Gellerupparkens Beboerhåndbog 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gellerupparkens Beboerhåndbog 2012/2013"

Transkript

1 husk at gemme Gellerupparkens Beboerhåndbog 2012/2013 Gellerupparkens vision Gellerupparken er en levende bydel præget af åbenhed, tryghed og mangfoldighed, hvor der er plads til alle. Beboerne i Gellerupparken oplever et fællesskab, hvor hver enkelt beboer, forening og ansat tager ansvar og ejerskab for vores område.

2 Gellerupparkens Beboerhåndbog Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken ønsker med Beboerhåndbogen at give nytilflyttere til afdelingen et overblik over nogle af de mange aktiviteter og tilbud, som findes i Gellerup. Derudover indeholder Beboerhåndbogen også en lang række nyttige oplysninger og råd, som alle beboere kan få brug for før eller siden. Dette er anden udgave af Beboerhåndbogen og afdelingsbestyrelsen vil meget du gerne høre fra dig, hvis du mener, at der mangler nogle oplysninger i Beboerhåndbogen. Du bedes kontakte beboersekretær Vibeke Dam Hansen og give hende dine kommentarer. Afdelingsbestyrelsen holder to gange om året, i marts og november, et Velkommen til Gellerup -møde for alle nyindflyttede beboere. På mødet får nye beboere en grundig introduktion til området og de mange tilbud, som findes og der vil være rig mulighed for at hilse på sine nye naboer. Alle nytilflyttere vil modtage invitationer med oplysninger om tid og sted. Gellerupparken har sin egen hjemmeside www. gellerupparken.dk her kan du finde masser af relevante oplysninger om området og finde telefonnumre og e- mail-adresser. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Gellerupparkens Beboerhåndbog er udgivet af Gellerupparkens afdelingsbestyrelse. Ansvarshavende afdelingsformand Helle Hansen Der tages forbehold mod eventuelle trykfejl December 2012 Gellerupparkens Historie Gellerupparken er Danmarks største boligafdeling. Her bor ca mennesker, som repræsenterer mere end 80 forskellige nationaliteter. I Gellerupparken er der store grønne områder, mere end 100 nyttehaver og mange legepladser, som giver beboerne mulighed for at nyde livet mellem blokkene. Afdelingen er også rig på aktiviteter for børn, unge og voksne. Her findes både Beboerhuset Yggdrasil, Foreningernes Hus, GLOBUS1, Gellerup Badet, Gellerup Scenen, Cirkus Tværs, Livsværkstederne, en festplads, en kælkebakke, et boldanlæg og en oplyst fodbold grusbane. Gellerupparken blev opført i årene Afdelingen består af 1776 lejligheder fordelt på 23 blokke. 16 blokke har fire etager, og 7blokke har 8 etager. Der bor ca mennesker i Gellerupparken næsten halvdelen er børn og unge under 20 år. Læs mere på Gellerupparkens Museum I 2010 fik Gellerupparken og Toveshøj sit eget museum. Det ligger i en femværelses lejlighed på sjette sal i nummer 16 på Gudrunsvej. På museet kan du høre om Gellerups historie og se en film om dengang, blokkene blev bygget. Og der er løbende forskellige udstillinger, ligesom der også arrangeres foredrag og debatmøder. Museet er åbent tirsdage kl og den første søndag i hver måned kl (undtagen juli/august) Læs mere på - eller søg på Facebook/gellerupmuseum. Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Gellerupparken er i disse år en del af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, som har som mål frem til 2030 at forandre Gellerup fra et udsat boligområde til en levende bydel. Du kan altid følge med i den seneste udvikling på 2 - Gellerupparkens beboerhåndbog

3 At bo i Gellerupparken Råderet, hvad må du gøre i din lejlighed? Beboere i Gellerupparken har mulighed for at forandre og forbedre deres bolig. Der er ubegrænsede muligheder med hensyn til at investere i egen bolig, men der er nogle få generelle retningslinier, der skal overholdes: Inden arbejdet påbegyndes skal der indgås en skriftlig aftale med Brabrand Boligforening. Alt arbejde skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Alle ændringer skal være rimelige og hensigtsmæssige. Ændringer må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig. Hvis du har tanker om at ændre din bolig, er det altid en god ide først at henvende dig til Brabrand Boligforening for at få råd og vejledning. Hos Boligselskabernes Landsforening BL kan du desuden få pjecen Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. Tjek evt. Gellerupparken er et stort boligområde, hvor vi lever tæt på hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det godt at have aftalte regler, som beskytter vor fælles tilværelse og fælles ejendom, og som sikrer, at vi ikke generer og skader hinanden. Ordensreglerne er med til at skabe et godt beboermiljø, som hjælper med at Ordensreglement i Gellerupparken Vi skal være her sammen holde bebyggelsen og de fælles arealer i god stand, så afdelingens udgift til vedligehold bliver så lav som mulig til glæde for os alle. For det er os beboere, der via huslejen skal betale for vedligeholdelsen af vores afdeling og vi skal også betale for istandsættelsen af det, der ødelægges. Ordensreglerne handler både om affald, adfærd i opgange og på fællesarealer, parkering, regler om at bore, holde husdyr, høre høj musik, videoovervågning, klager mv. Du kan fi nde ordensreglementet på Udpluk fra ordensreglementet Dyr i Gellerupparken Det er tilladt at holde kat i Gellerupparken, hvis katten er registreret på godkendte tillæg til boligoverenskomsten. Hunde af enhver art og størrelse er ikke tilladt, dog er der mulighed for besøg se Hundebesøg i ordensreglementet. Andre mindre husdyr, som ikke kommer uden for lejligheden, og som i øvrigt ikke ved deres farlighed, støj eller lugt generer andre beboere, er tilladt - dog ikke slanger, krybdyr og edderkopper. Rygepolitik i Brabrand Boligforening Brabrand Boligforening har vedtaget en rygepolitik for at sikre, at medarbejderne ikke bliver udsat for passiv rygning. Rygning er derfor ikke tilladt i opgange, elevatorer, kælderområder og vaskerier. Og når en medarbejder er i en beboers lejlighed i forbindelse med arbejde, må der ikke ryges i det tidsrum, hvor medarbejderen er i lejligheden. Boremaskiner m.v. Brug af el-værktøj, herunder boremaskiner, er til stor gene for alle naboer i tilstødende lejligheder. Derfor må boremaskiner og andre støjende maskiner kun benyttes: Hverdage (mandag fredag) kl Lørdag, søn- og helligdage kl Det er heller ikke tilladt at hamre og banke udenfor overstående tidsrum. Altangardiner tæppe/gardin på altanen: Ønsker du at ophænge altangardiner skal følgende overholdes: Altangardiner skal ophænges efter driftspersonalets anvisninger, som kan fås på driftskontoret Altangardinerne skal følge de standarder, som er udpeget af afdelingsbestyrelsen oplysninger kan fås på driftskontoret Altangardiner skal altid holdes inden for stål- og glasrækværket. Gellerupparkens beboerhåndbog

4 Udpluk fra ordensreglementet Affald aviser, glas, møbler osv. Stort affald skal afleveres i blokkens affaldsgårde og sorteres som anvist på skiltene. I Gellerupparken kildesorterer vi i glas, avis og pap og elektronik. Stort brandbart (over en meter) møbler, tæpper o.l. og småt brandbart (under en meter) tøj, sko, sække. Det er ikke tilladt at smide madaffald i containerne pga. rottefare. Batterier og el-sparepærer Brugte batterier og el-sparrepærer er miljøfaligt affald, som skal afleveres enten ved flaskeindleveringen i Føtex i City Vest, hos Matas, på apoteket eller på den lokale genbrugsstation Sintrupvej 57. Lysstofror til kokken og bad Du skal selv sørge for at skiftet lysstofrør i køkken og bad. Husk det er vigtigt, at du køber nye lysstofrør og glimtænder på samme tid - ellers risikerer du at få mange problemer med lyset. Du skal bruge følgende lysstofrør: Master TL-D super 80 18w / 830. Glimtænder skal være: 32 watt til lyset i badeværelser og 18 watt til køkkenet. Knallertkorsel forbudt Det er kun fodgængere, der må benytte blokkenes gangdæk. Cykel- og knallertkørsel er forbudt. For at beskytte fodgængerne er færdsel på Gellerupparkens stier med knallerter, scootere og motorcykler forbudt. El-stik til bilernes puslepladser Alle blokke i Gellerupparken har fået installeret et el-stik i væggen under gangbroen nedenfor blokken, hvor det er muligt for at trække strøm, når bilen skal støvsuges. På Gudrunsvej fi ndes der elstik ud for opgang nr.: 2, 12, 22, 38, 48, 58 og 68. På Jettesvej ud for nr. 1, 9, 17 og 25 På Dortesvej ud for nr. 1, 13 og 25 På Bentesvej ud for nr. 11, 19, 31, 39, 51, 59 og 71 På Lottevej ud for nr. 8 og 16 Videovervågning Gellerupparken er i øjeblikket i gang med forsøg med videoovervågning i udvalgte opgange rundt i Gellerupparken. Overvågningen skal være med til at forebygge hærværk og svineri i opgangene. Forsøget viser, at kameraerne har en synlig gavnlig virkning i de opgange, som har fået dem sat op. I løbet af foråret 2012 skal forsøget evalueres, og beboerne skal bestemme, om der skal installeres videokameraer i alle afdelingens opgange. Vaskerier: De små midterlejligheder i Gellerupparken har alle fællesvaskerier i kældrene på henholdsvis Gudrunsvej 68 og Bentesvej 13 og 61. Her er mulighed for at reservere en tid til vask. Men hvis man kommer mere end 15 min. for sent til den aftalte tid, vil man ikke kunne vaske, da tiden så er annulleret. Opstår der fejl på maskinerne på vaskeriet, så skal man kontakte driften på tlf Parkering og P-pladser Parkeringsgruppen sikrer, at parkering sker i overensstemmelse med de opsatte parkeringsskilte. Parkering må kun ske i de opmærkede båse Henvendelser vedrørende parkeringsbøder skal ske til Parkeringsgruppen. Kontaktinformation: Telefonnummer Kun mellem kl mandag fredag Der må ikke parkeres køretøjer over 3500 kg på afdelingens område. Det henstilles at store varebiler, kassevogne og minibusser under 3500 kg. parkeres længst væk fra blokkene på Gudrunsvej og Lottesvej, og på de lange vejstrækninger af Jettesvej, Dortesvej og Bentesvej for enden af blokkene. Der må ikke parkeres uindregistrerede motorkøretøjer på afdelingens område. Campingvogne må max. henstilles i 48 timer. Det er ikke tilladt at dytte på p-pladserne. Brugen af bilalarm bør ske med hensyn. Beboere som har brug for handicap-parkering, skal sende en kopi af parkeringstilladelsen fra Dansk Handicap Forbund til administrationen. 4 - Gellerupparkens beboerhåndbog

5 Husk du kan skrive til din varmemester på nettet klik ind på Skriv til din varmemester. Totalservice - 24 timers service På hverdage inden for normal arbejdstid kan du få hjælp hos din varmemester, og når han har fyraften, tager vagten i Totalservice over. Her ringer du til, hvis der uden for normal arbejdstid sker en pludselig skade i din lejlighed, som kræver øjeblikkelig udbedring. Det kan for eksempel være en vandskade, smadret rude eller lignende. Totalservice har åbent Hverdage: Fredag: og lørdag, søndag og helligdage: Hele døgnet. Telefonnummer til Totalservice eller Fra dette nummer kan du trykke dig frem til en personlig betjening af en af servicemedarbejderne fra Totalservice Husk Totalservice er kun til AKUT hjælp Totalservice er en dyr service, så du skal ikke ringe, hvis der er sket en skade, som godt kan vente med at blive udbedret til din varmemester har åbent igen, eller det drejer sig om et problem, som du selv burde klare. For eksempel: Ringer du til Totalservice, fordi dit barn har proppet toilettet fuld med toiletpapir, så afløbet er stoppet, skal du også være forberedt på selv at komme til at betale for udkaldet. Det kan godt være træls med en stoppet køkkenvask, men hvis det sker mandag aften, kan det godt være, du alligevel venter til tirsdag morgen og i stedet får fat på varmemesteren. Dine tv-kanaler Gellerupparken er medlem af Antenneforeningen Aarhus Læs mere på websiden: STOFA Hvis du oplever problemer med dine tvkanaler, kan du kontakte vores tv-udbyder på tlf mandag-fredag: kl Kontakt uden for alm. åbningstid: Hovedvagten på tlf Hovedvagten har åbnet til kl. 24 på alle hverdage og fra 8-24 i weekender og på helligdage. Gratis internet STOFA Alle beboere i Gellerupparken har via antennebidraget, som betales over huslejen, mulighed for at få gratis Internet. Det sikrer en aftale mellem Antenneforeningen Aarhus og Stofa. Det drejer sig om en StofaNet bredbåndsforbindelse (256 kbit/s), som kan etableres uden omkostninger og uden abonnementsbetaling. For at kunne komme på Internettet skal du bruge et modem modemmet er gratis, og du kan hente det hos Stofa: Stofa A/S Søren Frichs vej 34 C, 8230 Åbyhøj Telefon: Åbningstider: Mandag-fredag kl Nyheder og information Bydelsportalen Gellerup.nu På bydelsportalen gellerup.nu kan du hver dag læse artikler om livet i Gellerup og i kalenderen kan du se, hvilke arrangementer og aktiviteter, der foregår i området lige nu. Her kan du også fi nde en oversigt over en lang række af foreninger, som fi ndes i Gellerup. Læs mere på Magasinet Gellerup.nu med historier fra Gellerup og Toveshøj Magasinet gellerup.nu fi nder du hver måned som indstik i Skræppebladet. Tillægget er fyldt med historier fra og om Gellerup og Toveshøj, og det laves af de samme borgerjournalister, som hver dag også skriver til bydelsportalen gellerup.nu. Beboerbladet Skræppebladet 10 gange om året udkommer Brabrand Boligforenings beboerblad Skræppebladet, som fortæller stort og små om, hvad der foregår i boligforeningen og i afdelingerne. Det er en beboervalgt redaktion, som skriver og producerer bladet, som også indeholder aktivitetsoversigter og giver beboere mulighed for at skrive læserbreve og deltage i debatter. Har du lyst til at være med til at skrive, så henvende dig til redaktionen. Redaktion holder møde i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A. Læs mere på www. Skraeppebladet.dk Gellerupparkens beboerhåndbog

6 Gellerupparkens beboerdemokrati Gellerupparkens afdelingsbestyrelse består af 15 medlemmer, der vælges på afdelingens beboermøde i foråret. Derudover vælges et antal suppleanter. I september måned holdes endnu et beboermøde, hvor afdelingens budget for det efterfølgende år skal vedtages. Afdelingsbestyrelsen holder normalt ordinært møde den 1. torsdag i hver måned kl undtaget juli i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A.. Du kan læse dagorden for mødet på nogle dage inden mødet. Medlemmer af afdelingsbestyrelsen Formand: Helle Hansen, Gudrunsvej 76, 7. th Næstformand: Ali Khalil, Gudrunsvej 70, 7. th Øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer: Abdullahi Hedafoow, Gudrunsvej 14, 4. mf Ahmad Tabbara, Bentesvej 63, st. tv Dega Jama Mohamed, Gurunsvej 8, 1. th Ibrahim E. H. Said, Gudrunsvej 68, 4. th Issam Kaddoura, Gudrunsvej 50, 1. th Jamal Mohammad, Gudrunsvej 44, 4. tv Malek El-Batran, Gudrunsvej 48, 5. tv Marianne Rossen, Gudrunsvej 54, 7. tv Mohammad Bachir Hatab, Jettesvej 25, 2. tv Naif Moustafa, Jettesvej 21, 1. th Saleh Yacoub, Gudrunsvej 38, 5, tv Tanja Bergstrøm, Gudrunsvej 50, 7. th Walid Mahmoud, Gudrunsvej 2, 3. th suppleant: Ahmed Asker, Jettesvej 27, 2. mf. 2. suppleant Anna Margrethe Nebel, Gudrunsvej 8, st. 3. supplanant Mohammed Saleh, Bentesvej 3, 2. tv. 4. suppleant Elsebeth Frederiksen, Gdrunsvej 8. mf. 5. suppleant Kaltumo Guraa, Bentesvej 43, st. tv. 6. suppleant Sean Ryan Bjerremand, Gudrunsvej 42, 4 Ad hoc grupper Afdelingsbestyrelsen har nedsat forskellige ad hoc udvalg, hvor bestyrelsesmedlemmer fokuserer på en opgave, de har særlig interesse i f.eks. legepladser, aktiviteter, internet, tv, m.m. Det er også muligt at et ad hoc-udvalg nedsættes på opfordring fra beboerne. Afdelingsbestyrelsen kan vælge at uddelegere en opgave til ad hoc udvalg bestående af beboere uden for afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen støtter beboeraktiviteter Afdelingsbestyrelsen arrangerer også forskellige beboerfester gerne i samarbejde med områdets foreninger, ligesom bestyrelsen støtter lokale foreninger og ildsjæle, som laver aktiviteter for områdets beboere. Du kan læse nærmere om muligheder for at søge støtte på Gellerupparkens hjemmeside. Beboere, der er interesseret i at hjælpe med at lave aktiviteter, er meget velkommen til at deltage. De kan henvende sig til beboersekretær Vibeke Dam Hansen i Beboerhuset Yggdrasil eller på mail eller tlf Legepladser for alle børn Afdelingsbestyrelsen har nedsat et legepladsudvalg, som hvert år kigger på områdets legepladser og er med til at beslutte, hvis der skal indkøbes nye legeredskaber. Interesserede beboere er meget velkommen til at deltage aktivt i udvalgets arbejde. Kontakt venligst beboersekretær Vibeke Dam Hansen. Hjemmesiden På Gellerupparkens hjemmeside kan du læse mere om afdelingen og finde kontaktoplysninger til afdelingsbestyrelsen og forskellige links til relevante hjemmesider. Eller du kan ringe til beboersekretær Vibeke Dam Hansen, mail der sidder i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A. Vision for Gellerupparken Gellerupparken er en levende bydel præget af åbenhed, tryghed og mangfoldighed, hvor der er plads til alle. Beboerne i Gellerupparken oplever et fællesskab, hvor hver enkel beboer, forening og ansat tager ansvar og ejerskab for vores område. 6 - Gellerupparkens beboerhåndbog

7 Gellerupparkens beboertilbud Beboerhuset Yggdrasil Beboerhuset Yggdrasil er det gule hus på Dortesvej 35A. I Yggdrasil finder du Café Perlen, som er en beboercafe. Og i stueetagen findes et kreativt værksted, hvor blandt andet Perlens Systue er aktiv. Lokale foreninger og andre aktive kan låne lokaler i huset til deres forskellige aktiviteter. Huset lægger også lokaler til forskellige projekter. Beboerhusets ansatte er husmand Kim Vestergaard og beboersekretær for afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken Vibeke Dam Hansen telefon Grønærten dyrker grøntsager og blomster Gellerupparkens haveforening Grønærten har 124 nyttehaver, der er placeret rundt Gellerupparken med haveafsnit mellem blokkene på Dortesvej, Bentesvej og Gudrunsvej. Det koster 100 kr. pr. år at leje en have, og 25 kr. i indmeldelsesgebyr. Ønsker du at leje en have, kan du henvende dig til Vibeke Dam Hansen i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A tlf Café Perlen beboernes egen café Cafeen er et hyggeligt sted, hvor beboerne fra Gellerupparken og Toveshøj kan mødes med deres naboer og drikke en kop kaffe og måske nyde et stykke kage. Cafe Perlen ligger på førstesalen i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A. I Café Perlen kan beboerne mødes og høre, hvad der foregår i lokalområdet og der bliver nogle gange arrangeret foredrag, debatter og andre indslag i åbningstiden. Cafeen drives af frivillige cafémedarbejdere fra foreningen Perlevennerne. Café Perlen holder normalt åbent torsdage fra klokken Og en gang om måneden inviterer Perlevennerne til fællesspisning i cafeen for alle - menu og pris kan læses på hjemmesiden eller i Gellerup.nu. Perlen Systue Perlens Systue er tilbud som er åben for alle kvinder, som har lyst til at sy og lave håndarbejde. Systuen holder til i det kreative værksted i Yggdrasil. Åbningstider torsdag kl Yderligere oplysninger på foreningen Perlevennernes hjemmeside: Gellerupparkens altankonkurrence Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken inviterer hvert forår alle beboere til at deltage i altankonkurrencen, hvor beboerne konkurrerer om at have den smukkeste og hyggeligste altan eller terrasse. Beboerne tilmelder sig konkurrencen og i løbet af sommeren skal deres altan fotograferet. Billederne udstilles i Café Perlen, hvor beboerne selv er med til at stemme om, hvem der bliver årets vinder. Der kåres en vinder og 2. og 3. pladser og gives anerkendelser til de flotteste 25 altaner, som vinder blomster til det efterfølgende forår. Gellerupparkens beboerhåndbog

8 Et livligt foreningsliv Gellerupparken har et hav af foreningerne, hvor beboerne er aktive og laver aktiviteter for både børn og voksne, som for eksempel fodboldklubben ACFC, dansegruppen Arabisk Dansk Kulturhus, Ramallah-spejderne, Aktiv Kvindeforening, Perlevennerne, Ungdomsforeningen Fristedet, Somalisk Familieforbund og mange flere. Det er muligt at fi nde en oversigt over mange af aktiviteterne på bydelsportalen Foreninger i Gellerupparken har mulighed for at få hjælp af afdelingsbestyrelsen blandt andet med et mindre klublokale i en kælder under blokken eller de kan måske låne lokaler i Yggdrasil eller måske i Foreningernes Hus. Støtte til foreningerne og aktiviteter i Brabrand Boligforening Ved indflytning i en af Brabrand Boligforenings lejligheder er lejeren og dennes husstand automatisk medlem af Fritidsforeningen, så du er sikkert allerede medlem. Det koster 10 kroner om måneden. Fritidsforeningens formål er at skabe fritidsaktiviteter for beboere i Brabrand Boligforening og koordinere og orientere om bestående og nye aktiviteter. FAS, som er Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte, har til formål at yde økonomisk støtte bredt til fritidsaktiviteter for Brabrand Boligforenings beboere læs mere på bbbo.dk klik ind under materiale. Hvis du ikke ønsker at være medlem af Fritidsforeningen kan du melde dig ud ved skriftligt at henvende dig til Brabrand Boligforenings administration, hvor det kan ske med mindst 3 måneders varsel og med virkning fra den 1. januar eller anden dato for administrativ omlægning. Det boligsociale samarbejde i Gellerup og Toveshøj hedder Samvirket Samvirket i Gellerup og Toveshøj er et frivilligt netværk mellem foreninger, myndigheder og ildsjæle, som mødes hvert kvartal. Samvirket kan nedsætte ad hoc grupper og understøtter aktiviteter og initiativer, der retter sig mod beboerne i Gellerup og Toveshøj. Samvirket holder et møde hvert kvartal., her er alle velkommen til at deltage. Kvartalsmøderne holdes i Foreningernes Hus og dagsorden og tilmelding kan ske via Samvirkets hjemmeside. Samvirket holder også et årsmøde i januar. Her uddeles blandt Samvirkets Pris, der er en hæder til en ildsjæl, der har lavet en særlig indsats i det forgangne år. Læs mere på Verdenshaverne Verdenshaverne er ad hoc gruppe under Samvirket, som arbejder på at skabe dejlige haver og andre grønne områder med farverige blomster, træer og buske i Gellerup og Toveshøj. I de grønne områder kan der være et væld af farverige blomster fra det tidlige 8 - Gellerupparkens beboerhåndbog forår henover sommeren og videre frem til de gyldne efterårsfarver og vinterens former. Der kan være særlige bede, hvor blomsterne kan plukkes til buketter, og der kan være frugter og bær, der må høstes. Lige nu arbejder gruppen og flere beboere med en grund ved Hasle Bakker og en grund i svinget ved Gudrunsvej. Haverne kaldes henholdsvist Toveshøjhaven og Gelleruphaven. Læs mere på under ad hoc-grupper. Verdenshaverne er i dag også en forneing, hvor du kan læse mere på Forældre Dialogforum Forældre Dialogforum er en anden ad hoc gruppe under Samvirket i Gellerup og Toveshøj, som henvender sig til fædre og mødre. Forældre Dialogforum inviterer til foredrag og debatmøder og andre relevante arrangementer for forældre og andre voksne, som er interesseret i børneopdragelse. Gruppen bag Forældre Dialogforum består af lokale forældre, ildsjæle og socialarbejdere. Og her er ønsket at være med til at skabe en god debat om børneopdragelse mellem forældre, som også kan være med til at give far og mor nogle brugbare redskaber i hverdagen. Læs mere på under ad hoc-grupper.

9 Boligsociale indsatser i Gellerup og Toveshøj Foreningernes Hus rummer foreningslivet Den gamle hvide gård, der ligger i den nordlige del Gellerupparken, danner rammen om Foreningernes Hus, der rummer mange af områdets foreninger og byder på kulturelle arrangementer som koncerter, foredrag, teater, dans og konferencer, Formålet med Foreningernes Hus er, at huset skal være et sted, der samler beboerne på tværs af etnisk baggrund, køn, alder, religion m.m., så der skabes nye relationer og venskaber på tværs af de mennesker, grupper og foreninger, som benytter huset. Det er brugerne selv, der er drivkraften i huset, og alle arrangementer, ideer og aktiviteter sker på brugernes initiativ. Ønsket er, at skabe kreativitet, engagement, og en følelse af ejerskab og fællesskab i huset, som er et sted, hvor alle kan få lov til at involvere sig. Foreningernes Hus - Gudrunsvej 10a, 8220 Brabrand Leder af Foreningerne Hus er Per Thomsen Tlf Læs mere på hus.dk Fritidspatruljen skaber leg og liv mellem blokkene Gellerupparken og Toveshøjs Fritidspatruljens består af 16 unge legeinstruktører, som med leg og sportsaktiviteter på de grønne områder skal lokke mindre børn ud af lejlighederne og væk fra gadehjørnerne. Målet er, at børnene skal få lyst til at lege udendørs efter skoletid. Fritidspatruljen skal give børn sunde fritidsinteresser ved at skabe meningsfulde aktiviteter. Gennem leg skal børnene have bedre mulighed for at opbygge venskaber og møde gode rollemodeller. Fritidspatruljen er ude at lege både i Gellerupparken og Toveshøj to gange om ugen med aktiviteter såsom: Boldspil, sjippetov, spejderaktiviteter, kridttegning på fliser, cykelkonkurrence og skattejagter. Projektleder Gordon Roberts Tlf Ny boligsocial helhedsplan på vej I vinteren arbejdes der på at udforme en ny boligsocial helhedsplan, som de kommende fire år skal denne grundlag for en masse spændende sociale projekter i Gelerupparken og Toveshøj. Arbejdet med prækvalifikationen for den nye boligsociale helhedsplan startede tilbage i foråret Gennem de efterfølgende måneder har en lang række lokale ildsjæle og foreninger, institutioner og projekter, været inde over arbejdet, og alle gjort deres til at give planen dens samlede styrke. Der har langt hen af vejen været bred enighed om, hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor i Gellerup, og derfor har arbejdet båret præg af en fælles vilje til at finde de bedste løsninger. Vandringer skal skabe tryghed Et af de nyeste projekter, der er kommet med i planen, er projekt Tryghedsvandringer, der sigter mod at skabe et tryggere område for alle, der færdes i Gellerupområdet. Det er en generel erkendelse blandt de involverede, at vi kan gøre meget mere for at skabe et trygt område, og viljen til at gøre dette, samler vi i fremtiden i dette projektsamarbejde. Fire gange om året skal lokale beboere, ressourcepersoner, konsulenter og beslutningstagere gå rundt i området og identificere, hvor vi har tryghedsudfordringer, der skal gøre noget ved. Dette suppleres med analysearbejde og facilitering. der skal sikre, at de nødvendige tiltag bliver ført ud i livet, lige meget om det er kommunen, boligforeningen eller anden aktør, der har ansvaret for udfordringen. En af de udfordringer vi allerede nu kan pege på, der bliver nødt til at blive gjort noget ved, er mængden af hærværk i området, der koster hver husstand tusindvis af kroner i ekstra husleje hvert eneste år. En begrænsning af hærværk i Gellerup området vil direkte kunne mærkes på huslejen for samtlige beboere i området. Gellerupparkens beboerhåndbog

10 Få hjælp hos beboerrådgivningen i Gellerup, hvis du har problemer Gudrunsvej 16, 1. th Brabrand Som beboer i Gellerupparken har du mulighed for at henvende dig i Beboerrådgivningen på Gudrunsvej 16. Her kan du få hjælp af vores to ansatte socialrådgivere, Jens Høgh og Abelone Asingh, hvis du har problemer i forhold til social lovgivning, økonomi, bolig, ægteskab, børn, uddannelse eller arbejde. Du kan også få råd og vejledning i forbindelse med personlige ting som for eksempel pension, ankesager, fondsansøgninger, ferieprojekt, selvhjælpsgrupper, psykoterapi eller nabokonflikter. Rådgivning er åben uden tidsbestilling (for beboere i Gellerupparken, Skovgårdsparken, Holmstrup, Odinsgården og Thorsbjerg): Tirsdage Torsdage Beboerrådgiver Jens Høgh Tlf / Beboerrådgiver Abelone Asingh Tlf / Andre aktivitetssteder, forretninger, kulturhuse og institutioner Cykelværkstedet på Toveshøj Har du brug for hjælp til at få repareret eller klargjort din cykel, så kan du henvende dig i kælderen hos Cykelværkstedet på Tovshøj, Janesvej 43. Der er åbent forår, sommer og efterår mandag og torsdag kl Beboerhuset Tousgårdsladen Beboerhuset Tousgårdsladen bliver drevet af foreningen Tousgårdens Venner. Laden holdt indvielsesfest i januar Laden har et Folkekøkken, hvor det hver dag (mandag torsdag) er muligt at spise aftensmad. Hver onsdag er der også bankospil i Laden. Der er også andre faste aktiviteter, som du kan læse mere om på hjemmesiden. Det er også muligt at leje lokaler i Laden, hvis du skal holde en fest. Kontakt Ladens husmand. Edwin Rahrs Vej 6b, 8220 Brabrand Tlf GLOBUS1 et mekka for sport og aktivitet I 2005 åbnede GLOBUS1, som ligger i den grønne kile mellem Gudrunsvej og Åby Ringvej. GLOBUS1 er et mødested for alle på tværs af alder, køn og nationalitet, og GLOBUS1 danner rammen om masser af fritids- og kulturaktiviteter. GLOBUS1 blev opført af Aarhus Kommune i samarbejde med Brabrand Boligforening og Gellerupparken. Projektet blev økonomisk støttet af URBAN-programmet Bydel i Bevægelse og Lokaleog Anlægsfonden. Indvielsen af GLO- BUS1 fandt sted 15. oktober Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand Gellerup Badet - en svømmehal for hele familien Midt i Gellerupparken ligger Gellerup Badet, hvor der er mange muligheder for leg og svømning for hele familien. I det opvarmede varmtvandsbassin kan babyer og de yngste børn få en behagelig oplevelse i vandet sammen med mor og far. I børnebassinet er der mange legemuligheder for både store og små, og svømmebassinet indbyder til motionssvømning i sit eget tempo. Efter en behagelig svømmetur kan kroppen slappe helt af i fællessaunaen inde i svømmehallen. Læs mere om åbningstider og priser på Dortesvej 43, 8220 Brabrand Tlf City Vest et moderne indkøbscenter City Vest blev opført i 1972, dengang hed det Gellerup Centret, og var det første center i Jylland, der blev opført som et overdækket shoppingcenter. Siden er City Vest løbende blevet moderniseret og udvidet med flere butikskvadratmeter, så centeret i dag er et moderne shoppingcenter med 65 specialbutikker, to supermarkeder og et madtorv. Gudrunsvej Brabrand Bazar Vest tusinde og en nats oplevelser En verden af smag og oplevelser! Mere end 100 forretninger, der byder på oplevelser for alle sanser, det er Bazar Vest, som ligger lige nord for Gellerupparken. Her kan du gå på opdagelse i både den gamle såvel som nye bazar, der rummer eksotiske spisesteder, tyrkiske og arabiske bagerier, mere end m2 frugt- og grøntmarked, slagter, orientalske købmænd, og mange andre butikker med spændende produkter og serviceydelser. Edwin Rahrs Vej 32, 8220 Brabrand Gellerupparkens beboerhåndbog

11 Cirkus Tværs er fuld af artisteri Gellerup har sit helt eget internatinale ungdomscirkus, som holder til i Cirkusbygningen på Gudrunsvej 80. Cirkus Tværs er en over 20 år gammel forening, der har til formål at drive og igangsætte musik, teater, og cirkusaktiviteter i Gellerupområdet,med henblik på at styrke områdets sociale og kulturelle udvikling. Til hverdag vil medlemmerne af Cirkus Tværs møde op til træning og øve på deres cirkusnumre. Og i weekender og ferier står den på forestillinger og turneer i både ud- og indland. Gudrunsvej 80, 8220 Brabrand Tlf Gellerup Kirke et aktivt hus Mange mennesker har deres gang i Gellerup Kirke i løbet af ugen for Gellerup Kirke huser en masse aktiviteter, klubber og mødesteder. Den røde mustenskirke,der ligger midt i betonen, er også en aktiv deltager i lokalområdets mange dialoger omkring livet i Gellerup. Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand Tlf.: Livsværkstederne og Café Vita Livsværkstederne i Gellerup er en selvejende institution med rødder i KFUM s Sociale Arbejde, Gellerup Kirke og Brabrand Boligforening. I Livsværkstederne, der ligger i City Vest ovenpå Føtex, finder du også Café Vita. Her sælges der hver dag kaffe, kage, vand, smørrebrød, lune retter og varm mad. Café Vita leverer også mad ud af huset til rimelige priser. Caféen holder åbent: Mandag fra kl til Tirsdag-torsdag fra kl til Fredag fra kl til City Vest, Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand, Tlf: Brabrand Boligforening Historien bag boligforeningen i Brabrand Brabrand Boligforening blev stiftet den 29. april Tre år efter 2. verdenskrig, hvor elendige boligforhold med toilet i gården var dagligdag for mange danskere. Den historiske baggrund og identitet har altid været at løfte en samfundsopgave ved at give alle borgere uanset økonomisk formåen en ordentlig bolig. Udover at etablere boliger udfylder Brabrand Boligforening en boligsocial opgave og varetager en række sociale forpligtelser, der ligger ud over formålsparagraffen. Boligforeningen har i dag over 5300 boliger i 24 boligafdelinger i Brabrand, Århus Vest, Århus Midtby, Hasselager, Lyngby, Borum, Harlev, Solbjerg og Tranbjerg Læs mere på Brabrand Boligforenings organisation Brabrand Boligforening er en politisk ledet organisation med et repræsentantskab på 110 medlemmer, der er afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra de enkelte afdelinger, repræsentanter for ikke-bolighavende medlemmer, personalerepræsentanter samt foreningsbestyrelsens medlemmer. Repræsentantskabet er den øverste myndighed for Brabrand Boligforening. Der holdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i foråret i maj eller juni. Her vælges foreningsbestyrelsen, der består af syv medlemmer. Foreningsbestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens og afdelingernes anliggender. Brabrand Boligforening har også et Foreningsråd. Det består af foreningsbestyrelsen, afdelingsformændene og repræsentanter fra administrationen. Foreningsrådet, der holder møde ca. hver anden måned, har til opgave at orientere om og drøfte forhold i foreningen og afdelingerne samt at tilrettelægge og gennemføre debatmøder og kurser Brabrand Boligforening udlejning og administrationen Rymarken Aarhus V Driftskontoret Edwin Rahrsvej 30 v/bazar Vest 8220 Brabrand Inspektør Peter Sørensen Afdelingssekretær Connie Nedergaard Husk du kan skrive til din varmemester på nettet klik ind på Skriv til din varmemester. Åbningstid Mandag - onsdag: Torsdag Fredag: Web-side: adresse: Brug kontaktformular på Gellerupparkens beboerhåndbog

12 Nyttige telefonnumre og adresser Lokalpolitiet Århus Vest Politiet kan træffes på stationen, der ligger på etagen over Føtex i City Vest Mandag-fredag kl Tlf Gudrunsvej 7, City Vest 8220 Brabrand Østjyllands politi 114 Brandvæsenet - Alarmcentralen 112 Har du brug for akut lægehjælp Er det alvorlig ulykke eller livstruende sygdom? Ring 112. her får du kontakt til en sundhedsfaglig medarbejder, som sørger for, at du rå hjælp. Haster det? Ring til læge ved akut sygdom eller skade - hverdagen kl. 8-16: Ring til egen læge. På hverdage fra kl. 16 til 8 om morgenen samt i weekend og helligdage: Ring til Lægevagten: Lægen hjælper dig videre til behandling hos egen læge, Lægevagten eller på skadestuen. Kan det vente? Ring til egen læge og bestil tid til undersøgelse, fornyelse af recept mv.. De fleste læger kan i dag også kontaktes elektronisk. OBS - Lægevagten og skadestuen fi ndes på Aarhus Universitetshospital - Nørrebrogade 44, indgang ved Bygning 7. Gellerup Bibliotek Åbningstid: Mandag og onsdag kl , tirsdag og torsdag kl , fredag kl (selvbetjening), lørdag kl Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand Tlf.: Folkeinformation på Gellerup Bibliotek Anonym rådgivning og vejledning til styrkelse af beboernes kendskab til og viden om samfundet. Vejledning kan ydes på forskellige sprog herunder dansk, arabisk, tyrkisk, somalisk, engelsk og fransk. Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Posthus Det nærmeste posthus ligger i Åbyhøj på Silkeborgvej 244, 8230 Åbyhøj, tlf Døgnpost Døgnposten fi ndes ved City Vest, Gudrunsvej 7 - på p-pladsen ved HM. Navn: Døgnposten 8223 Transport Busruter: Linie 4A kører ad Sigridsvej forbi City Vest og ind ad Silkeborgvej indtil centrum Linie 6A kører på Ringvejen rundt om Århus A-busserne kører i hverdagstimerne med blot 7-10 minutters mellemrum. Aften og weekend kører de hvert 15. minut. Linie 15 kører ad Edwin Rahrs Vej og Gudrunsvej forbi GLOBUS1 ind til centrum Linie 11 og 12 kører ad Silkeborg med stop syd for City Vest Businfo om køreplan og priser k.dk Taxa Taxa Aarhus Tlf Dantaxi tlf husk at gemme find flere oplysninger og informationer på Gellerupparkens hjemmeside

Ordensreglement for Gellerupparken. Vi skal være her sammen. Indholdsfortegnelse:

Ordensreglement for Gellerupparken. Vi skal være her sammen. Indholdsfortegnelse: Ordensreglement for Gellerupparken Vi skal være her sammen Gellerupparken er et stort boligområde, hvor vi lever tæt på hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det godt at have aftalte regler, som

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj

Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj LÆS BLANDT ANDET: Afdelingsbestyrelserne siger ja Tryghedsgaranti træder i kraft efter sommer Skema A og økonomien Moskéforeningen anbefaler et ja Husk beboermøder Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Sol & Sommer. Har du tænkt på, hvad du skal lave i Sommerferien? Her er et væld af muligheder, du kommer ikke til at kede dig!

Sol & Sommer. Har du tænkt på, hvad du skal lave i Sommerferien? Her er et væld af muligheder, du kommer ikke til at kede dig! Sol & Sommer 2015 Har du tænkt på, hvad du skal lave i Sommerferien? KOM OG VÆRE MED HELE SOMMEREN Her er et væld af muligheder, du kommer ikke til at kede dig! FRITIDSPATRULJEN Hver tirsdag laver vi skattejagt,

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus I en ejendom med mange beboere er vi alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting og det er derfor naturligt at opstille visse

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere