HVORUPTORP TORVELADE. PROJEKTK Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORUPTORP TORVELADE. PROJEKTK Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer"

Transkript

1 HVORUPTORP TORVELADE PROJEKTK TKONK ONKURRENCE - AUGUST 2004 Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer

2 Projekttitel HVORUPTORP TORVELADE Projektejere: Ulrik og Peter Jensen deltager med projektet Hvoruptorp Torvelade i Fonden Realdanias projektkonkurrence Bevaringsværdige landbrugsejendomme nye anvendelsesformer. Gården ejes af : Ulrik Holst Jensen, Agdrupvej 10, 9830 Vestbjerg og drives i fælleskab med Peter Holst Jensen, Loftbrovej 50, 9400 Nørresundby. Hvoruptorp Torvelade er beliggende: Gammel Høvej 54, 9400 Nørresundby Projektet er udarbejdet af: Agronomerne Henrik Ottesen og Margrethe Brandt (kontaktpersoner på projektet) Aalborg Amts Landboforening Hobrovej Aalborg SV Tlf.: Situationsplan 1:1000 Arkitekt m.a.a. Kræn Ole Birkkjær Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Byggeri og Teknik Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Tlf.:

3 PROJEKTFORSLAGETS TITEL OG IDÉ Hvoruptorp Torvelade Idéen med Hvoruptorp Torvelade er at skabe et unikt indkøbssted for hele Nordjylland. I landlige omgivelser tæt på mark og sø omdannes den gamle bevaringsværdige lade til indkøbssted for forbrugere, der ønsker kvalitet og oplevelser. Torveladen giver mulighed for, at lokale producenter kan sælge deres varer direkte til forbrugerne. Målgruppen for Torveladen er kvalitetsbeviste forbrugere, der gerne vil have en oplevelse i forbindelse med indkøbene. De vil gerne tæt på producenten, så de kan få bekræftet, at fødevarerne er fremkommet på tilfredsstillende og ærlig vis. Opstalt af østgavl Det kan være den unge familie, som ønsker færdigpakker: Kasser med forskellige produkter med tilhørende opskrifter. Eller måske halvfabrikata, der hurtigt kan laves færdigt. Det kan også være specialistkunden, som har lidt bedre tid og gerne vil gå på opdagelse for at finde de helt rigtige varer. Men fælles for brugere af Torveladen er et ønske om et alternativ til eksisterende indkøbsmuligheder som Føtex, Brugsen og Bilka. Torveladen fastlægger kriterier for varegrupper, stande og aktiviteter, så stedet ikke udvikler sig til et kræmmermarked med et produktudbud af svingende kvalitet. Kontrol med vareudbud/produktsammensætning, vil være helt centralt for Torveladen. Indenfor hver varegruppe opstilles kvalitetskrav som standlejere skal opfylde for at kunne leje sig ind i Torveladen. 3

4 TORVELADENS ARKITEKTONISKE LØSNINGER I FORHOLD TIL GENANVENDELSESPROBLEMATIKKEN Det kan være vanskeligt at definere, hvornår en gårdejendom er bevaringsværdig eller ligefrem fredningsværdig. Et kriterium er ikke nødvendigvis bygningernes alder og oprindelse, men lige så meget deres evne til at fortælle historien om mennesker, begivenheder og epoker, der var engang. Gårdejendommen Hvoruptorp kan fortælle historien om et helt lille samfund med mange funktioner og mange ansatte. Tagkonstruktion Hvoruptorp s ladebygning, vil i sit ydre som Torvelade have den nuværende bygningsgeometri. Den nuværende tagbeklædning bølgeeternit, uisoleret udskiftes med et sandwich-opbygget stålpladetag i en antrasitgrå farve udvendig. Dette isolerede tagpanel er 90 mm tykt, og består af en plan stålplade som vender ind mod laderummet og afsluttes udvendigt med en stålplade med samme profil som de gamle kendte pandeplader. I rygningen indbygges et rytterlys-indtag, som præcist lander på de øverste hanebjælker i tagkonstruktionen. Hanebjælkerne, som sidder i ca. 15 m s højde, bærer den karakteristiske løbekat, som hermed kommer frem i lyset. Et historisk element der fortæller om en svunden epokegørende teknik, som måske kan få en ny funktion i Torveladen. Rytterlyset, som nyt bygningselement i forhold til bevaringsvinklen, holdes stort set nede i samme kiphøjde som den eksisterende. Dette ovenlys kommer samtidig til at fungere som brandventilation. Rytterlyset spænder over 3 m og vil trods den store højde give en formidabel dagslysspredning i det storslåede laderum. Udhængszonerne består af en stålbeklædt 28 mm tyk krydsfinerplade. Dette giver en teknisk god afslutning for tagpanelet og en arkitektonisk/visuel lethed som er vigtig for bevaringsværdigheden. Tagrenoveringen afsluttes med en let ståltagrende med de nødvendige nedløbsrør. Tagpaneler, udhængszone og tagvandsopsamling udføres i antrasitgrå stål, en ikke reflekterende farve der spiller fint sammen med de gule mursten og de svenskrøde træporte og lemme. Facader Facadeåbninger og murdetaljeringer forbliver som de er. De fine støbejernsvinduer forsynes med en slags forsatsruder indvendig. Muråbningerne, der tidligere blev anvendt til grovfoderindkast f.eks. roer og græs, lukkes med simpelt to-lag s glas. 4

5 Østgavlens fine detaljering, med ventilationsåbningerne øverst i murværket, bevares. Ventilationsarealets luftige murværk afdækkes indvendig med glas, som for en parts vedkommende kan åbnes i forbindelse med ladens naturlige ventilation. De to tværkøringer i laden vil i den nye anvendelse blive brugt som hovedadgangszoner for brugerne/kunderne. De fire portåbninger forsynes med glasporte, som vil medvirke til at give et væsentligt lysindfald i Torveladen. Glasportenes opdeling underordner sig de facadeudtryk der er rådende, som murværksdetaljer, vinduer og sokkel. Der vil blive tale om dobbelte skydeporte, som monteres mm inde i murhullet for at undgå for store slagskygger i det samlede facadebillede. De eksisterende skydeporte repareres og beklædes med træ i samme profilering som oprindelig og overfladebehandles med svenskrød. De renoverede porte skal i den nye anvendelse bruges som storm- og vinterporte samt for almindelig lukning. Glasportene giver en god markering af indgangene til Torveladen samt en visuel forbindelse mellem gårdspladsen og gårdens landskab. Plantegning 5

6 Den vestvendte ladegavl føres tilbage til den delvis symmetriske opbygning, med genindsætning af to støbejernsvinduer. Roelemmen restaureres og murhullet forsynes med to-lag s glas. Den centralt placerede store portåbning forsynes med glas og glasskydedøre efter samme princip som på langsiderne. Træarrangementet øverst i gavltrekanten restaureres og isoleres nænsomt. Trælemmene bringes i en teknisk/funktionel stand, så de kan åbnes og lukkes præcist som da løbekatten var i drift. Disse trælemme kan bruges som led i Torveladens naturlige ventilation. Opstalt af vestgavl Den store nye glasport giver fra Torveladen en formidabel udsigt mod vest. Ved en oprydning/udtynding og opstamning af tilbageblevne stærke træer, vil der blive et udblik over det karakteristiske landskab på kanten af Vildmosen. Hvoruptorp er en Randgård i kanten af mosen. Indvendig Torveladens indre og hermed storhed bevares med forholdsvis få ændringer. De tre spærrammer, der er kappet over i murhøjde ind mod den oprindelige kostald, genetableres i den nøjagtige form og profil som de havde før. Hermed genoprettes den fulde rummelighed og helhedsoplevelse. Som tidligere nævnt udskiftes den nuværende tagbeklædning af bølgeeternit, til et sandwichopbygget stålpladetag med plan inderside og matgrå ikke reflekterende stålfarve. På undersiden af taget opstår nogle fine skygger fra spærene og lægterne. Den nye tagbelægning bevarer og forstærker den specielle filigran-virkning. Den plane og vedligeholdelsesnemme stålinderside, ligger af på den nuværende lægteopbygning pr. ca. 0,5 m. Lægterne er sømmet til spærene som er rejst pr. ca. 0,9 m. Spærene ligger af på fire hovedremme i hver side af saddeltaget. Remmene er monteret til de store fritspændende spærrammer i trægitterkonstruktion som aflaster på kraftige betonopbygninger på tværs af ladebygningens længdefundamenter. Spærrammerne står med en indbyrdes varierende afstand på 3,5 m, 3,7 m, 3,85 m eller 4,2 m. Gulv Som det fremgår af tværsnittet og planen, forbliver rammefundamenterne synlige i den nye gulvopbygning. Lige indenfor glasportene er der en betonrampe, 7,5 grader hældning, som fører op til Torveladens langsgående gangarealer. 6

7 Gangarealerne er isoleret i bunden, ovenpå hvilken der er mulighed for fremføring af forskellige supplerende tekniske installationer til standene. Gangene afsluttes med stabile træplanker nedlagt i stålkarme. Det rå plankegulv er behageligt at færdes på samtidig med, at det let kan fjernes ved ændringer eller reparationer af installationer. Standgulvene opbygges med en god isolering, ovenpå hvilken der udlægges 80 mm glittet beton med vandvarmeslanger og armering indstøbt. Betonen består af hvid cement og lyst tilslag som umiddelbart efter hærdning Rebolit -behandles, en hygiejnisk overfladebehandling. I betonen udspares huller med rustfrie foringer, for fleksibel fastgørelse af standinventar. Udsparingerne placeres så de matcher ladens hovedrammer, men også på en måde som giver mulighed for fleksible indretninger af standene. Der etableres afløbsrist og der installeres el samt varmt og koldt vand til hver stand i midterzonen. Indretning Standene opbygges af aluminiumstolper og bjælker (evt. rustfri stål) samt raffinerede slanke limtræsplanker (42 mm tykke og 400 mm høje) som knyttes til aluminiumprofilerne via en let og fin sløjfemetode. Dette monteringsprincip giver en fleksibilitet og en genanvendelighed i forhold til andre lignende projekter. På disse gedigne materialer er det samtidig let at montere f.eks. hylder og belysning. Den midterste del af standene kan overbygges med loft af tilsvarende limtræsplanker eller med en specialisoleret sejldug, som kan rulles sammen. Limtræspanelerne er alle overfladebehandlet med skibslak. Roekamrene indrettes til køle- og opskæringsrum for kødvarer. Derudover kan der etableres eksempelvis ostelager eller tilsvarende. Mellem kamrene og ud mod gangarealerne etableres termoglasvægge og døre. Endvidere etableres der toiletter i det inderste hjørne af roekamrene til handicappede og standpersonale. Indersiden af ydervæggene renses og kalkes hvide, og kommer dermed til at fremstå som oprindelig grovpudset overflade. Dette gælder også for væggene i caféen, som indrettes i den gamle hestestald og restauranten ovenpå hestestalden i ladens østgavl. Disse spændende og imponerende konstruktioner skal også i den nye anvendelse af laden være synlige og styrende for Torveladens indretning. Skitse af sløjfemetode 7

8 Caféen Det er ganske få indgreb som er nødvendige i forhold til hestestaldens ændrede anvendelse. Hveranden adskillelse mellem spiltovene fjernes for at give plads til caféborde. På fodergangen foran spiltovets flade højtsiddende foderbord, anbringes nogle høje stole, som kan anvendes i forbindelse med f.eks. servering af læskedrikke. Den nuværende foleboks indrettes som cafékøkken og forsynes med betongulv og vil med sin placering i perioder kunne samarbejde med restaurantkøkkenet umiddelbart ovenpå. Den lille lejlighed ud mod portindkørslen til gårdspladsen bliver omdannet til depotrum, som også skal bruges i samarbejde med restauranten. Fra depotområdet er der en trappeforbindelse op til restaurantkøkkenet. Fra caféområdet bliver der, via to glasdøre, direkte adgang til Torveladen. Endvidere bliver der adgang til caféen fra parkeringsområdet via et stort glasdørsparti, indsat i den oprindelige portåbning til hestestalden. Gennem dette glasdørsparti bliver der en visuel god kontakt til en legezone umiddelbart udenfor i en lille frugtlund. Restauranten Ovenpå hestestalden indrettes restauranten. Hovedadgangen til restauranten sker ad to brede trappeløb fra Torveladen. Den nuværende stabile etageadskillelse overstøbes med 60mm hvid glittet beton med varmeslanger som i standområderne. Som adskillelse ud mod Torveladen opbygges en glasvæg med en to-fløjet indgangsdør fra en stor trapperepos. Under det store trappearrangement, indbygges to kundetoiletter med fælles indgangszone fra Torveladen. Ovenpå limtræsstolperne i glasvæggen, monteres slanke limtræsbjælker som spænder over til gavlvæggen. Fra glasvæggen og til gavlvæggen kan der mellem loftsbjælkerne udspændes specialisoleret sejldug for at kunne opnå et acceptabelt klima restauranten i visse perioder af året. Dugen kan let rulles ud og ind, hvilket er en fordel både for restauranten og Torveladen. Restaurantkøkkenet er delvis fremskudt, til fordel for restaurantgæsterne og kunderne i Torveladen som kan se kokkene tilberede maden. Ovenpå depotrummet, ud mod portgennemføringen, etableres to toiletter med fælles adgangszone, primært for restaurantgæster. Plantegning af restauranten ovenpå hestestalden Fra restauranten bliver der en flot udsigt over standene i Torveladen, samtidig med at man er en del af den kæmpe ladebygning. Endvidere bliver der en fin udsigt gennem staldvinduerne i 1. sal s højde udover indkørslen til Hvoruptorp. 8

9 Adgangs- og parkeringsforhold Al færdsel til Torveladen foregår ad den oprindelige allé-indkørsel, som er tilkoblet det nye vejsystem i forbindelse med motorvejsudfletningerne. Der hvor rønne-alléen slutter ind mod gården, deler vejen sig i to. Kunderne bliver ledt ad vejen til venstre som fører frem til parkeringsområdet syd for ladebygningen. Med inspiration fra Hvoruptorp s gamle frugthave, lige nord for den gamle smedjebygning, opbygges parkeringsfaciliteterne over samme stramme grid (9,2 x 9,2 m). Der er 78 parkeringspladser til personbiler, fordelt i tre blokke. Hver blok er opbygget med en lav bøgehæk med styrende frugttræer for hver fire parkeringsbåse. Belægningen i parkeringsbåsene består af pigsten eller armeret græs. Under frugttræerne er der græs som kan afgræsses af får. I området ud for indgangen til caféen, etableres en legezone. Under frugttræerne, i den vestlige ende af parkeringsområdet, kan der ligeledes etableres legezone eller der kan udvides med 24 parkeringspladser. Vareforsyning og busser vises frem til det store og stabile område ud for vestgavlen. Vejene består af stabilgrus med et slidlag af mm knust gråt granit, som er godt at køre og færdes på. Langs Torveladens sydfacade, er der en ca. 3 m bred pigstensbelægning som restaureres til en historisk og stabil belægning. Området drænes efter behov. Gårdsplads Gårdspladsen friholdes for trafik og parkering. Den store og fornemme plads, med en unik pikstensbelægning, kan bruges til arrangementer i forbindelse med højtider så som jul, påske og pinse samt høstfest. Torveladen og de øvrige bygninger vil give en stemning som vil være med til at fortælle historien og udbrede kendskabet til Hvoruptorps spændende kulturarv. Situationsplan 1:500 9

10 Naturoplevelse I forbindelse med indkøb i Torveladen, er der på Hvoruptorp gode muligheder for naturoplevelser. Fra Torveladen kan man gå både øst og vest om hovedbygningen og parken ud til det spændende søområde umiddelbart nord for gården. Søen er et resultat af leropgravning som sluttede i Allerede nu er der en flora og fauna samt et dyreliv som kan opleves på nært hold ved en spadseretur rundt om søen. Dette kulturindgreb i naturen er et fornemt bevis på, at landbrugslandskabet indeholder mange kvaliteter og kulturværdier. ALTERNATIVE ANVENDELSER AF PROJEKTETS IDÉER En alternativ løsning på standopbygningen, som den er tænkt i Torveladen, kunne være specialfremstillede containere målrettet den konkrete anvendelse. Her kunne en leasingmodel også komme på tale som et led i fleksibiliteten. Nedenfor er to eksempler på typiske og almindelige tiloversblevne ladeprofiler, som også kunne være interessante i forhold til Torveladekonceptet. Denne ladetype blev bygget i en m bred rummelig profil med længdekørsel i midten. En ladeprofil med en god og rationel udnyttelsesgrad. Stande kan være langs ydervægge. Dette ladeprofil med skråstolper i gulv, gav en fri ydervæg og var meget egnet til såvel langlo som tværkørsel. Stande kan være i midterzonen. 10

11 AREALSKEMA Ladens bebyggede areal er i alt: m 2 Torveladens areal inkl. roekamre: m 2 Standareal, midterzone: 420 m 2 Standareal, yderzone: 150 m 2 Roekamre: 70 m 2 Gangarealer i alt: 600 m 2 Café: 170 m 2 Køkken og depot samt trapperum: 50 m 2 Restaurant (1. sal): 160 m 2 Køkken og depot samt toiletter og trapperum (1. sal): 60 m 2 Parkerings- og ankomstarealer (ca. 0,6 hektar): m 2 Hvoruptorp inkl. nærmeste udearealer (ca. 5 hektar): m 2 11

12 Indretning af Torveladen 12

13 FORRETNINGSIDÉ Organisation For at sikre en effektiv drift af Torveladen er det vigtigt med en stærk organisation, som er fleksibel og handlekraftig. For at opnå en effektiv ledelse opbygges organisationen således: Projektet Torveladen ejes af Hvoruptorps ejer eller af forpagter. I Torveladen ansættes en daglig leder, som varetager den af bestyrelsen udarbejdede forretningsorden. Den daglige leder har ansvaret for den daglige drift, men hæfter i øvrigt ikke økonomisk. Foruden den daglige leder skal der i bestyrelsen sidde en repræsentant for ejeren af bygningen samt to til tre repræsentanter for standlejerne. Standlejerne er organiseret i en forening, hvor der er generelforsamling en gang om året. Her vælges repræsentanterne til bestyrelsen. Den daglige leder foretager i hver enkelt standlejers tilfælde en konkret vurdering af, hvilke produkter der opfylder Torveladens kvalitetskriterier, og hvilke der ikke gør. Eksempelvis skal kød, der sælges i standen være opdrættet hos standlejeren, og grøntsager skal være dyrket på lejerens jord. Der vil dog være enkelte undtagelser i de tilfælde, hvor produkterne ikke kan produceres lokalt som f.eks. appelsiner og bananer. Varegrupper Varegrupperne tænkes meget bredt og variationen i vareudbudet er en væsentlig del af konceptet. Det vil være den daglige leders ansvar at udfylde de af bestyrelsen afstukne retningslinier og melde tilbage til bestyrelsen, hvis de skal korrigeres. I denne indledende fase er der påtænkt følgende varegrupper: Fødevarer her tænkes på de traditionelle varegrupper som kød, æg, mælk, ost, grønsager o. lign. Men også andre mere perifere varegrupper som fisk, minibryggeri, bageri og ismejeri kan tænkes placeret i laden. Livsstil/husflid eget design af brugskunst og alle former for håndarbejde og håndværk. Det kan være møbler, tøj/tekstiler, pileflet og lignende. 13

14 Kunst værker inden for alle genrer kan udstilles og sælges fra stande eller i gallerier, for eksempel malerier, skulpturer og tekstiler. Blomster og planter alle former for blomsterarrangementer, der kan fremstilles på standen. Men også planter kan tænkes solgt fra disse stande. Et bredt sortiment af varer inden for disse varegrupper sikrer, at Torveladen er et anderledes og spændende sted at handle. Zonering og fleksibilitet I det sydvestlige hjørne af laden indrettes tre kølerum med mulighed for opskæring. Producenter, der sælger kød, kan slagte og grovpartere deres kød i disse stande og flytte kødet til deres egen stand, hvorfra salget vil foregå. Disse stande til opskæring vil være monteret med glasfront, så forbrugere kan se hvordan kødet behandles. Som det fremgår af plantegningen, bliver standene af forskellig størrelse og ligger i flere grupper bestemt af ladens opbygning. Torveladens indretning med det enkle monteringsprincip giver mulighed for stor fleksiblitet i standenes størrelse og udformning. Dermed understøttes mulighederne for at lave en skiftende zoneopdeling af standene i forskellige grupper. Opdelingen kan ændres og tilpasses løbende. Nogle stande vil kræve fast inventar, som er mindre mobilt, for eksempel kølemontre, og det vil begrænse fleksibiliteten i en vis grad. Denne zoneopdeling kan være i forhold til målgruppen, så de stande, som specialist -kunden hyppigt vil opsøge, ligger i én gruppe, mens de stande, familie -kunden vil frekventere, ligger i en anden gruppe. Disse zoneopdelinger vil løbende kunne ændres afhængig af standlejernes sammensætning og for eksempel årstidens variation. Aktiviteter på standene For at give forbrugerne indblik i produkternes tilblivelse, og for at styrke konceptet om at være et anderledes sted at handle, vil der være arbejdende stande. Det er ikke alle stande, der er arbejdende hele tiden. Der laves en plan for forskellige aktiviteter på de forskellige stande. Som standlejer forpligter man sig til på aftalte tidspunkter at skulle afholde en aktivitet, mens man i andre perioder kan trække på andre standes aktiviteter. 14

15 Den daglige leder koordinerer aktiviteterne og tilpasser dem årstidsvariationer. Desuden er det muligt, at etablere en indendørs legeplads i Torveladen. Herved vil forældrene få mere ro til at vurdere varene og fortage deres indkøb. Fælles levering Mange producenter af fødevarer har tidligere forsøgt sig med direkte levering til forbrugerens dørtrin. For langt de fleste har det vist sig som en dårlig forretning, da leveringen bliver for dyr og for omstændelig. Torveladens standlejere vil via deres organisation kunne skabe et samarbejde om fælles levering, hvorved forbrugerne kan få leveret varer fra flere forskellige stande på en gang. Det vil være en fordel for standlejeren og for forbrugeren. Det vil sågar være muligt at levere flere varekasser på samme sted, hvis varerne leveres til arbejdspladser. Denne levering kan bestilles og koordineres over internettet. Levering af varer vil skabe omsætning for standene udenfor almindelig åbningstid og derved understøtte økonomien for den enkelte stand. Gæstekokke I Torveladens café og restaurant kan man få sig en kop kaffe og lidt godt at spise i forbindelse med sine indkøb. Det er også tanken, at der kan arrangeres personalearrangementer for arbejdspladser, hvor der er smagsprøver ved de forskellige stande og mulighed for at tilmelde sig leveringsaftaler. Disse arrangementer kan foregå i restauranten eller caféen. Desuden er det idéen, at man kan udvælge og indkøbe kød i Torveladens stande og få det tilberedt i restauranten af professionelle kokke, hvorved der er mulighed for at opnå den fulde smagsoplevelse i miljøet. Det kan også tænkes, at der i restauranten kommer skiftende gæstekokke og viser deres kunnen. MARKEDSANALYSE Driftsbudgettets forudsætninger bygger på følgende analyse af de konkurrenceforhold, udlejningsforhold, lejelovgivning, kundegrundlag og indtjeningspotentiale, der er gældende for Torveladen. Kundegrundlag Der er i Nordjyllands amt ca landbrugsbedrifter, som alle vil være potentielle kunder for Torveladen, hertil kommer diverse specialbutikker. På baggrund af antallet af fødevareproducenter regnes det for sandsynligt, at kunne udleje minimum én stand med hvert sit udsalg inden for varegrupperne: 15

16 Oksekød Svinekød Fårekød og hjortekød Fjerkræ Mink Frugt og grønt Forventningen understøttes af det øgede indtjeningspotentiale ved direkte salg fra producent til forbruger. Under nedenstående forudsætninger vil en oksekødsproducent med en årlig produktion på 35 tyrekalve og en slagtevægt på 200 kg betyde, at indtjeningen pr. dyr vil ligge på ca kroner pr. dyr, når alle standudgifter er dækket. Kg kød solgt i Torveladen 7000 kg om året Kilopris i Torveladen 80 kr. pr. kg Foderomkostninger kr. Slagtning kr. Husleje kr. I alt kr. Med et dækningsbidrag i konventionel ungtyreproduktion på ca kr. vil producenten i Torveladen kunne øge indtjeningen med kr. pr. dyr. Dermed bliver den samlede øgede indtjening på kroner ekstra om året, hvoraf der skal aflønnes personale i standen. Etablering af udsalgssted i Torveladen skal sammenlignes med etablering i landmandens egne bygninger. Omkostningerne ved etablering og indretning i egne bygninger vil være større end ved at flytte ind i en færdigindrettet Torvelade. De løbende driftsudgifter vil derimod være mindre ved etablering i egne bygninger. Det kræver imidlertid en fordelagtig lokalitet for landmandens gård, samt et seriøst markedsføringsarbejde at skabe et solidt kundegrundlag. Torveladens placering og varierede produktudbud giver et kundegrundlag, der er væsentligt større, end hvad der kan opnås i landmandens egen gårdbutik. Udover udlejning af stande til fødevareproducenter forventes det ligeledes at udleje stande til en række andre specialbutikker med brugskunst, kunsthåndværk, håndarbejde og lignende. Denne type butikker vil opnå mange fordele gennem den fælles markedsføring. Samtidig vil aktiviteter på én stand også få betydning for aktiviteten på de øvrige stande. Standlejernes betalingsvillighed vil være afhængig af den forventede 16

17 indtjening på den enkelte stand. Standlejeudgiften bør som tommelfingerregel kun udgøre 10 pct. af standens omsætning, hvilket vil sige, at en leje på kr. pr. måned vil kræve en omsætning på kr. pr. måned. Samlet set vil landmandens øgede indtjeningsmuligheder ved etablering af eget udsalgssted, samt Torveladens gode placering og store kundegrundlag betyde, at Torveladen vil være et seriøst tilbud til landmænd, der ønsker at forbedre deres indtjening. Ligeledes vil mindre specialbutikker med fordel kunne etablere sig i Torveladen frem for et dyrere lejemål i et byområde. Udover at tiltrække potentielle standlejere er projektets succes og standenes indtjeningspotentiale afhængig af Torveladens evne til at tiltrække forbrugere. Med et opland på ca indbyggere primært i Aalborg- og Nørresundbyområdet er det muligt at etablere et solidt kundegrundlag. Konkurrenceforhold Konkurrencen om kunderne er vigtig for overlevelsesmulighederne for de stande, der lejer sig ind i Torveladen. Torveladens placering i landzone gør, at konkurrence fra flere forskellige discountkæder er begrænset. Der ligger dog en større Kvickly xtra ca. 1 km fra Torveladen, som vil konkurrere med Torveladen om de kunder, der har lyst og mulighed for at handle ind i området. Forskellene i Torveladens og Kvickly xtras koncept gør imidlertid, at de også vil kunne fungere som trækplastre for hinanden. Sortimentet i Torveladen kombineret med sortimentet i Kvickly xtra dækker stort set alt, hvad hele spektret af forbrugertyper efterspørger. Dermed vurderes det, at der overvejende vil være fordele af denne konkurrence. Ud over konkurrencen fra Kvickly xtra vil der være konkurrence med Aalborg og Nørresundbys indkøbsmuligheder. Torveladen vil også her have en fordel i distancen mellem det traditionelle indkøbssted og Torveladens mere oplevelsesprægede koncept. Konkurrencen om kunderne vil derfor i høj grad handle om markedsføring og synliggørelse af Torveladen og de oplevelser, der venter her. Udlejningspriser Lejen på den enkelte stand er fastsat ud fra en vurdering af hvad kvadratmeterpriserne ligger på i et tilsvarende område med et tilsvarende kundepotentiale og hvor meget det forventes, at en stand kan tjene. 17

18 Ifølge EDC mægler i Aalborg ligger udlejningspriserne i området således: Torvet i Nørresundby kr. pr. m 2 Aalborg midt kr. pr. m 2 Lager uden for byen kr. pr. m 2 Kundepotentialet i Torveladen vurderes at ligge lavere end på Torvet i Nørresundby og Aalborg midtby. Kvadratmeterprisen i Torveladen bør derfor ligge lidt over niveauet for lagerlejemål udenfor byen. Dermed vil Torveladen være meget konkurrencedygtig på prisen. På baggrund af ovenstående analyse af de forhold, der gør sig gældende for Torveladen i forhold til markedet, ser Torveladens overlevelsesmuligheder fornuftige ud. Konkurrencen er begrænset og den udlejningspris Torveladen kræver for at opnå en bæredygtig økonomi, giver standlejerne mulighed for en fornuftig økonomi på standen. Samtidig forventes det, at konkurrencen om kunderne kan vindes med en solid markedsføring samt et anderledes og spændende koncept. Dispensationsansøgning Projektet kræver en dispensation fra gældende planlov. Kommunen er kontaktet med henblik på en dispensationsansøgning, men den bliver først behandlet efter sommerferien. De folkevalgte har tilkendegivet, at de finder projektet spændende. Regeringens ændringsforslag til planlovens landzoneadministration indeholder udvidede muligheder for at anvende overflødige landbrugsbygninger. Vi forventer derfor åbenhed overfor nye tiltag, der er fornyende og som kan skabe nye arbejdspladser i lokalområdet. Lovgivning Torveladens indretning er lavet med hensyntagen til den gældende lovgivning vedrørende bygge- og brandtekniske samt veterinære forhold. Ligeledes overholdes lejeloven ved udformning af lejekontrakter. 18

19 Torveladen set fra gårdspladsen 19

20 ANLÆGSBUDGET Overslagspriser ekskl. moms Etablering af gennemgående rytterlys i det meste af Torveladens længde 60 m á kr I alt kr Eksisterende eternittag afmonteres, deponeres og nyt sandwich stålpladetag oplægges inkl. eventuel opretning, vindskeder, tagrender og nedløbsrør m 2 á kr. 550 I alt kr Skydeportene renoveres og portåbningerne forsynes med glasporte/-døre 5 stk. á kr stk. á kr I alt kr Renovering og isolering af portarrangement i træ for løbekatten I alt kr Renovering af Torveladens indvendige sider af ydervæggene inkl. café og restaurrant m 2 á kr. 150 I alt kr Renovering/reetablering af bærende kontruktioner ind mod den gamle kostald (vestfløjen) og opsætning af glasvæg inkl. skydedøre 75 m 2 á kr I alt kr Facade mod gårdsplads Ny gulvopbygning på eksisterende ladegulv: Glittet betongulv inkl. varmeslanger og isolering samt afløb pr. standplads 885 m 2 á kr. 650 I alt kr

21 Gangarealer med træplanker i stålkarm samt isolering 420 m 2 á kr. 210 I alt kr Standinventar, stolper, adskildelser samt central overdækning og håndvask på hveranden stand 24 stk á kr I alt kr Kølerum og opskæringsfaciliteter indbygget i de oprindelige roekamre I alt kr Glasvæg inkl. dobbelt fløjdør i restaurenttes overbygning 65 m 2 á kr I alt kr Fleksibelt isoleret loft og bærende konstruktioner 185 m 2 á kr. 550 I alt kr Café-køkken og inventar I alt kr Restaurant-køkken og inventar I alt kr Toiletter 6 stk. á I alt kr El m 2 á kr. 250 I alt kr Varmekilde inkl. skorsten I alt kr VVS og afløb I alt kr Tilslutningsafgift I alt kr Etablering af parkeringsområder og vejstabilisering samt beplantning I alt kr Projektering, licitation mv. I alt kr I alt kr Facade mod parkeringsområde 21

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet.

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet. 1 / nyt kulturrum til gasværket PROJEKT- BESKRIVELSE Visionen Kulturen skal være der hvor beboerne er. Gasværket er i dag rammen om en lang række forening og initiativer, der medvirker til at styrke den

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen)

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Udlejningsprospekt Kulturelt udbud Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Lejemålet Attraktiv café i Den Brune Kødby udbydes til leje af Københavns Ejendomme pr. 1. april 2013. Lejemålet Halmtorvet 9A og 9E (PH

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue 6400 Sønderborg Sagsnr. 7-20.905 Markant ejendom med stor facade

Læs mere

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED 18 lejemål til forskellige formål i nyrenoveret butikscenter. Centret i Benløse har haft svære vilkår de seneste år. Flere projektselskaber har forgæves forsøgt at

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Ungdomskulturhus Glamsbjerg

Ungdomskulturhus Glamsbjerg Ungdomskulturhus Glamsbjerg ga Mulighed 1. Glamsbjerg Hallen MulighedMulighed 2. Glamsbjerg Hallen Hallen 1. Glamsbjerg Tidl. Fyrværko På baggrund af muligt ungdomskulturhus, er der udarbejdet en byggeteknisk

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

God indretning med stort velkomstområde

God indretning med stort velkomstområde God indretning med stort velkomstområde TIL LEJE Rolighed 7, 2. th. 4180 Sorø Præsentable lokaler Centralt beliggende Flot byejendom BESKRIVELSE Kontor med glasvæg Lejemålet er beliggende i ejendommen

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torvegade 42, Rønne, 3700 Rønne Sag 5026-UDL

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torvegade 42, Rønne, 3700 Rønne Sag 5026-UDL LEJEPROSPEKT Store Torvegade 42, Rønne, 3700 Rønne Sag 5026-UDL God erhvervsejendom - beliggende på vej ind i Rønne bymidte! Mægler: Dan Dellgren Dato: 15. april 2013 LEJEMÅLET I HOVEDTRÆK BELIGGENHED:

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Strandgade 4 - Christianshavn - København K Kontorlokaler i det gamle pakhus på Christianshavn Flot og nyistandsat pakhus - respekt for de oprindelige detaljer

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Jeg anmoder ved fremsendelse af nærværende materiale om et lån fra Holkegårdfonden på 525.000 kr. Formålet med lånet er at sikre ressourcer til at

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Præsentabelt kontor på 2. sal med godt lysindfald Byens bedste udsigt over havnen og Kalundborg Fjord Indrettes med storrum, cellekontorer eller en kombination

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v.

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Rugvænget 11 A, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for Rugvænget 11 A, Taastrup LOKALER TIL LEJE i ejendommen Rugvænget

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

St. Kongensgade 14, 1264 København K

St. Kongensgade 14, 1264 København K St. Kongensgade 14, 1264 København K Ledige lejemål på henholdsvis 222 og 226 m² Central beliggenhed Åbent gårdmiljø med udendørsservering Kgs. Nytorv lige om hjørnet Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

1 m Ydernæs, Næstved Jorder. Næstved

1 m Ydernæs, Næstved Jorder. Næstved SALGSPROSPEKT Værkstedsvej 1, 4700 Næstved Sag ERH11120 674 m² tømrer og snedkerværksted tæt på omfartsvej. 319 m² lager tæt på hovedbygningen. 142 m² højloftet og åben lagerbygning. Samlet grund - 3.799

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 LEJEPROSPEKT Facade Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 Kontorer i new yorker style i renoveret produktionsejendom Spændende nyistandsatte lokaler Store vinduespartier Ca. 1,5 km. til Herlev Bymidte

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere