Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: Jes P. Jessen A/S Gasværksvej Aabenraa Telefon:

2 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. stk. CO2 regulator. stk. UPD. 4 stk. videokoloskoper. Jf. anbefaling i de nationale retningslinjer for kolorektal cancer screening, er der behov for 3D-visualing af koloskopernes indføringsslange ved koloskopi. Kun den oprindelige leverandør kan levere denne teknologi som en integreret del af koloskoperne. Indkøb af UPD og UPD-koloskoper fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. Flere afdelinger på Regionens sygehuse anvender NICE-klassifikationen til karakterisering af neoplastiske læsioner i tyk- og endetarm, hvilket forudsætter brugen af Narrow Band Imaging (NBI) lys. Kun den oprindelige leverandør kan levere endoskoper samt videosystemer som er kompatibel med denne NBI-teknologi. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup Telefon:

3 Danmark-Aalborg: Kolposkop REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. stk. laparaskopisøjle med ekstra HD-skærm på separat trolley. Systemet inkl. kamera skal være fuld integrerbar med AIDA compact NEO advanced og IMAGE. Systemet skal indeholde Professional Image Enhancement System, med mulighed for at belyse vævet på forskellig vis Spectra Clara og Chroma enkeltstående eller i kombination med hinanden. stk. 3D-funktion til AIDA-system. Systemet skal kunne integreres i eksisterende OR NEO-system. Indkøb af udstyr fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: Karl Storz Endoskopi Danmark A/S Skovlytoften Holte Telefon:

4 Danmark-Aalborg: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer AALBORG KOMMUNE, MILJØ- OG ENERGIFORVALTNINGEN, AK INDKØB Vinduespolering. Vinduespolering af kommunale institutioner/afdelinger. CPV: , Allianceplus Allianceplus Nordic Rengøring Allianceplus Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus Allianceplus Nordic Rengøring Elite Miljø Palle Rye Vinduespolering Delta Rengøring & Service Delta Rengøring & Service Top-rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring

5 Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic rengøring Palle Rye Vinduespolering Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Delta Rengøring & Service Top-rengøring ISS Allianceplus Elite Miljø ISS Facility Services A/S Allianceplus Nordic Rengøring Elite Miljø ISS Facility Services A/S ISS Facility Services A/S ISS Facility Services A/S Nordic Rengøring 2

6 Allianceplus Palle Rye Vinduespolering Nordic Rengøring Elite Miljø Top-rengøring Nordic Rengøring Delta Rengøring & Service Mordic Rengøring Top-rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Elite Miljø Elite Miljø Allianceplus Delta Rengøring & Service Delta Rengøring & Service Nordic Rengøring Allianceplus Rationel Vinduespolering Allianceplus Nordic Rengøring Nordic Rengøring Delta Rengøring & Service 3

7 Allianceplus Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus Nordic Rengøring Elite Miljø Elite Miljø Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus Delta Rengøring & Service Nordic Rengøring Rationel Vinduespolering Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Elite Miljø Allianceplus Rationel Vinduespolering Delta Rengøring & Service Allianceplus Allianceplus Nordic Rengøring 4

8 Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus Nordic Rengøring Allianceplus Top-rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus 5

9 Danmark-Aalborg: Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling AALBORG KOMMUNE Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling 203/S Levering af et it-system på dagtilbud til børn indtil skolestart og dagtilbud til børn i skolealderen i perioden fra til med mulighed for forlængelse i 2* år. CPV: Uvdata A/S Lindholm Brygge 3, 2. sal, tv Nørre Sundby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

10 Danmark-Aalborg: Tjenester på miljøområdet REGION NORDJYLLAND Rammekontrakter vedrørende ressourcepersoner indenfor jordforureningsområdet (Region Nordjylland). 3 parallelle rammeaftaler indgået af Region Nordjylland vedrørende ressourcepersoner indenfor jordforureningsområdet. Gennemført som ét af 5 parallelle, separate udbud, der gennemførtes samtidigt af Danmarks 5 regioner med bistand fra Danske Regioner. De øvrige regioners udbud omhandler udover jordforureningsområdet også råstofområdet. CPV: , Grontmij A/S Granskoven Glostrup DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 8270 Højbjerg GEO Sødalsparken Brabrand

11 Danmark-Aalborg: Udstyr til laparoskopi REGION NORDJYLLAND Trocar, staples, clips og insuffleringskanyler. Kontrakt vedr. køb af trocar, staples, clips og insuffleringskanyler. CPV: MedCare Systems ApS Ørstedvej 23, Jels 6630 Rødding Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Applied Medical Automatikvej 2860 Søborg Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Applied Medical Automatikvej 2860 Søborg Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Johnson & Johnson

12 Bregnerødvej Birkerød Telefon: Fax: Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 københavn S Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: MedCore Danmark A/S Automatikvej, 3. sal 2860 Søborg Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Apgar Danmark A/S Ringager Brøndby Telefon: Fax: Mediplast A/S Valhøjs Alle Rødovre Telefon: Fax: Mediplast A/S Valhøjs Alle Rødovre Telefon: Fax:

13 Danmark-Aalborg: Udstyr til laparoskopi REGION NORDJYLLAND Trocar, staples, clips og insuffleringskanyler. Kontrakt vedr. køb af trocar, staples, clips og insuffleringskanyler. CPV: Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Telefon: Fax:

14 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU BMS-anlæg, udbudsområde S. Nærværende kontrakt omfatter et BMS-anlæg, som består i et fuldt integreret CTS- og IBI-anlæg, hvor der udføres en fælles brugerflade. CTS-anlægget udfører styring, regulering og driftsovervågning af alle de traditionelle tekniske anlæg, som typisk er placeret i teknikrum. (Eks. brugsvandsanlæg, varmeanlæg, ventilations- og udsugningsanlæg, køleanlæg, naturlig ventilation osv.) IBI-anlægget udfører styring og regulering af de funktioner, der skal udføres i lokaler og rum på etagerne. (Eks. tænd/sluk lys, regulering efter dagslys, radiatorer, ventilation VAV, solafskærmning og mørklægning osv.) Udover CTS- og IBI-anlæggene vil/skal det være muligt at integrere en lang række andre anlæg, af teknisk,administrativ karakter, med BMS-anlægget. AIA, ABA, ADK osv. udføres som selvstændige anlæg og rammeudbud. Men ved mulighed for øget funktionalitet og driftmæssige funktioner, kan/skal der ske integration mellem disse anlæg og BMS-anlægget. Rammekontrakten omhandler levering, installering og drift af BMS-anlæg på udbudsområde S (ca m2) med option på udbudsområderne S2, S3, S4, S5, S6 og Partikelcentret (i alt ca m2). Udbuddet omfatter en offentlig kontrakt på levering, installering og drift af BMS-anlæg på delprojekt akut udbudsområde S samt i medfør af de udbudte optioner, en rammeaftale på levering og installering og drift af BMS-anlæg på udbudsområderne S2-S6 og Partikelcentret. CPV: , dominus A/S Gavnøvej 2a 7400 Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 Danmark-Aarhus: Medicinske gasser REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU forsyningsanlæg for trykluft og vakuum (fornyet genudbud). Nærværende kontrakt omfatter etablering af forsyningsanlæg for: medicinsk trykluft, medicinsk vakuum, anæstesi-afkast, laboratorieteknisk trykluft og laboratorieteknisk vakuum. Forsyningsanlæggene etableres som fire centraler, der er placeret i hvert deres udbudsområde, S, S3, N2 og N5, og udgør det samlede forsyningsanlæg for DNU. Anlæggene leveres successivt i takt med udførelsen af de fire udbudsområder. Arbejdet omfatter levering, montering og idriftsætning af fuldt funktionsdygtigt forsyningsanlæg, inkl. alle nødvendige ydelser. Under en særskilt entreprise fremføres forsyninger til centralerne (el, vand, køl, ventilation etc.) ligesom distributionsanlægget udføres under særskilt entreprise. Baggrunden for DNU-projektet (Det Nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m² og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeri Forum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierende størrelser fra ca m2 til ca m2. CPV: 24500, , , , , Granzow A/S Ejby Industrivej Glostrup Telefon:

16 Danmark-Aars: Medicinsk udstyr VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (DK) Indkøb af genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Aftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, rollator, rollator terræn, elektrisk indstillelig plejeseng, vendelagen, toiletforhøjer, bædebænk/taburetter, bade- og toiletstol, bade- og toiletstol el, bade- og toiletstol hydraulisk, kørestol manuel aktiv krydsramme, kørestol hjælpemanøvret komfort, hjælpemotor ledsagerstyret og statisk luftpude til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. CPV: OneMed A/S P.O.Pedersens Vej Aarhus N Telefon: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. RIngvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

17 HMN A/S Midtager 22 Brøndby 2605 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: Etac A/S Egeskolvvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: Langhøj Live 2

18 Hasselager Centervej Viby J Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

19 Danmark-Ballerup: Charterflyvning DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: , Charterflyvning. Udlejning af fly med besætning.

20 Danmark-Ballerup: Lægemidler FORSVARETS MATERIELTJENESTE Lægemidler. Forsvaret (FSV) ønsker at indkøbe lægemidler ved at udbyde denne rammeaftale. Udbuddet omhandler indkøb, lagerhåndtering og distribution af lægemidler. CPV: Helsinge Apotek Østergade Helsinge

21 Danmark-Ballerup: Reparations- og vedligeholdelsestjenester FORSVARETS MATERIELTJENESTE CPV: Reparations- og vedligeholdelsestjenester. HMK Bilcon Hadsundsvej Aalborg

22 Danmark-Ballerup: Transporttjenester (ikke affaldstransport) DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: , , , , , , Transporttjenester (ikke affaldstransport). Vejtransport. Lufttransport. Transporttjenester ad vandvejen. Godsbehandling. Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport. Transportformidling.

23 Danmark-Birkerød: Kørebaneafmærkninger RUDERSDAL KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ, DRIFT Rammeaftale om kørebaneafmærkning. Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftaler om kørebaneafmærkninger med hver af de deltagende kommuner, således at hver kommune er ordregiver efter udbuddet. Rudersdal Kommune koordinerer udbuddet på de 7 kommuners vegne. Der afgives et samlet tilbud til de deltagende kommuner. CPV: Guide-Lines AS Østre Alle Skørping TYSKLAND

24 Danmark-Brøndby: Medicinske forbrugsmaterialer BRØNDBY KOMMUNE Kontakt vedr. levering af sygeplejeartikler. Udbuddet vedrører levering af sygeplejeartikler til Brøndby Kommune, herefter kaldet ordregiver. CPV: OneMed A/S 8200 Århus N

25 Danmark-Brøndby: Uddannelse og undervisning TUC A/S Tjenesteydelser, Region Hovedstaden. CPV: Scania Danmark A/S Industribuen Ishøj Telefon:

26 Danmark-Brøndby: Uddannelse og undervisning TUC A/S Tjenesteydelser, Region Hovedstaden (Bornholm). CPV: Oens Transport Uddannelser I/S Almegårdsvej Rønne Telefon:

27 Danmark-Brøndby: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser DANSKE SPIL A/S 203/S strategikonsulenter. Danske Spil har indgået en rammeaftale om strategikonsulentydelser. Aftalen gælder for hele Danske Spil koncernen, herunder Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S. Aftalen omhandler 3 hovedområder Foranalyse før selve strategiarbejdet Udarbejdelse af strategi Implementering og opfølgning på strategi. CPV: , , , PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab Strandvejen Hellerup PA Consulting Group Tuborg Boulevard Hellerup Deloitte Weidekampsgade København S Implement Consulting Group Slotsmarken Hørsholm

28 Danmark-Charlottenlund: Anlægsarbejde: fortove GENTOFTE KOMMUNE Rammeaftale for fortovsrenovering og nye cykelstier. Rammeaftale med entreprenørfirma til udførelse af fortovsrenovering og nye cykelstier i 204 og 205 med mulighed for udvidelse til 206 og 207. CPV: Barslund A/S Agernvej Kvistgård

29 Danmark-Esbjerg: Vejsalt ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af vejsalt til Esbjerg Kommune. Køb af vejsalt et hasteudbud. CPV: GC Rieber

30 Danmark-Fredericia: Analyse FREDERICIA KOMMUNE Levering af laboratorieanalyser. Udbuddet vedrører levering af laboratorieanalyser, fordelt på 6 analyse kategorier. Fredericia Kommune er tovholder vedr. udbud på laboratorieanalyser til medlemskommuner af KomUdbud samt 7 andre kommuner og en forsyningsvirksomhed. CPV: ALS Denmark a/s Bakkegårdsvej 406A 3050 Humlebæk ALS Denmark Bakkegårdsvej 406A 3050 Humlebæk ALcontrol AB Gunnekær Rødovre ALcontrol AB Gunnekær Rødovre Eurofins Miljø a/s Smedeskovvej Galten ALcontrol AB Gunnekær Rødovre

31 Danmark-Fredericia: Diverse tryksager FULLFILMENT KAMPAGNE Rammeaftale vedr. Fullfilment kampagne. Fullfilment Kampagne Print og Kuvertering heraf. CPV: StroedeRalton A/S Stamholmen Hvidovre Strålfors A/S Midtager Brøndby

32 Danmark-Fredericia: Formidling af boliger og kontorer FREDERICIA KOMMUNE Kontrakt på ejendomsadministration af almene boliger. Ejendomsadministration af Fredericia Kommunes almene boliger. CPV: Lejerbo

33 Danmark-Fredericia: Kontorartikler DONG ENERGY OIL & GAS A/S Rammeaftale for kontorartikler. Rammeaftale på kontorartikler. CPV: Staples Danmark ApS Bjergvangen 3060 Espergærde Internetadresse:

34 Danmark-Fredericia: Papirvarer og lign. DONG ENERGY OIL & GAS A/S Rammeaftale for papir. Rammeaftale for papir. CPV: Steples Danmark ApS Bjergvangen 3060 Espergærde Internetadresse:

35 Danmark-Fredericia: Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer RAMMEAFTALE VEDR. EVENTS Rammeaftale vedr. Events. Rammeaftale vedr. Events. CPV: , Eventually Magstræde 0A 204 København Nordic Event A/S Kirstens Walthers Vej Valby

36 Danmark-Frederiksberg: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutioner. Udbuddet omfatter en rammeaftale om en totalleverance af økologiske fødevarer til Frederiksberg Kommunes daginstitutioner. Rammeaftalen omfatter kommunens kommunale daginstitutioner samt de af de selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, som har valgt at tilslutte sig ordningen (i alt 32 institutioner jf. bilag 3). Daginstitutionerne har ved kontraktens indgåelse mellem ca børn. Der forventes et årligt forbrug på ca. 8 mio. DKK eksklusiv moms på køb af fødevarer til daginstitutionerne. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud. Rammekontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud. CPV: , , , , , , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

37 Danmark-Frederiksberg: Installation af el-ledninger og el-armaturer TEKNISK ERHVERVSSKOLE CENTER Udbud af el-arbejde på TEC. El-arbejde på TEC. CPV: Henrik J. Sørensen ApS Holmevej Smørum W. Johansen El ApS Rentemestervej København NV E. Kallesøe A/S Generatorvej 35 B 2730 Herlev

38 Danmark-Frederikshavn: Busser FREDERIKSHAVN KOMMUNE Køb af minibus til Bødkergården. Køb af minibus til Bødkergården. CPV: Uggerhøj A/S Søndergade Frederikshavn Internetadresse:

39 Danmark-Frederikshavn: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af miljøskibet HDMS Gunnar Thorson, jf. specifikation, gennemført i perioden til Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn i henhold til specifikation af miljøskibet Gunnar Thorson. Opgaven omfatter bl. a. dokning og bundsyn, klassefornyelsessyn (Class Renevwal Survey), ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering samt generelle eftersyns, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter, herunder de- og påmontering af ror samt træk af aksel. Skibets hoveddata (stålskib): Længde overalt: 55,60 m. Længde p. p.: 48,00 m. Bredde MLD: 2,30 m. Bredde maks.: 2,50 m. Sidehøjde. dæk: 5,9/6,3 m. Sidehøjde 2. dæk: 3,9 m. Dybgang: 3,86 m. Deplacement: Ca. 660 t. Skibet er til rådighed i perioden til for gennemførelse af hovedeftersynet. CPV: , Søby Værft A/S Dokvej Søby, Ærø Telefon:

40 Danmark-Frederikshavn: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af støtteskibet HDMS ABSALON, jf. specifikation, gennemført i perioden til Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn, i henhold til specifikation, af støtteskibet HDMS Absalon; 2. Opgaven omfatter bl. a. dokning og bundsyn, opstart af klassefornyelsessyn (Class Reneval Survey), udvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering, samt generelle eftersyns, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter; 3. Skibets hoveddata (stålskib): Længde overalt: 37,6 m; Længde p. p.: 25,0 m; Bredde maks: 9,5 m; Dybgang underkant skrog: 5,3 m; Dybgang underkant sonar: 6,3 m; Dybgang underkant propeller: 6,0 m; Deplacement v. 5,3 m: t. 4. Følgende skal iagttages ved dokning: Ingen understøtning i sonar området (fra sp. 54 til sp. 7); Underkant af sonardome er.02 mm. under baseline (BL); Minimum 7,2 m. fri plads agten for sp. 0 og 200 mm under BL for træk af aksler skal tilsikres; Maks. Udstrækning af stabilisatorvinger 975 m. fra centerlinie; Skibet er til rådighed I perioden til CPV: ,

41 Danmark-Frederikshavn: Virksomhed, der udøves af medicinsk personale FREDERIKSHAVN KOMMUNE Levering af sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser. CPV: , , CareLink A/S Rosenkrantzgade 23, 4. sal 8000 Aarhus C Internetadresse: Sygeplejerskernes Vikarbureau A/S Klostergade 56 B 8000 C Aarhus Internetadresse: ActivCare A/S Valby Langgade 7B 2500 Valby Internetadresse:

42 Danmark-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING I/S Vestforbrænding, revision A6-204, Kedelanlæg, Nye membranpaneler med metallisk korrosionsbeskyttelse. Arbejderne består i udskiftning af ca. 280 m² membranpaneler i kedlens. træk (loft, sidevægge og forvæg) over den eksisterende Inconel 625 belægning, med nye membranvægge med metallisk korrosionsbestandig belægning, f.eks. Inconel 625. CPV: , Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø Telefon: Internetadresse:

43 Danmark-Haderslev: Bank- og investeringstjenesteydelser HAB AFD. 27, 2. ETAPE EU-udbud af byggelån/realkreditlån HAB, renovering/nybygning af afdeling etape. Afdeling 27, 2. etape, blok 4, 5, 6 og 7 renoveres/nybygges. Der foretages nedrivninger af dele af bebyggelsen, og samtidig nybygges lejligheder på tagetagen. Samlet set reduceres antallet af boliger. Der er tidligere igangsat. etape. Tjensteydelsen består af: Byggelån på DKK. Støttet lån på DKK (renovering). Ustøttet lån på DKK (renovering). Realkreditlån på DKK (nybyggeri). Hertil kommer kapitaktilførsel på DKK. CPV: Nykredit Bank/Nykredit Realkredit Kalvebodbrygge København V Mailadresse: Telefon:

44 Danmark-Haderslev: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support PROVAS HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S It-forbrugsafregningssystem (FAS) Provas. It-afregningssystem til Forbrugsafregning for forsyningsområderne vand- og spildevand, affald og tømningsordning. CPV: KMD A/S Lauttrupparken Ballerup

45 Danmark-Herlev: Gasformige brændselsstoffer HERLEV KOMMUNE Naturgas på flexpris børs med biogascertifikater. Naturgas på flexpris børs med biogascertifikater efter frivillig bekendtgørelse 204/S med tilhørende supplerende oplysninger. CPV: HMN Gashandel Gladsaxe Ringvej 2860 Gladsaxe Internetadresse: gassalg.dk

46 Danmark-Hillerød: Kirurgiske implantater REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI, INDKØB Brystimplantater. Køb af brystimplantater, fordelt på 3 delaftaler. : Permanente brystimplantater. 2: Temporære brystekspander. 3: Sizer. CPV: Noscomed Medical Supply A/S Noscomed Medical Supply A/S Noscomed Medical Supply A/S

47 Danmark-Hillerød: Ost REGION HOVEDSTADEN, KONCERNINDKØB Ost. Ca kg ost. Den angivne mængde er årligt forbrug. CPV: BC Catering A/S Langebjerg Roskilde

48 Danmark-Hillerød: Tømrer- og snedkerarbejde REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Snedker- og tømrerarbejde i forbindelse med reparation og vedligeholdelse på regionens hospitaler og institutioner. Nærværende kontrakt vedrører 3-årige parallelle rammeaftaler med flere aktører om snedker- og tømrerarbejde på regionens hospitaler og institutioner i forbindelse med vedligehold og reparation. CPV: Skou Gruppen A/S Kærvej Hørsholm Telefon: HHM A/S Bragesvej Hillerød Telefon: HRH Albertslund A/S Hersedøster Skolevej Albertslund Telefon:

49 Danmark-Holbæk: Transport af affald HOLBÆK AFFALD A/S Transport af affald fra genbrugspladser for Holbæk Affald A/S Overordnet omfatter opgaven transport af affald mellem genbrugspladser og fra genbrugspladser til modtageanlæg samt returkørsel med tomt materiel. Opgaven består endvidere i mindre grad i flytning og håndtering af containere indenfor en genbrugsplads' område eller mellem genbrugspladser. CPV: Axel Hansen Transport A/S Sophienlundsvej Holbæk

50 Danmark-København: Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner BANE Anlæg af dobbeltspor Sønderjylland (Vamdrup-Vojens). Folketinget har besluttet at anlægge dobbeltspor på strækningen mellem Vamdrup-Vojens i Sønderjylland, og dermed understøtte den langsigtede udvikling af gods på jernbanen. Fuld udbygning til dobbeltspor vil medvirke til at sikre den nødvendige kapacitet for et stigende antal godstog i perioden frem til åbning af den faste forbindelse over Femern Bælt. Anlægget af dobbeltsporet omfatter udbygning af strækningen fra til 2 spor samt opgradering af hastigheden, således at der hele vejen mellem de 2 stationer kan køres 60 km/t. På de 2 stationer Vamdrup og Vojens fastholdes den nuværende hastighed på 20 km/t, ligesom der ikke sker ombygning af perronanlæg mv. Det nye spor placeres langs den eksisterende enkeltsporede jernbane. Projektet omfatter desuden udskiftning bro, udførelse af faunapassager, renovering/forstærkning eksisterende broer, samt yderligere renoveringsarbejder på 3-4 broer. Anlægsperioden er ca. 2 år. Spærringsmønstret omfatter en række fastlagte dag- og natspærringer samt længerevarende spærringer, og der er tidsmæssige bindinger i forhold til anlægstekniske ibrugtagninger inden for primært sikrings- og kørestrømsteknik. Dobbeltsporet er planlagt til at åbne i anden halvdel efteråret 205. CPV: , , 45222, , , , , , , M. J. Eriksson A/S Gl. Køge Landevej Brøndby Strand

51 Danmark-København: Arkitektrådgivning FOLKETINGET Anker Heegaards Gade 3-5, 572 København V totalrådgivning. Folketinget ønsker totalrådgivning i forbindelse med etablering af ca lejligheder i en ejendom beliggende Anker Heegaards Gade 3-7, 572 København V. Ejendommen har tidligere været brugt til kontorer. Ejendommen skal udmatrikuleres i 2 ejendomme. De to ejendomme skal adskilles af en brandmur fra kælder til tag. Folketinget overtager den ene del af ejendommen, som skal bruges til medlemsboliger for folketingsmedlemmer. Lejlighederne skal stå klar til indflytning i november 205. Folketingets del af ejendommen har et samlet areal på ca m2 i fem etager ekskl. kælder og tagetage. Lejlighederne vil bestå af 2-værelses lejligheder på ca m2. Totalrådgiveren skal levere arkitekt- og ingeniørrådgivning fra og med programfasen til og med aflevering af færdigt byggeri, ibrugtagning og års eftersyn, herunder også entrepriseudbud i hovedentreprise, byggeledelse og fagtilsyn. CPV: , , 73000, Sweco Architects Bygmestervej København NV

52 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGFORENINGEN AAB, AFD Boligforening AAB, afdeling 60+6, Udbud af total badeværelsesrenovering, udskiftning af tagbelægning, renovering facader og gårdarealer samt ombygn. af 2 korridorlejemål til 7 handicapboliger.. Udbuddet omfatter: a. AAB afd. 6 :Byggeskader, miljøforbedringer: Opretning og omlægningen af brugsvandsinstallationen i 73 stk. badeværelser samt overflademodernisering; Opretning af betonkonstruktioner ved tætning af dæk over P-kælder; Miljøarbejder i gårdarealet, indeholdende opgradering så lege- og opholdsarealer lever op til nutidig standard, renovering af eksisterende træværk samt maling. Belysning og adgangskontrol ved alle indgange, porte samt hoveddøre. b. Opretnings og moderniseringsarbejder: Tætning af fuger i facaderne generelt; Maling af vinduer og døre; Udskiftning af tagbeklædning og opgradering af eksisterende tagisolering; Omlægning af eksisterende. Varmesystem; Udskiftning af afløbsinstallationerne; Udskiftning af ventilation. c. AAB afd. 60:Byggeskader, miljøforbedringer og tilgængelighed: Opretning og omlægningen af brugsvandsinstallationen i 43 stk. badeværelser samt overflademodernisering af 67 stk. badeværelser; Tilgængelighed ved ombygningen af 2 stk. et-værelses korridorlejemål til 7 stk. to-værelses handicapboliger; Opretning af betonkonstruktioner ved dæk over P-kælder samt betonreparation af TT-bjælkeender og reparation af membran over P-kælder; Miljøarbejder i gårdarealet, indeholdende renovering af eksisterende træværk samt maling. Belysning og adgangskontrol ved alle indgange, porte samt hoveddøre. d. Opretnings og moderniseringsarbejder: Tætning af fuger i facaderne generelt; Maling af vinduer og døre; Udskiftning af tagbeklædning og opgradering af eksisterende tagisolering; Omlægning af eksisterende. Varmesystem; Udskiftning af afløbsinstallationerne; Udskiftning af ventilation; 2. Der er tale om 2 økonomisk selvstændige afdelinger, med 2 entreprisen som udføres samlet. CPV: Enemærke & Petersen A/S Ole Hansens Vej 400 Ringsted Mailadresse: Telefon: Internetadresse: eogp.dk

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Varde: Rådgivning i forbindelse med byggeri VARDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Aktivitetscentret i Ølgod. Totalrådgivning ved

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE Til Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Dokumenttype Tilbud Dato Marts, 2015 RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE RÅDGIVERBISTAND

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE 7 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 8833 2211 WWW.BILLIGEBOLIGER.DK KEB/DBO-E-070201-KONCEPT-rev0 Side 2 af 48 Indhold / 1/ Sammenfatning...4

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere