BETINGELSER OG VILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER OG VILKÅR"

Transkript

1 BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på knappen 'Jeg accepterer' på registreringsskærmen, foretager du følgende: Bekræfter og erklærer, at du har læst, forstået og fuldt ud accepterer at være juridisk bundet af denne aftale som om du havde underskrevet dem. Hvis du ikke accepterer Betingelser og Vilkår for denne aftale og politik til beskyttelse af privatlivets fred, skal du lade være med at benytte dette websted og denne service. Betegnelserne 'du', 'bruger' og 'virksomhed' som de er benyttet her, refererer til alle naturlige og/eller juridiske personer, der kommer ind på dette websted, ligegyldigt med hvilket formål. Competence assessment across borders, der er et LEONARDO projekt med partnere i Danmark, Tyskland, Spanien, Italien og Frankrig. Anvendelse af Kompetencematch Kompetencematch anvendes til at foretage en selvevaluering af egne kompetencer. Kompetencerne kan derefter sammenlignes med jobkravet i en række forskellige jobs med henblik på at afklare, hvilke kompetencer, der skal styrkes for at kunne søge pågældende job eller for at se, hvilke jobkrav brugerens kompetencer umiddelbart dækker. Dette er et tilbud om at bruge et fælles overbliksværktøj sammen med din uddannelsevejleder. Politik til beskyttelse af privatlivets fred Alle informationer i Kompetencematch databasen er blevet oplyst frivilligt og er indført i databasen af brugeren på eget initiativ. Evt. virksomheder, der søger efter arbejdskraft vil kun se brugerne i anonymiseret form og vil ikke kunne kontakte brugeren. Systemadministratoren kan formidle kontakt til brugeren, forudsat at brugeren har bekræftet ønske om dette. Hvis du som bruger ønsker at redigere, deaktivere eller slette dit CV, kan dette gøres 24 timer i døgnet ved at benytte dit brugernavn og din adgangskode. Oplysninger i databasen bruges udelukkende til selvevaluering og evt. formidling af kontakt fra virksomhed til bruger. Personlige oplysninger, der er indført i databasen, anvendes således ikke til markedsanalyser, markedsføring eller noget andet formål.

2 Kompetencematch s database er struktureret således, at brugeren ikke bliver opfordret til at afgive følsomme oplysninger, som f.eks. race, religion, politisk tilhørsforhold, medlemskab af fagforening, helbredsoplysninger eller seksuel orientering. Når du indtaster personlige oplysninger i databasen, giver du hermed udtrykkeligt tilladelse til, at oplysningerne anvendes af projektet i projektøjemed og evt. jobformidling, hvis du har udtrykt ønske om det. Personlige oplysninger er de oplysninger, du selv har indtastet. Personlige oplysninger benyttes udelukkende til en evt. kontakt fra superbruger til bruger med formidling af job som formål. Superbrugeren bruger også de indtastede kompetenceoplysninger til at foretage anonyme, statistiske sammenligninger af brugere og virksomheder. Dine personlige oplysninger udleveres kun til virksomheder med din tilladelse. De virksomheder, der modtager personlige oplysninger, er ansvarlige for at behandle alle data fortroligt. Du har ret til skriftligt at anmode om adgang til registrerede oplysninger. Du har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode om at få oplysninger ændret eller rettet. Kompetencematch (caab) er ansvarlig for imødekommelsen af en sådan anmodning. Hvis du er i tvivl om måden, dine oplysninger bliver behandlet på, eller dine rettigheder i al almindelighed, kan du rette henvendelse til programadministrator via forsiden. Dine personlige oplysninger lagres i databasen og kan genfindes ved fornyet login. Hvis du ikke logger ind for en periode af 6 måneder bliver din profil automatisk slettet, og du må oprette en ny. Kompetencematch (CAAB) forbeholder sig ret til - straks - at slette åbenlyst forkerte og/eller anstødelige oplysninger i henhold til afsnittet om 'Ophør', hvor de nøjere betingelser for ophør er anført. Brugeroplysninger Når du registrerer dig på kompetencematch, vil du blive bedt om at forsyne Kompetencematch med visse oplysninger, herunder, men ikke udelukkende, oplysninger om en gyldig adresse. Kompetencematch vil ikke over for nogen tredjepart afsløre dit fornavn, efternavn, brugernavn, adgangskode, adresse eller andre oplysninger uden på forhånd at have indhentet din tilladelse, undtagen hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at overholde relevante love eller i forbindelse med retssager, hvor sådanne oplysninger er relevante. I tilfælde af at de ønskede oplysninger ikke indtastes (dit fornavn, efternavn, brugernavn, adgangskode eller e- mailadresse) vil brugerprofilen blive slettet. Kompetencematch handler som passiv kanal for selvevaluering af kompetencer sat op mod jobtyper og har ingen forpligtelse til at undersøge oplysninger på forhånd og er ikke ansvarlig for at undersøge eller overvåge selvevalueringer og tekster, brugerne anbringer på webstedet.

3 Registrering og adgangskode Du er ansvarlig for at holde dine brugeroplysninger og din adgangskode fortrolig. Du indvilliger i straks at give Kompetencematch meddelelse om eventuel uautoriseret brug af din registrering eller din adgangskode. Ophør Denne aftale træder i kraft på den dato, hvor du klikker på knappen 'Jeg accepterer', og den vil vedblive at være i kraft, indtil den bringes til ophør af dig eller 6 måneder efter seneste login, hvor din brugerprofil automatisk slettes. Kompetencematch forbeholder sig ret til efter eget skøn at benytte alle retsmidler, herunder, men ikke udelukkende, til at slette det materiale, du har anbragt på dette websted og øjeblikkeligt afslutte din registrering på eller mulighed for at få adgang til webstedet og/eller nogen service, der ydes dig af Kompetencematch, hvis du på nogen måde overtræder disse Betingelser og Vilkår. Acceptabel anvendelse af webstedet Generelle regler: Brugere må udelukkende anvende Kompetencematch til selvevaluering og sammenligne egne kompetencer med kompetencekravet i en række job. Al anden anvendelse af webstedet vil føre til sletning af profilen. Anvendelse af materiale Indholdet på Kompetencematch er beskyttet i henhold til både dansk og udenlandsk lovgivning om ophavsret og varemærker samt af andre love. Uautoriseret brug af materialet kan krænke lovgivningen om ophavsret og varemærker eller andre love. Du skal bevare alle angivelser af ophavsret, varemærker, servicemærker eller andre angivelser af ejendomsret, der findes i det originale materiale, i enhver kopi, du måtte fremstille af materialet. Sikkerhedsregler for webstedet Brugere må ikke krænke eller forsøge at krænke webstedets sikkerhed, herunder, men ikke udelukkende, ved at (a) skaffe sig adgang til data, der ikke er beregnet for brugeren, eller at logge sig på en server eller konto, som brugeren ikke er autoriseret til at få adgang til, (b) forsøge at undersøge, skanne eller afprøve et systems eller netværks sårbarhed eller at bryde igennem de forholdsregler for sikkerhed og autorisation, der er truffet, uden at være behørigt autoriseret dertil, (c) forsøge at forstyrre service til nogen bruger, vært eller noget netværk, herunder, men ikke udelukkende, ved at sende en virus ind på webstedet, ved at overbelaste, 'oversvømme', 'spamme' eller 'bombe' det eller ved at få systemet til at bryde sammen, (d) ved at sende uopfordrede , herunder reklamer eller annoncer for produkter eller serviceydelser eller

4 (e) ved at forfalske nogen TCP/IP-pakkeetiket eller nogen del af oplysningerne i startetiketten i nogen eller noget indlæg i nogen nyhedsgruppe. Overtrædelse af sikkerhedsreglerne i systemet eller netværket kan føre til civil- eller strafferetsligt ansvar. Competences assessment across borders vil undersøge hændelser, der kan have forbindelse med en sådan overtrædelse, og kan foretage anmeldelse af sådanne hændelser til politi og myndigheder og kan samarbejde med disse om at rejse anklage imod brugere, der er indblandet i sådanne overtrædelser. Specifikt forbudt brug Kompetencematch må kun anvendes til lovlige formål af personer, der gennem selvevaluering får afklaret deres kompetencer i forhold til en række jobs og af virksomheder, der søger arbejdskraft. Kompetencematch forbyder specifikt enhver brug af webstedet til ethvert af følgende formål, og brugerne accepterer ikke at ville bruge webstedet til disse formål: Anbringelse af mangelfulde, forkerte og unøjagtige biografiske oplysninger eller oplysninger, der ikke er brugerens eget nøjagtige og sandfærdige curriculum vitae. Sletning eller ændring af materiale, der er placeret på webstedet af andre naturlige eller juridiske personer. Brug af enhver anordning eller enhver software eller rutine for at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af dette websted eller af nogen aktivitet, der foregår på dette websted. Foretagelse af nogen handling, der belaster dette websteds infrastruktur med en urimelig eller uforholdsmæssig stor informationsmængde. Hvis du har en adgangskode, der giver dig adgang til et ikke offentligt tilgængeligt område på dette websted, må denne adgangskode ikke afsløres over for eller deles med tredjepart, ligesom den ikke må anvendes til uautoriserede formål. Forsøg på at dechifrere, dekompilere, eller foretage omvendt oversættelse eller baglæns konstruktion af den software, der indgår i eller udgør nogen del af dette websted. Kompetencematch s ansvar Kompetencematch er udelukkende en database, hvor brugere kan afklare kompetencer og virksomheder foretage søgninger efter arbejdskraft. De tilbudte oplysninger hverken kontrolleres eller censureres. Kompetencematch er ikke direkte involveret i de faktiske transaktioner, men vi koordinerer kontakten mellem bruger og virksomhed. Som følge heraf har Kompetencematch ikke kontrol over kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de kompetenceafklaringer og CV'er, der placeres på webstedet, eller på korrektheden eller nøjagtigheden af jobbeskrivelserne. Fordi det er vanskeligt at identificere brugere på Internettet, kan Kompetencematch ikke bekræfte, at den enkelte bruger er den, vedkommende giver sig ud for at være. Vi har ingen

5 juridisk forpligtelse til at kontrollere de oplysninger, der gives af brugerne, og som gøres tilgængelige gennem webstedet, og vi foretager generelt heller ingen sådan kontrol. Materialet kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Kompetencematch fremsætter ingen påstande vedrørende webstedets eller materialets nøjagtighed, pålidelighed, fuldstændighed eller hensigtsmæssighed. Brugen af webstedet og materialet sker på egen risiko. Der foretages med mellemrum ændringer af webstedet, og sådanne ændringer kan foretages til enhver tid. Du anerkender og accepterer, at du er den eneste ansvarlige for form, indhold og nøjagtighed af ethvert CV eller materiale, som du placerer på Kompetencematch. Kompetencematch garanterer ikke, at webstedet vil fungere fejlfrit, eller at webstedet eller dets server er fri for computervirus eller andre skadelige mekanismer. Hvis din brug af webstedet eller materialet resulterer i, at udstyr eller data skal serviceres eller udskiftes, vil Kompetencematch ikke være ansvarlig for de dermed forbundne omkostninger. Webstedet og materialet herpå stilles til rådighed, som det er og forefindes, uden nogen form for garantier. Fralæggelse af ansvar for følgeskader Under ingen omstændigheder skal Kompetencematch (caab), organisationens leverandører eller nogen tredjepart nævnt på dette websted være erstatningsansvarlig for nogen skader overhovedet som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge webstedet og materialet på det, hvad enten et sådant krav måtte være baseret på garanti, kontrakt, tort eller nogen anden juridisk teori, og hvad enten Kompetencematch er underrettet om muligheden for, at sådanne skader kan opstå, eller ej. Links til andre websteder Webstedet indeholder links til andre websteder tilhørende tredjepart. Disse links anføres udelukkende for at gøre det lettere for brugerne, og de skal ikke ses som en godkendelse af indholdet på sådanne websteder tilhørende tredjepart fra Kompetencematch s side. Kompetencematch er ikke ansvarlig for indholdet på tredjeparts websteder, selv om der er links til dem, og fremsætter ingen påstande vedrørende indholdet eller nøjagtigheden af sådanne websteder tilhørende tredjepart. Hvis du beslutter dig for at gå ind på websteder tilhørende tredjepart, til hvilke der er anbragt links, er dette på egen risiko. Intet gensalg og ingen uautoriseret erhvervsmæssig brug. Du accepterer ikke at gensælge eller videregive dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse betingelser for brug. Du accepterer også, at du ikke må gøre nogen uautoriseret erhvervsmæssig brug af webstedet. Skadesløsholdelse Du indvilliger hermed i at ville forsvare og holde Kompetencematch og projektets partnere fri for økonomisk og anden skade samt for og imod ethvert krav, sagsanlæg eller andre forlangender, der

6 gøres gældende eller opstår som følge af din brug af materialet eller din overtrædelse af indholdet af disse Betingelser og Vilkår. Kompetencematch s databeskyttelse og sikkerhed Al databehandling i Kompetencematch database finder sted på et sted i Danmark med højeste sikkerhedsgodkendelse i henhold til nedenstående retningslinier. Alle personlige data og virksomhedsdata er beskyttede af en adgangskode. Kun brugeren, projektets partnere er i stand til at få adgang til eller redigere i data ved at benytte deres individuelle brugernavn og adgangskode. Serveren, der indeholder Kompetencematch database, drives på højtydende Windows servere og Linux/unix-servere med Red Hat. Der tages backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer en oppetid på over 99,9%. Serverne er placeret i specialindrettede serverrum og alle servere er sikret mod strømsvigt med UPS-strømbackup. Det sikkerhedsniveau, der omgiver Kompetencematch s database er og skal vedblive at være af en sådan karakter, at der ikke kan finde nogen direkte adgang til personlige data sted via Internettet.

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere