SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi."

Transkript

1 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu Tlf: wwwlsss-lk Aut Elistlltør ApS D vi for 30 år si spill m Mlurt i Svbor på Klostr Mostr, mærk vi strks, t hr vr riti o puls O puls r hr sti D y Polo BluMotio 30,3 km/l v blt kørsl Tæk klim Tæk økoomi // 30 Tæk hvis u ku slipp for væstli l f ri fr tksttio - o fr miljøt Tæk hvis t ku sk u t u mått uvær lyløs, pott kørskbr, som ktr Volksw Tæk t ku kør økoomisk, klimvlit, komfortblt, svrlit o urhol på é M r or: Thik Blu! Hvis u ikk vil l t bliv v tk, så oplv y Polo BluMotio Tæk klim Tæk økoomi hr hos os D y Polo BluMotio fås som prsobil fr kr ,- kskl lv kr 3680,- Bræstofforbru v blt kørsl 30,3 km/l, (irktiv 80/1268/EØF) CO 2 uslip 87 /km Som 2 prs V fås y Polo BluMotio fr kr 98900,- kskl moms o lv kr 3680,- SVENDBORG Tæk klim Tæk økoomi SPRUDLER AF LIV Forhlrflt Thik Blu Thik Blu D y Polo BluMotio fås som prsobil fr kr , kskl lv kr 3680,- Bræstofforbru v blt kørsl (irktiv 80/1268/EØF) CO 2 uslip 87 /km D y Polo BluMotio 30,3 km/l v D blt y kørsl Polo Som BluMotio 2 prs V 30,3 fås km/l y v Polo blt BluMotio kørsl fr kr 98900, D y Polo Tæk BluMotio CAREPOINT hvis u ku - SVENDBORG kskl slipp 30,3 for moms væstli km/l o lv l v kr f ri 3680,- blt fr tksttio kørsl Tæk hvis u ku slipp for væstli l f ri fr tksttio - o fr miljøt Tæk hvis t ku sk u t u mått uvær lyløs, pott kørskbr, som ktr Volksw Tæk t Nik Bilr A/S ku kør økoomisk, klimvlit, komfortblt, svrlit o urhol på é M r or: Thik Blu! Hvis u ikk vil l t bliv v tk, så oplv y Polo BluMotio hr hos os - o fr miljøt Tæk hvis t ku sk u t u mått uvær lyløs, pott for Grømosvj kørskbr, væstli 22 l som f ktr ri fr Volksw tksttio Tæk t wk/ft tlfo Tæk hvis u ku slipp wwwcrpoitk ku kør 5700 økoomisk, Svbor klimvlit, komfortblt, svrlit o urhol på é M r or: Thik Blu! - o fr miljøt Tæk hvis Tlf 62 t ku - Fx sk u t u mått uvær lyløs, pott kørskbr, Hvis u ikk vil som l ktr bliv v tk, Volksw så oplv y Polo Tæk BluMotio t Forhlrflt ku kør økoomisk, hr hos klimvlit, os komfortblt, svrlit o urhol på é M r or: Thik Blu! D y Polo BluMotio fås som prsobil fr kr ,- D y Polo BluMotio fås som prsobil fr kr ,- kskl lv kr 3680,- Bræstofforbru v blt kørsl 30,3 km/l, (irktiv 80/1268/EØF) CO 2 uslip 87 /km Som 2 prs V fås y Polo BluMotio fr kr 98900,- Thik Blu Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu D y Polo BluMotio 30,3 km/l v Tæk hvis u ku slipp for væstli l f ri f - o fr miljøt Tæk hvis t ku sk u t u mått u løs, pott kørskbr, som ktr Volksw ku kør økoomisk, klimvlit, komfortblt, sv hol på é M r or: Thik Blu! Hvis u ikk vil l t bliv v tk, så oplv y P hr hos os

2 2 LEDER ERHVERV 3 wwwsvbork/cittslow Svbor KANON r DU kommt m DIT bu? 4 Cfé m pls til sisro 8 Viyls ræssc 18 Dtilhl i Møllr 6 Lubor smlr bst sjlr 13 E jzz-iv kommr til by 19 Dt hrmoisk Svbor Skbs r m ispirr, hrmoisk o ymisk områr i by, tiltrækks r oså mskr, o mskr btyr liv o ktivitt, o hvor iss r til st, r oså mulihr Vi sør t ll smm o hl ti, bvist llr ubvist oplvlsr Alt t som r mvirk til t ør livt mr spæ t lv O vi blivr stit mr kræs o forvtisful til, hv r mo skr h om t æst hjør Mskt hr si tirs mor villt l si stimulr o urhol, o vi btlr r mr for vr, hvis r følr oplvls m Vi r så hli, t vi r ustyrt m mss ssr, som kostt hir ftr tilfrsstillls o uforrir, o vors ssr mvirkr til stmisbillr, vi hl ti r os på vors vj oc Cyklr vi hvr forbi t områ m fæl lut, rimm byir llr r påvirkir, som frstør os, vælr vi t cykl vj, som r vi følr okt os br tilps v, o som ør os i br humør Skbs r m ispirr, hrmoisk o ymisk områr i by, tiltrækks r oså mskr, o mskr btyr liv o ktivitt, o hvor iss r til st, r oså mulihr By-irti, rkitktur, æsttikk o smspillt m omivlsr spillr væstli roll, år vi bvær os i byrummt Dr skl vær t imøkomm o mfolit tilbu f by-ivtr som bæk o hvilpullrtr, klimskærm, rø bpltir, o blysi, kulturiformtior m vir Vi skl skb o btilsr for såvl æst i by, smt for bys borr, o t skl vær mt t oritr si o vir rut i by mllm s tilbu, str o ktull bivhr Svbor r - ti til kvlitt Svbor sprulr f liv 30 Dt blus Svbor 36 Af CHRISTIAN DAN JENSEN Rktør - mitsvbork E f uforrir hri lir først o frmmst i t få klrlt, hv t tli r, vi vil m vors by Vi må r still krv Vi må r vær slvkritisk o mbitiøs i forhol til kvlitt o æsttikk i byrummt O mst f lt må vi r uforr hi, år t ælr ir o tkr om t uytt pottilr o skb robu for iititivr o hlkrft Suprkokk m succs 39 Eftrskol m visior 42 Elktroik llr rbrbrkompot 41 mitsvbork M A G A S I N E T wwwmitsvbork Asvrshv rktør Christi D Js Tlf Dsi Sill Lisby Tstu1k Uivr mitsvbork Tryk TrykTm Opl 8000 stk (Dsk oplskotrol) Forsi Michl Flch Foto: mitsvbork Fotorfr D3-Profoto Hrik Ohst Stph Frihit Pll Br Gir Hukursso mitsvbork For mr ifo o ocbstilli Rio Diblo/ALFA Tlf Svbor - Dmrks først Cittslow mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

3 4 ERHVERV ERHVERV 5 Dt y Kulturhus Svbor Borrfori r omirt ur ktori Arkitktur (Foto: mitsvbork) - Butikk m ft tøj til Stor Mæ Nomirir til Svbor KANON r u fsluttt, o fstmi r i på si wwwsvborkok) Kulirisk Føvrmrk r blt Svborsrs fvorittr (Foto: mitsvbork) Svbor KANON r u kommt m it bu? AF CHRISTIAN DAN JENSEN Si strt f sptmbr må hr mitsvbor k ujort pltform for Svbor KANON uviskbli opørls ovr, hv r k bts som Svborsrs fortruk i for syv forsklli ktorir: KULTURLIV // TRADITIONER // TURISTATTRAKTIONER // NATUROPLEVELSER ERHVERVSLIV // SPORT OG FRITID ARKITEKTUR Nomirir forår på wwwsvborkok o kørr årt u Hrftr vil jury, m bormstr i spis, uvæl mr, som skl ss til fstmi Hvilk mr, t blivr, førs ulukk f, hvor m omirir r kommr i i syv ktorir O hr sr bormstr Curt Sørs (A) klr ppl til bys borr: - Tk om Svbor KANON r riti o Vi hr riti mt t by på hr i Svbor, o vi fir i br mbssørr til t br by, mskr som bor o lvr hr J håbr o vil opforr til, t riti m vil klikk i på si o komm m rs bu på, hv r ør Svbor hlt spcil t lv i, sir Curt Sørs til mitsvbork Ovrrsklsr i omirir I skriv stu r r kommt 59 forsklli omirir O r r flr ovrrsklsr imllm Emr som Kulirisk Syfy, GmlTorv o t y Kulturhus Svbor hr ikk ovrrsk fåt omiri M r r oså ovrrsklsr t fi i svborsrs svr på, hv mr skl hv særli pls i bys ititt Blt t hr Svborprojktt fåt l omirir i ktori Sport- o Friti Svborprojktt r vrs størst forskisprojkt f si rt, hvor m tstr 1200 lvr i Svbor Kommu for, om kstr irætstimr i skol hr btyi for rs suh Afstmi i 2011 Dt r u op til svborsr, hvilk f uvlt omirir som skl iå i fstmi til Svbor KANON D uvlt omirir ss til fstmi på wwwsvborkok i strt f 2011, hvor ll borr på mokrtisk vis k fiv rs stmm Slutrsulttt vil så vis, hvilk tr i hvr ktori r r vir Hl bruttolist k ss som t utryk for svborsrs fortruk o fstmi k ss som t utryk for svborsrs bsolut fortruk B rsulttr k rfor vs i m forsklli smmhæ Projktt: Svbor KANON r blvt til i t smrbj mllm mitsvbork, Rio Diblo/Rio Alf Syfy, Nyboli Svbor o Svbor Kommu I r føt f Uff Jpps fr Nyboli Svbor, som u fr t bosætismæssit prspktiv tilir hr brt tk om Svbor KANON på b Nu blivr tk ført u i livt Gmml Torv lir tæt på Svborsrs hjrtr (Foto: mitsvbork) D ml træskib ktr Svbors mritim kulturrv (Foto: mitsvbork) Svborprojktt r f ovrrsklsr i omiri til Svbor KANON (Foto: Ars H Js D3) XLtøj Sposbjrvj Rukøbi wwwxltojk mitsvbork ovmbr 2010

4 6 ERHVERV Hvor uviklr vi by i rti Møllr? Politisk r r br ih om, t Svbor by skl uvikls i rti Møllr M hv skl r tli til for t ør mr ttrktiv for tilhlr o bsø? Dt hr mitsvbork spurt rækk ctrl svborsr om Foto: mitsvbork AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN Prkrishus v Hul, flr åbir fr Møllr o til hv o mr mrksføri f Møllr som m m spcilforrtir, r skbr oplvlsr Så lyr ol f kokrt forsl til, hvor m k uvikl Svbor by i rti Møllr For slvom Møllr hr mssr t by på f blt t lækr spcilforrtir, hvor såvl vrubu som btji lir hlt i top, j, så hr butikkr i Møllr fr Torvt o opftr fortst svært v t tiltrækk stor horr f kur Smtii r på smm stræki præt f stor uskifti blt butikkr o l tomm butiksloklr M hv k m ør? - Møllr hr lti hft svær, m t vitist for t uvikl by i rti Møllr r t skb flr hullr fr Møllr o til hv o smtii få uviklt hv, så r kommr mr liv b str, mr All Mrir, vrhuschf i Føtx i Svbor o smtii form for Turistfori Syfy Uvikli f hv o åbi flr str fr Møllr blivr st f flr Dt smm ør si æl m forslt om t prkrishus i Hul - P-plsr r ok ltfør løsi for t uvikl by i rti Møllr Dt sir kur, o hr vil Hul-løsi bvirk, t mstrømi f kur vill strt rst i Møllr, sir Bjmi El o Att Silitz, ihvr f økoloisk br Butt i Møllr 23 Oså Bt Toft Jcobs, ihvr f Trols Bohl i Møllr 42, sr forslt om prkri i Hul som øskløsi - Dt r ok tvivlsomt, om kommu pt hr p til ét projkt Så på kort b skl husjr i Møllr is, t lj skl sætts For skl uvikli m t få flr fi spcilforrtir til urstøtts, r t øvit m lvr husljr, mr hu Ulrik Fvil Nils, fililirktør i Nor o æstform i Shoppi Svbor bkkr op om syspuktt omkri lvr husljr - Dt vil ku vær m til t trækk y butikkr til Smtii r t vitit, t kommu stoppr ilo om bilfrit torv, t hæmmr lyst til yskb forrtir i Møllr E y forrti vil ikk åb, år r k vær tvivl om mulihr for prkri Yrlir ku t vær hjælp, hvis å-rultivt blv lmpt for ty f Møllr, sir h Gå-rultivt r t rultiv, r blv iført pr 1 juli, hvor butikkr i Svbor skl btl p for t hv uørssrvri o ustill vrr uørs Kræs o mrksføri J Fbch, butikschf hos Nilss i Møllr hr forsl om, t kommu bør kræs mr for Møllr i form f blomstrkummr, li vliholls m vir - Smtii skbr kommu mir kur til Møl lr på ru f for høj p-fiftr Dt hørr m lit fr kur, o top p-fiftr r t stort problm, som kommu skl hv løst hurtit, llrs ølær t mt hl, sir h Hos Gulsm Luris i Møllr 7 hr jr Js Christi Møllr føl forsl: - D m kvlittsforrtir, r ukkr op i f Møllr, som ikk r så bsøt som r str i by, ku å smm om t syliør si blt t på særh, t r lokl butikkr, r ll skbr oplvlsr o ti til forybls Butikkr k lv fællsrklmr, o på smm må k Shoppi Svbor o Turistfori hv fokus på ol særli områr i by som Ltirkvrtrt o Møllr HVAD KAN KOMMUNEN GØRE Form for Uvlt for Kultur o Pllæi i Svbor - SF s form, Bruo Hs, sr m fortrøsti på uvikli f Møllr, som h æst vil kl kultur m m spæ spcilforrtir Smtii r h i m tilbutikkr om, t smmbii mllm hv o å vi åb pssr i Møllr k skb u mr liv til - Dr r llr m pssr mllm Møllr o hv, m vi fr kommu skl vær br til t ør m syli Smtii skl vi oså hv jort ot v ovr fr Møllr, r hvor å sluttr m ot spcil brolæi for ksmpl, så folk blivr lt vir, sir Bruo Hs H bkkr oså op om tk om t prkrishus i Hul, o så ivitrr h til mr ilo mllm kommu o tilhl - Før sommrfri vr j i ilo m Shoppi Svbor o Erhvrvsforum Svbor, o j vil r t iititiv til, t vi møs i Så vi i fællsskb k få tlt om, hv vi k ør for Møllr o tilhl i øvrit, m j håbr, tiloristior k tl om t prkri Gyl jul Julpyt fr Gor Js 50% rbt på lt tilir julpyt fr Gor Js o 20% rbt på lt t y, rst f ovmbr må - oc skl mbris All r byttr iss tilbu, ltr smtii i lotræki om t vkort på kr 1500 til køb f julpyt 30 DAGES OMBYTNINGSRET OVER HELE LANDET PÅ GAVER KØBT HOS OS hlsliv ERHVERV 7 Driv thru tilbud 2 chsburr o ml col ku 30,- ku i Svbor Johs Jørssvj 2, 5700 Svbor, tlf wwwmcolk mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

5 8 ERHVERV ERHVERV 9 Cfé m pls til sisro AF CHRISTIAN DAN JENSEN Cfé A Rom hr si 1995 ksistrt som rbjspls ur socilpsykitri i Svbor I r t, som strt som t forsøsprojkt, blvt til t spæ st, hvor mfolih trivs m musik, cfé, kustustillir o u oså mir butik Hvor bryr vi foromm om vors psykisk sårbr mborr, o hvor får vi skbt rtt fysisk rmmr hrtil? Dt lø uforri på, socilpsykitri i Svbor tilb i 1995 strt Cfé A Rom som t forsøsprojkt Tk vr t skb t st, hvor mskr m psykisk o socil vsklihr ku komm i rhvrvsfklri llr få t job, hvor r blv tt hsy til særli bhov Projktt skull hurtit vis si t vær succs, o llr ftr to år blv Cfé A Rom jort prmt Ny o br loklr Cfé A Rom fik bs i Tihus 35 i smm byi, som husr Børtplj i Svbor Forhol vr bsk m t lill køkk o mt sævr kår for ktivittr Allivl å Cfé A Rom t fjr 15 års føsls i uust i år, i 13 oktobr rykk i i tilir Pukt 1 forrti i Kors 17 O hr r r væstli br mulihr for pt 30 mrbjr, som r tilkytt stt Sti Wolff, psykitrisk fli mrbjr på Cfé A Rom fortællr: - Vi ku ot mærk, t fcilittr i Tihus ftrhå vr blvt for små Drfor vr t riti jlit t få y loklr i Kors Dt hr åbt for y mulihr, blt t m t størr o mt br køkk Dsu ør fysisk rmmr, t vi k skb t mt mr imøkomm cfémiljø, forklrr Sti Wolff o fortsættr: - Vors visio m stt r t skb t ktivt miljø m mulih for uforri, oplvls o uvikli Cfé A Rom r ikk t værst, m t møst, hvor r r mulih for t uvikl ktivittr, vor kur hr bru for Cfé o kffristri Si jur 2003 hr Cfé A Rom tilbut kff ristt ftr ll kusts rlr Dt vil si, t får rø - rå - bør hjm o ristr m slv v cirk 200 rr Hrftr mls bør, umilbrt i skl brus Såls får kur fulstæi friskbræt o friskmlt kff i kopp - Vi vr først på Fy, som hv hjmmristt kff u f hust Dt r virkli blvt t hit I tilbyr vi fm forsklli sls hjmmristt kff, fortællr Sti Wolff o byr mitsvborks ust kop hlt frisk Arbic kff U ovr friskristt kff tilbyr Cfé A Rom oså t frokost mukort m spæ rttr kol som vrm O slv om r ikk r ol kokk tilkyttt stt pt, så r r rækk køkkfli prsor, som svir kokkkiv i t hlt y køkk Musik, kust o butik U ovr t kulirisk r Cfé A Rom oså rmm for måli kustustillir m frisri smt musikrrmtr Dtt hr vært smlispukt for riti m mskr m år O så hr stt som ot hlt yt fåt lill butik Elsbth Jcobs, som oså r tilkyttt stt som psykitrisk fli mrbjr, forklrr: - Butikk hlr m t lill uvl f prouktr, som vi slv sælr, o prouktr som r i i kommissio fr forsklli kusthåværkr Vi lær mt væt på ikk t vær kokurrcskb i forhol til li butikkr i ærområt, sir Elsbth Jcobs Butikk hr åb i cféåbisti, som r m kl o tirs-fr kl Cfé A Rom åb i y loklr i Kors 17 v t rrmt 13oktobr m tlr f blt r sociluvlsform Lrs Erik Horm (V) o m forr f filosof o forfttr Joh Elbrcht Dsu vr r musik m t lokl orkstr Soulios D klssisk, sk julfrokost i hyli, historisk rmmr: Oplv Hotl Ærø s t /27 ov, 3/4, 10/11 o 17 c S V E N D B O R G D stor julbufft 2010 Hvi sil m krryslt Rø sil m kprsslt Stt sil m pbrro Fiskfilt m rmoul Røt ål m røræ Vrmrøt lks m råmrir røtsr Rjslt m sprs Stt rjr i Orlyj m tomtrlish Trtlttr m høs i sprs Klvsylt m røbr o sp Æblflæsk Blopøls m sirup, æblmos o klsukkr Mistr m æblr o sllri Frsrt svikm m øslt Ast m røkål Glsrt skik m rølkål o bru krtoflr Ostlk Ost & frut Ris á l m m kirsbærsuc Julks o ør Kff t byr 1830 o r spills op til s fr kl 2130 Bstil pls u på tlf: Hotl Ærø, Bro 1, 5700 Svbor wwwhotl-rok 345- pr kuvrt E os i syfysk tur Smukt bli mmorisrt jom i bkkr v Kttrø 4 km fr Fbor Boli 188m2 1½ tr l ult m ræs o l i sø Itrssrt? Kotkt Lrs llr Pr Nyboli Svbor tlf ovmbr 2010 mitsvbork

6 10 ERHVERV SPORT ERHVERV Håbol Srt kommr r mt mr t til Syfy! 11 som hlhsoplvls Håbol skl ikk blot vær 2 x 30 miuttr på b, hvor håbolkmp fvikls I hvrt fl ikk hvis m spørr Kspr Jørs, irktør for GOG Håbol - Dt vitist r t skb o stmi o fst i hll - før, ur o ftr kmp Vi ku riti ot tæk os, t t blivr v for folk t komm tims ti før kmp o bliv hr lit ftr Dt skl slvfølli ørs ttrktivt m forsklli formr for urholi for u som mml, smt o tilbu på øl, v o bspisi før o ftr kmp, fortællr Kspr Jørs o fortsættr: - Vi vil for ksmpl lv forsklli spisrrmtr ftr kmp, r forhåbtlit k hol folk i hll Hll skl vær fylt f ri o l mskr, o folk skl ikk ku hol si væk Ispirtio stmmr fr Tyskl, hvor r r lmili tritio for, t publikum kommr tim før håbolkmp for t komm i rtt stmi, i kmp fløjts i O iføl Kspr Jørs hlr t om t få på oplvr, oså slv om m ikk r håbol-tusist - Håbol bør turlivis vær omrjispuktt, m t hlr mr om t skb hlhsoplvls, smhørih o t mjrskb i forhol til hl t sml stmisbill, sir Kspr Jørs Spillrtrøj som br Hvor t for uvær ku r 1holt, som trækkr i vlkt ul GOG spillrtrøjr, i håbolkmp skl spills, r t pl, t ll i klubb frmovr skl bær smm trøjr O t r r hlt særli ru til - Fællsskbt skl vær t bær lmt i GOG Håbol, o brprspktivt skl vær hl klubbs sml br Vi r i omkri 450 mlmmr i klubb, hrf r r ol pssiv mlmmr, m år vi trækkr m fr, r r vl omkri 350 mlmmr, som spillr håbol i Gum, oplysr Kspr Jørs o fortsættr: - Dt hl r u fr i om t få t størr tilhørsforhol til hi o ku itificr si m ll i klubb Smtii vil vi r ør trøj til t br, som ll kr o v hv rpræstrr - Druovr r t oså ovr for sposorr, r r rpræstrt på trøj t ot ustillisviu o må, hvorpå sti k få profilri, u hvor ikk får m tv, som jo hr vært vt til fr GOG, forklrr Kspr Jørs H rr prlll til fobolklubbr som Mchstr Uit o FC Brclo, hvor trøj r t kæmpmæssit br for klubb - Vi k slvfølli ikk smmli klubbrs størrlsr, m smhørih o ffkt hrf k hv orm fsmitt ffkt lt u ovr målstr o publikumstribu Af CHRISTIAN DAN JENSEN Kspr Jørs, irktør for GOG-Håbol, vil ør håbol til hlhsoplvls Foto: mitsvbork Håbolklubb GOG r stærkt på vj tilb ftr kokurs o ryki til 2ivisio i jur i år M hlt y tkr i forhol til t skb o rmmr om populær sport vil klubb u åb op for utritiol o yskb urhol i hl vj rut Syfys Itrt k u lvr flksibl itrt-, tlfoi- o TV-tilbu på mrkts højst ivu o prisr på lvst ivu Før h ttts frtræsr 8, 20 o 30 Mbit/s Dm sættr vi op til 30, 60 o 90 o pris sættr vi Itrotilbu*: 30/30Mbit/s itrt o tlfoi 169,- kr/m Pris ftr 6 mr 269,- kr/m Mi pris i 6 mr kr 1014,- *) Gælr ku, hvis u ikk hr vært ku hos Syfys Itrt i for sst 6 mr mitsvbork ovmbr 2010 Læs mr på syfysitrtk ovmbr 2010 mitsvbork

7 12 ERHVERV ERHVERV SPORT 13 Gør livt vrmr Morsø S10-40 Ku 9995,- SPAR 2000,- Lubor smlr bst sjlr Tritio for stor uomstlttræi i ftrårsfri Oså OL-lsholt hr hft lsholssmli på Syfy i år Af Lrs Rsmuss Ctr Øst, Ørbækvj Svbor - Tlf: wwwmorsocom Gør livt vrmr Du fir kvlittstøj hos PS MARINESHOP PS MARINESHOP HUDES PLADS 1 // SVENDBORG // TLF Omkri 100 uomssjlr fr lts sjlkrftctr, trær o hjælpr vr i ftrårsfri til uomstlttræi i Lubor Tm Dmrks Sjlkrftctr på Syfy r t st i lt, som bst k håtr stor smlir på ru f t tætt smrbj m Skolr i Our Sport & Prformc, o ftstisk fcilittr, r r på stt Smrbjt hr furt 4-5 år u bå i hvr o v størr træisrrmtr, o t top sjlrlij på Our hr hft succs vr til t s på træisljr Cirk trjl f tltr hr forti på Skolr i Our - Vi hr fut o form t håtr størr træissmlir på, o til jur hr vi i såklt tørtræi m tori, tst o prksis på skolr, fortællr Pr Bø, som r li lr f sjlkrftctrt, kooritor på uomstlttræfft o i øvrit lstrær for OL-lsholt i Lsr klss Eftr træi i u 42 blv bst upt til tlthol ifor Zoom8, Lsrjoll, Europjoll, 29r, 49èr, 470 o RSX Surf, o ol f u sjlr vil i frmti skull løft rv i top isciplir, som Dmrk tritiolt mrkrr si ifor Foto: Gir Hukursso OL-træi Strks ftr fsluti f us træisljr om fr ito Dsk Sjluios OL-lsholt splsr i Our Hl wk vr i ktio m mør o ltrtivt prorm I sjls m m oplæ, forr, oritrisløb o s - Dr r i tvivl om, t tblri f sjlkrftctrt hr vært m til t høj ivut, o j mr bstmt oså, t smrbjt i hvr m Our ivr kstr vist på Syfy, sir Pr Bø - Til hvr byttr lvr fcilittr i Lubor, o ftr kl 16 m, tirs o tors ovrtr sjlkrftctrt, som bå hr lvr fr skolr smt r, yti sjlr fr loklområt tilkyttt, fortællr h Eftr ftrårsfri træs r ku på vt i wkr På hvr i vitrprio r r toritimr, o r styrktræs 2 om u I år r r tilkyttt 15 uomssjlr til sjlkrftctrt i Lubor mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

8 14 ERHVERV Alfr Nils A/S ANNONCE Nyh VIND DIN OVN ERHVERV 15 Dlt i kokurrc om t vi i købt HWAM 3600 bræov kom i i butikk o ht folr! R vrsklss! For t imøkomm kukrss krv til frmtis by- o proffctr hr t kt Rukøbi-firm mført størr rovri o ombyi, r blt t btyr br ovrblik o hurtir kspitio Alfr Nilss trælsthl, r i r t mor XL By o Proffctr, r smtii lts ælst slvstæi tømmrhlr Dirktør Frits Foor Nils r syv rtio v rort i ml fmilivirksomh, r i bskæftir 21 stt o rår ovr 6000 m2 ur t Kukrs forlr si mllm privt o rhvrvsriv i forholt 50/50 Mr pls o tættr smrbj»e mt syli føl f XL-BYGs rovri r, t vi hr vlt t flytt rut på virksomhs forsklli flir På må r plsforhol blvt væstlit forbr til læ for kur, mrbjr o lvrørr,«fortællr prokurist Lif Frholm Johs»Bå mlrfli o Proffctrt, r førr t brt prouktsortimt målrttt ll håværksf, r omrokrt o morisrt D klt prsolruppr r rykkt tættr smm, hvorv kur hr fåt lttr o hurtir til komptt fli råivi o kspitio«kowhow o ksprtis»all XL-BYGs kspitiosmrbjr r fu, o t ivr t højt srvicivu ifor råivi o sprri Vi bsir kort st l øvi kowhow o ksprtis til t ku ui vors privtkur tryt o sikkrt m løsi f lt flst f hjmmts håværksmæssi uforrir, hv t vi tlr træ, mli llr vvs«ovr bro ftr mli»eftr ombyi r mlrfli rlmæssit foroblt«brttr byctrchf Lrs By Christs«XL- BYG Alfr Nils A/S r st SADOLIN-forrti sy for Ri Dt mærks tylit på må, t ftrspørsl på top proucts br vift f iørs kvlittsprouktr r stærkt sti SADO- LIN r f lts bsolut mrksfør prouctr f kvlittsmli i ll prisklssr Hr i XL-BYG førr vi hl prouktlij o ækkr såls bå profssioll o privt kurs bhov Stit flr fybor vælr t kør ovr bro ftr mli, o t r vi bå l for o stolt ovr«ny spæ ustilli»d ivær rovri o ombyi f XL-BYG vts færi i sluti f sptmbr I byi, r tilir hus vors Proffctr, irtts t ustillislokl til præsttio f XL-BYGs m spæ løsismulihr ifor køkkr, ør/viur smt flisr o ulv D y ustilli vil stå færi som ot f t sist, hvorftr rst f bymrkt på 1200 m 2 urksts løb rovri o fcilittsmæssi optri Vi lær os til t by kur o lvrørr vlkomm i y omivlsr«, sluttr Lif Frholm Johs XL-BYG Alfr Nils A/S Bllvu 5b 5900 Rukøbi Tlf wwwlfr-ilsk Åbistir XL-Byctr M-tors: Fr: Lør: E sikkr vir - E f mrkts mst populær bræov HWAM Mozrt st m Kr 18495,- kr 3000,- u kr 13995,- HWAM 3600-sri mrkts rst forl: Lvst prtikluslip - ku 1,21 /k træ HWAM Automtic TM Uikt lukksystm CO 2 utrl Dsk proucrt Mozrt XL-Proffctr M-tors: Fr: :00 Lør: Lukkt BRÆNDEOVNSSHOPPEN mitsvbork ovmbr 2010 Smrsvj Ststrup Tlf wwwbrovs-shoppk ovmbr 2010 mitsvbork Åbistir: M - fr kl Lør kl

9 16 ERHVERV 17 Ukts-kulturmistut llr rlitt? Kulturlt Smrå ivitrr til cfmø Tirs 9 ov 2010 kl Spjlsl - Borrfori Kulturhus Svbor Forrti m ørs bst th o m smukk ti, som sts k uværs, m som m æst ikk k lv u Ilr: Rktør Rikk Bkkr, Fys mts vis Er hl uktsproblmtikk miskbt? Profssor Johs Nørr Frs, SDU Mskt hr ikk rør t hr før Bruo Hs, Form for Kultur o Pl, Svbor Ovrlvr kust o kultur sprru i Svbor kommu? Kulturlt Smrå øskr t sætt fokus på l sk om uktsmrk Gælr t oså kust & kultur i Svbor kommu? Mlmmr f byråt r ivitrt til t lt i btt smm m Kulturlt Smrå s mlmmr, m ll r vlkom til t lt SVENDBORG KOMMUNE Fri tré Dr k købs kff mv i Kulturcf KULTURELT SAMRÅD SVENDBORG wwwsvborkulturk DELTAG I DEN KULTURELLE DEBAT wwwsvborkulturk KULTURELT SAMRÅD SVENDBORG HK ør mlmmr klor Dlt i vors mås kokurrc om t vkort på 500 kr Bsø llrit o hør hvor Få fli uvikli, så u ikk blivr ovrhlt f tkoloi Hos HK styrkr vi i fli o prsoli uvikli, fori vi slv ubyr kursr o r m til t skrærsy kursr o ftruls i for it f Vi hjælpr i oså m t få kursr, u hr krv på Ml i i i HK hkk/forl GALLERI JMART UDSTILLENDE KUNSTNERE NOVEMBER 2010 Jtt Møllr, Billkust Mort Abil, Billkust Hii Dlum, Billkust S Friis, Billkust Ell Jørs, Akvrl J M Js, Billkust Suljm Juuzovic, Billkust Jytt Mir, Glskust Azr Juuzovic, Glskust Lis-Lott Nms, Glskust Crst Hs, Brozkust H Osbirk, Dcoup Åbistir Novmbr M - Tirs Lukkt Os - Fr Lør mitsvbork ovmbr 2010 Th, itriør & viér Kors Svbor tlf: fx: mil: ttimk - wwwttimk E l f løsi Brivj 39, Viby 5700 Svbor, Tlf E-mil: wwwllri-jmrtk ovmbr 2010 mitsvbork

10 18 ERHVERV HANDELSLIV Viyls ræssc Hv ør m, hvis m hr ml rmmofoplr i kælr? M åbr slvfølli plforrti - lisom i o, ml lo O t jor Ar Lrs-Lt fr Thurø for t år si, mr præcist 13 ovmbr 2009 E Jzz-iv kommr til by CAROLINE HENDERSON m b Liv i Borrfori Svbor Kulturhus 28 ovmbr kl 20 AF JESPER NIELSEN fmknu OG CHRISTIAN DAN JENSEN KULTUR/BYLIV 19 Af CHRISTIAN DAN JENSEN Li v port til bys kultur-mkk Hrmoi fir m lill plforrti Viyl Hr hlr m rmmofoplr - ikk c r, m stor sort, som vi kr M zizt rill på hvr si, hvor ziz svrr til lys sviir, r i pickupp omsætts til t lktrisk sil, r i omsætts til sviir i højttlr, o rm ly Såls btls på Wikipi or, år r står rmmofopl i søfltt M rmmofopl r mt mr som så I hvrt fl hvis vi spørr Ar Lrs- Lt fr Viyl - Lp r på vj tilb Hri r j slt ikk i tvivl Srt vil vi ikk s c r på hylr lær Så uivs musik ku på ttt - o på viyl, sir Ar Lrs-Lt m slvsikkrh i stmm til mitsvbork O måsk får h rt i si btrtir Dt visr si mli, t lp r v t få ræssc Iføl slstl fr plslskbrs brchoristio, IFPI, r viylplr mli på vj u f c rs sky Viylplr står for blot 0,4 proct f t sml musiksl i Dmrk, llivl r slstll stt fr 4176 i 2000 til i 2005 o i 2009 O t r r ru til, mr Ar Lrs-Lt - Dt hlr om bå ly, covrt o hl kultur omkri rmmofopl M får for t først mr ru o uttisk ly m lo viylpl i forhol til iitl fr c Evir r r hl kultur byt op om slv covrt - som jo r til t s o t t føl på, fortællr Ar Lrs-Lt I 60 r o 70 r vr plcovrs syoymt m kustform, o flr spktkulær covrs hr m ti vært st for bt o lifrm forrls Hvm huskr ikk Rolli Stos lbummt Sticky Firs fr 1971, hvor covrt blv sit f kustr Ay Wrhol Lokl musik på hylr Svbors lokl musikliv hr særli pls i Ar fr Viyls hjrt Såls k musikr sæl rs uivlsr i Viyl - u t r ts vc - Dr fis riti m tltful musikr i vors by Vi hr t lv musikliv, som fortjr bst btilsr for t uvikl si Drfor vil j r mvirk til t formil Svbors musikliv Dt ør j v t l lokl musikr sæl rs musik i mi forrti, u t j tjr kro på t Est btils r, t musikk r loklt proucrt, fortællr ostlikr mllm plrolr i hyli kælrbutik Ar Lrs-Lt, ihvr f plforrti Viyl i Møllr, spår rmmofopl t combck (Foto: mitsvbork) Især itrssrt i sk rock Viyl hlr m brut såvl som y rmmofoplr fr spcilforrti i Møllr 34 Dsu hr forrti umærkt wb- shop: wwwviylk Hylr i tmosfærfylt kælrforrti bur f rmmofoplr, kt som mr sjæl lbum Folk kommr m rs ml lp r, o Ar Lrs-Lt købr m for virsl i forrti, hvis vurrs som vær rlvt i Viyls kocpt O t r særlit sk rock-sc som hr stor itrss - J r mt itrssrt i sk rock fr prio , o især m kustr som Alru Ro, Stppulv llr Buri R Ivho Dr fis fktisk ol sjæl sk lbum, som j riti r vill hv i forrti, fortællr ihvr f plforrti, som o ikk upr t lbum fr sk rock-sc, mitsvbork spørr til fvoritlbummt - Toiht is th iht m Nil You fr 1975, blivr j lri osi træt f, kosttrr Ar Lrs-Lt Viyl holr t års føsls v bo på Hrrs 13ovmbr E f Dmrks mst ftr jzz-ivr Croli Hrso kommr til Svbor m sit b til kocrt sø 28 ovmbr Kocrt spills i Borrfori Kulturhus Svbor på stolrækkr Billttr sæls vi wwwfmkcocrtu Dt r riti l ti si, Croli Hrso sist vr i Svbor, o hu lær si til kocrt: - Dr hr lti vært o stmi o t ikrt publikum i Svbor, så j lær mi til t bsø by i, sir hu D 26 oktobr ukom Croli Hrsos i solopl, Kpr of th Flm, r tr trå op fr hs forri o mt mlrrost lbum, No 8, som solt ovr ksmplrr På Kpr of th Flm fortolkr Croli Hrso rækk jzzstrs f blt r Col Portr, Duk Ellito o Ni Simo, som oprilit sto b titlummrt Albummt byr oså på fortolkir f umr f blt r Bob Dyl, Tom Wits o PJ Hrvy o t klt ykomport ummr, volutio, fr Hrsos hå Rprtoirt r li ftr Croli Hrsos sm, o år t så vitspæ mtril læs i hær på Croli o ol f lts ytist musikr, kommr r t ulmili sofistikrt o hlstøbt rsultt u f t Dt r u lykks for Croli Hrso o proucr Ars Christs t skb uik ly, som r hlt u smmlii - Fælls for tkstr på pl r, t r r slå ktulitt i m, sir Croli Hrso - Not f t, j holr så mt f v jzz, r top tiløs ktulitt, r r i s Et ummr fr 40 r k sti komm til t ly, som vr t skrvt i år, o t r top ét, r ør t så spæ o ispirr t rbj m iss klssikr Som titlummrt på mit y lbum lær op til, r t vitit t hol liv i flmm, musikk o kærlih, sir hu Albummts rtwork r hylst til ivr, Croli Hrso oft slv r blvt uråbt til t vær f E roll, som hu hr vlt t omfv ikk mist i lbummts fotorfisk utryk, r r lt i Stph Frihits kyi hær - I stt for t ssocir iv m t ophøjt væs, r lri bhøvr å m skrlpos o som lti r prfkt t s på, opfttr j ivr som ol stærk, slvsikr iivir, som vi mor kvir hr mt tilfælls m, o som vi k lær mt f D klssisk ivr som Grbo, Ditrich o Clls ustrål ll kvili råstyrk, o k j oså mærk i mit liv J r ikk så m t slipp f m, sir Croli Hrso m t smil M si i Svbor hr hu: Nikolj Hss på flyl, Ars AC Christs på bs o Jkob Høyr på trommr FAKTA OM FMKNU Vi vrtr musikrs itrssr o srvicrr m, som købr musikk Så firr Jspr Nils, li lr f fmknu, forrtisrult for fori, r bskæftir si m booki, mmt o PR Fori blv stiftt i 2002 ur vt Fys Musikkotor I r r fir stt, o bs r mit i Svbor Ctrum på kotort i Møllr 24, 2sl FmkNU hr m år opbyt t tværk o smrbj m forsklli prtr, som ør t mulit for bookiburut t ufør mrbjt turpllæi o supplr srvics For ksmpl m kotkt til plslskbr, fotorfr, tkstforfttr, istributiosfirmr, strtpromotr o ikk mist kocrt-rrørr (Foto: Stph Frihit) mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

11 20 ERHVERV KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk Drømmr u om y Boli? KOMMUNE wwwsvborkulturk Lrs Fiil Kvrtt o Mistur Dobbltkocrt Kvrttt, r blv årts prismotr i kokurrc U Jzz, r bå ispirrt f t orisk lyrisk kluivrs o mr påå mor jzz Aft ils f sks u, frmstorm fysk musikr, som brær for fusiosmusikk Arrrt f Git Stps Tor 4 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 120/90/60 kr) Ar B, Vstr 10 A, Svbor Sls, zumb o ltimriksk hits Sushi Dcb hr spcilisrt si i sls, smb, cumbi, mru o Stumr 6 ms bt strtr m slssurvisi for byr Kom m llr u sprtr All k vær m, t krævr i rfri Dør åbs kl 2045 Arrrt f Vikios Coloritos Tor 4 ovmbr 2010, kl 2130 (Etré: 75 kr) Hrmoi, Møllr 36, Svbor Lørskocrt Musik til All Hl v Sct Nicoli Ctori Lrs ur lls f orist Tor Bjør Lør 6 ovmbr 2010, kl 1130 (Fri tré) Sct Nicoli Kirk, Skt Nicoli Kirkstræ 3, Svbor Mirim Mipir & Hr Dish Fris Frokostjzz Dmrks y stor ospl- o jzzsri Mirim Mipir æstr Svbor, o r vtr publikum t br f kocrt Smm m si fm soli musikr skl Mipir o hs vrm, krftful stmm ok få kkhår til t rjs si Arrrt f Git Stps Lør 6 ovmbr 2010, kl 1300 (Etré: 120/90/60 kr) Ar B, Vstr 10 A, Svbor Optkt til All hl Kocrt m Sct Jørs kirks kor o oristr smt Mort Hi på violi Lør 6 ovmbr 2010, kl 1600 (Fri tré) Sct Jørs Kirk, Bryårsvj 17, Svbor Tumml o i Rphrbh Lør 6 ovmbr 2010, kl 2100 (Etré: 80 kr) Hrrs, Hrmoi, Møllr 36, Svbor Popcrwl Mstrr lt li fr 50 rs sprø rock, swi 60 r, isco-blik 70 r, tcho-ficr 80 r, pop-smrt 90 r til t y årtusis hst srytmr Lør 6 ovmbr 2010, kl 2230 Strlyst, Bro 5, Svbor Ovr Sut på Hst Musikk r primært htt i Norisk folkmusik, hvor især svsk tritio hr hft stor iflyls på fir musikr M k oså t strjf f ispirtio fr Blk, smt lmtr fr rytmisk o klssisk musik Tir 9 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 60/90 kr) Arr Folk For Folk Hst, Vstr 2, Svbor Torss Cfé Tor 11 ovmbr 2010, kl (Etré: 50 kr) Arrrt f Tsi Folksr Suhøjskol, Eskærvj 69, Viby, Svbor All skl hv lov t rømm o oft visr t si, t vi k vær m til t rlisrr m Isku til ljlih Forælrkøb Flyt smm Flyt hjmmfr Bolikøbrbvis hvis u vil hl hurtit Alsboli Fisirisløsi m Totlkrit Lå p til rømmboli Gm Totlkrit k vi lti tilby låtyp, r pssr til jrs bhov Vi r m hl vj, så hvis u llr hr y boli i kikkrt, hjælpr vi i r m t vir u om flruppr, ur sktt-ffkt o så tr vi os oså r f lt ppirrbjt i smrbj m fks i vokt så k u koctrr i om t irtt it y hjm Kulturklr vil i oktobr o ovmbr ukomm som t 8-sirs istik i t y rtis Kulturmsi mitsvbork Oplt r på 8000 stk Itsti f rrmtr skr som sævli på wwwsvborkulturk Sy smm Kom o sy m på kt s o slmr fr ivrs slm- o sbør, o lær ol y Dr ils m kort oplæ fr ltr o vi sluttr m øskkocrt Arrrt f Skårup mihsrå Tir 2 ovmbr 2010, kl (fri tré) Skårup Kirk, Skårup Kirkbkk 1, Skårup Fy Fiolmiistrit på Hst Dt r jli, sk smusik / folkmusik m bts hlt vlly D spillr, syr o fortællr si im ft, som føls lt for kort D tr brillrr på jli, sprul vis på violir, brtsch, cllo, uitr o s Tir 2 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 50/75 kr) Arr Folk For Folk Hst, Vstr 2, Svbor Holms Brothrs (US) Os 3 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 160 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor! Dli Fitlso & Pilpl D tltful o fscir sri/uitrist Dli Fitlso r ctrl prso på hjmli jzz- o vrsmusiksc Oplv h m sit y uspil Pilpl, hvor hu som vlit lvrr ræsløs oriilmusik m pssio o prsolih Arrrt f Git Stps Tor 11 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 120 kr) Ar B, Vstr 10 A, Svbor mitsvbork ovmbr 2010 Svbor Sprkss Ctrumpls Svbor Tlf

12 KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk Mouss Dillo Qurtt - M o Dskocrt fr vrm l Sæt tær i fstli ft ful f sfti oplvlsr fr vrm l: bufft m kulirisk spcilittr, frist, frvri ssrt i form f Dillo s Qurtt, r fusiorr rock, fuk o friksk musik, så sulvt brær Lør 13 ovmbr 2010, kl 1900 (Etré: 165 kr m t hl) Ar B, Vstr 10 A, Svbor Johy Witr Lør 13 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 295 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Liv Bli Firs Musikk blivr lvrt m ri, itsitt o spilllæ Lør 13 ovmbr 2010, kl 2230 Strlyst, Bro 5, Svbor Ti Dickow m b Sø 14 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 295 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Gypsy Trypsy på Hst Gypsy Tripsy tr jr m på viurli musiklsk rjs fr øst til vst Hr r t forry vrsmusikorkstr, hvis rprtoir bstår f vrrs fr siøjrmusikk, klzmr, ypsyjzz o umr Arr Folk For Folk Tir 16 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 50/75 kr) Hst, Vstr 2, Svbor Sskrivrsc på Hrrs Fori Sowritrs Corrs mlmmr optrær m oriil s m tkstr o mloir i forsklli rr Tor 18 ovmbr 2010, kl 1800 (Fri tré) Hrrs, Hrmoi, Møllr 36, Svbor Mikkl Plou /Sisl Vr Pttrs/Jochim Bhorst Tr mløs musikrs lyuivrs fyls f vtyrli tljr Er så lækkrt o lt, t t k vær svært t løsriv si Dt r bristfærit f mlkoli, ssulitt o frlih, opløft o lir Hr r musiklsk mici for ll Arrrt f Git Stps Tor 18 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 120/90/60 kr) Ar B, Vstr 10 A, Svbor Skiltfirm - m 18 års profssiol rfri Tlf Elsvj Svbor wwwhvr-k Skilt Pylor Plktr Loosi Bilrklmr LED skiltskærm Strmrs & lbls Storformtprit Solfilm i bilr Br Mouss Dillo Qurtt Frit sl i bollj Visrrmt i Viss Vr, Svbor D ktiv r hlt i top o fylt m riu syr, hv hr llrmst lyst til Dt blivr spæ t s, om visr y sir Vis-vært: Lis Wrmi Arrrt f Viss Vr, Svbor Fr 19 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: æstpris 50 kr llrs ½ llr hlårskotit) Svbor Musikskol, Droim 57, Svbor Esb Just Fr 19 ovmbr 2010, kl 2030 (Etré: 120 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor L Woo Joy trio Spillr svi Rock Roll, Fuky Blus o Booi Wooi, srvrt i t sftit o likt roov Fr 19 ovmbr 2010, kl 2230 Strlyst, Bro 5, Svbor Sys Bjrr Lør 20 ovmbr 2010, kl 2030 (Etré: 155 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Kl o Hil Hick Sø 21 ovmbr 2010, kl 1430 (Etré: 175 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Trio co Brio Soo-ji Ho violi, Soo-kyu Ho cllo, js lvkjær, klvr Hy: G-ur Hob XV:25 (ll ors) Sjostkovitj: Trio r 2 i -mol opus 67 Mlssoh: Trio r 1 i -mol opus 49 Arrrt f Svbor Kmmrmusikfori Sø 21 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 150 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Åb Sc m Pt Gur Elskføt Pt Gur r kt i t syfysk rock-o folkmusikmiljø, bå som solortist o som bmlm Spillr m rockbt OY, o m uitrist/sr J Schøm i blussmblt Blu Holr D Kom sc r Åb oså til jm/smspil Arr Folk For Folk Tir 23 ovmbr 2010, kl 2000 (Fri tré) Hst, Vstr 2, Svbor Fyrftskocrt fløjtkvrttt På ru syom mått fløjtkvrttt ur lls f J Ar flys rs kocrt i pril må - m u får folk chc i år kvrttt æstr Vor Fru kirk v årts sist fyrftskocrt Tor 25 ovmbr 2010, kl 1615 (Fri tré) Vor Fru Kirk, Fru Kirkstræ 4, Svbor Kocrt m Shs of Blu (m Uff St) Skl r ly blus - r r æpp ot br sk orkstr Shs of Blu, r hr ksistrt si 1988 Dr r tl om ol f llrbst blusmusikr i Dmrk, som mørk os æstr Ollrup Eftrskol til om svi blus Tor 25 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 75 kr) Ollrup Eftrskol, Svborvj 10, Vstr Skri Simo Krbs 7tt Guitrist Simo Krbs, r blv årts fysk jzzmusikr i 2009, mlr m br psl fr mfrvt plt f pulsr w yorkr-jzz, blk, folkmusik, iirock o sk slmtritio Arrrt f Git Stps Tor 25 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 120/90/60 kr) Ar B, Vstr 10 A, Svbor Vitrbl 2010 i Ollrup Forsmlishus Lækkr m, åb sc o sist smusik m ft rockorkstr Dt r t kocpt r m stor succs tr si hvrt år sist i ovmbr år r r Vitrbl i Ollrup Forsmlishus Arrrt f Ebjr Øvklub Fr 26 ovmbr 2010, kl (Etré: 50 kr tr 80 kr mi) Ollrup Forsmlishus, Svborvj 110, Vstr Skri Emily Smith Ds i Br Kom o vær m til hyli ft i folkss mor å Vi hr tt hlm u f træsko, tilføjt vors fortolkir, o bvrt vrm tmosfær Musikk r vlspillt sk folkmusik o lvrs f Luts spillmæ Fr 26 ovmbr 2010, kl 2000 (Fri tré) Svbor Ds- o Spillmslu, Br 67, Svbor Sko Torp kustisk Fr 26 ovmbr 2010, kl 2030 (Etré: 165 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Krl Hrm s Trio Så r korsør r i på frt o lvrr ft i forry Joh Mos stil Fr 26 ovmbr 2010, kl 2300 (Etré: 100 kr) Ar B, Vstr 10 A, Svbor Julkocrt Klssisk kocrt m Nybor Mottkor, Fbor Korkl o Syfys Amtørsymfoi or k str Lør 27 ovmbr 2010, kl 1300 (Etré: 50 kr) Vor Fru Kirk, Fru Kirkstræ 4, Svbor Fætr Flmmi Musik fr kl 22 Aft strtr kl 18 m Julfrokost pris pr couvrt kr 188,- husk forubstilli Lør 27 ovmbr 2010, kl Ar B, Vstr 10 A, Svbor Liv Wir Lør 27 ovmbr 2010, kl 2100 (Etré: 90 kr) Hrrs, Hrmoi, Møllr 36, Svbor Kocrt m Asss Syr Asss Syr ilr vtsti i Skårup Kirk m jli kocrt Sø 28 ovmbr 2010, kl 1500 (Fri tré) Skårup Kirk, Skårup Kirkbkk 1, Skårup Fy Croli Hrso m b Sø 28 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 250 kr) Arr fmk cocrt ps Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Emily Smith & Jmi Emily Smith stmmr fr Syvstskotl M si sikr musiklitt o jli stmm, hr Emily Smith mssr t by på Hu optrær bå m musik fr Skotl, o m tritiol folkmusik Hu lss f Nw Zlsk Jmi McCl Arr: fmk cocrt ps Tir 30 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 70/100 kr) Hst, Vstr 2, Svbor 3 9 cmbr klokk 20 køb billttr på wwwsyfysbillttk wwwbrttrtk Cf - Kompoist Chopi I år r t 200 år si, kompoist o piist Frééric Chopi blv føt Orist I Hovlt vil i li spill forsklli Chopistykkr på flylt o fortæll om Chopis musik, liv o smti M 1 ovmbr 2010, kl 1500 (Fri tré) Mihshust, Fru Kirkstræ 4, Svbor Kmp om hv Ny virksomhr, y bolir o offtli rum itr i rs tmpo lts hvrlr Visio r flst str t skb lv o mfoli byområr M hvor skbr vi liv? Hvor år t m mfolih? Tir 2 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 50 kr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Ispirtior fr No, r K Hv k vi i Svbor? Poul Witti, som r rrmtsprouct i Hlsibor Kommu, fortællr om Hlsibors m o utritioll formr for smrbj mllm kultur, rhvrv o turism Eftr oplæt bys på t lt trktmt, o r læs op til ilo v bor Arr: Billkustråt i smrbj m SAK Erhvrv o Turistkotort Tilmli srst til llr Tirs 2 ovmbr 2010 kl Mc Br, kti, Porthusvj 100, Svbor Når lsby kommr på forsi Eftrmismø m sopræst Hritt Bchr Li, r fortællr om tmr i I Jsss forfttrskb Os 3 ovmbr 2010, kl 1430 (Fri tré) Sct Jørs soår, Bryårsvj 15, Svbor Livt i Bostlr Os 3 ovmbr 2010, kl 1900 (Etré: 30 kr rtis for mlmmr) Svbor Musum, Grubbmøllvj 13, Svbor E ft om ms Alzhimrfori Fy hr rrrt forrsft m Lo Vsr o Att Lolk fr Dms kliikk i Os For pårør, fprsor o r itrssr Os 3 ovmbr 2010, kl (Etré: 30 kr) Socil o Suhsskol i Svbor, Hul 9, Svbor Svbor Ttrfori Boblr i bækk wwwsvborttrk Vi bfir os blt kræftptitr på Rishospitlt,hvor fm mæ lir for ø D tlr om kvir, tb, livt o sor D skæs, rir o slås m pur Mj, hlt, m sl tsypljrsk r hos m 17, 18 o 19 ovmbr kl 1930 Prouct: Folkttrt Muskript: Nikoli Wrli Istruktio: Ir Eilrs Billtsl: Fys Amts Avis, Syfys Turistburu, smt på Svbor Ttr sst 1 tim før forstilli byr Svbor Ttr tlf Fys Amts Avis tlf

13 KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk Forfttrft m Lif Dvis Lif Dvis r ut jourlist o f Dmrks mst populær forfttr H hr mott skilli prisr for sit forfttrskb D 22 mrts 2010 ukom stor, historisk spæisrom f Lif Dvis Mi brors votr Os 3 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 75 kr) Frs Kirks Sohus, Glrmstrvj 8, Svbor Torssforr: I hvlrs vr Nturm ivitrr til ispirr o turfli forr D m lktor Ptr Tlbr Ms, Århus Uivrsitt, som fortællr om ksklotts bru f ly til kommuiktio o som fstmto T m i i vr f hvlr Tor 4 ovmbr 2010, kl (Etré: 60 kr ikl kff o k Klubpris: 30 kr) Nturm, Droim 30, Svbor Kulturcfé: Skumristim ovr Vølvs Spåom Ast Fjor o Ars Crlsso fortællr ml us Urti vr t itt s, i sø, i bræi, i svl bølr M 8 ovmbr 2010, kl 1430 (Etré: 30 kr) Vjstrup Vlmihs Kirkhus, Brurvj 6, Vjstrup Cfé - rjs til Nw Zl Guru Fussi hr fjrt si yvu frih som ftrlør m rjs så lt væk fr Dmrk som mulit Hu visr billr o fortællr bjstrt om si tur til Nw Zl M 8 ovmbr 2010, kl 1500 (Fri tré) Mihshust, Fru Kirkstræ 4, Svbor Ætskb? - Lykk, vskb, sil Forlskls hr fåt uløbsto, ftr rvr forholt lt Er vi kommt i i ulykkli ætskbrs zo? D r rsulttt f, t kvis mskuli pol o ms fmii pol voksr Er r skt æri f prsolih Tir 9 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 40 kr) Færr i Svbor, Færvj 13, Svbor Arkivrs Svbor Musum holr åbt hus Fr vil r vær miiforr, vjrs o torkff Lør 13 ovmbr 2010, kl (Etré: Grtis ) Svbor Musum, Grubbmøllvj 13, Svbor Cfé- yr i by Hvilk yr k m fi i by? O hvor lv oprilit? Nturvjlr Simo Hømrk fr Nturm kommr o fortællr om spæ o sjov tilpsir f yr til livt i by M 15 ovmbr 2010, kl 1500 (Fri tré) Mihshust, Fru Kirkstræ 4, Svbor Julrrmt v/ Ri Khlr, Blomstrhust, Ollrup Vi møs til hyli ft o htr ispirtio til hjmli vt- o julhy Tilmli sst 9/11: Arrrt f Hv - Svbor Hvkrs Tir 16 ovmbr 2010, kl 1900 (Etré: mlmmr 30 kr ikk-mlmmr 50 kr) Multihust, Gmml Skårupvj 3, Svbor Kim Li Forfttr Kim Li fortællr om si bør Klk o Tuu, som bl forår på Grøl o i Svbor Os 17 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: Billttr á 60 kr købs på bibliotkt fr 3 ovmbr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Trkærs histori Bys histori r uik, it by r f lts få pllt byr Slv om r vr lill byls klt Kirkby omkri slot o kirk llr fr millr, vr t først omkri 1800, t tli slotsby blv lt Os 17 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 85 kr) AOF Syfy, Vstr 23, Svbor Torssforr Grøls-sfri Nturm ivitrr til ispirr o turfli forr D m Nturms forskr Thoms Bjørbo Br, som hr vært på hvlsfri i Grøl Hør om yr, h møt, lst f smukk billr Thoms hr tilir bot på Grøl Tor 18 ovmbr 2010, kl (Etré: 60 kr ikl kff o k Klubpris: 30 kr) Nturm, Droim 30, Svbor Fulmåmittio i Skorpios t Eftr m f top tt ts ri o uforrir til os ll, lvs uit mittio ovr tts tm All k lt, bå ybyr o øv Tilmli på tlf sst kl 17 smm f prktisk hsy Tor 18 ovmbr 2010, kl (Etré: 50 kr) Kisis Ctr, Istitut for kisioloi o prsoli uvikli, Rør, Skårup Kirkbkk 3, Skårup Fy Kulturcfé Forr f sopræst Kristi By, Fbor om mlrprrt A o Fritz Sybr M 22 ovmbr 2010, kl 1430 (Etré: 30 kr) Vjstrup Vlmihs kirkhus, Brurvj 6, Vjstrup Cf - Bormstri, lls o smmhæskrft Bormstr Curt Sørs kommr m prsoli btrtir om t t vær bormstr i Svbor Kommu H klr si brti: Bormstri - lls o smmhæskrft M 22 ovmbr 2010, kl 1500 (Fri tré) Mihshust, Fru Kirkstræ 4, Svbor Få Styr på Dit Liv Forr m virksomhskosult Lisbth G Ptrs som hr rbjt m strss o trivsl i m år o vr chf for Vjl Amt - t hjrt mt i 5 år o ophvskvi til 10 bu på hvor u k t livt f i m Arrør: LGP Cosult M 22 ovmbr 2010, kl 1900 (Etré: 180 kr + byr) Svbor Ttr, Ttr 1, Svbor Thoms Allm Pstor Thoms Allm, Thurø, fortællr om si oplvlsr i Afhist, hvor h flr hr vært usttiort som fltpræst Allm r forfttr til bo Løvhjrtr - om sk soltr i Afhist Tir 23 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: Billttr á 50 kr købs på bibliotkt fr 9 ovmbr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Mritimt forr - Losrhvrvt før o u Arrrt f Mritimt Ctr Dmrk Tor 25 ovmbr 2010, kl 1900 (Etré: 60 kr) Svbor Mrifori, Hvpls 2 B, Svbor Mikl Josphs Forfttr Mikl Josphs fr Svbor fortællr bl om si mlr rost bo N ur - om ustt mskr, r lvr på ræs o på hvr rs må flytr fr virklih M 29 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: Billttr á 30 kr købs på bibliotkt fr 15 ovmbr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Klssisk musik - hvorfor ik t lt ftr 1 vrskri E koll s lit uvlit om Strviskijs musik, t r mt br lyr M r or: Hv r mi? M Stockhuss, Boulz llr Pr Nørårs musik? Tir 9 til tir 30 ovmbr 2010, kl 1900 (Etré: 300 kr) AOF Syfy, Vstr 23, Svbor VI HAR NOGET HOT, DER GERNE VIL MED DIG HJEM Omr Mrzouk - omskårt Tor 4 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 210 kr) Svbor Ttr, Ttr 1, Svbor Ei Skollr Show Ei Skollr r tilb i m m t yt show ftr mr 10 år, hvor h hr turrt vr rut o fåt smilt frm hos t bjstrt publikum Fr 5 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 242 kr) Svbor Ttr, Ttr 1, Svbor Simo Jul- Bfr m hvusit Lør 6 ovmbr 2010, kl 2000 Svbor Ttr, Ttr 1, Svbor J Mor Show Tor 11 ovmbr 2010, kl 2100 Hrrs, Hrmoi, Møllr 36, Svbor Prso Prso æstspil fr ttr Sv A kl 19:00 Bstil spisi på Fr 12 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 160 kr) Rottfæl / BårTtrt, Croli Amlivj 26, Svbor Tommy Ktr i Fi Søbors Uivrs D folkkær skuspillr Tommy Ktr fortolkr humorist Fi Søbor i or, tor, sktchs o billr Os 17 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 175 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Boblr i Bækk Hvorfor r vi b for ø? Vi r jo hlt vil m føslr! I Boblr i Bækk tr Nikoli Wrli t ustimtlt livt m ø Læs mr Tor 18 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: kr) Os 17 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: kr) Fr 19 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: kr) Svbor Ttr, Ttr 1, Svbor Ttrcoll B&U ttrt præstrr små forstillir i løbt f, som forsklli hol hr rbjt på i ftrårt Dr vil bå vær spølsshistorir, små sø forstillir o Michl Jckso s Kom o oplv t ttr i vækst All spillr roll Lør 20 ovmbr 2010, (Etré: 20 kr) B&U Ttrt, Ttr 3, Svbor Scmpi i kryrurtsupp Sprøstt bryst m stjris o pplsiskl, rtil Pom Fot, smørstt roskål, bøhtt o krfti lc Rbrbr/æbltrifli m villcrm Olss Ttr: Lit f hvrt Et stykk musiklsk ukkttr om læ v t l o om vr, som hjælpr, år m i si ivr o læ lmmr t, m hr lovt For bør på 2-4 år Arrrt f Svbor Bibliotk Tir 2 ovmbr 2010, kl 1500 (Etré: Grtis billttr fås på børbibliotkt fr 19 oktobr 2010) Bborhust Skovbyhus, Byprk 44, Svbor Ttrrupp Bti: To i t hus - o mus E ut for trompt o hrmoik om vskb o uvskb For bør på 2-6 år Mbl o Btty bor i smm hus o r bst vr Mbl hr styr på t hl, ms Btty ikk k husk fr æs til mu Dt ivr husspktklr på ll tr Arrrt f Svbor Bibliotk Tor 25 ovmbr 2010, kl 1500 (Etré: Grtis billttr fås på børbibliotkt fr 11 ovmbr 2010) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor hvis u rømmr om t ufol it tlt Js Bohr D ft fortællr Js Bohr om si totr rut om Fy smm m musumsispktør Erli Porsmos o jourlist o filmistruktør Jør Flit Prs Arrrt f Kustportl Fy Tor 18 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: Billttr á 50 kr købs på bibliotkt fr 4 ovmbr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor (Torvts lækr kffr k ll bstills som coff-to-o) 2 rttr kr 268,- 3 rttr kr 298,- På tot m Ryl Kptj o kustr Js Bohr Kustportl Fy / wwwkustportlfyk mrkrr fjri f Kusts Fy 2010 m 6 forr på fysk bibliotkr Arrmtt r støttt f Kulturrv Fy Arrrt f Kustportl Fy Tor 18 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 50 kr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor TORVET Torvt 10B 5700 Svbor Tlfo

14 KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk Skippr Bjr Bkkr uivr y bo Skippr, om Fultos skippr Mos Froh Nils Dr fhols rcptio på Svbor Bibliotk, ll r vlkom Fr 12 ovmbr 2010, kl 1700 (Fri tré) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Boforum Bibliotkt rrrr tritio tro tur til bomss i Forum Af fr Svbor Bibliotk kl hjmkomst c kl 1930 Fr 12 ovmbr 2010, kl 730 (Etré: Billttr á 300 kr ikl tré købs på bibliotkt fr 29 oktobr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Hårbj Cri Prschk ustillr hårbj i forsklli mtrilr Arrrt f Svbor Bibliotk M 1 ovmbr til tor 30 cmbr 2010 (Fri tré) Ststrup Bibliotk, Skolvj 2, Ststrup Tmustilli Kvir E ustilli f billkust, skulptur, krmik, tskr o mobils m br frih for kustr Grfikr Astri Mik o collmr Bt Fbi r hovv + 15 lokl kustr m hvr sit bu på tmt Kvir Lør 23 oktobr til fr 31 cmbr 2010, kl (Fri tré) Mooi Mobils, v/ Dvi Mooi, Holmrup Hus 7, Skårup Fy Bibliotkts bs Lær t bstill o fory i bør Du r vlkomm til t mbri i bærbr pc Urvisr: Prb Kirkr Os 17 ovmbr 2010, kl 1700 (Etré: Dt r rtis t lt, m tilmli r øvi) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Lær t oprtt NmID Dt y sikr lo-i på ttt Husk t mbri ylit ps llr kørkort Du r oså vlkomm til t mbri i bærbr pc Urvisr: Kirst Ks, Lo Lrs (Borrsrvic) Os 3 ovmbr 2010, kl 1700 (Etré: Dt r rtis t lt, m tilmli r øvi) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Sft m Bibi Thrkils Lubor holr sft o præstrr ol f si yliss Tor 4 ovmbr 2010, kl 1930 (Fri tré) Vjstrup Vlmihs kirkhus, Brurvj 6, Vjstrup Tirsstræf- Sftrmi m sopræst Mtt Dolbr Kom o sy m på slmr o s fr Slmbo o Højskolsbo J hr håful forsl prt, m I r oså vlkom til t sætt jrs præ o øskr på ftrmi i slæs t Arrrt f Frs Kirk Tir 9 ovmbr 2010, kl 1430 (Fri tré) Frs Kirks sohus, Glrmstrvj 8, Svbor Hrry Pottr t Kom o vær m til misk ft Dt vil mm m ti fr Hrry Pottr uivrst o tmt i år r mikrjul Husk t vi byr i Vor Fru Kirk Læs mr om prormmt o kokurrcr på Os 17 ovmbr 2010, kl (Fri tré) Scl Svbor, Ctrumpls 2, Svbor Smværsft for brystoprr Aft for listill til hyli, uforplit sk o rfrisuvksli M 22 ovmbr 2010, kl (Fri tré) Brystkræftrupp Svbor, Kræfts Bkæmpls, Bro 35, Svbor Filmstrib S rtis film, vi Itrttt, på i pc Du r vlkomm til t mbri i bærbr pc Urvisr: Hrik Hsholm Prs Os 24 ovmbr 2010, kl 1700 (Etré: Dt r rtis t lt, m tilmli r øvi) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Ny bør - til mørk stormful ftr Svbor Bibliotk holr åbt i bocfé, hvor prsolt bflr o bør Tor 25 ovmbr 2010, kl 1600 (Fri tré) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Ustilli Børs Billr T hl fmili m til ustilli m børkust, rbj værkstr o hjmmbt vflr i cf B åbr vi m musiklsk urholi Lør 13 o sø 14 ovmbr 2010, kl (Fri tré) Ollrup Friskol, Esvj 1, Vstr Skri Muric Wyckrt- D lt uv f CoBrA mlrit i llri DGV I smrbj m Atlir Clot, Brms & Gors, Pris ivitrr llri DGV ifor til ustilli m blisk kustr Muric Wyckrt ( ) Christi Brmss ær rltio til Fru Rob Wyckrt hr bt vj for ustilli Os 6 oktobr til tor 18 ovmbr 2010, M-fr Gllri DGV, Kulli 16, Svbor Åb tlirør i Tros I Tros åbr 9 kustr rs tlir-ør, hvor kust, møblsi o kusthåværk k oplvs Grupp Tros-kust byr ll vlkom til t s o oplv kust o si i tlirt llr værkstt Lør 20 o sø 21 ovmbr 2010, kl (Fri tré) Gllri Storm, Slotsll 2, Tros, Svbor Uktskultur - mistut llr rlitt Kulturlt Smrå sættr fokus på l sk om ukts Dmrk Gælr t oså kust o kultur i Svbor kommu? Oplæ v rktør Rikk Bkkr, profssor Johs Nørrr Frs o uvlsform Bruo Hs Arrrt f Kulturlt Smrå Svbor Tir 9 ovmbr 2010, kl 1900 (Fri tré) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Løstrup-stuir Stuikrs om KE Løstrups tæki v vlmihspræst Ars Crlsso Fr 12 ovmbr 2010, kl 1630 (Fri tré) Vjstrup Vlmihs kirkhus, Brurvj 6, Vjstrup Vi skbr rklmr fr tk o i, ovr hli o prouktio til rsultt o succs Dt hlr om t lsk ir ltså m, r k brus til ot M u bstmmr slv, hvor mt o hvor lit vi k hjælp i m Øbors julmrk Oplv hy o julstmi i t ml pkhus smm m øbor fr Drjø o Skrø Mssr f bor m ø-spcilittr fks mrml, sft, rø ål, kusthåværk, strik, r, ul, julkortior I Ø-cfè srvrs bl lø o æblskivr Lør 27 ovmbr 2010, kl 1000 til kl 1400 (Fri tré) Mritimt Ctr Dmrk, Hvpls 2, Svbor Tbl Top for byr i Skjol Til Jr r r itrssrt i fiurspil, m som ikk v hvor i skl komm i, så vil r, hvr sist sø i må, vær æv spillr i Skjol, som vil stå til råih m rs ksprtis o spiltusism Kom o vær m Sø 28 ovmbr 2010, kl (Fri tré) Fori Skjol, Rølsvj 72, Svbor Julmrk Oplv riti julstmi m mmls jultrær, lø, æblskivr o kff Lør 27 o sø 28 ovmbr 2010, kl Tsi Skipprhjm o Folkmismli, Kirkbkk 1, Bri på Tsi, Svbor Cf - julfrokost I i år vil vi smls om fstlit pyt bor, få ot ot t spis, hør histori o sy jul i m slmr o s Pris: 60 kr, som btls v tilmli på cféftrmi llr på kirkkotort M 29 ovmbr 2010, kl 1300 Mihshust, Fru Kirkstræ 4, Svbor Julklip på Skårup Bibliotk Så r r i - tritio tro - julklip på Skårup Bibliotk Vi hyr m julklip, pytr jultræt o får lit ot til Dr r præmi til t bst klip Arrrt f Svbor Bibliotk Os 1 cmbr 2010, kl 1400 (Etré: Grtis - br mø op) Skårup Bibliotk, P A Wlsvj 2, Skårup Fy Hør rio på ttt Fi ælr riouslsr på ttt Du r vlkomm til t mbri i bærbr pc Urvisr: Js Christi Hor Ars Os 1 cmbr 2010, kl 1700 (Etré: Dt r rtis t lt, m tilmli r øvi) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor 3 x Hs POHs, Lrs Jspr Hs o Nils Thoms Hs ustillr mlri, skulptur o foto Sø 24 oktobr til sø 21 ovmbr 2010, Tir-sø kl (Etré: 25/15 kr/ rtis for ml) SAK Kustbyi, Vstr 27-31, Svbor KATTE i Dt mt lill Gllri I ovmbr må ustillr tr svborkustr A Hs, Ell Mrrth Ars o Tri Arschou hos Slri & Smøl Tmt r Ktt, o som kttjr r tr kustr ksprtr på fltt o skilrr kttyr i rfik o broz Lør 30 oktobr til lør 27 ovmbr 2010, tor o fr kl , lør kl Ellrs ftr ftl (Fri tré) Slri & Smøl Kultur & Atik, Skttr 5, Svbor Mos Sjøår & Ow Hrso i Gllri Wbr Mos Sjøårs stor kærlih til tur fspjls i smukk koloristisk o ymisk mlrir Ow Hrso skilrr på smukkst vis lskbt m ts påvirki f skift vjrforhol Lør 9 oktobr til lør 27 ovmbr 2010, Tors-fr kl , 1 wk i må lø-sø kl smt ftr ftl (Fri tré) Gllri Wbr, Br 39, Svbor Kustrs julbzr 35 bor m uikt kusthåværk Fi julvr f hlt særli kvlitt o krktr Cfé v SOS-Børbyr - m bå vrmt, kolt, søt o frokost-lækkrt Grfisk kælr hr oså åbt - ustillr o sælr rs rfik Lør 27 o sø 28 ovmbr 2010, kl (Fri tré) SAK Kustbyi, Vstr 27-31, Svbor Blå o rø ucr Prill Kr Hs ustillr mlrir M 1 til tir 30 ovmbr 2010, kl (Fri tré) Dt lill Gllri i Dli Brus i Ulbøll, Fjllbrosvj 1, Ulbøll, Vstr Skri Mlrir på Skårup Bibliotk Mlriustilli f Kri Elisbth Ms Kri kombirr forsklli mtrilr Akryl på lærr tilst rus, sprtlmss, ti fr tur, hålvt ppir o kortiosffktr, smmst til spæ histori Arrrt f Svbor Bibliotk M 1 ovmbr til os 1 cmbr 2010 (Fri tré) Skårup Bibliotk, P A Wlsvj 2, Skårup Fy Bo Jovi - Th Circl Tour Musikokumtr Bo Jovi-kocrt fr Th Gits Stium i 2010 Gør i klr til risk o yrst vloplt Bo Jovi, r m sublim mslskrft o t b i bsolut topform, vil præstrr li strøm f vlturr ørhær! Optt på Bo Jovis usolt vrstouré, Th Circl Tour, k kocrt fr hjmstt Nw Jrsy Os 10 ovmbr 2010, kl 2115 Scl Svbor, Ctrumpls 2, Svbor Scl Ctrumpls 2, Svbor,wwwscl-svbork tlf Bårsbiff Vstr 23, Svbor, wwwbrsbiffk, tlf WWWSVENDBORGKULTURDK Husk t itst i rrmtr på hjmmsi wwwsvborkulturk Hvis u vil vær sikkr på t få it rrmt m i trykt klr skl u hv itstt i oplysir sst 20 i hvr må D klr r uivt f: Kulturlt Smrå Svbor Skrtrit Kulturlt Smrå r u svr for tb, ulmpr llr skr, som r forårst f fjl llr mlr v iholt llr skyls forsiklsr f Kulturklr, ust om års skyls utsomm hlir llr ullsr båt f Kulturlt Smrå // Stjlbjrvj 18 / 5700 Svbor / / / / www3-rklmk // Tskr Ml Klit Nils, Ulbøll, ustillr tskr lvt f brusmtrilr Arrrt f Svbor Bibliotk M 1 ovmbr til fr 3 cmbr 2010 (Fri tré) Vstr Skri Bibliotk, Fåborvj 53, Vstr Skri KØB AF ANNONCER D3 Rklm A/S llr skriv til

15 VI VI HAR HAR BYENS BEDSTE KUNDER HYGGELIG CAFÈ CAFÈ STEMNING LÆKKER MAD MAD & & GOD GOD KAFFE UDSØGT VINKORT 3 3 RETTERS MENU MENU LÆKKER MAD MAD TIL TIL RECEPTIONEN MAD MAD UD UD AF AF HUSET TIL TIL STORE OG OG SMÅ SMÅ SELSKABER TAKE TAKE AWAY AWAY Os 3 ovmbr kl 2000 THE HOLMES BROTHERS [US] Roots, ospl, blus o soul m bhli fuky fli Etré Kr 160,- ikl byr Os 17 ovmbr kl 2000 Oplv Tommy Ktr i Fi Søbors uivrs Etré Kr 175,- ikl byr JOHNNY ERHVERV Lør 13 ovmbr kl 2000 WINTER[US] Sø 14 ovmbr kl 2000 TINA DICKOW TOMMY KENTER Support: Nll & his Crzy Ivs ft Hi K Etré Kr 295,- ikl byr UDSOLGT 29 VI VI SES SES PÅ PÅ KOK KOK Hils Hils Fmili PrsN Fr 19 ovmbr kl 2030 ESBEN JUST Bvæbt m flyl, stmm o chrm Etré Kr 120,- ikl byr Os 17 ovmbr kl 2000 SYS BJERRE Hitsm, Sys Bjrr r fik os ll til t sy m, æstr Svbor Etré Kr 150,- ikl byr FACADESKILTE UDHÆNGSSKILTE INFORMATIONSSKILTE REKLAMESKILTE GADENAVNESKILTE HUSNUMMERSKILTE NAVNESKILTE BAD-OG TOILETSKILTE HUNDE-OG KATTESKILTE PÅBUDSSKILTE ETC STORT UDVALG AF SKILTE PÅ LAGER D 2111 kl 1430 D 2611 kl 2030 D1012 kl 2000 D 1812 kl 2000 KELD & HILDA SKO / TORP LED ZEPPELIN JAM SHU-BI-DUA CAFÈ CAFÈ KOK KOK GERRITSGADE SVENDBORG TLF TLF wwwcfkokk 3-4 UGERS LEVERING PÅ SPECIALBESTILLINGER TLF FAX ØSTERGADE wwwskmljsik BILLETTER SÆLGES PÅ WWWBILLETTENDK OG I KULTURCAFEEN Rmshrr Svb wwwborrforiifo ovmbr 2010 mitsvbork

16 30 ERHVERV PROFIL ERHVERV PROFIL 31 Svbor sprulr f liv Af CHRISTIAN DAN JENSEN M mr 30 år på sk rockr hr u 54-åri Michl Flch for læst iskrvt si som f sk musiks s koryfær I mosæti til r sk succsri kustr, r r flyttt til vrmr himmlstrø i Syurop, hr Michl Flch vlt t bosætt si i Tros på Tåsi mitsvbork hr møt hm til sk om musik, Tåsi o om ti til t vær msk Vr t tilfælit t u hv på Syfy? - Nj, bstmt ikk J kom hr først som 16-åri o hr bot på Ll, hvor j oså sti hr mit sommrhus J følr mi mt kyttt til Syfy J flytt hr til Tros for to t hlvt år si, o t pss fktisk rt prfkt m t y motorvj åb Dt hr jo ku jort t mmr for mi t komm til o fr Hv hr vært t vitist for i v t bosætt i på Tåsi? - Dt hr t ør m, hvor j r i mit liv top u D j vr u, vr storby rivkrft Nu hr livt jort, t j hr fokus r str h Ti til t vær msk vætr j u højt o t k j vær hr på Tåsi O så r t jo ft t ku å i o u f puls, rir Michl Flch, ms h ippr til kff Svbor r forløbi st sk Cittslow kommu, som byr på t brb om t iv si ti til forybls o tkvirksomh Hv k vi bru t til? - Dt k vi bru til riti mt Skøt t Svbor ivr si ti t r ot, vi r blvt rippt for m lt for l ti J tror, vi ku lær l f ktolsk l, som brur kirk til li t mitr t kort øjblik, o komm i kotkt m si slv i Dt trær vors kultur i høj r til Vi hr bru for str, som ivitrr til sisro frm for strss mitsvbork ovmbr 2010 K u mærk, t Svbor fktisk hr t f lts størst koctrtior f krtiv mskr? - J, i llrhøjst r j hr vist t lti D vi for 30 år si spill m Mlurt i Svbor på Klostr Mostr, mærk vi strks, t hr vr riti o puls O puls r hr sti Smtii r hr jo mssr f krtiv o spæ mskr Hr r t rit liv f billkustr, som især på Ll får o ufollssmulihr For ksmpl projktt m ml l-tår, som får lov t rmm for kustrisk tilt, sys j r riti f i Syfy hr så mt t by på, o m krtiv bol i luft Hr r FilmFy, musiklivt, kustrmiljør osv Syfy sprulr f liv Htr u i ispirtio til musikk i kustrisk miljør på Syfy? - Næ, tli ikk Dt kommr til mi v for ksmpl t ki u f viut o s flok ful flyv i v-formtio Dt får mi til t tæk: hy, t r ftstisk mmls Hr slt ikk fttt, hv vi hr i hr O j, t hr ikk D følr rs rytm ropp D vi for 30 år si spill m Mlurt i Svbor på Klostr Mostr, mærk vi strks, t hr vr riti o puls O puls r hr sti LIDT FAKTA Michl Ehlrt Flch, sr, uitrist, tkstforfttr o skuspillr Michl Flch strt krrir som forsr o musikr i rockbt Mlurt, som blv t i 1976 Bt blv opløst i 1984, m å i prio t uiv fir lbum o t livlbum Eftrføl ik Michl Flch solo, o h hr si 1985 uivt 11 lbum, hrf t opsmlislbum o t livlbum H r top ktul m lbummt: Hl Vj , som iholr y værkr i lv vrsior + fir hlt y umr Siløb m musikkrrir hr h m virkt i rækk tv-srir o film H fik Boil for si roll som vløs tk tiv i filmtisri f D Turèlls Mor i mørkt Michl Flch r fr til tr bør o hr to børbør H r bosi i Tros på Tåsi i virklih r t mi, som bvær mi væk ikk m! Dt r så ittlsr, som får mi til t skriv s Sys u, Svbor mlr stor sc m pls til flr tusi mskr til kocrtr, llr skl Svbor vær stt, hvor æ uklækks for t bliv ksprt u til størr scr i lt? - Dt hr j tli ikk o kulturpolitisk holi til Når j kommr til Svbor for t spill husk j bor o lvr jo på Tåsi, så r t oftst for t spill på for ksmpl Svbor Ttr, i ml Borrfori llr på Høj Bø Op Air O t r ll fi, fi str t spill J svr ikk ot hr M j hr vært på Hrrs o st Bot M Lov, som j jo turrr smm m, o t r t hlt ftstisk hylit o stmisfult lill spillst Dsu hr j st mi ttr spill r m sit b oså Ku u forstill i slv t spill på Hrrs? - Dt r jo t vilt jlit lill st, m t r bræst, hv r k vær f publikum, vill t ok vær mr hsitsmæssit for mi t spill t f r str i Svbor M j ku riti ot tæk mi t spill itimkocrt på Hrrs Fktisk hr j tlt m rrør, om t ku l si ør Hvis u skull s Svbor som tilflyttr, hv tiltrækkr så umilbrt? - Nu r t jo Tåsi o ikk Svbor by, j r flyttt til, o j spillr fobol for Tåsi FB Så år vi kørr ovr bro, r vi så st i fjl i hvrt fl i fobolvr, sir Michl Flch m t stort smil på læb - M hl mit liv hr j hft mt m Svbor t ør - oså Our-skolr, hvor j vr tilkyttt som højskollærr årrækk Svbor r skø, jli by m mssr f kl på Hør Michl Flch tl om sit y lbum på wwwrioiblok Michl Flchs hjrt bkr for Tros på Tåsi, hvor musikr hr bot o lvt sist to t hlvt år (Foto: mitsvbork)

17 32 ERHVERV KULTUR/BYLIV ERHVERV 33 D fri kulturmilr Dt hr i m år vært mulit t sø Svbor Kommu om tilsku til kulturll rrmtr, o t r t fortst i t y butår Dt y r, t pulj fr u f hr D fri Kulturmilr, o t r politisk r urbjt t sæt rtisliir for t ku komm i btrti til tilsku Puljs formål r t urstøtt o motivr borr, forir o istitutior til t uvikl o iværksætt y kulturll ktivittr for borr o æstr i Svbor Kommu Puljs mål r: t urstøtt yskb kulturll ktivittr t mvirk til t ubr kulturll ktivittr i hl kommu t r skbs y kulturllicr på tværs f kulturktørr, rhvrvsliv o borr t få y målruppr rt i kulturll tilbu t supplr istitutioll kulturtilbu f ksprimtr krktr t urstøtt Svbor Kommus målsætir på kulturområt Klssisk kocrtr i Svbor SAMS (Syfys Amtør Symfoiorkstr) fholr kocrt smm m Fåbor Korkl o Nybor Mottkor lør 27 ov kl 1300 i Vor Fru Kirk, o os 1c kl 1930 i Fbor Kirk, hvor r opførs ur f Häls Mssis, Schubrts Ufult, smt kltstå værkr m to kor Svbor Kmmrorkstr (SKO), som til lit holr til i Skårup, hr kocrtr m 6c i Skårup kl 1830 o ftr på Psykitrisk f Svbor Syhus, hvor r opførs værkr f Mozrt, Corlli, Dvor`k o Elr Sistævt kocrt r o ku for pårør, prsol o ptitr kort st - vi KLRER LT til ll ftrårts o vitrs RRGEmETER o GvER Lækr KORTBØGER til ktiv 250,- 150,- 50,- 100 % DANSK HUDPLEJE UDEN PARABENER, PARfUmE o farvestoffer FoRKæl IG SElv me luksusproukter! Røsbøl Ski Cr r kl o ffktiv huplj bsrt på ktiv irisr Røsbøl Ski Cr iholr INGEN prbr, prfum llr frvstoffr - Ki i forbi o prøv prouktr, llr y skø prbfri sitsbhli Gør ot ot for i slv - u fortjr t! HVEM KAN SØGE Istitutior, forir o ruppr f prsor såvl som kltprsor k sø tilsku Kulturistitutior, r llr motr kommult tilsku, skl rør for, hvor ktivitt r tværå o yskb Hll Lrch KosmtoLo & NLstyList Østr skårup tlf: wwwhlrchk HVORNÅR KAN DER SØGES Asøisfrist, rtislijr m vir vil srt bliv ocrt på kommus hjmmsi o i sprss Blø vr til jul Sil Dci i ftrårt Sl f GvEKORT til ShOppiG SvEBORG o til Så r t u u skl i! Supr tilbu på kvlitts ulr til Filti Sommr r forlæst forbi, o ms vi vtr på vitr, ivitrr Sil i Svbor o kooritor Ol Dorf, smt spillstt Hrrs ifor til ft m bsolut topurholi, år Svborbt Jt Z i spillr op til s på Hrrs Dto r lør 19ovmbr kl ør åbs kl20 -O t r for folk i ll lr, silr, forlsk, sl pr o ll r, urstrr Ol Dorf, m t limt i øjt! -Dt r ftrhå ol mår si, r sist hr vært st sjl til iss ftr - o r r rimli opbki hr i løvflts ti, r t ikk ulukkt, t t julbl oså vil s s lys, fortællr Ol Dorf Så krit ssko, op f sof, sæt it hår som u vil, l mk-up fly o kst i u i fts hrlihr ot hjulpt på vj f t f Syfys stærkst liv-bs - Jt Z! Dr k bstills billttr til rrmtt på wwwhrmoit Dt lokl fuk-rock orkstr Jt Z sprkr ør i til y om Sil Dci 19ovmbr på Hrrs (Foto: Pll Br) Sl f BiLLETTER på Billtt - til ll rrmtr i mrk Sl f BiLLETTER på Syfysbilltt til ll lokl rrmtr i Borrfori, Svbor Ttr o Brttrt visitsyfyk Syfys Turistburu Ctrumpls 4 // 5700 Svbor Tlf // wwwvisitsyfyk Alti m kurv tilbu til vilt lv prisr Strik stor tørklær - hur vtr - luffr - hjmmsko osv Ny flott frvr i multistrømprr Csmr ul - til hlt y bbyr Alti først m y opskriftr - oså tysk Filti o L Gross bør Vi ss i Gvkort Chck wwwckcstrikk for mås tilbu o yhr mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

18 34 ERHVERV RUNDT OM RUNDT OM 35 RUNDT OM Rå til bst kust i Svbor RUNDT OM Af ANNA PIA HOLMGAARD Svbors y billkustrå skl råiv o hjælp politikr o bypllær m t væl rtt usmyki til byrir o plsr i t offtli rum I sprtir r r fokus på hvr st kro o vi skl hv bst kust for p, sir form Jør Svs, Skulpturstøbrit Rui Rusfort Krh Cscitsoc o form for fori By o L- Syfy Byrum m æsttik o rspkt for kvlitt Af RUDI RUSFORT KRAGH Svbor Kommus y billkustrå vr i uust på stuitur til Hlsibor i Svri Vi bsøt by, r hr mt t by på Såls fhols ikk mir 42 fstivlr om årt Hrur flr itrtiol By hr sit t symfoiorkstr Ifor skilli stor o btyisful tiol sportsr kommr svsk mstr fr Hlsibor By hr sit t uivrsitt smt t usi ymsir Smtii bor flr stor kocrr i by, hrur IKEA Alt t skr blt t, fori politikr i Hlsibor hr t stærkt fokus på kultur som l f kommus br I kommu r mbsmæ st som projktmr m formål om t smor m iititivr, skb rrmtr o tværk mllm rhvrvslivt o kustlivt i by o uvikl syri til v for ll ktørr Når r for ksmpl fhols ttrfstivl i mitby f Hlsibor, fhols smtii fobolfstivl på sportspls llr i bys prkr, o stor virksomhr holr i smm prio rhvrvsmss i bys ustillishllr I Svbor hr vi top i år uviklt t itrsst yskb prtrskb omkri ARKITEKTUR 2010 Forsklli istitutior, rhvrvsforir o folkli oristior r åt smm om t kspor Svbor by Dt r skt m l rækk ktivittr i form f btmør, byvrir, forr, bør- o uomsktivittr Grult for ARKITEKTUR 2010 vr ot fælls t smls om, ot som m r i om, o som r lt t forstå M ARKITETUR 2010 vr t øskt om t hv Når r for ksmpl fhols ttrfstivl i mitby f Hlsibor, fhols smtii fobolfstivl på sportspls llr i bys prkr, o stor virksomhr holr i smm prio rhvrvsmss i bys ustillishllr pæ o hyli by Måsk skull æst prtrskbsmol smls om tmt ÆSTETIK 2011? M ÆSTETIK 2011 ku spørsmål vær; hvor skbs pæ o smukk by? Hv r t for kvlittr, r skl vær til st, for t by blivr yls t færs i? At by uforrr s borr t m oplvr y sir f (Foto: mitsvbork) bå si by o f si slv som msk? At m får o føvrr, får o musikoplvls, oplvr ttrt o billkust o færs i t spæ o tryt byrum Go æsttik skbr l borr Når Hømrk skl morisrs o istsætts, k m oså skl til Hlsibor, hvor t li slit byområ r istst, smtii m t kust r rykkt i, o rkt kustr hr usmykkt områt, hr hævt æsttisk oplvls o borr følr stolth v t bo i områt D pssr på t o hr rspkt for kvlitt Æsttikk r såls blvt viti l f t bolisocilpolitisk rbj M hr fåt lr borr o br kommuøkoomi ÆSTETIK 2011 ku kickstrts v, t Svbor ivitr ctrl mbsm i Hlsibor Kommu, skr Poul Witti Formålt ku vær, t h fortællr kommu, rhvrvslivt o kustlivt i Svbor om brobyi mllm prtr Hvor m k ør t, o hv m k få u f t smrbj m r, m m pljr t rbj smm m? Dt k ot vær lit uhlit, hvis politikr u ovr t briv politik skl ikøb kust til t offtli rum Dt mr i hvrt fl Stts Kustrå, r som i r kommur hr btlt hlvl f buttt for Svbor Kommus y, lokl billkustrå Råt år u i luft m hjmmsi o rrmtr o blivr på må syli i bys o kommus liv Tk b billkustrå r, t skl vær fli, kustkyi, uvili sprrisprtr for politikr, år r købs kust M råt skl oså irs i forhol til l kust, som kommu hr svr for - bå vr, otior o ulå Eli skl råt rbj for t sikr kvlitt f kust i t offtli rum Dt r hlt foruftit, mr råt i Svbor - o form Jør Svs præcisrr: - Kust k vurrs u fr ol fspcifikk kritrir Go kust r oså ot rbj o lisom tkst k hv stvfjl o mlr, k kust hv fjl, r ør rir, f årli kvlitt Billkustråt skl sikr, t kommu o borr får kvlittivt bst kust for p - t r ikk skr fjlkøb for skttkror, sir h Borrfori r t ktult ksmpl på t st, hvor billkustråt vill hv spillt turli roll som råivr o sprriprtr, hvis hv ksistrt Et t ksmpl r Tkful-projktt, hvor bill kustråt skl mvirk til, t kust itæks fr byls Billkustråts y hjmmsi vil srst ku ss på rss www billkustrtk, hvor rrmtr, yhr, visio, projktr o profil på rå o mlmmr k læss LIDT FAKTA Stts Kustrå vil frmm kommul kustrå, hvor skyi ksprtr står for ikøb o råivi i kustrisk spørsmål i kommur Dr k ikk si politikr i billkustrå D skl vær uvili o vær smmst f kustkyi m fli bru llr profssiolt rbj kustr Dr fis i billkustrå i 19 kommur iklusiv Svbor SVENDBORG BILLEDKUNSTRÅD Svbor Billkustrå bstår f syv mlmmr, r rbjr uløt o ikk slv må lvr kust til kommu, ms r mlmmr Jør Svs, skulpturstøbr, form Elisbth Frk-Rsmuss, c m i kusthistori Hll Wisbch, kusthåværkr, li lr f Kustbyi SAK Rui Rusfort Krh, By & L Syfy Ull So, krmisk formivr Ell-Mrrth Ars, billhur Cmill Wst, billkustr Skrtrit, Svbor kommu: Kulturkosult Birit Prs o bypllær, Mri Christis Nyt rå i Svbor skl sikr kvlitt o plcri f kust i t offtli rum (Foto: mitsvbork) mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

19 36 ERHVERV RUNDT OM Dt blus Svbor RUNDT OM CittSjov Af Bo Bomul Bowl Fu Svbor holr årts Julfrokost Hvr fr o lør fr 19 ovmbr til 18 cmbr Julfst m bufft, musik o s! Stor julbufft m lt hv hjrtt bærr Bl sil, mpt lks, sylt, trtlttr, frikllr, mmlws æblflæsk, lvrpostj, mistrpøls, fiskfilt, lsrt hmburrry, brbqu b, ritur o suc LIVE MUSIK Vi ør julfrokost kstr fstli! Læs mr på wwwbowlfuk D lokl uitr-u Hi K hr spillt blus, fr h vr 10 år Nu spillr h opvrmi til Johy Witr i Borrfori 13ovmbr, smm m Rock Nll Druovr r r ost, ris á l m, frutkurv, kff o småkr 269,- Wkjulbufft - fr o lør Pris pr prso ikl 1 tims bowli Pris r v 4-6 prsor pr b - kskl skolj kr 15,- Når Johy Witr år på sc i Borrfori lør 13 ovmbr, r h kommt til t rtt st Svbor hr mli lti hft blus i blot, hr hr hrskt m o blusbs m tir, o blus r t or, som folk ufr r iskr op m, år m ævr by m vi hvorfor? D lokl uitr-u Hi K, r smm m Rock Nll ovikøbt skl spill opvrmi for sit ml iol til kocrt, hr hft fir på bluss puls-str, si hs storbror lært hm først tricks som 10-åri H ivillir r i t skk om blus, j rir - Blus r for mi svær t bskriv, sir Hi -Dt r ot m t spill for musikk li u o hr Når j står på sc, prøvr j br t vær i i ét, j står o lvr Ikk t fokusr på omivlsr At spill som om t r sist, m r på sc Så r j kol ovrfor, om r står fm llr fmhur mskr AHA, tækr j Blus r ltså ot m t fokusr o rjs i i si slv, kkurt som j i si ti mærk, t r fktisk vr lit højr til loftt blt folk i Svbor Smilt stmmr fr rør - Dt r oså sjovt, Bo For t r lti blusrupill, j vr tilb til D lvr i mi mitsvbork ovmbr 2010 HEUREKA! Så hær t smm! I Svbor bor m frivillit, fori m r l for rør, m k hv i by - kkurt som m m k uforsk o op i blus Dt r, som om j får mss ti u, som m ol hr i s li o tilværls, o som musikk k iv los for Hvis j ikk hv musikk, så vill j ikk vær l, rkr Hi K - M hr vl lti hft røm om t ku lv f t M j hr ok lri hft hr ulæsl J hr t bst m t vær i t kocpt m t b, r furr J hr jo mi rør i Svbor J yr t bo i t syfysk, sir Hi K, r plusli ivr prfkt kobli mllm by o blus - J hr formmls f, t på t llr t tispukt, ltså år m hr spillt ok pop, jzz, hvy o ru, så blivr m ysrri ftr t hør, hvor musikk rlt stmmr fr O så år m til blus Nol lr r, fori r r pls til ilvls o ulvls, r r hlhjrtt Not, m ikk hr rt m r str M k fol si u, fortællr uitr-u fr Svbor HEUREKA! Så hær t smm! I Svbor bor m frivillit, fori m r l for rør, m k hv i by - kkurt som m m k uforsk o op i blus Hi K spill for ol år si oså opvrmi til Johy Witr på Os Blus Fstivl M slvom h hv håbt, fik h ikk lov til t mø l, som blv kørt irkt h (Foto: mitsvbork) til sckt i rullstol, så h ku bhøv t å fir skrit u til si scstol M hvis chc byr si u, hv vil u så si til hm? - J hr lyttt til hm, o t hr vært stor læ o forøjls, så m k vl ikk t si tk Hør Johy Witr fortæll om blus oli Dr rbjs i iss hårt på t få Hi K til t mø sit iol, Johy Witr u for sc Om t lykks, o om Johy ovrhovt ir skk, k u hør som pocst på mitsvbork i ftr kocrt Bo Bomul Hmilto-Wittorff, r klr si slv é stor forøjlssmuskl, lvr til hvr f t lær virksomhr rs kur t k i i- o ul m ituitiv forståli kommuiktio Bos løb obsrvtior k føls på iss sir o på mitsvbork oli smt på twittrcom/bomul o ljlihsvis i Søsholt på P4 Fy BOOK ONLINE wwwbowlfuk D små pkkr Vlkomstpkk Vlkomstrik o sckkurv Pris pr prso 39,- Ntm Mullitwysupp Pris pr prso 39,- Drikkvrr libitum Øl, vi o v Pris pr prso 299,- Præmipkk 3 mljr, bowlisttutt, uskrift o chmpkølr m 1 flsk chmp Pris pr pkk 299,- Gokrt D stor pkk Wkjulbufft, 1 tims bowli, liv musi vlkomstpkk, tm o rikkvrr libit (øl, vi o v fr kl 1700) Pr prso ku Jul Gr Prix Kom o prøv vors okrts o iv chf bhjul! Pris pr prso 199,- Pris r kskl oblitorisk kørhætt - kr 6,- 575,- Pris r v 4-6 prsor pr b - kskl skolj kr 15,- *Dr r ikk liv musik ov o c Nyborvj Svbor Tlf wwwbowlfuk ovmbr 2010 mitsvbork

20 38 ERHVERV GASTRONOMI 39 Profssiol mk-up til hvr o fst Abistir Tirs Os Tors Fr Lør ftr ftl M lukkt Tlf kl Olibooki: lsisyfyk Mirloi hylr turli oprils b mk-up prouktr o r frmstillt på 100% mirlr Iholr ikk tlkum, stivls, mirl-olir, frvstoffr, blmilr o prfumstoffr Alt uførs m prsoli fli ytih i rr tmosfær D mk-up kr Fst mk-up V køb f prouktr for ovr kr 500,- r bhli rtis kr Suprkokk m succs D to tilir forptr f Vstr Skri Kro - Michl Brr o Fi H Krom hr fylt orrbør i rs ctrifirm Krom & Brr i Ollrup 25 proct f kur lir u for Fy v/ai Kristis Møllr 74 Svbor Prkri li v ør llr Droiår Dt r ku to år si, to ourmtkokk Michl Brr o Fi H Krom åb rs t ctrifirm i Ollrup O skiftt fr forptr f Vstr Skri Kro til jr f ctrifirmt Krom & Brr hr vært succs på ll frotr Kur står ærmst i kø for t få lvt m, frih r blvt mt størr o timlø r oså blvt højr - Dt år mt br forvtt, o vi må si j til mt, fortællr Fi Krom Allr i sluti f sptmbr hv Krom & Brr for ksmpl sks forspørslr på m til kofirmtio sø 1 mj 2011, hvorf ku to får j - Vi prøvr t fr sø o hol fri, m t år ikk lt for ot På sø hr vi t frokostslskb til 50, o forri sø hv vi t bruchslskb på 130 mskr, sir Michl Brr Hvor sø ot k komm ur prs, blivr r ikk åt på kompromis m fir urs sommrfri, ftrårsfri o julfri For top mr frih vr oså f bværu til t skift fr rsturt til ctri - Vi hr 12 timrs rbjs hvr, så vi k ot till os t hol fri, mr Fi Krom D 12 timrs rbjs r o iti i forhol til ti på Vstr Skri Kro Af DORTHE KIRKGAARD NIELSEN - Vi rbj jo stort st ll øts 24 timr, o så vr omkostir simplth for stor i forhol til itji For år u hr kro, r t lisom på brsttio, hvor m sir o vtr på, t t brær Vi skull hv åbt o hv t pæt rprtoir, m vi skull vt på, om kur kom, sir Fi Krom Hlt rls i ctrifirmt irttt i Fi Kroms privtboli i Ollrup, hvor r ku lvs forubstilt m D bst råvrr Slvom to suprkokk r vil lv ourmtm, r r i ræsr for mkust Så hos Krom & Brr kokkrrs lt fr picickurv ovr frokostorir til Morts A, m oså tritiol trrttrsmu m rjcocktil, svikm o is o husts spcilittr som crmt krbbbisqu o hjmmrøt fsbryst - Vi lvr lt t, vors æstr k tæk si, o vi r ikk for fi til ot som hlst, kosttrr Fi Krom - M liylit hv vi lvr, brur vi bst råvrr, supplrr Michl Brr Kur tællr bå hlt lmili borr, virksomhr o osjr rut i t sk Michl Brr o Fi H Krom åb rs ctrifirm på Svborvj 34 i Ollrup i uust 2008 (Foto: mitsvbork) l E f spcilittr hos Krom & Brr r mli jtslskbr på ivrs osr o hrrår, o top rfor lir 25 proct f kukrs oså u for Fy Prisivut r ikk volsomt fr omkri 250 kr pr kuvrt for tritiol trrttrsmu Ikk flr stt At t år så ot for firmt, tror to ihvr blt t hlr om, t i økoomisk kristir skærr folk på rsturtbsø, m vil fortst r hv ot lækkrt m br til billir p I t li lvr Michl Brr o Fi Krom lt slv - bå mlvi, opvsk o tlfopsi I wkr hr hjælp ufr til blt t mlvi o srvri, m mrbjrstb skl ikk uvis til flr fststt For slvom t år forry for Krom & Brr, hr i plr om t uvi hvrk u llr i frmti - Nj, vi skl ikk vær størr, for m får sjælt ot ot u f t bliv størr, o t r sjovr t ri u f t lill viu ræ u f t stort, sluttr Fi Krom Læs mr på mitsvbork mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN Astisr rsrr Brris Sytrræ r rt åt r ti, år r i sys. D r sirsæssi ru s rå rt tt tr råt, ør t ås r uiu, t u si ør t å trræt,

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev. Tillæ r. 14 til Kommupla 2013 asu ssu su su Sy Sy Ou Ou O u rup alsår a als lså s år år Kilstrup Ki K i l p Sti Sti S ii smi ørby ø ørrrby byy b Skol Skolby Sk S kko ol lb by by b by Asss As A sssss s

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning.

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brnskyttls / Brnsktionring En rnsktion r jf. ygningsrglmntt n ygning llr n l f n ygning, r r uformt, så n rn ikk sprs til nr rnsktionr innfor n ti, r r nøvnig for vkuring

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING AF MARIE PROKOPEK MARIE PROKOPEK

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING AF MARIE PROKOPEK MARIE PROKOPEK GRFIK OG ILLEEHNLING F MRIE PROKOPEK MRIE PROKOPEK O p g av o g E l m t r HV GIK OPGVEN U PÅ? HV GIK OPGVEN U PÅ? VLGTE PROGRMMER Jg skull lav t oplæg på sig af plakat og t postkort til kokur- Jg lav t

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 1-2013

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 1-2013 Sjov i flig lill Ol, br: Nå, r b t si l ti Bstmor i først skolg så? ik g lgår sk r hvo og wc i o k æ b ræ først ligt! T Forfær ull forstill t vær sk t, og klss? l på t væmå t v u u t, t gik t Er t s J.

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Glad for Mad! Spændende opskrifter for unge kokke

Glad for Mad! Spændende opskrifter for unge kokke Md! i børhøjd Spædd opskriftr for u kokk Gld for Md! Smid d voks ud f køkkt, o vis dm, t slvfølli k bør lv od o lækkr md fr bud! Md! smr bjdr md Mdskolr r t sommr, som fritilbud ti l bør i ld 8-12 år rr

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

retning Ind i gymnasiet: Ud af gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UUvejleder.

retning Ind i gymnasiet: Ud af gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UUvejleder. I i ymsit: U f ymsit: Hvis u h spøsmål m ptlsskv til ymsit, skl u ktkt i UUvjl. Spøsmål m skv til viå uls ft ymsit skl stills til Stuivl Fy. Du vil få l vjli f pæstt f Stuivl Fy im ll t å i ymsit. D su

Læs mere

Løn for at lære. Hjælp til selvhjælp. Specialcenter i evig forandring. Sådan får du sprød svær

Løn for at lære. Hjælp til selvhjælp. Specialcenter i evig forandring. Sådan får du sprød svær fokus Uals r i koll Om i o amark i Rio Sy Lø for at lær Rio r af lats størst ualssplasr. Vi følr i hæl på t par af rios stur. Si 06 Hjælp til slvhjælp Si 24 04 14 18 Vis mi i forski Go rå På bsø hos Ammkultur

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

gymnastik opvisning i Hallen Fastelavn 2012 Spor fra fortiden Operation i Grindsted og Uggerhalne - læs side 27 side 3 Grindsted Uggerhalne og omegn

gymnastik opvisning i Hallen Fastelavn 2012 Spor fra fortiden Operation i Grindsted og Uggerhalne - læs side 27 side 3 Grindsted Uggerhalne og omegn Grdstd Urhl om Aprl 12 15. år r. 60 ymstk opvs Hll S blldr sd 2 læs sd 26 8 krksdr mdt bldt md yt fr Hmmr S. Fstlv 12 Læs mr om rrmtt på sd 3 Spor fr fortd Oprto Skrld Grdstd Urhl - læs sd 27 sd 3 Udvt

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Etageadskillelse/bjælkelag

Etageadskillelse/bjælkelag ETAGEDÆK / TRÆ OG BETON PRINCIPDETALJER Etgskillls/jælklg Priniptljr Brn- og lytljr Dtlj ET Dtlj ET Dtlj ET 5 B - L' n,w 58 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 50 B - L' n,w 74 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 60 B

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Pas på Kort. Målforhold 1:6476 Dato 29/ Signaturforklaring. Kort & Matrikelstyrelsen

Pas på Kort. Målforhold 1:6476 Dato 29/ Signaturforklaring. Kort & Matrikelstyrelsen Ps å Kt Må 1:6476 Dt 29/6- Situi Kt & Mtistys Ditsss 1:3500 Sø Pt Sv 4 Bøsv Kus sv 42,37 t s 60 45 50 i t SKOVDYRKERNE i 2001 i 0 100 200 22 44 uu 64 æ 76 sø i i 43 40 s 2001 s s 89 Vj Bist s S 79 i Aisæs

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

TEMA: TANDKØDSLIDELSER!

TEMA: TANDKØDSLIDELSER! i n l v n b u t i k All tilbu r gæln fra 27.06.2014 til og m 06.07.2014 llr så læng lagr havs. Dr kan vær varr som ikk lagrførs i nklt butikkr. TEMA: TANDKØDSLIDELSER! Tanlægr r vi ikk, mn har vin og faglig

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader l l muabkrur m ærhrar M l (CMYK 100.0.100.0) (Orac 751-063) L (CMYK 100.40.0.0) (Orac 751-053) Ml (RAL3020) (Orac 751-324) Sær (RAL 9005) (Orac 751-070) Ekrm (RAL 2008) (Orac 751-035) Ml (RAL 3020) (Orac

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

10. klasse 2011/12. Lyngby-Taarbæk Kommune

10. klasse 2011/12. Lyngby-Taarbæk Kommune 10. klass 2011/12 Lynby-Taarbæk Kommun Hvorfor væl 10. klass? Inhol 10. klass r n ann må at å i skol Du skal væl 10. klass fori: u får lærr, som r vant til at unrvis i t unomsmiljø u vil uvikl i falit

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2012-13. Nørremarksskolen Vjl Kommunl Skolvæsn Kvlittsrpport 2012-13 Skolrpport fr Nørrmrksskoln v Susnn Fjlgr Kristnsn Kær skollr Hrm præsntrs kvlittsrpportn for 2012-13. Dn yggr som tiligr år på forrig års sklon, såls t tlfktrkn

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Juni 2009

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Juni 2009 Højboskols skol-hjm blad Jui 2009 HØJBONYT Hytttur sid 4-5 Globus til lås sid 6 Ud i atur sid 10 Dit i 0.b sid 14 6.b s ljrtur i Ska sid 17 Spis md di vr sid 18 Sud kost på Højbo sid 20 Ida Gram Ju Højboyt

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

4Få kostvejledning. 4Bliv bedre til sprokugrsus 4Ta med på Klatre 4Lær at lave bolchepcrakes. 4PowerParty 4Ta på tur med os 4 Find din hobby

4Få kostvejledning. 4Bliv bedre til sprokugrsus 4Ta med på Klatre 4Lær at lave bolchepcrakes. 4PowerParty 4Ta på tur med os 4 Find din hobby 2013/2014 4Bliv br til sprokugrsus 4Ta m på Klatr 4Lær at lav bolchpcraks 4 Bag i g Cu 4Få kostvjlig 4PowrParty 4Ta på tur m os 4 Fi i hobby Grv kommu Vlkomm til rugomsskol Kotor: Grsagr Allé 1, 260 Grv

Læs mere

mulighedsanalyse - bilag # 2

mulighedsanalyse - bilag # 2 Ph: +45 35 29 30 70 www.sal-ark.dk Århusad 88, 2.sal 2100 Købhav Ø Dmark CVR/VAT: 25 31 93 62 mulhdsaalys - bla # 2 spalklassr, vj kmmu - ju 2013 vj kmmu mulhdsaalys østrbyskl østrbyskl SCar 01 // ørst

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

For at illustrere metoden vil vi vende tilbage til skivebølgelederen vi tidligere har set på n 2. a n 1 z

For at illustrere metoden vil vi vende tilbage til skivebølgelederen vi tidligere har set på n 2. a n 1 z Computrmodllrg II ft dffrc mtod Ft dffrc FD mtod går ort træ ud på t rsttt d fldd dffrtllgg md pprosmto bsrt på dlg dffrsr. Dtt f.s s ud på flg. måd: For t llustrr mtod vl v vd tlbg tl svbølgldr v tdlgr

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

Velkommen til Odense. Jan Boye Borgmester i Odense

Velkommen til Odense. Jan Boye Borgmester i Odense Vlkomm til Ods Kær kofrcdltgr Som borgmstr vil g gr byd dig vlkomm til Ods. Jg r mgt stolt ovr, t vi r værtsby for O Smll Stp d 3. ordisk bærdygtighdskofrc. Ikk l givr kofrc liv og tmosfær til by, og vi

Læs mere

BOLIGER. bedre. TEMA Naboskab. KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013

BOLIGER. bedre. TEMA Naboskab. KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013 br BOLIGER KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013 TEMA Naboskab Hos Ja og Mayra r ør åb Når aboskab givr kofliktr Voxpop t go aboskab SOMMERFERIE Ta m KAB på bborhøjskol EL-ARBEJDE ER DU I STØDET? STJERNEBESKEDER

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

FLIRT MED FORÅRET - OGSÅ FOR DIG

FLIRT MED FORÅRET - OGSÅ FOR DIG 65 SPECIAL BUTIKKER 2 SUPERMARKEDER FLIRT MED FORÅRET Brightsi MASSER AF SHOPPING OG SOMMERFUGLE I MAVEN. FORÅRET ER SIKKERT OGSÅ DIN FAVORITSÆSON, OG SELVFØLGELIG KAN DU FÅ FINGRE I ALLE DE SPRØDE NYHEDER

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

Kerneprocesser barseldagpenge

Kerneprocesser barseldagpenge pc lp lp håt øi 4.1 Mt l P 4.1.1 hl l P 4.1.2 fø l P 4.1.3 øi tll ppl Opli 4.1.2.1 lp ftt Rfi 4.2 iitti i lp Håt lø æi 4.5 Mt hl æi til l P 4.5.1 fø æi til l P 4.5.2 tll æi Opli 4511 4.5.1.1 *ø på lt fil

Læs mere

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen Pr Grgrsn Crstn Hgr Hll Thorjørnsn Toms Højgr Jnsn Lon Kthrin Ptrsn Mtmtrix r t fgligt strukturrt mtmtiksystm. Aktivittrn i grunøgrn r rfor strukturrt u fr hvilkt mtmtisk gr, r sætts fokus på. Forstålsn

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere