Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR , periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR , periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund,

2 SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: Hjemstedskommune: Aalborg Hjemmeside: TK Development A/S: CVR TKD Nordeuropa A/S: CVR Euro Mall Holding A/S: CVR Aalborg København Vestre Havnepromenade 7, 3. Arne Jacobsens Allé 16, 3. t.v. DK-9000 Aalborg DK-2300 København S T: (+45) T: (+45) Helsinki Stockholm Korkeavuorenkatu 34 Gamla Brogatan FIN Helsinki S Stockholm T: (+358) T: (+46) Vilnius Prag Gynėjų str. 16 Karolinská 650/1 LT Vilnius CZ Prag 8 T: (+370) T: (+420) Warszawa Berlin ul. Mszczonowska 2 Ahornstraße 16 PL Warszawa D Berlin T: (+48) T: (+49) Direktion: Frede Clausen og Robert Andersen Bestyrelse: Poul Lauritsen, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell, Jesper Jarlbæk og Niels Roth 2/11 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 Periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

3 PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2009/10 Resume Fremdriften i koncernens projekter forløber planmæssigt. Koncernens m² multifunktionelle center Entré i Malmø, Sverige åbnede i marts 2009 og er i juni 2009 overdraget til investor. Første etape af koncernens retailpark i Most, Tjekkiet på m² åbnede ultimo april Markedsforholdene for koncernen er fortsat vanskelige og generelt uforandrede i forhold til koncernens årsrapport 2008/09. Koncernens projektportefølje er med m² på niveau med 31. januar TK Development har fortsat fokus på omkostninger samt konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen. For at forbedre informationsværdien fra TK Development har bestyrelsen besluttet at koncernen fra tredje kvartal 2009/10 offentliggør kvartalsrapporter i stedet for periodemeddelelser. For regnskabsåret 2009/10 forventes fortsat et resultat efter skat i niveauet DKK 150 mio. Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Frede Clausen på telefon Fremdrift i koncernens projekter TK Development har fortsat fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, herunder sikring af en stærk forhåndsudlejning eller salg inden påbegyndelse af byggeri. På lejersiden oplever koncernen fortsat interesse hvilket bidrager til at hovedparten af koncernens projekter forløber planmæssigt. Der er i første kvartal 2009/10 afleveret yderligere seks boliger til køberne af ejerlejlighederne i koncernens boligprojekt i Polen, Tivoli Residential Park. Herudover er der ikke afleveret projekter i første kvartal 2009/10. I koncernens shoppingcenterprojekt i Frederikssund, udgør den aktuelle udlejningsgrad nu knap 75 %. Byggeriet forløber planmæssigt, og åbning af centret forventes i marts I Polen forløber byggeriet af koncernens shoppingcenterprojekter i både Tarnów og Nowy Sącz planmæssigt. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 97 % i Nowy Sącz og 93 % i Tarnów. Begge shoppingcentre forventes at åbne i efteråret Koncernens multifunktionelle center Entré i Malmø, Sverige åbnede den 19. marts Projektet er på m² og har en aktuel udlejningsgrad på 89 %. Projektet er solgt til Commerz Real Investmentgesellschaft mbh og afleveret til investor i juni Den 30. april 2009 åbnede første etape på m² af koncernens retailpark i Most, Tjekkiet. Aktuel udlejningsgrad på første etape udgør 83 %. Markedsforhold Markedssituationen for koncernen er fortsat vanskelig. Generelt er situationen uforandret i forhold til koncernens årsrapport 2008/09. TK Development har derfor fortsat fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, herunder sikring af en stærk forhåndsudlejning eller salg inden påbegyndelse af byggeri. De finansielle markeder er fortsat præget af betydelig usikkerhed. Bankerne er stadig tilbageholdende med at yde lån til finansiering af fast ejendom, og stiller fortsat høje krav til egenkapitalindskud i de enkelte projekter. Der er generelt på koncernens markeder kun gennemført få handler med fast ejendom i løbet af den seneste periode. Dette medfører usikkerhed vedrørende prissætningen på fast ejendom, og en generel afventende holdning hos investorerne som må forventes at fortsætte endnu en periode. På udlejningssiden inden for butikssegmentet opleves fortsat stabilitet, om end med en mere træg efterspørgsel og en længere beslutningsproces hos de enkelte lejere. Med baggrund i det lavere privatforbrug og den lavere omsætning i de enkelte butikker i begyndelsen af 2009, er det ledelsens forventning at lejepriserne i den kommende periode vil være under pres. Periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S 3/11

4 Den dæmpede vækst har bevirket at priserne på jord og entrepriser generelt er faldet, og det er ledelsens vurdering at priserne på jord og entrepriser fortsat vil falde. En væsentlig del af koncernens projektbeholdning er anskaffet mens markedsforholdene var mere positive, og det er derfor ledelsens vurdering at koncernens indtjeningsmargin på disse projekter i det nuværende marked vil være under pres. Faldende entrepriseomkostninger på endnu ikke igangsatte byggerier vil delvist kunne kompensere for dette. Det er ledelsens vurdering at koncernens indtjeningsmargin på nye projekter vil være på et normalt niveau, idet både faldende jord- og entrepriseomkostninger vil kunne kompensere for de lavere priser på fast ejendom. De vanskelige markedsforhold har betydet at bl.a. kreditinstitutterne har pant i eller har overtaget en række projekter der endnu ikke er færdiggjorte. TK Development er i dialog om projekter hvor TK Development med sin knowhow og ekspertise kan sikre en effektiv gennemførelse af de enkelte projekter. Dialogen vedrører særligt projekter der i udviklingsfasen er så langt fremskredne at de kan gennemføres inden for en relativ kort tidshorisont. Fokus på omkostninger Med baggrund i markedssituationen i Letland og de lange udsigter til en bedring heraf, har ledelsen besluttet at lukke koncernens kontor i Riga. Aktiviteterne vil fremover blive håndteret fra koncernens kontor i Vilnius, Litauen. Forventninger til 2009/10 TK Development forventer fortsat udfordrende markedsforhold for regnskabsåret 2009/10. På basis af de allerede foretagne salg og perspektiverne i den bestående projektportefølje forventer ledelsen for 2009/10 fortsat et resultat efter skat i niveauet DKK 150 mio. Resultatforventningen svarer til en forrentning af egenkapitalen på ca. 10 %. I resultatforventningen indgår ikke værdireguleringer af koncernens investeringsejendomme som følge af eventuelle ændringer i fastlagte afkastkrav. De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne meddelelse, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet risikoforhold i koncernens årsrapport 2008/09. Entré, multifunktionelt center, Malmø, Sverige 4/11 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 Periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

5 Koncernens projektportefølje Koncernens projektportefølje er på niveau med 31. januar 2009 og udgør m² pr. 30. april Projektporteføljen består af m² solgte projekter og m² øvrige projekter. ( 000) m² Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje Antal projekter Tabel 1. I nedenstående tabel fremgår projektporteføljens kvadratmeter opdelt mellem de to forretningsenheder. Der er ikke udviklingsprojekter i moderselskabet. Projekter pr. 30. april 2009: ( 000) m² TKD Nordeuropa Euro Mall Holding Koncern i alt *) Procent af total Solgte Færdigopførte ,3 % Under opførelse ,7 % Ikke påbegyndte ,7 % Total ,7 % Ikke solgte Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,9 % Ikke påbegyndte ,4 % Total ,3 % Projektportefølje ,0 % *) ekskl. TK Development, moderselskab. Tabel 2. En nærmere beskrivelse af alle væsentlige projekter fremgår af afsnittet omkring projektporteføljen under de respektive forretningsenheder. TK Development, moderselskabet TK Development, moderselskabet er holdingselskab for TKD Nordeuropa og Euro Mall Holding. Projekterne i Tyskland og Rusland samt enkelte andre aktiver er også hjemmehørende i denne del af koncernen. Der er ikke sket væsentlige ændringer i denne del af koncernens projektportefølje siden koncernens årsrapport 2008/09. For en nærmere gennemgang af de tyske investeringsejendomme henvises derfor til koncernens årsrapport 2008/09. TKD Nordeuropa Koncernens aktiviteter i Nordeuropa er placeret i den 100 % ejede delkoncern TKD Nordeuropa. TKD Nordeuropa opererer primært inden for projektsegmenterne butiksejendomme (shoppingcentre og retailparker), kontorejendomme og projekter med segmentmix, herunder multifunktionelle projekter. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 30. april m² (31. januar 2009: m 2 ), og fordeles med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Projekter Premier Outlets Center, Ringsted, Projektet er udviklet i et 50/50-ejet joint venture med skotske Miller Developments. Projektet omfatter et factory outlet center og tilhørende restaurationsfaciliteter, i alt m², samt ca p-pladser. Der er tale om det første betydende factory outlet center i. Centret åbnede den 6. marts 2008, og udlejningsgraden udgør aktuelt 60 %. Hugo Boss åbnede i marts 2009 sin første factory outlet-butik i Skandinavien, og der forhandles med flere potentielle danske og internationale lejere. Efter indkøring og modning forventes centret solgt. Østre Teglgade, København, Der er tale om et m² projektareal med en attraktiv beliggenhed på Teglholmen. Grunden er velegnet til enten et bolig- eller kontorprojekt. Projektet kan opføres etapevis i takt med udlejning og/eller salg. Lokalplan for området er under udarbejdelse og forventes at foreligge medio Amerika Plads, København, Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By og Havn I/S og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. På felt A planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² kontorer, og på Periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S 5/11

6 Projektoverblik Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Premier Outlets Center Ringsted Detail % Efterår 2006 Marts 2008 Østre Teglgade København Kontor/Bolig ) 100 % Løbende Løbende Amerika Plads, felt C København Mix % 2009/ /12 Amerika Plads, felt A København Kontor % 2009/ /12 Amerika Plads, p-kælder København P-kælder % 2004 Løbende Sillebroen, shoppingcenter Frederikssund Detail/Bolig % Medio 2008 Primo 2010 Århus Syd, etape II Århus Detail % Primo 2010 Ultimo 2010 Ejby Industrivej København Kontor % Hadsundvej Aalborg Mix % Løbende Løbende Østre Havn/Stuhrs Brygge Aalborg Mix ) 50 % Løbende Løbende Retailpark, Anelystparken, etape IV Århus Detail % Primo 2008 Medio/efterår 2008 Retailpark, Aabenraa Aabenraa Detail % Efterår 2008 Medio 2009/ primo 2010 Retailpark, Brønderslev Brønderslev Detail % Efterår 2008 Medio 2009 Vasevej Birkerød Mix % Sverige Entré, multifunktionelt center Malmø Mix % Medio 2006 Marts 2009 Bazaar, Gøteborg Gøteborg Mix % Primo Retailpark, Karlstad Karlstad Detail % Ultimo 2010 Ultimo 2011 Retailpark, Söderhamn Söderhamn Detail % Ultimo 2009 Ultimo 2010 Retailpark, Kofoten, Kristianstad Kristianstad Detail % Medio 2008 Medio 2010 Retailpark, Enebyängen, Danderyd Danderyd Detail % 2009 Efterår 2010 Retailpark, Uppsala Uppsala Detail % Primo 2009 Forår 2010 Finland Pirkkala Retail Park, etape II Tammerfors Detail % Ultimo 2009 Ultimo 2010 Kaarina Retail Park Turku Detail % Baltikum DomusPro Retail Park, Vilnius Detail % - - Milgravja Street Riga Bolig % - - Ulmana Retail Park Riga Detail % - - TKD Nordeuropa totalt areal ca ) TKD Nordeuropas avanceandel på udvikling udgør 70 %. 6/11 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 Periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

7 felt C planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² erhverv og boliger. Opførelse sker i takt med udlejningen, og der pågår forhandlinger med flere potentielle lejere. Parkeringskælderen på Amerika Plads-området er delvist opført, og efter færdiggørelse af det samlede parkeringsanlæg forventes dette solgt. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, TKD Nordeuropa opfører i Frederikssund et projekt på i alt ca m². Projektet vil bestå af ca m² shoppingcenter hvoraf ca m² er udlejet til dagligvareoperatører, og ca m² udlejes til specialbutikker og restauranter. Herudover omfatter projektet ca m² boliger. Udlejningsgraden udgør aktuelt knap 75 %, og lejerne er bl.a. Kvickly, Fakta, Hennes & Mauritz, Synoptik, Matas, Skoringen, Deichmann og Vero Moda. Byggeriet er påbegyndt medio Åbning af centret forventes primo I tilknytning til centret etableres et parkeringshus med ca. 800 parkeringspladser. Der er indgået aftale om salg af boligbyggeretterne til en privat investor. Århus Syd, etape II, I Århus udvikler koncernen et projekt på ca m² butikker. Projektet omfatter to etaper hvor første etape på ca m² er færdigopført og i november 2007 afleveret til investorerne, et ejendomsselskab og en bruger. Byggeriet af etape 2 igangsættes når udlejning og myndighedsforhold er på plads. Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, På de tidligere Aalborg Værft-arealer på Stuhrs Brygge udvikler TKD Nordeuropa en business- og boligpark på ca m² hvor TKD Nordeuropa løbende erhverver jordarealer til udvikling af nye projekter. Koncernen har igennem en periode arbejdet med en ændring af lokalplanen hvorved ca m² konverteres fra kontorer til boliger. Lokalplanen er nu vedtaget. Der pågår forhandlinger med en investor til disse boliger. Retailpark, Anelystparken, etape IV, Århus, Projektet omfatter en retailpark på ca m² hvoraf ca m² p.t. er udlejet. Byggeriet er færdigt og afleveret til lejerne. Retailpark, Brønderslev I Brønderslev udvikler koncernen et projekt på ca m² butikker. Der er indgået aftale med Dansk Supermarked om etablering af en Føtex på ca m² og med OK Benzin om etablering af en benzinstation. Det resterende areal er lejet ud til Punkt 1 og en spillehal. Byggeriet er påbegyndt, og det samlede projekt forventes færdigopført medio Føtex-delen er solgt til Dansk Supermarked baseret på forward funding. I forbindelse med aflevering af projektet overtager koncernen den eksisterende Føtex-ejendom i Brønderslev på ca m² som forventes udlejet til butikker. Vasevej, Birkerød, TKD Nordeuropa har erhvervet en eksisterende ejendom på knap m² på Vasevej i Birkerød med SuperBest som lejer. Der arbejdes med en tilbygning på ca m² således at det samlede projekt udgør ca m². Der er indgået lejekontrakt med Lidl om ca m². Det samlede projekt vil omfatte både butikker og kontorer. Byggestart forventes i løbet af 2009 med åbning i Entré, multifunktionelt center, Malmø, Sverige Koncernens multifunktionelle center Entré åbnede den 19. marts Projektet er solgt til Commerz Real Investmentgesellschaft mbh. Salgsprisen er fastsat på baggrund af et afkastkrav på 6 %, og salgsaftalen er baseret på forward funding. Der er netop indgået lejekontrakt med Next som dermed åbner sin første butik i Sverige. Udlejningsgraden udgør 89 %. Ankerlejerne er bl.a. Hennes & Mauritz, Lindex, Hemköp, Intersport, SF Bio (Svensk Film) og fitnesskæden Sats. Centret er et multifunktionelt center på m² hvoraf m² er butikker, m² er restauranter, biograf, fitness og bowling, 300 m² er kontorer, og m² er boliger. Hertil kommer fællesarealer samt p-kælder med 900 pladser. Projektet er afleveret til investor i juni Bazaar, shoppingcenter og service/erhverv, Gøteborg, Sverige TKD Nordeuropa har sammen med den svenske boligudvikler JM AB indgået samarbejdsaftale med SKF Sverige AB om udvikling af SKF s fabriksområde i Gamla Staden i Gøteborg. Det påtænkte projekt omfatter i alt ca m² fordelt med m² shoppingcenter, m² service/ erhverv samt m² boliger. TK Development skal stå for de m² shoppingcenter og service/erhverv, og JM AB for de resterende m² boliger. Det endelige køb af arealet til projektet finder sted når der foreligger en godkendt lokalplan hvilket forventes i løbet af Kofoten, Kristianstad, Sverige TKD Nordeuropa ejer en ejendom i Kristianstad. Efter en om- og tilbygning vil projektet omfatte en retailpark på ca m². Den eksisterende bygning på ca m² er tæt på fuldt udlejet, renoveringen heraf er afsluttet, og butikkerne er åbnet. Det samlede projekt forventes færdigt medio Retailpark, Enebyängen, Danderyd, Sverige TKD Nordeuropa er gennem en kvalifikationsrunde blevet udpeget til at opføre et nyt handelsområde i Danderyd Kommune nær Stockholm. Det samlede projekt forventes at omfatte ca m² retailpark, og der er bl.a. indgået lejeaftale med dagligvareoperatøren Coop Extra på m² og Plantasjen. Der er aktuelt indgået lejeaftaler på 65 % af arealet. Byggestart forventes i løbet af 2009 med åbning i efteråret Periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S 7/11

8 Retailpark, Uppsala, Sverige TKD Nordeuropa har med virkning fra 15. december 2008 overtaget udviklingen af en retailpark på ca m² i den svenske by Uppsala. Retailparken er solgt til den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds på basis af forward funding hvor køber betaler i takt med at byggeriet opføres. Den samlede salgspris udgør ca. SEK 200 mio. Aktuel udlejningsgrad udgør 91 %. Ankerlejerne er bl.a. Toys R Us, Hemtex og Cervera. Byggeriet er påbegyndt i februar Retailparken forventes afleveret til IVG Funds i april Kaarina Retail Park, Turku, Finland I den finske by Turku ejer TKD Nordeuropa et areal hvorpå der kan opføres en retailpark på ca m². Der arbejdes med en udvidelse af projektet til i alt m², og der pågår forhandlinger med lejere hertil. Byggestart forventes i løbet af 2009 med åbning i DomusPro Retail Park, Vilnius, Litauen I Vilnius ejer TKD Nordeuropa et areal med henblik på opførelse af en retailpark på i alt m². Byggetilladelse til projektet foreligger. Opstart af byggeriet er udskudt indtil der foreligger et salg eller en tilfredsstillende forhåndsudlejning set i forhold til markedssituationen i landet. Der er indgået lejeaftaler med lejere på 45 % af arealet. Euro Mall Holding TK Developments aktiviteter i Centraleuropa udøves primært gennem Euro Mall Holding der fokuserer sin aktivitet på projektsegmenterne butikker (shoppingcentre og retailparker), projekter med segmentmix, herunder multifunktionelle projekter samt i Polen tillige boligsegmentet. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 30. april m² (31. januar 2009: m 2 ), og fordeles med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Projekter Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen Projektet omfatter p.t. ca m² multifunktionelt center i Gdansk, Polen og udvikles i et joint venture med Atrium European Real Estate. Centret vil indeholde retail-, restaurant- og leisurefaciliteter på ca m² og et kontortårn på ca m². To tidligere planlagte boligtårne på i alt ca m² er midlertidigt udeholdt af projektet. Arealet til brug for projektet er erhvervet af Baltic Property Trust gruppen der ligeledes bliver langsigtet investor på kontordelen. Atrium European Real Estate har påtaget sig den samlede finansiering af projektet og bliver den langsigtede investor på retail-, restaurant- og leisurearealerne. Der pågår drøftelser med adskillige lejere der alle viser stor interesse for at etablere sig i centret. TK Development vil i udviklingsperioden generere indtjening via honorarbetalinger samt en overskudsandel baseret på den opnåede lejeindtægt ved centrets åbning. Byggetilladelsen forventes udstedt medio Når infrastrukturarbejdet sættes i gang i byen, vil der blive taget stilling til tidspunktet for byggestart af projektet. Projektet udgør første fase af en større udviklingsplan for hele området. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Euro Mall Holding ejer et areal i Warszawa hvor der er mulighed for at opføre et boligbyggeri bestående af enheder. Projektet planlægges opført i fire etaper. Byggeriet af første etape igangsættes når myndighedsforholdene er på plads, og der er opnået et tilfredsstillende forhåndssalg, forventeligt i foråret 2010 med aflevering ultimo De øvrige etaper forventes afleveret løbende herefter. Boligerne forventes solgt som ejerlejligheder til private brugere. Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen På Euro Mall Holdings jordarealer i Targówek-området, Warszawa, har koncernen afsluttet byggeriet af koncernens første boligprojekt i Polen. Projektet består af 280 boligenheder hvoraf 261 er solgt pr. 30. april Herudover er der mulighed for opførelse af ca m² serviceerhverv. Der er indgået betinget aftale om salg af ca m². Bygningerne 8/11 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 Periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

9 Udvalgte projekter i porteføljen Entré, Malmø, Sverige Retailpark, Enebyängen, Danderyd, Sverige Retailpark, Prešov, Slovakiet Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Most Retail Park, Most, Tjekkiet Amerika Plads, felt A, København, Retailpark, Teplice, Tjekkiet Shoppingcenter, Tarnów, Polen Retailpark, Brønderslev, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Premier Outlets Center, Ringsted, Shoppingcenter, Nowy Sącz, Polen Sillebroen, Frederikssund, Retailpark, Uppsala, Sverige Bazaar, Gøteborg, Sverige Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, Periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S 9/11

10 hertil forventes færdigopført medio Shoppingcenter, Tarnów, Polen I den polske by Tarnów har Euro Mall Holding i september 2008 påbegyndt byggeriet af et m² stort shoppingcenter hvoraf ca m² udgør supermarked og ca m² specialbutikker. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 93 %. Åbning af centret forventes i efteråret Shoppingcenter, Nowy Sącz, Polen Euro Mall Holding har i den polske by Nowy Sącz udviklet et shoppingcenter på ca m² bestående af ca m² hypermarked og ca m² specialbutikker. Aktuel udlejningsgrad udgør 97 %. Byggeriet er påbegyndt i august 2008, og åbning af centret forventes i efteråret Shoppingcenter, Jastrzębie, Polen Projektet der omfatter ca m² shoppingcenter, gennemføres af Atrium European Real Estate med Euro Mall Holding som projektudvikler. Euro Mall Holding har indgået udviklings- og honoraraftale med Atrium European Real Estate om Euro Mall Holdings assistance vedrørende udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. Som en del af arbejdet med at sikre byggetilladelsen til projektet pågår der forhandlinger med myndighederne om infrastrukturen til projektet. Tidspunktet for opstart af byggeri er endnu ikke fastlagt. Bytom Retail Park, Bytom, Polen På Euro Mall Holdings grund ved shoppingcentret Plejada i Bytom der har en central placering i Katowice-regionen, forventes udviklet en retailpark med et samlet udlejningsareal på ca m². Projektet opføres etapevis i takt med udlejningen. Udlejningsbestræbelser pågår, og byggeriet igangsættes i takt med udlejning. Der er indgået betinget salgsaftale på en del af arealet. Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet I Prag udvikler koncernen et m² factory outlet cen- Projektoverblik Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Polen Multifunktionelt center Stocznia, Young City Gdansk Mix % Residential Park, Bielany Warszawa Boliger/Service % Forår 2010 Løbende Tivoli Residential Park, Targówek Warszawa Boliger % Forår 2007 Efterår 2008 Tivoli Residential Park, Targówek Warszawa Service % Medio 2009 Medio 2010 Poznan Warta Poznan Detail/Boliger % Shoppingcenter, Tarnów Tarnów Detail % Efterår 2008 Efterår 2009 Shoppingcenter, Nowy Sącz Nowy Sącz Detail % Medio 2008 Efterår 2009 Shoppingcenter, Jastrzębie Jastrzębie Detail ) Bytom Retail Park Bytom Detail % 2009 Løbende Tjekkiet Prague Airport Ruzyne II Prag Mix % Fashion Arena Outlet Center Prag Detail % Forår 2007 Etape 1: November Etape 2: Sterboholy Retail Park Prag Detail % Liberec Retail Park, II Liberec Detail % Primo 2010 Ultimo 2010 Most Retail Park Most Detail % Efterår 2008 Etape 1: Forår Etape 2: Efterår Futurum Hradec Králové, udvidelse Hradec Králové Detail ) 20 % Efterår 2009 Efterår 2010 Retailpark, Teplice Teplice Detail % Forår 2010 Efterår 2010 Slovakiet Retailpark, Prešov Prešov Detail % Forår 2010 Efterår 2010 Euro Mall Holding totalt areal ca ) Baseret på honorarindtægter. 2) Euro Mall Holdings avanceandel udgør 50 %. 10/11 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 Periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

11 ter. Projektet udvikles i et joint venture med en international samarbejdspartner med kompetence inden for factory outlets. Første etape på ca m² åbnede den 15. november Aktuel udlejningsgrad vedrørende første etape udgør 90 %. Der pågår forhandlinger med flere potentielle, tjekkiske og internationale lejere til de resterende lejemål. Med baggrund i stor lejerinteresse efter mindre lejemål i projektet er udlejningen af projektets anden etape på ca m² påbegyndt. Byggestart forventes i 2009 når der er opnået en tilfredsstillende forhåndsudlejning. Åbning af anden etape forventes i Efter indkøring og modning forventes centret solgt. Liberec Retail Park, etape II, Tjekkiet Projektet omfatter ca m² retailpark. Første etape på ca m² åbnede den 17. september 2008 og er solgt og overdraget til investor. Åbning af anden etape på ca m² forventes i efteråret Projektet er solgt til GE Real Estate Central Europe baseret på forward funding. Most Retail Park, Tjekkiet Euro Mall Holding udvikler i den tjekkiske by Most en retailpark på ca m². Projektet opføres i etaper. Første etape på ca m² åbnede i april 2009, og den aktuelle udlejningsgrad på første etape udgør 83 %. Anden etape forventes færdigopført i efteråret Futurum Hradec Králové, udvidelse, Tjekkiet I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové der ejes i et joint venture af GE Capital, Heitman og TK Development hvor TK Developments ejerandel udgør 20 %, er der planlagt en udvidelse af centret på knap m². Der er indgået forhåndsaftaler med lejere på 72 % af arealet. Byggeriet forventes påbegyndt i efteråret 2009 med åbning i efteråret Aktionærforhold TK Development har modtaget information om at Baugur Group hf. u/konkurs ikke længere besidder aktier i TK Development A/S. TK Development A/S s storaktionærer udgøres herefter af: Holberg Fenger Holding A/S Frode Jakobsens Plads 4, 5. DK-2720 Vanløse 6,49 % Dava 1 ApS, c/o Kurt Daell Lysagervej 25 DK-2920 Charlottenlund 6,44 % Kvartalsrapportering Bestyrelsen ønsker at forbedre informationsværdien af den rapportering som TK Development giver og har derfor besluttet at TK Development fremover skal offentliggøre kvartalsrapporter i stedet for periodemeddelelser. Beslutningen får effekt fra tredje kvartal 2009/10. Øvrige forhold For nærmere omtale af koncernens øvrige forhold, herunder risikoforhold henvises til koncernens årsrapport for 2008/09 der er tilgængelig på koncernens hjemmeside Retailpark, Teplice, Tjekkiet Euro Mall Holding har erhvervet arealer i Teplice med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Der er opnået byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2010 med åbning i efteråret Retailpark, Prešov, Slovakiet Euro Mall Holding har erhvervet arealer i Prešov med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Der foreligger byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2010 med åbning i efteråret Periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S 11/11

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2005 29. april 2005 TKD Nordeuropa A/S CVR nr. 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 FORORD Årsrapport 2012/2013 asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapport 2012/2013 1 FORORD SELSKAbSINFORMATION NAVN asgaard group a/s ADRESSE rentemestervej 14 dk-2400

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006 Københavns Havn A/S Årsrapport 2006 Svanemøllehavnen Kalkbrænderihavnen Svaneknoppen Svanemøllebugten Fiskerihavn Færgehavn Nord Nordhavnen Århusgade Orientbassinet Nordhavn Station Frihavnen Kronløbsbassinet

Læs mere

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår Side 1 af 47 SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2. 2003 ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE VÆKST OG RESULTATUDVIKLING I 2002 Resultatet før skat steg med 11,8% til kr. 204,8

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S Prospekt for Greentech Energy Systems A/S Kapitaludvidelse / rettet emission Udstedt antal nye aktier: 10.998.052 Nominel værdi af nye aktier DKK: 54.990.260 Antal udstedte aktier før emission: 19.974.210

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere