Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: Jes P. Jessen A/S Gasværksvej Aabenraa Telefon:

2 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. stk. CO2 regulator. stk. UPD. 4 stk. videokoloskoper. Jf. anbefaling i de nationale retningslinjer for kolorektal cancer screening, er der behov for 3D-visualing af koloskopernes indføringsslange ved koloskopi. Kun den oprindelige leverandør kan levere denne teknologi som en integreret del af koloskoperne. Indkøb af UPD og UPD-koloskoper fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. Flere afdelinger på Regionens sygehuse anvender NICE-klassifikationen til karakterisering af neoplastiske læsioner i tyk- og endetarm, hvilket forudsætter brugen af Narrow Band Imaging (NBI) lys. Kun den oprindelige leverandør kan levere endoskoper samt videosystemer som er kompatibel med denne NBI-teknologi. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup Telefon:

3 Danmark-Aalborg: Kolposkop REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. stk. laparaskopisøjle med ekstra HD-skærm på separat trolley. Systemet inkl. kamera skal være fuld integrerbar med AIDA compact NEO advanced og IMAGE. Systemet skal indeholde Professional Image Enhancement System, med mulighed for at belyse vævet på forskellig vis Spectra Clara og Chroma enkeltstående eller i kombination med hinanden. stk. 3D-funktion til AIDA-system. Systemet skal kunne integreres i eksisterende OR NEO-system. Indkøb af udstyr fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: Karl Storz Endoskopi Danmark A/S Skovlytoften Holte Telefon:

4 Danmark-Aalborg: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer AALBORG KOMMUNE, MILJØ- OG ENERGIFORVALTNINGEN, AK INDKØB Vinduespolering. Vinduespolering af kommunale institutioner/afdelinger. CPV: , Allianceplus Allianceplus Nordic Rengøring Allianceplus Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus Allianceplus Nordic Rengøring Elite Miljø Palle Rye Vinduespolering Delta Rengøring & Service Delta Rengøring & Service Top-rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring

5 Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic rengøring Palle Rye Vinduespolering Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Delta Rengøring & Service Top-rengøring ISS Allianceplus Elite Miljø ISS Facility Services A/S Allianceplus Nordic Rengøring Elite Miljø ISS Facility Services A/S ISS Facility Services A/S ISS Facility Services A/S Nordic Rengøring 2

6 Allianceplus Palle Rye Vinduespolering Nordic Rengøring Elite Miljø Top-rengøring Nordic Rengøring Delta Rengøring & Service Mordic Rengøring Top-rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Elite Miljø Elite Miljø Allianceplus Delta Rengøring & Service Delta Rengøring & Service Nordic Rengøring Allianceplus Rationel Vinduespolering Allianceplus Nordic Rengøring Nordic Rengøring Delta Rengøring & Service 3

7 Allianceplus Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus Nordic Rengøring Elite Miljø Elite Miljø Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus Delta Rengøring & Service Nordic Rengøring Rationel Vinduespolering Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Elite Miljø Allianceplus Rationel Vinduespolering Delta Rengøring & Service Allianceplus Allianceplus Nordic Rengøring 4

8 Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus Nordic Rengøring Allianceplus Top-rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus 5

9 Danmark-Aalborg: Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling AALBORG KOMMUNE Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling 203/S Levering af et it-system på dagtilbud til børn indtil skolestart og dagtilbud til børn i skolealderen i perioden fra til med mulighed for forlængelse i 2* år. CPV: Uvdata A/S Lindholm Brygge 3, 2. sal, tv Nørre Sundby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

10 Danmark-Aalborg: Tjenester på miljøområdet REGION NORDJYLLAND Rammekontrakter vedrørende ressourcepersoner indenfor jordforureningsområdet (Region Nordjylland). 3 parallelle rammeaftaler indgået af Region Nordjylland vedrørende ressourcepersoner indenfor jordforureningsområdet. Gennemført som ét af 5 parallelle, separate udbud, der gennemførtes samtidigt af Danmarks 5 regioner med bistand fra Danske Regioner. De øvrige regioners udbud omhandler udover jordforureningsområdet også råstofområdet. CPV: , Grontmij A/S Granskoven Glostrup DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 8270 Højbjerg GEO Sødalsparken Brabrand

11 Danmark-Aalborg: Udstyr til laparoskopi REGION NORDJYLLAND Trocar, staples, clips og insuffleringskanyler. Kontrakt vedr. køb af trocar, staples, clips og insuffleringskanyler. CPV: MedCare Systems ApS Ørstedvej 23, Jels 6630 Rødding Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Applied Medical Automatikvej 2860 Søborg Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Applied Medical Automatikvej 2860 Søborg Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Johnson & Johnson

12 Bregnerødvej Birkerød Telefon: Fax: Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 københavn S Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: MedCore Danmark A/S Automatikvej, 3. sal 2860 Søborg Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Apgar Danmark A/S Ringager Brøndby Telefon: Fax: Mediplast A/S Valhøjs Alle Rødovre Telefon: Fax: Mediplast A/S Valhøjs Alle Rødovre Telefon: Fax:

13 Danmark-Aalborg: Udstyr til laparoskopi REGION NORDJYLLAND Trocar, staples, clips og insuffleringskanyler. Kontrakt vedr. køb af trocar, staples, clips og insuffleringskanyler. CPV: Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Telefon: Fax:

14 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU BMS-anlæg, udbudsområde S. Nærværende kontrakt omfatter et BMS-anlæg, som består i et fuldt integreret CTS- og IBI-anlæg, hvor der udføres en fælles brugerflade. CTS-anlægget udfører styring, regulering og driftsovervågning af alle de traditionelle tekniske anlæg, som typisk er placeret i teknikrum. (Eks. brugsvandsanlæg, varmeanlæg, ventilations- og udsugningsanlæg, køleanlæg, naturlig ventilation osv.) IBI-anlægget udfører styring og regulering af de funktioner, der skal udføres i lokaler og rum på etagerne. (Eks. tænd/sluk lys, regulering efter dagslys, radiatorer, ventilation VAV, solafskærmning og mørklægning osv.) Udover CTS- og IBI-anlæggene vil/skal det være muligt at integrere en lang række andre anlæg, af teknisk,administrativ karakter, med BMS-anlægget. AIA, ABA, ADK osv. udføres som selvstændige anlæg og rammeudbud. Men ved mulighed for øget funktionalitet og driftmæssige funktioner, kan/skal der ske integration mellem disse anlæg og BMS-anlægget. Rammekontrakten omhandler levering, installering og drift af BMS-anlæg på udbudsområde S (ca m2) med option på udbudsområderne S2, S3, S4, S5, S6 og Partikelcentret (i alt ca m2). Udbuddet omfatter en offentlig kontrakt på levering, installering og drift af BMS-anlæg på delprojekt akut udbudsområde S samt i medfør af de udbudte optioner, en rammeaftale på levering og installering og drift af BMS-anlæg på udbudsområderne S2-S6 og Partikelcentret. CPV: , dominus A/S Gavnøvej 2a 7400 Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 Danmark-Aarhus: Medicinske gasser REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU forsyningsanlæg for trykluft og vakuum (fornyet genudbud). Nærværende kontrakt omfatter etablering af forsyningsanlæg for: medicinsk trykluft, medicinsk vakuum, anæstesi-afkast, laboratorieteknisk trykluft og laboratorieteknisk vakuum. Forsyningsanlæggene etableres som fire centraler, der er placeret i hvert deres udbudsområde, S, S3, N2 og N5, og udgør det samlede forsyningsanlæg for DNU. Anlæggene leveres successivt i takt med udførelsen af de fire udbudsområder. Arbejdet omfatter levering, montering og idriftsætning af fuldt funktionsdygtigt forsyningsanlæg, inkl. alle nødvendige ydelser. Under en særskilt entreprise fremføres forsyninger til centralerne (el, vand, køl, ventilation etc.) ligesom distributionsanlægget udføres under særskilt entreprise. Baggrunden for DNU-projektet (Det Nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m² og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeri Forum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierende størrelser fra ca m2 til ca m2. CPV: 24500, , , , , Granzow A/S Ejby Industrivej Glostrup Telefon:

16 Danmark-Aars: Medicinsk udstyr VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (DK) Indkøb af genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Aftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, rollator, rollator terræn, elektrisk indstillelig plejeseng, vendelagen, toiletforhøjer, bædebænk/taburetter, bade- og toiletstol, bade- og toiletstol el, bade- og toiletstol hydraulisk, kørestol manuel aktiv krydsramme, kørestol hjælpemanøvret komfort, hjælpemotor ledsagerstyret og statisk luftpude til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. CPV: OneMed A/S P.O.Pedersens Vej Aarhus N Telefon: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. RIngvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

17 HMN A/S Midtager 22 Brøndby 2605 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: Etac A/S Egeskolvvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: Langhøj Live 2

18 Hasselager Centervej Viby J Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

19 Danmark-Ballerup: Charterflyvning DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: , Charterflyvning. Udlejning af fly med besætning.

20 Danmark-Ballerup: Lægemidler FORSVARETS MATERIELTJENESTE Lægemidler. Forsvaret (FSV) ønsker at indkøbe lægemidler ved at udbyde denne rammeaftale. Udbuddet omhandler indkøb, lagerhåndtering og distribution af lægemidler. CPV: Helsinge Apotek Østergade Helsinge

21 Danmark-Ballerup: Reparations- og vedligeholdelsestjenester FORSVARETS MATERIELTJENESTE CPV: Reparations- og vedligeholdelsestjenester. HMK Bilcon Hadsundsvej Aalborg

22 Danmark-Ballerup: Transporttjenester (ikke affaldstransport) DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: , , , , , , Transporttjenester (ikke affaldstransport). Vejtransport. Lufttransport. Transporttjenester ad vandvejen. Godsbehandling. Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport. Transportformidling.

23 Danmark-Birkerød: Kørebaneafmærkninger RUDERSDAL KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ, DRIFT Rammeaftale om kørebaneafmærkning. Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftaler om kørebaneafmærkninger med hver af de deltagende kommuner, således at hver kommune er ordregiver efter udbuddet. Rudersdal Kommune koordinerer udbuddet på de 7 kommuners vegne. Der afgives et samlet tilbud til de deltagende kommuner. CPV: Guide-Lines AS Østre Alle Skørping TYSKLAND

24 Danmark-Brøndby: Medicinske forbrugsmaterialer BRØNDBY KOMMUNE Kontakt vedr. levering af sygeplejeartikler. Udbuddet vedrører levering af sygeplejeartikler til Brøndby Kommune, herefter kaldet ordregiver. CPV: OneMed A/S 8200 Århus N

25 Danmark-Brøndby: Uddannelse og undervisning TUC A/S Tjenesteydelser, Region Hovedstaden. CPV: Scania Danmark A/S Industribuen Ishøj Telefon:

26 Danmark-Brøndby: Uddannelse og undervisning TUC A/S Tjenesteydelser, Region Hovedstaden (Bornholm). CPV: Oens Transport Uddannelser I/S Almegårdsvej Rønne Telefon:

27 Danmark-Brøndby: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser DANSKE SPIL A/S 203/S strategikonsulenter. Danske Spil har indgået en rammeaftale om strategikonsulentydelser. Aftalen gælder for hele Danske Spil koncernen, herunder Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S. Aftalen omhandler 3 hovedområder Foranalyse før selve strategiarbejdet Udarbejdelse af strategi Implementering og opfølgning på strategi. CPV: , , , PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab Strandvejen Hellerup PA Consulting Group Tuborg Boulevard Hellerup Deloitte Weidekampsgade København S Implement Consulting Group Slotsmarken Hørsholm

28 Danmark-Charlottenlund: Anlægsarbejde: fortove GENTOFTE KOMMUNE Rammeaftale for fortovsrenovering og nye cykelstier. Rammeaftale med entreprenørfirma til udførelse af fortovsrenovering og nye cykelstier i 204 og 205 med mulighed for udvidelse til 206 og 207. CPV: Barslund A/S Agernvej Kvistgård

29 Danmark-Esbjerg: Vejsalt ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af vejsalt til Esbjerg Kommune. Køb af vejsalt et hasteudbud. CPV: GC Rieber

30 Danmark-Fredericia: Analyse FREDERICIA KOMMUNE Levering af laboratorieanalyser. Udbuddet vedrører levering af laboratorieanalyser, fordelt på 6 analyse kategorier. Fredericia Kommune er tovholder vedr. udbud på laboratorieanalyser til medlemskommuner af KomUdbud samt 7 andre kommuner og en forsyningsvirksomhed. CPV: ALS Denmark a/s Bakkegårdsvej 406A 3050 Humlebæk ALS Denmark Bakkegårdsvej 406A 3050 Humlebæk ALcontrol AB Gunnekær Rødovre ALcontrol AB Gunnekær Rødovre Eurofins Miljø a/s Smedeskovvej Galten ALcontrol AB Gunnekær Rødovre

31 Danmark-Fredericia: Diverse tryksager FULLFILMENT KAMPAGNE Rammeaftale vedr. Fullfilment kampagne. Fullfilment Kampagne Print og Kuvertering heraf. CPV: StroedeRalton A/S Stamholmen Hvidovre Strålfors A/S Midtager Brøndby

32 Danmark-Fredericia: Formidling af boliger og kontorer FREDERICIA KOMMUNE Kontrakt på ejendomsadministration af almene boliger. Ejendomsadministration af Fredericia Kommunes almene boliger. CPV: Lejerbo

33 Danmark-Fredericia: Kontorartikler DONG ENERGY OIL & GAS A/S Rammeaftale for kontorartikler. Rammeaftale på kontorartikler. CPV: Staples Danmark ApS Bjergvangen 3060 Espergærde Internetadresse:

34 Danmark-Fredericia: Papirvarer og lign. DONG ENERGY OIL & GAS A/S Rammeaftale for papir. Rammeaftale for papir. CPV: Steples Danmark ApS Bjergvangen 3060 Espergærde Internetadresse:

35 Danmark-Fredericia: Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer RAMMEAFTALE VEDR. EVENTS Rammeaftale vedr. Events. Rammeaftale vedr. Events. CPV: , Eventually Magstræde 0A 204 København Nordic Event A/S Kirstens Walthers Vej Valby

36 Danmark-Frederiksberg: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutioner. Udbuddet omfatter en rammeaftale om en totalleverance af økologiske fødevarer til Frederiksberg Kommunes daginstitutioner. Rammeaftalen omfatter kommunens kommunale daginstitutioner samt de af de selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, som har valgt at tilslutte sig ordningen (i alt 32 institutioner jf. bilag 3). Daginstitutionerne har ved kontraktens indgåelse mellem ca børn. Der forventes et årligt forbrug på ca. 8 mio. DKK eksklusiv moms på køb af fødevarer til daginstitutionerne. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud. Rammekontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud. CPV: , , , , , , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

37 Danmark-Frederiksberg: Installation af el-ledninger og el-armaturer TEKNISK ERHVERVSSKOLE CENTER Udbud af el-arbejde på TEC. El-arbejde på TEC. CPV: Henrik J. Sørensen ApS Holmevej Smørum W. Johansen El ApS Rentemestervej København NV E. Kallesøe A/S Generatorvej 35 B 2730 Herlev

38 Danmark-Frederikshavn: Busser FREDERIKSHAVN KOMMUNE Køb af minibus til Bødkergården. Køb af minibus til Bødkergården. CPV: Uggerhøj A/S Søndergade Frederikshavn Internetadresse:

39 Danmark-Frederikshavn: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af miljøskibet HDMS Gunnar Thorson, jf. specifikation, gennemført i perioden til Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn i henhold til specifikation af miljøskibet Gunnar Thorson. Opgaven omfatter bl. a. dokning og bundsyn, klassefornyelsessyn (Class Renevwal Survey), ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering samt generelle eftersyns, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter, herunder de- og påmontering af ror samt træk af aksel. Skibets hoveddata (stålskib): Længde overalt: 55,60 m. Længde p. p.: 48,00 m. Bredde MLD: 2,30 m. Bredde maks.: 2,50 m. Sidehøjde. dæk: 5,9/6,3 m. Sidehøjde 2. dæk: 3,9 m. Dybgang: 3,86 m. Deplacement: Ca. 660 t. Skibet er til rådighed i perioden til for gennemførelse af hovedeftersynet. CPV: , Søby Værft A/S Dokvej Søby, Ærø Telefon:

40 Danmark-Frederikshavn: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af støtteskibet HDMS ABSALON, jf. specifikation, gennemført i perioden til Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn, i henhold til specifikation, af støtteskibet HDMS Absalon; 2. Opgaven omfatter bl. a. dokning og bundsyn, opstart af klassefornyelsessyn (Class Reneval Survey), udvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering, samt generelle eftersyns, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter; 3. Skibets hoveddata (stålskib): Længde overalt: 37,6 m; Længde p. p.: 25,0 m; Bredde maks: 9,5 m; Dybgang underkant skrog: 5,3 m; Dybgang underkant sonar: 6,3 m; Dybgang underkant propeller: 6,0 m; Deplacement v. 5,3 m: t. 4. Følgende skal iagttages ved dokning: Ingen understøtning i sonar området (fra sp. 54 til sp. 7); Underkant af sonardome er.02 mm. under baseline (BL); Minimum 7,2 m. fri plads agten for sp. 0 og 200 mm under BL for træk af aksler skal tilsikres; Maks. Udstrækning af stabilisatorvinger 975 m. fra centerlinie; Skibet er til rådighed I perioden til CPV: ,

41 Danmark-Frederikshavn: Virksomhed, der udøves af medicinsk personale FREDERIKSHAVN KOMMUNE Levering af sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser. CPV: , , CareLink A/S Rosenkrantzgade 23, 4. sal 8000 Aarhus C Internetadresse: Sygeplejerskernes Vikarbureau A/S Klostergade 56 B 8000 C Aarhus Internetadresse: ActivCare A/S Valby Langgade 7B 2500 Valby Internetadresse:

42 Danmark-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING I/S Vestforbrænding, revision A6-204, Kedelanlæg, Nye membranpaneler med metallisk korrosionsbeskyttelse. Arbejderne består i udskiftning af ca. 280 m² membranpaneler i kedlens. træk (loft, sidevægge og forvæg) over den eksisterende Inconel 625 belægning, med nye membranvægge med metallisk korrosionsbestandig belægning, f.eks. Inconel 625. CPV: , Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø Telefon: Internetadresse:

43 Danmark-Haderslev: Bank- og investeringstjenesteydelser HAB AFD. 27, 2. ETAPE EU-udbud af byggelån/realkreditlån HAB, renovering/nybygning af afdeling etape. Afdeling 27, 2. etape, blok 4, 5, 6 og 7 renoveres/nybygges. Der foretages nedrivninger af dele af bebyggelsen, og samtidig nybygges lejligheder på tagetagen. Samlet set reduceres antallet af boliger. Der er tidligere igangsat. etape. Tjensteydelsen består af: Byggelån på DKK. Støttet lån på DKK (renovering). Ustøttet lån på DKK (renovering). Realkreditlån på DKK (nybyggeri). Hertil kommer kapitaktilførsel på DKK. CPV: Nykredit Bank/Nykredit Realkredit Kalvebodbrygge København V Mailadresse: Telefon:

44 Danmark-Haderslev: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support PROVAS HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S It-forbrugsafregningssystem (FAS) Provas. It-afregningssystem til Forbrugsafregning for forsyningsområderne vand- og spildevand, affald og tømningsordning. CPV: KMD A/S Lauttrupparken Ballerup

45 Danmark-Herlev: Gasformige brændselsstoffer HERLEV KOMMUNE Naturgas på flexpris børs med biogascertifikater. Naturgas på flexpris børs med biogascertifikater efter frivillig bekendtgørelse 204/S med tilhørende supplerende oplysninger. CPV: HMN Gashandel Gladsaxe Ringvej 2860 Gladsaxe Internetadresse: gassalg.dk

46 Danmark-Hillerød: Kirurgiske implantater REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI, INDKØB Brystimplantater. Køb af brystimplantater, fordelt på 3 delaftaler. : Permanente brystimplantater. 2: Temporære brystekspander. 3: Sizer. CPV: Noscomed Medical Supply A/S Noscomed Medical Supply A/S Noscomed Medical Supply A/S

47 Danmark-Hillerød: Ost REGION HOVEDSTADEN, KONCERNINDKØB Ost. Ca kg ost. Den angivne mængde er årligt forbrug. CPV: BC Catering A/S Langebjerg Roskilde

48 Danmark-Hillerød: Tømrer- og snedkerarbejde REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Snedker- og tømrerarbejde i forbindelse med reparation og vedligeholdelse på regionens hospitaler og institutioner. Nærværende kontrakt vedrører 3-årige parallelle rammeaftaler med flere aktører om snedker- og tømrerarbejde på regionens hospitaler og institutioner i forbindelse med vedligehold og reparation. CPV: Skou Gruppen A/S Kærvej Hørsholm Telefon: HHM A/S Bragesvej Hillerød Telefon: HRH Albertslund A/S Hersedøster Skolevej Albertslund Telefon:

49 Danmark-Holbæk: Transport af affald HOLBÆK AFFALD A/S Transport af affald fra genbrugspladser for Holbæk Affald A/S Overordnet omfatter opgaven transport af affald mellem genbrugspladser og fra genbrugspladser til modtageanlæg samt returkørsel med tomt materiel. Opgaven består endvidere i mindre grad i flytning og håndtering af containere indenfor en genbrugsplads' område eller mellem genbrugspladser. CPV: Axel Hansen Transport A/S Sophienlundsvej Holbæk

50 Danmark-København: Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner BANE Anlæg af dobbeltspor Sønderjylland (Vamdrup-Vojens). Folketinget har besluttet at anlægge dobbeltspor på strækningen mellem Vamdrup-Vojens i Sønderjylland, og dermed understøtte den langsigtede udvikling af gods på jernbanen. Fuld udbygning til dobbeltspor vil medvirke til at sikre den nødvendige kapacitet for et stigende antal godstog i perioden frem til åbning af den faste forbindelse over Femern Bælt. Anlægget af dobbeltsporet omfatter udbygning af strækningen fra til 2 spor samt opgradering af hastigheden, således at der hele vejen mellem de 2 stationer kan køres 60 km/t. På de 2 stationer Vamdrup og Vojens fastholdes den nuværende hastighed på 20 km/t, ligesom der ikke sker ombygning af perronanlæg mv. Det nye spor placeres langs den eksisterende enkeltsporede jernbane. Projektet omfatter desuden udskiftning bro, udførelse af faunapassager, renovering/forstærkning eksisterende broer, samt yderligere renoveringsarbejder på 3-4 broer. Anlægsperioden er ca. 2 år. Spærringsmønstret omfatter en række fastlagte dag- og natspærringer samt længerevarende spærringer, og der er tidsmæssige bindinger i forhold til anlægstekniske ibrugtagninger inden for primært sikrings- og kørestrømsteknik. Dobbeltsporet er planlagt til at åbne i anden halvdel efteråret 205. CPV: , , 45222, , , , , , , M. J. Eriksson A/S Gl. Køge Landevej Brøndby Strand

51 Danmark-København: Arkitektrådgivning FOLKETINGET Anker Heegaards Gade 3-5, 572 København V totalrådgivning. Folketinget ønsker totalrådgivning i forbindelse med etablering af ca lejligheder i en ejendom beliggende Anker Heegaards Gade 3-7, 572 København V. Ejendommen har tidligere været brugt til kontorer. Ejendommen skal udmatrikuleres i 2 ejendomme. De to ejendomme skal adskilles af en brandmur fra kælder til tag. Folketinget overtager den ene del af ejendommen, som skal bruges til medlemsboliger for folketingsmedlemmer. Lejlighederne skal stå klar til indflytning i november 205. Folketingets del af ejendommen har et samlet areal på ca m2 i fem etager ekskl. kælder og tagetage. Lejlighederne vil bestå af 2-værelses lejligheder på ca m2. Totalrådgiveren skal levere arkitekt- og ingeniørrådgivning fra og med programfasen til og med aflevering af færdigt byggeri, ibrugtagning og års eftersyn, herunder også entrepriseudbud i hovedentreprise, byggeledelse og fagtilsyn. CPV: , , 73000, Sweco Architects Bygmestervej København NV

52 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGFORENINGEN AAB, AFD Boligforening AAB, afdeling 60+6, Udbud af total badeværelsesrenovering, udskiftning af tagbelægning, renovering facader og gårdarealer samt ombygn. af 2 korridorlejemål til 7 handicapboliger.. Udbuddet omfatter: a. AAB afd. 6 :Byggeskader, miljøforbedringer: Opretning og omlægningen af brugsvandsinstallationen i 73 stk. badeværelser samt overflademodernisering; Opretning af betonkonstruktioner ved tætning af dæk over P-kælder; Miljøarbejder i gårdarealet, indeholdende opgradering så lege- og opholdsarealer lever op til nutidig standard, renovering af eksisterende træværk samt maling. Belysning og adgangskontrol ved alle indgange, porte samt hoveddøre. b. Opretnings og moderniseringsarbejder: Tætning af fuger i facaderne generelt; Maling af vinduer og døre; Udskiftning af tagbeklædning og opgradering af eksisterende tagisolering; Omlægning af eksisterende. Varmesystem; Udskiftning af afløbsinstallationerne; Udskiftning af ventilation. c. AAB afd. 60:Byggeskader, miljøforbedringer og tilgængelighed: Opretning og omlægningen af brugsvandsinstallationen i 43 stk. badeværelser samt overflademodernisering af 67 stk. badeværelser; Tilgængelighed ved ombygningen af 2 stk. et-værelses korridorlejemål til 7 stk. to-værelses handicapboliger; Opretning af betonkonstruktioner ved dæk over P-kælder samt betonreparation af TT-bjælkeender og reparation af membran over P-kælder; Miljøarbejder i gårdarealet, indeholdende renovering af eksisterende træværk samt maling. Belysning og adgangskontrol ved alle indgange, porte samt hoveddøre. d. Opretnings og moderniseringsarbejder: Tætning af fuger i facaderne generelt; Maling af vinduer og døre; Udskiftning af tagbeklædning og opgradering af eksisterende tagisolering; Omlægning af eksisterende. Varmesystem; Udskiftning af afløbsinstallationerne; Udskiftning af ventilation; 2. Der er tale om 2 økonomisk selvstændige afdelinger, med 2 entreprisen som udføres samlet. CPV: Enemærke & Petersen A/S Ole Hansens Vej 400 Ringsted Mailadresse: Telefon: Internetadresse: eogp.dk

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Indkøb af endoskopisk udstyr til Region Syddanmark.

Indkøb af endoskopisk udstyr til Region Syddanmark. Indkøb af endoskopisk udstyr til Region Syddanmark. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42164133.aspx Ekstern udbuds ID 402649-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Bekendtgørelse

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser.

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/37216550.aspx Ekstern udbuds ID 11918-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

E-gates (Self Boarding Gates).

E-gates (Self Boarding Gates). E-gates (Self Boarding Gates). Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39098263.aspx Ekstern udbuds ID 93982-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:12141-2012:text:da:html -Egtved: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 8-012141 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi

Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi Danmark- Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 17 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:487352-2017:text:da:html Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg.

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/27733865.aspx Ekstern udbuds ID 402600-2011 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Gymnasium Gadehaveskolen Handelsskole VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Høje Taastrup Station Danske Bank Ca. 11.500 kvm boligbyggeret City 2 Copenhagen Designer Outlet Ca. 14.300 kvm kontorbyggeret

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm.

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/32474786.aspx Ekstern udbuds ID 389496-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat Certifikat nummer: 168043-2014-AE-DEN-DANAK Første certificering: 29, oktober, 1999 Gyldighedsperiode: 12, december, 2016-29, oktober, 2017 Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos Rørvang 3, DK-2620,

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Side 1 af 6 Aarhus, 22.8.2013 Sag nr.: F2-31-00 Initialer: HNL Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Notat Vedr. : Godkendelse af bevilling

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre.

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44489618.aspx Ekstern udbuds ID 303854-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere