HVORUPTORP TORVELADE. PROJEKTK Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORUPTORP TORVELADE. PROJEKTK Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer"

Transkript

1 HVORUPTORP TORVELADE PROJEKTK TKONK ONKURRENCE - AUGUST 2004 Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer

2 Projekttitel HVORUPTORP TORVELADE Projektejere: Ulrik og Peter Jensen deltager med projektet Hvoruptorp Torvelade i Fonden Realdanias projektkonkurrence Bevaringsværdige landbrugsejendomme nye anvendelsesformer. Gården ejes af : Ulrik Holst Jensen, Agdrupvej 10, 9830 Vestbjerg og drives i fælleskab med Peter Holst Jensen, Loftbrovej 50, 9400 Nørresundby. Hvoruptorp Torvelade er beliggende: Gammel Høvej 54, 9400 Nørresundby Projektet er udarbejdet af: Agronomerne Henrik Ottesen og Margrethe Brandt (kontaktpersoner på projektet) Aalborg Amts Landboforening Hobrovej Aalborg SV Tlf.: Situationsplan 1:1000 Arkitekt m.a.a. Kræn Ole Birkkjær Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Byggeri og Teknik Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Tlf.:

3 PROJEKTFORSLAGETS TITEL OG IDÉ Hvoruptorp Torvelade Idéen med Hvoruptorp Torvelade er at skabe et unikt indkøbssted for hele Nordjylland. I landlige omgivelser tæt på mark og sø omdannes den gamle bevaringsværdige lade til indkøbssted for forbrugere, der ønsker kvalitet og oplevelser. Torveladen giver mulighed for, at lokale producenter kan sælge deres varer direkte til forbrugerne. Målgruppen for Torveladen er kvalitetsbeviste forbrugere, der gerne vil have en oplevelse i forbindelse med indkøbene. De vil gerne tæt på producenten, så de kan få bekræftet, at fødevarerne er fremkommet på tilfredsstillende og ærlig vis. Opstalt af østgavl Det kan være den unge familie, som ønsker færdigpakker: Kasser med forskellige produkter med tilhørende opskrifter. Eller måske halvfabrikata, der hurtigt kan laves færdigt. Det kan også være specialistkunden, som har lidt bedre tid og gerne vil gå på opdagelse for at finde de helt rigtige varer. Men fælles for brugere af Torveladen er et ønske om et alternativ til eksisterende indkøbsmuligheder som Føtex, Brugsen og Bilka. Torveladen fastlægger kriterier for varegrupper, stande og aktiviteter, så stedet ikke udvikler sig til et kræmmermarked med et produktudbud af svingende kvalitet. Kontrol med vareudbud/produktsammensætning, vil være helt centralt for Torveladen. Indenfor hver varegruppe opstilles kvalitetskrav som standlejere skal opfylde for at kunne leje sig ind i Torveladen. 3

4 TORVELADENS ARKITEKTONISKE LØSNINGER I FORHOLD TIL GENANVENDELSESPROBLEMATIKKEN Det kan være vanskeligt at definere, hvornår en gårdejendom er bevaringsværdig eller ligefrem fredningsværdig. Et kriterium er ikke nødvendigvis bygningernes alder og oprindelse, men lige så meget deres evne til at fortælle historien om mennesker, begivenheder og epoker, der var engang. Gårdejendommen Hvoruptorp kan fortælle historien om et helt lille samfund med mange funktioner og mange ansatte. Tagkonstruktion Hvoruptorp s ladebygning, vil i sit ydre som Torvelade have den nuværende bygningsgeometri. Den nuværende tagbeklædning bølgeeternit, uisoleret udskiftes med et sandwich-opbygget stålpladetag i en antrasitgrå farve udvendig. Dette isolerede tagpanel er 90 mm tykt, og består af en plan stålplade som vender ind mod laderummet og afsluttes udvendigt med en stålplade med samme profil som de gamle kendte pandeplader. I rygningen indbygges et rytterlys-indtag, som præcist lander på de øverste hanebjælker i tagkonstruktionen. Hanebjælkerne, som sidder i ca. 15 m s højde, bærer den karakteristiske løbekat, som hermed kommer frem i lyset. Et historisk element der fortæller om en svunden epokegørende teknik, som måske kan få en ny funktion i Torveladen. Rytterlyset, som nyt bygningselement i forhold til bevaringsvinklen, holdes stort set nede i samme kiphøjde som den eksisterende. Dette ovenlys kommer samtidig til at fungere som brandventilation. Rytterlyset spænder over 3 m og vil trods den store højde give en formidabel dagslysspredning i det storslåede laderum. Udhængszonerne består af en stålbeklædt 28 mm tyk krydsfinerplade. Dette giver en teknisk god afslutning for tagpanelet og en arkitektonisk/visuel lethed som er vigtig for bevaringsværdigheden. Tagrenoveringen afsluttes med en let ståltagrende med de nødvendige nedløbsrør. Tagpaneler, udhængszone og tagvandsopsamling udføres i antrasitgrå stål, en ikke reflekterende farve der spiller fint sammen med de gule mursten og de svenskrøde træporte og lemme. Facader Facadeåbninger og murdetaljeringer forbliver som de er. De fine støbejernsvinduer forsynes med en slags forsatsruder indvendig. Muråbningerne, der tidligere blev anvendt til grovfoderindkast f.eks. roer og græs, lukkes med simpelt to-lag s glas. 4

5 Østgavlens fine detaljering, med ventilationsåbningerne øverst i murværket, bevares. Ventilationsarealets luftige murværk afdækkes indvendig med glas, som for en parts vedkommende kan åbnes i forbindelse med ladens naturlige ventilation. De to tværkøringer i laden vil i den nye anvendelse blive brugt som hovedadgangszoner for brugerne/kunderne. De fire portåbninger forsynes med glasporte, som vil medvirke til at give et væsentligt lysindfald i Torveladen. Glasportenes opdeling underordner sig de facadeudtryk der er rådende, som murværksdetaljer, vinduer og sokkel. Der vil blive tale om dobbelte skydeporte, som monteres mm inde i murhullet for at undgå for store slagskygger i det samlede facadebillede. De eksisterende skydeporte repareres og beklædes med træ i samme profilering som oprindelig og overfladebehandles med svenskrød. De renoverede porte skal i den nye anvendelse bruges som storm- og vinterporte samt for almindelig lukning. Glasportene giver en god markering af indgangene til Torveladen samt en visuel forbindelse mellem gårdspladsen og gårdens landskab. Plantegning 5

6 Den vestvendte ladegavl føres tilbage til den delvis symmetriske opbygning, med genindsætning af to støbejernsvinduer. Roelemmen restaureres og murhullet forsynes med to-lag s glas. Den centralt placerede store portåbning forsynes med glas og glasskydedøre efter samme princip som på langsiderne. Træarrangementet øverst i gavltrekanten restaureres og isoleres nænsomt. Trælemmene bringes i en teknisk/funktionel stand, så de kan åbnes og lukkes præcist som da løbekatten var i drift. Disse trælemme kan bruges som led i Torveladens naturlige ventilation. Opstalt af vestgavl Den store nye glasport giver fra Torveladen en formidabel udsigt mod vest. Ved en oprydning/udtynding og opstamning af tilbageblevne stærke træer, vil der blive et udblik over det karakteristiske landskab på kanten af Vildmosen. Hvoruptorp er en Randgård i kanten af mosen. Indvendig Torveladens indre og hermed storhed bevares med forholdsvis få ændringer. De tre spærrammer, der er kappet over i murhøjde ind mod den oprindelige kostald, genetableres i den nøjagtige form og profil som de havde før. Hermed genoprettes den fulde rummelighed og helhedsoplevelse. Som tidligere nævnt udskiftes den nuværende tagbeklædning af bølgeeternit, til et sandwichopbygget stålpladetag med plan inderside og matgrå ikke reflekterende stålfarve. På undersiden af taget opstår nogle fine skygger fra spærene og lægterne. Den nye tagbelægning bevarer og forstærker den specielle filigran-virkning. Den plane og vedligeholdelsesnemme stålinderside, ligger af på den nuværende lægteopbygning pr. ca. 0,5 m. Lægterne er sømmet til spærene som er rejst pr. ca. 0,9 m. Spærene ligger af på fire hovedremme i hver side af saddeltaget. Remmene er monteret til de store fritspændende spærrammer i trægitterkonstruktion som aflaster på kraftige betonopbygninger på tværs af ladebygningens længdefundamenter. Spærrammerne står med en indbyrdes varierende afstand på 3,5 m, 3,7 m, 3,85 m eller 4,2 m. Gulv Som det fremgår af tværsnittet og planen, forbliver rammefundamenterne synlige i den nye gulvopbygning. Lige indenfor glasportene er der en betonrampe, 7,5 grader hældning, som fører op til Torveladens langsgående gangarealer. 6

7 Gangarealerne er isoleret i bunden, ovenpå hvilken der er mulighed for fremføring af forskellige supplerende tekniske installationer til standene. Gangene afsluttes med stabile træplanker nedlagt i stålkarme. Det rå plankegulv er behageligt at færdes på samtidig med, at det let kan fjernes ved ændringer eller reparationer af installationer. Standgulvene opbygges med en god isolering, ovenpå hvilken der udlægges 80 mm glittet beton med vandvarmeslanger og armering indstøbt. Betonen består af hvid cement og lyst tilslag som umiddelbart efter hærdning Rebolit -behandles, en hygiejnisk overfladebehandling. I betonen udspares huller med rustfrie foringer, for fleksibel fastgørelse af standinventar. Udsparingerne placeres så de matcher ladens hovedrammer, men også på en måde som giver mulighed for fleksible indretninger af standene. Der etableres afløbsrist og der installeres el samt varmt og koldt vand til hver stand i midterzonen. Indretning Standene opbygges af aluminiumstolper og bjælker (evt. rustfri stål) samt raffinerede slanke limtræsplanker (42 mm tykke og 400 mm høje) som knyttes til aluminiumprofilerne via en let og fin sløjfemetode. Dette monteringsprincip giver en fleksibilitet og en genanvendelighed i forhold til andre lignende projekter. På disse gedigne materialer er det samtidig let at montere f.eks. hylder og belysning. Den midterste del af standene kan overbygges med loft af tilsvarende limtræsplanker eller med en specialisoleret sejldug, som kan rulles sammen. Limtræspanelerne er alle overfladebehandlet med skibslak. Roekamrene indrettes til køle- og opskæringsrum for kødvarer. Derudover kan der etableres eksempelvis ostelager eller tilsvarende. Mellem kamrene og ud mod gangarealerne etableres termoglasvægge og døre. Endvidere etableres der toiletter i det inderste hjørne af roekamrene til handicappede og standpersonale. Indersiden af ydervæggene renses og kalkes hvide, og kommer dermed til at fremstå som oprindelig grovpudset overflade. Dette gælder også for væggene i caféen, som indrettes i den gamle hestestald og restauranten ovenpå hestestalden i ladens østgavl. Disse spændende og imponerende konstruktioner skal også i den nye anvendelse af laden være synlige og styrende for Torveladens indretning. Skitse af sløjfemetode 7

8 Caféen Det er ganske få indgreb som er nødvendige i forhold til hestestaldens ændrede anvendelse. Hveranden adskillelse mellem spiltovene fjernes for at give plads til caféborde. På fodergangen foran spiltovets flade højtsiddende foderbord, anbringes nogle høje stole, som kan anvendes i forbindelse med f.eks. servering af læskedrikke. Den nuværende foleboks indrettes som cafékøkken og forsynes med betongulv og vil med sin placering i perioder kunne samarbejde med restaurantkøkkenet umiddelbart ovenpå. Den lille lejlighed ud mod portindkørslen til gårdspladsen bliver omdannet til depotrum, som også skal bruges i samarbejde med restauranten. Fra depotområdet er der en trappeforbindelse op til restaurantkøkkenet. Fra caféområdet bliver der, via to glasdøre, direkte adgang til Torveladen. Endvidere bliver der adgang til caféen fra parkeringsområdet via et stort glasdørsparti, indsat i den oprindelige portåbning til hestestalden. Gennem dette glasdørsparti bliver der en visuel god kontakt til en legezone umiddelbart udenfor i en lille frugtlund. Restauranten Ovenpå hestestalden indrettes restauranten. Hovedadgangen til restauranten sker ad to brede trappeløb fra Torveladen. Den nuværende stabile etageadskillelse overstøbes med 60mm hvid glittet beton med varmeslanger som i standområderne. Som adskillelse ud mod Torveladen opbygges en glasvæg med en to-fløjet indgangsdør fra en stor trapperepos. Under det store trappearrangement, indbygges to kundetoiletter med fælles indgangszone fra Torveladen. Ovenpå limtræsstolperne i glasvæggen, monteres slanke limtræsbjælker som spænder over til gavlvæggen. Fra glasvæggen og til gavlvæggen kan der mellem loftsbjælkerne udspændes specialisoleret sejldug for at kunne opnå et acceptabelt klima restauranten i visse perioder af året. Dugen kan let rulles ud og ind, hvilket er en fordel både for restauranten og Torveladen. Restaurantkøkkenet er delvis fremskudt, til fordel for restaurantgæsterne og kunderne i Torveladen som kan se kokkene tilberede maden. Ovenpå depotrummet, ud mod portgennemføringen, etableres to toiletter med fælles adgangszone, primært for restaurantgæster. Plantegning af restauranten ovenpå hestestalden Fra restauranten bliver der en flot udsigt over standene i Torveladen, samtidig med at man er en del af den kæmpe ladebygning. Endvidere bliver der en fin udsigt gennem staldvinduerne i 1. sal s højde udover indkørslen til Hvoruptorp. 8

9 Adgangs- og parkeringsforhold Al færdsel til Torveladen foregår ad den oprindelige allé-indkørsel, som er tilkoblet det nye vejsystem i forbindelse med motorvejsudfletningerne. Der hvor rønne-alléen slutter ind mod gården, deler vejen sig i to. Kunderne bliver ledt ad vejen til venstre som fører frem til parkeringsområdet syd for ladebygningen. Med inspiration fra Hvoruptorp s gamle frugthave, lige nord for den gamle smedjebygning, opbygges parkeringsfaciliteterne over samme stramme grid (9,2 x 9,2 m). Der er 78 parkeringspladser til personbiler, fordelt i tre blokke. Hver blok er opbygget med en lav bøgehæk med styrende frugttræer for hver fire parkeringsbåse. Belægningen i parkeringsbåsene består af pigsten eller armeret græs. Under frugttræerne er der græs som kan afgræsses af får. I området ud for indgangen til caféen, etableres en legezone. Under frugttræerne, i den vestlige ende af parkeringsområdet, kan der ligeledes etableres legezone eller der kan udvides med 24 parkeringspladser. Vareforsyning og busser vises frem til det store og stabile område ud for vestgavlen. Vejene består af stabilgrus med et slidlag af mm knust gråt granit, som er godt at køre og færdes på. Langs Torveladens sydfacade, er der en ca. 3 m bred pigstensbelægning som restaureres til en historisk og stabil belægning. Området drænes efter behov. Gårdsplads Gårdspladsen friholdes for trafik og parkering. Den store og fornemme plads, med en unik pikstensbelægning, kan bruges til arrangementer i forbindelse med højtider så som jul, påske og pinse samt høstfest. Torveladen og de øvrige bygninger vil give en stemning som vil være med til at fortælle historien og udbrede kendskabet til Hvoruptorps spændende kulturarv. Situationsplan 1:500 9

10 Naturoplevelse I forbindelse med indkøb i Torveladen, er der på Hvoruptorp gode muligheder for naturoplevelser. Fra Torveladen kan man gå både øst og vest om hovedbygningen og parken ud til det spændende søområde umiddelbart nord for gården. Søen er et resultat af leropgravning som sluttede i Allerede nu er der en flora og fauna samt et dyreliv som kan opleves på nært hold ved en spadseretur rundt om søen. Dette kulturindgreb i naturen er et fornemt bevis på, at landbrugslandskabet indeholder mange kvaliteter og kulturværdier. ALTERNATIVE ANVENDELSER AF PROJEKTETS IDÉER En alternativ løsning på standopbygningen, som den er tænkt i Torveladen, kunne være specialfremstillede containere målrettet den konkrete anvendelse. Her kunne en leasingmodel også komme på tale som et led i fleksibiliteten. Nedenfor er to eksempler på typiske og almindelige tiloversblevne ladeprofiler, som også kunne være interessante i forhold til Torveladekonceptet. Denne ladetype blev bygget i en m bred rummelig profil med længdekørsel i midten. En ladeprofil med en god og rationel udnyttelsesgrad. Stande kan være langs ydervægge. Dette ladeprofil med skråstolper i gulv, gav en fri ydervæg og var meget egnet til såvel langlo som tværkørsel. Stande kan være i midterzonen. 10

11 AREALSKEMA Ladens bebyggede areal er i alt: m 2 Torveladens areal inkl. roekamre: m 2 Standareal, midterzone: 420 m 2 Standareal, yderzone: 150 m 2 Roekamre: 70 m 2 Gangarealer i alt: 600 m 2 Café: 170 m 2 Køkken og depot samt trapperum: 50 m 2 Restaurant (1. sal): 160 m 2 Køkken og depot samt toiletter og trapperum (1. sal): 60 m 2 Parkerings- og ankomstarealer (ca. 0,6 hektar): m 2 Hvoruptorp inkl. nærmeste udearealer (ca. 5 hektar): m 2 11

12 Indretning af Torveladen 12

13 FORRETNINGSIDÉ Organisation For at sikre en effektiv drift af Torveladen er det vigtigt med en stærk organisation, som er fleksibel og handlekraftig. For at opnå en effektiv ledelse opbygges organisationen således: Projektet Torveladen ejes af Hvoruptorps ejer eller af forpagter. I Torveladen ansættes en daglig leder, som varetager den af bestyrelsen udarbejdede forretningsorden. Den daglige leder har ansvaret for den daglige drift, men hæfter i øvrigt ikke økonomisk. Foruden den daglige leder skal der i bestyrelsen sidde en repræsentant for ejeren af bygningen samt to til tre repræsentanter for standlejerne. Standlejerne er organiseret i en forening, hvor der er generelforsamling en gang om året. Her vælges repræsentanterne til bestyrelsen. Den daglige leder foretager i hver enkelt standlejers tilfælde en konkret vurdering af, hvilke produkter der opfylder Torveladens kvalitetskriterier, og hvilke der ikke gør. Eksempelvis skal kød, der sælges i standen være opdrættet hos standlejeren, og grøntsager skal være dyrket på lejerens jord. Der vil dog være enkelte undtagelser i de tilfælde, hvor produkterne ikke kan produceres lokalt som f.eks. appelsiner og bananer. Varegrupper Varegrupperne tænkes meget bredt og variationen i vareudbudet er en væsentlig del af konceptet. Det vil være den daglige leders ansvar at udfylde de af bestyrelsen afstukne retningslinier og melde tilbage til bestyrelsen, hvis de skal korrigeres. I denne indledende fase er der påtænkt følgende varegrupper: Fødevarer her tænkes på de traditionelle varegrupper som kød, æg, mælk, ost, grønsager o. lign. Men også andre mere perifere varegrupper som fisk, minibryggeri, bageri og ismejeri kan tænkes placeret i laden. Livsstil/husflid eget design af brugskunst og alle former for håndarbejde og håndværk. Det kan være møbler, tøj/tekstiler, pileflet og lignende. 13

14 Kunst værker inden for alle genrer kan udstilles og sælges fra stande eller i gallerier, for eksempel malerier, skulpturer og tekstiler. Blomster og planter alle former for blomsterarrangementer, der kan fremstilles på standen. Men også planter kan tænkes solgt fra disse stande. Et bredt sortiment af varer inden for disse varegrupper sikrer, at Torveladen er et anderledes og spændende sted at handle. Zonering og fleksibilitet I det sydvestlige hjørne af laden indrettes tre kølerum med mulighed for opskæring. Producenter, der sælger kød, kan slagte og grovpartere deres kød i disse stande og flytte kødet til deres egen stand, hvorfra salget vil foregå. Disse stande til opskæring vil være monteret med glasfront, så forbrugere kan se hvordan kødet behandles. Som det fremgår af plantegningen, bliver standene af forskellig størrelse og ligger i flere grupper bestemt af ladens opbygning. Torveladens indretning med det enkle monteringsprincip giver mulighed for stor fleksiblitet i standenes størrelse og udformning. Dermed understøttes mulighederne for at lave en skiftende zoneopdeling af standene i forskellige grupper. Opdelingen kan ændres og tilpasses løbende. Nogle stande vil kræve fast inventar, som er mindre mobilt, for eksempel kølemontre, og det vil begrænse fleksibiliteten i en vis grad. Denne zoneopdeling kan være i forhold til målgruppen, så de stande, som specialist -kunden hyppigt vil opsøge, ligger i én gruppe, mens de stande, familie -kunden vil frekventere, ligger i en anden gruppe. Disse zoneopdelinger vil løbende kunne ændres afhængig af standlejernes sammensætning og for eksempel årstidens variation. Aktiviteter på standene For at give forbrugerne indblik i produkternes tilblivelse, og for at styrke konceptet om at være et anderledes sted at handle, vil der være arbejdende stande. Det er ikke alle stande, der er arbejdende hele tiden. Der laves en plan for forskellige aktiviteter på de forskellige stande. Som standlejer forpligter man sig til på aftalte tidspunkter at skulle afholde en aktivitet, mens man i andre perioder kan trække på andre standes aktiviteter. 14

15 Den daglige leder koordinerer aktiviteterne og tilpasser dem årstidsvariationer. Desuden er det muligt, at etablere en indendørs legeplads i Torveladen. Herved vil forældrene få mere ro til at vurdere varene og fortage deres indkøb. Fælles levering Mange producenter af fødevarer har tidligere forsøgt sig med direkte levering til forbrugerens dørtrin. For langt de fleste har det vist sig som en dårlig forretning, da leveringen bliver for dyr og for omstændelig. Torveladens standlejere vil via deres organisation kunne skabe et samarbejde om fælles levering, hvorved forbrugerne kan få leveret varer fra flere forskellige stande på en gang. Det vil være en fordel for standlejeren og for forbrugeren. Det vil sågar være muligt at levere flere varekasser på samme sted, hvis varerne leveres til arbejdspladser. Denne levering kan bestilles og koordineres over internettet. Levering af varer vil skabe omsætning for standene udenfor almindelig åbningstid og derved understøtte økonomien for den enkelte stand. Gæstekokke I Torveladens café og restaurant kan man få sig en kop kaffe og lidt godt at spise i forbindelse med sine indkøb. Det er også tanken, at der kan arrangeres personalearrangementer for arbejdspladser, hvor der er smagsprøver ved de forskellige stande og mulighed for at tilmelde sig leveringsaftaler. Disse arrangementer kan foregå i restauranten eller caféen. Desuden er det idéen, at man kan udvælge og indkøbe kød i Torveladens stande og få det tilberedt i restauranten af professionelle kokke, hvorved der er mulighed for at opnå den fulde smagsoplevelse i miljøet. Det kan også tænkes, at der i restauranten kommer skiftende gæstekokke og viser deres kunnen. MARKEDSANALYSE Driftsbudgettets forudsætninger bygger på følgende analyse af de konkurrenceforhold, udlejningsforhold, lejelovgivning, kundegrundlag og indtjeningspotentiale, der er gældende for Torveladen. Kundegrundlag Der er i Nordjyllands amt ca landbrugsbedrifter, som alle vil være potentielle kunder for Torveladen, hertil kommer diverse specialbutikker. På baggrund af antallet af fødevareproducenter regnes det for sandsynligt, at kunne udleje minimum én stand med hvert sit udsalg inden for varegrupperne: 15

16 Oksekød Svinekød Fårekød og hjortekød Fjerkræ Mink Frugt og grønt Forventningen understøttes af det øgede indtjeningspotentiale ved direkte salg fra producent til forbruger. Under nedenstående forudsætninger vil en oksekødsproducent med en årlig produktion på 35 tyrekalve og en slagtevægt på 200 kg betyde, at indtjeningen pr. dyr vil ligge på ca kroner pr. dyr, når alle standudgifter er dækket. Kg kød solgt i Torveladen 7000 kg om året Kilopris i Torveladen 80 kr. pr. kg Foderomkostninger kr. Slagtning kr. Husleje kr. I alt kr. Med et dækningsbidrag i konventionel ungtyreproduktion på ca kr. vil producenten i Torveladen kunne øge indtjeningen med kr. pr. dyr. Dermed bliver den samlede øgede indtjening på kroner ekstra om året, hvoraf der skal aflønnes personale i standen. Etablering af udsalgssted i Torveladen skal sammenlignes med etablering i landmandens egne bygninger. Omkostningerne ved etablering og indretning i egne bygninger vil være større end ved at flytte ind i en færdigindrettet Torvelade. De løbende driftsudgifter vil derimod være mindre ved etablering i egne bygninger. Det kræver imidlertid en fordelagtig lokalitet for landmandens gård, samt et seriøst markedsføringsarbejde at skabe et solidt kundegrundlag. Torveladens placering og varierede produktudbud giver et kundegrundlag, der er væsentligt større, end hvad der kan opnås i landmandens egen gårdbutik. Udover udlejning af stande til fødevareproducenter forventes det ligeledes at udleje stande til en række andre specialbutikker med brugskunst, kunsthåndværk, håndarbejde og lignende. Denne type butikker vil opnå mange fordele gennem den fælles markedsføring. Samtidig vil aktiviteter på én stand også få betydning for aktiviteten på de øvrige stande. Standlejernes betalingsvillighed vil være afhængig af den forventede 16

17 indtjening på den enkelte stand. Standlejeudgiften bør som tommelfingerregel kun udgøre 10 pct. af standens omsætning, hvilket vil sige, at en leje på kr. pr. måned vil kræve en omsætning på kr. pr. måned. Samlet set vil landmandens øgede indtjeningsmuligheder ved etablering af eget udsalgssted, samt Torveladens gode placering og store kundegrundlag betyde, at Torveladen vil være et seriøst tilbud til landmænd, der ønsker at forbedre deres indtjening. Ligeledes vil mindre specialbutikker med fordel kunne etablere sig i Torveladen frem for et dyrere lejemål i et byområde. Udover at tiltrække potentielle standlejere er projektets succes og standenes indtjeningspotentiale afhængig af Torveladens evne til at tiltrække forbrugere. Med et opland på ca indbyggere primært i Aalborg- og Nørresundbyområdet er det muligt at etablere et solidt kundegrundlag. Konkurrenceforhold Konkurrencen om kunderne er vigtig for overlevelsesmulighederne for de stande, der lejer sig ind i Torveladen. Torveladens placering i landzone gør, at konkurrence fra flere forskellige discountkæder er begrænset. Der ligger dog en større Kvickly xtra ca. 1 km fra Torveladen, som vil konkurrere med Torveladen om de kunder, der har lyst og mulighed for at handle ind i området. Forskellene i Torveladens og Kvickly xtras koncept gør imidlertid, at de også vil kunne fungere som trækplastre for hinanden. Sortimentet i Torveladen kombineret med sortimentet i Kvickly xtra dækker stort set alt, hvad hele spektret af forbrugertyper efterspørger. Dermed vurderes det, at der overvejende vil være fordele af denne konkurrence. Ud over konkurrencen fra Kvickly xtra vil der være konkurrence med Aalborg og Nørresundbys indkøbsmuligheder. Torveladen vil også her have en fordel i distancen mellem det traditionelle indkøbssted og Torveladens mere oplevelsesprægede koncept. Konkurrencen om kunderne vil derfor i høj grad handle om markedsføring og synliggørelse af Torveladen og de oplevelser, der venter her. Udlejningspriser Lejen på den enkelte stand er fastsat ud fra en vurdering af hvad kvadratmeterpriserne ligger på i et tilsvarende område med et tilsvarende kundepotentiale og hvor meget det forventes, at en stand kan tjene. 17

18 Ifølge EDC mægler i Aalborg ligger udlejningspriserne i området således: Torvet i Nørresundby kr. pr. m 2 Aalborg midt kr. pr. m 2 Lager uden for byen kr. pr. m 2 Kundepotentialet i Torveladen vurderes at ligge lavere end på Torvet i Nørresundby og Aalborg midtby. Kvadratmeterprisen i Torveladen bør derfor ligge lidt over niveauet for lagerlejemål udenfor byen. Dermed vil Torveladen være meget konkurrencedygtig på prisen. På baggrund af ovenstående analyse af de forhold, der gør sig gældende for Torveladen i forhold til markedet, ser Torveladens overlevelsesmuligheder fornuftige ud. Konkurrencen er begrænset og den udlejningspris Torveladen kræver for at opnå en bæredygtig økonomi, giver standlejerne mulighed for en fornuftig økonomi på standen. Samtidig forventes det, at konkurrencen om kunderne kan vindes med en solid markedsføring samt et anderledes og spændende koncept. Dispensationsansøgning Projektet kræver en dispensation fra gældende planlov. Kommunen er kontaktet med henblik på en dispensationsansøgning, men den bliver først behandlet efter sommerferien. De folkevalgte har tilkendegivet, at de finder projektet spændende. Regeringens ændringsforslag til planlovens landzoneadministration indeholder udvidede muligheder for at anvende overflødige landbrugsbygninger. Vi forventer derfor åbenhed overfor nye tiltag, der er fornyende og som kan skabe nye arbejdspladser i lokalområdet. Lovgivning Torveladens indretning er lavet med hensyntagen til den gældende lovgivning vedrørende bygge- og brandtekniske samt veterinære forhold. Ligeledes overholdes lejeloven ved udformning af lejekontrakter. 18

19 Torveladen set fra gårdspladsen 19

20 ANLÆGSBUDGET Overslagspriser ekskl. moms Etablering af gennemgående rytterlys i det meste af Torveladens længde 60 m á kr I alt kr Eksisterende eternittag afmonteres, deponeres og nyt sandwich stålpladetag oplægges inkl. eventuel opretning, vindskeder, tagrender og nedløbsrør m 2 á kr. 550 I alt kr Skydeportene renoveres og portåbningerne forsynes med glasporte/-døre 5 stk. á kr stk. á kr I alt kr Renovering og isolering af portarrangement i træ for løbekatten I alt kr Renovering af Torveladens indvendige sider af ydervæggene inkl. café og restaurrant m 2 á kr. 150 I alt kr Renovering/reetablering af bærende kontruktioner ind mod den gamle kostald (vestfløjen) og opsætning af glasvæg inkl. skydedøre 75 m 2 á kr I alt kr Facade mod gårdsplads Ny gulvopbygning på eksisterende ladegulv: Glittet betongulv inkl. varmeslanger og isolering samt afløb pr. standplads 885 m 2 á kr. 650 I alt kr

21 Gangarealer med træplanker i stålkarm samt isolering 420 m 2 á kr. 210 I alt kr Standinventar, stolper, adskildelser samt central overdækning og håndvask på hveranden stand 24 stk á kr I alt kr Kølerum og opskæringsfaciliteter indbygget i de oprindelige roekamre I alt kr Glasvæg inkl. dobbelt fløjdør i restaurenttes overbygning 65 m 2 á kr I alt kr Fleksibelt isoleret loft og bærende konstruktioner 185 m 2 á kr. 550 I alt kr Café-køkken og inventar I alt kr Restaurant-køkken og inventar I alt kr Toiletter 6 stk. á I alt kr El m 2 á kr. 250 I alt kr Varmekilde inkl. skorsten I alt kr VVS og afløb I alt kr Tilslutningsafgift I alt kr Etablering af parkeringsområder og vejstabilisering samt beplantning I alt kr Projektering, licitation mv. I alt kr I alt kr Facade mod parkeringsområde 21

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere 44 sider med inspiration til nybyggere + Artikler fra Nordea Værd at vide før du køber grund Vi elsker vores bolig HusCompagniet eurodan-huse Gamborg Byg ide-huse Danhaus MesterByg K2Huset Klima Huse Nyhed!

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde Seniorhuse i Danmark til fællesskab og glæde Indhold Hovedpunkter 1 Vision og sammenfatning 1 Hvad gør et Seniorhus anderledes? 5 Forbilleder 7 Organisation 10 Boliger og tilbud 11 Arkitektur, byggeri

Læs mere

Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger

Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger - Et oplæg til debat om husbåde En inspiration og et praktisk værktøj for alle husbådsinteressenter København 2004 FORORD...6 INDLEDNING...7 Baggrund...

Læs mere

KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER

KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER NOTAT 2: UDDYBNING AF UDVALGTE IDEER 19. december Kuben Management Advance/1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Læsevejledning... 2 Metode... 3 Marketing...

Læs mere

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Innovative virksomheder med grønne job

Innovative virksomheder med grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder med grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Omfanget af husdyrbestanden, fra omkring 1914 til omkring 1995, fremgår af tabel 1.

Omfanget af husdyrbestanden, fra omkring 1914 til omkring 1995, fremgår af tabel 1. INDLEDNING 1 I Årene før 1877 var landbruget inde i en ret konstant opgangsperiode, men i 1887 vendte prisudviklingen sig, som indledningen til en afsætningskrise, der varede resten af århundredet. Den

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere