BBR-Kommune Inddataboks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-Kommune Inddataboks"

Transkript

1 BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forord Formål Adgang Opbygning af vejledningen Inddataboksen set i sammenhæng Sagsflow Statusværdier Indberetningstyper Type Supplerende varme Type Matrikulær ændring Type Fysisk flytning" Søgning på fanebladet Inddataboks Søgekriterier Resultatliste Ny søgning Sagsbehandlerside for indberetning Sagsoplysninger Indberetter Sagens noter Modtaget indberetning Type Supplerende varme Type Matrikulær ændring Type Fysisk flytning Muligheder for sagsbehandling Godkendelse af en sag i Inddataboks Afvisning af en sag i Inddataboks Overførelse af en sag i Inddataboks Brugerindstillinger Brugerindstillinger for søgninger Brugerindstillinger for resultatlisten Brugerindstillinger for sagsbehandlingssiden Systemadministration Tidsfrister og adresse Opsætning af genbrugelige tekster Notifikationer Genvejstaster De generelle genvejstaster Genvejstaster til fanebladet Inddataboks Hjælp Ændringslog Ændringer i version Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 2 af 33

3 10.2. Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 3 af 33

4 1. Indledning 1.1. Forord Denne brugervejledning indeholder en beskrivelse af BBR Inddataboksen og de muligheder fanebladet Inddataboks i BBR-Kommune stiller til rådighed for sagsbehandleren. Den nyeste udgave af vejledningen vil altid være tilgængelig på Formål BBR Inddataboks giver mulighed for modtagelse af BBR data fra eksterne interessenter og andre kommuner. Eksterne interessenter kan indsende sager til BBR Inddataboksen via standardiserede snitflader. Sagerne indeholder kort sagt information om indberetteren samt BBR data, der ønskes indberettet til BBR systemet. Andre kommuner kan også være eksterne interessenter, idet de igennem BBR Kommune kan indsende sager til BBR Inddataboksen ved at flytte en bygning. BBR Inddataboksen giver endvidere via fanebladet Inddataboks - mulighed for at sagsbehandle disse sager. Hvis sagerne godkendes, opdateres BBR systemet med de indsendte BBR data Adgang Alt efter de rolleprofiler, som en bruger har tilknyttet i forbindelse med Inddataboksen, kan brugeren udføre forskellige handlinger. En bruger med rollen Inddatabokssagsbehandler har adgang til alle i dette dokument beskrevne muligheder og dermed til at fremsøge sager, fordele sager og sagsbehandle de indberettede BBR data. En bruger med rollen Inddatabokssagsfordeler har adgang til at fremsøge sager samt at sagsfordele de indkomne sager. Rollen giver således mulighed for at tildele en sagsfordeler/sagsbehandler og efterfølgende at gemme sagen. Rolleprofilen giver ikke adgang til at overføre, godkende eller afvise sagen. En bruger med rollen Inddataboksforespørger har adgang til at fremsøge sager samt at se sager i Inddataboksen. Den rolle giver hverken adgang til at sagsfordele, afvise, godkende eller overføre sagen. Rollen vil typisk blive tildelt til Borgerservice brugere og andre brugere, som skal kunne se, men ikke redigere sager. En sag kan tildeles til en bruger med rolleprofil Inddatabokssagsbehandler eller Inddatabokssagsfordeler, dog ikke til en bruger som kun har rolleprofil Inddataboksforespørger. Der er ikke andre roller, som giver adgang til Inddataboks fanebladet. Hvis du mangler adgangsrettigheder til fanebladet Inddataboks, skal du kontakte brugeradministratoren i din kommune eller i din forvaltning Opbygning af vejledningen Denne vejledning er delt op i et antal kapitler. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 4 af 33

5 Kapitel 2 beskriver livscyklus for en indberetning (i det følgende også kaldt sag) i Inddataboksen. Der beskrives hvilke statusværdier en sag kan antage og hvilke indberetningstyper der findes for sager i Inddataboksen i nuværende version. Kapitel 3 beskriver søgningen i Inddataboksen. Der beskrives søgekriterier samt resultatliste. Kapitel 4 beskriver sagsbehandlingssiden, dvs. skærmbilledet for en indberetning/sag i Inddataboksen. Kapitlet beskriver de forskellige muligheder, som en sagsfordeler hhv. sagsbehandler har, når en sag i Inddataboksen er åbnet. Kapitel 5 beskriver mulighederne for brugerindstillinger i Inddataboksen. Kapitel 6 beskriver systemadministrationssiderne til Inddataboksen. Kapitel 7 beskriver de notifikationer ( s), som systemet udsender i forbindelse med modtagelse og sagsbehandling af indberetninger. Kapitel 8 beskriver genvejstasterne, som gælder på de forskellige skærmbilleder i Inddataboksen. Kapitel 9 giver en vejledning til, hvordan man kan få yderligere hjælp til fanebladet Inddataboks. Kapitel 10 beskriver ændringer i vejledningen i forhold til tidligere versioner. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 5 af 33

6 2. Inddataboksen set i sammenhæng 2.1. Sagsflow En indberetter sender data til Inddataboksen via en ekstern applikation eller via BBR Kommune. Hvem der er indberetteren, hvilke data der sendes og hvilken applikation der benyttes afhænger af indberetningstypen. For indberetningstypen Supplerende varme vil indberetteren typisk være ejeren. De indberettede BBR data vil være data vedr. supplerende varme for en bygning hhv. en enhed. Den eksterne applikation til indberetning af Supplerende varme er ikke udviklet endnu. For indberetningstyperne Matrikulær ændring og Fysisk flytning (betegnelsen Flytning af bygning dækker over begge typer) vil indberetteren være en anden kommune. De indberettede BBR data vil være data vedr. en bygning, som ønskes flyttet til den kommune, som har modtaget Inddataboks sagen. Sager vedr. flytning af bygninger indberettes igennem BBR Kommune, som gør det muligt at flytte en bygning og underliggende entiteter til en anden kommune. Læs mere herom i brugervejledning til fanebladet Bygning og Bolig for BBR Kommune. BBR data bliver sammen med indberetterens kontaktoplysninger sendt til Inddataboksen via en webservice. Så snart indberetningen er modtaget i Inddataboksen, udsendes en kvittering via til indberetteren. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 6 af 33

7 Kommunen kan nu tilknytte en sagsbehandler til sagen. Den ansvarlige sagsbehandler vil efterfølgende modtage en om den nye indberetning. Sagsbehandleren kan nu overføre, afvise eller godkende sagen. Resultatet af sagsbehandlingen sendes via til indberetteren. Hvis sagen godkendes, opdateres data direkte i BBR. Hvis sagen overføres til anden afdeling, afsluttes sagen i Inddataboks og sagsbehandlingen foretages uden for Inddataboksens kontekst Statusværdier En indberetning/sag i Inddataboksen kan have forskellige statusværdier alt efter, hvor langt den er kommet i sagsbehandlingen, og alt efter hvordan sagen afsluttes. Der findes i alt 5 forskellige statusværdier, som vist i billedet nedenfor. En sag i Inddataboks er modtaget, når den er blevet oprettet i databasen efter en indberetning fra ekstern part. Sagen har endnu ikke fået tildelt en sagsfordeler/sagsbehandler. En sag i Inddataboks er under behandling, når den har fået tildelt et sagsnummer og en sagsfordeler/sagsbehandler. En sag i Inddataboks er godkendt, når sagsbehandleren har afsluttet sagen ved at godkende den. BBR data er blevet opdateret i BBR, og der udsendes en ny BBR Meddelelse såfremt dette er valgt. En sag i Inddataboks er afvist, når sagsbehandleren har afsluttet sagen ved at afvise den. De indsendte BBR data er ikke blevet opdateret i BBR systemet. En sag i Inddataboks er overført, når sagsbehandleren har afsluttet sagen ved at overføre den til anden afdeling. Selv om sagen sagsbehandles i en anden afdeling, er sagen ikke længere relevant i Inddataboks konteksten Indberetningstyper I denne version af Inddataboksen kan indsendte sager have en af følgende tre typer: Supplerende varme (beskrevet i afsnit 2.3.1) Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 7 af 33

8 Matrikulær ændring (beskrevet i afsnit 2.3.2) Fysisk flytning (beskrevet i afsnit 2.3.3) På længere sigt er det planen, at Inddataboksen kan modtage mange forskellige indberetninger til BBR systemet Type Supplerende varme Via en snitflade kan Inddataboksen modtage ændringer til feltet Supplerende varme på bygnings- og enhedsniveau. Indberetninger foretages som beskrevet i afsnit 2.1 via en ekstern snitflade. Både for en bygning og en enhed kan feltet Supplerende varme indberettes. Feltet kan have følgende kodeværdier: Feltnavn i BBR Supplerende varmeinstallation Koder: 0 - Ikke oplyst 1 - Varmepumpeanlæg 2 - Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) 3 - Ovne til flydende brændsel 4 - Solpaneler 5 - Pejs 6 - Gasradiator 7 - Elovne, elpaneler 10 - Biogasanlæg 80 - Andet 90 - Bygningen har ingen supplerende varme Ved hjælp af Inddataboks sagen kan kommunen afgøre, om værdien for supplerende varme skal accepteres eller afvises Type Matrikulær ændring Når en kommune flytter en bygning til en anden kommune, drejer det sig i 95% af tilfældene om matrikulære ændringer. Ved matrikulære ændringer opfatter fra- og tilflytter-kommunen bygningen som én bygning. Der er ikke behov for byggesagsbehandling, og bygningen kan flyttes fra stam til stam. Bygningen beholder således sin geokodning, sin UUID, historik mm. Når en kommune (fraflytter kommunen) ønsker at flytte en bygning (og dens underliggende entiteter) til en anden kommune (tilflytter kommune), gøres det på BBR Kommunes Bygning og bolig faneblad. Dette resulterer i oprettelse af en Inddataboks sag i tilflytter-kommunen med type Matrikulær ændring. Inddatabokssagen oprettes med fraflytter-kommunens sagsbehandler og kommunens adresse som afsender. Tilflytter kommunen kan nu se på Inddatabokssagen og afgøre, om man vil acceptere/modtage eller afvise bygningen. Læs mere herom i afsnit 4.4 og 4.5. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 8 af 33

9 Så længe bygningen er under sagsbehandling i tilflytter-kommunen, vil bygningen være låst i fraflytter-kommunen. Den vil forsvinde automatisk fra fraflytter-kommunen, hvis tilflytter-kommunen accepterer Inddataboks sagen og den vil blive låst op igen, hvis tilflytter-kommunen afviser sagen Type Fysisk flytning" Når en kommune flytter en bygning til en anden kommune, drejer det sig i 5% af tilfældene om fysiske flytninger, hvor bygningen ændrer placering. En fysisk flytning af en bygning opfatter kommunerne som en nedlæggelse af bygningen i fraflytterkommunen og en oprettelse af en ny bygning i tilflytterkommunen. Bygningen betragtes som en ny bygning og kræver således normal byggesagsbehandling. Typiske eksempler på fysiske flytninger er husbåde og museumsbygninger. Når en kommune (fraflytter-kommunen) ønsker at flytte en bygning (og dens underliggende entiteter) til en anden kommune (tilflytter-kommune), gøres det på BBR Kommunes Bygning og bolig faneblad. Dette resulterer i oprettelse af en Inddataboks sag i tilflytter-kommunen med type Fysisk flytning. Inddatabokssagen oprettes med fraflytter-kommunens sagsbehandler og kommunens adresse som afsender. Tilflytter kommunen kan ved at se på Inddatabokssagen afgøre, om de vil acceptere/modtage eller afvise bygningen. Læs mere herom i afsnit 4.4 og 4.5. Idet de to bygninger opfattes som to forskellige bygninger, vil bygningen i fraflytterkommunen ikke være låst efter at den er markeret som flyttet til anden kommune. Den vil heller ikke forsvinde automatisk, når tilflytter kommunen accepterer Inddataboks sagen, men fraflytter-kommunen skal aktivt, f.eks. igennem en nedrivningssag nedlægge bygningen. Dette vil typisk ske efter at fraflytter-kommunen har fået besked om, at tilflytter kommunen har accepteret at modtage bygningen. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 9 af 33

10 3. Søgning på fanebladet Inddataboks Når du klikker på fanebladet Inddataboks, vises søgebilledet for Inddataboksen, som du kan se nedenfor: Du kan søge på alle felter, alene eller flere ad gangen Søgekriterier I skemaet herunder vises de felter, der indgår i søgebilledet under fanebladet Inddataboks. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af feltet. Søgekriterierne kan deles op i 2 grupper: Søgekriterier, som vedrører selve sagen Søgekriterier, som vedrører den ejendom/bygning/enhed sagen tilhører Derudover kan man angive, på hvilken måde søgeresultatet skal sorteres, før det vises i resultatlisten. Som default sorteres efter sagernes status. Feltnavn SAGSOPLYSNINGER Indberetningstype Kilde Kort feltbeskrivelse Du kan søge på sagernes indberetningstype. Se afsnit 2.3 for en beskrivelse af de forskellige indberetningstyper. Du kan søge på sagernes kilde. Kilden er sagens afsender, dvs. den bruger i BBR systemet, som har oprettet sagen i Inddataboksen igennem en webservice. Kodelisten viser kun de brugere, som faktisk har oprettet sager i Inddataboksen. For sager med type Supplerende varme vil kilden være MBBL. For sager med type Matrikulær ændring eller Fysisk flytning vil kilden være sagsbehandleren i afsenderkommunen. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 10 af 33

11 Feltnavn Status Sagsnummer Sagsbehandler Modtagelsesdato fra/til Dage før frist er overskredet Kort feltbeskrivelse Du kan søge på sagernes status. Se afsnit 2.3 for en beskrivelse af de forskellige statusværdier Du kan søge på sagernes sagsnummer. Der er ingen regler for, hvordan sagsnumrene skal se ud, da det er op til kommunen selv at definere dette. Et sagsnummer kan bestå af tal, bogstaver, tegn eller en blanding af det hele. Når du søger på sagsnummeret, skal du indtaste hele nummeret, for at systemet kan finde det. Sagsnummeret har maksimalt 32 tegn. Du kan søge på sagernes sagsfordeler/sagsbehandler. I kodelisten vises alle brugere, som har rollerne sagsfordeler hhv. sagsbehandler tilknyttet. Derudover vises alle sagsbehandlere i kommunen, som har en sag tilknyttet, men som ikke længere er aktive, eller som ikke længere har rolleprofilerne. Du kan søge på sagernes modtagelsesdato. Du kan søge på en bestemt modtagelsesdato eller et interval af datoer. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Du kan vælge kun at fremsøge de sager, hvis tidsfrist er overskredet når det antal angivne dage er gået. Vær opmærksom på, at søgningen også returnerer de sager, hvor tidsfristen er overskredet tidligere end det angivne antal dage samt de sager, hvor tidsfristen allerede er overskredet. Fristen beregnes på grundlag af modtagelsesdatoen samt de i systemadministrationen angivne tidsfrister for sagsfordeling og sagsbehandling. Se afsnit 6.1 for en beskrivelse af tidsfristerne. Søges f.eks. med antal dage 0 vises alle sager, hvis tidsfrist er overskredet. Søges f.eks. med antal dage 1 vises de sager som skal behandles dagsdato for at fristen overholdes samt de sager som allerede har overskredet tidsfristen. EJENDOMSOPLYSNINGER Ejendomsnummer Vejkode Vejnavn Du kan søge på det ejendomsnummer, som sagerne vedrører. Angiv ejendomsnummeret, der er på seks cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. For indberetningstypen Supplerende varme fremsøges alle sager, som vedrører bygninger eller enheder, som ligger under det angivne ejendomsnummer. For en ejerlejlighed skal ejendomsnummeret for moderejendommen angives. Du kan søge på en vejkode (4 cifre). Hvis du søger på en vejkode, vil vejnavnet automatisk blive udfyldt. Du kan søge helt eller delvist på vejkode, skriver du fx 123, vil alle vejkoder med disse tal komme frem på en liste. For indberetningstypen Supplerende varme fremsøges alle sager, som vedrører bygninger eller enheder, som har en adresse med den angivne vejkode. Du kan søge på et vejnavn. Hvis du søger på et vejnavn, vil vejkoden automatisk blive udfyldt. Det er muligt at indtaste hele adressen i vejnavn feltet. F.eks. testvej 5. Søgningen vil automatisk flytte 5 tallet ned i feltet for husnummer. Hvis vejens navn rent faktisk slutter med et tal, kan man sætte denne automatik ud af kraft ved at sætte apostroffer omkring vejnavnet. F.eks. testvej 5. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 11 af 33

12 Feltnavn Husnummer fra/til Postnummer Postdistrikt Matrikel Landsejerlav Kort feltbeskrivelse For indberetningstypen Supplerende varme fremsøges alle sager, som vedrører bygninger eller enheder, som har en adresse med det angivne vejnavn. Du kan søge på et husnummer eller et interval af husnumre. Når du vil søge på et enkelt husnummer, skal du blot indtaste nummeret i Fra-feltet. Ved søgning på et interval af numre skal du indtaste i både Fra og Til-feltet. For indberetningstypen Supplerende varme fremsøges alle sager, som vedrører bygninger eller enheder, som har en adresse i det angivne husnummer interval. Du kan søge på et postnummer. Hvis du søger på postnummer, vil postdistriktet automatisk blive udfyldt. For indberetningstypen Supplerende varme fremsøges alle sager, som vedrører bygninger eller enheder, som har en adresse med det angivne postnummer. Du kan søge på et postdistrikt. Hvis du søger på postdistrikt, vil postnummeret automatisk blive udfyldt. For indberetningstypen Supplerende varme fremsøges alle sager, som vedrører bygninger eller enheder, som har adresse i det angivne postdistrikt. Du kan søge på matrikeloplysninger. Du kan søge på den 3-cifrede kommunale ejerlavskode, på matrikelnummeret, på matrikelbogstavet, på delnummeret (parcel) og på artskoden. For indberetningstypen Supplerende varme fremsøges alle sager, som vedrører bygninger, som ligger på den angivne matrikel eller enheder, som ligger under bygninger, som har den angivne matrikel tilknyttet. Du kan søge på det landsejerlav, hvor bygningernes/enhedernes matrikelnumre er beliggende. Du kan søge på landsejerlavskoden, som er en syvcifret kodeværdi og på landsejerlavsnavn. Du skal indtaste hele nummeret for landsejerlavskoden, men du kan dog undlade foranstillede nuller. Når du søger på en adresse med vejkode og husnummer, fremfindes også de sager, som vedrører enheder, som har enhedsadresser, der ligger under den angivne adgangsadresse. F.eks. fremfindes sagen på enheden Vibevej 2 1. tv ved en søgning på Vibevej 2. Vær opmærksom på, at søgning på ejendomsnummer, adresse og matrikel ikke er mulig i forbindelse med Inddataboks typerne Matrikulær ændring og Fysisk flytning, idet søgefelterne hører til tilflytter-kommunen og ikke fraflytter-kommunen. Det er muligt at opsætte egne brugerindstillinger for søgebilledet. For eksempel kan du vælge, at sagsbehandler feltet er forudfyldt med dine egne initialer, og du kan vælge hvilken kilde der pr. default søges på. Brugerindstillingerne for søgebilledet er nærmere beskrevet i afsnit Resultatliste Søgeresultatet vises i venstre side af skærmen som en resultatliste. Hver sag vises som en linje. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 12 af 33

13 Hver linje i resultatlisten er et link til den respektive sag, og et klik på linket vil åbne sagsbehandlersiden for indberetningen. For hver sag i resultatlisten vises altid status og indberetningstype. Derudover kan man ved hjælp af brugerindstillinger angive, om man ønsker at få vist felterne Modtagelsesdato, Sagsbehandler, Sagsnummer og Ejendomsnummer i resultatlisten. Se også afsnit 5.1 for flere informationer vedr. brugerindstillinger for resultatlisten. En sags statusværdi markeres med et bogstav samt en farve. Et grønt M betyder, at sagen er modtaget og at tidsfristen ikke er overskredet. Et rødt M betyder, at sagen er modtaget og at tidsfristen for at sætte en sagsfordeler/sagsbehandler på er overskredet. Et blåt U betyder, at sagen er under behandling og at tidsfristen ikke er overskredet. Et rødt U betyder, at sagen er under behandling og at tidsfristen for sagsbehandling er overskredet. Et sort G betyder, at sagen er godkendt. Et sort A betyder, at sagen er afvist. Et sort O betyder, at sagen er overført til anden afdeling. Når du søger, kan du angive på hvilket af de nævnte felter søgeresultatet skal sorteres. Du kan max. få vist 99 sager i resultatlisten. Resulterer din søgning i flere søgeresultater, vil meddelelsen For mange søgeresultater, blive vist ovenover resultatlisten. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 13 af 33

14 Hvis du får ét resultat tilbage efter en søgning, vil sagen blive åbnet med det samme uden at du behøver at udvælge den i resultatlisten Ny søgning For at foretage en ny søgning klikker du på fanebladet Inddataboks igen, eller du vælger funktionen Ny søgning lige over for resultatlisten. Du kan også vælge at gentage den sidste søgning ved at vælge funktionen Ny søgning med samme søgebetingelser lige over for resultatlisten. Ny søgning Ny søgning med samme søgebetingelser Resultatet i venstre side bibeholdes, indtil ny søgning er foretaget. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 14 af 33

15 4. Sagsbehandlerside for indberetning Når du har foretaget en søgning og valgt en sag i resultatlisten, vises følgende skærmbillede for en sag/indberetning: Overskriften til sagsbehandlersiden er Indberetning: efterfulgt af indberetningens sagsnummer. Vær opmærksom på, at sagsbehandlersiden kan være lidt forskellig fra indberetningstype til indberetningstype. Sagsbehandlersiden er opdelt i 4 områder: Sagsoplysninger Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 15 af 33

16 Indberetter Modtaget indberetning Sagens noter For alle indberetningstyper vil områderne Sagsoplysninger, Indberetter og Sagens noter have samme udseende. Området Modtaget indberetning vil dog skifte udseende alt efter hvilken indberetningstype, der er tale om, og den indeholder forskellige gruppebokse alt efter type. Det er muligt at opsætte egne brugerindstillinger for sagsbehandlersiden. Se afsnit 5.3 for mulighederne. I de næste 4 afsnit gennemgås de 4 områder og i afsnit 4.5 beskrives de muligheder sagsbehandleren har for at gemme, godkende, afvise eller overføre sagen Sagsoplysninger I området Sagsoplysninger vises diverse oplysninger vedr. sagen. Området har samme udseende for alle indberetningstyper. Feltnavn Feltbeskrivelse SAGSOPLYSNINGER Indberetningstype Kilde Status Sagsnummer Reference til ESDH Den indberetningstype, som sagen har. Se afsnit 2.3 for en beskrivelse af de forskellige indberetningstyper. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. Den kilde (afsender), som har oprettet sagen i Inddataboksen. Eksempelvis vil kilden for indberetningstype Supplerende varme være MBBL og kilden for indberetningstyperne Matrikulær ændring og Fysisk flytning være sagsbehandleren i afsenderkommunen. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. Den status, som sagen har. Se afsnit 2.3 for mulige statusværdier. Feltet er readonly og opdateres automatisk af systemet. Det sagsnummer, som sagen har. Feltet skal indberettes. Der er ingen regler for hvordan sagsnumrene skal se ud, da det er op til kommunen selv at definere dette. Dvs. et sagsnummer kan bestå af tal, bogstaver, tegn eller en blanding af det hele. Sagsnummeret har maksimalt 32 tegn. Efter afslutning af en sag kan feltet ikke længere ændres. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet kan indberettes, men er valgfrit. Efter afslutning af en sag er ESDH referencen det eneste felt, som stadig kan opdateres. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 16 af 33

17 Feltnavn Sagsbehandler Modtagelsesdato Feltbeskrivelse Den sagsfordeler hhv. sagsbehandler, som er tilknyttet sagen. I kodelisten vises alle brugere, som har rollerne sagsfordeler hhv. sagsbehandler tilknyttet. Hvis sagen har en sagsbehandler tilknyttet, som ikke længere har rolleprofilerne eller måske ikke længere er aktiv, vil denne sagsbehandler dog også vises. Feltet skal indberettes. For at du kan afslutte sagen, skal du være valgt som sagsbehandler for sagen. Efter afslutning af en sag kan feltet ikke længere ændres. Den dato, hvor sagen blev oprettet i Inddataboksen. Feltet er readonly og opdateres automatisk af systemet Indberetter I området Indberetter vises kontaktoplysninger for indberetteren, dvs. den person, som har foretaget indberetningen. Feltnavn Feltbeskrivelse INDBERETTER Navn Telefonnummer Postadresse Navn for indberetteren. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. for indberetteren. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. Telefonnummer for indberetteren. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. Postadresse for indberetteren. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes Sagens noter I området Sagens noter vises forskellige noter vedr. sagen en note fra indberetteren 0 til mange interne noter fra sagsbehandlere en besked til indberetteren Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 17 af 33

18 Feltnavn Feltbeskrivelse SAGENS NOTER Besked fra indberetter Ny intern note Interne noter Besked til indberetter Hvis indberetteren har sendt en besked som en del af indberetningen ud over selve BBR data vil denne blive vist i feltet. Du kan oprette en ny intern note til sagen ved at skrive den i feltet Ny intern note. Interne noter til sagen. Der vises både selve noten og den sagsbehandler, der har oprettet den. Når sagsbehandlingen afsluttes (ved at sagen godkendes, afvises eller overføres) sendes der en til indberetteren med indholdet, som det er defineret i feltet Besked til indberetter. en sendes først ved sagens afslutning, men feltet må gerne indberettes før sagen afsluttes. Sagsbehandleren kan vælge at tage udgangspunkt i en forud formuleret tekst, når han skriver teksten til borgeren (se afsnit 6.2). Ved valg af en tekst i selectboksen overføres teksten til feltet Besked til indberetter, hvor teksten kan redigeres yderligere Modtaget indberetning Sagsbehandlersiden er forskellig fra indberetningstype til indberetningstype, hvad angår det område, som viser den modtagede indberetning til BBR. Området viser de modtagede data og den kontekst, som de modtagede data indgår i. Det kan f.eks. være supplerende relevante BBR data, som er nødvendige for at vurdere sagen. Det kan også være input felter, som skal udfyldes for at kunne godkende sagen og ajourføre BBR med de indberettede data Type Supplerende varme For type Supplerende varme vises den modtagede indberetning samt supplerende BBR oplysninger ved hjælp af to gruppebokse. I gruppeboksen Modtagne ændringer vises den indberettede samt den eksisterende værdi for feltet Supplerende varme. Ved at vise den indberettede værdi samt den eksisterende værdi gives sagsbehandleren en god mulighed for at sammenligne indholdet. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 18 af 33

19 Den indberettede værdi vises øverst og bliver markeret med gul baggrundsfarve. Den eksisterende værdi vises nedenunder. Hvis feltet er blankt, betyder det, at der ikke findes en værdi i eksisterende BBR data. Vær opmærksom på, at det i denne version af Inddataboks ikke er muligt for en sagsbehandler at foretage ændringer i de indberettede BBR data. Feltnavn Feltbeskrivelse MODTAGNE ÆNDRINGER Supplerende varme Bygningens hhv. enhedens supplerende varme. Feltet udfyldes, når bygningen/enheden ud over den hovedsagelige varmeinstallation tillige opvarmes af en supplerende varmekilde. Hvis der forekommer flere forskellige supplerende varmeinstallationer, indberettes den supplerende varme, der anvendes mest. Øverst vises: ny værdi Nederst vises: eksisterende værdi i BBR I området BBR oplysninger inklusive ændringer vises den kontekst (relevante BBR data), som de ændrede data indgår i. Det kan både være felter, som sagsbehandleren kan bruge til at identificere den BBR entitet, som indberetningen vedrører samt felter, som er nødvendige for at kunne bedømme de indberettede værdier og hjælpe med beslutning om godkendelse hhv. afvisning eller overførelse af sagen. Derudover vises der - en gang til - modtagne værdier sammen med de eksisterende værdier for de indberettede felter. Alle felter i dette område er readonly og kan ikke ændres eller indberettes via Inddataboksen. Vær opmærksom på, at det i denne version af Inddataboks heller ikke er muligt for en sagsbehandler at foretage ændringer i de indberettede BBR data. For indberetningstypen Supplerende varme vises nedenstående felter. Om indberetningen vedrører en enhed eller en bygning kan ses på adressefeltet, hvor der enten står Bygningens adresse eller Enhedens adresse. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 19 af 33

20 Feltnavn Feltbeskrivelse BBR OPLYSNINGER INKL. ÆNDRINGER Ejendomsnummer Evt. ejerlejligheds ejendomsnummer Ejendomsnummeret for den ejendom, som bygningen hhv. enheden, som denne sag vedrører, tilhører. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. Hvis indberetningen vedrører en enhed/bygning, som er en ejerlejlighed, vises ejerlejlighedens ejendomsnummer. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. Evt. ejerlejlighedsnummer Hvis indberetningen vedrører en enhed/bygning, som er en ejerlejlighed, vises ejerlejlighedsnummer. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. Bygningsnummer Bygningens adresse/enhedens adresse Varmeinstallation Opvarmningsmiddel Supplerende varme Notat fra BBR Links til tekniske anlæg Det bygningsnummer, som indberetningen vedrører. Hvis indberetningen vedrører en enhed, vises bygningsnummer for den bygning, som enheden hører til. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. Den adresse for bygningen/enheden, som sagen vedrører. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. Varmeinstallation for den bygning/enhed, som sagen vedrører. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. Opvarmningsmiddel for den bygning/enhed, som sagen vedrører. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. Supplerende varme for den bygning/enhed, som sagen vedrører. Øverst er angivet ændringen til data og nederst de eksisterende data. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. Hvis bygningen/enheden, som denne sag vedrører, har notatlinjer i BBR, vises disse i feltet. Feltet er readonly og kan ikke ændres eller indberettes. Hvis indberetningen vedrører en bygning, som har tekniske anlæg, vises links til disse tekniske anlæg. Hvis indberetningen vedrører en enhed, vises tekniske anlæg for den Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 20 af 33

21 Feltnavn Feltbeskrivelse bygning, som enheden hører til Type Matrikulær ændring For type Matrikulær ændring vises den modtagde indberetning ved at vise den bygning, som er berørt af den matrikulære ændring samt et antal input felter, som skal udfyldes for at placere den modtagede bygning på den rigtige grund og adresse i tilflytterkommunen. I gruppeboksen Modtaget bygning vises et link til bygningen i fraflytter-kommunen samt nogle få oplysninger om selve bygningen, såsom ejendomsnummer, bygningsnummer samt adresse, som bygningen har i fraflytter-kommunen. Det betyder, at når sagsbehandleren i tilflytter-kommunen klikker på linket til bygningen, vil vedkommende se selve bygningen, andre bygninger og tekniske anlæg på ejendommen og bygningernes underliggende entiteter, som den ser ud i fraflytterkommunen. Hvis ejendommen består af mere end en grund, vil disse ligeledes blive vist i resultatlisten når man følger linket. Kommunespecifikke felter vises på ingen af entiteterne. Under gruppeboksen Modtaget bygning vises der en gruppeboks med inputfelter for bygningen samt en for de underliggende brugsenheder, tekniske anlæg og enheder. Inputfelterne giver mulighed for at indtaste entiteternes nye identer, som er nødvendige for at placere bygningen korrekt i den nye kommune. For bygningen skal der indtastes: Det ejendomsnummer, som bygningen skal flyttes til Et bygningsnummer En ny adresse En ny matrikel Et nyt ejendomsnummer for ejerlejligheden (hvis bygningen er en ejerlejlighed) For underliggende tekniske anlæg skal indtastes: En ny adresse Et anlægsnummer Et nyt ejendomsnummer for ejerlejligheden (hvis det tekniske anlæg er en ejerlejlighed) For underliggende opgange skal indtastes: En ny adresse For underliggende brugsenheder skal indtastes: En ny adresse Nedenstående billede viser input felter for en bygning med et underliggende teknisk anlæg. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 21 af 33

22 Vær opmærksom på, at der kun vises entiteter, som kræver, at der indtastes en ny ident for at kunne flytte den. Det betyder i detaljer: Enheder vises kun, hvis de er ejerlejligheder. Enheder oprettes med samme etagebetegnelse og side/dørnummer, som de havde i fraflytter-kommunen. Enhedsadressen arver ligeledes etagebetegnelsen og side/dørnummer fra enhedsadressen i fraflytter-kommunen. Etager vises ikke, idet de overføres med de samme identer som de har i fraflytter-kommunen. Rum vises ikke, idet de overføres med de samme identer som de har i fraflytterkommunen. For brugsenheder vises kun adgangsadressen. Enhedsadressen arver ligeledes etagebetegnelsen og side/dørnummer fra enhedsadressen i fraflytter-kommunen. De nye identer skal først indtastes når tilflytter-kommunen er klar til at modtage bygningen og godkende sagen. Hvis tilflytter-kommunen vælger at godkende sagen, flyttes bygningen og underliggende entiteter med deres unikke nøgler til den nye kommune og forsvinder således i fraflytter kommunen. Entiteterne flyttes sammen med deres historik. Kommunespecifikke felter slettes ved flytningen. Hvis tilflytter-kommunen ikke vil modtage bygningen, afvises sagen. Dette resulterer i, at bygningen bliver låst op igen i fraflytter-kommunen. For inddataboks sager med type matrikulær ændring er der ikke mulighed for at overføre sagen. Sagsbehandleren i fraflytter-kommunen (som har sendt sagen til tilflytter-kommunen og som således står som afsender af Inddatabokssagen) adviseres via om godkendelsen hhv. afvisningen. Læs mere om de forskellige muligheder for sagsbehandling i afsnit Type Fysisk flytning For type Fysisk flytning vises den modtagede indberetning ved at vise den bygning, som ønskes flyttet. I gruppeboksen Modtaget bygning vises et link til bygningen i fraflytter-kommunen samt nogle få oplysninger om selve bygningen, såsom ejendomsnummer, bygningsnummer samt adresse, som bygningen har i fraflytter-kommunen. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 22 af 33

23 Det betyder, at når sagsbehandleren i tilflytter-kommunen klikker på linket til bygningen, vil vedkommende se selve bygningen, andre bygninger og tekniske anlæg på ejendommen og bygningernes underliggende entiteter, som den ser ud i fraflytterkommunen. Hvis ejendommen består af mere end en grund, vil disse ligeledes blive vist i resultatlisten når man følger linket. Kommunespecifikke felter vises på ingen af entiteterne. Hvis tilflytter-kommunen accepterer bygningen, overføres sagen. Bygningen vil nu gennemgå almindelig byggesagsbehandling. Hvis tilflytter-kommunen ikke vil modtage bygningen, afvises sagen. For inddataboks sager med type fysisk flytning er der ikke mulighed for at godkende sagen, idet den fysiske flytning kræver byggesagsbehandling. En automatisk oprettelse af bygningen i tilflytter kommunen ville således være uhensigtsmæssig. Sagsbehandleren i fraflytter-kommunen (som har sendt sagen til tilflytter-kommunen og som således står som afsender af Inddatabokssagen) adviseres via om overførelsen hhv. afvisningen. Læs mere om de forskellige muligheder for sagsbehandling i afsnit Muligheder for sagsbehandling Nederst på sagsbehandlersiden vises følgende knapper, som kan vælges efter at der er blevet foretaget indberetninger på siden. En bruger, som har rollen Inddataboksforespørger, kan kun se oplysningerne, men vil ikke have mulighed for at gemme eller sagsbehandle sagen. Alle knapperne vil være inaktive for en bruger, som har denne rolleprofil. En bruger, som har rollen Inddatabokssagsfordeler, har mulighed for at udfylde felterne og gemme sagen, men må ikke sagsbehandle sagen. Knapperne Godkend, Afvis og Overfør vil være inaktive. En sagsfordeler overvåger indberetningerne, og han/hun har ansvar for at indberetningerne sagsfordeles i overensstemmelse med den gældende tidsfrist. En sagsfordeler vil således typisk tildele et sagsnummer og en sagsbehandler til en sag og vælge Gem knappen efterfølgende. En sagsfordeler har dog også mulighed for at angive en ESDH reference samt at tilføje sagen et notat, hvis dette ønskes. Når en sag har fået tildelt sagsnummer og sagsfordeler/sagsbehandler, skifter sagen status til Under behandling, og den tildelte sagsfordeler/sagsbehandler får en notifikation om sagen. Denne har nu ansvaret for, at sagen afsluttes i overensstemmelse med den gældende tidsfrist for sagsbehandling. Sendes en sag til en sagsfordeler (og ikke til en sagsbehandler), skal sagsfordeleren sørge for, at sagen videresendes til en sagsbehandler. Ændres sagsbehandler, udsendes der en notifikation påny. En bruger, som har rollen Inddatabokssagsbehandler har de samme muligheder som en sagsfordeler, men han/hun kan desuden sagsbehandle sagen. En sagsbehandler kan Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 23 af 33

24 ligesom en sagsfordeler ændre sagsnummer, sagsbehandler, tilføje ESDH reference og notater og gemme sagen til senere sagsbehandling. Derudover kan han/hun afslutte sagen. Knapperne Godkend, Afvis og Overfør vil således være aktive. Når en sag gemmes, gemmes de indtastede oplysninger vedr. sagen, men sagen afsluttes ikke. I forbindelse med Inddataboks typen Matrikulær ændring skal man være opmærksom på, at indtastede identer for bygningen eller underliggende entiteter ikke gemmes ved tryk på knappen Gem. Disse oplysninger skal således først indtastes, når man ønsker at godkende sagen. En sagsbehandler kan afslutte sagen på tre måder: Sagen godkendes Sagen overføres Sagen afsluttes Fælles for alle tre måder at afslutte en sag på er: Du kan kun afslutte sagen hvis du er sagsbehandler på sagen. Når en sag afsluttes, sendes der en til indberetteren. Alt efter dine brugerindstillinger, sendes beskeden cc til sagsbehandleren (som er dig). Sagsbehandleren, som afslutter sagen, vil modtage en indeholdende alle relevante informationer på sagen. Sagsbehandleren kan efterfølgende eventuelt benytte disse s til at gemme sagen i et kommunalt ESDH system og derefter registrere et link til ESDH sagen på sagsbehandlersiden. Det er også muligt at udføre hele sagsgangen, dvs. tildeling af sagsbehandler og sagsnummer samt afslutning af sagen, i én arbejdsgang. Sagen skifter på den måde direkte status til Godkendt, Afvist eller Overført uden at have været i status Under behandling. Når en sag opdateres, vil resultatlisten afspejle ændringerne Godkendelse af en sag i Inddataboks En sag godkendes ved at trykke på knappen Godkend. Dette resulterer i, at sagen skifter status til Godkendt, og at BBR data gemmes i BBR. BBR data valideres på samme måde, som hvis de var indberettet via fanebladet Bygning og bolig. Derfor kan sagsbehandleren komme ud for, at sagen ikke kan godkendes på grund af, at den eller de indberettede værdi(er) ikke kan godkendes. at godkendelsen resulterer i en sandsynlighedsbesked, som advarer brugeren om en uoverensstemmelse, men hvor opdateringen kan gennemtvinges. Sagen skifter først status til Godkendt, når man vælger at gennemtvinge opdateringen. Vær opmærksom på, at rollen Inddatabokssagsbehandler ikke automatisk giver dig rettighed til at opdatere BBR data. Derfor skal du sørge for, at du har de fornødne rettigheder i BBR for at kunne godkende en sag. Hvis du ikke har tilstrækkelige rettigheder, vil godkendelsen af sagen fejle. Når sagen godkendes, og hvis relevante BBR felter er ændrede, udsendes der en ny BBR Meddelelse til ejeren(erne), såfremt der er afkrydset i feltet Udsend BBR meddelelse. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 24 af 33

25 Kun når en sag godkendes ajourføres BBR med de indberettede data. Ikke alle indberetningstyper kan derfor godkendes. Sager med type Fysik flytning kan kun overføres, idet en afslutning af disse typer sager ikke automatisk skal resultere i ajourførte BBR data, men kræver byggesagsbehandling Afvisning af en sag i Inddataboks En sag afvises ved at trykke på knappen Afvis. Dette resulterer i, at sagen skifter status til Afvist. Vær opmærksom på, at der ikke findes standardtekster til afvisning. Sagsbehandleren selv skal skrive en tekst med begrundelse for afvisningen. For Inddataboks typerne Matrikulær ændring og Fysisk flytning betyder det endvidere, at oplysningen vedr. flytningen nulstilles i fraflytter-kommune. For type Matrikulær ændring betyder det desuden, at entiteterne ikke længere er låst i fraflytter-kommune Overførelse af en sag i Inddataboks En sag overføres til en anden afdeling ved at trykke på knappen Overfør. Dette resulterer i, at sagen skifter status til Overført. Vær opmærksom på, at det ikke er Inddataboksen, som sender sagen videre til anden afdeling. Sagsbehandleren kan med fordel videresende den (indeholdende alle informationer om sagen), som systemet danner ved afslutning af en sag. Ingen BBR data ajourføres ved at afslutte sagen på denne måde. Ikke alle indberetningstyper kan derfor overføres. Sager med type Matrikulær ændring kan således ikke overføres, men kun godkendes, idet en afslutning af disse typer sager automatisk skal resultere i ajourførte BBR data. Ellers vil man ikke kunne bevare entiteternes unikke nøgler. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 25 af 33

26 5. Brugerindstillinger Der er flere muligheder for at definere egne brugerindstillinger i forbindelse med Inddataboksen Opsætning af søgninger (dvs. opsætning af én fast søgning, som altid vises i søgebilledet) For hver inddatabokstype Opsætning af resultatlisten Opsætning af sagsbehandlersiden 5.1. Brugerindstillinger for søgninger Det er muligt at definere, at søgebilledet altid starter med en fast søgning, dvs. med defaultværdier for felterne Sagsbehandler, Modtagelsesdato, Status, Kilde og Indberetningstype. Hvis du ønsker, at dit søgebillede altid starter med at søge på sager med indberetningstype Supplerende varme, som har status Under behandling og hvor du er sagsbehandler, kan du opsætte dine brugerindstillinger som følger: Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 26 af 33

27 5.2. Brugerindstillinger for resultatlisten For hver inddatabokstype er det muligt at definere, hvilke felter - ud over felterne type og status, som altid vises - der skal vises i resultatlisten, og i hvilken rækkefølge de skal vises. Hvis du ønsker, at felterne sagsnummer, sagsbehandler, ejendomsnummer og modtagelsesdato skal vises i den nævnte rækkefølge, skal brugerindstillingerne sættes op som vist: 5.3. Brugerindstillinger for sagsbehandlingssiden For hver inddatabokstype er det muligt at angive, om feltet Udsend BBR Meddelelse på sagsbehandlerside pr. default skal være afkrydset. Derudover er det muligt at angive, om du som sagsbehandler altid skal modtage en kopi af den , der sendes til indberetteren ved afslutning af en sag. Vær opmærksom på, at du kun kan afslutte en sag, hvis du står som sagsbehandler for sagen. Hvis du ønsker begge dele, skal brugerindstillinger sættes op som vist: Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 27 af 33

28 6. Systemadministration I BBR-Kommunens systemadministration kan der opsættes 2 tidsfrister, en adresse samt standardtekster for Inddataboksen Tidsfrister og adresse Kommunens systemadministrator kan på kommunebasis opsætte tidsfrister for, hvornår en indberetning i Inddataboks skal være sagsfordelt hhv. sagsbehandlet. Derudover skal der angives en kommunal adresse. Disse indstillinger sættes op ved at følge linket Inddataboks under fanebladet Systemadministration. Tidsfrist fra Modtaget til Under behandling angiver det antal dage, som der højst må gå fra den dag en sag modtages i Inddataboksen til den dag, sagen får tildelt en sagsfordeler hhv. sagsbehandler. En sag som modtages om mandagen skal være sagsfordelt senest om tirsdagen hvis tidsfristen er på 1 dag. Tidsfrist Modtaget til Godkendt/Afvist/Overført angiver det antal dage, som der højst må gå fra den dag en sag modtages i Inddataboksen til den dag, sagen skal være sagsbehandlet, dvs. afsluttet i Inddataboksen. En sag som modtages om mandagen skal være afsluttet senest om onsdagen hvis tidsfristen er på 2 dage. Tidsfristerne regnes fra modtagelsesdatoen, og en overskridelse giver anledning til en notifikation ( ) til den aktør, der er ansvarlig for sagen. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 28 af 33

29 Den adresse, som skal angives under Systemadministration benyttes til at forsende notifikationer i det tilfælde, hvor tidsfristen Tidsfrist modtaget ikke overholdes. Notifikationer vedr. den anden tidsfrist sendes direkte til sagsfordeleren hhv. sagsbehandleren Opsætning af genbrugelige tekster Systemadministrationen giver mulighed for at opsætte forud formulerede tekster (standardtekster), som kan bruges i forbindelse med at der sendes en til sagens indberetter med resultat for sagsbehandlingen. Disse indstillinger sættes op ved at følge linket Inddataboks-tekster under fanebladet Systemadministration. Som udgangspunkt fødes systemet med tekster for følgende to situationer Når en sag godkendes. Når en sag overføres til anden afdeling. Kommunen kan ændre eller slette de tekster, som systemet bliver født med. Derudover kan kommunen oprette nye tekster. Dette gøres ved at rette titel og tekst og efterfølgende benytte knappen Opret som ny. De forud formulerede tekster kan ændres/justeres for hver enkelt sag, når de benyttes på sagsbehandlingssiden, som beskrevet i afsnit 4.5. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 29 af 33

30 7. Notifikationer Systemet sender et antal notifikationer ( s), når en bestemt handling indtræffer. Nedenfor er alle notifikationer listet. Handling Modtager Tekst Ved modtagelse af en ny sag En ny sag modtages i Inddataboksen via en ekstern webservice. Der sendes en med en kvittering for modtagelse til indberetteren. Vi har modtaget din henvendelse vedr. ændringer til BBR. Ved tilknytning af sagsbehandler/sagsfordeler til en sag Når en sag med status Modtaget får tildelt sagsnummer og sagsfordeler/sagsbehandler, skifter sagen status til Under behandling, og den tildelte sagsfordeler/sagsbehandler får en notifikation om sagen Der sendes en til den ansvarlige sagsfordeler/sagsbehandler med link til sagen. Følgende indberetning [indberetning sagnr] er videresendt til dig. Du er nu angivet som ansvarlige sagsbehandler på sagen. Via følgende link kan du få adgang til sagens informationer: [link til sagen] Ved overskridelse af tidsfrister En indberetning med status modtaget er ikke blevet sagsfordelt i den under Systemadministration angivne tidsfrist for sagsfordeling En indberetning med status under behandling er ikke blevet afsluttet i den under Systemadministration angivne tidsfrist for sagsbehandling Ved afslutning af sagen Der sendes en til den kommunespecifikke adresse (som angivet under Systemadministration) med link til sagen. Der sendes en til den ansvarlige sagsfordeler/sagsbehandler med link til sagen. Hvis den ansvarlige sagsbehandler i mellemtiden er blevet slettet, sendes der til den kommunespecifikke adresse. Inddataboksen har registreret at tidsfristen for sagsfordeling af en ny sag er overskredet. Via følgende link kan du få adgang til sagens informationer: [link til sagen] Inddataboksen har registreret, at tidsfristen for sagsbehandling af [indberetning sagnr] er overskredet. Du er angivet som ansvarlige sagsbehandler på sagen. Via følgende link kan du få adgang til sagens informationer: [link til sagen] En sag afsluttes i Inddataboksen. En sag afsluttes i Inddataboksen. Der sendes en med resultat for sagsbehandlingen til indberetteren. Hvis angivet under brugerindstillinger, sendes en kopi af en til den sagsbehandler, der står som ansvarlig for sagen, og som således afslutter sagen. Sagsbehandleren vil modtage en indeholdende alle relevante informationer på sagen. Sagsbehandleren kan Som angivet på sagsbehandlersiden i feltet Besked til indberetter Den sendte indeholder informationer om sagen: kontaktinformation for indberetteren, ansvarlig sagsbehandler, data der Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 30 af 33

31 Handling Modtager Tekst efterfølgende eventuelt benytte denne til at gemme sagen i et kommunalt ESDH system, og derefter registrere et link til ESDH sagen på sagsbehandlersiden. Sagsbehandleren kan også sende en videre til en anden afdeling, hvis sagen er Overført til denne. er indberettet, status på indberetningen (godkendt, afvist eller overført) samt alle noter på indberetningen. Det er en timer, som sørger for de notifikationer, som genereres ved overskridelse af tidsfrister. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 31 af 33

32 8. Genvejstaster 8.1. De generelle genvejstaster I brugervejledningen Generelt kan du se hvilke generelle genvejstaster du kan bruge i BBR-Kommune. Det vil sige de genvejstaster der fungerer på tværs af fanebladene Genvejstaster til fanebladet Inddataboks På skærmbilledet Søgning : Tekst Ryd Søg Genvejstast R Q På skærmbilledet Indberetning Tekst Godkend Afvis Overfør Gem luk vinduet Annuller Genvejstast K A O G L X 9. Hjælp Kontakt den BBR-ansvarlige i din kommune. Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 32 af 33

33 10. Ændringslog Ændringer i version 4.0 Vejledningen er ny Ændringer i version 5.0 Tilføjelse af Inddataboks typer Matrikulær ændring og Fysisk flytning Ændringer i version 6.0 Nye skærmbilleder Ændringer i version 7.0 Fjernet alle referencer til fanebladet Links. Skærmbilleder opdateret Ændringer i version 8.0 Der er ingen ændringer i version Ændringer i version 9.0 Brugervejledningen er tilpasset de kommende ændringer i forbindelse med opsplitning af BBR 1.6 i BBR 1.7 og DAR 0.9. Det betyder i detaljer: Nye skærmprint uden Adresse fanebladet Opdatering af brugervejledningen generelt: Der blevet tilføjet en bemærkning om at der p.t. ikke findes nogen ekstern applikation til type Supplerende varme. Navnet EBST er omdøbt til MBBL. Smårettelser i afsnit Brugerindstillinger Inddataboks BBR-Kommunes Brugervejledning Side 33 af 33

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. BBR-Kommunes bestanddele... 4 1.5. BBR-Kommunes opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune og

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 3 1. Bygninger og boliger... 4 1.1 Søg... 4 1.2 Grund... 5 1.3 Matrikel... 6 1.4 Bygning... 7 1.5 Enhed... 10 1.6 Opgang/indgang... 13 1.7 Etage... 14 1.8 Rum... 15 1.9

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 2 5. Bygninger og boliger... 3 5.1 Søg... 3 5.2 Grund... 4 5.3 Matrikel... 5 5.4 Bygning... 6 5.5 Enhed... 8 5.6 Opgang/indgang... 11 5.7 Etage... 12 5.8 Rum... 13 5.9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

WebLager brugervejledning. Version 2.00

WebLager brugervejledning. Version 2.00 WebLager brugervejledning Version 2.00 Opdateret 2016-05-17 af Solveig Ketelsen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Log på WebLager.dk... 4 3 Mit hus... 5 3.1 Visning af søgeresultater... 5 4 Hjælp...

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skærmbillede-skabelon... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Menubjælke... 3 4.1.1.2 Faneblade... 3 4.1.2 Resultatliste... 3 4.1.2.1 Højre-/indholdsside... 5 4.1.2.2

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Vejledning til Søg medlem

Vejledning til Søg medlem Maj 2014 Vejledning til Søg medlem - for tillidsvalgte Indholdsfortegnelse Generelt om Søg medlem... 2 Medlemsliste... 2 Hvis du vil melde en kollega ind i FOA... 2 Sådan bruger du Medlemsliste... 3 Hvad

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning. til. CRKvit

Brugervejledning. til. CRKvit Brugervejledning til CRKvit Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side CRKvit 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CRKvit 4 Afsnit 2 (Ansøgere) Side Ansøgers stamkort 1 Søg ansøger 2 Personlige data 3 Notat

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk NR. 43 LUDUS V1.1 DEN 16. NOVEMBER 2010 Tilbagemelding.dk Nedenfor finder du en vejledning i hvordan du kommer i gang med indberetning til Tilbagemelding.dk Indberetning fra LUDUS til Tilbagemelding.dk

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater.

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater. Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet Region Sjællands har et Jordforureningskort, hvor du kan søge oplysninger om en grund er forurenet eller muligt forurenet. Søgning på oplysninger

Læs mere

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl ectrl giver med NN markedsdata let adgang til at oprette kunder, leverandører og kundeemner med opdaterede informationer og til at lave en opdatering af eksisterende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere