Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual"

Transkript

1 Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor 1 uge efter modtagelse. OBS: Dette kit indeholder ikke substanser af human eller patogen oprindelse Kopiering af enhver del af dette dokument er kun tilladt til undervisningsbrug For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call BIORAD ( )

2 Antigen Antibody HRP enzyme Enzyme substrate (TMB) Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelsen af antigen-antistof interaktionen, men kittet skal også øge forståelsen for de forhold, der har betydet, at kendskabet til antistoffer i dag har revolutioneret moderne medicin, bioteknologi og anden forskning. Dette er en oversættelse, der er lige til at gå til for danske undervisere. Udbyggende teori om immunsystemet, ELISA-metoden m.m. findes i forskellige lærebøger, men også i den engelske manual, der følger med kittet. Det er således primært den praktiske del af kittet, der er oversat såvel lærerdelene som elevdelene. Skulle der blive behov for yderligere oversættelse gives besked til BioRad. Birgit Sandermann Justesen November 2004 Bemærk: kittets reagenser skal opbevares i køleskab! Indholdsfortegnelse Tjekliste over kittets indhold 2 Hvordan kan kittet bruges? 3 Beskrivelse af ELISA trin for trin 3 Forsøg I: En sygdoms smitteveje, lærervejledning 4 Forsøg I: Elevvejledning 7 Forsøg II: ELISA test til undersøgelse af antigener, lærervejledning 11 Forsøg II: Elevvejledning 14 Forsøg III: ELISA antistoftest, lærevejledning 16 Forsøg III: Elevvejledning 19

3 Tjekliste over kittets indhold samt andet udstyr, der er nødvendigt for forsøgenes udførelse I kittet: Antigen (kyllinge gammaglobulin) frysetørret 1 glas Primært antistof (kanin anti-kyllinge polyklonalt antistof) frysetørret 1 glas Sekundært antistof (gede anti-kanin antistof konjugeret til peberrods peroxidase (HRP)) frysetørret 1 glas HRP enzymsubstrat (TMB) 1 flaske 10 x phosphatbuffer (PBS) 1 flaske 10% Tween 20 (sulfosæbe) 1 flaske Engangspipetter af plast ml s flasker med låg 3 Mikrotiterplader 12-brøndes-rækker (8 x 12 rækker) 3 Gule 2 ml s eppendorfrør 1 pose Farvede 2 ml s eppendorfrør (15 af hver farve) 1 pose Nødvendigt materiale Mikropipetter til 50µL 1 pr. gruppe Pipettespidser 150 Køkkenrulle eller papirhåndklæder ml bægerglas 12 Markerings tusch ml måleglas 1 1L måleglas 1 Demineraliseret vand 1L Eventuelt Mikrotiterplade-læser Holdere til eppendorfrørene Hvordan kan kittet bruges? Kittet er bygget op således, at man kan udføre 3 forskellige ELISA forsøgsprocedurer: ELISA-type Reel medicinsk anvendelse Forsøg I ELISA til opsporing af sygdomsudbrud Trin 1: Udveksling i klassen af simulerede kropsvæsker HIV, SARS, influenza, kolera mæslinger m.fl. Trin 2: ELISA-laboratorium Trin 3: Følg smittevejene Forsøg II Analyse af antigen Graviditet, narko, GMO, test for allergener ELISA bruges til at fin- Test af luft, mad og vand de specifikke antigener HIV, mæslinger, nilvirus, SARS

4 Forsøg III Test for antistoffer vha. ELISA Der testes for antistoffer HIV, doping, trichinosis, lymfesygdomme i en simuleret blod- SARS m.fl. prøve Beskrivelse af ELISA trin for trin Dette kits forsøgsprocedure bygger på indirekte antistof bundet ELISA. Læs nærmere om dette i lærebøgerne. Dette kan trin for trin beskrives således: Trin 1: Antigen tilsættes til brøndene i mikrotiterpladen. Under inkuberingen bindes antigenet til brøndenes bund og sider. Efterfølgende vaskes ubundet antigen væk med fosfatbuffer (PBS tilsat Tween20). Bufferen indeholder desuden et detergent, der sørger for, at de sidste bindingssteder i brøndene blokeres, så ikkespecifik binding af undgås. antistoffer Trin 2: Primært antistof tilsættes til brøndene, og der inkuberes, hvorved antistoffet bindes til antigenet. Ikke bundet primært antistof vaskes herefter væk med fosfatbuffer. Trin 3: Enzym-konjugeret sekundært antistof tilsættes nu til brøndene. Der inkuberes, og det sekundære antistof vil binde sig til det primære antistof. Efter inkuberingen vaskes overskydende sekundært antistof væk. Trin 4: Der tilsættes farvende enzym-substrat til brøndene. Der inkuberes og farvereaktionen forløber. Resultatet analyseres. De brønde, der ikke er farvede, er negative og brønde, der bliver blå, viser positivt resultat. Om processen kan der læses mere i den engelske vejledning. Kolometrisk Detektion:

5 Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje I dette forsøg forestiller man sig en situation, der ligeså godt kunne foregå i den virkelige verden. Først simuleres en spredning af en farlig sygdom ved, at befolkningens kropsvæsker blandes (man smitter hinanden). Hver elev blander noget kropsvæske med andre, og det viser sig, at en eller to af eleverne er syge. Efter denne simulation skal eleverne nu ved hjælp af ELISA finde ud af, hvem der var syg og følge smittevejen. Resultatet vil vise, at en stor andel af eleverne bliver testet positive, altså er smittede! Dette leder nu frem til en styret efterforskning af smittevejene. Eleverne kan sagtens forestille sig eksemplet omsat til aktuelle tilfælde som fx SARS-epidemien i Kina i Mange andre sygdomsudbrud vil kunne bruges som eksempel fx nilvirus (West Nile feber), HIV, forkølelse, influenza, kønssygdomme. I Appendix C i den engelske manual er nogle af de nævnte sygdomme beskrevet mere grundigt. Timeforbrug: 1. lektion Indledning Oplæg og diskussion fx artikellæsning 2. lektion Blanding (smitte) af kropsvæsker ELISA udføres 3. lektion Analyse af ELISA-resultaterne Klarlæggelse af smitteveje Lærerens overblik Trin 1 Eleverne blander deres kropsvæsker. Når 2 elever har blandet, tager de hver især den halve mængde af blandingen tilbage i hver deres rør. Derefter går de videre og blander med en ny holdkammerat. Og dette gentages endnu en gang. Bemærk: For at være sikker på at sygdommen spredes foretages blandingsprocessenprocessen over to eller tre runder. 750 µl Student A Students A+B Students A+B+C Student B Student C Student D Trin 2. Fra hver elevs prøve udtages der nu 50 µl. Fyld prøverne i brøndene og lad det inkubere i 5 minutter. De antigener (proteiner), der er i prøverne (hos de smittede), vil nu binde til brøndene. Efterfølgende vaskes brøndene med fosfatbuffer (PBS tilsat Tween 20). Bufferen sørger desuden for, at de sidste bindingssteder i brøndene blokeres. Trin 3. Der tilsættes primært antistof til brøndene og inkuberes i 5 minutter. Det primære antistof er et antistof, der genkender og binde sig til antigenet. Der vaskes efterfølgende for at fjerne overskydende primært antistof. Trin 4: Peberrod peroxidase (HRP)-bundet sekundært antistof tilsættes til brøndene. Det sekundære antistof binder specifikt til det primære antistof. Peroxidasen er et enzym, der oxiderer substratet, hvorved der dannes farve. Brøndene vaskes atter med fosfatbuffer for at fjerne overskydende sekundært antistof. Trin 5. Til sidst tilsættes enzym-substrat, og hvis der er peroxidase tilstede, vil indholdet i brøndene blive blåt i løbet af de næste 5 minutter. Såfremt der slet ikke var antigen tilstede (dvs. personen ikke var smittet), så vil indholdet i brønden forblive farveløst.

6 Resultaterne gennemgås grundigt, idet hver elev fortæller resultatet af testen af sin egen kropsvæske. Desuden fortæller eleverne, hvem de har været i kontakt med. Smittevejene fastlægges. Lærerens forberedelse trin for trin I denne vejledning lægges der op til, at der i alt er 12 grupper med 4 elever i hver. Dette kan naturligvis tilpasses efter egne behov. Bemærk: Det sekundære antistof kan først klargøres, når der er mindre end 24 timer til forsøgets start. 1. Fremstilling af PBS-buffer a. Fremstilling af 10 ml 1x PBS: Tilsæt 10mL 10x PBS til 90 ml demineraliseret vand. Mærk flasken PBS 1x. Denne PBS skal bruges til at opløse alle de frysetørrede reagenser i trin 2 samt til fortynding af ANTIGEN i trin 3. b. Fremstilling af 900 ml PBS-vaskebuffer: Bland 805 ml demineraliseret vand med 90 ml 10x PBS samt 4,5 ml 10 % Tween20. Mærk flasken: PBS-vaskebuffer. PBS-vaskebuffer bruges til at fortynde PRIMÆRT og SEKUNDÆRT antistof i trin Opløsning af frysetørret antigen, samt primært antistof og sekundært antistof: a. Opløsning af antigen og antistoffer i 1x PBS: Fjern forsigtigt propperne på de frysetørrede reagenser og brug en mikropipette for at tilsætte 0,5 ml 1x PBS til hvert glas. HUSK at skifte spids for hver ny opløsning! Luk og bland grundigt. Disse opløsninger er nu 50x koncentrat. Bemærk: Brug ikke vaskebuffer til selve opløsningen. 3. Fortynding af reagenser: a. Fremstilling af positiv kontrol. Mærk en 30 ml s flaske positiv kontrol og tilsæt 7,5 ml 1x PBS til flasken. Tag en mikropipette og tilsæt 150 µl opløst ANTIGEN. Luk flasken og ryst grundigt. Bemærk: Tilsæt under ingen omstændigheder vaskebuffer til antigenet, da Tween20 vil ødelægge det! b. Fortynding af det primære antistof med PBS-vaskebuffer. Mærk en 30 ml s flaske 1x primært antistof og tilsæt 24,5 ml PBS-vaskebuffer til flasken. Brug en ny pipettespids og overfør det opløste PRIMÆRE ANTISTOF til flasken. Brug pipetten til at rense antistof-glasset efter med noget af det fortyndede antistof, så der er sikkerhed for at alt er kommet med. Luk flasken og ryst grundigt. c. Fortynding af det sekundære antistof med PBS-vaskebuffer. Mærk en 30 ml s flaske 1x sekundært antistof og tilsæt 24,5 ml PBS-vaskebuffer til flasken. Brug en ny pipettespids og overfør det opløste SEKUNDÆRE ANTISTOF til flasken. Brug pipetten til at rense antistof-glasset efter med noget af det fortyndede antistof, så der er sikkerhed for, at alt er kommet med. Luk flasken og ryst grundigt. Bemærk! Dette punkt skal udføres, når der er mindre end 24 timer til forsøgets start 4. Fordeling af reagenser til grupperne: Selve mærkningen af rørene kan man evt. overlade til eleverne, så de i højere grad bliver bevidste om, hvad der er i de forskellige rør. a. Fordeling af positiv kontrol: Mærk 12 violette rør + og tilsæt 0,5 ml positiv kontrolopløsning

7 til hvert rør. b. Fordeling af negativ kontrol: Mærk 12 blå rør - og tilsæt 0,5 ml 1x PBS til hvert rør c. Fordeling af primært antistof: Mærk 12 grønne rør PA og tilsæt 1,5 ml af den primære antistof opløsning til hvert rør. d. Fordeling af sekundært antistof: Mærk 12 orange rør SA og tilsæt 1,5 ml af den sekundære antistof opløsning til hvert rør. e. Fordeling af enzym-substrat: Mærk 12 brune rør SUB og tilsæt 1,5 ml HRP enzym substrat (TMB) til hver. Bemærk: TMB er lyssensitiv, derfor er det vigtigt at benytte de mørke rør til opbevaring af dette reagens. f. Fordeling af inficerede elev/er: Sørg for at få fordelt en vis del inficerede elever. Mindst én inficeret elev pr. 16. Det inficerede er et rør med 100 µl opløst ANTIGEN tilsat 650 µl 1x PBS i et lille gult rør. Sørg for at det er blandet godt. HUSK: Der må ikke tilsættes Tween20 til ANTIGENET: g. Fordeling af raske elever : Tilsæt 0,75 ml 1x PBS til så mange gule rør, at det passer med det antal elever, der er raske h. Mærk fx med numre de forskellige elev-rør, så man kan huske, hvem der havde hvilket gult rør og noter hvilke rør der indeholder smitte. Klargøring af gruppernes arbejdspladser: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Gule rør 4 (1 pr. elev) Violet rør(+) 1 Blåt rør (-) 1 Grønt rør (PA) 1 Orange rør (SA) 1 Brunt rør (SUB) 1 12-brønds mikrotiteterpladestrip 2 Mikropipetter µl 1 Gule pipettespidser 20 Engangsplastikpipetter ml PBS-vaskebuffer 1 Papirhåndklæder/køkkenrulle Sort markeringstusch Hvor kan forsøget afbrydes? Selv om forsøget er tilpasset, således at det kan køres på en lektion, er det muligt at afbryde det på hvert trin. Sørg for, at der er vaskebuffer i brøndene og stil materialet i køleskab til næste dag/gang. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for en farlig sygdom. Der kunne fx være tale om SARS. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at finde smittekilden.

8 Blandt de gule rør, som skal simulere fx blod eller spyt fra jer, findes der ét, der indeholder smitten dvs. antigenet for sygdommen de andre rør er fra starten raske. Det første I gør, er at blande jeres kropsvæsker først med én person, og derefter med en ny og eventuelt med en tredje. Denne del simulerer, at I kommer i kontakt med en smittet person og muligvis bliver smittet med antigenet. Når I har blandet jeres kropsvæsker, analyseres disse ved hjælp af ELISA for indhold af antigener. Afhængig af mængden af antigener vil farvereaktionen blive mere eller mindre blå. Er der ikke antigener tilstede, fremkommer der ikke nogen farvereaktion. Tjekliste Materialer pr. gruppe. Gule rør 4 (1 pr. elev) Violet rør(+) 1 Blåt rør (-) 1 Grønt rør (PA) 1 Orange rør (SA) 1 Brunt rør (SUB) 1 12-brønds mikrotiteterpladestrip 2 Mikropipetter µl 1 Gule pipettespidser 20 Engangsplastikpipetter ml PBS-vaskebuffer 1 Papirhåndklæder/køkkenrulle Sort markeringstusch Hvad skal vi gøre: 1. Mærk hvert af de gule rør med jeres initialer eller noter jer rørenes numre. Der er et rør pr. medlem af gruppen. Rørene indeholder kropsvæske fra hver af jer, og det er disse kropsvæsker, der nu skal blandes tilfældigt i klassen. 2. Hver elev i gruppen mærker derefter en klar plastikpipette med sine initialer eller nummer denne pipette skal bruges til at foretage blandingerne med 3. Find en anden elev i klassen, som du kan blande kropsvæske med. Overfør med pipetten den enes kropsvæske til den andens rør. Sørg for at blande godt. Derefter tager den ene elev halvdelen tilbage (halvdelen er ca. 750µL). Noter hvem du delte kropsvæske med i første omgang. 750 µl Student A Students A+B Students A+B+C Student B Student C Blandet med: (1.blandingsrunde) Blandet med: (2.blandingsrunde) Blandet med: (3.blandingsrunde) 4. Gentag blandingsprocessen med 2 andre elever fra klassen, således at du i alt har blandet kropsvæske med 3og noter med hvem, du har blandet. Gå derefter til næste punkt, eller lad de blandede prøver stå i køleskabet til næste øvelsesgang. ELISA-testen udføres: Mærkning af brøndene 5. To og to arbejder I nu sammen om en række med 12 brønde. Mærk de enkelte brønde som vist på figuren, først 3 brønde med +, derefter 3 brønde med og de sidste brønde med jeres initialer eller numre. Student D

9 Antigenerne bindes til brøndene: 6. Antigenerne tilsættes Overfør 50 µl fra den positive kontrol (+) i det violette rør til hver af de med + mærkede brønde. Skift pipettespids og overfør 50 µl fra den negative kontrol (-) i det blå rør til hvert af de med mærkede brønde Skift pipettespids og overfør nu 50 µl af din prøve til hver af de brønde, der er mærket med dine initialer 7. Vent 5 minutter mens antigenerne binder sig til brøndenes sider Ikke bundne antigener vaskes væk 8. Vaskning Vend bunden i vejret på rækken med brøndene og lad overskydende væske suges ud på et stykke køkkenrulle eller papirhåndklæde. Dup op og ned et par gange. Smid papiret væk Tag en almindelig plastikpipette og fyld vaskebuffer i hver af brøndene Tøm brøndene for væske som beskrevet i første underpunkt Smid det benyttede køkkenrulle/papirhåndklæde ud Primært antistof tilsættes 9. Med en NY pipettespids overføres der 50 µl primært antistof (PA) fra det grønne rør til hver af de 12 brønde 10. Vent 5 minutter, mens antistofferne bindes Overskydende antistof vaskes væk: 11. Vask overskydende ikke bundet antistof væk ved at gentage punkt 8. VASK Sekundært antistof tilsættes 12. Med en NY pipettespids overføres 50 µl sekundært antistof (SA) fra det orange rør til hver af de 12 brønde i rækken. 13. Vent 5 minutter, mens det sekundære antistof bindes i brøndene Overskydende antistof vaskes væk 14. Vask overskydende ikke bundet antistof væk, idet trin 8 gentages to gange! VASK 2x Det sekundære antistof er bundet til et enzym peroxidase, som kemisk er i stand til at ændre enzymsubstratet fra farveløs til blå. Skriv ned i hvilke brønde, I forventer en farvereaktion. 15. Med en NY pipettespids overføres 50 µl substrat (SUB) fra det brune rør til hver af de 12 brønde i rækken Observation af resultater 16. Vent 5 minutter og noter resultatet.

10 Bearbejdning af resultaterne: Saml klassens resultater og følg udviklingen af sygdommens fremmarch i klassen. Nogle eksempler på spørgsmål, der kan indgå ved rapportskrivningen: Hvis du blev testet positiv, hvor har du så fået sygdommen fra? Havde du været i direkte kontakt med en af de smittede? Hvis ikke, hvordan kan du så forklare det positive resultat? Hvis ELISA-testen gav negativt resultat, betyder det så, at du ikke har sygdommen? Hvad kan være årsagen til negativt resultat? Hvorfor benyttes der enzymer i dette ELISA forsøg? Forsøg II: ELISA test til undersøgelse af antigener Forsøget her skal simulere, hvorledes ELISA benyttes til test for sygdomsantigener hos patienter. Patienterne testes måske for kopper. Kopper er et godt eksempel på en sygdom, der, hvis den opdages i tide, kan behandles med vaccine, således at patienten undgår at blive syg. Andre sygdomme, der testes for med ELISA er HIV, SARS og miltbrand. Derudover kan det nævnes, at testen også bruges til at teste for sygdomme relateret til fødevarer og vand, men også graviditetstest, illegale stoffer, tilstedeværelsen af genetisk modificerede organismer og meget andet. I Appendix C (side i den engelske manual) findes der god information om forskellige sygdomme, hvor ELISA bruges. Timeforbrug: 1. lektion Indledning Oplæg og diskussion 2. lektion ELISA øvelsen udføres 3. lektion Tolkning og diskussion af resultaterne Lærerens overblik Trin 1. Der udtages 50 µl fra hver elevs prøverør og disse fyldes i brøndene, ligesom der fyldes negative og positive kontrolprøver i de respektivt mærkede brønde.. Der inkuberes i 5 minutter. De proteiner dvs. antigener, der er i prøverne, vil nu binde til brøndene. Efterfølgende vaskes brøndene med fosfatbuffer (PBS tilsat Tween 20). Bufferen sørger desuden for, at de sidste bindingssteder i brøndene blokeres. Trin 2. Der tilsættes primært antistof til brøndene og inkuberes i 5 minutter. Det primære antistof er et antistof, der genkender og binde sig til antigenet. Der vaskes efterfølgende for at fjerne overskydende primært antistof.

11 Trin 3: Peberrod peroxidase (HRP)-bundet sekundært antistof tilsættes til brøndene. Det sekundære antistof binder specifikt til det primære antistof. Peroxidasen er et enzym, der oxiderer substratet, hvorved der dannes farve. Brøndene vaskes atter med fosfatbuffer, for at fjerne overskydende sekundært antistof. Trin 4. Der tilsættes nu enzym-substrat og hvis der er antigen tilstede, vil indholdet i brøndene blive blåt i løbet af de næste 5 minutter. Såfremt der slet ikke var antigen tilstede (dvs. personen ikke var smittet), så vil indholdet i brønden forblive farveløst. Resultaterne gennemgås nu grundigt, idet hver elev fortæller om sit resultat. Lærerens forberedelse trin for trin I denne vejledning lægges der op til, at der i alt er 12 grupper med 4 elever i hver. Dette kan naturligvis tilpasses efter egne behov. Bemærk: Det sekundære antistof kan først klargøres, når der er mindre end 24 timer til forsøgets start. 1. Fremstilling af buffere a. Fremstilling af 10 ml 1x PBS: Tilsæt 10ml 10x PBS til 90 ml demineraliseret vand. Mærk flasken PBS 1x. Denne PBS skal bruges til at opløse alle de frysetørrede reagenser i trin 2 samt til fortynding af ANTIGEN i trin 3. b. Fremstilling af 900 ml PBS-vaskebuffer: Bland 805 ml demineraliseret vand med 90 ml 10x PBS samt 4,5 ml 10 % Tween20. Mærk flasken: PBS-vaskebuffer. PBS-vaskebuffer bruges til at fortynde PRIMÆRT og SEKUNDÆRT antistof i trin Opløsning af frysetørret antigen, samt primært antistof og sekundært antistof: a. Opløsning af antigen og antistoffer i 1x PBS: Fjern forsigtigt propperne på de frysetørrede reagenser og brug en mikropipette for at tilsætte 0,5 ml 1x PBS til hvert glas. HUSK at skifte spids for hver ny opløsning! Luk og bland grundigt. Disse opløsninger er nu 50x koncentrat. Bemærk: Brug ikke vaskebuffer til selve opløsningen, kun til fortyndingen. 3. Fortynding af reagenser. a. Fortyding af af det opløste antigen til 1x i 25 ml PBS. Mærk en 30 ml s flaske 1x antigen og tilsæt 24,5 ml 1xPBS til flasken. Brug en ny pipettespids og tilsæt indholdet af det opløste ANTIGEN til flasken. Brug noget af PBS en til at skylle ANTIGENet effektivt ud af det lille glas. Luk flasken og ryst grundigt. Bemærk: Tilsæt under ingen omstændigheder vaskebuffer til antigenet, da indholdet af Tween20 vil ødelægge forsøget! b. Fortynding af det primære antistof med PBS-vaskebuffer. Mærk en 30 ml s flaske 1x primært antistof og tilsæt 24,5 ml PBS-vaskebuffer til flasken. Brug en ny pipettespids og overfør det opløste PRIMÆRE ANTISTOF til flasken. Brug pipetten til at rense antistof-glasset efter med noget af det fortyndede antistof, så der er sikkerhed for, at alt er kommet med. Luk flasken og ryst grundigt.

12 c. Fortynding af det sekundære antistof med PBS-vaskebuffer. Mærk en 30 ml s flaske 1x sekundært antistof og tilsæt 24,5 ml PBS-vaskebuffer til flasken. Brug en ny pipettespids og overfør det opløste SEKUNDÆRE ANTISTOF til flasken. Brug pipetten til at rense antistof-glasset efter med noget af det fortyndede antistof, så der er sikkerhed for, at alt er kommet med. Luk flasken og ryst grundigt. Bemærk:Vær opmærksom på, at punkt 3.c skal udføres, når der er mindre end 24 timer til forsøgets start 4. Fordeling af reagenser til grupperne a. Fordeling af positiv kontrol. Mærk 12 violette rør + og tilsæt 0,5 ml 1x antigen-opløsning til hvert rør. b. Fordeling af negativ kontrol: Mærk 12 blå rør - og tilsæt 0,5 ml 1x PBS til hvert rør. c. Fordeling af primært antistof: Mærk 12 grønne rør PA og tilsæt 1,5 ml af det primære antistof til hvert rør. d. Fordeling af sekundært antistof: Mærk 12 orange rør SA og tilsæt 1,5 ml af det sekundære antistof til hvert rør. e. Fordeling af enzym-substrat: Mærk 12 brune rør SUB og tilsæt 1,5 ml HRP-enzym-substrat (TMB) til hver. Bemærk: TMB er lyssensitiv, derfor er det vigtigt at benytte de mørke rør til opbevaring af dette reagens. f. Fordeling af elevernes tests: Vi anbefaler at forsøget designes således, at 50 % af eleverne testes positive og 50 % testes negative. Dette kan naturligvis varieres. Lav en test pr. elev. Til en 50:50 fordeling: Tilsæt 0,25 ml 1x antigen opløsning til 24 gule ikke mærkede rør og 0,25 ml 1x PBS til 24 andre ikke mærkede gule rør bland rørene. (Bemærk der regnes med 48 elever i alt!) Tjekliste Materialer pr. gruppe. Gule rør 4 (1 pr. elev) Violet rør(+) 1 Blåt rør (-) 1 Grønt rør (PA) 1 Orange rør (SA) 1 Brunt rør (SUB) 1 12-brønds mikrotiteterpladestrip 2 Mikropipetter µl 1 Gule pipettespidser 20 Engangsplastikpipetter ml PBS-vaskebuffer 1 Papirhåndklæder/køkkenrulle Sort markeringstusch Hvor kan forsøget afbrydes? Selv om forsøget er udformet således, at det kan køres på en lektion, er det muligt at afbryde det på hvert trin. Sørg for, at der er vaskebuffer i brøndene og stil materialet i køleskab til næste dag/gang.

13 Elevguide Forsøg II ELISAtest til undersøgelse af antigener Forsøget her skal simulere, hvorledes ELISA benyttes til at teste for sygdomsantigener hos patienter. Patienterne testes måske for kopper. Kopper er et godt eksempel på en sygdom, der, hvis den opdages i tide, kan behandles med vaccine, således at patienten undgår at blive syg. Andre sygdomme, der testes for med ELISA, er eksempelvis HIV, SARS og miltbrand. Derudover kan det nævnes, at ELISA også bruges til at teste for sygdomme relateret til fødevarer og vand, til graviditetstest, for tilstedeværelsen af genetisk modificerede organismer og illegale stoffer samt meget andet. Tjekliste Materialer pr. gruppe. Gule rør 4 (1 pr. elev) Violet rør(+) 1 Blåt rør (-) 1 Grønt rør (PA) 1 Orange rør (SA) 1 Brunt rør (SUB) 1 12-brønds mikrotiteterpladestrip 2 Mikropipetter µl 1 Gule pipettespidser 20 Engangsplastikpipetter ml PBS-vaskebuffer 1 Papirhåndklæder/køkkenrulle Sort markeringstusch Forsøgsstart: 1. Hver elev mærker et gult rør med sine initialer. ELISA-testen udføres: Mærkning af brøndene 2. I arbejder I nu sammen to og to om en række med 12 brønde. Mærk de enkelte brønde som vist på figuren, først 3 brønde med +, derefter 3 brønde med og de sidste brønde med jeres initialer. Antigenerne bindes til brøndene: 3. Antigenerne tilsættes Overfør 50 µl fra den positive kontrol (+) i det violette rør til hver af de med + mærkede brønde. Skift pipettespids og overfør 50 µl fra den negative kontrol (-) i det blå rør til hver af de med mærkede brønde. Skift pipettespids og overfør nu 50 µl af hver jeres prøve til de brønde, der er mærket med jeres initialer. 4. Vent 5 minutter, mens antigenerne binder sig til brøndenes sider. Ikke bundne antigener vaskes væk 5. Vaskning Vend bunden i vejret på rækken med brøndene og lad overskydende

14 væske suges ud på et stykke køkkenrulle eller papirhåndklæde. Dup op og ned et par gange. Smid papiret væk Tag en almindelig plastikpipette og fyld vaskebuffer i hver af brøndene Tøm brøndene for væske, som beskrevet i første underpunkt. Smid det benyttede køkkenrulle/papirhåndklæde ud. Primært antistof tilsættes 6. Med en NY pipettespids overføres der 50 µl primært antistof (PA) fra det grønne rør til hver af de 12 brønde. 7. Vent 5 minutter mens antistofferne bindes. Overskydende antistof vaskes væk: 8.Vask overskydende ikke-bundet antistof væk ved at gentage punkt 5. VASK Sekundært antistof tilsættes 9. Med en NY pipettespids overføres 50 µl sekundært antistof (SA) fra det orange rør til hver af de 12 brønde i rækken. 10.Vent 5 minutter, mens det sekundære antistof bindes i brøndene. Overskydende antistof vaskes væk 11. Vask overskydende ikke-bundet antistof væk, idet trin 8 VASK 2x gentages to gange! Det sekundære antistof er bundet til et enzym peroxidase, som er i stand til at ændre enzymsubstratet fra farveløs til blå. Noter i hvilke brønde, I forventer en farvereaktion. 12. Med en NY pipettespids overføres 50 µl substrat (SUB) fra det brune rør til hver af de 12 brønde i rækken. Observation af resultater 13. Vent 5 minutter. Noter resultatet. Resultatbearbejdning. Noter resultaterne og forklar disse. Indeholdt din prøve antigener? Hvorfor skulle du lave 3 brønde med dine tests? Hvilke antistofbaserede tests kan du købe på apoteket?

15 Forsøg III: Antistoftest I dette forsøg simuleres de situationer, hvor der tages en blodprøve på en patient, og hvor denne prøves serum testes for tilstedeværelsen af antistoffer, der kan indikere, at personen er smittet/har været smittet med en bestemt sygdom. Testen bruges således efter selve infektionen, efter at det ikke længere er muligt direkte at spore antigenet. Indtil for nylig blev testen brugt i forbindelse med AIDS, da det tidligere ikke var muligt at teste direkte for HIV-virus, men kun for de antistoffer, patienten havde produceret. Timeforbrug: 1. lektion Indledning Oplæg og diskussion 2. lektion ELISA øvelsen udføres

16 3. lektion Tolkning og diskussion af resultaterne Beskrivelse af Forsøg III trin for trin Trin 1: Med en pipette overføres 50 µl oprenset sygdomsantigen (simuleret) til mikrotiterpladens brønde. Der inkuberes i 5 minutter, hvorved antigenerne får mulighed for at binde sig til plastikbrøndenes inderside. Efterfølgende vaskes ikke-bundet antigen i brøndene væk med vaskebuffer. Vaskebufferen indeholder desuden et detergent, der binder sig til ikke optagne bindingssteder i brøndene. Trin 2: Serumprøver og positive og negative kontroller tilsættes nu til de respektive mærkede brønde, og der inkuberes i 5 minutter. I dette forsøg er serumprøverne i virkeligheden primært antistof, som altså skal forestille at være primært antistof fra patienternes blod. Hvis der er antistof mod den pågældende sygdom i prøven, vil disse binde til de antigener, der allerede er bundet til brøndene. Efterfølgende renses brøndene atter, denne gang for overskydende ikke-bundet antistof. Trin 3: Peberrod peroxidase (Horseradish peroxidase (HRP))-mærket sekundært antistof tilsættes til brøndene, og der inkuberes i 5 minutter ved stuetemperatur. Det sekundære antistof er et antistof, der genkender og binder til det primære antistof. I dette forsøg repræsenterer det sekundære antistof et antihumant antistof (fremstilles oftest ved at indsprøjte antistof i fx kaniner, der derefter producerer antihumant-antistoffet). HRP er et enzym, der oxiderer substratet, hvorved der dannes farve. Brøndene vaskes for at fjerne ubundet overskydende sekundært antistof. Trin 4: Enzym-substratet tilsættes til brøndene, og der ses en farvereaktion. Såfremt HRP er til stede (dvs. at antistoffet mod det oprensede antigen var til stede i serummet), vil opløsningen blive blå inden for 5 minutter. Hvis der ikke var noget antistof mod antigenet, vil indholdet i brøndene forblive farveløst. Lærerens forberedelse - trin for trin I denne vejledning lægges der op til, at der i alt er 12 grupper med 4 elever i hver. Dette kan naturligvis tilpasses efter egne behov. Bemærk: Det sekundære antistof kan først klargøres, når der er mindre end 24 timer til forsøgets start. 1. Fremstilling af buffere a. Fremstilling af 10 ml 1x PBS: Tilsæt 10mL 10x PBS til 90 ml demineraliseret vand. Mærk flasken PBS 1x. Denne PBS skal bruges til at opløse alle de frysetørrede reagenser i trin 2 samt til fortynding af ANTIGEN i trin 3. b. Fremstilling af 900 ml PBS-vaskebuffer: Bland 805 ml demineraliseret vand med 90 ml 10x PBS samt 4,5 ml 10 % Tween20. Mærk flasken: PBS-vaskebuffer. PBS-vaskebuffer bruges til at fortynde PRIMÆRT og SEKUNDÆRT antistof i trin Opløsning af frysetørret antigen, samt primært antistof og sekundært antistof: a. Opløsning af antigen og antistoffer i 1x PBS: Fjern forsigtigt propperne på de frysetørrede reagenser og brug en mikropipette til at tilsætte 0,5 ml 1x PBS til hvert glas. HUSK at skifte spids for hver ny opløsning! Luk og bland grundigt. Disse opløsninger er nu 50x koncentrat. Bemærk: Brug ikke vaskebuffer her. 3. Fortynding af reagenser. a. Fortyding af af det opløste antigen til 1x i 25 ml PBS. Mærk en 30 ml s flaske 1x antigen og tilsæt 24,5 ml 1xPBS til flasken. Brug en ny pipettespids og tilsæt indholdet af det opløste ANTIGEN til

17 flasken. Brug noget af PBS en til at skylle ANTIGENet effektivt ud af det lille glas. Luk flasken og ryst grundigt. Bemærk: Tilsæt under ingen omstændigheder vaskebuffer til antigenet, da indholdet af Tween20 vil ødelægge forsøget!! b. Fortynding af det primære antistof med PBS-vaskebuffer. Mærk en 30 ml s flaske 1x primært antistof og tilsæt 24,5 ml PBS-vaskebuffer til flasken. Brug en ny pipettespids og overfør det opløste PRIMÆRE ANTISTOF til flasken. Brug pipetten til at rense antistof-glasset efter med noget af det fortyndede antistof, så der er sikkerhed for, at alt er kommet med. Luk flasken og ryst grundigt. c. Fortynding af det sekundære antistof med PBS-vaskebuffer. Mærk en 30 ml s flaske 1x sekundært antistof og tilsæt 24,5 ml PBS-vaskebuffer til flasken. Brug en ny pipettespids og overfør det opløste SEKUNDÆRE ANTISTOF til flasken. Brug pipetten til at rense antistof-glasset efter med noget af det fortyndede antistof, så der er sikkerhed for, at alt er kommet med. Luk flasken og ryst grundigt. Bemærk:Vær opmærksom på, at dette punkt skal udføres, når der er mindre end 24 timer til forsøgets start HUSK! I punkt b mærkes flasken 1x serum! 4. Fordeling af reagenser til eleverne/grupperne a. Fordeling af positive kontroller. Mærk 12 violette rør med + og tilsæt 0,5 ml 1x serum til hvert rør b. Fordeling af negative kontroller: Mærk 12 blå rør med - og tilsæt 0,5 ml vaskebuffer til hvert rør. c. Fordeling af antigen. Mærk 12 grønne rør AG og tilsæt 1,5 ml 1x antigenopløsning til hvert rør. d. Fordeling af sekundært antistof. Mærk 12 orange rør SA og tilsæt 1,5 ml sekundært antistofopløsning til hvert rør. e. Fordeling af enzymsubstrat. Mærk 12 brune rør SUB og tilsæt 1,5 ml HRP enzymsubstrat (TMB) til hvert rør. Bemærk: TMB er lysfølsomt, hvorfor det er vigtigt at bruge mørke rør til opbevaring af dette reagens. f. Fordeling af primært antistof (simulerede serumprøver). Det anbefales at halvdelen af eleverne får prøver, der testes positive og den anden halvdel får prøver, der testes negative. Fremstil et prøverør pr. elev i klassen. De rør, der indeholder positive prøver, fyldes med 0,25 ml 1x serum opløsning, - de rør, der indeholder negative prøver fyldes med 0,25 ml vaskebuffer. Bland rørene, før de gives til eleverne. Nummerer eventuelt og noter, hvilke numre der er syge = facitliste. Tjekliste Materialer pr. gruppe. Gule rør 4 (1 pr. elev) Violet rør (+) 1 Blåt rør (-) 1 Grønt rør (AG) 1 Orange rør (SA) 1 Brunt rør (SUB) 1 12-brønds mikrotiteterpladestrip 2 Mikropipetter µl 1 Gule pipettespidser 20 Engangsplastikpipetter ml PBS-vaskebuffer 1 Papirhåndklæder/køkkenrulle Sort markeringstusch

18 Elevguide - Forsøg III: Antistoftest I dette forsøg simuleres de situationer, hvor der tages en blodprøve på en patient og hvor denne prøves serum testes for tilstedeværelsen af antistoffer, der kan indikere, om personen er smittet/har været smittet med en bestemt sygdom. Testen bruges således efter selve infektionen, efter at det ikke længere er muligt direkte at spore antigenet. Indtil for nylig blev testen brugt i forbindelse med AIDS, da det tidligere ikke var muligt at teste direkte for HIV-virus, men kun for de antistoffer patienten havde produceret. Tjekliste Materialer pr. gruppe. Gule rør 4 (1 pr. elev) Violet rør (+) 1 Blåt rør (-) 1 Grønt rør (AG) 1 Orange rør (SA) 1 Brunt rør (SUB) 1 12-brønds mikrotiteterpladestrip 2 Mikropipetter µl 1 Gule pipettespidser 20 Engangsplastikpipetter ml PBS-vaskebuffer 1 Papirhåndklæder/køkkenrulle Sort markeringstusch 1. I de gule rør er der serumprøver, der nu skal testes for tilstedeværelse af et bestemt antistof. Mærk det rør du får med dine initialer. 2. Eleverne deler en brøndrække 2 og 2. Mærk de første 3 brønde med +, de næste tre med - og de næste tre med den ene elevs initialer og de sidste 3 brønde med den anden elevs initialer. Tilsætning af oprenset antigen til brøndene: 3. Med en pipette overføres der nu 50 µl oprenset antigen (AG) fra det grønne rør til hver af brøndene. 4. Lad opløsningen stå i brøndene i 5 minutter. Ikke bundne antigener vaskes væk 5. Vask Vend bunden i vejret på rækken med brøndene og lad overskydende væske suges ud på et stykke køkkenrulle. Dup op og ned et par gange.

19 Smid papiret væk. Tag en almindelig plastikpipette og fyld vaskebuffer i hver af brøndene. Tøm brøndene for væske som beskrevet i første underpunkt. Smid det benyttede køkkenrulle/papirhåndklæde ud. Tilsætning af kontrol- samt serumprøver 6. Med en NY pipettespids overføres 50 µl positiv kontrol (+) fra det violette rør til de med + mærkede brønde. 7. Med en NY pipettespids overføres 50 µl negativ kontrol (-) fra det blå rør til de med mærkede brønde. 8. Med en NY pipettespids overføres 50 µl fra din serum prøve til de tre brønde, der er mærket med dine initialer. 9. Vent 5 minutter, idet du lader serumantistofferne binde til antigenet. 10. Ikke bundne serumantistoffer vaskes væk. Gentag punkt 5. VASK Sekundært antistof tilsættes 11 Med en NY pipettespids overføres 50 µl sekundært antistof (SA) fra det orange rør til hver af de 12 brønde i rækken. 12 Vent 5 minutter, mens det sekundære antistof bindes i brøndene. Overskydende antistof vaskes væk 13. Vask overskydende ikke bundet antistof væk, idet trin 5 gentages to gange! VASK 2x Det sekundære antistof er bundet til et enzym peroxidase, som kemisk er i stand til at ændre enzymsubstratet fra farveløs til blå. Skriv ned i hvilke brønde, I forventer en farvereaktion. 14. Med en NY pipettespids overføres 50 µl substrat (SUB) fra det brune rør til hver af de 12 brønde i rækken. Observation af resultater 15 Vent 5 minutter. Noter resultatet.

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting Biotechnology Explorer Protein Fingerprinting Instruktionsmanual Katalognummer 166-0100EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i seperate æsker. Opbevar proteinstandarderne i fryseren, ved

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensnignskit Katalognummer 166-0005-EDU www.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed

Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed Biotechnology Explorer Regnskovens hemmelighed Katalognummer 166-0006-EDU explorer.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call 1-800-4BIORAD

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensning af GFP

Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensning af GFP 1 Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensning af GFP Katalognummer 166-0005EDU www.biorad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Revideret februar 2010. Kontakt: Birgitjustesen@gmail.com

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Algedråber og fotosyntese

Algedråber og fotosyntese Algedråber og fotosyntese Fotosyntesen er en utrolig kompleks proces, som kan være svær at forstå. Heldigvis kan fotosyntesen illustreres på en måde, så alle kan forstå, hvad der helt præcist foregår i

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE Elevvejledning PCR PCR trin for trin PCR involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: Denaturering, primer påsætning og forlængelse

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Regnskovens hemmelighed

Regnskovens hemmelighed 1 Regnskovens hemmelighed Katalognummer 1660006-EDU www.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Revideret februar 2010. Kontakt: Birgitjustesen@gmail.com Brugen

Læs mere

Øvelse 2 Mest mættede olier

Øvelse 2 Mest mættede olier Øvelse 2 Mest mættede olier Formål Formålet med denne øvelse er at foretage en kvalitativ undersøgelse af mængden af dobbeltbindinger i forskellige olier for at undersøge hvilke der er mest mættede. Teori

Læs mere

pglo-transformationskit

pglo-transformationskit 1 Katalog nummer 166-0003-EDU www.bio-rad.com pglo-transformationskit arac ori pglo bla GFP Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen og Lars Moeslund, 2007 Revideret november 2009. Kontakt:

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

Fremstilling af ferrofluids

Fremstilling af ferrofluids Fremstilling af ferrofluids Eksperiment 1: Fremstilling af ferrofluids - Elevvejledning Formål I dette eksperiment skal du fremstille nanopartikler af magnetit og bruge dem til at lave en magnetisk væske,

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

DNA origami øvelse DNA origami øvelse

DNA origami øvelse DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Undersøgelser af fiskeproteiner. protein-fingerprinting og immunoblotting 1. Proteomik kit I Proteinelektroforese

Undersøgelser af fiskeproteiner. protein-fingerprinting og immunoblotting 1. Proteomik kit I Proteinelektroforese Undersøgelser af fiskeproteiner. protein-fingerprinting og immunoblotting 1 Proteomik kit I Proteinelektroforese Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium og Niels Troest, Bjerringbro

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Selvsamlende enkeltlag elevvejledning

Selvsamlende enkeltlag elevvejledning Nano ScienceCenter,KøbenhavnsUniversitet Selvsamlende enkeltlag elevvejledning Fremstilling af enkeltlag på sølv Formål I dette forsøg skal du undersøge, hvordan vand hæfter til en overflade af henholdsvis

Læs mere

Proteomik kit II. Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, oktober 2007

Proteomik kit II. Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, oktober 2007 1 Proteomik kit II Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, oktober 2007 2 Indledning Formålet med denne danske version af vejledninger til de to kits Proteomics I og Proteomics

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen)

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen) UNDERVISNINGSMATERIALE - fra 7. - 9. klasse (Udskolingen) Lærervejledning Lærervejledning til Fra lokum til slam om spildevandsrensning Spildevandet er en del af vandets kredsløb og en væsentlig del af

Læs mere

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Katalognummer nr. 166 0013EDU www.bio rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum Birgitjustesen@gmail.com

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN!

BIOZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN! BIZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN! FAGLIG BAGGRUND For at få det maksimale udbytte af denne øvelse er det en forudsætning, at teorien bag enzymer, enzymkinetik og resistensmekanismer

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer pglo Transformationskit Katalognummer 166-0003-EDU explorer.bio-rad.com Dette kit skal opbevares ved stuetemperatur Kopiering af enhver del af dette dokument er kun tilladt til undervisningsbrug

Læs mere

VÆSKERS VISKOSITET: DESIGN DIN UNDERSØGELSE

VÆSKERS VISKOSITET: DESIGN DIN UNDERSØGELSE MODUL 2-4: UNDERSØGELSE AF VISKOSITET - DESIGN ELEVVEJLEDNING VÆSKERS VISKOSITET: DESIGN DIN UNDERSØGELSE I klassen har I talt om, at viskositet beskriver, hvor svært det er at flytte en væske. Nu skal

Læs mere

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b.

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b. Opgave 1 Listeria Bakterien Listeria monocytogenes kan være sygdomsfremkaldende for personer, der i forvejen er svækkede. For at identificere Listeria kan man anvende indikative agarplader. Her udnyttes

Læs mere

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar 1 Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: ksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand Øvelse B Version 7.0 Biologisk rensning Fjern sukker fra Formål: På renseanlægget renses spildeet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning bruges bakterier og mikroorganismer til at nedbryde

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Korrekt håndvask Lektion 3 Lektion 3 3.1 Tjekliste

Korrekt håndvask Lektion 3 Lektion 3 3.1 Tjekliste 3.1 Tjekliste Eleverne skal lære følgende: - At udføre korrekt håndvask med lunkent/varmt vand og sæbe - At identificere steder på deres hænder, de ikke får vasket tilstrækkeligt f.eks. ved neglene eller

Læs mere

VÆSKERS VISKOSITET: UDFØR DIN UNDERSØGELSE

VÆSKERS VISKOSITET: UDFØR DIN UNDERSØGELSE ELEVVEJLEDNING VÆSKERS VISKOSITET: UDFØR DIN UNDERSØGELSE I klassen har I talt om, hvordan man kan sammenligne, hvor hurtigt forskellige væsker flytter sig. Hvor hurtigt en væske flytter sig er nemlig

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag GOD TIL NATURFAG Elevark KEMI FOR DE YNGSTE Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN De allerførste oplevelser med naturfag Udviklet af Christian Petresch & Erland Andersen Redaktion:

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5007 3. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser.

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Information til patienten Udmalkning Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Udmalkning - hvornår og hvor ofte? Hvis dit barn ikke har suttet, indenfor de første 6 timer efter fødslen,

Læs mere

4. Kulstofkredsløbet (CO 2

4. Kulstofkredsløbet (CO 2 4. Kulstofkredsløbet (CO 2 82 1. Fakta om kulstofkredsløb 2. Kulstof på jorden 3. Kulstofstrømmene 4. Tidsfaktoren i kulstofstrømmene 5. Forvitring og vulkanisme 6. Temperaturvariationer og klimaforandringer

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Screening af thrombocytter for HPA-1a antigener

Screening af thrombocytter for HPA-1a antigener Resume 1.0 På klinisk immunologisk afdeling, Hillerød Hospital, ønskes der at opsætte en screening af donorer for HPA-1 antigener. Til dette formål, er der ved et tidligere 6. Semester projekt, afprøvet

Læs mere

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU 1 Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit Katalog nr. 166-2600EDU Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks pakken og læg de dele, der er mærket med -20

Læs mere

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Delstudium i ABC (Asthma

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

2014 Professionshøjskolen Metropol

2014 Professionshøjskolen Metropol 2014 Professionshøjskolen Metropol Udarbejdet af: Diana Maarouf 020388-2920 Studienr: 60080560 Bachelorperioden : 17/03/14-20/06/14 Vejledere: Henriette Lorenzen Lektor Bioanaltikeruddannelsen København

Læs mere

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE SC5b-9 Plus En enzymimmunanalyse til kvantificering af det SC5b-9 kompleks, der findes I humant plasma eller serum MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Fortynd vaskeopløsningskoncentrat

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj Oprensning af fructofuranosidase fra gær Formål Øvelsens formål er at demonstrere, hvordan et enzym kan ekstraheres fra gær og groft oprenses via gelfiltrering. Desuden bestemmes enzymets aktivitet og

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

pglo-transformationskit

pglo-transformationskit Katalog nummer 166-0003-EDU pglo-transformationskit arac ori pglo bla GFP Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen og Lars Moeslund, 2004 Brugen af dette kit til undervisningsbrug skal varetages

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen Til patienter og pårørende Flaskeernæring Forældreinformation Vælg billede Vælg farve Neonatalafdelingen At give sit barn modermælkserstatning på flaske er for nogen det rigtige valg. For andre kan det

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA CMV IgM 96 TESTS 72681 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

Intro5uktion: I'" Acetylsalicylsyre. Salicylsyre

Intro5uktion: I' Acetylsalicylsyre. Salicylsyre Intro5uktion: H'11t frem til omkring 1850 var alle tilgængelige smertestillende midler "naturstoffer", dvs oftest ekstrakter fra planter eller dyr. Det første syntetisk fremstillede smertestillende stof

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 De videnskabsetiske komiteer Anmeldelsespligtigt: Forsøg hvor man ønsker at opnå viden om menneskets biologi

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab)

Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab) Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab) Patientinformation 2011 Forfattere: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Helsevej

Læs mere