Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den , kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen Erhard Filtenborg Medlemmer Svend Kjærgaard Jensen Bent Højgaard Mortensen Jørgen Hvidemose Esben Vognsen Jensen Ida Bode Egil Møller Lisbeth Dupont- Rosenvold Marianne Røgen Finn Højgaard Mortensen Gudmund Kjær Hansen Ole B. Hovøre Niels Lindhardt Johansen Natasha Enetoft Rikke Mortensen

2 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 1 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Nyt rådhus og sundhedscenter Kvartalsvis opfølgning på det specialiserede område 4. kvt Bevillingssag - oprensning af olieforurening Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat og dækningsafgift for Egedal Vandforsyning A/S Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af tag - Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården II, afd Ansøgning om godkendelse af Skema B - byggeskaderenovering - Stenløse-Ølstykke boligforening afd. Halkærgård Anlægsregnskab - Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård - projekt Temadrøftelse på sygedagpengeområdet Det lokale Beskæftigelsesråd - udpegning af nyt medlem Ramme- og lokalplan 20 og Kommuneplantillæg 7 - endelig vedtagelse Lokalplan 19 Veksø Lokalcenter - endelig vedtagelse Godkendelse af udbygningsaftale - lokalplan Belysningsplan - godkendelse Udendørsbelysning - fremtidig drift Trafiksikkerhedsplan - endelig godkendelse Kommunen som partner af GATE 21 - godkendelse Udbud af Specialkørsel Fastsættelse af driftsorienterede tilsyn tilsynstakst Klage over afslag på ansøgning til frivilligt socialt arbejde Klage over afslag på ansøgninger til frivilligt socialt arbejde Klagesag - Vilkår til nattilladelse til Diskotek & Lounge DaClub - Adgang for unge under 18 år Seniorrådets årsberetning for Kommunalbestyrelsens kursusmidler - Regulativ for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i kurser og studieture Referat KKR Hovedstaden 27. januar

3 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Lukket sag - Salg af ejendommen Smørumnedrevej 11, Smørum Underskriftsside... 69

4 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 3 1. Godkendelse af dagsorden Acadresag nr. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt.

5 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 4 2. Nyt rådhus og sundhedscenter Acadresag nr. 12/3272 Beslutningstema Der skal tages stilling til udbud af nyt rådhus og sundhedscenter. Indstilling Administrationen indstiller, 1. at byggeprogrammet for rådhus (model A) samt sundhedscenter (model 1) godkendes 2. at byggeriet af rådhus og sundhedscenter udbydes med en samlet udbudssum på 264 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales med 5 stemmer. Imod stemte 3: Esben Vognsen Jensen (C), Rikke Mortensen (B) og Svend Kjærgaard (I). Svend Kjærgaard anbefaler rådhusmodel D og sundhedscentermodel 1. Esben Vognsen Jensen anbefaler et sundhedscenter, der er 400 m2 mindre end model 1. 1 var fraværende: Jens Jørgen Nygaard (C). Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag: 1. At rådhuset udbydes med 460 arbejdspladser og et bruttoareal på ca m2 og et totalbudget på 240 mio. kr. 2. At byggeriet af rådhus og sundhedscenteret udbydes med en samlet udbudssum på 241 mio. kr. Ændringsforslaget blev vedtaget med 14 stemmer. Imod stemte 6 (Liste B, Jens Jørgen Nygaard, Erhard Filtenborg, Esben Vognsen Jensen, Finn Højgaard Mortensen og Niels Lindhardt Johansen). 1 undlod at stemme (Natasha Enetoft). Listerne B og C støtter opførelse af sundhedscenteret.

6 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 5 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen traf den 16. juni 2010 principbeslutning om opførelse af et nyt rådhus samt om at igangsætte undersøgelse af mulighederne for finansiering. Derudover blev det besluttet: At finansieringen af et nyt rådhus i udgangspunktet ikke må påvirke kommunens driftsbudget At der skal være en neutral påvirkning af kommunens likviditet set over finansieringsperioden På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar 2011 besluttedes endvidere, at et sundhedscenter og et plejecenter bør etableres tæt ved et nyt rådhus. Den 15. juni 2011 vedtog Økonomiudvalget at udbyde nyt rådhus i totalentreprisekonkurrence med option på samtidig opførelse af et sundhedscenter. Entreprisen udbydes i indbudt licitation til fem prækvalificerede byggekonsortier. Formålet med at bygge det nye rådhus og sundhedscenter er at skabe et hjemsted for en fremtidsrettet organisation, der: Effektivt kan yde sammenhængende serviceforløb til borgerne Præges af tværfaglig virksomhed og innovation Byggeprogrammet skal skabe grundlag for, at de bydende konsortier kan afgive bud på et bygningsværk, der fremmer denne effektive organisation ved at samle de nuværende administrationssteder og sundhedsydelser i ét hus tæt på kollektiv trafik. Rådhus Administrationen omfatter i dag ca. 490 arbejdspladser fordelt på 8 adresser, og det samlede nuværende arealforbrug er ca m2. En gennemgribende nødvendig renovering af Ølstykke og Smørum rådhuse er beregnet til 80 mio. kr. I byggeprogrammet er der plads til ca. 470 arbejdspladser på det nye rådhus. Det nuværende antal arbejdspladser på 490 er reduceret med 20, da finansieringen bl.a. indeholder en effektivisering på minimum 20 stillinger over 5 år. (Bilag 1-4) Det samlede arealforbrug i det nye rådhus vil være ca m2 inkl. fælles reception, mødelokaler og kantine med sundhedscenteret. Byggeomkostningerne anslås at udgøre 218 mio. kr. Hertil skal lægges bygherreomkostninger på anslået 48 mio. kr. til inventar, flytning mv. I alt et totalbudget på 266 mio. kr. (Bilag 5) Der er i budgettet afsat 210 mio. kr. til byggeomkostninger. Dette beløb baseres på Ernst & Youngs regneeksempel, jf. notat af

7 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: , baseret på 400 arbejdspladser og nu forældede energieffektiviseringskrav. (Bilag 7) Korrigeres for disse to forhold, indexreguleres for prisstigninger samt tillægges en forsigtigt estimeret bygherreleverance nås et totalbudget på ca. 297 mio. kr. (Bilag 6) Kommunalbestyrelsen har forudsat, at den samlede anskaffelsessum skal tilbagebetales indenfor budgettet for drift af administrationsbygninger og administrationen. Den samlede anskaffelsessum kan finansieres via SOLT-depotet eller låneoptagelse. I kommunens budget er tilbagebetalingen af 210 mio. kr. indarbejdet på følgende måde: Transportbesparelse på 0,5 mio. kr. pr. år i 25 år Energieffektiviseringer på 1,2 mio. kr. pr. år i 25 år Personaleeffektiviseringer på 1% pr. år (årlige reduktioner de første 5 år og fastholdelse heraf de resterende 20 år) svarende til 20 stillinger Der er ikke budgetteret med indtægter ved salg af ledige rådhuse/administrationsbygninger. Den anbefalede model A indeholder 470 arbejdspladser, en fleksibel mødesal og mulighed for at samle 500 personer, og modellen opfylder energikravene i Bygningsreglement Totalbudgettet er 266 mio. kr., inkl. inventar og flytteomkostninger. En samlet anskaffelsessum på 266 mio. kr. kan tilbagebetales ved at øge personaleeffektiviseringen til 1,4% pr. år (årlige reduktioner de første 5 år og fastholdelse heraf de resterende 20 år) svarende til 28 stillinger (ved en gennemsnitlig personaleomkostning på kr.). Model A vurderes at være en fremtidssikret og fleksibel ramme for en effektiv organisation, og byggeriet lever op til de fremtidige energikrav i Bygningsreglement De følgende 3 modeller er alternativer, der er længere væk fra disse mål. (Bilag 8) Model B 430 arbejdspladser, inkl. fleksibel mødesal, mulighed for at samle 500 personer. Totalbudget: 251 mio. kr. Model C 430 arbejdspladser, excl. fleksibel mødesal, mulighed for at samle 400 personer, reduktion i mødefaciliteter i kontorområder. Totalbudget: 245 mio. kr. Model D 400 arbejdspladser, excl. fleksibel mødesal, mulighed for at samle 400 personer, reduktion i mødefaciliteter i kontorområder. Totalbudget: 234 mio. kr.

8 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 7 Beløbene er inkl. inventar og flytteomkostninger. Sundhedscenter Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 26. januar 2011, at et sundhedscenter og et plejecenter med 40 boliger med mulighed for udvidelse placeres samlet og med fælles midlertidige boliger til aflastning og rehabilitering i "Egedal Byudviklingsområde", samt at disse byggerier anbefales etableret tæt ved et nyt rådhus. Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 30. marts 2011, at bede Social- og Sundhedsudvalget om at arbejde videre med planlægning af et nyt sundhedscenter, 20 midlertidige boliger og et plejecenter med 40 boliger. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i mødet den 25. januar 2012 at anbefale, at der skal bygges et sundhedscenter med: Træningsfaciliteter af ca. samme størrelse som i dag 20 midlertidige boliger, der samler de 15, som kommunen har i dag, og udvider med 5 ekstra Base for sygepleje og vagthold Sygepleje- og misbrugsklinik Vagt- og depotfaciliteter for et plejecenter (finansieret af anlægsbudget til plejecenter). Dette begrundes med, at der kan opnås anseelige driftsbesparelser ved at samle plejecenter og midlertidige boliger. Ovenstående er model 1, med et totalbudget på 90 mio. kr. Sundhedscenteret er en nødvendig investering for at kunne dække behovene hos den stærkt stigende andel af ældre i kommunen. I Egedal Kommune vokser antallet af over 65 årige fra at udgøre 15% af befolkningen i dag til 20% om 10 år, hvilket er Danmarks største stigning. I model 1 optimeres driften af træning, rehabilitering, midlertidige boliger, hjemmesygepleje og vagtberedskab. Centeret vil give de bedste muligheder for at dække behovene hos den stærkt stigende ældrebefolkning samt give de bedste rammer for sundhedsfremme og forebyggelse til kommunens borgere ved: Synligt sundhedsfokus fra kommunen Nemt tilgængelig vejledning og hjælp Kvalificerede tilbud om træning og rehabilitering Dette vil forebygge en stærk stigning i udgifterne til sygepleje, hjemmepleje og plejeboliger til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, og derved vil serviceniveauet på disse områder kunne fastholdes. Det samlede arealforbrug i sundhedscenteret vil være ca m2. excl. fælles reception, mødelokaler og kantine med rådhuset.

9 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 8 Byggeomkostninger anslås til 75,5 mio. kr. Der er i budgettet afsat 55 mio. kr. til byggeomkostninger. Hertil kommer bygherreudgifter på anslået 14,5 mio. kr. til inventar, flytning mv., der ikke er afsat i budgettet. I alt et totalbudget på 90 mio. kr. De to følgende modeller er alternativer, der ikke opfylder Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling fra 25. januar Model 2 Træningsfaciliteter som i dag, 10 midlertidige boliger, base for sygepleje og vagthold, sygepleje-/misbrugsklinik, vagt og depot for plejecenter. Totalbudget: 80 mio. kr. Model 3 Træningsfaciliteter er 150 m2 mindre end i dag, 10 midlertidige boliger, vagt og depot for plejecenter. Totalbudget: 70 mio. kr. Hvis de tidligere nævnte funktioner i sundhedscenteret fordeles på flere adresser, vil det give væsentlig øgede driftsudgifter på minimum 2 mio. kr. pr. år. Hertil kommer huslejeudgifter på ca. 1,2 mio. kr. til de funktioner, der ikke flyttes med. Reduceres disse funktioner, vil det endvidere påvirke mulighederne for at forebygge, at borgene får behov for hjælp, pleje og i sidste ende en plejebolig. Forskellen mellem de i budgettet afsatte 55 mio. kr. og de 90 mio. kr., som model 1 koster, skyldes en række ændrede behov og krav i forhold til det oprindelige udgangspunkt. Øget behov for træningsfaciliteter Øget behov for midlertidige boliger Øgede krav til energieffektiviseringer Integration af plejecenterets servicearealer i sundhedscenteret Der er i budget afsat 27,4 mio. kr. i hhv og 2013, dvs. i alt 54,8 mio. kr. (2012-priser) til sundhedscenter. Hertil kommer, at der i budgettet er afsat 13,7 mio. kr. til kommunens andel af plejeboliger (servicearealer), som planlægges opført af et alment boligselskab i tilknytning til sundhedscenteret. Heraf kan 8 mio. kr. lægges i sundhedscenteret (fælles faciliteter til vagt, ledelse og depot) - (Bilag 9). I forhold til det forventede totalbudget på 90 mio. kr. mangler der således budgetmæssig finansiering på 27 mio. kr. Et lån på 27 mio. kr. med en fast rente på 3,15 procent kan tilbagebetales med en ydelse på ca. 1,6 mio. kr. pr. år i 25 år. Udgiften hertil kan finansieres af driftsbesparelser på 2 mio. kr. som følge af optimering ved fælles drift, vagtordninger, samling af træningsfaciliteter mm. (Bilag 9). Hertil kommer besparelsen på husleje i andre faciliteter. Finansiering Med vedtagelsen af budget 2012, er der afsat 210 mio. kr. til byggeomkostninger til rådhuset. Der er indarbejdet fuldt kompenserende

10 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 9 besparelser over 25 år. Budgetteringen er baseret på en business case dateret , som er udarbejdet af Ernst & Young. Der skal gives tillægsbevilling til anlæg på 56 mio. kr. Der skal gives årlig negativ tillægsbevilling til drift i de første 5 år på 0,6 mio. kr. svarende til 1. år: 0,6 mio. kr., 2. år: 1,2 mio. kr., 3. år: 1,8 mio. kr., 4. år: 2,4 mio. kr., 5. og følgende år: 3 mio. kr. Til sundhedscenteret er der afsat 55 mio. kr. Dette beløb er oprindeligt afsat i budgettet i 2008, hvor der ikke forelå et byggeprogram. Der overføres 8 mio. kr. fra plejecenterets bevilling til sundhedscenteret. Sundhedscenteret finansieres af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb, i alt 63 mio. kr. Den resterende del af anlægsudgiften lånefinansieres, i alt 27 mio. kr. med et 25-årigt lån, der tilbagebetales over 25 år med effektiviseringsgevinsterne ved samdrift af vagt, ledelse og depot med plejecenteret. Der skal gives en tillægsbevilling til anlæg på 27 mio. kr. Der skal gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 27 mio. kr. over 25 år. Der skal gives en årlig negativ tillægsbevilling til drift på 1,6 mio. kr. Administrationen anbefaler, at der tages stilling til de bevillingsmæssige forhold, når licitationen har været afholdt. Kompetence til afgørelse Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen Der henvises i øvrigt til Egedal Kommunes hjemmeside, hvor der kan læses mere om nyt rådhus og sundhedscenter. Klik på følgende link: Bilag 1 Åben Bilag 1- Byggeprogram Del /12 2 Åben Bilag 2 - Byggeprogram Del /12 3 Åben Bilag 3 - Rumoversigt Rådhus /12 Bilag 4 - Rumoversigt Sundhedscenter 4 Åben /12 Bilag 5 - Egedal Kommune. Nyt rådhus og sundhedscenter. Økonomisk oversigt Åben 21807/12 Bilag 6 - Notat vedr. økonomi for rådhus 6 Åben rev /12 7 Åben Bilag 7 - Notat fra Ernst & Young vedr. business 21809/12

11 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 10 case for nyt rådhus Åben Bilag 8 - Niveauoversigt for rådhus /12 Bilag 9 - Notat om nyt Sundhedscenter 9 Åben /12

12 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Kvartalsvis opfølgning på det specialiserede område 4. kvt. Acadresag nr. 11/10853 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal drøfte opfølgningen på det specialiserede socialområde i henhold til aftale om kommunernes økonomi for 2011 mellem regeringen og KL. Indstilling At oversigten drøftes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Taget til efterretning. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at Kommunalbestyrelsen, hvert kvartal skal modtage en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Tallene i oversigten er eksklusiv statsrefusion til særligt dyre enkeltsager, og angivet i 2011-prisniveau. Oversigten indberettes af Økonomicenteret til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - dette kan ske uden kommunalbestyrelsens forudgående drøftelse af kvartalsoversigten - senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar - via ministeriets indberetningshjemmeside se bilag. Oversigten sendes efterfølgende til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. Kompetence til afgørelse Kommunalbestyrelsen Bilag Kvartalsvis opfølgning på det speicialiserede socialområde 4. kvt Åben 23709/12 2 Åben Indberetning til IM - 4. kvt /12

13 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Bevillingssag - oprensning af olieforurening Acadresag nr. 07/23540 Beslutningstema Der skal tages stilling til afsættelse af rådighedsbeløb (tillægsbevilling) til oprensning af olieforurening på Ganløseparken nr. 18 og nr. 20, samt til anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb). Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til oprensning af olieforureningen på Ganløseparken nr. 18 og nr. 20 på 2,23 mio. kr. 2. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 2,23 mio. kr. og at anlægsbevillingen finansiers af kassebeholdningen. Beslutning i Teknik og miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Sagsfremstilling På den private ejendom Ganløseparken nr. 18 blev der i 2002 konstateret en større olieforurening fra ejendommens olietankanlæg. Tidligere Stenløse Kommune gav påbud efter jordforureningslovens 48, stk. 1 om undersøgelse og oprensning. Olieforureningen blev delvist oprenset af ingeniørfirmaet Cowi. Der blev efterladt en restforurening på omkring 1500 kg olie i jorden. Restforureningens risiko for miljø og sundhed undersøges og Egedal Kommune indskærper, at forureningen skal endelig afgrænses og at der skal udarbejdes forslag til videre oprensning. Efter indskærpelse fra Egedal Kommune har kommunen i december 2010 modtaget rapport om afgrænsning af forurening. Restforurenin-

14 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 13 gen ligger kun 6 meter over et sårbart grundvandsmagasin og restforureningen breder sig ind over både ejendommen Ganløseparken nr. 18 og nr. 20, Ganløse. Da restforureningen udgør en risiko for grundvandet, er kommunen forpligtet efter 48 til at give påbud om oprensning. Denne oprensning forventes at beløbe sig til i alt 3,83 mio. kr. Da forureningssagen er omfattet af den lovbestemte forsikringsordning, fastsat i 49 i jordforureningsloven, skal kommunen dække de udgifter til opfyldelse af påbuddet, der overstiger 1,6 mio. kr. Dette betyder, at kommunen får en udgift på 2,23 mio. kr. Finansiering Beslutningen medfører en udgift på 2,23 mio. kr. ekskl. moms, som finansieres af kassebeholdningen, idet der ikke er afsat budgetmidler til olieforureningssager. Kompetence til afgørelse Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

15 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat og dækningsafgift for Egedal Vandforsyning A/S Acadresag nr. 12/1324 Beslutningstema Der skal tages stilling til ansøgning om fritagelse for ejendomsskat og dækningsafgift for Egedal Vandforsyning A/S. Indstilling Administrationen indstiller, at Egedal Vandforsyning A/S fritages betaling af ejendomsskat og dækningsbidrag, således selskabet er ligestillet med de private vandværker. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales, idet mindre indtægten på kr finansieres af kassebeholdningen i 2012 og overslagsårene. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Efter selskabsdannelsen i 2009 af den kommunale vandforsyningsvirksomhed er fritagelsen for betaling af ejendomsskat og dækningsafgift blevet ophævet. Egedal Vandforsyning A/S er efterfølgende pålagt ejendomsskat og dækningsafgift for 2011 og Jf. lov om kommunal ejendomsskat 8 stk. 1 d kan Kommunalbestyrelsen give hel - eller delvis fritagelse for grundskyld til gas-, vandog fjernevarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter bortset fra normal forretning af en eventuel indskudskapital ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. Jf. 23 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen helt eller delvist fritage en ejendom for dækningsafgift.

16 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 15 Alle de private vandværker er fritaget for ejendomsskat og dækningsafgift. Ejendommene anvendes udelukkende i driften af vandværket enten i form af selve vandværket med tilhørende mandskabs- og administrationsfaciliteter eller i form af kildepladser, hvorfra selskabets råvand indvindes. Selskabet er underlagt reglerne i vandsektorloven, der i praksis er ensbetydende med, at selskabet kun kan oppebære indtægter, der dækker selskabets omkostninger til drift og investeringer. Fritagelsen betyder en mindre indtægt i kommunen på kr ,58. Det kan oplyses, at Frederikssund Kommune har fritaget alle forsyningsanlæg for ejendomsskat og dækningsafgift for at ligestille forsyningen og de private værker. Kompetence til afgørelse Planudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen Bilag 1 Åben Fritagelse for for ejendomsskat og dækningsafgift 7621/12

17 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af tag - Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården II, afd. 16 Acadresag nr. 12/890 Beslutningstema Der skal tages stilling til godkendelse af optagelse af kreditforeningslån i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården II, afd. 16. Indstilling Administrationen indstiller, at optagelse af kreditforeningslån til udskiftning af tage godkendes. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Sagsfremstilling Beboerne har på afdelingmøde den 3. oktober 2011 vedtaget at udskifte tagene. Stengården II, afd. 16, er opført i og består af 104 rækkehuse i et plan. Afdelingens tagbelægning er udført i bølgeeternit fra den tidligere generation af asbestfrie eternitplader. Ud fra tilstandsvurderingen, foretaget af en ekstern rådgiver i april 2010, kan der konstateres væsentlige problemer med tagpladerne. Pladerne smuldrer i kanterne, der er løse rygninger samt revner og krakeleringer. Skaderne er typiske for eternitplader, som er produceret i perioden , da produktionsomstilling af forbudte asbestcementplader til nye asbestfrie plader medførte materialeproblemer. Følgende budget er anvendt som grundlag for udskiftning af tagene: Håndværkerudgifter inkl. evt. honorar til tekniker Kr

18 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 17 Omkostninger: Byggesagshonorar Kr Gebyr/Byggetilladelse Kr Diverse, forsikring, eftersyn Kr Kr m.v. Anskaffelsessum i alt Kr Finansiering 30 årigt annuitetslån på kr Afdelingen besluttede på et afdelingsmøde den 20. september 2010, at øge henlæggelserne til en fremtidig tagudskiftning fra kr til kr fra 2012 og frem. Det var planlagt at udskifte tagene løbende, men det har vist sig, at en samlet udskiftning kan finansieres med et 30-årigt annuitetslån med en årlig ydelse på kr Huslejeforhøjelsen til finansiering af projektet er derfor vedtaget i budgettet for Der er budgetteret med en huslejestigning på 11, 55 kr. pr. måned for 1 rums lejligheder og op til 37,95 kr. pr. måned for 4 rums lejligheder. Finansiering Det forventes ikke, at der skal stilles kommunal garanti for lånet. Borgerinddragelse Beboerne har på et afdelingsmøde den 3. oktober 2011 vedtaget at udskifte ejendommens tage. Kompetence til afgørelse Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen Bilag 1 Åben Stengården - tagudstykning 4927/12

19 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Ansøgning om godkendelse af Skema B - byggeskaderenovering - Stenløse-Ølstykke boligforening afd. Halkærgård Acadresag nr. 10/14888 Beslutningstema Der skal tages stilling til godkendelse af skema B til byggeskaderenovering af Stenløse-Ølstykke boligforenings afdeling Halkærgård samt at låneoptagelsen til finansiering godkendes. Indstilling Administrationen foreslår at: 1. skema B godkendes og 2. der stilles garanti for låneoptagelse Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Sagsfremstilling KAB har på vegne af Stenløse Ølstykke Boligforening fremsendt skema B ansøgning vedrørende byggeskader stabilitetssvigt og manglende vådrumssikring i baderum - til godkendelse. Det drejer sig om boligforeningens afdeling Halkærgård. Der er afholdt licitation den 28. oktober 2011 med deltagelse af 5 entreprenører. Lavestbydende var SB-entreprise A/S med et tilbud på kr Af tilbuddet fremgår, at der skal udføres renovering af 16 baderum. Det er efterfølgende konstateret, at et af de tidligere renoverede baderum kun er beskedent renoveret, og at der ikke er etableret nød-

20 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 19 vendig vådrumssikring. Derfor er tilbuddet fra SB-entreprise korrigeret, så der i alt foretages renovering i 17 af de 18 boliger. Der er dog fortsat en mindreudgift på kr i forhold til skema A, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. september Licitationsresultatet er indarbejdet i skema B-ansøgningen. Den samlede anlægsudgift andrager i alt kr ,-. Renoveringen er opdelt i en støttet og en ustøttet del. Byggeskadedelen finansieres med LBF-støttet lån på ,- kr. Den ustøttede del finansieres ved optagelse af lån på kr ,- Den samlede årlige ydelse på lånet svarer til 131 kr./m² pr. år, og denne stigning blev godkendt ved skema A. Kompetence til afgørelse Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

21 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Anlægsregnskab - Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård - projekt Acadresag nr. 11/22510 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for Kvalitetsfondsprojektet opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård projekt Indstilling Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård projekt godkendes. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet, idet regnskabet opfattes som regnskab for en del af projektet opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bevilligede 16. juni 2010 anlægsbevilling på 4,944 mio. kr. til renovering af hovedhuset på Græstedgård. Arbejdet er nu afsluttet, og regnskabet viser et mindreforbrug på kr. Beløb i Bemærkninger kr. Anlægsbevilling den Rådighedsbeløb Forbrug udgifter Mindreforbrug 2 Forbrugspct. 99,96

22 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 21 Der er til projektet optaget lån på 3,1 mio. kr. i Kompetence til afgørelse Planudvalget Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

23 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Temadrøftelse på sygedagpengeområdet Acadresag nr. 12/1679 Beslutningstema Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte redegørelsen på Sygedagpengeteamets ansvarsområde og tage stilling til finansiering af fastholdelseskonsulent på sygedagpengeområdet. Indstilling At udvalget tager redegørelsen til efterretning og tager stilling til finansiering af en opnormering som fastholdelseskonsulent. Beslutning i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg den Redegørelsen taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler opnormeringen i Jobcenteret. Sagen videresendes til Økonomiudvalget, hvor konsekvenserne af opnormeringen forsøges beskrevet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales, at de kr. i 2012 finansieres af kassebeholdningen og at udgiften på kr. i overslagsårene 2013 og frem indarbejdes i budget Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Der er gennemsnitlig ca. 400 borgere ved månedens begyndelse, der er sygemeldte. Ca. 2/3 er sygemeldte lønmodtagere og ca. 1/3 er sygemeldte ledige. Der er kun en lille gruppe, der er selvstændige. I perioden den kom der i alt 208 nye sygemeldte borgere. I samme periode er der afsluttet 217 sager. Der er et meget stort flow af sygemeldte borgere, hvorfor det er vanskeligt præcist at lave status på området. Den var der 70 borgere, der havde været sygemeldt over 52 uger. Den er der 50 borgere, der er sygemeldte over 52 uger.

24 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 23 I forbindelse med regeringens refusionsomlægning ved årsskiftet 2010/2011, var det naturligt at se på hvilken indsats, der kunne give mening for de sygemeldte borgere i Egedal Kommune Jobcentret. Da hovedparten af de sygemeldte borgere er lønmodtagere har der således i 2011 været fokus på fastholdelse af sygemeldte borgere på arbejdspladsen samt tilbagevenden til eksisterende arbejde, helt eller delvist. Den var 20 % af de sygemeldte borgere delvist i arbejde. Den var 30 % af de sygemeldte lønmodtagere delvist i arbejde. Der er også på sygedagpengeområdet fokus på de unge mellem år. Den var der 29 unge under 30 år på sygedagpenge. 25 af dem er lønmodtagere og alle har en uddannelse og hovedparten af dem er delvist i arbejde. De 4 sidste er ledige. I samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd blev der ansat en fastholdelseskonsulent i Sygedagpengeteamet den , for en 1 årig periode. Til en begyndelse blev der udarbejdet materiale til virksomheder, de sygemeldte borgere og de praktiserende læger, der gør opmærksom på fastholdelseskonsulentens rolle og arbejde i Jobcentret. Der har endvidere været pressedækning i Lokalavisen og Frederiksborg Amts Avis. Fastholdelseskonsulentens arbejde er endvidere ved at blive implementeret i teamet. Det blev også året, hvor der blev etableret samarbejde med de praktiserende læger. Jobcentret tog i efteråret 2011 initiativ til at indkalde de praktiserende læger til et samarbejdsmøde. Der var en oplægsholder udefra, der fortalte om erfaringerne med at få borgere med depression og stress tilbage på arbejdsmarkedet. Efterfølgende var der flere workshops, hvor de praktiserende læger og Jobcentret kunne drøfte gensidige forventninger til det fremadrettede samarbejde. Der blev udarbejdet en hensigtserklæring, der er grundlag for det videre samarbejde. Der mødte 17 læger op til mødet, og der er efterfølgende modtaget positive tilkendegivelser om et godt initiativ. Samarbejdsmødet blev afholdt i samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd. Der har i samarbejde med de øvrige teams været fokus på den virksomhedsrettede indsats. Strategien for den virksomhedsrettede indsats tager afsæt i, at det er Jobcentrets hovedopgave at få ledige tilbage i job. Jobcentret har i 2011 styrket den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper. Dette har medført et bredere og mere professionelt samarbejde med virksomhederne. Jobcentret har haft fokus på, at jobbene skal være synlige indenfor områder med mangel på arbejdskraft med fokus på følgende kerneopgaver: Placering, Fastholdelse og Rekruttering. Jobcentret har endvidere arbejdet målrettet på at skabe og forstærke samarbejdsrelationerne mellem virksomhederne og Jobcentret. Der

Egedal Kommune Økonomiudvalget

Egedal Kommune Økonomiudvalget Egedal Kommune Økonomiudvalget Den 22.02.2012, kl. 17:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Karsten Søndergaard Ib Sørensen Peter Hansen Egil Møller Svend Kjærgaard

Læs mere

Det nye rådhus/sundhedscenter

Det nye rådhus/sundhedscenter Det nye rådhus/sundhedscenter Forhistorien Politiske forudsætninger: Kommunens driftsbudget må ikke påvirkes negativt Neutral påvirkning af likviditeten i finansieringsperioden Udgift og finansiering i

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume I overensstemmelse med lokalplan 902 foreslås et kommunalt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling Side 1/5 Til: Sagsnr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-3-16 Resumenotat Vedr.: Kommentering af høringssvar Forslag til Lokalplan nr. 1126, dagligvarebutik og boliger ved Halgård Vest Dato: 27-04-2017 Dette

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Ændring af rammeområde E2-07. Tillæg til Kommuneplan Vedtaget 22.juni 2016

KOMMUNEPLANTILLÆG. Ændring af rammeområde E2-07. Tillæg til Kommuneplan Vedtaget 22.juni 2016 04 KOMMUNEPLANTILLÆG Ændring af rammeområde E2-07 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget 22.juni 2016 Kommuneplantillæg nr.04 til kommuneplan 2013-2025 for Egedal Kommune Kommuneplantillæggets område

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev.

Forslag til. Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev. Forslag til Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev Januar 2016 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden til

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden til Ny forside - i forbindelse med indberetning af kommuneplantillæg nr. 1 blev kun de tre nye rammer indberettet i plansystemet. Nu indberettes alle rammer der er dækket af kommuneplantillægget. Høringen

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Vojensvej. Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Vojensvej. Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D Forslag HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 Vojensvej TILLÆG NR. 02 Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D Hædersdalvej vej is rpr ve Klø HVIDOVRE KOMMUNE Målforhold 1:2000 TILLÆGGETS

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. juni 2017 Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1056,

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Hvidbog Lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Darrin Bayliss

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere