Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December Læs bl.a. om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:"

Transkript

1 Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen side 6

2 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard Så er det snart... Juleferien banker for alvor på. Eleverne glæder sig og har gjort det længe. Kalenderlyset er stadig magisk og varsler dagen det meget drejer sig om i december. Det har været en stor fornøjelse at se så mange forældre og bedsteforældre til vores juleklippedage rundt omkring i klasserne. Det er ulig meget nemmere og hyggeligere at lære elev erne at flette julehjerter med 34 voksne hænder i stedet for 2. Det er jeg sikker på, vi som skole skal tænke endnu mere i også når kalenderen ikke længere står på jul. Status Juleferien betyder også, at vi næsten har brugt det halve af skoleåret. Det er et godt tidspunkt at gøre status på. Ikke mindst fordi, det også betyder, at vi lige straks sammen med skolebestyrelsen for alvor skal i gang med at planlægge det næste skoleår. Det er en proces, jeg glæder mig meget til. Jeg vil firedele min status og starte oppefra: 1) På det nationale plan falder skolebladets deadline lige før regeringens udspil på skoleområdet. Et udspil, der ud fra de dele, der allerede er offentliggjorte, indeholder spændende elementer, såsom udvidet undervisningstid i indskolingen, større frihedsgrader omkring hold- og linjedannelse især i overbygningen samt øget fokus på forskning i evidensbaseret undervisning osv. Alt sammen elementer med klart potentiale. Desværre kan jeg samtidig konstatere, at vi endnu engang kommer til at forholde os til kravet om offentliggørelse af nationale testresultater mv. Selvom nyere forskning på området altovervejende udpeger skadelige effekter heraf. Dertil kommer et forslag om, at lærerne fremover skal testes hvert femte år med henblik på at fastlægge, om deres undervisning har den rette kvalitet. Bl.a. er tanken, at skolens ældste elever skal deltage i den evaluering. Hvorfor springer vi ikke bare testen over og går direkte til en afstemning? Så kan vi samtidig spare skolelederen væk. Skrammel og populistisk ansvarsforflygtigelse. Undervisningens kvalitet på skoleplan er og bliver et ledelsesanliggende - og gudskelov for det. En anden spændende ting i skoledebatten lige nu, er de just offentliggjorte resultater fra PISA Den korte og halvtriste konklusion lyder, at danske elever fortsat befinder sig i midtergruppen. I Europa er det faktisk kun Finland, der formår at konkurrere med de fremadstormende asiatiske lande. Der skal ikke herske tvivl om, at vi som dansk folkeskole skal lade os inspirere. Vi skal bruge PISA resultaterne til at sige: Vi kan tænke det her anderledes, vi kan gøre det bedre. Imidlertid er det vigtigt, at den forestående diskussion ikke bliver ført i overskriftform og med valgretorik. Den danske folkeskole er noget ganske særligt. Lad os smide berøringsangsten, men beholde respekten. 3) På skoleplan er vi sammen med skolebestyrelsen gået i gang med at kigge på visioner og værdier for Sønderskov-Skolen fremadrettet. Det er selvsagt en vildt spændende proces. Et kerneområde heraf er det fremtidige skole-hjemsamarbejde, som Thorsten Schumann berører i sit indlæg senere i bladet. Hver for sig flytter vi ingenting - sammen har vi alle muligheder. Lige nu er hverdagen også præget af vores nære samarbejde med distriktets børnehaver omkring de potentielle skolestartere næste skoleår. Trods faldende børnetal i skoledistriktet på den korte bane, skal byens bedste skole selvfølgelig forblive tresporet. Det er som nævnt i sidste skoleblad et fælles projekt, hvor I som elever og forældre er vores fremmeste ambassadører. 4) På det personlige plan kan jeg konstatere, at der går længere og længere mellem jeg farer vild på skolen. I hvert fald kan jeg altid finde kontoret igen, hvis jeg først har fundet skolebiblioteket. Det tager jeg som et godt tegn. Samtidig har jeg næsten afsluttet mine medarbejderudviklingssamtaler med samtlige medarbejdere. Det har givet et kæmpe indblik i skolens hverdag styrker, potentiale og udfordringer. Det indblik har dog begrænset værdi, hvis ikke det suppleres med solide indtryk fra skolens hverdag, elev- og forældreoplevelser. En skole ledes ikke fra kontoret uanset hvor stor den end måtte være. Pas på jer selv og alle de andre Selvom antallet af tilskadekomne ved fyrværkeriskader er halveret de seneste år (bl.a. ved hjælp af lærernes og skolernes oplysning og advarsler), er der bestemt grund til at advare jer alle mod ufornuftig brug af fyrværkeri. I ved alle, hvad der er fornuftigt, og hvad der er tilladt, så lad nu være med at begå dumheder. Nyd det hele i stedet for på afstand! Tilbage er der kun på hele skolens vegne at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt, lykkebringende nytår! Efter en forhåbentlig god juleferie starter skolen mandag den 3. januar 2011 med mødetid efter elevernes normale skema. Med venlig hilsen Lars Breinholt Søndergaard 2) På kommunalt plan står vi ligeledes midt i en spændende tid. I Sønderborg Kommune er man i gang med at se på fremtidens skole. Det er tiden for de essentielle spørgsmål: Hvad skal skolerne fremover kunne og hvad er det for en skolestruktur, vi ønsker? Et juleønske kunne i den forbindelse være ønsket om en saglig og fair proces, hvor vægten forbliver på de pædagogiske aspekter. 2 3

3 Skole-hjemsamarbejde v./ skolebestyrelsesformand Thorsten Schumann Vi skal lave om på skole-hjemsamarbejdet. Dvs. egentlig er det den praktiske tilrettelæggelse, der er i spil, fordi lærerne har fået en ny overenskomst. Denne giver mere fleksibilitet til opgaveløsningen, som jo i sidste ende er børnenes læring/udvikling og trivsel. For at nå dette mål skal der mange forskellige ting til. Lærernes arbejdstid består kun til knap 40 procent af at stå overfor en klasse. Resten går med samtaler med børnene alene eller i grupper, opsyn i frikvarterer, planlægning og praktisk forberedelse af forløb og timer, koordinering i årgangsteamene, fagudvalg og med SFO, forberedelse/gennem førelse/ rettelse af prøver/tests/eksaminer, vejledning af yngre kollegaer, kurser, lærermøder og supervision, mange specialopgaver og sidst men ikke mindst: Skole-hjemsamarbejde. Forskningen viser at skolehjemsamarbejdet er en afgørende faktor for børnenes trivsel i skolen og deres faglige og sociale udvikling. Det handler om gensidig information, forventningsafstemning, evaluering og planlægning vedr. det enkelte barn og skole gangen som helhed. Det handler om regelmæssige individuelle samtaler vedr. elevplaner, handleplaner, regelmæssige forældremøder og sociale arrangementer. Det handler om information via nyhedsbreve, ugeplaner og beskeder på skolens intranet. Der kan også komme behov for kontakt og samtale undervejs, hvis der opstår situationer eller viser sig udviklingstendenser, som vækker bekymring hos forældrene eller skolen. Erfaringen er, at der skal mange forskellige kanaler til og at det gode samarbejde skal skabes i fredstid og stå sin prøve ved udfordringer og optræk til konflikt. Derfor skal vi afsætte tilstrækkelig tid til skolehjemsamarbejde. Det behøver ikke at se ens ud vedr. alle årgange/klasser/elever, men principperne med afsæt i skolens målsætning skal gennemsyre den konkrete tilrettelæggelse. Vi skal også medtænke eleverne i 10. klassesforløb, hvor skolehjemsamarbejdet til dels har en anden karakter. Vi skal også fortsat holde øje med, hvordan vi kan nå ud til forældre/hjem som har vanskeligere ved at indgå i dialog med skolen pga. sprog- og kulturbarrierer eller dårlige erfaringer i mødet med det offentlige system. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal revidere det eksisterende materiale og komme med forslag til skolebestyrelsen om, hvordan vi udnytter mulighederne i lærernes nye overenskomst i lys af vores tidligere erfaringer. Alle forældre skal naturligvis være velkomne at komme med synspunkter og idéer, så vi i fællesskab fornyer skolehjemsamarbejdet på Sønderskov-Skolen skriv f.eks. til undertegnede på Parallelt og til en vis grad koordineret er der igangsat et projekt vedr. udarbejdelse af et værdiregelsæt en nyskabelse i en af de seneste revisioner af Folkeskoleloven. I bemærkningerne til lovforslaget stod der: Ved et værdiregelsæt forstås retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for eleverne og de ansatte (et godt psykisk undervisnings- og arbejdsmiljø), herunder en overordnet antimobbestrategi. Værdiregelsættet skal fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed og skal - som ordensreglerne - udformes, så det også gælder for fritidsundervisningen, skolefritidsordningen og andre af skolens aktiviteter. I løbet af foråret vil vi så informere om resultaterne bl.a. med en ny pjece vedr. skolehjemsamarbejdet på skolens hjemmeside og til nye elevers forældre. Vigtige datoer: Sæt kryds i kalenderen! Glemte sager Fremlægges i girafgangen tirsdag den 21. december Ikke afhentede sager vil blive givet til genbrug. Mobiltelefoner og lignende afleveres til politiet. Juleferie Onsdag den 22. december søndag den 2. januar Indskrivning af nye elever til børnehaveklasserne på skolens kontor Mandag den 24. januar og tirsdag den 25. januar Begge dage er der indskrivning i tidsrummene fra kl , samt kl Vinterferie Lørdag den 12. februar - søndag den 20. februar Skolefest i festsalen Torsdag den 14. april 2011 kl for årgang. Torsdag den 14. april 2011 kl for årgang. Forældrearbejdsdag Vi gentager succesen og holder igen i dette skoleår en forældrearbejdsdag. Arrangementet vil foregå fredag den 29. april Det starter kl og afsluttes ved 18-tiden med grillpølser og drikkevarer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Afgangsprøver Skriftlige prøver afholdes i perioden mandag den 2. maj - onsdag den 11. maj Mundtlige prøver afholdes i perioden mandag den 30. maj - onsdag den 22. juni Dimission i Festsalen på Sønderskov-Skolen Onsdag den 22. juni 2011 kl for 9. klasserne. Torsdag den 23. juni 2011 kl for 10. klasserne. Sommerferieafslutning i Festsalen Fredag den 24. juni 2011 kl for årgang. Fredag den 24. juni 2011 kl for årgang. Første skoledag efter sommerferien Torsdag den 11. august 2011 for klasserne. Fredag den 12. august 2011 for de nye børnehaveklasser. 4 5

4 Sønderskov-Skolen v./lars B. Søndergaard De første års elevtilvækst understreger, at der virkelig var behov for, at Sønderskov- Skolen blev fuldt udbygget. Tallene fra de første år vidner om, at det er gået voldsomt stærkt. Især når man husker på, at den skole, der i 1957 blev erklæret næsten færdig, var cirka den halve størrelse af Sønderskov-Skolen i dag. Chr. K. Touborg skriver i indledningen til skolebladet oktober 1959: Mange klasser skal skifte lokale flere gange i løbet af en uge Vi ser frem til den aflastning, det vil give, når den nye projekterede skole står færdig Det stigende indbyggertal i Sønderborg er ved at sprænge de skolemæssige lokalemuligheder!. Jeg kan ikke umiddelbart se, at der kom nogen ny skole i Sønderborg før Kløvermarkskolen i 1971 og Humlehøj-Skolen i 1973, men her kan nogle af læserne måske hjælpe? Med det nye kontor fulgte noget så unikt som en komplet samling af tidligere skoleblade - helt tilbage fra skolens indvielse i oktober Det er rigtig spændende og tankevækkende læsning, der danner fornem baggrund for opbygning af historie- og kulturforståelse omkring Sønderskov-Skolen. Det er jeg ikke den eneste, der skal have glæde af. Jeg vil derfor i dette og de følgende skoleblade dele nogle af mine nedslag med jer. Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at punktnedslagene selvfølgelig er subjektive og tolkningerne i tilgift mine. Materialet er så mangfoldigt, at der kunne skrives mange forskellige historier ud fra det. Det følgende er tilstræbt så objektivt som muligt, men vil stadig være min historie. Hvis nogle af jer og her tænker jeg især på de af jer, der har et længere skæbnefællesskab med skolen end jeg - finder unøjagtigheder eller bare får lyst til at komme med indspark, hører jeg meget gerne fra jer. Overordnet har jeg især hæftet mig ved to ting: 1) de første tovholdere omkring Sønderskov-Skolen kan vi være godt og vel stolte af, samt 2) selvom der er gået 55 år, er det i høj grad de samme emner, vi diskuterer. Det sidste har faktisk overrasket mig en del og givet anledning til mange smil. Dertil kommer, at gennemgangen har bibragt indsigt, der umiddelbart forpligter. F.eks. var telefonnummeret fra skolens start I dag er der blot kommet foran De sidste fire cifre er nok værd at kæmpe for i forbindelse med den forestående overgang til kommunal it-telefoni. Historie og statistik Første afdeling af Sønderskov-Skolen blev taget i brug den 1. oktober Skolen blev efterfølgende indviet et år senere - den 1. oktober Skolen blev dog langt fra bygget på én gang. Først i november 1957 er bygge- og etableringsarbejdet ved at være afsluttet. Skoleinspektør Chr. K. Touborg konstaterer den dag nærmer sig, da skolen kan erklæres for færdig. Også terræn og beplantning i parkanlægget er ved at være færdigt. Man håber, at sportsanlægget sammen med skolehaverne kan tages i brug i foråret Skoleår Elevtal Klassetal Lærere og Lærerinder 1954/ / / / / / For en skole har det den allerstørste betydning, om skolens arbejde skal lykkes, at den bedst mulige kontakt er etableret og vedligeholdes fremover mellem skolen og hjemmene. Det er et dyrebart materiale, skolen arbejder med. Således lød borgmester Anders Andersens indledende ord i Sønderskov-Skolens allerførste skoleblad i november Anders Andersens indlæg er i det hele taget et flot og indsigtsfuldt indlæg med en vægtning mellem dannelse og uddannelse, jeg gerne skriver under på. Vigtigt er da, at der læres i alle fagene, men vigtigere endnu er vel menneskedannelsen, og her er det, at kontakten med hjemmene har så stor en betydning. 6 7

5 Det mest tankevækkende ved det første skoleblad er som nævnt indledningsvist, at samtlige indlæg med ganske små sproglige justeringer ville kunne genoptrykkes i dag. Formanden for skolenævnet - med det meget sigende navn Georg Bossen - slår ligeledes på værdien af skole-hjemsamarbejdet og summerer smukt op: Hvad der plantes, lad det lykkes, hvad der grundes, lad det bygges på den rigtige hjørnesten. Lærernes repræsentant i redaktionsudvalget Fritz-Carl Jacobsen tager tråden op og skriver bl.a.: Lad det også være sagt, at er der et eller andet, De har på hjerte, er De utilfreds med en afgørelse, eller synes De, den håbefulde ikke klarer sig så godt som forventet, tal da med læreren, for det kunne være, sagen kom til at se anderledes ud efter samtalen. Et og andet kunne jo være overset. Skolens første skoleinspektør Chr. K. Touborg inviterer bl.a. til indvielse i faglokal erne fysik-, geografi-, naturhistorie og håndgerningslokaler mv. der efter planen skal stå færdige i slutningen af januar (1956 red.). Tankevækkende i forhold til dagens diskussioner for og imod sponsorater i folkeskolen er det, at skolens materialesamlinger altovervejende blev opbygget gennem private donationer, hvor donoren så efterfølgende blev nævnt i skolebladet: Slotsgartner Chr. Bohl: 10 stk. udstoppede fugle; Bankelev Leif Bötzau: En samling ostindiske koraller osv. osv. Skolen fik på den måde doneret de mest fantastiske (og mystiske) ting. Allerede i det næste nummer af skolebladet er emnerne imidlertid mere jordnære. Her forholder man sig til emnerne: deltagelse i idrætsundervisningen, beklædning i idrætsundervisningen og bad bagefter. Konklusionen lyder: Dersom forældrene mener, at børnene er raske nok til at gå i skole, vil der i regelen intet være til hinder for, at de kan deltage i gymnastik. I regelen kan alle børnene (undtagen børn med ørelidelser) tåle en hurtig douche i tempereret vand (ca. 18 grader). Pigerne forventedes at gøre gymnastik i mørkeblå kitteldragter i skolens farve af æstetiske årsager. Hverdag bliver det hurtigt I 1956 diskuteres for og imod store skoler, hvor der i skoledebatter ofte tales om problemer i forbindelse med store skoler. Skoleinspektør Chr. K. Touborg konkluderer, at jo større skolen er, jo større er klasselærerens betydning for samarbejdet og fremhæver ud fra stadsskoleinspektør J. M. Rasmussen, at en stor skole kan defineres som en række landsbyskoler under samme tag. Det fremgår tydeligt af indlæggene, at det i 1956 var de store skoler, der skulle forsvare deres skolestørrelse var også året, hvor skoleinspektør Chr. K. Touborg maner til besindighed i forbindelse med OPTAGEL SESPRØVEN til skolens eksamensklasser. Han henstiller til, at mor og far enten tager det helt roligt eller i hvert fald sørger for ikke at lade uroen smitte af på poderne De voksne må være fornuftige nok til at sætte børnene ud over noget sådant, som de overhovedet ikke magter at bære under normal nervebalance. Selv embedslægen er på banen omkring forældrenes ansvar for børnenes psykiske velbefindende i prøvetiden. Samme år diskuterer man de evt. skadelige virkninger af kulørt litteratur. Det er et langt, men nuanceret indlæg, hvor det slås fast, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem kulørt litteratur og sexuel perversion. Der er ydermere et spændende indlæg om forskellen mellem det at være en god og en dårlig skolekammerat. I 1956 runder Forældreforeningen for de kommunale skoler i Sønderborg 1900 medlemmer. Imponerende I 1957 adopterede skolen køleskibet m/s AFRICAN REEFER. Det vakte stor glæde, da der på det tidspunkt normalt var lang ventetid på at adoptere et skib. Den efterfølgende korrespondance med skibets 20 mands store besætning blev efterfølgende bl.a. til at aktualisere skolens geografiundervisning. Skolens internationale dimension rækker således næsten tilbage til skolens start. Gad vide, om der er nogen, der adopterer skibe i dag? bortset fra somaliske pirater, altså var ligeledes året, hvor skolepatruljen ved Sønderskov-Skolen blev søsat. Lærer Fritz-Carl Jacobsen var dog ikke helt tilfreds med de store elever i den forbindelse: Skolepatruljen er ikke sat for at genere, men for at regulere og forebygge. Det er der især enkelte elever fra skolens ældste klasser, der ikke helt forstår, eller vil forstå. Under overskriften Kan det betale sig at spare? harcelerede Olav Jensen over børnenes lemfældige omgang med penge grundet inflationen: fordi pengene hver dag taber i værdi, og mange børn indretter sig efter det og køber helt tankeløst slik og andre værdiløse ting, så snart de har penge mellem hænderne. Hans pointe var, at børnene skulle lære at spare ud fra et opdragersynspunkt selvom inflationen gjorde den forretning dårlig. Ungdommen skulle lære at spare op til cykler eller tilsvarende. I dag handler den diskussion vist oftest om konfirmationspenge og mobiltelefoner. Da 1957 går på hæld er Sønderborg vokset så meget, at der nu er kommet et 2-tal foran skolens telefonnummer, der nu lyder I 1958 kommer cheftandlæge L. Schønning på banen omkring skolens tandlægeklinik. Han bliver spurgt, om arbejdet med at sanere børnenes tænder skrider fremad?. L. Schønning konkluderer, at det gør det, men også, at det tager lang tid, da vi gennemsnitligt udfører behandlinger pr. barn i enkelte tilfælde har vi konstateret op mod 30 huller hos en elev!. På det område går det trods alt mere roligt for sig i dag. Vi viser i hvert fald med god samvittighed vej til skoletandlægen. Da skoleåret 1957/58 rinder på hæld, konstaterer Chr. K. Touborg, at der har været tale om et roligt arbejdsår med traditionelle foreteelser. Skoleinspektøren hjælper eleverne med at gøre status og opfordrer dem til at spørge: Har jeg i årets løb gjort, hvad jeg kunne? Dersom man kan svare et ja til dette spørgsmål, må vi være tilfredse, både elev, hjem og skole. Træerne vokser imidlertid ikke ind i himlen og Chr. K. Touborg ønsker for det kommende skoleår, at endnu flere af vore elever i det daglige vil yde deres bedste, så kommer arbejdsglæden, så kan man for alvor nyde sin ferie. I 1958 byder skolebiografen på Vest for Zanzibar, Nødråb fra havet, Vesterhavsdrenge og Filmen om Henri Dunant. Det nuværende filmlokale var da en ærværdig lokalbiograf. 8 9

6 Et fast element i de første skoleblade var LILLE PETER historierne. Historier, hvor moralen var til at få øje på: Jeg vil slutte denne gang med LILLE PETER i 1955: LILLE PETER-historierne tror jeg nu ikke, vi skal genoptrykke i stor stil I skolebladet anno 1959 får vi et indblik i datidens timetal. F.eks. bød 8. klasse på 30 obligatoriske timer samt valgfri fag 4 6 timer. Man kunne vælge mellem: musik, havebrug, sløjd (piger), knytning, tegning og maling, modellering samt ben- og hornarbejder. I 1959 fik vi med baggrund i den nye skolelov fra 1958 linjedeling med Ahlmann- Skolen for 9. klasserne, hvor vi på Sønderskov havde en handelsklasse og en håndværkerklasse. Klasselærer K. Böwadt siger herom: Den klare målsætning har, så vidt jeg på nuværende tidspunkt kan konstatere, i bogstavelig forstand aktiviseret eleverne og kaldt åndelige resurcer frem, hvis eksistens enkelte pessimister ville have betvivlet. I 2010 er det atter højaktuelt med pædagogiske diskussioner for og imod øget linjeopdeling i overbygningen. I 1959 kunne man fejre 10-års dagen for oprettelsen af den første skolepatrulje i Danmark. Skolens adoptivskib m/s AFRICAN REEFER sender det år en julehilsen fra Buenos Aires. FALCK var desuden på besøg for at oplære 230 elever i HN-metoden (kunstigt åndedræt) var også det år, hvor den støjende høflighed blev afskaffet. Skoleinspektøren skriver: På skolen er der nu indført den ordning, at eleverne ikke mere skal rejse sig, når en voksen træder ind i klasselokalet. Det skylder ikke ønsket om at nedskære de gældende normer for høflighed (tværtimod!!) men simpelthen dette, at moderne stålmøbler med løse stole frembringer så megen støj, når eleverne rejser sig, at lærerrådet har besluttet at vedtage denne ændring. Måske man skulle have sålet stolene i stedet? Under overskriften Nye veje! skriver Kurt Böwadt ligeledes i 1959, at skikken med at forældrene sender karameller etc. med til uddeling i forbindelse med fødselsdage, nok er smuk og fornøjelig, men næppe sundhedsbefordrende. Kurt Böwadt fortsætter: Vi har selv med skam at melde opretholdt en bar med salg af slik under forårsfesten. I den kommende tid vil vi nu selv gå i spidsen og ved festerne i april vil eleverne for første gang blive stillet overfor en sundhedsbar i stedet for den traditionelle slikbar. Historien melder ikke noget om, hvordan det projekt faldt ud. 1. årgangs juleindkøb Som noget nyt har vi på 1. årgang valgt at tilbyde børnene en anderledes oplevelse. Vi startede sidst i november og fortsætter frem til ca. midt december, hvor vi går på julegaveindkøb to gange om ugen i byen. Ud fra tilmeldinger er børnene er blevet delt op i små grupper med to voksne. Børnene har penge og ønskeseddel med, derudfra planlægger vi hvilke butikker vi skal ind i. Børnene glæder sig til at købe julegaver. Når vi går, snakker vi bl.a. om julegaver, butikker, butikkernes udstillinger osv. Det er rigtig hyggeligt og børnene er gode til at lade alle komme til. Vi afslutter dagen med en kop varm kakao i enten Føtex eller Kvickly, hvor vi sidder og snakker om turen og gaverne. Børnene synes, det er rigtig hyggeligt, de er glade for de gaver de har købt og glæder sig til, at dem der skal have gaverne pakker dem op. Gaverne får børnene med hjem den 17. december, hvor vi har forældrekaffe i SFO en. Vores mål med turene er at give børnene en hyggelig oplevelse i en lille gruppe og fuld voksenopmærksomhed. Desuden ønsker vi, at børnene skal lære at forstå sammenhængen mellem ønsker og økonomiske rammer, samt at børnene skal opnå en større forståelse for tal og mængder. RIGTIG GLÆDELIG JUL TIL ALLE ØNSKES AF HELE FØRSTE ÅRGANG 10 11

7 Hvorfor erhvervspraktik? I uge 45 var eleverne i 9. klasserne på Sønderskov-Skolen i erhvervspraktik. Erhvervspraktik er et af skolens vigtigste vinduer til erhvervs- og arbejdslivet. Arbejdspladserne får en mulighed for at stifte bekendtskab med den kommende generation af medarbejdere og deres virkelighed i skolen. Eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervslivet og den virkelighed, der findes på en arbejdsplads. Erhvervspraktik Introduktionskurser Brobygning Uddannelsessamtaler Vejledningsaktiviteter, som Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sønderborg arrangerer, bidrager til at eleverne er klædt godt på til at træffe et rigtigt og godt uddannelsesvalg, når de forlader folkeskolen. Eleverne har været i mange forskellige jobs bl.a. journalist, salgsassistent, læge, kok, ingeniør, frisør, pædagog, folketingsmedlem, skuespiller, flymekaniker, automekaniker, dyrlæge, social- og sundhedsassistent, beklædningshåndværker, sygeplejerske, konstabel og bager. Verner Hansen, UU-vejleder Praktikhistorier Folketingsmedlemmerne Ellen Trane Nørby (V) og Julie Rademacher (A) med praktikanterne Cecilie Clausen og Emil Nygård Johansen fra Sønderskov- Skolen Jeg var i uge 43 i praktik hos Danmarks Radio i Aarhus. Vi var et hold på 15 praktikanter, som fulgtes ad hele ugen. Vi fik som opgave, at vi skulle lave et tv-program, programmet skulle omhandle et relevant emne, hvor to gæster diskuterede et emne med en studievært. Vi skulle selv stå for hele programmet, både manuskript, optagelse og klipning, selvfølgelig med hjælp fra vejledere og uddannede folk. Udover denne opgave fik vi lov til at udforske Danmarks Radio, som vi nu havde lyst til. Det var en rigtig stor oplevelse, hvor man fik et godt indtryk i, hvordan det er at arbejde på et stort medie, som Danmarks Radio. Om jeg vil være journalist, lydmand, klipper, fotograf etc. ved jeg ikke, men praktikopholdet var i hvert fald en rigtig stor oplevelse. Vi syntes begge det har været en meget god uge i praktik. Vi har mødt nye mennesker og fået et indblik i, hvordan det er at være derinde. Vi skulle udfolde os fysisk, overnatte udenfor og lære at marchere. Man får et godt sammenhold og fællesskab, fordi man hele tiden skal gøre tingene sammen og hjælpe hinanden. Alt i alt har det været en oplevelse og det har været fedt at prøve. Daniel Høi, 9.c og Mikkel Guldberg Friedrich, 9.c Jeg har i denne uge været i praktik som folketingsmedlem på Christiansborg. Jeg har fulgt både Ellen Trane Nørby (V) og Julie Rademacher (A). Det har selvfølgelig givet mig forskellige indtryk af de forskellige partier og meget mere. Det har været utrolig spændende og jeg har lært en masse. Jeg ved dog ikke om jeg vil være politiker, men en ting ved jeg: Jeg beundrer virkelig politikernes arbejde uanset politisk holdning. For uden demokrati har vi intet. Emil Nygård Johansen, 9.b Siden sidst (0. årgang) Vi takker igen for en god opbakning til forældrekaffen den 1. november samt dejlige kager. Der har været fokus på aktiviteter for drenge, hvor aktiviteterne har været en blanding af konkurrencer, balanceleg /gang på tov, løb så hurtigt som dyrene (haren, ræven) samt forskellige kamplege 2 & 2. Hjernegymnastik i gymnastiksalen har været terningeleg. En kognitiv leg, som går ud på at lægge tal sammen og udføre et bestemt antal øvelser på en sjov og social måde. Vi havde en herlig tur til svømmehallen på IHS, hvor vi fik en god oplevelse i vandet. En del skulle lige vænne sig til at være i vandet! Men, så blev der flyttet positive grænser hos børnene. Skovturen den 25. november var for drengene. Vi fandt en spændende legeplads på vej til skoven, så vi stoppede der. Motorikken blev godt brugt/ styrket: Balance på is, klatre i reb, balance på balancebom, en karruseltur, samt god leg indbyrdes. Mads Birkekær 9.a 12 13

8 International uge på 6.årgang 6. årgang har i den Internationale Uge haft om Afghanistan. Med god inspiration fra samlekasser fra Moesgård Museum og med en masse forskellige ting fra Afghanistan begyndte ugen med tre dages værkstedsundervisning, hvor eleverne i blandede hold vandrede fra værksted til værksted. I det ene værksted arbejdede eleverne med Afghanistans geografi, erhvervsliv og demografi. I et andet værksted arbejdede de med dagligliv og traditioner, hvor bl.a. en lille gruppe elever lavede et rollespil over et afghansk bryllup. Den lille teatergruppe viste deres rollespil til hele årgangen som afslutning på dagen. I det sidste værksted arbejdede eleverne med Afghanistans historie med specielt fokus på krigene i Afghanistan. Torsdag kom en muslimsk kvinde på besøg, og hun holdt et oplæg om Islam for eleverne. Senere samme dag var årgangen på Sergentskolen, hvor 5 sergenter, der netop havde været udsendt til Afghanistan, fortalte om deres forskellige og mere eller mindre farlige arbejdsopgaver i Afghanistan. Filmen Drageløberen blev vist som afslutning på arbejdet med Afghanistan, og eleverne kunne genkende mange elementer fra det, de havde lært i løbet af ugen. Indlæg fra eleverne: Det var en hyggelig og lærerig uge, vi lærte en masse om Afghanistan og deres økonomiske problemer, Taleban og om hvordan de tog magten i Afghanistan og indførte strenge love. Torsdag havde vi besøg af en muslimsk kvinde, som fortalte os om Islam, hun fortalte os meget nyt og vi fik lov at stille hende nogle spørgsmål. Bagefter tog vi ned på Sønderborg kaserne, hvor vi hørte om danske soldater, som havde været udsendt til Afghanistan. Inden vi tog hjem fik vi lov til at holde et af de våben man bruger dernede: en M-16 (Cult). Skrevet af: Frederik, Jakob BN og Patrick 6.c I uge 46 havde 6. årgang international uge om Afghanistan. 6. klasserne blev delt op i 3 hold, og var inde i de 3 klasselokaler på årgangen. Hver dag skulle vi skrive logbog og mandag, tirsdag og onsdag så vi rollespil. Om torsdagen var vi nede på Sergentskole/ Kasernen. Der hørte vi nogle soldater som fortalte om da de engang var nede i Afghanistan. Om fredagen så vi en film der hedder Drageløberen. Skrevet af Iben, Louise, Sara N. og Johan 6.b Sønderskov Skolens Idræts SFO - siger mange TAK! Fredag den 15. oktober havde vi den store fornøjelse at kunne invitere alle børn i biografen for at se filmen Grusomme mig. Det var en super dejlig eftermiddag, og alle børn fik en rigtig god oplevelse. Men denne biograftur var aldrig blevet til noget uden vores sponsorer, som vi skylder stor tak. Det er rigtig dejligt for os, at der er folk der har lyst til at være med til at give vores børn en rigtig god oplevelse og det siger vi rigtig mange tak for. Derfor stor tak til: Bedsteforældre-idrætsdag Fredag den 24. september 2010 afholdt vi i SFO en bedsteforældre-idrætsdag. Der var en fantastisk opbakning og stort engagement fra bedsteforældrene, som kom fra nær og fjern. Bedsteforældrene og deres børnebørn havde bl.a. mulighed for at prøve kræfter i folkedans, petanque, kongespil, battle og floorball. Vi sluttede denne herlige og solrige dag af med fælles tovtrækning, til stor morskab for både store og små. Tak til alle for dejlig eftermiddag. Personalet i Idræts-SFO en! 14 15

9 Nyt fra 10 eren Efteråret på 10 eren har været travlt! Eleverne har i et langt stykke tid arbejdet med deres OSO (Selvvalgte Obligatoriske Opgave), der skal fremlægges eller afleveres som rapport umiddelbart inden juleferien. Vi har afholdt to hele OSO-dage, hvor eleverne har haft mulighed for at arbejde koncentreret med deres opgaver. I uge 49 og 50 er det brobygning og praktik, der er på programmet og vores elever bliver derfor spredt for alle vinde på de forskellige ungdomsuddannelser. Nogle af eleverne har været til skriftlig tyskeksamen mandag den 6. december, da vi har semesterdelt tyskundervisning i dette skoleår. I weekenden den november 2010 var vores elevråd til Landskonference 2010 i foreningen for Danske Skolelever (DSE) i Horsens. Med på turen var Bjørn Wilkenskjeldt Willumsen, Michelle Birn Simonsen, Tine E. Nielsen og elevrådsformand Mikkel Friis, der fortæller: Det var en meget spændende tur til Horsens. Vi havde det alle sammen rigtig sjovt og lærte en masse om, hvordan vi skulle bruge vores krop og mund, når vi snakker ud til folk. Vi lavede en masse øvelser og aktiviteter ligesom for at få os til at blive lidt friskere, hvis det blev lidt for kedeligt. Vi fik også en masse godt at spise. Der var kalkun med bacon rundt om, salat, kartofler, rugbrød med en masse pålæg til frokost og en masse godt til morgenmad. Turen var meget spændende, og vi som har været med glæder os rigtig meget til at vi næste gang der kommer noget med DSE, at vi så kan komme med igen, for det var virkelig noget af en stor oplevelse. Man hyggede sig rigtig meget med de andre som kom rundt fra landet af. Endda aktivisterne og dem som stod for selve den store landskonference hyggede vi os med, så det har virkelig været en sjov tur. Dem som var med og jeg glæder os virkelig meget til næste gang. I forbindelse med medieundervisning i dansk var hus B i Odense tirsdag den 16. november 2010 og hus A tirsdag den 30. november Vi besøgte TV2 og Fyens Stiftstidende. Jesper Hagesen fortæller om vores besøg på TV2: Vi havde en rigtig god tur til Odense. Det tog os 2 timer i bus, det var en lang køretur, men vi hyggede os alligevel. Vi fik også snakket med TV2-værten Per Christiansen. Vi fik bl.a. lidt at vide om, hvor han kommer fra, han har boet i Hørup. Der hang over 100 kameraer som har en værdi over kr. pr stk. Ellers havde vi en rigtig god oplevelse. På Fyens Stiftstidende havde vi ifølge Camilla Bruun en god og oplevelsesrig dag: Da vi ankom til Fyens Stiftstidende, og var blevet taget godt imod og fandt en plads, viste journalisten os en film, hvor der blev vist os billeder som var blevet taget af disse journalister, som havde været ude at tage billeder fra Haiti osv. Det synes vi alle sammen jo var rigtig fedt. Efter det fik vi lov til at lege journalister for en dag, hvilket også var rigtig spændende og det fik jeg personligt meget ud af fordi jeg fandt ud af hvad det er for noget, og om det er noget jeg kunne finde på at blive i fremtiden. Eleverne var dejlige at have med og turen til Odense var en succes, som vi gerne gentager. Fra lærerne i 10 eren ønsker vi alle en god jul og et lykkebringende nytår! Iben Guldberg Hansen, lærer på 10 eren På skitur til Snow Dome i Hamburg Lørdag den 27. november var Sønderskov-Skolens junior-klub på skitur til den fantastiske Snow-Dome i Hamburg. Snow-Dome er en indendørs skihal, som indbyder til skiløb for både nybegyndere og øvede. Klubben ankom til Snow Dome med 35 friske børn og 15 forældre, der var med til at gøre dagen helt fabelagtig. Efter en kaotisk start med 1½ times ventetid, var vi klar til mødet med den stejle bakke. Stort set alle tog udfordringen op og blev, som timerne gik, bedre og bedre på det glatte føre. Vi vil hermed takke børn og forældre for den kæmpe opbakning, som gjorde det muligt at gennemføre turen. Derudover vil vi gerne takke ungdomsskolen for lån af deres busser. Vi håber på en gentagelse næste skoleår. Pia Julius Lorenzen og Jakob Petersen Kan-Tina Elevkantinen er lukket på grund af juleferie og eksamen indtil den 18. januar Den åbner igen onsdag den 19. januar

10 Nyt fra skolebiblioteket Cykelture Skoleåret startede hektisk med at vi fik et nyt bibliotekssystem. Alle skoler i Sønderborg Kommune har nu fælles system det samme som det kommunale bibliotek har. En stor fordel ved det nye system er, at man fra en hvilken som helst computer med internetadgang kan gå ind og søge i skolens bestand af bøger. Du finder søgemaskinen på denne adresse: https://bib2.sonderborg.dk/sites/psosko/pub/search.html Her i december har skolebiblioteket en lille konkurrence. Hver dag kommer der en ny opgave på opslagstavlen. Eleverne kan få udleveret et svarark på biblioteket, og vi glæder os til at få rigtig mange løsninger ind. Blandt de rigtige løsninger trækkes en vinder, som får overrakt sin præmie mandag den 20. december. Orlaprisen 2011 Orla-Prisen er børnenes egen bogpris, som uddeles i et direkte tv-show på Danmarks Radio. Som optakt til uddelingen kan børn læse uddrag af, anmelde og stemme på de nominerede bøger. Orla-siden fra 2010 kan ses på denne adresse: Orlas univers 2011 åbnes i januar med alle de nominerede bøger og afstemningen slutter i marts. Vinderne afsløres i april. Gækkebrevskonkurrence 2011 Fra vinterferien til påskeferien vil vi traditionen tro afholde gækkebrevskonkurrence. Alle skolens elever kan deltage med ét gækkebrev. Reglerne bliver hængt op på bibliotekets opslagstavle og sendt ud på Elevintra. I hver af de tre aldersgrupper indskoling, mellemtrin og overbygning er der præmie til det flotteste gækkebrev. Vores cykelture i Tumlehuset har været en stor succes. Selvom turene og indholdet har været det samme for alle, har børnene på grund af vejret haft meget forskellige oplevelser af, hvor hårde og udfordrende aktiviteterne har været. Vi har rappellet ned af klinterne ved vandet, og det har været grænseoverskridende for de fleste, men alle har jublet for enden af rebet. Det har været en velfortjent kop lun kakao og kiks/knækbrød, vi har sluttet turene af med. I det nye år vil vi, når vejret også spiller med, forsætte succesen med nye spændende udfordringer. Her håber vi, at I forældre i ny og næ vil bage boller til turene, da børnene ofte bliver meget sultne, når vi er ude i vores skønne natur. Halloween Den 4. november slog Tumlehuset dørene op for et brag af en uuuuu-hyggelig halloween fest! Alle 2. og 3. klasser var inviteret og langt de fleste deltog i festen. Alle børn, voksne og hele Tumlehuset var klædt ud... Der var hekse, spøgelser, edderkopper og meget mere! Børnene hyggede sig i kroge af stuerne og vinderne af limbo konkurrencen blev kåret. Pølseboden diskede op med hotdogs fyldt med blod, ristede tånegle og rottesnot. Der var også slik, sodavand og popcorn. En rigtig uuuuu-hyggelig aften! Tusind tak for alle de flotte lækre kager... Venlig hilsen Skolebiblioteket Lucia Lucia har i år været fuld af engagerede luciabrude, som både er smukke og som synger noget så yndigt. Rygterne om hvor gode vi er, har spredt sig, hvilket betyder at vi har en hel del arrangementer rundt omkring. Vi skal bl.a. synge på Tandsbjerg Plejehjem, til forældrekaffe, til julegudstjenesten og et lille hold er pr. lodtrækning blevet valgt til at synge på Jørgenshøj. Vi glæder os meget over, at så mange piger har lyst til at glæde andre mennesker med deres Lucia-sang. Det skaber stor glæde hos de ældre på plejehjemmet

11 Sønderskov-Skolen Grundtvigs Allé Sønderborg 10 eren B. S. Ingemanns Vej Sønderborg Tlf Fax:

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart:

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart: Nyhedsbrev for Endnu en måned er gået. Det har været en spændende måned, der har budt på mange sjove aktiviteter og oplevelser. Efteråret nærmer sig og det mærkes ved at børnene er mere indenfor og benytter

Læs mere

Der vil en dag i januar, februar og marts måned være Månedens udfordring som er et fælles bevægelses projekt for både Solstrålen og Regnbuen.

Der vil en dag i januar, februar og marts måned være Månedens udfordring som er et fælles bevægelses projekt for både Solstrålen og Regnbuen. Månedens udfordring. Der vil en dag i januar, februar og marts måned være Månedens udfordring som er et fælles bevægelses projekt for både Solstrålen og Regnbuen. Vi starter mandag den 31. januar, hvor

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 25. oktober 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 756 Næste uger: 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 01. november 8. kl. til Berlin UU-besøg 9.kl. HK fri Skole-hjem 9.kl. Skole-hjem

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 13. januar 2017 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 889 Næste uge: Mærkedag: 17. januar 19. januar Projekt opg. overbygn. kl. 15.00 (tirsdag fredag) Lærermøde Velkomsteftermiddag (Kom. Bh.kl. børn

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Månedsinformation. Karup skole og SFO

Månedsinformation. Karup skole og SFO Månedsinformation Karup skole og SFO April 2015 Siden sidst Ny organisering næste skoleår. Vi har i foråret gennemført en større intern proces med evaluering og udvikling af skolens nuværende organisering.

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Nyhedsbrev. SFO bordfodboldturnering

Nyhedsbrev. SFO bordfodboldturnering Nyhedsbrev SFO bordfodboldturnering Bordfodboldturneringen var en stor succes i SFO en. 34 børn deltog og de blev delt op i 17 hold. Nim Skole og Børnehus I uge 3 til 5 brugte vi hver mandag og torsdag

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 44 /2016 Fra Børnehuset: Børnesygdomme: Hvornår er mit barn rask nok til at komme i institution igen? Mit barn har 38 i feber, men leger og har det godt, må det komme i institution? Mit barn

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 6 F E B R U A R

KONTAKT 12/13 nr. 6 F E B R U A R KONTAKT 12/13 nr. 6 F E B R U A R Indhold: Aktuelt i s. 2 Nyt om forsikringer s. 2 Fritternyt s. 2 Fastelavn er mit navn s. 3 A dage i 6. årg. s. 4 Orla Prisen 2013 s. 5 Tekøkkenet.. s. 6 Computerbilleder

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Fredag den 25.november 2016

Fredag den 25.november 2016 den 25.november 2016 Så er juleforberedelserne allerede gang, og i morgen når der er Juleklippedag vil hele skolen og Krabben blive udsmykket med diverse julepynt, og juletræet stå klar til at blive tændt.

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] VIGTIGT! KÆRE ALLE FORÆLDRE TIL BØRN, DER SKAL BEGYNDE I BØRNEHAVEKLASSE 2014: Husk at udfylde og sende formularen vedrørende informationsaftenen på torsdag den 24. oktober og

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Hold Øje uge 40. https://docs.google.com/forms/d/1illuaadzzatm8- _OI27vGpXlUU92DSU50xfON0dAgr4/viewform?usp=send_form. Samba samba samba.

Hold Øje uge 40. https://docs.google.com/forms/d/1illuaadzzatm8- _OI27vGpXlUU92DSU50xfON0dAgr4/viewform?usp=send_form. Samba samba samba. Hold Øje uge 40 Samba samba samba. Se mere på www.facebook.dk/boernenesfriskole.dk En dejlig uge på BØF. I går torsdag var der dels projekt- fortælling, hvor overbygningen overraskede med en lille Samba

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Kære elever og forældre.

Kære elever og forældre. Flakkebjerg den 3. februar 2015 Kære elever og forældre. Se,se,se, i nat er faldet sne. Nu bli r der fest og glæde, nu skal vi ud med slæde. Se,se,se! I nat er faldet sne. Så kom den endelig sneen, som

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere