Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS"

Transkript

1 Anders Milhøj Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS Foråret 2015 Denne note omhandler, hvordan man kan komme i gang med statistiske øg økonometriske analyser ved hjælp af de mange procedurer i SAS uden at kende mere end højst nødvendigt til SAS's database- og programmeringsfaciliteter. Udgangspunktet er, at analytikeren får et datasæt og eventuelt et formatbibliotek stukket i hånden - og hvad så? Noten tænkt som en kort introduktion i SAS for deltagere i statistikkurser, hvor der anvendes SAS, og hvor deltagere uden forhåndskendskab ønsker en let introduktion. I noten omtales "Kode-SAS" og Enterprise Guide", mens og "SAS-Studio" herunder den spritnye web-applikation "SAS-U", som er designet til undervisningsbrug, behandles i en separat note. Med noten følger små datasæt og et formatkatalog i mange versioner. Indhold SAS-versioner, der anvendes foråret Start af Kode-SAS... 2 Biblioteksstrukturen... 4 Tilordning af et fast bibliotek... 5 Et programeksempel i Kode-SAS... 7 Import/Eksport af data fra Excel, Stata, SPSS etc Formatkataloger i Kode-SAS Eksempel på anvendelse af formatbiblioteker Versionsproblemer Datasæt i forskellige SAS-versioner SAS datasæt - 32/64 bits maskiner SAS formater - 32/64 bits maskiner Danske bogstaver på SAS-grafik Output i word format Grafikoutput fra statistikprocedurer Enterprise Guide som programeditor

2 SAS-versioner, der anvendes foråret 2015 I juni 2013 blev SAS version 9.3 installeret i politstudiets maskiner på Peter Bangsvej. I IT-lokalerne på CSS er der nu installeret 9.4. I øjeblikket bør SAS 9.4 installeres. Bemærk at denne nyeste version i en udgave til 32 bits og til 64 bits maskiner, så der skal vælges den rigtige. Mange vil have version 9.3 installeret fra tidligere kurser. Ældre versioner end 9.3 må antages udgået på nuværende tidspunkt i universitetsverdenen, men anvendes stadig ude i det virkelige liv. Version 9.3 kan bruges overalt i undervisningen et års tid år endnu. SAS kan tilgås på mange måder. I denne note omtales "Kode-SAS" og " Enterprise Guide". Der er udarbejdet en supplerende note, der omhandler "SAS-Studio" og "SAS-U". De statistiske procedurer kodes på præcis samme måde i disse forskellige grænseflader, men data tilgås på lidt forskellig måde og programmerne afvikles også lidt forskelligt. Til sidst i noten findes en del vigtige oplysninger om de problemer, der kan opstå i grænsefladerne mellem forskellige SAS versioner og 32/64 bits maskiner. Start af Kode-SAS Ved en ny SAS installation skal man finde SAS-programmet i listen over alle programmer ved at klikke på Windows-ikonet i nederste venstre hjørne på skærmen. I listen over programmer skal man så selvfølgelig finde SAS og blandt de mange muligheder, der melder sig, når der klikkes på programmet SAS, skal man vælge SAS 9.3(English). Det skal for de fleste selvfølgelig være SAS 9.4, men fremgangsmåden er den samme. Sproget kan være angivet som "Danish" og ikke "English", men det gør vist ingen forskel. Når SAS-sessionen er startet vises SAS-vinduet på følgende måde 2

3 Her vises tre vinduer. Nederst er Editor vinduet, hvor SAS koden skal skrives eller hentes ind. Når koden er skrevet kan den afvikles ved klik på den løbende mand eller ved tryk på genvejstasten F8. Øverst i det samlede SAS vindue er Log vinduet, hvor diverse meddelelser om afvikling af programmet vises, fx er det her der skal ledes efter fejlmeddelelser, når noget går galt. På et faneblad for neden ses outputvinduet. Det er dog tomt, når der endnu ikke er genereret output. Grafisk output dannes i separate vinduer, når det bliver aktuelt. Til venstre er det høje slanke "Contents of SAS Enviroment", hvor ikonet "Libraries" på det det synlige faneblad Explorer behandles i afsnittet om biblioteksstrukturen, da det viser, hvor de forskellige datasæt ligger. Fanebladet Results vil, efterhånden som der genereres output i SAS sessionen, indeholde en indholdsfortegnelse over de frembragte outputelementer. Gemte SAS-programmer hentes ind i editoren ved hjælp af den sædvanlige mulighed for at åbne filer, dokumenter etc i Windows, dvs ved at klikke på det lille ikon til åbne filer Derved åbnes en sædvanlig Windows dialogboks hvor mappen og det ønskede SAS-program kan findes. Bemærk at SAS-programmer har filtypen sas som standard extension. 3

4 Biblioteksstrukturen I SAS er datasæt (og visse andre objekter) organiseret i biblioteker (library på engelsk). På Edb-maskinen svarer disse biblioteker til mapper i et Windows filsystem, til arealer på virksomheders fællesdrev eller til eksterne harddiske som fx USB sticks. I større sammenhænge kan det være magnetbånd eller andet. Ideen er, at SAS er ligeglad med den fysiske placering, blot SAS ved, at et biblioteksnavn svarer til en konkret fysisk placering. Det samme SAS program kan afvikles på studentens egen PC, på kærestens PC, på universitets PC-ere eller på PC'erne på studiejobbet ud fra data på en USB stick, blot ved at ændre en enkelt linie i SAS koden, om hvor den fysiske placering af data er. SAS's datasæt er i et filformat med filtypen SAS7BDAT. I det følgende betragtes et datasæt med navnet "karakterer", dvs en fil med navnet karakterer.sas7bdat, og det beskrives, hvorledes det kan anvendes fra et bibliotek med navnet "hurtigt", som anvendes igennem denne note. En mulighed er at tilføje en linie til SAS programmet med en libname ordre - altså angive et library name. Hvis datafilen ligger på en USB stick, der er tilordnet PC-en med bogstavet G (Det hitter man ud af ved at se i Windows "Denne Computer" ) skal man skrive libname hurtigt 'G:\'; husk semikolon til sidst. Imellem apostroferne kan mere specifikke stinavne anføres. Hvis filen er lagret på harddisken, bliver stinavnet langt med angivelse af bruger osv, fx libname hurtigt 'C:\Users\USIAM\Documents\AndersG2\Hurtigt i gang'; Stinavnet finder man ved hjælp af Windows stifinder, hvorefter det er enkelt at copy-paste den lange sti ind i SAS programmet. I Log-vinduet anføres, om det er gået efter hensigten 4

5 En anden måde er at tilordne biblioteksnavnet permanent, hvilket jo især er en god idé, hvis man arbejder meget ved samme computer. Det gør man ved at klikke på fanebladet Explorer og dernæst på ikonet Libraries (et skuffedarium) i vinduet til venstre. Ved en nyinstallation er der kun de fire viste standardbiblioteker. Det nederste med navnet "Work" er et midlertidigt bibliotek, hvis indhold slettes, når SAS lukker ned. Dette bibliotek er altså kun velegnet til alle midlertidige datasæt, fx mellemresultater og testdatasæt. Tilordning af et fast bibliotek I denne menu kan der klikkes på File i øverste venstre hjørne. 5

6 Den næste formular skal så udfyldes med det ønskede navn på det nye bibliotek og på den Windows mappe, data ligger i. Et tjekmærke i "Enable at startup" sikrer, at biblioteket tilordnes permanent, så proceduren ikke skal gentages hver gang SAS startes, som det skal ske, hvis biblioteksnavnet tilordnes ved en libname sætning. 6

7 Når der klikkes på OK burde det være i orden, og det nye bibliotek ses i oversigten over libraries ude til venstre. Hvis der klikkes på biblioteksnavnet, ses så en oversigt over datasæt og visse andre elementer i biblioteket. Billedet viser indholdet, når kun de to datasæt og de to formatbiblioteker, der følger med denne note, ligge i den mappe der tilordnet biblioteket "Hurtigt". Filer med andre filtyper en "sas7bdat" og "sas7bcat" (og et par få andre specielle SAS-filtyper) vises ikke i denne oversigt. Især skal det bemærkes at SASprogramfiler, dvs filer med extension "sas" ikke kan tilgås ad denne vej. Et programeksempel i Kode-SAS Når biblioteksnavnet "hurtigt" er tilordnet, kan følgende program køres. Programmet kan enten copy-pastes ind i programeditoren fra teksten i denne note. Det kan også hentes fra ved et klik på åbne ikonet hvorefter der skal findes frem til filen "hurtigt programeksempel.sas", der begynder med dette kald af PROC UNI- VARIATE. Programmet afvikles ved at klikke på den løbende mand eller blot trykke på F8. proc univariate data=hurtigt.sports_minutter; var sports_minutter; histogram sports_minutter/lognormal midpoints=30 to 1230 by 60; run; Det er uden betydning om der anvendes store eller små bogstaver i SAS-programmer, men man gør klogt i at undgå danske bogstaver, æøåæøå, i datasætnavne og variabelnavne. Resultatet er en række statistiske mål for det antal minutter de 1053 personer i en fritidsundersøgelse bruger pr uge på sport - fx at gennemsnittet er hele 255 minutter! Det høje gennemsnit skyldes, at alle, der ikke dyrker sport, er udeladt af datasættet. Nedenfor er outputtet gengivet fra outputvinduet, der formelt set kaldes et listing output, i en kørsel i SAS version 9.2. I version 9.3 og 9.4 dannes outputtet som default i et Resultsvinduet i HTML format med en del lyseblå nuancer, men skrifttypen er så stor, at det ikke egner sig til gengivelse her. Tallene i output er selvfølgelig præcis de samme. 7

8 I programmet tegnes også et histogram over fordelingen. På histogrammet er en tilpasset logaritmisk normalfordelingskurve også indtegnet, hvilket giver et nogenlunde fit. En hurtig oversigt over et datasæt kan dannes ved at hjælp af Proc Contents og Proc Print. Proc contents data=hurtigt.sports_minutter; run; Proc Print data=hurtigt.sports_minutter(obs=10); run; Proc Contents giver en oversigt over datasættets mere tekniske specifikationer herunder en liste over de variable, der findes i datasættet. Proc Print printer alle observationer i datasættet, men da der kan være mange observationer i et datasæt, man ikke kender, er der i programmet specificeret, at kun de ti første skal printes ud. 8

9 Import/Eksport af data fra Excel, Stata, SPSS etc. Der findes standardmetoder med import/eksport wizards til import/eksport fra/til Excel, SPSS, STATA og andre dataformater. Alternativt kan man benytte Proc Import og Proc Export, der tilbyder større fleksibilitet. Fx kan man styre dataimport fra Excell transporten ved at specificere arknavn og række/søjleudsnit fra en Excel-mappe. I SAS-U importeres datasæt andre dataformater end SAS's egen fx ved hjælp af PROC IMPORT. I mappen C:\Users\Henning\Documents\SASUniversityEdition\myfolders\Sommerskole_Data ligger et SPSS datasæt, "ESS6e01.sav", fra European Social Survey, ESS. Disse datasæt anvendes i sommerskolen. Dette datasæt kan importeres ved 9

10 proc import file= "C:\Users\Henning\Documents\AndersG2a\Sommerskole2015\Sommerskole_data" out=ud dbms=sav replace; run; I dette program dannes et datasæt, der kaldes "Ud". Dette datasæt ligger i det midlertidige bibliotek "Work". Datasæt fra dette bibliotek kan anvendes uden biblioteksangivelse. Men datasættet skal dannes igen i hver SAS-session. Formatkataloger i Kode-SAS I større datasæt er oplysningerne ofte kodet, så et tal optræder som en forkortelse for en længere tekstdefinition. Fx kan tallet 1 betyde Hovedstadsregionen, tallet 2 Region Sjælland etc. Et tilsvarende eksempel er, at kommunedata kan være lagret med kommunenummeret, der jo entydigt svarer til kommunens normale navn. I disse tilfælde kan man oversætte tallene til teksterne ved hjælp af formater. Det er et større arbejde at udarbejde formaterne, men i denne sammenhæng antages blot, at de er lavet. Sammen med datasættet, der indeholder alle tallene, er der så opbygget et formatkatalog, der er en fil med filtypen sas7bcat. Ofte hedder de blot formats.sas7bcat. Et formatkatalog kan med fordel placeres i samme Windows mappe som det datasæt, det knytter sig til, fordi mappen i forvejen vil være tilordnet som et bibliotek, fx med en libname statement. I SAS programmet skal man så fortælle, at der skal ledes efter programmer i netop det bibliotek. Det gøres for biblioteksnavnet "hurtigt" og formatkataloget "formatkatalognavn" ved options fmtsearch=(hurtigt.formatkatalognavn); Når der er knyttet formater til de variable i datasættet, giver det en fejlmeddelelse, når der regnes på tallene, uden at formatkataloget er tilordnet, og programmet går i fejl. SAS ordren options nofmterr; bevirker imidlertid, at denne fejl slås fra, så der kan ses på datasættets indhold og regnes på tallene alligevel. Denne mulighed er nyttig, hvis man ikke helt kan overskue, hvad formatet skulle være, for med fejlmeddelelsen slået fra, kan der ses på variabelnavne etc. og regnes på de bagvedliggende tal dog selvfølgelig uden at have formaterne til rådighed Et yderligere problem er, at formater er blevet afhængige af om der anvendes 32 eller 64 bits PC-er. Der er muligheder for at konvertere mellem de to format-formater (undskyld jeg stammer), men sådanne løsninger virker unaturlige for brugere, der blot skal hurtigt i gang. I kurser vil der derfor ofte være stillet formatkataloger i begge formater til rådighed - let genkendelige med tallene 32 eller 64 i filnavnet. I praksis kan formater ofte dannes ved at afvikle format definitionen ved begyndelsen af den SAS session, hvor formatet skal bruges. Det gøres ved at danne formaterne som et formatkatalog i det midlertidige bibliotek work ved at afvikle et SAS-program, der for ukyndige vil virke som det rene volapyk. Men denne metode 10

11 er sikker og let at bruge, så den anvendes ofte, når datasæt skal udveksles, fx bruges den af Danmarks Statistik, PISA og Hans Bay. I Hans Bays eksempler er der ofte et program med navne som fx format2012.sas, der skal hentes in i programeditoren og køres allerførst i hver SAS-session. Eksempel på anvendelse af formatbiblioteker Datasættet biografvisit er dannet med et format, så programmet proc freq data=hurtigt.bigrafvisit; tables v6*v338/chisq; run; vil, hvis det afvikles uden at tage hensyn til formater, gå i fejl, hvilket fremgår af log-vinduet Slås formatfejl fra med options nofmterr i programmet options nofmterr; proc freq data=hurtigt.bigrafvisit; tables v6*v338/chisq; run; får man outputtet baseret på tal, men uden formaterne til at forbedre layoutet 11

12 Nu specificeres, hvor formaterne skal findes. Husk det med 32 eller 64! options fmtsearch=(hurtigt.formats_1_64); /*På 32 bits PC-er skal der bruges formats_1_32, jf sidste afsnit*/ proc freq data=hurtigt.bigrafvisit; tables v6*v338/chisq; run; Derved bliver tallene 1 og 2 oversat til teksten Mand og Kvinde på udskriften, og grupperingen for antal biografbesøg fremstår klart. I datasættet er der anvendt labels, der bevirker at variabelnavnene, fx v6, ikke skrives, men der i stedet skrives labelen KØN. Disse labels er en del af det konstruerede datasæt og kan anvendes uden videre af brugeren. 12

13 13

14 Versionsproblemer Desværre er der hele tiden forskellige typer computere, forskellige versioner af Windows, forskellige versioner af SAS i brug samtidigt. Der kan derfor opstå uforudsete konverteringsproblemer. I dette afsnit vil de vigtigste issues, der er aktuelle for tiden, blive beskrevet. Datasæt i forskellige SAS-versioner SAS datasæt kan ikke frit overføres fra SAS version 9.4 til 9.2, men da 9.2 ikke længere anvendes i universitetsverdenen, er det uden betydning i undervisningen. Men af hensyn til udveksling med SAS-brugere andetsteds med ældre SAS-versioner beskrives nedenfor, hvordan problemet han fikses. I SAS 9.4 er en speciel option ændret, så et datasæt dannet i 9.4 ikke kan læses af version 9.2. Omvendt kan version 9.4 altid læse datasæt dannet i 9.2. Problemet kan løses ved at anvende en option, når et datasæt dannes i 9.4. Denne option har noget at gøre med den maksimale størrelse af de datasæt, der kan håndteres af SAS. Denne forøgelse af kapaciteten er helt uden betydning for studerende, så for os er det kun et irritationsmoment. Når et datasæt dannes i version 9.4 bør man altså altid bruge optionen option ExtendObsCounter=NO; *eller forkortelsen; option EOC=NO; Dette skal altså gøres i 9.4. Sidder man kun med en 9.2 installation, er der intet at stille op for at åbne et datasæt fra 9.4. SAS datasæt - 32/64 bits maskiner Når et SAS datasæt, der er dannet på en 32 bits maskine, anvendes på en 64 bits maskine, kan der komme en advarsel i logvinduet om, at datasættet er "native to another host", hvilket kan forringe performance. Det er uden tvivl rigtigt, men har absolut ingen betydning i praksis. Advarslen er blot et irritationsmoment, som kan få skylden, hvis andet går galt i SAS sessionen. Problemet (hvis det altså er et problem) kan løses ved en konvertering, men det virker meningsløst til studiebrug, så det vil ikke blive gennemgået. Der er (heldigvis) ikke problemer, når et datasæt dannet på en 64 bits maskine åbnes på en 32 bits maskine. SAS formater - 32/64 bits maskiner SAS formatkataloger, som er dannet på en 32 bits maskine, kan ikke anvendes på en 64 bits maskine. Problemet skal løses ved en konvertering - en såkaldt katalogeksport. Det er ikke noget, som studerende burde bruge tid på. Formatkataloger vil derfor blive udleveret med klar angivelse af, om de er til 32 bits eller til 64 bits maskiner. En anden mulighed er, at formaterne dannes med et SAS program i begyndelsen af den SAS session, hvor formatet skal anvendes. Dette program virker for ikke format-kyndige som rent volapyk, men metoden virker ens for alle maskintyper. 14

15 Danske bogstaver på SAS-grafik For at opnå, at danske bogstaver - æøåæøå - samt en del andre specialtegn bliver skrevet korrekt på grafisk output, skal der måske ændres i en tegntabel. Det gøres ved optionen goption devmap=winansi keymap=winansi; Ved visse installationer udføres denne option som standard i begyndelsen af hver SAS-session. Det ses tydeligt på figurerne, om optionen er nødvendig! Output i word format Output fra en SAS procedure kan let overføres til tekstbehandlingsprogrammer ved hjælp af ODS (Output Delivery System). Output destinationen RTF danner en fil i RTF format (Rich Text Format), der er helt kompatibel med Microsoft word. Det forgår ved at omslutte, de procedurer, hvis output man ønsker i word format, med ods rtf; og ods rtf close; som i følgende: ods rtf style=journal; proc univariate data=hurtigt.sports_minutter; var sports_minutter; histogram sports_minutter/lognormal midpoints=30 to 1230 by 60; run; ods rtf close; Det dannede RTF-dokument åbnes automatisk i Word. Husk at dette dokument skal lukkes ned, før der dannes et nyt RTF dokument fra en ny kørsel. Fra dette dokument kan tabeller og grafer let copy-pastes over i opgaver/specialer etc. Optionen style=journal bevirker at tabeller etc. formateres pænere. Der findes andre output destinationer, fx PDF, PPT(powerpoint) og LATEX(i mange former). Grafikoutput fra statistikprocedurer Mange statistikprocedurer danner en række figurer, der kan anvendes til modelkontrol etc. Disse diagrammer dannes af et "Statistical Graphics" system. Disse grafiske output udvides og forbedres fra version til version. De dannes uden videre i HTML Results vinduet sammen med tekst(tabel)-outputtet. I næste program er er det med formaterne er ligegyldigt, så formatfejl slås fra med options nofmterr. options nofmterr; proc reg data=hurtigt.bigrafvisit plots=all; model v338=v8; run; I Resultsvinduet ude til venstre kan alt outputtet ses som i følgende billede, hvor alle underpunkter er pakket ud. Fra Resultsvinduet kan graferne copy_pastes ind i rapporter, der skrives i fx word. 15

16 Al output - også det grafiske - bliver som default dannet i HTML med grafik i PNG format. I version 9.3 og 9.4 dannes billedfilerne i en temporær mappe. Det er muligt at gemme billederne i andre formater, fx TIFF, og samtidigt dirigere billedfilerne hen til brugerbestemte mapper, hvis de dannede grafer skal bruges professionelt. Til almindeligt studiebrug er copy-paste metoden af graferne, som de vises i Resultsvinduet, dog langt det enkleste. Der er enkelte ændringer i den grafik, der dannes mellem de forskellige versioner af SAS, men ændringerne er så små, at de ikke betyder noget i praksis. 16

17 Enterprise Guide som programeditor SAS leverer et peg-og-klik produkt sammen med kode SAS versionen, der ellers er blevet behandlet i dette notat. Ved hjælp af dette produkt, kaldet Enterprise Guide, kan man hurtigt gennemføre datamanipulationer og statistiske analyser ved at udfylde wizards, peg-og-klik og træk-og-slip. Det foregår sådan, at de mange muligheder i moderne PC udstyr udnyttes fuldt ud. Fordelene ved denne arbejdsmåde er oplagte, da brugeren ikke behøver at sætte sig ind i en masse kodesyntaks udenad, men hurtigt kan frembringe resultater uden at skulle lære en masse kode. På den anden side kan erfarne brugere synes, at denne arbejdsmåde er langsommelig, i hvert fald når man først har lært koden udenad. Desuden er det ikke muligt at udføre alle statistiske analyser ved brug af peg-ogklik værktøjet, så man alligevel skal kode selv ved mere avancerede analyser. Det gælder mange af de videregående statistik- og økonometrikurser, der udbydes på Økonomisk Institut. Men Enterprise Guide leveres også med en kodeeditor, så ganske almindelig SAS kode kan afvikles inde fra Enterprise Guide og kombineres med de mange smarte muligheder. Denne kode-editor er mere avanceret end den editor, der er beskrevet i de andre dele af dette notat. Derfor anvendes den af SAS selv ved kurser i SAS på fx Matematisk Institut. Den vil med fordel kunne anvendes i alle kurser, men af gammel vane benytter lærerne den ikke (i al fald ikke endnu). I det følgende beskrives den kort. Gennemgangen er baseret på Enterprise Guide 4.3 der afvikles ud fra en installation af SAS I efteråret 2012 er version 5.1 af Enterprise Guide tilgængelig med SAS version denne version findes på Peter Bangsvej. Enterprise Guide 6.1 installeres sammen med SAS version 9.4. Når Enterprise Guide åbnes, ser skærmbilledet således ud. I en egentlig udnyttelse af de mange faciliteter i Enterprise Guide bliver proces vinduet "Process Flow" fyldt ud med en række småjobs som fx dataindlæsning, datatransformationer og statistiske analyser efterfulgt af udskriftjobs og plotjobs. 17

18 Under menupunktet "Program" i øverste linie kan der vælges "New Program", hvorved der åbnes en kodeeditor. I denne editor kan man så skrive SAS programmet. Fidusen ved denne editor er den såkaldte "code completion". Fx vil editoren straks foreslå ordet "Proc", når den ser de to første bogstaver "Pr" som vist nedenfor som et af eksemplerne på de mange muligheder. Ofte er der så mange muligheder, at de præsenteres som en rullemenu. Ved at placere cursoren ovenpå en kommando kommer en kort hjælpemenu frem, så man let kan se syntaksen. Alle disse muligheder med fornuftige forslag og frit tilgængelig hjælp giver selvfølgelig store lettelser i kodearbejdet. Et godt eksempel er, at man de steder, hvor en farve kan specificeres til et grafikoutput, kan se en liste over nyttige farver. På den måde kan man variere farvepaletten, selvom man kun kender navnene på farverne green, red, blue etc fra skolens engelskundervisning. Hvem skulle have gættet, at der en farve, der hedder "DodgerBlue"? - se senere! I realiteten er Enterprise Guide en klient-server løsning, hvor der på en normal PC blot er tale om, at SAS på PC-en opfattes som en server. I professionelle miljøer kan klienten og serveren være adskilt, så fx en forsikringsagent kan arbejde på en lille installation, mens de store datasæt og det store program ligger på en stor server i en kælder hjemme på hovedkvarteret. Om føje tid (vist egentlig allerede nu) kan der afvikles SASprogrammer på denne måde fra mobiltelefoner og tablets. For universitetsverdenen stiller SAS to store servere til rådighed (en i Heidelberg - det europæiske hovedkvarter og en i Cary - det globale hovedkvarter i USA). Vi har faktisk mulighed for at afvikle SAS på denne måde, men jeg har aldrig prøvet det i praksis. 18

19 Denne anderledes opsætning af programmet medfører, at bibliotekstilordning foregår anderledes. Derfor tilordnes biblioteksreferencen i eksemplerne nedenfor med libname kommandoen libname hurtigt 'C:\Users\USIAM\Documents\AndersG2\Hurtigt i gang'; 19

20 Programkoden afvikles ved et klik på F8 eller på det lille Run ikon over editoren. Hvor der kan vælges imellem at afvikle hele programmet eller kun den del, der i dette billede er markeret. Når programmet er kørt, vises resultaterne på et "Results" faneblad. Grafen er integreret i outputtet, så den er på næste side, så der skal blot scrolles ned for at få den frem. På billedet er der højreklikket på grafen, så den let kan copy-pastes ind i et dokument. 20

21 Log-fanebladet fungerer ligesom log-vinduet i almindelig kode SAS. Bemærk at der er tilføjet en del ekstra kode, som mest tjener til at styre output formateringen. 21

22 Et godt eksempel på nytten af code-completion er, at man de steder, hvor en farve kan specificeres til et grafikoutput, kan se en liste over nyttige farver. På den måde kan man variere farvepaletten, selvom man kun kender farverne green, red, blue etc fra skolens engelskundervisning. Hvem skulle have gættet at der en farve, der hedder "DodgerBlue"? I eksemplet nedenfor bruges denne farve til at fylde histogrammet ud med optionen cfill=dodgerblue. 22

23 23

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 Indhold 1. Download af datasæt 2 2. Download af data i Excel (eksempel) 3 3. Åbning af datasæt i SAS 8 4. Indstillinger i Internet Explorer-Browser 9 1 1. Download

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Hvad er en terminalserver?

Hvad er en terminalserver? Terminalserverløsning og SAS i Danmarks Statistik SAS Forum 2013 Hvad er en terminalserver? Det er en server, der kan give dig skærmbilleder fra et program, så du oplever det på samme måde, som hvis du

Læs mere

Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata

Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata Århus 27. januar 2014 Morten Frydenberg Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata Hvad er Stata? Stata er et program, der kan lave statistiske analyser af

Læs mere

SAS formater i Danmarks Statistik

SAS formater i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice og Kundecenter 9. januar 2012 SAS formater i Danmarks Statistik 1. Indledning... 1 2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?... 2 3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vejledning for brugere, der anvender Excel 2007

Vejledning for brugere, der anvender Excel 2007 Vejledning for brugere, der anvender Excel 007 Læsetestprogrammet er egentligt programmeret til brug i Excel 00, Excel 00 eller Excel 000 men kan også køres i Excel 007. Ved kørsel i Excel 007 er der enkelte

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows. SDL startes normalt ved at klikke på SDL-ikonet i SDL-mappen.

Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows. SDL startes normalt ved at klikke på SDL-ikonet i SDL-mappen. Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows I det følgende gives en indføring i SDL-versionen tilwindows. Introduktionen er et supplement til SDL Brugervejledning. Program start SDL startes normalt

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til brugere der skifter den server-pc der tidligere har tjent som netværkserver for EDB-Brugsens

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Installation af WeroShop 2.8

Installation af WeroShop 2.8 2013 Installation af WeroShop 2.8 Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 01-01-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

KODA Radio System 2011. Manual

KODA Radio System 2011. Manual KODA Radio System 2011 Manual September 2011 KODA Radio System 2011 Med KODA Radio System 2011 kan du opbygge playlister til afvikling af radioprogrammer på en let og hurtig måde, og efterfølgende rapportere

Læs mere