T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010"

Transkript

1 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner.

2 Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major Kim H. Kjærgaard Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Konsulent, overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Ndr. Ringvej 3 Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt. Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er 3. august. eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafre gi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myn - dig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Forsidefoto "Telegrafregimentets aktivitetsdag var præget af regnvejr, men det forhindrede ikke smil og korpsånd. Der blev gået til den dagen igennem". Læs mere på side 19. Et brev til den danske helt FAGI tog guld Velkommen i naturen Ikke bare en ny dag på kontoret Forliget er på plads Vejnavne på Ryes Kaserne Danske mestre er fra - Telegrafregi... FAGI støtter bekæmpelsen af... Jæger - for en dag På uddannelse ved Telegrafregi... Ørkenens Sønner Telegrafregimentets aktivitetsdag... I praktik ved Telegrafregimentet På uddannelse i USA Jordskælv En Bilka-parkering koster flere buler Personelnyt GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Ønskes fotokredit på indsendte billeder, bedes det anført - evt. ved at navngive billederne som fotokreditten skal være.

3 Med geværet i hånden og næstekærlighed og hjælpsomhed i dit hjerte har du valgt et liv så tæt på døden, som det overhovedet er muligt. Frihed burde være en ret for alle Hvad er det dog, vi kæmper for i Afghanistan, synes mange at spørge selv om svaret er såre enkelt. Du kæmper for friheden. Ikke kun vores frihed i det forkælede Danmark, hvis største problem tilsyneladende er efterlønnen. Du prøver at nedkæmpe Tallibanerne, hvis eneste mål er at udslette medmenneskeligheden og erstatte den med religiøse junglelove, også kaldet sharialove. Du kæmper for den universelle frihed, som tilhører hele menneskeheden. Du kæmper for det afghanske barns fremtid, så hun aldrig nogensinde behøver at flygte fra sit hjem og blive dømt til et evigt liv som en stakkels flygtning i et fremmed land. Det skærer mig i hjertet, når nogle arrogante mennesker, såsom Kim Larsen, sammenligner din og dine soldaterkammeraters indsats i Afghanistan med nazisternes besættelse af Danmark. Det, du gør, kære ven, er netop det modsatte af, hvad nazisterne gjorde. Nazisterne besatte landet med det mål at undertrykke friheden og indføre en totalitær tankegang, hvorimod du kæmper en desperat kamp for at besejre en totalitær tankegang og give friheden en chance, for at udvikle sig. Et brev til den danske helt Følgende brev er skrevet til de danske soldater, der kæmper for en frihed ikke alle har. Jeg har talt med skuespiller Farshad Kholghi og han beder mig af hele sit hjerte om at hilse alle jer, der er "derude". I gør en forskel. I skal vide, hvordan en dansker fra Iran ser på det I gør, for nogle der ikke selv kan. RED/LAL Af skuespiller Farshad Kholghi. Danske soldater er den bedste ulandsbistand, Danmark nogensinde har kunne bidrage med. Kære danske soldat. I skrivende stund imens jeg sidder i min trygge lejlighed er du nok ude på en farefuld patrulje et gudsforladt sted i Helmand-provinsen. Du og dine er bekendt med prisen Du er langt væk fra dine forældre, dine venner, din kæreste og dine børn. Det som du gør, er det rigtige Kære danske helt. Du skal vide en ting. Det, du gør, er rigtigt. Det er muligt, at dit arbejde i perioder virker håbløst; men blot ved, at du bygger en lille skole, eller redder en kvinde fra en voldelig talebaner, har du allerede gjort meget mere end, hvad Kim Larsen og andre lommefilosoffer i et helt liv vil opnå af konkrete gode gerninger for verdens nødstedte. Du sætter dit liv på spil og handler, mens de bare nyder et liv i tryghed og går rundt og klovner. Du skal vide en ting: Du er en helt. Alle I danske soldater i Afghanistan er ægte helte. Må guderne beskytte jer. Jeg ville ønske, at I for 25 år siden befandt jer i Iran, så jeg ikke havde behøvet at flygte fra mit hjem. Du er den bedste danske ulandsbistand, Danmark nogensinde har kunnet bidrage med til omverdenen. Tak for det du gør. Farshad Kholghi TELEGRAFEN 3

4 Herre Veteran: 66,5 km. Herre old boys: 79,8 km. Herre senior A: 93,1 km. Fra venstre: Lars Vandborg, Kaj Wagner, Lasse Asmussen, Carsten Olsen, Troels Nakel, Klaus Anker Nielsen, Sabrine Wielandt, Holger Jensen, Steen Møller-Sørensen, Carsten Pedersen og Kurt Iversen Af major Klaus Anker Nielsen, Hærens Føringsstøtteskole. Dette års Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) mesterskaber i cykling blev afviklet under optimale betingelser. Sol fra en skyfri himmel, let til frisk vind og en næsten helt flad 13 km rundstrækning i terrænet nord for Haslev (på Sjælland), var rammen om arrangementet, der igen i år strakte sig over to dage. Lad det være sagt med det samme. Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) s deltagere i DMI mesterskabet i cykling, kunne tage hjem med masser af præmier i bagagen. Årets rute var henlagt til terrænet mellem Haslev, Ringsted og Køge. En 13,3 km rundstrækning gennem et par landsbyer, med et par skarpe sving og kun en enkelt mindre stigning ved start/mål, skabte gode muligheder for en høj gennemsnitsfart. Både enkeltstarten og linjeløbet blev afviklet på ruten. Fra hele Forsvaret havde 70 M/K tilmeldt sig enkeltstart og 118 deltagere var tilmeldt i linjeløbet på andendagen. Desværre kan tjenesten og andre ting jo gribe forstyrrende ind i selv den bedste planlægning, så på dagen for enkeltstarten gennemførte 55. I linjeløbet var der også et lille frafald således, at i alt 104 gennemførte i de forskellige klasser. Her er det den enkeltes kamp mod uret. Alle kører samme distance, men er opdelt i klasser efter køn og alder. 2. Linjeløb - Her startes i et samlet felt, dog opdelt efter køn og klasse (igen aldersbestemt). Her kører de forskellige klasser forskellige distancer. For begge løbsformer gælder, at kvinder kører i egen klasse mens herrerne opdeles i fire klasser efter alder: Herre senior A, herre senior B, herre OB og herre veteran. Distancer Distancerne varierer lidt fra år til år. I år blev enkeltstarten kørt på samme rute som linjeløbet, men med forskudt start og mål således, at distancen kom op på 14,3 km. Linjeløbet blev kørt over følgende distancer: Motion M/K: 26,6 km. Kvinder og herre senior-b: 53,4 km. FAGI tog guldet I år var FAGI s deltagere med fremme og kæmpe om medaljerne allerede på førstedagen. Det blev således i enkeltstart til en 1. plads og forbundsmesterskabet til sergent Troels Nakel og en 3. plads til sergent Lasse Asmussen i herre senior. I herre old boys blev seniorsergent Steen Møller Sørensen nr. 2 og i herre Veteran opnåede ejendomstekniker Carsten Pedersen en 4. plads. Hos kvinderne besatte sergent Sabrine Wielandt 2. pladsen. På andendagen var FAGI igen med fremme. I herre senior A besatte Troels Nakel igen 1. pladsen. Han er således også forbundsmester i linjeløb. Lasse Asmussen blev nummer fem. Tilsammen fik de to 1. pladsen for hold i deres klasse. Begge ryttere prægede løbet fra start, og det var derfor fuldt fortjent med de flotte placeringer. I herre veteran var FAGI s deltagere også toneangivende fra start. Civilt ansatte Karsten Olsen var således alene i udbrud fra slutningen af anden omgang. Han holdt hele vejen hjem og blev en flot nr. 1! Jeg gjorde mit til at kaste grus i maskineriet hos de ti forfølgere. Det lykkedes mig at opnå en 4. plads. Tilsammen vandt vi to holdkonkurrencen i klassen. Som kronen på værket kunne Sabrine Wielandt afslutte dagen på en 3. plads i kvindeklassen. Alt i alt fik FAGI sat et flot fingeraftryk på de to dages cykelløb og alle vores deltagere ser allerede frem til næste års stævne! Løbsformer og klasser Cykelløb kan i hovedtræk køres på to måder: 1. Enkeltstart - Her starter deltagerne enkeltvis med f. eks. et minuts interval. Fra venstre anden pladsen Erik Madsen og Nikolaj Matzen. Førstepldsen - i midten: Lasse Asmussen og Troels Nakel. Til højre: Poul Broch og Nicky Thyboe. 4 TELEGRAFEN

5 Havet tager for sig af kysten i de seneste 10 år op til ½ meter hvert år. Sådan kan kysten se ud i flere år frem. Der bliver ikke ryddet op. Det her - det er natur. Velkommen i naturen Naturen på Hyby Fælled er enestående. En flora og en fauna der får lov til at passe sig selv. Lillebæltsler der "suger" kraftigere end kviksand, 12 orkidéarter, en hybrid af slagsen samt en anden plante, der kunne findes her. Dyrene har fred og ro, hvilket har vist sig, at noget kronvildt også har fundet ud af. En lille bestand er på vej ind i terrænet nordfra. Af Leon Lindholm, redaktionen. Kontakt- og velfærdsofficeren (KVO) kaptajn Bent Rochler, chefen for Garnisonsstøtteelementet major Kim Kjærgaard og en god håndfuld soldater fra Electronic Warfarekompagniet havde sørget for alle forberedelser til denne dags natur-vandring. Oberst Susanne Bach Bager genoptog tidligere oberst Ib Bagers idé om at invitere naboer og andre fra byen til at komme og få en rundvisning i det terræn, som er så specielt og fantastisk. Uberørt - og alligevel efterset Ib Bager er nu general og arbejder i Polen. Da han var oberst for Telegrafregimentet, gjorde han fra starten alle klart, at han ville naturen det bedste. "Ja, ja" nikkede de fleste, men et par dage efter afskaffede han al jagt i terænet og det kan nok være, at telefonerne gløede. Ikke noget med, at hans sekretær skulle svare. Nej den klarede obersten selv - og nej, det var ikke en fejl. Skulle ansatte eller deres gæster skyde, kunne de gøre det på skydebanen eller andre steder. Her skulle ikke fodres dyr op for igen at skyde dem. Naturen skulle bevares og passes, så den forblev en unik oplevelse. Det gav genlyd overalt. Senere kom så det træk, at Ib Bager i stedet for at invitere til fin mad i messen, valgte at invitere borgere til en kop kaffe og to guidede rundture i terrænet, hvor natur og historiske anlæg blev vist, og der blev forklaret. Stor ros fra alle deltagere. Så stod vi her igen i år. 95 fremmødte gæster klædt på til tur i terrænet. Oberst Susanne Bach Bager bød alle velkommen og de fik en kop kaffe og en forklaring om dagens forløb. Herefter blev de fremmødte delt i to hold. Et gik med general Ib Bager og et andet med tidligere garnisonskommandant oberst Henning Høngsmark. Orkideer og sjældne planter General Bager startede som altid, med at vise på plancher, hvad der kunne forventes, at gæster ville få at se, men først fortalte han, at orkideerne og de mest sjældne planter ikke ville blive fremvist. På Møn havde man gjort tilsvarende, og så blev orkidéerne "fjernet" få dage efter. Orkideerne kan ikke fjernes, uanset hvor meget jord man tager med, for de er afhængige af de insekter, der er i området og dem kan man ikke flytte med. Men blomster, vildæbler, egetræer i alle faconer, lillebæltsler, en snog, svampe og dyrenes stier blev vist. Hans Excelence grev Ingolf og grevinde Sussi deltog også. Grev Ingolf fandt en speciel snegleart, en meget lyserød skovsnegl, som ikke findes ret mange andre steder i naturen, så også generalen blev lidt klogere denne dag. Spørgelysten var stor i både mark, skov og ved strand og alle fik svar. Mange deltagere kunne også bidrage med oplysninger til naturen og faktisk blev det til mange gode historier, som redaktionen vil følge op på. Skansernes militære betydning Oberst Henning Høngsmark var bare utrolig god. Hans historiefortælling om Fredericias tilblivelse og svenskere mod danskere. Byens indførelse af religionsfrihed og om de første multietniske sammenføringer, der var med til at skabe Fredericia, var imponerende. Høngsmark formår at vække interessen - vedligeholde den og så gå videre, inden det bliver trættende. Det resulterer i, at man faktisk hele tiden vil være i nærheden af ham, for at få lidt mere med. Skanserne er mesterværker, som Høngsmark forklarede, har haft betydning for, hvordan vi har det i dag. Det var utroligt spændende og havde man da bare fået historieundervisning i skoletiden på samme måde, så ville det være godt. Tiden var dog ikke til andet end appetitvækkere fra generalen og obersten, men gæsterne blev imponeret over, hvad det er, vi har gemt - og ikke glemt - ude på fælleden. Farvel og tak med maner Det hele sluttede i fårefolden, hvor KVO og soldaterne havde gjort klar med telte og en let brunch. Her takkede gæsterne for en uforglemmelig dag i naturen. Oberst Susanne Bach Bager takkede de frivillige guider og satte dem på til endnu en tur næste år. Så var der lidt at sunde sig på og af alle de dage med regn havde oberst Bager valgt en dag, hvor vejret var til at sidde i græsset og bare nyde afslutningen. Gæsterne takkede ved at putte lidt penge i indsamlingsbøssen til Telegrafregimentets Fond - ialt blev det til 836,00 kr. Fondet og oberst Bager takker for dette. TELEGRAFEN 5

6 Telegrafregimentets Fond siger mange tak for følgende frivillige bidrag. Frivillige bidrag fra gæsterne på naturvandringen 836,00 Kr. Hr. Niels Jørgen Andersen 500,00 Kr. Bidrag kan indbetales via: Middelfart Sparekasse på konto: Eller kontant til: P.J.R. Jensen, Garnisonsstøtteelementet. Ikke bare en ny dag på kontoret Af overkonstabel af 1. grad Tonny Bo Nielsen, 2. Hærens Basisuddannelseskompagni/2. Uddannelsesbataljon. Hej TELEGRAFEN Det daglige kontorarbejde, som præger meget af min arbejdstid, bliver af og til afløst af andre opgaver. De soldatermæssige færdigheder skal også vedligeholdes og det sker, at man må hjælpe andre i enheden. Eksempelvis på skydebanen, eller som det skete forleden dag for mig, med at tage vagten på radarposten. Radaren bruges til at afsøge området af Lillebælt ud for skydebanerne for både. Er der skibe i fareområdet indstilles skydningen og alle soldater må trippende vente til skibene enten er sejlet væk af sig selv eller er blevet afvist med vores "hjælp". Det kan være kedeligt og trivielt at stå ved radaren. Når vejret ikke er så godt til at sejle i, sker der ikke meget på radarposten. Så kan soldaterne til gengæld få gennemført deres skydninger, hvilket er meget vigtigt. Denne dag var der ikke skibe i området og op ad formiddagen kom solen frem og varmede ganske godt. Radarposten er i et helt fantastisk område og denne dag fik jeg en naturoplevelse af de lidt bedre. For ikke ret lang fra, hvor jeg stod, var masser af snoge kommet frem i solens varme stråler for at parre sig. Redaktionen takker mange gange, fordi du vil dele dine "foto" og den speciele oplevelse med os og dine kollegaer. Godt fanget - godt set. Hvor er det godt, at have et kamera ved hånden altid. Soldatens grav På fælleden er et gravsted for en falden soldat. Peter Andersen var den eneste af de døde, man ikke fik med sig tilbage i fæstningen under en af de heftige kampe, der foregik på dette sted i 1849 (udenfor PMV-lågen på Ryes Kaserne). De fjendtligtsindede schlesvig-holstenere begravede Peter og satte et kors med hvad de mente, var hans navn og fødested - ud fra papirer, han bar på sig. Siden har man valgt, at lade ham ligge og ikke flytte ham til fællesgraven som de andre. Derfor er der rejst en sten på stedet. Der er dog en lille hage ved det, for den døde hed Peder Andersen og fra Jelstrup. Man har dog valgt at lade det være, men historien skal fortælles og det var en af de historisk interesserede forsvarsbrødre, der kunne fortælle det efter større granskning i arkiverne. LAL Ikke mange oplever at se se snoge parre sig. At møde et kuld snoge på vej ud i foråret - væk fra vinterens hi og klar til et nyt år er et sjældent syn. Mange vil nok også gerne være fri for at møde synet - men det er en speciel oplevelse for de få. 6 TELEGRAFEN

7 Regiments- og skolechef oberst Susanne Bach Bager foran sine soldater. arkivfoto Forliget er på plads Af regiments- og skolechef oberst Susanne Bach Bager. Kontaktbesøg i INTOPS Jeg har netop været på besøg i Afghanistan både ved Danske Battlegroup (DABG) i Hellmand provinsen og ved Kandahar Signal Support Group. Besøgene efterlader mig med et indtryk af, at vores opgaver er blevet mere komplekse og at alle gør en stor og flot indsats inden for samtlige fagområder, herunder bevarer fokus på den overordnede operative opgave. Men strukturen er presset på grund af den geografiske spredning af enhederne og den begrænsede bevægelsesfrihed. Der er ikke nogen tvivl om, at vi gør en forskel, der hvor vi er, men der er rigtig mange af Afghanistans udfordringer, der ikke kan løses med militære midler, såsom analfabetisme, fattigdom og store kulturelle forskelle. Forhold der påvirker vores forventninger til, hvornår den afghanske hær kan overtage ansvaret for sikkerheden i Hellmand provinsen. Kosovobesøget Mit besøg i Kosovo ultimo maj måned efterlod mig med indtrykket af fremgang i udviklingen af et multietnisk samfund, men med fortsat store spændinger mellem befolkningsgrupperne, hvilket gør, at vores soldater har rigeligt at se til. Det var som altid en fornøjelse at være på besøg i missionsområderne og for en stund dele vilkår med jer. Tak for jeres indsats, nogle veltilrettelagte besøg og en åben og ærlig dialog, som jeg vil fortsætte med i den hjemlige struktur. Forliget Den politiske proces vedr. konsolidering af forsvarsforliget er i skrivende stund netop afsluttet. Vi afventer herefter udmøntningen af det politiske implementeringsdirektiv fra Forsvarskommandoen henholdsvis Hærens Operative Kommando. Vi forventer at modtage et implementeringsdirektiv fra Hærens Operative Kommando ultimo august måned, hvor rammerne for den nye struktur og transformationsplanen fastlægges. Indtil da må vi nøjes med at glæde os over de positive udmeldinger vedrørende bevarelse af alle garnisoner og at fyringer søges undgået, samt at SMUK bevares vi nøjes med at glæde os over de positive udmeldinger vedr. bevarelse af alle garnisoner og at fyringer søges undgået samt at SMUK bevares. Oberst S.B. Bager Vi iværksatte i maj/juni måned en proces vedr. tilkendegivelse af egne ønsker for det personel, der p.t. indgår i Telegrafregimentet. Et tiltag der er blevet taget godt imod. Formålet er at give den enkelte medarbejder indflydelse på anvendelse i den nye struktur og på den baggrund få et overblik over, i hvilken udstrækning ønskerne og det strukturelle behov stemmer overens. Vi får tillige et overblik over, hvem der evt. ønsker at gøre tjeneste uden for Telegrafregimentet. Det er så hensigten, at cheferne på denne baggrund vil gå i dialog med relevante udstikkere fra FPT. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at tilkendegivelsesprocessen ikke erstatter den enkelte medarbejders dialog med egen udstikker, men alene skal ses som et supplement hertil. Det er desværre ikke muligt at pålægge telegrafsoldater, der er tjenstgørende uden for regimentet, at fremsende et tilkendegivelsesskema og i endnu mindre grad at pålægge, deres nuværende chefer at vurdere egnethed til de ønskede stillinger. Derfor bør I holde jeres udstikker orienteret om jeres ønsker om anvendelse, så vil disse ønsker blive behandlet i forbindelse med chefernes dialog med FPT i september måned. Du kan orientere dig om stillingsoversigt, tilkendegivelsesskemaer og orienteringsmateriale på TGR hjemmeside: default.aspx Vis hensyn I det seneste nyhedsbrev opfordrede jeg til hensynsfuld optræden på fælleden og i trafikken og vil komme med endnu et hjertesuk: Pas på etablissementerne i Fredericia og Haderslev. Der er generelt afsat meget begrænsede midler til vedligeholdelse og jo mere vi ødelægger på etablissementerne, jo mere skal der bruges på reparationer og jo mindre bliver der til egentlige forbedringer. Så brug etablissementerne med omhu og hjælp hinanden med at undgå at ødelægge tingene. Pas på jer selv og hinanden både ude og hjemme. Jeres RC TELEGRAFEN 7

8 Støt annoncørerne og fortæl dem at du gør det - de støtter os Linnemann Søndermarksvej 212. Fredericia. Tlf Egumvej 60, 7000 Fredericia Tlf.: Mobil: Spar 500,- kr. Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. - Prøvedyk for dig der vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynder til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af flasker - Dykkerture stranddyk med guide 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gange i ugen - Firmaarrangementer vandski, teambuilding og forskellige konkurrencer Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Odense C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk Nørreport Cy kel forret ning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. Fredericia Løve Apotek Vi leverer skærmbriller til ansatte i hele Forsvaret Vi leverer alt i briller, linser og tilbehør. Gratis synstest Medlem af Dansk Optikkerforening Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: TELEGRAFEN

9 Ikke desto mindre har vi fået ændret to gode vejnavne, nemlig - Signalvej og Århusvej - til personnavne fra den nyeste tid! Hvem der så end har stået for det? Tidligere havde vejskilte på Ryes Kaserne en undertavle, der forklarede lidt om vejnavnets historie - det kunne godt indføres igen. Vejnavne på Ryes Kaserne Fredericia bærer en stor historie. På Ryes Kaserne er der også historie. Ikke kun i form af skanserne, men også de mange veje på området har deres navn efter noget helt specielt. Her får du en forklaring på noget af det. Af pensioneret kaptajn Poul C. Rochler, Telegrafregimentets Historiske Samling - museumsafdelingen på Bülows Kaserne. Fredericia by, Lokalhistorisk Arkiv og Bymuseet udgiver i fællesskab årligt Fredericiabogen. I denne bog er der en række fortællinger om byen, dens omegn samt om personer og særlige hændelser med en kronologisk oversigt over årets begivenheder. I 2009 udgaven har en tidligere telegrafsoldat ved Jyske Telegrafregiment i , Morten Zierau som lokalhistoriker beskrevet tidligere og nuværende vejnavne på Ryes Kaserne. Det hele startede i 1961 Baggrunden er, at Kongens- og Jydske Fodregiment efter sammenlægningen i Fredericia 1961 ikke kun påbegyndte brugen af kasernenavnene Bülows- og Ryes Kaserne i stedet for de oprindelige navne: Østervoldgades Kaserne (bygget 1936 og 39 med Eksercerhuset fra 1864) og Fælled Kasernen (1953/56), men tillige navngav vejene på Ryes Kaserne med chefnavne fra den ældste tid samt ikke mindst stednavne fra regimenternes deltagelse i slag rundt om i Europa fra det 16. århundrede og op til tiden efter Napoleon. Da Telegrafregimentet havde etableret sig på Ryes Kaserne, blev de gamle vejskilte med forklarende undertekst taget ned (GARN BEF nr. 54- juli 1991). Ved en tilfældighed reddede vores museum materialet, som i renoveret stand kan ses i vor samling. Der skal være styr på historien Telegrafregimentet nedsatte en arbejdsgruppe (sagsnotat ved THS fra 1991) til bl.a. at foreslå nye vejnavne med relation til telegraftropperne. Chefen ved Jyske Telegrafregiment gik ind for det fremsatte forslag, for så vidt at vejnavnene angav de kaserner, byer og lejre, hvor våbenarten havde været. Han fandt tillige, at det var mindre hensigtsmæssigt, at enhedsnavne og personnavne blev anvendt. Regimentschefen ved Sjællandske Telegrafregiment var af samme mening under henvisning til regimenternes korte historie og mente tillige, at navne i relation til fæstningen og garnisonen burde bibeholdes i en vis udstrækning. Stadig lidt af det gamle tilbage Af de oprindelige navne er Lübbes Plads bibeholdt og hvem var så det? Generalmajor Eckerich Johan Lübbe, født den 18. august 1599, død den 22. august Han blev født i Paddingbüttel i Bremen og studerede matematik i Köln og Leden, men valgte en militær karriere. Han blev ansat som kaptajn i ærkebiskop Johan Frederik af Bremen s Livgarde. Senere gik han i først svensk så i fransk tjeneste, men i slutningen af 1644 blev han generalkvartermester for ærkebiskoppens hær, og det var som chef for ærkebiskoppens livregiment, han i 1645 førte tropperne i kamp ved Glückstadt (ved Elben) og senere tilbageerobrede Bremenfôrde fra svenskerne. Efter Fr. d. III s tronbestigelse fik Lübbe mange betroede stillinger, og den 29. april 1657 underskrev kongen et reskript om oprettelsen af et regiment - Lübbes Regiment, hvor han blev chef. Dette regiment fik igennem tiden mange navne, men endte som Kongen Jyske Fodregiment indtil nedlæggelsen 31. oktober Lübbes Regiment var det bedst uddannede regiment på det tidspunkt. Størstedelen af mandskabet var erfarne hvervede soldater. Regimentet bestod af ti kompagnier, hvor oberstens eget kompagni - Livkompagniet førte en hvid fane, mens de øvrige ni kompagníer førte sorte faner, alle havde øverst ved fanestangen et rødt felt med hvidt kors (dannebrog indført af Chr. den IV), efter disse faner kaldtes regimentet Det Sorte Regiment, fordi regimentet opstillet til kamp tegnede en sort linie i terrænet. I 1660 avancerede Lübbe til kommandant i København og blev kort før sin død i 1661 optaget i adelsstanden. Et andet navn, der nok skulle have været bevaret, er Wedelsvej med underteksten: Feltmarskalløjtnant Gustav Wilhelm baron Wedel, født den 24. juni 1641, død den 21. december I 1677 blev han chef for Wedels geworbne Münsterske Rytterregiment og den 31. oktober 1679 for regimenterne: Jydske Regiment til fods og 5. Jydske nationale Rytterregiment, og det var som regimentschef, at feltmarskal Wedel red ind i Fredericia den 25. november 1679 under navnet Jydske Geworbene Regiment under kong Chr. den V. Dette regiment blev ved en nyordning af hæren i 1842 omdannet til 12. Linie TELEGRAFEN 9

10 Infanteri Bataillon i det nyoprettede 7. Regiment. Ved hærordningen af 1951 blev 12. Bataillon den 1. november grundstammen i Jydske Fodregiment (senere Kongens Jydske Fodregiment), der blev nedlagt den 1. december Danske mestre er fra - Telegrafregimentet Gaza Vej burde føres tilbage igen Jeg vil mene, at skiltet Gaza Vej nok burde genplaceres ved Telegrafregimentet s foranstaltning enten på Ryes Kaserne, eller ved indkørslen til Bülows Kaserne. På undertavlen stod: Første danske FN-kommando udsendt fra Fredericia. Indrykning i Gaza 6. marts Historien var den, at de Forenede Nationer for første gang udsendte en fredsbevarende styrke, efter at præsident Nasser i Ægypten i 1956 prøvede at nationalisere Zueskanalen. Dette fik franske og britiske hærstyrker til at intervenere for at beskytte disse landes interesser i området, medens israelske styrker samtidigt angreb fra øst. Den 7. november 1956 oprettes "DANSK FN KOMMANDO" med oberstløjnant C. Engholm som chef, der opstilles stab og stabskompagni under kaptajnløjtnant E. Stubbe Teglbjerg, et let kompagni fra Vordingborg (5. regiment) under kaptajn N.C. Larsen og et let kompagni fra Fredericia under kaptajn J.A.R Hoppe. Samlet styrkeantal var ca. 400 mand. Styrken fra Fredericia (7. Regiment) blev udsendt fra Bülows Kaserne. Til minde herom er der på 50 årsdagen for udsendelsen opsat en flagstang og mindeplade i rosenbedet med Fredsrosen øst for Bülows Kaserne. Jeg vil i øvrigt gerne se, at de nuværende vejnavne atter forsynes med underskilte med forklaring til navnet, således at også unge tjenestegørende af i dag kan identificere sig med den del af vor historie. For en ordens skyld skal anføres, at grundlaget for Zieraus artikel er det ved vor samling forefindende skiltemateriel og sagsakterne. Af holdleder, korporal Lars Hein. Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) deltog ved Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) stævne i fodbold. Igen i år var der stor forventning til de fire hold som skulle deltage: "Herre B, damer, yngre oldboys og veteraner". Sidstnævnte hold måtte melde afbud på stævnedagen. Synd for Peter Hørløck, da han udfører et godt arbejde med at samle spillere til dette hold - godt arbejdet Peter. Efter dette afbud havde FAGI kun tre hold tilbage, men de var til gengæld klar til at kæmpe med alt, de havde i sig. Herre B - danske mestre Herre B holdet, som der var rigtig store forventninger til, svigtede ikke. Efter femte kamp var det en kendsgerning - holdet kunne hyldes som fortjente danske mestre i B rækken (syvmands). Det er første gang i FAGI fodbold's historie, at dette trofæ blev hevet hjem. Super godt gået! Damerne - danske mestre igen Dameholdet deltog med et godt hold, men sammensætningen af holdet var lidt problematisk, da vi fik afbud kort tid inden stævnet. Det lykkedes mig at skaffe nye spillere, så vi kunne stille syv damer på stævnedagen. Damerne knoklede på første dag. Desværre så meget, at det kostede vores målmand (Berthinus) en brækket næse. Trist da hun ellers stod fremragende for os. Dameholdet måtte derfor finde en ny målmand. På trods af dette kunne FAGI damer modtage guldet efter en kæmpe holdindsats. Godt gået! Damerne fik også titlen "Turneringens bedste spiller" med hjem. Valget faldt på Katrine Madsen fra 3. Telegrafkompagni. Tillykke til hele holdet for den flotte indsats. Dette var damernes andet trofæ i træk, super! Tak for opbakning og støtte Som udvalgsformand for fodbold i FAGi og som holdleder på dagen, takker jeg alle fra de kompagnier, som tog trækket, mens vi fik lov til at tage ud og vise regimentets kvaliteter. Tak til jer, som har givet folk fri til stævnet. Uden denne indstilling fra kollegaer og chefer var der ingen deltagelse. Tak til Telegrafregimentets chef oberst Susanne Bach Bager for de pæne ord og sodavand, da vi var inde forbi. Så mange tak for lån og tak for opbakningen til, at vi kan tage medaljerne hjem til Telegrafregimentet! Oberst Susanne Bach Bagers svar: "Som regiments- og skolechef er jeg helt enig med dig i, at vi skal bevare vores historie og vi skal vidergive den til nye soldater, så de kan forstå vores værdier og lære om den tid, hvor andre soldater før dem var her i Fredericia garnison. Jeg vil derfor lade den arbejdsgruppe, der i løbet af efteråret skal se på regimentets traditionspleje, se på mulighederne for i samarbejde med Forsvarets Bygnings- og Etablissementsdrift at finde en tilfredsstillende løsning på skiltningen. S.B.Bager. Bagerst fra venstre: B.L. Rasmussen, STKMP, K.P. Madsen, 3 TGKMP, M. Fischer-Nielsen, 3 TGKMP, C. Neumann 3, TGKMP, R. Immerkær, 3 TGKMP, A. Haagen, 1 TGKMP, V. Berthinus, 3 TGKMP, E. Johansen, 3 TGKMP, E. Johansen 3 TGKMP, K. Hertz, 2. HBUKMP og Lars Hein, 4 TGKMP. Ikke til stede var: C. Jørgensen, 2 TGKMP, N. Wollenberg, 2 TGKMP, J. Nielsen, civil, C. Søegaard, civil, I. Blaabjerg, 3 TGKMP, B. Larsen, civil. 10 TELEGRAFEN

11 stede. I gennem aftenen og natten går vi rundt på pladsen, for at se efter de dyre lydanlæg i lydteltet og på scenen. Vi tjekkede også, at der ikke var tændt lys eller ild på skolen, ligesom når vi runderer på en vagt. Faktisk var vi som en lille vagtstyrke på seks mand, som gik rundt og passede på det hele, også for at se, hvad der foregår i kulissen og for at hjælpe, hvor det var nødvendigt. Det fik vi meget ros for af Anne-Marie, som er leder for projekt Stafet For Livet i Fredericia. Det blev også til en hånd med tunge ting, der skulle løftes på plads - gratis motion det er jo lige os. Vi vil også gerne takke Stafet For Livet for de dejlige pizzaer samt aftens- og morgenmad, som blev stillet til rådighed for os, som deres "tak for støtten" til det løse vi hjalp med tak for mad. Nogle af deltagerne i Stafet For Livet, her ved deres Piranha efter at have gået og løbet samlet 373 kilometer på 24 timer. FAGI støtter bekæmpelsen af kræft - vi gik 373 km Vi fortalte om jobbet som soldat ved Telegrafregimentet hjemme og som udsendt. Vi talte om sundhed og viste os aktive i 24 timer med gang og løb. Af korporal Lars Hein, Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI). FAGI var igen i år med til Stafet For Livet, som arrangeres af frivillige i Fredericia til støtte for Kræftens Bekæmpelse. Det er på Bakkeskolen i Erritsø, og vi deltog for tredje år i træk. 105 frivillige, 780 deltagere og flere tusinde besøgende gav ,- kr. Stafet For Livets koncept har til formål at samle pengene ind til støtte for kræftens bekæmpelse. 100 kr pr. deltager og første runde er med ca 110 deltagere (fightere), som har kræft eller har haft det. De har eget telt og får mad og drikke dagen igennem, så de kan søge hjælp og råd hos hinanden. De kontakter, som knyttes der, er guld værd for de ramte og deres pårørende. Endvidere er der aktiviteter for børn, auktioner og tombolaer alle tjente penge går til Kræftens Bekæmpelse. Det er ikke et kræmmermarked, men et døgn med aktivitet og hygge, hvor hele familien - eller alle kollegaerne er sammen. Noget alle bør støtte op omkring, da det er en god sag, mod en sygdom der kan ramme alle. Her får man værktøjer og kontakter til personer, der kan gøre det lettere at klare sig igennem sygdommen. I år var der 105 hjælpere samt mange bands og solister - alle ulønnede. Motionister og deltagere i stafetten udgjorde over 780 personer fordelt på 27 hold, der gik eller løb rundbanen i gennem alle 24 timer. Alle indtægter går til forskning og bedre vilkår for kræftramte. Alle arbejder gratis. Soldater gir' gerne en hånd med Vi fra kasernen startede allerede fredag kl. 14 med at sætte telt op på pladsen. Der var ikke kommet så mange, så vi havde rigelig med plads til at få vores udstyr sat op. Vi havde igen i år fået lov til at låne FAGI s festtelt - "tak for det". Efter en god arbejdsindsats var teltet oppe og vi var blevet tørstige på denne første rigtige sommerdag i år, så forplejning var tiltrængt. Kontakt- og velfærdsofficer (KVO) havde sponseret mad og drikke. Tak til kaptajn Bent Rochler og Esther på KFUM for den dejlige mad. Igen i år havde vi lovet arrangørerne, at gøre pladsen tryg og rolig, ved bare at være med helt fra starten af. Tidligere år har de haft problemer med uvedkommende og alle mener, at efter vi er kommet til, har der været ro og orden. Der har ikke været ballade eller nogen uvedkommende, når vi har været til Hvad laver telegrafsoldater Lørdag kl blev stafetten skudt i gang af vores nye borgmester Thomas Banke. Der var vores soldater helt klar til at gå og løbe for denne gode sag. Igen i år var der aktiviteter, masser af underholdning for børn og voksne samt fede auktioner. Vi havde en CIS Piranha og en spejder GD med til stor glæde for mange. Der blev taget billeder og kigget på vores udstyr. Herligt at folk kunne bruge vores udstyr og vores råd og forklaringer på, hvordan det er at være soldat og udsendt nysgerrigheden var stor, og vi vil jo gerne gøre reklame for vores Telegrafregiment. Jeg kom først med i stævnet efter endt deltagelse i adventurerace. Jeg kunne se en flok glade soldater, men de var også trætte, da de havde givet den fuld gas - bare kanon godt, at se dem løbe og gå. Vores kvartermærke, som flaget hedder korrekt, var også med rundt på alle omgangene godt gået. I gør en god reklame for Telegrafregimentet. Fra kl til gik vi kun med en mand/kvinde på banen ad gangen i time-intervaller, så vi kunne give vores hårdt arbejdende soldater passende og velfortjent hvile. Kl den 6. juni blev stafetten afsluttet med en sidste fælles omgang for alle på pladsen. Stafet For Livet 2010 var slut. Anne-Marie afsluttede med at sige tak til alle for denne store indsats som hjælpere og deltagere eller besøgende. FAGI fik på de 24 timer tilbagelagt 933 omgange eller 373 Km. Jeg vil gerne sige: "Tak til alle på holdet for en god indsats, uden jer var det ikke muligt at hjælpe og deltage i Stafet For Livet. Tak fordi I gav en hånd til bekæmpelsen af kræft". Samlet kom der over kroner ind, som går direkte til Kræftens Bekæmpelse. Godt at FAGI kunne være med. Næste år er det maj. TELEGRAFEN 11

12 Spids blyanten! Nu er der god vin for 200 kr til bedste artikel. Lyagers Vin & Specialiteter ved Karina og Morten Lyager Prinsessegade 32b 7000 Fredericia, Giver et vingavekort på 200,- kr. for den bedste artikel. Jæger for en dag Af korporal Pia G. Nielsen, 2. Uddannelsesbataljon. Den gamle overkonstabel på beklædningsdepotet, Kim Slott kender Gud og hver mand. Samt alle lige fra Jægerkorpset til Fremmedlegionen over hans svoger, som gør tjeneste på et stort amerikansk hangarskib. Kim havde via en kontakt til jægerne to ledige pladser på et faldskærmsspring, han ville dele ud. Tidligt en mandag morgen kom Kim Slott ind på kompagnichefens kontor, hvor jeg og en kollega også var. Han sagde, at han havde fået to spring ved Jægerkorpset, så han manglede to soldater, som kunne tage med derop og det skulle være mig og min kollega! Vi kender alle udtrykket soldat for en dag, som for vores tilfælde nu kan omskrives til jæger for en dag. En oplevelse som vi ikke sådan lige vil glemme med det samme. Vi vil gerne, med dette indlæg, i TELEGRAFEN dele oplevelsen med andre og sige tak for oplevelsen. Vi havde selvsagt inden afgangen store sommerfugle i maven, for vi vidste godt, 12 TELEGRAFEN

13 inden vi skulle af sted, at det ville blive stort, men at det blev så stort, havde vi nu alligevel ikke regnet med. Da vi ankom til jægernes hovedkvarter, blev vi budt velkommen af jumpmasteren, som var ham, der skulle forestå springet. Sommerfugle med store vinger Vi gennemgik derefter dagens program, mens vi blev iklædt faldskærm og fik instruktion i, hvordan springet skulle forløbe og hvad vi i den forbindelse skulle gøre før under og efter springet, hvorefter vi sammen med Jægerne gik ud til den ventende Hercules. Med os i maskinen viste det sig, at en af springerne havde udstyr med, på hjelmen til at tage video og stillbilleder under vores spring. Så blev bagklappen slået op og vi kunne høre motorerne blive speedet og vi begyndte at bevæge os ud til startbanen. Nu kunne vi mærke sommerfuglene blafre rundt i maven, mens Jægerne smilede lidt skælmt til os, som om de sagde: I skal få tur, hvilket vi fik. Bagklappen blev sænket. Vi blev kaldt frem - og stod nu der og kigge ud i intetheden. Vi kunne fornemme, at vi var meget højt oppe. Bagefter fik vi at vide at udspringshøjden havde været fod, ikke ligesom når vi springer FALDKU på officersuddannelsen, nej her var der et meget laaaaangt frit fald (40 sek.), inden skærmen blev udløst. Nu blev det vores tur, vi fik det obligatoriske klap og vi gled ud over rampen og her fik vi så vores første chok, for vores makker lavede forlæns rullefald, så vi slog en kolbøtte, så var linjen lagt - uha. Det er en forunderlig oplevelse, sådan at hænge deroppe med en total stilhed og se jorden nærme sig, en oplevelse der på en eller anden måde er ubeskrivelig. Den skal opleves af en selv og samtidig se de andre udspringere omkring en. Jo det er en speciel oplevelse. På vej ned sagde jægeren, der sprang sammen med os, at nu var det vores tur til at overtage styringen af skærmen og udpegede målet for os, hvor vi skulle forsøge at lande. Vel ankommet igen på moder jord, skulle vi lige kigge op i himlen og tænkte på, at vi, for blot et øjeblik siden, hang der oppe m i frit fald. Nu stod vi her med fast grund under fødderne, egentlig en lidt mærkelig fornemmelse. På tilbagevejen mod hangaren talte vi om den oplevelse, vi begge lige havde været igennem. Da vi var samlet i hangaren, fik vi at vide, at der var spring igen kl. 1430, men desværre skulle vi til at vende næsen mod Ryes Kaserne igen. Tak til jægerne og Kim Vi vil gerne sige "tak til Jægerkorpset", ikke mindst jumpmasteren og vores to makkere, som sprang med os. "Tak" for en rigtig god og fed oplevelse og skulle der en anden gang vise sig mulighed for at komme med op og springe, vil vi sige til dem der får tilbuddet: Rigtig god tur det er så fedt! PS. Vi står gerne til rådighed igen, såfremt der ikke lige er andre, der melder sig på banen, når Kim Slott igen får tilsvarende bud om at komme derop med et par kolleger for at springe. Siden dette foregik er Kim blevet syg og er flyttet til et af Forsvarets depoter ved Odense, men vi tænker tit på ham. "Tak for turen"! Pia G. Nielsen i rødt - klar til at springe - fokuseret og spændt. I den blå bog Regiments- og skolechef oberst Susanne Bach Bager er nu optaget i Kraks Blå Bog. Det er ikke alle og enhver, der får sit levned beskrevet på dette sted. Man skal være noget særligt - det er oberst Susanne Bach Bager. I bogen kan man læse meget kort, at hun er født i 1956 og opvokset i Vejle. Militærkarrieren startede hun i 1975, som elev på Hærens Signalskole på Høvelte Kaserne i det nordlige Sjælland. Der er også beskrevet, hvordan karrieren førte hende frem til chef for regiment og skole i dag, hvor hun først var chef for Uddannelsesbataljonen og på et tidspunkt også tog det, der herhjemme svarer til en mastergrad, i Sverige på kun et år. Igen er Telegrafregimentet sat på tryk i historien. LAL/RED 24 timers stafet mod kræft Hvert år afholder Kræftens Bekæmpelse 24 timers "Stafet For Livet". Der har været telegrafsoldater med hver gang. I år var ingen undtagelse. Soldater fra 3. Telegrafbataljon og nogle fra Hærens Føringsstøtteskole var med. 3. Telegrafbataljon medbragte køretøjer og plancher, som de opstillede rundt på "pladsen" mellem madtelte, musikscenen, veteranbiler, boder og tombolaer. Soldater, der ikke går på stafetten, bruger tiden på at fortælle børn, unge og deres forældre om, hvordan det er at være soldat ved Telegrafregimentet. Det er et rigtigt godt forum at fortælle om soldaternes dagligdag. Mange interesserede fik også en god snak om sunde kost- og motionsvaner. Rigtig mange besøgende roste soldaterne for deres arbejde samt for at bære uniform og optræde så korrekt, som de gjorde. Sådan en dag er man stolt af at være soldat. Selv på de, der havde gået 15 km for anden gang, sad uniformen, som den skulle - der var ingen slinger - uniformsbestemmelserne blev fulgt. De, som ikke kunne lade være med at løbe deres ture, gjorde det i civilt tøj. Stadig blev 3. Telegrafbataljons kvartermærke båret korrekt af uniformerede - i alle 24 timer. Det er ikke mange firmaer, der har ansatte, der gør sådan i deres fritid. Flot optræden. Klap jer selv på skulderen. LAL TELEGRAFEN 13

14 På uddannelse ved Telegrafreg Meget af telegrafsoldaternes uddannelse er af teknisk art, for deres formål er at levere alle former for teknisk støtte til føringsenhederne i hæren. Men foruden satelitter, computere, radioer og kilometervis af kabler skal de soldatermæssige færdigheder også trænes, for en telegrafsoldat er også med på de skarpe patruljer som signalmand, når de er udsendt. Det var min opgave som kadet at uddanne på det område ved Hovedkvarterskompagniet (HQCOY). Af løjtnant J. Mogni-Jensen, Hovedkvarterskompagniet/3. Telegrafbataljon. I forbindelse med min praktikperiode i HQCOY ved Telegrafregimentet fik jeg til opgave at stå for kampuddannelsen i kompagniet. Udgangspunktet var, at uddannelsen primært skulle foregå som skovkamp, med vægten lagt på - enkeltkæmperfærdigheder, gruppens samlede virke og førervirke i prioriteret rækkefølge. Selve uddannelsen startede først to uger inde i praktikperioden, så jeg havde god tid til at forberede mig. En del af forberedelsestiden brugte jeg på at gå rundt i kompagniet for at høre folks vurdering af, hvor deres niveau lå, for dermed bedre at kunne lave en realistisk plan, der hverken var for sim- 14 TELEGRAFEN

15 Klargøring af det tekniske udstyr så ledelsen kan fungere og lede soldaterne. Alt imens gæster på besøg (i baggrunden) vises rundt af bataljonschefen. simple kampeksercitser såsom formationer, forhold overfor beskydning, føling på kort og lang hold, samlet ildoverfald, ild og bevægelse samt "hængsel". Alt sammen på gruppeniveau. Jeg var generelt positivt overrasket over folkenes egenskaber og engagement under kampuddannelsen. Grundet andre højere prioriterede opgaver er kampuddannelse ikke højt prioriteret i "Telegrafen", hvilket var medvirkende til, at folk generelt var glade for denne afveksling fra dagligdagen, som kampuddannelsen repræsenterede og det tror jeg klart var med til at øge motivationen. Allerede fra starten i den første uge gik folk til den. Selvom det ikke var alle, der var lige rutinerede i de forskellige kampeksercitser, var der et højt engagement og vilje til at forbedre sig blandt folk. En af de ting der er med kampeksercitser er, at alle har en holdning til, hvordan de skal gennemføres. Folk har lært det på imentet pel eller kompliceret. De meldinger, jeg fik, var meget forskellige. Der var folk i kompagniet, der ikke havde haft kampuddannelse siden HBU en og så var der folk, der havde været i Afghanistan som del af en kampenhed, og derfor var rimelig godt med på beatet. Én ting var dog fælles. For alles vedkommende var det ved at være et godt stykke tid siden, de havde trænet kampeksercitser. Grunden, så vidt jeg kunne forstå på folk, var, at kompagniet i længere tid havde været med i NRF 14, hvilket gjorde, at der var en masse andre opgaver, der skulle løses i dagligdagen. Blandt andet havde kompagniet en masse nyt materiel, der skulle klargøres i tilfælde af, at NRF pludselig blev aktiveret og skulle rykke ud til et af verdens brændpunkter. Jeg har tidligere i min militære karriere været med i NRF 14, så jeg var ikke overrasket over, hvor meget tid det kræver af den enkelte enhed. Jeg valgte at lægge vægten af uddannelsen på et relativt lavt niveau. På denne måde kunne vi få kompagniet, som en helhed, op på et højere niveau, samtidig med at vi kunne drage nytte af de erfaringer, der var hos folk med en fortid i kamptropperne. Uddannelsen lå henover to uger og i den første uge fokuserede vi på meget TELEGRAFEN 15

16 forskellige måder, alt afhængig af hvilke enheder de kommer fra og ligeledes kommer der ofte ændringer til uddannelsen med henblik på at forbedre den. Der var derfor også en stor spørgelyst hos folkene, der ikke var bange for at forholde sig kritisk til nogen af de ting, jeg prøvede at lære dem. Dette ser jeg absolut ikke som et problem i forhold til uddannelsen, men snarere som et sundhedstegn ved folks mentalitet. Hvis man er vant til at gøre tingene på én måde og synes, at den virker udmærket, må det være frustrerende, når man skal lære at gøre de samme ting på en anden måde, der ikke ligger på rygraden og derfor er sværere for folk at udføre i praksis. Denne frustration kan jeg udmærket godt forstå, da jeg selv har gennemgået noget lignende flere gange i løbet af min tid i Forsvaret, men der er en helt og aldeles logisk forklaring på, hvorfor vi er nødt til at ændre på standarderne fra tid til anden. Hvis vi ikke gør det, bliver vi nemlig forudsigelige, og dermed gør vi os selv mere sårbare overfor modstanderen. Krigen i Afghanistan har virkelig åbnet folks øjne overfor, hvor farlig en fleksibel modstander kan være. Hvis Taleban ser, at vi gør tingene på en bestemt måde hver gang vi ryger i føling, kan de finde en måde at udflankere eller på anden måde overraske os. Man er derfor nødt til at ændre standarder hele tiden, for ikke at blive forudsigelige og for at beholde fordelen, når man engagerer modstanderen. Det er lidt det samme, som når man ændrer rutevalg og tidspunkt for kolonner, der bringer forsyninger ud til de forskellige FOB er i og omkring Green Zone i Helman for at undgå IED er. I anden uge af uddannelsen var det meningen, at vi lige så stille skulle bevæge os op på delingsniveau, så folk kunne få en fornemmelse af, hvordan grupperne arbejder sammen indenfor delingsrammen. I første omgang var vi dog nødsagede til at holde uddannelsen på gruppeniveau, da mange af folkene ikke kunne deltage på grund af anden tjeneste. Det var blandt andet kurser, omskolinger og forberedelse til øvelse i Oksbøl samt forsvarschefens besøg på kasernen, der trak på folk. I starten var det utroligt frustrerende, at jeg blev nødt til at ændre de planer, jeg havde lavet og det kom også til at trække uddannelsesniveauet en lille smule ned i og med, at det blot blev repetition af gruppens standarder frem for delingens. Men de erfaringer, jeg har kunnet drage af det, ser jeg som meget værdifulde. Når man sidder med en teoretisk opgave inde på Hærens Officersskole, er enhederne altid fuldt bemandede med alt det organisatoriske materiel til rådighed, og man kan forudsætte sig ud af en masse ting. Herude i den virkelige verden er det næsten altid det stik modsatte, der gør sig gældende, lige meget hvilken enhed man kommer ud til. Der mangler som minimum et par folk og der er ligeledes altid mangler på materielsiden. Det er ikke ment som en kritik af nogen som helst, blot en reminder om, at man nogen gange må arbejde med det, man har og prøve at få det bedste ud af det. Det danske forsvar har relativt få midler til rådighed sammenlignet med nogen af de andre lande, vi normalt sammenligner os med. Men vi uddanner stadigvæk nogen af de bedste soldater i verden, der yder en stor indsats i både Der var en meget positiv tilgang ved telegrafsoldaterne til uddannelsen i felten. De ved godt hvad det betyder for dem at kunne færdes mest hensigstmæssig i en skarp situation og det skal trænes så mange gange så det sidder på rygraden. Afghanistan, Kosovo og de mange andre steder, vi er indsat. En del af grunden til, at vi kan opretholde et så højt niveau, tror jeg man skal finde i vores evne til at improvisere os frem til en løsning med de midler, vi har, frem for at være afhængige af at være fuldt bemandede med alt materiel til rådighed. Det bliver naturligvis nemmere at løse en given opgave, hvis man er på 100 %, men vi må bare konstatere, at det ikke er sådan tingene fungerer i et militært system, der må prioritere, hvor de sparsomme ressourcer skal bruges. Jeg tror på, at så længe vi lægger vægt i uddannelsen af folk, kan vi stadigvæk opretholde et højt niveau mange år ud i fremtiden. Alt i alt har det været utroligt lærerigt at stå for kampuddannelsen i kompagniet, både på det faglige og det personelmæssige niveau og det har uden tvivl været højdepunktet under hele praktikperioden. De tilbagemeldinger, jeg har fået fra folk, har også været overvejende positive. Selvom det ikke er alle, der er enige i de nye teknikker i felten, har langt de fleste været glade for at komme ud i skoven og træne de soldatermæssige færdigheder. Direktøren fejede gulvene på UMAK Tilbage i 1989 lukkede et stort firma i Fredericia. Det hed Kentaur og lavede arbejdstøj - stort og småt. En tidligere ansat solgte boet og købte selv resterne for at genstarte firmaet Kentaur. Nu var der så lige en skrankepave, der mente, at Berndt, som han hed, var arbejdsløs og ikke i gang med at starte firma. Derfor skulle han "i gang", så han ikke sad og sygnede hen. Han blev derfor sendt til UMAK på Ryes Kaserne. Her modtog vi ham med åbne arme, for "yngste mand fejer og vasker" - fedt nok, så var jeg fri for det. Berndt Dahl fortalte om sine virksomhedsplaner og kommende karriere - vi grinte. Ingen troede ham - han var da bare endnu en udsendt arbejdsløs. Jeg syntes han var rar, men det syntes vores seniorsergent ikke, så gulvene skulle vaskes to gange denne uge. Da "senior" var gået i messen, gik jeg ind og hjalp Berndt med at gøre rent og vi havde faktisk en god uge sammen om han så var direktør eller arbejdsløs, han var rar, fornuftig og klog at tale med - en god og reel fyr. Den 28. maj i år kunne jeg så læse i avisen, at Direktør Berndt Dahls firma Kentaur omsætter for 300 millioner og han har ca. 600 ansatte. Godt gået Berndt. Ring når gulvene skal vaskes. LAL/RED 16 TELEGRAFEN

17 Hestetænder og snydeguld En af deltagerne på årets naturvandring kunne fortælle følgende: Igennem de sidste mange år har man nedenfor lillebæltslerets udløb i havet kunnet finde hestetænder. Mange troede, at de var milioner af år gamle, men det er de ikke. Efter slaget 5. og 6. juli i 1849, hvor mange blev dræbt, døde der også et enormt antal heste. Disse heste slæbte man med tov ned til skrænterne ved stranden. Her pelsede man dem, for skindet var det eneste af værdi. Resten af hesten lod man ligge - eller tippede ud over skrænten. Igennem de mange år, der så er gået, er det forrådnet, og i de seneste tyve år er der med mellemrum dukket hestetænder op. Disse hestetænder stammer fra dyrene ved slaget i 1849 og er ikke forsteninger. Denne tand er fndet af Knud Herman, der også har fundet guld på området - en stor klump, så stor, at han fik åndenød. Det viser sig at være en art af pyrit, som man også kalder snydeguld. Læs mere næste gang. LAL En hestetand fra stranden neden for Hyby Fælled. Ejeren af tanden Knud Herman har fundet flere gennem tiden. Det er den sidste, han har. De andre er foræret væk til historisk interesserede. Leon Lindholm, redaktionen. Ørkenens Sønner er kendt for en meget speciel humor. De fire mand, Niels Olsen, Søren Pilmark, Henrik Koefoed og Asger Rehr samt deres musikere leverer dansk humor, når det er bedst. Intelligent og gennemtænkt - plat humor. Humor er med til at holde modet oppe efter en voldsom mission. Humor giver afslapning og får tankerne til at flytte sig til noget, der er let at fordøje. Vores soldater er ørkenens sønner Vores udsendte soldater er i høj grad ørkenens sønner, måske bare uden humor, når de er "på". Hvorimod Niels Olsen, Pilmark og de andre altid skal vise højt humør, når de er "på". For nylig kunne telegrafsoldater og andre udsendte så få lov til, at kalde sig Ørkenens Sønner. CISCEN/ISAF er godkendt af Ørkenens Sønner til at oprette en loge i Afghanistan. De har fået tilsendt fez'er og skråbånd til formålet. De skal så sørge for, at holde humøret oppe og grine sammen - og med hinanden, når de har "fri" ind imellem i Afghanistan. Direkte fra Ørkenens Sønner (nord) En hilsen til alle udsendte telegrafsoldater direkte fra skuespiller Niels Olsen og Ørkenens Sønner herhjemme! Kære redaktion på TELEGRAFEN, vil I sørge for, at disse ord kommer videre til jeres "Ørkenens Sønner" i Afghanistan. Stuen RET! Af skuespiller Niels Olsen og de andre ørkenens sønner: Lyt oh landsmænd - og kvinder - lyt! - På grund af vigende moral og dog alligevel højt humør, blandt vore tapre udsendte brødre m/k i det afghanske, har den hæderkronede sangerloge "Ørkenens Sønner" modtaget en anmodning om tilladelse til at oprette en afdeling af logen i Afghanistan. Dette er selvfølgelig og med stolthed blevet bevilget - hvorefter disse utroligt krævende fodfolk straks benyttede lejligheden til at anmode om bevilling af de obligatoriske remedier: Skråbånd og Fez'er! Også disse ting har vi i Logen herhjemme med glæde doneret. Hvor ofte har vi ikke selv siddet under sydlige himmelstrøg og fantaseret om - fremmede Fez'er? Og selvom nogen hævder at: "Ude godt - men hjemme Røvkedeligt", så er der nu ikke noget så dejligt - som at trække! - Sin egen velkendte Fez' ned over hovedet. Vi ønsker jer alt det bedste og "Held og Lykke" med Storladne hilsener fra Jeres - Ørkenens Sønner (afdeling Nord). TELEGRAFEN 17

18 Rigtig mange deltog trods det kedelige vejr. Frisbeespil giver smidighed. Telegrafregimentets aktivitetsdag - spørgsmål om overlevelse Idrætsdag eller aktivitetsdag - tiden var inde til at ryste posen og prøve noget nyt. Det skulle være en dag, hvor alle ansatte kommer ud og er sammen på en ny måde. Aktiviteter, konkurrence og et godt samvær. Bolde i en størrelse, så alle kunne ramme den. Sjov måde at få sveden frem på panden. Af idrætsleder, oversergent Steen Møller Sørensen, formand for Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI). Det har det nok været, på i hvert fald to fronter, især vejret gjorde sit men det har også, for FAGI, været et spørgsmål om at kunne levere nye input (overlevelse?) til den efterhånden traditionelle idræts- eller aktivitetsdag. Traditionen har jo været, at regimentets enheder har dystet mod hinanden og på den måde skruet lidt på korpsåndshanerne, men da vi i FAGIs bestyrelse gik i tænkeboks, nåede vi frem til, at det måske var på tide, at vi prøvede at skrue lidt op for intraregiments korpsånden ved at blande alt og alle på tværs. Konceptet har været afprøvet i bl.a. Vordingborg og Kosovo, hvor det indledningsvis fik en kølig modtagelse af de selvsamme årsager som i vores regiment, men også her viste det sig, at når det først var i gang, så var det egentlig meget sjovt vejret til trods. Efter lidt indledende udfordringer med at træde 400 deltagere an på 8 geledder(8 hold), gik dagen i gang. Disciplinerne var valgt ud fra, at alle, uanset niveau, kunne byde ind med noget og udfordringen bestod for de headhuntede holdledere i at lede og fordele indsatsen på trods af mulighederne, for at deltagerne kunne fortrække til mere tørre omgivelser og gemme sig, hvilket nogle sikkert har gjort. Trods det, at vejret ikke var med os og at det, for de gamle, var et helt nyt koncept, blev der i den grad gået til stålet fx blev der samlet løbet over 235 km på den 600 meter lange rundstrækning omkring cafeteriet og infirmeriet og med en enestående, kan man vist roligt sige, indsats af en 18 TELEGRAFEN

19 Det gælder ikke om at vinde - eller? Forhindringsbanen med lidt ekstra materiel på slæb enkelt løber, der egenhændigt tilbagelagde 18 km i et hug. I alle de udendørs discipliner skulle man hele tiden kæmpe mod underafkøling - en tilstand der ikke fremmer præstationsevnen, men det lod ikke til at skræmme deltagerne, som alligevel kæmpede det bedste, man har lært sammen med fremmede kollegaer. For at runde dagen af var der samling omkring den spændende finale i fodbold, som blev afgjort på straffespark og endelig den traditionsrige tovtrækning som, på trods af det nye koncept, blev gennemført som en konkurrence mellem kompagnierne. Som de stolte traditionsbærere de er, var det for tredje gang i træk 1. Telegrafkompagni, der vandt trækningen et vidnesbyrd om, at dette er en disciplin, der vejer tungt netop hos dem. For at give jer deltagere medindflydelse ser vi meget gerne konstruktiv kritik og input, som vi kan tage med i vores overvejelser i planlægningsfasen næste år. I kan tage fat i et FAGI bestyrelsesmedlem eller sende en mail på og hfs-skkt01. Jeg vil ikke love, at vi svarer på alle mails, men vi vil tage alle input med i vores overvejelser. Tak for indsatsen til både deltagere og alle, der har været involveret i planlægningen og gennemførelsen. Vel mødt næste år. Foto: Bent Rochler Og "EN"og "TO" og "TRE", der manglede ikke hjælp fra de andre på holdet. Fodbold trækker altid uanset vejret. TELEGRAFEN 19

20 Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FRE DE RI CIA,Tlf mail: Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det - de støtter os. Nordre Ringvej Fredericia Telefon Bøger Visitkort Reklamer Etiketter/labels Kuverter Hæfter Brevpapir Indbetalingskort Formularsæt Endeløse baner Tidsskrifter Foldere Kuvertfyld Løbesedler Postkort Streamers Posters Bannere 20 TELEGRAFEN

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 - elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 Elevmanual Indledning Nu er det jeres tur til at afvikle Solens Folk! I dette materiale får I alt det at vide,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rejsebrev fra Færøerne

Rejsebrev fra Færøerne Rejsebrev fra Færøerne Hygge under aftensmaden. Side 1 af 6 Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Cathrine Dohn Jensen PS12414 1022065@ucn.dk Praktikperiode: 2. el. 3. Praktikperiode nr. 2. Praktik

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig slutningen på dette eventyr. Det har været så fantastisk,

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online.

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online. Mennesker på flugt Skrevet af Ask Holmsgaard Så er vi fremme. Det er en iskold fredag efterårsaften. Vi stiger ud på den lille station og går ned på pladsen, hvor vi skal mødes. Det er ikke helt mørkt.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Steffan Thordarson beretning fra Ironman, Barcelona 2009.

Steffan Thordarson beretning fra Ironman, Barcelona 2009. Vejen til Ironman Steffan Thordarson beretning fra Ironman, Barcelona 2009. 25.september 2008 besluttede jeg mig for at gennemføre en Ironman, og det skulle være den 4. oktober 2009 i Barcelona. På det

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013

Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013 Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013 Billeder fra PH uddannelsen. Det var hårdt, men en fantastisk spændende oplevelse. Amerikansk jæger som jeg var sammen med hos Frontier inden

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere