Bestyrelsen Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo"

Transkript

1 Beretning 2011

2 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen, efterår 2011) Lars Emanuel Martin Baden Monia Stoltz Susan Sagnsby Jimmi Jensen, medarbejderrepræsentant Henrik Borre, medarbejderrepræsentant Beretning11 2

3 Indhold 2011 et år med nye vinde Finanslov og boligforlig... 4 Fokus på 3B s udgifter... 6 Kan vi dele?... 6 Nyt fælles hovedkontor... 6 To velbesøgte repræsentantskabsmøder... 6 Aftaler med afdelinger om serviceniveau... 9 Formandsmøder»nyt«demokratisk mødeforum... 9 Studietur til Malmø og Stockholm Almene Boligdage nu både konference og udstilling...11 Fælleskonference om afdelingsbestyrelsernes daglige arbejde Nybyggeri Nye tagboliger i Valby taget i brug Første AlmenBolig+boliger taget i brug Bostedet Amagerfælledvej taget i brug Ny kommune Høje-Taastrup Teglværkshaven ny afdeling i Herlev Nybyggerier på vej Glødelampen i Herlev Birkedommervej i København NV Sundholm Syd går i gang i Taastrup Torv Toftegård får nye tagboliger Fremtidssikring godt i gang Fest sætter gang i unik renovering i Egedalsvænge Urban afsluttet ikke alt dog lige godt Bygningseftersyn i alle afdelinger Justering af driftsstrukturen Digitalisering og selvbetjening Vandsparekampagne gennemført B et år frem 2012 fokusområder i punktform Økonomisk beretning Økonomisk beretning Forsiden: Natascha Nawrocki med Noa på en altan i Danalund Foto: Timme Tvede, Admad.dk Beretning 3B 2011 / Maj 2012 / Foto 3B / Layout Mette Nielsen / Tryk Formula A/S / Oplag stk. Beretning11 3

4 2011 er året, hvor efterlønnen får et skud for boven og tilbagetrækningsreformen er en realitet. Håndboldherrerne vinder sølv ved VM. Amagerbanken krakker. Susanne Biers film»hævnen«får en Oscar. Jordskælv rammer Japan. Dansk raket sendes ud i rummet. Christianitterne siger ja til at købe Christiania. Fjordbank Mors krakker. Skybrud sætter Danmark under vand. Terroren rammer Norge. Cadel Evans vinder Tour de France. Unge går amok i flere engelske byer. Jesper Klein dør. Lars Løkke udskriver valg. 10-året for 11. september. København lægger asfalt til VM i cykling. KB Hallen brænder. Danmark får ny regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen. Det danske fodboldlandshold kvalificerer sig til EM i EU vedtager en hjælpe-pakke, der skal redde eurofællesskabet mod bankerot. Verdens befolkning runder syv milliarder. 11. november er store bryllupsdag. Berlusconi trækker sig fra italiensk politik et år med nye vinde 2011 blev et begivenhedsrigt år. Landspolitisk var det præget af valgkamp også før valget konkret blev udskrevet i august. Der blev indført skattefradrag for hjælp i hjemmet til børnepasning, rengøring, maling etc. Fradraget kunne også bruges af almene beboere, men dog kun til de udgifter, der ikke blev administreret af boligorganisationen. Efter valget blev en ny regering efter en tænkepause præsenteret i oktober, og den almene sektor fik igen en minister. Vi fik dog ikke helt vores egen, for Carsten Hansen blev minister for både By-, Bolig- og Landdistrikter, og det nye ministerium fik ansvaret for almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning, andelsboliger, ejerboliger, og det boligsociale område, herunder de udsatte boligområder. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil arbejde for flere billige boliger og tilskud til grøn energirenovering. Regeringen vil også arbejde for, at landets udsatte boligområder i stedet bliver til levende og attraktive blandede boligformer. Beretning11 4

5 Street art i Vanløse I starten af året forhørte nogle af Lønstrupgårds unge sig om mulighederne for at opstarte et street art forløb i fritiden. Denne forespørgsel blev virkeliggjort over flere forskellige omgange. Først fik de unge tilbudt et længere forløb med en af Københavns førende graffitikunstnere, Brandon Lewis, som lærte dem, hvordan man sætter»en streg«. De kom blandt andet rundt i byen og så mange forskellige værker for at få inspiration. Det var en ugentlig begivenhed, som foregik i Beboerhuset. Nyheden om og begejstringen for denne aktivitet nåede til Vanløse Lokaludvalg. I forbindelse med Sikker By tilbød Vanløse Lokaludvalg unge piger og drenge at deltage i et firedages forløb. Brandon blev ansvarlig for at vejlede de unge i at udtrykke deres forståelse af, hvad sikker by er igennem graffiti som kunstart. Og resultatet er den 30 meter lange farverige væg over for Føtex ved Vanløse station en væg, som Lønstrupgårds unge deltagere, Simon, Adam og Reham, kan være meget stolte af. En smuk vision, som 3B hilser velkommen og glæder sig til at se resultaterne af. Finanslov og boligforlig Som følge af finansloven og det tilhørende boligforlig, som regeringen indgik med oppositionen i november, er en del af Landsbyggefondens investeringer rykket frem. Samtidig er der kommet nye regler for at søge midler i fonden, som blandt andet betyder, at der skal udarbejdes en helhedsplan, før man overhovedet kan sende en ansøgning. Arbejdet er måske nok det samme, men før kunne man vente med at udarbejde helhedsplanen, til man vidste, at der reelt var en chance for at få del i midlerne. Aftalen fremrykkede yderligere 5,5 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til renoveringer i almene boligområder, og dermed var der 10,6 milliarder kroner til investeringer i 2011 og 2,6 milliarder i I perioden fra 2013 til 2016 vil der årligt være 1,9 milliarder kroner. Derudover er aftalen en forlængelse af den gældende boligaftale fra sidste år, som den daværende regering indgik med De Radikale. Fremrykningen af investeringerne forventes at skabe nye job i løbet af 2012 og Ud over boligforliget indeholdt den samlede finanslovsaftale også andre punkter, der får betydning for vores sektor og vores lejere. Fattigdomsydelser som fx starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen blev afskaffet med virkning fra den 1. januar Politiets indsats i de udsatte boligområder vil blive styrket, og der sættes ind med startboliger til unge årige, som har særligt behov for en ungdomsbolig med tilhørende voksenstøtte. I alt er der øremærket 131,2 millioner kroner til at etablere de særlige startboliger. Endelig blev der med finansloven aftalt fra 2013 at indføre en helt ny, grøn støtteordning til energirenovering af boliger. Ordningen vil også gælde vores boliger, men vi kender ikke på nuværende tidspunkt det nøjagtige indhold i ordningen. Beretning11 5

6 Målet er Bedste boliger Bedste service Effektiv organisation Fokus på 3B s udgifter 2011 var året, hvor den økonomiske krise for alvor slog igennem. Arbejdsløsheden steg, og danskerne fik færre penge mellem hænderne. Det gjaldt også 3B s beboere, og bestyrelsen måtte notere sig en stigning i antallet af beboere, der ikke kunne betale huslejen. Organisationsbestyrelsen har som altid haft fokus på udgifter til administration og drift af afdelingerne. På repræsentantskabsmødet i juni fremlagde vi så, hvordan vi med Strategi 2015 vil sikre, at 3B har de bedste boliger, yder den bedste service og er en super effektiv organisation. Det er som navnet Strategi 2015 indikerer ikke noget, der sker i løbet af et enkelt år. 3B er et stort skib, og det tager tid, før kursændringer for alvor slår igennem. Derfor er målet delt op i mindre»bidder«, eller»initiativer«, som vi har valgt at kalde det, hvor fokus er startet med at være på fx service, kultur og værdier, fælles indkøbsordning og lignende. Kan vi dele? Et af initiativerne er umiddelbart knap så let at gennemføre inden for de fem år. Det gælder vækstmålet, hvor vi ønsker at administrere flere boliger i Det kan ikke lade sig gøre ved nybyggeri alene. Derfor er første skridt at afdække, hvordan 3B på anden vis kan vokse. Det sker ved at analysere mulighederne for nybyggeri, for at administrere andre boligorganisationer og for at byde ind på administration af kommunale ejendomme. Men man kan også opnå»stordriftsfordele«på andre måder. Et godt eksempel er strategiske samarbejder. Et sådan samarbejde indgik vi med Boligkontoret Danmark lige før sommerferien, nærmere bestemt den 1. juli. Aftalen lægger op til, at vi samarbejder både i det politiske led, det administrative led og i driften. Men vi nøjes ikke med at samarbejde med Boligkontoret Danmark. Vi har også besluttet at finde et nyt, fælles hovedkontor. På den måde kan vi deles om kantine, printere, mødefaciliteter og lignende. Baggrunden er, at 3B er vokset ud af Kronprinsessegade 14. Det er et smukt gammelt hus, men det kræver meget vedligeholdelse og det understøtter ikke den måde, vi gerne vil have, medarbejderne samarbejder på. Da efterhånden næsten alle mødelokaler er inddraget til kontorer, og der simpelthen ikke er plads til flere skriveborde, satte vi huset til salg og fik det også ret hurtigt solgt. Boligkontoret Danmark stod i samme situation med deres hovedsæde i Lundsgade. Derfor besluttede de to bestyrelser efter indstilling fra de to direktioner at se sig om efter et nyt hus, der kunne rumme begge organisationers medarbejdere og understøtte den projektorganisering, begge administrationer ønskede. Nyt fælles hovedkontor På et fælles bestyrelsesmøde med Boligkontoret Danmark fik vi præsenteret to spændende byggeprojekter: Et på Amager og et lige bag Fisketorvet. Efterfølgende var der flertal for projektet bag Fisketorvet, også kaldet Havneholmen. Der arbejdes nu videre med Skanska, som ejer byggegrunden, om at virkeliggøre de to organisationers ønsker og behov. Det er klart, at det bliver meget lettere at samarbejde, når vi først er flyttet sammen. Men samarbejdet er faktisk allerede godt i gang på mange områder. Det gælder fx HR, IT, økonomisk forvaltning, information, markedsføring og jura. Også de to bestyrelser, direktioner og ledergrupper forventes at kunne få udbytte af gensidig sparring. To velbesøgte repræsentantskabsmøder 3B holder som bekendt to årlige repræsentantskabsmøder: Et i juni, hvor regnskab og valg til organisationsbestyrelsen er på dagsordenen og et i november, hvor budgettet er på dagsordenen. Beretning11 6

7 Hvad er Landsbyggefonden? Landsbyggefonden er en selvejende institution oprettet ved lov. Fonden har til formål at fremme det almene byggeris selvfinansiering, og baggrunden er et boligforlig fra 1966, hvor det blandt andet blev aftalt, at det ældre almene byggeri skulle betale bidrag til en landsbyggefond for det almene byggeri, og at fondens midler skulle anvendes til lån til nyt alment boligbyggeri. Fonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri samt administration for den almene boligsektor af pligtmæssige bidrag, og opkrævning af indbetalinger til landsdispositionsfonden m.v. Desuden forestår fonden analyseopgaver, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering m.v. samt en garantiordning m.v. Beretning11 7

8 På junimødet mødte i alt 107 repræsentanter op. Formand Villy Sørensen kom i organisationsbestyrelsens beretning lidt ind på arbejdsformen i bestyrelsen med mange debatter og dermed lange møder. Han fortalte videre om bestyrelsens ønske om tæt kontakt med afdelingsbestyrelserne, som blandt andet havde resulteret i et par gode formandsmøder. Sociale helhedsplaner var et af formandens næste emner, og opfordringen her var klar: Tænk forankring ind som element, så projekterne kan fortsætte også efter bevillingerne fra Landsbyggefonden er stoppet. Efter det fortalte formanden om ønsket om at indgå strategisk samarbejde og finde et nyt hovedsæde med Boligkontoret Danmark. Endelig gennemgik næstformand Steffen Morild og medlem af forretningsudvalget Iris Gausbo tankerne bag Strategi Sidst blev der aflagt beretning for den administrative indsats. Det var administrerende direktør Bent Frederiksen, der stod for den. Han fremhævede blandt andet dokumentationspakken, som ligger til grund for styringsdialogen med kommunerne. Han nævnte salg af Kronprinsessegade 14 og det fortsatte arbejde med synlighed og gennemsigtighed, ekstranet, hjemmeside og evaluering af driftsstrukturen. Han sluttede af med kort at komme ind på det personalepolitiske regnskab og fortalte, at resultatet var positivt, men at der også var plads til forbedringer, så 3B fastholdes som en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Årsregnskabet viste et lille overskud på godt 1 millioner kroner. Godt kroner stammede fra driften, resten var nettorenteindtægt. Resultatopgørelsen balancerede med 125 millioner kroner, egenkapitalen udgjorde 290 millioner kroner, men en stor del af de penge er bundet i ejendomme. Konklusionen var, at selv om 3B på papiret ser rige ud, er der kun netop den fornødne buffer i forhold til mellemregningen med afdelingerne og vores investeringer. Alle kandidater fra organisationsbestyrelsen blev i øvrigt genvalgt. På novembermødet kunne formand Villy Sørensen konstatere, at der var mødt repræsentanter fra i alt 40 % af 3B s afdelinger op. I alt 84 repræsentanter havde valgt at bruge en del af deres aften på blandt andet at stemme om 3B s budget for Formanden aflagde derefter som sædvanlig en mundtlig beretning for tiden siden sidste møde og kom herunder ind på finansloven, salget af Kronprinsessegade, planerne om Havneholmen og det strategiske samarbejde med Boligkontoret Danmark. Som sidste punkt fortalte formanden om, at organisationsbestyrelsen ønsker at møde afdelingsbestyrelserne områdevis for at høre om de lokale behov. Igen var gennemgangen af økonomi lagt i hænderne på administrerende direktør Bent Frederiksen, og han understregede, at 3B som almen organisation er underlagt regler om kostægte budgettering. Det betyder, at indtægter og udgifter skal være lige store. Han sluttede af med at fortælle, at administrationsbidraget for 2012 ville blive kroner. Det er 25 kroner mindre, end det oprindeligt budgetterede. Budgettet blev godkendt med stort flertal. Organisationsbestyrelsen har bevilget følgende Midler fra dispositionsfonden Afdeling Projekt Disponeret selskab Toftegård Tagboliger ombygning Remisevænget Øst Ombygning Hjulmagerstien 18, rådgiver Hørgården 3»Grønningen« Vestergårdsvej Fremtidssikring Lønstrupgård Fremtidssikring Jægerbo Udbedring af mangler Hørgården 1 og 2 Kvartermiljøstation Dyvekevænget (lån) Elevatorer og mobilsug-tanke Toftegård Helhedsplan Folehaven Helhedsplan Australiensvej Helhedsplan I alt Beretning11 8

9 Organisationsbestyrelsen har bevilget følgende Egen trækningsret Afdeling Projekt Disponeret selskab Egedalsvænge Individuel køkkenmodernisering Toftegård Køkkenmodernisering Martins Gård Køkkenmodernisering Lønstrupgård Køkken- og badmodernisering Kaysergården Nye vinduer Porthuset Altaner Egeløvparken Vinduer og facadepartier Jægerbo Solcelleanlæg I alt Aftaler med afdelingerne om serviceniveau Som led i arbejdet med at sikre gennemsigtighed i de ydelser, afdelingerne modtager, har bestyrelsen vedtaget et koncept for serviceaftaler om serviceniveauet i de enkelte afdelinger. Organisationsbestyrelsen ser det som en naturlig forlængelse af det arbejde, der allerede er udført med udarbejdelse af administrationskatalog over de ydelser, alle modtager og et priskatalog over de ydelser, man som afdeling kan købe til. Serviceaftalerne, som de nye aftaler hedder, forventes at kunne indgå i forbindelse med udarbejdelse af budget 2013 i en lang række af 3B s afdelinger. Aftalerne var tidligere drøftet på et formandsmøde, og kommentarer herfra var indarbejdet. Formandsmøder»nyt«demokratisk mødeforum FB havde foreningsmøder, KSB havde formandsmøder. Fælles for de to fora var, at bestyrelsen her kunne møde afdelingsbestyrelserne og diskutere de emner, der optog parterne. Efter fusionen i 2008 har der været holdt foreningsmøder, hvor to fra hver afdeling kunne møde op. Foreningsmøderne er nu afløst af formandsmøder. Formålet er at skabe en tættere kontakt mellem afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse. Formanden møder op sammen med et menigt medlem af afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen præsenterer noget af det, den aktuelt arbejder med og får afdelingsbestyrelsernes umiddelbare kommentarer. Der kan ikke træffes egentlige beslutninger på formandsmøderne, men der kan altså blandt andet prøves synspunkter af. I 2011 har der været holdt to formandsmøder. I februar var emnerne blandt andet kontaktpersonordningen, hvor hver afdelingsbestyrelse har en kontaktperson i organisationsbestyrelsen. Tilbagemeldingerne var her, at der er stor forskel på, hvordan ordningen bruges, men også at den er god, bør fortsætte og at der med fordel kan arbejdes videre med formen. Næste emne var driftsstrukturen, hvor en forudgående analyse viste, at både afdelingsbestyrelser og beboere overvejende er godt tilfredse med ydelserne, ligesom de ansatte er godt tilfredse med deres job. Men samtidig var der behov for en større administrativ opbakning til lokalinspektørerne og for at styrke deres faglige miljø. Derfor blev lokalinspektørerne samlet på færre kontorer og udviklingen styrket ved, at en af de tre driftschefer blev driftsprojektchef, og antallet af områder blev reduceret til to. Endelig blev der fastsat norm for antallet af møder, lokalinspektørerne skal deltage i. Årets andet formandsmøde blev holdt i oktober måned. Her fremlagde organisationsbestyrelsen hovedpunkterne i Strategi 2015, som indeholder 50 gode forslag. Essensen af strategien er, at 3B vil have de bedste boliger, yde den bedste service og være en effektiv organisation. I første omgang arbejdes der videre med 13 af forslagene, som blandt andet handler om at undersøge muligheden for at vokse, om at blive mere synlige, så vi er attraktive for nye lejere, medarbejdere og samarbejdspartnere og at kende vores beboeres behov, så vi kan yde den service, der opfylder behovene. Endelig ses på, hvordan arbejdet i organisationen tilrettelægges, så det bliver udført så effektivt som muligt. Det betyder blandt andet også, at der ses på, om der kan købes billigere ind og på den måde spare beboernes penge. Beretning11 9

10 Studietur til Malmø og Stockholm I Malmø og Stockholm fik organisationsbestyrelsen gode idéer til fremtidigt bæredygtigt byggeri. Malmøs store bebyggelse Augustenborg fra 1952 er et godt eksempel på, hvordan svenskerne sparer på energien: facaderne er fx blevet fornyet med efterisolering, og der er mange grønne tage, der opfanger meget af regnvandet, så vandet ledes ad kanaler og søer til et rodzoneanlæg. I Västre Hamnen er bæredygtigheden tænkt ind helt fra starten af denne nye by. Mange solceller på offentlige bygninger og mange nye vindmøller i Øresund sørger for, at byen er selvforsynende med lokalt produceret energi. I Stockholm har man meget ambitiøse miljømål for arealanvendelse, trafik, byggematerialer, energi, vandforbrug og afløb samt affald. De anvender de nyeste teknikker til at spare på vandet og til at rense spildevandet, de sorterer affaldet og genbruger meget, og de bruger vedvarende energi og biogas. Studie- og inspirationsturen gav også organisationsbestyrelsen mange gode idéer om genanvendelse af tidligere industriområder. Beretning11 10

11 Almene Boligdage nu både konference og udstilling Den 2. og 3. september 2011 dannede Bella Center rammen om Almene Boligdage, som denne gang både var en konference for organisationsbestyrelser og en messe om almene boliger. Organisationsbestyrelsen besluttede derfor at invitere alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne med ledsager til at besøge udstillingen. 3B havde også en stand på messen. Her kunne gæsterne blandt andet se vores nye boliger og fiske bordtennisbolde i et lille badebassin. Fangede man en bold med 3B-logo, vandt man en lille æske chokolade. Beretning11 11

12 Fælleskonference om afdelingsbestyrelsernes daglige arbejde 3B har holdt fælleskonferencer i mange, mange år. Navnet stammer faktisk fra, at det var en fælles konference for de tre tidligere boligorganisationer. Efter fusionen har navnet hængt ved, men der har ikke været så stor tilslutning til konferencen set i forhold til indsats og udgift. Det blev derfor vedtaget at forsøge at holde konferencen lidt anderledes. Som noget nyt varede 3B s fælleskonference 2011 derfor kun to dage, nemlig fra lørdag morgen til søndag middag. Konferencen blev samtidig holdt et helt nyt sted, nemlig på Comwell Borupgaard i Snekkersten. Temaet for fælleskonferencen 2011 var arbejdet i afdelingsbestyrelsen, som kræver en god portion samarbejde. Og netop samarbejdet blev der sat kulør på med et oplæg af Boligkontoret Danmark. Derudover var der i løbet af lørdagen workshops med forskellige temaer, som spændte vidt fra beboerdemokrati og hvordan man får flere med til friarealer og hvem der bestemmer. Evalueringen viser, at deltagerne var rigtig godt tilfredse med konferencen. Men antallet af deltagere står stadig ikke mål med indsats og udgift. Derfor har bestyrelsen bedt kursusudvalget komme med et bud på, om konferencen fremover fx kun skal holdes hvert andet år og om den måske i stedet skal ligge i forårsmånederne. Beretning11 12

13 Fællesspisning i Tranehavegård For beboerne i Tranehavegård er der en fællesspisningsdag hver måned, og hvert år er der julefrokost og påskefrokost for beboerne. Ved julefrokosten går koret Lucia, og til påske kommer de igen og synger nogle glade forårssange for os. Der er altid glade stunder, når beboerne samles omkring et godt frokostbord. Det gør det ikke mindre hyggeligt, at de dejlige, glade piger fra Vesterbros børnegospelkor kommer og underholder med glade, friske sange. Beretning11 13

14 Signalgården januar 2012 Nybyggeri 3B bygger mange nye boliger, hvoraf mange er familieboliger, og en del er AlmenBolig+-boliger. Men vi bygger også både ældreboliger og institutioner. Nye tagboliger i Valby taget i brug I Valby er der kommet fire tagboliger i to etager ud af en sammenlægning mellem 2. sals lejligheder og en vuggestue på 3. sal. Lejlighederne er lyse og praktisk indrettet, og i 3B s beboerblad i maj 2011 kunne man læse om en glad familie med to voksne, fire børn og en baby på vej, der endelig havde fundet en lejlighed, der kan rumme dem alle. Således fortalte Steffen Brandt Holm: - Det er vildt dejligt, at vi endelig har fundet et sted. At vi så er så heldige at bo i en penthouse-lejlighed i to plan og på 130 m 2, er selvfølgelig vidunderligt. Den særlige udformning i to plan giver nogle rigtig spændende muligheder for at indrette og møblere på en original måde. Og tænk engang, at vi bare kunne flytte ind, uden at skulle i gang med malerpensel og andre ting. Nej, det hele funklede spritnyt. Første AlmenBolig+-boliger taget i brug Signalgården Sidste weekend i november 2011 sydede Signalgården 3B s første afdeling med AlmenBolig+-boliger af liv. Her fik beboerne nøgler udleveret og gik så ellers i gang med at flytte ind. Afdelingen består af 53 boliger på mellem 80 og 125 m 2, og beboerne står selv for at klippe hæk, slå græs og andet vedligeholdelsesarbejde på ejendommen. Afdelingen ligger på Amager lige over for DR og har Hørgården som nærmeste nabo. Bostedet Amagerfælledvej taget i brug Som nabo til Signalgården ligger bostedet Amagerfælledvej. Det består af 75 boliger til socialpsykiatrien, og beboerne kunne i september 2011 flytte ind i deres flotte, nye lokaler. Beretning11 14

15 Tagboliger i Valby (foto: Jens Henrik Nybo) Teglværkshaven marts 2012 (foto: Susanne Greve) Om AlmenBolig+ Ny kommune Høje-Taastrup I Høje-Taastrup har 3B for første gang bygget almene boliger, nemlig Møllergården og Kongsgården. Møllergården består af 10 boliger til socialpsykiatrien, mens Kongsgården består af 30 ældreboliger. Boligerne er på 65 m 2, lyse og har egen terrasse og have. I efterårsmånederne var der løbende overdragelse af nøgler til boligerne, og begejstringen var stor blandt de kommende beboere. Teglværkshaven ny afdeling i Herlev I Herlev er byggeriet af Teglværkshaven godt i gang, og ved infomødet den 28. november 2011 mødte over 100 interesserede op for at få mere information om de nye boliger. Afdelingen kommer til at bestå af 60 AlmenBolig+-boliger, som ligger på Gl. Klausdalsbrovej. Opskrivning til boligerne er i januar 2012, og der er forventet indflytning allerede i september KAB har udviklet AlmenBolig+ som et forsøgskoncept med almene familieboliger til en rimelig husleje. De er beregnet til familier, der kan og vil yde en indsats selv. Det gælder blandt andet indretning af boligen, daglig renholdelse og mindre vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, fx at slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne, ligesom beslag på vinduer og døre smøres og tagrender renses af beboerne selv. I konceptet ligger også, at kommunikationen foregår elektronisk via internettet. Boligerne er på mellem 80 og 125 m 2, og uanset boligens størrelse er grundindretningen den samme. Store boliger kan dog godt være i tre etager. Boligerne består af en storrumsenhed med et fuldt færdigt badeværelse og et lille basiskøkken. Alle installationer er placeret i ydervæggene og baderumskernens vægge, så beboeren kan indrette sin bolig uden at skulle arbejde med hverken el eller vvs. Beboeren kan anvende råderetsreglerne, når der bruges penge på indretningen til fx at sætte skillevægge op. Beretning11 15

16 Lampestedet i Herlev Birkedommervej i København NV Lampestedet i Herlev På Hørkær i Herlev ligger et område, der hedder Glødelampen. Her bygger de tre største boligorganisationer i Herlev, nemlig KAB, DAB og 3B, et samlet boligområde med meget forskellige bebyggelser. Der bliver i alt ca. 320 boliger på Glødelampen, hvor 3B ejer de ca B s afdeling hedder Lampestedet og vil bestå af byggeri i to, tre, fire og syv etager. Der bygges både familieboliger og ældrevenlige boliger på mellem 65 og 110 m 2. Byggeriet forventes at gå i gang i foråret 2012, og indflytning forventes at være i slutningen af og 16 senioregnede familieboliger. Boligerne ligger i et pænt område oven på et stationscenter med forretninger i stueplan. Byggeriet forventes at gå i gang i efteråret 2013 med forventet indflytning i starten af Taastrup Torv Birkedommervej i København NV På Birkedommervej bygger 3B 51 AlmenBolig+boliger for familier, der kan og vil yde en indsats for at vedligeholde afdelingen selv. Byggeriet forventes at gå i gang i midten af 2012 med indflytning i midten af Sundholm Syd går i gang i 2012 På Sundholm Syd bygger 3B 48 AlmenBolig+boliger, og byggeriet forventes at gå i gang i 2012 med forventet indflytning i Taastrup Torv I Taastrup Bycenter i Høje-Taastrup bygger 3B 12 plejeboliger Toftegård får nye tagboliger I 3B s eksisterende afdeling Toftegård i Herlev skal der bygges 21 tagboliger. Blokkene skal have nyt tag, og vi udnytter derfor muligheden for at bygge tagboliger på de røde blokke. Boligerne bygges som lavenergi 2015, som er en standard for lavt energiforbrug, man har sat for nyt byggeri. Boligerne bliver store og på 4-6 værelser på grund af den eksisterende placering af trappeopgange, som vi bruger igen. Byggeriet forventes at gå i gang i løbet af sommeren 2012, og forventet indflytning er sommeren Beretning11 16

17 Fremtidssikring godt i gang Fest sætter gang i unik renovering i Egedalsvænge Lørdag den 24. september 2011 blev en fest med grill og balloner startskuddet til et kæmpe renoveringsprojekt i Egedalsvænge i Kokkedal. Her får beboerne mulighed for at bestemme på en måde, som aldrig er set før. Beboerne bestemmer fx selv, hvilken type vinduer de vil have, hvordan det lille område foran opgangene skal være, og hvordan det store fællesareal skal se ud. Med fremtidssikringen i Egedalsvænge bliver udearealer i gårdrummet mellem husene forbedret, indeklimaet i boligerne bliver fornyet, trappeopgangene renoveres, ligesom der bliver etableret solceller og samlet regnvand op. Urban afsluttet ikke alt dog lige godt Urbanplanen har været igennem en kæmpe renovering, og i dag fremstår bygningerne både flotte og moderne. Det var beboerne, der startede med at komme med deres idéer, som siden blev tilpasset. Der er dog nogle elementer i renoveringen, der ikke er gået så godt, og de mangler kæmpes der stadig med. Tilfrysning af nedløbsrør har fx vist sig at være et problem, og der mangler isolering af inddæk- Beretning11 17

18 ninger omkring vinduerne. Derudover er der nogle problemer i forbindelse med skodder, som er faldet ned eller gået løs. Netop nu er et arbejde i gang med at se på, hvordan manglerne kan udbedres, og når det er klar, vil det blive sat i værk i alle berørte boliger. Bygningseftersyn i alle afdelinger Frem til 2011 har primært eksterne rådgivere stået for at udføre bygningseftersyn i 3B. De har gennemgået alle bygningsdele og tekniske anlæg og samlet oplysninger, tilstande og anbefalinger i bygningseftersynsrapporter i foreløbig 21 ud af vores 70 afdelinger. For bedre at leve op til myndighedernes krav om drifts- og vedligeholdelsesplaner og samtidig bevare og øge værdien af 3B s ejendomme besluttede organisationsbestyrelsen, at der skulle udføres tilsvarende bygningseftersyn i alle 3B s afdelinger. Projektet startede ultimo 2010, og opgaven udføres nu af 3B-medarbejdere. Siden starten i 2010 er der fysisk gennemført bygningseftersyn på syv afdelinger, nemlig Jægerbo, Solsikken, Valmuen, Kløvermarken, Damagervej, Apostelgården og Grønrisvej. Efterfølgende er en bearbejdning af de indsamlede data fra bygningseftersynene foretaget, ligesom der er arbejdet med specielle systemopsætninger i Unik s Drifts- & Vedligeholdelsesmodul, der på sigt vil føre til, at der kan opnås stordriftsfordele på tværs af afdelingerne. Endelig er der udarbejdet metoder og databaser for rationel, digital modtagelse af drifts- og vedligeholdelsesdata i relation til aflevering af 3B s nybyggerier. Den 1. februar 2012 træder en ny forvaltningsklassifikation i kraft, som sætter rammerne for registreringen af bygningsdele, og hvor de skal kontoføres. Justering af driftsstrukturen Også organiseringen af arbejdet i 3B skal fremtidssikres. I 2008 indførte 3B en driftsstruktur med 15 lokalinspektører og tre driftschefer. Der blev så gennemført en evaluering af strukturen i 2011 med et repræsentativt udsnit af beboere samt alle afdelingsformænd, lokalinspektører og varmemestre. Konklusionen var, at både beboere og medlemmerne af afdelingsbestyrelserne generelt er tilfredse med den service, de får af 3B. Men særligt lokalinspektørernes svar viste, at betingelserne for deres arbejde kunne blive bedre. På den baggrund blev der foretaget en række mindre justeringer af driftsstrukturen, så lokalinspektørerne fik bedre mulighed for at koncentrere sig om ledelsesopgaven og om at tilrettelægge driften og servicering af beboerdemokratiet.

19 Derudover er der skabt bedre rammer for fællesskab om opgaverne og lettere adgang til at udveksle erfaringer med kollegerne. Justeringen af driftsstrukturen betød, at boligafdelingerne blev fordelt mellem i alt 14 lokalinspektører, så antallet af lejemål pr. lokalinspektør blev mere jævnt fordelt. Dermed blev der nedlagt en ledig lokalinspektørstilling, som blev konverteret til ekstra sekretærbistand. Samtidig blev flere lokalinspektører samlet på fælles kontorer. Fra at have tre områder (København, Amager og Herlev) med hver deres driftschef skar vi ned til to (København og Herlev) med en driftschef tilknyttet hvert område. I stedet oprettede vi en stilling som driftsprojektchef, som vil koncentrere sig om udviklingsopgaver og opgaver, der går på tværs af organisationen. Digitalisering og selvbetjening Boligansøgerne kan via selvbetjening på 3B s hjemmeside selv skrive sig op, tjekke placering på venteliste og betale for opnotering. Men 3B s beboere skal fremover også selv have mulighed for at klare mange andre ting via 3B s hjemmeside. 3B fik derfor i 2011 ny hjemmeside med mulighed for mange nye funktioner. Den gamle var et resultat af fusionen i 2008, og den trængte til at blive frisket op og samle 3B på en bedre og mere dynamisk måde. Der lå rigtig meget god information på den gamle side, men både design og teknik skulle have et løft. Derudover havde vi et ønske om, at hjemmesiden var så nem at opdatere, at medarbejdere i de enkelte afdelinger selv kunne opdatere deres områder. Med den nye hjemmeside fik alle boligafdelinger i 3B også mulighed for at få deres egen afdelingshjemmeside. Flere afdelinger havde allerede en hjemmeside, men en del efterspurgte et mere enkelt system. Kursusudvalget har i 2011 holdt en del kurser i egen hjemmeside, og på afdelingshjemmesiderne kan redaktørerne i boligafdelingerne nu lægge information om deres afdeling, tilføje arrangementer i kalenderen og skrive nyheder for blot at nævne nogle af de muligheder, der findes. Også driftens personale vil kunne lægge informationer direkte på afdelingernes egne sider, så fx husordener, nødkaldslister, vedligeholdelsesordning og -vejledninger samt lignende afdelingsrelaterede oplysninger ikke længere skal opdateres og uddeles på papir. Næste skridt i digitaliseringen er, at beboerne selv kan udfylde og sende formularer og på længere sigt selv tjekke, hvad der fx står på deres vedligeholdelseskonto. Beretning11 19

20 Frisk vand p Bad kun 5 minutter Et langt bad på 15 minutter koster op til 12 kr. Ved at reducere din badetid til 5 minutter kan du spare 8 kr. Spar på vandet Skab en ny vane i din husstand Lær at begrænse badetiden til 5 minutter brug et badeur og luk for vandet, når du sæber dig ind. Løber dit toilet? Et toilet, der løber, uden at man kan se det, bruger op til 275 liter vand i døgnet. Det svarer til kr. om året. Kontroller dit toilet Undersøg, om vandoverfladen er urolig. Bemærk, om der er kalkstriber på bagsiden i kummen. Sæt en serviet mod bagsiden af en tør toiletkumme. Bliver servietten våd, er toilettet utæt og skal repareres. Vandsparekampagne gennemført Løber dit toilet, så kontakt straks dit ejendomskontor. 3B s beboere bruger generelt for meget vand derfor blev det besluttet at gennemføre en vandsparekampagne i Kampagnen bestod af flere forskellige plakater, der viste og gav gode råd om at spare på vandet, og de blev hængt op i opgange og på vaskerier. Plakaterne blev skiftet hver måned, så der jævnligt kom nye råd om at spare på vandet. Sammen med plakaterne blev der hængt et diagram over månedens vandforbrug i den enkelte afdeling op. Som sidste led i kampagnen kunne man på beregne sit vandforbrug, og i den forbindelse deltage i en vandsparekonkurrence. Vinderne blev Vibeke Sørensen fra Hjortegården, Finn Faurholm fra Søagerpark og Brian Jensen fra Egedalsvænge. Hav altid en eller fl ere kander fris koldt vand i køleskabet. Undgå løbende vand, mens du ve vandet får den rigtige temperatur. Din vandhane bruger op til 12 liter Brug o eller op Undgå at skylle rindende vand En ny opvaskema på en opvask. Du bruger nemt 1 vasker op i hånde Start først opvaske Undgå at skylle af Har du ingen opvas maskine, så brug opvaskebaljen Beretning11 20

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Lejligheden. Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor efterregning s.

Lejligheden. Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor efterregning s. Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia sept 3 2014 Afdelingsmøder 2014 Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk Årsberetning 2010 Fokus 2 Årsberetning Frederiksberg Boligfond Fokus Ledelsesberetning Årsregnskab Forord 3 Hoved og nøgletal 4 5 stk. 2 En paragraf for bedre boliger 5 Årets byggeprojekter 6 Samfundsansvar

Læs mere