Retailejendom Eriksfält, Malmö. Stadiongatan 24, Malmö, tilhørende KS Eriksfält, Malmö. Butikscenter med 1 lejer med 4 års uopsigelig lejekontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retailejendom Eriksfält, Malmö. Stadiongatan 24, Malmö, tilhørende KS Eriksfält, Malmö. Butikscenter med 1 lejer med 4 års uopsigelig lejekontrakt"

Transkript

1 1 Retailejendom Eriksfält, Malmö Stadiongatan 24, Malmö, tilhørende KS Eriksfält, Malmö Bruttoareal: m 2 Butikscenter med 1 lejer med 4 års uopsigelig lejekontrakt Pris SEK Yield 6,62%

2 2 Indhold: 1 Præsentation 2 2 Hvorfor investere i fast ejendom? 2 3 Beliggenhed 3 4 Beskrivelse af ejendom 4 5 Driftsbudget 5 6 Lejere 6 7 Købsvilkår 6 8 Øvrige forhold 6 9 Dokumenter til udlevering på anmodning 7 1 Præsentation Wismann Property Consult A/S er af K/S Erikfält, Malmö blevet bedt om at sælge ejendommen beliggende Stadiongatan 24, Malmö, Sverige. Wismann Property Consult A/S er grundlagt i Vi er en lille, men yderst professionel virksomhed med ansatte med lang erfaring og videregående uddannelser. Vores kunder er aktører i markedet for investeringsejendomme eller grupper af 10 privatpersoner, der går sammen om at købe egnede investeringsejendomme. Vores kunder ligger typisk i det højeste indkomstniveau og har en solid egenkapital. I løbet af de seneste 10 år har vi købt ca. 50 ejendomme til en samlet kontant købesum af DKK 1,6 mia. Vi varetager i dag den kommercielle overvågning på ejendomme til en værdi af ca. 90 mio. EURO. 2 Hvorfor investere i fast ejendom? Investering i fast ejendom er karakteriseret ved at være en langsigtet og værdifast investering. Specielt i perioder med turbulens på de globale aktiemarkeder kommer styrken ved godt sammensatte ejendomsinvesteringer klart til udtryk. Ejendomsinvesteringer må anses for at være mere stabile end investeringen i aktier og ejendomsobligationer. Investeringsejendomme med stærke og stabile lejere er kendetegnet ved at generere et langsigtet, stabilt og sikkert cash-flow, samtidigt er der mulighed for at realisere et overskud ved salg af ejendommen. Disse faktorer gør en investering i ejendommen i Stadiongatan 24, Malmø, Sverige til en langsigtet og attraktiv investering. 2.1 Hvorfor i Sverige? I de senere år har svensk økonomi udviklet sig særdeles positivt. Industriens produktivitet har været stigende. BNP-tilvæksten, der er drevet af eksporten såvel som et øget indenlandsk forbrug, var i ,6 %. Også i de kommende år ventes væksten at blive høj. Den over en årrække positive konjunkturudvikling har været en medvirkende faktor til, at det omsider er lykkes at få nedbragt arbejdsløsheden. Indkomstskatten for lav- og mellemindkomstgrupperne er blevet nedsat og understøttelsesniveauerne er blevet reduceret, for at det i højere grad skal kunne betale sig at arbejde. Herudover har regeringen reduceret arbejdsgiverafgifterne i visse sektorer og for visse grupper i samfundet (især unge & indvandrere) med henblik på at skabe stærkere incitamenter for arbejdsgiverne til at nyansætte. Overskuddet på den svenske betalingsbalance skyldes hovedsageligt en betydelig svensk eksport.

3 3 Det svenske marked for retailejendomme har oplevet en høj efterspørgsel fra nationale investorer. Dette har medført et øget antal transaktioner af retailejendomme. Som følge af den internationale finanskrise har markedet den seneste tid været præget af lav likviditet. Solidt cash flow på investeringsejendomme med solide lejere, er dog altid en eftertragtet vare. Danske investorer har de i de seneste år været meget aktive på det svenske retail marked både for så vidt angår køb af enkelt ejendomme, med også i forbindelse med køb af større porteføljer. De lave afkast i Danmark har i højere og højere grad fået investorer til at se på andre nordiske lande med højere nettostartafkast. 3 Beliggenhed 3.1 Sverige Sverige har godt 9 mio. indbyggere og er arealmæssigt ca. 10 gange større end Danmark. Befolkningen bor primært fra Stockholm til Gøteborg og så langs kysterne syd for Stockholm og fra Gøteborg til Malmø. De største byer er Stockholm, Gøteborg og Malmø. Sverige er medlem af EU og har Svenske Kroner SEK som egen møntfod. Sverige har stor samhandel med andre europæiske lande. Sverige er tillige kendt verdens mindste land med egen produktion af højteknologiske kampfly JAS 39 der med succes er købt af en række lande. Igennem de senere år er der investeret voldsomt i uddannelse og som følge heraf præsteret nogle af de højeste økonomiske vækstrater i Europa. Sverige er mønster eksemplet på at lande med en stor offentlig sektor sagtens kan konkurrere på det internationale marked. Sverige - Skandinavien Malmø/Stadiongatan 3.2 Malmø og Øresundsregionen Malmø ligger i Skåne, som i dag har en befolkning på 1,13 mill. Frem til 2011 forventes befolkningen at vokset til 1,24 mill., en stigning på 10 %. Malmø er Sveriges tredje største by med indbyggere. Malmø er således på størrelse med Århus. Efter etablering af den nye Øresundsbro har Malmø har gennemgået en bemærkelsesværdig forvandling, hvilket især kan henføres til en udvidelse og ekspansion indenfor områderne handel og industri, kultur samt turisme og uddannelse.

4 4 Den oprindelige industri er blevet erstattet af investeringer i ny teknologi og videregående uddannelser. Malmøs Universitet blev grundlagt i 1988 har i dag mere end studerende. Malmø og Skåne er blevet storleverandør af højt uddannet arbejdskraft, der pendler til København. Indenfor de sidste 10 år har danskere emigreret til Skåne hvor en lang række leveomkostninger er billigere end i København. Malmø har ligeledes kunnet tiltrække kapitalstærke investorer der bl.a. har stået for den spektakulære mega structure the Turning Torso og senest den nye super arena under opførsel. De stærkeste sektorer i Malmø er indenfor logistik, retail samt bygge og anlæg. Derudover har byen en del velkendte og anerkendte virksomheder indenfor bioteknologi, medicinal, lt og digitale medier. Malmø nyder godt af en veludviklet infrastruktur, hvilket gør byen utrolig nem at komme til og fra, uanset om der anvendes bil, båd, tog eller fly. Malmø har en international havn og både lufthavnene i Kastrup og Sturup ligger blot en halv times kørsel fra Malmø centrum. Motorvejsforbindelse løber hele vejen til centrum og Malmø har særdeles god togforbindelse med resten af Sverige. 3.3 Nærområdet Ejendommen Stadiongata 24, Malmø er beliggende syd for Malmø centrum. Området er tæt befolket og har en del større etageejendomme. Infrastrukturen omkring ejendommen er god. Såvel motorveje som tæt trafikerede lokale veje ligger tæt på ejendommen. Til ejendommen er der tilknyttet ca. 600 parkeringspladser, hvilket gør adgangen for bilister nem. På den anden side af Stadiongatan, findes Malmø stadion med en kapacitet på ca tilskuere. Derudover findes et kongrescenter direkte over for ejendommen. Få hundrede meter øst for ejendommen ligger Malmøs største butikscenter Mobilia med 70 butikker, heraf flere store butikskæder, bl.a. Elgiganten, Expert, Hennes & Mauritz, Lindex, KappAhl, Vero Moda, lntersport, Burger King og McDonalds. Derudover findes der også et lca supermarked og en benzinstation. Alle butikkerne har åben alle ugens 7 dage. 4 Beskrivelse af ejendom Ejendommen er opført i 1985 og har gennemgået en gennemgribende renovering i Bygningsarealet på ejendommen udgør m 2, mens grundarealet af udgør m 2. Ejendommen er opført i beton, hvilket også gælder sokkel og pæle. Facaden er beklædt af stålplader på ydersiden med isolering til stålpladerne indvendigt. I ejendommen er gulvene flisebelagt i butiksarealet mens gulvarealet i lageret er udført i beton. På den resterende del af grunden er størstedelen belagt med asfalt, herunder indkørslen ved vareindleveringen og P-pladserne. Til ejendommen hører, som tidligere nævnt, ca. 600 parkeringspladser placeret direkte ved ejendommen. Adgangen til parkeringspladserne er fra Stadiongatan, der løber forbi ejendommen. Butikken skilter med at have åbent alle dage fra kl og det er et meget stærkt signal om at der er tale om en ejendom med en meget stor søgning. Adresse: Anvendelse: Butikscenter Opført: 1985 Stadionsgatan 24, Malmø, Sverige Ombygget: 1995 Areal: Grundareal m 2 Bygningsareal i alt m 2

5 5 5 Driftsbudget 5.1 Lejeindtægter Driftsbudget Beløb i SEK første ejerår Lejeindtægter Administrationsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før finansiering Købesum skødestempel advokatberigtigelse 50% Afkastprocent yield 6,62% Lejespecifikation: Uopsigelighed Lejer Anvendelse Areal m2 Leje SEK Leje SEK/m2 Lejeregulering Lejestart Lejer Udlejer *Coop-2003 Retail ,00 KPI(Svensk) *Coop-2008 Retail ,82 KPI(Svensk) *Coop-2009-(P) Retail ,61 KPI(Svensk) *** Coop Retail , Årsleje 1. år * Basis og grundlejen reguleres hvert år pr. 01. januar med det svenske Konsumentprisindex (1980=100) fra oktobertallet ** Lejeren kan med 12 mdr. varsel forlænge lejeforholdet i 3år udover *** Tillægsleje betale med et fast årligt beløb frem til (P) Prognose for lejeregulering pr er sat til 3% stigning i Konsumentprisindex KPI 5.2 Finansiering Ejendommen er p.t. finansieret med et 1. prioritets lån på SEK pr. 15. oktober 2008 i Hypo Real Estate, et 2. prioritets lån på SEK pr. 30. september 2008 hos Landsbanki Luxenbourg og et 3. prioritetslån (gældsbrev) på SEK pr. 30. september Det vil være muligt for køber at overtage indestående priorieteter og panthæftelser fra sælger uden særskilt ekstra betaling. Det forudsætter dog en kreditmæssig godkendelse hos financier.

6 6 6 Lejere Hovedlejer i ejendommen er Coop Sverige som har indgået en 10-årig, uopsigelig lejekontrakt på et m 2 varehus under navnet Coop Forum. Kontrakten løber til 31. december Coop Sverige Fastigheder AB er et datterselskab til Coop Norden AB. Såfremt lejekontrakten med Coop ikke opsiges 12 måneder inden udløb, forlænges denne automatisk med 3 år. Coop har i forbindelse med indflytning i ejendommen indgået to tillægsaftaler, hvor det årligt til og med betales en merleje. Derudover er der indtægter fra et mindre kontorlejemål i ejendommen samt fra nogle reklameskilte, en pølsevogn og lejlighedsvis udlejning af parkeringspladsen. Coop Norden AB driver dagligvarevirksomhed gennem de 100 % ejede datterselskaber, Coop Danmark A/S, Coop Norge A/S og Coop Sverige AB. Den kooperative dagligvarevirksomhed har eksisteret siden 2002 og ejes af Kooperativa Förbundet, Sverige med 42 %, FDB Danmark med 38 % og Coop NKL, Norge med 20 %. Disse forbrugerkooperationer i Sverige, Norge og Danmark har i mere end hundrede år været en stærk drivkraft indenfor dagligvarehandlen. Coop Forum er Sveriges største supermarkedskæde, som har samlet alt under et tag lige fra mad og dagligvarer til det meste indenfor hjem og fritid. I den sydlige del af ejendommen har Coop indrettet en gør det selv afdeling, med alt inden for trævarer og værktøj. Der er separat indgang til byggemarkedet. Driften på ejendommen kan bedst sammenlignes med en stor Føtex og en stor Silvan under samme tag. 7 Købsvilkår Ejendommen overtages af køber pr. 01. december Stempel på skøde/overdragelse er beregnet med en stempelsats på 1,5% efter svensk lov. Ved en handel af ejendommen ud af det nuværende ejerselskab, kan skødestempel eventuelt blive den høje sats 3%. Ved handel af de brugte andele i K/S Erikfält, Malmø, Sverige, til danske investorer, vil der ikke være noget skødestempel. Den budgetterede købesum ved en kontanthandel udgør for ejendommen: SEK Skødestempel 3%: SEK Advokat: SEK Summa: SEK Købesummens fordeling: Købesummens fordeling - stipuleret: tal i SEK Bygningsdelen afskrivningsberettiget Installationer Grunden Summa Afskrivningsberegningen er vejledende ligesom købesummens fordeling vil kunne aftales med en anden fordeling. 8 Øvrige forhold Den endelige grundværdi foreslås fastsat ud fra en vurdering fra en svensk valuar. Wismann Property Consult A/S indestår ikke for beregningen af ejendommens afskrivningsgrundlag.

7 7 Wismann Property Consult A/S indestår ikke for sælgers eller køber skattemæssige forhold vedrørende handel på denne ejendom. Wismann Property Consult A/S tilbyder på potentiel købers anmodning, at deltage i en besigtigelse på ejendommen i Malmø, Sverige. Køber har mulighed for i stedet for at købe ejendommen at købe samtlige 100 andele i K/S Eriksfält, Malmø, Sverige. Såfremt at køber er interesseret i at overtage indestående prioriteter og panthæftelser, er sælger indstillet på at overlade disse til køber imod 50% af den stempelbesparelse som køber måtte opnår. Ved køb af andelene i kommanditselskabet kan andelen i komplementarselskabet tilsvarende overtages til kurs indre værdi ca. DKK Dokumenter til udlevering på anmodning 1. Salgsprospekt fra Wismann Property Consult A/S 2. Lejekontrakt 3. Tillæg til lejekontrakt 4. Prospekt fra Ejendomsinvest K/S Eriksfält, Malmø, Sverige Årsrapport 2007 K/S Eriksfält, Malmø, Sverige Årsrapport 2007 Aps Komplementarselskabet Eriksfält, Malmø, Sverige 7. Skattevejledning og revisorerklæring, K/S Eriksfält, Malmø, Sverige. 8. Styringsbudget Kort over Sverige/Skandinavien 10. Kort over Malmø Dokumenterne udleveres ved at sende os en anmodning til adresse: Denne anmodning skal indeholde navn på anmodes virksomhed, navn, adresse, tlf. nr. og adresse. København d. 01. oktober 2008 Lars Wismann, direktør & projektchef Cand. merc., statsaut. ejd. mgl. & valuar MDE

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2011 ME Afkastet er på vej op Kontorer gav bedst i 2010 Investorer på banen igen MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme investering Lokal dybde

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København 1 Tilrettet efter administrators indvendinger over vores skøn samt DE s sekretariats anmodning om en opfyldelse af alle formelle krav til en valuarrapport jf. DE s bekendtgørelse! Anonymiseret med hensyn

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER BUTIKKEN LEVER OG HAR DET GODT SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER ASSET MANAGEMENT I TYSKLAND Nr. 3 November 2013 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 VELKOMMEN Kære læser. Der sker meget i K/S-branchen i øjeblikket.

Læs mere

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne:

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne: MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 3 marts 2011 4. årgang Kraftig vækst i crossborder investering Modulbyggeri er blevet stuerent Stor Mipim-reportage:

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

Nyt domicil til Metropol Erhverv

Nyt domicil til Metropol Erhverv nyt metropol erhverv METROPOL ERHVERV» METROPOL ERHVERV Nyt domicil i Hasseris Profilavis for Metropol Erhverv Nyt domicil til Metropol Erhverv Da Metropol Erhverv blev stiftet den 1. september 2009 startede

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54 HHRE Düsseldorf II A/S Februar 29+ EjendomsPlus og Minova har ordet+ I disse tider hvor finanskrisen trækker beliggende, indkøbte og finansierede Ejendommen har med sin centrale indtjening, og qua sine

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Ejendommens pris Inklusiv handelsomkostninger Kr. 160.853.726 Kvadratmeterpris: Kr. 15.111 Ejendommens startafkast: 5,92% - 6,04 % Selskabskapital: Kr. 30.000.000 Investor

Læs mere