Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: Jes P. Jessen A/S Gasværksvej Aabenraa Telefon:

2 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. stk. CO2 regulator. stk. UPD. 4 stk. videokoloskoper. Jf. anbefaling i de nationale retningslinjer for kolorektal cancer screening, er der behov for 3D-visualing af koloskopernes indføringsslange ved koloskopi. Kun den oprindelige leverandør kan levere denne teknologi som en integreret del af koloskoperne. Indkøb af UPD og UPD-koloskoper fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. Flere afdelinger på Regionens sygehuse anvender NICE-klassifikationen til karakterisering af neoplastiske læsioner i tyk- og endetarm, hvilket forudsætter brugen af Narrow Band Imaging (NBI) lys. Kun den oprindelige leverandør kan levere endoskoper samt videosystemer som er kompatibel med denne NBI-teknologi. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup Telefon:

3 Danmark-Aalborg: Kolposkop REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. stk. laparaskopisøjle med ekstra HD-skærm på separat trolley. Systemet inkl. kamera skal være fuld integrerbar med AIDA compact NEO advanced og IMAGE. Systemet skal indeholde Professional Image Enhancement System, med mulighed for at belyse vævet på forskellig vis Spectra Clara og Chroma enkeltstående eller i kombination med hinanden. stk. 3D-funktion til AIDA-system. Systemet skal kunne integreres i eksisterende OR NEO-system. Indkøb af udstyr fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: Karl Storz Endoskopi Danmark A/S Skovlytoften Holte Telefon:

4 Danmark-Aalborg: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer AALBORG KOMMUNE, MILJØ- OG ENERGIFORVALTNINGEN, AK INDKØB Vinduespolering. Vinduespolering af kommunale institutioner/afdelinger. CPV: , Allianceplus Allianceplus Nordic Rengøring Allianceplus Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus Allianceplus Nordic Rengøring Elite Miljø Palle Rye Vinduespolering Delta Rengøring & Service Delta Rengøring & Service Top-rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring

5 Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic rengøring Palle Rye Vinduespolering Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Delta Rengøring & Service Top-rengøring ISS Allianceplus Elite Miljø ISS Facility Services A/S Allianceplus Nordic Rengøring Elite Miljø ISS Facility Services A/S ISS Facility Services A/S ISS Facility Services A/S Nordic Rengøring 2

6 Allianceplus Palle Rye Vinduespolering Nordic Rengøring Elite Miljø Top-rengøring Nordic Rengøring Delta Rengøring & Service Mordic Rengøring Top-rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Elite Miljø Elite Miljø Allianceplus Delta Rengøring & Service Delta Rengøring & Service Nordic Rengøring Allianceplus Rationel Vinduespolering Allianceplus Nordic Rengøring Nordic Rengøring Delta Rengøring & Service 3

7 Allianceplus Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus Nordic Rengøring Elite Miljø Elite Miljø Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus Delta Rengøring & Service Nordic Rengøring Rationel Vinduespolering Nordic Rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Elite Miljø Allianceplus Rationel Vinduespolering Delta Rengøring & Service Allianceplus Allianceplus Nordic Rengøring 4

8 Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus Nordic Rengøring Allianceplus Top-rengøring Nordic Rengøring Nordic Rengøring Allianceplus 5

9 Danmark-Aalborg: Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling AALBORG KOMMUNE Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling 203/S Levering af et it-system på dagtilbud til børn indtil skolestart og dagtilbud til børn i skolealderen i perioden fra til med mulighed for forlængelse i 2* år. CPV: Uvdata A/S Lindholm Brygge 3, 2. sal, tv Nørre Sundby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

10 Danmark-Aalborg: Tjenester på miljøområdet REGION NORDJYLLAND Rammekontrakter vedrørende ressourcepersoner indenfor jordforureningsområdet (Region Nordjylland). 3 parallelle rammeaftaler indgået af Region Nordjylland vedrørende ressourcepersoner indenfor jordforureningsområdet. Gennemført som ét af 5 parallelle, separate udbud, der gennemførtes samtidigt af Danmarks 5 regioner med bistand fra Danske Regioner. De øvrige regioners udbud omhandler udover jordforureningsområdet også råstofområdet. CPV: , Grontmij A/S Granskoven Glostrup DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 8270 Højbjerg GEO Sødalsparken Brabrand

11 Danmark-Aalborg: Udstyr til laparoskopi REGION NORDJYLLAND Trocar, staples, clips og insuffleringskanyler. Kontrakt vedr. køb af trocar, staples, clips og insuffleringskanyler. CPV: MedCare Systems ApS Ørstedvej 23, Jels 6630 Rødding Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Applied Medical Automatikvej 2860 Søborg Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Applied Medical Automatikvej 2860 Søborg Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Johnson & Johnson

12 Bregnerødvej Birkerød Telefon: Fax: Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 københavn S Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: MedCore Danmark A/S Automatikvej, 3. sal 2860 Søborg Telefon: Fax: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Fax: Apgar Danmark A/S Ringager Brøndby Telefon: Fax: Mediplast A/S Valhøjs Alle Rødovre Telefon: Fax: Mediplast A/S Valhøjs Alle Rødovre Telefon: Fax:

13 Danmark-Aalborg: Udstyr til laparoskopi REGION NORDJYLLAND Trocar, staples, clips og insuffleringskanyler. Kontrakt vedr. køb af trocar, staples, clips og insuffleringskanyler. CPV: Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Telefon: Fax:

14 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU BMS-anlæg, udbudsområde S. Nærværende kontrakt omfatter et BMS-anlæg, som består i et fuldt integreret CTS- og IBI-anlæg, hvor der udføres en fælles brugerflade. CTS-anlægget udfører styring, regulering og driftsovervågning af alle de traditionelle tekniske anlæg, som typisk er placeret i teknikrum. (Eks. brugsvandsanlæg, varmeanlæg, ventilations- og udsugningsanlæg, køleanlæg, naturlig ventilation osv.) IBI-anlægget udfører styring og regulering af de funktioner, der skal udføres i lokaler og rum på etagerne. (Eks. tænd/sluk lys, regulering efter dagslys, radiatorer, ventilation VAV, solafskærmning og mørklægning osv.) Udover CTS- og IBI-anlæggene vil/skal det være muligt at integrere en lang række andre anlæg, af teknisk,administrativ karakter, med BMS-anlægget. AIA, ABA, ADK osv. udføres som selvstændige anlæg og rammeudbud. Men ved mulighed for øget funktionalitet og driftmæssige funktioner, kan/skal der ske integration mellem disse anlæg og BMS-anlægget. Rammekontrakten omhandler levering, installering og drift af BMS-anlæg på udbudsområde S (ca m2) med option på udbudsområderne S2, S3, S4, S5, S6 og Partikelcentret (i alt ca m2). Udbuddet omfatter en offentlig kontrakt på levering, installering og drift af BMS-anlæg på delprojekt akut udbudsområde S samt i medfør af de udbudte optioner, en rammeaftale på levering og installering og drift af BMS-anlæg på udbudsområderne S2-S6 og Partikelcentret. CPV: , dominus A/S Gavnøvej 2a 7400 Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 Danmark-Aarhus: Medicinske gasser REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU forsyningsanlæg for trykluft og vakuum (fornyet genudbud). Nærværende kontrakt omfatter etablering af forsyningsanlæg for: medicinsk trykluft, medicinsk vakuum, anæstesi-afkast, laboratorieteknisk trykluft og laboratorieteknisk vakuum. Forsyningsanlæggene etableres som fire centraler, der er placeret i hvert deres udbudsområde, S, S3, N2 og N5, og udgør det samlede forsyningsanlæg for DNU. Anlæggene leveres successivt i takt med udførelsen af de fire udbudsområder. Arbejdet omfatter levering, montering og idriftsætning af fuldt funktionsdygtigt forsyningsanlæg, inkl. alle nødvendige ydelser. Under en særskilt entreprise fremføres forsyninger til centralerne (el, vand, køl, ventilation etc.) ligesom distributionsanlægget udføres under særskilt entreprise. Baggrunden for DNU-projektet (Det Nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m² og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeri Forum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierende størrelser fra ca m2 til ca m2. CPV: 24500, , , , , Granzow A/S Ejby Industrivej Glostrup Telefon:

16 Danmark-Aars: Medicinsk udstyr VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (DK) Indkøb af genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Aftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, rollator, rollator terræn, elektrisk indstillelig plejeseng, vendelagen, toiletforhøjer, bædebænk/taburetter, bade- og toiletstol, bade- og toiletstol el, bade- og toiletstol hydraulisk, kørestol manuel aktiv krydsramme, kørestol hjælpemanøvret komfort, hjælpemotor ledsagerstyret og statisk luftpude til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. CPV: OneMed A/S P.O.Pedersens Vej Aarhus N Telefon: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. RIngvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

17 HMN A/S Midtager 22 Brøndby 2605 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: Etac A/S Egeskolvvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: InvaCare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax: Langhøj Live 2

18 Hasselager Centervej Viby J Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

19 Danmark-Ballerup: Charterflyvning DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: , Charterflyvning. Udlejning af fly med besætning.

20 Danmark-Ballerup: Lægemidler FORSVARETS MATERIELTJENESTE Lægemidler. Forsvaret (FSV) ønsker at indkøbe lægemidler ved at udbyde denne rammeaftale. Udbuddet omhandler indkøb, lagerhåndtering og distribution af lægemidler. CPV: Helsinge Apotek Østergade Helsinge

21 Danmark-Ballerup: Reparations- og vedligeholdelsestjenester FORSVARETS MATERIELTJENESTE CPV: Reparations- og vedligeholdelsestjenester. HMK Bilcon Hadsundsvej Aalborg

22 Danmark-Ballerup: Transporttjenester (ikke affaldstransport) DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: , , , , , , Transporttjenester (ikke affaldstransport). Vejtransport. Lufttransport. Transporttjenester ad vandvejen. Godsbehandling. Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport. Transportformidling.

23 Danmark-Birkerød: Kørebaneafmærkninger RUDERSDAL KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ, DRIFT Rammeaftale om kørebaneafmærkning. Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftaler om kørebaneafmærkninger med hver af de deltagende kommuner, således at hver kommune er ordregiver efter udbuddet. Rudersdal Kommune koordinerer udbuddet på de 7 kommuners vegne. Der afgives et samlet tilbud til de deltagende kommuner. CPV: Guide-Lines AS Østre Alle Skørping TYSKLAND

24 Danmark-Brøndby: Medicinske forbrugsmaterialer BRØNDBY KOMMUNE Kontakt vedr. levering af sygeplejeartikler. Udbuddet vedrører levering af sygeplejeartikler til Brøndby Kommune, herefter kaldet ordregiver. CPV: OneMed A/S 8200 Århus N

25 Danmark-Brøndby: Uddannelse og undervisning TUC A/S Tjenesteydelser, Region Hovedstaden. CPV: Scania Danmark A/S Industribuen Ishøj Telefon:

26 Danmark-Brøndby: Uddannelse og undervisning TUC A/S Tjenesteydelser, Region Hovedstaden (Bornholm). CPV: Oens Transport Uddannelser I/S Almegårdsvej Rønne Telefon:

27 Danmark-Brøndby: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser DANSKE SPIL A/S 203/S strategikonsulenter. Danske Spil har indgået en rammeaftale om strategikonsulentydelser. Aftalen gælder for hele Danske Spil koncernen, herunder Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S. Aftalen omhandler 3 hovedområder Foranalyse før selve strategiarbejdet Udarbejdelse af strategi Implementering og opfølgning på strategi. CPV: , , , PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab Strandvejen Hellerup PA Consulting Group Tuborg Boulevard Hellerup Deloitte Weidekampsgade København S Implement Consulting Group Slotsmarken Hørsholm

28 Danmark-Charlottenlund: Anlægsarbejde: fortove GENTOFTE KOMMUNE Rammeaftale for fortovsrenovering og nye cykelstier. Rammeaftale med entreprenørfirma til udførelse af fortovsrenovering og nye cykelstier i 204 og 205 med mulighed for udvidelse til 206 og 207. CPV: Barslund A/S Agernvej Kvistgård

29 Danmark-Esbjerg: Vejsalt ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af vejsalt til Esbjerg Kommune. Køb af vejsalt et hasteudbud. CPV: GC Rieber

30 Danmark-Fredericia: Analyse FREDERICIA KOMMUNE Levering af laboratorieanalyser. Udbuddet vedrører levering af laboratorieanalyser, fordelt på 6 analyse kategorier. Fredericia Kommune er tovholder vedr. udbud på laboratorieanalyser til medlemskommuner af KomUdbud samt 7 andre kommuner og en forsyningsvirksomhed. CPV: ALS Denmark a/s Bakkegårdsvej 406A 3050 Humlebæk ALS Denmark Bakkegårdsvej 406A 3050 Humlebæk ALcontrol AB Gunnekær Rødovre ALcontrol AB Gunnekær Rødovre Eurofins Miljø a/s Smedeskovvej Galten ALcontrol AB Gunnekær Rødovre

31 Danmark-Fredericia: Diverse tryksager FULLFILMENT KAMPAGNE Rammeaftale vedr. Fullfilment kampagne. Fullfilment Kampagne Print og Kuvertering heraf. CPV: StroedeRalton A/S Stamholmen Hvidovre Strålfors A/S Midtager Brøndby

32 Danmark-Fredericia: Formidling af boliger og kontorer FREDERICIA KOMMUNE Kontrakt på ejendomsadministration af almene boliger. Ejendomsadministration af Fredericia Kommunes almene boliger. CPV: Lejerbo

33 Danmark-Fredericia: Kontorartikler DONG ENERGY OIL & GAS A/S Rammeaftale for kontorartikler. Rammeaftale på kontorartikler. CPV: Staples Danmark ApS Bjergvangen 3060 Espergærde Internetadresse:

34 Danmark-Fredericia: Papirvarer og lign. DONG ENERGY OIL & GAS A/S Rammeaftale for papir. Rammeaftale for papir. CPV: Steples Danmark ApS Bjergvangen 3060 Espergærde Internetadresse:

35 Danmark-Fredericia: Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer RAMMEAFTALE VEDR. EVENTS Rammeaftale vedr. Events. Rammeaftale vedr. Events. CPV: , Eventually Magstræde 0A 204 København Nordic Event A/S Kirstens Walthers Vej Valby

36 Danmark-Frederiksberg: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutioner. Udbuddet omfatter en rammeaftale om en totalleverance af økologiske fødevarer til Frederiksberg Kommunes daginstitutioner. Rammeaftalen omfatter kommunens kommunale daginstitutioner samt de af de selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, som har valgt at tilslutte sig ordningen (i alt 32 institutioner jf. bilag 3). Daginstitutionerne har ved kontraktens indgåelse mellem ca børn. Der forventes et årligt forbrug på ca. 8 mio. DKK eksklusiv moms på køb af fødevarer til daginstitutionerne. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud. Rammekontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud. CPV: , , , , , , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

37 Danmark-Frederiksberg: Installation af el-ledninger og el-armaturer TEKNISK ERHVERVSSKOLE CENTER Udbud af el-arbejde på TEC. El-arbejde på TEC. CPV: Henrik J. Sørensen ApS Holmevej Smørum W. Johansen El ApS Rentemestervej København NV E. Kallesøe A/S Generatorvej 35 B 2730 Herlev

38 Danmark-Frederikshavn: Busser FREDERIKSHAVN KOMMUNE Køb af minibus til Bødkergården. Køb af minibus til Bødkergården. CPV: Uggerhøj A/S Søndergade Frederikshavn Internetadresse:

39 Danmark-Frederikshavn: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af miljøskibet HDMS Gunnar Thorson, jf. specifikation, gennemført i perioden til Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn i henhold til specifikation af miljøskibet Gunnar Thorson. Opgaven omfatter bl. a. dokning og bundsyn, klassefornyelsessyn (Class Renevwal Survey), ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering samt generelle eftersyns, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter, herunder de- og påmontering af ror samt træk af aksel. Skibets hoveddata (stålskib): Længde overalt: 55,60 m. Længde p. p.: 48,00 m. Bredde MLD: 2,30 m. Bredde maks.: 2,50 m. Sidehøjde. dæk: 5,9/6,3 m. Sidehøjde 2. dæk: 3,9 m. Dybgang: 3,86 m. Deplacement: Ca. 660 t. Skibet er til rådighed i perioden til for gennemførelse af hovedeftersynet. CPV: , Søby Værft A/S Dokvej Søby, Ærø Telefon:

40 Danmark-Frederikshavn: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af støtteskibet HDMS ABSALON, jf. specifikation, gennemført i perioden til Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn, i henhold til specifikation, af støtteskibet HDMS Absalon; 2. Opgaven omfatter bl. a. dokning og bundsyn, opstart af klassefornyelsessyn (Class Reneval Survey), udvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering, samt generelle eftersyns, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter; 3. Skibets hoveddata (stålskib): Længde overalt: 37,6 m; Længde p. p.: 25,0 m; Bredde maks: 9,5 m; Dybgang underkant skrog: 5,3 m; Dybgang underkant sonar: 6,3 m; Dybgang underkant propeller: 6,0 m; Deplacement v. 5,3 m: t. 4. Følgende skal iagttages ved dokning: Ingen understøtning i sonar området (fra sp. 54 til sp. 7); Underkant af sonardome er.02 mm. under baseline (BL); Minimum 7,2 m. fri plads agten for sp. 0 og 200 mm under BL for træk af aksler skal tilsikres; Maks. Udstrækning af stabilisatorvinger 975 m. fra centerlinie; Skibet er til rådighed I perioden til CPV: ,

41 Danmark-Frederikshavn: Virksomhed, der udøves af medicinsk personale FREDERIKSHAVN KOMMUNE Levering af sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser. CPV: , , CareLink A/S Rosenkrantzgade 23, 4. sal 8000 Aarhus C Internetadresse: Sygeplejerskernes Vikarbureau A/S Klostergade 56 B 8000 C Aarhus Internetadresse: ActivCare A/S Valby Langgade 7B 2500 Valby Internetadresse:

42 Danmark-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING I/S Vestforbrænding, revision A6-204, Kedelanlæg, Nye membranpaneler med metallisk korrosionsbeskyttelse. Arbejderne består i udskiftning af ca. 280 m² membranpaneler i kedlens. træk (loft, sidevægge og forvæg) over den eksisterende Inconel 625 belægning, med nye membranvægge med metallisk korrosionsbestandig belægning, f.eks. Inconel 625. CPV: , Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø Telefon: Internetadresse:

43 Danmark-Haderslev: Bank- og investeringstjenesteydelser HAB AFD. 27, 2. ETAPE EU-udbud af byggelån/realkreditlån HAB, renovering/nybygning af afdeling etape. Afdeling 27, 2. etape, blok 4, 5, 6 og 7 renoveres/nybygges. Der foretages nedrivninger af dele af bebyggelsen, og samtidig nybygges lejligheder på tagetagen. Samlet set reduceres antallet af boliger. Der er tidligere igangsat. etape. Tjensteydelsen består af: Byggelån på DKK. Støttet lån på DKK (renovering). Ustøttet lån på DKK (renovering). Realkreditlån på DKK (nybyggeri). Hertil kommer kapitaktilførsel på DKK. CPV: Nykredit Bank/Nykredit Realkredit Kalvebodbrygge København V Mailadresse: Telefon:

44 Danmark-Haderslev: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support PROVAS HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S It-forbrugsafregningssystem (FAS) Provas. It-afregningssystem til Forbrugsafregning for forsyningsområderne vand- og spildevand, affald og tømningsordning. CPV: KMD A/S Lauttrupparken Ballerup

45 Danmark-Herlev: Gasformige brændselsstoffer HERLEV KOMMUNE Naturgas på flexpris børs med biogascertifikater. Naturgas på flexpris børs med biogascertifikater efter frivillig bekendtgørelse 204/S med tilhørende supplerende oplysninger. CPV: HMN Gashandel Gladsaxe Ringvej 2860 Gladsaxe Internetadresse: gassalg.dk

46 Danmark-Hillerød: Kirurgiske implantater REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI, INDKØB Brystimplantater. Køb af brystimplantater, fordelt på 3 delaftaler. : Permanente brystimplantater. 2: Temporære brystekspander. 3: Sizer. CPV: Noscomed Medical Supply A/S Noscomed Medical Supply A/S Noscomed Medical Supply A/S

47 Danmark-Hillerød: Ost REGION HOVEDSTADEN, KONCERNINDKØB Ost. Ca kg ost. Den angivne mængde er årligt forbrug. CPV: BC Catering A/S Langebjerg Roskilde

48 Danmark-Hillerød: Tømrer- og snedkerarbejde REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Snedker- og tømrerarbejde i forbindelse med reparation og vedligeholdelse på regionens hospitaler og institutioner. Nærværende kontrakt vedrører 3-årige parallelle rammeaftaler med flere aktører om snedker- og tømrerarbejde på regionens hospitaler og institutioner i forbindelse med vedligehold og reparation. CPV: Skou Gruppen A/S Kærvej Hørsholm Telefon: HHM A/S Bragesvej Hillerød Telefon: HRH Albertslund A/S Hersedøster Skolevej Albertslund Telefon:

49 Danmark-Holbæk: Transport af affald HOLBÆK AFFALD A/S Transport af affald fra genbrugspladser for Holbæk Affald A/S Overordnet omfatter opgaven transport af affald mellem genbrugspladser og fra genbrugspladser til modtageanlæg samt returkørsel med tomt materiel. Opgaven består endvidere i mindre grad i flytning og håndtering af containere indenfor en genbrugsplads' område eller mellem genbrugspladser. CPV: Axel Hansen Transport A/S Sophienlundsvej Holbæk

50 Danmark-København: Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner BANE Anlæg af dobbeltspor Sønderjylland (Vamdrup-Vojens). Folketinget har besluttet at anlægge dobbeltspor på strækningen mellem Vamdrup-Vojens i Sønderjylland, og dermed understøtte den langsigtede udvikling af gods på jernbanen. Fuld udbygning til dobbeltspor vil medvirke til at sikre den nødvendige kapacitet for et stigende antal godstog i perioden frem til åbning af den faste forbindelse over Femern Bælt. Anlægget af dobbeltsporet omfatter udbygning af strækningen fra til 2 spor samt opgradering af hastigheden, således at der hele vejen mellem de 2 stationer kan køres 60 km/t. På de 2 stationer Vamdrup og Vojens fastholdes den nuværende hastighed på 20 km/t, ligesom der ikke sker ombygning af perronanlæg mv. Det nye spor placeres langs den eksisterende enkeltsporede jernbane. Projektet omfatter desuden udskiftning bro, udførelse af faunapassager, renovering/forstærkning eksisterende broer, samt yderligere renoveringsarbejder på 3-4 broer. Anlægsperioden er ca. 2 år. Spærringsmønstret omfatter en række fastlagte dag- og natspærringer samt længerevarende spærringer, og der er tidsmæssige bindinger i forhold til anlægstekniske ibrugtagninger inden for primært sikrings- og kørestrømsteknik. Dobbeltsporet er planlagt til at åbne i anden halvdel efteråret 205. CPV: , , 45222, , , , , , , M. J. Eriksson A/S Gl. Køge Landevej Brøndby Strand

51 Danmark-København: Arkitektrådgivning FOLKETINGET Anker Heegaards Gade 3-5, 572 København V totalrådgivning. Folketinget ønsker totalrådgivning i forbindelse med etablering af ca lejligheder i en ejendom beliggende Anker Heegaards Gade 3-7, 572 København V. Ejendommen har tidligere været brugt til kontorer. Ejendommen skal udmatrikuleres i 2 ejendomme. De to ejendomme skal adskilles af en brandmur fra kælder til tag. Folketinget overtager den ene del af ejendommen, som skal bruges til medlemsboliger for folketingsmedlemmer. Lejlighederne skal stå klar til indflytning i november 205. Folketingets del af ejendommen har et samlet areal på ca m2 i fem etager ekskl. kælder og tagetage. Lejlighederne vil bestå af 2-værelses lejligheder på ca m2. Totalrådgiveren skal levere arkitekt- og ingeniørrådgivning fra og med programfasen til og med aflevering af færdigt byggeri, ibrugtagning og års eftersyn, herunder også entrepriseudbud i hovedentreprise, byggeledelse og fagtilsyn. CPV: , , 73000, Sweco Architects Bygmestervej København NV

52 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGFORENINGEN AAB, AFD Boligforening AAB, afdeling 60+6, Udbud af total badeværelsesrenovering, udskiftning af tagbelægning, renovering facader og gårdarealer samt ombygn. af 2 korridorlejemål til 7 handicapboliger.. Udbuddet omfatter: a. AAB afd. 6 :Byggeskader, miljøforbedringer: Opretning og omlægningen af brugsvandsinstallationen i 73 stk. badeværelser samt overflademodernisering; Opretning af betonkonstruktioner ved tætning af dæk over P-kælder; Miljøarbejder i gårdarealet, indeholdende opgradering så lege- og opholdsarealer lever op til nutidig standard, renovering af eksisterende træværk samt maling. Belysning og adgangskontrol ved alle indgange, porte samt hoveddøre. b. Opretnings og moderniseringsarbejder: Tætning af fuger i facaderne generelt; Maling af vinduer og døre; Udskiftning af tagbeklædning og opgradering af eksisterende tagisolering; Omlægning af eksisterende. Varmesystem; Udskiftning af afløbsinstallationerne; Udskiftning af ventilation. c. AAB afd. 60:Byggeskader, miljøforbedringer og tilgængelighed: Opretning og omlægningen af brugsvandsinstallationen i 43 stk. badeværelser samt overflademodernisering af 67 stk. badeværelser; Tilgængelighed ved ombygningen af 2 stk. et-værelses korridorlejemål til 7 stk. to-værelses handicapboliger; Opretning af betonkonstruktioner ved dæk over P-kælder samt betonreparation af TT-bjælkeender og reparation af membran over P-kælder; Miljøarbejder i gårdarealet, indeholdende renovering af eksisterende træværk samt maling. Belysning og adgangskontrol ved alle indgange, porte samt hoveddøre. d. Opretnings og moderniseringsarbejder: Tætning af fuger i facaderne generelt; Maling af vinduer og døre; Udskiftning af tagbeklædning og opgradering af eksisterende tagisolering; Omlægning af eksisterende. Varmesystem; Udskiftning af afløbsinstallationerne; Udskiftning af ventilation; 2. Der er tale om 2 økonomisk selvstændige afdelinger, med 2 entreprisen som udføres samlet. CPV: Enemærke & Petersen A/S Ole Hansens Vej 400 Ringsted Mailadresse: Telefon: Internetadresse: eogp.dk

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere