Frivilliges. samarbejde med. det offentlige. Hvor langt vil vi gå?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilliges. samarbejde med. det offentlige. Hvor langt vil vi gå?"

Transkript

1 Frivilliges samarbejde med det offentlige Hvor langt vil vi gå?

2 Indholdsfortegnelse Hvorfor dette hæfte? 4 Ældre Sagens rammer for frivilliges samarbejde med det offentlige 5 Formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde 5 Rammer for Ældre Sagens frivillige 5 Ældre Sagens samarbejde med det offentlige 6 Anbefalinger til lokalkomiteerne 7 Tag udgangspunkt i Ældre Sagens formål med og rammer for frivillige aktiviteter 7 Titel: Frivilliges samarbejde med det offentlige Hvor langt vil vi gå? Udgiver: Ældre Sagen Udarbejdet af: Line Holst Jensen, HOLST-GRYCH for Ældre Sagen Redaktionsgruppe: Lis Vidkjær Hjorth, Monica Munch, Ia Brix Ohmann Grafik/Design: Ida Magdalene, Tryk: PrinfoKolding 1. oplag: 5000, november 2005 ISBN: Pjecen er gratis og kan bestilles hos: Ældre Sagen Nørregade København K Telefon Fax Den kan også hentes på Sæt jer ind i hvilke opgaver det offentlige har pligt til at løse 8 Husk at frivillige kan påtage sig ikke pålægges en opgave 9 Husk at frivillige aktiviteter er tilbud ikke ydelser, man kan visiteres eller ordineres til 10 Der skal være en klar ansvars-, opgave- og rollefordeling 11 Overvej om der bør være en grænseaftale 12 Fasthold det gode samarbejde 13 Hvis du vil vide mere 14 Publikationer 14 Internettet 14

3 Hvorfor dette hæfte? Ældre Sagens frivillige har ofte gode erfaringer med at samarbejde med det offentlige. Men der er stor forskel på frivilliges og professionelles værdier, kultur og praksis. Det er med til at gøre samarbejdet spændende og udviklende, men kan også skabe uklarhed og misforståelser. Derfor har Ældre Sagens bestyrelse drøftet formålet med og rammerne for Ældre Sagens frivillige arbejde, samt formålet med frivilliges samarbejde med det offentlige. Ydermere har bestyrelse og sekretariat været i dialog med Ældre Sagens frivillige for at høre om deres konkrete erfaringer med og anbefalinger til Ældre Sagens frivilliges samarbejde med det offentlige. På den baggrund er dette hæfte udviklet. Hæftet tager udgangspunkt i en kort beskrivelse af formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde, rammerne for samme samt formålet med Ældre Sagens frivilliges samarbejde med det offentlige. Derefter følger nogle anbefalinger til, hvordan frivillige kan sikre, at rammerne udmøntes i praksis. Hver anbefaling er illustreret med en historie fra hverdagen; nogle med angivelse af lokalkomiteens navn andre uden. Hæftet henvender sig til Ældre Sagens lokalkomiteer, herunder formænd, kontaktpersoner og andre interesserede frivillige. Det kan bruges som inspiration eller en praktisk checkliste. Eller det kan bruges til at skabe debat i og mellem komiteerne. Hæftet supplerer den hjælp, I kan få hos konsulenterne i Ældre Sagens sekretariat. Per Thestrup Formand Bjarne Hastrup Adm. direktør Ældre Sagens rammer for frivilliges samarbejde med det offentlige Samarbejdet mellem Ældre Sagens frivillige og det offentlige er baseret på formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde og rammerne for Ældre Sagens frivillige. Formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde Formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde er at: Imødekomme ældres behov for livskvalitet og behov for at bruge deres engagement og personlige ressourcer. Give flere ældre muligheder for at opnå en aktiv, udviklende og meningsfyldt seniortilværelse. Medvirke til at understøtte værdighed, respekt og selvbestemmelse hos svage ældre. Være et ekstra sikkerhedsnet for god pleje og retssikkerhed for svage ældre. Rammer for Ældre Sagens frivillige For at opfylde formålet har Ældre Sagen udstukket følgende rammer, som fastslår, at frivillige: Er medmennesker, som giver en ekstra social håndsrækning eller skaber nye former for sociale netværk. Kan påtage sig ikke pålægges en opgave. Ledes af frivillige. Arbejder ulønnet, men får dækket deres omkostninger af Ældre Sagen. Har tavshedspligt i personsager. Ikke håndterer pengesager for brugeren. Ikke leverer ydelser, som det offentlige kan visitere til. Kan supplere ikke erstatte det offentliges omsorgsforpligtelser over for svage ældre. Bestemmer, hvem der kan benytte sig af de frivillige aktiviteter. Kommunen kan henvise borgere til aktiviteterne, som dog ikke må indregnes som en ydelse i den samlede service til borgeren. Ikke udfører professionelle, lovpligtige pleje- eller omsorgsopgaver. 4 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 5

4 Ældre Sagens samarbejde med det offentlige For Ældre Sagen er formålet med at samarbejde med det offentlige at: Forbedre livskvaliteten for især svage ældre ved at skabe aktiviteter, der komplementerer og supplerer det offentliges lovpligtige tilbud (jf. Ældre Sagens formål). Skabe kendskab til og respekt for hinandens kultur, forskelligheder og grænser. Et samarbejde kan have mange forskellige former, fx: Lokalkomiteen får indsigt i og kan påvirke kommunens ældrepolitik. Formanden/kontaktpersonen ansøger om kommunale ressourcer som penge, fysiske rammer, faglig viden mv. Kommunen oplyser borgerne om Ældre Sagens aktiviteter og formidler kontakt til lokalkomiteens kontaktperson. Frivillige samarbejder med professionelle om fx aktiviteter på et ældrecenter, sundhedscenter, sygehus eller lignende. Vidensdeling og erfaringsudveksling. Det offentlige omfatter både de kommunale institutioner, fx plejecentre, den centrale ledelse og embedsmænd samt politikerne. Anbefalinger til lokalkomiteerne Tag udgangspunkt i Ældre Sagens formål med og rammer for frivillige aktiviteter På møder med repræsentanter for det offentlige er det vigtigt at formidle Ældre Sagens formål med og rammer for frivilligt arbejde. Derfor er det vigtigt, at lokalkomiteen har en fælles holdning til, hvad Ældre Sagens mål, værdier og grænser betyder i praksis i forhold til konkrete frivillige opgaver. Nej tak til samarbejde der var på kant med Ældre Sagens rammer for frivillige aktivit er En kommune henvendte sig til den r pektive lokalkomite for at høre, om de ville samarbejde om at skaff e b øgsvenner til enligt boende demensramte. Eft ersom Ældre Sagen primært afl aster pårørende til demente i eg hjem, indledte lokalkomiteen en dialog med kommunen for at finde ud af, om d var muligt at finde en måde at samarbejde på. Komiteens udspil var, at hvis frivillige skulle b øge enligt boende demente, så skulle kommunen sørge for, at der var en pårørende eller kommunalt ansat hos den demente, både når den frivillige kom og gik. Eft er nogen snak frem og tilbage besluttede kommunen, at de ikke kunne leve op til Ældre Sagens krav. I nogen tid dereft er lå samarbejd mellem kommunen og komiteen stille på demensområd. I dag er der komm en leder af daghjemm, som er meg indstill på tæt samarbejde med de frivillige omkring den enkelte demensramte borger. Derfor kan Lokalkomiteens frivillige nu b øge enlige demensramte, når der er tale om mennesker med lettere demens. Frivillige går også tur med demensramte med udgangspunkt fra daghjemm, hvor der er ansatte at samarbejde med. 6 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 7

5 Sæt jer ind i hvilke opgaver det offentlige har pligt til at løse Frivilligt arbejde må ikke erstatte det arbejde, det offentlige er forpligtet til ved lov at udføre. Derfor er det en god ide at sætte sig ind i og løbende holde sig opdateret om, hvilke opgaver det offentlige lovpligtigt skal løse. Tag stilling til om en forestående frivillig aktivitet faktisk er kommunens ansvar. Hvis det er tilfældet, så fi nd sammen ud af hvad I skal gøre. Kontakt evt. konsulenterne i sekretariatet. Husk at frivillige kan påtage sig ikke pålægges en opgave Frivillige i Ældre Sagen bestemmer selv, hvilke opgaver de vil gå ind i, så længe de ligger indenfor Ældre Sagens formål og vedtægter. Der er ingen, der kan pålægge en frivillig opgaver. Slet ikke det offentlige. Frivillige påtager sig ikke offentlige pleje- og omsorgsopgaver. Men når en frivillig har sagt ja til en opgave, er hun eller han naturligvis menneskeligt og etisk forpligtet til at løse den eller melde fra. Ellers kommer det til at gå ud over den eller dem, der venter hende/ham. Målrett opdatering i Brøndby I Brøndby lokalkomite arbejder man bevidst og målrett for at holde sig opdater om, hvilke opgaver d offentlige er forpligt til ved lov at løse. Alle medlemmer af den ældrepolitiske arbejdsgru e får udlever diverse lovbøger. Arbejdsgru en sørger også for at holde sig ajour på områd via kommunens hjemm ide, og ved at søge på internett. Ydermere har man stor glæde af at mød med de andre ældrepolitiske kontaktpersoner i kredsens ældrepolitiske gru e. Man udveksler erfaringer og trækker på Ældre Sagens ældrepolitiske konsulent, som deltager på møderne. Lokalkomiteen har aldrig oplev, at en for tående frivillig aktivit var kommunens ansvar. Dels fordi man er helt inde i, hvad kommunen har ligt til. Og dels fordi kommunen ikke kunne drømme om at henvende sig til komiteen om aktivit er, som d offentlige selv skal stå for, fordi de ved, at komiteen ved, hvad de vil og ikke vil være med til! Et b øgsven forhold der udviklede sig til venskabsforhold I en lokalkomite havde en b øgsven gennem længere tid udvikl nært forhold til en medborger. Der var eft erhånden snarere tale om venskab end b øgsven forhold. En dag b øgsvennen var på b øg, spurgte hjemmehjælperen som også var der, om b øgsvennen ikke lige ville p e den ældre dame ugen eft er, nu da hun selv skulle på ferie. Besøgsvennen, som var tidligere sygehjælper, fik ondt af den ældre dame og sagde ja. Den eft erfølgende uge hjalp hun den ældre dame med opvasken og medicin doseringen. Da de i komiteens gru e af b øgsvenner eft erfølgende kom til at tale om episoden, kontaktede de kommunens hjemmeplejekontor for at høre, om d var dem, der havde bedt hjemmehjælpen spørge b øgsvennen. D benægtede de, og komiteen konkluderede derfor, at d var den pågældende hjemmehjælpers eg initiativ. Episoden gjorde, at man i gru en af b øgsvenner fik talt om, at man som frivillig skal være klar til at sige fra. Også når d drejer sig om ældre medborgere, som man som frivillig har udvikl nært forhold til. Der har da heller ikke vær lignende episoder siden. Og b øgsvennen fik d meg bedre af at få talt med de andre b øgsvenner om d dilemma, hun havde stå i. 8 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 9

6 Husk at frivillige aktiviteter er tilbud ikke ydelser, man kan visiteres eller ordineres til Det er Ældre Sagens kontaktperson, som sammen med de frivillige bestemmer, hvem målgruppen for aktiviteten er, og hvor mange der kan deltage. Kommunen kan ikke uden forudgående aftale med Ældre Sagen afgrænse, hvem der kan henvises til frivillige aktiviteter. Heller ikke når aktiviteten foregår i et kommunalt rum, fx på et ældrecenter, sundhedscenter, hospital eller lignende, eller når frivillige praktisk samarbejder med professionelle om aktiviteten. Kommunen må heller ikke indregne de frivillige aktiviteter i kommunens samlede tilbud til borgerne. Der skal være en klar ansvars-, opgave- og rollefordeling Inden kommunen kontaktes, bør lokalkomiteen sørge for at have udarbejdet et samarbejdsgrundlag for den konkrete aktivitet, som komiteen er enig om. Samarbejdsgrundlaget skal klart forholde sig til følgende spørgsmål: Hvad er formålet med at samarbejde? Hvad er værdien ved at indgå et samarbejde? Hvem er aktiviteterne for? Hvilke opgaver er frivillige, og hvilke er evt. professionelle? Hvordan skal aktiviteterne organiseres og ledes af frivillige? Hvilke forventninger har I til samarbejdet? De frivillige b temmer selv i samarbejd med kommunen I lokalkomiteen i Fredensborg-Humlebæk ved man, hvor værdifuldt d er at være i tæt dialog med kommunen, når man samarbejder meg. D gode samarbejde inden for demensafl astning startede, da den social-humanitære kontaktperson, der er ansvarlig for kontakten til Fredensborg kommune, kontaktede kommunens nye demenskoordinator ved hend tiltrædelse. Man holdt par møder, og blev så enige om at samarbejde om en demensafl astningsordning. Gennem lokalavisen startede man med at søge personer, der gerne ville høre mere om at være frivillig demensafl aster. Dem, der meldte sig dengang og eft erfølgende som frivillige demensafl astere, gennemgår Ældre Sagens kursus i afl astning af pårørende til demente. 3-4 gange årligt inviterer den kommunale demenskoordinator demensafl asterne og den socialhumanitære kontaktperson til møde for at tale om, hvordan de enkelte afl astere har d med de r pektive demente. Man taler også om, hvorvidt der er behov for andre tiltag i forhold til den enkelte demente. Demensafl asterne har glæde af at få mulighed for at sparre med andre om der oplevelser, så de kan blive bedre rust til at tackle de situationer, de måtte støde på i hjemmene. Kommunen har stor glæde af at høre om afl astern erfaringer. Hvis kommunens demenskoordinator oplever, at en borger har brug for en afl a- ster, bringer hun d op på af de årlige fæll møder. Hun ringer også nogle gange direkte til en af de erfarne demensafl astere, som hun kender gennem møderne, for at høre om vedkommende har lyst og tid til at afl aste en dement. I giv fald tager demenskoordinatoren med afl asteren ud til den demente første gang. Man har aldrig oplev, at kommunen har visiter en dement til en frivillig afl aster. Samarbejdsaftale mellem hjemmeplejen og Ældre Sagen i Vallensbæk kommune Samarbejd mellem lokalkomi een i Vallensbæk og kommunen om b øgsvenner, tryghedsopkald og motionshold har længe vær godt. Derfor besluttede komiteen, at den social-humanitære gru e kunne kontakte Socialudvalgsformanden for at få accept til en drøft else med hjemmeplejen om en udvidelse af samarbejd. Den social-humanitære gru e fik grønt lys herfor, og blev dereft er enig med hjemmeplejen om at udvide samarbejd med en bisidderordning, demensafl astning og hjælpende hånd i d omfang der er behov for d - og Ældre Sagen kan skaff e d nødvendige antal frivillige. D er aft alt, hvem der skal kontakte hvem i hvilke situationer, lig om d er aft alt at følge op på aft alen. Samarbejdsaft alen har styrk dialogen mellem den social-humanitære gru e og hjemmeplejen i kommunen. 10 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 11

7 Overvej om der bør være en grænseaftale I nogle typer af samarbejde mellem frivillige og det offentlige kan det være nødvendigt at udarbejde en grænseaftale. Det er specielt når frivillige samarbejder med professionelle om en konkret aktivitet eksempelvis på et ældrecenter, sundhedscenter, hospital eller lignende. Hvis der bliver behov for en grænseaftale, er det kommunen, der skal komme med et oplæg. En grænseaftale beskriver, hvad kommunen forpligter sig til i forbindelse med en konkret aktivitet. Det kan være at løse forskellige opgaver, stille ressourcer til rådighed og respektere grænserne for det frivillige arbejde. En grænseaftale kan være mundtlig eller skriftlig og kan stå i fx et referat eller laves separat. Det bør fremgå af aftalen, hvem parterne er, hvem der har været med til at lave aftalen, og hvornår den er indgået. Grænseaftalen skal afklare ansvars-, opgave- og rollefordelingen og forholde sig til: Målgruppen for aktiviteten Økonomi og budget. Hvordan skal aktiviteten fi nansieres? Lokaleforhold Formidling og synliggørelse af aktiviteten. Hvad gør de frivillige, og hvad gør de professionelle? Opfølgning på og evaluering af samarbejdet Aftalerne for demensgymnastikken i Viborg er indskrev i referaterne I Viborg lokalkomite samarbejder frivillige med lej enter om gymnastik for demente. Komiteen har vær meg opmærksom på opgave- og rollefordelingen, fordi gymnastikken foregår på lej enter. Allerede på d første møde mellem komiteen og lej enter ledelsen fastlagde man derfor opgave- og rollefordelingen og skrev den ind i referat. Derudover mød man jævnligt for at koordinere samarbejd praktisk og fastlæ e datoerne for gymnastikken. Den opgave- og rollefordeling, komiteen er blev enig med kommunen om, er: Frivillige står for fæll ang og gymnastik, henter deltagerne fra afdelingerne, flytter møbler og stiller vand frem. Alt under den social-humanitære kontaktpersons ledelse. Personal finder ud af hvem, der kan være med på dagen, tager sig af deltagern personlige leje og er med til gymnastikken. Fasthold det gode samarbejde Et godt samarbejde er baseret på, at man kender hinanden og kan tale sammen og gør det jævnligt. Det er derfor vigtigt, at I sørger for at etablere og vedligeholde en god kontakt til kommunen. Hold jer orienterede om og følg om nødvendigt op på kommu nens beslutninger, budgetter og aktiviteter på ældreområdet. Tag selv initiativ til jævnlig dialog, både om det der kommer og det, der er sket. Aftal gerne faste møder med de kommunale ledere og nøglepersoner på ældreområdet fx tre gange årligt. Skab og udbyg gode relationer. Kontakt de nye kommunale kontaktpersoner ved personudskiftninger. Skeln mellem henvendelserne. Når I står med en konkret sag eller spørgsmål, fx om den kommunale madordning, så tal med den person fra den kommunale administration, der har det relevante sagsområde. Hvis I har en sag, der er af overordnet karakter, bør I henvende jer til en politiker. Effektivt og sobert lobbyarbejde på Frederiksberg I lokalkomiteen på Frederiksberg har man gode erfaringer med at dyrke lobbyarbejde og derigennem få indfl ydelse og midler. Både d ældrepolitiske og d social-humanitære samarbejde er baser på personlige tillidsforhold og jævnlige møder. Fx når kontaktpersoner og komiteformand mød med kommunale ledere. Og når borgm teren uformelt en gang årligt b øger komiteen for at drøft e fremtidige udfordringer. Men d gode lobbyarbejde har en bagside: Personafhængigheden på be e sider. Derfor kontakter komiteen nye ledere personligt for at skabe en god kontakt. Man arbejder også bevidst med at forankre kontakten til kommunen organisatorisk i komiteen. D gør man ved at sørge for, at formand og kontaktpersoner har su leanter, eller løjtnanter, som man kalder d i komiteen, der kan tage over, hvis kontaktpersoner og formand må trække sig fra komiteen. 12 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 13

8 Hvis du vil vide mere Publikationer Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige Kulturministeriet &Socialministeriet, 2001 Hvad bestiller du her? Debatoplæg om frivilliges indtog i offentlige tilbud. Kontaktudvalget, Lokalt samarbejde om frivilligt socialt arbejde Idekatalog til kommuner, amter og frivillige sociale organisationer. Socialministeriet, 2003 Partnerskaber på vej mod en ny samarbejdskultur Center for frivilligt socialt arbejde, Velfærd på flere måder Samarbejde mellem frivillige sociale organisationer og kommuner/amter. Socialministeriet, 2005 Internettet Center for frivilligt socialt arbejde: Rådet for frivilligt socialt arbejde: F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å?

9 Ældre Sagens frivillige har ofte gode erfaringer med at samarbejde med det offentlige. Men der er stor forskel på frivilliges og professionelles værdier, kultur og praksis. Det er med til at gøre samarbejdet spændende og udviklende, men kan også skabe uklarhed og misforståelser. Dette hæfte er udviklet for at hjælpe med at skabe en klarere opfattelse af, hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i samarbejdet. Ud over en kort gennemgang af formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde, giver hæftet en række konkrete eksempler på, hvordan lokalkomiteer og det offentlige i fællesskab har fastlagt rammer for samarbejdet. Hæftet henvender sig til Ældre Sagens lokalkomiteer, herunder formænd, kontaktpersoner og andre interesserede frivillige. Det kan bruges som inspiration eller en praktisk checkliste. Eller det kan bruges til at skabe debat i og mellem komiteerne. Frivilliges samarbejde med det offentlige Hvor langt vil vi gå? Nørregade København K Tlf

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Velkommen til startkursus for social-humanitære frivillige 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Formålet med startkurset er: at give en introduktion til det social-humanitære område, så man kommer til at føle

Læs mere

Frivilligpolitik. Orientering til ældrepolitiske frivillige

Frivilligpolitik. Orientering til ældrepolitiske frivillige Frivilligpolitik Orientering til ældrepolitiske frivillige Indhold 3 Frivilligpolitik ansvar for hinanden 4 Ældre Sagens frivilligpolitik 5 Fakta oplysninger Generelle fakta om frivilligpolitik Fakta om

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Ia Brix Ohmann Konsulent/Facilitator, Master i Socialt Entreprenørskab (2014)

Ia Brix Ohmann Konsulent/Facilitator, Master i Socialt Entreprenørskab (2014) Ia Brix Ohmann Konsulent/Facilitator, Master i Socialt Entreprenørskab (2014) Program 1. Introduktion Frivillighed som en form for gaveudveksling Bjarne Lenau Henriksens sandfærdige fantasi 2. Frivillighed

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

Ældre Sagens Frivilligpolitik

Ældre Sagens Frivilligpolitik Ældre Sagens Frivilligpolitik 2015 15.08 Frivilligpolitik DINkepler.indd 1 Maj 2015 18/09/15 13.41 Indhold 3 Slip frivilligheden løs! 5 Indledning 6 Frivillighed er unik, uvurderlig og uerstattelig 7 Frivilligheden

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Det gode ældreliv også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Udgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde September 2006 Udgivet af: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3.sal 1450 København

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Frivillige aktiviteter på demensområdet

Frivillige aktiviteter på demensområdet Frivillige aktiviteter på demensområdet ET INSPIRATIONSHÆFTE NOV. 2016 1 Indhold 3 Om formålet med publikationen 3 Hvad er demens? 4 Ældre Sagens holdninger på demensområdet 4 Ældre Sagen og Demensalliancen

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 Intro: FORMÅLET MED SPILLEREGLER Formålet med spillereglerne er at skabe de overordnede retningslinjer / principper for

Læs mere

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde Ældre Sagens frivillige indsats til gensidig glæde Nærvær, tryghed og netværk Ældre Sagens mere end 10.500 frivillige gør dagligt en kæmpe indsats for at skabe indhold og livskvalitet i andre menneskers

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Bedre rammer for demens

Bedre rammer for demens Bedre rammer for demens DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 I Danmark skal mennesker med demens have et godt liv. Selvom man får en demenssygdom, skal man kunne bevare sin livskvalitet og selvbestemmelse. Vores

Læs mere

Grundbog for frivillige i det sociale arbejde

Grundbog for frivillige i det sociale arbejde Grundbog for frivillige i det sociale arbejde 1 Redaktion: Frivilligafdelingen Grafik/design: Ole Leif og Ida Magdalene Illustrationer: Niels Poulsen August 2011, opdateret 2014 2 Grundbog for frivillige

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

aktiviteter og tilsyn/omsorg

aktiviteter og tilsyn/omsorg Understregningerne betyder, at der er lavet ændringer i kvalitetsstandarden i forbindelse med beslutningen om at indføre klippekortsordning selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter. Side 1 af 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

ODA-projektet / Afklaring af den frivillige indsats

ODA-projektet / Afklaring af den frivillige indsats ODA-projektet / Afklaring af den frivillige indsats Pjecen er udgivet af: Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52B 3 sal 5000 Odense Tlf: 65 48 40 00 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

HK/Kommunal og det frivillige arbejde. HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde.

HK/Kommunal og det frivillige arbejde. HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde. HK/Kommunal og det frivillige arbejde HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde. Hovedprincipper: HK/Kommunal støtter og anerkender værdien af

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Sådan samarbejder I med kommunen FÅ GANG I MERE MOTION FOR MINDRE MOBILE

Sådan samarbejder I med kommunen FÅ GANG I MERE MOTION FOR MINDRE MOBILE Sådan samarbejder I med kommunen FÅ GANG I MERE MOTION FOR MINDRE MOBILE INDHOLD Det tilbyder kommunen 4 Der er behov for flere tilbud 5 Inviter til motion 6 Husk også det sociale 6 Sådan arbejder de i

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune Formålet med en god dag ved egen kraft er: At styrke borgerens livskvalitet, på trods af svækkelsen. Den enkelte borger i fokus Fra svækket

Læs mere

Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis

Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis Ia Brix Ohmann Frivilligafdelingen, Ældre Sagen Rådet for frivilligt socialt arbejde 2004-2008 03-04-2008 Ældre Sagen master 1 Definitioner:

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Syddjurs Kommunes ældreråd

Syddjurs Kommunes ældreråd Syddjurs Kommunes ældreråd Årsberetning 2014 Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Inge Marie Frederiksen, Mørke Gurli Juel Sørensen,Tirstrup Poul Andersen, Hornslet Formand:

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Dalvangens frivilligpolitik er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og de ansatte på Ældrecenter Dalvangen.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Demokrati handler også om os

Demokrati handler også om os NOTAT Demokrati handler også om os - samarbejde med brugere og pårørende på tilbudsniveau på det specialiserede social- og specialundervisningsområde Forord I rammeaftale 2007 er det aftalt at arbejde

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Inspirationsdag om frivillige

Inspirationsdag om frivillige Inspirationsdag om frivillige Hvordan kan et aktivt medborgerskab fremmes gennem (sam)arbejde med frivillige? Dorte Justesen, Lundgaard Konsulenterne 1 Projekt Kommunen og civilsamfundet 4 kommuner 19

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge rødekors.dk/vennerviservej RAMMERNE FOR NETVÆRKSAKTIVITETEN Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge Det personlige møde

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Frivilligpolitik for Social Omsorg. Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik for Social Omsorg. Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Social Omsorg i Hedensted Kommune 1 2 Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Frivilligpolitik i Region Sjælland

Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Region Sjællands vision 3 Hvad er frivilligt arbejde i Region Sjælland? 4 Mål med inddragelse af frivillige 5 Fordele

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Social Omsorg i Hedensted Kommune Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere