T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010"

Transkript

1 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner.

2 Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major Kim H. Kjærgaard Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Konsulent, overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Ndr. Ringvej 3 Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt. Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er 3. august. eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafre gi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myn - dig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Forsidefoto "Telegrafregimentets aktivitetsdag var præget af regnvejr, men det forhindrede ikke smil og korpsånd. Der blev gået til den dagen igennem". Læs mere på side 19. Et brev til den danske helt FAGI tog guld Velkommen i naturen Ikke bare en ny dag på kontoret Forliget er på plads Vejnavne på Ryes Kaserne Danske mestre er fra - Telegrafregi... FAGI støtter bekæmpelsen af... Jæger - for en dag På uddannelse ved Telegrafregi... Ørkenens Sønner Telegrafregimentets aktivitetsdag... I praktik ved Telegrafregimentet På uddannelse i USA Jordskælv En Bilka-parkering koster flere buler Personelnyt GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Ønskes fotokredit på indsendte billeder, bedes det anført - evt. ved at navngive billederne som fotokreditten skal være.

3 Med geværet i hånden og næstekærlighed og hjælpsomhed i dit hjerte har du valgt et liv så tæt på døden, som det overhovedet er muligt. Frihed burde være en ret for alle Hvad er det dog, vi kæmper for i Afghanistan, synes mange at spørge selv om svaret er såre enkelt. Du kæmper for friheden. Ikke kun vores frihed i det forkælede Danmark, hvis største problem tilsyneladende er efterlønnen. Du prøver at nedkæmpe Tallibanerne, hvis eneste mål er at udslette medmenneskeligheden og erstatte den med religiøse junglelove, også kaldet sharialove. Du kæmper for den universelle frihed, som tilhører hele menneskeheden. Du kæmper for det afghanske barns fremtid, så hun aldrig nogensinde behøver at flygte fra sit hjem og blive dømt til et evigt liv som en stakkels flygtning i et fremmed land. Det skærer mig i hjertet, når nogle arrogante mennesker, såsom Kim Larsen, sammenligner din og dine soldaterkammeraters indsats i Afghanistan med nazisternes besættelse af Danmark. Det, du gør, kære ven, er netop det modsatte af, hvad nazisterne gjorde. Nazisterne besatte landet med det mål at undertrykke friheden og indføre en totalitær tankegang, hvorimod du kæmper en desperat kamp for at besejre en totalitær tankegang og give friheden en chance, for at udvikle sig. Et brev til den danske helt Følgende brev er skrevet til de danske soldater, der kæmper for en frihed ikke alle har. Jeg har talt med skuespiller Farshad Kholghi og han beder mig af hele sit hjerte om at hilse alle jer, der er "derude". I gør en forskel. I skal vide, hvordan en dansker fra Iran ser på det I gør, for nogle der ikke selv kan. RED/LAL Af skuespiller Farshad Kholghi. Danske soldater er den bedste ulandsbistand, Danmark nogensinde har kunne bidrage med. Kære danske soldat. I skrivende stund imens jeg sidder i min trygge lejlighed er du nok ude på en farefuld patrulje et gudsforladt sted i Helmand-provinsen. Du og dine er bekendt med prisen Du er langt væk fra dine forældre, dine venner, din kæreste og dine børn. Det som du gør, er det rigtige Kære danske helt. Du skal vide en ting. Det, du gør, er rigtigt. Det er muligt, at dit arbejde i perioder virker håbløst; men blot ved, at du bygger en lille skole, eller redder en kvinde fra en voldelig talebaner, har du allerede gjort meget mere end, hvad Kim Larsen og andre lommefilosoffer i et helt liv vil opnå af konkrete gode gerninger for verdens nødstedte. Du sætter dit liv på spil og handler, mens de bare nyder et liv i tryghed og går rundt og klovner. Du skal vide en ting: Du er en helt. Alle I danske soldater i Afghanistan er ægte helte. Må guderne beskytte jer. Jeg ville ønske, at I for 25 år siden befandt jer i Iran, så jeg ikke havde behøvet at flygte fra mit hjem. Du er den bedste danske ulandsbistand, Danmark nogensinde har kunnet bidrage med til omverdenen. Tak for det du gør. Farshad Kholghi TELEGRAFEN 3

4 Herre Veteran: 66,5 km. Herre old boys: 79,8 km. Herre senior A: 93,1 km. Fra venstre: Lars Vandborg, Kaj Wagner, Lasse Asmussen, Carsten Olsen, Troels Nakel, Klaus Anker Nielsen, Sabrine Wielandt, Holger Jensen, Steen Møller-Sørensen, Carsten Pedersen og Kurt Iversen Af major Klaus Anker Nielsen, Hærens Føringsstøtteskole. Dette års Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) mesterskaber i cykling blev afviklet under optimale betingelser. Sol fra en skyfri himmel, let til frisk vind og en næsten helt flad 13 km rundstrækning i terrænet nord for Haslev (på Sjælland), var rammen om arrangementet, der igen i år strakte sig over to dage. Lad det være sagt med det samme. Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) s deltagere i DMI mesterskabet i cykling, kunne tage hjem med masser af præmier i bagagen. Årets rute var henlagt til terrænet mellem Haslev, Ringsted og Køge. En 13,3 km rundstrækning gennem et par landsbyer, med et par skarpe sving og kun en enkelt mindre stigning ved start/mål, skabte gode muligheder for en høj gennemsnitsfart. Både enkeltstarten og linjeløbet blev afviklet på ruten. Fra hele Forsvaret havde 70 M/K tilmeldt sig enkeltstart og 118 deltagere var tilmeldt i linjeløbet på andendagen. Desværre kan tjenesten og andre ting jo gribe forstyrrende ind i selv den bedste planlægning, så på dagen for enkeltstarten gennemførte 55. I linjeløbet var der også et lille frafald således, at i alt 104 gennemførte i de forskellige klasser. Her er det den enkeltes kamp mod uret. Alle kører samme distance, men er opdelt i klasser efter køn og alder. 2. Linjeløb - Her startes i et samlet felt, dog opdelt efter køn og klasse (igen aldersbestemt). Her kører de forskellige klasser forskellige distancer. For begge løbsformer gælder, at kvinder kører i egen klasse mens herrerne opdeles i fire klasser efter alder: Herre senior A, herre senior B, herre OB og herre veteran. Distancer Distancerne varierer lidt fra år til år. I år blev enkeltstarten kørt på samme rute som linjeløbet, men med forskudt start og mål således, at distancen kom op på 14,3 km. Linjeløbet blev kørt over følgende distancer: Motion M/K: 26,6 km. Kvinder og herre senior-b: 53,4 km. FAGI tog guldet I år var FAGI s deltagere med fremme og kæmpe om medaljerne allerede på førstedagen. Det blev således i enkeltstart til en 1. plads og forbundsmesterskabet til sergent Troels Nakel og en 3. plads til sergent Lasse Asmussen i herre senior. I herre old boys blev seniorsergent Steen Møller Sørensen nr. 2 og i herre Veteran opnåede ejendomstekniker Carsten Pedersen en 4. plads. Hos kvinderne besatte sergent Sabrine Wielandt 2. pladsen. På andendagen var FAGI igen med fremme. I herre senior A besatte Troels Nakel igen 1. pladsen. Han er således også forbundsmester i linjeløb. Lasse Asmussen blev nummer fem. Tilsammen fik de to 1. pladsen for hold i deres klasse. Begge ryttere prægede løbet fra start, og det var derfor fuldt fortjent med de flotte placeringer. I herre veteran var FAGI s deltagere også toneangivende fra start. Civilt ansatte Karsten Olsen var således alene i udbrud fra slutningen af anden omgang. Han holdt hele vejen hjem og blev en flot nr. 1! Jeg gjorde mit til at kaste grus i maskineriet hos de ti forfølgere. Det lykkedes mig at opnå en 4. plads. Tilsammen vandt vi to holdkonkurrencen i klassen. Som kronen på værket kunne Sabrine Wielandt afslutte dagen på en 3. plads i kvindeklassen. Alt i alt fik FAGI sat et flot fingeraftryk på de to dages cykelløb og alle vores deltagere ser allerede frem til næste års stævne! Løbsformer og klasser Cykelløb kan i hovedtræk køres på to måder: 1. Enkeltstart - Her starter deltagerne enkeltvis med f. eks. et minuts interval. Fra venstre anden pladsen Erik Madsen og Nikolaj Matzen. Førstepldsen - i midten: Lasse Asmussen og Troels Nakel. Til højre: Poul Broch og Nicky Thyboe. 4 TELEGRAFEN

5 Havet tager for sig af kysten i de seneste 10 år op til ½ meter hvert år. Sådan kan kysten se ud i flere år frem. Der bliver ikke ryddet op. Det her - det er natur. Velkommen i naturen Naturen på Hyby Fælled er enestående. En flora og en fauna der får lov til at passe sig selv. Lillebæltsler der "suger" kraftigere end kviksand, 12 orkidéarter, en hybrid af slagsen samt en anden plante, der kunne findes her. Dyrene har fred og ro, hvilket har vist sig, at noget kronvildt også har fundet ud af. En lille bestand er på vej ind i terrænet nordfra. Af Leon Lindholm, redaktionen. Kontakt- og velfærdsofficeren (KVO) kaptajn Bent Rochler, chefen for Garnisonsstøtteelementet major Kim Kjærgaard og en god håndfuld soldater fra Electronic Warfarekompagniet havde sørget for alle forberedelser til denne dags natur-vandring. Oberst Susanne Bach Bager genoptog tidligere oberst Ib Bagers idé om at invitere naboer og andre fra byen til at komme og få en rundvisning i det terræn, som er så specielt og fantastisk. Uberørt - og alligevel efterset Ib Bager er nu general og arbejder i Polen. Da han var oberst for Telegrafregimentet, gjorde han fra starten alle klart, at han ville naturen det bedste. "Ja, ja" nikkede de fleste, men et par dage efter afskaffede han al jagt i terænet og det kan nok være, at telefonerne gløede. Ikke noget med, at hans sekretær skulle svare. Nej den klarede obersten selv - og nej, det var ikke en fejl. Skulle ansatte eller deres gæster skyde, kunne de gøre det på skydebanen eller andre steder. Her skulle ikke fodres dyr op for igen at skyde dem. Naturen skulle bevares og passes, så den forblev en unik oplevelse. Det gav genlyd overalt. Senere kom så det træk, at Ib Bager i stedet for at invitere til fin mad i messen, valgte at invitere borgere til en kop kaffe og to guidede rundture i terrænet, hvor natur og historiske anlæg blev vist, og der blev forklaret. Stor ros fra alle deltagere. Så stod vi her igen i år. 95 fremmødte gæster klædt på til tur i terrænet. Oberst Susanne Bach Bager bød alle velkommen og de fik en kop kaffe og en forklaring om dagens forløb. Herefter blev de fremmødte delt i to hold. Et gik med general Ib Bager og et andet med tidligere garnisonskommandant oberst Henning Høngsmark. Orkideer og sjældne planter General Bager startede som altid, med at vise på plancher, hvad der kunne forventes, at gæster ville få at se, men først fortalte han, at orkideerne og de mest sjældne planter ikke ville blive fremvist. På Møn havde man gjort tilsvarende, og så blev orkidéerne "fjernet" få dage efter. Orkideerne kan ikke fjernes, uanset hvor meget jord man tager med, for de er afhængige af de insekter, der er i området og dem kan man ikke flytte med. Men blomster, vildæbler, egetræer i alle faconer, lillebæltsler, en snog, svampe og dyrenes stier blev vist. Hans Excelence grev Ingolf og grevinde Sussi deltog også. Grev Ingolf fandt en speciel snegleart, en meget lyserød skovsnegl, som ikke findes ret mange andre steder i naturen, så også generalen blev lidt klogere denne dag. Spørgelysten var stor i både mark, skov og ved strand og alle fik svar. Mange deltagere kunne også bidrage med oplysninger til naturen og faktisk blev det til mange gode historier, som redaktionen vil følge op på. Skansernes militære betydning Oberst Henning Høngsmark var bare utrolig god. Hans historiefortælling om Fredericias tilblivelse og svenskere mod danskere. Byens indførelse af religionsfrihed og om de første multietniske sammenføringer, der var med til at skabe Fredericia, var imponerende. Høngsmark formår at vække interessen - vedligeholde den og så gå videre, inden det bliver trættende. Det resulterer i, at man faktisk hele tiden vil være i nærheden af ham, for at få lidt mere med. Skanserne er mesterværker, som Høngsmark forklarede, har haft betydning for, hvordan vi har det i dag. Det var utroligt spændende og havde man da bare fået historieundervisning i skoletiden på samme måde, så ville det være godt. Tiden var dog ikke til andet end appetitvækkere fra generalen og obersten, men gæsterne blev imponeret over, hvad det er, vi har gemt - og ikke glemt - ude på fælleden. Farvel og tak med maner Det hele sluttede i fårefolden, hvor KVO og soldaterne havde gjort klar med telte og en let brunch. Her takkede gæsterne for en uforglemmelig dag i naturen. Oberst Susanne Bach Bager takkede de frivillige guider og satte dem på til endnu en tur næste år. Så var der lidt at sunde sig på og af alle de dage med regn havde oberst Bager valgt en dag, hvor vejret var til at sidde i græsset og bare nyde afslutningen. Gæsterne takkede ved at putte lidt penge i indsamlingsbøssen til Telegrafregimentets Fond - ialt blev det til 836,00 kr. Fondet og oberst Bager takker for dette. TELEGRAFEN 5

6 Telegrafregimentets Fond siger mange tak for følgende frivillige bidrag. Frivillige bidrag fra gæsterne på naturvandringen 836,00 Kr. Hr. Niels Jørgen Andersen 500,00 Kr. Bidrag kan indbetales via: Middelfart Sparekasse på konto: Eller kontant til: P.J.R. Jensen, Garnisonsstøtteelementet. Ikke bare en ny dag på kontoret Af overkonstabel af 1. grad Tonny Bo Nielsen, 2. Hærens Basisuddannelseskompagni/2. Uddannelsesbataljon. Hej TELEGRAFEN Det daglige kontorarbejde, som præger meget af min arbejdstid, bliver af og til afløst af andre opgaver. De soldatermæssige færdigheder skal også vedligeholdes og det sker, at man må hjælpe andre i enheden. Eksempelvis på skydebanen, eller som det skete forleden dag for mig, med at tage vagten på radarposten. Radaren bruges til at afsøge området af Lillebælt ud for skydebanerne for både. Er der skibe i fareområdet indstilles skydningen og alle soldater må trippende vente til skibene enten er sejlet væk af sig selv eller er blevet afvist med vores "hjælp". Det kan være kedeligt og trivielt at stå ved radaren. Når vejret ikke er så godt til at sejle i, sker der ikke meget på radarposten. Så kan soldaterne til gengæld få gennemført deres skydninger, hvilket er meget vigtigt. Denne dag var der ikke skibe i området og op ad formiddagen kom solen frem og varmede ganske godt. Radarposten er i et helt fantastisk område og denne dag fik jeg en naturoplevelse af de lidt bedre. For ikke ret lang fra, hvor jeg stod, var masser af snoge kommet frem i solens varme stråler for at parre sig. Redaktionen takker mange gange, fordi du vil dele dine "foto" og den speciele oplevelse med os og dine kollegaer. Godt fanget - godt set. Hvor er det godt, at have et kamera ved hånden altid. Soldatens grav På fælleden er et gravsted for en falden soldat. Peter Andersen var den eneste af de døde, man ikke fik med sig tilbage i fæstningen under en af de heftige kampe, der foregik på dette sted i 1849 (udenfor PMV-lågen på Ryes Kaserne). De fjendtligtsindede schlesvig-holstenere begravede Peter og satte et kors med hvad de mente, var hans navn og fødested - ud fra papirer, han bar på sig. Siden har man valgt, at lade ham ligge og ikke flytte ham til fællesgraven som de andre. Derfor er der rejst en sten på stedet. Der er dog en lille hage ved det, for den døde hed Peder Andersen og fra Jelstrup. Man har dog valgt at lade det være, men historien skal fortælles og det var en af de historisk interesserede forsvarsbrødre, der kunne fortælle det efter større granskning i arkiverne. LAL Ikke mange oplever at se se snoge parre sig. At møde et kuld snoge på vej ud i foråret - væk fra vinterens hi og klar til et nyt år er et sjældent syn. Mange vil nok også gerne være fri for at møde synet - men det er en speciel oplevelse for de få. 6 TELEGRAFEN

7 Regiments- og skolechef oberst Susanne Bach Bager foran sine soldater. arkivfoto Forliget er på plads Af regiments- og skolechef oberst Susanne Bach Bager. Kontaktbesøg i INTOPS Jeg har netop været på besøg i Afghanistan både ved Danske Battlegroup (DABG) i Hellmand provinsen og ved Kandahar Signal Support Group. Besøgene efterlader mig med et indtryk af, at vores opgaver er blevet mere komplekse og at alle gør en stor og flot indsats inden for samtlige fagområder, herunder bevarer fokus på den overordnede operative opgave. Men strukturen er presset på grund af den geografiske spredning af enhederne og den begrænsede bevægelsesfrihed. Der er ikke nogen tvivl om, at vi gør en forskel, der hvor vi er, men der er rigtig mange af Afghanistans udfordringer, der ikke kan løses med militære midler, såsom analfabetisme, fattigdom og store kulturelle forskelle. Forhold der påvirker vores forventninger til, hvornår den afghanske hær kan overtage ansvaret for sikkerheden i Hellmand provinsen. Kosovobesøget Mit besøg i Kosovo ultimo maj måned efterlod mig med indtrykket af fremgang i udviklingen af et multietnisk samfund, men med fortsat store spændinger mellem befolkningsgrupperne, hvilket gør, at vores soldater har rigeligt at se til. Det var som altid en fornøjelse at være på besøg i missionsområderne og for en stund dele vilkår med jer. Tak for jeres indsats, nogle veltilrettelagte besøg og en åben og ærlig dialog, som jeg vil fortsætte med i den hjemlige struktur. Forliget Den politiske proces vedr. konsolidering af forsvarsforliget er i skrivende stund netop afsluttet. Vi afventer herefter udmøntningen af det politiske implementeringsdirektiv fra Forsvarskommandoen henholdsvis Hærens Operative Kommando. Vi forventer at modtage et implementeringsdirektiv fra Hærens Operative Kommando ultimo august måned, hvor rammerne for den nye struktur og transformationsplanen fastlægges. Indtil da må vi nøjes med at glæde os over de positive udmeldinger vedrørende bevarelse af alle garnisoner og at fyringer søges undgået, samt at SMUK bevares vi nøjes med at glæde os over de positive udmeldinger vedr. bevarelse af alle garnisoner og at fyringer søges undgået samt at SMUK bevares. Oberst S.B. Bager Vi iværksatte i maj/juni måned en proces vedr. tilkendegivelse af egne ønsker for det personel, der p.t. indgår i Telegrafregimentet. Et tiltag der er blevet taget godt imod. Formålet er at give den enkelte medarbejder indflydelse på anvendelse i den nye struktur og på den baggrund få et overblik over, i hvilken udstrækning ønskerne og det strukturelle behov stemmer overens. Vi får tillige et overblik over, hvem der evt. ønsker at gøre tjeneste uden for Telegrafregimentet. Det er så hensigten, at cheferne på denne baggrund vil gå i dialog med relevante udstikkere fra FPT. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at tilkendegivelsesprocessen ikke erstatter den enkelte medarbejders dialog med egen udstikker, men alene skal ses som et supplement hertil. Det er desværre ikke muligt at pålægge telegrafsoldater, der er tjenstgørende uden for regimentet, at fremsende et tilkendegivelsesskema og i endnu mindre grad at pålægge, deres nuværende chefer at vurdere egnethed til de ønskede stillinger. Derfor bør I holde jeres udstikker orienteret om jeres ønsker om anvendelse, så vil disse ønsker blive behandlet i forbindelse med chefernes dialog med FPT i september måned. Du kan orientere dig om stillingsoversigt, tilkendegivelsesskemaer og orienteringsmateriale på TGR hjemmeside: default.aspx Vis hensyn I det seneste nyhedsbrev opfordrede jeg til hensynsfuld optræden på fælleden og i trafikken og vil komme med endnu et hjertesuk: Pas på etablissementerne i Fredericia og Haderslev. Der er generelt afsat meget begrænsede midler til vedligeholdelse og jo mere vi ødelægger på etablissementerne, jo mere skal der bruges på reparationer og jo mindre bliver der til egentlige forbedringer. Så brug etablissementerne med omhu og hjælp hinanden med at undgå at ødelægge tingene. Pas på jer selv og hinanden både ude og hjemme. Jeres RC TELEGRAFEN 7

8 Støt annoncørerne og fortæl dem at du gør det - de støtter os Linnemann Søndermarksvej 212. Fredericia. Tlf Egumvej 60, 7000 Fredericia Tlf.: Mobil: Spar 500,- kr. Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. - Prøvedyk for dig der vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynder til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af flasker - Dykkerture stranddyk med guide 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gange i ugen - Firmaarrangementer vandski, teambuilding og forskellige konkurrencer Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Odense C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk Nørreport Cy kel forret ning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. Fredericia Løve Apotek Vi leverer skærmbriller til ansatte i hele Forsvaret Vi leverer alt i briller, linser og tilbehør. Gratis synstest Medlem af Dansk Optikkerforening Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: TELEGRAFEN

9 Ikke desto mindre har vi fået ændret to gode vejnavne, nemlig - Signalvej og Århusvej - til personnavne fra den nyeste tid! Hvem der så end har stået for det? Tidligere havde vejskilte på Ryes Kaserne en undertavle, der forklarede lidt om vejnavnets historie - det kunne godt indføres igen. Vejnavne på Ryes Kaserne Fredericia bærer en stor historie. På Ryes Kaserne er der også historie. Ikke kun i form af skanserne, men også de mange veje på området har deres navn efter noget helt specielt. Her får du en forklaring på noget af det. Af pensioneret kaptajn Poul C. Rochler, Telegrafregimentets Historiske Samling - museumsafdelingen på Bülows Kaserne. Fredericia by, Lokalhistorisk Arkiv og Bymuseet udgiver i fællesskab årligt Fredericiabogen. I denne bog er der en række fortællinger om byen, dens omegn samt om personer og særlige hændelser med en kronologisk oversigt over årets begivenheder. I 2009 udgaven har en tidligere telegrafsoldat ved Jyske Telegrafregiment i , Morten Zierau som lokalhistoriker beskrevet tidligere og nuværende vejnavne på Ryes Kaserne. Det hele startede i 1961 Baggrunden er, at Kongens- og Jydske Fodregiment efter sammenlægningen i Fredericia 1961 ikke kun påbegyndte brugen af kasernenavnene Bülows- og Ryes Kaserne i stedet for de oprindelige navne: Østervoldgades Kaserne (bygget 1936 og 39 med Eksercerhuset fra 1864) og Fælled Kasernen (1953/56), men tillige navngav vejene på Ryes Kaserne med chefnavne fra den ældste tid samt ikke mindst stednavne fra regimenternes deltagelse i slag rundt om i Europa fra det 16. århundrede og op til tiden efter Napoleon. Da Telegrafregimentet havde etableret sig på Ryes Kaserne, blev de gamle vejskilte med forklarende undertekst taget ned (GARN BEF nr. 54- juli 1991). Ved en tilfældighed reddede vores museum materialet, som i renoveret stand kan ses i vor samling. Der skal være styr på historien Telegrafregimentet nedsatte en arbejdsgruppe (sagsnotat ved THS fra 1991) til bl.a. at foreslå nye vejnavne med relation til telegraftropperne. Chefen ved Jyske Telegrafregiment gik ind for det fremsatte forslag, for så vidt at vejnavnene angav de kaserner, byer og lejre, hvor våbenarten havde været. Han fandt tillige, at det var mindre hensigtsmæssigt, at enhedsnavne og personnavne blev anvendt. Regimentschefen ved Sjællandske Telegrafregiment var af samme mening under henvisning til regimenternes korte historie og mente tillige, at navne i relation til fæstningen og garnisonen burde bibeholdes i en vis udstrækning. Stadig lidt af det gamle tilbage Af de oprindelige navne er Lübbes Plads bibeholdt og hvem var så det? Generalmajor Eckerich Johan Lübbe, født den 18. august 1599, død den 22. august Han blev født i Paddingbüttel i Bremen og studerede matematik i Köln og Leden, men valgte en militær karriere. Han blev ansat som kaptajn i ærkebiskop Johan Frederik af Bremen s Livgarde. Senere gik han i først svensk så i fransk tjeneste, men i slutningen af 1644 blev han generalkvartermester for ærkebiskoppens hær, og det var som chef for ærkebiskoppens livregiment, han i 1645 førte tropperne i kamp ved Glückstadt (ved Elben) og senere tilbageerobrede Bremenfôrde fra svenskerne. Efter Fr. d. III s tronbestigelse fik Lübbe mange betroede stillinger, og den 29. april 1657 underskrev kongen et reskript om oprettelsen af et regiment - Lübbes Regiment, hvor han blev chef. Dette regiment fik igennem tiden mange navne, men endte som Kongen Jyske Fodregiment indtil nedlæggelsen 31. oktober Lübbes Regiment var det bedst uddannede regiment på det tidspunkt. Størstedelen af mandskabet var erfarne hvervede soldater. Regimentet bestod af ti kompagnier, hvor oberstens eget kompagni - Livkompagniet førte en hvid fane, mens de øvrige ni kompagníer førte sorte faner, alle havde øverst ved fanestangen et rødt felt med hvidt kors (dannebrog indført af Chr. den IV), efter disse faner kaldtes regimentet Det Sorte Regiment, fordi regimentet opstillet til kamp tegnede en sort linie i terrænet. I 1660 avancerede Lübbe til kommandant i København og blev kort før sin død i 1661 optaget i adelsstanden. Et andet navn, der nok skulle have været bevaret, er Wedelsvej med underteksten: Feltmarskalløjtnant Gustav Wilhelm baron Wedel, født den 24. juni 1641, død den 21. december I 1677 blev han chef for Wedels geworbne Münsterske Rytterregiment og den 31. oktober 1679 for regimenterne: Jydske Regiment til fods og 5. Jydske nationale Rytterregiment, og det var som regimentschef, at feltmarskal Wedel red ind i Fredericia den 25. november 1679 under navnet Jydske Geworbene Regiment under kong Chr. den V. Dette regiment blev ved en nyordning af hæren i 1842 omdannet til 12. Linie TELEGRAFEN 9

10 Infanteri Bataillon i det nyoprettede 7. Regiment. Ved hærordningen af 1951 blev 12. Bataillon den 1. november grundstammen i Jydske Fodregiment (senere Kongens Jydske Fodregiment), der blev nedlagt den 1. december Danske mestre er fra - Telegrafregimentet Gaza Vej burde føres tilbage igen Jeg vil mene, at skiltet Gaza Vej nok burde genplaceres ved Telegrafregimentet s foranstaltning enten på Ryes Kaserne, eller ved indkørslen til Bülows Kaserne. På undertavlen stod: Første danske FN-kommando udsendt fra Fredericia. Indrykning i Gaza 6. marts Historien var den, at de Forenede Nationer for første gang udsendte en fredsbevarende styrke, efter at præsident Nasser i Ægypten i 1956 prøvede at nationalisere Zueskanalen. Dette fik franske og britiske hærstyrker til at intervenere for at beskytte disse landes interesser i området, medens israelske styrker samtidigt angreb fra øst. Den 7. november 1956 oprettes "DANSK FN KOMMANDO" med oberstløjnant C. Engholm som chef, der opstilles stab og stabskompagni under kaptajnløjtnant E. Stubbe Teglbjerg, et let kompagni fra Vordingborg (5. regiment) under kaptajn N.C. Larsen og et let kompagni fra Fredericia under kaptajn J.A.R Hoppe. Samlet styrkeantal var ca. 400 mand. Styrken fra Fredericia (7. Regiment) blev udsendt fra Bülows Kaserne. Til minde herom er der på 50 årsdagen for udsendelsen opsat en flagstang og mindeplade i rosenbedet med Fredsrosen øst for Bülows Kaserne. Jeg vil i øvrigt gerne se, at de nuværende vejnavne atter forsynes med underskilte med forklaring til navnet, således at også unge tjenestegørende af i dag kan identificere sig med den del af vor historie. For en ordens skyld skal anføres, at grundlaget for Zieraus artikel er det ved vor samling forefindende skiltemateriel og sagsakterne. Af holdleder, korporal Lars Hein. Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) deltog ved Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) stævne i fodbold. Igen i år var der stor forventning til de fire hold som skulle deltage: "Herre B, damer, yngre oldboys og veteraner". Sidstnævnte hold måtte melde afbud på stævnedagen. Synd for Peter Hørløck, da han udfører et godt arbejde med at samle spillere til dette hold - godt arbejdet Peter. Efter dette afbud havde FAGI kun tre hold tilbage, men de var til gengæld klar til at kæmpe med alt, de havde i sig. Herre B - danske mestre Herre B holdet, som der var rigtig store forventninger til, svigtede ikke. Efter femte kamp var det en kendsgerning - holdet kunne hyldes som fortjente danske mestre i B rækken (syvmands). Det er første gang i FAGI fodbold's historie, at dette trofæ blev hevet hjem. Super godt gået! Damerne - danske mestre igen Dameholdet deltog med et godt hold, men sammensætningen af holdet var lidt problematisk, da vi fik afbud kort tid inden stævnet. Det lykkedes mig at skaffe nye spillere, så vi kunne stille syv damer på stævnedagen. Damerne knoklede på første dag. Desværre så meget, at det kostede vores målmand (Berthinus) en brækket næse. Trist da hun ellers stod fremragende for os. Dameholdet måtte derfor finde en ny målmand. På trods af dette kunne FAGI damer modtage guldet efter en kæmpe holdindsats. Godt gået! Damerne fik også titlen "Turneringens bedste spiller" med hjem. Valget faldt på Katrine Madsen fra 3. Telegrafkompagni. Tillykke til hele holdet for den flotte indsats. Dette var damernes andet trofæ i træk, super! Tak for opbakning og støtte Som udvalgsformand for fodbold i FAGi og som holdleder på dagen, takker jeg alle fra de kompagnier, som tog trækket, mens vi fik lov til at tage ud og vise regimentets kvaliteter. Tak til jer, som har givet folk fri til stævnet. Uden denne indstilling fra kollegaer og chefer var der ingen deltagelse. Tak til Telegrafregimentets chef oberst Susanne Bach Bager for de pæne ord og sodavand, da vi var inde forbi. Så mange tak for lån og tak for opbakningen til, at vi kan tage medaljerne hjem til Telegrafregimentet! Oberst Susanne Bach Bagers svar: "Som regiments- og skolechef er jeg helt enig med dig i, at vi skal bevare vores historie og vi skal vidergive den til nye soldater, så de kan forstå vores værdier og lære om den tid, hvor andre soldater før dem var her i Fredericia garnison. Jeg vil derfor lade den arbejdsgruppe, der i løbet af efteråret skal se på regimentets traditionspleje, se på mulighederne for i samarbejde med Forsvarets Bygnings- og Etablissementsdrift at finde en tilfredsstillende løsning på skiltningen. S.B.Bager. Bagerst fra venstre: B.L. Rasmussen, STKMP, K.P. Madsen, 3 TGKMP, M. Fischer-Nielsen, 3 TGKMP, C. Neumann 3, TGKMP, R. Immerkær, 3 TGKMP, A. Haagen, 1 TGKMP, V. Berthinus, 3 TGKMP, E. Johansen, 3 TGKMP, E. Johansen 3 TGKMP, K. Hertz, 2. HBUKMP og Lars Hein, 4 TGKMP. Ikke til stede var: C. Jørgensen, 2 TGKMP, N. Wollenberg, 2 TGKMP, J. Nielsen, civil, C. Søegaard, civil, I. Blaabjerg, 3 TGKMP, B. Larsen, civil. 10 TELEGRAFEN

11 stede. I gennem aftenen og natten går vi rundt på pladsen, for at se efter de dyre lydanlæg i lydteltet og på scenen. Vi tjekkede også, at der ikke var tændt lys eller ild på skolen, ligesom når vi runderer på en vagt. Faktisk var vi som en lille vagtstyrke på seks mand, som gik rundt og passede på det hele, også for at se, hvad der foregår i kulissen og for at hjælpe, hvor det var nødvendigt. Det fik vi meget ros for af Anne-Marie, som er leder for projekt Stafet For Livet i Fredericia. Det blev også til en hånd med tunge ting, der skulle løftes på plads - gratis motion det er jo lige os. Vi vil også gerne takke Stafet For Livet for de dejlige pizzaer samt aftens- og morgenmad, som blev stillet til rådighed for os, som deres "tak for støtten" til det løse vi hjalp med tak for mad. Nogle af deltagerne i Stafet For Livet, her ved deres Piranha efter at have gået og løbet samlet 373 kilometer på 24 timer. FAGI støtter bekæmpelsen af kræft - vi gik 373 km Vi fortalte om jobbet som soldat ved Telegrafregimentet hjemme og som udsendt. Vi talte om sundhed og viste os aktive i 24 timer med gang og løb. Af korporal Lars Hein, Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI). FAGI var igen i år med til Stafet For Livet, som arrangeres af frivillige i Fredericia til støtte for Kræftens Bekæmpelse. Det er på Bakkeskolen i Erritsø, og vi deltog for tredje år i træk. 105 frivillige, 780 deltagere og flere tusinde besøgende gav ,- kr. Stafet For Livets koncept har til formål at samle pengene ind til støtte for kræftens bekæmpelse. 100 kr pr. deltager og første runde er med ca 110 deltagere (fightere), som har kræft eller har haft det. De har eget telt og får mad og drikke dagen igennem, så de kan søge hjælp og råd hos hinanden. De kontakter, som knyttes der, er guld værd for de ramte og deres pårørende. Endvidere er der aktiviteter for børn, auktioner og tombolaer alle tjente penge går til Kræftens Bekæmpelse. Det er ikke et kræmmermarked, men et døgn med aktivitet og hygge, hvor hele familien - eller alle kollegaerne er sammen. Noget alle bør støtte op omkring, da det er en god sag, mod en sygdom der kan ramme alle. Her får man værktøjer og kontakter til personer, der kan gøre det lettere at klare sig igennem sygdommen. I år var der 105 hjælpere samt mange bands og solister - alle ulønnede. Motionister og deltagere i stafetten udgjorde over 780 personer fordelt på 27 hold, der gik eller løb rundbanen i gennem alle 24 timer. Alle indtægter går til forskning og bedre vilkår for kræftramte. Alle arbejder gratis. Soldater gir' gerne en hånd med Vi fra kasernen startede allerede fredag kl. 14 med at sætte telt op på pladsen. Der var ikke kommet så mange, så vi havde rigelig med plads til at få vores udstyr sat op. Vi havde igen i år fået lov til at låne FAGI s festtelt - "tak for det". Efter en god arbejdsindsats var teltet oppe og vi var blevet tørstige på denne første rigtige sommerdag i år, så forplejning var tiltrængt. Kontakt- og velfærdsofficer (KVO) havde sponseret mad og drikke. Tak til kaptajn Bent Rochler og Esther på KFUM for den dejlige mad. Igen i år havde vi lovet arrangørerne, at gøre pladsen tryg og rolig, ved bare at være med helt fra starten af. Tidligere år har de haft problemer med uvedkommende og alle mener, at efter vi er kommet til, har der været ro og orden. Der har ikke været ballade eller nogen uvedkommende, når vi har været til Hvad laver telegrafsoldater Lørdag kl blev stafetten skudt i gang af vores nye borgmester Thomas Banke. Der var vores soldater helt klar til at gå og løbe for denne gode sag. Igen i år var der aktiviteter, masser af underholdning for børn og voksne samt fede auktioner. Vi havde en CIS Piranha og en spejder GD med til stor glæde for mange. Der blev taget billeder og kigget på vores udstyr. Herligt at folk kunne bruge vores udstyr og vores råd og forklaringer på, hvordan det er at være soldat og udsendt nysgerrigheden var stor, og vi vil jo gerne gøre reklame for vores Telegrafregiment. Jeg kom først med i stævnet efter endt deltagelse i adventurerace. Jeg kunne se en flok glade soldater, men de var også trætte, da de havde givet den fuld gas - bare kanon godt, at se dem løbe og gå. Vores kvartermærke, som flaget hedder korrekt, var også med rundt på alle omgangene godt gået. I gør en god reklame for Telegrafregimentet. Fra kl til gik vi kun med en mand/kvinde på banen ad gangen i time-intervaller, så vi kunne give vores hårdt arbejdende soldater passende og velfortjent hvile. Kl den 6. juni blev stafetten afsluttet med en sidste fælles omgang for alle på pladsen. Stafet For Livet 2010 var slut. Anne-Marie afsluttede med at sige tak til alle for denne store indsats som hjælpere og deltagere eller besøgende. FAGI fik på de 24 timer tilbagelagt 933 omgange eller 373 Km. Jeg vil gerne sige: "Tak til alle på holdet for en god indsats, uden jer var det ikke muligt at hjælpe og deltage i Stafet For Livet. Tak fordi I gav en hånd til bekæmpelsen af kræft". Samlet kom der over kroner ind, som går direkte til Kræftens Bekæmpelse. Godt at FAGI kunne være med. Næste år er det maj. TELEGRAFEN 11

12 Spids blyanten! Nu er der god vin for 200 kr til bedste artikel. Lyagers Vin & Specialiteter ved Karina og Morten Lyager Prinsessegade 32b 7000 Fredericia, Giver et vingavekort på 200,- kr. for den bedste artikel. Jæger for en dag Af korporal Pia G. Nielsen, 2. Uddannelsesbataljon. Den gamle overkonstabel på beklædningsdepotet, Kim Slott kender Gud og hver mand. Samt alle lige fra Jægerkorpset til Fremmedlegionen over hans svoger, som gør tjeneste på et stort amerikansk hangarskib. Kim havde via en kontakt til jægerne to ledige pladser på et faldskærmsspring, han ville dele ud. Tidligt en mandag morgen kom Kim Slott ind på kompagnichefens kontor, hvor jeg og en kollega også var. Han sagde, at han havde fået to spring ved Jægerkorpset, så han manglede to soldater, som kunne tage med derop og det skulle være mig og min kollega! Vi kender alle udtrykket soldat for en dag, som for vores tilfælde nu kan omskrives til jæger for en dag. En oplevelse som vi ikke sådan lige vil glemme med det samme. Vi vil gerne, med dette indlæg, i TELEGRAFEN dele oplevelsen med andre og sige tak for oplevelsen. Vi havde selvsagt inden afgangen store sommerfugle i maven, for vi vidste godt, 12 TELEGRAFEN

13 inden vi skulle af sted, at det ville blive stort, men at det blev så stort, havde vi nu alligevel ikke regnet med. Da vi ankom til jægernes hovedkvarter, blev vi budt velkommen af jumpmasteren, som var ham, der skulle forestå springet. Sommerfugle med store vinger Vi gennemgik derefter dagens program, mens vi blev iklædt faldskærm og fik instruktion i, hvordan springet skulle forløbe og hvad vi i den forbindelse skulle gøre før under og efter springet, hvorefter vi sammen med Jægerne gik ud til den ventende Hercules. Med os i maskinen viste det sig, at en af springerne havde udstyr med, på hjelmen til at tage video og stillbilleder under vores spring. Så blev bagklappen slået op og vi kunne høre motorerne blive speedet og vi begyndte at bevæge os ud til startbanen. Nu kunne vi mærke sommerfuglene blafre rundt i maven, mens Jægerne smilede lidt skælmt til os, som om de sagde: I skal få tur, hvilket vi fik. Bagklappen blev sænket. Vi blev kaldt frem - og stod nu der og kigge ud i intetheden. Vi kunne fornemme, at vi var meget højt oppe. Bagefter fik vi at vide at udspringshøjden havde været fod, ikke ligesom når vi springer FALDKU på officersuddannelsen, nej her var der et meget laaaaangt frit fald (40 sek.), inden skærmen blev udløst. Nu blev det vores tur, vi fik det obligatoriske klap og vi gled ud over rampen og her fik vi så vores første chok, for vores makker lavede forlæns rullefald, så vi slog en kolbøtte, så var linjen lagt - uha. Det er en forunderlig oplevelse, sådan at hænge deroppe med en total stilhed og se jorden nærme sig, en oplevelse der på en eller anden måde er ubeskrivelig. Den skal opleves af en selv og samtidig se de andre udspringere omkring en. Jo det er en speciel oplevelse. På vej ned sagde jægeren, der sprang sammen med os, at nu var det vores tur til at overtage styringen af skærmen og udpegede målet for os, hvor vi skulle forsøge at lande. Vel ankommet igen på moder jord, skulle vi lige kigge op i himlen og tænkte på, at vi, for blot et øjeblik siden, hang der oppe m i frit fald. Nu stod vi her med fast grund under fødderne, egentlig en lidt mærkelig fornemmelse. På tilbagevejen mod hangaren talte vi om den oplevelse, vi begge lige havde været igennem. Da vi var samlet i hangaren, fik vi at vide, at der var spring igen kl. 1430, men desværre skulle vi til at vende næsen mod Ryes Kaserne igen. Tak til jægerne og Kim Vi vil gerne sige "tak til Jægerkorpset", ikke mindst jumpmasteren og vores to makkere, som sprang med os. "Tak" for en rigtig god og fed oplevelse og skulle der en anden gang vise sig mulighed for at komme med op og springe, vil vi sige til dem der får tilbuddet: Rigtig god tur det er så fedt! PS. Vi står gerne til rådighed igen, såfremt der ikke lige er andre, der melder sig på banen, når Kim Slott igen får tilsvarende bud om at komme derop med et par kolleger for at springe. Siden dette foregik er Kim blevet syg og er flyttet til et af Forsvarets depoter ved Odense, men vi tænker tit på ham. "Tak for turen"! Pia G. Nielsen i rødt - klar til at springe - fokuseret og spændt. I den blå bog Regiments- og skolechef oberst Susanne Bach Bager er nu optaget i Kraks Blå Bog. Det er ikke alle og enhver, der får sit levned beskrevet på dette sted. Man skal være noget særligt - det er oberst Susanne Bach Bager. I bogen kan man læse meget kort, at hun er født i 1956 og opvokset i Vejle. Militærkarrieren startede hun i 1975, som elev på Hærens Signalskole på Høvelte Kaserne i det nordlige Sjælland. Der er også beskrevet, hvordan karrieren førte hende frem til chef for regiment og skole i dag, hvor hun først var chef for Uddannelsesbataljonen og på et tidspunkt også tog det, der herhjemme svarer til en mastergrad, i Sverige på kun et år. Igen er Telegrafregimentet sat på tryk i historien. LAL/RED 24 timers stafet mod kræft Hvert år afholder Kræftens Bekæmpelse 24 timers "Stafet For Livet". Der har været telegrafsoldater med hver gang. I år var ingen undtagelse. Soldater fra 3. Telegrafbataljon og nogle fra Hærens Føringsstøtteskole var med. 3. Telegrafbataljon medbragte køretøjer og plancher, som de opstillede rundt på "pladsen" mellem madtelte, musikscenen, veteranbiler, boder og tombolaer. Soldater, der ikke går på stafetten, bruger tiden på at fortælle børn, unge og deres forældre om, hvordan det er at være soldat ved Telegrafregimentet. Det er et rigtigt godt forum at fortælle om soldaternes dagligdag. Mange interesserede fik også en god snak om sunde kost- og motionsvaner. Rigtig mange besøgende roste soldaterne for deres arbejde samt for at bære uniform og optræde så korrekt, som de gjorde. Sådan en dag er man stolt af at være soldat. Selv på de, der havde gået 15 km for anden gang, sad uniformen, som den skulle - der var ingen slinger - uniformsbestemmelserne blev fulgt. De, som ikke kunne lade være med at løbe deres ture, gjorde det i civilt tøj. Stadig blev 3. Telegrafbataljons kvartermærke båret korrekt af uniformerede - i alle 24 timer. Det er ikke mange firmaer, der har ansatte, der gør sådan i deres fritid. Flot optræden. Klap jer selv på skulderen. LAL TELEGRAFEN 13

14 På uddannelse ved Telegrafreg Meget af telegrafsoldaternes uddannelse er af teknisk art, for deres formål er at levere alle former for teknisk støtte til føringsenhederne i hæren. Men foruden satelitter, computere, radioer og kilometervis af kabler skal de soldatermæssige færdigheder også trænes, for en telegrafsoldat er også med på de skarpe patruljer som signalmand, når de er udsendt. Det var min opgave som kadet at uddanne på det område ved Hovedkvarterskompagniet (HQCOY). Af løjtnant J. Mogni-Jensen, Hovedkvarterskompagniet/3. Telegrafbataljon. I forbindelse med min praktikperiode i HQCOY ved Telegrafregimentet fik jeg til opgave at stå for kampuddannelsen i kompagniet. Udgangspunktet var, at uddannelsen primært skulle foregå som skovkamp, med vægten lagt på - enkeltkæmperfærdigheder, gruppens samlede virke og førervirke i prioriteret rækkefølge. Selve uddannelsen startede først to uger inde i praktikperioden, så jeg havde god tid til at forberede mig. En del af forberedelsestiden brugte jeg på at gå rundt i kompagniet for at høre folks vurdering af, hvor deres niveau lå, for dermed bedre at kunne lave en realistisk plan, der hverken var for sim- 14 TELEGRAFEN

15 Klargøring af det tekniske udstyr så ledelsen kan fungere og lede soldaterne. Alt imens gæster på besøg (i baggrunden) vises rundt af bataljonschefen. simple kampeksercitser såsom formationer, forhold overfor beskydning, føling på kort og lang hold, samlet ildoverfald, ild og bevægelse samt "hængsel". Alt sammen på gruppeniveau. Jeg var generelt positivt overrasket over folkenes egenskaber og engagement under kampuddannelsen. Grundet andre højere prioriterede opgaver er kampuddannelse ikke højt prioriteret i "Telegrafen", hvilket var medvirkende til, at folk generelt var glade for denne afveksling fra dagligdagen, som kampuddannelsen repræsenterede og det tror jeg klart var med til at øge motivationen. Allerede fra starten i den første uge gik folk til den. Selvom det ikke var alle, der var lige rutinerede i de forskellige kampeksercitser, var der et højt engagement og vilje til at forbedre sig blandt folk. En af de ting der er med kampeksercitser er, at alle har en holdning til, hvordan de skal gennemføres. Folk har lært det på imentet pel eller kompliceret. De meldinger, jeg fik, var meget forskellige. Der var folk i kompagniet, der ikke havde haft kampuddannelse siden HBU en og så var der folk, der havde været i Afghanistan som del af en kampenhed, og derfor var rimelig godt med på beatet. Én ting var dog fælles. For alles vedkommende var det ved at være et godt stykke tid siden, de havde trænet kampeksercitser. Grunden, så vidt jeg kunne forstå på folk, var, at kompagniet i længere tid havde været med i NRF 14, hvilket gjorde, at der var en masse andre opgaver, der skulle løses i dagligdagen. Blandt andet havde kompagniet en masse nyt materiel, der skulle klargøres i tilfælde af, at NRF pludselig blev aktiveret og skulle rykke ud til et af verdens brændpunkter. Jeg har tidligere i min militære karriere været med i NRF 14, så jeg var ikke overrasket over, hvor meget tid det kræver af den enkelte enhed. Jeg valgte at lægge vægten af uddannelsen på et relativt lavt niveau. På denne måde kunne vi få kompagniet, som en helhed, op på et højere niveau, samtidig med at vi kunne drage nytte af de erfaringer, der var hos folk med en fortid i kamptropperne. Uddannelsen lå henover to uger og i den første uge fokuserede vi på meget TELEGRAFEN 15

16 forskellige måder, alt afhængig af hvilke enheder de kommer fra og ligeledes kommer der ofte ændringer til uddannelsen med henblik på at forbedre den. Der var derfor også en stor spørgelyst hos folkene, der ikke var bange for at forholde sig kritisk til nogen af de ting, jeg prøvede at lære dem. Dette ser jeg absolut ikke som et problem i forhold til uddannelsen, men snarere som et sundhedstegn ved folks mentalitet. Hvis man er vant til at gøre tingene på én måde og synes, at den virker udmærket, må det være frustrerende, når man skal lære at gøre de samme ting på en anden måde, der ikke ligger på rygraden og derfor er sværere for folk at udføre i praksis. Denne frustration kan jeg udmærket godt forstå, da jeg selv har gennemgået noget lignende flere gange i løbet af min tid i Forsvaret, men der er en helt og aldeles logisk forklaring på, hvorfor vi er nødt til at ændre på standarderne fra tid til anden. Hvis vi ikke gør det, bliver vi nemlig forudsigelige, og dermed gør vi os selv mere sårbare overfor modstanderen. Krigen i Afghanistan har virkelig åbnet folks øjne overfor, hvor farlig en fleksibel modstander kan være. Hvis Taleban ser, at vi gør tingene på en bestemt måde hver gang vi ryger i føling, kan de finde en måde at udflankere eller på anden måde overraske os. Man er derfor nødt til at ændre standarder hele tiden, for ikke at blive forudsigelige og for at beholde fordelen, når man engagerer modstanderen. Det er lidt det samme, som når man ændrer rutevalg og tidspunkt for kolonner, der bringer forsyninger ud til de forskellige FOB er i og omkring Green Zone i Helman for at undgå IED er. I anden uge af uddannelsen var det meningen, at vi lige så stille skulle bevæge os op på delingsniveau, så folk kunne få en fornemmelse af, hvordan grupperne arbejder sammen indenfor delingsrammen. I første omgang var vi dog nødsagede til at holde uddannelsen på gruppeniveau, da mange af folkene ikke kunne deltage på grund af anden tjeneste. Det var blandt andet kurser, omskolinger og forberedelse til øvelse i Oksbøl samt forsvarschefens besøg på kasernen, der trak på folk. I starten var det utroligt frustrerende, at jeg blev nødt til at ændre de planer, jeg havde lavet og det kom også til at trække uddannelsesniveauet en lille smule ned i og med, at det blot blev repetition af gruppens standarder frem for delingens. Men de erfaringer, jeg har kunnet drage af det, ser jeg som meget værdifulde. Når man sidder med en teoretisk opgave inde på Hærens Officersskole, er enhederne altid fuldt bemandede med alt det organisatoriske materiel til rådighed, og man kan forudsætte sig ud af en masse ting. Herude i den virkelige verden er det næsten altid det stik modsatte, der gør sig gældende, lige meget hvilken enhed man kommer ud til. Der mangler som minimum et par folk og der er ligeledes altid mangler på materielsiden. Det er ikke ment som en kritik af nogen som helst, blot en reminder om, at man nogen gange må arbejde med det, man har og prøve at få det bedste ud af det. Det danske forsvar har relativt få midler til rådighed sammenlignet med nogen af de andre lande, vi normalt sammenligner os med. Men vi uddanner stadigvæk nogen af de bedste soldater i verden, der yder en stor indsats i både Der var en meget positiv tilgang ved telegrafsoldaterne til uddannelsen i felten. De ved godt hvad det betyder for dem at kunne færdes mest hensigstmæssig i en skarp situation og det skal trænes så mange gange så det sidder på rygraden. Afghanistan, Kosovo og de mange andre steder, vi er indsat. En del af grunden til, at vi kan opretholde et så højt niveau, tror jeg man skal finde i vores evne til at improvisere os frem til en løsning med de midler, vi har, frem for at være afhængige af at være fuldt bemandede med alt materiel til rådighed. Det bliver naturligvis nemmere at løse en given opgave, hvis man er på 100 %, men vi må bare konstatere, at det ikke er sådan tingene fungerer i et militært system, der må prioritere, hvor de sparsomme ressourcer skal bruges. Jeg tror på, at så længe vi lægger vægt i uddannelsen af folk, kan vi stadigvæk opretholde et højt niveau mange år ud i fremtiden. Alt i alt har det været utroligt lærerigt at stå for kampuddannelsen i kompagniet, både på det faglige og det personelmæssige niveau og det har uden tvivl været højdepunktet under hele praktikperioden. De tilbagemeldinger, jeg har fået fra folk, har også været overvejende positive. Selvom det ikke er alle, der er enige i de nye teknikker i felten, har langt de fleste været glade for at komme ud i skoven og træne de soldatermæssige færdigheder. Direktøren fejede gulvene på UMAK Tilbage i 1989 lukkede et stort firma i Fredericia. Det hed Kentaur og lavede arbejdstøj - stort og småt. En tidligere ansat solgte boet og købte selv resterne for at genstarte firmaet Kentaur. Nu var der så lige en skrankepave, der mente, at Berndt, som han hed, var arbejdsløs og ikke i gang med at starte firma. Derfor skulle han "i gang", så han ikke sad og sygnede hen. Han blev derfor sendt til UMAK på Ryes Kaserne. Her modtog vi ham med åbne arme, for "yngste mand fejer og vasker" - fedt nok, så var jeg fri for det. Berndt Dahl fortalte om sine virksomhedsplaner og kommende karriere - vi grinte. Ingen troede ham - han var da bare endnu en udsendt arbejdsløs. Jeg syntes han var rar, men det syntes vores seniorsergent ikke, så gulvene skulle vaskes to gange denne uge. Da "senior" var gået i messen, gik jeg ind og hjalp Berndt med at gøre rent og vi havde faktisk en god uge sammen om han så var direktør eller arbejdsløs, han var rar, fornuftig og klog at tale med - en god og reel fyr. Den 28. maj i år kunne jeg så læse i avisen, at Direktør Berndt Dahls firma Kentaur omsætter for 300 millioner og han har ca. 600 ansatte. Godt gået Berndt. Ring når gulvene skal vaskes. LAL/RED 16 TELEGRAFEN

17 Hestetænder og snydeguld En af deltagerne på årets naturvandring kunne fortælle følgende: Igennem de sidste mange år har man nedenfor lillebæltslerets udløb i havet kunnet finde hestetænder. Mange troede, at de var milioner af år gamle, men det er de ikke. Efter slaget 5. og 6. juli i 1849, hvor mange blev dræbt, døde der også et enormt antal heste. Disse heste slæbte man med tov ned til skrænterne ved stranden. Her pelsede man dem, for skindet var det eneste af værdi. Resten af hesten lod man ligge - eller tippede ud over skrænten. Igennem de mange år, der så er gået, er det forrådnet, og i de seneste tyve år er der med mellemrum dukket hestetænder op. Disse hestetænder stammer fra dyrene ved slaget i 1849 og er ikke forsteninger. Denne tand er fndet af Knud Herman, der også har fundet guld på området - en stor klump, så stor, at han fik åndenød. Det viser sig at være en art af pyrit, som man også kalder snydeguld. Læs mere næste gang. LAL En hestetand fra stranden neden for Hyby Fælled. Ejeren af tanden Knud Herman har fundet flere gennem tiden. Det er den sidste, han har. De andre er foræret væk til historisk interesserede. Leon Lindholm, redaktionen. Ørkenens Sønner er kendt for en meget speciel humor. De fire mand, Niels Olsen, Søren Pilmark, Henrik Koefoed og Asger Rehr samt deres musikere leverer dansk humor, når det er bedst. Intelligent og gennemtænkt - plat humor. Humor er med til at holde modet oppe efter en voldsom mission. Humor giver afslapning og får tankerne til at flytte sig til noget, der er let at fordøje. Vores soldater er ørkenens sønner Vores udsendte soldater er i høj grad ørkenens sønner, måske bare uden humor, når de er "på". Hvorimod Niels Olsen, Pilmark og de andre altid skal vise højt humør, når de er "på". For nylig kunne telegrafsoldater og andre udsendte så få lov til, at kalde sig Ørkenens Sønner. CISCEN/ISAF er godkendt af Ørkenens Sønner til at oprette en loge i Afghanistan. De har fået tilsendt fez'er og skråbånd til formålet. De skal så sørge for, at holde humøret oppe og grine sammen - og med hinanden, når de har "fri" ind imellem i Afghanistan. Direkte fra Ørkenens Sønner (nord) En hilsen til alle udsendte telegrafsoldater direkte fra skuespiller Niels Olsen og Ørkenens Sønner herhjemme! Kære redaktion på TELEGRAFEN, vil I sørge for, at disse ord kommer videre til jeres "Ørkenens Sønner" i Afghanistan. Stuen RET! Af skuespiller Niels Olsen og de andre ørkenens sønner: Lyt oh landsmænd - og kvinder - lyt! - På grund af vigende moral og dog alligevel højt humør, blandt vore tapre udsendte brødre m/k i det afghanske, har den hæderkronede sangerloge "Ørkenens Sønner" modtaget en anmodning om tilladelse til at oprette en afdeling af logen i Afghanistan. Dette er selvfølgelig og med stolthed blevet bevilget - hvorefter disse utroligt krævende fodfolk straks benyttede lejligheden til at anmode om bevilling af de obligatoriske remedier: Skråbånd og Fez'er! Også disse ting har vi i Logen herhjemme med glæde doneret. Hvor ofte har vi ikke selv siddet under sydlige himmelstrøg og fantaseret om - fremmede Fez'er? Og selvom nogen hævder at: "Ude godt - men hjemme Røvkedeligt", så er der nu ikke noget så dejligt - som at trække! - Sin egen velkendte Fez' ned over hovedet. Vi ønsker jer alt det bedste og "Held og Lykke" med Storladne hilsener fra Jeres - Ørkenens Sønner (afdeling Nord). TELEGRAFEN 17

18 Rigtig mange deltog trods det kedelige vejr. Frisbeespil giver smidighed. Telegrafregimentets aktivitetsdag - spørgsmål om overlevelse Idrætsdag eller aktivitetsdag - tiden var inde til at ryste posen og prøve noget nyt. Det skulle være en dag, hvor alle ansatte kommer ud og er sammen på en ny måde. Aktiviteter, konkurrence og et godt samvær. Bolde i en størrelse, så alle kunne ramme den. Sjov måde at få sveden frem på panden. Af idrætsleder, oversergent Steen Møller Sørensen, formand for Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI). Det har det nok været, på i hvert fald to fronter, især vejret gjorde sit men det har også, for FAGI, været et spørgsmål om at kunne levere nye input (overlevelse?) til den efterhånden traditionelle idræts- eller aktivitetsdag. Traditionen har jo været, at regimentets enheder har dystet mod hinanden og på den måde skruet lidt på korpsåndshanerne, men da vi i FAGIs bestyrelse gik i tænkeboks, nåede vi frem til, at det måske var på tide, at vi prøvede at skrue lidt op for intraregiments korpsånden ved at blande alt og alle på tværs. Konceptet har været afprøvet i bl.a. Vordingborg og Kosovo, hvor det indledningsvis fik en kølig modtagelse af de selvsamme årsager som i vores regiment, men også her viste det sig, at når det først var i gang, så var det egentlig meget sjovt vejret til trods. Efter lidt indledende udfordringer med at træde 400 deltagere an på 8 geledder(8 hold), gik dagen i gang. Disciplinerne var valgt ud fra, at alle, uanset niveau, kunne byde ind med noget og udfordringen bestod for de headhuntede holdledere i at lede og fordele indsatsen på trods af mulighederne, for at deltagerne kunne fortrække til mere tørre omgivelser og gemme sig, hvilket nogle sikkert har gjort. Trods det, at vejret ikke var med os og at det, for de gamle, var et helt nyt koncept, blev der i den grad gået til stålet fx blev der samlet løbet over 235 km på den 600 meter lange rundstrækning omkring cafeteriet og infirmeriet og med en enestående, kan man vist roligt sige, indsats af en 18 TELEGRAFEN

19 Det gælder ikke om at vinde - eller? Forhindringsbanen med lidt ekstra materiel på slæb enkelt løber, der egenhændigt tilbagelagde 18 km i et hug. I alle de udendørs discipliner skulle man hele tiden kæmpe mod underafkøling - en tilstand der ikke fremmer præstationsevnen, men det lod ikke til at skræmme deltagerne, som alligevel kæmpede det bedste, man har lært sammen med fremmede kollegaer. For at runde dagen af var der samling omkring den spændende finale i fodbold, som blev afgjort på straffespark og endelig den traditionsrige tovtrækning som, på trods af det nye koncept, blev gennemført som en konkurrence mellem kompagnierne. Som de stolte traditionsbærere de er, var det for tredje gang i træk 1. Telegrafkompagni, der vandt trækningen et vidnesbyrd om, at dette er en disciplin, der vejer tungt netop hos dem. For at give jer deltagere medindflydelse ser vi meget gerne konstruktiv kritik og input, som vi kan tage med i vores overvejelser i planlægningsfasen næste år. I kan tage fat i et FAGI bestyrelsesmedlem eller sende en mail på og hfs-skkt01. Jeg vil ikke love, at vi svarer på alle mails, men vi vil tage alle input med i vores overvejelser. Tak for indsatsen til både deltagere og alle, der har været involveret i planlægningen og gennemførelsen. Vel mødt næste år. Foto: Bent Rochler Og "EN"og "TO" og "TRE", der manglede ikke hjælp fra de andre på holdet. Fodbold trækker altid uanset vejret. TELEGRAFEN 19

20 Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FRE DE RI CIA,Tlf mail: Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det - de støtter os. Nordre Ringvej Fredericia Telefon Bøger Visitkort Reklamer Etiketter/labels Kuverter Hæfter Brevpapir Indbetalingskort Formularsæt Endeløse baner Tidsskrifter Foldere Kuvertfyld Løbesedler Postkort Streamers Posters Bannere 20 TELEGRAFEN

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Aalborg Politi Idrætsforening. De Danske Politimesterskaber i. Landevejscykling. den 22. og 23. maj. Arrangør: PI-Aalborg

Dansk Politiidrætsforbund. Aalborg Politi Idrætsforening. De Danske Politimesterskaber i. Landevejscykling. den 22. og 23. maj. Arrangør: PI-Aalborg Dansk Politiidrætsforbund Aalborg Politi Idrætsforening De Danske Politimesterskaber i Landevejscykling den 22. og 23. maj Arrangør: PI-Aalborg Velkommen På vegne af Aalborg Politi Idrætsforening byder

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM Generelt indtryk Sigma 8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM er et ultra vidvinkel. Men som bekendt betyder en kort brændvidde sjældent, at objektivet er lille. 8-16 er både stort og tungt med dets 555 gr. og en længde

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere