..DT90L/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMC/Z8F 0/AF..DV00M/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF..DV00L/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF DTD/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF..DT80K/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF..DT80N/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB MQP.D/MMC/BW/Z8F 0/AF..DT90S/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB MQP.D/MMC/BW/Z8F 0/AF..DT90L/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB MQP.D/MMC/BW/Z8F 0/AF..DV00M/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF..DV00L/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

28 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF Feltfordeler Hybridkabel Drivstation Bremse ja/nej / Stikkonnektor MQP.D/MM0C/Z8F /AF DTD/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MM0C/Z8F /AF..DT80K/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMC/Z8F /AF..DT80N/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMC/Z8F /AF..DT90S/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMC/Z8F /AF..DT90L/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MM0C/Z8F /AF..DV00M/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MM0C/BW/Z8F /AF DTD/TH/ASB-0V 0Hz nej ASB MQP.D/MM0C/BW/Z8F /AF..DT80K/TH/ASB-0V 0Hz nej ASB MQP.D/MMC/BW/Z8F /AF..DT80N/TH/ASB-0V 0Hz nej ASB MQP.D/MMC/BW/Z8F /AF..DT90S/TH/ASB-0V 0Hz nej ASB MQP.D/MMC/BW/Z8F /AF..DT90L/TH/ASB-0V 0Hz nej ASB MQP.D/MM0C/BW/Z8F /AF..DV00M/TH/ASB-0V 0Hz nej ASB MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF DTD/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF..DT80K/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMC/Z8F 0/AF..DT80N/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMC/Z8F 0/AF..DT90S/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMC/Z8F 0/AF..DT90L/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF..DV00M/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMXC/Z8F 0/AF..DV00L/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF DTD/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF..DT80K/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MMC/BW/Z8F 0/AF..DT80N/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MMC/BW/Z8F 0/AF..DT90S/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MMC/BW/Z8F 0/AF..DT90L/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF..DV00M/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MMXC/BW/Z8F 0/AF..DV00L/TH/AME-00V 0Hz nej AME MQP.D/MM0C/Z8F /AF DTD/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMC/Z8F /AF..DT80K/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMC/Z8F /AF..DT80N/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMC/Z8F /AF..DT90S/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MM0C/Z8F /AF..DT90L/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MMXC/Z8F /AF..DV00M/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME MQP.D/MM0C/BW/Z8F /AF DTD/TH/AME-0V 0Hz nej AME MQP.D/MMC/BW/Z8F /AF..DT80K/TH/AME-0V 0Hz nej AME MQP.D/MMC/BW/Z8F /AF..DT80N/TH/AME-0V 0Hz nej AME MQP.D/MMC/BW/Z8F /AF..DT90S/TH/AME-0V 0Hz nej AME MQP.D/MM0C/BW/Z8F /AF..DT90L/TH/AME-0V 0Hz nej AME MQP.D/MMXC/BW/Z8F /AF..DV00M/TH/AME-0V 0Hz nej AME 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

29 Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF kva i P f n Hz Feltfordeler Hybridkabel Drivstation Bremse ja/nej MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF DTD/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF..DT80K/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMC/Z8F 0/AF..DT80N/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMC/Z8F 0/AF..DT90S/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMC/Z8F 0/AF..DT90L/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MM0C/Z8F 0/AF..DV00M/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMXC/Z8F 0/AF..DV00L/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF DTD/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF..DT80K/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB MQP.D/MMC/BW/Z8F 0/AF..DT80N/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB MQP.D/MMC/BW/Z8F 0/AF..DT90S/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB MQP.D/MMC/BW/Z8F 0/AF..DT90L/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB MQP.D/MM0C/BW/Z8F 0/AF..DV00M/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB MQP.D/MMXC/BW/Z8F 0/AF..DV00L/TH/ASB-00V 0Hz nej ASB MQP.D/MM0C/Z8F /AF DTD/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMC/Z8F /AF..DT80K/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMC/Z8F /AF..DT80N/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMC/Z8F /AF..DT90S/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MM0C/Z8F /AF..DT90L/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MMXC/Z8F /AF..DV00M/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB MQP.D/MM0C/BW/Z8F /AF DTD/TH/ASB-0V 0Hz nej ASB MQP.D/MMC/BW/Z8F /AF..DT80K/TH/ASB-0V 0Hz nej ASB MQP.D/MMC/BW/Z8F /AF..DT80N/TH/ASB-0V 0Hz nej ASB MQP.D/MMC/BW/Z8F /AF..DT90S/TH/ASB-0V 0Hz nej ASB MQP.D/MM0C/BW/Z8F /AF..DT90L/TH/ASB-0V 0Hz nej ASB MQP.D/MMXC/BW/Z8F /AF..DV00M/TH/ASB-0V 0Hz nej ASB Forøget korttidsmoment / Stikkonnektor ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

30 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF Tekniske data feltfordeler MQP../MM../Z8./AF Elektriske specifikationer Feltfordeler type MQP../M M0C/Z 8./AF MQP../M M0C/Z 8./AF MQP../M M0C/Z 8./AF MQP../M MC/Z 8./AF MQP../M MC/Z 8./AF MQP../M MC/Z 8./AF MQP../M M0C/Z 8./AF MQP../M MXC/Z 8./AF Tilsyneladende udgangseffekt ved U net = V S N, kva, kva,8 kva, kva,8 kva,8 kva, kva 6, kva Tilslutningsspændinger Tilladeligt område U net x 80 V AC / 00 V AC / V AC /60 V AC /00 V AC U net = 80 VAC -0 % VAC +0 % Netfrekvens f net 0 Hz Hz ± 0% Nominel netstrøm (ved U net =00 V AC ) I net, A AC,6 A AC,9 A AC, A AC, A AC,0 A AC 6, A AC 8,6 A AC Udgangsspænding U A 0...U net Udgangsfrekvens Opløsning Arbejdspunkt f A...00 Hz 0,0 Hz 00 V ved 0 Hz / 00 Hz Nominel udgangsstrøm I N,6 A AC,0 A AC, A AC, A AC,0 A AC, A AC, A AC 9,6 A AC Motoreffekt S P mot 0, kw 0, kw 0, kw, kw, kw, kw,0 kw,0 kw Motoreffekt S % ED,0 kw PWM-frekvens /8/6 khz Strømbegrænsning I maks Motorisk: 60 % ved og Generatorisk: 60 % ved og Ekstern bremsemodstand R min 00 Ω 00 Ω Støjimmunitet Opfylder EN 6800 Støjemission Opfylder EN 6800 samt grænseværdiklasse A iht. EN 0 og EN 0 Driftsform Kølingsmåde (DIN ) Opstillingshøjde Elektronikforsyning MOVIMOT -omformer Elektronikforsyning PROFIBUS-grænseflade MQP.. X0 Kl. + DB (EN og -), S maks. spillerumsvarighed 0 minutter Egenkøling h 000 m (P N -reduktion: % pr. 00 m fra og med 000 m opstillingshøjde, se også kapitel "Elektrisk installation Installationsanvisninger") U=+V± %, EN6-, ripple maks. % I E 0 ma (kun MOVIMOT ) Indkoblingsstrøm: A Buslogik fra DCV-NS: U = + V ± %, I E = 00 ma (typisk 00 ma) plus forsyningsstrøm for sensorer og MOVIMOT -omformer Aktuatorer fra DCV-S: U = + V ± % Potentialadskillelse PROFIBUS-DP-tilslutning potentialfri Mellem buslogik og MOVIMOT via optokobler Mellem buslogik og binær-udgange via optokobler Ingen adskillelse mellem buslogik og binær-indgange Bus-tilslutningsteknik Skærmning Binær-indg. (sensorer) Signalniveau Sensorforsyning Dimensioneret strøm Spændingsfald internt Binær-udg. (aktuatorer) Signalniveau Dimensioneret strøm Lækstrøm Spændingsfald internt PROFIBUS-hybridkabeltilslutning (HanBrid Cu eller lyslederkabel) via data-t-konnektor Via PROFIBUS-hybridkabeltilslutning (ved Cu-variant) PLC-kompatible iht. EN 6- (digitale indgange type ), R i,0 kω, scantid ca. ms + V...+0 V = kontakt sluttet / - V...+ V 0 = kontakt åben Fra DCV-NS: V DC iht. EN6- fremmedspændings- og kortslutningssikker HΣ 00 ma Maks. V Fra DCV-S: PLC-kompatible iht. EN6-, fremmedspændings- og kortslutningssikre "0"=0V,""=V 00 ma Maks. 0, ma Maks. V 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

31 Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF kva i P f n Hz Elektriske specifikationer Feltfordeler type Nettilslutning Service-afbryder Motorledningslængde Omgivelsestemperatur Klimaklasse Tæthedsklasse (kapsling) MQP../M M0C/Z 8./AF Energikonnektor (Han Q8/0 ben) Lastadskiller Type: ABB OT6ETHSST Afbryderbetjening: Sort/rød, med -dobbelt låsemulighed m (med SEW-hybridkabel) - C...0 C (P N -reduktion: % I N pr. K indtil maks. C) K MQP../M M0C/Z 8./AF MQP../M M0C/Z 8./AF MQP../M MC/Z 8./AF MQP../M MC/Z 8./AF MQP../M MC/Z 8./AF MQP../M M0C/Z 8./AF MQP../M MXC/Z 8./AF IP 6 ((feltbus-grænseflade, nettilslutningsdæksel og motortilslutningskabel monteret og skruet fast, alle stiktilslutninger tætnet) 6 khz-pwm-frekvens (støjsvag). Ved indstilling DIP-SWITCH S/ = ON (fabriksindstilling) arbejder enhederne med 6 khz-pwmfrekvens (støjsvag) og kobler afhængigt af køleelementtemperaturen trinvist til lavere taktfrekvenser. - C...0 C med S % ED (indtil maks. C med S 0 % ED) Specifikationer PROFIBUS PROFIBUS-protokolvariant Understøttede baud-rater Busterminering Tilladelig ledningslængde ved PROFIBUS PROFIBUS-DPV (alternativt: PROFIBUS-DP) 9,6 kbaud... Mbaud (med automatisk detektering) Via stik med busterminering (option) 9,6 kbaud: 00 m 9, kbaud: 00 m 9, kbaud: 00 m 8, kbaud: 000 m 00 kbaud: 00 m, Mbaud: 00 m Mbaud: 00 m Med henblik på yderligere udvidelser kan der kobles flere segmenter via repeatere. Den maksimale udvidelse/kaskaderingsdybde fremgår af manualerne til DP-masteren resp. repeatermodulerne. DP-ident-nummer 600 hex ( dec) DP-konfigurationer procesdataord med og uden parameterkanal (se kapitel "Procesdatakonfiguration") Set-Prm-anvendelsesdata Maks. 0 byte, ingen funktion Længde diagnosedata 6 byte iht. EN 00 (V) Adresseindstillinger "Set-Slave-Address" understøttes ikke, kan indstilles via adresseringsstik Antal parallelle C-forbindelser Understøttet datasæt Indeks Understøttet slot-nummer Anbefalet: 0 Producent-kode 0A hex (SEW-EURODRIVE) Profil-ID 0 C-Response-timeout s Maks. længde C-kanal 0 byte Maks. længde C-kanal 0 byte Navn på GSD-fil SEWA600.GSD (DPV) SEW_600.GSD (DP) Navn på bitmap-fil SEW600N.BMP SEW600S.BMP ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

32 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF Målskitse feltfordeler MQP../MM..C/Z8./AF (typestørrelse ) M0 x AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

33 Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF kva i P f n Hz Målskitse feltfordeler MQP../MM..C/Z8./AF (typestørrelse ) M0 x AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

34 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF Tilhørende hybridkabler Forbindelse mellem feltfordeler MQP../MM..C/Z8./AF og vekselstrømsmotorer med konnektor AME: Referencenummer: Maksimal ledningslængde: m 96AXX Forbindelse mellem feltfordeler MQP../MM..C/Z8./AF og vekselstrømsmotorer med konnektor ASB: Referencenummer: Maksimal ledningslængde: m 60AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

35 Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF kva i P f n Hz Tilhørende drivstationer (for yderligere oplysninger se katalog gearmotorer) Vekselstrømsmotor med konnektor AME Motortype DTD/TH/AME DT80K/TH/AME DT80N/TH/AME DT90S/TH/AME DT90L/TH/AME DV00M/TH/AME DV00L/TH/AME P N M N n N ved 0 Hz Vekselstrømsmotor med konnektor AME Motortype DTD/TH/BMG/AME DT80K/TH/BMG/AME DT80N/TH/BMG/AME DT90S/TH/BMG/AME DT90L/TH/BMG/AME DV00M/TH/BMG/AME DV00L/TH/BMG/AME [kw] [Nm] P N M N [kw] [Nm] η I % N 00 V / 0 V cosϕ η 00% I A /I N M A /M N M H /M N [/min] [A] [%] [0 - kgm ] [kg] 80./ / / / / / / n N ved 0 Hz I N 00 V / 0 V cosϕ η % η 00% I A /I N M A /M N M H /M N J mot m J mot M Bmaks m [/min] [A] [%] [0 - kgm ] [Nm] [kg] 80./ / / / / / / ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

36 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Feltfordeler MQP../MM../Z8./AF Vekselstrømsmotor med konnektor ASB Motortype DTD/TH/ASB DT80K/TH/ASB DT80N/TH/ASB DT90S/TH/ASB DT90L/TH/ASB DV00M/TH/ASB DV00L/TH/ASB P N M N [kw] [Nm] n N ved 0 Hz η I % N 00 V / 0 V cosϕ η 00% I A /I N M A /M N M H /M N [/min] [A] [%] [0 - kgm ] [kg] 80./ / / / / / / J mot m Vekselstrømsmotor med konnektor ASB Motortype DTD/TH/BMG/ASB DT80K/TH/BMG/ASB DT80N/TH/BMG/ASB DT90S/TH/BMG/ASB DT90L/TH/BMG/ASB DV00M/TH/BMG/ASB DV00L/TH/BMG/ASB P N M N [kw] [Nm] n N ved 0 Hz η I % N 00 V / 0 V cosϕ η 00% I A /I N M A /M N M H /M N J mot M Bmaks m [/min] [A] [%] [0 - kgm ] [Nm] [kg] 80./ / / / / / / ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

37 Tekniske data og målskitser Kompakt MOVIMOT MME kva i P f n Hz. Kompakt MOVIMOT MME Ref.-nummer [] [] [] [] [] [6] 068AXX Funktionsbeskrivelse [] Tilslutning for konfektioneret hybridkabel [] M-konnektor for digitale indgange [] Status-LED er [] M-konnektor for adressering og diagnose [] PROFIBUS-tilslutning (tilslutning via optional data-t-konnektor) [6] Energitilslutning Frekvensomformer ECOFAST -konform PROFIBUS-grænseflade med I/O Tilslutning for ECOFAST -energikonnektor Stikbar motorafgang ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

38 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Kompakt MOVIMOT MME Eksempel på typebetegnelse MMEC 0 Udførelse Tilslutningsmåde ( = -faset) Tilslutningsspænding (0= V AC ) Version Omformereffekt ( =, kw) Omformertype MME 60AXX 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

39 Tekniske data og målskitser Kompakt MOVIMOT MME kva i P f n Hz Kombination MME, drivstation, hybridkabel Feltfordeler Hybridkabel Drivstation Bremse ja/nej / Konnektor MMEC DTD/TF/BW/AMD-00V 0Hz nej AMD..DT80K/TF/BW/AMD-00V 0Hz nej AMD..DT80N/TF/BW/AMD-00V 0Hz nej AMD..DT90S/TF/BW/AMD-00V 0Hz nej AMD..DT90L/TF/BW/AMD-00V 0Hz nej AMD..DTD/TF/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME..DT80K/TF/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME..DT80N/TF/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME..DT90S/TF/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME..DT90L/TF/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME..DTD/TF/BW/AMD-0V 0Hz nej AMD..DT80K/TF/BW/AMD-0V 0Hz nej AMD..DT80N/TF/BW/AMD-0V 0Hz nej AMD..DTD/TF/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME..DT80K/TF/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME..DT80N/TF/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME..DTD/TH/BW/AMD-00V 0Hz nej AMD..DT80K/TH/BW/AMD-00V 0Hz nej AMD..DT80N/TH/BW/AMD-00V 0Hz nej AMD..DT90S/TH/BW/AMD-00V 0Hz nej AMD..DT90L/TH/BW/AMD-00V 0Hz nej AMD..DTD/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME..DT80K/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME..DT80N/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME..DT90S/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME..DT90L/TH/BMG/AME-00V 0Hz-UB0V ja AME..DTD/TH/BW/AMD-0V 0Hz nej AMD..DT80K/TH/BW/AMD-0V 0Hz nej AMD..DT80N/TH/BW/AMD-0V 0Hz nej AMD..DTD/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME..DT80K/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME..DT80N/TH/BMG/AME-0V 0Hz-UB0V ja AME ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

40 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Kompakt MOVIMOT MME Feltfordeler Hybridkabel Drivstation Bremse ja/nej / Konnektor MMEC DTD/TF/BW/ASA-00V 0Hz nej ASA..DT80K/TF/BW/ASA-00V 0Hz nej ASA..DT80N/TF/BW/ASA-00V 0Hz nej ASA..DT90S/TF/BW/ASA-00V 0Hz nej ASA..DT90L/TF/BW/ASA-00V 0Hz nej ASA..DTD/TF/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB..DT80K/TF/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB..DT80N/TF/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB..DT90S/TF/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB..DT90L/TF/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB..DTD/TF/BW/ASA-0V 0Hz nej ASA..DT80K/TF/BW/ASA-0V 0Hz nej ASA..DT80N/TF/BW/ASA-0V 0Hz nej ASA..DTD/TF/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB..DT80K/TF/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB..DT80N/TF/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB..DTD/TH/BW/ASA-00V0Hz nej ASA..DT80K/TH/BW/ASA-00V0Hz nej ASA..DT80N/TH/BW/ASA-00V0Hz nej ASA..DT90S/TH/BW/ASA-00V0Hz nej ASA..DT90L/TH/BW/ASA-00V0Hz nej ASA..DTD/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB..DT80K/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB..DT80N/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB..DT90S/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB..DT90L/TH/BMG/ASB-00V 0Hz-UB0V ja ASB..DTD/TH/BW/ASA-0V 0Hz nej ASA..DT80K/TH/BW/ASA-0V 0Hz nej ASA..DT80N/TH/BW/ASA-0V 0Hz nej ASA..DTD/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB..DT80K/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB..DT80N/TH/BMG/ASB-0V 0Hz-UB0V ja ASB 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

41 Tekniske data og målskitser Kompakt MOVIMOT MME kva i P f n Hz Tekniske data Kompakt MOVIMOT MME Kompakt MOVIMOT MMEC-0- Referencenummer Tilsynelad. udgangseffekt S N.8 kva ved U net = V AC Tilslutningsspændinger Tilladeligt område U net Netfrekvens f net 0 Hz til 60 Hz ± 0% Nominel netstrøm I net. A AC (ved U net = 00 V AC ) Udgangsspænding U A 0 til U net Udgangsfrekvens Opløsning f A x 80V AC /00V AC /V AC /60V AC /00 V AC U net = 80 V AC 0% til 00 V AC + 0% Hz 0.0 Hz Nominel udgangsstrøm I N.0A AC PWM-frekvens Strømbegrænsning I maks Motorisk: 0% I Nmotor Generatorisk: 0% I Nmotor Bremsemodstand og6khz Omformeren arbejder med 6kHz-PWM-frekvens (støjsvagt) og kobler afhængigt af køleelementtemperaturen til lavere taktfrekvens. Den generatoriske energi bortledes enten via en bremsemodstand i motorklemkassen eller via bremsen Støjimmunitet Opfylder EN Støjemission Opfylder EN samt grænseværdiklasse A iht. EN 0 og EN 0 Motorledningslængde m (med SEW-hybridkabel) Omgivelsestemperatur - C...0 C (P N -reduktion: % I N pr. K indtil maks. 60 C) Klimaklasse K Tæthedsklasse (kapsling) IP 6 vandtæt iht. IEC9/DIN000 (alle stiktilslutninger er tætnet) Driftsform DB (EN og -), S maks. spillerumsvarighed 0 minutter Kølingsmåde (DIN ) Egenkøling Opstillingshøjde h 000 m (P N -reduktion: % pr. 00 m fra og med 000 m opstillingshøjde) Elektronikforsyning Ikke styret spænding DCV-NS: 0, V DC til 8,8 V DC Standard-netdel iht. DIN 90, kortslutningssikker Styret spænding DCV-S: 0, V DC til 8,8 V DC Standard-netdel iht. DIN 90, kortslutningssikker Digital-indgange Indgangsspænding 0, V DC til 8,8 V DC Sensorforsyning maks. 00 ma Styring PROFIBUS-DPV På motorer uden bremse integreres en PTC-bremsemodstand (BW) i motorens klemkasse og tilsluttes i stedet for bremsen (rt, bl) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

42 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Kompakt MOVIMOT MME Specifikationer PROFIBUS PROFIBUS-protokolvariant Understøttede baud-rater Busterminering Tilladelig ledningslængde ved PROFIBUS PROFIBUS-DPV (alternativt: PROFIBUS-DP) 9,6 kbaud... Mbaud (med automatisk detektering) Via stik med busterminering (option) 9,6 kbaud: 00 m 9, kbaud: 00 m 9, kbaud: 00 m 8, kbaud: 000 m 00 kbaud: 00 m, Mbaud: 00 m Mbaud: 00 m Med henblik på yderligere udvidelser kan der kobles flere segmenter via repeatere. Den maksimale udvidelse/kaskaderingsdybde fremgår af manualerne til DP-masteren resp. repeatermodulerne. DP-ident-nummer 0x80AF DP-konfigurationer byte indgang / byte udgang Set-Prm-anvendelsesdata Maks. 9 byte Længde diagnosedata byte Adresseindstilling "Set-Slave-Address" understøttes ikke, kan indstilles via adresseringsstik Antal parallelle C-forbindelser Understøttet datasæt Der understøttes flere datasæt (se kapitel "Parametre") Understøttet slot-nummer og Producent-kode hex Profil-ID E00-EFF hex C-Response-timeout s Maks. længde C-kanal 0 byte Maks. længde C-kanal 0 byte Navn på GSD-fil siem80af.gsg (tysk) siem80af.gse (engelsk) Navn på bitmap-fil Bitmap_Device = "Si80AF_n" Bitmap_SF = "Si80AF_s" ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

43 Tekniske data og målskitser Kompakt MOVIMOT MME kva i P f n Hz Målskitse,8, 0 6, , ,,, AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

44 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Kompakt MOVIMOT MME Tilhørende hybridkabler Forbindelse mellem Kompakt MOVIMOT MME og vekselstrømsmotorer med konnektor AMD/AME: 9AXX Referencenummer: 8 6 Maksimal ledningslængde: m Forbindelse mellem Kompakt MOVIMOT MME og vekselstrømsmotorer med konnektor ASA/ASB: Referencenummer: 8 6 Maksimal ledningslængde: m 98AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

45 Tekniske data og målskitser Kompakt MOVIMOT MME kva i P f n Hz Tilhørende drivstationer (for yderligere oplysninger se katalog gearmotorer) Vekselstrømsmotor med konnektor AMD Motortype DTD/T./BW/AMD DT80K/T./BW/AMD DT80N/T./BW/AMD DT90S/T./BW/AMD DT90L/T./BW/AMD P N M N [kw] [Nm] 0..6 n N ved 0 Hz Vekselstrømsmotor med konnektor AME Motortype DTD/T./BMG/AME DT80K/T./BMG/AME DT80N/T./BMG/AME DT90S/T./BMG/AME DT90L/T./BMG/AME P N M N [kw] [Nm] T. = der kan vælges enten TF eller TH I N 00V/0V cosϕ η % η 00% I A /I N M A /M N M H /M N [/min] [A] [%] [0 - kgm ] [kg] 80./ / / / / n N ved 0 Hz η I % N 00V/0V cosϕ η 00% I A /I N.. M A /M N M H /M N J mot m J mot M Bmaks m [/min] [A] [%] [0 - kgm ] [Nm] [kg] 80./ / / / / ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

46 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Kompakt MOVIMOT MME Vekselstrømsmotor med konnektor ASA Motortype DTD/T./BW/ASA DT80K/T./BW/ASA DT80N/T./BW/ASA DT90S/T./BW/ASA DT90L/T./BW/ASA P N M N [kw] [Nm] n N ved 0 Hz I N 00V/0V cosϕ η % η 00% I A /I N M A /M N M H /M N [/min] [A] [%] [0 - kgm ] [kg] 80./ / / / / J mot m Vekselstrømsmotor med konnektor ASB Motortype DTD/T./BMG/ASB DT80K/T./BMG/ASB DT80N/T./BMG/ASB DT90S/T./BMG/ASB DT90L/T./BMG/ASB P N M N [kw] [Nm] n N ved 0 Hz η I % N 00V/0V cosϕ η 00% I A /I N M A /M N M H /M N J mot M Bmaks m [/min] [A] [%] [0 - kgm ] [Nm] [kg] 80./ / / / / T. = der kan vælges enten TF eller TH 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

47 Tekniske data og målskitser Tilbehør kva i P f n Hz. Tilbehør ECOFAST - data- T-konnektor (ref.- nummer 08 8 ) PROFIBUS- og V-forsyningstilslutningen foregår ved ECOFAST viaendata-t-konnektor for PROFIBUS-hybridkabeltilslutning (HanBrid Cu): Konfiguration af data-t-konnektor PROFIBUS-DP Cu: A B A B 80AXX [] [] [] Indgang - ben [] Udgang - fatning Pin Konfiguration Lederfarve + VDC ikke koblet Sort 0 VDC ikke koblet Sort 0 VDC koblet Sort + VDC koblet Sort A Ledning A feltbus Grøn B Ledning B feltbus Rød Skærm feltbus 8AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

48 Projektering Installationskoncepter med ECOFAST -feltfordelersegmenter Projektering. Installationskoncepter med ECOFAST -feltfordelersegmenter Feltfordelersegmenter MQP.D/Z6F/AF med tilhørende MOVIMOT -drivstationer Service-afbryder til frikobling af enkelte drivstationer på aktiv bus Ledningsbeskyttelsesrelæ til sikring af drivstationens tilledning Separat tilslutningsrum for effekt- og signalniveau Mulighed for tilslutning af sensorer og aktuatorer via M-tilslutningsfatninger eller klemmer Konfektioneret kabel med konnektor i begge ender til etablering af forbindelse mellem feltfordeler og MOVIMOT Høj driftssikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet P R O F I B U S PROCESS FIELD BUS [] [] PC PLC TERMINAL ECOFAST certified MQP../Z6. MQP../Z6. MQP../Z6. [] [] [] MOVIMOT MOVIMOT MOVIMOT 68AXX [] Kommunikation [] Net [] Feltbus + V-forsyning [] Net [] Hybridkabel 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

49 Projektering Installationskoncepter med ECOFAST -feltfordelersegmenter Feltfordelersegmenter MQP.D/MM../Z8 F../AF med tilhørende drivstationer Separat montage af frekvensomformeren, fordelagtigt ved utilgængelige drivstationer enkel servicering Service-afbryder til frikobling af enkelte drivstationer på aktiv bus Konfektioneret kabel til etablering af forbindelse mellem feltfordeler og vekselstrømsmotor (med konnektor i begge ender) Separat tilslutningsrum for effekt- og signalniveau Mulighed for tilslutning af sensorer og aktuatorer via M-tilslutningsfatninger eller klemmer Høj driftssikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet P R O F I B U S PROCESS FIELD BUS [] [] PC PLC TERMINAL MQP../ MM.../ Z8. MQP../ MM.../ Z8. MQP../ MM.../ Z8. 0 ECOFAST certified [] [] [] [] Kommunikation [] Net [] Feltbus + V-forsyning [] Net [] Hybridkabel 68AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

50 Projektering Installationskoncepter med ECOFAST -feltfordelersegmenter Feltfordelersegmenter MMEC-0- med tilhørende drivstationer Separat montage (feltmontage) af frekvensomformeren, fordelagtigt ved utilgængelige drivstationer enkel servicering Konfektioneret kabel til etablering af forbindelse mellem Kompakt MOVIMOT og vekselstrømsmotor (med konnektor i begge ender) Mulighed for tilslutning af sensorer og aktuatorer via M-tilslutningsfatninger eller klemmer Høj driftssikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet P R O F I B U S PROCESS FIELD BUS [] [] PC PLC TERMINAL [] [] ECOFAST certified MME MME MME [] [] [] 686AXX [] Kommunikation [] Net [] Feltbus + V-forsyning [] Net [] Hybridkabel 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

51 Sikkerhedsanvisninger ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Sikkerhedsanvisninger. ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Indledende bemærkninger Følgende sikkerhedsanvisninger drejer sig først og fremmest om anvendelsen af motorer. Ved anvendelse af gearmotorer skal De desuden være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne for gear i den tilhørende driftsvejledning. Vær ligeledes opmærksom på de supplerende sikkerhedsanvisninger i de enkelte kapitler i denne driftsvejledning. Generelt Transport Opstilling / montage Inspektion / vedligeholdelse Under og efter drift har motorer og gearmotorer spændingsførende og bevægelige dele samt i nogle tilfælde også varme overflader. Alt arbejde med transport, oplagring, opstilling/montage, tilslutning, idrifttagning, vedligeholdelse og service må kun foretages af faguddannet personale under overholdelse af de(n) tilhørende udførlige driftsvejledning(er) og koblingsdiagrammer advarsels- og sikkerhedsanvisninger på motor/gearmotor anlægsspecifikke bestemmelser og krav nationale/regionale bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker Der kan opstå alvorlige personskader og materielle skader ved uhensigtsmæssig og ureglementeret anvendelse forkert installation eller betjening fjernelse af de nødvendige beskyttelsesafskærmninger eller huset Straks efter modtagelsen af leverancen bedes De kontrollere denne for eventuelle transportskader, som i givet fald straks skal meddeles til transportøren. Beskadigede produkter må ikke tages i brug. De påmonterede transportbolte/-øjer spændes fast. De er kun dimensioneret til motorens/gearmotorens vægt; de må ikke belastes yderligere. De påmonterede øjebolte opfylder bestemmelserne i DIN 80. De i denne norm angivne belastninger og forskrifter skal principielt overholdes. Hvis der på gearmotoren er monteret to løfteringe eller øjebolte, skal begge anvendes til transporten. Trækretningen for transportmidlet må så iht. DIN 80 ikke overskride et skråt træk på. Hvis det er nødvendigt, skal der anvendes egnede og tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. Eksisterende transportsikringer skal fjernes inden idrifttagningen. Se noter i kapitel "Mekanisk installation"! Se noter i driftsvejledning "Vekselstrømsmotorer DR/DT/DV, asynkrone servomotorer"! ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

52 Sikkerhedsanvisninger Feltfordelere. Feltfordelere Sikkerhedsanvisninger for MOVIMOT - drivstationer Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Skader skal straks anmeldes til transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder må kun udføres af autoriserede elinstallatører med relevant uddannelse i forebyggelse af arbejdsulykker i henhold til gældende nationale forskrifter (f.eks. EN 600, VBG, DIN-VDE 000/0/ 060). Beskyttelsesforanstaltninger og beskyttelsesanordninger skal opfylde de til enhver tid gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ, EN 600 eller EN 08). Nødvendig beskyttelsesforanstaltning: Jording af MOVIMOT og feltfordeleren. MOVIMOT opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN 08. For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene med hensyn til sikker adskillelse Inden MOVIMOT -omformeren fjernes, skal strømtilførslen til omformeren være afbrudt. Der kan forekomme farlige spændinger i helt op til minut, efter at strømtilførslen er afbrudt. Så snart netspændingen er påtrykt MOVIMOT eller feltfordeleren, skal tilslutningskassen resp. feltfordeleren være lukket og dækslet skruet fast. At drifts-led en og andre indikeringselementer er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt og at den er spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan være årsag til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller nulstilling (reset) kan bevirke, at motoren starter af sig selv igen. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til MOVIMOT -omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. OBS! Risiko for forbrændinger: Overfladetemperaturen på MOVIMOT -omformeren (specielt på køleelementet) kan under drift komme op må mere end 60 C! ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

53 Sikkerhedsanvisninger Feltfordelere Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere MFZ6. Inden dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen fjernes, skal strømtilførslen til feltfordeleren være afbrudt. Der kan forekomme farlige spændinger i helt op til minut, efter at strømtilførslen er afbrudt. Advarsel: Afbryderen adskiller kun MOVIMOT fra nettet. Feltfordelerens klemmer er efter aktivering af service-afbryderen fortsat forbundet til strømforsyningsnettet. Under driften skal dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen samt stikket på hybridkablet være monteret og fastskruet på feltfordeleren. Mellemkredskondensatorerne og kondensatorerne til EMC-filteret i MOVIMOT kan være opladet i helt op til minut efter afbrydelse af netspændingen. Inden for dette tidsrum må den netsidige stikforbindelse på feltfordeleren ikke løsnes, inden MOVIMOT -omformeren er adskilt fra nettet med service-afbryderen, da der ved berøring af benkontakterne på HAN Q 8/0 energistikket er risiko for elektrisk stød. Den netsidige stikforbindelse skal derfor være sikret (låst) på en sådan måde, at stikforbindelsen ikke ved en fejltagelse kan løsne sig eller utilsigtet berøring af stikbenene er udelukket. Anvendes feltfordeleren i et system, som har yderligere stikforbindelser resp. kontaktsteder, skal alle disse forbindelsessteder sikres mod ved en fejltagelse at kunne løsne sig og mod utilsigtet berøring, og de skal være forsynet med en advarsel, således at potentialafledning via energiledningen undgås. MFZ8. Inden dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen resp. MOVIMOT -omformeren fjernes, skal strømtilførslen til feltfordeleren være afbrudt. Der kan forekomme farlige spændinger i helt op til minut, efter at strømtilførslen er afbrudt. Advarsel: Service-afbryderen adskiller kun den tilsluttede motor fra nettet. Feltfordelerens klemmer er efter aktivering af service-afbryderen fortsat forbundet til strømforsyningsnettet. Under driften skal dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen, MOVIMOT -omformeren samt stikket på hybridkablet være monteret og fastskruet på feltfordeleren. Mellemkredskondensatorerne og kondensatorerne til EMC-filteret i MOVIMOT kan være opladet i helt op til minut efter afbrydelse af netspændingen. Inden for dette tidsrum må den netsidige stikforbindelse på feltfordeleren ikke løsnes, inden MOVIMOT -omformeren er adskilt fra nettet med service-afbryderen, da der ved berøring af benkontakterne på HAN Q 8/0 energistikket er risiko for elektrisk stød. Den netsidige stikforbindelse skal derfor være sikret (låst) på en sådan måde, at stikforbindelsen ikke ved en fejltagelse kan løsne sig eller utilsigtet berøring af stikbenene er udelukket. Anvendes feltfordeleren i et system, som har yderligere stikforbindelser resp. kontaktsteder, skal alle disse forbindelsessteder sikres mod ved en fejltagelse at kunne løsne sig og mod utilsigtet berøring, og de skal være forsynet med en advarsel, således at potentialafledning via energiledningen undgås ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

54 Sikkerhedsanvisninger Kompakt MOVIMOT MME... Kompakt MOVIMOT MME.. Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Skader skal straks anmeldes til transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder på Kompakt MOVIMOT må kun udføres af autoriserede elinstallatører med relevant uddannelse i forebyggelse af arbejdsulykker i henhold til gældende nationale forskrifter (f.eks. EN 600, VBG, DIN-VDE 000/0/ 060). Beskyttelsesforanstaltninger og beskyttelsesanordninger skal opfylde de til enhver tid gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ, EN 600 eller EN 08). Nødvendig beskyttelsesforanstaltning: Jording af Kompakt MOVIMOT. KompaktMOVIMOT opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN 08. For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene med hensyn til sikker adskillelse Mellemkredskondensatorerne og kondensatorerne til EMC-filteret i Kompakt MOVIMOT kan være opladet i helt op til minutter efter afbrydelse af netspændingen. Inden for dette tidsrum må den netsidige stikforbindelse på MME ikke løsnes, da der ved berøring af benkontakterne på HAN Q 8/0 energistikket er risiko for elektrisk stød. Den netsidige stikforbindelse skal derfor være sikret (låst) på en sådan måde, at stikforbindelsen ikke ved en fejltagelse kan løsne sig eller utilsigtet berøring af stikbenene er udelukket. Anvendes Kompakt MOVIMOT i et system, som har yderligere stikforbindelser resp. kontaktsteder, skal alle disse forbindelsessteder sikres mod ved en fejltagelse at kunne løsne sig og mod utilsigtet berøring, og de skal være forsynet med en advarsel, således at potentialafledning via energiledningen undgås. At drifts-led en og andre indikeringselementer er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt og at den er spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan være årsag til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller nulstilling (reset) kan bevirke, at motoren starter af sig selv igen. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til Kompakt MOVIMOT -omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. OBS! Risiko for forbrændinger: Overfladetemperaturen på Kompakt MOVIMOT - omformeren (specielt på køleelementet) kan under drift komme op må mere end 60 C! ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

55 Opbygning ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer 6 6 Opbygning 6. ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Nedenstående figur viser vekselstrømsmotoren DT/DV../ASK: AXX [] Klemkassedæksel [] Bremseensretter (kun på bremsemotorer) [] Konnektorlås [] Konnektor [] Mellemplade [6] Bæreplade (leveres som tilbehør) [] Monteringsskruer til bæreplade (standardmæssigt skruet fast i mellempladen) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

56 6 Opbygning Feltfordelere 6. Feltfordelere MQP./Z6/AF Nedenstående figur viser feltfordeleren MQP./Z6/AF: [] [] [] [] [] [6] [] [8] [9] 06AXX [] Tilslutning for hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) [] Service-afbryder med ledningsbeskyttelse (med -dobbelt låsemulighed, farve: Sort/rød) Ø...Ø 8 mm I ON I ON 0 OFF 0 OFF 06AXX [] Energitilslutning (X) [] Diagnose-grænseflade (under forskruningen) [] Diagnose-LED er [6] M-konnektor for adressering [] PROFIBUS-tilslutning (via optional data-t-konnektor) [8] PROFIBUS-grænseflade MQP.. [9] M-konnektorer for digitale ind-/udgange 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

57 Opbygning Feltfordelere 6 MQP./Z8/MM../ AF Nedenstående figur viser feltfordeleren MQP./Z8/MM../AF: [] [] [] [] [] [6] [] [8] [9] [0] [] Energitilslutning (X) [] Service-afbryder (med -dobbelt låsemulighed, farve: Sort/rød) I ON I ON Ø...Ø 8 mm 0996AXX 6 0 OFF 0 OFF 8 06AXX [] M-konnektor for adressering [] Diagnose-grænseflade (under forskruningen) [] Diagnose-LED er [6] PROFIBUS-tilslutning (via optional data-t-konnektor) [] Feldbus-grænseflade MQP.. [8] M-konnektorer for digitale ind-/udgange [9] Tilslutning for hybridkabel,forbindelse til vekselstrømsmotor (X9) [0]MOVIMOT -frekvensomformer 9 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

58 6 Opbygning Kompakt MOVIMOT MME 6. Kompakt MOVIMOT MME Nedenstående figur viser Kompakt MOVIMOT MME: [] [] [] [] [] [6] AXX [] Tilslutning for konfektioneret hybridkabel, forbindelse til den tilsluttede motor [] M-konnektorer for digitale indgange [] Status-LED er [] M-konnektor for adressering og diagnose [] PROFIBUS-tilslutning (via optional data-t-konnektor) [6] Energitilslutning 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

59 Installation Mekanisk installation af ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installation. Mekanisk installation af ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Ved installationen skal De altid være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne! Før De starter Forberedelser Langtidslagring af motorer Drivstationen må kun monteres, såfremt angivelserne på hhv. drivstationens mærkeskilt og frekvensomformerens udgangsspænding stemmer overens med data ene for det aktuelle forsyningsnet drivstationen er ubeskadiget (ingen transport- eller opbevaringsskader) De har sikret Dem, at følgende betingelser er opfyldt: Omgivelsestemperatur mellem C og +0 C Ingen olie, syre, gas, dampe, stråling etc. De skal være opmærksom på begrænsninger for givere Specialudførelser: Drivstationen er udført iht. omgivelsesbetingelserne Motorakselender afrenses omhyggeligt for korrosionsbeskyttelsesmiddel, snavs eller lign. (hertil kan der anvendes gængse opløsningsmidler). Opløsningsmidlet må ikke trænge ind i lejer eller komme i berøring med tætningsringe - risiko for materialeskader! De skal være opmærksom på, at fedtlevetiden i kuglelejer forringes efter lagertider på over et år. Kontrollér, om motoren under langtidslagringen har optaget fugt. I denne forbindelse skal isolationsmodstanden måles (målespænding 00 V). Isolationsmodstanden ( nedenstående figur) er stærkt temperaturafhængig! Hvis isolationsmodstanden ikke er tilstrækkelig, skal motoren tørres [M ] , [ C] 0AXX Minimal temperatur for motorer med tilbageløbsspærre: C. Vær opmærksom på, at også temperaturområdet for gearet kan være begrænset ( Driftsvejledning gear) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

60 Installation Mekanisk installation af ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Opstilling af motoren Motoren eller gearmotoren må kun opstilles/monteres i den angivne byggeform på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag. Motor og arbejdsmaskine skal oprettes omhyggeligt for ikke at belaste udgangsakslerne utilladeligt (vær opmærksom på tilladte radial- og aksialkræfter!). Undgå stød og slag på akselenden. Drivstationer i vertikale byggeformer skal skærmes således, at de er beskyttet mod indtrængen af fremmedlegemer eller væske (beskyttelsestag C). Man skal sikre sig, at tilførslen af køleluft kan ske uhindret, og at varm afgangsluft fra andre aggregater ikke kan genansuges Dele med halv pasfeder, som efterfølgende skal monteres på akslen, skal afbalanceres med halv pasfeder (motoraksler er afbalanceret med halv pasfeder). Evt. eksisterende kondensvandsboringer er lukket med plastpropper og må kun åbnes, hvis det er nødvendigt; åbne kondensvandsboringer er ikke tilladt, idet højere kapslingsklasser (tæthedsgrad) derved ophæves. På bremsemotorer med håndløft iskrues enten håndløftestang (ved tilbagespringende håndløft) eller gevindstift (ved faststående håndløft). OBS ved giverpåbygning: Fodmotorer DT og DT90 skal opklodses, da hættens radius er større end akselhøjden. Tolerancer ved montagearbejder Akselender Diametertolerance iht. DIN 8 ISO k6 ved Ø 0 mm ISOm6vedØ>0mm Centrerboring iht. DIN, form DR.. Flanger Centrerkanttolerance iht. DIN 98 ISO j6 ved Ø 0 mm ISO h6 ved Ø > 0 mm 60 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

61 Installation Mekanisk installation af ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Option bæreplade Bærepladen er påkrævet ved motorintegreret montage af en ECOFAST -konform koblings- eller styreenhed. Montage: Skruerne, som skal benyttes ved monteringen, indgår i konnektor-optionen ASK, dvs. de er allerede skruet fast i mellempladen.. Skru skruerne (sekskantskrue M x 6) i mellempladen helt ud med en skruenøgle (størrelse 8 mm).. Skyd bærepladen ind på mellempladen.. Montér bærepladen på mellempladen med de netop fjernede skruer (med et tilspændingsmoment på ca. Nm). For at kunne montere en ECOFAST -konform koblings- eller styreenhed fjernes efter bøjlemontagen beskyttelseskappen på motoren. Koblings- eller styreenheden tilsluttes og fastlåses med låsebøjlen på klemkassen. ASK Monteringsskruer (M x 6) Bæreplade 8AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 6

62 Installation Elektrisk installation ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Elektrisk installation ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Ved installationen skal sikkerhedsanvisningerne altid følges! Til kobling af motor og bremse skal der anvendes skiftekontakter i brugskategori AC- iht. EN Ledningsfremføring Beskyttelse mod støjpåvirkninger fra bremsestyringer: Til beskyttelse mod støjpåvirkninger fra bremsestyringer må der kun benyttes certificerede ledninger. Beskyttelse mod støjpåvirkninger fra motorbeskyttelsesanordninger: Til beskyttelse mod støjpåvirkninger fra SEW-motorbeskyttelsesanordninger (temperaturføler TF) må der kun benyttes certificerede ledninger. Særlige forhold Ved drift med frekvensomformer: Ved omformerforsynede motorer skal de særlige anvisninger vedrørende ledningsfremføringen følges. Vær specielt også opmærksom på anvisningerne i driftsvejledningen for frekvensomformeren Ved motorers ind- og udkobling: Når motorerne kobler, skal evt. koblingsstøj fra koblingselementet udelukkes ved hjælp af egnet støjdæmpningsudstyr. Europanormen EN 600 (Maskinsikkerhed - Elektrisk materiel på maskiner) kræver støjdæmpning af motorviklingen for at beskytte numeriske eller programmérbare styringer (PLC er). Vi anbefaler, at støjdæmpningen foretages på selve koblingselementerne, idet den primære årsag til koblingsstøjen er motorernes indog udkoblinger. 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

63 Installation Elektrisk installation ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Tilslutning af motor Stjernekobling Ved drift med elektronisk reguleringsudstyr skal De altid være opmærksom på de tilhørende idrifttagningsanvisninger/koblingsdiagrammer! [] [] [] Styreskab [] Evalueringsmodul for motorbeskyttelse AXX 0 Trekantkobling [] [] Styreskab [] Evalueringsmodul for motorbeskyttelse [] AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 6

64 Installation Elektrisk installation ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Intern ledningsføring motorvikling [] 9AXX [] Motorvikling Intern ledningsføring motorbeskyttelse TF [] AXX [] Anvendes der ikke TF, sammenluses 9 og 0 (jumper) 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

65 Installation Elektrisk installation ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Tilslutning af bremse Ledningsføring bremsestyring BGE, BG, BUR Bremsen løftes elektrisk. Bremsningen foregår mekanisk efter frakobling af spændingen. Gældende nationale forskrifter fra de aktuelle brancheorganisationer om faseudfaldssikring og den hermed forbundne kobling/koblingsændring skal overholdes! OBS! Af hensyn til den jævnspænding, som skal kobles, og til den høje strømbelastning skal der enten anvendes specielle bremsekontaktorer eller vekselstrømskontaktorer med kontakter i brugskategori AC- iht. EN Følgende monteres, såfremt udførelsen har håndløft håndløftestang (ved tilbagespringende håndløft) resp. gevindstift (ved faststående håndløft) Efter udskiftning af bremsebelægningen opnås det maksimale bremsemoment først efter nogle ind- og udkoblinger Intern ledningsføring bremsestyring BGE, BG AC U AC AXX 6 [] [] Bremsespole 8AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 6

66 Installation Elektrisk installation ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Intern ledningsføring bremsestyring BUR DC AC [] [] [] [] 9AXX [] Bremsespole [] Spændingsrelæ UR/UR [] UR (0-00 V) = BK 66 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

67 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8.. Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Oversigt over grænseflader på feltfordelere (eksempel feltfordeler Z8.) [] [] [] [] [] [] [6] 6 [] [] [0] [9] [8] 608AXX [] Identifikationsstik til adressering [] Tilslutning hybridkabel, forbindelse til vekselstrømsmotor/movimot [] M-konnektorer for digitale ind-/udgange [] Datatilslutning [] Data-T-konnektor [6] Data-konnektorer [] Hybridfeltbuskabler [8] Energikonnektorer [9] Energi-T-konnektor [0] Energitilslutning [] Diagnose-grænseflade [] M-konnektor for adressering ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 6

68 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Montage feltfordeler MQP.../Z6. Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z6.: 6 mm M6 80 mm M6 8AXX 68 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

69 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Montage feltfordeler MQP../MM0- MM/Z8. (Typestørrelse ) Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z8. (Typestørrelse ): 90 mm 00 mm M6 M6 9AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 69

70 0mm Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Montage feltfordeler MQP../MM- MMX/Z8. (Typestørrelse ) Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z8. (Typestørrelse ): 0 mm M6 M6 60AXX 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

71 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Installationsprojektering ud fra EMC-synspunkter Råd og vejledning om placering og montage af installationskomponenter Det rigtige valg af ledninger, korrekt jording og velfungerende potentialudligning er af afgørende betydning for en fejlfri installation af decentrale drivstationer. Som udgangspunkt skal de relevante gældende normer anvendes. Desudenskal man være specielt opmærksom på følgende punkter: Potentialudligning uafhængigt af "funktionsjord" (beskyttelsesledertilslutning) skal der etableres lavimpedanset, HF-egnet potentialudligning (se også VDE 0 eller VDE 000, del 0), f.eks. ved hjælp af: En god flademæssig stelforbindelse af metalliske (anlægs-)dele Anvendelse af jordings- eller stelbånd (HF-bånd) 06AXX Ledningsskærmen på dataledninger må ikke anvendes til potentialudligning. Dataledninger og V-forsyning Skal fremføres adskilt fra støjførende ledninger (f.eks. styreledninger til magnetventiler, motorledninger) Feltfordelere Til etablering af forbindelsen mellem feltfordeler og motor anbefales det at anvende de specielt hertil beregnede konfektionerede SEW-hybridkabler AXX Yderligere informationer findes i SEW-publikationen: Drivelementteknik - "EMC inden for drivstationsteknikken" (Praxis der Antriebstechnik EMV in der Antriebstechnik) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

72 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere Tilslutning af nettilledninger Dimensioneringsspænding og -frekvens for MOVIMOT -omformeren skal stemme overens med forsyningsnettets data. Ledningstværsnit: Iht. til indgangsstrøm I net ved dimensioneringseffekt (se "Tekniske data"). Indgangssikringer installeres ved begyndelsen af nettilledningen umiddelbart efter samleskinne-afgreningen. Der skal anvendes sikringer af typen D, D0, NH eller automatsikring. Dimensioneringen af sikringen skal svare til ledningstværsnittet. Det er ikke tilladt at anvende et konventionelt fejlstrømsrelæ som beskyttelsesanordning. Universelle strømfølsomme fejlstrømsrelæer ("type B") er derimod tilladt som beskyttelsesanordning. Under normal drift med MOVIMOT -drivstationer kan der forekomme afledningsstrømme >, ma. Der kræves i henhold til EN 08 en yderligere PE-forbindelse (med mindst samme tværsnit som nettilledningen) parallelt med beskyttelseslederen via separate tilslutningssteder. Der kan forekomme driftsbetingede afledningsstrømme >, ma. Til ind- og udkobling af MOVIMOT -drivstationer skal der anvendes kontaktorer med kontakter i brugskategori AC- iht. IEC 8. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordforbundet stjernepunkt (IT-net) anvendes isolationsvagt med pulskode-måling. Derved undgås fejludløsninger af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapaciteter. Tilladeligt tilslutningstværsnit og strømbelastning af klemmerne Styreklemmer X0 (fjederklemmer) Tilslutningstværsnit (mm ) 0,08mm,mm Tilslutningstværsnit (AWG) Strømbelastning AWG8 AWG A maks. konstantstrøm ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

73 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Opstillingshøjder i mere end 000 m over normalnul Beskyttelsesanordninger UL-godkendt installation feltfordelere MOVIMOT -drivstationer med netspændinger 80 til 00 V kan anvendes i højder fra 000 m over normalnul til maksimalt 000 m over normalnul på følgende betingelser: Den konstante mærkeeffekt reduceres på grund af den reducerede køling over 000 m (se driftsvejledning for MOVIMOT ). Luft- og krybestrækningerne er fra og med 000 m over normalnul kun tilstrækkelige for overspændingsklasse. Hvis der til installationen kræves overspændingsklasse, skal det ved hjælp af en supplerende ekstern overspændingsbeskyttelse sikres, at overspændingsspidser begrænses til, kv fase-fase og fase-jord. Hvis der kræves Sikker Elektrisk Adskillelse, skal denne i højder på mere end 000 meter over normalnul realiseres uden for omformeren (Sikker Elektrisk Adskillelse iht. EN 08) Den tilladte nominelle netspænding på x 00 V indtil 000 m over normalnul reduceres med 6 V pr. 00 m til maksimalt x 80 V ved 000 m over normalnul. MOVIMOT -drivstationer er udstyret med integrerede beskyttelsesanordninger mod overbelastning; eksterne beskyttelsesanordninger er ikke påkrævet. Som tilslutningskabler må der kun anvendes kobberledninger med følgende temperaturinterval: 60 / C MOVIMOT -drivstationer er egnet til drift i spændingsnet med jordforbundet stjernepunkt (TN- og TT-net), som kan levere en maks. netstrøm på 000 A AC og har en maks. netspænding på 00 V AC (MM0C-0 til MMXC-0). Sikringernes effektdata må ikke overskride 0A/600 V ved drift med feltfordeler. Som eksterne V DC -spændingskilder må der kun anvendes godkendte enheder med begrænset udgangsspænding (U maks =0V DC ) og begrænset udgangsstrøm (I = 8 A). UL-certificeringen gælder kun for drift i spændingsnet med spændinger i forhold til jord på indtil maks. 00 V ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

74 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Kontrol af ledningsføring Inden ledningerne første gang påtrykkes spænding, skal der foretages en kontrol af ledningsføringen for at undgå personskader samt skader på anlæg og materiel som følge af fejl i ledningsføringen. Alle busmoduler trækkes af (afmonteres fra) tilslutningsmodulet. Alle MOVIMOT -omformere afmonteres fra tilslutningsmodulet (kun ved MFZ8). Alle konnektorer på motorafgangene (hybridkabel) skilles fra feltfordeleren. Isolationsprøvning af ledningsføringen foretages i overensstemmelse med de gældenede nationale normer og bestemmelser. Kontrol af stel-/jordforbindelse. Kontrol af isolationen mellem netledning og V DC -ledning. Kontrol af isolationen mellem netledning og kommunikationsledning. Kontrol af V DC -ledningens polaritet. Kontrol af kommunikationsledningens polaritet. Kontrol af netfaserækkefølgen. Kontrol af korrekt potentialudligning mellem feltbus-grænsefladerne. Efter kontrollen af ledningsføringen Alle konnektorer stikkes på motorafgangene (hybridkabel) og skrues fast. Alle busmoduler stikkes på og skrues fast. Alle MOVIMOT -omformere sættes på og skrues fast (kun ved MFZ8) Alle tilslutningskassedæksler monteres. Ikke-benyttede stiktilslutninger tætnes. ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

75 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Tilslutning PROFIBUS- og V-forsyning PROFIBUS- og V-forsyningstilslutningen foregår via en data-t-konnektor for PROFI- BUS-hybridkabeltilslutning (HanBrid Cu eller lyslederkabel). Data-T-konnektoren monteres på PROFIBUS-grænsefladen MQP.. Konfiguration af data-t-konnektor PROFIBUS-DP Cu: A B A B 80AXX [] [] 0 8AXX [] Indgang - ben [] Udgang - fatning Pin Konfiguration Lederfarve Anvendelse +V DC ikke koblet (DCV-NS) Sort PROFIBUS-grænseflade, MOVIMOT - 0 V DC ikke koblet (DCV-NS) Sort omformer, sensorforsyning 0 V DC koblet (DCV-S) Sort + V DC koblet (DCV-S) Sort Udgange A Ledning A feltbus Grøn B Ledning B feltbus Rød Skærm feltbus ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

76 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Konfiguration af data-t-konnektor PROFIBUS-DP lyslederkabel: RD TD RD TD [] [] 8AXX [] Indgang - ben [] Udgang - fatning Pin Konfiguration Lederfarve Anvendelse +V DC ikke koblet (DCV-NS) Sort PROFIBUS-grænseflade, MOVIMOT - 0 V DC ikke koblet (DCV-NS) Sort omformer, sensorforsyning 0 V DC koblet (DCV-S) Sort + V DC koblet (DCV-S) Sort Udgange TD Lysleder-feltbus-sender Se nedenfor RE Lysleder-feltbus-modtager Se nedenfor [] [] [] [] [] [] [] [] Ben [] Fatning [] Datakonnektor - ben [] Datakonnektor - fatning [] Lysleder-feltbus 8AXX 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

77 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Energitilslutning Energitilslutningen foregår via en Han Q8/0 -konnektor. Med henblik herpå er der i tilslutningsflangen AF integreret en Han Q8/0 -energikonnektor. [] [] 6 [] [] Kabelforskruninger M0 x, [] Energitilslutning (Han Q8/0 stik) [] Lukkehætte Konfiguration af Han Q8/0: 60AXX X, Pin Konfiguration Fase L 6 Fase L 8 Fase L PE 99AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

78 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Tilslutning af de digitale ind- / udgange (I/O) Tilslutning via klemmer på MQP (I/O) DI 0 GND VO DI GND VO DI GND VO DI GND VO DO 0 GND DO GND res. GND X res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. 066AXX = potentialniveau = potentialniveau Nr. Navn Retning Funktion X0-8 res. - Reserveret 9 DI0 Indgang Koblingssignal fra sensor 0 GND - 0V-referencepotentiale for sensor V0 Udgang V-spændingsforsyning for sensor DI Indgang Koblingssignal fra sensor GND - 0V-referencepotentiale for sensor V0 Udgang V-spændingsforsyning for sensor DI Indgang Koblingssignal fra sensor 6 GND - 0V-referencepotentiale for sensor V0 Udgang V-spændingsforsyning for sensor 8 DI Indgang Koblingssignal fra sensor 9 GND - 0V-referencepotentiale for sensor 0 V0 Udgang V-spændingsforsyning for sensor DO0 Udgang Koblingssignal fra aktuator GND - 0V-referencepotentiale for aktuator DO Udgang Koblingssignal fra aktuator GND - 0V-referencepotentiale for aktuator res. - Reserveret 6 GND - 0V-referencepotentiale for aktuatorer 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

79 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Tilslutning via klemmer på MQP (6I) DI 0 GND VO DI GND VO DI GND VO DI GND VO DI GND DI GND res. GND X res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. 066AXX = potentialeniveau 6 Nr. Navn Retning Funktion X0-8 res. - Reserveret 9 DI0 Indgang Koblingssignal fra sensor 0 GND - 0V-referencepotentiale for sensor V0 Udgang V-spændingsforsyning for sensor DI Indgang Koblingssignal fra sensor GND - 0V-referencepotentiale for sensor V0 Udgang V-spændingsforsyning for sensor DI Indgang Koblingssignal fra sensor 6 GND - 0V-referencepotentiale for sensor V0 Udgang V-spændingsforsyning for sensor 8 DI Indgang Koblingssignal fra sensor 9 GND - 0V-referencepotentiale for sensor 0 V0 Udgang V-spændingsforsyning for sensor DI Indgang Koblingssignal fra sensor GND - 0V-referencepotentiale for sensor DI Indgang Koblingssignal fra sensor 6 GND - 0V-referencepotentiale for sensor 6 res. - Reserveret 6 GND - 0V-referencepotentiale for sensorer ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

80 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Tilslutning via M-konnektor på MQP (xi/xo) Sensorer / aktuatorer tilsluttes enten via M-fatninger eller via klemmer. To-kanal-sensorer / aktuatorer tilsluttes til DI0, DI og DO0. - DI, DI og DO kan så ikke benyttes mere. V (V0) V (V0) DI DI DO DI0 DI DO0 GND GND GND DIO DI DO0 V (V0) DI V (V0) DI DO DI GND DI GND DO GND 08AXX Vigtigt: Ikke-benyttede tilslutninger skal forsynes med M-lukkehætter for at garantere kapslingsklasse (tæthed) IP6! 80 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

81 Installation Feltfordelere MQP../Z6. og MQP../Z8. Tilslutning via M-konnektor på MQP (6xI) Sensorer / aktuatorer tilsluttes enten via M-fatninger eller via klemmer. To-kanal-sensorer / aktuatorer tilsluttes til DI0, DI og DI. - DI, DI og DO kan så ikke benyttes mere. V (V0) V (V0) V (V0) DI0 DI DI DI DI DI GND GND GND DIO DI DI 6 V (V0) DI V (V0) DI V (V0) DI 8 DI GND DI GND DI GND 9 08AXX Vigtigt: Ikke-benyttede tilslutninger skal forsynes med M-lukkehætter for at garantere kapslingsklasse (tæthed) IP6! ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 8

82 Installation Kompakt MOVIMOT MME. Kompakt MOVIMOT MME Oversigt over grænseflader på Kompakt MOVIMOT MME [] [] [] [] [] [] [8] [] [6] [0] [9] 6AXX [] Identifikationsstik til adressering [] Datatilslutning [] Data-T-konnektor [] Data-konnektorer [] Hybrid-feltbuskabler [6] Energikonnektorer [] Energi-T-konnektor [8] Energitilslutning [9] M-konnektorer for digitale indgange [0, ] Tilslutning for konfektioneret hybridkabel, forbindelse til den tilsluttede motor 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

83 Installation Kompakt MOVIMOT MME Montage Nedenstående figur viser monteringsmålene for Kompakt MOVIMOT MME: Ø, AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 8

84 Installation Kompakt MOVIMOT MME Installationsforskrifter Tilslutning af nettilledninger Dimensioneringsspænding og -frekvens for MOVIMOT -omformeren skal stemme overens med forsyningsnettets data. Ledningstværsnit: Iht. til indgangsstrøm I net ved dimensioneringseffekt (se "Tekniske data"). Indgangssikringer installeres ved begyndelsen af nettilledningen umiddelbart efter samleskinne-afgreningen. Der skal anvendes sikringer af typen D, D0, NH eller automatsikring. Dimensioneringen af sikringen skal svare til ledningstværsnittet. Det er ikke tilladt at anvende et konventionelt fejlstrømsrelæ som beskyttelsesanordning. Universelle strømfølsomme fejlstrømsrelæer (udløsestrøm 00 ma) er derimod tilladt som beskyttelsesanordning. Under normal drift med MOVIMOT -drivstationer kan der forekomme afledningsstrømme >, ma. Der kræves i henhold til EN 08 en yderligere PE-forbindelse (med mindst samme tværsnit som nettilledningen) parallelt med beskyttelseslederen via separate tilslutningssteder. Der kan forekomme driftsbetingede afledningsstrømme >, ma. Til ind- og udkobling af MOVIMOT -drivstationer skal der anvendes kontaktorer med kontakter i brugskategori AC- iht. IEC 8. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordforbundet stjernepunkt (IT-net) anvendes isolationsvagt med pulskode-måling. Derved undgås fejludløsninger af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapaciteter. Opstillingshøjder over 000 m normalnul MOVIMOT -drivstationer med netspændinger 80 til 00 V kan anvendes i højder fra 000 m over normalnul til maksimalt 000 m over NN. Den konstante mærkeeffekt reduceres på grund af den reducerede køling over 000 m (se kapitel "Tekniske data" og "Målskitser"). Luft- og krybestrækningerne er fra og med 000 m over normalnul kun tilstrækkelige for overspændingsklasse. Hvis der til installationen kræves overspændingsklasse, skal det ved hjælp af en supplerende ekstern overspændingsbeskyttelse sikres, at overspændingsspidser begrænses til, kv fase-fase og fase-jord. Hvis der kræves Sikker Elektrisk Adskillelse, skal denne i højder på mere end 000 meter over normalnul realiseres uden for omformeren (Sikker Elektrisk Adskillelse iht. EN 08) Den tilladte nominelle netspænding på x 00 V indtil 000 m over normalnul reduceres med 6 V pr. 00 m til maksimalt x 80 V ved 000 m over normalnul. Den maksimale højde er begrænset af krybestrækningerne samt kapslede komponenter som f.eks. elektrolytkondensatorer. 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

85 Installation Kompakt MOVIMOT MME Beskyttelsesanordninger UL-godkendt installation MOVIMOT -drivstationer er udstyret med integrerede beskyttelsesanordninger mod overbelastning; eksterne beskyttelsesanordninger er ikke påkrævet. Som tilslutningskabler må der kun anvendes kobberledninger med følgende temperaturinterval: 60 / C MOVIMOT -drivstationer er egnet til drift i spændingsnet med jordforbundet stjernepunkt (TN- og TT-net), som kan levere en maks. netstrøm på 000 A AC og har en maks. netspænding på 00 V AC. Sikringernes effektdata må ikke overskride 0A/600 V ved drift med feltfordeler. Som eksterne V DC -spændingskilder må der kun anvendes godkendte enheder med begrænset udgangsspænding (U maks =0V DC ) og begrænset udgangsstrøm (I 8A). UL-certificeringen gælder kun for drift i spændingsnet med spændinger i forhold til jord på indtil maks. 00 V ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 8

86 Installation Kompakt MOVIMOT MME Tilslutning PROFIBUS- og V-forsyning PROFIBUS- og V-forsyningstilslutningen foregår via en data-t-konnektor for PROFI- BUS-hybridkabeltilslutning (HanBrid Cu eller lyslederkabel). Data-T-konnektoren monteres på MME s datatilslutning. 80AXX Konfiguration af data-t-konnektor PROFIBUS-DP Cu: A B A B [] [] 8AXX [] Indgang - ben [] Udgang - fatning Pin Konfiguration Lederfarve Anvendelse +V DC ikke koblet (DCV-NS) Sort 0 V DC ikke koblet (DCV-NS) Sort PROFIBUS-grænseflade, sensorforsyning 0 V DC koblet (DCV-S) Sort + V DC koblet (DCV-S) Sort Effektelektronik A Ledning A feltbus Grøn B Ledning B feltbus Rød Skærm feltbus 86 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

87 Installation Kompakt MOVIMOT MME Konfiguration af data-t-konnektor PROFIBUS-DP lyslederkabel: RD TD RD TD [] [] [] Indgang - ben [] Udgang - fatning Pin Konfiguration Lederfarve Anvendelse +V DC ikke koblet (DCV-NS) Sort PROFIBUS-grænseflade, 0 V DC ikke koblet (DCV-NS) Sort sensorforsyning 0 V DC koblet (DCV-S) Sort + V DC koblet (DCV-S) Sort Effektelektronik TD Lysleder-feltbus-sender Se nedenfor RE Lysleder-feltbus-modtager Se nedenfor [] [] [] [] [] [] 8AXX [] Ben [] Fatning [] Datakonnektor - ben [] Datakonnektor - fatning [] Lysleder-feltbus [] 8AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 8

88 Installation Kompakt MOVIMOT MME Energitilslutning Energitilslutningen foregår via Han Q8/0 -konnektor: AXX Konfiguration Han Q8/0 Pin Konfiguration Fase L 6 Fase L 8 Fase L PE Forbindelse til motor På MME anvendes en konnektor Han-Modular som udgangsgrænseflade til motoren: C A 6AXX Konfiguration Pin Anvendelse C Anvendelse A TF eller TH U Bremse klemme (BU) V Bremse klemme (RD) W Bremse klemme (WH) N.C. N.C. N.C. 6 TF eller TH N.C. PE PE PE 88 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

89 Installation Kompakt MOVIMOT MME Tilslutning af digitale indgange MME har digitale indgange, som kan forbindes direkte med sensorer (PNP) i -lederog -leder-teknik. Hertil anvendes -polede konnektorer, M. MME er forsynet med - polede fatninger, M. Nedenstående figur viser M-fatningernes ben- eller pin-konfiguration: 6 IN. / IN. / 8 IN. / + V IN. IN. 0 V 9 0 IN. / + V IN. IN. 0 V 68AXX De digitale indgange er kortslutningssikre. Strømmen fra V-forsyningen er begrænset til maksimalt 00 ma. Vigtigt! Der må ikke anvendes ekstern strømforsyning, da der så er risiko for kortslutning! ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 89

90 8 I 0 Idrifttagning af ECOFAST -vekselstrømsmotorer Forudsætninger for idrifttagningen 8 Idrifttagning af ECOFAST -vekselstrømsmotorer 8. Forudsætninger for idrifttagningen Ved idrifttagningen skal sikkerhedsanvisningerne altid følges! Inden idrifttagningen skal man sikre sig, at drivstationenikkeerbeskadigetogikkeerblokeret foranstaltningerne efter langtidslagring iht. kapitel "Mekanisk installation af ECO- FAST -konforme vekselstrømsmotorer" er udført alle tilslutninger er udført korrekt og reglementeret omdrejningsretningen for motor/gearmotor er korrekt (motoromdrejningsretning højre: U, V, W til hhv. L, L, L) alle beskyttelsesafskærmninger er installeret korrekt og reglementeret alle motorbeskyttelsesanordninger er aktive og er indstillet til motorens mærkestrøm der ved hejseværksdrivstationer anvendes tilbagespringende håndløft på bremsen der ikke forefindes andre risikokilder Under driften skal man sikre sig, at motoren kører problemfrit (ingen overbelastning, ingen udsving i omdrejningstallet, ingen kraftig støjudvikling etc.) det rigtige bremsemoment er indstillet korrekt i forhold til det aktuelle anvendelsesformål ved problemer henvises til kapitel "Diagnose" Ved bremsemotorer med tilbagespringende håndløft skal håndløftestangen tages af efter idrifttagningen! Til opbevaring af håndløftestangen findes der en holder udvendig på motoren. 90 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

91 8 Idrifttagning af ECOFAST -konforme feltfordelere Idrifttagningsforløb PROFIBUS I Idrifttagning af ECOFAST -konforme feltfordelere 9. Idrifttagningsforløb PROFIBUS Busforbindelsen fra den indgående og videreførende PROFIBUS er integreret i data- T-konnektoren, således at PROFIBUS fortsat fungerer, selv om modulelektronikken adskilles fra data-t-konnektoren. Vi anbefaler, at der afbrydes for V DC -spændingsforsyningen til busmodulet, inden busmodulet afmonteres fra/monteres på feltfordeleren. Vær desuden opmærksom på de øvrige anvisninger i kapitlet "Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere".. Korrekt tilslutning af MOVIMOT og PROFIBUS-tilslutningsmodul (MFZ6 eller MFZ8) kontrolleres.. DIP-switch S/ på MOVIMOT sættes på ON (= adresse ). S S ON AXX. Maks. omdrejningstallet indstilles med setpunkt-potentiomereret f på MOVIMOT f[hz] 0 f [] [] Potentiometerstilling 0066BXX 6 6. Lukkeskruen til setpunkt-potentiometeret på MOVIMOT (med tætning) monteres igen.. Minimal-frekvensen f min indstilles med omskifteren f på MOVIMOT.Forathele frekvensområdet kan udnyttes, skal minimal-frekvensen f min være reduktionsfaktor r krybegangsomdrejningstal n (PA-data). Funktion Indstilling Omskifterstilling Minimal-frekvens f min [Hz] ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

92 9 I 0 Idrifttagning af ECOFAST -konforme feltfordelere Idrifttagningsforløb PROFIBUS 6. MOVIMOT -omformeren og PROFIBUS-grænsefladen MQP sættes på feltfordeleren resp. tilslutningskassen, hvorefter de skrues sammen.. Data-T-konnektoren tilsluttes til busmodulets datatilslutning. 8. Dataledningerne tilsluttes til data-t-konnektoren. 9. Bustermineringsmodstandene installeres på den sidste busenhed. Hvis MQP befinder sig for enden af et PROFIBUS-segment, foretages tilslutningen kun via den indgående ledning. For at undgå forstyrrelser i bussystemet på grund af reflektioner osv., skal PRO- FIBUS-segmentet ved den fysisk set første og sidste enhed termineres med bustermineringsmodstande. Dette gøres ved at montere afslutnings-konnektoren på de to yderenheder (ikke-benyttet tilslutning på data-t-konnektoren). 0.PROFIBUS-adressen indstilles på PROFIBUS-grænsefladen MQP (fabriksindstilling: Adresse 6). Indstillingen af PROFIBUS-adressen foretages med ECO- FAST -adresseringsstikket. Nedenstående figur viser opbygningen af adresseringsstikket: [] [] 8 6 [] 6AXX [] Hætte [] DIP-switch [] Omløber Hvis det er nødvendigt, skrues adresseringsstikket ud af PROFIBUS-grænsefladen. Omløberen [] på stikket skrues på og DIP-switch en [] trækkes ud. Med DIP-switch en indstilles den ønskede PROFIBUS-DP-adresse ( til ). Som eksempel viser nedenstående figur indstillingen af adresse 9. ON AXX DIP-switch en [] skydes igen ind i hætten [] og omløberen [] skrues fast. 9 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

93 Idrifttagning af ECOFAST -konforme feltfordelere Idrifttagningsforløb PROFIBUS I 0 9 Adresseringsstikket sættes fast på PROFIBUS-grænsefladen. Denne indlæser kun PROFIBUS-DP-adressen og gemmer den permanent, hvis V DC -spændingsforsyningen er indkoblet AXX.Forsyningsspændingen (V DC ) til PROFIBUS-grænsefladen MQP og MOVIMOT indkobles. Den grønne LED "RUN" på MQP skal nu lyse og den røde LED "SYS-F" skal slukke..profibus-grænsefladen MQP projekteres i DP-master en ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

94 9 I 0 Idrifttagning af ECOFAST -konforme feltfordelere Projektering (konfiguration) af PROFIBUS-master en 9. Projektering (konfiguration) af PROFIBUS-master en Til projekteringen af DP-master en behøves de tilhørende GSD-file. Disse filer kopieres over i specielle mapper i projekterings-softwaren og opdateres i selve projekterings-softwaren. Den præcise fremgangsmåde fremgår af manualerne til den aktuelle projekterings-software. Den nyeste version af disse GSD-filer kan til enhver tid findes på internettet på adressen: Projektering af PROFIBUS-DPgrænseflade MQP: Læs anvisningerne i filen README.TXT på GSD-disketten. Ved projektering med PROFIBUS-DP: Installér GSD-filen "SEW_600.GSD" (fra og med version.) i overensstemmelse med anvisningerne for projekterings-softwaren for DP-master en. Efter korrekt installation vises enheden "MFP/MQP + MOVI- MOT" under slave-stationerne. Ved projektering med PROFIBUS-DPV: Installér GSD-filen "SEWA600.GSD" i overensstemmelse med anvisningerne for projekterings-softwaren for DP-master en. Efter korrekt installation vises enheden "MQP/DPV + MOVIMOT" under slave-stationerne. Indsæt feltbus-grænseflademodulet under navnet "MFP/MQP + MOVIMOT" resp. "MQP(DPV) + MOVIMOT" i PROFIBUS-strukturen og tildel Profibus-adressen Vælg nu den procesdata-konfiguration, som er nødvendig til den aktuelle anvendelse (se kapitel "Funktion af PROFIBUS-grænseflade MQP"). Angiv I/O- resp. periferi-adresserne for de projekterede databredder. Gem konfigurationen. Udvid det aktuelle brugerprogram med dataudvekslingen med MQP. Procesdataoverførslen foregår ikke konsistent. SFC og SFC må ikke anvendes til procesdataoverførslen og er kun nødvendige til parameterkanalen. Efter at have gemt projektet og loaded det over i DP-master en samt startet DP-master en skal LED en "Bus-F" på MQP slukke. Gør den ikke det, efterkontrolleres ledningsføringen og termineringsmodstandene på PROFIBUS samt projekteringen og her specielt PROFIBUS-adressen. 9 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

95 Idrifttagning af ECOFAST -konforme feltfordelere Idrifttagning af feltfordelere I Idrifttagning af feltfordelere Idrifttagningen foretages iht. kapitel "Idrifttagningsforløb PROFIBUS. Opmærksomheden henledes endvidere på følgende anvisninger for idrifttagningen af feltfordelere. Feltfordeler MQP.../Z6. Service-afbryder Service-/ledningsbeskyttelsesafbryderen på MQP.../Z6 beskytter hybridledningen mod overbelastning og kobler netforsyningen til MOVIMOT V DC -forsyningen til MOVIMOT Vigtigt! Service-/ledningsbeskyttelsesafbryderen adskiller kun MOVIMOT -motoren fra nettet, ikke feltfordeleren. Principdiagram: 6 8 "S afety Power" [] 9 X X0 X0 / X9 0 L L L V GND V GND MQP.. RS -8 RS + RS - X9 [] MFZ6F X0 X9 X AXX [] Brokobling til forsyning af MOVIMOT frav DC -spændingen til feltbusmodul MQP.. (ledningsført fra fabrikken) [] Tilslutning hybridkabel 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

96 9 I 0 Idrifttagning af ECOFAST -konforme feltfordelere Idrifttagning af feltfordelere Feldverteiler MQP.../MM../Z8. Service-afbryder Service-afbryderen på MQP.../MM../Z8 kobler netforsyningen til MOVIMOT V DC -forsyningen til MOVIMOT Vigtigt! Service-/ledningsbeskyttelsesafbryderen adskiller MOVIMOT -omformeren med tilsluttet motor fra nettet, ikke feltfordeleren. Principdiagram: X "S afety Power" X0 [] X0 / X9 L L L V GND V GND MQ.. RS -8 RS + RS - MOVIMOT U V W X9 [] TH TH MFZ8F X0 X9 X0 06AXX [] Brokobling til forsyning af MOVIMOT frav DC -spændingen til feltbusmodul MQP.. (ledningsført fra fabrikken) [] Tilslutning hybridkabel 96 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

97 Idrifttagning af ECOFAST -konforme feltfordelere Idrifttagning af feltfordelere I 0 9 Kontrol af den tilsluttede motors koblingsmåde Intern ledningsføring for MOVIMOT - omformeren i feltfordeleren På grundlag af nedenstående figur kontrolleres det, at den koblingsmåde, der er valgt til feltfordeleren, stemmer overens med den koblingsmåde, der er valgt til motoren. W U V U V W W U V U V W 066AXX Bemærk: På bremsemotorer må der ikke indbygges nogen bremseensretter i motorens klemkasse! [] X 6 V TH L R L L L 8 TH [] [] 9 0 [] +V DC L L L 098AXX [] DIP-switch til indstilling af koblingsmåden. Forvis Dem om, at den tilsluttede motors koblingsmåde stemmer overens med DIP-switch ens stilling. [] Vær opmærksom på, hvilken omdrejningsretning der er frikoblet (som standard er begge omdrejningsretninger frikoblet) Begge retninger er frikoblet Kun omdrejningsretning venstrerotation er frikoblet Kun omdrejningsretning højrerotation er frikoblet 6 V TH L R V TH L R V TH L R ϑ ϑ ϑ TH TH TH [] Tilslutning for intern bremsemodstand (kun på motorer uden bremse) [] Service-afbryder 09AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

98 9 I 0 Idrifttagning af ECOFAST -konforme feltfordelere MOVIMOT -frekvensomformer integreret i feltfordeleren 9. MOVIMOT -frekvensomformer integreret i feltfordeleren I følgende kapitel beskrives ændringerne ved anvendelse af MOVIMOT -frekvensomformeren integreret i feltfordeleren i modsætning til anvendelse integreret i motoren. Vær opmærksom på de ændrede fabriksindstillinger ved anvendelse af MOVIMOT integreret i feltfordeleren Z8. De øvrige indstillinger er identiske med indstillingerne for MOVIMOT integreret i motoren. Der henvises her til driftsvejledningen "MOVIMOT MM0C MMXC" DIP-switch S: S Betydning RS-8-adresse Ændret fabriksindstilling på MOVIMOT integreret i feltfordeleren Motorbeskyttelse Motoreffekttrin PWMfrekvens Tomgangsdæmpning Motor et trin lavere Variabel ON OFF ON (6,8, khz) OFF ON Tilpasset khz OFF Setpunkt-potentiometer f: 0 00 f[hz] 0 f [] 6AXX [] Fabriksindstilling 98 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

99 Idrifttagning af ECOFAST -konforme feltfordelere Begrænsninger i MOVIMOT -ekstrafunktionerne I Begrænsninger i MOVIMOT -ekstrafunktionerne Opmærksom henledes på følgende vigtige tabel ved anvendelsen af ekstrafunktionerne imovimot. En udførlig beskrivelse af disse ekstrafunktioner findes i driftsvejledningen for "MOVIMOT MM0C MMXC" Ekstrafunktion Begrænsning MOVIMOT med forlængede rampetider MOVIMOT med indstillelig strømbegrænsning (fejl ved overskridelse) MOVIMOT med indstillelig strømbegrænsning (omkobbelbar via klemme f/f) MOVIMOT med busparametrering Ikke muligt MOVIMOT med motorbeskyttelse via TH Busparametrering ikke mulig Ikke muligt i forbindelse med feltfordeler MFZ6 6 MOVIMOT med maksimal PWM-frekvens 8 khz MOVIMOT med hurtigstart/-stop Ikke muligt 8 MOVIMOT med minimal frekvens 0 Hz 9 MOVIMOT til hejseværksapplikationer Ikke muligt i forbindelse med feltfordeler MFZ8 0 MOVIMOT med reduceret drejningsmoment ved lave frekvenser Deaktivering af faseudfaldskontrol MOVIMOT med hurtigstart/-stop og motorbeskyttelse via TH Ikke muligt ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 99

100 0 I 0 Funktion feltfordelere Procesdata- og sensor-/aktuator-behandling 0 Funktion feltfordelere 0. Procesdata- og sensor-/aktuator-behandling Ud over at kunne styre MOVIMOT -vekselstrømsmotorer kan der til PROFIBUS-grænsefladerne MQP også tilsluttes sensorer/aktuatorer via digitale indgangsklemmer og digitale udgangsklemmer. De aktuelle I/O-data afbildes i procesdata ene. Kodningen af procesdata ene foretages iht. motorstarter-profilen, se kapitel "Kodning af procesdata (motorstarter-profil)" på side 0. PROFIBUS-DPkonfiguration Master MOVIMOT + MQP PO PI -+ 6AXX PO PI Procesudgangsdata Procesindgangsdata 00 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

101 Funktion feltfordelere Procesdata- og sensor-/aktuator-behandling I 0 0 Kodning af procesdata (motorstarter-profil) Procesudgangsdata (styring MQP) Bit Betydning Forklaring 0 Frikobling højre/stop Frikobling MOVIMOT og positiv omdrejningsretning Frikobling venstre/stop Frikobling MOVIMOT og negativ omdrejningsretning Bremse håndløftfunktion Denne funktion er kun aktiv, hvis den er aktiveret på MOVIMOT via DIP-switch S/ Reset Reset-fejl MOVIMOT /MQP Ledig Ledig 6 Setpunkt-omskiftning "0" = n (00%) "" = n (0%) n/n Ledig 8 Udgang DO0 Udgang DO0 på MQP på "" (MQP) 9 Udgang DO Udgang DO på MQP på "" (MQP) 0 Ledig Ledig Reduktionsfaktor r0 r Via reduktionsfaktoren er det muligt at reducere omdrejnings-setpunktet, som fastlægges med bit 6. Reduktionen sker afhængigt af det bitmønster, som er indstillet med bit til bit. Der fås 8 forskellige reduktionsfaktorer (0. til ) med en skridtbredde på 0.. Følgelig fås der 6 forskellige valgbare setpunkthastigheder på basis af de valgbare setpunkt-værdier. Setpunkt-hastigheden beregnes efter følgende formel: Ledig n setp =r (n-n) + n hvis Bit 6 = 0 n setp =r n hvis Bit 6 = Se også kapitel "Reduktionsfaktor" Indstilling af parametre De to faste setpunkt-værdier n og n er fra fabrikken indstillet til n = 00 % og n = 0%. Omdrejnings-setpunkterne fastlægges relativt og procentvis ud fra det med setpunkt-potentiometeret f (MOVIMOT ) indstillede maksimale omdrejningstal. De er gemt i MQP en og kan altid kaldes via et indeks. Det er dermed muligt at ændre procentværdierne for n og n på et senere tidspunkt. På denne måde kan også værdierne for "Rampe op" og "Rampe ned" indstilles. Parameter Indeks Enhed Tilgang Default Betydning / værdiområde Setpunkt n 00 dec [%] RW 68 Procentværdi / 0,006% Setpunkt n 0 dec [%] RW (Område: 0 til 68) Rampe op 0 dec [ms] RW 000 Tid fra 0 til 0 Hz i ms Rampe ned 0 dec [ms] RW 000 (Område: 00 til 0000 ms) Tilgangen til et indeks foregår via PROFIBUS-DP ens parameterdatakanal. En detaljeret beskrivelse heraf findes i kapitel "Parametrering via PROFIBUS-DP" resp. "Parametrering via PROFIBUS-DPV" ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 0

102 0 I 0 Funktion feltfordelere Procesdata- og sensor-/aktuator-behandling Reduktionsfaktor S etpunkt-frekvens Reduktionsfaktor (r) n.0 x (n-n) + n n 0, x (n-n) + n 0xf Krybegang = [0] Krybegang = [] 0 x n Eksempel: Der skal fastlægges et omdrejningstal på 0 Hz. Kendt er: n = 68 (svarende til 00 Hz) n = (svarende til 0 Hz) n setp = 68/ (svarende til 0 Hz) Der søges: Reduktionsfaktor "r" " OFF-kommando 06ADA Beregning: n setp =r (n - n) + n r=(n setp -n)/(n-n) r = (68/-) / (68-) r = 0, Der fås således følgende bitmønster for reduktionsfaktoren i procesudgangsdata ene: Reduktionsfaktor PO-bit , , 0 0 0,6 0 0, 0 0 0, 0 0,0 0 0, 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

103 Funktion feltfordelere Procesdata- og sensor-/aktuator-behandling I 0 0 Procesindgangsdata (MQP styring) Bit Betydning Forklaring 0 Klar MQP og MOVIMOT driftsklare Regulator frikoblet Udgangstrin på MOVIMOT frikoblet Fejl Fejl på MOVIMOT eller MQP Ledig Indgang DI0 Binær-indgang 0 på MQP Indgang DI Binær-indgang på MQP 6 Indgang DI Binær-indgang på MQP Indgang DI Binær-indgang på MQP 8 Tilsynel.motorstrøm Bit 0 Kodning 6 bit: 0 til 6 = 0 A til 0,6 A 9 Bit Skridtbredde/opløsning = 0 ma Eksempel: Aktuelt bitmønster: 0 Bit PI bit Bit Værdi Bit 066ADA Bit Bin 000 bin = dec Den aktuelle udgangsstrøm 0 ma giver således =, A Ledig Ledig ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 0

104 0 I 0 Funktion feltfordelere Procesdata- og sensor-/aktuator-behandling Fejlreaktioner Afbrydes forbindelsen mellem MQP-modulet og MOVIMOT, sker der en udkobling efter sek. Der indikeres en fejl i procesindgangsdata ene. Da denne systemfejl normalt henleder opmærksomheden på problemer omkring ledningsføringen eller manglende V-forsyning af MOVIMOT -omformeren, er en RESET via styreordet ikke mulig! Så snart kommunikationsforbindelsen er genoprettet, resetter fejlen automatisk sig selv. En afbrydelse af forbindelsen mellem feltbus-master og MQP-modul bevirker efter udløbet af den indstillede feltbus- timeout -tid, at procesudgangsdata ene til MOVIMOT sættes på 0. Denne fejlreaktion kan frakobles ved hjælp af parameter 8 i MOVI- TOOLS-Shell. Procesdatakonfiguration PROFIBUS-grænsefladen MQP gøre det muligt at foretage forskellige DP-konfigurationer for dataudvekslingen mellem DP-master en og MQP. Nedenstående tabel giver yderligere oplysninger og anvisninger om alle standard-dpkonfigurationerne for MQP-modulet. I spalten "Procesdatakonfiguration" angives navnet på den aktuelle konfiguration. Disse tekster benyttes også i projekterings-software til DP-master en som liste med valgmuligheder. Parameterkanalen anvendes til parametrering af MQP-modulet og kan ved drift med PROFIBUS-DPV videresendes til de tilhørende MOVIMOT -stationer. Nedenstående tabel viser de tilladelige procesdatakonfigurationer for PROFIBUS-DP (SEW_600.GSD). Procesdatakonfiguration Betydning / anvisninger Cfg 0 Cfg Cfg (Konfigurationer for MQP) PD Styring via procesdataord 0 dec dec 0 dec Param + PD Styring via procesdataord. - Parametrering via 8 byte parameterkanal dec dec 0 dec Ved drift med PROFIBUS-DPV skal filen SEWA600.GSD anvendes. Nedenstående tabel viser de tilladelige procesdatakonfigurationer. Procesdatakonfiguration Betydning / anvisninger Cfg 0 Cfg Cfg (Konfigurationer for MQP) PD Styring via procesdataord 0 dec dec 0 dec Param + PD Styring via procesdataord. Parametrering via 8 byte parameterkanal dec dec 0 dec Format på identifikationsbyte Cfg_Data iht. EN 00 (V): MSB LSB 6 0 Datalængde 0000 = byte/ord = 6 byte/ord Input/output 00 = specielle identifikationsformater 0 = input 0 = output = input/output Format 0 = bytestruktur = ordstruktur Konsistens over 0 Byte eller ord Hele længden 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

105 Funktion feltfordelere Procesdata- og sensor-/aktuator-behandling I 0 0 Ident-nummer Bemærkninger vedrørende datakonsistens: Procesdataoverførslen foregår ikke konsistent. SFC og SFC må ikke anvendes til procesdataoverførslen og er kun nødvendige for parametekanalen. Bemærkninger om Simatic S master-systemer: Fra PROFIBUS-DP-systemet kan der også med ikke-aktiveret ekstern diagnosegenerering til enhver tid udløses en diagnose-alarm i DP-master en af andre systemenheder, hvorfor de pågældende organisationsblokke (OB8) generelt bør oprettes i styringen. Hver enkelt DP-master og DP-slave skal med henblik på entydig identifikation af den tilsluttede omformer have et individuelt af PROFIBUS-brugerorganisationen tildelt identnummer. Ved opstarten af PROFIBUS-DP-master en sammenligner denne ident-numrene på de tilsluttede DP-slave-enheder med de af brugeren projekterede ident-numre. Først når DP-master en har kontrolleret, at de tilsluttede stationsadresser og omformertyper (ident-numre) stemmer overens med projekteringsdata ene, aktiveres overførslen af brugerdata. Ved denne fremgangsmåde opnås der således en høj grad af sikkerhed mod projekteringsfejl. Ident-nummeret er defineret som et 6-bit tal uden fortegn (unsigned6). For MQP-modulerne har PROFIBUS-brugerorganisationen fastlagt følgende ident-nummer: 600 hex ( dec ) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 0

106 0 I 0 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DP 0. Parametrering via PROFIBUS-DP Tilgangen til MQP-parametrene foregår ved PROFIBUS-DP via MOVILINK-parameterkanalen, som ud over de konventionelle tjenester READ og WRITE også byder på andre parametertjenester. Det er kun MQP-parametre, som kan adresseres via parameterkanalen. Opbygning af parameterkanalen Parametreringen af feltenheder via feltbus-systemer, som ikke har noget anvendelseslag, kræver, at de vigtigste funktioner og tjenester som f.eks. READ og WRITE genskabes, for at parametre kan læses og skrives. For at kunne gøre dette defineres der f.eks. for PROFIBUS-DP et parameter-procesdata-objekt (PPO). Dette PPO overføres cyklisk og indeholder ud over procesdatakanalen en parameterkanal, ved hjælp af hvilken der acyklisk kan udveksles parameterværdier. PD PARAM PARAM PD 9AXX PARAM PD Parameterdata Procesdata Nedenstående tabel viser opbygningen af parameterkanalen. Den er opbygget med en managementbyte, en reserveret byte, et indeks-ord samt databyte. Byte 0 Byte Byte Byte Byte Byte Byte 6 Byte Management Reserveret Indeks high Indeks low Data MSB Data Data Data LSB Management Reserveret =0 Parameter-indeks byte data 06 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

107 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DP I 0 0 Management af parameterkanalen Hele parametreringsforløbet koordineres med byte 0 (management). Denne byte stiller vigtige tjenesteparametre som service- eller tjeneste-identifikator, datalængde, udførelse og status for den udførte tjeneste til rådighed. Nedenstående figur viser, at bit 0,, og indeholder service-identifikatoren, altså med andre ord definerer, hvilken tjeneste der udføres. Med bit og bit angives datalængden i byte for "Write"-tjenesten, som for SEW-parametre generelt skal indstilles til byte. MSB Byte 0: Management LSB Bit: 6 0 Tjeneste-identifikator: 0000 = No Service 000 = Read Parameter 000 = Write Parameter 00 = Write Parameter volatile 000 = Read Minimum 00 = Read Maximum 00 = Read Default 0 = Read Scale 000 = Read Attribute Datalængde: 00 = byte 0 = byte 0 = byte = byte (skal være indstillet!) Handshake-bit Skal ved cyklisk overførsel skiftes for hver ny opgave (tjeneste) Status-bit 0 = Ingen fejl ved tjenesteudførelsen = Fejl ved tjenesteudførelsen Bit 6 benyttes som kvittering mellem styring og MQP. Den aktiverer i MQP en udførelsen af den overførte tjeneste. Da parameterkanalen - specielt ved PROFIBUS-DP - overføres cyklisk med procesdata ene, skal tjenesteudførelsen i MQP en udløses flankestyret via "handshake"-bit en. Derfor skiftes ( toggles ) værdien af denne bit for hver ny tjeneste, der skal udføres. MQP en signalerer med handshake -bit en, om tjenesten er udført eller ej. Så snart den i styringen modtagne handshake -bit svarer til den sendte handshake -bit, er tjenesten udført. Status-bit en indikerer, om tjenesten er blevet udført korrekt eller om den var behæftet med fejl Reserveret byte Byte skal betragtes som reserveret og skal normalt sættes til 0x00. 6 Indeksadressering Med byte (indeks high) og byte (indeks low) bestemmes den parameter, som skal læses eller skrives via feltbus-systemet. Parametrene for MQP adresseres med et standardiseret indeks. Kapitlet "Parameterliste" indholder alle MQP-parametre med indeks ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 0

108 0 I 0 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DP Dataområde Data ene befinder sig som vist i nedenstående tabel i parameterkanalens byte til byte. Følgelig kan der maksimalt overføres byte med data pr. tjeneste. Principielt indlæses data ene fra højre, dvs. byte indeholder den mindst betydende databyte (data LSB), og byte tilsvarende den mest betydende databyte (data MSB). Byte 0 Byte Byte Byte Byte Byte Byte 6 Byte Indeks high Indeks low Data MSB Data Data Data LSB High-byte High-ord Low-byte Dobbeltord High-byte Low-ord Low-byte Fejlitjenesteudførelsen Er der fejl i tjenesteudførelsen, signaleres dette ved, at statusbit en i managementbyt en sættes tilsvarende. Hvis den modtagne handshake -bit svarer til den sendte handshake -bit, så er tjenesten udført af MQP en. Signalerer statusbit en imidlertid nu en fejl, så indlæses fejlkoden i parametertelegrammets dataområde. Byte - sender return -koden retur i struktureret form (se kapitel Return -koder). Byte 0 Byte Byte Byte Byte Byte Byte 6 Byte Indeks high Indeks low Management Reserveret Management Reserveret Error- Class Error- Code Add.Code high Add. Code low Statusbit = : Fejl i tjenesteudførelsen 08 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

109 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DP I 0 0 Return -koder for parametreringen Error-Class Error-Code Ved fejl i parametreringen sender MQP en forskellige return -koder tilbage til den parametrerende master, som indeholder detaljerede oplysninger om fejlårsagen. Strukturmæssigt er disse return -koder normalt opbygget iht. EN 00. Der skelnes mellem følgende elementer: Error-Class Error-Code Additional-Code Disse return -koder gælder for alle MQP ens kommunikationsgrænseflader. Med elementet Error-Class klassificeres fejltypen nøjere. MQP en understøtter følgende iht. EN 00(V) definerede fejlklasser: Class (hex) Benævnelse Betydning vfd-state Statusfejl i den virtuelle feltenhed application-reference Fejl i brugerprogrammet definition Definitionsfejl resource Resource-fejl service Fejl i tjenesteudførelsen 6 access Tilgangsfejl OV Fejl i objektfortegnelsen 8 other Anden fejl (jvf. Additional-Code ) Elementet Error-Class genereres i tilfælde af kommunikationsfejl af feltbus-grænsefladens kommunikations-software. En mere præcis fejlspecificering foregår med elementerne Error-Code og Additional-Code. Elementet Error-Code muliggør en mere præcis specificering af fejlårsagen inden for Error-Class og genereres ved fejl i kommunikationen af MQP ens kommunikationssoftware. For Error-Class 8 = Anden fejl er kun Error-Code = 0 (anden fejlkode) defineret. Den detaljerede specificering foregår i dette tilfælde i Additional Code ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 09

110 0 I 0 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DP Additional-Code Additional-Code indeholder de SEW-specifikke return -koder for fejlbehæftet parametrering af MQP en. De returneres under Error-Class 8 = Anden fejl til master en. Nedenstående tabel viser samtlige mulige kodninger for Additional-Code. Error-Class: 8 = Anden fejl : Add.-Code high (hex) Add.-Code low (hex) Betydning Ingen fejl 00 0 Ulovligt parameter-indeks 00 Funktion/parameter ikke implementeret 00 Kun læsetilgang tilladt 00 Parameterspærre er aktiv 00 Fabriksindstilling er aktiv 00 Værdi for parameter for stor 00 6 Værdi for parameter for lille 00 Til denne funktion/parameter mangler det nødvendige optionskort 00 8 Fejl i system-software 00 9 Parametertilgang kun via RS-8-procesgrænseflade til X 00 A Parametertilgang kun via RS-8-diagnose-grænseflade 00 B Parameter er adgangsbeskyttet 00 C Regulatorspærre nødvendig 00 D Utilladelig værdi for parameter 00 E Fabriksindstilling er aktiveret 00 F Parameter er ikke gemt i EEPROM en 00 0 Parameter kan ikke ændres med frikoblet udgangstrin 00 Copypen endestreng nået 00 Copypen ikke frikoblet 00 Parameter må kun ændres ved IPOS-program stop 00 Parameter må kun ændres med udkoblet autosetup Særlige return - koder (særlige tilfælde) Parametreringsfejl, som hverken kan identificeres automatisk af feltbussystemets anvendelseslag eller af MQP-modulets system-software, behandles som særlige tilfælde. Det drejer sig her om følgende fejlmuligheder: Forkert kodning af en tjeneste via parameterkanalen Forkert længdeangivelse af en tjeneste via parameterkanalen Projekteringsfejl i kommunikationen mellem systemenhederne 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

111 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DP I 0 0 Forkert tjenestekodning i parameterkanalen Forkert længdeangivelse i parameterkanalen Projekteringsfejl i kommunikationen mellem systemenhederne Ved parametreringen via parameterkanalen er der angivet en ugyldig tjenesteidentifikation i management -byte n. Nedenstående tabel viser return -koden i dette særlige tilfælde. Code (dec) Betydning Error-Class: Service Error-Code: Illegal Parameter Add.-Code high: 0 Add.-Code high: 0 Ved parametreringen via parameterkanalen er der ved en Write -tjeneste angivet en datalængde forskellig fra databyte. Return -koden er vist i nedenstående tabel. Code (dec) Betydning Error-Class: 6 Access Error-Code: 8 Type conflict Add.-Code high: 0 Add.-Code high: 0 Fejlafhjælpning: Kontrollér bit og bit for datalængden i parameterkanalens management -byte. Return -koden, som er vist i nedenstående tabel, sendes retur, hvis der gøres forsøg på at afsætte en parametertjeneste til en systemenhed, til hvilken der ikke projekteret nogen parameterkanal. Code (dec) Betydning Error-Class: 6 Access Error-Code: Object not existent Add.-Code high: 0 Add.-Code high: 0 Fejlafhjælpning: Projektér en parameterkanal til den ønskede systemenhed ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

112 0 I 0 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DP Læsning og skrivning af parametre via PROFIBUS-DP Læsning af en parameter via PROFIBUS-DP (Read) For at udføre en READ -tjeneste via parameterkanalen må handshake -bit en på grund af den cykliske overførsel af parameterkanalen først skifte, når hele parameterkanalen er tjenestemæssigt klar. Ved læsning af en parameter skal følgende rækkefølge derfor overholdes:. Indlæs indekset for den parameter, der ønskes indlæst, i byte (indeks high) og byte (indeks low).. Indlæs tjeneste-identifikatoren for READ -tjenesten i management -byte n (byte 0).. Overfør READ -tjenesten til MQP en ved at skifte handshake -bit en. Da det drejer sig om en læsetjeneste, ignoreres de sendte databyte (byte...) samt datalængden (i management -byte) og de behøver derfor heller ikke indstilles. MQP en behandler nu READ -tjenesten og returnerer tjenestebekræftelsen, idet handshake - bit en skifter. Byte 0: Management / X X Tjeneste-identifikator: 000 = READ -parameter Datalængde: Ikke relevant for READ -tjenesten Handshake -bit Skal skifte for hver ny opgave X = Ikke relevant 0/ = Bit-værdi skifter Status-bit 0 = Ingen fejl ved tjenesteudførelsen = Fejl ved tjenesteudførelsen Figuren viser kodningen af en READ -tjeneste i management -byte n. Datalængden er ikke relevant; det er kun tjeneste-identifikatoren for READ -tjenesten, der skal indlæses. Aktiveringen af denne tjeneste i MQP en sker nu ved, at handshake -bit en skifter. Som eksempel ville READ -tjenesten kunne aktiveres med management -byte-kodningen 0 hex eller hex. ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

113 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DP I 0 0 Skrivning af en parameter via PROFIBUS-DP (Write) For at udføre en WRITE -tjeneste via parameterkanalen må handshake -bit en på grund af den cykliske overførsel af parameterkanalen først skifte, når hele parameterkanalen er tjenestemæssigt klar. Ved skrivning af en parameter skal følgende rækkefølge derfor overholdes:. Indlæs indekset for den parameter, der ønskes skrevet, i byte (indeks high) og byte (indeks low).. Indlæs de data, der ønskes skrevet i, i byte til byte.. Indlæs tjeneste-identifikatoren samt datalængden for WRITE -tjenesten i management -byte n (byte 0).. Overfør WRITE -tjenesten til MQP en ved at skifte handshake -bit en. MQP en behandler nu WRITE -tjenesten og returnerer tjenestebekræftelsen, idet handshake -bit en skifter. Figuren viser kodningen af en WRITE -tjeneste i management -byte n. Datalængden er på byte for alle MQP-parametre. Overførslen af denne tjeneste til MQP en sker nu ved, at handshake -bit en skifter. Følgelig har en WRITE -tjeneste til MQP en normalt management -byte-kodningen hex eller hex. Byte 0: Management / Tjeneste-identifikator: 000 = WRITE Reserveret Datalængde: = byte Handshake -bit Skal skifte for hver ny opgave / = Bit-værdi skifter Status-bit 0 = Ingen fejl ved tjenesteudførelsen = Fejl ved tjenesteudførelsen ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

114 0 I 0 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DP Parametreringsforløb ved PROFIBUS-DP Med WRITE -tjenesten som eksempel vises nedenfor et parametreringsforløb mellem styring og MQP via PROFIBUS-DP. For at forenkle forløbet er det kun parameterkanalens management -byte, der vises i eksemplet. Medens styringen nu forbereder parameterkanalen til WRITE -tjenesten, sker der ikke andet end, at MQP en modtager og returnerer parameterkanalen. En aktivering af tjenesten sker først i det øjeblik, hvor handshake -bit en ændres, altså i dette eksempel skifter fra 0 til. Nu interpreterer MQP en parameterkanalen og behandler WRITE -tjenesten, besvarer fortsat alle telegrammer med handshake -bit en = 0. Bekræftelsen på, at tjenesten er udført, sker ved, at handshake -bit en i MQP ens svartelegram skifter. Styringen detekterer nu, at den modtagne handshake -bit igen stemmer overens med den sendte handshake -bit og kan nu forberede en ny parametrering. Styring RS-8 MQP (slave) P arameterkanal forberedes til Write - tjeneste Parameterkanal modtages, men evalueres ikke. Handshake -bit skiftes og tjenesten overføres til feltomformer. Tjenestebekræftelse modtaget, da sendeog modtage- handshake -bit nu igen er ens W rite -tjeneste behandles. Write -tjeneste udført, handshake -bit skiftes. Parameterkanal modtages, men evalueres ikke. 0ADA Parameterdataformat Ved parametreringen via feltbus-grænsefladen anvendes den samme parameter-kodning som via de serielle RS-8-grænseflader. Listen over de enkelte parametre findes i kapitlet "Parameterliste". ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

115 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DPV I Parametrering via PROFIBUS-DPV Med PROFIBUS-DPV specifikationen er der som led i PROFIBUS-DP-udvidelserne indført nye acykliske Read/Write -tjenester. Disse acykliske tjenester indsættes i specielle telegrammer i den løbende cykliske busdrift, således at det sikres, at der er kompatibilitet mellem PROFIBUS-DP (version 0) og PROFIBUS-DPV (version ). Med de acykliske Read/Write -tjenester kan der udveksles større datamængder mellem master og slave (feltomformer) end der f.eks. via 8-byte parameterkanalen kan overføres i de cykliske input- resp. outputdata. Fordelen ved den acykliske dataudveksling via DPV er, at den cykliske busdrift belastes minimalt, fordi der kun indsættes DPV-telegrammer i buscyklussen, når der er behov for det. A R/W 6 PD PARAM 8 9 C R/W 0 PARAM PD PARAM PD A R/W C R/W Parameterdata Procesdata Acykliske Read/Write -tjenester Cykliske Read/Write -tjenester 6AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

116 0 I 0 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DPV DPV-parameterkanalens struktur Datasæt (DS) De brugerdata, der overføres via en DPV-tjeneste, sammenfattes i et datasæt. Dette datasæt er entydigt repræsenteret ved dets længde, et slot-nummer og et indeks. For DPV-kommunikationen med MQP.. anvendes opbygningen i datasættet DS, som i PROFIdrive-profilen "Drivstationsteknik" fra PROFIBUS-brugerorganisationen fra og med V. er defineret som DPV-parameterkanal for drivstationer. Via denne parameterkanal stilles der forskellige måder for tilgang til feltomformerens parameterdata til rådighed. Principielt realiseres parametreringen af drivstationerne via datasættet indeks iht. til PROFIdrive DPV-parameterkanal i profil-version.0. Via indtastningen Request-ID skelnes der mellem parametertilgang iht. PROFIdrive-profilen eller via SEW-EURO- DRIVE MOVILINK -tjenesterne. I kapitlet "Elementer i datasættet DS" vises de mulige kodninger af de enkelte elementer. Datasæt-strukturen er identisk for PROFIdriveog MOVILINK -tilgangen. DPV Read/Write PROFIdrive Parameter Channel DS SEW-EURODRIVE MOVILINK Følgende MOVILINK -tjenester understøttes: 8-byte MOVILINK -parameterkanal med alle af feltomformeren understøttede tjenester som Read Parameter Write Parameter Write Parameter volatile (flygtig) Følgende PROFIdrive-tjenester understøttes: Læsning (Request Parameter) af enkelte parametre af typen dobbeltord Skrivning (Change Parameter) af enkelte parametre af typen dobbeltord 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

117 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DPV I 0 0 Elementer i datasættet DS Nedenstående tabel viser elementerne i datasættet DS Field Data Type Values Request Reference Unsigned8 0x00 reserved 0x0..0xFF Request ID Unsigned8 0x0 Request parameter (PROFIdrive) 0x0 Change parameter (PROFIdrive) 0x0 SEW-EURODRIVE MOVILINK -Service Response ID Unsigned8 Response (+): 0x00 reserved 0x0 Request parameter (+) (PROFIdrive) 0x0 Change parameter (+) (PROFIdrive) 0x0 SEW-EURODRIVE MOVILINK -Service (+) Response (-): 0x8 Request parameter (-) (PROFIdrive) 0x8 Change parameter (-) (PROFIdrive) 0xC0 SEW-EURODRIVE MOVILINK -Service (-) Axis Unsigned8 0x00..0xFF Number of axis 0.. No. of Parameters Unsigned8 0x0..0x..9 DWORDs (0 DPV data bytes) Attribute Unsigned8 0x0 Value Für SEW-EURODRIVE MOVILINK (Request ID = 0x0): 0x00 No service 0x0 Read Parameter 0x0 Write Parameter 0x0 Write Parameter volatile 0x0 Read Minimum 0x0 Read Maximum 0x60 Read Default 0x0 Read Scale 0x80 Read Attribute 0xA0..0xF0 Reserved No. of Elements Unsigned8 0x00 For non-indexed parameters 0x0..0x Quantity.. Parameter Number Unsigned6 0x xFFFF MOVILINK parameter index Subindex Unsigned6 0x0000 SEW-EURODRIVE: always 0 Format Unsigned8 0x Double word 0x Error No. of Values Unsigned8 0x00..0xEA Quantity 0.. Error Value Unsigned6 0x x006 PROFIdrive-Errorcodes 0x MOVILINK -AdditionalCode Low For SEW-EURODRIVE MOVILINK 6 Bit Error Value ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

118 0 I 0 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DPV Forløb af parametrering via datasæt med PROFIBUS- DPV Parametertilgangen foregår med kombinationen af DPV-tjenesterne "Write" og "Read". Med Write.req overføres parametreringsopgaven til slaven. Derefter udføres den slave-interne databehandling. Master en sender nu et Read.req for at hente parametreringssvaret. Modtager master en et negativt svar ( Read.res ) fra slaven, gentager master en Read.req. Så snart parametreringsbehandlilngen er afsluttet i MQP, svarer denne med et positivt Response ( Read.res ). Brugerdata ene indeholder så parametreringssvaret på den tidligere med Write.req sendte parametreringsopgave (se nedenstående figur). Denne mekanisme gælder både for en C- og en C-master. Parameter Request Write.req DS with data (parameter request) Parameter Request Write.res without data Read.req DS without data Read.res(-) without data Parameter Processing Read.req DS without data Parameter Response Read.res (+) with data (parameter response) Parameter Response 68AXX 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

119 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DPV I 0 0 MOVILINK - parameteropgaver Eksempel på læsning af en parameter via MOVI- LINK (læsning af en parameter via DPV) MQP s parameterkanal afbildes (eller gengives) direkte i strukturen for datasættet. Ved udvekslingen af MOVILINK -parametreringsopgaver anvendes Request-ID 0x0 (SEW MOVILINK -Service). Parametertilgangen med MOVILINK -tjenesterne foregår principielt med den nedenfor beskrevne opbygning. Samtidig anvendes den typiske telegramsekvens for datasæt. Request-ID: 0x0 SEW MOVILINK -tjeneste I MOVILINK -parameterkanalen defineres den egentlige tjeneste (service) ved hjælp af datasæt-elementet Attribute. High-Nibble i dette element svarer her til Service-Nibble i DPV0-parameterkanalens management-byte. Nedenstående tabel viser som eksempel opbygningen af Write.req- og Read.res -bruger-data for læsning af en enkelt parameter via MOVILINK -parameterkanalen. Sende parameteropgave: Nedenstående tabel viser kodningen af brugerdata ene for tjenesten Write.req med angivelse af DPV-Header. Med Write.req -tjenesten sendes parametreringsopgaven til feltomformeren. DPV-Header PROFdrive Parameterchannel Tjeneste: Write.request Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårligt, (evalueres ikke) Index Indeks for datasæt: Konstant indeks Length 0 0 byte brugerdata for parametreringsopgave Byte Field Value Beskrivelse 0 Request Reference 0x0 Individuelt referencenummer for parametreringsopgave, afspejles i parametersvaret Request ID 0x0 SEW MOVILINK -tjeneste Axis 0x00 Akse-nummer; 0 = enkeltakse No. of Parameters 0x0 parameter Attribute 0x0 MOVILINK -tjeneste Read Parameter No. of Elements 0x00 0 = tilgang til direkte værdi, intet underelement 6 til Parameter Number 0x06C MOVILINK indeks 800 = firmwareversion 8 til 9 Subindex 0x0000 Underindeks 0 Hente parametersvar: Tabellen viser kodningen af Read.req -brugerdata ene med angivelse af DPV-Header : DPV-Header Tjeneste: Read.request Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårligt, (evalueres ikke) Index Indeks for datasæt: Konstant indeks Length 0 Maks. længde på svar-buffer i DPV-master ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

120 0 I 0 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DPV Positivt MOVILINK -parametreringssvar: I nedenstående tabeller vises Read.res -brugerdata ene med parametreringsopgavens positive svardata. Som eksempel returneres parameterværdien for indeks 800 (firmware-version). DPV-Header Tjeneste: Read.request Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårligt, (evalueres ikke) Index Indeks for datasæt: Konstant indeks Length 0 0 byte brugerdata for opgave-buffer Byte Field Value Beskrivelse 0 Response Reference 0x0 Afspejlet referencenummer for parametreringsopgave Response ID 0x0 Positivt MOVILINK -svar Axis 0x00 Afspejlet akse-nummer: 0 for enkeltakse No. of Parameters 0x0 parameter Format 0x Parameterformat: Dobbeltord No. of values 0x0 værdi 6 til Value Hi 0xC Parameterdel med højere værdi 8 til 9 Value Lo 0x89 Parameterdel med lavere værdi Dekodning: 0x C 89 = 899 dec Firmware-version Eksempel på skrivning af en parameter via MOVI- LINK (skrivning af en parameter via DPV) I nedenstående tabeller vises som eksempel opbygningen af tjenesterne Write og Read for ikke-flygtig (non-volatile) skrivning af værdien til IPOS-variablen H0 (parameter-indeks 000). Hertil anvendes MOVILINK -tjenesten Write Parameter volatile. DPV-Header Tjeneste: Read.request Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårligt, (evalueres ikke) Index Indeks for datasæt: Konstant indeks Length 6 6 byte brugerdata for opgave-buffer Byte Field Value Beskrivelse 0 Request Reference 0x0 Individuelt referencenummer for parametreringsopgaven, afspejles i parametersvaret Request ID 0x0 SEW MOVILINK -tjeneste Axis 0x00 Akse-nummer; 0 = enkeltakse No. of Parameters 0x0 parameter Attribute 0x0 MOVILINK -tjeneste Write Parameter volatile No. of Elements 0x00 0 = tilgang til direkte værdi, intet underelement 6 til Parameter Number 0xAF8 Parameter indeks 000 = IPOS-variabel H0 8 til 9 Subindex 0x0000 Underindeks 0 0 Format 0x Dobbeltord No. of values 0x0 Ændring af parameterværdi til Value HiWord 0x0000 Del med højere værdi af parameterværdien til Value LoWord 0x0BB8 Del med lavere værdi af parameterværdien Efter afsendelsen af Write.request modtages Write.response. Hvis der ikke under behandlingen af parameterkanalen opstod nogen statuskonflikt, modtages et positivt Write.response. I modsat fald er statusfejlen angivet i Error_code_. 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

121 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DPV I 0 0 Hente parametersvar I nedenstående tabeller vises kodningen af Write.req -brugerdata ene med angivelse af DPV-Header. DPV- Header Byte Field Value Beskrivelse Function_Num Read.req Slot_Number X Slot_Number not used Index Index of data set Length 0 Maximum length of response buffer in DP-Master Positivt svar på "Write Parameter volatile" DPV-Header Tjeneste: Read.response Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårligt, (evalueres ikke) Index Indeks for datasæt: Konstant indeks Length byte brugerdata i svar-bufferen Byte Field Value Beskrivelse 0 Response Reference 0x0 Afspejlet referencenummer fra parametreringsopgaven Response ID 0x0 Positivt MOVILINK -svar Axis 0x00 Afspejlet akse-nummer, 0 for enkeltakse No. of Parameters 0x0 parameter Return-koder ved parametreringen Negativt parametersvar I nedenstående tabeller vises kodningen af et negativt svar (response) på en MOVILINK -tjeneste. Ved det negative svar sættes bit i Response ID DPV-Header Tjeneste: Read.response Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårligt, (evalueres ikke) Index Indeks for datasæt: Konstant indeks Length 8 8 byte brugerdata i svar-bufferen Byte Field Value Beskrivelse 0 Response Reference 0x0 Afspejlet referencenummer fra parametreringsopgaven Response ID 0xC0 Negativt MOVILINK -svar Axis 0x00 Afspejlet akse-nummer, 0 for enkeltakse No. of Parameters 0x0 parameter Format 0x Fejl No. of values 0x0 fejlkode 6 til Error value 0x08 MOVILINK Return-Code f.eks. ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x (se tabel MOVILINK Return-Codes for DPV) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

122 0 I 0 Funktion feltfordelere Parametrering via PROFIBUS-DPV MOVILINK -parametersvar I nedenstående tabel vises de Return-Codes, som sendes retur fra MQP i tilfælde af fejlbehæftet DPV-parametertilgang. MOVILINK Return-Code (hex) 0x080 0x08 0x08 0x08 0x08 0x08 0x086 0x08 0x088 0x089 0x08A 0x08B 0x08C 0x08D 0x08E 0x08F 0x080 0x08 0x08 0x08 0x08 0x00 0x060 0x00 Beskrivelse Ulovligt indeks, parameter-indeks findes ikke i modulet Funktion/parameter ikke implementeret Kun læsetilgang tilladt Parameterspærre er aktiv Fabriksindstilling er aktiv Værdi for parameter for stor Værdi for parameter for lille Nødvendigt optionskort mangler Fejl i system-software Parametertilgang kun via RS-8-proces-grænseflade Parametertilgang kun via RS-8-diagnose-grænseflade Parameter er adgangsbeskyttet Regulatorspærre er nødvendig Utilladelig værdi for parameter Fabriksindstilling er aktiveret Parameter er ikke gemt i EEPROM Parameter kan ikke ændres med frikoblet udgangstrin / reserveret Reserveret Reserveret Parameter må kun ændres ved IPOS-program stop Parameter må kun ændres med frakoblet Autosetup Forkert kodning af management- og reserveret-byte Kommunikationsfejl mellem omformersystem og feltbus-optionskort Timeout i underforbindelsen (f.eks. under Reset eller ved Sys-Fault) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

123 Funktion feltfordelere Betydning af LED-indikeringen I Betydning af LED-indikeringen PROFIBUS-grænsefladen MQP har LED er beregnet til diagnoseformål: LED "RUN" (grøn) til indikering af normal driftsstatus. LED "BUS-F" (rød) til indikering af fejl på PROFIBUS-DP. LED "SYS-F" (rød) til indikering af systemfejl på MQP resp. MOVIMOT MQP PROFIBUS DP RUN BUS-F SYS-F DI0 DI DI DI DI DI Status for LED en "RUN" (grøn) RUN BUS-F SYS-F Betydning Fejlafhjælpning ON x x MQP-modul-hardware OK. ON OFF OFF Korrekt MQP-drift. MQP en er i færd med at udveksle data med DP-master en (dataexchange) og MOVIMOT. OFF x x MQP en er ikke driftsklar. V DC -forsyning mangler. Blinker x = vilkårlig status x x PROFIBUS-adressen er indstillet højere end. 9AXX V DC -spændingsforsyningen kontrolleres. MQP en indkobles igen. Optræder fejlen flere gange, udskiftes modulet. Kontrollér den indstillede PRO- FIBUS-adresse på MQP en ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

124 0 I 0 Funktion feltfordelere Betydning af LED-indikeringen Status for LED en "BUS-F " (rød) RUN BUS-F SYS-F Betydning Fejlafhjælpning ON OFF x MQP en er i færd med at udveksle data med DP-master en (data exchange). ON Blinker x Baud-raten detekteres, men der sker ingen adressering fra DPmaster en. MQP en er enten ikke projekteret i DP-master en eller også er den forkert projekteret. ON ON x Forbindelsen til DP-master en er afbrudt. MQP en detekterer ingen baudrate. Bus-afbrydelse. DP-master en er ude af drift. Kontrollér projekteringen af DPmaster en. Kontrollér PROFIBUS-DP-tilslutningen på MQP en. Kontrollér DP-master en. Kontrollér samtlige kabler i det aktuelle PROFIBUS-DP-net. x = vilkårlig status Status for LED en "SYS-F" (rød) RUN BUS-F SYS-F Betydning Fejlafhjælpning x x OFF Normal driftsstatus MQP en er i færd med at udveksle data med de tilsluttede MOVIMOT x x Blinker konstant MQP en befinder sig i fejlstatus. I MOVITOOLS-statusvinduet vises der en fejlmeddelelse. Vær opmærksom på den aktuelle fejlbeskrivelse (se fejlliste). x x ON MQP en udveksler ikke data med de tilsluttede MOVIMOT. MQP en er ikke konfigureret eller de tilsluttede MOVIMOT svarer ikke. Service-afbryderen på feltfordelerenstårpåoff. Kontrollér RS-8-ledningsføringen mellem MQP og de tilsluttede MOVIMOT samt spændingsforsyningen til MOVIMOT. Kontrollér, om de på MOVIMOT indstillede adresser stemmer overens med de i IPOS-programmet (kommando "MovcommDef") indstillede adresser. Kontrollér, om IPOS-programmet er startet. Kontrollér indstillingen af serviceafbryderen på feltfordeleren. x = vilkårlig status ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

125 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Idrifttagningsforløb I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME. Idrifttagningsforløb. Installationen af MME kontrolleres.. Data-T-konnektoren tilsluttes til busmodulets datatilslutning.. Dataledningerne tilsluttes til data-t-konnektoren.. Bustermineringsmodstandene installeres på den sidste busenhed. Hvis MME befinder sig for enden af et PROFIBUS-segment, foretages tilslutningen kun via den indgående ledning. For at undgå forstyrrelser i bussystemet på grund af reflektioner osv., skal PRO- FIBUS-segmentet ved den fysisk set første og sidste enhed termineres med bustermineringsmodstande. Dette gøres ved at montere afslutnings-konnektoren på de to yderenheder (ikke-benyttet tilslutning på data-t-konnektoren).. PROFIBUS-adresse indstilles på MME (se kapitel "Indstilling af PROFIBUS-DPadresse"). 6. MME projekteres (konfigureres og parametreres) (se kapitel "Projektering af MME").. Forsyningsspændingen til DP-master en kobles til (følg dokumentationen til Deres DP-master). 8. DP-master en bringes i driftsstatus RUN (følg dokumentationen til Deres DP-master). 9. Forsyningsspændingen til MME kobles til ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

126 I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Idrifttagningsforløb Opstartforløb Kompakt MOVIMOT MME Nedenstående diagram viser opstartforløbet for MME: Forsyningsspændingen til MME indkobles MME sætter udgange på "0" og overtager den indstillede P ROFIBUS -DP - adresse LE D er "DV V-NS ", "DC V-S " lyser, "BF" blinker rødt Motorstarter modtager projekteringsdata fra DP -master en S temmer projekteringsdata overens med den virkelige opbygning? Nej Ja LE D en "B F " bliver grøn, ind- og udgange er frikoblet, dataudveksling er mulig Afhjælpning: Projekteringsdata tilpasses til opbygning eller omvendt Driftsklar 060ADA 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

127 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Indstilling af PROFIBUS-DP-adresse, I 0. Indstilling af PROFIBUS-DP-adresse, MME leveres fra fabrikken med PROFIBUS-adresse 6. PROFIBUS-adressen kan indstilles som følger: Indstillingen af PROFIBUS-adressen foretages med adressestikket. Nedenstående figur viser opbygningen af adresseringsstikket: [] [] 8 6 [] 6 [] Hætte [] DIP-switch [] Omløber Hvis det er nødvendigt, skrues adresseringsstikket ud af MME. Omløberen [] på stikket skrues på og DIP-switch en [] trækkes ud. Med DIP-switch en indstilles den ønskede PROFIBUS-DP-adresse ( til ). Som eksempel viser nedenstående figur indstillingen af adresse 9. ON DIP-switch en [] skydes igen ind i hætten [] og omløberen [] skrues fast AXX 9AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

128 I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Indstilling af PROFIBUS-DP-adresse, Adresseringsstikket sættes fast på adresseringsgrænsefladen på MME. 0AXX MME indlæser kun PROFIBUS-DP-adressen automatisk og gemmer denne permanent, hvis DCV-NS er indkoblet eller kommandoen "Genstart" er afgivet. Herefter behøves identifikationsstikket først igen, hvis PROFIBUS-DP-adressen ønskes ændret. Med påsat identifikationsstik kan PROFIBUS-DP-adressen ikke overskrives med datasæt. Ugyldig adresse Vigtigt: Hvis identifikationsstikket med den ugyldige adresse påsættes efter indkobling af DCV-NS, udfører MME automatisk fabriksgrundindstillingen én gang! Yderligere oplysninger om fabriksgrundindstillingen findes i kapitlet "Fabriksgrundindstillinger". Hvis identifikationsstikket med den ugyldige adresse påsættes inden indkobling af DCV-NS, så melder MME "Gruppefejl" og "Forkert parameterværdi". 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

129 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Projektering af Kompakt MOVIMOT MME I 0. Projektering af Kompakt MOVIMOT MME Projektering med GSD-fil Ved hjælp af GSD-filen integreres MME som standard-slave i Deres system. GSD-filen kan downloades via internettet fra følgende adresse: Følgende GSD-filer kan downloades: SIEM 80AF.GSG (Deutsch) SIEM 80AF.GSE (English) Vigtigt: Deres projekteringsværktøj skal understøtte GSD-filer, rev., f.eks. som STEP V.+Service-Pack og højere! 6 Integrering af GSD-fil i projekterings-softwaren Projektering med software "Switch ES" motorstarter Nedenstående tabel beskriver, hvorledes GSD-filen integreres i SIMATIC S eller SI- MATIC S (COM PROFIBUS). Trin STEP, fra og med V.+SP COM PROFIBUS, fra og med V.0 Start STEP og aktivér i HW-Konfig menukommandoen "Extras Neue GSD-Datei installieren" (Ekstra-funktioner Installere ny GSD-fil). Vælg i den efterfølgende dialog den GSD-fil, som skal installeres, og bekræft med OK. Resultat: Feltenheden vises i hardware-kataloget i mappen PROFIBUS-DP. Indsæt fra hardware-kataloget MME under»weitere Feldgeräte/Schaltgeräte/Motorstarter/ECOFAST «(øvrige feltmoduler/koblingsmoduler/motorstartere/ecofast ) på PROFIBUS. Konfigurér MME med STEP (se integreret hjælp i STEP ). Kopiér GSD-filen fra ECOFAST over i COM PROFIBUS-mappen:...COMPB**\GSD (forindstilling) Bitmap-filen kopieres over i mappen:...compb**\bitmaps **: Afhængigt af COM PROFIBUS-version Start COM PROFIBUS og aktivér menukommandoen "Datei GSD-Datei einlesen" (Fil Indlæse GSD-fil). Resultat: MME vises i hardware-kataloget under slave-projektering. Konfigurér MME med COM PROFIBUS (se integreret hjælp i COM PROFIBUS). MME kan også projekteres med softwaren "Switch ES" motorstarter. Med PROFIBUS- DP er der her muligheder: Stand-Alone-program på PC / PU med PROFIBUS-DP-styring Integrering med objektmanageren (OM) i STEP Udførlige oplysninger om "Switch ES" findes i den tilhørende dokumentation fra firmaet Siemens ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

130 I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME. Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME Styrefunktion MME anvendes til at styre motoromdrejningsallet. MME muliggør applikationer, som tidligere blev realiseret med polomkobbelbare motorer og såkaldte "Dahlander-motorer" med mindst omdrejningstal. Registrering af motorpoltal Det er muligt at tilslutte -, - og 6-polede asynkrone vekselstrømsmotorer. MME registrerer automatisk selv det rigtige motorpoltal på basis af parametrene "Dimensioneringsfrekvens" og "Dimensioneringsomdrejningstal". Omdrejningstal MME har Rampe til soft-start og soft-stop. 6 omdrejningstal, som indstilles i udgangenes procesbillede (proces image). Omdrejningstallene kobles af bit en "Krybegang" i PO eller af indgangsaktionen "Krybegang" (krybegang = 0 svarer til f (n) aktiv, krybegang = svarer til f (n) aktiv). Disse signaler er "OR"-koblede (dvs. er eller -funktioner). af "reduktionsfaktoren" ( bit i PO resp. i datasæt 68). Reduktionsfaktoren angiver, omkring hvilken faktor setpunkt-værdien ligger med den parametrerede setpunktværdi f, f (n, n). Ved valg af motor er det vigtigt at undersøge, om motoren rent faktisk er egnet til drift med frekvensomformer! Reduktionsfaktor Nedenstående figur viser, hvordan reduktionsfaktoren fungerer: Setpunkt n,0 x (n - n) + n Krybegang = 0 n,0 x n 0, x (n - n) + n Krybegang = 0, x n 06ADA n setpunkt f, n setpunkt f Mulige reduktionsfaktorer: Reduktionsfaktor Bit Bit Bit 0, , , 0 0 0,6 0 0, 0 0 0, 0 0, 0 0, 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

131 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME I 0 Eksempel Eksempel: Start med motor ON på "hurtigt" Omskiftning efter sekunder fra "hurtigt" til "langsomt"; omskiftning med bit "krybegang", reduktionsfaktor = Parameter: f (n) = 0 Hz, starttid f = 0 s, stoptid f = s, f (n) = Hz, starttid f og stoptid f ikke relevant for eksemplet f/hz 0 Hurtigt, n Soft-start "hurtigt" Hurtigt Omskiftning til "langsomt" Soft-start "hurtigt" 6 Langsomt 8 Langsomt, n Start 9 t/s 0 S tarttid f Stoptid f n setpunkt f n setpunkt f 068ADA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

132 I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME Beskrivelse af omformerparametrene for "Styrefunktion" Dimensioneringseffekt Den på motorens typeskilt angivne dimensionerede effekt (dvs. mærkeeffekt). Indstillingsområde: Afhænger af effektklasse og dimensioneringsspænding (dvs. mærkespændingen) iht. til nedenstående tabel: Dimensioneringsspænding Effektområde (0,6 A til A) 0 V AC 0, kw til 0, kw V AC 0, kw til, kw 00 V AC 0, kw til,kw 80 V AC 0, kw til, kw Dimensioneringsspænding Den på motorens typeskilt angivne dimensionerede spænding (dvs. mærkespænding). Indstillingsområde: 0 V AC, V AC, 00 V AC, 80 V AC Dimensioneringsfrekvens Den på motorens typeskilt angivne dimensionerede frekvens (dvs. mærkefrekvens). Indstillingsområde: 0 Hz, 60 Hz Dimensioneringsomdrejningstal Det på motorens typeskilt angivne dimensionerede omdrejningstal (dvs. mærkeomdrejningstal). Indstillingsområde: 00 omdr./min til 600 omdr./min Nedenstående tabel viser, hvilke parametre der er afhængige af hinanden og hvordan de skal indstilles: Afhængige parametre Setpunkt fo (f setp ) Dimensioneringsfrekvens Dimensioneringsomdrejningstal Indstilling f maks =0 f=0 > 00 /min f maks =80 f=60 > 800 /min ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

133 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME I 0 Maksimalfrekvens f maks Maksimal frekvens. Her gælder: f (n) mindre end eller lig med f (n) mindre end eller lig med f maks (f f f maks ) Indstillingsområde: 0, Hz til 00 Hz OBS! På to-polede motorer begrænses f maks af sikkerhedsmæssige årsager: Ved en dimensioneret frekvens på 0 Hz til maks. 0 Hz Ved en dimensioneret frekvens på 60 Hz til maks. 80 Hz Setpunkt f (n) / f (n) Setpunkter for omdrejningstal og omdrejningstal f (n): "Hurtigt" f (n): "Langsomt" Her gælder: f (n) mindre end eller lig med f (n) mindre end eller lig med f maks (f f f maks ) Indstillingsområde: 0, Hz til00 Hz Nedenstående tabel viser, hvilke parametre der er afhængige af hinanden og hvordan de skal indstilles: Afhænge parametre Setpunkt fo (f maks ) Setpunkt f (n) Setpunkt f (n) Indstilling n n f maks Starttid f/f Rampe for start med setpunkt-værdierne f/f (n/n). Indstillingsområde: 0 til sekunder OBS! Den indstillede tid refererer til en frekvensændring på 0 Hz Stoptid f/f Rampe for stop med setpunkt-værdierne f/f (n/n). Indstillingsområde: 0 til sekunder OBS! Den indstillede tid refererer til en frekvensændring på 0 Hz ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

134 I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME Reguleringsmåder U/f-karakteristik (forindstilling) En asynkron vekselstrømsmotor afgiver et konstant drejningsmoment, når den modtager en konstant magnetisk flux. Dette opnås ved et konstant forhold U/f. Dette konstante forhold kan sikres indtil dimensioneringsfrekvensen med den hertil svarende dimensioneringsspænding. Ved højere omdrejningstal end det dimensionerede omdrejningstal er dette ikke længere muligt, idet det ikke er muligt at forøge spændingen. Dette ytrer sig ved, at drejningsmomentet (M~/f) reduceres. Nedenstående figur anskueliggør principppet: U, M Drejningsmoment konstant Drejningsmoment ~ /f Dimensioneringsfrekvens Dimensioneringsmoment Dimensioneringsspænding Setpunkt f maks 069ADA Bemærk: U/f-reguleringen anvendes til - og 6-polede motorer. VFC-regulering Ved fluxreguleringen beregnes den aktuelle magnetiske flux i motoren på basis af de målte motorstrømme. Det er derfor nødvendigt at kende motorens tekniske data.. Bemærk: VFC-reguleringen anvendes til -polede motorer. -kvadrant-drift (forindstilling) -kradrant-drift muliggør aktiv bremsning af asynkron-motoren under generatorisk deceleration. I dette tilfælde trækkes motoren af maskinen. Ved konstant at reducere udgangsfrekvensen opretholdes den generatoriske tilstand indtil stilstand. Drivstationen bremser så med konstant drejningsmoment. Ved -kvadrant-drift (Q-drift) uden bremse er bremsemodstanden indbygget i motorens klemkasse. På motorer med bremse anvendes bremsespolen som bremsemodstand. DC-bremsedrift (er kun en fornuftig løsning til standsning af drivstationer med lille egenfriktion og stor svingmasse) Ved denne driftsform føres der jævnstrøm ind i motorviklingerne, hvorved der genereres et bremsemoment i motoren. ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

135 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME I 0 Indstilling af omformerparametrene for "Styrefunktion" Meddelelser, aktioner og måleværdier Indstillingerne af omformerparametrene fremgår af nedenstående tabel: Omformerparameter Forindstilling Indstillingsområde Dimensioneringseffekt, kw 0, kw til, kw Dimensioneringsspænding 00 V 0 V, V, 00 V, 80 V Dimensioneringsfrekvens 0 Hz 0 Hz, 60 Hz Dimensioneringsomdrejningstal 00 omdr./min 00 til 600 omdr./min Opløsning: omdr./min Reguleringsmåde U/ f-karakteristik + Q-drift U/f-karakteristik + Q-drift U/f-karakteristik + DC-bremse VFC-regulering + Q-drift VFC-regulering + DC-bremse Maksimal-frekvens f maks 0 Hz 0 til 00 Hz Opløsning: 0, Hz Setpunkt f (n) 0 Hz 0, til 00 Hz Opløsning: 0, Hz Setpunkt f (n) Hz 0, til 00 Hz Opløsning: 0, s Starttidf s 0tils Opløsning: 0, s Starttidf s 0tils Opløsning: 0, s Stoptid f s 0 til s Opløsning: 0, s Stoptid f s 0 til s Opløsning: 0, s På -polede motorer er indstillingsområdet af sikkerhedsmæssige årsager begrænset til maks. 0 Hz. Omformeren leverer følgende meddelelser, aktioner og måleværdier: Meddelelser, aktioner: Meddelelse Aktion Blokeringstid aktiv Stop aktiv Start aktiv Netspænding mangler Udkobling Strømbegrænsning aktiv Setpunkt-værdi = aktuel værdi Generatorisk motordrift Mellemkredsspænding for høj Udkobling Kun med aktiveret ON-kommando sættes "Gruppefejl". Måleværdier Reagerer ved, I emaks Måleværdier Udgangsfrekvens Beskrivelse 0 til 00 Hz Opløsning: 0, Hz ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

136 I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME Modusovervågning Datakanaler: MME har forskellige datakanaler: [] [] 96AXX [] Digital-indgange Styring fra lokal styreplads i modus Manuelt lokalt". Indgangsaktionerne "Motor HØJRE", "Motor VENSTRE" er parametreret. [] Lokal omformergrænseflade Styring i modus "Manuelt lokalt" (f.eks. med PC) [] Feltbus Styring med PLC i modus "Automatik" Styring i modus "Manuelt bus" (f.eks. med PC) Styring via den tilhørende datakanal afhænger af den valgte driftsform (modus). [] Driftsformer (modi) Der skelnes mellem følgende driftsformer (modi): Modus "Automatik" StyringafMMEerkunmuligmedPLCviafeltbus. Modus "Manuelt bus" Styring af MME er kun mulig via feltbus (f.eks. med PC). Modus "Manuelt lokalt" Styring af MME er mulig: via den lokale omformergrænseflade (f.eks. med PC) fra lokal styreplads via digital-indgange IN./ for "Motor HØJRE", "Motor VENSTRE, f.eks. med omskiftermodul (fra teststik-sæt) eller med eksterne omskiftere. Forudsætning: Modus "Manuelt lokalt" skal være indstillet. 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

137 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME I 0 Indstilling af modus "Manuelt lokalt" for en lokal styreplads på digital-indgangene IN./ Modus "Manuelt lokalt" kan indstilles på følgende måde: F.eks. med en PC via den lokale omformergrænseflade. Parametrér indgangs-n-aktionerne "Motor HØJRE" og "Motor VENSTRE". Fjern derefter PC-forbindelsen for at aktivere styringen via digital-indgangene. Med teststik (fra et teststik-sæt) på den lokale omformergrænseflade. Ved registrering af teststikket skifter MME til modus "Manuelt lokalt". Digital-indgangene IN. og IN. konfigureres med indgangsaktionerne "Motor HØJRE" (IN.) og "Motor VEN- STRE" (IN.), uafhængigt af disses parametrering. Med en digital-indgang, hvortil der tilsluttes en omskifter for omskiftning til modus "Manuelt lokalt". Denne digital-indgang skal så parametreres med indgangs-n-aktion "Modus manuelt lokalt". Herefter resterer der så kun én digital-indgang for "Motor- HØJRE" eller "Motor VENSTRE". Sammenhænge mellem driftsformerne (modi) og de forskellige styringsopgaver Følgende tabel anskueliggør sammenhængene mellem driftsformerne (modi) og de forskellige styringsopgaver: Styringsopgave Styring via Modus "Automatik" Styring Parametrering PLC PC / PU Grænseflade PLC PC / PU Grænseflade Kommandoer PLC Diagnose, måleværdier, læse statistik PC / PU Grænseflade PLC PC / PU Grænseflade Bortset fra fabriksgrundindstillling og genstart Tilladt funktion Modus "Manuelt bus" Modus "Manuelt lokalt" Forbindelsesovervågning Forbindelsesovervågningen er aktiv i modus "Manuelt bus" og "Manuelt lokalt". Her skal der inden for sekunder sendes mindst ét skrivende datasæt. Ellers frakobler MME med meddelelsen "Forbindelsesafbrydelse i modus manuelt". Hvis De ikke ønsker at sende kommandoer eller styrekommandoer, kan De f.eks. sende et "tomt" datasæt. Hertil anvendes det tomme datasæt 9 "Kommando". Her udfyldes så blot koordinationen tilsvarende og kommandoerne sættes til "0" ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

138 I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME Basisparametre Basisparametre er "centrale" parametre, som kræves af flere omformerfunktioner. Antallet af omformerfunktioner og effektklassen afhænger af omformerudførelsen og kan ikke parametreres. Følgende kan parametreres: Den på motorens typeskilt angivne dimensioneringsstrøm (strømgrænseværdier, asymmetri, termisk motormodel) Last-type (asymmetri, termisk motormodel) Nulspændingssikkerhed (termisk motormodel, temperatursensor) Beskrivelse af omformerparameter "Basisparametre" Dimensioneret driftsstrøm Her indlæses den på motorens typeskilt angivne dimensioneringsstrøm. Dimensioneringsstrømmen skal altid indstilles for at sikre motorbeskyttelsen! Særlige forhold: I MME er den dimensionerede driftsstrøm fra fabrikken forindstillet til den maksimale værdi. Dette muliggør test af motoren uden feltbus. I GSD og i softwaren "Switch ES" er den dimensionerede driftsstrøm af sikkerhedsgrunde forindstillet til den minimale værdi. Ved projekteringen er det derfor nødvendigt at parametrere denne værdi. Manglende parametrering vil ellers bevirke, at MME ved den første start udløser fejl på grund af overbelastning. Last-type Her skal det altid vælges, at MME skal beskytte en -faset forbruger. Ved -faset last er funktionen asymmetridetektering aktiveret. De fasestrømme sammenlignes med hinanden. Ved -faset last er funktionen asymmetridetektering deaktiveret! Parameteren "Lasttype = -faset" afvises dog ikke af MME, men det er kun selve asymmetridetekteringsfunktionen, som deaktiveres. 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

139 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME I 0 Gruppediagnose Med denne parameter bestemmes det, om diagnosen via PROFIBUS-DP (fejltype) skal frikobles eller spærres. Nulspændingssikkerhed Med denne omformerparameter bestemmes det, om den seneste overbelastningsmeddelelse Overbelastning Ingen overbelastning skal bibeholdes ved udfald af forsyningsspændingen. Indstillinger af basisparametrene: Af nedenstående tabel fremgår indstillingerne af basisparametrene: Omformerparameter Forindstilling Indstillingsområde Dimensioneret driftsstrøm Effektklasse (0, kw til, kw),0 A Opløsning: 0 ma 0,6 A til,0 A Last-type -faset -faset / -faset Nulspændingsikkerhed Ja Ja / nej Motorens dimensioneringseffekt ved 00 V AC ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

140 I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME Termisk motormodel På basis af de målte motorstrømme og omformerparameteren "Dimensioneret driftsstrøm" beregnes motorens viklingstemperatur. Heraf udledes det så, om motoren er overbelastet eller arbejder inden for det normale driftsområde. Korrektionsforholdsregler ved styrefunktionen Ved at ændre frekvensen og dermed også motorens omdrejningstal ændres også omdrejningstallet for motorens ventilatorhjul. Derved ændres ventilatorhjulets køleeffekt i opad- eller nedadgående retning og dermed også motorens dimensioneringseffekt. Dette forhold tages der højde for med den termiske motormodel. Beskrivelse af omformerparameter "Termisk motormodel" Reaktioner ved overbelastning - termisk motormodel Med denne omformerparameter bestemmes det, hvorledes MME skal reagere ved overbelastning: Udkobling uden genstart Udkobling med genstart Advarsel Bemærk: Genstart betyder, at MME med parametreret ON-kommando genstarter automatisk, når fejlårsagen er fjernet (Autoreset). 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

141 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME I 0 Udkoblingsklasse Udkoblingsklassen (CLASS, udløseklasse) angiver den maksimale udløsetid, inden for hvilken en beskyttelsesanordning med en indstillingsstrøm på, gange skal udløse fra kold tilstand (motorbeskyttelse iht. IEC609). Bemærk: På MME skal udkoblingsklassen være indstillet til CLASS 0. Klartid efter udkobling Klartiden efter udkobling er den forindstillede tid til afkøling, efter hvilken der i tilfælde af overbelastning kan foretages en reset. Spændingsudfald i løbet af denne tid forlænger den forindstillede tid tilsvarende, hvis basisparameteren "Nulspændingssikkerhed" er aktiv. Klartiden efter udkobling på grund af overbelastning er på mindst minut. Funktionen "Klartid efter udkobling" kan parametreres og kan forlænges. Anbefalet indstilling: 90 sekunder ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

142 I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME Pausetid Pausetiden er en forindstillet tid til afkøling efter en driftsbetinget udkobling, dvs. ikke udløsning som følge af overbelastning. Når denne tid er udløbet, sættes MME s "termiske hukommelse" på 0 % ved motoropvarmning < 0% reduceres til 0 % ved motoropvarmning 0 % Derved muliggøres hyppige starter (Jogging-drift). Følgende figur anskueliggør afkølingsegenskaberne med og uden pausetid: Motor On Off Uden paus etid Udløsegrænse Motoropvarmning Overbelastningsudløs ning Med paus etid 0% Udløsegrænse Ingen overbelastningsudløs ning Pausetid Pausetid 066ADA Indstillinger for omformerparameteren "Termisk motormodel" I nedenstående tabel vises indstillingerne for omformerparametrene: Omformerparameter Forindstilling Indstillingsområde Omformerparameter Reaktion ved overbelastning Termisk motormodel Udkobling uden genstart Udkobling uden genstart Udkobling med genstart Advarsel Klartid efter udkobling 90 sekunder minut til 0 minutter Pausetid 0 0 til sekunder ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

143 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME I 0 Meddelelser og aktioner, måleværdier og statistikdata Omformerfunktionen "Termisk motormodel" leverer følgende meddelelser, aktioner, måleværdier og statistikdata: Meddelelser og aktioner Meddelelse Aktion Termisk motormodel Overbelastning Overbelastning udkobling Udkobling (der foreligger en overbelastning) Pausetid aktiv Afkølingstid aktiv Måleværdier og statistikdata Måleværdier Beskrivelse Resterende afkølingstid Fasestrøm I L akt Aktuel fasestrøm fase Fasestrøm I L akt Aktuel fasestrøm fase Fasestrøm I L akt Aktuel fasestrøm fase Motoropvarmning Aktuel motoropvarmning i % Statistikdata Beskrivelse Seneste udløsestrøm Motorstrøm I maks Forebyggende diagnose Antal overbelastningsudløsninger Maksimal udløsestrøm Fasestrøm I L maks Maksimal fasestrøm fase Fasestrøm I L maks Maksimal fasestrøm fase Fasestrøm I L maks Maksimal fasestrøm fase ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

144 I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME Temperatursensor Temperatursensorerne er placeret direkte i motorens statorvikling. De anvendes til direkte overvågning af temperaturen i motorviklingerne. Derved registreres det, om motoren arbejder normalt eller er overbelastet. Beskrivelse af omformerparameter "Temperatursensor" Temperatursensor Denne parameter kan deaktiveres, hvis der ikke findes nogen temperatursensor i motoren. Tilsvarende kan parameteren aktiveres, hvis motoren er udstyret med en temperatursensor. Der understøttes typer temperatursensorer: Thermocklick (termokontakt TH): Der er her tale om en kontakt, som bryder ved en bestemt viklingstemperatur. PTC-type A (termoføler TF): Der er her tale om en termistor med en defineret karakteristik iht. VDE 0660-del 0 og 0. Indstillingsområde: Deaktiveret (= fabriksindstilling) Thermoclick (termokontakt TH): Kontakt med fast indkoblingstemperatur PTC-type A (termoføler TF): Termistor med fast modstandsområde Bemærkninger: Vi anbefaler, at der til motoren vælges indstillingen "Thermoclick" (termokontakt TH) eller "PTC-type A" (termoføler TF). Hvis der parametreres "Deaktiveret", ignoreres følgende parametre: Reaktion med overbelastnings-temperatursensor Temperatursensor-overvågning Hvis der parametreres "Thermoclick" (termokontakt TH"), skal følgende parameter deaktiveres: Temperatursensor-overvågning Vigtigt: Temperatursensorkredsen er galvanisk forbundet med "Forsyningsspænding V DC ikke koblet". ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

145 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME I 0 Reaktion med overbelastnings-temperatursensor Med denne parameter bestemmes det, hvordan MMe skal reagere med overbelastnings-temperatursensor og ved aktivering af temperatursensor-overvågningen: Udkobling uden genstart Udkobling med genstart Advarsel Bemærk: Genstart betyder, at MME med parametreret ON-kommando genstarter automatisk, når fejlårsagen er fjernet (Autoreset). Temperatursensor-overvågning Med denne omformerparameter bestemmes det, om temperatursensorledningen skal overvåges med henblik på afbrydelse og kortslutning. Indstillingsområde: Ja/nej Omformerparameter temperatursensor-indstillinger: I nedenstående tabel vises indstillingerne for omformerparametrene. Omformerparameter Forindstilling Indstillingsområde Temperatursensor Deaktiveret Deaktiveret Thermoclick PTC-type A Reaktion med overbelastningstemperatursensor Udkobling uden genstart Udkobling uden genstart Udkobling med genstart Advarsel Temperatursensor-overvågning Ja Ja/nej Meddelelser og aktioner: Omformerfunktionen "Temperatursensor" leverer følgende meddelelser og aktioner: Meddelelse Aktion Temperatursensor overbelastning Temperatursensor trådbrud Temperatursensor kortslutning Overbelastning udkobling Udkobling (der foreligger OVERBELASTNING, trådbrud eller kortslutning) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

146 I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME Strømgrænseværdier Ved hjælp af motorstrømmen og strømgrænseværdierne kan der drages slutninger med hensyn til forskellige anlægstilstande: Anlægstilstand Strømværdi Beskyttelse ved hjælp af: Anlægget kører tungt, f.eks. på af en lejeskade; anlægget kører lettere, f.eks. fordi det materiale, som anlægget forarbejder eller håndterer, er sluppet op. Strømmen er større eller mindre end normalt Strømgrænseværdier Anlægget er blokeret. Der går en meget høj strøm Blokeringsbeskyttelse Motor kører i tomgang, f.eks. på grund af skade på anlægget. Der går en meget lille strøm (< 8, % af I e ) Nulstrømsdetektering Beskrivelse af omformerparameteren "Strømgrænseværdier" Øvre / nedre strømgrænseværdi Der kan indlæses en øvre og / eller nedre strømgrænseværdi. Eksempel: "Omrøringsmateriale for sejt", dvs. den øvre strømgrænseværdi overskrides. "Tomgang, fordi drivrem er knækket", dvs. den nedre strømgrænseværdi underskrides. Bemærk: Strømgrænseværdierne træder af hensyn til opstarten først i funktion efter udløb af opstartperioden. Over- eller underskrides strømgrænseværdierne, reagerer MME enten med at koble ud eller med en advarsel. Indstillingsområde for den nedre strømgrænseværdi: 8,% til 00% af den dimensionerede driftsstrøm Indstillingsområde for den øvre strømgrænseværdi: 0% til 0% af den dimensionerede driftsstrøm Reaktion ved over- eller underskridelse af strømgrænseværdierne Med denne omformerparameter bestemmes det, hvorledes MME skal reagere ved overeller underskridelse af strømgrænseværdierne: Advarsel Udkobling 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

147 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME I 0 Blokeringsstrøm Hvis blokeringsstrømmen overskrides, detekterer MME en blokering. Fra og med dette tidspunkt startes blokeringstidsovervågningen, hvis varighed bestemmes af blokeringstiden. Bemærk: Hvis der efter udløbet af blokeringstiden fortsat foreligger en blokering, kobler MME ud. Indstillingsområde: 0% til 000% af den dimensionerede driftsstrøm. Anbefalet indstilling: 0% Blokeringstid Den tid, hvor der må foreligge en blokering uden udkobling. Efter udløbet af blokeringstiden og med fortsat blokering kobler MME ud. Indstillingsområde: sekund til sekunder. Princip for blokeringsbeskyttelse Nedenstående figur viser princippet for blokeringsbeskyttelsens virkemåde, dvs. samspillet mellem blokeringsstrøm og blokeringstid: Eksempel : Motor kører videre Blokeringsstrøm Blokering Blokering ophævet inden for blokeringstiden Motorstrøm Motor kører videre Blokeringstid t 6 Eksempel : Motor kobles ud Blokeringsstrøm Blokering B lokering fortsætter efter udløb af blokeringstiden 8 9 Motorstrøm Motor kobles ud 0 Blokeringstid t 060ADA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

148 I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME Reaktion ved nulstrømsdetektering Nulstrømsdetekteringen træder i funktion, hvis motorstrømmen i alle faser bliver lavere end 8,% af den dimensionerede driftsstrøm. Med denne omformerparameter bestemmes det, hvorledes MME skal reagere ved detektering af nulstrøm: Advarsel Udkobling Bemærk: Ved indkobling af motoren undertrykkes nulstrømsdetekteringen i ca. sekund! Indstillinger af omformerparameteren "Strømgrænseværdier" I nedenstående tabel vises indstillingerne for omformerparametrene: Omformerparameter Forindstilling Indstillingsområde Reaktion ved over- eller underskridelse Advarsel Advarsel / udkobling af strømgrænseværdierne Nedre strømgrænseværdi 8, % 8,% til 00% Opløsning:, % Øvre strømgrænseværdi, % 0 % til 0% Opløsning:, % Blokeringsstrøm 800 % 0 % til 000 % Opløsning: 0 % Blokeringstid sekund sekund til sekunder Opløsning: 0, sek. Reaktion ved nulstrømsdetektering Udkobling Advarsel/udkobling Meddelelser og aktioner Omformerfunktionen "Strømgrænseværdier" leverer følgende meddelelser og aktioner: Meddelelse Aktion Ie-grænseværdi overskridelse Ie-grænseværdi underskridelse Ie-grænseværdi udkobling Udkobling (der foreligger over-/underskridelse af strømgrænseværdi) Nulstrøm detekteret Nulstrøm udkobling Udkobling (nulstrømsdetektering) Motorblokering udkobling Udkobling (blokeringsbeskyttelse) 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

149 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME I 0 Asymmetri Beskrivelse af omformerparameteren "Asymmetri" Indstillinger for omformerparameteren "Asymmetri" Meddelelser, aktioner og måleværdier Grænseværdi for asymmetri Grænseværdien for asymmetri er den procentuelle asymmetrigrænseværdi, som motorstrømmen må afvige fra de enkelte faser med. Asymmetri foreligger, hvis forskellen mellem den mindste og største fasestrøm er større end den parametrerede asymmetrigrænseværdi. Referenceværdien for evalueringen er den maksimale fasestrøm i en af defaser! Indstillingsområde: 0% til 60% af den dimensionerede driftsstrøm Bemærk: Ved indkobling af motoren undertrykkes asymmetri-evalueringen i ca. 00 millisekunder. Reaktion ved asymmetri Med denne omformerparameter bestemmes det, hvorledes MME skal reagere i tilfælde af asymmetri: Advarsel Udkoblling I nedenstående tabel vises indstillingerne for omformerparametrene: Omformerparameter Forindstilling Indstillingsområde Reaktion ved asymmetri Udkobling Advarsel / udkobling Grænseværdi for asymmetri 0 % 0 % til 60 % Opløsning: 0 % Omformerfunktionen "Asymmetri" leverer følgende meddelelser, aktioner og måleværdier: Meddelelser og aktioner Meddelelse Aktion Asymmetri detekteret Asymmetri udkobling Udkobling (der foreligger asymmetri) Måleværdier Måleværdier Beskrivelse Asymmetri Asymmetri 0 til 00 % Opløsning: % ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

150 I 0 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME Fabriksgrundindstilling Med fabriksgrundindstillingen kan de fra fabrikken foretagne indstillinger genetableres, som MME havde ved leveringen. Med denne funktion er det således muligt at resette MME i tilfælde af forkert parametrering. Genetablering af fabriksgrundindstillingen Fabriksgrundindstillingen kan genetableres på følgende måde: Med kommandoen "Fabriksgrundindstilling". Dette er kun muligt, hvis omformeren er indstillet til modus "Manuelt" og den er spærret. Bemærk: Feltbus-adressen og baud-raten resettes ikke. Ved at påsætte identifikationsstikket med den ugyldige PROFIBUS-DP-adresse (alle DIP-switche på "ON", se nedenstående figur) med pågrykt DCV-NS spænding. Fabriksgrundindstillingen udføres uafhængigt af driftsformen (modus). ON AXX Bemærk: Feltbus-adressen og baud-raten resettes ligeledes. Disse ændringer træder først i funktion efter Power OFF/ON eller kommandoen "Genstart". Efter korrekt udført fabriksgrundindstilling befinder MME sig i modus "Automatik". Meddelelser Denne omformerfunktion leverer følgende meddelelse: Meddelelse Fabriksgrundindstilling genetableret Betydning Alle parametre har nu igen de fra fabrikken indstillede værdier Meddelelses-bit, som kan slettes med "Trip-Reset" 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

151 Idrifttagning af Kompakt MOVIMOT MME Parametrering af Kompakt MOVIMOT MME I 0 Reaktion ved udfald af bus (PROFIBUS-DP) Reaktion ved CPU/master-STOP Med denne omformerparameter bestemmes det, hvorledes MME skal reagere i tilfælde af CPU/master-STOP: Holde seneste værdi Indsætte erstatningsværdi Bemærk: Denne omformerparameter er kun relevant i modus "Automatik".. Erstatningsværdi: I tilfælde af, at bussen falder ud, styres MME af et tilsvarende erstatningsprocesbillede af udgangene. Nedenstående tabel viser fabriksindstillingen: Erstatningsværdi Motor HØJRE Motor VENSTRE Bremse Trip-Reset Nødstart Selvtest Krybegang Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reduktionsfaktor bit 0 Reduktionsfaktor bit Reduktionsfaktor bit Reserveret Bemærk: Denne omformerparameter er kun relevant, hvis "Reaktion ved CPU/master- STOP", "Indsætte erstatningsværdi" er parametreret. For at kunne standse drivstationen i tilfælde af busudfald skal forindstillingen til "Reaktion ved CPU/master-STOP" og "Erstatningsværdi" bibeholdes. Omformerparameter for reaktion ved busudfalds-indstillinger I nedenstående tabel vises indstillingerne for omformerparameten: Omformerparameter Forindstilling Indstillingsområde Reaktion ved CPU/master-STOP Indsætte erstatningsværdi Indsætte erstatningsværdi/ holde seneste værdi Erstatningsværdi 0 6 x (0 eller ) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

152 I 0 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Procesdata og procesbilleder Funktion Kompakt MOVIMOT MME. Procesdata og procesbilleder Definition af procesbillede Procesbilledet (process image) er en komponent i DP-master ens systemhukommelse. Ved starten af det cykliske program overføres indgangenes signalstatus til indgangenes procesbillede. Ved afslutningen af det cykliske program overføres udgangenes procesbillede som signalstatus til DP-slaven. MME med PROFIBUS-DP giver mulighed for følgende procesbillede: Procesbillede (process image) med byte udgange/ byte indgange (6 O / 6 I). Beskrivelse af procesdata og procesbilleder Nedenstående tabel indeholder procesdata og procesbilleder (process images): Procesdata Procesbillede : (6O,DO0.0tilDO.) (6I,DI0.0tilDI.) DO Motor HØJRE Motor VENSTRE Bremse Trip-Reset Nødstart Selvtest 6 Krybegang Ledig DO-. 0 Ledig Ledig Ledig Ledig Reduktionsfaktor bit 0 Reduktionsfaktor bit 6 Reduktionsfaktor bit Ledig DI Klar (Automatik) Motor ON Gruppefejl Gruppeadvarsel Indgang Indgang 6 Indgang Indgang DI-. 0 Motorstrøm I akt-bit0 Motorstrøm I akt-bit Motorstrøm I akt-bit Motorstrøm I akt-bit Motorstrøm I akt-bit Motorstrøm I akt-bit 6 Modus Manuelt lokalt Rampedrift ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

153 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Procesdata og procesbilleder I 0 Kommandoer Kommandoer og deres betydning Med kommandoerne er det muligt at få MME til at udføre bestemte aktioner. Ved hjælp af projekterings-softwaren "Switch ES" kan der sendes følgende kommandoer til MME: Kommando Betydning Trip-Reset Reset og kvittering af fejlmeddelelser Sletning af meddelelsesbit, hvis der ikke foreligger nogen fejlmeddelelse Ingen virkning Slette pointer sletning af statistikdata "Forebyggende diagnose" Logbog Slette udløsninger Sletning af logbog med registrerede fejlårsager Logbog Slette hændelser Sletning af logbog med registrerede advarselsmeddelelser og bestemte aktioner Fabriksgrundindstilling Alle parametre har igen fabriksgrundindstilling bortset fra kommunikationsparametrene. Kun mulig i modus "Manuelt"! Programmere hukommelsesmodul Overførsel af omformerparametrene og kommunikationsparametrene til hukommelsesmodulet Slette hukommelsesmodul Sletning af parametre i hukommelsesmodulet Parametreringsspærre CPU/master ON MME ignorerer parametrering fra master (PLC) Parametreringsspærre CPU/master OFF MME accepterer parametrering fra master (PLC) Nødstart ON Indkobling af omformerfunktionen nødstart Nødstart OFF Udkobling af omformerfunktionen nødstart Modus "Automatik" Styring via PLC; cyklisk og acyklisk buskanal (C) Modus "Manuelt" Styring via PC; acyklisk buskanal (C) Styring via omformergrænseflade Genstart MME udfører ny opstart (virker som Power OFF/ON). Kun mulig i modus "Manuelt"! Meddelelsesbit se tabel på næste side Vigtigt: Kommandoen udføres straks!. Omskiftning fra modus "Manuelt" til "Automatik" er kun mulig, når drivstationen er udkoblet ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

154 I 0 Funktion Kompakt MOVIMOT MME LED-indikering. LED-indikering MME har 8 LED er til diagnoseformål: SF Gruppefejl BF/RUN Feltbusstatus DCV-NS V DC ikke koblet DCV-S V DC koblet STATE Koblingsstatus DEVICE Omformerstatus IN / IN / [] 00AXX LED Status Beskrivelse SF Rød Gruppe-/periferifejl, f.eks. udløsning Off Ingen fejl BF / RUN Rød Busfejl Rød blinker Parametreringsfejl Rød flimrer Fabriksgrundindstilling genetableret (flimrer rødt i sekunder) Rød-grøn skifter Parametreringsfejl ved S-start Grøn Omformer i færd med at udveksle data Gul Omformer ikke initialiseret og busfejl (omformer indleveres til kontrol) Gul-grøn blinker Omformer ikke initialseret og parametreringsfejl (omformer indleveres til kontrol) Off Omformer udveksler ikke data DCV-NS Grøn Ikke koblet forsyningsspænding ok Off Ikke koblet forsyningsspænding ikke ok DCV-S Grøn Koblet forsyningsspænding ok Off Koblet forsyningsspænding ikke ok ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

155 Funktion Kompakt MOVIMOT MME LED-indikering I 0 LED Status Beskrivelse STATE (Koblingsstatus) DEVICE (Omformerstatus) Grøn Grøn blinker Grøn flimrer Off Rød Gul blinker Gul flimrer Grøn Grøn blinker Gul blinker Gul Rød blinker Rød flimrer Rød flimrer i ca. sekunder Rød Off Udgangstrin ON via styring Rampedrift Udgangstrin og bremseudgang ON via indgangsaktion Udgangstrin OFF Koblingsstatus koblingskommando Manuel drift: Forbindelsesafbrydelse Udgangstrin og bremseudgang OFF (via indgangsaktion) Omformer ok og "normal drift" Omformer ikke initialiseret (omformer indsendes til kontrol) Gruppeadvarsel (f.eks. overbelastning,asymmetri) Intern udkobling Selvtest: Der går strøm eller FW-download Selvtest: Der går ingen strøm Fabriksgrundindstilling genetableret Omformer defekt (Kontakt SEW-EURODRIVE Service) Ikke koblet forsyningsspænding < 8 V DC IN / Grøn Digital-indgang : V DC er påtrykt Digital-indgang : V DC er ikke påtrykt Orange Digital-indgang : V DC er ikke påtrykt Digital-indgang : V DC er påtrykt Gul Digital-indgang : V DC er påtrykt Digital-indgang : V DC er påtrykt Off Digital-indgang : V DC er ikke påtrykt Digital-indgang : V DC er ikke påtrykt IN / Grøn Digital-indgang : V DC er påtrykt Digital-indgang : V DC er ikke påtrykt Orange Digital-indgang : V DC er ikke påtrykt Digital-indgang : V DC er påtrykt Gul Digital-indgang : V DC er påtrykt Digital-indgang : V DC er påtrykt Off Digital-indgang : V DC er ikke påtrykt Digital-indgang : V DC er ikke påtrykt Fejl: SF = Gruppefejl BF = Busfejl Frekvensfastlæggelse: Blinker: 0, Hz Flimrer: 8 til 0 Hz Skifter: til 0 Hz ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

156 I 0 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Diagnose med STEP. Diagnose med STEP Udlæsning af diagnosen Længde på diagnosetelegram: Telegramlængden er på maksimalt byte. Muligheder for udlæsning af diagnosen: Automatiseringssystem med DP-master Modul eller register i STEP SIMATIC S/M SFC "DP NRM_DG" Anvendelse Udlæse slave-diagnose (lagres i brugerprogrammets dataområde) Se side Side 60 og følgende sider Eksempel på udlæsning af S-diagnosen med SFC "DP NRM_DG": Nedenfor ses es eksempel på, hvorledes der med SFC udlæses en slave-diagnose for en DP-slave i STEP -brugerprogrammet. Antagelser: For dette STEP -brugerprogram gælder følgende antagelser: Diagnose-adressen lyder 0 (FEH). Slave-diagnosen skal lagres i DB8: Fra og med adresse 0.0, længde byte. Slave-diagnosen består af byte. AWL Forklaring CALL SFC REQ :=TRUE Read-request LADDR :=W#6#FE Diagnose-adresse RET_VAL :=MW0 RET_VAL fra SFC RECORD :=P#DB8.DBX 0.0 BYTE Data slot for diagnosen i DB8 BUSY :=M.0 Læsningen foregår over flere OB cykler 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

157 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Diagnose med STEP I 0 Opbygning af slave-diagnosen Byte 0 Byte Byte Byte Byte Byte Byte 6 Byte Stationsadresse til Master-PROFIBUS-adresse High-byte Producent-ID Low-byte ID-baseret diagnose 6 Byte 8. Byte Byte Byte Byte. til maks. byte Modulstatus (her motorstarter) Kanalbaseret diagnose ( byte pr. kanal) Detaljering 06ADA Bemærk: Længden på diagnose-telegrammet varierer mellem og byte. Længden på det senest modtagne diagnose-telegram fremgår af: STEP fra parameteren RET_VAL i SFC ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

158 I 0 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Diagnose med STEP Stationsstatus til Stationsstatus til giver et overblik over status i en DP-slave. Stationsstatus : Bit Betydning Årsag/afhjælpning 0 : DP-master en kan ikke adressere DP-slaven. : DP-slaven er endnu ikke klar til at udveksle data. : De fra DP-master en til DP-slaven sendte projekteringsdata stemmer ikke overens med opbygningen af DP-slaven : Der foreligger ekstern diagnose. (Gruppe-diagnose-indikering) : Den rekvirerede funktion understøttes ikke af DP-slaven (f.eks.ændringafprofibus-adressen via software). : DP-master en kan ikke interpretere svaret fra DP-slaven. 6 : DP-slave-typen stemmer ikke overens med software-projekteringen. : DP-slaven er parametreret fra en anden DP-master (altså ikke fra den DP-master, som i øjeblikket har tilgang til DP-slaven). Er den rigtige PROFIBUS-adresse indstillet på DP-slaven? Er bustilslutningsstikket sat i? Er der spænding på DP-slaven? Er RS-8-repeateren korrekt indstillet? Er der udført reset på DP-slaven? Vent! DP-slaven er ved at starte op. Er der indlæst korrekt stationstype eller rigtig opbygning af DP-slaven i projekteringssoftwaren? Analysér den ID-baserede diagnose, modulstatus og/eller den kanalbaserede diagnose. Såsnart alle fejl er afhjulpet, nulstilles bit. Bit en sættes igen, når der foreligger en ny diagnose-meddelelse i ovennævnte diagnosers byte. Kontrollér projekteringen. Kontrollér bussens opbygning. Er der indlæst korrekt stationstype i projekterings-softwaren? Bit er altid, når DP-slaven adresseres med programmeringsenheden (PU) eller en anden DP-master. PROFIBUS-adressen på den DP-master, hvorfra DP-slaven er parametreret, befinder sig i diagnose-byte n "Master-PROFIBUS-adresse". 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

159 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Diagnose med STEP I 0 Master- PROFIBUSadresse Producentidentifikation (ID) Stationsstatus Bit Betydning 0 : DP-slaven skal omparametreres. : Der foreligger en diagnose-meddelelse. DP-slaven fungerer først igen, når fejlen er afhjulpet (statisk diagnose-meddelelse). : Bit en er altid på "", når DP-slaven med denne PROFIBUS-adresse eksisterer. : Response -overvågningen er aktiveret på denne DP-slave. : DP-slaven har modtaget styrekommandoen FREEZE. : DP-slaven har modtaget styrekommandoen SYNC. 6 0: Bit er altid på "0". : DP-slaven er deaktiveret, dvs. den er ikke med i den aktuelle processering. Bit en opdateres kun, hvis der desuden sker ændringer i en yderligere diagnose-meddelelse. Stationsstatus Bit Betydning 0 bis 6 0: Bit ene er altid på "0". : Der foreligger flere diagnose-meddelelser end DP-slaven kan gemme. DP-master en kan ikke indlæse alle fra DP-slaven sendte diagnose-meddelelser i sin diagnose-buffer (kanalbaseret diagnose). I diagnose-byte n "Master-PROFIBUS-adresse" er gemt PROFIBUS-adressen på den DP-master: som har parametreret DP-slaven og som har læse- og skrivetilgang til DP-slaven. Master-PROFIBUS-adressen befinder sig i byte i slave-diagnosen. Producent-identifikationen (ID) indeholder en kode, som beskriver den aktuelle DP-slave-type. Producent-identifikation (ID): Byte Byte Producent-ID for MME s DPV-grænseflademodul 80 H AF H Siemens AG ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

160 I 0 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Diagnose med STEP ID-baseret diagnose Den ID-baserede diagnose fortæller, om MME er behæftet med fejl eller ej. Den ID-baserede diagnose begynder med byte 6 og omfatter byte. ID-baseret diagnose: Den ID-baserede diagnose for MME er opbygget som følger: 6 0 Bit-nr. Byte = 0x Længde på den ID-baserede diagnose inkl. byte 6 (= byte) Kode for ID-baseret diagnose 6 0 Bit-nr. Byte X 0: Kanalbaseret diagnose foreligger ikke : Kanalbaseret diagnose foreligger 60 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

161 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Diagnose med STEP I 0 Modulstatus Modulstatus gengiver status for de projekterede moduler (i dette tilfælde MME) og præsenterer en detaljeret ID-baseret diagnose. Modulstatus begynder efter den ID-baserede diagnose og omfatter byte. Opbygning af modulstatus Modulstatus er opbygget som følger: 6 0 Bit-nr. Byte = 0x0 Byte H 0 Byte 0 0 ikke relevant H Byte 0 H ikke relevant 6 0 Bit-nr. Byte X Længde på modulstatus-diagnosen inkl. byte 8 (= byte) Kode for modulstatus 00 B : MME OK, gyldige brugerdata 0 B : MME fejl, ugyldige brugerdata ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 6

162 I 0 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Diagnose med STEP Kanalbaseret diagnose Den kanalbaserede diagnose giver oplysning om kanalfejl i moduler (i dette tilfælde: MME) og præsenterer en detaljeret ID-baseret diagnose. Den kanalbaserede diagnose begynder efter modulstatus. Den maksimale længde er begrænset af den maksimale samlede længde af slave-diagnosen på byte. Den kanalbaserede diagnose påvirker ikke modulstatus. Der er mulighed for maksimalt 9 kanalbaserede diagnose-meddelelser (se ogå stationsstatus, bit ). Kanalbaseret diagnose Den kanalbaserede diagnose er opbygget som følger: 6 0 Bit-nr. Byte Kode for kanalbaseret diagnose 6 0 Bit-nr. Byte Ind-/udlæsningskanal 6 0 Bit-nr. Byte Byte 6 til Næste kanalbaserede diagnose-meddelelse Byte 8 (Konfiguration som byte til ) til Byte maks. Fejltype (Se tabel på næste side) Kanaltype: 000 B : Ingen speciel kanaltype Bemærk: Den kanalbaserede diagnose opdateres altid indtil den aktuelle diagnosemeddelelse i diagnose-telegrammet. Derefter følgende ældre diagnose-meddelelser slettes ikke. Afhjælpning: Evaluér den gyldige, aktuelle længde på diagnose-telegrammet: STEP fra parameteren RET_VAL i SFC. 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

163 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Diagnose med STEP I 0 Fejltyper Diagnosemeddelelsen meddeles på kanal 0. F-nr. Fejltype Betydning/årsag Sletning af meddelelsesbit / kvittering F 0000: Kortslutning F 0000: Overbelastning F 000: Overtemperatur F6 000: Ledningsbrud F 00: Øvre grænseværdi overskredet F8 0000: Nedre grænseværdi underskredet F9 000: Fejl F6 0000: Parametreringsfejl F 000: Giver- eller lastspænding mangler F 000: Aktuatorudkobling F6 00: Ekstern fejl Effektafbryder udløst Temperatursensorkortslutning Temperatursensoroverbelastning Termisk motormodel-overbelastning Ledningsbeskyttelsesoverbelastning Overbelastning effekthalvledere Meddelelsesbit slettes automatisk, når årsag til udkobling er afhjulpet og kvitteret med " "Trip-Reset". Meddelelsesbit opdateres løbende. Meddelelsesbit slettes automatisk, når årsag til udkobling er afhjulpet og kvitteret med " "Trip-Reset". Temperatursensortrådbrud Meddelelsesbit opdateres løbende. I e -grænseværdioverskridelse I e -grænseværdiunderskridelse Intern fejl/omformerfejl Fejl ved selvtest Fejl FW-download Meddelelsesbit kan slettes, når fejlårsag er afhjulet ved: Ud-/indkobling af forsyningsspændingen (DC V- NS). Kommando "Genstart" hvis muligt. Forkert parameterværdi Meddelelsesbit slettes altid, når der er kvitteret med "Trip- Reset". Forsyningsspænding til elektronik for lav (<8 V) Forsyningsspænding til udgangstrid mangler Netspænding mangler Meddelelsesbit slettes, når årsag til udkobling er afhjulpet resp. er kvitteret automatisk. Intern udkobling Meddelelsesbit slettes altid, når der kvitteres med "Trip- Reset". Desuden kvittering i kombination med anden fejl. Indgang udkobling Indgang udkobling endeposition Sensorforsyning overbelastning Procesbilledfejl Hukommelsesmodul defekt Forkert programmering af hukommelsesmodul Meddelelsesbit slettes altid, når der er kvitteret med "Trip- Reset" ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 6

164 I 0 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Indgange. Indgange Med omformerfunktionen "Indgange" kan MME udføre forskellige aktioner, som kan parametreres. Til dette formål analyseres signalerne på de digitale indgange. Indgangene kan forbindes direkte med sensorer (PNP) ved hjælp af -leder- og -leder-teknik. De enkelte digital-indganges indgangsfunktioner virker uafhængigt af hinanden på MME-funktionerne (= OR-operation). Beskrivelse af omformerparameter-indgange Indgangsforsinkelse Af sikkerhedsmæssige grunde kan der for indgangene indstilles en forsinkelsestid. Indstillingsområde: 0 millisekunder til 80 millisekunder Indgang n-niveau Med denne omformerparameter fastlægges indgangslogikken. Indstillingsområde: Brydekontakt / sluttekontakt Ved "Indgang n-aktion: Nødstart, motor HØJRE og motor VENSTRE" kan indgang n-niveau kun parametreres som sluttekontakt! Hvis "Indgang n-niveau" parametreres fra brydekontakt til sluttekontakt og den tilhørende "Indgang n-aktion" parametreres til "Udkobling uden genstart", sættes meddelelsesbit en "Indgang udkobling" med åben indgang på grund af indgangsforsinkelsen og udkobles derfor! Vigtigt: Digital-indgangenes indgangsniveau overføres uafhængigt af parameteren "Indgang n-niveau" altid til styringen (PLC) som sluttekontakt (procesbillede af indgangene i datasæt 69 og diagnose i datasæt 9). Indgang n-signal Med denne omformerparameter fastlægges det, om indgangsniveauet på digital-indgangene skal gemmes eller ikke gemmes. Gemmer, dvs. selvholdende modus Gemmer ikke, dvs. jogging -modus 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

165 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Indgange I 0 Indgang n-aktion Med påtrykt indgangssignal kan der udløses forskellige aktioner. Følgende aktioner kan parametreres afhængigt af "Indgang n-niveau", "Indgang n-signal" og "Modus".. Vigtigt: Hvis "Indgang n-signal = gemmer" og "Indgang n-aktion = Motor HØJRE/ Motor VENSTRE", skal altid mindst én engang parametreres med indgangsaktion "Udkobling..." eller "Quick-Stop". Ellers kan motoren ikke udkobles med aktiv indgangsaktion "Motor HØJRE/Motor VENSTRE. Indgang n-aktion -niveau -signal Modus Beskrivelse Ingen aktion NO/NC g.i. / g. Alle Udkobling uden genstart NO/NC g.i. / Alle Medfører udkobling af motor og bremse. Kvittering nødvendig efter afhjælpning af årsag til udkobling (indgangsstatus). Udkobling med genstart (Autoreset) Udkobling endeposition - højrerotation Udkobling endeposition - venstrerotation NO/NC g.i / Alle Medfører udkobling af motor og bremse. Automatisk kvittering efter afhjælpning af årsag til udkobling (indgangsstatus). NO/NC g.i. / Alle Uafhængigt af rotationsretningen udkobles motor og bremseudgang. NO/NC g.i. / Alle Genindkobling af bremseudgangen er mulig efter sletning af styrekommandoerne "Bremse" og "Motor HØJRE/Motor VENSTRE". Udkobling endeposition højrerotation: Genindkobling af motoren kun mulig med modsat kommando "Motor VENSTRE". Udkobling endeposition venstrerotation: Genindkobling af motoren kun mulig med modsat kommando "Motor HØJRE". Gruppeadvarsel NO/NC g.i. / g. Alle Meddelelsen "Gruppeadvarsel" sættes. MME og bremseudgang udkobles ikke. g.: Indgangsaktionen reagerer på indgangssignalets aktive flanke. Deaktivering med påtrykt aktivt indgangssignal er dermed mulig. Aktionen deaktiveres med "Trip-Reset". Modus "Manuelt lokalt" NO/NC g.i. / Alle Styring kun mulig via "Indgang n-aktion: Motor HØJRE og Motor VENSTRE" (se nedenfor). Styring via feltbus (modus "Automatik") ikke mulig! Modus "Automatik" er først mulig igen, når modus "Manuelt lokalt" annulleres og "Indgang n-aktion: Motor HØJRE eller Motor VENSTRE" ikke er aktiv. Nødstart NO/ g.i. / Alle Indkobler med påtrykt ON-koblingskommando motoren trods detekteret udkoblingsårsag. Indkobler med påtrykt ON-koblingskommando for bremseudgangen også denne. Kun tilladt som sluttekontakt (NO). Motor HØJRE NO/ g.i. / g. Manuelt lokalt Motor VENSTRE NO/ g.i. / g. Manuelt lokalt For denne aktion skal MME befinde sig i modus "Manuelt lokalt". Omformerparametrene for bremsemåderne analyseres. Motor HØJRE: Motor og bremseudgang ind- og udkobles samtidigt (højrerotation). Motor VENSTRE: Motor og bremseudgang ind- og udkobles samtidigt (venstrerotation) Kun tilladt som sluttekontakt (NO). g.: Indgangsaktionen trigges, sålænge indgangssignalets aktive niveau er påtrykt. Indgangstriggeren slettes med indgangsaktionen "Quick-Stop" eller gruppefejl. Krybegang NO/NC g.i. / g. alle Aktiverer krybegang, dvs. reduktion af motorens omdrejningstal. Meddelelsen "Krybegang aktiv" sættes. Indgangsaktionen kombineres med bit en "Krybegang" i PAA "OR". g.: Indgangsaktionen reagerer på indgangssignalets aktive flanke. Deaktivering med påtrykt aktivt indgangssignal er dermed mulig. Indgangstriggeren slettes ved sletning af styrekommandoerne/indgangsaktionerne "Motor HØJRE" og "Motor VENSTRE", eller hvert flankeskift på styrekommandoen "Krybegang", fornyet udløsning med indgangssignalets aktive flanke ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 6

166 I 0 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Indgange Indgang n-aktion -niveau -signal Modus Beskrivelse Quick-Stop NO/NC g.i. / g. Alle Motor og bremseudgang udkobles uden gruppefejl. "Quick-Stop" har prioritet i forhold til "Motor HØJRE" og "Motor VENSTRE". g.: Indgangsaktionen reagerer på indgangssignalets aktive flanke. Deaktivering med påtrykt aktivt indgangssignal er dermed mulig. Indgangstriggeren slettes ved Sletning af styrekommandoerne/indgangsaktionerne "Motor HØJRE" og "Motor VENSTRE". Trip-Reset NO/ g.i. / Alle Trip-Reset udløses én gang. NO: NC: g.: g.i.: Sluttekontakt Brydekontakt gemmer gemmer ikke Aktivering og deaktivering af indgangsaktionen følger indgangssignalets status (= jogging-modus) 66 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

167 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Indgange I 0 Princippet "gemmer ikke" og "gemmer" ("jogging"- modus og selvholdende modus) Nedenstående figur viser princippet for "jogging"-modus og selvholdende modus: Indgang n-signal, gemmer ikke ("jogging"-modus): Intern udkoblingskommando Quick-S top Nødstart 6 K K 8 Motor HØJRE K Motor VENSTRE Indgang n-signal, gemmer (selvholdende modus): Krybegangsfunktion Krybegang Quick-Stop Intern Motor HØJRE udkoblings - & kommando Motor VE NS TRE Quick-Stop Q D RS Q T Indgangsaktion: Quick-Stop CLK Krybegangsfunktion Krybegang Krybegang Motor HØJRE & Motor VE NS TRE RS T Q * Indgangsaktion: K rybegang CLK * Ved hver stigende C LK -flanke inverteres Q K Motor HØJRE Indgangsaktion: K K Q K Motor VENSTRE Nødstart K K K 06ADA 06ADA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 6

168 I 0 Funktion Kompakt MOVIMOT MME Indgange Omformerparameter "Indgangsindstillinger" Nedenstående tabel viser indstillingerne for omformerparametrene: Omformerparameter Forindstilling Indstillingsområde Indgangsforsinkelse 0 millisekunder 0 millisekunder til 80 millisekunder Opløsning: 0 ms. Indgang niveau Sluttekontakt Brydekontakt / sluttekontakt Indgang niveau Indgang niveau Indgang niveau Indgang aktion Ingen aktion Ingen aktion Udkobling uden genstart Indgang aktion Udkobling med genstart Indgang aktion Udkobl. endeposition-højrerot. Udkobl. endeposition-venstrerot. Indgang aktion Gruppeadvarsel Modus "Manuelt lokalt" Nødstart Motor HØJRE Motor VENSTRE Krybegang Quick-Stop Trip-Reset Indgang signal Gemmer ikke Gemmer Indgang signal Indgang signal Indgang signal Gemmer ikke Meddelelser og aktioner Omformerfunktionen "Indgange" leverer følgende meddelelser og aktioner: Meddelelse Aktion Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang udkobling Udkobling (skal kvitteres med "Trip-Reset") Indgang udkobling endeposition højrerot. Udkobling Indgang udkobling endeposition venstrerot. (skal kvitteres med modsat kommando) Indgang styring Indgang advarsel Sensorforsyning overbelastning Udkobling (skal kvitteres med "Trip-Reset") 68 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

169 Parametre Kompakt MOVIMOT MME I 0 Parametre. Kompakt MOVIMOT MME Datasæt 00 - Læse omformeridentifikation ID-nr. Byte Lægnde Værdi Betydning Leader Koordinering Reserveret Reserveret Reserveret Omformeridentifikation (TF) Tidsstempel 90-0 SIEMENS AG Producent 90 - MLFB-nummer (MRPP number) x0 Omformerfamilie: Load feeder 90 0x0 Omformerunderfamilie: Motorstarter x0/0x0 Omformerklasse: F.eks. direkte starter/reverseringsstarter x0 System: ECOFAST -PROFIBUS DP x0 Funktionsgruppe x00 Reserveret Kort produktbetegnelse V... HW "revision level" (byte 0 til byte ) 9 8 0x00 Ident-nummer (byte 0 ) (ECOFAST ) 8 0x00 Ident-nummer (byte ) (ECOFAST ) 8 0x80 Ident-nummer (byte ) (ECOFAST ) 8 0xAF Ident-nummer (byte ) (ECOFAST ) x00 Reserveret Service-nummer 96 0x00 Reserveret 9 0x00 Reserveret 98 0x00 Reserveret 99 0x00 Reserveret Tidsstempel: Tidspunkt for fabriksinitialiseringen med fabriksgrundindstilling ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 69

170 I 0 Parametre Kompakt MOVIMOT MME Datasæt 8 - Læse/skrive omformerparametre [] ID.-nr. Pos. i DS8 Pos.iPrmtelegram Koordinering Reserveret Reserveret Reserveret -9-9 Reserveret = Omformerfunktioner (byte0) Omformerfunktioner (byte) Omformerfunktioner (byte) Omformerparameter Værdi-område/[kodning] Opløsning Bit : Termisk motormodel : Temperatursensor : Ledningsbeskyttelse : Strømgrænseværdier : Asymmetri 6: Jordslutning : Indgange 8: Reaktion ved busudfald 9: Styrefunktion reverseringsstarter 0: Styrefunktion soft-starter : Bremsemåde elektrisk : Bremsemåde mekanisk : Nødstart : Koblingsteknologi mekanisk : Koblingsteknologi elektronisk 6: Kortslutningsbeskyttelse : Krybegang 8: Lokal omform.-grænseflade 9: FW-download 0: Selvtest : Styrefunktion omdrejningsindstilling : Sikkerhedsteknik...: Ledig Forindstilling Omform.-funktioner (byte)...: Ledig - - Dimensioneret driftsstrøm 0,0A... A [0-00] 0 ma Last-type -faset [0] -faset -faset [] 6 6. Nulspændingssikkerhed Ja [] / nej [0] Ja 6 - Reserveret = 0 0- Reserveret = Reaktion ved overbelastn. Termisk motormodel Udkobling uden genstart [0] Udkobling med genstart [] Advarsel [] 8-8. Reserveret = Udkoblingsklasse CLASS 0 [0] CLASS 0 [] CLASS 0 [] Udkobling uden genstart Reserveret = Klartid efter udkobling... 0 min [-60] 0 s 90 s 8 Pausetid 0... s [0-] s 0=deaktiveret - - Reserveret = Reaktion ved overbelastn. Temperatursensor -. Reserveret = 0 Udkobling uden genstart [0] Udkobling med genstart [] Advarsel [] Udkobling uden genstart 0 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

171 Parametre Kompakt MOVIMOT MME I 0 ID.-nr. Pos. i DS8 9. Reaktion ved nulstrømsdetektering 0- Reserveret = 0 Pos.iPrmtelegram 9-6. Temperatursensor Deaktiveret [0] Thermoclick [] PTC-type A [] Ledig []...[] Deaktiveret.. Temperatursensorovervågning Ja [] / nej [0] Ja 0- Reserveret = Tilladelig ledningsdriftsstrøm A A [ ] 0 ma 00 A 8 8 Nedre strømgrænseværdi 8,%... 00% [ 6-], % 8, % Øvre strømgrænseværdi 0%... 0% [6-8], %, % 0 0 Blokeringsstrøm 0%...000% [ -0] 0% 800 % Reserveret = Blokeringstid s... s [-0] 0,s s -. Reserveret = Reaktion v. over-/underskridelse af strømgrænseværdi Omformerparameter Værdi-område/[kodning] Opløsning Advarsel [0] Udkobling [] Advarsel [0] Udkobling [] Advarsel Udkobling 0-.0 Asymmetrigrænseværdi 0%... 60% [-6] 0% 0 % -. Reserveret = Reaktion ved asymmetri Advarsel [0] Udkobling Udkobling []. Reaktion ved jordslutning Advarsel [0] Advarsel Udkobling [] 0- Reserveret = Blokeringstid 0s... 60s [0-60] s 0 Reserveret = Indgangsforsinkelse ms [0-] 0 ms 0 ms 8 8. Indgang Quick-Stop-niveau Brydekontakt [0] Sluttekontakt Sluttekontakt [] 8 8. Indgang - niveau Brydekontakt [0] Sluttekontakt 8 8. Indgang - niveau Sluttekontakt [] Indgang - niveau 8 8. Indgang - niveau Indgang - aktion Ingen aktion [0] Indgang - aktion Udkobling uden genstart [] Udkobling med genstart [] Indgang - aktion Udkbl. endepos. højrerotation [] Indgang - aktion Udkbl. endepos. venstrerotation [] Gruppeadvarsel [] Modus "Manuelt lokalt" [6] Nødstart [] Motor HØJRE [8] Motor VENSTRE [9] Krybegang [0] Quick-Stop [] Trip-Reset [] [-] Ledig Indgang - signal Gemmer ikke [0] 8 6. Indgang - signal Gemmer [] 8 6. Indgang - signal 8 6. Indgang - signal Forindstilling Gemmer ikke ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

172 I 0 Parametre Kompakt MOVIMOT MME ID.-nr. Pos. i DS8 Indsætte erstatningsværdi Pos.iPrmtelegram Reserveret = Frikoblingsforsinkelse for bremse ved start -,...+,s [-...+] Signed 8 = to-komplement 00 ms Bremseholdetid ved stop 0s... 0s [0-0] s Bremsetid s [0-0] s 0 6 Bremsemoment % [ -0] % 0 % Starttid s [0-0] 0,s s 9 6 Stoptid s [0-0] 0,s Startspænding % [ -0] % 0 % 9 69 Stopspænding % [ -8] % 0 % 0 0 Strømbegrænsningsværdi % [6-9],% 600 % Reserveret = 0.0 Erstatningsværdi (byte0) 8 x On / Off 0.0 Erstatningsværdi (byte) 8 x On / Off 0 - Reserveret = 0 (reserveret til erstatningsværdi bit) 6 0- Reserveret = Gruppediagnose Spærret [0] Frikoblet [] Spærret 6 6. Reaktion ved CPU/master- STOP 0- Reseveret = 0 Indsætte erstatningsværdi [0] Holde seneste værdi [] 8 8 Krybeomdrejningsfaktor... [-] 9 9 Krybemoment % [ -0] % 60 % Krybetid s [0-00] s Reserveret = 0 Kan ikke ændres, når motoren kører. Omformerparameter Værdi-område/[kodning] Opløsning Forindstilling ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

173 Parametre Kompakt MOVIMOT MME I 0 Datasæt 9 - Læse/skrive omformerparametre [] ID.-nr. Pos. i DS9 Pos.iPrmtelegram Omformerparameter Værdi-område/[kodning] Opløsning Koordinering 8 Reserveret 8 Reserveret 8 Reserveret Styrefunktion omdrejnings-indstilling Dimensioneringseffekt Reserveret [0] 0,06 kw [] 0,09 kw [] 0, kw [] 0,8 kw [] 0, kw [] 0, kw [6] 0, kw [] 0, kw [8], kw [9], kw [0], kw [],0 kw [],0 kw [], kw [], kw [] 9, kw [6],0 kw [] Reserveret [8... 6] Reguleringsmåde U/ f-karakteristik + Q-drift [0] U/ f-karakteristik + DC-bremse [] Fluxregulering + Q-drift [] Fluxregulering + DC-bremse [] Dimensioneringsspænding Reserveret [0] 0 V AC [] V AC [] 00 V AC [] 80 V AC [] Reserveret [... ] Kan ikke ændres, når motoren kører. Forindstilling Maksimalværdi i den pågældende effektklasse U/ f-karakteristik + Q-drift 00 V AC 0-8. Dimensioneringsfrekvens Reserveret [0] Reserveret 0 Hz [] 60 Hz [] Ledig [...] Dimens. omdrejningstal o/min. [00-600] o/min 00 o/min Setpunkt f maks 0, Hz [... 00] 0, Hz 0 Hz Setpunkt f (n) 0, Hz [... 00] 0, Hz 0 Hz Starttid f 0... s [0-0] 0, s s 0 9 Stoptid f 0... s [0-0] 0, s s 08 9 Setpunkt f (n) 0, Hz [... 00] 0, Hz Hz 9 Starttid f 0... s [0-0] 0, s s 96 Stoptid f 0... s [0-0] 0, s s Reserveret ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

174 I 0 Parametre MQP... MQP.. Parameter Parameternavn Indeks Enhed Tilgang Default Betydning / værdi-område 00 Omformerstatus 80 RO 0 Low word kodet, som statusord 0 Driftsstatus 80 RO 0 Low word kodet, som statusord 0 Fejlstatus 80 RO 0 Low word kodet, som statusord 0 Aktuelt parameter-sæt 80 RO 0 Low word kodet, som statusord 0 Indkoblingstimer 88 [s] RO 0 00 Binær-indgang DI00 88 RW 6 0: Ingen funktion 0 Binær-indgang DI0 8 RW 6 6: IPOS indgang : MQX giver In 0 Binær-indgang DI0 86 RO 6 0 Binær-indgang DI0 8 RO 6 0 Binær-indgang DI0 88 RO 6 0 Binær-indgang DI0 89 RO 6 06 Binær-indgange DI00 DI0 8 RO 6 00 Binær-udgang DO00 88 RW 0: Ingen funktion 0 Binær-udgang DO0 80 RW : IPOS udgang : IPOS fejl 0 Binær-udgange DO RO 00 Omformertype 80 RO 06 Firmware grundversion 800 RO 090 PD - konfiguration 8 RO 09 Feltbus-type 8 RO 09 Baudrate feltbus 8 RO 09 Adresse feltbus 8 RO 09 PO Setpunkt 8 RO 09 PO Setpunkt 86 RO 096 PO Setpunkt 8 RO 09 PI Aktuel værdi 88 RO 098 PI Aktuel værdi 89 RO 099 PI Aktuel værdi 860 RO 0 Giverovervågning 88 RW 0: OFF : ON 608 Binær-indgang DI00 88 RW 6 0: Ingen funktion 600 Binær-indgang DI0 8 RW 6 6: IPOS indgang : MQX giver In 60 Binær-indgang DI0 86 RO 6 60 Binær-indgang DI0 8 RO 6 60 Binær-indgang DI0 88 RO 6 60 Binær-indgang DI0 89 RO 6 68 Binær-udgang DO00 88 RW 0: Ingen funktion 60 Binær-udgang DO0 80 RW : IPOS udgang : IPOS fejl 80 Fabriksindstilling 89 R/RW 0 0: Nej : Ja : Leveringsstatus 80 RS-8 adresse 89 RO 0 8 RS-8 timeout -tid 899 [s] RO 89 Feltbus timeout -tid 8606 [s] RO 8 Reaktion feltbus- timeout 860 RW 0 0: Ingen reaktion 0: PA-DATA = 0 80 Manuel reset 86 RW 0: OFF : ON ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

175 Parametre MQP.. I 0 Parameter Parameternavn Indeks Enhed Tilgang Default Betydning / værdi-område 80 Setpunkt-beskrivelse PO 80 RO IPOS PO-DATA 8 Setpunkt-beskrivelse PO 80 RO IPOS PO-DATA 8 Setpunkt-beskrivelse PO 806 RO IPOS PO-DATA 8 Beskrivelse aktuel værdi PI 80 RO 9 IPOS PI-DATA 8 Beskrivelse aktuel værdi PI 808 RO 9 IPOS PI-DATA 8 Beskrivelse aktuel værdi PI 809 RO 9 IPOS PI-DATA Setpunkt n 00 [%] RW 68 Procentværdi / 0,006 % Setpunkt n 0 [%] RW (Område: 0 til 68) Rampe op 0 [ms] RW 000 Tid fra 0 til 0 Hz i ms Rampe ned 0 [ms] RW 000 (Område: 00 til 0000 ms) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

176 Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK Diagnose. ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK Fejl på motoren Fejl Mulig årsag Afhjælpning Motoren kører ikke Tilledning afbrudt Kontrollér tilslutninger og ret evt. fejl Bremse reagerer ikke Kap. "Fejl på bremse" Sikring smeltet Udskift sikringen Motorværn har reageret Kontrollér, om motorværn er indstillet korrekt, om nødv. afhjælpes fejlen Motorkontaktor kobler ikke, fejl i styringen Kontrollér styringen af motorkontaktoren, om nødv. afhjælpes fejlen Motoren starter ikke eller kun meget trægt Spændingen eller frekvensen afviger i det mindste under indkoblingen kraftigt fra setpunktet Sørg for bedre netforhold; kontrollér tværsnittet på tilledningen Forkert omdrejningsretning Motoren er tilsluttet forkert faser ombyttes Motoren brummer og har Bremsen reagerer ikke Kap. "Fejl på bremsen" stort strømforbrug Defekt vikling Motoren skal indleveres til reparation på aut. værksted Rotoren skurer imod Sikringer reagerer eller Kortslutning i ledningen Kortslutning fjernes motorværn udløser straks Kortslutning i motoren Fejl afhjælpes på aut. værksted Ledningerne er tilsluttet forkert Forbindelsen korrigeres Jordfejl på motoren Fejl afhjælpes på aut. værksted Kraftig reduktion i omdrejningstal ved belastning Motoren opvarmes for kraftigt (temperatur måles) Støjudvikling for stor Overbelastning Spændingen falder Overbelastning Utilstrækkelig køling Omgivelsestemperatur for høj Tilledning har dårlig kontaktforbindelse (én fase mangler) Sikring smeltet Netspændingen afviger med mere end % fra den dimensionerede motorspænding. Højere spænding har specielt ugunstig indvirkning på mangepolede motorer, idet tomgangsstrømmen på disse allerede ved normal spænding ligger tæt på den dimensionerede strøm Nom. driftsform (S til S0, DIN 0) overskredet, f.eks.på grund af for stor koblingshyppighed Kugleleje(r) spændt for hårdt, snavset eller beskadiget Vibrationer i roterende dele Fremmedlegeme(r) i køleluftveje Effektmåling foretages, evt. anvendes en større motor eller også reduceres belastningen Tilledningens tværsnit forøges Effektmåling foretages, evt. anvendes en større motor eller også reduceres belastningen Kølelufttilførslen korrigieres eller køleluftvejene frigøres/renses, evt. eftermonteres fremmedventilator Tilladeligt temperaturinterval skal overholdes Dårlig kontaktforbindelse afhjælpes. Årsag søges og afhjælpes (se ovenfor); sikring udskiftes Motor tilpasses til netspændingen Motorens nominelle driftsform tilpasses til de påkrævede driftsbetingelser; om nødvendigt konsulteres specialist med henblik på korrekt dimensionering af drivstationen Motor oprettes på ny, kugleleje(r) inspiceres ( Kap. "Tilladte kuglelejetyper"), smøres evt. med fedt ( Kap. "Smøremiddeltabel for rulningslejer i SEW-motorer"), udskiftes om nødvendigt Årsag fjernes, evt. ubalance Køleluftveje renses 6 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

177 Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK Fejl på bremsen Fejl Mulig årsag Afhjælpning Bremsen reagerer ikke Forkert spænding på bremsestyringen Korrekt spænding påtrykkes Bremsestyringen er faldet ud Bremsestyring udskiftes, bremsespolens indre modstand og isolation kontrolleres; koblingsudstyret kontrolleres Maks. tilladelig arbejdsluftspalte overskredet, Arbejdsluftspalten måles resp. indstilles fordi bremsebelægningen er slidt Spændingsfald i tilledningen > 0 % Sørg for korrekt tilslutningsspænding; kabeltværsnit kontrolleres Manglende køling, bremsen bliver for varm. Bremseensretter type BG udskiftes med BGE Bremsespole har vindingskortslutning eller overgang til jord Bremse med bremsestyring udskiftes komplet (aut. værksted), koblingsudstyret kontrolleres Motoren bremser ikke Arbejdsluftspalten ikke korrekt Arbejdsluftspalten måles resp. indstilles Bremsebelægningen er slidt Bremseskiven udskiftes komplet Bremsemomentet er forkert Bremsemomentet ændres ( Kap. "Tekniske data") med type og antal bremsefjedre Bremse BMG 0: Ved montering af samme type spoleelement som i bremse BMG Bremse BMG : Ved montering af samme type spoleelement som i bremse BMG Kun BM(G): Arbejdsluftspalten er så stor, at Arbejdsluftspalten indstilles justermøtrikkerne er i kontakt Bremsen reagerer forsinket Støj i området omkring bremsen Bremsen kobles på vekselspændingssiden Fortandingsslitage pg. rykvis opstart Svingningsmomenter pga. forkert indstillet frekvensomformer Der skal kobles både på jævn- og vekselstrømssiden (f.eks. BSR); koblingsdiagrammet skal følges Projektering kontrolleres Frekvensomformerens indstilling kontrolleres/korrigeres iht. driftsvejledningen ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

178 Diagnose Kompakt MOVIMOT MME. Kompakt MOVIMOT MME Reaktion ved fejl Reaktionen ved fejl kan parametreres til enten advarsel eller udkobling. Eksempler: "Reaktion ved asymmetri", "Reaktion ved overbelastning - temperatursensor". Følgende skema viser, hvorledes MME - alt efter parametreringen - reagerer: Fejl Reaktion Reaktion Reaktion: Advarsel Udkobling Meddelelsesbit: Gruppeadvarsel er sat Gruppefejl er sat LED-indikering: DEVICE blinker gult DEVICE lyser gult SF lyser rødt Motor og bremse: Udkobles ikke Udkobles Bemærk: Ved fejl som f.eks. "Procesbilledfejl" eller omformerfejl som f.eks. "Koblingselement defekt" er reaktionen ved fejl altid udkobling! Reaktionen ved fejl kan ikke parametreres! Yderligere indikeringer ved fejl Fejl i anlægget kan desuden indikeres på følgende måder: Ved anvendelse af "Switch ES" vises den aktuelle fejlmeddelelse i klartekst. På feltbussen sættes den aktuelle bit i den cykliske telegrammeddelelse og/eller diagnose-kanal. 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

179 Diagnose Kompakt MOVIMOT MME Kvittering af fejl Genindkobling efter omformerintern udkobling Hvis MME udkobler koblingselementerne automatisk, så indkobler den først igen, når: Årsagen er afhjulpet Der er kvitteret Omformerfunktionen "Nødstart" er aktiveret, dvs. på trods af påtrykt gruppefejl kan motoren ind- og udkobles med styrekommandoerne (dog ikke ved omformerfejl). Kvittering Der kan kvitteres på følgende måder: Med "Trip-Reset" Bit DO-0. "Trip-Reset" via feltbus Kommando "Trip-Reset" Parametreret "Udkobling med genstart" (Autoreset). Med modsat kommando, f.eks. "Motor Off" (kun ved procesbilledfejl). Bemærk: "Trip-Reset" er flankestyret! Hvis "Trip-Reset" er permanent aktiveret, udløses (trigges) kvitteringen kun én gang. >0ms 00 ms Trip-Reset udløses (meddelelsesbit slettes ) Resultat meddeles og indlæses i diagnose-buffer 06ADA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 9

180 Diagnose Kompakt MOVIMOT MME Fejlliste Mulige fejl Aktion Meddelelsesbit LEDindikering Busfejl Styring (PLC) står i STOP Indsætte erstatningsværdi Holde seneste værdi Busfejl CPU/master-STOP Procesbilledfejl Udkobling Gruppefejl Procesbilledfejl OFFkommando Underspænding DCV-NS Underspænding DCV-S Hovedenergi mangler ved OFF-kommando Hovedenergi mangler ved ON-kommando Sensorforsynings-overbelastning Temperatursensor-overbelastning Temperatursensorkortslutning Temperatursensor-trådbrud Kvittering med Afhjælpning BF: Rød Auto Kommunikationsforbindelsen til feltbus-master en kontrolleres. Mulige fejlårsager: Bustilslutningsstik ikke isat Busledning skåret over Feltbus-master defekt CPU/master-STOP BF: Off Auto Styringen bringes igen i status RUN. Udkobling Gruppefejl Forsyningsspænding til elektronik for lille Udkobling Gruppefejl Forsyningsspænding til koblingselement mangler Ingen Netspænding mangler Udkobling Gruppefejl Netspænding mangler Udkobling Gruppefejl Sensorforsyningsoverbelastning Advarsel Gruppeadvarsel Temperatursensoroverbelastning Udkobling Gruppefejl Temperatursensoroverbelastning Overbelastningsudkobling Advarsel Gruppeadvarsel Temperatursensorkortslutning Udkobling Gruppefejl Temperatursensorkortslutning Overbelastningsudkobling Advarsel Gruppeadvarsel Temperatursensortrådbrud Udkobling Gruppefejl Temperatursensortrådbrud Overbelastningsudkobling SF: Rød DEVICE: Gul SF: Rød DEVICE: Gul SF: Rød DEVICE: Gul Indsætte erstatningsværdi Holde seneste værdi Auto Auto Styrekommando "Motor HØJRE/Motor VENSTRE" fjernes. Spændingsforsyningen kontrolleres: U DCV-NS >8V Spændingsforsyningen kontrolleres: U DCV-S >8V SF: Off Auto Hovedenergitilførslen tilkobles resp. kontrolleres. Hvis fejlmeddelelsen på trods af starterpåtrykt spænding fortsat vises, er de interne smeltesikringer defekte ( omformer udskiftes). SF: Rød DEVICE: Gul SF: Rød DEVICE: Gul SF: Off DEVICE: Blinker gult SF: Rød DEVICE: Gul SF: Off DEVICE: Blinker gult SF: Rød DEVICE: Gul SF: Off DEVICE: Blinker gult SF: Rød DEVICE: Gul Trip-Reset Trip-Reset Auto Autoreset/ Trip-Reset Auto Autoreset/ Trip-Reset Auto Autoreset/ Trip-Reset Hovedenergitilførslen tilkobles resp. kontrolleres. Efter fejlafhjælpningen kvitteres der. Hvis fejlmeddelelsen på trods af starterpåtrykt spænding fortsat vises, er de interne smeltesikringer defekte ( omformer udskiftes). Sensorforsyningen kontrolleres: I sensor < 00mA Vent til motoren er kølet af. Vent til motoren er kølet af. Efter afkøling kvitteres der. Hvis der ikke kan kvitteres, er motoren fortsat for varm. Kortslutningen fjernes fra temperatursensorledningen. Kortslutningen fjernes fra temperatursensorledningen Efter fejlafhjælpningen kvitteres der. Trådbruddet fjernes fra temperatursensorledningen. Trådbruddet fjernes fra temperatursensorledningen Efter fejlafhjælpningen kvitteres der. 80 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

181 Diagnose Kompakt MOVIMOT MME Mulige fejl Aktion Meddelelsesbit LEDindikering Termisk motormodel-overbelastning Selvtestfejl (omformerfejl) Koblingselement defekt Mellemkredsspænding for høj Kortslutnings-/ ledningsbeskyttelse Advarsel Gruppeadvarsel Termisk motormodel-overbelastning Udkobling Gruppefejl Termisk motormodel-overbelastning Overbelastningsudkobling Afkølingstid aktiv Udkobling Gruppefejl Selvtestfejl (omformerfejl) Udkobling Gruppefejl Koblingselement defekt Udkobling Gruppefejl Mellemkredsspænding for høj Udkobling Gruppefejl Ledningsbeskyttelses-overbelastning Ledningsbeskyttelses-udkobling SF: Off DEVICE: Blinker gult SF:Rød DEVICE: Gul SF: Rød DEVICE: Rød SF: Rød STATE: Rød DEVICE: Rød SF: Rød DEVICE: Gul SF: Rød DEVICE: Gul Kvittering med Auto Autoreset/ Trip-Reset Power-OFF Power-OFF Trip-Reset Trip-Reset Afhjælpning Vent til afkølingstiden er udløbet, dvs. til motoren er kølet af. Vent til afkølingstiden er udløbet, dvs. til motoren er kølet af. Efter afkølingen kvitteres der. Den aktuelle indstilling for afkølingstiden kan findes under måleværdier. Omformeren kobles helt ud og genindkobles derefter! Hvis der fortsat meldes omformerfejl, skal omformeren udskiftes. Motoren arbejder ved udkobling for meget som generator. Belastningen reduceres eller der vælges en større motor. Kortslutningen fra motortilledningen fjernes. Efter fejlafhjælpningen kvitteres der. Fejl kvitteres automatisk og parameteruafhængigt efter afhjælpning af fejlårsagen (må ikke forveksles med "Autoreset") ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 8

182 Diagnose Feltbus-diagnose via MQP.. diagnose-grænseflade. Feltbus-diagnose via MQP.. diagnose-grænseflade PROFIBUS-modulerne MQP.. har en diagnose-grænseflade for idrifttagning og service. Denne grænseflade gør det muligt at udføre bus-diagnoser med SEW-softwaren MOVITOOLS. 068AXX Setpunkt- og aktuelle værdier, som udveksles mellem MOVIMOT og feltbus-master en, kan dermed let diagnostiseres. MOVIMOT kan styres direkte i feltbus-monitor-modus "Styring", se kapitel "Feltbusmonitoren i MOVITOOLS" på side 8. Opbygning af diagnosegrænsefladen Diagnose-grænsefladen ligger på potentialniveau 0 og har således samme potentiale som modulelektronikken. Grænsefladen er tilgængelig via en -polet konnektor "Modular Jack / (RJ)". Grænsefladen er placeret under forskruningen på moduldækslet. GND RS- RS+ +V 0666AXX 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

183 Diagnose Feltbus-diagnose via MQP.. diagnose-grænseflade Option MWSA Diagnose-grænsefladen kan tilsluttes til en almindelig PC med seriel grænseflade (RS- ) ved hjælp af MOVIMOT -feltbus-diagnose-kit MWSA, som kan bestilles hos SEW-EURODRIVE under ref.-nr. 8 80X). UWSA PC + MOVITOOLS RS- Modular Jack / (RJ) MQP.. 9AXX Diagnose-kit MWSA omfatter: Grænseflade-adapter Kabel med konnektor "Modular Jack / (RJ)" Grænsefladekabel RS- SOFTWARE-ROM (MOVITOOLS-software) ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 8

184 Diagnose Feltbus-diagnose via MQP.. diagnose-grænseflade Feltbus-monitoren i MOVITOOLS Feltbus-monitoren i MOVITOOLS muliggør let og enkel styring og visualisering af de cykliske MOVIMOT -procesdata. 068AXX Egenskaber Enkel betjening Brugervenlig indføring i styrefunktionerne - også uden tilslutning til feltbussen (forberedelse til idrifttagningen) Integreret i SEW-betjeningsoverfladen MOVITOOLS Enkel og hurtig fejlfinding Ultrakort projekteringsforløb 8 ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual

185 Diagnose Feltbus-diagnose via MQP.. diagnose-grænseflade Feltbus-monitorens funktion Feltbus-monitor i modus "Styring" Feltbus-monitoren er et effektivt brugerværktøj i forbindelse med idrifttagning og fejlfinding. Ved hjælp af feltbus-monitoren er det muligt at indikere og interpretere de cyklisk udvekslede procesdata mellem omformer og styreenhed. Feltbus-monitoren kan ikke blot overvåge busdriften som passiv deltager, men den gør det også muligt at styre omformeren aktivt. Brugeren har således følgende muligheder: Brugeren kan i et eksisterende anlæg interaktivt overtage styringen af omformeren og således teste drivstationens funktioner. Brugeren kan som forberedelse (altså uden reelt eksisterende anlæg og feltbusmaster) simulere en drivstations funktionsmåde og dermed teste styrefunktionerne allerede inden idrifttagningen. [] [] [] [] [] [] [] PO-data fra styreenheden [] PI-data fra omformeren til styreenheden [] Aktuelle HEX-værdier for procesudgangsdata ene (redigérbare) [] Aktuelle HEX-værdier for procesindgangsdata ene [] Indikering af den øjeblikkelige indstilling 069AXX ECOFAST -konforme drivstationssystemer Systemmanual 8

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564985 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK MOVIMOT MM03B til MM30B Udgave 10/2000 Driftsvejledning 10505881 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 3 Enhedens opbygning... 6 3.1 MOVIMOT -(omformer)...

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW effekt størrelser - programmerbar I/O Opsætning af to forskellige motors parameter PI / PID funktion for pumper og ventilation Optil 15

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

Rettelse MOVITRAC B * _1014*

Rettelse MOVITRAC B * _1014* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21186_1014* Rettelse SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Udgave 04/2007 11559497 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Online-datablad. C2C-SA09030A10000, C2C-EA09030A10000 detec2 Core SIKKERHEDSLYSGITRE

Online-datablad. C2C-SA09030A10000, C2C-EA09030A10000 detec2 Core SIKKERHEDSLYSGITRE Online-datablad C2C-SA09030A10000, C2C-EA09030A10000 detec2 Core A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Opløsning Beskyttelsesfelthøjde Rækkevidde Reaktionstid

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 03/2001. Manual 1051 6182 / DK

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 03/2001. Manual 1051 6182 / DK MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) Udgave 3/21 Manual 151 6182 / DK SEW-EURODRIVE ndholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 DFP11A / DFP21A... 6 2.1 Forskelle DFP11A / DFP21A... 6 2.2

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Leksikon. Indeks. 241

Leksikon. Indeks.  241 www.contrinex.dk 241 2.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 10 mm 15 mm PNP skiftefunktion NPN skiftefunktion AC/DC 2-leder N.O. M12 2.0 mm 4.0 mm M18 5.0 mm 8.0 mm M30 10 mm 15 mm 242 Detaljerede datablade for disse

Læs mere

Online-datablad. i200-m0323 Lock i200 Lock SIKKERHEDSLÅS

Online-datablad. i200-m0323 Lock i200 Lock SIKKERHEDSLÅS Online-datablad i200-m0323 Lock i200 Lock A B C D E F Udløser er ikke indeholdt i leveringen Bestillingsoplysninger Type Varenr. i200-m0323 Lock 6025113 Aktuatoren skal bestilles separat. Detaljer, se

Læs mere

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Indholdsfortegnelse VLT MICRO DRIVE FC-51.... 2 VLT HVAC DRIVE FC-102.... 4 VLT AQUA DRIVE FC-202.... 7 VLT AUTOMATION DRIVE FC-302....10 VLT 2800....13

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Online-datablad MLG2-0880F511 MLG MÅLENDE AUTOMATIONSLYSGITRE

Online-datablad MLG2-0880F511 MLG MÅLENDE AUTOMATIONSLYSGITRE Online-datablad LG2-0880F511 LG A B C D E F H I J K L N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Bestillingsoplysninger Type Varenr. LG2-0880F511 1041150 Andre instrumentudførelser og tilbehør

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

SmartSlice. Systemkonfiguration

SmartSlice. Systemkonfiguration SmartSlice Det smarteste modulopbyggede I/O-system OMRONs SmartSlice I/O-system er kompakt, intelligent og nemt. Når det anvendes sammen med OMRONs CS/CJ DeviceNet-mastermoduler, kræves der ikke noget

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

Motorværn. Tekniske data. Udløse karakteristik. Normer EN VDE 0660 Teil 102. Driftsspænding 230 V V~ Stødholdespænding

Motorværn. Tekniske data. Udløse karakteristik. Normer EN VDE 0660 Teil 102. Driftsspænding 230 V V~ Stødholdespænding Motorværn Tekniske data Normer EN 60947-4- VDE 0660 Teil 02 Driftsspænding 230 V - 690 V~ Driftsstrøm max. 25 A Stødholdespænding 6 kv Frekvens 40-60 Hz Elektrisk levetid 00000 AC 3 Indkoblingstid 00 %

Læs mere

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE Online-datablad T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type Andre instrumentudførelser

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Håndbog. Styring MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Udgave 04/2008 16623290 / DA

Håndbog. Styring MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Udgave 04/2008 16623290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service Styring MOVI-PLC advanced DHEB/DHFB/DHRB Udgave 0/008 6690 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Generelle anvisninger...

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE Online-datablad CP-SA00A00 detec Prime CP-SA00A00 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Opløsning Beskyttelsesfelthøjde Rækkevidde Uden blinde

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Temperaturføler til måling af udstødningsgas type og MBT 5116 MBT 5116 B-head MBT 5116 Slim-line Kraftige følere, der anvendes til måling og regulering af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23 Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98

MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98 T MOVIMOT Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 09/011/98 0918 8282 / 0200 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 2.1 Oplysninger om installation

Læs mere

Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900. Teknisk brochure

Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900. Teknisk brochure Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900 Teknisk brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i luft og vand applikationer. Medieberørt del af rustfast stål (AISI 304).

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Elektromekaniske motorer

Elektromekaniske motorer 4 891 SSB... uden hjælpekontakt SSB...1 med hjælpekontakt Elektromekaniske motorer for småventiler VVP45..., VXP45... og VMP45... (til max. D25, k VS = 6,3 m 3 /h) SSB31... SSB61... SSB81... SSB31... Driftsspænding

Læs mere

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A / 50A / 100A (rms) (op til 173A inside delta)

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

SH2MCG24. Smart-Dupline masterkanalgenerator

SH2MCG24. Smart-Dupline masterkanalgenerator Smart-Dupline masterkanalgenerator Beskrivelse Fordele Integreret system. Dupline er varemærket for Carlo Gavazzi's 2-leder bus-system. Omkostningsbesparende. Bussystemet er en velafprøvet metode til at

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Udvidet buspositionering 07/2001. Manual 1051 0583 / DK

Udgave. MOVIDRIVE Udvidet buspositionering 07/2001. Manual 1051 0583 / DK MOVIDRIVE Udvidet buspositionering Udgave 07/2001 Manual 1051 0583 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Systembeskrivelse... 5 2.1 Anvendelsesområder... 5 2.2 Anvendelseseksempel...

Læs mere

Technote. Aktuator Frese OPTIMA. Anvendelse. Funktioner aktuator DN15-DN32. Funktioner aktuator DN40-DN50. Normer og Standarder.

Technote. Aktuator Frese OPTIMA. Anvendelse. Funktioner aktuator DN15-DN32. Funktioner aktuator DN40-DN50. Normer og Standarder. Side 1 af 7 Anvendelse Proportional eller 3-punkt modulerende kontrol af Frese OPTIMA ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition Funktioner aktuator D-DN32 Nominel slaglængde 2.0... mm. 3-punkt

Læs mere

Online-datablad. PowerCEMS50 KUNDESPECIFIKKE ANALYSESYSTEMER

Online-datablad. PowerCEMS50 KUNDESPECIFIKKE ANALYSESYSTEMER Online-datablad A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Bestillingsoplysninger Type Varenr. På forespørgsel De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

47772, teknologisk opdatering af el-motorer

47772, teknologisk opdatering af el-motorer 47772, teknologisk opdatering af el-motorer 1 Forord Forord Denne opgavebog bruges til kurset 47772, teknologisk opdatering af elmotorer. De enkelte opgaver er delt op i tre niveauer: Begynder Rutine Opgaverne

Læs mere

El-motorer El-motorer. og gear. Produktoversigt

El-motorer El-motorer. og gear. Produktoversigt El-motorer El-motorer Produktoversigt Kort om FLEX systemet... 3 Systemkonfigurationer med FLEX... 4 Stepmotorer... 6 Servomotorer... 7 Børsteløse DC motorer... 7 AC motorer... 8 Lineærmotorer / Aktuatorer...

Læs mere