Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December Læs bl.a. om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:"

Transkript

1 Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen side 6

2 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard Så er det snart... Juleferien banker for alvor på. Eleverne glæder sig og har gjort det længe. Kalenderlyset er stadig magisk og varsler dagen det meget drejer sig om i december. Det har været en stor fornøjelse at se så mange forældre og bedsteforældre til vores juleklippedage rundt omkring i klasserne. Det er ulig meget nemmere og hyggeligere at lære elev erne at flette julehjerter med 34 voksne hænder i stedet for 2. Det er jeg sikker på, vi som skole skal tænke endnu mere i også når kalenderen ikke længere står på jul. Status Juleferien betyder også, at vi næsten har brugt det halve af skoleåret. Det er et godt tidspunkt at gøre status på. Ikke mindst fordi, det også betyder, at vi lige straks sammen med skolebestyrelsen for alvor skal i gang med at planlægge det næste skoleår. Det er en proces, jeg glæder mig meget til. Jeg vil firedele min status og starte oppefra: 1) På det nationale plan falder skolebladets deadline lige før regeringens udspil på skoleområdet. Et udspil, der ud fra de dele, der allerede er offentliggjorte, indeholder spændende elementer, såsom udvidet undervisningstid i indskolingen, større frihedsgrader omkring hold- og linjedannelse især i overbygningen samt øget fokus på forskning i evidensbaseret undervisning osv. Alt sammen elementer med klart potentiale. Desværre kan jeg samtidig konstatere, at vi endnu engang kommer til at forholde os til kravet om offentliggørelse af nationale testresultater mv. Selvom nyere forskning på området altovervejende udpeger skadelige effekter heraf. Dertil kommer et forslag om, at lærerne fremover skal testes hvert femte år med henblik på at fastlægge, om deres undervisning har den rette kvalitet. Bl.a. er tanken, at skolens ældste elever skal deltage i den evaluering. Hvorfor springer vi ikke bare testen over og går direkte til en afstemning? Så kan vi samtidig spare skolelederen væk. Skrammel og populistisk ansvarsforflygtigelse. Undervisningens kvalitet på skoleplan er og bliver et ledelsesanliggende - og gudskelov for det. En anden spændende ting i skoledebatten lige nu, er de just offentliggjorte resultater fra PISA Den korte og halvtriste konklusion lyder, at danske elever fortsat befinder sig i midtergruppen. I Europa er det faktisk kun Finland, der formår at konkurrere med de fremadstormende asiatiske lande. Der skal ikke herske tvivl om, at vi som dansk folkeskole skal lade os inspirere. Vi skal bruge PISA resultaterne til at sige: Vi kan tænke det her anderledes, vi kan gøre det bedre. Imidlertid er det vigtigt, at den forestående diskussion ikke bliver ført i overskriftform og med valgretorik. Den danske folkeskole er noget ganske særligt. Lad os smide berøringsangsten, men beholde respekten. 3) På skoleplan er vi sammen med skolebestyrelsen gået i gang med at kigge på visioner og værdier for Sønderskov-Skolen fremadrettet. Det er selvsagt en vildt spændende proces. Et kerneområde heraf er det fremtidige skole-hjemsamarbejde, som Thorsten Schumann berører i sit indlæg senere i bladet. Hver for sig flytter vi ingenting - sammen har vi alle muligheder. Lige nu er hverdagen også præget af vores nære samarbejde med distriktets børnehaver omkring de potentielle skolestartere næste skoleår. Trods faldende børnetal i skoledistriktet på den korte bane, skal byens bedste skole selvfølgelig forblive tresporet. Det er som nævnt i sidste skoleblad et fælles projekt, hvor I som elever og forældre er vores fremmeste ambassadører. 4) På det personlige plan kan jeg konstatere, at der går længere og længere mellem jeg farer vild på skolen. I hvert fald kan jeg altid finde kontoret igen, hvis jeg først har fundet skolebiblioteket. Det tager jeg som et godt tegn. Samtidig har jeg næsten afsluttet mine medarbejderudviklingssamtaler med samtlige medarbejdere. Det har givet et kæmpe indblik i skolens hverdag styrker, potentiale og udfordringer. Det indblik har dog begrænset værdi, hvis ikke det suppleres med solide indtryk fra skolens hverdag, elev- og forældreoplevelser. En skole ledes ikke fra kontoret uanset hvor stor den end måtte være. Pas på jer selv og alle de andre Selvom antallet af tilskadekomne ved fyrværkeriskader er halveret de seneste år (bl.a. ved hjælp af lærernes og skolernes oplysning og advarsler), er der bestemt grund til at advare jer alle mod ufornuftig brug af fyrværkeri. I ved alle, hvad der er fornuftigt, og hvad der er tilladt, så lad nu være med at begå dumheder. Nyd det hele i stedet for på afstand! Tilbage er der kun på hele skolens vegne at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt, lykkebringende nytår! Efter en forhåbentlig god juleferie starter skolen mandag den 3. januar 2011 med mødetid efter elevernes normale skema. Med venlig hilsen Lars Breinholt Søndergaard 2) På kommunalt plan står vi ligeledes midt i en spændende tid. I Sønderborg Kommune er man i gang med at se på fremtidens skole. Det er tiden for de essentielle spørgsmål: Hvad skal skolerne fremover kunne og hvad er det for en skolestruktur, vi ønsker? Et juleønske kunne i den forbindelse være ønsket om en saglig og fair proces, hvor vægten forbliver på de pædagogiske aspekter. 2 3

3 Skole-hjemsamarbejde v./ skolebestyrelsesformand Thorsten Schumann Vi skal lave om på skole-hjemsamarbejdet. Dvs. egentlig er det den praktiske tilrettelæggelse, der er i spil, fordi lærerne har fået en ny overenskomst. Denne giver mere fleksibilitet til opgaveløsningen, som jo i sidste ende er børnenes læring/udvikling og trivsel. For at nå dette mål skal der mange forskellige ting til. Lærernes arbejdstid består kun til knap 40 procent af at stå overfor en klasse. Resten går med samtaler med børnene alene eller i grupper, opsyn i frikvarterer, planlægning og praktisk forberedelse af forløb og timer, koordinering i årgangsteamene, fagudvalg og med SFO, forberedelse/gennem førelse/ rettelse af prøver/tests/eksaminer, vejledning af yngre kollegaer, kurser, lærermøder og supervision, mange specialopgaver og sidst men ikke mindst: Skole-hjemsamarbejde. Forskningen viser at skolehjemsamarbejdet er en afgørende faktor for børnenes trivsel i skolen og deres faglige og sociale udvikling. Det handler om gensidig information, forventningsafstemning, evaluering og planlægning vedr. det enkelte barn og skole gangen som helhed. Det handler om regelmæssige individuelle samtaler vedr. elevplaner, handleplaner, regelmæssige forældremøder og sociale arrangementer. Det handler om information via nyhedsbreve, ugeplaner og beskeder på skolens intranet. Der kan også komme behov for kontakt og samtale undervejs, hvis der opstår situationer eller viser sig udviklingstendenser, som vækker bekymring hos forældrene eller skolen. Erfaringen er, at der skal mange forskellige kanaler til og at det gode samarbejde skal skabes i fredstid og stå sin prøve ved udfordringer og optræk til konflikt. Derfor skal vi afsætte tilstrækkelig tid til skolehjemsamarbejde. Det behøver ikke at se ens ud vedr. alle årgange/klasser/elever, men principperne med afsæt i skolens målsætning skal gennemsyre den konkrete tilrettelæggelse. Vi skal også medtænke eleverne i 10. klassesforløb, hvor skolehjemsamarbejdet til dels har en anden karakter. Vi skal også fortsat holde øje med, hvordan vi kan nå ud til forældre/hjem som har vanskeligere ved at indgå i dialog med skolen pga. sprog- og kulturbarrierer eller dårlige erfaringer i mødet med det offentlige system. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal revidere det eksisterende materiale og komme med forslag til skolebestyrelsen om, hvordan vi udnytter mulighederne i lærernes nye overenskomst i lys af vores tidligere erfaringer. Alle forældre skal naturligvis være velkomne at komme med synspunkter og idéer, så vi i fællesskab fornyer skolehjemsamarbejdet på Sønderskov-Skolen skriv f.eks. til undertegnede på Parallelt og til en vis grad koordineret er der igangsat et projekt vedr. udarbejdelse af et værdiregelsæt en nyskabelse i en af de seneste revisioner af Folkeskoleloven. I bemærkningerne til lovforslaget stod der: Ved et værdiregelsæt forstås retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for eleverne og de ansatte (et godt psykisk undervisnings- og arbejdsmiljø), herunder en overordnet antimobbestrategi. Værdiregelsættet skal fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed og skal - som ordensreglerne - udformes, så det også gælder for fritidsundervisningen, skolefritidsordningen og andre af skolens aktiviteter. I løbet af foråret vil vi så informere om resultaterne bl.a. med en ny pjece vedr. skolehjemsamarbejdet på skolens hjemmeside og til nye elevers forældre. Vigtige datoer: Sæt kryds i kalenderen! Glemte sager Fremlægges i girafgangen tirsdag den 21. december Ikke afhentede sager vil blive givet til genbrug. Mobiltelefoner og lignende afleveres til politiet. Juleferie Onsdag den 22. december søndag den 2. januar Indskrivning af nye elever til børnehaveklasserne på skolens kontor Mandag den 24. januar og tirsdag den 25. januar Begge dage er der indskrivning i tidsrummene fra kl , samt kl Vinterferie Lørdag den 12. februar - søndag den 20. februar Skolefest i festsalen Torsdag den 14. april 2011 kl for årgang. Torsdag den 14. april 2011 kl for årgang. Forældrearbejdsdag Vi gentager succesen og holder igen i dette skoleår en forældrearbejdsdag. Arrangementet vil foregå fredag den 29. april Det starter kl og afsluttes ved 18-tiden med grillpølser og drikkevarer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Afgangsprøver Skriftlige prøver afholdes i perioden mandag den 2. maj - onsdag den 11. maj Mundtlige prøver afholdes i perioden mandag den 30. maj - onsdag den 22. juni Dimission i Festsalen på Sønderskov-Skolen Onsdag den 22. juni 2011 kl for 9. klasserne. Torsdag den 23. juni 2011 kl for 10. klasserne. Sommerferieafslutning i Festsalen Fredag den 24. juni 2011 kl for årgang. Fredag den 24. juni 2011 kl for årgang. Første skoledag efter sommerferien Torsdag den 11. august 2011 for klasserne. Fredag den 12. august 2011 for de nye børnehaveklasser. 4 5

4 Sønderskov-Skolen v./lars B. Søndergaard De første års elevtilvækst understreger, at der virkelig var behov for, at Sønderskov- Skolen blev fuldt udbygget. Tallene fra de første år vidner om, at det er gået voldsomt stærkt. Især når man husker på, at den skole, der i 1957 blev erklæret næsten færdig, var cirka den halve størrelse af Sønderskov-Skolen i dag. Chr. K. Touborg skriver i indledningen til skolebladet oktober 1959: Mange klasser skal skifte lokale flere gange i løbet af en uge Vi ser frem til den aflastning, det vil give, når den nye projekterede skole står færdig Det stigende indbyggertal i Sønderborg er ved at sprænge de skolemæssige lokalemuligheder!. Jeg kan ikke umiddelbart se, at der kom nogen ny skole i Sønderborg før Kløvermarkskolen i 1971 og Humlehøj-Skolen i 1973, men her kan nogle af læserne måske hjælpe? Med det nye kontor fulgte noget så unikt som en komplet samling af tidligere skoleblade - helt tilbage fra skolens indvielse i oktober Det er rigtig spændende og tankevækkende læsning, der danner fornem baggrund for opbygning af historie- og kulturforståelse omkring Sønderskov-Skolen. Det er jeg ikke den eneste, der skal have glæde af. Jeg vil derfor i dette og de følgende skoleblade dele nogle af mine nedslag med jer. Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at punktnedslagene selvfølgelig er subjektive og tolkningerne i tilgift mine. Materialet er så mangfoldigt, at der kunne skrives mange forskellige historier ud fra det. Det følgende er tilstræbt så objektivt som muligt, men vil stadig være min historie. Hvis nogle af jer og her tænker jeg især på de af jer, der har et længere skæbnefællesskab med skolen end jeg - finder unøjagtigheder eller bare får lyst til at komme med indspark, hører jeg meget gerne fra jer. Overordnet har jeg især hæftet mig ved to ting: 1) de første tovholdere omkring Sønderskov-Skolen kan vi være godt og vel stolte af, samt 2) selvom der er gået 55 år, er det i høj grad de samme emner, vi diskuterer. Det sidste har faktisk overrasket mig en del og givet anledning til mange smil. Dertil kommer, at gennemgangen har bibragt indsigt, der umiddelbart forpligter. F.eks. var telefonnummeret fra skolens start I dag er der blot kommet foran De sidste fire cifre er nok værd at kæmpe for i forbindelse med den forestående overgang til kommunal it-telefoni. Historie og statistik Første afdeling af Sønderskov-Skolen blev taget i brug den 1. oktober Skolen blev efterfølgende indviet et år senere - den 1. oktober Skolen blev dog langt fra bygget på én gang. Først i november 1957 er bygge- og etableringsarbejdet ved at være afsluttet. Skoleinspektør Chr. K. Touborg konstaterer den dag nærmer sig, da skolen kan erklæres for færdig. Også terræn og beplantning i parkanlægget er ved at være færdigt. Man håber, at sportsanlægget sammen med skolehaverne kan tages i brug i foråret Skoleår Elevtal Klassetal Lærere og Lærerinder 1954/ / / / / / For en skole har det den allerstørste betydning, om skolens arbejde skal lykkes, at den bedst mulige kontakt er etableret og vedligeholdes fremover mellem skolen og hjemmene. Det er et dyrebart materiale, skolen arbejder med. Således lød borgmester Anders Andersens indledende ord i Sønderskov-Skolens allerførste skoleblad i november Anders Andersens indlæg er i det hele taget et flot og indsigtsfuldt indlæg med en vægtning mellem dannelse og uddannelse, jeg gerne skriver under på. Vigtigt er da, at der læres i alle fagene, men vigtigere endnu er vel menneskedannelsen, og her er det, at kontakten med hjemmene har så stor en betydning. 6 7

5 Det mest tankevækkende ved det første skoleblad er som nævnt indledningsvist, at samtlige indlæg med ganske små sproglige justeringer ville kunne genoptrykkes i dag. Formanden for skolenævnet - med det meget sigende navn Georg Bossen - slår ligeledes på værdien af skole-hjemsamarbejdet og summerer smukt op: Hvad der plantes, lad det lykkes, hvad der grundes, lad det bygges på den rigtige hjørnesten. Lærernes repræsentant i redaktionsudvalget Fritz-Carl Jacobsen tager tråden op og skriver bl.a.: Lad det også være sagt, at er der et eller andet, De har på hjerte, er De utilfreds med en afgørelse, eller synes De, den håbefulde ikke klarer sig så godt som forventet, tal da med læreren, for det kunne være, sagen kom til at se anderledes ud efter samtalen. Et og andet kunne jo være overset. Skolens første skoleinspektør Chr. K. Touborg inviterer bl.a. til indvielse i faglokal erne fysik-, geografi-, naturhistorie og håndgerningslokaler mv. der efter planen skal stå færdige i slutningen af januar (1956 red.). Tankevækkende i forhold til dagens diskussioner for og imod sponsorater i folkeskolen er det, at skolens materialesamlinger altovervejende blev opbygget gennem private donationer, hvor donoren så efterfølgende blev nævnt i skolebladet: Slotsgartner Chr. Bohl: 10 stk. udstoppede fugle; Bankelev Leif Bötzau: En samling ostindiske koraller osv. osv. Skolen fik på den måde doneret de mest fantastiske (og mystiske) ting. Allerede i det næste nummer af skolebladet er emnerne imidlertid mere jordnære. Her forholder man sig til emnerne: deltagelse i idrætsundervisningen, beklædning i idrætsundervisningen og bad bagefter. Konklusionen lyder: Dersom forældrene mener, at børnene er raske nok til at gå i skole, vil der i regelen intet være til hinder for, at de kan deltage i gymnastik. I regelen kan alle børnene (undtagen børn med ørelidelser) tåle en hurtig douche i tempereret vand (ca. 18 grader). Pigerne forventedes at gøre gymnastik i mørkeblå kitteldragter i skolens farve af æstetiske årsager. Hverdag bliver det hurtigt I 1956 diskuteres for og imod store skoler, hvor der i skoledebatter ofte tales om problemer i forbindelse med store skoler. Skoleinspektør Chr. K. Touborg konkluderer, at jo større skolen er, jo større er klasselærerens betydning for samarbejdet og fremhæver ud fra stadsskoleinspektør J. M. Rasmussen, at en stor skole kan defineres som en række landsbyskoler under samme tag. Det fremgår tydeligt af indlæggene, at det i 1956 var de store skoler, der skulle forsvare deres skolestørrelse var også året, hvor skoleinspektør Chr. K. Touborg maner til besindighed i forbindelse med OPTAGEL SESPRØVEN til skolens eksamensklasser. Han henstiller til, at mor og far enten tager det helt roligt eller i hvert fald sørger for ikke at lade uroen smitte af på poderne De voksne må være fornuftige nok til at sætte børnene ud over noget sådant, som de overhovedet ikke magter at bære under normal nervebalance. Selv embedslægen er på banen omkring forældrenes ansvar for børnenes psykiske velbefindende i prøvetiden. Samme år diskuterer man de evt. skadelige virkninger af kulørt litteratur. Det er et langt, men nuanceret indlæg, hvor det slås fast, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem kulørt litteratur og sexuel perversion. Der er ydermere et spændende indlæg om forskellen mellem det at være en god og en dårlig skolekammerat. I 1956 runder Forældreforeningen for de kommunale skoler i Sønderborg 1900 medlemmer. Imponerende I 1957 adopterede skolen køleskibet m/s AFRICAN REEFER. Det vakte stor glæde, da der på det tidspunkt normalt var lang ventetid på at adoptere et skib. Den efterfølgende korrespondance med skibets 20 mands store besætning blev efterfølgende bl.a. til at aktualisere skolens geografiundervisning. Skolens internationale dimension rækker således næsten tilbage til skolens start. Gad vide, om der er nogen, der adopterer skibe i dag? bortset fra somaliske pirater, altså var ligeledes året, hvor skolepatruljen ved Sønderskov-Skolen blev søsat. Lærer Fritz-Carl Jacobsen var dog ikke helt tilfreds med de store elever i den forbindelse: Skolepatruljen er ikke sat for at genere, men for at regulere og forebygge. Det er der især enkelte elever fra skolens ældste klasser, der ikke helt forstår, eller vil forstå. Under overskriften Kan det betale sig at spare? harcelerede Olav Jensen over børnenes lemfældige omgang med penge grundet inflationen: fordi pengene hver dag taber i værdi, og mange børn indretter sig efter det og køber helt tankeløst slik og andre værdiløse ting, så snart de har penge mellem hænderne. Hans pointe var, at børnene skulle lære at spare ud fra et opdragersynspunkt selvom inflationen gjorde den forretning dårlig. Ungdommen skulle lære at spare op til cykler eller tilsvarende. I dag handler den diskussion vist oftest om konfirmationspenge og mobiltelefoner. Da 1957 går på hæld er Sønderborg vokset så meget, at der nu er kommet et 2-tal foran skolens telefonnummer, der nu lyder I 1958 kommer cheftandlæge L. Schønning på banen omkring skolens tandlægeklinik. Han bliver spurgt, om arbejdet med at sanere børnenes tænder skrider fremad?. L. Schønning konkluderer, at det gør det, men også, at det tager lang tid, da vi gennemsnitligt udfører behandlinger pr. barn i enkelte tilfælde har vi konstateret op mod 30 huller hos en elev!. På det område går det trods alt mere roligt for sig i dag. Vi viser i hvert fald med god samvittighed vej til skoletandlægen. Da skoleåret 1957/58 rinder på hæld, konstaterer Chr. K. Touborg, at der har været tale om et roligt arbejdsår med traditionelle foreteelser. Skoleinspektøren hjælper eleverne med at gøre status og opfordrer dem til at spørge: Har jeg i årets løb gjort, hvad jeg kunne? Dersom man kan svare et ja til dette spørgsmål, må vi være tilfredse, både elev, hjem og skole. Træerne vokser imidlertid ikke ind i himlen og Chr. K. Touborg ønsker for det kommende skoleår, at endnu flere af vore elever i det daglige vil yde deres bedste, så kommer arbejdsglæden, så kan man for alvor nyde sin ferie. I 1958 byder skolebiografen på Vest for Zanzibar, Nødråb fra havet, Vesterhavsdrenge og Filmen om Henri Dunant. Det nuværende filmlokale var da en ærværdig lokalbiograf. 8 9

6 Et fast element i de første skoleblade var LILLE PETER historierne. Historier, hvor moralen var til at få øje på: Jeg vil slutte denne gang med LILLE PETER i 1955: LILLE PETER-historierne tror jeg nu ikke, vi skal genoptrykke i stor stil I skolebladet anno 1959 får vi et indblik i datidens timetal. F.eks. bød 8. klasse på 30 obligatoriske timer samt valgfri fag 4 6 timer. Man kunne vælge mellem: musik, havebrug, sløjd (piger), knytning, tegning og maling, modellering samt ben- og hornarbejder. I 1959 fik vi med baggrund i den nye skolelov fra 1958 linjedeling med Ahlmann- Skolen for 9. klasserne, hvor vi på Sønderskov havde en handelsklasse og en håndværkerklasse. Klasselærer K. Böwadt siger herom: Den klare målsætning har, så vidt jeg på nuværende tidspunkt kan konstatere, i bogstavelig forstand aktiviseret eleverne og kaldt åndelige resurcer frem, hvis eksistens enkelte pessimister ville have betvivlet. I 2010 er det atter højaktuelt med pædagogiske diskussioner for og imod øget linjeopdeling i overbygningen. I 1959 kunne man fejre 10-års dagen for oprettelsen af den første skolepatrulje i Danmark. Skolens adoptivskib m/s AFRICAN REEFER sender det år en julehilsen fra Buenos Aires. FALCK var desuden på besøg for at oplære 230 elever i HN-metoden (kunstigt åndedræt) var også det år, hvor den støjende høflighed blev afskaffet. Skoleinspektøren skriver: På skolen er der nu indført den ordning, at eleverne ikke mere skal rejse sig, når en voksen træder ind i klasselokalet. Det skylder ikke ønsket om at nedskære de gældende normer for høflighed (tværtimod!!) men simpelthen dette, at moderne stålmøbler med løse stole frembringer så megen støj, når eleverne rejser sig, at lærerrådet har besluttet at vedtage denne ændring. Måske man skulle have sålet stolene i stedet? Under overskriften Nye veje! skriver Kurt Böwadt ligeledes i 1959, at skikken med at forældrene sender karameller etc. med til uddeling i forbindelse med fødselsdage, nok er smuk og fornøjelig, men næppe sundhedsbefordrende. Kurt Böwadt fortsætter: Vi har selv med skam at melde opretholdt en bar med salg af slik under forårsfesten. I den kommende tid vil vi nu selv gå i spidsen og ved festerne i april vil eleverne for første gang blive stillet overfor en sundhedsbar i stedet for den traditionelle slikbar. Historien melder ikke noget om, hvordan det projekt faldt ud. 1. årgangs juleindkøb Som noget nyt har vi på 1. årgang valgt at tilbyde børnene en anderledes oplevelse. Vi startede sidst i november og fortsætter frem til ca. midt december, hvor vi går på julegaveindkøb to gange om ugen i byen. Ud fra tilmeldinger er børnene er blevet delt op i små grupper med to voksne. Børnene har penge og ønskeseddel med, derudfra planlægger vi hvilke butikker vi skal ind i. Børnene glæder sig til at købe julegaver. Når vi går, snakker vi bl.a. om julegaver, butikker, butikkernes udstillinger osv. Det er rigtig hyggeligt og børnene er gode til at lade alle komme til. Vi afslutter dagen med en kop varm kakao i enten Føtex eller Kvickly, hvor vi sidder og snakker om turen og gaverne. Børnene synes, det er rigtig hyggeligt, de er glade for de gaver de har købt og glæder sig til, at dem der skal have gaverne pakker dem op. Gaverne får børnene med hjem den 17. december, hvor vi har forældrekaffe i SFO en. Vores mål med turene er at give børnene en hyggelig oplevelse i en lille gruppe og fuld voksenopmærksomhed. Desuden ønsker vi, at børnene skal lære at forstå sammenhængen mellem ønsker og økonomiske rammer, samt at børnene skal opnå en større forståelse for tal og mængder. RIGTIG GLÆDELIG JUL TIL ALLE ØNSKES AF HELE FØRSTE ÅRGANG 10 11

7 Hvorfor erhvervspraktik? I uge 45 var eleverne i 9. klasserne på Sønderskov-Skolen i erhvervspraktik. Erhvervspraktik er et af skolens vigtigste vinduer til erhvervs- og arbejdslivet. Arbejdspladserne får en mulighed for at stifte bekendtskab med den kommende generation af medarbejdere og deres virkelighed i skolen. Eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervslivet og den virkelighed, der findes på en arbejdsplads. Erhvervspraktik Introduktionskurser Brobygning Uddannelsessamtaler Vejledningsaktiviteter, som Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sønderborg arrangerer, bidrager til at eleverne er klædt godt på til at træffe et rigtigt og godt uddannelsesvalg, når de forlader folkeskolen. Eleverne har været i mange forskellige jobs bl.a. journalist, salgsassistent, læge, kok, ingeniør, frisør, pædagog, folketingsmedlem, skuespiller, flymekaniker, automekaniker, dyrlæge, social- og sundhedsassistent, beklædningshåndværker, sygeplejerske, konstabel og bager. Verner Hansen, UU-vejleder Praktikhistorier Folketingsmedlemmerne Ellen Trane Nørby (V) og Julie Rademacher (A) med praktikanterne Cecilie Clausen og Emil Nygård Johansen fra Sønderskov- Skolen Jeg var i uge 43 i praktik hos Danmarks Radio i Aarhus. Vi var et hold på 15 praktikanter, som fulgtes ad hele ugen. Vi fik som opgave, at vi skulle lave et tv-program, programmet skulle omhandle et relevant emne, hvor to gæster diskuterede et emne med en studievært. Vi skulle selv stå for hele programmet, både manuskript, optagelse og klipning, selvfølgelig med hjælp fra vejledere og uddannede folk. Udover denne opgave fik vi lov til at udforske Danmarks Radio, som vi nu havde lyst til. Det var en rigtig stor oplevelse, hvor man fik et godt indtryk i, hvordan det er at arbejde på et stort medie, som Danmarks Radio. Om jeg vil være journalist, lydmand, klipper, fotograf etc. ved jeg ikke, men praktikopholdet var i hvert fald en rigtig stor oplevelse. Vi syntes begge det har været en meget god uge i praktik. Vi har mødt nye mennesker og fået et indblik i, hvordan det er at være derinde. Vi skulle udfolde os fysisk, overnatte udenfor og lære at marchere. Man får et godt sammenhold og fællesskab, fordi man hele tiden skal gøre tingene sammen og hjælpe hinanden. Alt i alt har det været en oplevelse og det har været fedt at prøve. Daniel Høi, 9.c og Mikkel Guldberg Friedrich, 9.c Jeg har i denne uge været i praktik som folketingsmedlem på Christiansborg. Jeg har fulgt både Ellen Trane Nørby (V) og Julie Rademacher (A). Det har selvfølgelig givet mig forskellige indtryk af de forskellige partier og meget mere. Det har været utrolig spændende og jeg har lært en masse. Jeg ved dog ikke om jeg vil være politiker, men en ting ved jeg: Jeg beundrer virkelig politikernes arbejde uanset politisk holdning. For uden demokrati har vi intet. Emil Nygård Johansen, 9.b Siden sidst (0. årgang) Vi takker igen for en god opbakning til forældrekaffen den 1. november samt dejlige kager. Der har været fokus på aktiviteter for drenge, hvor aktiviteterne har været en blanding af konkurrencer, balanceleg /gang på tov, løb så hurtigt som dyrene (haren, ræven) samt forskellige kamplege 2 & 2. Hjernegymnastik i gymnastiksalen har været terningeleg. En kognitiv leg, som går ud på at lægge tal sammen og udføre et bestemt antal øvelser på en sjov og social måde. Vi havde en herlig tur til svømmehallen på IHS, hvor vi fik en god oplevelse i vandet. En del skulle lige vænne sig til at være i vandet! Men, så blev der flyttet positive grænser hos børnene. Skovturen den 25. november var for drengene. Vi fandt en spændende legeplads på vej til skoven, så vi stoppede der. Motorikken blev godt brugt/ styrket: Balance på is, klatre i reb, balance på balancebom, en karruseltur, samt god leg indbyrdes. Mads Birkekær 9.a 12 13

8 International uge på 6.årgang 6. årgang har i den Internationale Uge haft om Afghanistan. Med god inspiration fra samlekasser fra Moesgård Museum og med en masse forskellige ting fra Afghanistan begyndte ugen med tre dages værkstedsundervisning, hvor eleverne i blandede hold vandrede fra værksted til værksted. I det ene værksted arbejdede eleverne med Afghanistans geografi, erhvervsliv og demografi. I et andet værksted arbejdede de med dagligliv og traditioner, hvor bl.a. en lille gruppe elever lavede et rollespil over et afghansk bryllup. Den lille teatergruppe viste deres rollespil til hele årgangen som afslutning på dagen. I det sidste værksted arbejdede eleverne med Afghanistans historie med specielt fokus på krigene i Afghanistan. Torsdag kom en muslimsk kvinde på besøg, og hun holdt et oplæg om Islam for eleverne. Senere samme dag var årgangen på Sergentskolen, hvor 5 sergenter, der netop havde været udsendt til Afghanistan, fortalte om deres forskellige og mere eller mindre farlige arbejdsopgaver i Afghanistan. Filmen Drageløberen blev vist som afslutning på arbejdet med Afghanistan, og eleverne kunne genkende mange elementer fra det, de havde lært i løbet af ugen. Indlæg fra eleverne: Det var en hyggelig og lærerig uge, vi lærte en masse om Afghanistan og deres økonomiske problemer, Taleban og om hvordan de tog magten i Afghanistan og indførte strenge love. Torsdag havde vi besøg af en muslimsk kvinde, som fortalte os om Islam, hun fortalte os meget nyt og vi fik lov at stille hende nogle spørgsmål. Bagefter tog vi ned på Sønderborg kaserne, hvor vi hørte om danske soldater, som havde været udsendt til Afghanistan. Inden vi tog hjem fik vi lov til at holde et af de våben man bruger dernede: en M-16 (Cult). Skrevet af: Frederik, Jakob BN og Patrick 6.c I uge 46 havde 6. årgang international uge om Afghanistan. 6. klasserne blev delt op i 3 hold, og var inde i de 3 klasselokaler på årgangen. Hver dag skulle vi skrive logbog og mandag, tirsdag og onsdag så vi rollespil. Om torsdagen var vi nede på Sergentskole/ Kasernen. Der hørte vi nogle soldater som fortalte om da de engang var nede i Afghanistan. Om fredagen så vi en film der hedder Drageløberen. Skrevet af Iben, Louise, Sara N. og Johan 6.b Sønderskov Skolens Idræts SFO - siger mange TAK! Fredag den 15. oktober havde vi den store fornøjelse at kunne invitere alle børn i biografen for at se filmen Grusomme mig. Det var en super dejlig eftermiddag, og alle børn fik en rigtig god oplevelse. Men denne biograftur var aldrig blevet til noget uden vores sponsorer, som vi skylder stor tak. Det er rigtig dejligt for os, at der er folk der har lyst til at være med til at give vores børn en rigtig god oplevelse og det siger vi rigtig mange tak for. Derfor stor tak til: Bedsteforældre-idrætsdag Fredag den 24. september 2010 afholdt vi i SFO en bedsteforældre-idrætsdag. Der var en fantastisk opbakning og stort engagement fra bedsteforældrene, som kom fra nær og fjern. Bedsteforældrene og deres børnebørn havde bl.a. mulighed for at prøve kræfter i folkedans, petanque, kongespil, battle og floorball. Vi sluttede denne herlige og solrige dag af med fælles tovtrækning, til stor morskab for både store og små. Tak til alle for dejlig eftermiddag. Personalet i Idræts-SFO en! 14 15

9 Nyt fra 10 eren Efteråret på 10 eren har været travlt! Eleverne har i et langt stykke tid arbejdet med deres OSO (Selvvalgte Obligatoriske Opgave), der skal fremlægges eller afleveres som rapport umiddelbart inden juleferien. Vi har afholdt to hele OSO-dage, hvor eleverne har haft mulighed for at arbejde koncentreret med deres opgaver. I uge 49 og 50 er det brobygning og praktik, der er på programmet og vores elever bliver derfor spredt for alle vinde på de forskellige ungdomsuddannelser. Nogle af eleverne har været til skriftlig tyskeksamen mandag den 6. december, da vi har semesterdelt tyskundervisning i dette skoleår. I weekenden den november 2010 var vores elevråd til Landskonference 2010 i foreningen for Danske Skolelever (DSE) i Horsens. Med på turen var Bjørn Wilkenskjeldt Willumsen, Michelle Birn Simonsen, Tine E. Nielsen og elevrådsformand Mikkel Friis, der fortæller: Det var en meget spændende tur til Horsens. Vi havde det alle sammen rigtig sjovt og lærte en masse om, hvordan vi skulle bruge vores krop og mund, når vi snakker ud til folk. Vi lavede en masse øvelser og aktiviteter ligesom for at få os til at blive lidt friskere, hvis det blev lidt for kedeligt. Vi fik også en masse godt at spise. Der var kalkun med bacon rundt om, salat, kartofler, rugbrød med en masse pålæg til frokost og en masse godt til morgenmad. Turen var meget spændende, og vi som har været med glæder os rigtig meget til at vi næste gang der kommer noget med DSE, at vi så kan komme med igen, for det var virkelig noget af en stor oplevelse. Man hyggede sig rigtig meget med de andre som kom rundt fra landet af. Endda aktivisterne og dem som stod for selve den store landskonference hyggede vi os med, så det har virkelig været en sjov tur. Dem som var med og jeg glæder os virkelig meget til næste gang. I forbindelse med medieundervisning i dansk var hus B i Odense tirsdag den 16. november 2010 og hus A tirsdag den 30. november Vi besøgte TV2 og Fyens Stiftstidende. Jesper Hagesen fortæller om vores besøg på TV2: Vi havde en rigtig god tur til Odense. Det tog os 2 timer i bus, det var en lang køretur, men vi hyggede os alligevel. Vi fik også snakket med TV2-værten Per Christiansen. Vi fik bl.a. lidt at vide om, hvor han kommer fra, han har boet i Hørup. Der hang over 100 kameraer som har en værdi over kr. pr stk. Ellers havde vi en rigtig god oplevelse. På Fyens Stiftstidende havde vi ifølge Camilla Bruun en god og oplevelsesrig dag: Da vi ankom til Fyens Stiftstidende, og var blevet taget godt imod og fandt en plads, viste journalisten os en film, hvor der blev vist os billeder som var blevet taget af disse journalister, som havde været ude at tage billeder fra Haiti osv. Det synes vi alle sammen jo var rigtig fedt. Efter det fik vi lov til at lege journalister for en dag, hvilket også var rigtig spændende og det fik jeg personligt meget ud af fordi jeg fandt ud af hvad det er for noget, og om det er noget jeg kunne finde på at blive i fremtiden. Eleverne var dejlige at have med og turen til Odense var en succes, som vi gerne gentager. Fra lærerne i 10 eren ønsker vi alle en god jul og et lykkebringende nytår! Iben Guldberg Hansen, lærer på 10 eren På skitur til Snow Dome i Hamburg Lørdag den 27. november var Sønderskov-Skolens junior-klub på skitur til den fantastiske Snow-Dome i Hamburg. Snow-Dome er en indendørs skihal, som indbyder til skiløb for både nybegyndere og øvede. Klubben ankom til Snow Dome med 35 friske børn og 15 forældre, der var med til at gøre dagen helt fabelagtig. Efter en kaotisk start med 1½ times ventetid, var vi klar til mødet med den stejle bakke. Stort set alle tog udfordringen op og blev, som timerne gik, bedre og bedre på det glatte føre. Vi vil hermed takke børn og forældre for den kæmpe opbakning, som gjorde det muligt at gennemføre turen. Derudover vil vi gerne takke ungdomsskolen for lån af deres busser. Vi håber på en gentagelse næste skoleår. Pia Julius Lorenzen og Jakob Petersen Kan-Tina Elevkantinen er lukket på grund af juleferie og eksamen indtil den 18. januar Den åbner igen onsdag den 19. januar

10 Nyt fra skolebiblioteket Cykelture Skoleåret startede hektisk med at vi fik et nyt bibliotekssystem. Alle skoler i Sønderborg Kommune har nu fælles system det samme som det kommunale bibliotek har. En stor fordel ved det nye system er, at man fra en hvilken som helst computer med internetadgang kan gå ind og søge i skolens bestand af bøger. Du finder søgemaskinen på denne adresse: https://bib2.sonderborg.dk/sites/psosko/pub/search.html Her i december har skolebiblioteket en lille konkurrence. Hver dag kommer der en ny opgave på opslagstavlen. Eleverne kan få udleveret et svarark på biblioteket, og vi glæder os til at få rigtig mange løsninger ind. Blandt de rigtige løsninger trækkes en vinder, som får overrakt sin præmie mandag den 20. december. Orlaprisen 2011 Orla-Prisen er børnenes egen bogpris, som uddeles i et direkte tv-show på Danmarks Radio. Som optakt til uddelingen kan børn læse uddrag af, anmelde og stemme på de nominerede bøger. Orla-siden fra 2010 kan ses på denne adresse: Orlas univers 2011 åbnes i januar med alle de nominerede bøger og afstemningen slutter i marts. Vinderne afsløres i april. Gækkebrevskonkurrence 2011 Fra vinterferien til påskeferien vil vi traditionen tro afholde gækkebrevskonkurrence. Alle skolens elever kan deltage med ét gækkebrev. Reglerne bliver hængt op på bibliotekets opslagstavle og sendt ud på Elevintra. I hver af de tre aldersgrupper indskoling, mellemtrin og overbygning er der præmie til det flotteste gækkebrev. Vores cykelture i Tumlehuset har været en stor succes. Selvom turene og indholdet har været det samme for alle, har børnene på grund af vejret haft meget forskellige oplevelser af, hvor hårde og udfordrende aktiviteterne har været. Vi har rappellet ned af klinterne ved vandet, og det har været grænseoverskridende for de fleste, men alle har jublet for enden af rebet. Det har været en velfortjent kop lun kakao og kiks/knækbrød, vi har sluttet turene af med. I det nye år vil vi, når vejret også spiller med, forsætte succesen med nye spændende udfordringer. Her håber vi, at I forældre i ny og næ vil bage boller til turene, da børnene ofte bliver meget sultne, når vi er ude i vores skønne natur. Halloween Den 4. november slog Tumlehuset dørene op for et brag af en uuuuu-hyggelig halloween fest! Alle 2. og 3. klasser var inviteret og langt de fleste deltog i festen. Alle børn, voksne og hele Tumlehuset var klædt ud... Der var hekse, spøgelser, edderkopper og meget mere! Børnene hyggede sig i kroge af stuerne og vinderne af limbo konkurrencen blev kåret. Pølseboden diskede op med hotdogs fyldt med blod, ristede tånegle og rottesnot. Der var også slik, sodavand og popcorn. En rigtig uuuuu-hyggelig aften! Tusind tak for alle de flotte lækre kager... Venlig hilsen Skolebiblioteket Lucia Lucia har i år været fuld af engagerede luciabrude, som både er smukke og som synger noget så yndigt. Rygterne om hvor gode vi er, har spredt sig, hvilket betyder at vi har en hel del arrangementer rundt omkring. Vi skal bl.a. synge på Tandsbjerg Plejehjem, til forældrekaffe, til julegudstjenesten og et lille hold er pr. lodtrækning blevet valgt til at synge på Jørgenshøj. Vi glæder os meget over, at så mange piger har lyst til at glæde andre mennesker med deres Lucia-sang. Det skaber stor glæde hos de ældre på plejehjemmet

11 Sønderskov-Skolen Grundtvigs Allé Sønderborg 10 eren B. S. Ingemanns Vej Sønderborg Tlf Fax:

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Siden sidst Kære forældre, elever og andre interesserede. Vi har igen valgt at slå to månedsinformationer sammen, da der ikke var så meget fyld

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 7: side 10: side 11: side 12: side 13: Keld har ordet Siden sidst Kalenderen Nyt om Idre Fjäll Mere siden sidst Nyt fra Klubben Evakueringsøvelse

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD Som forældre er vi naturligvis interesserede i, at vores børn får så god en skolegang som overhovedet muligt. En af de vigtigste forudsætninger for at opnå dette er, at alle forældre,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere