BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014"

Transkript

1 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance, DataHub performance og DataHub supportstatus. 1. Markedsperformance 1.1 Leverandørskift Antal gennemførte leverandørskift registreret i DataHub fra idriftsættelsen af DataHub 1. marts Tallene er udtryk for den måned, hvor leverandørskiftet er anmeldt i DataHub. Skiftet sker typisk pr. den 1. i den efterfølgende måned, men kan i princippet finde sted 10 år frem i tiden. Figur Tallet for leverandørskift i december 2013 og marts 2014 er renset for leverandørskift som følge af fusioner Dok /10

2 1.2 Fejlagtige leverandørskift Antal anmeldte fejlagtige leverandørskift i DataHub siden idriftsættelse af Data- Hub 1. marts Disse tal dækker over gennemførte leverandørskift, der efterfølgende, vurderes at være en fejl og derfor anmeldes som fejlagtige, hvorefter det oprindelige kundeforhold med den tidligere elleverandør genetableres. Hvis den tidligere elleverandør ikke accepterer at genoptage leverandørrollen inden for en frist på 3 dage overføres kunden til forsyningspligtleverandøren. Søjlediagrammet viser hvor mange fejlagtige leverandørskift, der er blevet anmeldt i DataHub de pågældende måneder. 2 Figur 1.2a Nedenstående fig. 1.2b viser antal anmeldte fejlagtige leverandørskift i DataHub for 4. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014 i % i forhold til selskabernes samlede antal gennemførte leverandørskift de pågældende måneder. 3 Der vises kun data, hvor der er mere end 10 fejlagtige leverandørskift pr. selskab pr. kvartal. Nedenstående søjlediagram (1.2b) er ikke ændret i forhold til den seneste rapportering i april 2014, da 2. kvartal 2014 endnu ikke er afsluttet. 2 Bemærk at kundens udnyttelse af fortrydelsesret ikke er en gyldig grund til at anmelde et fejlagtigt leverandørskift. I disse tilfælde skal der ske en annullering af det anmeldte leverandørskift, hvilket kan ske frem til 4 dage før skæringsdatoen, dvs. den dato, hvor leverance overgår til den nye elleverandør. Leverandørskift skal anmeldes til en skæringsdato, der er minimum 4 dage efter udløb af kundens fortrydelsesret, så annullering kan ske. 3 Leverandørskift anmeldt og gennemført i f.eks. december 2013 kan give udslag som fejlagtige leverandørskift i det efterfølgende kvartal, såfremt de først anmeldes som fejlagtige i januar eller senere. Dette er årsagen til udsvinget hos Sydfyns Energi A/S i 1. kvartal Dok /10

3 1,4% 2,0% 0,5% 1,5% 2,2% 4,4% 1,5% 0,8% 0,6% 0,5% 1,0% 0,6% 2,1% 1,7% 1,6% 3,5% 2,0% 5,0% 3,9% 3,8% 4,2% 12,9% 37,6% Figur 1.2b Antal fejlagtige leverandørskift i % i forhold til selskabets gennemførte leverandørskift 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2013 kvt kvt Datakvalitet og indeks for indsendelse af måledata (IFIM) Som en del af rapporteringen til Direktørgruppen rapporteres der fremadrettet på manglende måleværdier (tidsserier) for timeafregnede målepunkter i Data- Hub. Rapporteringen er generet på baggrund af Energinet.dk's rykkerprocedure. 1.3 Manglede tidsserier i DataHub for timeafregnede målepunkter, pr. 1. april 2014 Ovenstående rapportering suppleres med en bredere IFIM rapportering, når dette rapportkatalog er færdigudviklet. Dok /10

4 2. DataHub performance Der monitoreres pt. på performance af 3 forskellige områder i DataHub: 1. B2B meddelelser (direkte imellem DataHub og aktørernes it-systemer) 2. GUI svartider (transaktioner udført via webbaseret DataHub-adgang) 3. Beregninger (dagligt forbrug i netområder og månedlige andelstal) Alle krav og målinger er stillet fra- og målt direkte på databaseserveren. Svartiderne svarer derfor ikke nødvendigvis til brugernes oplevelser. Energinet.dk arbejder p.t. på at udvide performancemålingerne til også at omfatte transaktionstiderne udenfor serveren, for herigennem at få en bedre vurdering af performance fra brugernes side. Til disse målinger er der behov for eksterne referencestationer/robotter til måling af GUI svartider. Status er p.t., at Energinet.dk har leveret en række bruger-scenarier, der skal omsættes til bruger-målinger i IT-leverandørens værktøj. Parallelt hermed forventer Energinet.dk at lave testmålinger i Energinet.dk s eget HP BSM værktøj i løbet af sommeren (juni/juli 2014). 2.1 B2B meddelelser I B2B-kanalen (direkte kobling imellem DataHub og aktørernes it-systemer) stilles der bl.a. følgende krav til ydeevne: 99,5 % af B2B transaktionerne skal være færdigbehandlede (fra beskeden modtages i DataHub-indbakken og til den er behandlet og lagt i udbakken til relevante modtagere) senest 1 time fra modtagelsen indenfor kritisk arbejdstid. Figur Mængden af B2B transaktioner i DataHub har i væsentlig grad oversteget forventningerne, hvilket blandt skyldes en stor grad af genfremsendelser. Energinet.dk udvider kapaciteten i DataHub i løbet af 2014, hvilket vil forbedre performance for transaktionstiderne. Dok /10

5 2.2 GUI svartider I GUI en (webbaseret DataHub-adgang) kan en bruger søge, finde data og opdatere data for et målepunkt (trin i en forretningstransaktion). 1. For GUI-kanalens simple læse- og søge-transaktioner stilles blandt andet følgende krav til ydeevne: a. For 95 % af alle forespørgsler er svartiden inden for 2 sek. (figur 2.2a) b. For 99 % af alle forespørgsler er svartiden inden for 5 sek. (figur 2.2b) Figur 2.2a Dok /10

6 Figur 2.2b 2. For GUI-kanalens opdateringstransaktioner stilles blandt andet følgende krav til ydeevne: c. For 95 % af alle opdateringer er svartiden inden for 3 sek. (figur 2.2c) d. For 99 % af alle opdateringer er svartiden inden for 5 sek. (figur 2.2d) Figur 2.2c Dok /10

7 Figur 2.2d I april 2014 ses en betydelig degradering af svartiderne for både B2B og GUI svartider sammenlignet med tidligere måneder. Dette kan henføres til: 1. Et stort antal kvartals-aflæsninger som blev indsendt i løbet af meget kort tid (få dage) i starten af april. For at imødegå dette problem ved kommende kvartalsaflæsninger, bliver der fremadrettet lavet aftaler med aktørerne som skal sikre, at belastningen bliver fordelt bedre over tid. 2. SEAS-NVE er i april som led i pilotprojektet for indsendelse af timedata for skabelonkunder begyndt at indsende større timeaflæsninger for skabelonafregnede målepunkter (ca punkter). Dette har ført til en forventet, men betragtelig, ekstra belastning. For at imødegå dette problem, arbejdes der pt. på en kapacitets-opgradering af DataHub jf. tidligere orientering til direktørgruppen i april Der var i april et strømnedbrud hos TDC Hosting på 179 minutter, som forventes også at have givet en effekt på Datahub performance, da DataHub var ude af drift i det pågældende tidsrum. 2.3 Beregninger Der er to væsentlige beregninger, der skal færdiggøres til tiden. En daglig og en månedlig beregning. 1. Beregning af forbrug i netområdet (dagligt) Starter automatisk hver dag, når alle tidsserier er indlæst. I 99 % af tilfældene skal resultatet være tilgængelig i netområdernes meddelelseskø inden kl Dok /10

8 Figur 2.3a 2. Beregning af andelstal (månedligt) Kørslerne er planlagt til én gang om måneden. I 95 % af tilfældene skal resultatet være klar kl til manuel kontrol. Efter manuel kontrol bliver meddelelserne lagt direkte ind i de modtagende parters kø. Figur 2.3b De røde søjler skyldes en uoverensstemmelse mellem den KPI som systemet måler og kravene fra forskrifterne. Fejlen er ved at blive rettet i forbindelse med udarbejdelsen af en revideret SLA (service level agreement) med Energinet.dk s systemleverandør. Energinet.dk har endvidere bedt leverandøren om en daglig rapport/log over schedulerede jobs. Dok /10

9 3. DataHub support Energinet.dk registrerer support-henvendelser vedr. DataHub i et internt sagshåndteringssystem (SCSM). De indkomne henvendelser registreres som hhv. serviceforespørgsler eller IT-serviceforespørgsler. På baggrund af sagshåndteringssystemet registreres udviklingen og liggetiden for support-sagerne. Den store mængde åbne sager er blandt andet et udtryk for en stor mængde stamdatarettelser. Derudover har der været en øget tilgang af solcellesager, der afventer registrering i Datahub. Dette skyldes en øget indsats i behandlingen af et efterslæb af nettoafregningsansøgninger. Figur 3.1 Figur 3.2 Sagerne markeret med gult vedrører servicehenvendelser i forhold IT systemet, hvorimod sagerne markeret med grønt vedrører andre former for henvendelser herunder solcelleregistreringer, stamdataopdateringer m.v. Dok /10

10 4. Status for pilotprojekt med indlæsning af timedata for skabelonkunder i DataHub Pilotprojektet for indsendelse af timedata for skabelonkunder er sat midlertidigt i bero. Baggrunden er et ønske fra en række elleverandører om, at der indføres frivillighed i forhold til at modtage timedata fra skabelonafregnede målepunkter fra DataHub. Det er i dag ikke et entydigt krav i forskrifterne, at elleverandørerne skal modtage disse data, men derimod, at elleverandøren skal have mulighed for at få dem via DataHub, såfremt netvirksomheden tilbyder at stille timeværdier til rådighed for én elleverandør med henblik på kundeafregning. På denne baggrund har Energinet.dk valgt, at imødekomme ønsket og indføre en funktionalitet i DataHub, der gør det muligt for elleverandørerne at til- og fravælge fremsendelse af timedata for skabelonkunder fra DataHub. Da Datahub i dag automatisk fremsender disse data til elleverandørerne, er pilotprojektet sat i bero, indtil den nye funktionalitet er udviklet. Dette bliver forventeligt i september Herefter forventes pilotprojektet genoptaget, og de udvalgte netvirksomheder vil genoptage fremsendelsen af tidsserier for skabelonafregnede målepunkter til DataHub. Det forventes, at SEAS-NVE og TREFOR fortsætter som pilotprojektdeltagere men muligvis suppleret med en række yderligere pilotdeltagere. Dok /10

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere