SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi."

Transkript

1 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu Tlf: wwwlsss-lk Aut Elistlltør ApS D vi for 30 år si spill m Mlurt i Svbor på Klostr Mostr, mærk vi strks, t hr vr riti o puls O puls r hr sti D y Polo BluMotio 30,3 km/l v blt kørsl Tæk klim Tæk økoomi // 30 Tæk hvis u ku slipp for væstli l f ri fr tksttio - o fr miljøt Tæk hvis t ku sk u t u mått uvær lyløs, pott kørskbr, som ktr Volksw Tæk t ku kør økoomisk, klimvlit, komfortblt, svrlit o urhol på é M r or: Thik Blu! Hvis u ikk vil l t bliv v tk, så oplv y Polo BluMotio Tæk klim Tæk økoomi hr hos os D y Polo BluMotio fås som prsobil fr kr ,- kskl lv kr 3680,- Bræstofforbru v blt kørsl 30,3 km/l, (irktiv 80/1268/EØF) CO 2 uslip 87 /km Som 2 prs V fås y Polo BluMotio fr kr 98900,- kskl moms o lv kr 3680,- SVENDBORG Tæk klim Tæk økoomi SPRUDLER AF LIV Forhlrflt Thik Blu Thik Blu D y Polo BluMotio fås som prsobil fr kr , kskl lv kr 3680,- Bræstofforbru v blt kørsl (irktiv 80/1268/EØF) CO 2 uslip 87 /km D y Polo BluMotio 30,3 km/l v D blt y kørsl Polo Som BluMotio 2 prs V 30,3 fås km/l y v Polo blt BluMotio kørsl fr kr 98900, D y Polo Tæk BluMotio CAREPOINT hvis u ku - SVENDBORG kskl slipp 30,3 for moms væstli km/l o lv l v kr f ri 3680,- blt fr tksttio kørsl Tæk hvis u ku slipp for væstli l f ri fr tksttio - o fr miljøt Tæk hvis t ku sk u t u mått uvær lyløs, pott kørskbr, som ktr Volksw Tæk t Nik Bilr A/S ku kør økoomisk, klimvlit, komfortblt, svrlit o urhol på é M r or: Thik Blu! Hvis u ikk vil l t bliv v tk, så oplv y Polo BluMotio hr hos os - o fr miljøt Tæk hvis t ku sk u t u mått uvær lyløs, pott for Grømosvj kørskbr, væstli 22 l som f ktr ri fr Volksw tksttio Tæk t wk/ft tlfo Tæk hvis u ku slipp wwwcrpoitk ku kør 5700 økoomisk, Svbor klimvlit, komfortblt, svrlit o urhol på é M r or: Thik Blu! - o fr miljøt Tæk hvis Tlf 62 t ku - Fx sk u t u mått uvær lyløs, pott kørskbr, Hvis u ikk vil som l ktr bliv v tk, Volksw så oplv y Polo Tæk BluMotio t Forhlrflt ku kør økoomisk, hr hos klimvlit, os komfortblt, svrlit o urhol på é M r or: Thik Blu! D y Polo BluMotio fås som prsobil fr kr ,- D y Polo BluMotio fås som prsobil fr kr ,- kskl lv kr 3680,- Bræstofforbru v blt kørsl 30,3 km/l, (irktiv 80/1268/EØF) CO 2 uslip 87 /km Som 2 prs V fås y Polo BluMotio fr kr 98900,- Thik Blu Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu D y Polo BluMotio 30,3 km/l v Tæk hvis u ku slipp for væstli l f ri f - o fr miljøt Tæk hvis t ku sk u t u mått u løs, pott kørskbr, som ktr Volksw ku kør økoomisk, klimvlit, komfortblt, sv hol på é M r or: Thik Blu! Hvis u ikk vil l t bliv v tk, så oplv y P hr hos os

2 2 LEDER ERHVERV 3 wwwsvbork/cittslow Svbor KANON r DU kommt m DIT bu? 4 Cfé m pls til sisro 8 Viyls ræssc 18 Dtilhl i Møllr 6 Lubor smlr bst sjlr 13 E jzz-iv kommr til by 19 Dt hrmoisk Svbor Skbs r m ispirr, hrmoisk o ymisk områr i by, tiltrækks r oså mskr, o mskr btyr liv o ktivitt, o hvor iss r til st, r oså mulihr Vi sør t ll smm o hl ti, bvist llr ubvist oplvlsr Alt t som r mvirk til t ør livt mr spæ t lv O vi blivr stit mr kræs o forvtisful til, hv r mo skr h om t æst hjør Mskt hr si tirs mor villt l si stimulr o urhol, o vi btlr r mr for vr, hvis r følr oplvls m Vi r så hli, t vi r ustyrt m mss ssr, som kostt hir ftr tilfrsstillls o uforrir, o vors ssr mvirkr til stmisbillr, vi hl ti r os på vors vj oc Cyklr vi hvr forbi t områ m fæl lut, rimm byir llr r påvirkir, som frstør os, vælr vi t cykl vj, som r vi følr okt os br tilps v, o som ør os i br humør Skbs r m ispirr, hrmoisk o ymisk områr i by, tiltrækks r oså mskr, o mskr btyr liv o ktivitt, o hvor iss r til st, r oså mulihr By-irti, rkitktur, æsttikk o smspillt m omivlsr spillr væstli roll, år vi bvær os i byrummt Dr skl vær t imøkomm o mfolit tilbu f by-ivtr som bæk o hvilpullrtr, klimskærm, rø bpltir, o blysi, kulturiformtior m vir Vi skl skb o btilsr for såvl æst i by, smt for bys borr, o t skl vær mt t oritr si o vir rut i by mllm s tilbu, str o ktull bivhr Svbor r - ti til kvlitt Svbor sprulr f liv 30 Dt blus Svbor 36 Af CHRISTIAN DAN JENSEN Rktør - mitsvbork E f uforrir hri lir først o frmmst i t få klrlt, hv t tli r, vi vil m vors by Vi må r still krv Vi må r vær slvkritisk o mbitiøs i forhol til kvlitt o æsttikk i byrummt O mst f lt må vi r uforr hi, år t ælr ir o tkr om t uytt pottilr o skb robu for iititivr o hlkrft Suprkokk m succs 39 Eftrskol m visior 42 Elktroik llr rbrbrkompot 41 mitsvbork M A G A S I N E T wwwmitsvbork Asvrshv rktør Christi D Js Tlf Dsi Sill Lisby Tstu1k Uivr mitsvbork Tryk TrykTm Opl 8000 stk (Dsk oplskotrol) Forsi Michl Flch Foto: mitsvbork Fotorfr D3-Profoto Hrik Ohst Stph Frihit Pll Br Gir Hukursso mitsvbork For mr ifo o ocbstilli Rio Diblo/ALFA Tlf Svbor - Dmrks først Cittslow mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

3 4 ERHVERV ERHVERV 5 Dt y Kulturhus Svbor Borrfori r omirt ur ktori Arkitktur (Foto: mitsvbork) - Butikk m ft tøj til Stor Mæ Nomirir til Svbor KANON r u fsluttt, o fstmi r i på si wwwsvborkok) Kulirisk Føvrmrk r blt Svborsrs fvorittr (Foto: mitsvbork) Svbor KANON r u kommt m it bu? AF CHRISTIAN DAN JENSEN Si strt f sptmbr må hr mitsvbor k ujort pltform for Svbor KANON uviskbli opørls ovr, hv r k bts som Svborsrs fortruk i for syv forsklli ktorir: KULTURLIV // TRADITIONER // TURISTATTRAKTIONER // NATUROPLEVELSER ERHVERVSLIV // SPORT OG FRITID ARKITEKTUR Nomirir forår på wwwsvborkok o kørr årt u Hrftr vil jury, m bormstr i spis, uvæl mr, som skl ss til fstmi Hvilk mr, t blivr, førs ulukk f, hvor m omirir r kommr i i syv ktorir O hr sr bormstr Curt Sørs (A) klr ppl til bys borr: - Tk om Svbor KANON r riti o Vi hr riti mt t by på hr i Svbor, o vi fir i br mbssørr til t br by, mskr som bor o lvr hr J håbr o vil opforr til, t riti m vil klikk i på si o komm m rs bu på, hv r ør Svbor hlt spcil t lv i, sir Curt Sørs til mitsvbork Ovrrsklsr i omirir I skriv stu r r kommt 59 forsklli omirir O r r flr ovrrsklsr imllm Emr som Kulirisk Syfy, GmlTorv o t y Kulturhus Svbor hr ikk ovrrsk fåt omiri M r r oså ovrrsklsr t fi i svborsrs svr på, hv mr skl hv særli pls i bys ititt Blt t hr Svborprojktt fåt l omirir i ktori Sport- o Friti Svborprojktt r vrs størst forskisprojkt f si rt, hvor m tstr 1200 lvr i Svbor Kommu for, om kstr irætstimr i skol hr btyi for rs suh Afstmi i 2011 Dt r u op til svborsr, hvilk f uvlt omirir som skl iå i fstmi til Svbor KANON D uvlt omirir ss til fstmi på wwwsvborkok i strt f 2011, hvor ll borr på mokrtisk vis k fiv rs stmm Slutrsulttt vil så vis, hvilk tr i hvr ktori r r vir Hl bruttolist k ss som t utryk for svborsrs fortruk o fstmi k ss som t utryk for svborsrs bsolut fortruk B rsulttr k rfor vs i m forsklli smmhæ Projktt: Svbor KANON r blvt til i t smrbj mllm mitsvbork, Rio Diblo/Rio Alf Syfy, Nyboli Svbor o Svbor Kommu I r føt f Uff Jpps fr Nyboli Svbor, som u fr t bosætismæssit prspktiv tilir hr brt tk om Svbor KANON på b Nu blivr tk ført u i livt Gmml Torv lir tæt på Svborsrs hjrtr (Foto: mitsvbork) D ml træskib ktr Svbors mritim kulturrv (Foto: mitsvbork) Svborprojktt r f ovrrsklsr i omiri til Svbor KANON (Foto: Ars H Js D3) XLtøj Sposbjrvj Rukøbi wwwxltojk mitsvbork ovmbr 2010

4 6 ERHVERV Hvor uviklr vi by i rti Møllr? Politisk r r br ih om, t Svbor by skl uvikls i rti Møllr M hv skl r tli til for t ør mr ttrktiv for tilhlr o bsø? Dt hr mitsvbork spurt rækk ctrl svborsr om Foto: mitsvbork AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN Prkrishus v Hul, flr åbir fr Møllr o til hv o mr mrksføri f Møllr som m m spcilforrtir, r skbr oplvlsr Så lyr ol f kokrt forsl til, hvor m k uvikl Svbor by i rti Møllr For slvom Møllr hr mssr t by på f blt t lækr spcilforrtir, hvor såvl vrubu som btji lir hlt i top, j, så hr butikkr i Møllr fr Torvt o opftr fortst svært v t tiltrækk stor horr f kur Smtii r på smm stræki præt f stor uskifti blt butikkr o l tomm butiksloklr M hv k m ør? - Møllr hr lti hft svær, m t vitist for t uvikl by i rti Møllr r t skb flr hullr fr Møllr o til hv o smtii få uviklt hv, så r kommr mr liv b str, mr All Mrir, vrhuschf i Føtx i Svbor o smtii form for Turistfori Syfy Uvikli f hv o åbi flr str fr Møllr blivr st f flr Dt smm ør si æl m forslt om t prkrishus i Hul - P-plsr r ok ltfør løsi for t uvikl by i rti Møllr Dt sir kur, o hr vil Hul-løsi bvirk, t mstrømi f kur vill strt rst i Møllr, sir Bjmi El o Att Silitz, ihvr f økoloisk br Butt i Møllr 23 Oså Bt Toft Jcobs, ihvr f Trols Bohl i Møllr 42, sr forslt om prkri i Hul som øskløsi - Dt r ok tvivlsomt, om kommu pt hr p til ét projkt Så på kort b skl husjr i Møllr is, t lj skl sætts For skl uvikli m t få flr fi spcilforrtir til urstøtts, r t øvit m lvr husljr, mr hu Ulrik Fvil Nils, fililirktør i Nor o æstform i Shoppi Svbor bkkr op om syspuktt omkri lvr husljr - Dt vil ku vær m til t trækk y butikkr til Smtii r t vitit, t kommu stoppr ilo om bilfrit torv, t hæmmr lyst til yskb forrtir i Møllr E y forrti vil ikk åb, år r k vær tvivl om mulihr for prkri Yrlir ku t vær hjælp, hvis å-rultivt blv lmpt for ty f Møllr, sir h Gå-rultivt r t rultiv, r blv iført pr 1 juli, hvor butikkr i Svbor skl btl p for t hv uørssrvri o ustill vrr uørs Kræs o mrksføri J Fbch, butikschf hos Nilss i Møllr hr forsl om, t kommu bør kræs mr for Møllr i form f blomstrkummr, li vliholls m vir - Smtii skbr kommu mir kur til Møl lr på ru f for høj p-fiftr Dt hørr m lit fr kur, o top p-fiftr r t stort problm, som kommu skl hv løst hurtit, llrs ølær t mt hl, sir h Hos Gulsm Luris i Møllr 7 hr jr Js Christi Møllr føl forsl: - D m kvlittsforrtir, r ukkr op i f Møllr, som ikk r så bsøt som r str i by, ku å smm om t syliør si blt t på særh, t r lokl butikkr, r ll skbr oplvlsr o ti til forybls Butikkr k lv fællsrklmr, o på smm må k Shoppi Svbor o Turistfori hv fokus på ol særli områr i by som Ltirkvrtrt o Møllr HVAD KAN KOMMUNEN GØRE Form for Uvlt for Kultur o Pllæi i Svbor - SF s form, Bruo Hs, sr m fortrøsti på uvikli f Møllr, som h æst vil kl kultur m m spæ spcilforrtir Smtii r h i m tilbutikkr om, t smmbii mllm hv o å vi åb pssr i Møllr k skb u mr liv til - Dr r llr m pssr mllm Møllr o hv, m vi fr kommu skl vær br til t ør m syli Smtii skl vi oså hv jort ot v ovr fr Møllr, r hvor å sluttr m ot spcil brolæi for ksmpl, så folk blivr lt vir, sir Bruo Hs H bkkr oså op om tk om t prkrishus i Hul, o så ivitrr h til mr ilo mllm kommu o tilhl - Før sommrfri vr j i ilo m Shoppi Svbor o Erhvrvsforum Svbor, o j vil r t iititiv til, t vi møs i Så vi i fællsskb k få tlt om, hv vi k ør for Møllr o tilhl i øvrit, m j håbr, tiloristior k tl om t prkri Gyl jul Julpyt fr Gor Js 50% rbt på lt tilir julpyt fr Gor Js o 20% rbt på lt t y, rst f ovmbr må - oc skl mbris All r byttr iss tilbu, ltr smtii i lotræki om t vkort på kr 1500 til køb f julpyt 30 DAGES OMBYTNINGSRET OVER HELE LANDET PÅ GAVER KØBT HOS OS hlsliv ERHVERV 7 Driv thru tilbud 2 chsburr o ml col ku 30,- ku i Svbor Johs Jørssvj 2, 5700 Svbor, tlf wwwmcolk mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

5 8 ERHVERV ERHVERV 9 Cfé m pls til sisro AF CHRISTIAN DAN JENSEN Cfé A Rom hr si 1995 ksistrt som rbjspls ur socilpsykitri i Svbor I r t, som strt som t forsøsprojkt, blvt til t spæ st, hvor mfolih trivs m musik, cfé, kustustillir o u oså mir butik Hvor bryr vi foromm om vors psykisk sårbr mborr, o hvor får vi skbt rtt fysisk rmmr hrtil? Dt lø uforri på, socilpsykitri i Svbor tilb i 1995 strt Cfé A Rom som t forsøsprojkt Tk vr t skb t st, hvor mskr m psykisk o socil vsklihr ku komm i rhvrvsfklri llr få t job, hvor r blv tt hsy til særli bhov Projktt skull hurtit vis si t vær succs, o llr ftr to år blv Cfé A Rom jort prmt Ny o br loklr Cfé A Rom fik bs i Tihus 35 i smm byi, som husr Børtplj i Svbor Forhol vr bsk m t lill køkk o mt sævr kår for ktivittr Allivl å Cfé A Rom t fjr 15 års føsls i uust i år, i 13 oktobr rykk i i tilir Pukt 1 forrti i Kors 17 O hr r r væstli br mulihr for pt 30 mrbjr, som r tilkytt stt Sti Wolff, psykitrisk fli mrbjr på Cfé A Rom fortællr: - Vi ku ot mærk, t fcilittr i Tihus ftrhå vr blvt for små Drfor vr t riti jlit t få y loklr i Kors Dt hr åbt for y mulihr, blt t m t størr o mt br køkk Dsu ør fysisk rmmr, t vi k skb t mt mr imøkomm cfémiljø, forklrr Sti Wolff o fortsættr: - Vors visio m stt r t skb t ktivt miljø m mulih for uforri, oplvls o uvikli Cfé A Rom r ikk t værst, m t møst, hvor r r mulih for t uvikl ktivittr, vor kur hr bru for Cfé o kffristri Si jur 2003 hr Cfé A Rom tilbut kff ristt ftr ll kusts rlr Dt vil si, t får rø - rå - bør hjm o ristr m slv v cirk 200 rr Hrftr mls bør, umilbrt i skl brus Såls får kur fulstæi friskbræt o friskmlt kff i kopp - Vi vr først på Fy, som hv hjmmristt kff u f hust Dt r virkli blvt t hit I tilbyr vi fm forsklli sls hjmmristt kff, fortællr Sti Wolff o byr mitsvborks ust kop hlt frisk Arbic kff U ovr friskristt kff tilbyr Cfé A Rom oså t frokost mukort m spæ rttr kol som vrm O slv om r ikk r ol kokk tilkyttt stt pt, så r r rækk køkkfli prsor, som svir kokkkiv i t hlt y køkk Musik, kust o butik U ovr t kulirisk r Cfé A Rom oså rmm for måli kustustillir m frisri smt musikrrmtr Dtt hr vært smlispukt for riti m mskr m år O så hr stt som ot hlt yt fåt lill butik Elsbth Jcobs, som oså r tilkyttt stt som psykitrisk fli mrbjr, forklrr: - Butikk hlr m t lill uvl f prouktr, som vi slv sælr, o prouktr som r i i kommissio fr forsklli kusthåværkr Vi lær mt væt på ikk t vær kokurrcskb i forhol til li butikkr i ærområt, sir Elsbth Jcobs Butikk hr åb i cféåbisti, som r m kl o tirs-fr kl Cfé A Rom åb i y loklr i Kors 17 v t rrmt 13oktobr m tlr f blt r sociluvlsform Lrs Erik Horm (V) o m forr f filosof o forfttr Joh Elbrcht Dsu vr r musik m t lokl orkstr Soulios D klssisk, sk julfrokost i hyli, historisk rmmr: Oplv Hotl Ærø s t /27 ov, 3/4, 10/11 o 17 c S V E N D B O R G D stor julbufft 2010 Hvi sil m krryslt Rø sil m kprsslt Stt sil m pbrro Fiskfilt m rmoul Røt ål m røræ Vrmrøt lks m råmrir røtsr Rjslt m sprs Stt rjr i Orlyj m tomtrlish Trtlttr m høs i sprs Klvsylt m røbr o sp Æblflæsk Blopøls m sirup, æblmos o klsukkr Mistr m æblr o sllri Frsrt svikm m øslt Ast m røkål Glsrt skik m rølkål o bru krtoflr Ostlk Ost & frut Ris á l m m kirsbærsuc Julks o ør Kff t byr 1830 o r spills op til s fr kl 2130 Bstil pls u på tlf: Hotl Ærø, Bro 1, 5700 Svbor wwwhotl-rok 345- pr kuvrt E os i syfysk tur Smukt bli mmorisrt jom i bkkr v Kttrø 4 km fr Fbor Boli 188m2 1½ tr l ult m ræs o l i sø Itrssrt? Kotkt Lrs llr Pr Nyboli Svbor tlf ovmbr 2010 mitsvbork

6 10 ERHVERV SPORT ERHVERV Håbol Srt kommr r mt mr t til Syfy! 11 som hlhsoplvls Håbol skl ikk blot vær 2 x 30 miuttr på b, hvor håbolkmp fvikls I hvrt fl ikk hvis m spørr Kspr Jørs, irktør for GOG Håbol - Dt vitist r t skb o stmi o fst i hll - før, ur o ftr kmp Vi ku riti ot tæk os, t t blivr v for folk t komm tims ti før kmp o bliv hr lit ftr Dt skl slvfølli ørs ttrktivt m forsklli formr for urholi for u som mml, smt o tilbu på øl, v o bspisi før o ftr kmp, fortællr Kspr Jørs o fortsættr: - Vi vil for ksmpl lv forsklli spisrrmtr ftr kmp, r forhåbtlit k hol folk i hll Hll skl vær fylt f ri o l mskr, o folk skl ikk ku hol si væk Ispirtio stmmr fr Tyskl, hvor r r lmili tritio for, t publikum kommr tim før håbolkmp for t komm i rtt stmi, i kmp fløjts i O iføl Kspr Jørs hlr t om t få på oplvr, oså slv om m ikk r håbol-tusist - Håbol bør turlivis vær omrjispuktt, m t hlr mr om t skb hlhsoplvls, smhørih o t mjrskb i forhol til hl t sml stmisbill, sir Kspr Jørs Spillrtrøj som br Hvor t for uvær ku r 1holt, som trækkr i vlkt ul GOG spillrtrøjr, i håbolkmp skl spills, r t pl, t ll i klubb frmovr skl bær smm trøjr O t r r hlt særli ru til - Fællsskbt skl vær t bær lmt i GOG Håbol, o brprspktivt skl vær hl klubbs sml br Vi r i omkri 450 mlmmr i klubb, hrf r r ol pssiv mlmmr, m år vi trækkr m fr, r r vl omkri 350 mlmmr, som spillr håbol i Gum, oplysr Kspr Jørs o fortsættr: - Dt hl r u fr i om t få t størr tilhørsforhol til hi o ku itificr si m ll i klubb Smtii vil vi r ør trøj til t br, som ll kr o v hv rpræstrr - Druovr r t oså ovr for sposorr, r r rpræstrt på trøj t ot ustillisviu o må, hvorpå sti k få profilri, u hvor ikk får m tv, som jo hr vært vt til fr GOG, forklrr Kspr Jørs H rr prlll til fobolklubbr som Mchstr Uit o FC Brclo, hvor trøj r t kæmpmæssit br for klubb - Vi k slvfølli ikk smmli klubbrs størrlsr, m smhørih o ffkt hrf k hv orm fsmitt ffkt lt u ovr målstr o publikumstribu Af CHRISTIAN DAN JENSEN Kspr Jørs, irktør for GOG-Håbol, vil ør håbol til hlhsoplvls Foto: mitsvbork Håbolklubb GOG r stærkt på vj tilb ftr kokurs o ryki til 2ivisio i jur i år M hlt y tkr i forhol til t skb o rmmr om populær sport vil klubb u åb op for utritiol o yskb urhol i hl vj rut Syfys Itrt k u lvr flksibl itrt-, tlfoi- o TV-tilbu på mrkts højst ivu o prisr på lvst ivu Før h ttts frtræsr 8, 20 o 30 Mbit/s Dm sættr vi op til 30, 60 o 90 o pris sættr vi Itrotilbu*: 30/30Mbit/s itrt o tlfoi 169,- kr/m Pris ftr 6 mr 269,- kr/m Mi pris i 6 mr kr 1014,- *) Gælr ku, hvis u ikk hr vært ku hos Syfys Itrt i for sst 6 mr mitsvbork ovmbr 2010 Læs mr på syfysitrtk ovmbr 2010 mitsvbork

7 12 ERHVERV ERHVERV SPORT 13 Gør livt vrmr Morsø S10-40 Ku 9995,- SPAR 2000,- Lubor smlr bst sjlr Tritio for stor uomstlttræi i ftrårsfri Oså OL-lsholt hr hft lsholssmli på Syfy i år Af Lrs Rsmuss Ctr Øst, Ørbækvj Svbor - Tlf: wwwmorsocom Gør livt vrmr Du fir kvlittstøj hos PS MARINESHOP PS MARINESHOP HUDES PLADS 1 // SVENDBORG // TLF Omkri 100 uomssjlr fr lts sjlkrftctr, trær o hjælpr vr i ftrårsfri til uomstlttræi i Lubor Tm Dmrks Sjlkrftctr på Syfy r t st i lt, som bst k håtr stor smlir på ru f t tætt smrbj m Skolr i Our Sport & Prformc, o ftstisk fcilittr, r r på stt Smrbjt hr furt 4-5 år u bå i hvr o v størr træisrrmtr, o t top sjlrlij på Our hr hft succs vr til t s på træisljr Cirk trjl f tltr hr forti på Skolr i Our - Vi hr fut o form t håtr størr træissmlir på, o til jur hr vi i såklt tørtræi m tori, tst o prksis på skolr, fortællr Pr Bø, som r li lr f sjlkrftctrt, kooritor på uomstlttræfft o i øvrit lstrær for OL-lsholt i Lsr klss Eftr træi i u 42 blv bst upt til tlthol ifor Zoom8, Lsrjoll, Europjoll, 29r, 49èr, 470 o RSX Surf, o ol f u sjlr vil i frmti skull løft rv i top isciplir, som Dmrk tritiolt mrkrr si ifor Foto: Gir Hukursso OL-træi Strks ftr fsluti f us træisljr om fr ito Dsk Sjluios OL-lsholt splsr i Our Hl wk vr i ktio m mør o ltrtivt prorm I sjls m m oplæ, forr, oritrisløb o s - Dr r i tvivl om, t tblri f sjlkrftctrt hr vært m til t høj ivut, o j mr bstmt oså, t smrbjt i hvr m Our ivr kstr vist på Syfy, sir Pr Bø - Til hvr byttr lvr fcilittr i Lubor, o ftr kl 16 m, tirs o tors ovrtr sjlkrftctrt, som bå hr lvr fr skolr smt r, yti sjlr fr loklområt tilkyttt, fortællr h Eftr ftrårsfri træs r ku på vt i wkr På hvr i vitrprio r r toritimr, o r styrktræs 2 om u I år r r tilkyttt 15 uomssjlr til sjlkrftctrt i Lubor mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

8 14 ERHVERV Alfr Nils A/S ANNONCE Nyh VIND DIN OVN ERHVERV 15 Dlt i kokurrc om t vi i købt HWAM 3600 bræov kom i i butikk o ht folr! R vrsklss! For t imøkomm kukrss krv til frmtis by- o proffctr hr t kt Rukøbi-firm mført størr rovri o ombyi, r blt t btyr br ovrblik o hurtir kspitio Alfr Nilss trælsthl, r i r t mor XL By o Proffctr, r smtii lts ælst slvstæi tømmrhlr Dirktør Frits Foor Nils r syv rtio v rort i ml fmilivirksomh, r i bskæftir 21 stt o rår ovr 6000 m2 ur t Kukrs forlr si mllm privt o rhvrvsriv i forholt 50/50 Mr pls o tættr smrbj»e mt syli føl f XL-BYGs rovri r, t vi hr vlt t flytt rut på virksomhs forsklli flir På må r plsforhol blvt væstlit forbr til læ for kur, mrbjr o lvrørr,«fortællr prokurist Lif Frholm Johs»Bå mlrfli o Proffctrt, r førr t brt prouktsortimt målrttt ll håværksf, r omrokrt o morisrt D klt prsolruppr r rykkt tættr smm, hvorv kur hr fåt lttr o hurtir til komptt fli råivi o kspitio«kowhow o ksprtis»all XL-BYGs kspitiosmrbjr r fu, o t ivr t højt srvicivu ifor råivi o sprri Vi bsir kort st l øvi kowhow o ksprtis til t ku ui vors privtkur tryt o sikkrt m løsi f lt flst f hjmmts håværksmæssi uforrir, hv t vi tlr træ, mli llr vvs«ovr bro ftr mli»eftr ombyi r mlrfli rlmæssit foroblt«brttr byctrchf Lrs By Christs«XL- BYG Alfr Nils A/S r st SADOLIN-forrti sy for Ri Dt mærks tylit på må, t ftrspørsl på top proucts br vift f iørs kvlittsprouktr r stærkt sti SADO- LIN r f lts bsolut mrksfør prouctr f kvlittsmli i ll prisklssr Hr i XL-BYG førr vi hl prouktlij o ækkr såls bå profssioll o privt kurs bhov Stit flr fybor vælr t kør ovr bro ftr mli, o t r vi bå l for o stolt ovr«ny spæ ustilli»d ivær rovri o ombyi f XL-BYG vts færi i sluti f sptmbr I byi, r tilir hus vors Proffctr, irtts t ustillislokl til præsttio f XL-BYGs m spæ løsismulihr ifor køkkr, ør/viur smt flisr o ulv D y ustilli vil stå færi som ot f t sist, hvorftr rst f bymrkt på 1200 m 2 urksts løb rovri o fcilittsmæssi optri Vi lær os til t by kur o lvrørr vlkomm i y omivlsr«, sluttr Lif Frholm Johs XL-BYG Alfr Nils A/S Bllvu 5b 5900 Rukøbi Tlf wwwlfr-ilsk Åbistir XL-Byctr M-tors: Fr: Lør: E sikkr vir - E f mrkts mst populær bræov HWAM Mozrt st m Kr 18495,- kr 3000,- u kr 13995,- HWAM 3600-sri mrkts rst forl: Lvst prtikluslip - ku 1,21 /k træ HWAM Automtic TM Uikt lukksystm CO 2 utrl Dsk proucrt Mozrt XL-Proffctr M-tors: Fr: :00 Lør: Lukkt BRÆNDEOVNSSHOPPEN mitsvbork ovmbr 2010 Smrsvj Ststrup Tlf wwwbrovs-shoppk ovmbr 2010 mitsvbork Åbistir: M - fr kl Lør kl

9 16 ERHVERV 17 Ukts-kulturmistut llr rlitt? Kulturlt Smrå ivitrr til cfmø Tirs 9 ov 2010 kl Spjlsl - Borrfori Kulturhus Svbor Forrti m ørs bst th o m smukk ti, som sts k uværs, m som m æst ikk k lv u Ilr: Rktør Rikk Bkkr, Fys mts vis Er hl uktsproblmtikk miskbt? Profssor Johs Nørr Frs, SDU Mskt hr ikk rør t hr før Bruo Hs, Form for Kultur o Pl, Svbor Ovrlvr kust o kultur sprru i Svbor kommu? Kulturlt Smrå øskr t sætt fokus på l sk om uktsmrk Gælr t oså kust & kultur i Svbor kommu? Mlmmr f byråt r ivitrt til t lt i btt smm m Kulturlt Smrå s mlmmr, m ll r vlkom til t lt SVENDBORG KOMMUNE Fri tré Dr k købs kff mv i Kulturcf KULTURELT SAMRÅD SVENDBORG wwwsvborkulturk DELTAG I DEN KULTURELLE DEBAT wwwsvborkulturk KULTURELT SAMRÅD SVENDBORG HK ør mlmmr klor Dlt i vors mås kokurrc om t vkort på 500 kr Bsø llrit o hør hvor Få fli uvikli, så u ikk blivr ovrhlt f tkoloi Hos HK styrkr vi i fli o prsoli uvikli, fori vi slv ubyr kursr o r m til t skrærsy kursr o ftruls i for it f Vi hjælpr i oså m t få kursr, u hr krv på Ml i i i HK hkk/forl GALLERI JMART UDSTILLENDE KUNSTNERE NOVEMBER 2010 Jtt Møllr, Billkust Mort Abil, Billkust Hii Dlum, Billkust S Friis, Billkust Ell Jørs, Akvrl J M Js, Billkust Suljm Juuzovic, Billkust Jytt Mir, Glskust Azr Juuzovic, Glskust Lis-Lott Nms, Glskust Crst Hs, Brozkust H Osbirk, Dcoup Åbistir Novmbr M - Tirs Lukkt Os - Fr Lør mitsvbork ovmbr 2010 Th, itriør & viér Kors Svbor tlf: fx: mil: ttimk - wwwttimk E l f løsi Brivj 39, Viby 5700 Svbor, Tlf E-mil: wwwllri-jmrtk ovmbr 2010 mitsvbork

10 18 ERHVERV HANDELSLIV Viyls ræssc Hv ør m, hvis m hr ml rmmofoplr i kælr? M åbr slvfølli plforrti - lisom i o, ml lo O t jor Ar Lrs-Lt fr Thurø for t år si, mr præcist 13 ovmbr 2009 E Jzz-iv kommr til by CAROLINE HENDERSON m b Liv i Borrfori Svbor Kulturhus 28 ovmbr kl 20 AF JESPER NIELSEN fmknu OG CHRISTIAN DAN JENSEN KULTUR/BYLIV 19 Af CHRISTIAN DAN JENSEN Li v port til bys kultur-mkk Hrmoi fir m lill plforrti Viyl Hr hlr m rmmofoplr - ikk c r, m stor sort, som vi kr M zizt rill på hvr si, hvor ziz svrr til lys sviir, r i pickupp omsætts til t lktrisk sil, r i omsætts til sviir i højttlr, o rm ly Såls btls på Wikipi or, år r står rmmofopl i søfltt M rmmofopl r mt mr som så I hvrt fl hvis vi spørr Ar Lrs- Lt fr Viyl - Lp r på vj tilb Hri r j slt ikk i tvivl Srt vil vi ikk s c r på hylr lær Så uivs musik ku på ttt - o på viyl, sir Ar Lrs-Lt m slvsikkrh i stmm til mitsvbork O måsk får h rt i si btrtir Dt visr si mli, t lp r v t få ræssc Iføl slstl fr plslskbrs brchoristio, IFPI, r viylplr mli på vj u f c rs sky Viylplr står for blot 0,4 proct f t sml musiksl i Dmrk, llivl r slstll stt fr 4176 i 2000 til i 2005 o i 2009 O t r r ru til, mr Ar Lrs-Lt - Dt hlr om bå ly, covrt o hl kultur omkri rmmofopl M får for t først mr ru o uttisk ly m lo viylpl i forhol til iitl fr c Evir r r hl kultur byt op om slv covrt - som jo r til t s o t t føl på, fortællr Ar Lrs-Lt I 60 r o 70 r vr plcovrs syoymt m kustform, o flr spktkulær covrs hr m ti vært st for bt o lifrm forrls Hvm huskr ikk Rolli Stos lbummt Sticky Firs fr 1971, hvor covrt blv sit f kustr Ay Wrhol Lokl musik på hylr Svbors lokl musikliv hr særli pls i Ar fr Viyls hjrt Såls k musikr sæl rs uivlsr i Viyl - u t r ts vc - Dr fis riti m tltful musikr i vors by Vi hr t lv musikliv, som fortjr bst btilsr for t uvikl si Drfor vil j r mvirk til t formil Svbors musikliv Dt ør j v t l lokl musikr sæl rs musik i mi forrti, u t j tjr kro på t Est btils r, t musikk r loklt proucrt, fortællr ostlikr mllm plrolr i hyli kælrbutik Ar Lrs-Lt, ihvr f plforrti Viyl i Møllr, spår rmmofopl t combck (Foto: mitsvbork) Især itrssrt i sk rock Viyl hlr m brut såvl som y rmmofoplr fr spcilforrti i Møllr 34 Dsu hr forrti umærkt wb- shop: wwwviylk Hylr i tmosfærfylt kælrforrti bur f rmmofoplr, kt som mr sjæl lbum Folk kommr m rs ml lp r, o Ar Lrs-Lt købr m for virsl i forrti, hvis vurrs som vær rlvt i Viyls kocpt O t r særlit sk rock-sc som hr stor itrss - J r mt itrssrt i sk rock fr prio , o især m kustr som Alru Ro, Stppulv llr Buri R Ivho Dr fis fktisk ol sjæl sk lbum, som j riti r vill hv i forrti, fortællr ihvr f plforrti, som o ikk upr t lbum fr sk rock-sc, mitsvbork spørr til fvoritlbummt - Toiht is th iht m Nil You fr 1975, blivr j lri osi træt f, kosttrr Ar Lrs-Lt Viyl holr t års føsls v bo på Hrrs 13ovmbr E f Dmrks mst ftr jzz-ivr Croli Hrso kommr til Svbor m sit b til kocrt sø 28 ovmbr Kocrt spills i Borrfori Kulturhus Svbor på stolrækkr Billttr sæls vi wwwfmkcocrtu Dt r riti l ti si, Croli Hrso sist vr i Svbor, o hu lær si til kocrt: - Dr hr lti vært o stmi o t ikrt publikum i Svbor, så j lær mi til t bsø by i, sir hu D 26 oktobr ukom Croli Hrsos i solopl, Kpr of th Flm, r tr trå op fr hs forri o mt mlrrost lbum, No 8, som solt ovr ksmplrr På Kpr of th Flm fortolkr Croli Hrso rækk jzzstrs f blt r Col Portr, Duk Ellito o Ni Simo, som oprilit sto b titlummrt Albummt byr oså på fortolkir f umr f blt r Bob Dyl, Tom Wits o PJ Hrvy o t klt ykomport ummr, volutio, fr Hrsos hå Rprtoirt r li ftr Croli Hrsos sm, o år t så vitspæ mtril læs i hær på Croli o ol f lts ytist musikr, kommr r t ulmili sofistikrt o hlstøbt rsultt u f t Dt r u lykks for Croli Hrso o proucr Ars Christs t skb uik ly, som r hlt u smmlii - Fælls for tkstr på pl r, t r r slå ktulitt i m, sir Croli Hrso - Not f t, j holr så mt f v jzz, r top tiløs ktulitt, r r i s Et ummr fr 40 r k sti komm til t ly, som vr t skrvt i år, o t r top ét, r ør t så spæ o ispirr t rbj m iss klssikr Som titlummrt på mit y lbum lær op til, r t vitit t hol liv i flmm, musikk o kærlih, sir hu Albummts rtwork r hylst til ivr, Croli Hrso oft slv r blvt uråbt til t vær f E roll, som hu hr vlt t omfv ikk mist i lbummts fotorfisk utryk, r r lt i Stph Frihits kyi hær - I stt for t ssocir iv m t ophøjt væs, r lri bhøvr å m skrlpos o som lti r prfkt t s på, opfttr j ivr som ol stærk, slvsikr iivir, som vi mor kvir hr mt tilfælls m, o som vi k lær mt f D klssisk ivr som Grbo, Ditrich o Clls ustrål ll kvili råstyrk, o k j oså mærk i mit liv J r ikk så m t slipp f m, sir Croli Hrso m t smil M si i Svbor hr hu: Nikolj Hss på flyl, Ars AC Christs på bs o Jkob Høyr på trommr FAKTA OM FMKNU Vi vrtr musikrs itrssr o srvicrr m, som købr musikk Så firr Jspr Nils, li lr f fmknu, forrtisrult for fori, r bskæftir si m booki, mmt o PR Fori blv stiftt i 2002 ur vt Fys Musikkotor I r r fir stt, o bs r mit i Svbor Ctrum på kotort i Møllr 24, 2sl FmkNU hr m år opbyt t tværk o smrbj m forsklli prtr, som ør t mulit for bookiburut t ufør mrbjt turpllæi o supplr srvics For ksmpl m kotkt til plslskbr, fotorfr, tkstforfttr, istributiosfirmr, strtpromotr o ikk mist kocrt-rrørr (Foto: Stph Frihit) mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

11 20 ERHVERV KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk Drømmr u om y Boli? KOMMUNE wwwsvborkulturk Lrs Fiil Kvrtt o Mistur Dobbltkocrt Kvrttt, r blv årts prismotr i kokurrc U Jzz, r bå ispirrt f t orisk lyrisk kluivrs o mr påå mor jzz Aft ils f sks u, frmstorm fysk musikr, som brær for fusiosmusikk Arrrt f Git Stps Tor 4 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 120/90/60 kr) Ar B, Vstr 10 A, Svbor Sls, zumb o ltimriksk hits Sushi Dcb hr spcilisrt si i sls, smb, cumbi, mru o Stumr 6 ms bt strtr m slssurvisi for byr Kom m llr u sprtr All k vær m, t krævr i rfri Dør åbs kl 2045 Arrrt f Vikios Coloritos Tor 4 ovmbr 2010, kl 2130 (Etré: 75 kr) Hrmoi, Møllr 36, Svbor Lørskocrt Musik til All Hl v Sct Nicoli Ctori Lrs ur lls f orist Tor Bjør Lør 6 ovmbr 2010, kl 1130 (Fri tré) Sct Nicoli Kirk, Skt Nicoli Kirkstræ 3, Svbor Mirim Mipir & Hr Dish Fris Frokostjzz Dmrks y stor ospl- o jzzsri Mirim Mipir æstr Svbor, o r vtr publikum t br f kocrt Smm m si fm soli musikr skl Mipir o hs vrm, krftful stmm ok få kkhår til t rjs si Arrrt f Git Stps Lør 6 ovmbr 2010, kl 1300 (Etré: 120/90/60 kr) Ar B, Vstr 10 A, Svbor Optkt til All hl Kocrt m Sct Jørs kirks kor o oristr smt Mort Hi på violi Lør 6 ovmbr 2010, kl 1600 (Fri tré) Sct Jørs Kirk, Bryårsvj 17, Svbor Tumml o i Rphrbh Lør 6 ovmbr 2010, kl 2100 (Etré: 80 kr) Hrrs, Hrmoi, Møllr 36, Svbor Popcrwl Mstrr lt li fr 50 rs sprø rock, swi 60 r, isco-blik 70 r, tcho-ficr 80 r, pop-smrt 90 r til t y årtusis hst srytmr Lør 6 ovmbr 2010, kl 2230 Strlyst, Bro 5, Svbor Ovr Sut på Hst Musikk r primært htt i Norisk folkmusik, hvor især svsk tritio hr hft stor iflyls på fir musikr M k oså t strjf f ispirtio fr Blk, smt lmtr fr rytmisk o klssisk musik Tir 9 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 60/90 kr) Arr Folk For Folk Hst, Vstr 2, Svbor Torss Cfé Tor 11 ovmbr 2010, kl (Etré: 50 kr) Arrrt f Tsi Folksr Suhøjskol, Eskærvj 69, Viby, Svbor All skl hv lov t rømm o oft visr t si, t vi k vær m til t rlisrr m Isku til ljlih Forælrkøb Flyt smm Flyt hjmmfr Bolikøbrbvis hvis u vil hl hurtit Alsboli Fisirisløsi m Totlkrit Lå p til rømmboli Gm Totlkrit k vi lti tilby låtyp, r pssr til jrs bhov Vi r m hl vj, så hvis u llr hr y boli i kikkrt, hjælpr vi i r m t vir u om flruppr, ur sktt-ffkt o så tr vi os oså r f lt ppirrbjt i smrbj m fks i vokt så k u koctrr i om t irtt it y hjm Kulturklr vil i oktobr o ovmbr ukomm som t 8-sirs istik i t y rtis Kulturmsi mitsvbork Oplt r på 8000 stk Itsti f rrmtr skr som sævli på wwwsvborkulturk Sy smm Kom o sy m på kt s o slmr fr ivrs slm- o sbør, o lær ol y Dr ils m kort oplæ fr ltr o vi sluttr m øskkocrt Arrrt f Skårup mihsrå Tir 2 ovmbr 2010, kl (fri tré) Skårup Kirk, Skårup Kirkbkk 1, Skårup Fy Fiolmiistrit på Hst Dt r jli, sk smusik / folkmusik m bts hlt vlly D spillr, syr o fortællr si im ft, som føls lt for kort D tr brillrr på jli, sprul vis på violir, brtsch, cllo, uitr o s Tir 2 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 50/75 kr) Arr Folk For Folk Hst, Vstr 2, Svbor Holms Brothrs (US) Os 3 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 160 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor! Dli Fitlso & Pilpl D tltful o fscir sri/uitrist Dli Fitlso r ctrl prso på hjmli jzz- o vrsmusiksc Oplv h m sit y uspil Pilpl, hvor hu som vlit lvrr ræsløs oriilmusik m pssio o prsolih Arrrt f Git Stps Tor 11 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 120 kr) Ar B, Vstr 10 A, Svbor mitsvbork ovmbr 2010 Svbor Sprkss Ctrumpls Svbor Tlf

12 KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk Mouss Dillo Qurtt - M o Dskocrt fr vrm l Sæt tær i fstli ft ful f sfti oplvlsr fr vrm l: bufft m kulirisk spcilittr, frist, frvri ssrt i form f Dillo s Qurtt, r fusiorr rock, fuk o friksk musik, så sulvt brær Lør 13 ovmbr 2010, kl 1900 (Etré: 165 kr m t hl) Ar B, Vstr 10 A, Svbor Johy Witr Lør 13 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 295 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Liv Bli Firs Musikk blivr lvrt m ri, itsitt o spilllæ Lør 13 ovmbr 2010, kl 2230 Strlyst, Bro 5, Svbor Ti Dickow m b Sø 14 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 295 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Gypsy Trypsy på Hst Gypsy Tripsy tr jr m på viurli musiklsk rjs fr øst til vst Hr r t forry vrsmusikorkstr, hvis rprtoir bstår f vrrs fr siøjrmusikk, klzmr, ypsyjzz o umr Arr Folk For Folk Tir 16 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 50/75 kr) Hst, Vstr 2, Svbor Sskrivrsc på Hrrs Fori Sowritrs Corrs mlmmr optrær m oriil s m tkstr o mloir i forsklli rr Tor 18 ovmbr 2010, kl 1800 (Fri tré) Hrrs, Hrmoi, Møllr 36, Svbor Mikkl Plou /Sisl Vr Pttrs/Jochim Bhorst Tr mløs musikrs lyuivrs fyls f vtyrli tljr Er så lækkrt o lt, t t k vær svært t løsriv si Dt r bristfærit f mlkoli, ssulitt o frlih, opløft o lir Hr r musiklsk mici for ll Arrrt f Git Stps Tor 18 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 120/90/60 kr) Ar B, Vstr 10 A, Svbor Skiltfirm - m 18 års profssiol rfri Tlf Elsvj Svbor wwwhvr-k Skilt Pylor Plktr Loosi Bilrklmr LED skiltskærm Strmrs & lbls Storformtprit Solfilm i bilr Br Mouss Dillo Qurtt Frit sl i bollj Visrrmt i Viss Vr, Svbor D ktiv r hlt i top o fylt m riu syr, hv hr llrmst lyst til Dt blivr spæ t s, om visr y sir Vis-vært: Lis Wrmi Arrrt f Viss Vr, Svbor Fr 19 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: æstpris 50 kr llrs ½ llr hlårskotit) Svbor Musikskol, Droim 57, Svbor Esb Just Fr 19 ovmbr 2010, kl 2030 (Etré: 120 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor L Woo Joy trio Spillr svi Rock Roll, Fuky Blus o Booi Wooi, srvrt i t sftit o likt roov Fr 19 ovmbr 2010, kl 2230 Strlyst, Bro 5, Svbor Sys Bjrr Lør 20 ovmbr 2010, kl 2030 (Etré: 155 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Kl o Hil Hick Sø 21 ovmbr 2010, kl 1430 (Etré: 175 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Trio co Brio Soo-ji Ho violi, Soo-kyu Ho cllo, js lvkjær, klvr Hy: G-ur Hob XV:25 (ll ors) Sjostkovitj: Trio r 2 i -mol opus 67 Mlssoh: Trio r 1 i -mol opus 49 Arrrt f Svbor Kmmrmusikfori Sø 21 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 150 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Åb Sc m Pt Gur Elskføt Pt Gur r kt i t syfysk rock-o folkmusikmiljø, bå som solortist o som bmlm Spillr m rockbt OY, o m uitrist/sr J Schøm i blussmblt Blu Holr D Kom sc r Åb oså til jm/smspil Arr Folk For Folk Tir 23 ovmbr 2010, kl 2000 (Fri tré) Hst, Vstr 2, Svbor Fyrftskocrt fløjtkvrttt På ru syom mått fløjtkvrttt ur lls f J Ar flys rs kocrt i pril må - m u får folk chc i år kvrttt æstr Vor Fru kirk v årts sist fyrftskocrt Tor 25 ovmbr 2010, kl 1615 (Fri tré) Vor Fru Kirk, Fru Kirkstræ 4, Svbor Kocrt m Shs of Blu (m Uff St) Skl r ly blus - r r æpp ot br sk orkstr Shs of Blu, r hr ksistrt si 1988 Dr r tl om ol f llrbst blusmusikr i Dmrk, som mørk os æstr Ollrup Eftrskol til om svi blus Tor 25 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 75 kr) Ollrup Eftrskol, Svborvj 10, Vstr Skri Simo Krbs 7tt Guitrist Simo Krbs, r blv årts fysk jzzmusikr i 2009, mlr m br psl fr mfrvt plt f pulsr w yorkr-jzz, blk, folkmusik, iirock o sk slmtritio Arrrt f Git Stps Tor 25 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 120/90/60 kr) Ar B, Vstr 10 A, Svbor Vitrbl 2010 i Ollrup Forsmlishus Lækkr m, åb sc o sist smusik m ft rockorkstr Dt r t kocpt r m stor succs tr si hvrt år sist i ovmbr år r r Vitrbl i Ollrup Forsmlishus Arrrt f Ebjr Øvklub Fr 26 ovmbr 2010, kl (Etré: 50 kr tr 80 kr mi) Ollrup Forsmlishus, Svborvj 110, Vstr Skri Emily Smith Ds i Br Kom o vær m til hyli ft i folkss mor å Vi hr tt hlm u f træsko, tilføjt vors fortolkir, o bvrt vrm tmosfær Musikk r vlspillt sk folkmusik o lvrs f Luts spillmæ Fr 26 ovmbr 2010, kl 2000 (Fri tré) Svbor Ds- o Spillmslu, Br 67, Svbor Sko Torp kustisk Fr 26 ovmbr 2010, kl 2030 (Etré: 165 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Krl Hrm s Trio Så r korsør r i på frt o lvrr ft i forry Joh Mos stil Fr 26 ovmbr 2010, kl 2300 (Etré: 100 kr) Ar B, Vstr 10 A, Svbor Julkocrt Klssisk kocrt m Nybor Mottkor, Fbor Korkl o Syfys Amtørsymfoi or k str Lør 27 ovmbr 2010, kl 1300 (Etré: 50 kr) Vor Fru Kirk, Fru Kirkstræ 4, Svbor Fætr Flmmi Musik fr kl 22 Aft strtr kl 18 m Julfrokost pris pr couvrt kr 188,- husk forubstilli Lør 27 ovmbr 2010, kl Ar B, Vstr 10 A, Svbor Liv Wir Lør 27 ovmbr 2010, kl 2100 (Etré: 90 kr) Hrrs, Hrmoi, Møllr 36, Svbor Kocrt m Asss Syr Asss Syr ilr vtsti i Skårup Kirk m jli kocrt Sø 28 ovmbr 2010, kl 1500 (Fri tré) Skårup Kirk, Skårup Kirkbkk 1, Skårup Fy Croli Hrso m b Sø 28 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 250 kr) Arr fmk cocrt ps Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Emily Smith & Jmi Emily Smith stmmr fr Syvstskotl M si sikr musiklitt o jli stmm, hr Emily Smith mssr t by på Hu optrær bå m musik fr Skotl, o m tritiol folkmusik Hu lss f Nw Zlsk Jmi McCl Arr: fmk cocrt ps Tir 30 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 70/100 kr) Hst, Vstr 2, Svbor 3 9 cmbr klokk 20 køb billttr på wwwsyfysbillttk wwwbrttrtk Cf - Kompoist Chopi I år r t 200 år si, kompoist o piist Frééric Chopi blv føt Orist I Hovlt vil i li spill forsklli Chopistykkr på flylt o fortæll om Chopis musik, liv o smti M 1 ovmbr 2010, kl 1500 (Fri tré) Mihshust, Fru Kirkstræ 4, Svbor Kmp om hv Ny virksomhr, y bolir o offtli rum itr i rs tmpo lts hvrlr Visio r flst str t skb lv o mfoli byområr M hvor skbr vi liv? Hvor år t m mfolih? Tir 2 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 50 kr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Ispirtior fr No, r K Hv k vi i Svbor? Poul Witti, som r rrmtsprouct i Hlsibor Kommu, fortællr om Hlsibors m o utritioll formr for smrbj mllm kultur, rhvrv o turism Eftr oplæt bys på t lt trktmt, o r læs op til ilo v bor Arr: Billkustråt i smrbj m SAK Erhvrv o Turistkotort Tilmli srst til llr Tirs 2 ovmbr 2010 kl Mc Br, kti, Porthusvj 100, Svbor Når lsby kommr på forsi Eftrmismø m sopræst Hritt Bchr Li, r fortællr om tmr i I Jsss forfttrskb Os 3 ovmbr 2010, kl 1430 (Fri tré) Sct Jørs soår, Bryårsvj 15, Svbor Livt i Bostlr Os 3 ovmbr 2010, kl 1900 (Etré: 30 kr rtis for mlmmr) Svbor Musum, Grubbmøllvj 13, Svbor E ft om ms Alzhimrfori Fy hr rrrt forrsft m Lo Vsr o Att Lolk fr Dms kliikk i Os For pårør, fprsor o r itrssr Os 3 ovmbr 2010, kl (Etré: 30 kr) Socil o Suhsskol i Svbor, Hul 9, Svbor Svbor Ttrfori Boblr i bækk wwwsvborttrk Vi bfir os blt kræftptitr på Rishospitlt,hvor fm mæ lir for ø D tlr om kvir, tb, livt o sor D skæs, rir o slås m pur Mj, hlt, m sl tsypljrsk r hos m 17, 18 o 19 ovmbr kl 1930 Prouct: Folkttrt Muskript: Nikoli Wrli Istruktio: Ir Eilrs Billtsl: Fys Amts Avis, Syfys Turistburu, smt på Svbor Ttr sst 1 tim før forstilli byr Svbor Ttr tlf Fys Amts Avis tlf

13 KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk Forfttrft m Lif Dvis Lif Dvis r ut jourlist o f Dmrks mst populær forfttr H hr mott skilli prisr for sit forfttrskb D 22 mrts 2010 ukom stor, historisk spæisrom f Lif Dvis Mi brors votr Os 3 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 75 kr) Frs Kirks Sohus, Glrmstrvj 8, Svbor Torssforr: I hvlrs vr Nturm ivitrr til ispirr o turfli forr D m lktor Ptr Tlbr Ms, Århus Uivrsitt, som fortællr om ksklotts bru f ly til kommuiktio o som fstmto T m i i vr f hvlr Tor 4 ovmbr 2010, kl (Etré: 60 kr ikl kff o k Klubpris: 30 kr) Nturm, Droim 30, Svbor Kulturcfé: Skumristim ovr Vølvs Spåom Ast Fjor o Ars Crlsso fortællr ml us Urti vr t itt s, i sø, i bræi, i svl bølr M 8 ovmbr 2010, kl 1430 (Etré: 30 kr) Vjstrup Vlmihs Kirkhus, Brurvj 6, Vjstrup Cfé - rjs til Nw Zl Guru Fussi hr fjrt si yvu frih som ftrlør m rjs så lt væk fr Dmrk som mulit Hu visr billr o fortællr bjstrt om si tur til Nw Zl M 8 ovmbr 2010, kl 1500 (Fri tré) Mihshust, Fru Kirkstræ 4, Svbor Ætskb? - Lykk, vskb, sil Forlskls hr fåt uløbsto, ftr rvr forholt lt Er vi kommt i i ulykkli ætskbrs zo? D r rsulttt f, t kvis mskuli pol o ms fmii pol voksr Er r skt æri f prsolih Tir 9 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 40 kr) Færr i Svbor, Færvj 13, Svbor Arkivrs Svbor Musum holr åbt hus Fr vil r vær miiforr, vjrs o torkff Lør 13 ovmbr 2010, kl (Etré: Grtis ) Svbor Musum, Grubbmøllvj 13, Svbor Cfé- yr i by Hvilk yr k m fi i by? O hvor lv oprilit? Nturvjlr Simo Hømrk fr Nturm kommr o fortællr om spæ o sjov tilpsir f yr til livt i by M 15 ovmbr 2010, kl 1500 (Fri tré) Mihshust, Fru Kirkstræ 4, Svbor Julrrmt v/ Ri Khlr, Blomstrhust, Ollrup Vi møs til hyli ft o htr ispirtio til hjmli vt- o julhy Tilmli sst 9/11: Arrrt f Hv - Svbor Hvkrs Tir 16 ovmbr 2010, kl 1900 (Etré: mlmmr 30 kr ikk-mlmmr 50 kr) Multihust, Gmml Skårupvj 3, Svbor Kim Li Forfttr Kim Li fortællr om si bør Klk o Tuu, som bl forår på Grøl o i Svbor Os 17 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: Billttr á 60 kr købs på bibliotkt fr 3 ovmbr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Trkærs histori Bys histori r uik, it by r f lts få pllt byr Slv om r vr lill byls klt Kirkby omkri slot o kirk llr fr millr, vr t først omkri 1800, t tli slotsby blv lt Os 17 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 85 kr) AOF Syfy, Vstr 23, Svbor Torssforr Grøls-sfri Nturm ivitrr til ispirr o turfli forr D m Nturms forskr Thoms Bjørbo Br, som hr vært på hvlsfri i Grøl Hør om yr, h møt, lst f smukk billr Thoms hr tilir bot på Grøl Tor 18 ovmbr 2010, kl (Etré: 60 kr ikl kff o k Klubpris: 30 kr) Nturm, Droim 30, Svbor Fulmåmittio i Skorpios t Eftr m f top tt ts ri o uforrir til os ll, lvs uit mittio ovr tts tm All k lt, bå ybyr o øv Tilmli på tlf sst kl 17 smm f prktisk hsy Tor 18 ovmbr 2010, kl (Etré: 50 kr) Kisis Ctr, Istitut for kisioloi o prsoli uvikli, Rør, Skårup Kirkbkk 3, Skårup Fy Kulturcfé Forr f sopræst Kristi By, Fbor om mlrprrt A o Fritz Sybr M 22 ovmbr 2010, kl 1430 (Etré: 30 kr) Vjstrup Vlmihs kirkhus, Brurvj 6, Vjstrup Cf - Bormstri, lls o smmhæskrft Bormstr Curt Sørs kommr m prsoli btrtir om t t vær bormstr i Svbor Kommu H klr si brti: Bormstri - lls o smmhæskrft M 22 ovmbr 2010, kl 1500 (Fri tré) Mihshust, Fru Kirkstræ 4, Svbor Få Styr på Dit Liv Forr m virksomhskosult Lisbth G Ptrs som hr rbjt m strss o trivsl i m år o vr chf for Vjl Amt - t hjrt mt i 5 år o ophvskvi til 10 bu på hvor u k t livt f i m Arrør: LGP Cosult M 22 ovmbr 2010, kl 1900 (Etré: 180 kr + byr) Svbor Ttr, Ttr 1, Svbor Thoms Allm Pstor Thoms Allm, Thurø, fortællr om si oplvlsr i Afhist, hvor h flr hr vært usttiort som fltpræst Allm r forfttr til bo Løvhjrtr - om sk soltr i Afhist Tir 23 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: Billttr á 50 kr købs på bibliotkt fr 9 ovmbr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Mritimt forr - Losrhvrvt før o u Arrrt f Mritimt Ctr Dmrk Tor 25 ovmbr 2010, kl 1900 (Etré: 60 kr) Svbor Mrifori, Hvpls 2 B, Svbor Mikl Josphs Forfttr Mikl Josphs fr Svbor fortællr bl om si mlr rost bo N ur - om ustt mskr, r lvr på ræs o på hvr rs må flytr fr virklih M 29 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: Billttr á 30 kr købs på bibliotkt fr 15 ovmbr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Klssisk musik - hvorfor ik t lt ftr 1 vrskri E koll s lit uvlit om Strviskijs musik, t r mt br lyr M r or: Hv r mi? M Stockhuss, Boulz llr Pr Nørårs musik? Tir 9 til tir 30 ovmbr 2010, kl 1900 (Etré: 300 kr) AOF Syfy, Vstr 23, Svbor VI HAR NOGET HOT, DER GERNE VIL MED DIG HJEM Omr Mrzouk - omskårt Tor 4 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 210 kr) Svbor Ttr, Ttr 1, Svbor Ei Skollr Show Ei Skollr r tilb i m m t yt show ftr mr 10 år, hvor h hr turrt vr rut o fåt smilt frm hos t bjstrt publikum Fr 5 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 242 kr) Svbor Ttr, Ttr 1, Svbor Simo Jul- Bfr m hvusit Lør 6 ovmbr 2010, kl 2000 Svbor Ttr, Ttr 1, Svbor J Mor Show Tor 11 ovmbr 2010, kl 2100 Hrrs, Hrmoi, Møllr 36, Svbor Prso Prso æstspil fr ttr Sv A kl 19:00 Bstil spisi på Fr 12 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 160 kr) Rottfæl / BårTtrt, Croli Amlivj 26, Svbor Tommy Ktr i Fi Søbors Uivrs D folkkær skuspillr Tommy Ktr fortolkr humorist Fi Søbor i or, tor, sktchs o billr Os 17 ovmbr 2010, kl 2000 (Etré: 175 kr) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Boblr i Bækk Hvorfor r vi b for ø? Vi r jo hlt vil m føslr! I Boblr i Bækk tr Nikoli Wrli t ustimtlt livt m ø Læs mr Tor 18 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: kr) Os 17 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: kr) Fr 19 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: kr) Svbor Ttr, Ttr 1, Svbor Ttrcoll B&U ttrt præstrr små forstillir i løbt f, som forsklli hol hr rbjt på i ftrårt Dr vil bå vær spølsshistorir, små sø forstillir o Michl Jckso s Kom o oplv t ttr i vækst All spillr roll Lør 20 ovmbr 2010, (Etré: 20 kr) B&U Ttrt, Ttr 3, Svbor Scmpi i kryrurtsupp Sprøstt bryst m stjris o pplsiskl, rtil Pom Fot, smørstt roskål, bøhtt o krfti lc Rbrbr/æbltrifli m villcrm Olss Ttr: Lit f hvrt Et stykk musiklsk ukkttr om læ v t l o om vr, som hjælpr, år m i si ivr o læ lmmr t, m hr lovt For bør på 2-4 år Arrrt f Svbor Bibliotk Tir 2 ovmbr 2010, kl 1500 (Etré: Grtis billttr fås på børbibliotkt fr 19 oktobr 2010) Bborhust Skovbyhus, Byprk 44, Svbor Ttrrupp Bti: To i t hus - o mus E ut for trompt o hrmoik om vskb o uvskb For bør på 2-6 år Mbl o Btty bor i smm hus o r bst vr Mbl hr styr på t hl, ms Btty ikk k husk fr æs til mu Dt ivr husspktklr på ll tr Arrrt f Svbor Bibliotk Tor 25 ovmbr 2010, kl 1500 (Etré: Grtis billttr fås på børbibliotkt fr 11 ovmbr 2010) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor hvis u rømmr om t ufol it tlt Js Bohr D ft fortællr Js Bohr om si totr rut om Fy smm m musumsispktør Erli Porsmos o jourlist o filmistruktør Jør Flit Prs Arrrt f Kustportl Fy Tor 18 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: Billttr á 50 kr købs på bibliotkt fr 4 ovmbr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor (Torvts lækr kffr k ll bstills som coff-to-o) 2 rttr kr 268,- 3 rttr kr 298,- På tot m Ryl Kptj o kustr Js Bohr Kustportl Fy / wwwkustportlfyk mrkrr fjri f Kusts Fy 2010 m 6 forr på fysk bibliotkr Arrmtt r støttt f Kulturrv Fy Arrrt f Kustportl Fy Tor 18 ovmbr 2010, kl 1930 (Etré: 50 kr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor TORVET Torvt 10B 5700 Svbor Tlfo

14 KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk KULTURKALENDEREN NOVEMBER wwwsvborkulturk Skippr Bjr Bkkr uivr y bo Skippr, om Fultos skippr Mos Froh Nils Dr fhols rcptio på Svbor Bibliotk, ll r vlkom Fr 12 ovmbr 2010, kl 1700 (Fri tré) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Boforum Bibliotkt rrrr tritio tro tur til bomss i Forum Af fr Svbor Bibliotk kl hjmkomst c kl 1930 Fr 12 ovmbr 2010, kl 730 (Etré: Billttr á 300 kr ikl tré købs på bibliotkt fr 29 oktobr) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Hårbj Cri Prschk ustillr hårbj i forsklli mtrilr Arrrt f Svbor Bibliotk M 1 ovmbr til tor 30 cmbr 2010 (Fri tré) Ststrup Bibliotk, Skolvj 2, Ststrup Tmustilli Kvir E ustilli f billkust, skulptur, krmik, tskr o mobils m br frih for kustr Grfikr Astri Mik o collmr Bt Fbi r hovv + 15 lokl kustr m hvr sit bu på tmt Kvir Lør 23 oktobr til fr 31 cmbr 2010, kl (Fri tré) Mooi Mobils, v/ Dvi Mooi, Holmrup Hus 7, Skårup Fy Bibliotkts bs Lær t bstill o fory i bør Du r vlkomm til t mbri i bærbr pc Urvisr: Prb Kirkr Os 17 ovmbr 2010, kl 1700 (Etré: Dt r rtis t lt, m tilmli r øvi) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Lær t oprtt NmID Dt y sikr lo-i på ttt Husk t mbri ylit ps llr kørkort Du r oså vlkomm til t mbri i bærbr pc Urvisr: Kirst Ks, Lo Lrs (Borrsrvic) Os 3 ovmbr 2010, kl 1700 (Etré: Dt r rtis t lt, m tilmli r øvi) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Sft m Bibi Thrkils Lubor holr sft o præstrr ol f si yliss Tor 4 ovmbr 2010, kl 1930 (Fri tré) Vjstrup Vlmihs kirkhus, Brurvj 6, Vjstrup Tirsstræf- Sftrmi m sopræst Mtt Dolbr Kom o sy m på slmr o s fr Slmbo o Højskolsbo J hr håful forsl prt, m I r oså vlkom til t sætt jrs præ o øskr på ftrmi i slæs t Arrrt f Frs Kirk Tir 9 ovmbr 2010, kl 1430 (Fri tré) Frs Kirks sohus, Glrmstrvj 8, Svbor Hrry Pottr t Kom o vær m til misk ft Dt vil mm m ti fr Hrry Pottr uivrst o tmt i år r mikrjul Husk t vi byr i Vor Fru Kirk Læs mr om prormmt o kokurrcr på Os 17 ovmbr 2010, kl (Fri tré) Scl Svbor, Ctrumpls 2, Svbor Smværsft for brystoprr Aft for listill til hyli, uforplit sk o rfrisuvksli M 22 ovmbr 2010, kl (Fri tré) Brystkræftrupp Svbor, Kræfts Bkæmpls, Bro 35, Svbor Filmstrib S rtis film, vi Itrttt, på i pc Du r vlkomm til t mbri i bærbr pc Urvisr: Hrik Hsholm Prs Os 24 ovmbr 2010, kl 1700 (Etré: Dt r rtis t lt, m tilmli r øvi) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Ny bør - til mørk stormful ftr Svbor Bibliotk holr åbt i bocfé, hvor prsolt bflr o bør Tor 25 ovmbr 2010, kl 1600 (Fri tré) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor Ustilli Børs Billr T hl fmili m til ustilli m børkust, rbj værkstr o hjmmbt vflr i cf B åbr vi m musiklsk urholi Lør 13 o sø 14 ovmbr 2010, kl (Fri tré) Ollrup Friskol, Esvj 1, Vstr Skri Muric Wyckrt- D lt uv f CoBrA mlrit i llri DGV I smrbj m Atlir Clot, Brms & Gors, Pris ivitrr llri DGV ifor til ustilli m blisk kustr Muric Wyckrt ( ) Christi Brmss ær rltio til Fru Rob Wyckrt hr bt vj for ustilli Os 6 oktobr til tor 18 ovmbr 2010, M-fr Gllri DGV, Kulli 16, Svbor Åb tlirør i Tros I Tros åbr 9 kustr rs tlir-ør, hvor kust, møblsi o kusthåværk k oplvs Grupp Tros-kust byr ll vlkom til t s o oplv kust o si i tlirt llr værkstt Lør 20 o sø 21 ovmbr 2010, kl (Fri tré) Gllri Storm, Slotsll 2, Tros, Svbor Uktskultur - mistut llr rlitt Kulturlt Smrå sættr fokus på l sk om ukts Dmrk Gælr t oså kust o kultur i Svbor kommu? Oplæ v rktør Rikk Bkkr, profssor Johs Nørrr Frs o uvlsform Bruo Hs Arrrt f Kulturlt Smrå Svbor Tir 9 ovmbr 2010, kl 1900 (Fri tré) Borrfori - Kulturhus Svbor, Rmshrr 4, Svbor Løstrup-stuir Stuikrs om KE Løstrups tæki v vlmihspræst Ars Crlsso Fr 12 ovmbr 2010, kl 1630 (Fri tré) Vjstrup Vlmihs kirkhus, Brurvj 6, Vjstrup Vi skbr rklmr fr tk o i, ovr hli o prouktio til rsultt o succs Dt hlr om t lsk ir ltså m, r k brus til ot M u bstmmr slv, hvor mt o hvor lit vi k hjælp i m Øbors julmrk Oplv hy o julstmi i t ml pkhus smm m øbor fr Drjø o Skrø Mssr f bor m ø-spcilittr fks mrml, sft, rø ål, kusthåværk, strik, r, ul, julkortior I Ø-cfè srvrs bl lø o æblskivr Lør 27 ovmbr 2010, kl 1000 til kl 1400 (Fri tré) Mritimt Ctr Dmrk, Hvpls 2, Svbor Tbl Top for byr i Skjol Til Jr r r itrssrt i fiurspil, m som ikk v hvor i skl komm i, så vil r, hvr sist sø i må, vær æv spillr i Skjol, som vil stå til råih m rs ksprtis o spiltusism Kom o vær m Sø 28 ovmbr 2010, kl (Fri tré) Fori Skjol, Rølsvj 72, Svbor Julmrk Oplv riti julstmi m mmls jultrær, lø, æblskivr o kff Lør 27 o sø 28 ovmbr 2010, kl Tsi Skipprhjm o Folkmismli, Kirkbkk 1, Bri på Tsi, Svbor Cf - julfrokost I i år vil vi smls om fstlit pyt bor, få ot ot t spis, hør histori o sy jul i m slmr o s Pris: 60 kr, som btls v tilmli på cféftrmi llr på kirkkotort M 29 ovmbr 2010, kl 1300 Mihshust, Fru Kirkstræ 4, Svbor Julklip på Skårup Bibliotk Så r r i - tritio tro - julklip på Skårup Bibliotk Vi hyr m julklip, pytr jultræt o får lit ot til Dr r præmi til t bst klip Arrrt f Svbor Bibliotk Os 1 cmbr 2010, kl 1400 (Etré: Grtis - br mø op) Skårup Bibliotk, P A Wlsvj 2, Skårup Fy Hør rio på ttt Fi ælr riouslsr på ttt Du r vlkomm til t mbri i bærbr pc Urvisr: Js Christi Hor Ars Os 1 cmbr 2010, kl 1700 (Etré: Dt r rtis t lt, m tilmli r øvi) Svbor Bibliotk, Svit 1, Svbor 3 x Hs POHs, Lrs Jspr Hs o Nils Thoms Hs ustillr mlri, skulptur o foto Sø 24 oktobr til sø 21 ovmbr 2010, Tir-sø kl (Etré: 25/15 kr/ rtis for ml) SAK Kustbyi, Vstr 27-31, Svbor KATTE i Dt mt lill Gllri I ovmbr må ustillr tr svborkustr A Hs, Ell Mrrth Ars o Tri Arschou hos Slri & Smøl Tmt r Ktt, o som kttjr r tr kustr ksprtr på fltt o skilrr kttyr i rfik o broz Lør 30 oktobr til lør 27 ovmbr 2010, tor o fr kl , lør kl Ellrs ftr ftl (Fri tré) Slri & Smøl Kultur & Atik, Skttr 5, Svbor Mos Sjøår & Ow Hrso i Gllri Wbr Mos Sjøårs stor kærlih til tur fspjls i smukk koloristisk o ymisk mlrir Ow Hrso skilrr på smukkst vis lskbt m ts påvirki f skift vjrforhol Lør 9 oktobr til lør 27 ovmbr 2010, Tors-fr kl , 1 wk i må lø-sø kl smt ftr ftl (Fri tré) Gllri Wbr, Br 39, Svbor Kustrs julbzr 35 bor m uikt kusthåværk Fi julvr f hlt særli kvlitt o krktr Cfé v SOS-Børbyr - m bå vrmt, kolt, søt o frokost-lækkrt Grfisk kælr hr oså åbt - ustillr o sælr rs rfik Lør 27 o sø 28 ovmbr 2010, kl (Fri tré) SAK Kustbyi, Vstr 27-31, Svbor Blå o rø ucr Prill Kr Hs ustillr mlrir M 1 til tir 30 ovmbr 2010, kl (Fri tré) Dt lill Gllri i Dli Brus i Ulbøll, Fjllbrosvj 1, Ulbøll, Vstr Skri Mlrir på Skårup Bibliotk Mlriustilli f Kri Elisbth Ms Kri kombirr forsklli mtrilr Akryl på lærr tilst rus, sprtlmss, ti fr tur, hålvt ppir o kortiosffktr, smmst til spæ histori Arrrt f Svbor Bibliotk M 1 ovmbr til os 1 cmbr 2010 (Fri tré) Skårup Bibliotk, P A Wlsvj 2, Skårup Fy Bo Jovi - Th Circl Tour Musikokumtr Bo Jovi-kocrt fr Th Gits Stium i 2010 Gør i klr til risk o yrst vloplt Bo Jovi, r m sublim mslskrft o t b i bsolut topform, vil præstrr li strøm f vlturr ørhær! Optt på Bo Jovis usolt vrstouré, Th Circl Tour, k kocrt fr hjmstt Nw Jrsy Os 10 ovmbr 2010, kl 2115 Scl Svbor, Ctrumpls 2, Svbor Scl Ctrumpls 2, Svbor,wwwscl-svbork tlf Bårsbiff Vstr 23, Svbor, wwwbrsbiffk, tlf WWWSVENDBORGKULTURDK Husk t itst i rrmtr på hjmmsi wwwsvborkulturk Hvis u vil vær sikkr på t få it rrmt m i trykt klr skl u hv itstt i oplysir sst 20 i hvr må D klr r uivt f: Kulturlt Smrå Svbor Skrtrit Kulturlt Smrå r u svr for tb, ulmpr llr skr, som r forårst f fjl llr mlr v iholt llr skyls forsiklsr f Kulturklr, ust om års skyls utsomm hlir llr ullsr båt f Kulturlt Smrå // Stjlbjrvj 18 / 5700 Svbor / / / / www3-rklmk // Tskr Ml Klit Nils, Ulbøll, ustillr tskr lvt f brusmtrilr Arrrt f Svbor Bibliotk M 1 ovmbr til fr 3 cmbr 2010 (Fri tré) Vstr Skri Bibliotk, Fåborvj 53, Vstr Skri KØB AF ANNONCER D3 Rklm A/S llr skriv til

15 VI VI HAR HAR BYENS BEDSTE KUNDER HYGGELIG CAFÈ CAFÈ STEMNING LÆKKER MAD MAD & & GOD GOD KAFFE UDSØGT VINKORT 3 3 RETTERS MENU MENU LÆKKER MAD MAD TIL TIL RECEPTIONEN MAD MAD UD UD AF AF HUSET TIL TIL STORE OG OG SMÅ SMÅ SELSKABER TAKE TAKE AWAY AWAY Os 3 ovmbr kl 2000 THE HOLMES BROTHERS [US] Roots, ospl, blus o soul m bhli fuky fli Etré Kr 160,- ikl byr Os 17 ovmbr kl 2000 Oplv Tommy Ktr i Fi Søbors uivrs Etré Kr 175,- ikl byr JOHNNY ERHVERV Lør 13 ovmbr kl 2000 WINTER[US] Sø 14 ovmbr kl 2000 TINA DICKOW TOMMY KENTER Support: Nll & his Crzy Ivs ft Hi K Etré Kr 295,- ikl byr UDSOLGT 29 VI VI SES SES PÅ PÅ KOK KOK Hils Hils Fmili PrsN Fr 19 ovmbr kl 2030 ESBEN JUST Bvæbt m flyl, stmm o chrm Etré Kr 120,- ikl byr Os 17 ovmbr kl 2000 SYS BJERRE Hitsm, Sys Bjrr r fik os ll til t sy m, æstr Svbor Etré Kr 150,- ikl byr FACADESKILTE UDHÆNGSSKILTE INFORMATIONSSKILTE REKLAMESKILTE GADENAVNESKILTE HUSNUMMERSKILTE NAVNESKILTE BAD-OG TOILETSKILTE HUNDE-OG KATTESKILTE PÅBUDSSKILTE ETC STORT UDVALG AF SKILTE PÅ LAGER D 2111 kl 1430 D 2611 kl 2030 D1012 kl 2000 D 1812 kl 2000 KELD & HILDA SKO / TORP LED ZEPPELIN JAM SHU-BI-DUA CAFÈ CAFÈ KOK KOK GERRITSGADE SVENDBORG TLF TLF wwwcfkokk 3-4 UGERS LEVERING PÅ SPECIALBESTILLINGER TLF FAX ØSTERGADE wwwskmljsik BILLETTER SÆLGES PÅ WWWBILLETTENDK OG I KULTURCAFEEN Rmshrr Svb wwwborrforiifo ovmbr 2010 mitsvbork

16 30 ERHVERV PROFIL ERHVERV PROFIL 31 Svbor sprulr f liv Af CHRISTIAN DAN JENSEN M mr 30 år på sk rockr hr u 54-åri Michl Flch for læst iskrvt si som f sk musiks s koryfær I mosæti til r sk succsri kustr, r r flyttt til vrmr himmlstrø i Syurop, hr Michl Flch vlt t bosætt si i Tros på Tåsi mitsvbork hr møt hm til sk om musik, Tåsi o om ti til t vær msk Vr t tilfælit t u hv på Syfy? - Nj, bstmt ikk J kom hr først som 16-åri o hr bot på Ll, hvor j oså sti hr mit sommrhus J følr mi mt kyttt til Syfy J flytt hr til Tros for to t hlvt år si, o t pss fktisk rt prfkt m t y motorvj åb Dt hr jo ku jort t mmr for mi t komm til o fr Hv hr vært t vitist for i v t bosætt i på Tåsi? - Dt hr t ør m, hvor j r i mit liv top u D j vr u, vr storby rivkrft Nu hr livt jort, t j hr fokus r str h Ti til t vær msk vætr j u højt o t k j vær hr på Tåsi O så r t jo ft t ku å i o u f puls, rir Michl Flch, ms h ippr til kff Svbor r forløbi st sk Cittslow kommu, som byr på t brb om t iv si ti til forybls o tkvirksomh Hv k vi bru t til? - Dt k vi bru til riti mt Skøt t Svbor ivr si ti t r ot, vi r blvt rippt for m lt for l ti J tror, vi ku lær l f ktolsk l, som brur kirk til li t mitr t kort øjblik, o komm i kotkt m si slv i Dt trær vors kultur i høj r til Vi hr bru for str, som ivitrr til sisro frm for strss mitsvbork ovmbr 2010 K u mærk, t Svbor fktisk hr t f lts størst koctrtior f krtiv mskr? - J, i llrhøjst r j hr vist t lti D vi for 30 år si spill m Mlurt i Svbor på Klostr Mostr, mærk vi strks, t hr vr riti o puls O puls r hr sti Smtii r hr jo mssr f krtiv o spæ mskr Hr r t rit liv f billkustr, som især på Ll får o ufollssmulihr For ksmpl projktt m ml l-tår, som får lov t rmm for kustrisk tilt, sys j r riti f i Syfy hr så mt t by på, o m krtiv bol i luft Hr r FilmFy, musiklivt, kustrmiljør osv Syfy sprulr f liv Htr u i ispirtio til musikk i kustrisk miljør på Syfy? - Næ, tli ikk Dt kommr til mi v for ksmpl t ki u f viut o s flok ful flyv i v-formtio Dt får mi til t tæk: hy, t r ftstisk mmls Hr slt ikk fttt, hv vi hr i hr O j, t hr ikk D følr rs rytm ropp D vi for 30 år si spill m Mlurt i Svbor på Klostr Mostr, mærk vi strks, t hr vr riti o puls O puls r hr sti LIDT FAKTA Michl Ehlrt Flch, sr, uitrist, tkstforfttr o skuspillr Michl Flch strt krrir som forsr o musikr i rockbt Mlurt, som blv t i 1976 Bt blv opløst i 1984, m å i prio t uiv fir lbum o t livlbum Eftrføl ik Michl Flch solo, o h hr si 1985 uivt 11 lbum, hrf t opsmlislbum o t livlbum H r top ktul m lbummt: Hl Vj , som iholr y værkr i lv vrsior + fir hlt y umr Siløb m musikkrrir hr h m virkt i rækk tv-srir o film H fik Boil for si roll som vløs tk tiv i filmtisri f D Turèlls Mor i mørkt Michl Flch r fr til tr bør o hr to børbør H r bosi i Tros på Tåsi i virklih r t mi, som bvær mi væk ikk m! Dt r så ittlsr, som får mi til t skriv s Sys u, Svbor mlr stor sc m pls til flr tusi mskr til kocrtr, llr skl Svbor vær stt, hvor æ uklækks for t bliv ksprt u til størr scr i lt? - Dt hr j tli ikk o kulturpolitisk holi til Når j kommr til Svbor for t spill husk j bor o lvr jo på Tåsi, så r t oftst for t spill på for ksmpl Svbor Ttr, i ml Borrfori llr på Høj Bø Op Air O t r ll fi, fi str t spill J svr ikk ot hr M j hr vært på Hrrs o st Bot M Lov, som j jo turrr smm m, o t r t hlt ftstisk hylit o stmisfult lill spillst Dsu hr j st mi ttr spill r m sit b oså Ku u forstill i slv t spill på Hrrs? - Dt r jo t vilt jlit lill st, m t r bræst, hv r k vær f publikum, vill t ok vær mr hsitsmæssit for mi t spill t f r str i Svbor M j ku riti ot tæk mi t spill itimkocrt på Hrrs Fktisk hr j tlt m rrør, om t ku l si ør Hvis u skull s Svbor som tilflyttr, hv tiltrækkr så umilbrt? - Nu r t jo Tåsi o ikk Svbor by, j r flyttt til, o j spillr fobol for Tåsi FB Så år vi kørr ovr bro, r vi så st i fjl i hvrt fl i fobolvr, sir Michl Flch m t stort smil på læb - M hl mit liv hr j hft mt m Svbor t ør - oså Our-skolr, hvor j vr tilkyttt som højskollærr årrækk Svbor r skø, jli by m mssr f kl på Hør Michl Flch tl om sit y lbum på wwwrioiblok Michl Flchs hjrt bkr for Tros på Tåsi, hvor musikr hr bot o lvt sist to t hlvt år (Foto: mitsvbork)

17 32 ERHVERV KULTUR/BYLIV ERHVERV 33 D fri kulturmilr Dt hr i m år vært mulit t sø Svbor Kommu om tilsku til kulturll rrmtr, o t r t fortst i t y butår Dt y r, t pulj fr u f hr D fri Kulturmilr, o t r politisk r urbjt t sæt rtisliir for t ku komm i btrti til tilsku Puljs formål r t urstøtt o motivr borr, forir o istitutior til t uvikl o iværksætt y kulturll ktivittr for borr o æstr i Svbor Kommu Puljs mål r: t urstøtt yskb kulturll ktivittr t mvirk til t ubr kulturll ktivittr i hl kommu t r skbs y kulturllicr på tværs f kulturktørr, rhvrvsliv o borr t få y målruppr rt i kulturll tilbu t supplr istitutioll kulturtilbu f ksprimtr krktr t urstøtt Svbor Kommus målsætir på kulturområt Klssisk kocrtr i Svbor SAMS (Syfys Amtør Symfoiorkstr) fholr kocrt smm m Fåbor Korkl o Nybor Mottkor lør 27 ov kl 1300 i Vor Fru Kirk, o os 1c kl 1930 i Fbor Kirk, hvor r opførs ur f Häls Mssis, Schubrts Ufult, smt kltstå værkr m to kor Svbor Kmmrorkstr (SKO), som til lit holr til i Skårup, hr kocrtr m 6c i Skårup kl 1830 o ftr på Psykitrisk f Svbor Syhus, hvor r opførs værkr f Mozrt, Corlli, Dvor`k o Elr Sistævt kocrt r o ku for pårør, prsol o ptitr kort st - vi KLRER LT til ll ftrårts o vitrs RRGEmETER o GvER Lækr KORTBØGER til ktiv 250,- 150,- 50,- 100 % DANSK HUDPLEJE UDEN PARABENER, PARfUmE o farvestoffer FoRKæl IG SElv me luksusproukter! Røsbøl Ski Cr r kl o ffktiv huplj bsrt på ktiv irisr Røsbøl Ski Cr iholr INGEN prbr, prfum llr frvstoffr - Ki i forbi o prøv prouktr, llr y skø prbfri sitsbhli Gør ot ot for i slv - u fortjr t! HVEM KAN SØGE Istitutior, forir o ruppr f prsor såvl som kltprsor k sø tilsku Kulturistitutior, r llr motr kommult tilsku, skl rør for, hvor ktivitt r tværå o yskb Hll Lrch KosmtoLo & NLstyList Østr skårup tlf: wwwhlrchk HVORNÅR KAN DER SØGES Asøisfrist, rtislijr m vir vil srt bliv ocrt på kommus hjmmsi o i sprss Blø vr til jul Sil Dci i ftrårt Sl f GvEKORT til ShOppiG SvEBORG o til Så r t u u skl i! Supr tilbu på kvlitts ulr til Filti Sommr r forlæst forbi, o ms vi vtr på vitr, ivitrr Sil i Svbor o kooritor Ol Dorf, smt spillstt Hrrs ifor til ft m bsolut topurholi, år Svborbt Jt Z i spillr op til s på Hrrs Dto r lør 19ovmbr kl ør åbs kl20 -O t r for folk i ll lr, silr, forlsk, sl pr o ll r, urstrr Ol Dorf, m t limt i øjt! -Dt r ftrhå ol mår si, r sist hr vært st sjl til iss ftr - o r r rimli opbki hr i løvflts ti, r t ikk ulukkt, t t julbl oså vil s s lys, fortællr Ol Dorf Så krit ssko, op f sof, sæt it hår som u vil, l mk-up fly o kst i u i fts hrlihr ot hjulpt på vj f t f Syfys stærkst liv-bs - Jt Z! Dr k bstills billttr til rrmtt på wwwhrmoit Dt lokl fuk-rock orkstr Jt Z sprkr ør i til y om Sil Dci 19ovmbr på Hrrs (Foto: Pll Br) Sl f BiLLETTER på Billtt - til ll rrmtr i mrk Sl f BiLLETTER på Syfysbilltt til ll lokl rrmtr i Borrfori, Svbor Ttr o Brttrt visitsyfyk Syfys Turistburu Ctrumpls 4 // 5700 Svbor Tlf // wwwvisitsyfyk Alti m kurv tilbu til vilt lv prisr Strik stor tørklær - hur vtr - luffr - hjmmsko osv Ny flott frvr i multistrømprr Csmr ul - til hlt y bbyr Alti først m y opskriftr - oså tysk Filti o L Gross bør Vi ss i Gvkort Chck wwwckcstrikk for mås tilbu o yhr mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

18 34 ERHVERV RUNDT OM RUNDT OM 35 RUNDT OM Rå til bst kust i Svbor RUNDT OM Af ANNA PIA HOLMGAARD Svbors y billkustrå skl råiv o hjælp politikr o bypllær m t væl rtt usmyki til byrir o plsr i t offtli rum I sprtir r r fokus på hvr st kro o vi skl hv bst kust for p, sir form Jør Svs, Skulpturstøbrit Rui Rusfort Krh Cscitsoc o form for fori By o L- Syfy Byrum m æsttik o rspkt for kvlitt Af RUDI RUSFORT KRAGH Svbor Kommus y billkustrå vr i uust på stuitur til Hlsibor i Svri Vi bsøt by, r hr mt t by på Såls fhols ikk mir 42 fstivlr om årt Hrur flr itrtiol By hr sit t symfoiorkstr Ifor skilli stor o btyisful tiol sportsr kommr svsk mstr fr Hlsibor By hr sit t uivrsitt smt t usi ymsir Smtii bor flr stor kocrr i by, hrur IKEA Alt t skr blt t, fori politikr i Hlsibor hr t stærkt fokus på kultur som l f kommus br I kommu r mbsmæ st som projktmr m formål om t smor m iititivr, skb rrmtr o tværk mllm rhvrvslivt o kustlivt i by o uvikl syri til v for ll ktørr Når r for ksmpl fhols ttrfstivl i mitby f Hlsibor, fhols smtii fobolfstivl på sportspls llr i bys prkr, o stor virksomhr holr i smm prio rhvrvsmss i bys ustillishllr I Svbor hr vi top i år uviklt t itrsst yskb prtrskb omkri ARKITEKTUR 2010 Forsklli istitutior, rhvrvsforir o folkli oristior r åt smm om t kspor Svbor by Dt r skt m l rækk ktivittr i form f btmør, byvrir, forr, bør- o uomsktivittr Grult for ARKITEKTUR 2010 vr ot fælls t smls om, ot som m r i om, o som r lt t forstå M ARKITETUR 2010 vr t øskt om t hv Når r for ksmpl fhols ttrfstivl i mitby f Hlsibor, fhols smtii fobolfstivl på sportspls llr i bys prkr, o stor virksomhr holr i smm prio rhvrvsmss i bys ustillishllr pæ o hyli by Måsk skull æst prtrskbsmol smls om tmt ÆSTETIK 2011? M ÆSTETIK 2011 ku spørsmål vær; hvor skbs pæ o smukk by? Hv r t for kvlittr, r skl vær til st, for t by blivr yls t færs i? At by uforrr s borr t m oplvr y sir f (Foto: mitsvbork) bå si by o f si slv som msk? At m får o føvrr, får o musikoplvls, oplvr ttrt o billkust o færs i t spæ o tryt byrum Go æsttik skbr l borr Når Hømrk skl morisrs o istsætts, k m oså skl til Hlsibor, hvor t li slit byområ r istst, smtii m t kust r rykkt i, o rkt kustr hr usmykkt områt, hr hævt æsttisk oplvls o borr følr stolth v t bo i områt D pssr på t o hr rspkt for kvlitt Æsttikk r såls blvt viti l f t bolisocilpolitisk rbj M hr fåt lr borr o br kommuøkoomi ÆSTETIK 2011 ku kickstrts v, t Svbor ivitr ctrl mbsm i Hlsibor Kommu, skr Poul Witti Formålt ku vær, t h fortællr kommu, rhvrvslivt o kustlivt i Svbor om brobyi mllm prtr Hvor m k ør t, o hv m k få u f t smrbj m r, m m pljr t rbj smm m? Dt k ot vær lit uhlit, hvis politikr u ovr t briv politik skl ikøb kust til t offtli rum Dt mr i hvrt fl Stts Kustrå, r som i r kommur hr btlt hlvl f buttt for Svbor Kommus y, lokl billkustrå Råt år u i luft m hjmmsi o rrmtr o blivr på må syli i bys o kommus liv Tk b billkustrå r, t skl vær fli, kustkyi, uvili sprrisprtr for politikr, år r købs kust M råt skl oså irs i forhol til l kust, som kommu hr svr for - bå vr, otior o ulå Eli skl råt rbj for t sikr kvlitt f kust i t offtli rum Dt r hlt foruftit, mr råt i Svbor - o form Jør Svs præcisrr: - Kust k vurrs u fr ol fspcifikk kritrir Go kust r oså ot rbj o lisom tkst k hv stvfjl o mlr, k kust hv fjl, r ør rir, f årli kvlitt Billkustråt skl sikr, t kommu o borr får kvlittivt bst kust for p - t r ikk skr fjlkøb for skttkror, sir h Borrfori r t ktult ksmpl på t st, hvor billkustråt vill hv spillt turli roll som råivr o sprriprtr, hvis hv ksistrt Et t ksmpl r Tkful-projktt, hvor bill kustråt skl mvirk til, t kust itæks fr byls Billkustråts y hjmmsi vil srst ku ss på rss www billkustrtk, hvor rrmtr, yhr, visio, projktr o profil på rå o mlmmr k læss LIDT FAKTA Stts Kustrå vil frmm kommul kustrå, hvor skyi ksprtr står for ikøb o råivi i kustrisk spørsmål i kommur Dr k ikk si politikr i billkustrå D skl vær uvili o vær smmst f kustkyi m fli bru llr profssiolt rbj kustr Dr fis i billkustrå i 19 kommur iklusiv Svbor SVENDBORG BILLEDKUNSTRÅD Svbor Billkustrå bstår f syv mlmmr, r rbjr uløt o ikk slv må lvr kust til kommu, ms r mlmmr Jør Svs, skulpturstøbr, form Elisbth Frk-Rsmuss, c m i kusthistori Hll Wisbch, kusthåværkr, li lr f Kustbyi SAK Rui Rusfort Krh, By & L Syfy Ull So, krmisk formivr Ell-Mrrth Ars, billhur Cmill Wst, billkustr Skrtrit, Svbor kommu: Kulturkosult Birit Prs o bypllær, Mri Christis Nyt rå i Svbor skl sikr kvlitt o plcri f kust i t offtli rum (Foto: mitsvbork) mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

19 36 ERHVERV RUNDT OM Dt blus Svbor RUNDT OM CittSjov Af Bo Bomul Bowl Fu Svbor holr årts Julfrokost Hvr fr o lør fr 19 ovmbr til 18 cmbr Julfst m bufft, musik o s! Stor julbufft m lt hv hjrtt bærr Bl sil, mpt lks, sylt, trtlttr, frikllr, mmlws æblflæsk, lvrpostj, mistrpøls, fiskfilt, lsrt hmburrry, brbqu b, ritur o suc LIVE MUSIK Vi ør julfrokost kstr fstli! Læs mr på wwwbowlfuk D lokl uitr-u Hi K hr spillt blus, fr h vr 10 år Nu spillr h opvrmi til Johy Witr i Borrfori 13ovmbr, smm m Rock Nll Druovr r r ost, ris á l m, frutkurv, kff o småkr 269,- Wkjulbufft - fr o lør Pris pr prso ikl 1 tims bowli Pris r v 4-6 prsor pr b - kskl skolj kr 15,- Når Johy Witr år på sc i Borrfori lør 13 ovmbr, r h kommt til t rtt st Svbor hr mli lti hft blus i blot, hr hr hrskt m o blusbs m tir, o blus r t or, som folk ufr r iskr op m, år m ævr by m vi hvorfor? D lokl uitr-u Hi K, r smm m Rock Nll ovikøbt skl spill opvrmi for sit ml iol til kocrt, hr hft fir på bluss puls-str, si hs storbror lært hm først tricks som 10-åri H ivillir r i t skk om blus, j rir - Blus r for mi svær t bskriv, sir Hi -Dt r ot m t spill for musikk li u o hr Når j står på sc, prøvr j br t vær i i ét, j står o lvr Ikk t fokusr på omivlsr At spill som om t r sist, m r på sc Så r j kol ovrfor, om r står fm llr fmhur mskr AHA, tækr j Blus r ltså ot m t fokusr o rjs i i si slv, kkurt som j i si ti mærk, t r fktisk vr lit højr til loftt blt folk i Svbor Smilt stmmr fr rør - Dt r oså sjovt, Bo For t r lti blusrupill, j vr tilb til D lvr i mi mitsvbork ovmbr 2010 HEUREKA! Så hær t smm! I Svbor bor m frivillit, fori m r l for rør, m k hv i by - kkurt som m m k uforsk o op i blus Dt r, som om j får mss ti u, som m ol hr i s li o tilværls, o som musikk k iv los for Hvis j ikk hv musikk, så vill j ikk vær l, rkr Hi K - M hr vl lti hft røm om t ku lv f t M j hr ok lri hft hr ulæsl J hr t bst m t vær i t kocpt m t b, r furr J hr jo mi rør i Svbor J yr t bo i t syfysk, sir Hi K, r plusli ivr prfkt kobli mllm by o blus - J hr formmls f, t på t llr t tispukt, ltså år m hr spillt ok pop, jzz, hvy o ru, så blivr m ysrri ftr t hør, hvor musikk rlt stmmr fr O så år m til blus Nol lr r, fori r r pls til ilvls o ulvls, r r hlhjrtt Not, m ikk hr rt m r str M k fol si u, fortællr uitr-u fr Svbor HEUREKA! Så hær t smm! I Svbor bor m frivillit, fori m r l for rør, m k hv i by - kkurt som m m k uforsk o op i blus Hi K spill for ol år si oså opvrmi til Johy Witr på Os Blus Fstivl M slvom h hv håbt, fik h ikk lov til t mø l, som blv kørt irkt h (Foto: mitsvbork) til sckt i rullstol, så h ku bhøv t å fir skrit u til si scstol M hvis chc byr si u, hv vil u så si til hm? - J hr lyttt til hm, o t hr vært stor læ o forøjls, så m k vl ikk t si tk Hør Johy Witr fortæll om blus oli Dr rbjs i iss hårt på t få Hi K til t mø sit iol, Johy Witr u for sc Om t lykks, o om Johy ovrhovt ir skk, k u hør som pocst på mitsvbork i ftr kocrt Bo Bomul Hmilto-Wittorff, r klr si slv é stor forøjlssmuskl, lvr til hvr f t lær virksomhr rs kur t k i i- o ul m ituitiv forståli kommuiktio Bos løb obsrvtior k føls på iss sir o på mitsvbork oli smt på twittrcom/bomul o ljlihsvis i Søsholt på P4 Fy BOOK ONLINE wwwbowlfuk D små pkkr Vlkomstpkk Vlkomstrik o sckkurv Pris pr prso 39,- Ntm Mullitwysupp Pris pr prso 39,- Drikkvrr libitum Øl, vi o v Pris pr prso 299,- Præmipkk 3 mljr, bowlisttutt, uskrift o chmpkølr m 1 flsk chmp Pris pr pkk 299,- Gokrt D stor pkk Wkjulbufft, 1 tims bowli, liv musi vlkomstpkk, tm o rikkvrr libit (øl, vi o v fr kl 1700) Pr prso ku Jul Gr Prix Kom o prøv vors okrts o iv chf bhjul! Pris pr prso 199,- Pris r kskl oblitorisk kørhætt - kr 6,- 575,- Pris r v 4-6 prsor pr b - kskl skolj kr 15,- *Dr r ikk liv musik ov o c Nyborvj Svbor Tlf wwwbowlfuk ovmbr 2010 mitsvbork

20 38 ERHVERV GASTRONOMI 39 Profssiol mk-up til hvr o fst Abistir Tirs Os Tors Fr Lør ftr ftl M lukkt Tlf kl Olibooki: lsisyfyk Mirloi hylr turli oprils b mk-up prouktr o r frmstillt på 100% mirlr Iholr ikk tlkum, stivls, mirl-olir, frvstoffr, blmilr o prfumstoffr Alt uførs m prsoli fli ytih i rr tmosfær D mk-up kr Fst mk-up V køb f prouktr for ovr kr 500,- r bhli rtis kr Suprkokk m succs D to tilir forptr f Vstr Skri Kro - Michl Brr o Fi H Krom hr fylt orrbør i rs ctrifirm Krom & Brr i Ollrup 25 proct f kur lir u for Fy v/ai Kristis Møllr 74 Svbor Prkri li v ør llr Droiår Dt r ku to år si, to ourmtkokk Michl Brr o Fi H Krom åb rs t ctrifirm i Ollrup O skiftt fr forptr f Vstr Skri Kro til jr f ctrifirmt Krom & Brr hr vært succs på ll frotr Kur står ærmst i kø for t få lvt m, frih r blvt mt størr o timlø r oså blvt højr - Dt år mt br forvtt, o vi må si j til mt, fortællr Fi Krom Allr i sluti f sptmbr hv Krom & Brr for ksmpl sks forspørslr på m til kofirmtio sø 1 mj 2011, hvorf ku to får j - Vi prøvr t fr sø o hol fri, m t år ikk lt for ot På sø hr vi t frokostslskb til 50, o forri sø hv vi t bruchslskb på 130 mskr, sir Michl Brr Hvor sø ot k komm ur prs, blivr r ikk åt på kompromis m fir urs sommrfri, ftrårsfri o julfri For top mr frih vr oså f bværu til t skift fr rsturt til ctri - Vi hr 12 timrs rbjs hvr, så vi k ot till os t hol fri, mr Fi Krom D 12 timrs rbjs r o iti i forhol til ti på Vstr Skri Kro Af DORTHE KIRKGAARD NIELSEN - Vi rbj jo stort st ll øts 24 timr, o så vr omkostir simplth for stor i forhol til itji For år u hr kro, r t lisom på brsttio, hvor m sir o vtr på, t t brær Vi skull hv åbt o hv t pæt rprtoir, m vi skull vt på, om kur kom, sir Fi Krom Hlt rls i ctrifirmt irttt i Fi Kroms privtboli i Ollrup, hvor r ku lvs forubstilt m D bst råvrr Slvom to suprkokk r vil lv ourmtm, r r i ræsr for mkust Så hos Krom & Brr kokkrrs lt fr picickurv ovr frokostorir til Morts A, m oså tritiol trrttrsmu m rjcocktil, svikm o is o husts spcilittr som crmt krbbbisqu o hjmmrøt fsbryst - Vi lvr lt t, vors æstr k tæk si, o vi r ikk for fi til ot som hlst, kosttrr Fi Krom - M liylit hv vi lvr, brur vi bst råvrr, supplrr Michl Brr Kur tællr bå hlt lmili borr, virksomhr o osjr rut i t sk Michl Brr o Fi H Krom åb rs ctrifirm på Svborvj 34 i Ollrup i uust 2008 (Foto: mitsvbork) l E f spcilittr hos Krom & Brr r mli jtslskbr på ivrs osr o hrrår, o top rfor lir 25 proct f kukrs oså u for Fy Prisivut r ikk volsomt fr omkri 250 kr pr kuvrt for tritiol trrttrsmu Ikk flr stt At t år så ot for firmt, tror to ihvr blt t hlr om, t i økoomisk kristir skærr folk på rsturtbsø, m vil fortst r hv ot lækkrt m br til billir p I t li lvr Michl Brr o Fi Krom lt slv - bå mlvi, opvsk o tlfopsi I wkr hr hjælp ufr til blt t mlvi o srvri, m mrbjrstb skl ikk uvis til flr fststt For slvom t år forry for Krom & Brr, hr i plr om t uvi hvrk u llr i frmti - Nj, vi skl ikk vær størr, for m får sjælt ot ot u f t bliv størr, o t r sjovr t ri u f t lill viu ræ u f t stort, sluttr Fi Krom Læs mr på mitsvbork mitsvbork ovmbr 2010 ovmbr 2010 mitsvbork

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen Pr Grgrsn Crstn Hgr Hll Thorjørnsn Toms Højgr Jnsn Lon Kthrin Ptrsn Mtmtrix r t fgligt strukturrt mtmtiksystm. Aktivittrn i grunøgrn r rfor strukturrt u fr hvilkt mtmtisk gr, r sætts fokus på. Forstålsn

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA low cost Dirct marktig-løsigr m t bugt på højst 250.000 kr. kskl. moms (itr omkostigr i virksomh skal ikk rgs m). Dr r fokus på valu for moy og kotaktpris. TDC ERHVERV PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012 1 2013 SKOLEN hr nnm tin unråt n l frnrinr. Hr frsin fr t først bl i 1955. Af Ltt Svn Strn Ptrsn & Mrtin Luritzn ÅLF Af Mrtin Luritzn & Thrkil Bjrrum SKOLEN på n ny må Dn nrll iitlisrin, ikk minst stærkt

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

Dustin print- og kopikoncepter

Dustin print- og kopikoncepter Smply Fastr ust prt- og kopkocptr www.ust.k 2012 2011 Prfrr Partr Tlfo: 7013 7040 E-mal: prt@ust.k 2011 Prfrr Partr Imagg a Prtg Soluto 2012 Imagg a Prtg Valu Orgal HP suppls Orgal HP suppls skrr g prtkvaltt

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder Erhvrv Erhvrv Fmiliford i Hrboør Hrboør Hol r rvl d md m mulihdr D li Hrboør Bdhol omkri åbi i 1899 Hrboør Hol omkri okobr 2010 fk Hrboør Bdhol åbd i 1899. Kocrr md mr Alx o Jy Ol i hvu. Bvæ hørr il d

Læs mere

Juhuuu, vi ses i... træe. Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Telefon 96 31 29 29 info@aalborgzoo.dk. www.aalborgzoo.dk

Juhuuu, vi ses i... træe. Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Telefon 96 31 29 29 info@aalborgzoo.dk. www.aalborgzoo.dk Juhuuu, vi ss i... r! Nyh nn Sc å Zoo Sjov p lgplas Natur lv i Zoo s Grill å! Pas P spil r r på ino sk og bag bu r træ Møllparkvj 63 000 Aalborg Tlfon 6 3 2 2 info@aalborgzoo.k lt Kom h tætrnpå! y n ny

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst Sommr progrm 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold ARBEJDE I AUSTRALIEN 12 UPHILL PULLING 4 EN REJSE FOR LIVET 42 LU MidtVst...

Læs mere

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06 Krkblad sptmbr - ovmbr 2015 3-15.dd 1 07-08-2015 10:56:05 Klumm Kær (y) abo! Statstsk st r ¼ af jr, dr læsr dtt, flyttt hr tl Møllvag d for dt sdst år. I r altså mag, dr r y. Dt r rg trøst, at ma kk r

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G Vi holdr hus! Nybyggri Om-åbnt og tilbygning Frdg dn 11. jnur kl. 13.00-16.00 Dør og vindur Tgrbjd TirsDAG dn 18. JUNI 2013 103. Årgng - nr. 25 - sidn 1910 Torvdgn i Ubøll n succs: Kom ind og s vors spændnd

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET FLEKSIBEL INDRETNING I SPÆNDENDE LOKALER Husts ydr arkitktur md stigd og faldd tagskilllsr dar baggrud for ogl mgt ispirrd rumlighdr.

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Affald 2011. Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen

Affald 2011. Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen Al 2011 Til villr, rækkus o jorrur Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Al 2011 Hr i Al 2011 år u inormtion om: Drnovtion si 3 Alssttivr

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for 09 / SEPTEMBER 2013 BEBOERBLAD fr blikr århu Kvrr Tillykk il Kv Hh i blirår? Gui: Spr på vr Lr Af Sør Høbr Kvrr Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! 04 8 Tilkurkri?

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM HK BLADET for nstt i kommunr, rionr o fællskommunl virksomdr 04 26. fbrur 2010 Ldi stillinr fr sid 30 DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM TEMA OM VIDEREUDDANNELSE n FORÅRS-FERIE MED RABAT n Sådn tr du odt imod

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Priserne gælder f.o.m. 1. marts 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er vejledende excl. moms og evt. afgifter.

Priserne gælder f.o.m. 1. marts 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er vejledende excl. moms og evt. afgifter. PRISLISTE Priserne gælder f.o.m. 1. marts 2015. Alle priser er vejledende excl. moms og evt. afgifter. liste pr. 1. marts 2015 111010 7034351110104 10114957 TRESKRUE SENK ELF 3,0X12 A100 PZ1 HELGJ HERDET

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere