T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010"

Transkript

1 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner.

2 Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major Kim H. Kjærgaard Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Konsulent, overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Ndr. Ringvej 3 Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt. Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er 3. august. eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafre gi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myn - dig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Forsidefoto "Telegrafregimentets aktivitetsdag var præget af regnvejr, men det forhindrede ikke smil og korpsånd. Der blev gået til den dagen igennem". Læs mere på side 19. Et brev til den danske helt FAGI tog guld Velkommen i naturen Ikke bare en ny dag på kontoret Forliget er på plads Vejnavne på Ryes Kaserne Danske mestre er fra - Telegrafregi... FAGI støtter bekæmpelsen af... Jæger - for en dag På uddannelse ved Telegrafregi... Ørkenens Sønner Telegrafregimentets aktivitetsdag... I praktik ved Telegrafregimentet På uddannelse i USA Jordskælv En Bilka-parkering koster flere buler Personelnyt GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Ønskes fotokredit på indsendte billeder, bedes det anført - evt. ved at navngive billederne som fotokreditten skal være.

3 Med geværet i hånden og næstekærlighed og hjælpsomhed i dit hjerte har du valgt et liv så tæt på døden, som det overhovedet er muligt. Frihed burde være en ret for alle Hvad er det dog, vi kæmper for i Afghanistan, synes mange at spørge selv om svaret er såre enkelt. Du kæmper for friheden. Ikke kun vores frihed i det forkælede Danmark, hvis største problem tilsyneladende er efterlønnen. Du prøver at nedkæmpe Tallibanerne, hvis eneste mål er at udslette medmenneskeligheden og erstatte den med religiøse junglelove, også kaldet sharialove. Du kæmper for den universelle frihed, som tilhører hele menneskeheden. Du kæmper for det afghanske barns fremtid, så hun aldrig nogensinde behøver at flygte fra sit hjem og blive dømt til et evigt liv som en stakkels flygtning i et fremmed land. Det skærer mig i hjertet, når nogle arrogante mennesker, såsom Kim Larsen, sammenligner din og dine soldaterkammeraters indsats i Afghanistan med nazisternes besættelse af Danmark. Det, du gør, kære ven, er netop det modsatte af, hvad nazisterne gjorde. Nazisterne besatte landet med det mål at undertrykke friheden og indføre en totalitær tankegang, hvorimod du kæmper en desperat kamp for at besejre en totalitær tankegang og give friheden en chance, for at udvikle sig. Et brev til den danske helt Følgende brev er skrevet til de danske soldater, der kæmper for en frihed ikke alle har. Jeg har talt med skuespiller Farshad Kholghi og han beder mig af hele sit hjerte om at hilse alle jer, der er "derude". I gør en forskel. I skal vide, hvordan en dansker fra Iran ser på det I gør, for nogle der ikke selv kan. RED/LAL Af skuespiller Farshad Kholghi. Danske soldater er den bedste ulandsbistand, Danmark nogensinde har kunne bidrage med. Kære danske soldat. I skrivende stund imens jeg sidder i min trygge lejlighed er du nok ude på en farefuld patrulje et gudsforladt sted i Helmand-provinsen. Du og dine er bekendt med prisen Du er langt væk fra dine forældre, dine venner, din kæreste og dine børn. Det som du gør, er det rigtige Kære danske helt. Du skal vide en ting. Det, du gør, er rigtigt. Det er muligt, at dit arbejde i perioder virker håbløst; men blot ved, at du bygger en lille skole, eller redder en kvinde fra en voldelig talebaner, har du allerede gjort meget mere end, hvad Kim Larsen og andre lommefilosoffer i et helt liv vil opnå af konkrete gode gerninger for verdens nødstedte. Du sætter dit liv på spil og handler, mens de bare nyder et liv i tryghed og går rundt og klovner. Du skal vide en ting: Du er en helt. Alle I danske soldater i Afghanistan er ægte helte. Må guderne beskytte jer. Jeg ville ønske, at I for 25 år siden befandt jer i Iran, så jeg ikke havde behøvet at flygte fra mit hjem. Du er den bedste danske ulandsbistand, Danmark nogensinde har kunnet bidrage med til omverdenen. Tak for det du gør. Farshad Kholghi TELEGRAFEN 3

4 Herre Veteran: 66,5 km. Herre old boys: 79,8 km. Herre senior A: 93,1 km. Fra venstre: Lars Vandborg, Kaj Wagner, Lasse Asmussen, Carsten Olsen, Troels Nakel, Klaus Anker Nielsen, Sabrine Wielandt, Holger Jensen, Steen Møller-Sørensen, Carsten Pedersen og Kurt Iversen Af major Klaus Anker Nielsen, Hærens Føringsstøtteskole. Dette års Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) mesterskaber i cykling blev afviklet under optimale betingelser. Sol fra en skyfri himmel, let til frisk vind og en næsten helt flad 13 km rundstrækning i terrænet nord for Haslev (på Sjælland), var rammen om arrangementet, der igen i år strakte sig over to dage. Lad det være sagt med det samme. Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) s deltagere i DMI mesterskabet i cykling, kunne tage hjem med masser af præmier i bagagen. Årets rute var henlagt til terrænet mellem Haslev, Ringsted og Køge. En 13,3 km rundstrækning gennem et par landsbyer, med et par skarpe sving og kun en enkelt mindre stigning ved start/mål, skabte gode muligheder for en høj gennemsnitsfart. Både enkeltstarten og linjeløbet blev afviklet på ruten. Fra hele Forsvaret havde 70 M/K tilmeldt sig enkeltstart og 118 deltagere var tilmeldt i linjeløbet på andendagen. Desværre kan tjenesten og andre ting jo gribe forstyrrende ind i selv den bedste planlægning, så på dagen for enkeltstarten gennemførte 55. I linjeløbet var der også et lille frafald således, at i alt 104 gennemførte i de forskellige klasser. Her er det den enkeltes kamp mod uret. Alle kører samme distance, men er opdelt i klasser efter køn og alder. 2. Linjeløb - Her startes i et samlet felt, dog opdelt efter køn og klasse (igen aldersbestemt). Her kører de forskellige klasser forskellige distancer. For begge løbsformer gælder, at kvinder kører i egen klasse mens herrerne opdeles i fire klasser efter alder: Herre senior A, herre senior B, herre OB og herre veteran. Distancer Distancerne varierer lidt fra år til år. I år blev enkeltstarten kørt på samme rute som linjeløbet, men med forskudt start og mål således, at distancen kom op på 14,3 km. Linjeløbet blev kørt over følgende distancer: Motion M/K: 26,6 km. Kvinder og herre senior-b: 53,4 km. FAGI tog guldet I år var FAGI s deltagere med fremme og kæmpe om medaljerne allerede på førstedagen. Det blev således i enkeltstart til en 1. plads og forbundsmesterskabet til sergent Troels Nakel og en 3. plads til sergent Lasse Asmussen i herre senior. I herre old boys blev seniorsergent Steen Møller Sørensen nr. 2 og i herre Veteran opnåede ejendomstekniker Carsten Pedersen en 4. plads. Hos kvinderne besatte sergent Sabrine Wielandt 2. pladsen. På andendagen var FAGI igen med fremme. I herre senior A besatte Troels Nakel igen 1. pladsen. Han er således også forbundsmester i linjeløb. Lasse Asmussen blev nummer fem. Tilsammen fik de to 1. pladsen for hold i deres klasse. Begge ryttere prægede løbet fra start, og det var derfor fuldt fortjent med de flotte placeringer. I herre veteran var FAGI s deltagere også toneangivende fra start. Civilt ansatte Karsten Olsen var således alene i udbrud fra slutningen af anden omgang. Han holdt hele vejen hjem og blev en flot nr. 1! Jeg gjorde mit til at kaste grus i maskineriet hos de ti forfølgere. Det lykkedes mig at opnå en 4. plads. Tilsammen vandt vi to holdkonkurrencen i klassen. Som kronen på værket kunne Sabrine Wielandt afslutte dagen på en 3. plads i kvindeklassen. Alt i alt fik FAGI sat et flot fingeraftryk på de to dages cykelløb og alle vores deltagere ser allerede frem til næste års stævne! Løbsformer og klasser Cykelløb kan i hovedtræk køres på to måder: 1. Enkeltstart - Her starter deltagerne enkeltvis med f. eks. et minuts interval. Fra venstre anden pladsen Erik Madsen og Nikolaj Matzen. Førstepldsen - i midten: Lasse Asmussen og Troels Nakel. Til højre: Poul Broch og Nicky Thyboe. 4 TELEGRAFEN

5 Havet tager for sig af kysten i de seneste 10 år op til ½ meter hvert år. Sådan kan kysten se ud i flere år frem. Der bliver ikke ryddet op. Det her - det er natur. Velkommen i naturen Naturen på Hyby Fælled er enestående. En flora og en fauna der får lov til at passe sig selv. Lillebæltsler der "suger" kraftigere end kviksand, 12 orkidéarter, en hybrid af slagsen samt en anden plante, der kunne findes her. Dyrene har fred og ro, hvilket har vist sig, at noget kronvildt også har fundet ud af. En lille bestand er på vej ind i terrænet nordfra. Af Leon Lindholm, redaktionen. Kontakt- og velfærdsofficeren (KVO) kaptajn Bent Rochler, chefen for Garnisonsstøtteelementet major Kim Kjærgaard og en god håndfuld soldater fra Electronic Warfarekompagniet havde sørget for alle forberedelser til denne dags natur-vandring. Oberst Susanne Bach Bager genoptog tidligere oberst Ib Bagers idé om at invitere naboer og andre fra byen til at komme og få en rundvisning i det terræn, som er så specielt og fantastisk. Uberørt - og alligevel efterset Ib Bager er nu general og arbejder i Polen. Da han var oberst for Telegrafregimentet, gjorde han fra starten alle klart, at han ville naturen det bedste. "Ja, ja" nikkede de fleste, men et par dage efter afskaffede han al jagt i terænet og det kan nok være, at telefonerne gløede. Ikke noget med, at hans sekretær skulle svare. Nej den klarede obersten selv - og nej, det var ikke en fejl. Skulle ansatte eller deres gæster skyde, kunne de gøre det på skydebanen eller andre steder. Her skulle ikke fodres dyr op for igen at skyde dem. Naturen skulle bevares og passes, så den forblev en unik oplevelse. Det gav genlyd overalt. Senere kom så det træk, at Ib Bager i stedet for at invitere til fin mad i messen, valgte at invitere borgere til en kop kaffe og to guidede rundture i terrænet, hvor natur og historiske anlæg blev vist, og der blev forklaret. Stor ros fra alle deltagere. Så stod vi her igen i år. 95 fremmødte gæster klædt på til tur i terrænet. Oberst Susanne Bach Bager bød alle velkommen og de fik en kop kaffe og en forklaring om dagens forløb. Herefter blev de fremmødte delt i to hold. Et gik med general Ib Bager og et andet med tidligere garnisonskommandant oberst Henning Høngsmark. Orkideer og sjældne planter General Bager startede som altid, med at vise på plancher, hvad der kunne forventes, at gæster ville få at se, men først fortalte han, at orkideerne og de mest sjældne planter ikke ville blive fremvist. På Møn havde man gjort tilsvarende, og så blev orkidéerne "fjernet" få dage efter. Orkideerne kan ikke fjernes, uanset hvor meget jord man tager med, for de er afhængige af de insekter, der er i området og dem kan man ikke flytte med. Men blomster, vildæbler, egetræer i alle faconer, lillebæltsler, en snog, svampe og dyrenes stier blev vist. Hans Excelence grev Ingolf og grevinde Sussi deltog også. Grev Ingolf fandt en speciel snegleart, en meget lyserød skovsnegl, som ikke findes ret mange andre steder i naturen, så også generalen blev lidt klogere denne dag. Spørgelysten var stor i både mark, skov og ved strand og alle fik svar. Mange deltagere kunne også bidrage med oplysninger til naturen og faktisk blev det til mange gode historier, som redaktionen vil følge op på. Skansernes militære betydning Oberst Henning Høngsmark var bare utrolig god. Hans historiefortælling om Fredericias tilblivelse og svenskere mod danskere. Byens indførelse af religionsfrihed og om de første multietniske sammenføringer, der var med til at skabe Fredericia, var imponerende. Høngsmark formår at vække interessen - vedligeholde den og så gå videre, inden det bliver trættende. Det resulterer i, at man faktisk hele tiden vil være i nærheden af ham, for at få lidt mere med. Skanserne er mesterværker, som Høngsmark forklarede, har haft betydning for, hvordan vi har det i dag. Det var utroligt spændende og havde man da bare fået historieundervisning i skoletiden på samme måde, så ville det være godt. Tiden var dog ikke til andet end appetitvækkere fra generalen og obersten, men gæsterne blev imponeret over, hvad det er, vi har gemt - og ikke glemt - ude på fælleden. Farvel og tak med maner Det hele sluttede i fårefolden, hvor KVO og soldaterne havde gjort klar med telte og en let brunch. Her takkede gæsterne for en uforglemmelig dag i naturen. Oberst Susanne Bach Bager takkede de frivillige guider og satte dem på til endnu en tur næste år. Så var der lidt at sunde sig på og af alle de dage med regn havde oberst Bager valgt en dag, hvor vejret var til at sidde i græsset og bare nyde afslutningen. Gæsterne takkede ved at putte lidt penge i indsamlingsbøssen til Telegrafregimentets Fond - ialt blev det til 836,00 kr. Fondet og oberst Bager takker for dette. TELEGRAFEN 5

6 Telegrafregimentets Fond siger mange tak for følgende frivillige bidrag. Frivillige bidrag fra gæsterne på naturvandringen 836,00 Kr. Hr. Niels Jørgen Andersen 500,00 Kr. Bidrag kan indbetales via: Middelfart Sparekasse på konto: Eller kontant til: P.J.R. Jensen, Garnisonsstøtteelementet. Ikke bare en ny dag på kontoret Af overkonstabel af 1. grad Tonny Bo Nielsen, 2. Hærens Basisuddannelseskompagni/2. Uddannelsesbataljon. Hej TELEGRAFEN Det daglige kontorarbejde, som præger meget af min arbejdstid, bliver af og til afløst af andre opgaver. De soldatermæssige færdigheder skal også vedligeholdes og det sker, at man må hjælpe andre i enheden. Eksempelvis på skydebanen, eller som det skete forleden dag for mig, med at tage vagten på radarposten. Radaren bruges til at afsøge området af Lillebælt ud for skydebanerne for både. Er der skibe i fareområdet indstilles skydningen og alle soldater må trippende vente til skibene enten er sejlet væk af sig selv eller er blevet afvist med vores "hjælp". Det kan være kedeligt og trivielt at stå ved radaren. Når vejret ikke er så godt til at sejle i, sker der ikke meget på radarposten. Så kan soldaterne til gengæld få gennemført deres skydninger, hvilket er meget vigtigt. Denne dag var der ikke skibe i området og op ad formiddagen kom solen frem og varmede ganske godt. Radarposten er i et helt fantastisk område og denne dag fik jeg en naturoplevelse af de lidt bedre. For ikke ret lang fra, hvor jeg stod, var masser af snoge kommet frem i solens varme stråler for at parre sig. Redaktionen takker mange gange, fordi du vil dele dine "foto" og den speciele oplevelse med os og dine kollegaer. Godt fanget - godt set. Hvor er det godt, at have et kamera ved hånden altid. Soldatens grav På fælleden er et gravsted for en falden soldat. Peter Andersen var den eneste af de døde, man ikke fik med sig tilbage i fæstningen under en af de heftige kampe, der foregik på dette sted i 1849 (udenfor PMV-lågen på Ryes Kaserne). De fjendtligtsindede schlesvig-holstenere begravede Peter og satte et kors med hvad de mente, var hans navn og fødested - ud fra papirer, han bar på sig. Siden har man valgt, at lade ham ligge og ikke flytte ham til fællesgraven som de andre. Derfor er der rejst en sten på stedet. Der er dog en lille hage ved det, for den døde hed Peder Andersen og fra Jelstrup. Man har dog valgt at lade det være, men historien skal fortælles og det var en af de historisk interesserede forsvarsbrødre, der kunne fortælle det efter større granskning i arkiverne. LAL Ikke mange oplever at se se snoge parre sig. At møde et kuld snoge på vej ud i foråret - væk fra vinterens hi og klar til et nyt år er et sjældent syn. Mange vil nok også gerne være fri for at møde synet - men det er en speciel oplevelse for de få. 6 TELEGRAFEN

7 Regiments- og skolechef oberst Susanne Bach Bager foran sine soldater. arkivfoto Forliget er på plads Af regiments- og skolechef oberst Susanne Bach Bager. Kontaktbesøg i INTOPS Jeg har netop været på besøg i Afghanistan både ved Danske Battlegroup (DABG) i Hellmand provinsen og ved Kandahar Signal Support Group. Besøgene efterlader mig med et indtryk af, at vores opgaver er blevet mere komplekse og at alle gør en stor og flot indsats inden for samtlige fagområder, herunder bevarer fokus på den overordnede operative opgave. Men strukturen er presset på grund af den geografiske spredning af enhederne og den begrænsede bevægelsesfrihed. Der er ikke nogen tvivl om, at vi gør en forskel, der hvor vi er, men der er rigtig mange af Afghanistans udfordringer, der ikke kan løses med militære midler, såsom analfabetisme, fattigdom og store kulturelle forskelle. Forhold der påvirker vores forventninger til, hvornår den afghanske hær kan overtage ansvaret for sikkerheden i Hellmand provinsen. Kosovobesøget Mit besøg i Kosovo ultimo maj måned efterlod mig med indtrykket af fremgang i udviklingen af et multietnisk samfund, men med fortsat store spændinger mellem befolkningsgrupperne, hvilket gør, at vores soldater har rigeligt at se til. Det var som altid en fornøjelse at være på besøg i missionsområderne og for en stund dele vilkår med jer. Tak for jeres indsats, nogle veltilrettelagte besøg og en åben og ærlig dialog, som jeg vil fortsætte med i den hjemlige struktur. Forliget Den politiske proces vedr. konsolidering af forsvarsforliget er i skrivende stund netop afsluttet. Vi afventer herefter udmøntningen af det politiske implementeringsdirektiv fra Forsvarskommandoen henholdsvis Hærens Operative Kommando. Vi forventer at modtage et implementeringsdirektiv fra Hærens Operative Kommando ultimo august måned, hvor rammerne for den nye struktur og transformationsplanen fastlægges. Indtil da må vi nøjes med at glæde os over de positive udmeldinger vedrørende bevarelse af alle garnisoner og at fyringer søges undgået, samt at SMUK bevares vi nøjes med at glæde os over de positive udmeldinger vedr. bevarelse af alle garnisoner og at fyringer søges undgået samt at SMUK bevares. Oberst S.B. Bager Vi iværksatte i maj/juni måned en proces vedr. tilkendegivelse af egne ønsker for det personel, der p.t. indgår i Telegrafregimentet. Et tiltag der er blevet taget godt imod. Formålet er at give den enkelte medarbejder indflydelse på anvendelse i den nye struktur og på den baggrund få et overblik over, i hvilken udstrækning ønskerne og det strukturelle behov stemmer overens. Vi får tillige et overblik over, hvem der evt. ønsker at gøre tjeneste uden for Telegrafregimentet. Det er så hensigten, at cheferne på denne baggrund vil gå i dialog med relevante udstikkere fra FPT. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at tilkendegivelsesprocessen ikke erstatter den enkelte medarbejders dialog med egen udstikker, men alene skal ses som et supplement hertil. Det er desværre ikke muligt at pålægge telegrafsoldater, der er tjenstgørende uden for regimentet, at fremsende et tilkendegivelsesskema og i endnu mindre grad at pålægge, deres nuværende chefer at vurdere egnethed til de ønskede stillinger. Derfor bør I holde jeres udstikker orienteret om jeres ønsker om anvendelse, så vil disse ønsker blive behandlet i forbindelse med chefernes dialog med FPT i september måned. Du kan orientere dig om stillingsoversigt, tilkendegivelsesskemaer og orienteringsmateriale på TGR hjemmeside: default.aspx Vis hensyn I det seneste nyhedsbrev opfordrede jeg til hensynsfuld optræden på fælleden og i trafikken og vil komme med endnu et hjertesuk: Pas på etablissementerne i Fredericia og Haderslev. Der er generelt afsat meget begrænsede midler til vedligeholdelse og jo mere vi ødelægger på etablissementerne, jo mere skal der bruges på reparationer og jo mindre bliver der til egentlige forbedringer. Så brug etablissementerne med omhu og hjælp hinanden med at undgå at ødelægge tingene. Pas på jer selv og hinanden både ude og hjemme. Jeres RC TELEGRAFEN 7

8 Støt annoncørerne og fortæl dem at du gør det - de støtter os Linnemann Søndermarksvej 212. Fredericia. Tlf Egumvej 60, 7000 Fredericia Tlf.: Mobil: Spar 500,- kr. Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. - Prøvedyk for dig der vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynder til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af flasker - Dykkerture stranddyk med guide 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gange i ugen - Firmaarrangementer vandski, teambuilding og forskellige konkurrencer Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Odense C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk Nørreport Cy kel forret ning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. Fredericia Løve Apotek Vi leverer skærmbriller til ansatte i hele Forsvaret Vi leverer alt i briller, linser og tilbehør. Gratis synstest Medlem af Dansk Optikkerforening Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: TELEGRAFEN

9 Ikke desto mindre har vi fået ændret to gode vejnavne, nemlig - Signalvej og Århusvej - til personnavne fra den nyeste tid! Hvem der så end har stået for det? Tidligere havde vejskilte på Ryes Kaserne en undertavle, der forklarede lidt om vejnavnets historie - det kunne godt indføres igen. Vejnavne på Ryes Kaserne Fredericia bærer en stor historie. På Ryes Kaserne er der også historie. Ikke kun i form af skanserne, men også de mange veje på området har deres navn efter noget helt specielt. Her får du en forklaring på noget af det. Af pensioneret kaptajn Poul C. Rochler, Telegrafregimentets Historiske Samling - museumsafdelingen på Bülows Kaserne. Fredericia by, Lokalhistorisk Arkiv og Bymuseet udgiver i fællesskab årligt Fredericiabogen. I denne bog er der en række fortællinger om byen, dens omegn samt om personer og særlige hændelser med en kronologisk oversigt over årets begivenheder. I 2009 udgaven har en tidligere telegrafsoldat ved Jyske Telegrafregiment i , Morten Zierau som lokalhistoriker beskrevet tidligere og nuværende vejnavne på Ryes Kaserne. Det hele startede i 1961 Baggrunden er, at Kongens- og Jydske Fodregiment efter sammenlægningen i Fredericia 1961 ikke kun påbegyndte brugen af kasernenavnene Bülows- og Ryes Kaserne i stedet for de oprindelige navne: Østervoldgades Kaserne (bygget 1936 og 39 med Eksercerhuset fra 1864) og Fælled Kasernen (1953/56), men tillige navngav vejene på Ryes Kaserne med chefnavne fra den ældste tid samt ikke mindst stednavne fra regimenternes deltagelse i slag rundt om i Europa fra det 16. århundrede og op til tiden efter Napoleon. Da Telegrafregimentet havde etableret sig på Ryes Kaserne, blev de gamle vejskilte med forklarende undertekst taget ned (GARN BEF nr. 54- juli 1991). Ved en tilfældighed reddede vores museum materialet, som i renoveret stand kan ses i vor samling. Der skal være styr på historien Telegrafregimentet nedsatte en arbejdsgruppe (sagsnotat ved THS fra 1991) til bl.a. at foreslå nye vejnavne med relation til telegraftropperne. Chefen ved Jyske Telegrafregiment gik ind for det fremsatte forslag, for så vidt at vejnavnene angav de kaserner, byer og lejre, hvor våbenarten havde været. Han fandt tillige, at det var mindre hensigtsmæssigt, at enhedsnavne og personnavne blev anvendt. Regimentschefen ved Sjællandske Telegrafregiment var af samme mening under henvisning til regimenternes korte historie og mente tillige, at navne i relation til fæstningen og garnisonen burde bibeholdes i en vis udstrækning. Stadig lidt af det gamle tilbage Af de oprindelige navne er Lübbes Plads bibeholdt og hvem var så det? Generalmajor Eckerich Johan Lübbe, født den 18. august 1599, død den 22. august Han blev født i Paddingbüttel i Bremen og studerede matematik i Köln og Leden, men valgte en militær karriere. Han blev ansat som kaptajn i ærkebiskop Johan Frederik af Bremen s Livgarde. Senere gik han i først svensk så i fransk tjeneste, men i slutningen af 1644 blev han generalkvartermester for ærkebiskoppens hær, og det var som chef for ærkebiskoppens livregiment, han i 1645 førte tropperne i kamp ved Glückstadt (ved Elben) og senere tilbageerobrede Bremenfôrde fra svenskerne. Efter Fr. d. III s tronbestigelse fik Lübbe mange betroede stillinger, og den 29. april 1657 underskrev kongen et reskript om oprettelsen af et regiment - Lübbes Regiment, hvor han blev chef. Dette regiment fik igennem tiden mange navne, men endte som Kongen Jyske Fodregiment indtil nedlæggelsen 31. oktober Lübbes Regiment var det bedst uddannede regiment på det tidspunkt. Størstedelen af mandskabet var erfarne hvervede soldater. Regimentet bestod af ti kompagnier, hvor oberstens eget kompagni - Livkompagniet førte en hvid fane, mens de øvrige ni kompagníer førte sorte faner, alle havde øverst ved fanestangen et rødt felt med hvidt kors (dannebrog indført af Chr. den IV), efter disse faner kaldtes regimentet Det Sorte Regiment, fordi regimentet opstillet til kamp tegnede en sort linie i terrænet. I 1660 avancerede Lübbe til kommandant i København og blev kort før sin død i 1661 optaget i adelsstanden. Et andet navn, der nok skulle have været bevaret, er Wedelsvej med underteksten: Feltmarskalløjtnant Gustav Wilhelm baron Wedel, født den 24. juni 1641, død den 21. december I 1677 blev han chef for Wedels geworbne Münsterske Rytterregiment og den 31. oktober 1679 for regimenterne: Jydske Regiment til fods og 5. Jydske nationale Rytterregiment, og det var som regimentschef, at feltmarskal Wedel red ind i Fredericia den 25. november 1679 under navnet Jydske Geworbene Regiment under kong Chr. den V. Dette regiment blev ved en nyordning af hæren i 1842 omdannet til 12. Linie TELEGRAFEN 9

10 Infanteri Bataillon i det nyoprettede 7. Regiment. Ved hærordningen af 1951 blev 12. Bataillon den 1. november grundstammen i Jydske Fodregiment (senere Kongens Jydske Fodregiment), der blev nedlagt den 1. december Danske mestre er fra - Telegrafregimentet Gaza Vej burde føres tilbage igen Jeg vil mene, at skiltet Gaza Vej nok burde genplaceres ved Telegrafregimentet s foranstaltning enten på Ryes Kaserne, eller ved indkørslen til Bülows Kaserne. På undertavlen stod: Første danske FN-kommando udsendt fra Fredericia. Indrykning i Gaza 6. marts Historien var den, at de Forenede Nationer for første gang udsendte en fredsbevarende styrke, efter at præsident Nasser i Ægypten i 1956 prøvede at nationalisere Zueskanalen. Dette fik franske og britiske hærstyrker til at intervenere for at beskytte disse landes interesser i området, medens israelske styrker samtidigt angreb fra øst. Den 7. november 1956 oprettes "DANSK FN KOMMANDO" med oberstløjnant C. Engholm som chef, der opstilles stab og stabskompagni under kaptajnløjtnant E. Stubbe Teglbjerg, et let kompagni fra Vordingborg (5. regiment) under kaptajn N.C. Larsen og et let kompagni fra Fredericia under kaptajn J.A.R Hoppe. Samlet styrkeantal var ca. 400 mand. Styrken fra Fredericia (7. Regiment) blev udsendt fra Bülows Kaserne. Til minde herom er der på 50 årsdagen for udsendelsen opsat en flagstang og mindeplade i rosenbedet med Fredsrosen øst for Bülows Kaserne. Jeg vil i øvrigt gerne se, at de nuværende vejnavne atter forsynes med underskilte med forklaring til navnet, således at også unge tjenestegørende af i dag kan identificere sig med den del af vor historie. For en ordens skyld skal anføres, at grundlaget for Zieraus artikel er det ved vor samling forefindende skiltemateriel og sagsakterne. Af holdleder, korporal Lars Hein. Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) deltog ved Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) stævne i fodbold. Igen i år var der stor forventning til de fire hold som skulle deltage: "Herre B, damer, yngre oldboys og veteraner". Sidstnævnte hold måtte melde afbud på stævnedagen. Synd for Peter Hørløck, da han udfører et godt arbejde med at samle spillere til dette hold - godt arbejdet Peter. Efter dette afbud havde FAGI kun tre hold tilbage, men de var til gengæld klar til at kæmpe med alt, de havde i sig. Herre B - danske mestre Herre B holdet, som der var rigtig store forventninger til, svigtede ikke. Efter femte kamp var det en kendsgerning - holdet kunne hyldes som fortjente danske mestre i B rækken (syvmands). Det er første gang i FAGI fodbold's historie, at dette trofæ blev hevet hjem. Super godt gået! Damerne - danske mestre igen Dameholdet deltog med et godt hold, men sammensætningen af holdet var lidt problematisk, da vi fik afbud kort tid inden stævnet. Det lykkedes mig at skaffe nye spillere, så vi kunne stille syv damer på stævnedagen. Damerne knoklede på første dag. Desværre så meget, at det kostede vores målmand (Berthinus) en brækket næse. Trist da hun ellers stod fremragende for os. Dameholdet måtte derfor finde en ny målmand. På trods af dette kunne FAGI damer modtage guldet efter en kæmpe holdindsats. Godt gået! Damerne fik også titlen "Turneringens bedste spiller" med hjem. Valget faldt på Katrine Madsen fra 3. Telegrafkompagni. Tillykke til hele holdet for den flotte indsats. Dette var damernes andet trofæ i træk, super! Tak for opbakning og støtte Som udvalgsformand for fodbold i FAGi og som holdleder på dagen, takker jeg alle fra de kompagnier, som tog trækket, mens vi fik lov til at tage ud og vise regimentets kvaliteter. Tak til jer, som har givet folk fri til stævnet. Uden denne indstilling fra kollegaer og chefer var der ingen deltagelse. Tak til Telegrafregimentets chef oberst Susanne Bach Bager for de pæne ord og sodavand, da vi var inde forbi. Så mange tak for lån og tak for opbakningen til, at vi kan tage medaljerne hjem til Telegrafregimentet! Oberst Susanne Bach Bagers svar: "Som regiments- og skolechef er jeg helt enig med dig i, at vi skal bevare vores historie og vi skal vidergive den til nye soldater, så de kan forstå vores værdier og lære om den tid, hvor andre soldater før dem var her i Fredericia garnison. Jeg vil derfor lade den arbejdsgruppe, der i løbet af efteråret skal se på regimentets traditionspleje, se på mulighederne for i samarbejde med Forsvarets Bygnings- og Etablissementsdrift at finde en tilfredsstillende løsning på skiltningen. S.B.Bager. Bagerst fra venstre: B.L. Rasmussen, STKMP, K.P. Madsen, 3 TGKMP, M. Fischer-Nielsen, 3 TGKMP, C. Neumann 3, TGKMP, R. Immerkær, 3 TGKMP, A. Haagen, 1 TGKMP, V. Berthinus, 3 TGKMP, E. Johansen, 3 TGKMP, E. Johansen 3 TGKMP, K. Hertz, 2. HBUKMP og Lars Hein, 4 TGKMP. Ikke til stede var: C. Jørgensen, 2 TGKMP, N. Wollenberg, 2 TGKMP, J. Nielsen, civil, C. Søegaard, civil, I. Blaabjerg, 3 TGKMP, B. Larsen, civil. 10 TELEGRAFEN

11 stede. I gennem aftenen og natten går vi rundt på pladsen, for at se efter de dyre lydanlæg i lydteltet og på scenen. Vi tjekkede også, at der ikke var tændt lys eller ild på skolen, ligesom når vi runderer på en vagt. Faktisk var vi som en lille vagtstyrke på seks mand, som gik rundt og passede på det hele, også for at se, hvad der foregår i kulissen og for at hjælpe, hvor det var nødvendigt. Det fik vi meget ros for af Anne-Marie, som er leder for projekt Stafet For Livet i Fredericia. Det blev også til en hånd med tunge ting, der skulle løftes på plads - gratis motion det er jo lige os. Vi vil også gerne takke Stafet For Livet for de dejlige pizzaer samt aftens- og morgenmad, som blev stillet til rådighed for os, som deres "tak for støtten" til det løse vi hjalp med tak for mad. Nogle af deltagerne i Stafet For Livet, her ved deres Piranha efter at have gået og løbet samlet 373 kilometer på 24 timer. FAGI støtter bekæmpelsen af kræft - vi gik 373 km Vi fortalte om jobbet som soldat ved Telegrafregimentet hjemme og som udsendt. Vi talte om sundhed og viste os aktive i 24 timer med gang og løb. Af korporal Lars Hein, Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI). FAGI var igen i år med til Stafet For Livet, som arrangeres af frivillige i Fredericia til støtte for Kræftens Bekæmpelse. Det er på Bakkeskolen i Erritsø, og vi deltog for tredje år i træk. 105 frivillige, 780 deltagere og flere tusinde besøgende gav ,- kr. Stafet For Livets koncept har til formål at samle pengene ind til støtte for kræftens bekæmpelse. 100 kr pr. deltager og første runde er med ca 110 deltagere (fightere), som har kræft eller har haft det. De har eget telt og får mad og drikke dagen igennem, så de kan søge hjælp og råd hos hinanden. De kontakter, som knyttes der, er guld værd for de ramte og deres pårørende. Endvidere er der aktiviteter for børn, auktioner og tombolaer alle tjente penge går til Kræftens Bekæmpelse. Det er ikke et kræmmermarked, men et døgn med aktivitet og hygge, hvor hele familien - eller alle kollegaerne er sammen. Noget alle bør støtte op omkring, da det er en god sag, mod en sygdom der kan ramme alle. Her får man værktøjer og kontakter til personer, der kan gøre det lettere at klare sig igennem sygdommen. I år var der 105 hjælpere samt mange bands og solister - alle ulønnede. Motionister og deltagere i stafetten udgjorde over 780 personer fordelt på 27 hold, der gik eller løb rundbanen i gennem alle 24 timer. Alle indtægter går til forskning og bedre vilkår for kræftramte. Alle arbejder gratis. Soldater gir' gerne en hånd med Vi fra kasernen startede allerede fredag kl. 14 med at sætte telt op på pladsen. Der var ikke kommet så mange, så vi havde rigelig med plads til at få vores udstyr sat op. Vi havde igen i år fået lov til at låne FAGI s festtelt - "tak for det". Efter en god arbejdsindsats var teltet oppe og vi var blevet tørstige på denne første rigtige sommerdag i år, så forplejning var tiltrængt. Kontakt- og velfærdsofficer (KVO) havde sponseret mad og drikke. Tak til kaptajn Bent Rochler og Esther på KFUM for den dejlige mad. Igen i år havde vi lovet arrangørerne, at gøre pladsen tryg og rolig, ved bare at være med helt fra starten af. Tidligere år har de haft problemer med uvedkommende og alle mener, at efter vi er kommet til, har der været ro og orden. Der har ikke været ballade eller nogen uvedkommende, når vi har været til Hvad laver telegrafsoldater Lørdag kl blev stafetten skudt i gang af vores nye borgmester Thomas Banke. Der var vores soldater helt klar til at gå og løbe for denne gode sag. Igen i år var der aktiviteter, masser af underholdning for børn og voksne samt fede auktioner. Vi havde en CIS Piranha og en spejder GD med til stor glæde for mange. Der blev taget billeder og kigget på vores udstyr. Herligt at folk kunne bruge vores udstyr og vores råd og forklaringer på, hvordan det er at være soldat og udsendt nysgerrigheden var stor, og vi vil jo gerne gøre reklame for vores Telegrafregiment. Jeg kom først med i stævnet efter endt deltagelse i adventurerace. Jeg kunne se en flok glade soldater, men de var også trætte, da de havde givet den fuld gas - bare kanon godt, at se dem løbe og gå. Vores kvartermærke, som flaget hedder korrekt, var også med rundt på alle omgangene godt gået. I gør en god reklame for Telegrafregimentet. Fra kl til gik vi kun med en mand/kvinde på banen ad gangen i time-intervaller, så vi kunne give vores hårdt arbejdende soldater passende og velfortjent hvile. Kl den 6. juni blev stafetten afsluttet med en sidste fælles omgang for alle på pladsen. Stafet For Livet 2010 var slut. Anne-Marie afsluttede med at sige tak til alle for denne store indsats som hjælpere og deltagere eller besøgende. FAGI fik på de 24 timer tilbagelagt 933 omgange eller 373 Km. Jeg vil gerne sige: "Tak til alle på holdet for en god indsats, uden jer var det ikke muligt at hjælpe og deltage i Stafet For Livet. Tak fordi I gav en hånd til bekæmpelsen af kræft". Samlet kom der over kroner ind, som går direkte til Kræftens Bekæmpelse. Godt at FAGI kunne være med. Næste år er det maj. TELEGRAFEN 11

12 Spids blyanten! Nu er der god vin for 200 kr til bedste artikel. Lyagers Vin & Specialiteter ved Karina og Morten Lyager Prinsessegade 32b 7000 Fredericia, Giver et vingavekort på 200,- kr. for den bedste artikel. Jæger for en dag Af korporal Pia G. Nielsen, 2. Uddannelsesbataljon. Den gamle overkonstabel på beklædningsdepotet, Kim Slott kender Gud og hver mand. Samt alle lige fra Jægerkorpset til Fremmedlegionen over hans svoger, som gør tjeneste på et stort amerikansk hangarskib. Kim havde via en kontakt til jægerne to ledige pladser på et faldskærmsspring, han ville dele ud. Tidligt en mandag morgen kom Kim Slott ind på kompagnichefens kontor, hvor jeg og en kollega også var. Han sagde, at han havde fået to spring ved Jægerkorpset, så han manglede to soldater, som kunne tage med derop og det skulle være mig og min kollega! Vi kender alle udtrykket soldat for en dag, som for vores tilfælde nu kan omskrives til jæger for en dag. En oplevelse som vi ikke sådan lige vil glemme med det samme. Vi vil gerne, med dette indlæg, i TELEGRAFEN dele oplevelsen med andre og sige tak for oplevelsen. Vi havde selvsagt inden afgangen store sommerfugle i maven, for vi vidste godt, 12 TELEGRAFEN

13 inden vi skulle af sted, at det ville blive stort, men at det blev så stort, havde vi nu alligevel ikke regnet med. Da vi ankom til jægernes hovedkvarter, blev vi budt velkommen af jumpmasteren, som var ham, der skulle forestå springet. Sommerfugle med store vinger Vi gennemgik derefter dagens program, mens vi blev iklædt faldskærm og fik instruktion i, hvordan springet skulle forløbe og hvad vi i den forbindelse skulle gøre før under og efter springet, hvorefter vi sammen med Jægerne gik ud til den ventende Hercules. Med os i maskinen viste det sig, at en af springerne havde udstyr med, på hjelmen til at tage video og stillbilleder under vores spring. Så blev bagklappen slået op og vi kunne høre motorerne blive speedet og vi begyndte at bevæge os ud til startbanen. Nu kunne vi mærke sommerfuglene blafre rundt i maven, mens Jægerne smilede lidt skælmt til os, som om de sagde: I skal få tur, hvilket vi fik. Bagklappen blev sænket. Vi blev kaldt frem - og stod nu der og kigge ud i intetheden. Vi kunne fornemme, at vi var meget højt oppe. Bagefter fik vi at vide at udspringshøjden havde været fod, ikke ligesom når vi springer FALDKU på officersuddannelsen, nej her var der et meget laaaaangt frit fald (40 sek.), inden skærmen blev udløst. Nu blev det vores tur, vi fik det obligatoriske klap og vi gled ud over rampen og her fik vi så vores første chok, for vores makker lavede forlæns rullefald, så vi slog en kolbøtte, så var linjen lagt - uha. Det er en forunderlig oplevelse, sådan at hænge deroppe med en total stilhed og se jorden nærme sig, en oplevelse der på en eller anden måde er ubeskrivelig. Den skal opleves af en selv og samtidig se de andre udspringere omkring en. Jo det er en speciel oplevelse. På vej ned sagde jægeren, der sprang sammen med os, at nu var det vores tur til at overtage styringen af skærmen og udpegede målet for os, hvor vi skulle forsøge at lande. Vel ankommet igen på moder jord, skulle vi lige kigge op i himlen og tænkte på, at vi, for blot et øjeblik siden, hang der oppe m i frit fald. Nu stod vi her med fast grund under fødderne, egentlig en lidt mærkelig fornemmelse. På tilbagevejen mod hangaren talte vi om den oplevelse, vi begge lige havde været igennem. Da vi var samlet i hangaren, fik vi at vide, at der var spring igen kl. 1430, men desværre skulle vi til at vende næsen mod Ryes Kaserne igen. Tak til jægerne og Kim Vi vil gerne sige "tak til Jægerkorpset", ikke mindst jumpmasteren og vores to makkere, som sprang med os. "Tak" for en rigtig god og fed oplevelse og skulle der en anden gang vise sig mulighed for at komme med op og springe, vil vi sige til dem der får tilbuddet: Rigtig god tur det er så fedt! PS. Vi står gerne til rådighed igen, såfremt der ikke lige er andre, der melder sig på banen, når Kim Slott igen får tilsvarende bud om at komme derop med et par kolleger for at springe. Siden dette foregik er Kim blevet syg og er flyttet til et af Forsvarets depoter ved Odense, men vi tænker tit på ham. "Tak for turen"! Pia G. Nielsen i rødt - klar til at springe - fokuseret og spændt. I den blå bog Regiments- og skolechef oberst Susanne Bach Bager er nu optaget i Kraks Blå Bog. Det er ikke alle og enhver, der får sit levned beskrevet på dette sted. Man skal være noget særligt - det er oberst Susanne Bach Bager. I bogen kan man læse meget kort, at hun er født i 1956 og opvokset i Vejle. Militærkarrieren startede hun i 1975, som elev på Hærens Signalskole på Høvelte Kaserne i det nordlige Sjælland. Der er også beskrevet, hvordan karrieren førte hende frem til chef for regiment og skole i dag, hvor hun først var chef for Uddannelsesbataljonen og på et tidspunkt også tog det, der herhjemme svarer til en mastergrad, i Sverige på kun et år. Igen er Telegrafregimentet sat på tryk i historien. LAL/RED 24 timers stafet mod kræft Hvert år afholder Kræftens Bekæmpelse 24 timers "Stafet For Livet". Der har været telegrafsoldater med hver gang. I år var ingen undtagelse. Soldater fra 3. Telegrafbataljon og nogle fra Hærens Føringsstøtteskole var med. 3. Telegrafbataljon medbragte køretøjer og plancher, som de opstillede rundt på "pladsen" mellem madtelte, musikscenen, veteranbiler, boder og tombolaer. Soldater, der ikke går på stafetten, bruger tiden på at fortælle børn, unge og deres forældre om, hvordan det er at være soldat ved Telegrafregimentet. Det er et rigtigt godt forum at fortælle om soldaternes dagligdag. Mange interesserede fik også en god snak om sunde kost- og motionsvaner. Rigtig mange besøgende roste soldaterne for deres arbejde samt for at bære uniform og optræde så korrekt, som de gjorde. Sådan en dag er man stolt af at være soldat. Selv på de, der havde gået 15 km for anden gang, sad uniformen, som den skulle - der var ingen slinger - uniformsbestemmelserne blev fulgt. De, som ikke kunne lade være med at løbe deres ture, gjorde det i civilt tøj. Stadig blev 3. Telegrafbataljons kvartermærke båret korrekt af uniformerede - i alle 24 timer. Det er ikke mange firmaer, der har ansatte, der gør sådan i deres fritid. Flot optræden. Klap jer selv på skulderen. LAL TELEGRAFEN 13

14 På uddannelse ved Telegrafreg Meget af telegrafsoldaternes uddannelse er af teknisk art, for deres formål er at levere alle former for teknisk støtte til føringsenhederne i hæren. Men foruden satelitter, computere, radioer og kilometervis af kabler skal de soldatermæssige færdigheder også trænes, for en telegrafsoldat er også med på de skarpe patruljer som signalmand, når de er udsendt. Det var min opgave som kadet at uddanne på det område ved Hovedkvarterskompagniet (HQCOY). Af løjtnant J. Mogni-Jensen, Hovedkvarterskompagniet/3. Telegrafbataljon. I forbindelse med min praktikperiode i HQCOY ved Telegrafregimentet fik jeg til opgave at stå for kampuddannelsen i kompagniet. Udgangspunktet var, at uddannelsen primært skulle foregå som skovkamp, med vægten lagt på - enkeltkæmperfærdigheder, gruppens samlede virke og førervirke i prioriteret rækkefølge. Selve uddannelsen startede først to uger inde i praktikperioden, så jeg havde god tid til at forberede mig. En del af forberedelsestiden brugte jeg på at gå rundt i kompagniet for at høre folks vurdering af, hvor deres niveau lå, for dermed bedre at kunne lave en realistisk plan, der hverken var for sim- 14 TELEGRAFEN

15 Klargøring af det tekniske udstyr så ledelsen kan fungere og lede soldaterne. Alt imens gæster på besøg (i baggrunden) vises rundt af bataljonschefen. simple kampeksercitser såsom formationer, forhold overfor beskydning, føling på kort og lang hold, samlet ildoverfald, ild og bevægelse samt "hængsel". Alt sammen på gruppeniveau. Jeg var generelt positivt overrasket over folkenes egenskaber og engagement under kampuddannelsen. Grundet andre højere prioriterede opgaver er kampuddannelse ikke højt prioriteret i "Telegrafen", hvilket var medvirkende til, at folk generelt var glade for denne afveksling fra dagligdagen, som kampuddannelsen repræsenterede og det tror jeg klart var med til at øge motivationen. Allerede fra starten i den første uge gik folk til den. Selvom det ikke var alle, der var lige rutinerede i de forskellige kampeksercitser, var der et højt engagement og vilje til at forbedre sig blandt folk. En af de ting der er med kampeksercitser er, at alle har en holdning til, hvordan de skal gennemføres. Folk har lært det på imentet pel eller kompliceret. De meldinger, jeg fik, var meget forskellige. Der var folk i kompagniet, der ikke havde haft kampuddannelse siden HBU en og så var der folk, der havde været i Afghanistan som del af en kampenhed, og derfor var rimelig godt med på beatet. Én ting var dog fælles. For alles vedkommende var det ved at være et godt stykke tid siden, de havde trænet kampeksercitser. Grunden, så vidt jeg kunne forstå på folk, var, at kompagniet i længere tid havde været med i NRF 14, hvilket gjorde, at der var en masse andre opgaver, der skulle løses i dagligdagen. Blandt andet havde kompagniet en masse nyt materiel, der skulle klargøres i tilfælde af, at NRF pludselig blev aktiveret og skulle rykke ud til et af verdens brændpunkter. Jeg har tidligere i min militære karriere været med i NRF 14, så jeg var ikke overrasket over, hvor meget tid det kræver af den enkelte enhed. Jeg valgte at lægge vægten af uddannelsen på et relativt lavt niveau. På denne måde kunne vi få kompagniet, som en helhed, op på et højere niveau, samtidig med at vi kunne drage nytte af de erfaringer, der var hos folk med en fortid i kamptropperne. Uddannelsen lå henover to uger og i den første uge fokuserede vi på meget TELEGRAFEN 15

16 forskellige måder, alt afhængig af hvilke enheder de kommer fra og ligeledes kommer der ofte ændringer til uddannelsen med henblik på at forbedre den. Der var derfor også en stor spørgelyst hos folkene, der ikke var bange for at forholde sig kritisk til nogen af de ting, jeg prøvede at lære dem. Dette ser jeg absolut ikke som et problem i forhold til uddannelsen, men snarere som et sundhedstegn ved folks mentalitet. Hvis man er vant til at gøre tingene på én måde og synes, at den virker udmærket, må det være frustrerende, når man skal lære at gøre de samme ting på en anden måde, der ikke ligger på rygraden og derfor er sværere for folk at udføre i praksis. Denne frustration kan jeg udmærket godt forstå, da jeg selv har gennemgået noget lignende flere gange i løbet af min tid i Forsvaret, men der er en helt og aldeles logisk forklaring på, hvorfor vi er nødt til at ændre på standarderne fra tid til anden. Hvis vi ikke gør det, bliver vi nemlig forudsigelige, og dermed gør vi os selv mere sårbare overfor modstanderen. Krigen i Afghanistan har virkelig åbnet folks øjne overfor, hvor farlig en fleksibel modstander kan være. Hvis Taleban ser, at vi gør tingene på en bestemt måde hver gang vi ryger i føling, kan de finde en måde at udflankere eller på anden måde overraske os. Man er derfor nødt til at ændre standarder hele tiden, for ikke at blive forudsigelige og for at beholde fordelen, når man engagerer modstanderen. Det er lidt det samme, som når man ændrer rutevalg og tidspunkt for kolonner, der bringer forsyninger ud til de forskellige FOB er i og omkring Green Zone i Helman for at undgå IED er. I anden uge af uddannelsen var det meningen, at vi lige så stille skulle bevæge os op på delingsniveau, så folk kunne få en fornemmelse af, hvordan grupperne arbejder sammen indenfor delingsrammen. I første omgang var vi dog nødsagede til at holde uddannelsen på gruppeniveau, da mange af folkene ikke kunne deltage på grund af anden tjeneste. Det var blandt andet kurser, omskolinger og forberedelse til øvelse i Oksbøl samt forsvarschefens besøg på kasernen, der trak på folk. I starten var det utroligt frustrerende, at jeg blev nødt til at ændre de planer, jeg havde lavet og det kom også til at trække uddannelsesniveauet en lille smule ned i og med, at det blot blev repetition af gruppens standarder frem for delingens. Men de erfaringer, jeg har kunnet drage af det, ser jeg som meget værdifulde. Når man sidder med en teoretisk opgave inde på Hærens Officersskole, er enhederne altid fuldt bemandede med alt det organisatoriske materiel til rådighed, og man kan forudsætte sig ud af en masse ting. Herude i den virkelige verden er det næsten altid det stik modsatte, der gør sig gældende, lige meget hvilken enhed man kommer ud til. Der mangler som minimum et par folk og der er ligeledes altid mangler på materielsiden. Det er ikke ment som en kritik af nogen som helst, blot en reminder om, at man nogen gange må arbejde med det, man har og prøve at få det bedste ud af det. Det danske forsvar har relativt få midler til rådighed sammenlignet med nogen af de andre lande, vi normalt sammenligner os med. Men vi uddanner stadigvæk nogen af de bedste soldater i verden, der yder en stor indsats i både Der var en meget positiv tilgang ved telegrafsoldaterne til uddannelsen i felten. De ved godt hvad det betyder for dem at kunne færdes mest hensigstmæssig i en skarp situation og det skal trænes så mange gange så det sidder på rygraden. Afghanistan, Kosovo og de mange andre steder, vi er indsat. En del af grunden til, at vi kan opretholde et så højt niveau, tror jeg man skal finde i vores evne til at improvisere os frem til en løsning med de midler, vi har, frem for at være afhængige af at være fuldt bemandede med alt materiel til rådighed. Det bliver naturligvis nemmere at løse en given opgave, hvis man er på 100 %, men vi må bare konstatere, at det ikke er sådan tingene fungerer i et militært system, der må prioritere, hvor de sparsomme ressourcer skal bruges. Jeg tror på, at så længe vi lægger vægt i uddannelsen af folk, kan vi stadigvæk opretholde et højt niveau mange år ud i fremtiden. Alt i alt har det været utroligt lærerigt at stå for kampuddannelsen i kompagniet, både på det faglige og det personelmæssige niveau og det har uden tvivl været højdepunktet under hele praktikperioden. De tilbagemeldinger, jeg har fået fra folk, har også været overvejende positive. Selvom det ikke er alle, der er enige i de nye teknikker i felten, har langt de fleste været glade for at komme ud i skoven og træne de soldatermæssige færdigheder. Direktøren fejede gulvene på UMAK Tilbage i 1989 lukkede et stort firma i Fredericia. Det hed Kentaur og lavede arbejdstøj - stort og småt. En tidligere ansat solgte boet og købte selv resterne for at genstarte firmaet Kentaur. Nu var der så lige en skrankepave, der mente, at Berndt, som han hed, var arbejdsløs og ikke i gang med at starte firma. Derfor skulle han "i gang", så han ikke sad og sygnede hen. Han blev derfor sendt til UMAK på Ryes Kaserne. Her modtog vi ham med åbne arme, for "yngste mand fejer og vasker" - fedt nok, så var jeg fri for det. Berndt Dahl fortalte om sine virksomhedsplaner og kommende karriere - vi grinte. Ingen troede ham - han var da bare endnu en udsendt arbejdsløs. Jeg syntes han var rar, men det syntes vores seniorsergent ikke, så gulvene skulle vaskes to gange denne uge. Da "senior" var gået i messen, gik jeg ind og hjalp Berndt med at gøre rent og vi havde faktisk en god uge sammen om han så var direktør eller arbejdsløs, han var rar, fornuftig og klog at tale med - en god og reel fyr. Den 28. maj i år kunne jeg så læse i avisen, at Direktør Berndt Dahls firma Kentaur omsætter for 300 millioner og han har ca. 600 ansatte. Godt gået Berndt. Ring når gulvene skal vaskes. LAL/RED 16 TELEGRAFEN

17 Hestetænder og snydeguld En af deltagerne på årets naturvandring kunne fortælle følgende: Igennem de sidste mange år har man nedenfor lillebæltslerets udløb i havet kunnet finde hestetænder. Mange troede, at de var milioner af år gamle, men det er de ikke. Efter slaget 5. og 6. juli i 1849, hvor mange blev dræbt, døde der også et enormt antal heste. Disse heste slæbte man med tov ned til skrænterne ved stranden. Her pelsede man dem, for skindet var det eneste af værdi. Resten af hesten lod man ligge - eller tippede ud over skrænten. Igennem de mange år, der så er gået, er det forrådnet, og i de seneste tyve år er der med mellemrum dukket hestetænder op. Disse hestetænder stammer fra dyrene ved slaget i 1849 og er ikke forsteninger. Denne tand er fndet af Knud Herman, der også har fundet guld på området - en stor klump, så stor, at han fik åndenød. Det viser sig at være en art af pyrit, som man også kalder snydeguld. Læs mere næste gang. LAL En hestetand fra stranden neden for Hyby Fælled. Ejeren af tanden Knud Herman har fundet flere gennem tiden. Det er den sidste, han har. De andre er foræret væk til historisk interesserede. Leon Lindholm, redaktionen. Ørkenens Sønner er kendt for en meget speciel humor. De fire mand, Niels Olsen, Søren Pilmark, Henrik Koefoed og Asger Rehr samt deres musikere leverer dansk humor, når det er bedst. Intelligent og gennemtænkt - plat humor. Humor er med til at holde modet oppe efter en voldsom mission. Humor giver afslapning og får tankerne til at flytte sig til noget, der er let at fordøje. Vores soldater er ørkenens sønner Vores udsendte soldater er i høj grad ørkenens sønner, måske bare uden humor, når de er "på". Hvorimod Niels Olsen, Pilmark og de andre altid skal vise højt humør, når de er "på". For nylig kunne telegrafsoldater og andre udsendte så få lov til, at kalde sig Ørkenens Sønner. CISCEN/ISAF er godkendt af Ørkenens Sønner til at oprette en loge i Afghanistan. De har fået tilsendt fez'er og skråbånd til formålet. De skal så sørge for, at holde humøret oppe og grine sammen - og med hinanden, når de har "fri" ind imellem i Afghanistan. Direkte fra Ørkenens Sønner (nord) En hilsen til alle udsendte telegrafsoldater direkte fra skuespiller Niels Olsen og Ørkenens Sønner herhjemme! Kære redaktion på TELEGRAFEN, vil I sørge for, at disse ord kommer videre til jeres "Ørkenens Sønner" i Afghanistan. Stuen RET! Af skuespiller Niels Olsen og de andre ørkenens sønner: Lyt oh landsmænd - og kvinder - lyt! - På grund af vigende moral og dog alligevel højt humør, blandt vore tapre udsendte brødre m/k i det afghanske, har den hæderkronede sangerloge "Ørkenens Sønner" modtaget en anmodning om tilladelse til at oprette en afdeling af logen i Afghanistan. Dette er selvfølgelig og med stolthed blevet bevilget - hvorefter disse utroligt krævende fodfolk straks benyttede lejligheden til at anmode om bevilling af de obligatoriske remedier: Skråbånd og Fez'er! Også disse ting har vi i Logen herhjemme med glæde doneret. Hvor ofte har vi ikke selv siddet under sydlige himmelstrøg og fantaseret om - fremmede Fez'er? Og selvom nogen hævder at: "Ude godt - men hjemme Røvkedeligt", så er der nu ikke noget så dejligt - som at trække! - Sin egen velkendte Fez' ned over hovedet. Vi ønsker jer alt det bedste og "Held og Lykke" med Storladne hilsener fra Jeres - Ørkenens Sønner (afdeling Nord). TELEGRAFEN 17

18 Rigtig mange deltog trods det kedelige vejr. Frisbeespil giver smidighed. Telegrafregimentets aktivitetsdag - spørgsmål om overlevelse Idrætsdag eller aktivitetsdag - tiden var inde til at ryste posen og prøve noget nyt. Det skulle være en dag, hvor alle ansatte kommer ud og er sammen på en ny måde. Aktiviteter, konkurrence og et godt samvær. Bolde i en størrelse, så alle kunne ramme den. Sjov måde at få sveden frem på panden. Af idrætsleder, oversergent Steen Møller Sørensen, formand for Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI). Det har det nok været, på i hvert fald to fronter, især vejret gjorde sit men det har også, for FAGI, været et spørgsmål om at kunne levere nye input (overlevelse?) til den efterhånden traditionelle idræts- eller aktivitetsdag. Traditionen har jo været, at regimentets enheder har dystet mod hinanden og på den måde skruet lidt på korpsåndshanerne, men da vi i FAGIs bestyrelse gik i tænkeboks, nåede vi frem til, at det måske var på tide, at vi prøvede at skrue lidt op for intraregiments korpsånden ved at blande alt og alle på tværs. Konceptet har været afprøvet i bl.a. Vordingborg og Kosovo, hvor det indledningsvis fik en kølig modtagelse af de selvsamme årsager som i vores regiment, men også her viste det sig, at når det først var i gang, så var det egentlig meget sjovt vejret til trods. Efter lidt indledende udfordringer med at træde 400 deltagere an på 8 geledder(8 hold), gik dagen i gang. Disciplinerne var valgt ud fra, at alle, uanset niveau, kunne byde ind med noget og udfordringen bestod for de headhuntede holdledere i at lede og fordele indsatsen på trods af mulighederne, for at deltagerne kunne fortrække til mere tørre omgivelser og gemme sig, hvilket nogle sikkert har gjort. Trods det, at vejret ikke var med os og at det, for de gamle, var et helt nyt koncept, blev der i den grad gået til stålet fx blev der samlet løbet over 235 km på den 600 meter lange rundstrækning omkring cafeteriet og infirmeriet og med en enestående, kan man vist roligt sige, indsats af en 18 TELEGRAFEN

19 Det gælder ikke om at vinde - eller? Forhindringsbanen med lidt ekstra materiel på slæb enkelt løber, der egenhændigt tilbagelagde 18 km i et hug. I alle de udendørs discipliner skulle man hele tiden kæmpe mod underafkøling - en tilstand der ikke fremmer præstationsevnen, men det lod ikke til at skræmme deltagerne, som alligevel kæmpede det bedste, man har lært sammen med fremmede kollegaer. For at runde dagen af var der samling omkring den spændende finale i fodbold, som blev afgjort på straffespark og endelig den traditionsrige tovtrækning som, på trods af det nye koncept, blev gennemført som en konkurrence mellem kompagnierne. Som de stolte traditionsbærere de er, var det for tredje gang i træk 1. Telegrafkompagni, der vandt trækningen et vidnesbyrd om, at dette er en disciplin, der vejer tungt netop hos dem. For at give jer deltagere medindflydelse ser vi meget gerne konstruktiv kritik og input, som vi kan tage med i vores overvejelser i planlægningsfasen næste år. I kan tage fat i et FAGI bestyrelsesmedlem eller sende en mail på og hfs-skkt01. Jeg vil ikke love, at vi svarer på alle mails, men vi vil tage alle input med i vores overvejelser. Tak for indsatsen til både deltagere og alle, der har været involveret i planlægningen og gennemførelsen. Vel mødt næste år. Foto: Bent Rochler Og "EN"og "TO" og "TRE", der manglede ikke hjælp fra de andre på holdet. Fodbold trækker altid uanset vejret. TELEGRAFEN 19

20 Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FRE DE RI CIA,Tlf mail: Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det - de støtter os. Nordre Ringvej Fredericia Telefon Bøger Visitkort Reklamer Etiketter/labels Kuverter Hæfter Brevpapir Indbetalingskort Formularsæt Endeløse baner Tidsskrifter Foldere Kuvertfyld Løbesedler Postkort Streamers Posters Bannere 20 TELEGRAFEN

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan Færdig Blad 1 2014.indd 1 12/13/2013 10:15:32 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn September 2002 Nr. 3 7. årgang KRUDTTÅRNET 1 Med flot honnørkommando mindedes Flådens sænkning den 29 august - læs side 7. I flådestationens havneelement er de ikke

Læs mere

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan [ nr. 3 september 2013 ] magasinet Tættere samarbejde giver nye muligheder Energi og åbne arme i lufthavnen Side 16-21 Gratis armbånd på bagsiden Læs mere på side 15 Civile kompetencer i spil: Hjemmeværnet

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Den gode historie. Af Finn Brunse

Den gode historie. Af Finn Brunse Den gode historie Af Finn Brunse Tommerup er på mange måder en god historie. En god historie som ikke mindst nu hvor vi skal være en del af noget større, fortjener at blive fortalt. Indenfor markedsføring

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Glædelig jul & godt nytår MEDLEMSBLADET LAP WWW.LAP.DK 2 LEDER december 2011 Af Paul Bjergager Nielsen En stærkere

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere