Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere"

Transkript

1 Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid Ældre Dagtilbud til børn Skole og SFO Sundhed og forebyggelse Arbejde og erhverv Særlige behov Byggesager Kommunens borgerbetjening og information Kommunalpolitik og økonomi Kontakt

3 Indledning Om dette bilag Dette bilag præsenterer borgernes åbne besvarelser fra Rudersdal Kommune borgerundersøgelse I borgerundersøgelsen har borgerne svaret på spørgsmål indenfor en række områder. Inden for hvert område har borgerne desuden haft mulighed for at kommentere med egne ord. Det er disse kommentarer dette bilag præsenterer. Hovedparten af kommentarerne er skrevet direkte af borgeren via et online spørgeskema. Enkelte kommentarer har borgeren givet pr. telefon, mens en medarbejder fra Wilke har transskriberet det, den enkelte borger har kommenteret. Borgernes kommentarer præsenteres fuldstændig uredigeret sorteret alfabetisk. Kun besvarelser som ved ikke,?, nej eller ingen kommentarer er frasorteret. 3

4 Trafik og miljø Har du gode ideer eller kommentarer i øvrigt til kommunens indsats inden for trafik og miljø? 1) for at forbedre handlen i Birkerød, vil det aller vigtigste være, at nogle af busserne standser ved hovedgaden hvert 20. minut. 2) Bedre pasning af kirkegårdene. 1) Jeg synes, det er for sjældent, der bliver afhentet storskrald. 2) Den nye trappe ned til Furesøen ved Holte Roklub er meget besværlig, hvis man har en barnevogn med. 1) Vidste slet ikke man kunne få afhentet haveaffald!! 2) vi mangler effektiv affaldssortering hos den enkelte husstand. 1)Containerpladsen i Nærum er meget kaotisk for biler, holder på kryds og tværs, skiltningen dårlig.2)gående m/indkøbsvogn,fra Holte Midtpkt til P-plads i det store kryds, besværliggøres af ujævne sten og for kort asfaltbelægning som \"bakker\"-to vogne kan ikke passere hinanden.3)mangel på affaldsstativer evt.til og m/hundeposer ved indgang til stier og skove/parker. 1. Ved opgangen fra tunellen (under Bistrupvej) til Nordvanggårdsvej er der ikke fodgængerovergang. Trafiksikkerheden bør klart forbedres omkring Birstrupskolen (for gående og cyklende børn fra Bistrup til Bistrupsloken) 2. I hele villaområden fra Bistrupvejen ned til Furesøen er der ingen legepladser. Det savner vi, der bor rigtig mange børnefamilier her. 50 km skilte på Øverødvej - bedre end bøder. Bedre parkeringsmuligheder ved Holte Station. Hyppigere busser i aftentimerne fra Stationen (Holte) 7a. Uhørt!!! 1) Udretning af Vasevej, cykelsti helt klart. A2 1) En bedre håndtering af genbrugsting i containerhaven forholdene bliver ringere og ringere. 2. Indsatsen mod grafi (sic) kunne virkelig være bedre i Nærum. Selv de røde låger til Jægersborg hegn har grafiti + mange lygtepæle på Skodsborgvej Affald langs veje og stier - banelegemer er markant synlig - ikke kun et problem i vores kommunen - desværre Affaldssortering Bedre cykelstier i hele kommunen. Cykelstier i Bistrup til Bistrupskole er meget begrænset. Skolevej til Bistrupskolen er ikke særlig sikker, der er et problem ved overgang fra tunnel til skole på Nordvangsgårdsvej. Affaldssortering. Miljøcertificering a la ALbertslund Kommune Afhentning af storskral ligesom i Lyngby-Taarbæk. afskaf cykelskov som hundeskov Afskærmning af mellem biler og dem der cykler/går på Byagervej. Der skal generelt arbejdes for at få hastigheden ned på vejene, ved brug af høje bump på vejene. Bilerne kører generelt alt for hurtigt på de lidt større veje i Birkerød, såsom Bakkevej, Byagervej, Tornevangsvej, Stationsvej, Birkerød Parkvej, mv. Ang. Vaserne. Der blev lovet KILER i Ellesumpen så vor udsigt ikke helt forsvinder. Men de er IKKE etableret! At de 2 faldefærdige huse i Sandbjerg matrikel 4E og 36B/37 bliver renoveret eller nedrevet. at finde en linie i dialogen med borgerne, der skaber højere grad af generel tilfredshed. At tog og bustider passer sammen, så man ikek skal vente i ½ time. At busser kører oftere i aften og weekend. Automatisk fartkontrol, på udsatte steder(de såkaldte Stærekasser). F.eks. Ved skoler og institutioner. knudepunkt: T-krydset for enden af Birkeporten, der løber fra Kongevejen til Ravnsnæsvej. Der er tit sammenstød mellem biler og bløde trafikanter. Denne strækning; Birkeproten til Ravnsnæsvej og Ravnsnæsvej umiddelbart før og efter Birkeporten i bekke retninger, bliver dagligt(3-7 gange, anvendt som \"ræserbane\" for fartglade billister. Der må lige ledes Skiltes godt før knudepunktet, med at der er kontrol; Skilt på Kongevejen ved tilkørslen til Birkeporten; Skilt umiddelbart efter Super Best i retning mod Sjælsøskolen, samt mod midtbyen; umiddelbart efter krydset(søndervangen/ravnsnæsvej) ad Ravnsnæsvej i retning under broen mod Birkeporten. Det er disse steder Bilræset udspringer og gør borgerne utrygge og urolige, så der overvejende vælges andre alternative gå og cykelruter, specielt for børnefamilier. Flere skilte med 50 km/t 200m før og efter Sjælsøskolen på Ravnsnæsvej. Denne vej virker som billist som en naturlig 60km/t vej, men er en 50km/t vej. Der har på denne strækning været Politiinsats med fotovogn. Dog vil automatisk kontrol på denne strækning, også skabe mere ro og tryghed blandt børnefamilierne. Et fodgængeroverfelt på Ravnsnæsvej, 4

5 umiddelbart foran Sjælsøskolen på Ravnsnæsvej. Der er mange Børn, unge og ældre, der må krydse denne vej, for at komme til Bus stoppestedet ved 500S på den anden side af vejen. Eneste mulighed idag, er 125m oppe ad vejen ved rundkørslen mod Hørsholm. (Rundkørsler har aldrig været sikre for børn og andre uvandte3 i trafikken. Der er mange skader rundt om på vejene grundet frosten. Det er ret store huller, der er til stor farer for cyklister og ødelægger bilerne. Bl.a. på Dambakken er der mange og kæmpe huller. De bliver løbende repareret, men der går mellem 6-8mdr før dette sker, og det er 6-8 mdr hvor det er farligt at befærde sig på disse veje. bedre afvikling af trafikken på Vasavej efter indførsel af lysregulering Bedre busforhold til og fra tennis- og squash anlægget på topstykket af hensyn til de mindre børn! Bedre bustrafik - flere linjer men især oftere! Bedre forhold for cyklister - cykelstier langs alle veje, hvor det er muligt. S-tog med endnu bedre plads til cykler bedre forhold for svage trafikanter/børn ved ubberødvej/tunnel eller lignende Bedre forhold til cyklister. Beskæring af fortovsbeplantning halter. bedre oplysning ved bus stop Bedre parkeringsforhold omkring Birkerød hovedgade vest. Flere busser på hjemvejen i dagtid. Skiltning om lukkedage (jul og nytår). Få genbrugspladser. Bedre renholdelse ved fodgængerovergangene og busstopssteder Bedre snerydning af de mindre veje, virkerligt svært at parkere når der er sne, overvejer at køre rundt med egen sne skovl d ajeg ofte sidder fast Bedre snerydning til forgængere. Krydset i dronninggårds alle er altid rødt om morgen bedre trafik sikkerhed for børn og unge. bedre cykelforhold til BSV på rundforbi Bedre trafikforbindelser til institutioner m.v. - Meget langt til borgerservice m.v. mellem Birkerød + Nærum. bedre vedligehold af cykelstier vil klart gavne lysten til at cykle, ligesom visse veje er utrolig dårligt vedligeholdt efter diverse anlægsarbejder lappes der ofte, hvilket gør at cykling på vejene besværliggøres. Trafik/parkeringsforhold omkring indkøb i centrum er klart forringet efter den nye netto og føtex Behov for flere cykelstier: Parcelvej, Vejlesøvej og resten af Dr.gårdsalle. Behov for fortsættelse af cykelsti på Vestervang langs banen Belægningen på en del af cykelstierne er for dårligt vedligeholdt. Det gør det ind imellem til en ubehagelig oplevelse at cykle. Man bør lægge en jævn belægning, som dækker cykelstien i hele bredden,ikke bare reparere f.eks. halvdelen af cykelstien. Betydelig bedre renholdelse af cykelstier, især gennem skov og ved grusfortove. Bevar Vasevej i sin nuværende form og undlad at bruge flere skattekroner på et håbløst projekt, men etabler en sikker cykelsti. Bus 196 kunne køre oftere Bus 197 bør køre flere gange i timen. Navnligt om morgenen. Busforbindelse til Hovedgaden: Pengetorvet/Kongevejen. Foreslår \"Shuttlebus\" fra stationen --> stop v/føtex -- >Stadion --> Søndervangen til Pengetorvet (vendeplads). Vi er pensionister m/ rollator og skal ofte til lægehuset/tværvej - Hudlægen/Kongevejen. Halslæge og Nordea v/pengetorvet - og \"Byens bedste bager\". Der er langt at gå hele hovedgaden igennem fra vor sædv. bus V/Føtex. Mangler stærkt læskur v/ bus-stoppested Føtex. busser i aftentimerne og helligdage kun hver time forlidt forslag hver halve time. Mere ops på ukrudtbekæmpelse lans stier. Bustiderne for linie 197 er ikke tilfredsstillende, kører på visse tidspunkter på dagen kun en gang i timen. Checke renheden af søen og vandløb ofte. Mange fredede frøer, snoge, m.fl. er næsten forsvundet inden for de sidste 10 år. Det er meget trist. Der bør fokuserers mere på renheden af vandet. Cykelst og fortov over broen ved S-toget er meget nødvendigt. I øjeblikket cykler jeg der hver morgen, og mindst en gang om ugen ser jeg børn i meget farlige 5

6 situationer. Cykelsti fra Rudegaard stadion gennem skoven til Hørsholm er stærkt påkrævet. Cykelsti i én side på vasevej. Cykelsti på Bakkevej og Søndervangen. Bedre snerydning omkring Birkerød Station og alle skolerne inkl. Birkerød Privatskole cykelsti på strandvejen ønskes flere bump/chikaner på trafikerede villaveje Cykelsti på Vedbæk Strandvej (der er et stykke uden) Cykelstien nedad bakken i Holte fra Birkerød mod Holte. Midtpunkt bør fuldføres, således at cykler og højresvingende biler mixes. Iøvrigt bør cykelstien afskærmes bedre og ikke tillade parkerende biler langs kongevejen nedad vejen. Bilerne har intet udsyn til cykler. Cykelstier fejes for tæt gøre dem mere cykel venlige. Kantsten hæves, eksempel vis er disse nedsunkne på skovstrækningen på skodsborgvej. Cykelstier ved alle veje, så børn kan cykle i skole - og derved få noget luft og motion. Cykelstier: f.eks Kajerødvej mellem Bregnerødvej og Stationsvej - ny belægning på gangbroen over banen - bredere - begge retninger - gang og cykelbroer over Kajerødvej. Fører over banen. - Bedre forhold for fodgængere og cyklister ved apotetket mm. i Birkerød - busforbindelse til Birkerød midte - bedre busforbindelse til rådhuset i Holte. Cykelstierne burde fejes oftere. Cykkelsiter skal reperares for huller. Det samme med vejene. Cyklendes adgang til/fra Holtehallerne bør sikres bedre. Cyklister (børn) er tvunget til at cykle i den forkerte side af Kongevejen, når de skal hjem fra Hallerne. Trafikchikaner indføres på fx Vestre Paradisvej og Ruderdalsvej, der er plaget af hurtigkørende trafik (biler og busser) samtidig med at mange skolebørn færdes der. Da buslinje 197 oftest kører med meget få passagerer, bør disse store busser erstattes af minibusser. Den nordlige del af Gl. Holtevej er så smal, at busserne med nød og næppe kan passere hinanden og derved tvinges ud i rabatten med store ødelæggelser til følger. De fleste veje trænger til grundige reparationer. De kantsten, der er brugt de sidste år, skærere dækkene i stykker, hvis man kørere ind over dem. F.eks. ved parkering eller undvigemanøvre. For ambulancer og udrykningskøretøjer kan det være katastrofalt. Værkstedet kommenterer: \"Gad vid om kommunen ejer et dækfirma\". (Rigtig mange får ødelagte dæk.) De mange markante bump på Attemosevej er ikke den bedste reklame for kommunen. Der burde være langt bedre forhold for cyklister. der bør gives mulighed for større affaldsbeholdere (husholdningsaffald), hvis der er behov for det Der bør gøres meget mere for handelslivet i byen. Flere forskellige forretninger. \"Driveren\" er en katastrofe - grimt byggeri og for lille Føtex Der bør indføres sortering af affald. Der bør ryddes sne på veje og indfaldsveje til bl.a. skoler således trafikken kan afvikles forsvarligt, og skoleeleverne ikke risikerer at blive kørt ned. Pile Allé og vejene til Ny Holte skole er svært fremkommelige ved snevejr og isglatte veje. Der bør ses på sikkerheden for fodgængere og cyklister ved den nye netto og Føtex i birkerød. mange krydser direkte over fra Netto til det nye stykke gågade og der er ikke markeret fodgængerfelt. Hele dette område burde markeres som fodgængerfelt eller på en eller anden anden måde skal der skabes opmærksomhed omkring at der er mange der krydser her. Der bør være mere plads ved Birkerød station. Der er i Geels skov lavet en fin rute for mountenbike cykler, men de benytter alligevel flere af de andre stier, som de typisk ødelægger, så det er umuligt at løbe på dem. Der bør ske en opstramning. Jeg ved dog ikke hvordan. Løse hunde i Geels skov bør ikke være tilladt hvis man ikke har styr på sin hund. Som løber har man altid nogen løbende efter sig. Der er ikke et reelt fortov på Skodborgvej ved Søllerød Parksiden. Ingen fliser mm. Så i regn og slud benyttes cykelstien Der er mange 5-8 cm dybe huller i fortovene på 6

7 Nærumgårdsvej og har været det i flere år. Der er MEGET dårlige forhold for cyklister i området omkring hovedgaden. Cyklister fristes af gode grunde til at køre på hovedgaden om vinteren eftersom saltning og snerydning på begge sider af hovedgaden, hvor cyklister egentlig bør køre er meget mangelfuld og nogle af stederne fraværende. En bedre saltning vil forhindre cyklister på hovedgaden og uheld. Desuden er områderne mangelfuldt og dårligt oplyste, så der er stor fare for uheld Der er mindst to grunde til, at jeg desværre er rimelig utilfreds: Det virker ikke som om kommunen er på borgernes side i de konflikter der verserer mellem Vejdirektoratet og borgerne angående udvidelsen af Helsingørmotorvejen. Det, at nogle veje er private fællesveje og beboerne dermed skal betale for vedligehold, snerydninge osv, er en provokerende dårlig måde at opkræve ekstra skat på, da det pålægger beboerne en masse ekstra arbejde. Der er nogle \"trafik-heller\" (kan ikke huske oprindeli navn) ved Ny Holte kirke, som blokere vejen. Specialt når man skal drje mod venstre. Den fylder for meget og borgerne+skraldemændene risikerer ødelagte køretøjer og \"trafik-hellerne\". Der er rigtig mange huller i vejene efter vinteren. Synes også godt at kommunen kunne bruge elbiler. Jeg har den holdning at det er kommunen der skal tage det første skridt i elbilmarkedet. Der er stor mangel af rydning af sne ved busstopstederne, hvis det overhovedet forekommer. Der kan blive meget bedre når der graves fjernvarme ned i vejene. det er meget utilfrids stillende, når flotte veje bliver gravet op, for derefter at blive lappet, øv,øv og øv. Der mangler busstop ved Birkerød Hovedgade. Evt. mindre lokale busser med flere afgange i døgnet. Når bussen kun kører 2 x om aftenen og stopper m kørsel før midnat får mig til at tage bilen. Der mangler bænke i parker og ved veje. Der måtte meget gerne komme mere belysning på cykelstien ved Mølleåen mellem Nærum og Lundtofte. der skal være flere cykelstier og ordentlige fortove Der spørges tl de kommunale bygninger - fx skoler - her er jeg helt uforstående overfor prioriteringerne med renovering af tidsæssigt utidssvarende bygninger og en mangel på brug af offentlig private samarbejdsmodeller. Kommunen virker meget gammeldags og \"kommunalt orienteret\" Det er farligt at være cyklist i Holte. Busserne er for store til rundkørsler og små veje. - Snerydning på cykelstier mangler altid og på nogle er sneen kastet ind der hvor cyklisterne kører og derved kommer man til at køre midt på kørebanen. Til gene for billisterne. - Om sommeren er beplantningen ikke holdt nede, så grene og andet svirper ind i ansigtet eller river i tøjet. Det er positivt at kommunen at påbegundt etablering af cykelstier på Dronninggards Alle, men vi ser gerne planen fremrykket, så også 2. del påbegyndes snart! Det er småt med bus til hovedgaden,vi tager tog til allerød og handler der.man har fuldstændigt ødelagt byen med en stor klods af en grim grå bygning.man må ikke cykle i hovedgaden, men bliver henvist til at cykle bag ved bilerne på parkerinspladsen, hvis man vil længere ned i byen. Det er synd at man ødelægger Dronninggårds Allé ved at anlægge cykelstier. Der er aldrig sket ulykker på vejen. Biler parkeres halvt oppe på cykelstien og specielt ved lægehuset lige før viadukten opstår der på denne måde meget farlige situationer. Det er under al kritik at man på de fleste villaveje, hvor der jo færdes børn til fods og på cykel, må køre 50 km/t. Der findes IKKE nogen god begrundelse for dette og giver anledning til stor dgl. Bekymring og usikkerhed km burde være max tilladte hastigheder og skilte der gør opmærksom på at der færdes børn. De større hastigheder bør være forbeholdt Kongevejen og øverødvej og ikke på alle de alm villaveje. Det kunne være rart at der blev gjort lidt mere ud af snerydningen, særligt på lokalveje der fungere som bindeled i mellem Kongevejen og boligområder. Det kunne være rart med en affalds ordning hvor man sorterer affaldet fx som Herlev. Desuden vil bedre stisystem for cykler være rart og legeplads som fx virums den grønne legeplads Det sidste stykke af cykelstien på birkerød parkvej fra nordvanggårdsvej til bistrupvej 2sporet.der er ingen overgang når man kommer fra Bistrup. overgang ved svømmehallen sætte føler på ved midten for cyklister man kan ikke nå den til fodgængere hvis lyset skifter.der er ikke noget lys for cyklister ved apotek siden. 7

8 Det vil være en god ide at se på cykelstierne til skolerne - er de sikre hele vejen, bør man omlægge stierne på en del at strækninger på vej til skolen m.m. Det ville være godt hvis der var bedre belysning på vejene fra Birkerød station, da vi tit går i mørke hjem (Nyvej). Det ville være godt, hvis der var nedre busforbindelser til bymidten Det ville være skønt hvis bussen til Skodsborg station passede til Kystbanetoget. Toget er ALTID lige kørt når bussen ankommer. Det virker undertiden som halve løsninger. Cykelstierne på Dronninggaards Alle som eksempel. Kun halvdelen lavet. Tidsrammer overskredet 2-3 gange Afsalt håbløs. Gangstier reduceret betydeligt. Fodgængere på cykelstier, især ved sne. Differienteret husholdningsaffaldssortering kunne jeg godt tænke mig (i lighed med Tyskland og Sverige) Dårlig offentlig transport på tværs i kommunen Dårlig vedligeholdelse af især cykelstier. Der er mange bump, huller, revner og ujævnheder, der gør det ubehageligt at cykle. Snerydning på cykelstierne er generelt dårlig. Entet ryddes de ikke på visse strækninger eller også er det gjort så dårligt, så man stadig cykler på sne og is, fordi snerydderen ikke har været grundig nok. Det er sindsygt farligt for en cyklist at skride på sne og is og bare det mindste lag kan være nok. Har også oplevet flere gange, at der er blevet ryddet på cykelstierne først og dernæst på vejen. Det Hjælper ikke ret meget, og det er dårligt koordineret. En ekstra kommentar til det første: Når der bliver lavet vejarbejde på cykelstierne, og hvis asfalten rives op, så bliver lapningerne ofte så dårlige og bumpede og det lægges ikke plant med det gamle asfalt. Nogle steder er det en labyrint/forhindringsbane at cykle for at undgå huller osv. Efter at have boet i Gentofte og Lyngby Kommune i mange år og efterfølgende flyttet til Rudersdal kommune må jeg og min familie konstatere, at kommunen virker handlingslammet m.h.t at sikre trafikale forhold specielt for børnene. Cykelforholdene er elendige og hastighedsnedsættende foranstaltninger til bilister er ikke eksisterende i sammenligning med Lyngby og Gentofte kommune. Der burder også være en meget mere aktiv indsats for at reducere biltrafikken og hastighederne via bump, indsnævring, etc. På lokalveje eller gennemkørselsveje burde man gøre en indsats for at få gennemkørende bilister ned i fart med ovenstående tiltag. Der burde være en meget mere aktiv indsats mht at sikre grønne områder som burde være kommunens komparative fordel i sammenligning med de andre kommuner i nærheden af København. Såfremt graden af forsegling stiger i kommunen på bekostning af bevarelsen af det det grønne vil incitamentet til at forblive i kommunen være kraftigt reduceret, da man lige så godt kan flytte tættere på Køhenhavn. el bil til kommunale ansatte En cykelsti på Krogholmsgårdsvej. En cyklesti nord/sydgående på strandvejen ville være dejlig. Vykler hver dag fra Nærum til ishuset. En del mindre veje trænger gevaldigt til at blive renoveret. Store huller, skæv belægning mm En større indsats ved vedligeholdelse, fx hække klipning, renholdelse osv. Betalt gennem kontanthjælp. Er stærkt imod, at kommunen åbner for trafik fra Vasevej til Rønnebærvej - det er en skolevej, og busserne respekterer ikke fartbegrænsningen. Et stort ønske om bedre vedligholdelse og fejring af cykelstierne. FJERN Vejbumb; Nye støddæmpere hvert års er ikke rimmelig. Folk køre overvejende langsomt på små veje. Da vi bor i Rudersdal kommune, er en bus der køre fra Skodsborg til Lyngby ikke logisk. Den skulle hellere køre til Holte. (Skift i Nærum er elendigt). Flere cykelstier Flere cykelstier Flere cykelstier, hvor muligt. Og ridestier! Vi mangler ridestier! Flere cykelstier. Som eksempel på dårlige cyklistforhold kan nævnes Langebjerg. Flere fartdæmmende områder, fx kører bilerne meget stærkt på Gøngehusvej - både efter afkørsel på motorvej og retningen mod Vedbæk. Reparation af dårlige bumlede veje med store fejl og mangler og huller Flere børnevenlig stier, så flere børn kan cykle sikkert til skole Flere hastighedsnedsættende foranstaltninger. Bedre vedligeholdelse af indestier. 8

9 Flere hybridbusser og udbygning af busnettet. Flere intelligente lyskyds og flere busser i aftentimerne og i weekenderne. Flere offentlige skraldespande - især omkring de grønne områder omkring Sjælsø. Flere rundkørsler, højere fartgrænser, flere kommunale skraldespande, snerydning ved sandbjergvej. Flyt fortorvet på langedamsvej, Birkerød over på den side hvor man rent faktisk har brug for det... (ned mod søen) Fokus på cykelstier på alle vaje der er trafik på, kunne være defineret som bus veje! Meget utilfreds med kommunes behandling af omlægning til private veje og deres måde at aflevere dem på! For dårlig afhentning af husholdningsaffald pga. kommunens manglende snerydning. For lang sagsbehandlings tid vedr. gener fra brændeovn. For mange huller i vejene. Ikke godt for hverken biler el. cyklister. For dårlig indsats - for mange lappe-løsninger. For stor hastighed på Vedbæk Strandvej- der burde laves bump! Grusfortov på den ene side af gaden i hele Vedbæk. Hvorfor har alle ikke fliser??? Forbedre cyklestier fra Høsterkøb mod syd og øst Forholdene omkring Nærum st. for cyklister og gående er håbløs - specielt fordi der ikke er køreramper op over fortorv ved cykelstierne ned til tations/motorvejsområdet. Tunnellen for cykler og gående er livsfarlig og ofte uden lys. Genrelt er kommune en god bilkommune - elendig offtentlig transport og dårlige cykelforhold Har rudersdal overhovdet en holdnig til klima? Forståelige, læsbare buskøreplaner. Forstår ikke hvorfor man kun må kører 50 km/t på Strandvejen. fortsæt venligst forbedring af sikkerhed for cyklister Fx bump på vejene er lavet med skarpe kanter, som ødelægger bil trods man triller over bumpet Få lagt fliser på fortorv, hvor disse mangler. Eks. Søllerødvej Få nu vedligeholdt kommunens cykel og gangstier! Få styr på de løse hunde overalt på grønne områder. Snerydningen er ikke-eksisterende på fortove og til dels cykelstier. Genbrug. Man ser eller hører meget lidt om opfordring til genbrug. Er den almindelige borger klar over at man ikke må kaste elektriske pærer, batterier, pap, glas og metaller i posen med husholdningsaffald? Man ser ingen opfordringer om det i fjernsynet, der i dag er en vigtig kilde til almindelig oplysning. Nedenstående uddrag fra et opslag i ejerforeningen er et eksempel. \"Desuden er opmagasinering af diverse affald under trapperne ikke acceptabelt. Genbrugspladsen har åben alle dage til kl Såfremt vores affaldsskakte skal bibeholdes skal vi indskærpe endnu en gang IKKE at smide aviser, reklamer, flasker og glas i skakten. Brug avis/flaskecontainerne der står på p-pladsen ved nr eller ved nr. 40. Undlad venligst at smide/efterlade papkasser og plastposer ved siden af. \" Gerne cykelsti langs Vasevej, men DROP udretningsplanerne. Sæt vejhastighedsfælder/bøder op så 50 km overholdes. Gerne direkte bus mellem Trørød og Skodsborg Gerne flere parker med bænke, der giver mulighed for skovtur og medbragt mad. Der er utroligt få bænke med borde i de grønne områder. Derudover har det bestemt ikke gavnet trafikken, at der er blevet færre afsætningspladser ved bagsiden af Holte st. - tværtimod! Det fungere SLET ikke, bilerne holder nu bare ulovligt og øger derved risikoen for ulykker og giver generelt et dårligt flow i trafikken omkring stationen. Giv information vedrørende affaldssortering. Gl. Holte Gade bliver brugt som racerbanen og det må ikke være trygt for skolebørn at køre der. Derfor luk den v. gl. holte vej og lad gl. holte nord køre under i en viadukt ved Trødrødskolen eller lav en anden sikker overgang til skolen. Gl. Holtevej: buskørslen mod Birkerød er nærmest livsfarlig for både bus og bil m.m. Vejen bør udvides i \"lille målestok\". Vasevej: kræver vel ingen kommentarer. Manglende cykelsti på Strandvejen og nordpå. God idé med cykelsti Hørsholm Kongevej, Den er for farlig. Synes i skal reparere stien langs Furesø det er en smuk tur, meget benyttet, men farlig pga. forfald. 9

10 Grenene hænger nogle gange ud på fortovet grus på de små veje i stedet for ingenting eller salt. Lysdæmpning på vejbelysnigen om natten grusfortovene er alt for dårligt vedligeholdt (ukrudtsbekæmpelse) Busforbindelserne i yderområderne er for mangelfulde for ældre, ikkekørende Grønt affald - sortering! Grønt miljø + veje ok. Børn ud og lære i natur. Obs for handicap adkomst. Adskille cykel og ridestier. Gør Øverødvej mere sikker Har de kønne mørkegrønne vejnavne-skilte(slagdage), som man har i tidligere Birkerød kommune, hen ad vejen kunne \"sluses\" ind i tidligere Søllerød kommune. De er langt kønnere end den der er i tidligere Søllerød kommune. Har en voksen datter som er handikappet der ikke kan komme ud at handle på sin elscooter om vinteren da fortove og fodgængerovergange ikke altid er rengjort for sne. Hastighedsdæmpende foranstaltning på Attemosevej mellem Vangebovej og Søllerødvej vil være ønskelig. Sportscyklisterne, der fra Søllerødvej med høj hastighed svinger til højre ned ad Attemosevej udsætter sig for påkørsel af bl. a. biler, der kører ud fra Søllerødgårdsvej. Har været vidne til flere ulykker. Hastihedsbegrænsning på 40Km/t på Kastanievej.Vejen bliver brugt som smutvej fra paradiskv. til Shell-tanken på Kongevejen og der køres alt for stærkt. Her er plads til forbedring! Se på forholdene omkring Birkerød Center og stationen! Hold skolerne renere, bl.a. er skaterbanen ved Vedbæk skole ofte en skandale Huller i asfalt på de mindre veje repareres ikke. Får lov at vokse sig større og dyrere. Affald specielt nær busstoppesteder bør fjernes oftere. Husk snerydning for cyklister hvor der ikke cykelsti med kantsten. Deltag meget gerne med supercykelstier. Fej gerne småsten væk fra cykelstierne. Hvis flere tog stoppede på Vedbæk st, ville jeg benytte den meget mere. Hvis renholdelse af grønne områder også gælder kirkegårdene i Birkerød, er jeg MEGET UTILFREDS med vedligeholdelsen eller rettere manglen på samme. Birkerød ((gamle) Kirkegård er en skændsel og meget deprimerende at besøge, pga. masser af ukrudt og manglende bekæmpelse af bl.a. paderokker. Hække ved fortorvet skal klippes helt ind til skellet. Ofte hænger den ud på fortovet I Birkerød bliver der kørt ALT for hurtigt på Kongevejen og på \"ringvejen\". Cykelsti er forhåbentlig på vej hele vejen omkring den nye Birkerød skole. Snerydning er generelt alt for dårlig i forhold til andre steder. Birkerød er \"udkants-rudersdal\"!! Ikke flere bump på vejene. Indfør sortering af affald - alt andet er en fadæse i forhold til miljøet. Indsamlingen af henkastet affald på og langs veje er utilfredsstillende! Indsættelse af mindre busser i ydertiderne. En cykelsti på Vasevej. Ingen regulering af Vasevej Information om haveaffald ikke god. Flere cykelstier og veje trænger meget til ny belægning Ja, i det område jeg bor i bla.andet Øverødvej bliver der kørt alt for stærkt- og bilister kører over for rødt lyst v. Borgmester Schneidersvej.Det er i sær uheldigt fordi det er en skolevej. Det nyrenoverede Holte kryds er lavet sådan at man kan vente 8 min førend man kan køre over krydset. Det betyder at billister ikke venter men vælger at køre over for rødt lys. Ja, retabler cykelsti i Kongevejskrydset Holte/stationsvej for at undgå højresvingsulykker. Jeg bor i Birkerød \"Vest\". Det tager for lang til at slippe ud af Birkerød i bil i retning mod syd. Kommunen bør gøre en indsats for at Birkerød lige som Holte indplaceres i takstzone 6, for det er urimelig dyrt at tage med offentlig transport til København. Jeg finder det mærkeligt, at der ofte ved nattetide brænder lys i det gamle Rådhus, når man på Biblioteket godt kan finde ud af at slukke for lyset. Der bør ligesom i Containerhaven etableres en \"Byttecentral\" på Blokken. På Blokken kunne der på det lavtliggende område ved siden af metalaffald placeres containere til tungt og uhåndterligt affald, så dette kan lempes ned fremfor at skulle 10

11 bæres/løftes op som i dag. Skateboardbanen i Birkerød trænger alvorligt til et \"face-lift\". jeg bor på Hegnsvej, som er lige og bred og derfor indbyder til, at bilister kører over de tilladte 50. Vores børn er store nu, men tidligere var jeg ikke helt tryg, når de cyklede på vejen. Fartbump ville være en god ide. Jeg er chokeret over: 1. Udbygning af Vasevej 1 st.f. At lede trafikken via s forlængelse og ad Bistrupvej til Kongevejen 2 Udbygning af rensningsanlæg Turistvej 1. ST. F. Modernisering af processen. Fartdæmpning på Furesøstien. Kontrol med knallerter i Vaserne. Jeg er generelt helt tifreds med begge dele Jeg er ikke tilfreds ned rydningen og vedligeholdelse af veje og fortovet/stier i kommunen - det gælder også privatveje, som jeg synes kommunen bør vedligeholde og rengøre. Jeg er meget utilfreds med kommunens manglende opfølgning på villaejernes snerydning af fortovene. Jeg forstår ikke hvorfor cykelstierne er så dårlig rydet om vinteren.hvis jeg samliner med Lyngby ser det helt anderledes ud. Jeg har en forventning om at der hurtigst muligt bliver beplantet igen langs banen på Tornevangsvej (stykket lige nord for stationen). Jeg kører personligt meget lidt i bus, gns. en gang om måneden, men når jeg endelig gør, eller ser busser på vejene, er de gabende tomme. Der sidder max. 5 personer i. Et par gamle damer og et par au-pair piger. Undtagelsesvis er bussen fyldt en gang om måneden når der er fest på NAG. Jeg foreslår i indfører små miljøvenlige busser (som man ser det i København). Jeg syntes de brude køre mindre hyppigt (hver 2. time f. eks.), men tværtimod ikke stoppe med at køre tidligere, gerne senere faktisk. Det er rart at kunne tage den sidste bus kl. 01 f.eks. så man kan tage i byen sent uden at skulle skynde sig af sted kl stykker. Jeg mener at der skal være parkering forbudt på Kirkeåsen overfor udkørslen fra Skyttebjerg Jeg savner, at kommunen er opsøgende for at forbedre trafikken - sætter parkeringsforbudt skilte op, hvor villavejene er så smalle, at parkering i vejsiden væsentlig hindrer passage. Endvidere sikrer børnenes cykel muligheder (f.eks. forbyder parkering på Bueager, hvor de cyklende børn (og andre) tvinges ud midt på vejen til trods for cykelområde indenom chikanerne. Jeg ser frem til omlægningen af Vasevej. Lyskrydset Bistrupvej, Stationsvej, Teglporten er blevet temmelig bøvlet. Tilkørselsforholdene til parkeringskælderen er ikke hensigtsmæssig designet ;-) Jeg synes at der skal få skiftet pære på lygterne noget oftere. Ofte når jeg er ude at gå tur med min kone er der bælgmørkt på stierne, og små veje. Jeg synes det er et alvorlig problem at der ikke i alle tætbebyggede områder trafiksikres. Eksempelvis Malmbergsvej hvor vi bor, vejen bliver brugt som gennemkørselsvej til og fra Nærum. Der er ingen cykelsti og ingen trafik/fart nedsættende foranstaltninger. Trørød torv er usikker, pga. for høj hastighede. Rundforbi idrætsanlæg: Fodgængerfelter er livsfarlige, da de ikke respekteres. Der bør være en rigtig lyskurv. Trafik chikaner behøver ikke at være dyre. jeg synes det har været et problem i mange år nu, at der ikke er et større og mere varieret busnet. 193 og 195 kører samme rute i forskellig retning, men det er ikke okay det tager en halv time at komme til nærum fra gammel holte f.eks. det er muligt 150 s kører ml. gl. holte og nærum men for gangbesværede i kommunen så er der langt at gå på til motor vejen hvis man bor i 195/193 området. det ville gavne trafikken rigtig meget. dengang man havde 194 var det nemt at komme til nærum fra gl. holte, da linjen var direkte og ikke kørte gennem hele søllerød kommune. Jeg mener desuden også, at der skal være mulighed for en natlig forbindelse rundt i kommunen fra byen af Jeg synes generelt at der afmærkes utilstrækkeligt ved vejarbejder, især på de ruter hvor der færdes skolebørn, det skal forbedres Jeg synes i skal se på København Kommune, Frederiksberg Kommune og furesø Kommune. De gør meget for at have gode cykelstier og sikre skoleveje. Det er krtisabelt, at cykelstierne i Rudersdal Kommune ikke er bedre end de er. Det virker som om cyklister ikke er velkomne. Overvej lettere cykelovergange uden at skulle krydse farlig vej. Skolerne ligner ikke noget som er blevet vedligeholdt længe (med undtagelse af Ny Holte Skole, der fik en tilbygning for et par år siden) Jeg synes skolegangen (Bistrup)(fra tanken mod skolen under vejen) er uhensigtsmæssig. Når man kommer \"op\" (på vej mod skolen) ligger gangstien til højre, cykelstien til venstre. Her skal man så skifte, altså fra som gående fra højre over til venstre mod fortorvet, og hermed krydse med cyklerne. Ved dette skift står et skilt, 11

12 som passer præcist ud for små børns udsigt/ansigt, så de ikke kan se cyklerne. Herefter for enden af vejen, ved stien/søen til skolen, skal cyklerne så igen krydse med fodgængerne, da fodgængerne skal lige over og nogle cykler skal til venstre op ad \"den rigtige vej\". Det virker ikke for smart!!! Jeg syntes det er generende, at ciklister og fodgængerem på stierne i de grænne områder som regel ikke er adskilt. Mange cyklister tager ikke hensyn til fodgængerene men kommer ofte drønende bagfra uden at ringe efter at sagten farten! Et godt eksempel herpå er stier bag Langebjrg i Nærum. Med hensyn til miljøet er der for meget henkastet affald i de mere beboede områder. Med hensyn til graffiti kender jeg jo ikke kommunens indsats på området, men det er nedslående at se så mange postkasser, telefon - og lysmaster der er malet på. Det er måske ikke altid grafitti i ordet egentlige forstand men dog en form for herværk og trist at se på. Deprimende er det dog at stå af eller på bussen på stoppestedet langs mottirvejen i Nærumu. Det er ikke noget godt visitkort for kommunen og for Nærum! Stoppestederne på begge sider af vejen er tilsyneladende altid udsat for hærværk. Dette gælder tildels også stationsbygninge til Nærumbanene. Jeg undrer mig over at den nye cykelsti stopper midt på Dronninggårds Allé. Dronninggårds Allé er meget hullet i asfalten. Jeg ved godt at vi skal skåne miljøet - altså mindre ukrudtsbekæmpelse ad den vej, men det har så mundet ud i utrolig dårlig vedligeholdelse/rengøring af bevoksning lang gl. Holtevej lige fra golfbanen og nordpå. Værst var det i Håber at vedligeholdelsen bliver endnu bedre end i 2012 det lignede et rabarberkvarter vi boede i. Jeg ved ikke om det er kommunens ansvar, men under alle omstændigheder mangler der belysning på banestien. Jeg ville blive positivt stemt hvis der var mere sortering af vores affald i hjemmene samt hvis man i stedet for at smide salt kunne bruge sand i forbindelse med snerydning Jeg ville ønske at der var kommunens egne medarbejdere der havde ALT med vedligeholdelse af alle områder, og ikke udefra kommende firmaer. Jer er specielt generet af vejforholdene på Linde Alle i Nærum. Asfalten er meget dårlig og hullet. Kantsten for høje og for skarpe - går ud over bilens dæk/fælg. Bedre snerydning af mindre veje og cykelstier. Parkeringforhold ved Birkerød svømmehal/det nye idrætscenter er helt umulige - man kan aldrig få plads. Ifm lægning af centralvarme rør på manenvej i birkerød, er oprydningen (specielt grus og lapning af asfalt) meget ringe. Kommunen kunne gøre mere for at eksisterende fartbegrænsninger bliver overholdt. Eksempelvis ved etablering af hastighedsbegrænsende tiltag. Eksempelvis på Vangebovej, hvor kun få bilister overholder hastighedsbegrænsningen. Kommunens beslutning om ændringer på Vasevej giver ingen mening set i relation til trafik. Der er ikke behov for at komme hurtigere frem i bil, som måske endda vil forøge uheld på vejen. Dog er anlæggelse af en cykelsti en tiltrængt og nødvendig forbedring. Også selvom cyklister skal krydse vejen, hvilket burde kunne undgås. Det at udrette Vasevej vil i den gra ødelægge en smuk natur. Kommuner for eller har haftm eb politik om ikke at stille spejle op. Spejle er en rigtig god ting i enkelte vejkryds med dårligt sigt. Dette syntes jeg i skal tage til overvejelse Kongevejskrydset er ikke effektivt. Tilkørsel fra Hovedgaden og Øverødsvej giver ofte lange køer, fordi tiden er for kort til at køre til venstre fra Øverødvej om morgenen og til at komme over Kongevejen sidst på eftermiddagen. Kontrol med tilstand på private veje, eller gør dem kommunale igen. Kritikpunkterne under pkt. A1 går på de meget ringe forhold, året igennem, for gående og cyklende på Frydenlundsvej - især på strækningen fra Skovvej og op til broen over kystbanen. Se nu at få lagt fliser på fortovet. Denne strækning er at betragte som \"kirkesti\" og skal derfor være passabel hele året igennem. Og så kan forholdene for fodgængere på Trørød Torv kan blive meget bedre. Krydset ved Holte midtpunkt er blevet så langsomt, at man går over for rødt som gående og som bilist hænger man fast nede ved rundkørslen. Genbixen burde være for kommunens borgere og ikke for indsamlere der nærmest tager tingene ud af hænderne på en. Men det er super med en byttecentral. Kunne psare CO2 ved at tilpasse lyskryds så man ikke skulle stoppe ved næsten alle lyskryds, der var engang 12

13 noget der hed flydende trafik i København, man kunne ved at overholde hastigheden køre stille gennem områder. Lav tunellen fra vestervang til birkerød parkvej Legebækvej bør have cykelsti hele vejen. Ligesom der er løberuter kunne jeg godt tænke mig en rulleskøjte rute. Ludvig Jensensvej indløb i Tornevangsvej op til blinklyset før Stationen og over broen ad Kajerødvej ad Bregnerødvej til blinklyset ved Birkerød Parkvej: Meget farligt vejstykke især for cyklister. Luksus med halvtomme busser i det fine Holte. Man kunne overveje et fodgængerfelt/overgang i Nærum hovedgade imellem Netto og Jagtforretningen. Der er graffiti på væggene af nogle af tunnellerne under veje i Nærum, f.eks. tunnellen ml. Nærum St. og \"cykelnedgangen\" på den anden side af Skodsborgvej. Man skal have busser til færre personer, som kører på \"skæve\" tider! F.eks. en bus til Ebberødgård kl. 08:00 om morgenen - Der sidder max 4-6 personer i bussen - Det er ikke økonomisk ansvarligt! Man skal løbe hurtigt for at kommer over Bistrupvej med grøn mand. Fortove er i meget dårlig stand. Vandlåse i fortove ofte i snublehøjde 3-8 cm over fliser. Mange flere og bedre cykelstier i det grønne og til pendlerne ind til København. Mulighed for at stille genstande til andres brug på genbrugspladsen. alt for meget der bliver smidt væk kunne bruges af andre. Mange fortove i kommunen trænger til at få fliser skiftet, fortov rettet op. manglende cykelsti langs strandvejen dårlig snerydning, især på betalende privat veje Meget utilfreds med vedligeholdelse af hjørnerabat mellem fortov og den private grund. Kan stort set ikke være rørt siden kommunesammenlægningen, og er total vildnis af visne buske, tidsler, snerler og andet ukrudt og er en SKÆNDSEL. Tidligere blev buskene klippet ned mindst en gang årligt, så de kunne skyde igen og området grundigt rengjort ved samme lejighed. Kunne nu med fordel ryddes helt og evt. tilsåes med græs, som kan slåes af kommunen ansatte samtidig med de øvrige græsarealer langs vejen. mere 30km zoner, sikker skolevej Mere rengøring af arealer ved skoler, legepladser og parker kunne være dejligt! MHT A2 Indsatsen modgraffiti: Man kan give graffitimalerne tilbud om at male ex. scoterbanen i Vedbæk eller andre relevante steder. Graffiti kan jo være andet en bare hærværk Miljø: Svært at svare på spørgsmål ang.affald når jeg bor i lejebolig med egne ejendomsregler. Trafik: By meg rigtig mange ældre og rigtig dårlige/få/sjældne busforbindelser. Miljøvej, eller helst lukket i den ene ende. Gl. Holtegade. Alt for mange bruger den bare til gennemkørsel, kan lige så godt køre uden om (gælder naturligvis kun biler!) Mulighed for at få hentet haveaffald 2 x ugentlig Mulighed for sikker cykelsti/ruter hele vejen til en skole/fritidssportsklub for alle borgere. Måske ikke den hurtigste vej, men dog en mulighed, hvor børn ikke skal cykle på store trafikerede veje, hvor der oven i købet holder parkerede biler langs vejen. Ville meget gerne have andre større affaldsstativer, som effektivt kan holde mus etc. ude. Evt plastik spande som til haveaffald, som så skal stå usete fra vejen/offentligheden. Evt. bag en indhegning, bag skur etc, som man har inde i byen. Vores store/lille stativ opsætning er jo forældet, da der ikke sorteres affald længere!! Ville også skabe bedre arbejdsskader for skraldemændene, som ikke skal slæbe så meget. Måske bedre sammenhæng mellem busser samt busser og tog Nogle af cykelstierne er i dårlig stand, og temmelig farlige. Cykelltur over Høstekøb til Vedbæk rummer også flere farlige steder (især belægningen) Nu må der findes en ordning på det med kompostering af husholdningsaffald. Kommunen må forhandle med Vestforbræding om en sorteringsordning Ny belægning på Egehegnet Nærum Nybyggeriet for enden af Birkerød gågade er en arkitektonisk og byplanmæssig skandale. Virkelig dårlig projekt. Området mod søen burde være bebygget mere skånsomt og med funktioner, som borgerne kunne have glæde af (f.ex cafe m. udsigt) for mange dagligvarebutikker i nybyggeriet så gågaden dør alligevel 13

14 - sker lige NU. Nye bedre \"bump\" på attemosevej - der køres meget hurtigt henover de sjove \"behagelige\" bump. Fodgængersti mangler - cyklisterne hensynsløse. Når man graver vejen op hvorfor lægger man så ikke føglere (sic) i vejen så man ikke skal stoppe for rødt om aftenen? Ved godt der er nogle steder mend er mangler mange steder. Når man ikke har bil er det nærmest umuligt at komme af med storskrald. Når man ønsker at folk benytter de offentlige transportmidler må man også sørge for p-pladser ved Holte st. er det ikke muligt mellem kl og at finde en p-plads. Trafiklyset Kongevejen/Stationsvej fungerer dårligt. Ofte ses hunde ekskrementer på offentlige legepladser til stor gene, forstå godt det også er et problem for kommunen. Svært problem at løse. Et andet ofte ses miljø problem er hvad der mon brændes af i villaernes brændeovne, det lugter som plastik og andet giftigt. opdater busplanerne ved stoppestederne Overvej træernes højde i Frederikslund Skov. Der falder ofte meget store grene ned Overveje det store kryds ved rådhuset. Det er meget få biler der kommer over afgangen og man holder længe og venter. Parkering og tilgangsforhold omkring idrætscenteret er til daglig irritation. Vasevej er stadig farlig - og stien langs Furesøen bliver oversvømmet, måske kunne man gøre den mere farbar? Parkerings forholdene ved Holte Midtpunkt er elendige, og en bedre koordination når man igangsætter vej og fortovsarbejder flere steder i kommunen er et must. Parkeringsforholdene ved Multihallen og svømmehallen i Birkerød er meget kritisable! Det er meget ofte meget vanskeligt at få en parkeringsplads. Lørdag formiddag er det nærmest umuligt. Tilsvarende på hverdagsaftener omkring svømmehallen, hvor man ofte skal gå meget langt for at aflevere sit barn til svømmeundervisning. P-forholdene ved idrætscenteret er helt utilstrækkelige. Alt for få P-pladser ift. de mange aktiviteter der foregår i dette område. Planlægningen af trafikforholdene omkring Birkerød Idrætscenter samt Stationsvej er håbløse og bør analyseres nøje. Der bør oprettes flere p-pladser ved Birkerød Idrætscenter. Pr. 30.ds. har vi boet på Bueager 45 i 50 år, og vi har stedse været utilfredse med, at vi selv skal hænge affaldsposen på stativet; begrundelse: stativet sidder for højt til trods for byggetilladelsen. Hidtil har vi, der ikke er særligt høje, kunnet klare det - og det har ferieafløsere også været i stand til, tænk, de har ikke været klare på, at de \"burde være små!\" Men vi er jo blevet ældre og håber på fremover, at renovationspersonalet vil hænge poserne i stativet. Projekt med cykelstier på Tornevangsvej fint - fartbegrænsnin ønskes på biveje - snerydning bør forbedres på biveje - afhentning af affalf svigter indimellem Rabatter og rundkørsler holdes ikke ordentligt. Om sommeren skal rabatterne slås i god tid inden mælkebøtterne når at blomstre. Det sker aldrig. Desuden kunne man godt beplante rundkørslen på Ravnsnæsvej med lidt blomster. Der bør laves en rundkørsel ved Sjælsøskolen. Der er al for megen trafik ind og ud fra skolen om morgenen og det er farligt for både cyklister og bilister. Regler for cyklister, i rundkørsler, fortove, giver tegn mv. Det kunne skrives i jeres orienteringer. Rengøring af veje kunne godt forbedres. Godt initiativ med cykelstier på Tornevangsvej - har blot taget for lang tid Renholdning og snerydning kunne (måske) være bedre. fx hvis der blev fejet/ryddet sne på tidspunkter, hvor de fleste biler var borte dvs. lidt op ad formiddagen på de små villaveje. Rens fortovet eks. på hjørnet af Vestre Paradisvej og Nordre Pardisvej - det ligner jeg ved ikke hvad. 2 timers arbejde er påkrævet. Tilsvarende på hjørnet af Rudersdalsvej og Vestre Paradisvej Rette Vasevej ud og etablere cykelsti Rigtig dårlige cykelforhold mellem Gl. Holte og Birkerød via Gøngehuse/Høsterkøb. Der burde være rundkørsel/lysregulering for enden af Åsebakken hvor den munder ud i Ravnsnæsvej, Birkerød. Der er ofte kaos om morgenen og meget usikkert for de cyklende skolebørn. På Ellekrogen, Trørød hvor jeg bor, er der 14

15 dårlig snerydning selv om vi betaler for det. Riv Føtex-bygningen ned og skab udsigt til Birkerød SØ, samt lys og luft i den ende af byen. Energirenovering af kommunale bygninger. Kommunale el-biler. Rundkørslen midt i byen fungerer ikke, skaber meget trafikkaos og øger ikke sikkerheden for cyklister, tværtimod Sjælsø skydebane (Allerød Kommune). Der støjer/skyder alle hverdage 9-17 samt næsten alle lørdage, året rundt. Støjer helt vildt og højt. Skal passer bedre på vores område- UBBERØD Skodsborgvej og Vangebovej burde der være bump på, så hastigheden blev væsentlig lavere. Det ses tydeligt, når du kører fra Lyngby Tårbæk kommune og ind i Rudersdal kommune, at Rudersdal kommune ikke lægger vægt på borgernes sikkerhed i trafikken. Fortovene er også under alt kritik - der ordnes ikke sne, når vi er langs skoven samt der er ikke fliser alle steder Skraldesortering. Stærre vægt på bæredygtighed. Cykelstiger. Genbrugs til bytteting Snerydning er ikke eksisterende - så elendig. Hvorfor bliver vejene saltet når der er 2-6 grader varmt og så om formiddagen. Hvorfor er cykelstierne bedre ryddet og saltet end vejene? Der kan jo ligge sne på vejen i dagevis i Paradiskvarteret selvom det ikke har sneet. Bus 197. I har skåret for meget på den kollektive transport. Vore børn kan ikke kommehjem fra skole uden at skulle vente 45 minutter hver dag. Rundkørsel på (Øvenedvej?) - oversigtsforholdene er for dårlige, beplantningen bør fjernes eller være meget lavere! - Lyskrydset (reguleringen) skaber enorm kø især om morgenen. Man holder alt for længe. - Hvorfor er (Øvenedvej?) lavet om, så man ikke må overhale på det stykke op til Mariehøjcentret. Man kan ikke komme forbi bussen. - Parkeringsforholdene ved Holte midtpunkt er dårlig når der er loppemarked. Hvorfor skal bilerne holde op af Kongevejen i rabatten? - Oversigtsforholdene ved udkørslen ved \"Enoteca\"restauranten er ikke gode. Snerydning er under al kritik, når det gælder forholdene for fodgængere. Sneen byltes op på stoppesteder og ud for gadehjørner og fodgægerovergange. Når man som jeg er handikappet, er det ganske umuligt at færdes med bus m.v. Min eneste mulighed, når der er sne, er at tage taxa. Jeg er endda kun lettere gangbesværet. Men jeg er altså ikke i stand til at klatre i snebunkerne. Der har været et læserbrev i Rudersdal Avis, der pegede på problemet. Det blev arrogant besvaret med, at man i kommunen prioriterede de primære færdselsveje. Der er ikke tale om, at man så skynder sig til de næste (sekundære!! Offentlig transport!!)sidst der faldt sne lå bunkerne stadig højt flere dage efter sidste snefald. Snerydning i Søllerød lader meget tilbage at ønske. Snerydning mangler altid på cykelstier omkring Sandbjerg og mod Hørsholm, hvilket gør trafiksikkerheden om vinteren dårlig for mange cyklister. Generelt ønskes større indsats for cyklister. Snerydning på cykelstierne om morgenen, så man slipper for at cykle på vejen. Snerydning på Private fællesveje hvor man har betalt for snerydning (alle på vejen ) finder sted alt for sent i forhold til tilsvarende villaveje der er kommunale. Snerydning på 'private' veje, hvortil der er betalt til kommunen, fungerer ikke. Når der - omsider - sker noget, bliver vejbanen blot glattere, da der blot bliver 'skrabet'. Indkørsler til veje og boliger er ikke rettet op efter den sidste asfaltering, til stor gene for trafikken. Mange huller i vejbelægning, også på cykelstier. Snerydning. Umuligt at have børn i barne/klap vogne når der er sne rigtig mange steder. Meget få følger regler. Oftest heller ikke ryddet foran institutioner. Svært at gøre noget ved men det er jo godt der spares, hvis altså det er tilfældet ellers er det jo ikke så godt. Snerydning: Det er meget svært at stige af og på bussen, når der er meget sne, da der ikke ryddes ved stoppestederne på Øverrødvej. Snerydningen bør gøres markant bedre Snerydningen bør være bedre. Snerydningen skal forbedres betydeligt! Snerydningen skal ske langt hurtigere end tilfældet er. Snerydningen sker i flere områder nærmest ikke og skolernes tilstand er under al kritik - specielt rengøring heraf. Veje som eksempelvis Krogholmgårdsvej findes der områder hvor der hverken er \"fortov\" og ordentlig vej. Sortering af husholdsningsaffald Sorteringen af affald i 2 skraldespande bør udnyttes af kommunen. 15

16 Stærkt behov for cykelsti på Borgm. schneidersvej til skovlyskolen Større anvendelse af hastighedsdæmpere foranstaltningen. Ikke 2 gange betaling for anvendelse af containerhave. 1. Over ejendomdsskatteopgørelsen 2. Når ens havemand aflevere affald fra samme ejendom Sæt folk uden job til at rydde op i skove / strande Sørg for at den kollektive passer sammen, så man ikke skal vente i tyve minutter ved hvert skift. Flere afgange, en gang i timen er ikke nok. Genindfør bussen til Kajerød lidt over og ligeledes fra Kajerød lidt over Gennemgå de veje, der ikke bliver sneryddet om vinteren. bl.a. privatvejene og få dem ryddet på grundejernes regning. Få åbnet til Hovedgaden igen ved driveren, så man ikke skal hele vejen uden om føtex for at komme i hovedgaden. Det kunne måske hjælpe på handlen, som er ved at uddø. Få tømt askebægrene og gjort rent på stationsområdet og opsæt synlige askebægre ved busserne og i hovedgaden. Sørg for at når der er givet en byggetilladelse til en ejendom at ansøgeren sørger for at der er ryddet op på fortov og vej, så vi andre ikke skal gå over på den anden side af vejen for ikke at blive kørt ind i mv. Sørgeligt at bussen 194 til Nærum er sparet væk. Tage beboerne med på råd og iø inddrage samme tak for i laver cykelsti langs banen i Birkerød + overføring til Birkerød Skole Tilkørselsforhold omkring birkerød idrætscenter og det nye Føtex er uhyggeligt ringe. Der bør laves ændringr i trafikforløb To ting, som fik mig til at svare negativt i denne gruppe: 1. Cykelstien på \"Holte-bakken\" og Geels Bakke kl. 7 en vintermorgen er på en dårlig-vejr-dag farlige = isglatte. Specielt ned af de to bakker kører jeg med angst for at glide. (vi er nogle, som tager cyklen på arbejde til Kbh, også en vintermorgen). 2. Trafikforholdene = hold nu op med at indrette vejene efter den dårligste bilist i Danmark (vejbump, reduktion af antal vejbaner, etc). Trafik sikkerheden ved krydset Øverødvej/Attemosevej ved Gl. Holtegaard bør optimeres for cyklister og fodgængere, som skal krydse Øverødvej - evt. med et fodgængerfelt. Det er meget farligt at krydse Øverødvej for børn på cykel, som har denne daglige vej til skole(fra Nærum til Holte). Trafik: Busforbindelse3 gange i timen til Birkerød Station / - bycenter Trafik: Der er for mange ukoordinerede røde stoppe??? på hovedveje, som f.eks 207. På 207'en kan man godt gennemfør en \"grøn bølge\" til 50 km/t hastighed: Det ville bespare brændstof, CO2 og køretid, dvs bedre for miljø og køreglæden. - Affaldhentning: Hos os er det for GAMMELDAGS -- små plastposer, for meget svært håndarbejd. Det hele kan automatiseres med større kontainere og bedre arbejdsforhold. Trafiksikkerheden er ikke altid i prioriteret højt nok. Lokalt gælder trafikdæmpningen på Ludvig Jensens Vej - Vestervang, hvor de meget blide bump får mange bilister til at skifte bane for at undgå dem, og hvor forholdene for cyklister på det stræk, hvor der ikke er cykelsti er under al kritik. Trafiksikkerheden for børn kan højnes Tænk mere på borgerne end på politikerne Udbygning af cykelstid på Rudersdalsvej. Udskift fliserne i Rude Vangs kvarteret, så børn og gamle ikke falder over fliserne, som ligger hulter til bulter og er gået i stykker Udvid bus 353 til også at køre om aftenen - både på hverdage og helligdage - ligesom de øvrige busser i kommunen. Når man er dårligt gående er det ikke smart at man ikke kan kome hjem om aftenen. Vedligeholdelse af beplantning langs cykelstier er mangelfuld og skaber usikre forhold for cyklisterne eksempelvis Øverødvej og Gøngehusvej Vedr. affaldssortering! Øget indsats på genanvendelse af affaldet. Affaldsspande med flere ruminddelinger Vedr. køreplan/kørselstider for bus nr. 198 og 199. De fleste gange om eftermiddagen, bussen er kørt 1-2 minutter før toget er nået frem! Det kunne være en stor hjælp hvis tiderne for bussen kunne tilpasses lidt bedre med togtider, da busserne ikke kører tit om eftermiddagen. Vejarbejde kunne koordineres bedre, så der ikke samtidig er spærret vejbaner mange steder. Det har givet utrolig lange morgen-køer, at flere af de større veje var gravet op samtidig. Trafikløsningen ved Netto/føtex giver en del kaos. En anden gang kunne man tænke mere på, at trafikken skal glide uden for lang ventetid ved rødt lys. 16

17 Vejbelysningen på Skodsborgvej er meget dårlig. Den tidligere belysning med lamper over vejmidten var bedre. Vejene er meget hullede visse steder. Vejkryds Tornevangsvej/Kajerødvej ved Stationen (især Kajerødvej) synes at have voldsom meget biltrafik - som har ikke har Stationen som formål. Ny asfalt ved nye Føtex er fin, men meget irriterende den afsluttes med høj hård kant ned mod Stationen. Hvorfor laves en blød overgang. Der er jo vejbump i forvejen. Vestre Paradisvej har en strækning - mellem Rudersdalsvej og Borgmester Sch. vej - hvor bilerne kører overskrider farthastigheden. Det kunne overvejes at sætte fartbump op på strækningen. Vi bor i Rundforbivej 263. Der er kun affald container til papir og flakser. Måske kan der vare også container til metal, batteri, tøj og sko, som man smider væk. Vi bør affaldssortere i hjemmet. Mulighed for at genruge effekter på genbrugsstationen, dvs bugbare ting kan bruges igen. Mere ambitiøs grøn klimapolitik i kommunen Visse områder lider, bl.a. Langhaven og Gøngehusvej - både fortove og cykelstier. Og generelt er cykelstier elendige, ujævne og ikke vedligeholdt. vores børn gik i tusindbenshuset hvis stand var under forventlig Vores hegn ud mod Golbanen bliver ikke vedligeholdt tilfredsstillende. Øget hensyn til fodgængere. Øget kollektiv trafik i aftentimerne. Økonomisk støtte til bedre udnyttelse af butiksarealerne i Birkerød by og omlægning af busdriften, så den bl.a. når hen til Birkerød torv! ønske om bedre offentlige traforbindelser i og omkring birkerød Ønsker længere interval i krydset v. Søndervangshallen (når man skal over Bistrupvej). Ønsker mere synlig politi på gaderne 17

18 Kultur og fritid Har du gode ideer - eller kommentarer i øvrigt - til kommunens indsats inden for kultur og fritid? f.eks. til Pitch and Putt eller, petanque Biblioteket måtte gerne udlåne mere end en bog af gangen over E-book. Problem med for lidt læsestof i udlandet. Det gør ikke noget hvis man kan betale for lånet. Alternativt betale depositum. billige tilbud til pensionister og unge under uddannelse Alt for langt for ældre til man kan deltage. Biblioteket bør ombygges - Alt for dårligt til ældre, der kunne være flere kulturtilbud i et godt tilbud. Annoncering i Rudersdal Avis fra Birkerød Bio. At alle kommunale biblioteker må bevares. B1: Kultur og fritid: I betragtning af den epidemiske vækst i livsstilssygdomme (Koblet med social lighed i sunhed) kunne vi i Rudersdal kommune være forgangskommerne ved at tilbyde gratis adgang til idrætsaktiviterne for især børnefamilier. Musikskolen: Dyr og lang ventetid B4: Det ville være en idé at åbne op for \"ikke organiseret\" idræt i de indendørs faciliteter; tit har ungerne lyst til at spille bold med mor/far om vinteren - hvor går man hen og gør det? bedre faliteter for idræt og fodbold i den gamle Søllerød kommune, det meste foregår i Birkerød, der efter sammenlægning bliver belønnet med nyt. Bedre legepladser i kommunens parker og skoler der indbyder til fysisk udfoldelse - incl skaterbaner mm. Bedre mulighed for aktivitet i det grønne. Bedre rengøring af hallen på vedbæk skole. Spiller badminton der 1 gang om ugen og gulvet er altid møg beskidt, både med skidt støv. Og snavs. Dem der har støv allergi render rundt og nyser konstant. Man glider på gulvet på grund af skidtet, med risiko for skader. Der ud over mangler der altid koste at feje gulvet. Der er opsat nye fine radiatorer, men de er ikke tændt, så der er møg hamrende koldt. Der kunne godt trænge til et nyt gulv. Der er ufattelig dårlig belysning og hver anden lampe virker ikke. Højtalerne står altid og summer en irriterende baggrundsstøj. bedre sportsfaciliteter, ex. flere indendørstennisbaner. Flere væresteder for de unge,hvor de kan være sammen med andre unge om aftenen Bedre udnyttelse af skulpturparken ved Hestbøbgård Birkerød Bio er helt fantastisk. Det er dejligt med en lokal og hyggelig atmosfære og rart at se andre borgere benytte tilbuddet. Det er rart at se, at Mantzius Gården kan tiltrække forholdsvis store navne fx. Linda P. Vi benytter Rudeskov rigtig meget og er helt klart en af de mest attraktive ting ved kommunen - det er vigtigt for os, at den fremstår så uberørt som muligt. Desværre er der ALT for mange mountain bikere som kører stærkt og ødelægger rigtig mange områder i skoven, der til sidst bliver helt golde (og ligner en motorcross bane). Der må lidt kontrol til, således at mountain bikerne overholder skovens regler. Birkerød svømmehal - særligt omklædningsfaciliteterne - trænger voldsomt til en renovering Birkerød svømmehal: Omklædningsrum er i en miserabel stand. Skabe trænger efter ca. 40 års slid uden reparationer til en gennemgribende renovation. Badeafdeling er nusset og beskidt. Hvad med rengøring, udskifting af slukkede lamper? Birkerød svømmehal: Rengøring i badeafsnit er rigtig dårlig. Trods bemærkning til personale og administration i Kultur, sker der ingen forbedring. Vandet i bruserne er meget svingende, enten meget varmt (skoldende) eller koldt. Efter ombygningen er der kommet problemer med styring af vandtemperaturen. Dette er også meddelt personalet i svømmehallen samt adm. i Kultur. Jeg finder iøvrigt udbygningen af Mariehøjcentret til kulturcenter, helt overflødigt. De mange penge kunne bruges bedre. Bogbyttedag sidste lørdag i måneden er en super ide Bordtennis for ældre borgere. Bruge bibliotekerne endnu mere, det er en dejlig ramme for aktiviteter. De idrætsfaciliteter og Søengen mv. kunne udnyttes meget mere effektivt, mange faciliteter står uden brug. Jeg bruger faciliteter til fysisk udfoldelse i privat regi, kommunen har ikke noget at tilbyde. Den kraftige reduktion af biblioteket i Holte er en 18

19 skandale. Der er for få pladser til børn på musikskolen Der er ingen offentlige legepladser i Søllerød. Godt med naturlegeplads ved Mariehøj Centret - kunne I ikke lave nogen flere naturlegepladser i kommunen? Den \"nye\" legeplads ved Holte Havn er ikke spændende for børnene - alt for lille. Skulle hellere have brugt pengene på en skovlegeplads. Se legeplads i Liseleje inde i skoven. Den er sej. Og vi har jo så meget skov her. Der er meget lidt eksperimentel teater i kommunen. Uden de helt store midler, burde det kunne lade sig gøre at lokke diverse teatre til. Frivillig arbejdskraft til sådanne burde kunne skaffes (og jeg hjælper gerne). Der er rigtigt mange aktiviteter og muligheder. Men de ligger meget spredt - og information eller synlighed er ikke særligt god. Der er stort behov for en Holtehal nr. 3 - presset på de to haller er massivt i eftermiddags- og aftentimerne Der mangler (primært indendørs) idrætsfaciliteter. Primært i Holte området hvor der er meget stort pres på de eksisterende. Samtidig er der en enform forskel mellem fx Birkerød Idrætscenter og skole-faciliteter. Der mangler skaterbaner og andre områder hvor UNGE (12-18-årige) kan være aktive UDEN at være meldt ind i en forening. Kan der laves en skøjtebane et sted om vinteren? Nær offentlig transport. Det samme med skaterbaner o.a. Fedt med indgang til biblioteker via sygesikringskort :-). Der må gerne være flere kultur, idræt og fritidstilbud for voksne, og flere enkeltstående kulturbegivenheder. Der må meget gerne foregå noget mere kulturelt om søndagen Der var ikke særlig spændende klub muligheder eller lign. for børnene i 7-9 klasse. Fest arrangementerne ved Mariehøj forsvandt vistnok. Så flere fritidstilbud til unge ønskes - gerne i lokalområderne. Det burde være muligt at tage søskende med til undervisning på musikskolen - ellers begrænser det mange enlige forældre og forældre med to fuldtidsjobs. Svømmehallen i Birkerød kunne være mere moderne og indrettet til leg og mindre børn. Det er meget svært at få hal tider hvis man vil forsøge at starte noget op i kommunen, da der ikke er hal tider til rådighed Det er vigtigt at der er aktivitetsmuligheder for alle aldersgrupper. Det er ærgerligt at biblioteket i Holte har måttet beskæres SÅ kraftigt. f.eks. det åbne magasins daglige del. Det flotte Rønnebærhus burde kunne klare flere motionshold for ældre. det kunne være interessant at udnytte eks. bibliotekets nye flotte lokaler til nogle arrangementer i form af workshops, foredrag eller andet. Det skulle vel at mærke være dygtige, engagerede og interessante mennesker der kom ud og fortalte eller underviste. Det kunne være inden for kunst, musik og design, men også indenfor andre interessefelter. Eks. en workshop nogle timer en søndag hvor man fik en interessant billedkunstner ud - eller en hverdagsaften hvor man lavede et arrangement med foredrag. Det kunne være rigtigt godt med en skøjtehal. Det kunne være sejt og rar hvis der var en stor koncertsal, hvor kente musikere kunne optræde. Det meste i kommunen er baseret på foreninger, som koster og der burde være flere gratis muligheder for at benytte fasiliteterne i kommunen, så der er andet end at løbe/gå i skoven. Der mangler steder for de unge i aldersgruppen år, hvor de kan være sammen når de er færdige med folkeskolen og så de ikke hænger på gaderne eller ved søen. Der er andre krav fra unge når de er videre i deres uddannelser efter folkeskoleniveauet. Det ville være dejligt hvis man børn kunne prøve at dyrke atletik på rundforbi i foreningsregi. Det ville være dejligt med en bueskytteforening i Rudersdal En mere attraktiv klubkultur for unge. Mødesteder, værksteder og væresteder. Dette er også gældende for voksne år. Ellers er Rudersdal/Birkerød en rigtig spændende kommune for ældre og børnefamilier generelt mht kultur og fritid.. En skøjtebane ved Majpladsen i Birkerød er en god ide En ungdomscafe/bar med musik, så de unge ikke behøver tage ind til København. Er meget taknemmelig for at få bøger bragt af biblioteket, 19

20 samt mad og varer fra internatet. Er yderst tilfreds med Minisport, og har hørt andre fra andre kommuner der godt kunne tænke sig samme mulighed. Et motions/fitnesscenter i Nærum. Varmere temperatur på vandet i Rundforbi svømmehal. Evt. anlæg af rulleskøjte / skateboard bane tæt på Rundforbihallen. Fint Flere arrangementer på Mantzsusgården som appereler til unge. Samtidig kunne teaterforestillinger være en god idé. Flere legepladser savnes. Flere mountainbike ruter, gerne nogle længere af slagsen. Flere mødesteder og cafemiljjø Flere pladser på musikskolen. Flere sportsbaner til børn unge og gamle. Det kan ikke være rigtigt, at der ikke er plads nok på specielt vores fodboldbaner, tennisbaner etc. til dem der gerne vil dyrke sport. Det gælder både indendørs og udendørs. Flere tennishaller. Skøjtebane Flere tilbud til de unge. Flere tilbud til unge efter de er gået ud af \"Depotet\" flot tilbud til børn/unge er gratis Nærum ungdomsgård Flotte tilbud. Forlænge den rigtigt fine gangsti igennem dumpedal til skovvej ved kolonihaverne Fritidstilbud til unge:hvis den unge går i skole uden for kommunen, når info om aktiviteter aldrig frem, da det typisk foregår gennem skolen. Musikskolen er fantastisk men alt for dyr - står med én pædagogløn, hvor kontigent suger alt ud. Generelt bedre promovering. Udbuddet er sikkert tilfredsstillende, men som ny tilflytter mangler jeg information Generelt gode forhold, men bedre forhold for fodboldbørnene kunne ønskes og en løbehjulsbane. De talentfulde sportsbørn flytter til andre kommuners sportsklubber og bruger skaterbaner i andre kommuner. Gerne flere fritidstilbud til de unge Giv endnu mere støtte og opbakning til Mantziusgården som gør det fremragende under de stramme vilkår den har. Gør noget ved miljøet på Vedbæk Strand. Rense sand, Rydde op, gøre rent, borde, bænke, grill Heste og ryttere er et dejligt skue, men det kan ikke være korrekt, at de rider på offentlig og privat vej og lader deres efterladenskaber blive liggende :-( Holte mangler en badminton hal og en svømmehal Hvorfor skal det koste extra til varmtvandsbassin, når man er pensioneret? Håndbiblioteket og udvalget af tidsskrifter bør udvikles meget. Håndbold-børn U8 har i vinterhalvåret haft svært ved at få spilleplads i den hal, de ellers har fået tildelt, - og har måttet flytte til andre steder og andre tider en hel del gange. - Som om der ikke er plads til dem, - eller at alle andre er vigtigere end dem. = Kommunens håndtering heraf har virket dårlig. Indrette flere special-faciliteter til mindre idrætsgrene. Skabe bedre rammer for at udvikle klubmiljøer i kommunens faciliteter. Åbne for at understøtte ansættelse af professionelle træner-kompetencer til at udvikle børn og unge i foreningslivet. Støtte mere op om talentudviklingsarbejdet i foreningslivet. En mere ambitiøs tilgang til at udvikle samarbejds-relationer mellem folkeskoler, SFO og SFK'ere og foreningslivet mhp. at udvikle mere sammenhængende fritidstilbud til børn og unge. Informere kommunen om aktiviteter? Irriterende med de lange ventelister til musikskolen (børn i folkeskolealderen) Ja, retablér bibliotek i Holte midtpunkt Jeg aner ikke hvordan kommunen informerer eller hvornår. En ting er dog sikkert - de skal IKKE bruge min rude til at informere mig og min familie om noget som helst - Det er totalt til grin af man skal bruge nem id og bruge væsentligt mere tid på at læse nice to stof som lige 20

21 så godt kunne sendes direkte på min adresse. Jeg arbejder ti timer om dagen og har ikke givet mig tid til at udnytte kommunens kulturtilbud. Går dig ofte til kocerter og i teatret. Jeg er meget utilfreds med ændringer inden for biblioteks området. Jeg ønsker flere bibliotekarer og personale, og tilstedeværelse i hele åbningstiden. Jeg brugte biblioteket flere gange om ugen og bryder mig nu ikke om at komme der. Jeg finder det forkert, at svømmehallen er lukket i skolernes sommerferie. Denne ferie er lang og børnene skal kunne have muligheden for at svømme. Det er et absurd træk fra kommunens side Jeg har intet at klage over. Jeg er sku tilfredt med det vi har i forvejen :) Jeg har set fritidstilbud - fine - i skolebørns ferir. Med forældre på arbejdsmarkedet kan transporten for tiårige være skræmmende i starten. Kan ledsagevoksne graves op? A la besøgsvenner? Jeg oplever at det er en kommune der primært fokusserer på de ældre. Vi har mange tilbud til dem over 60, men de unge kniber det meget med. der er heller ikke mange aktiviteter til børn. Jeg savner noget bedre information om de forskellige tilbud Jeg skrev i tidligere at idrætsanlægget bør udformes som Vejen Idrætscenter. Jeg synes alt i alt at vi har rigeligt med tilbud Jeg synes at for mange af de enkeltstående begiveheder foregår i Birkefød Jeg synes Ung i Rudersdal er et fantastisk initiativ, men forløbene er for korte. Det er skammeligt at f.eks. parkourholdet i nærum skulle stoppe 2 uger før jul p.gr.af ombygning i hallen. Ingen fik noget at vide før de mødte op. Der stod 30 ulykkelige børn og en del rådvilde voksne. FY. Så mangler der både en skaterbane og en parkourbane i kommunen. Så SKAL et GODT RÅD Være at Rudersdal Kommune skal huske at få informationen om Ung i Rudersdal ud til borgere med skolebørn. Der trykkes for få pjecer, informeres for lidt på kommunens hjemmeside, samt skolerne påtager sig ikke informationspligten overfor børnene. Jeg syntes i burde tage ned og snakke med BSV på Rundforbi om at sende en evt. flyer ud hvert halve/hele år til omegnen. Hvor i fortæller om klubben som helhed, laver en slags tilmeldingstilbud (få 1. måned, en fodbold og et halstørklæde gratis fx.) til klubben, fortæller om klubben og opfordrer til at tage til vedbæk og støtte vores 2. div. hold (1. seniorholdet) evt. med et nedslag i billetprisen hvis man medbringer flyeren (whatever). Og send deres kamprogram ud. Egentlig bare opfordrer til sport generelt. Byg en mindre skateboardbane, jeg kender personligt flere der står hyppigt på skateboard (flere gange om ugen). De tager enten til Jægersborg, Fælledparken, Copenhagen skatepark, Christinias \"Wonderland\" eller længere nord på. Har stærk tro til at det ville blive værdsat hvis i byggede sådan en. Jeg så gerne enkeltstående kulturaktiviteter for børn/børnefamilier, der kombinerer baggrund/historie med aktiviteter fx fortælling om hvorfor vi holder fastelavn og tøndeslagning på pladsen foran biblioteket. Eller tur i vaserne med fortælling om Furesøen. Eller besøg på et museum med fokus på sjove relaterede aktiviteter for børn. Jeres udemærkede folder om sommerferie tilbud til børn/unge kommer som regel for sent i forhold til de enkelte familier ferieplanlægning - så har man arrangeret ferieaktiviteter og får ikke gjort brug af de gode tilbud. Så ud med den lidt tidligere (april måned). Kommunen kunne hjælpe de idrætsorganisationerne som f.eks. tennisklubber, på samme niveau som andre kommunal niveau! Luk Barokhaven op. lån via ereolen er for begrænset (3 lån/mdr). Har man brug for at låne fysiske bøger er faglitteratur generelt for gammelt. Man skal se på parkeringsmullighederne ved Birkerød Idrætscenter. Nedlæg de volde og den bane der er imellem parkering og opvisningsbanen. Mange af Rudersdal Kommunes motionstilbud er koncentreret i Birkerød - sandsynligvis pga. idrætscentrets placering. Det trækker dog motionsaktiviteter væk fra fx Nærum/Søllerød-egnen, hvor jeg godt kunne ønske mig flere motionstilbud. Mangler flere steder hvor der kan tilbydes et breddere udvalg af sportsaktiviteter. Mere information. Flere tilbud udenfor en forening (Induviduel). 21

22 Mere omtale af findveji.dk. Prisen for deltagelse i musikskolen er markant dyrere end andre aktiviteter, hvorfor? Mgl. tilbud til teenagere. Motionsstier og motionsapparater pynter ikke i parker og natur- de er døgnfluer - sats hellere på smuk beplantning. Planter er levende, de kræver viden forståelse og omhu af os - it is a never ending care- Mountainbikes holdes i Geelsskov, det går hårdt ud over de mindre skier of skråniner i de andre skove. Mulighed for de unge at kunne \"hænge\" ud ved en skaterbane i forbindelse med idrætscenter. Forbedrede forhold for at dyrke sport i Birkerød Øst, der er et overset område, idet man ikke engang kan komme frem og tilbage med offentlig transport, så selv en tur i svømmehallen er besværlig Musikskole for voksne/ældre Musikskole: ikke iorden, at børn skal fragtes op til 10 km for at gå i musikskole. Flere muligheder for uorgniseret idræt for unge Musikskolen er for dyr - større tilskud. Bedre mulighed for at mindre musikforeninger kan optræde på lokale spillesteder. At Rudersdal Kulturnats program i højere grad rammer et ungt publikum. At Mantiuzgårdens ledelse ikke sidder som \"enevældig\" Musikskolen er for dyr. Biografen er vigtig for Birkerød Biblioteket er velfungerende og dygtigt personalw Musikskolen er god, men meget dyr. Der er for lang tid mellem busser fra skoler til idrætshaller efter skoletidsophør - selvfølgelig kan børn cykle, men flere idrætsgrene kræver meget mere udstyr end der kan være på en cykel. Måske kan gøre nyt forskelligt gøre nyt fritid Nybygge strandhus på Vedbæk strand når det gamle rives ned. Stoppe planer om svømning i Holte Sø så bro ikke skal bygges. Stoppe stibygning ved Skodsborg Strandvej ved det gamle plejehjem. Beholde huset på Vedbæk Nordstrand som klubhus for dykkerne. Nybyggeriet for enden af Birkerød gågade er en arkitektonisk og byplanmæssig skandale. Virkelig dårlig projekt. Området mod søen burde være bebygget mere skånsomt og med funktioner, som borgerne kunne have glæde af (f.ex cafe m. udsigt) for mange dagligvarebutikker i nybyggeriet så gågaden dør alligevel - sker lige NU. Omklædningsrummene i Birkerød Svømmehal er temmelig ringe og meget slidte, og kunne virkelig trænge til en renovering. Oplysning til borgerne omkring mulighederne i kommunen. Bedre tilbud til småbørnfamilierne ifht. svømning, rytmik, dans etc (eller oplysning herom) Flere tilbud til mødregrupper og forældre på barsel Oprydningen er ikke god nok. Rehabilitering efter sygdom for voksne. Hvis det findes, ved jeg det ikke. Renovering af Birkerød svømmehal ville gøre den mere attraktiv. Rudersdal er en fantastisk grøn og god kommune med mange aktiviteter for borgerne. Men man glemmer eller opdager ikke ny info/arrangementer/muligheder sådan hen over året. Der er noget med kulturkalender mv. på rudersdal.dk men det lidt tungt, og besværligt at benytte og få overblik. Så jeg efterlyser bedre muligheder for at få overblik og info om alle de dejlige muligheder, som der er i vores kommune. Fx mulighed for at udnytte teknologien, så man får tilsendt nyhedsbrev, tilsendt advarsler om kommende arrangementer efter personlig smag mv. Via mail endnu endnu bedre en Rudersdal App til iphone, Android mv. Både jeg og øvrige borger vil sikkert bruge kommunes muligheder og aktiviteter mv meget mere, hvis man har kommunen med i lommen. Så fint arbejde og muligheder i kommunen, men der kan arbejdes mere med info og ny teknologi til at oplyse og markedsføre mulighederne. S-båd - så vidt som muligt - finde sted i døgnets lyse timer. Sjov motion for unge - uden konkurrence momment skaterpark mangler Skaterrampe ved Trørød Skolen, flere kunstgræsbaner til fodbold, flere naturlegepladser a la den ved Mariehøjcentret. SKOVcyklerne kører overalt. De kører hensynsløst over for fodgænere og hundeluftere i hundeskovene. Skovbunden nedslides. Skøjtebaner om vinteren. Som 19-årig er jeg faktisk ikke sikker på, hvilke muligheder 22

23 jeg har for at deltage i sådanne aktiviteter. Som nytilflyttet borger er min viden om kommunens kultur og fritids muligheder begrænset. Man kunne overveje at sende en \"velkomst pakke\" til nye borger med oplysninger om hvor man kan søge info Spækket med grønne arealer og natur. Tager mig ikke tid til megen kultur (eller idræt.) Stier og fortove burde være fremkommelige, såfremt det er borgernes pligt at ordne det, burde kommunen meddelse borgerne at de ville få en bøde for ikke at holde fortovet rent. Stor støtte til yachtklubben Furesøen. Deres broer er livsfarlige at gå på. Klubben gør en kæmpeindsats over for de unge og betyder meget for alle medlemmer og hele nærmiljøet. Store friluftskoncerter lige som i Horsens og Herning Større fokus på forskellige interessentgrupper. F.eks. kan kommunen lade sig inspirere af andre kommuners arbejde med mangfoldighed. Og her tænkes ikke kun på etniske minoriteter, men også ift. seksuel orientering, køn mv. Større lokalt kulturbudbud. Bedre bibliotek i Holte med åbningstid. Flere udendørst motionsmuligheder. Større tilskud til private foreninger. Størrre indsats og hjælp til sejlsporten i kommunen (Vedbæk Havn) Svømmehallen i Birkerød er snart så kold med vand og luft at I bør sætte advarselsskilte op mod pingviner :-) Man kan også spare for meget, selvom det jo er godt at I passer på pengene. Svømmehallerne i Rudersdal er ikke tidssvarende. Der mangler et 50 m bassin, og omklædningsforholdene i Birkerød svømmehal er virkeligt ringe. Også gerne flere varmt vandsbassiner, samt redskaber til leg i svømmehallen, fx rutschebaner. Inspiration kan søges i de fleste nabokommuner, der er langt bedre udstyret fsva. svømmehaller. Synes det er ærgerligt at man har investeret så mange penge i en så kedelig legeplads ved holte havn Synes Rudersdalruten er genial til løb. I burde 'genfortælle' historien i medierne Sæt prisen ned for børnefamilier. teater forestilling på holte bibliotek o.lign Tennisbane i Høsterkøb igen. tilbudene til børn og unge er ufattelig dårlige, primært i forhold til sport og aften aktiviteter til unge mellem 13 og 17. Træningstilbud som crossfit og kampsport (Thai, MMA mv.) til gode priser! Ved Søllerød Svømmeklub gør sig meget i det. Udbudet af andre sportsaktiviteter end lige fodbold er begrænsede. Der burde være flere tilbud mht. andre sportsgrene således at børnene for muligheder for at afprøve andre sportsgrene. Udendørs koncerter? eller fælles sportsanlæg Udendørs parkour bane til unge. Gerne med skater- /streetbasket a la Jiyo-parken ved Fields på Amager. Udstillingerne på Gl Holtegård henvender sig til et meget snævert publikum Udvalget af bøger på biblioteket er for småt. Ungdomsskolen har rigtig mange fine tilbud, men tilmeldingen til holdene er ganske få og så bliver undervisning ikke seriøs (3 piger til salsa - her var undervisningen aflyst hver og hver anden gang. Har også været ude for at holdene ikke fik nok tilmeldinger og blev aflyst. Så må kommunikationen ikke være god nok. Der bor mange unge i kommunen - men hvis bussen kun går 1x i timen - tja så kommer de ikke - man kan spare de forkerte steder! Vandtemperaturen på Trørødskolen bør være meget højere, når bassinet bruges af svømmeklubben til de små børn. Ved ikke om der kommer et spørgsmål vedr. rengøring på skolerne i kommunen senere i undersøgelsen, men dette er under al kritik. Som formand for SNIK Gymnastik ser jeg mange af skolerne, hvor der ligger fede nullermænd i hjørnerne og gulvene er i sale og på gange meget beskidte. Det burde der gøres noget ved mht. sundhedsfaren Vedligeholde fortids-kultur minder (overholde museumslov) Vi bor i den skønneste natur og det kunne være fint, hvis 23

24 kommnunen arrangerede flere tilbud, hvor vi kunne være sammen med andre om noget, fx traveture for hele familien sammen med andre, motionsløb eller vandreture i skoven... Vi er så glade for det nye Rønnebærhus i Holte - men faciliteterne i huset er slet ikke udnyttet fuldt ud, bl.andet til motionshold. Tileldingen er for snæve med een bestemt dato. Vi har et par drenge der spiller basketball og jeg er aktiv i klubben. Bedre faciliteter til at spille udendørs basket i sommerhalvåret ville være meget velkomne. Vore egen eneste erfaring med fritidsaktivitet til 8-årige søn var BSV fodbold: Skyhøjt kontingent og meget rodet, hvorfor vi er stoppet inden betaling. (2000,- +/- 500 i tilskud pr. barn fra kommunen!?) mindst dobbelt pris ift. øvrige klubber. Mangler kommunale træning/fitnesslokaler, fx Rundforbi. Ønsker mig en curlinghal i Rudersdal. Der burde have været projekteret flere parkeringspladser ved idrætscentret i Birkerød, hvor der ofte hersker totalt P- kaos både eftermiddag, aften og weekend. Sidelågerne ind til fodboldbanerne bør altid være ulåst, når fodboldbanerne er i brug. Bade og omklædningsrummene i forbindelse med Idrætscentret trænger til en renovering. Ønsker tilbud om gmnastik og bevægelse for svage ældre. Åbn skolernes områder for lokalbefolkningen uden for skolernes åbningstid - kulturhus? 24

25 Ældre Har du gode ideer - eller kommentarer i øvrigt - til kommunens indsats inden for ældreområdet? - Har boet i kommunen i år, men ønsker bestemt ikke at blive ældre her. Alle kommunenes amatørkor bør optræde jævnligt på plejehjemmene og derved give glad underholdning til de ældre. Fællesarrangementer, f.eks. Evt. også deltagelse af børnehave/sfo'er Alt for dyr administration med alle de mange visitationer afdækning af behovet osv. Tidsplaner, arbejdsmiljøbestemmeser, helligdage, ferier, vikarer underminerer den reelle hjælp, man eventuelt får bevilligget. - Planlægning og ekspertviden spænder ben for arbejdet på gulvet. At der ansættes en aktivitetsmedarbejder på plejehjemmene som kan aktiverer beboerne ud fra de ressourcer der har, samt tage på udflugt. At der kommer besøg tidligere end når man er fyldt 75 år. At modtagere af dagpenge eller kontanthjælp skal arbejde 20 timer om ugen for ex ældre Bedre bus tider. bedre offentlige trafikforbindelser, god ide til erstatning for danske banks lukning af kassefunktionen Billige eller gratisk tilbud til ældre om at motionere, hvor de kan møde hinanden og holde sig sunde. Involvere ældre i folkeskolen, kan øse af deres erfaring eller evt. deltage i lektiecafeer med lektihjælp. Bygge nye rækkehuse m.v. til ældre borgere, som kan klare sig selv, så de ikke skal sidde i deres store boliger, hvor de kun anvender få rum i boligen. Da min demente svigermor endelig kom på Frydenholm (efter flere dårlige forløb andre steder) har hun fået det så godt. De gør en meget kvalificeret indsats og er dygtige til at håndtere demente :-) Måske mangler de lidt understøtning i det rent lægelige. De ældre skal simpelthen have mulighed for at få lidt rengøringshjælp uden at skulle betale et firma flere hundrede kroner i timen for det. De ældre som bor i Birkerød kommer på plejehjem der hvor de kommer fra. Ikke til en anden by. Den er simpelthen for ringe Den kommunale hjemmepleje er uflxibel m.h.t. mødetidspunkt om morgenen. Min mand skulle dagligt på dagcenter, blev hentet kl. 9, men kommunens hjemmehjælp kunne ikke komme før kl Så før vi gik over til et privat firma, måtte jeg bade ham hver morgen. der bør bygges pensionist/ældreboliger således at man ikke er tvunget til at forlade kommunen når ens nuværende bolig bliver for stor, der kunne oprettes form for ældreboliger på lejebasis hvor folk kunne hjælpe og støtte hinanden. Der mangler rækkehuse - lejligheder på 90 m2-100 m2 til ældre, når man sælger sit hus. Disse bør primært være i et plan eller med elevator så man også har mulighed for at klare sig, hvis man bliver dårligt gående. Dette gælder for Bikerød, hvor jeg bor og gerne vil blive boende. Der skal være bedre transportforhold så de kan komme ud. Det nytter ikke at spare på hjemmehjælp, da alle bør have ret til at bo rent. Det er ok med en vis brugerbetaling for ældre med en god indkomst. Det udrer mig at det personale der kommer fra kommunen og gør rent og vasker ikke holdes mere øje med hvordan borgerne har det og indberetter den viden til kommunen så der kan tages hånd om problemerne inden det bliver for sent! Det vil være en service at meddele når kørekortet er ved at løbe ud. Bibliotekerne kan sende en mail når ens lån er ved at udløbe. det virker som det er kommunens vigtigste prioritet at være en kommune for ældre. Efter operationen min kone var indlagt på Mararete lundplejehjem. Det var dårligt på mange måder. Trænger til noget mere adminstration etablering af (flere)\"olde-kolle\", hvor ældre medborgere, der stadig er raske og rørige, selv kan vælge at flytte hertil. Dette ville frigøre en del boliger i området 25

26 til yngre/børnefamilier. Det kunne være på andelsbasis, hvor hus-ejere der sælger, kunne deltage i finansieringen Etablering af flere midlertige aflastningspladser for at forebygge indlæggelser for ældre Flere foredrag og eventuelle kurser i mad, IT, rejser etc. for folk på pension Flere gratis tilbud. Flere kulturelle arangementer for de ældre. Flere muligheder for at bringe Børn til Ældre. evt ved at børn øver og optræder der hvor de ældre befinder sig. Specielt ældre der ikke kommer så meget ud som fx på plejehjem og beskytterde boliger. Flere tilbud om aktiviteter til svage ældre borgere. flere tiltag til hjælp til selvhjælp og brug af frivillige Flotte tilmed og smukt nyt dagscenter på Rønnebærvej. For få ressourcer på plejehjem og instituitoner. For lidt tid til omsorg og pleje af de ældre mennesker. Og for lidt personale... Får hver dag besæg fra hjemmeplejen. Alle kommer emd godt humør og hjælper med alt vi ønkser! Største ros til \"kysten\" for emget god betjening Hjemmehplejen bør være de samme hver gang Hjemmeplajen skal have mere tid sammen, med den enkelt ældre. Det skal værre den sammen person der kommer hver dag, og hjemmeplejrene skal derfor have hver deres rute. hjemmeplejens service er utrolig dårlig. man hører ofte historier om hjemmehjælpere der afslutter besøg før tid og ikke giver de ældre den optimale hjælp. desuden kender jeg også forhold på en del plejehjem i kommunen, og miljøet og plejen omkring demente er decideret ussel. jeg synes i skal fokusere på de ansatte og standarten af plejen. Hjælp til de ude og inde gøremål, som man ikke selv kan klare mere (Mere eller mindre fysik krævende). En mulighed var også, at tilbyde en mindre lejelighed der kan klares. (Vi snakker selvfølgelig om bogere i den lave ende af indtægtsskalaen. Hjælp til rengøring Hjælp til sevlhjælp hyppigere busafgange. Bedre befordringsmuligheder til de, der ikke har bil/kørsel af andre. I bør gøre det således at alle tilbud i det gl. Søllerød. Birkerød, er ens mht. betaling! SSS har en anden sats for betaling og ABS en anden form, det er uholdbart!! igen, flere fælles arrangementer (gerne i naturen), hvor ældre kunne være sammen om noget... Inddrage de ældre mere - så de får flere sociale kontakter. Mange ældre er ensomme. Inddrage de ældre på SFO, hvor der er 50% for lidt personale. Intervallet i lyskrydset ved Langeborg/Skodsborvej + intervallerne i lyskrydset ved Nærum og Vængetorv/Skodsborgvej. Ingen kan nå over vejen. jeg er hjemmehjælper i Rudersdal, derfor har jeg info. om aktiviteter m.m men ellers synes jeg ikke at de ældre borgere ved så meget om tilbuddene i kommunen Jeg er meget tilfreds med kommunens aktiviteter for ældreområdet. jeg har fulgt meget med i byggeriet af det nye ældrecenter Rønnebærhus, da jeg bor i nærheden. Jeg synes, at det er skønt at de ældre kan mødes om sociale arrangementer i dejlige omgivelser og synes i øvrigt, at det var et skønt syn i sommers at se en gruppe glade ældre mennesker dyrke motion udenfor centeret. Jeg har indtryk af at i hvert fald Birkerød altid har haft ry for at være god ved sine ældre borgere. Jeg har netop været igennem et langt forløb med min svigerfar, der det sidste halve år har været meget svag. Jeg har oplevet stor venlighed fra hjemmehjælp og sygeplejen. Men også oplevet en manglende 'proaktivitet'. Tilbud om hjælpemidler er hele tiden først kommet, når det var for sent. Ved forespørgsel til visitationen og sygeplejen om vi skulle være aktive og bede om ting, fik vi svaret, at det ville de tage hånd om. Men i praksis hele tiden for sent. Når muligheden var forpasset. F.eks. kom der først en kørestol, da det reelt var uden interesse. Organiseringen af forholdet borgerpleje er også underlig. Meget sørgede plejen for, men så pludselig ting, som vi som pårørende skulle sørge for. F.eks hvorfor blev der ikke oprettet en konto hos apoteket, så han kunne få medicin uden at vi skulle styrte afsted. Der blev leveret en hospitalsseng, men vi blev 26

27 bedt om at skaffe skridsikker måtte. Det burde have været en del af pakken. Jeg kan ikke se andet end at I gør et stort arbejde for at det skal være godt, men der er nogle organisatoriske forhold som virkelig kunne trænge til forbedring. Med venlig hilsen Bendt Heinemeier, svigersøn til Erik Bang, Vandtårnsvej 23. Jeg synes at der visiteres forkert. Nogle borgere har helt tydeligt fået stuepigeordning. De får masser af hjememhjælp selvom de er selvhjulpne og meget fysisk aktive. Til gengæld må svageligere borgere gå for lud og koldt vand. Der må strammes op på visitationén så den bliver ens for borgerne og ikke bærer præg af hvem visitator kan lide. Jeg synes, de gør et fornemt stykke arbejde. Jeg ville ønske mig en personlig alarmknap til at tilkalde hjælp ved fald eller lignende. Klart mere brugerbetaling som bør være afhængig af indtægt/formue. Kommentar til sp. C1: \"Hvor tilfreds er du med..\" Næstsidste sp.: \"Tilbuddet om omsorg og pleje i tilfælde af sygsom og lignende (ikke behandl af sygdom) : Mit svar: MEGET TILFREDS, denne bedømmelse går på kvalitet, af plejen menneskeligt/fagligt. Problem: Tilbud utilstrækkeligt i fht. praktisk hjælp. Fx rengøring rengøring til ældre uden netværk! MEN: Ok m. brugerbetaling til ældre der har øk. midler. Kommunal ansatte såsom sagsbehandlere har ikke indsigt i sund levevis - mangler i høj grad uddannelse. Kommunen skulle sortere og fravælge, især fremmede der ikke kender til den danske kultur!!! Kommunen bør være meget varsom med at \"udsulte\" igangværende aktiviteter for ældre. Udgifter til sådanne aktiviteter tjenes nemt ind på budgetterne tilhjemmepleje og plejecentre Kurser hos oplysningforbundene er alt for dyre for folkepensionister/større støtte.hjemmeplejen kan altid blive bedre. Ældre der får plads på plejehjem skal får tilbudt plads i deres nærområde og ikke i en hel anden del af kommunen!!! Kursus i selvforsvar og \"lad være med at åbne døren for fremmede\" Lidt bedre koordination mellem de forskellige hold og tilbud om genoptrænning ved fysisk forfald Længst mulig i eget hjem er en skrøne.mange er totalt hjælpeløse,og burde være på plejehjem. Man burde kunne få rengøring 1 gang ugentligt. Hver 14. dag er alt for lidt. Mange ældre har ikke internet, så hvordan får de at vide, hvilke tilbud der er? Min mor er 95 og jeg har ikke set nogle oplysninger hos hende fra Kommunen om udflugter, hjælp etc. Med de meget RIGE pensionister i Rudersdal synes jeg IKKE der skal gives rabat til pensionister i svømmehal etc., men til studerende! Meget tilfreds med omsrog og pleje på plejehjem Meget tilfreds. Mere belysning på grønne områder. Mere personale på Rønnebærhus i Holte. Min farfar døde i foråret 2012, de sidste år af hans tid boede han på plejehjem i kommunen. Det kunne være rart at der blev tænkt på et ekstra sæt hænder mm. under budgetforhandlingerne en gang i mellem. Min farmor er 93 og har brug for en del hjælp til dagligt... vores familie har alle kæmpet for at skaffe hjælp via kommune... men de har alt andet end samarbejdet... Min mor har brug for jævnlig fysisk træning i hjemmet for at blive holdt i gang. Mine oplevelser mht. pleje m.v. har jeg fra min svigermor der boede på Lionspark da hun levede - et sted vi alle i familien var meget glade for! Mir indtryk er at Rudersdal er en rigtig ækdre kommune, med gode faciliteter og muligheder for de ældre - det er dejligt Men glem ikke børnene - de der børnefabrikker der skyder op er hverken gode for børn forældre eller personale - de er kun gode for kommunekassen mulighed for alle ældre til at melde sig til at komme i varmt vands bassin uden at være tilmeldt specielle hold,eller visitation som fri træning Mulighed for at få ældrebolig er ikke tilstede - hivs man ikke er handicappet. Når en ældre giver udtryk for at den ældre er utryg ved en person som sættes til at passe den ældre, fordi vedkommende \"støver af nede i skufferne\" så er det 27

28 ikke betryggende at vedkommende person er den som kommer og henter nøglen når den ældre så desværre dør... (men der er intet at hente) så vedkommende vil ikke få noget ud af det hvis vedkommende kopierer nøglen. Opsøgende - personligt fremmøde til ældre (ved godt det er tidskrævende) for at få dem med i nogle aktiviteter - hvad med at kunne bestille en lille bus som i \"gamle dage\" - var der ikke en \"telebus\" På ethvert af kommunens plejehjem bør der foruden det nødvendige Plejepersonale være ansat en fysioterapeut og en ergoterapeut. Man bør lægge vægt på spændende og næringsrig kost, og på fysisk aktivitet (efter beboerens formåen), incl. udendørs ophold. Desuden bør aktiviteter der styrker den mentale sundhed vægtes højt. Samordne med \"Ældresagen\" Savner \"Vangebo\"-centret. Sektion c burde have en definition af hvad Ældre er. Hvis man er under 65(?) burde vi springe sektionen over Som ældre borger skal man være opsøgende for at finde ud af tilbud og muligheder. Der staar ikke meget i lokal aviser. Ældre som ikke er IT kyndige kommer nok ikke ind paa Min Rude etc. Vi havde besøg af en ældre konsulent, det var spild af tid. Vigtiget at aktivere dem på hold - at forebygge ensomhed!!! Jeg tror/ved at der er mange ensomme i kommunen. Frivilligt arbejde er in! Vort ældreområde fungerer rigtig godt. Der brude være flere motionshold på aktivitetscentrerne, da efterspørgslen er stor, lange ventelister, altså flere personaletimer til aktivitetscentrerne, som skal anvendes til etablering af flere motionshold Ældre burde kunne ringe til kommunen og aftale snerydning af fortov og grund mod betaling. Ældre med indkomst under før skat, skal have hjælp til tandpleje - mere rengøring og én årlig optræning. Ældredans Ønskelig: større opbakning f.eks. bedre muligheder for udflugter - ikke nedskæringer. Større opbakning til pensionistforeninger - stadig ikke nedskæring. Håber det huskes også efter et valg. Ønsker flere diabetes madkursus. Sørg for gode transportmuligheder så det er let at komme rundt til forskellige aktiviteter, selv om man ikke har bil eller kan bruge cykel. Tilbud om gymnastik/genoptræning og at blive hentet og bragt ønskes. Transport til til Teaterflise = koncert (dårligt gående.) udbud af seniorboliger? Udbyg den offentlige transport, så de ældre ikke bliver isolerede når kørekortet ikke fornyes af lægen. Burde være muligt at kommer tidligere i ældrebolig så det kan virke præventivt på helbred og sociale forbindelser. Nu skal de ældre nærmest være døde før der tilbydes plads - og så er skaderne ofte sket. Udnytte lokalerne bedre i Rønnebærhus. Flere motionshold, lokalerne er ledie underviserne kunne måske få flere timer. Vi har en del med naboparret at gøre. Er de så pårørerende? 28

29 Dagtilbud til børn Har du gode ideer - eller kommentarer i øvrigt - til kommunens indsats inden for dagtilbud til børn? nej - har været ansat indenfor området derfor er mine svar nok meget possitive Alle som man kommer i forbindelse med er hjælpsomme og venlige bedre legepladser i daginstitutionerne Bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver!!! Det er decideret bekymrende så få voksne, der er omkring børnene. Bedre styr på fritidsordningerne for skolebørn. Begge vore piger nu 21 og 25 år har benyttet vuggestue - børnehave og SFO da de var små alle steder haar vi kun mødt søde og venlige ansatte der udførte et stort og godt stykke arbejde! Bibehold variationen i dagtilbud til børnene. Der skal være mulighed for at vælge mellem store og små institutioner samt store og mindre skoler. Tendensen med at lægge tingenee sammen til store enheder, er ikke godt for diversiteten i dagstilbudene Bistrupskolen har ikke haft legeplads i de 8 år mine børn indtil videre har gået der. Det er ikke befordrende for leg og bevægelse - herunder sund livsstil. Skolen gennemgår nu en (forhåbentlig gennemgribende) renovering, men nogen legeplads er der stadig ikke planer om?? Da mine børn gik på Depotet for nogle år siden var der fleste \"pigetilbud\" - der er ikke rigtigt noget for dem når de bliver år - datteren stoppede fordi Depotet var for \"klamt\" at være i = dårligt vedligeholdt. Serverede elendig mad - tomme kalorier. Da vores børn var mindre havde vi store problemer med at få ekstra hjælp, da vi havde behov for det Der er for meget ligegyldig kommunikation mellem institutioner og hjem Der går for lang tid før der er en aktiv indsats For meget bureaukrati med ansøgninger der skal udfyldes - selv når barnet har fået støtte til samme indsats i en anden børne have, skal samme papirer udfyldes igen. For meget snak, for lidt handling. Kommunens spareplaner med sammenlægning til store institutioner er ikke til gavn for børnene, og jeg er meget glad for at det er blevet udskudt. Det enkelte barn bliver væk i mængden og trygheden ved at kende alle bliver væk. Jeg er sikker på at det vil langt de fleste forældre skrive under på. Lad hellere diversiteten med små og mellemstore institutioner, kommunale, selvejende og private forblive, så man kan finde den institution, som passer bedst til ens barn. Der kunne godt være et bedre samarbejde mellem SFO'er og de lokale klubber med tilbud om events og månedlige 'gæsteoptrædener'/prøvetimer etc. Der mangler et lokalt tilbud i Birkerød for småbørn med særlige, behov som den tidligere specialgruppe \"Brumbasserne\" i Birkemosen havde. Børnene og forældre kunne her forene lille miljø med specialpædagoger, tilstrækkelig nomering (1:1), nærmiljø og integration med andre vuggestue -og børnehavebørn. En skam for byen at tilbuddet blev lukket. Der skal være et mere varieret udbud af dagtilbud. Flere små institutioner ikke kun store integrerede institutioner. Det er nogle år siden at vores børn brugte dagtilbudende. Siden er der kommet flere børn på samme plads. Større legepladser kan da ikke være så dyre (på kohavevej kan de vel få et par kolonihaver). Det er nogle år siden mine egne børn ar i dagtilbud,så jeg ved ikke hvordan det fungerer i dag. Dengang synes jeg at der var for lidt personale og for få uddannede pædagoger Det er vigtigt at prioritere uddannelse af det pædagogiske personale. Droppe børnebidrag, og i stedet betale for de dagtilbud. fantastisk at støtte børnene hvor de står, så forbedres mulighederne tidligt og barnet får en positiv tilgang til dagen Flere tilbud til børn og unge fra klokken 17:00 og frem. Forstår ikke spørgmålet. Hvad er et dagtilbud? Jeg har 2 børn i vuggestue. Er det et dagtilbud? gør daginstitutioner on-line. Hvorfor kan vi først kommunikere elektronisk når børnene begynder i skole? Har haft stor glæde ved skovbørnehaven v. Vangebo 29

30 I må også gerne holde åbent til kl 17 om fredagen i børnehaver og SFOer Mange mennesker i Rudersdal pendler, og har derfor et stykke vej til arbejde. Ingen kommentarer, har ikke børnebørn i denne kommune INstitutionerne bør holde åbent når kommunens borgere har behov for at benytte disse Institutionerne i Birkerød er chokerende ringe og utidssvarende særligt rent pædagogisk men også lokalemæssigt. Vi flyttede fra Københavns Kommune i marts 2012 og vores børn startede i Birkemosen, som slet slet ikke levede op til den vante standard i København. Efter lang tids søgen i Birkerøds øvrige institutioner har vi nu flyttet vores børn til Skovstjernen i Brådebæk, hvor vi er fuldt ud tilfredse med både det pædagogiske og de fysiske rammer. Manglen på ledelse og visioner i Birkemosen var slående. Ja, bed udflytterbørnehaven på Ørholmvej om at slukke for det udendørs musikanlæg. Jeg er farmor, har været bedstedagplejer, derfor kender jeg og har brugt flere tilbud. Min erfaring er især fra Skovstjernen, da jeg kommer der flere gange om ugen. Jeg var/er glad for bibliotekerne, der kunne jeg godt have ønsket lidt flere muligheder op fra 18 måneder til 2 år. og ikke kun \"fri\" leg. Jeg har et barn i skovbørnehaven Tudsen, det er det mine svar afspejler. Har haft barn i bh og vuggestue i Tusindbenshuset (før og efter de to huse blev slået ammen) godt før - det var rædselsfuldt efter (og det var ikke ledelsens skyld)- alt for mange børn og voksne at forholde sig til ingen garanti for at kunne aflever barnet til en det kender etc. Har også haft barn i Bh konkylien v skodsborg - den er jo desværre lukket, men også et skønt lille sted. Det er så ærgeligt at I lukker perlerne og skaber monstre. Min yngste er HELDIGVIS på vej i skole... Jeg har hverken selv benyttet mig af kommunens tilbud til børn eller kender nogle, der har gjort det. Men for mig at se, ser daginstitutionernes legepladser noget slidte og sparsomme ud. De kunne godt pimpes lidt op, så børnene kan tilbringe flere timer udendørs med ikke blot godt og holdbart legetøj og legestativer, men også få en mere varierende leg end blot i sandkassen og på gyngestativet. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom mere musik ind i børnenes liv, - mener det vile støtte almd. indlæging. Der er et meget rigt kor-liv i Rudersdal blandt voksne, vi burde kunne få børnene inddraget mere. Korsang til børn ville være mit store ønske. Jeg synes, at der er for få pædagoger i mit barns vuggestue. På papiret er der 4 pædagoger på stuen, men i realiteten er der ofte kun 2-3 pædagoger midt på dagen. Jeg tror, der vil være opbakning til at hæve forældrebidraget til daginstitutionerne, hvis det medførte flere pædagoger og mindre udskiftning i personalet. Udskiftning af personalet især i de store institutioner er et stort problem for børnene - det giver utryghed. Der er en risiko ved at flytte al kommunukation over på Børneruden. Der er en del af kommunikationen mellem personale og forældrer, der går tabt på den vis om det konkrete barn til fordel for gruppen eller den store enhed. Jeg tænker at de \"store\" dagtilbud gør at støtten til \"børn med særlige behov\" ikke er optimal. Men jeg har ikke praktiske eksempler på det. Kan ikke svare på det, da jeg ikke har haft brug for det. Kommunen er alt for ufleksibel, når det gælder overgang ml vuggestue og børnehave. I stedet for at bruge penge på, at et barn skal igennem flere indkøringsforløb, fordi der fx først er plads i ønskeinstitution 1-3 mdr efter barnet er fyldt 3, burde det være muligt at rykke barnet før eller senere, hvis der ellers er plads i vuggestuen til at barnet kan gå i længere tid. Det er også synd for pædagogerne. Nempladshåndteringen er under al kritik. Hvis man vil være førende indenfor digital kommunikation, laver man bedre test af et system, før man søsætter det. Lad forældrene får mere indflydelse på de enkelte dagtilbud. Det er idag i høj grad styret af den daglige leder og forældrene tør ikke blande sig af frygt for konsekvenser for deres børn. Man bør højne rengøringen på børnetoiletterne i børnehaven og højne sikkerheden ude, så børnehavebørn ikke selv kan åbne lågen og slippe ud af legepladsen Man skulle have en bonusordning til de ledere som er dygtige, skaber gode resultater og trivsel, for at fremme dette. Mangfoldighed, ved mange institutioner, herunder skovbørnehaver Lad være med at lave store fabrikker/planer, ingen kan gennemskue og som bare bliver et påskud på at samle alt. Nuværende struktur med mange gode børnehaver er noget bedre en få store. 30

31 Med fare for at lyde negativ, synes jeg, at skolerne skulle passe børnene i skoletiden og ikke lade dem gå rundt - ofte noget aggressive og altid meget larmende i lokalområdet. Mere pædagogtid pr. barn (ikke så mange unge medhjælpere). Børneruden fungerer ikke i praksis. Efter afskaffelsen af daglig info på papir (seddel om hvad der er foregået i løbet af dagen, \"husk drikkedunk og rygsæk til tur i morgen\" og lign.), er kommunikationen mellem institution og forældre blevet ekstremt dårlig. Mere samarbejde og lytte mere til forældrene fremfor tendens til topstyring Mgl gode ledere, der kan motivere og inspirere sine medarbejdere, så de trives og møder glade og energifyldte op på arb. På den måde er der stor (negativ) kontrast i forhold til KBH kommune! Min viden er fra da mine børn var mindre og derfor for forældet Mine erfaringer er lidt gamle - yngste barn er 14, men jeg syntes at sfo-tilbuddet var ren pasning, og jeg synes fint man kunne have bedre tilbud, fx noget sport i sfo-tiden. Mine svar er udelukkende baseret på vores vovertrufne børnehave, Ellessletten. De øvrige institutuiner i kommunen har jeg intet indtryk af, andet end at de, som alle andre kommunale institutioner, fattes midler og ressourcer Minrude som kontaktflade til børnehaven er tungt og vanskeligt at arbejde med. Min oplevelse er at det forringer kontakten mellem forældre og personale og skaber stor mængde ekstra arbejde i institutionen. Forældreintra på skolen fungerer fremragende! Musikundervisning til de mindste(solo) Når jeg alligevel, er meget tilfreds med legepladserne i kommunen er det jeg bruger dem med mine børnebørn. Penge afsættes til flere udflugter. Politikerne skal bestemmes sig for hvad de vil og lave en bedre masterplan en tilfældet er. Den er for defensiv. Find hellere på måder hvordan I kan tiltrække nye borgere med børn stor ros til PPR Større fokus på den motoriske udvikling hos børn og mulighed for forældre at kunne følge op her på - også i fritiden! Sørg for at det ikke bliver kæmpeinstitutioner og sørg for at indsatsen for de særligt udsatte forbliver i små overskuelige institutioner. Tjek mit svar i afsnit B. (omkring BSV, skateboardpark) Vi er flyttet til kommunen for knap 4 mdr siden og har generelt et godt (stadig relativt nyt) indtryk af daginsitutionerne. Vores fornemmelse er at pædagogerne i det daglige gør et rigtig fint stykke arbejde. Vi var rundt og besøge 3 insitutioner inden vi valgte plads og alle tre steder fornemmede vi noget usikkerhed over hvordan struktur og arbejdsmønstre så ud i fremtiden pga de nylige insitutionssammenlægninger. Det er vores indtryk at det nok skal falde på plads, men det virker som om at der er sket en rimelig voldsom omvæltning pga sammenlægningerne, som alle vist lige skal vænne sig til. Vi er meget tilfredse med den hjælp, som kommunen har tilbudt vores datter m.h.t. udtale og læsning. Vi har et barnebarn, og hun er kommet godt ind på skole, siger hun. Men det er svært at lave letierne, hun håber på at der kommer noget lektiehjælp efter skole. Vi har handicappet dreng, som går i skole udenfor Kommunen. Her åbnes først kl. 8. Rudersdal har ikke passende handicaptilbud. Der bør være tilbud tidligere på morgenen. Vi har med alle tre børn oplevet store problemer med at få plads til det ønskede tidspunkt, hvilket har været meget belastende for familien. Der må også gerne være et bedre udbud af forskellige typer institutioner, fx nogle med fokus på natur (skovbørnehaver), nogle med idræt, andre med teater og kreativitet osv. Vuggestuerne har lidt for meget karakter af opbevaring, mens vi i børnehave og SFO har haft meget gode oplevelser med meget engageret personale. Vi har været meget tilfredse. vi mangler forskellige typer (store, små, skov, idræts etc.)daginstitutioner Vores børn i BH og Skole i Gentofte Kommunen som vi kom fra, derfor de manglede svar Yderst utilfreds med at Skov- og naturbørnehaven skal lukkes, da det var en særdeles velfungerende børnehave med relativ få børn og fantastisk udeliv for børnene. Begge dele var meget vigtigt for vores datter, som var for 31

32 tidligt født og derfor ikke ville have kunne falde så godt til i en stor institution 32

33 Skole og SFO Har du gode ideer - eller kommentarer i øvrigt - til skolerne og SFO erne i Rudersdal Kommune? (Bemærk borger har indikeret at dette er svar på Skole og SFO samt Sundhed og forebyggelse) Vi har handicappet dreng, som går i skole udenfor Kommunen. Her åbnes først kl. 8. Rudersdal har ikke passende handicaptilbud. Der bør være tilbud tidligere på morgenen. At de arbejder sammen med idræt. At der bliver arbejdet aktivt med at forbedre skole hjemsamarbejdet. Er der måske i højere grad arbejdes med at tage et børne- og forældreperspektiv. At der bliver længere tid om dagen på skoler og SFO'er, der der er en del der arbejder sent. At gøre eleverne fagligt dygtige afhænger (også) af den enkelte lærer og der er nogle supergode og nogle knap så gode. Bedre hjælp til børn med vanskeligeheder.bedre forhold i forhold til lektielesning bedre tilbud i SFO til 4-5 klasser - møde børnene hvor de er. bedre læsetilbud til mellemgode børn - tvungen læsecafe/lektiecafe Beholde Høsterkøb Skole på 5 klasse niveau. Der bør være ungdomsskoler der henvender sig til alle børn i kommunen. Obligatorisk lektiehjælp efter skole på skolen. Her kan modtagere af dagpenge ligeledes arbejde. Brug SFO tiden til noget nyttigt og lærende. Ikke blodt som opbevaring af børnene. Børnene i Ruderstad kommune er overvejende glad - Eller er de? Da jeg er formand for en handicapforening, hvor børnene kan have særlige behov, er det svært at være meget tilfreds. Da vi have hjemmeboende børn undgik vi Vangeboskolen. Det er mange år siden (1988); men vi følger skolegangen for børn på Vangeboskolen, og det er fortsat under al kritik. Børnene lærer slet og ret ingenting. Definer en minimun standard, fx. skal alle skoler have kantine? Deltage i affaldsindsamling i naturen. Der burde bruges noget tid på skole/hjem kommunikation. Forældreintra burde kunne udnyttes noget bedre. Der ER fokus på at udfordre/dygtiggøre børn med særlige evner. Men der kunne gøres meget mere for at hæve niveauet for de dygtige elever. Der er stor \"elevflugt\" fra Bistrupskolen - specielt omkring 6. klasse. Hvorfor er der det og hvordan kan det imødegås? Vi har haft et barn vi seriøst har overvejet at flytte til privatskole grundet mistrivsel. Det var alt for svært at råbe skoleledelsen op og få lavet en handlingsplan. Grunden til at vores barn trods alt blev på Bistrupskolen var ene og alene en dedikeret klasselærer - ikke skoleledelsen. Alt i alt blev problemet håndteret meget klodset og det tog alt for lang tid. Der er utrolig stort sygefravær blandt lærer i min datters klasse - jeg ville ønske, der blev grebet ind på dette område, så der kom større stabilitet omkring hendes klasse. Der er utroligt stor forskel på de enkelte klasser, om disse svar bliver positive eller negative, da meget afhænger af lærerne. Vi har 2 børn, hvoraf den ene blev flyttet til privatskole og nogle år siden, mens den anden er blevet i folkeskolen. Svarene er afgivet efter det seneste barn der stadigvæk gå i folkeskole. Det er rigtig gode forhold. Det er vigtigt at bevare skolerne i Rudersdal kommune som et varieret udbud og ikke en ensartet masse. Hvis vi skal vende den demografiske udvikling er det vigtigt at vi har børneinstitutioner og skoler i beboelsesområder. Det faglige niveau i undervisning er ringe. Lærernes fravær (sygdom og kurser) er helt uacceptablet i forhold den almindelige niveau i det privat erhvervsliv. Skolens ledelse er uden gennemslagskraft i forhold til fraværet. efter 5 børn på Dronninggårdskolen er jeg super tilfreds med skolen og niveauet både fagligt og socialt. Efter SFO-tiden mangler der i den grad tilbud om spændende fritidshjem / klubber /byggelegepladser, som man har i andre kommuner. Det er ringe, at man bare får 33

34 tildelt et par lokaler på skolen, når man når klasse! en opgradering og renovering af folkeskolernes fysiske rammer erfaring af ældre dato, idet barnebarn pludselig fik en depression og ikke kunne måde i sin klass e inegn hjælp fra skole eller kommune i det førstre halve år. familien måtte selv finde løsninger Et samarbejde med lokale klubber om at dyrke idræt i sfo-tiden, jeg synes at det er absurd med det cirkus der bryder løs når børnene hentes fra sfo'en! Flere medarbejdere i SFO ordningerne, der er ikke styr på børnene. Flyttede min datter fra Parkvejskolen til privatskolen på grund af en usædvanligt dårlig lærer og en helt passiv skoleledelse - det er ganeske enkelt ikke godt nok. Kommunens resultater for folkeskolen reddes af socialt stærke og veluddannede forældre. Fokus på lærernes faglighed. Jeg oplever dygtige og engagerede lærere (i øvrigt dygtige lærere), men begge min søns dansklærere har ikke kunnet stave specielt godt. Han går nu i 5. klasse og har endnu ikke haft en dansklærer, der havde styr på de helt elementære ting. De er supergode på alle mulige andre måder, men de kan sgutte stave... Det er et problem. Foretag en kritisk vurdering af Nærum Skole og ledelseskompetencer. Fx er nuværende 4. klasse årgang en katastrofe (over 50% af forældrene har valgt at tage deres børn ud). Fra naboerne hører jeg, at det er meget afhængigt af klassens elever og lærere, hvorvidt det faglige niveau bliver højt eller ej. Derfor er det svært at give en generel vurdering af folkeskolen, da oplevelsen på samme skole kan være vidt forskellig. Fritidsordning nærumgård er overordentligt nedslidt og pinligt, besøg fra fam i Herning som var med vores søn til fodbold om var meget overrasket over en rig kommune som Rudersdal tilbyder sådanne forhold for vores børn!! De har flotte forhold hvor de kommer fra!! Nærum skole, indskoling er tålelig men resten af skolen trænger til vedligehold og modernisering!!! Først og fremmest bliver \"Børn med særlige behov\" ikke stimuleret nok. De får ikke lektier for. De udfordres ikke fagligt og de holdes indespærret i SFO-tilbud, der ikke er fuldt med tiden. Det som bekymrer mig er lærerkapaciteten ikke er særlig høj og at de ikke tør give eleverne lektier for. Det betyder, at børnene ikke lærer noget og ender på STU-forløb eller andre dyre foranstaltninger. Det var muligt via en tidlig indsats at få lært børnene grundlæggende færdigheder som at læse, regne og skrive. Specialtilbudene skaber fremtidens førtidspensionister og fastholder børnene i deres situation uden at gøre dem selvhjulpne. Forvaltningens indsats er præget af silotænkning, der ikke går udover faggrænser eller kontorbudgetterne. Således tænkes der ikke på at andre tilbud f.eks. psykologhjælp eller lektiehjælp kunne indhentes fra andre kontorer. Der mangler i øvrigt lektiecafeer til \"Børn med særlige behov\". For de nuværende lektiecafeer anvendes kun til at lege i og ikke til at lave lektier i. SE på Lyngby Taarbæk Kommune, der kan finde udaf at anvende frivillig arbejdskraft til at lave lektiecafeer for alle. De bruges f.eks. en bedstemorordning / pensionerede lærere. Gerne åbent i SFO om fredagen til kl 17 Godt - tror jeg Gør SFO mere spændende at opholde sig på. Har flyttet 2 børn fra Nærum skole til private skoler. Nærum skole har dårlig ledelse hvilket forplanter sig hele vejen ned gennem systemet. Vi trives nu på Zahles og NGG Har ingen erfaring med skolerne i dag - men indtil for 7 år siden var den dårlig Højne det faglige niveau af lærerne Revuderer \"læseklassen\" - den duer ikke. den ser børnene som ofre i stedet for kompetente børn blot med læsehandicap. Forbedre inklusionen - der kan gøre meget i stamklassen for de penge der bruges på læseklassen I 6 og 7 klasse har der været al for få lektier. Det gavner ikke børnene, at de ikke lærer at læse lektier. Der bør skæres drastisk ned på tema/tværsuger, som så kan anvendes til almindelig undervisning. Et år brugte vores søn 1 uge på at tegne japanske flag et andet år en uge på at massere folk i nakken. Spild af tid. Det er også for dårligt, at der ikke kan tilbydes ekstra undervisning, hvis man har problemer i et fag. Hvordan skal barnet ellers hjælpes videre til at kunne følge undervisningen.?! Igen samarbejde med amatør-kor og orkestre om at få næste generations øjne åbnet for de enorme energier, der udløses ved at skabe musik sammen. Ikke så store skoler som tendensen ser ud til. 34

35 inspireret af Mygind's mission på TV, så er der stort behov for personale der kan hjælpe til når der er dårlig trivsel i en skoleklasse. En AKT vejleder/vildleder på en skole med ca 600 elever er slet ikke nok Ja, at man grundigt undersøger hvilke børn der har behov for støtte tidligt i folkeskolen og tilbyder hjælp (feks. læsehjælp til de svage) Det er blevet bedre, men indsatsen kunne være større. At man undersøger på hvilken måde børnene lærer bedst, f.eks. hvordan de er forskellige og hvordan man kan lære dem det de skal, uanset, om man er en traditionel skoleelev. Jeg har erfaring fra Trorædskolen, hvor jeg mener at udeskole, udearealer, skovudflugter, eventuelt haver tii maver ville være særdeles velkomment. Jeg mener at den nuværende inklusion har store omkostninger for råde det inkludere3t barn + dets familie, lærere/sfo personale, og de øvrige børn i klasserne. Uden dog at have andre bud til forbedring end flere ressourcer (personale) og mindre klasser. Jeg har et barn, der snart skal begynde i skole. Jeg undrer mig såre over, at inventaret på nogle af de skoler, jeg har besøgt, er ældre end det, jeg selv oplevede for 30 år siden, da jeg gik i skole. Gør det det ikke svært at tiltrække dygtige lærere også længere væk fra, når omgivelserne ikke er lækrere? Jeg har oplevet skolevæsenet i kommunen som meget lidt lyttende til såvel elever som forældre, hvorfor mine børn har gået på privatskole. Jeg har selv gået i folkeskole i Ruderdal Kommune fra Super god skole og klasse med højt fagligt niveau. Jeg ser frem til en forhåbentlig gevaldig løftet ny Birkerød skole Jeg synes generelt at skolerne i rudersdal er gode - når jeg hører hvad andre fortæller, så skal vi vist ikke klage Jeg syntes der mangler fysisk a!adskillelse af sfo til de store børn og mindre børn. sfo en til 5 klasse på vedbæk skole var super. Det burde starte som et separat sted allerede fra 4 klasse, hvor jeg har en fornemmelse af at der er brug for noget andet. Den ro. Der er ved at være adskilt fra den lille sfo gjorde stor gavn og personligt var det det år min søn var gladest for at gå i sfo. Han var der tit, på trods af at han havde muligheden for at gå hjem eller være andre steder. Kunne være man skulle snakke med et barn, og ikke kun forældrene, inden man vurderer om barnet havde brug for special hjælp. (psykolog) Man burde give den enkelte folkeskole i Rudersdal langt større frihed til selv at skabe deres særpræg. Det kunne være, at en skole lagde vægt på idræt en anden på musik og en tredje på de naturfaglige fag. Eleverne kunne søge den skole de ønskede. Der skulle ikke være en egentlig distrikskole. På den måde ville man få en meget mere spændende skolevæsen i Rudersdal, til gavn for børn, forældre og skolens personale. Man kan godt blive bedre til at motivere de som har nogle færdigheder til at forsætte til fremgang istedet for at flytte alle til samme niveau på samme tid og dermed skabe en fællesnævner. Alle er forskellige og flytter sig i forskelligt tempo. Mange lærerer og pædagoger gør et stort arbejde, som jeg håber bliver påskønnet. Mere fokus på sundhed og motion. Særligt at sørge for at madvarerne, der sælges i kantinerne, er sunde. Mere fysisk aktivitet i skolen - godt for især drengene - syntes ikke der er fokus nok på drengenes læringsbehov Mere motion i løbet af skoledagen (på Trørødskolen) også om efter midddagei SFO/miniklubben Min søster har flyttet skole 4 gange, alle inden for kommunen. alle steder var problemer som mobning ikke noget der blev taget greb om. jeg gik selv på nærum skole og havde meget dårlige oplevelser med lærerne og især rektor. Mine børn går på Trørødskolen. Jeg ved ikke om vi bare har haft dårlige erfaringer men undervisningen er under alt kritik. Samtidig lader man bare stå til at nogle børen spolere det for andre da man jo skal være inklusive... Der burde helt klart være nogle sanktionsmuligheder for at sikre at utilpassede elever ikke spolerer det for alle de andre... Mine positive svar skyldes kendskabet til børnebørns forhold. Nedlæg Skovlyskolen pga. pcb - eller renover den MEGET hurtigt, og med helt andet tempo end i dag. Ellers lukker den sig selv, for børnene bliver taget ud nu pga. pcb. og sundhedsområdet. Mange unge er direkte eller indirekte berørt af misbrug (anoreksi/bulimi/alkohol/hash/osv.) Lav flere aktiviteter i klasserne med mulighed for dialog og reflektion. Kæmpe arrangementer virker kun på dem der allerede er med på 35

36 den sunde bølge. Opprioriteret indsats for unge og uddannelse. PCB udgør et problem på Skovlyskolen, hvilket er bekymrende. Min søn har modtaget virkelig god hjælp i forbindelse med læsevanskeligheder (reading recovery). Rudersdal kommune burde i større grad gå forrest på fronten omkring læringsforskelle. Måden der undervises på, aktiviteter, og sport som indgangsvinkel for de meget aktive unge. SFO en på Ny Holte skole er fantastisk for de små elever (pga personalet). Problemet starter ved ca. 3-4 klasse, der er der slet ikke samme kvalitet i tilbudene. Skoleledere bør have godt kendskab til alle lærere og deres arbejde. Skolen fungere generelt godt, men det afhænger meget af de enkelte lærer. Har 3 børn i skole med vidt forskellige forløb. Skolen og SFO'en er ikke bedre end de lærer der er tilknyttet den enkelte klasse - derfor kan 2 familier med børn i samme skole godt have et meget forskelligt syn på kvaliteten - hvilket vi har oplevet! Skoler: (Sjælsø) Overvejende tilfreds. Dog Bliver der ikke tidligt ved opdaget mistrivsel, taget fat og taget dialog med forældre om muligheder for ændring fra mistrivsel til trivsel. SFO: Flere (1-2) tilbud til unge indenfor deres interesser, om væresteder med lektiehjælp og kreativ udfoldelse. Forslag: Tilbud til børnefamilier om fællesrejser med børn til indland(oplevelser) og udland(ski/sol/socialt) = Større sammenhold familierne imellem. Skolerne virker kedeligt indrettet og der er ikke mange legefaciliteter og inspiration til bevægelse på Birkerød skole, kajerødskolen og bistrupskolen. Skovly skolen er i så ringe stand og direkte sundhedsfarlig. Jeg har flyttet et barn derfra og ville også flytte den anden, som dog trives socialt rigtigt godt på skolen og ikke vil flytte. Skovlyskolens PCB problem skal opprioriteres for at skolen kan gøres sund Styrket indsats for at skabe samarbejdsrelationer mellem skoler, SFO/SFK'ere og foreningslivet mhp. at skabe mere sammenhængende fritidstilbud til børn og unge Synes det går MEGET langsomt med at få renoveret Bistrupskolen. Legefaciliteterne udendørs er under AL kritik. Sørg for at børnene har opdateret lærebogsmateriale. Det er jammerligt at de skal arbejde med forældet materiale og uden lige fotokopier. Sørg for at der er ordentlig lærerdækning ved sygdom og ferie og gør en ledelsesindsats for at mindske fravær Sørg for at lærerne har de fornødne kompetencer til at undervise alle typer børn og ikke kun de bogligt stærke. Hvis der tidligt bliver gjort en ordentlig indsats og skolerne ikke var så fokuserede på at holde hånden over dårlige lærere, men faktisk lyttede til forældrene, kunne meget se anderledes ud. Genindfør flere timer med praktiske fag som hjemkundskab, sløjd, håndarbejde og implementer det boglige i de praktiske fag, så ville man ikke tabe så mange på gulvet. Sørg for kolonitilbud og ekskursioner. Toftevangsskolen er velfungerende, vi kan alligevel godt blive nervøse ved det faglige niveau. Det har krævet lidt ihærdighed at få ekstrahjælp i matematik, selvom de nationale test bl.a viste at niveauet var det laveste i testen. Trivslen i skolen afhænger i højeste grad af lærerne. Vi har oplevet både dårlig håndtering af trivsel og faglighed OG super god håndtering. Men det var LÆRERNES skyld/fortjeneste. trørødskolen er fantastisk men svært med inklusion når alle resourcer går til \"problem\" børn hvorved de stille børn ingen undervisning får Udnytte alle muligheder i forældreintra samt måske lidt mere information om skolens dagligdag i den klasse min datter går i. Måske i form af månedsbrev eller ugeplan? Udvikling af SFO Dr-gårdsskolen - flere \"Aktive\" aktiviteter, opsøgende voksne der tilbyder aktiviteter. Undlad lukning af skoler i nærområder. Vi er meget tilfredse med Dronninggårdsskolen Vi er utilfredse med manglende fremdrift på forureningen på Skovlyskolen. Der sker for lidt - for langsomt. Undersøgelse afløser undersøgelse mens vores børn sidder i forurenende miljø. Ikke OK Vi flyttede vores søn fra den lokale folkeskole til en 36

37 privatskole for 4 år siden, da vi ikke syntes, at der blev gjort nok for at skabe trivsel blandt børnene i hans klasse. Der blev ikke slået hårdt nok ned på mobning (vores søn blev dog ikke mobbet, men mange andre gjorde), og niveauet på undervisningen var også kritisabelt, synes jeg. Jeg håber, at det er blevet bedre siden. Vi har flyttet et barn fra Skovlyskolen til Ny Holte skole. På Skovlyskolen oplevede vi at både SFO og skole var dårligt fungerende. På Ny Holte er SFO er vi meget tilfredse. Vi har haft vore 2 børn på A) Dronninggård Skole B) Trørødskolen samt Dronninggård men flyttede begge til Lyngby private skole pga. utilfredshed Vi har lige flyttet vores barn til en anden kommuneskole. Den forrige havde for mange tema uger, der overskyggede den daglig læring. Vi oplever en SFO med manglende ressourcer for at give børnene kvalitetstid. De er meget overladte til sig selv. De arrangementer der laves må tit aflyses pga manglende personale. Sidste år var det helt galt. i år er der kommet nye kræfter til, som har masser af initiativer, så det er synd at se det ikke bliver ført ud i praksis pga manglende personale (Bistrupskolen) Vigtigt at skoler også løfter svage børn, når alle vores andres børn er så ressourcestærke. SFO'er kunne med fordel prioritere aktiviteter for drenge højere. vores børn går i BH og Skole i Gentofte kommune Vores børn går på Vangeboskolen. Jeg er dybt imponeret over kvaliteten af undervisningen og evnen til faktisk at kunne undervisningsdifferentiere. Fantastisk! Vær meget opmærksom på alt det her med 'inklusion' af børn med særlige behov. Hvis vi fortsat skal have dygtige og socialt velfungerende børn - så SKAL der følge støttetimer - dvs mere personale - til de klasser der får børn med særlige behov. Ellers vil det aldrig blive en succes for det barn der kommer ind i en 'alm.' klasse og heller ikke for klassen som helhed. Øget fokus på trivsel og indlæring i folkeskolerne. Forebedre kommunikation mellem skole og hjem ved at udnytte mulighederne i forældreintrasystemet bedre. Fx krav om korte opdateringer fra lærer på ugentlig (eller 14 dags basis) med status på klassens aktiviteter. Dette giver bedre mulighed for at støtte op om undervisning fra hjemmet. 37

38 Sundhed og forebyggelse Har du gode ideer - eller kommentarer i øvrigt - til kommunens indsats indenfor sundhed og forebyggelse? Der mangler informationsmateriale om hvilken hjælp man kan få.når man så skal have hjælp så skal man ikke snedes rundt til 3 forskellige afdelinger. Der i øvrigt ikke ved hvad hinanden laver. Endvidere kunne forhold som det at åbne sin post i kommunen være med til at de ikke uberretiget sender breve til folk, eller indkalder dem til møder.der savnes derfor ikke kun en højere grad af effektivitet, men derimod mere omhyggelighed inden man tager aktion på en sag. Der skal bruges lidt mere penge Ansatte ved handicapområdet burde alle fyrres! Vi har desværre været nødt til at politianmelde 2 af dem. Du er som borger nødt til at have en advokat ansat til at vinde dine mange sager i div. nævn. Ansæt bedre uddannet personale og prøv at sørge for, at det er den samme person man taler med hver gang At køre i kørestol fra P-pladser til forretninger er ikke nemt. Slet ikke at skubbe en!ved sne- umuligt. At personer med handicap og deres familier ikke skal kæmpe med kommunen Rådgivning og vejledning skal opkvalificeres at borgen kun skal henvende sig til en - en socialrådgiver, som kan koordinere hjælpeforanstaltninger at familier med børn ydes støtte på forkant At folk med et handicap behandles med respekt og ikke som en \"sag\" Fysiske tilgængelig til Birkerøds butikker, musikskole, læge, tandlæge etc kunne være bedre infomationsside om ovenstående kunne laves Bedre forhold for handicappede generelt! Bedre muligheder for den enkelte til selvstændigt at vælge fx bolig, arbejde, fritidsinteresser mm. Bedre supervision og støtte til ufaglærte som f.eks. folk, der ansættes som ledsagere til handicappede og ældre Bedre trafikforbindelser - Man skal bil for at bo her. Da jeg nævnte i daginstitutionen, at jeg og min kæreste havde problemer i samlivet, blev vi straks tilbudt nogle psykologsamtaler som et led i kommunens indsats for at holde familier med børn sammen. Flot! Det gjorde det nemt for mig og min kæreste at komme videre i en hård periode med små børn! Der bør være genoptræning efter operation af knæ. Der er ydet en fin sagsbehandling. Ros herfra. Kunne det bare smitte af på jobcenteret og børneområdet så vil det være en fantastisk kommune at bo i. Det er beskæmmende at der argumenteres med \"sundhed\" for at få vm i cykling. Det er et problem at man som ældre, har et voksent barn (44 år) med en hjeneskade og fysiske men, skal være koordinator for at få den maximale trænding og forbedring. Der mangler EN person der tager sig af det hele. Det er vigtigt i et forløb, at div. sagsbehandlere samarbejder - hvilket vi har oplevet de ikke altid gør. Det er også vigtigt at den syge ikke i et forløb skal skifte sagbehandler - hvilket vi desværre oplevede 4 gange - det er hådt for den syge 4 gange at skulle fortælle hele sin historie. Det undrer mig, at man med en sindslidende har et skuffecirkulære man går ud fra og ikke ser på den syges ønsker i forbindelse med indsatsen, så de kan bo i egen bolig med socialpædagogisk støtte såfremt støtten er mere end 20 timer om ugen. Men at man istedet sætter dem i botilbud, hvor de ikke trives. Det betaler kommunen rask væk for om måneden og det kunne betale for to fuldtidsstøtter i eget hjem. Samtidig vil man ikke hjælpe med anderledes aktiviteter som den sindslidende har brug for, så de bedre kan arbejde med deres sygdom. Man hensætter dem på et minimalt kontanthjælpsbeløb og flytter denne til en anden kommune, hvor man har bosat dem i botilbud, samtidig med at psykiatri og handicapdelen bliver i hjemkommunen. En psykisk syg har behov for en kontakt til alle områder i kommunalt regi og kan ikke finde rundt i flere forskellige sagsbehandlere og kommuner og alle afdelinger vasker deres hænder og henviser til en anden afdeling. Dette besværliggør ligeledes de pårørendes muligheder for at støtte den sindslidende. Sindslidende har andre behov end andre mennesker og det glemmes i love og paragraffer og i de uskrevne love, som sagsbehandlerne arbejder efter. Drop hjælp i kasser, men tilbyd individuel hjælp. Det vil kunne få mange førtidspensionister ud på arbejdsmarked igen. Kom nu ind i kampen og bliv en forgangskommune. 38

39 For mit eget vedkommende: HJÆLP! f. eks. meget bedre udnyttelse af faciliteter til genoptræning på Søengen. Dette gælder både bedre udnyttele af faciliteterne og fystioterapeuter, jeg har været der alene med 2 fysioterapeuter når der skulle være 12 til genoptræning. *ULÆSELIG TEKST* F1 kommunens tilbud til min gemal var utilstrækkelig. F2: Der burde være en disafgrænsning til spørgsmålet. fx. det seneste år? Fastholde de samme personer på en sag, længst mulig. Evig skiften personer og afdelinger, samt ventetider er til stor skade. Tilbud til ungt menneske med meget ringe social evne ser ikke ud til at eksistere. Flere aktiviteter. Flere aktiviteter/bevægelse for svage ældre. Fokus på misbrug: *Internet misbrug for børn og unge 3kl. op til 29år. -Der er grundet de nye teknologiske muligheder kommet til tilsvarende begrænsninger for forældre til børn og unge, ift kontrol af deres børns internetbrug. I skolen anvendes PC/MAC i et omfang, så de unger i overvejende grad ikke lærer at bruge en blyant. Mange skriver så hæsligt at det er ulæselig skrift. Forslag til pr brev/elektronisk brugerundersøgelse til børnefamilier om deres børns pc-vaner og hvor megen tid de anvender til hhv lektier, spil og internet. Allerede nu kan jeg afsløre at resultatet af undersøgelsen, vil være rammende og det ER et kritisk område. Forældrene kan ikke stille meget op, da alle opgaver er elektroniske og deres børn derved \"laver lektier\". Vi taler pc-forbrug omkring 6-12 timer dagligt! Undersøgelser har vist at det allerede nu, kan konstateres, at dette overforbrug skaber; Socialfobi, angst, indelukkethed, aggressivitet etc. Man kan mene at dette overvejende må være forældrenes ansvar... men.. via skolernes beslutning om pc i hverdagen, mangler der nogle skole-hjem kontroller. Man vil gerne stole på sine børn, men det er velkendt i voksenmisbrug området, at en misbruger ikke erkender sit misbrug og tit må tvinges i behandling. Hvordan må det så ikke være for børn med pc misbrugs problemer?.. Alvorligt! Det er efter min mening kommunen der er den eneste instans, der kan få skoler og hjem til at arbejde aktivt med problemet og kommunen skal være talerør for Tilbud til børn og unge om \"afvending\" og til til; Vi gør noget andet end at sidde ved pc en.. vi skal også have vores vokse mere væk fra pc en og tv et.. vi skal lave ting sammen.. hvad kan kommunen gøre?? Følg de regler som er lavet og lad være med at mistænkeliggøre borgere med handicap som søger midler til det de er berettiget til gennem loven.man skal her i kommunen huske at det er et fuldtidsjob at være handicappet, hvis man vil have sin hjælperordning til at fungere. Gik til genoptræning i foråret 2009 efter spinalstenoseoperation i ryggen. Fysioterapeuterne på Søengen var venlige, men \"genoptræningen\" gjorde kun ondt være. Kommunen burde ansætte en speciallæge ved centret, der kan vejlede fysioterapeuterne. Gik til genoptræning i foråret 2009 efter spinalstenoseoperation i ryggen. Fysioterapeuterne på Søengen var venlige, men \"genoptræningen\" gjorde kun ondt værre. Kommunen burde ansætte en speciallæge ved centret, der kan vejlede fysioterapeuterne. Har en søn med hørenedsættelse. Det system vi har været igennem har fungeret fint, og det er nemlig vigtigt at kommunen lytter til de eksperter der har med barnet at gøre mht. det udstyr der skal benyttes. Herlev undersøgelsen var fin. hjælp til unge med sindslidelser er generelt dårlig landet over. jeg synes rudersdal kommune har ressourcerne til at stå forrest i kampen om at bekæmpe angst og depression blandt unge Hurtigere genoptræning efter sygdom ingen kommentarer Ja, en meget hurtigere indsats, når problemer konstateres, dvs hurtigere proces med at få diagnostiseret og får handleplaner lagt. Bedre tilbud om specialskole/bosted/støttekontaktperson, der passer til det/den enkelte barns/unges/voksnes behov og ikke tilbud der, på kort sigt, er de billigste for kommunen. Der ved kunne indsatsen blive mere målrettet og kortere, frem for at borgeren bliver dårligere og dårligere i takt med at de skal igennem kommunens egne tilbud først. Og så først når det så konstateres at de ikke 'virker', kigges ud af kommunen efter tilbud. Ja, minimer antallet af birketræer i kommunen for at minimere Birkepollenallergi. Jeg bruger håndsyede sko pga. trakikulykke og det funger glimrende. Kommunens medarbejdere er ikke kompetente til at varetage misbrugsbehandling. Borgere med misbrug skal 39

40 behandles efter Minnesotamodellen af ædru/clean misbrugere, der ved hvad det drejser sig om. Borgere bør så vidt muligt henvises til døgnophold på Minnesota behandlingssteder og henvises til Anonyme Alkoholikere/Anonyme Narkomaner. Unge fra hjem med misbrugsproblemer bør henvises til teenagegrupper i Minnesota behandlingsstedernes regi. Koordinerende indsats!!!!!!! kortere sagsbehandlingstid LAD OS FÅ ET LÆGEHUS! - uden trapper! og med adgang til fysioterapi, fodpleje og bioanalytikere osv. Langtids genoptræning og ikke kun de tolv gange der bliver tilbudt. man skal bare ikke bruge team mellinium da de unge ikke for den hjælp de har brug for. Det er misbrug af kommunens penge. Medicinsk behandling er let at få - også for unge. Men psykologisk støtte til at komme ud af depression er der ikke forståelse for. Jeg kunne ønske mig kompetent psykolog-hjælp og coaching til unge der har det svært. Det ville give vores unge en mulighed for at udvikle sig positivt Meget dårlig behandling af socialrådgiver/sagsbehandler,der ikke kender til danske forhold - og heller ikke taler korrekt dansk. Kommunen skulle ikke ansætte fremmede til at varetage en så vigtig funktion - som at hjælpe hjerneskadede mennesker!! Hun, Akuffu Lokko har tværtimod gjort rigtig meget skade og foregivet at ville hjælpe! Mener det er et privat anliggende bortset fra på skoleområdet. sammenhæng såsom stress, depression og angst kan være ganske alvorligt, og kommunens medarebejdere lader til at være søde, venlige og empatiske i den første del af sygemeldingsperioden, og derefter strammer presset mere og mere til, og det er ekstremt ubehageligt - til trods for den tilsyneladende venlighed - at føle sig stemplet som en, der har til hensigt at snyde systemet. Jeg må sige: De færreste prøver at snyde, så måske man hellere skulle behandle alle ordentligt, i stedet for at skubbe til alle de ærlige, der ligger ned i forvejen... Dem, der vil snyde gør det alligevel. Jeg har på egen krop mærket hvordan dem som administrerer sygedagpengene, fordrejer samtaler vi har haft, så det passer ind i kommunens kram. Og kommunens kram? Ja, desværre handler det om penge... Og selvfølgelig gør det det - men alligevel. Når man har brug for hjælp, ved man godt man er en byrde. Behøver man at blive mistænkeliggjort oveni? som pårørende til en sindsliden ung pige retter jeg en alvorlig kritik mod sagsbehandlingen i socialforvaltningen. Familien er udsat for en rystende, umenneskelig, enerådende behandling, der bevidst er trukket i langdrag til stor skade for den unge pige og hendes forældre. Der udvises ingen forståelse for, at sindslidende ikke kan/skal behandles ens. Man har gjort et barn fortræd. Forvaltningens politiske chef \"vasker\" sine hænder. Sæt antal besøg af sundhedsplejerske op! Vi har en dreng med aspergers syndrom, der i fik støtte til at starte i folkeskolen. Det har været super godt, og har gjort at han trives, og stadig går i almindelig folkeskole uden støtte. Har hørt at det nu er sværere at få tilkendt støtte, og det er rigtig ærgerligt, da det både menneskeligt og økonomisk er en rigtig god løsning - også på lang sigt. Mener i handikappede? hvis ja, så har jeg indtrykket af at de har gode forhold, og alt for mange p-pladser. Misbrugscenter i Vedbæk har jeg hørt meget positivt om - også i forbindelse med pårørendegruppe/omsorg. Bliv ved og pas godt på de medarbejdere der er der. Motion i motionscenter for overvægtige, samt diabetikere. Nuværende tilbud er for uinteressant, samt mest for ældre. Når en person søger tilskud fra kommunen er det vigtigt at underrette personen om konsekvenserne både på kort og langt sigt. Sindslidelse - hvis det er forstået bredt i denne 40

41 Arbejde og erhverv Har du gode ideer - eller kommentarer i øvrigt - til kommunens indsats inden for aktivering af ledige borgere, integration eller til kommunens erhvervsservice og erhvervsindsats? Aktivering af ledige skal startes stille op. Dvs. 20 timer - Efter 3 uger skal det forøges til 30 timer, det skal bygges op efterhånden. Billige lokaler til nystartes virksomheder med service af igangsætning.lejen skal være succes afhængig. De ledige kunne hjælpe de ældre med at komme af med ting til containerhaven. Mange mangler transport, trailer osv. eller til at sætte det ud til storskrald. Den indsats jeg er blevet mødt med har været at man har udliciteret til 2 aktør. Jeg kunne så ligge og farte til Hillerød, og der var ingen hjælp at hente. Der er ikke god oprydning på stier, ved Motorvej, også andre steder i kommunen, jeg cykler derfor ser jeg det rundt omkring Der er mange ting der kan vedligeholdes bedre, lad de ledige få nogle muligheder i kommunen. Det er lidt kedeligt at skulle helt til Hillerød, når man går ledig. Det er vigtigt at kommunen udøver en aktiv erhvervspolitik der gør det atraktivt at udøve erhverv i kommunen. Det skaber arbejdspladser og dermed liv til en by.et aktivt erhvervsliv er med til at sætten en by på landkortet- sponsorere idrætsklubber osv. Det nuværende system virker håbløst, hvor man ender mellem kommune, A-kasse og private aktører, som højtuddannet får man reelt ingen hjælp. Det ville være dejligt hvis kommunen havde et kontor, som flygtninge og indvandrere kunne rette henvendelse til, når de havde brug for hjælp til at læse de officielle breve der kommer fra kommune og stat. En lidt større andel af invandrere i kommunen ville ikke skade. Er vi indvandre fra Strobritanien!!! Erhvervspolitiken trænger til et service eftersyn. Den er meget reaktivt og evner ikke at koble kommunens forskellige styrke positioner sammen f.eks. forskningsinsitutioner på energiområdet og den grønne indsats Erstat \"indholdsløse kursusforløb\" med henvisning til private virksomheder. Forudsætter at kommunen har etableret et samarbejde eller oparbejdet et netværk til private virksomheder. findes der overhovedet en integrationsindsats? Fint at aktiverer unge kontanthjælps modtagere Fjern kontanthjælpen Fokuser mere på de unge ledige - giv dem et tilbud de ikke kan sige nej til - ved ikke lige hvad - skal nok involvere penge ( de kan måske være givet godt ud) For lidt ledigt arbejde for billige polakker arbejder i social byggeri. Fritids/sportsklubberne vil måske have opgaver som kan løses af borgere under aktivering. Lige fra vedligeholdelse af fodboldbaner til f.eks. etablering af landgangssteder til Kajakker. Når kommunale opgaver udliciteres, kan der måske stilles krav om at ledige borgere og lærlinge medvirker ved opgaverne. Få skabt større spredning på indvandrer, således vi kan få dem integreret bedre i lokalsamfundet. Har kun 1 gang været i kontakt med jobcentret i Birkerød. Blev mødt af en nedladende medarbejder, som mente, at jeg skulle være glad for at jeg fik dagpenge, som jo er noget mere end kontanthjælp. Hvorfor inddrages foreningslivet ikke systematisk i at integrations-indsatsen? I den tid, som jeg var ledig, manglede der en reel indsats til at forstå de lediges behov. Da jeg blev ledig, benyttede kommunen eksterne konsulenter - Jobvision i mit tilfælde - og jeg blev udelukkende tilbudt jobsøgningskurser. Faktisk har kommunen aldrig udvist interesse i at forstå om vi fik en ordentlig sparring fra Jobvisions konsulenter. Jeg blev 'aktiveret' to gange med disse jobsøgningskurser uden at jeg reelt opnåede nogen som helst form for faglighed. Til gengæld blev jeg aldrig tilbudt faglige kurser, 6-ugers kurser eller selvvalgt uddannelse, selv om dagpengemodtagere og kontanthjælpmodtagere - som 41

42 jeg var - principielt skulle få de samme tilbud. Kommunen har simpelthen været fraværende og købt ydelser hos Jobvision, uden nogen som helst form for synlig kvalitetssikring. Man kunne spørge sig selv, hvorfor jeg ikke protesterede imod denne tilsyneladende meningsløse behandling. Svaret er enkelt, jeg var bange for at miste kontanthjælpen. I den første kontakt jeg fik med Jobcentret, blev det gjort klart, at hvis jeg ikke tog imod kommunens tilbud, ville man omgående stoppe ydelsen. Tilbuddet var ikke til debat. Men det, som skræmte mig endnu mere, var de aggressive kontrolforanstaltninger rettet mod formodet bedrageri. Et halvt år efter at kommunen var begyndt at yde kontanthjælpen, blev jeg beordret til at tilbagebetale den modtagne ydelse. Det var en klar fejltagelse fra kommunens side. Men kommunen krævede alligevel tilbagebetaling uden noget juridisk grundlag og uden at bede en yderligere udtalelse eller forklaring fra min side - jeg kan dokumentere min påstand. Her måtte jeg indse, at det ikke var nok at jeg rettede mig efter kommunens tilbud, altså aktiviteterne hos Jobvision. Jeg kunne alligevel risikere at miste min ydelse, fordi kommunens praksis var at gribe ind ved mindste mistanke, tilsyneladende uden forbehold. Idag er jeg positivt overrasket over, at kommunen vil gerne i dialog med borgerne og at jeg nu er blevet bedt om at ytre min mening i denne undersøgelse. Gid jeg var blevet spurgt noget før. Jeg mener at det er uacceptabelt at kommunen var så ivrig efter at tilbagekalde kontanthjælpen og samtidig så ukritisk i at udlicitere opgaven til Jobvision. Med andre ord har kommunen hverken haft fuldt respekt for min ret til kontanthjælp eller varetaget mine interesser som ledig. Personalet i kommunen var venlig og imødekommende ved personlig kontakt. Jeg har altid kunnet drøfte problemstillinger med dem, jeg blev lyttet til og de havde forståelse for min situation. Og på trods af vanskelighederne fik jeg den kontanthjælp, jeg var berettiget til. På det menneskelige plan var samarbejdet med personalet upåklageligt. Det er kommunens overordnede strategi i forhold til de ledige, som virkede målrettet udelukkende til at administrere udbetalingen af ydelserne og udlicitere rådgivningsdelen til eksterne konsulenter. For mig at se haltede begge dele. Derfor anfægter jeg kommunens samlede indsats. Indsatsen med folk der ikke møder op til et job, får fretager deres (reduceret) ydelse er en god idé og virker tilsyneladende. Udvid ordningen til alle. Indvandrerindsatsen er vel lig nul? ingen borgere der er raske og rørige, skulle modtage ydelser fra kommunen, UDEN at stille op og gøre en indsats for denne ydelse. Der er en udpræget mangel på rengøring og vedligehold af alle kommunens arealer. Der er nok at tage fat på! Jeg blev syg i 2006 og gik til samtaler hos hjælpsomme sagsbehandlere, og hjælp til at få afklaret min erhvervsmæssige formåen fremover. I denne forbindelse var jeg i en periode på CUBE (Center for udvikling, beskæftigelse og erhverv) og herefter kom jeg i fleksjob i en butik. Denne hjælp har haft stor betydning for mig, således at jeg er på arbejdsmarkedet igen, i det omfang jeg lige kan magte det (med skåne hensyn) Jeg ejer en produktionsvirksomhed i Gentofte. Fælles for næsten alle jobcentre er, at man ikke besøger virksomhederne. Jeg er meget negativ overfor indsatsen for at hjælpe indvandrere med at blive vel integrerede i kommunen. For det første møder man meget få udlændinge i kommunen, for det andet så jeg for nogle år tilbage - før ældrecenteret Rønnebærhus blev bygget på Rønnebærvej - at der boede indvandrere i de gamle barakker, der lå her en gang. Hvis det er sådan man behandler de udlændinge, der kommer til kommunen, mener jeg at indsatsen er meget skuffende - mildest talt elendig. Jeg synes man skal aktivere de ledige med meningsfyldt arbejde: Rengøring dagligt af hovedgaden samt midterbyen i Birkerød. Der er ofte meget beskidt, der ønskes derfor daglig fejning! Jeg ved, at kommunen bruger kræfter på at integrere invandrere i Rudersdal Kommune. Men det jeg har lagt mærke til er, at invandrere (især unge) omgås for det meste med andre invandrere, hvilket gør det sværere for dem at integrere sig. Min mening til hvad man kan gøre bedre er, at man under forskellige begivenheder (fx kulturaftenen) lagde specielt meget vægt på at få invandrere med til at deltage, så de kan omgås danskere noget mere. Jeg kan fra min egen erfaring konkludere at det er nøglen til \"integrationsproblemet\". Da jeg selv er invandrer og jeg har et indefra synspunkt, kan jeg med sikkerhed sige, at det er et problem. Jeres jobcenter trænger til en kraftig opgradering og der skal arbejdes for at fastholde eksisterende personale. Da jeg brugte jobcenteret var det kun til at få hjælp til at finde en anden aktør - som jeg var glad for. Men de fælles informationsmøder for ledige i jobcenteret var præget af mange fejl og for dårligt uddannet personale. Med hensyn til behandlingen af dem som søger førtidspension er kommunen under al kritik. Det er ren kassetænkning at lægge vurderingen ud til 2. aktør og kommunens personale udviser hverken empati eller forståelse for borgerens situation. Det virker som om socialrådgiverne blot er første led i en lang række af klageinstanser. Tænk 42

43 over at det er mennesker i har med at gøre - meget syge mennersker - der blot vil have deres liv i fred. Jobcenteret må uden tvivl være landets dårligste og det kan en så rig kommune som Rudersdal ikke være bekendt Kommunen burde tage nogle lærlinge og ved større udbud kræve at firmaerne ansætter lærlinge/elever Kunne være interessant at føre velfungerende indvandrefamilier sammen med velfungerende familier i kommunen, á la madklubberne for børn i folkeskolen således at der kunne ske en ligeværdig integration Lad dem gå med som \"føl\" - så de lærer at have et job, husker det... Folk går i stå! Alle med et arbejdet kan bruge en \"assistent\" på en god måde. Lad være med at bruge CUBE og lad de forskellige a- kasser tage sig af deres medlemmer frem for kommunen. I kan ikke tage jer af akademiker, håndværkere og ufaglærte. Det kan de forskellige a-kasser. Man skal holde op med at tænke i økonomi kasser og skabe mulighed for udvikle borgere uden job istedet for at sætte dem vente bænken indtil de ikke længere er nyledige. Og kommunens folk skal være MEGET bedre til at fortælle om mulighederne for at komme i job hurtigt. Match-tilbud, værksteder, workshop mellem ledige og virksomheder = speeddating. Beskæftigelsesindsats = skal der skabes job lad de ledige møde virksomhederne. Mere hjælp til pensionister. Nej - jeg har selv været sygemeldt og kommunen var meget aktiv i min sag, hvilket jeg synes var godt. Nej, kan ikke udtale mig om ovennævnte emner. Oprette service værksteder. Rigtig god idé med straksaktivering af unge ledige. Ordningen bør udvides til at dække flere aldersgrupper. Ruderdal giver ro og plads til ledige, så de kan få ro til at finde vedvarende job, virksomhedspraktikker og job med løntilskud. bl.a. via TUC Holte. fra 29-35år. Der er dog en hage ved denne \"ro og god tid\". For nogle kan det ved et længere ledighed føre til inaktivitet = Angst, Depression, stress. Det er min opfattelse, at fra dag 1 som ledig på kontanthjælp, skal der være mulighed for at komme på et værested, værksted med ligesindede. Her skal man have mulighed for at skrive CV, Bruge hænderne kreativt i værksteder og vide at man er GOD NOK og genopbygge troen på, at samfundet har brug for en. Specielt for 35+ og ledig, og dem der har siddet i samme job i mange år og måske står overfor et skift i erhverv pga ændring i behov for denne arbejdskraft i erhvervslivet og grundet alder. Her er det vigtigt at have et værested og værksted så man med hænderne, samtale samt CV skrivning, kan få troen og modet på at turde skifte branche. samarbejdsindsats med professionelle jobkonsulenter fra private firmaer fremfor jobcentrets egne mere eller mindre engagerede medarbejdere. Service til erhvervslivet - har aldrig fået tilbud om noget. Som indvandrer er jeg glad for at kommunen tager denne problemstilling seriøst. Som tidligere nævnt, bør en seriøs og ambitiøs mangfoldighedsindsats ikke udelukkende fokusere på etniske minoriteter, men i lige så høj grad på andre grupper; køn, seksuel orientering, alder mv. At skaffe viden om mangfoldighed (ansætte folk, der ved noget om området) og udarbejde en seriøs politik og indsats vil være en win-win situation - for kommunen, erhvervslivet og de forskellige borgere! stil høj krav om at lære dansk Stil krav og forventninger. Straks aktivering. Straksaktivering - unge under 30 og ældre borgere bør aktiveres i højere grad til bl.a at udføre div service ydelser i kommunen:oprydning,strand,skov,veje,fortove,off.anlæg, snerydning/havearbejde mm Tag fat i de jobsøgende når de melder sig ledige og hjælp dem med, at finde et job hurtigt. Tænker at det er pudsigt at der i denne spørge\"runde\" er sammenfald mellem spørgsmål om arbejde og mangel på samme og flygtninge og indvandrere... De to ting er for mig helt forskellige.. Undlad mijøafgift for erhvervsdrivende der ikke producerer affald. Lav flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne. Unge arbejdsledige personer danner serviceenheder - f.eks. udbringning af varer. utroligt at så mange er på overførselsindkomst, når der er behov for/mangel på fx tilkaldevikarer etc i kommunens daginstitutioner. 43

44 Ved for lidt, desværre, men igen kunne amatørkorene godt være et sted, hvor indvandrere kunne bl.a. lære dansk og få ideale venner. Vigtigt at der er en grænse for hvor mange to sprogede elever en skole som, Toftevangskolen kan optage, vigtigt for integrationenen at der en god balance mellem danskere og udlændinge Virksomhedsnetværk. Jobskabelse. Faglig korrekt sagsbehandling. Opfølgning i sagerne. 44

45 Særlige behov Har du gode ideer - eller kommentarer i øvrigt - til kommunens indsats indenfor særlige behov? *VIGTIGT! Bevar hovedgaden som en spændende oplevelse for de handlende og borgere og gæster. Ansatte ved handicapområdet burde alle fyrres! Vi har desværre været nødt til at politianmelde 2 af dem. Du er som borger nødt til at have en advokat ansat til at vinde dine mange sager i div. nævn. Ansæt bedre uddannet personale og prøv at sørge for, at det er den samme person man taler med hver gang At køre i kørestol fra P-pladser til forretninger er ikke nemt. Slet ikke at skubbe en!ved sne- umuligt. At personer med handicap og deres familier ikke skal kæmpe med kommunen Rådgivning og vejledning skal opkvalificeres at borgen kun skal henvende sig til en - en socialrådgiver, som kan koordinere hjælpeforanstaltninger at familier med børn ydes støtte på forkant At folk med et handicap behandles med respekt og ikke som en \"sag\" Fysiske tilgængelig til Birkerøds butikker, musikskole, læge, tandlæge etc kunne være bedre infomationsside om ovenstående kunne laves Bedre forhold for handicappede generelt! Bedre muligheder for den enkelte til selvstændigt at vælge fx bolig, arbejde, fritidsinteresser mm. Bedre supervision og støtte til ufaglærte som f.eks. folk, der ansættes som ledsagere til handicappede og ældre Da jeg nævnte i daginstitutionen, at jeg og min kæreste havde problemer i samlivet, blev vi straks tilbudt nogle psykologsamtaler som et led i kommunens indsats for at holde familier med børn sammen. Flot! Det gjorde det nemt for mig og min kæreste at komme videre i en hård periode med små børn! Der er ydet en fin sagsbehandling. Ros herfra. Kunne det bare smitte af på jobcenteret og børneområdet så vil det være en fantastisk kommune at bo i. Der mangler informationsmateriale om hvilken hjælp man kan få.når man så skal have hjælp så skal man ikke snedes rundt til 3 forskellige afdelinger. Der i øvrigt ikke ved hvad hinanden laver. Endvidere kunne forhold som det at åbne sin post i kommunen være med til at de ikke uberretiget sender breve til folk, eller indkalder dem til møder.der savnes derfor ikke kun en højere grad af effektivitet, men derimod mere omhyggelighed inden man tager aktion på en sag. Det er vigtigt i et forløb, at div. sagsbehandlere samarbejder - hvilket vi har oplevet de ikke altid gør. Det er også vigtigt at den syge ikke i et forløb skal skifte sagbehandler - hvilket vi desværre oplevede 4 gange - det er hådt for den syge 4 gange at skulle fortælle hele sin historie. Det funger (sic) ikke. Det er et stort rod. Ansæt nogen som har forstand på området. Det undrer mig, at man med en sindslidende har et skuffecirkulære man går ud fra og ikke ser på den syges ønsker i forbindelse med indsatsen, så de kan bo i egen bolig med socialpædagogisk støtte såfremt støtten er mere end 20 timer om ugen. Men at man istedet sætter dem i botilbud, hvor de ikke trives. Det betaler kommunen rask væk for om måneden og det kunne betale for to fuldtidsstøtter i eget hjem. Samtidig vil man ikke hjælpe med anderledes aktiviteter som den sindslidende har brug for, så de bedre kan arbejde med deres sygdom. Man hensætter dem på et minimalt kontanthjælpsbeløb og flytter denne til en anden kommune, hvor man har bosat dem i botilbud, samtidig med at psykiatri og handicapdelen bliver i hjemkommunen. En psykisk syg har behov for en kontakt til alle områder i kommunalt regi og kan ikke finde rundt i flere forskellige sagsbehandlere og kommuner og alle afdelinger vasker deres hænder og henviser til en anden afdeling. Dette besværliggør ligeledes de pårørendes muligheder for at støtte den sindslidende. Sindslidende har andre behov end andre mennesker og det glemmes i love og paragraffer og i de uskrevne love, som sagsbehandlerne arbejder efter. Det ville være rart hvis der var genoptrænging muligheder efter kl Nogen genoptræning patienter kan jo passe et normalt arbejde i dagtiden. F.eks er der et genoptræningscenter på Søvej som lukker kl Kunne der ikke være nogen aften tilbud der??? 45

46 Drop hjælp i kasser, men tilbyd individuel hjælp. Det vil kunne få mange førtidspensionister ud på arbejdsmarked igen. Kom nu ind i kampen og bliv en forgangskommune. For mit eget vedkommende: HJÆLP! Fastholde de samme personer på en sag, længst mulig. Evig skiften personer og afdelinger, samt ventetider er til stor skade. Tilbud til ungt menneske med meget ringe social evne ser ikke ud til at eksistere. Fokus på misbrug: *Internet misbrug for børn og unge 3kl. op til 29år. -Der er grundet de nye teknologiske muligheder kommet til tilsvarende begrænsninger for forældre til børn og unge, ift kontrol af deres børns internetbrug. I skolen anvendes PC/MAC i et omfang, så de unger i overvejende grad ikke lærer at bruge en blyant. Mange skriver så hæsligt at det er ulæselig skrift. Forslag til pr brev/elektronisk brugerundersøgelse til børnefamilier om deres børns pc-vaner og hvor megen tid de anvender til hhv lektier, spil og internet. Allerede nu kan jeg afsløre at resultatet af undersøgelsen, vil være rammende og det ER et kritisk område. Forældrene kan ikke stille meget op, da alle opgaver er elektroniske og deres børn derved \"laver lektier\". Vi taler pc-forbrug omkring 6-12 timer dagligt! Undersøgelser har vist at det allerede nu, kan konstateres, at dette overforbrug skaber; Socialfobi, angst, indelukkethed, aggressivitet etc. Man kan mene at dette overvejende må være forældrenes ansvar... men.. via skolernes beslutning om pc i hverdagen, mangler der nogle skole-hjem kontroller. Man vil gerne stole på sine børn, men det er velkendt i voksenmisbrug området, at en misbruger ikke erkender sit misbrug og tit må tvinges i behandling. Hvordan må det så ikke være for børn med pc misbrugs problemer?.. Alvorligt! Det er efter min mening kommunen der er den eneste instans, der kan få skoler og hjem til at arbejde aktivt med problemet og kommunen skal være talerør for Tilbud til børn og unge om \"afvending\" og til til; Vi gør noget andet end at sidde ved pc en.. vi skal også have vores vokse mere væk fra pc en og tv et.. vi skal lave ting sammen.. hvad kan kommunen gøre?? Følg de regler som er lavet og lad være med at mistænkeliggøre borgere med handicap som søger midler til det de er berettiget til gennem loven.man skal her i kommunen huske at det er et fuldtidsjob at være handicappet, hvis man vil have sin hjælperordning til at fungere. Har en søn med hørenedsættelse. Det system vi har været igennem har fungeret fint, og det er nemlig vigtigt at kommunen lytter til de eksperter der har med barnet at gøre mht. det udstyr der skal benyttes. hjælp til unge med sindslidelser er generelt dårlig landet over. jeg synes rudersdal kommune har ressourcerne til at stå forrest i kampen om at bekæmpe angst og depression blandt unge Ja, en meget hurtigere indsats, når problemer konstateres, dvs hurtigere proces med at få diagnostiseret og får handleplaner lagt. Bedre tilbud om specialskole/bosted/støttekontaktperson, der passer til det/den enkelte barns/unges/voksnes behov og ikke tilbud der, på kort sigt, er de billigste for kommunen. Der ved kunne indsatsen blive mere målrettet og kortere, frem for at borgeren bliver dårligere og dårligere i takt med at de skal igennem kommunens egne tilbud først. Og så først når det så konstateres at de ikke 'virker', kigges ud af kommunen efter tilbud. Jeg bruger håndsyede sko pga. trakikulykke og det funger glimrende. Jeg synes det er uheldigt at man sparer så meget (i en rig kommune) at de gamle på plejehjem ikke får kage til deres eftermiddagskaffe - og aftenkaffe - det er for dårligt. Kommunens medarbejdere er ikke kompetente til at varetage misbrugsbehandling. Borgere med misbrug skal behandles efter Minnesotamodellen af ædru/clean misbrugere, der ved hvad det drejser sig om. Borgere bør så vidt muligt henvises til døgnophold på Minnesota behandlingssteder og henvises til Anonyme Alkoholikere/Anonyme Narkomaner. Unge fra hjem med misbrugsproblemer bør henvises til teenagegrupper i Minnesota behandlingsstedernes regi. Koordinerende indsats!!!!!!! kortere sagsbehandlingstid Man burde kunne få tilskud til fysioterapi ved kroniske rygsmerter på grund af scoliose. Man får ikke så meget rådgivning af socialrådgiveren, snarere krav om selv at afsøge muligheder og finde løsninger. man skal bare ikke bruge team mellinium da de unge ikke for den hjælp de har brug for. Det er misbrug af kommunens penge. 46

47 Mangler steder for aktivitet på ældreområdet. Medicinsk behandling er let at få - også for unge. Men psykologisk støtte til at komme ud af depression er der ikke forståelse for. Jeg kunne ønske mig kompetent psykolog-hjælp og coaching til unge der har det svært. Det ville give vores unge en mulighed for at udvikle sig positivt Meget dårlig behandling af socialrådgiver/sagsbehandler,der ikke kender til danske forhold - og heller ikke taler korrekt dansk. Kommunen skulle ikke ansætte fremmede til at varetage en så vigtig funktion - som at hjælpe hjerneskadede mennesker!! Hun, Akuffu Lokko har tværtimod gjort rigtig meget skade og foregivet at ville hjælpe! Mener i handikappede? hvis ja, så har jeg indtrykket af at de har gode forhold, og alt for mange p-pladser. Misbrugscenter i Vedbæk har jeg hørt meget positivt om - også i forbindelse med pårørendegruppe/omsorg. Bliv ved og pas godt på de medarbejdere der er der. Mit svar er alene baseret på støtten til min kone, som er dement (Alzkeimer) og bor på plejehjem Motion x genoptræningsmuligheder for ældre og handicappet. \"gratisbrug\". Betyder mindre hjælp fra kommune og længst i eget hjem. Naboen i matr. nr. 1 bsx har søgt om dispensation til opførelse af 1. sal. Kommunen har i den anledninge hørt os. Vi frygter at 1. salen vil tage solen væk fra os og søgte derfor telefonisk kontakt med bygningsinspektoratets arkitekt. Det var svært at komme i kontakt med ham. Jeg ringede flere gange, men han var hver gang optaget, sagde telefondamen. Det var mit indtryk at man afskærmede ham. Da det endelig lykkedes at få kontakt, var han venlig og imødekommende. Efter samråd med ham har jeg den 21. december 2012 stillet nogle skriftlige spørgsmål til bygningsinspektoratet, om hvor meget 1.salen vil skygge for os, men har i dag den 31. januar 2013 ikke fået svar, selv om jeg har rykket for nogle dage siden. Jeg undrer mig over at arkitekten sar så utilgængelig og over det udeblevne svar. Sindslidelse - hvis det er forstået bredt i denne sammenhæng såsom stress, depression og angst kan være ganske alvorligt, og kommunens medarebejdere lader til at være søde, venlige og empatiske i den første del af sygemeldingsperioden, og derefter strammer presset mere og mere til, og det er ekstremt ubehageligt - til trods for den tilsyneladende venlighed - at føle sig stemplet som en, der har til hensigt at snyde systemet. Jeg må sige: De færreste prøver at snyde, så måske man hellere skulle behandle alle ordentligt, i stedet for at skubbe til alle de ærlige, der ligger ned i forvejen... Dem, der vil snyde gør det alligevel. Jeg har på egen krop mærket hvordan dem som administrerer sygedagpengene, fordrejer samtaler vi har haft, så det passer ind i kommunens kram. Og kommunens kram? Ja, desværre handler det om penge... Og selvfølgelig gør det det - men alligevel. Når man har brug for hjælp, ved man godt man er en byrde. Behøver man at blive mistænkeliggjort oveni? som pårørende til en sindsliden ung pige retter jeg en alvorlig kritik mod sagsbehandlingen i socialforvaltningen. Familien er udsat for en rystende, umenneskelig, enerådende behandling, der bevidst er trukket i langdrag til stor skade for den unge pige og hendes forældre. Der udvises ingen forståelse for, at sindslidende ikke kan/skal behandles ens. Man har gjort et barn fortræd. Forvaltningens politiske chef \"vasker\" sine hænder. Vi er mange med rollator, som har MEGET svært ved at køre op/ned over kantstenen ved hjørnet Skodsborgvej/?? (Nærum Vænge 10??). Har talt med en journalist på Rudersdal Avis, som har taget et foto. Vi har en dreng med aspergers syndrom, der i fik støtte til at starte i folkeskolen. Det har været super godt, og har gjort at han trives, og stadig går i almindelig folkeskole uden støtte. Har hørt at det nu er sværere at få tilkendt støtte, og det er rigtig ærgerligt, da det både menneskeligt og økonomisk er en rigtig god løsning - også på lang sigt. Netværk for mennesker med psykiske lidelser. Når en person søger tilskud fra kommunen er det vigtigt at underrette personen om konsekvenserne både på kort og langt sigt. 47

48 Byggesager Har du gode ideer - eller kommentarer i øvrigt - til kommunens indsats indenfor byggesager =Hurtig behandling og kompetent rådgivning. Bygge arb. - skaber jobs! 7a Absolut se afsnit 1 At kommunen er skrappere til at håndhæve regler vedr. byplan m.v. Det ser ud til at bare man har penge nok, må man bygge stort set som man vil og ødelægge den stil og charm, som kendetegner husene i Rudersdal kommune. Man må åbenbart også bygge videre, selv efter afslag og før ny tilladelse foreligger. Bagatel grænsen må hæves kraftit (sic) og sagsbehandlinger må MAX tage 2 mdr. og ikke over et år. Bedre og mere uddybende beskrivelse af hvilke oplysninger kommunen ønsker og IKKE ønsker ifbm. anmeldelse af byggesager - da forkerte fremsendelse kun forsinker afslutningen af byggesagen markant. Der bør ikke være digital adgang for alle borgere til at se byggesagsarkiv. Det kommer ikke min nabo ved, hvorledes mit nye hus vil blive indrettet. Det er længe siden vi har bygget, 1. gang fungerede det fantastisk, men da vi skulle bygge et lille værksted, tog det meget lang tid for at få en tilladelse, der i øvrigt var meget dyr. Det er meget vanskeligt at få telefonisk kontakt med forvaltningen. Der er ikke svar på nogle af mine mails. Det går alt, alt for langsomt at godkende byggesager. Der tabes mange penge i den anledning. Det skulle da være at rive den hæslige bygning ned for enden af hovedgaden og som mange føler er grunden til den triste og tomme forretningsgade. Det ville være rart med en hurtigere sagsbehandlingstid, men ellers fik vi fin service. Digitaliseringen er den rigtige vej. Flere bænke i kommunen. fremme behandlingen mest muligt Har forsøgt at få en dialog med kommunen ang. nabos byggesag. I har ikke ønsket at mødes med borgerne. Utroligt ringe og det kan nu ende i en retsag fordi I end ikke har ønsket en dialog. Har inden for de sidste 3 år haft en byggesag, Jeg troede at kommunen var til for at hjælpe og ikke for at dække sig selv ind. Har været i kontakt med kommunen 2 gange mht. ombygning og tilbygning - begge gange en rigtig god oplevelse! Hurtigerer ekspedition og kvittering for modtagelse af brev. Evt. mulighed for digital løsning. Bedre dialog frem for lange brevskrivninger. Hvis mine kommentarer her ikke hører under Jeres opfattelse af byggesager, så placer dem venligst under det rette emneområde. Jeg er utilfreds med resultatet af indsatsen med henblik på at etablere en \"Driver\", som skulle trække \"liv\" til forretningslivet på Hovedgaden i Birkerød, idet byggeriet og siden selvebygningen har effektivt mrdført det modsatte, da den tilstødende del af Hovedgaden er gjort til en blindgyde, hvor der ellers burde være åbnet op for naturlig adgang og en forretningsmæssig orientering herimod. Supplerende er trafikforholdene på Stationsvej og Teglporten blevet forringet, og selve komplekset harmonerer dårligt med den røde teglstens stil, som er udtrykt ved monumentale kommunale bygninger på Stationsvej og Teglporten. Byggerodet har varet for længe på samme måde som omlægningen af trafikforholdene trak ud i en uendelighed ved Rudersdal. Det kan være, at en sådan sendrægtighed er billig for kommunekassen eller for de involverede bygherrer/entreprenører, men for borgerne er det et irritationsmoment, suppleret med at futil ventetid i tafikken ikke er kvalitetstid uanset at men kan få tid til at pille næse og høre program 1!!! I forbindelse med en byggesag for 4-5 år siden, følte jeg at Birgitte Kofoed, (ulæseligt) men som en hjælp for borgeren i den kommune hun trods alt er ansat i. Var skyld i vi opgav vore byggeplaner. Ja - De skal vide hvad hinanden laver og kunne tage en beslutning hurtigere. 48

49 Jeg boede i birkerød for ikke så langt tid siden og der var konstant byggeprojekter. Så gravede de vejene op, så der blev bygget en føtex/lejlighedskompleks, så udskiftede de en bro osv. Nu er de ved at rette vasevej ud men der sker ingenting. Man følte man ingen info fik, og jeg blev meget irriteret over alle de byggeprojekter der var igang. Jeg synes ikke det var særlig godt planlagt. Jeg er meget betænkelig ved de mange 2 etagers ejendomme der opføres i kommunen, da de i mange tilfælde ødelægger udsigts- og lysforhold på naboejendommene. På sigt er det ødelæggende for en af værdierne ved at bo i kommunen. Jeg havde en rigtig dårlig oplevelse med en syltet byggesag i , hvor sagsbehandlingen tog 10 mdr., afgørelsen som ikke havde været afhængig af at indhente yderligere informationer eller koordination med øvrige instaner, kunne være truffet umiddelbart. Der var i forløbet ingen skriftlig information om ventetid el. lign. Meget, meget dårlig oplevelser. Tilsyneladende er forholdende forbedret siden. Jeg skriver at sagen ikke blev afsluttet er det pga mig og ikke pga komunnen Komme ud fra kontoret og se på forholdene og kontakte borgerne lokalt. Kommunen burde være meget mere obs på ulovlige byggesager samt være mere restriktive mht til at ændre eksisterende lokalplaner. Som udefrakommende bære hele systemet præg af specielle lokal politiske interesser... Kommunen lever op til min mening om offentlig behandling af sager - nemlig en følelse af intethed og ingen service og interesse. Kommunen skal overholde tidsfristen for indsigelse i forbindelse med byggesager. Lade være med at give tilsagn og noget, som så ikke holder. Latterlige høje priser for at få godkendt et badeværelse i et dobbelt hus. Man bør styrke indsatsen for at bevare beboelsens kvalitet og ikke blot give efter for kapitalstærke ønsker Man sender ikke indsigelser fra naboer til den der har søgt byggetilladlese, man kontrollerer ikke, men tager ansøger bemærkninger for retlige, selvom de ikke er det. Mine venner har været i forbindelse med kommunen og det er en dårlig oplevelse de har haft Naboen i matr. nr. 1 bsx har søgt om dispensation til opførelse af 1. sal. Kommunen har i den anledninge hørt os. Vi frygter at 1. salen vil tage solen væk fra os og søgte derfor telefonisk kontakt med bygningsinspektoratets arkitekt. Det var svært at komme i kontakt med ham. Jeg ringede flere gange, men han var hver gang optaget, sagde telefondamen. Det var mit indtryk at man afskærmede ham. Da det endelig lykkedes at få kontakt, var han venlig og imødekommende. Efter samråd med ham har jeg den 21. december 2012 stillet nogle skriftlige spørgsmål til bygningsinspektoratet, om hvor meget 1.salen vil skygge for os, men har i dag den 31. januar 2013 ikke fået svar, selv om jeg har rykket for nogle dage siden. Jeg undrer mig over at arkitekten sar så utilgængelig og over det udeblevne svar. Nogen af jeres lokalplaner for Larsensvej og Marievej giver og har givet nabokonflikter. Hvorfor må nogen bygge ud over reglerne!!?? Opfølgning og fysisk tilsyn med byggetilladelser. Opfølgende helhedskoordinering mellem forvaltningerne, f.eks. Vej, Kloak og Byplan. (Hvis f.eks. Vej og Park ikke får en færdigmelding på en byggesag i deres regi, så antager de, at Bygherren har opgivet projektet). Regl om behandlingstid samt opringning fra sagsbehandler Sagsbehandlingen var tidligere meget langsom, måske er det blevet bedre? Sagsbehandlingstiden er ALT for lang. Se afsnit B. (angående skateboardpark) Se tidligere bemærkning vedr. oprindelig byggetilladelse til nedstyrtningsskakt i køkkenbord/ophængning af affaldspose. Skal måske hører efter når naboer reagere på opførelse af tilbygninger eller manglende parkering på egen grund Som Skodsborgbeboer savner vi voldsomt et bedre butiks- & dagligvaretilbud. Det skyldes til dels at alle butikkerne ligger i Solgården, hvis ejerforening er temmelig disfunktionel og derfor siger nej til flere 49

50 forsøg på at indgå mere aktive butikslejemål Spørger man får man nej. De, der ikke spørger og bare gør det, hører ikke noget. Større aktivitet. Synes kommunen har været \"flakkende\" i holdningen til et par områder. Først bliver erhverv lavet om til privat. Pludselig bliver det ændret igen til erhverv. Ingen debat før de enkelte ændringer. Virker mere som om at en tilfældig entreprenør har fået sin indstillingen igennem uden debat. Vi etablerede en byggesag, som vi opgav. Men telefonhjælp fra teknisk forvaltning var ekstrem god ligesom oplysningerne på nettet om ejendom hjalp for afklaring af diverse spørgsmål. Vi har tidligere ansøgt om byggetilladelse men det ladet til at kommunen også her lever i det forrige århundrede. Følger på ingen måde med i udviklingen og havde (på det tidspunkt) ingen kvalificerede medarbejdere der kunne argumentere for andet end \"det står i deklarationen\" - som så er fra 1960'erne Vi havde for år tilbage en sag omkring vores 1.sal, hvor vi ville lave ovenlysvinduer. Vi oplevede en yderts arrogant sagsbehandling fra kommunen. Til gengæld byggede vi carport for nogle år siden, hvor alt gik superfint. Vores byggeri blev mere end et halvt år forsinket pga. lang sagsbehandlingstid. Som ny skatteborger i kommunen var det ikke den bedste første oplevelse. Vær en medspiller og ikke nødvendigvis en modspiller 50

51 Kommunens borgerbetjening og information Har du gode ideer - eller kommentarer i øvrigt - til kommunens borgerbetjening og information? Advis om kørekort udløb. Som bibliotekerne gør ved låneudløb. Affaldsafhenting er blevet dårligere. Bueager blev ikke sneryddet, og så blev der ikke afhentet skrald i 2 uger. Men Postvæsen, DLH og beboere kunne godt færdes på vejen. Ingen ekstraposer til affald blev udleveret. Der blev foreslået brug af egne sorte affaldssække, men der er mange ræve i området, så affald kan ikke sættes udendørs i plastsække. de bliver splittet. ad. alm. orienterende breve som sendes i \"MIN Rude\" kunne også sendes som vedhæftet fil i orienteringsmailen At gøre de fleste emner digitale og tilgængelige via kommunens hjemmeside. At kommunikationen mellem børnehave og hjem igen blev via opslag i garderoben. Personalet bruger alt for meget tid på at få børneruden til at fungere - tiden går fra børnene, og informationen er markant dårligere end før børneruden. At personligt fremmøde fortsat er en mulighed! Bare fortsæt med minrude Bedre og skarpere dialog med borgerne og skabe et serviceniveau som man kan forvente i det private Bedre performance på minrude, irriterende med manglende certifikater på nogle elementer der gøre at browserne ikke vil vise alt indhold uden en bruger aktion. Besværligt i en geografisk forholdsvis stor kommune at pas, kørekort osv. kun kan behandles ét sted. Blive ved med at gøre hjemmesiden brugervenlig Borgerservice besøg i Birkerød/bedre betjening bedre kendskab til skattereglerne. Måske var vi uleldige? men bedre kendskab til reglerne må anbefales Bortset fra et nyt pas, så ved jeg ikke hvad jeg skulle få brug for hos kommunen? Bredere Mobil app mulighed ved kommunikation generelt. Bruger Google til at finde alt så hvis kommunens hjemmeside kommer frem som resultat vælges den self. Containerhavnen, Genbrugsen. Efter ombygning er dens plads alt for lille. De større, gode ting er der ikke plads til. Hvad gør man så?? Affald? Nej - genbrug - og skån miljøet. En dvidelse af netop denn plads ønskes (som får ombygning) TAK. De digitale muligheder er fremragende. Og sædvanligvis er de tilstrækkelige. De to foregående spørgsmål er 'svære' - oftest vil jeg google et spørgsmål, da det oftest er den hurtigste vej til at finde en konkret svar i forhold til kommune/skat/stat. Jeg har ikke konkrete nye erfaringer med hvor god søgemekanismen i kommunenshjemmeside er. Jeg er udpræget i en situation, hvor jeg ikke har behov for ret meget kommunal information - heldigvis. mvh Bendt Heinemeier Den neste kontakt jeg har haft med kommunen de sidste 20 år, var da jeg for ca 10 år siden fik et sygesikringsbevis. Den sidste jeg talte med i borgerservice var decideret flabet og ventetiden var al for lang. Der bør være flere udvidede åbningstider på Rådhuset. Det er meget svært at nå forbi, hvis man har arbejde. Der bør være hurtigere og nemmere telefonbetjening = flere ansatte og færre mekaniske telefon-ventemelodier. Kommunens ansatte, når man kommer ignnem, er generelt meget positive og hjælpsomme. Der er ikke en rubrik, der henviser til lokaltelefonbogen, hvor mange af oplysningerne kan findes 51

52 Det er et stort problem og yderst uhensigtsmæssigt at: SKAT ligger i Fredensborg (Hvis man ikke har bil). At man har et stort flot rådhus i Birkerød - Men alt andet er næsten flyttet til Holte. Som ældre/gammel er det et meget stort problem. det er fint at så meget som muligt kan ses/gøres på nettet, men det må ikke betyde at man ikke kan få personlig kontakt/betjening Det er fuldstændig latterligt, at man nu skal henvende sig i Hillerød som pensionist og at man har nedlagt pensionsafdelingen i kommunen. Man gjorde det med skattesystemet og det har ikke fungeret og nu skal det gå ud over pensionisterne, som absolut skal tvinges til at bruge internet. Der mangler den personlige kontakt og der bør være en sagsbehandler til en familie/en borger, så ville sagsgangen blive betydeligt lettet både for forvaltning og borger. Det nytter ikke noget, at samle alle landets pensionister/førtidspensionister i store centre. Netop denne gruppe har behov for den personlige hjælp tæt på deres bopæl. Forholdene for borgerne bliver mere og mere indskrænket og ligeledes for medarbejderne, som ikke kan gøre deres arbejde godt nok. Det er gået op for mig, at jeg slet ikke er klr over at Rudersdal kommune har folder og pjecer og informerer! Jeg synes tort set aldrig jeg modtager info fra kommunen, jeg ved mere om hvad der sker i kirken... Det er komunens servicepolitik, at der ikke kan tages kontakt til en person, der kan behandle sagen, selv om borgeren udmærket ved, hvem der kan hjælpe i en given sag. Kommunen holder borgeren uvidende om sages gang og forventerde sandhed. s kan ikke sendes til enkelte personer (normalt). Praksis må ændres! Det er også rart at kunne ringe til kommunen Det var skønt at forældreintra slap fri at \"Min rude\", men det tog alt for lang tid - da glemte man at lytte til brugerne... Digitalt er god, men ikke for enhver pris. En gang imellem er det vigtigt at kunne tale med nogen evt. omkring ens børn. Egentlig orienterer jeg mig ikke så meget om Kommunen i det daglige. Men Nempost er vist ikke opdaget i Kommunen endnu. Je har ikke modtaget svar. en levende telefonsvarer og ikke De er nr. x i køen, og jeg er træt af altid at få at vide at hvis det drejer sig om skat så... Fastholdelse af den personlige betjening Flere sene åbningstider, for PAS, løn etc. Forbedre NEM-post brugergrænsefladen og funktionalitet. Jeg har store problemer med at modtage post fra Jer og det besværliggør kommunikation. Forbedring af minrude og skolens forældreintra (generelt opleves disse værktøjer som værende langsomt og ineffektivt): hurtigere adgang, mere overskuelig/intuitiv brugerinterface bedre søgefunktioner FORSLAG: spørgeundersøgelsen tager meget lang tid - det kunne afhjælpes ved først at spørge om jeg fx har haft nogen byggesager og hvis svaret er nej, så springe den gruppe af spørgsmål over Generelt er der dårlig betjening i birkerød. De sender næsten altid een videre til holte,der er de altid så venlige. gerne åbningstider på aften/weekend og gerne i Birkerød God og brugbar hjemmeside - tak for det! Gør alt hvad der kaln lade sig gøre for at bevare en god og spændende hoved/handelsgade. Det er og bliver hjertet i en by som Birkerød. Dette vil samtigi give en stabil økonomi. På forhånd tak. Gøre kommunens hjemmeside BEDRE at søge på - det er ikke alting der er lige let at finde. Gøre MinRude brugervenligt. Har fravalgt reklamer og gratis-aviser. Kan derfor ikke følge med i kommunens aktiviteter \"Klar besked\" og \"Indblik\". Rudersdal avis bør kunne modtages - uden alle de andre gratis aviser! Har ikke EDB. Har ventet på svar fra kommunen i over 1 måned, har sendt dette til borgmesteren, sekretæren har sendt det videre i systemetn, men der er ikke sket noget endnu. Efter 10 dage sekretæren har givet 52

53 meddelelse om at det er sendt videre. Havde en MEGET ubehagelig oplevelse da vi i Juli måtte anmelde en genbo for vold mod deres barn. Barnet fortalte det selv og da man jo er forpligtet til at anmelde noget sådant, gjorde vi naturligvis det - og anonymt da vi kender familien som meget fysfunktionel og udadreagerende og ville undgå nabokrig. SAMME DAG blev vi truet for første gang ud af flere - senere cikaneret med breve/sms/tilråb osv. Hvordan kan det ske!!? MAn er forpligtet til, som borger, at anmelde, men må så sejle sin egen sø! Har heller INTET hørt, på trods af at vi opgav navn da de alligevel havde fundet frem til at det var os. Der er noget HELT GALT med den manglende beskyttelse som borger det ved man så til en anden gang... Nu flytter familien og der er tilsyneladende intet sket. Har naturligvis anmeldt episoderne og hærværket mod vores bil men pga. manglende beviser og at sagen ikke blev livstruende (!) er efterforskningen standset. Måske det i disse sager det ville være en idé at politi og kommune samarbejdede. Hjemmesiden skal være bedre og hvis mobilruden skal fungere skal den have samme funktioner som minrude på nettet. Hjemmesiden virker rodet og uoverskuelig. Min rude for bøvlet - man skal logge på flere gange med nem id. hurtige svar på henvendelser pr. telefon og mail. Hurtigere svar på skriftlige henvendelser Husk de mange, som aldrig bliver digitale - og specielt dem, som heller ikke er mobile. I bør sætte jer sammen med retssystemet, Statsforvaltningen og udbetaling DK og samarbejde om sagerne. Der misbruges alt for megen tid og sagerne trækker i langdrag, fordi det samme foregår hvert sted. Ikke at lægge så stor vægt på det digitale. Der er borgere som ikke kan følge med. Imødekommende brugervenlig, hjælpsom, ubureaukratisk modtagelse, er der behov for. Imødekommenhed i receptionen ville være skønt. Jeg bruger fortrinsvis \"den grønne vejviser\" til at søge informationer, vedr. 1. spørgsmål i J9 Jeg er ikke den store bruger af kommunens tilbud. På Søllerød Rådhus ligger der udmærkede brochurer for forskellige aktivite-ter, så det fungerer tilsyneladende fint. Jeg har en laang sag kørende om at jeg har fået udbetalt for meget dagpenge men kan ikke komme itl at betale dem tilbage fordi det er overgået til Udbetaling Danmark...dårlig service Jeg kunne tænke mig, at når jeg har et behov for..., så kunne jeg sende en hvor jeg hurigt fik anvist det sted eller de steder jeg skulle få korrekte oplysninger. Jeg mener, at prisen på et pasbillede er urimelig høj Jeg synes, at 165 kroner for et pasbillede er urimelig dyrt! Jeg syntes den er udmærket, som den er nu, men vil være ked af at man over til flere og flere digitale løsninger Jeg tror, det er en god ide at bevare muligheden for personlig kontakt til vidende kommunale medarbejdere i forvaltningen, når det kommer til de vigtigste velfærdsopgaver - børnepasning, ældreomsorg, genoptræning m.fl., hvorimod oplysninger om hvordan man skifter læge, sorterer affald osv. med fordel kan lægges digitalt. Kan ikke noget teknisk og ønsker det ikke. Er for gammel, 85 år. Kommunen skal huske at bede de borgere, som ikke klipper deres hække eller fjerner sne fra fortovene om at overholde disse regler - det er til fare for os andre. Kommunen skal ikke opkræve lægeskiftegebyr at borgere hvis læge pludselig dør, så de er nødt til at foretage lægeskift, det er ganske enkelt uforskammet. Min mand og jeg har begge måttet betale for lægeskfit p.g.a. vor læges død Korte ventetider Kunne være fint, hvis en medarbejder fra Borgerservise kunne komme hjem til en borger med et særligt behov, evt. medbringende bærbar pc. Altså, man oprettede en lille enhed, der kørte rundt efter behov. Lidt mere driftssikker mobil-aps Lyt til jers borgere, og lad vær med at afvise folk når 53

54 de har ønsker omkring deres gener i dagligdagene. Meget utilfreds med borgerservise ekspedering ang fornyelse af mit pas. Fik taget og betalt et rædsomt billede, hvor jeg ligner en mellemting mellem en heks og en kriminel. Behøver det at være så slemt for at være korrekt? MEGET utilfreds med nem plads - har ikke virket i måneder. Har fået brev om, at jeg har fået en institutionsplads og efterfølgende et ubehageligt opkald om, at det har jeg ikke samt et standard brev om, at det var en fejl - dette er rent faktisk i modstrid med loven og opleves dybt urimeligt. Meget venlig ekspedition men aldrig uden henvisning til nettet. Det ville være suverænt med en chat mulighed på kommunens hjemmeside. Ligeledes informationer vedr. div. tilskud så det ikke er en gættekonkurrence eller andre skal fortælle om det. Mht. J9 - vil søge på nettet generelt i alle tilfælde, men vil dog oftest derefter blive ledt til kommunens hjemmeside. J10 - Vil fortrække at finde informationerne på hjemmesiden da de i så fald altid vil være gyldige, men vil foretrække at kunne finde denne side via google Min Rude er ikke gennemtænkt. Fx får man tilsendt dokumenter som ikke er mobiloptimeret. Man kan ikke besvare med digital signatur, hvilket vil sige at man skal printe skrive under og scanne visse dokumenter. Man burde kunne se Nemplads i mobilrude. Man burde kunne få pushbesked, når der er nyt fra fx dagbog fra institution. Det er 'gammeldags' at man kun kan få 'påmindelse' mail som man så skal bruge tid på at slette. Tænk på at de fleste dagligdagsting skal kunne klares via Min Rude, og det er alt andet lige nemmere at klare det via mobil end at starte computer op. Har henvendt mig mange gange fordi mine børns faner ikke kunne ses i mobiludgave. Nempladssystemet er desværrefyldt med fejl og kører langsomt. Generelt burde kommunen bruge flere kræfter på at brugertestesystemer inden de tages i brug. Må MinRude er virkelig dårlig teknisk og er ofte med fejl Mobilruden eller Appen kunne trænge til en opdatering Modernisering af renseproces af vand 1 St. F. Udbygning af eksisterende gamle anlæg Muligt at betale med Mastercard når der bestilles nyt pas Måske skulle man overveje at kommunen tilbød tolk til beborne? Det ville hjælpe os med at forstå mere. Naboen i mat.nr. 1 bsx har søgt om dispensation til opførelse af 1. sal. Kommunen har i den anledning hørt os. Vi frygter at 1.salen vil tage solen væk fra os og søgte derfor telefonisk kontakt med bygningsinspektoratets arkitekt. Det var svært at komme i kontakt med ham. Jeg ringede flere gange, men han vår (sic) hver gang optaget, sagde telefondamen. Det var mit indtryk at man afskærmede ham. Da det endelig lykkedes at få kontakt, var han venlig og imødekommende. Efter samråd med ham har jeg den 21. december 2012 stillet nogle skriftlige spørgsmål til bygninginspektoratet, om hvor meget 1.salen vil skygge for os, men har i dag den 31 januar 2013 ikke fået svar, selv om jeg har rykket for nogle dage siden. Jeg undrer mig over at arkitekten var så utilgængelig og over det udeblevne svar. Nemplads er et onde - en spareplan, så der ikke er nogen mulighed for personlig kontakt. Det er til stor frustration for specielt mødre, som bliver usikre og stressede, over den manglende institutionsplads og manglende personlige kontakt. Systemet har ikke fungeret, men selv med et velfungerende system, så skal der stadig personlig kontakt, når det er så vigtigt for forældre at deres børn kommer i den rette vuggestue til det rigtige tidspunkt. Når man henvender sig til kommunen skal man rykke for svar flere gange! Passervice fungerer fint. svær at finde rundt i. Min rude : Hvorfor er det kommunens opgave at lave en familiekalender gratis via deres hjemmeside? J8. Imødekommende personale som giver en ret hele tiden --> løber ud i sandet eller havner i \"syltekrukken\". Sker ikke det som skal ske. Rudersdal Lokalbogen har været til stor nytte i relation til nogle af de i det foregående stillede spørgsmål. Selv om jeg skriver at jeg gerne vil klare meste digitalt, skal der stadig være mulighed for at kontakte de forskellige forvaltninger personligt. Serviceniveauet afhænger af den enkelte medarbejder man får fat på. Synes ikke den digitale kontakt fungerer. Det ville være rart med en mulighed for at trykke på en \"besvar mail\" knap, når man 54

55 modtager post via \"min rude\". Modtager ikke Frederiksborg Amts Avis. Skoleintra virker noget gammeldags. Det er tungt at man skal logge ind for at læse post fra skolen. Det betyder at jeg checker post fra skolen langt sjældnere end hvis jeg fik det på min . Min Rude er for tungt til skoleintra, men bruger jeg kun hvis det er større ting jeg skal lave, f.eks. pas. Stor ros til den venlige personlige betjening på rådhuset i Holte. Større kvalitetskontrol i Min rude - det er som om at vi borgere skal finde fejlene - det er rigtig smart, men alt for mange fejl. Så meget så muligt over nettet og altid mulighed for telefonisk hjælp. Byggesager personlig møder Tak for mobilruden- den gør livet lettere udvidet åbningstid - morgen mellem 7-9 og aften Under al kritik, at ældre medborgere, der aldrig har benyttet elektroniske hjælpemidler, skal pålægges, at bruge disse for at få kontakt undgå den lange ventetid ved borgerservice Utilfredsstillende hvor tit de digitale muligheder ved f.eks indskrivning til daginstitution ikke virker Venlige mennesker ved skranken. Meget vanskeligt at få kontakt til det fagpersonale man vil tale med. Tilsyneladende kun muligt per PC eller Smart-Phone, da man jo ikke mere kan henvende sig til borgerservice personligt. J11 brug lokaltelefonbogen Vi er meget begejstret for minrude og rudersdal.dk, da vi flyttede til kommunen for ca. 3 år siden, brugte vi rudersdal.dk rigtig meget til at finde info om genbrugsplads, haveaffald mv. Super godt! Årsagen til at jeg ikke får information fra rudersdal avis er at jeg har nej tak til reklamer. Når man har det får man heller ikke rudersdal avis - dette bør ændres!! jeg ser ikke rudersdal avis som en reklame! 55

56 Kommunalpolitik og økonomi Har du gode ideer - eller kommentarer i øvrigt - til kommunalpolitik og økonomi? *Dette har enorm betydning for hele byens harmoniske overlevelse overhovedet. *Del-brugerbetaling til lægebesøg = færre hypokondere og flere reelle henvendelser. *Inddrage unge tilligere i det politiske liv *Budget og økonomi læring tidligere i folkeskolen. *Effektivere behandling af sager i Alle henseender. Gribe hver enkelt sag tidligere og uddanne personale så disse kan tage en del flere beslutninger og derved effektivisere behandlingstider på sager. = flere penge i kommunekassen og mere glade borgere. Ad K9 og K10. Det kræver sagsindsigt at angive prioriteringer, og den har jeg ikke i tilstrækkelig omfang. Affald bør opryddes i hele kommunen, det vil også sige skovområder. Bevarelse af Nærum bibliotek. Vi er mange der bruger det, og er i høj grad glade for dets faciliteter og service. Den nye indførelse af selvbetjening er en rigtig god idé. Det udvider mulighederne, at man kan komme, når man har lyst. De kommunale medarbejdere bør være mere serviceorienterede, hurtigere til at betjene borgerne i borgerservice og ikke spise gulerødder og lignende åbenlyst fremfor at betjene borgerne. At forlange gebyr af borgere der på grund af deres læges dødsfald er nød til lægeskift er direkte borgerfjendsk.vejarbejder bør koordineres så borgerne ikke generes af kø på kø. Langt større frihed til at benytte kommunale genoptræningsmuligheder også udenfor normal arbejdstid. Penge til forbedringer kunne hentes ved nedskæring på kultur og fritidsområdet. Dækningsafgift bør sættes betragteligt ned, så erhvervslivet styrkes. Borgere bør ikke indkaldes til samtale, med jobcentret på grund af en sygemelding på op til 3 uger, hvis de kan dokumentere at de kan vende tilbage til deres arbejde. Det er spild af tid og kræfter. Effektiviser administrationen, det kan gøre uden støtte ombygninger her i en digitaliseret tid, lad borgerservice komme ud til borgerne ved skranker på bibliotekerne. Dele de forskellige ressouce krævender enheder op i en slags selskaber med en professionel bestyrelse (erhvervsfolk). Det kunne give noget nytænkning og bedre udnyttelse af ressourcer. Den nye borgmester skal vise lidt mere \"samfundssind\" for at jeg har svaret korrekt på spørgsmål K8 Den politiske kultur i Rudersdal kommune virker meget uambitiøs og bærer mere præg af levebrødspolitikkere. Der burde være en meget mere ambitiøs politik indenfor for exempel uddannelse, miljø, trafik, osv. Et godt eksempel er Lyngby/Taarbæks ambitiøose uddannelsespolitik som blandt gøre at kommunene har nogle af de bedste skoler i Danmark. Dette kunne Rudersdal kommune også have men de politiske ambitioner er begrænsede. Der er behov for en mere langsigtet indsats mht den sociale infratsruktur og en sammentænkning af de fysiske aktiver og driften af disse og udgifterne til kernedriften. Kommunen virker meget gammeldags og ufleksibel i sin tilgang til disse områder. Hvis ikke kommunens tilbud er bedre end de omkringliggende kommuners, så taber fx de kommunale skoler til de private osv. Der er mange der desværre er arbejdsløse. Kunne de personer der alligevel får dagpenge, eller arbejdsløshedspenge ikke frivilligt lave noget godt for kommunen, hvor der ikke er råd til at ansætte, ved f.eks. at være besøgsven for de ældre. Det er en skandale, at Ejemdomsskatterne er steget markant i De almindelige personskattelettelser fra og med 2013 er spist op af den forhøjede Ejendomskat. Her burde politikerne have fundet besparelser i stedet, så skatten kunne holdes i ro, da den i forvejen er alt for høj. Det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om at bruge flere/færre penge, men også om man bruger dem mest efektivt, hvordan der prioriteres og om man tænker kort/langsigtet. 56

57 Digitaliseringen er rigtig fin, men rudersdls hjemmeside, min rude, miobilruden mv er en stor rodebutik med Alt alt for mange lgegyldige oplysninger blandet sammen, der mangler struktur og brugervenlidhed Effektiviser \"min rude\" konceptet - gør det LET for borgerne at tilgå den information kommunen vil give. Effektivisere og koordinere langt bedre ved vejforbedringer og arbejdere. Det kan ikke være rimeligt at vejene bliver gravet op flere gange og der skal ny asfalt belægning på hver gang - det er ressourcespild og her føler man sig virkelig til grin. Er i høj grad fortsat påvirket af beslutningen om at lukke kajerødskolen, som efter min bedste overbevisning blev taget på et helt forkert og fordrejet grundlag. Er jo ikke personligt til stede, så kraftig påvirket af indlæg i Rudersdal Avis. HVAD SKETE DER MED FACEBOOKSIDEN: Idrætsoaser i Rudersdal? Fjerne ledelses lag i den kommunale forvaltning Flere busser aften og weekend 193/195 halvtimesdrift såfremt man ønsker folk fra feks Nærum til at deltage i arrangementer i Birkerød og iøvrigt generelt for ældre og folk uden bil Flere og bedre cykelstier For at få en endnu mere økonomisk skala for den kommunale drift, synes jeg, at kommunalbestyrelsen aktivt skal arbejde for en sammenlægning med Hørsholm Kommune, medens erfaringerne fra den seneste kommunesammenlægning endnu er i frisk erindring og kan udnyttes. Få etableret den nedgravede fiber til samtlige husstande... Har kun boet 3 måneder i kommunen hvis besparelser og effektivisering kun går ud på at fyre folk siger jeg NEJ Hvis elevantallet ikke skal falde ydeligere på nærum skole må der sættes ind!!! Hvis man ønsker at beholde børnefamilierne i kommunen og dermed fremtidige skatteindtægter, børn skoler og dagtilbud prioriteres højere. Hør efter hvad borgerne siger i den offentlige debat. Læserbreve osv. Alt er afgjørt på forhånd - uanset borgermøder = skindemokrati! Håbløst at svare på det økonomiske forbrug indenfor forskellige område når man ikke har indsigt i hvad der bruges. Ligeledes dækker kan jeg ikke vurdere om man kan effektivisere på nogen områder uden at se konkrete forslag til hvordan. Man kan uden tvivl effektivisere i folkeskolen men kan kan ikke effektivisere inklussion af sårbare børn i folkeskolen. Blot et eksempel I sparer på alleområder, således at det er borgerne selv der skal finde/udfører tingene gratis for Rudersdal. I pålægger os at bruge PC, at have printer til rådighed så vi selv kan udskrive div. papirer, som pensionist er det svært at få tingene til at hænge sammen. Jeg formoder at Rudersdal er en velhavende kommune, så glem IKKE de unge og tilbud til dem Jeg har ikke deltaget det store i dette endnu da jeg har boet mindre end et år i kommunen Jeg har svært ved at interessere mig for kommunalpolitik. Jeg identificerer mig mere med København og Danmark som helhed end med Rudersdal kommune. Jeg ved ikke om kommunen kan ændre på det vha. informationsmateriale og aktiviteter, som involverer mig i kommunens anliggender. Har overvejet at overvære nogle møder på Rådhuset. Håber, hjemmesiden giver nemt og klart svar på, om det er muligt. Jeg har tidligere deltaget aktivt i høringer mv. men fik den meget klare opfattelse, at det var fuldstændig uden betydning for resultatet - beslutningen var truffet på forhånd, og høringer mv. havde mere karakter af skueproces. Derfor den manglende tillid. Jeg mender at det er embedsmændene der styrer den her kommune. Det er ikke de folkevalgte. Der mangler dialog med de involverede partier i en given sag (skole og dagtilbud) Der er taget en beslutning og den er ikke til at ændre. Det opleves som snyd, når man beder borgerne om høringssvar, men ikke tager dem alvorligt. Det er også paradoksalt at det er embedsmændene der skal komme med et sammendrag afhøringssvarene, når 57

58 det er embedsmændenes forslag der stemmes om. Jeg mener ikke, at vores rige kommune har sport og fritids faciliteter, der er af en tilfredsstillende kvalitet. Jeg oplever, at man sparer i de rækker, hvor der er direkte kontakt til borgerne. Jeg mener, der kan spares på ledelseslagene i forvaltningen. Det er sjældent at ledere beslutter at spare sig selv væk - her kunne der være mulighed for effektivisering = færre ledere/mellemledere. jeg synes det virker som om I gør det godt. Vi betaler også lav skat i forhold til andre - men antallet af ansatte i kommunen hører vi aldrig om, eller? Jeg synes det er overraskende at vi har så stor en offentlig sektor (hele landet). Mange områder skal forblive offentlige - men der må altså være steder der kan privatiseres. (min personlige mening) Jeg synes spørgsmålene K9 og 10 ikke kan besvares på nogen fornuftig måde. Det er jo ikke gratis blot at ønske mere. Der må nødvendigvis være tale om en afvejning og afbalancering mellem ønsker og midler. En fronuftig kommunalbestyrelse finder den balance. Det er på fin vis fundet sted under Fabrin. Jeg håber det også vil finde sted i den kommende kommunalbestyrelse. Jeg synes, at det i det hele taget er vigtigt at tage sig godt af minoritetsgrupperne i kommunen. Handicappede, syge, mennesker med psykiske lidelser, udlændinge mm. Og desuden støtte op om flere kulturelle tilbud samt beskyttelse af miljøet og forbedring af trafiksikkerhed. Der er tydeligvis manglende cykelstiger på Rønnebærvej på trods af, at mange børn hver dag cykler ad denne vej til skole - og indsatsen for at holde en sikker skolevej, da det begyndte at sne, var ikke god nok. Jeg ved kun, at jeg ikke kan stemme på Fabrin og derfor er jeg nødsaget til at stemme på en anden. Interessen for ting, som jeg ikke har reel indflydelse på, er minimal. ;o) jeg vil foreslå at kommunen gennemgår deres arbejdsgange når der skal spares. Jeg har gennem årene været vidende til hvordan man bruger tiden utrolig uhensigsmæssig. Når computerne ikke virker så sidder de kommunale folk og venter og venter. og det gør borgerne også. Når en medarbejder er syg eller på ferie så går det hele i stå. det er utrolig uhensigsmæssigt. k 1o kunne jeg ikke gennemskue K1 - Vil tro det hele er fint, men da jeg som studerende på kollegie ikke bruger dette så meget, vides der ikke så meget om det Kommunens behandling af byggeriet til ny sognegård til Holte kirke har ikke taget hensyn til borgernes interesser. Lyt til os. lær af private virksomheder mht til LEAN Vi kan sagtens få mere ud af vores skatte penge. I private virksomheder skal vi løbende forbedre os, så vi kan lave mere for de samme penge. hver gang en politiker/offentlig institution skal spare, siger de at det går ud over servicen for borgerne. i det private lader vi det ikke gå ud over kunderne, når vi skal spare - vi lærer bare at blive bedre og mere effektive - der er uendelig meget at hente i det offentlige, hvis de holder op med at klynke og sider serviceforrringelse - men tage det som en faglig udfordring at gøre det bedre Man skal som borger opleve, at man kan gøre en forskel ved at deltage i diverse høringer m.m. Dette er ikke tilfældet i øjeblikket. Der har i en længere periode været fokuseret alt for meget på, at få gennemført allerede planlagte masterplaner. Kommunalbestyrelsen giver udtryk for, at de lytter til borgerne, men reelle ændringer i diverse masterplaner er ikke tilstede. Jeg er klar over, at det i sidste ende er kommunalbestyrelsen der står til ansvar for deres beslutninger, men det ændrer ikke på at man i langt højere grad skal lytte til borgerne, som har en given problematik helt inde på livet. Ud over det skal man i langt højere grad inddrage personalet i kommunen i beslutninger. Der er lidt for meget en holdning om, at dem der sidder i kommunalbestyrelsen altid ved bedst. Det gør de langt fra. Mangler viden om vilke (sic) sager der behandles i kommende uge. Med det nuværende høje skatteniveau - og specielt grundskatterne - er kommunale skattestigninger ikke en vej frem. Mener der kan spares penge i den kommunale adm. - håndteringen af borgere på sygedagpenge er spil af gode bogeres tid og løn til sagsbehandler 58

59 Mere inddragelse af borgerne - undgå Fabrinlignende diktatur. Moderniser de offentlige svømmehaller, det er jo utroligt gammeldags i Birkerød og Nærum - børnefamilierne tager til Bagsværd og Farum for at gå til babysvøm, benytte soppebasin mm. Måske er overgangen til brug af internettet, til at klare standart kommunikation, gået lidt for hurtigt. Min farmor på over 80 har ikke en chance for at lære brugen af internettet. Derfor går hun glip af mange vigtige informationer. Hvis man ventede år, ville næste generation være med. Nej, kan ikke udtale mig om emnerne. Ny Holte kirkes menighedsråd bestræbte sig for at hemmeligholde og misinformere om det planer om opførelse af ny sognegård, et bekosteligt projekt, der nu gennemføres trods en udtalt ringe interesse i sognet for kirken og dens aktiviteter. Kommunalbestyrelsen skulle godkende den nødvendige ændring i lokalplanen, men dens flertal var passivt og eftergivende over for menighedsrådets adfærd i sagen. Nærum er et forsømt område på alt. Opslag fra Lokkallisten på Holte station giver mig min viden. (tager dog sjældent tog). K10 En kommune af \"velhavere\" bør tage fra på det landspolitiske plan: Lave indvandrertiltag, tilbde job - og ungdomsboliger til udefrakommende. Formentlig har vi alt nævneværdigt her. På spørgsmål k10 må man kun sætte et kryds, men man ville godt kombinere højere skat med effektivisering. Jeg er imod brugerbetaling og jeg kan ikke pege på besparelser. Rudersdal Kommune kunne effektivisere deres forvaltninger meget ved at indføre en koncerstruktur. Det er vigtigt at få perosnalet til at ænke udaf kontorsiloen og tænke på tværs. Jeg kan ikke forstå anvendelsen af kommunens anlægsudgifter, da jeg synes skoleområdet er forsømt. Meget kunne nåes via effektiviseringer og ved at gå sammen med andre kommuner f.eks. om jobindsatsen, ældreplejen og voksne med særlige behov. Tænk på tværs i forvaltningerne og ud over kommune grænserne ;-) Skattelettelser burde have større fokus. Som en velhavende og ressoursestærk kommune kunne Rudersdag være foregangskomne på eksempelvis miljøområdet - blive en grøn CO2 neutral kommune. Spar pengene til Vasevejs udvidelse. Lav cykelsti. Forbedr anden adgang til Kongevejen. Spørgsmålet er uklart formuleret. Hvis du er direkte involveret, har du jo sat dig ind i sagen, og kender meget til det spørgsmål, som kun bestyrelsen arbejder med. Stigningen i grundskyldspromillen til 2013 finder jeg unødvendig. Finansieringen burde være fundet ved effektiviseringer. Strategisk indsats for at tiltrække ungdomsuddannelses- og videregående uddannelses-institutioner, samt videns-institutioner, og herunder feks. statslige styrelser, forskningsinstitioner mv. til kommunen. Modernisering af byplanlægningen, så der åbnes mulighed for at trække mere erhvervsliv ind i bykernerne. Udvikling af aktive kulturinstitutioner i bykernerne. Støt kulturen meget mere nuanceret Stå til tjeneste Syntes godt man kunne spare endnu mere på gadebelysningen visse steder - fx kongevejen, øverrødvej, osv. Flere offtentlige skraldespande til hunde-pølle-poser. sæt egendomsskatterne ned,de rige pensonister kan godt betale en del selv,de rige skal ikke have børnecheks og alle dem som er på sygedagpenge pga dårlige rygge, henvis dem til alle de super gode pilates instruktør som er i kommunen og i løbet 3 mdr er de ude igang og klar til at arbejde. :-) Trist at ejendomsværdiskatten er sat op i Udlicitering af samtlige ydelser hvor der vil kunne komme forbedringer ud af det. Udligningsordningen bør vores og ligende kommuner samarbejde om at få ændret så den bliver overskuelig og mere sammenlignelig. Ved indsatser både for børn med særlige behov, på skoler og daginstitutioner samt på miljøet, vil spare penge i lægden 59

60 Vedr. nedlæggelse af skoler har den manglet vilje til at høre borgernes meninger, hvilket skylder mine svar. Vi skal under ingen omstændigheder hæve skatten!!!! Så må der spare på andre områder. 60

61 Kontakt Wilke A/S Tlf Odense Jens Benzons Gade 54B 5000 Odense C København Overgaden Neden Vandet 9C 1414 København K 61

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune:

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune: Til Trafik- og Teknikudvalget Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Fra Beboerne i Ejendommen Aldershvilevej 110A 122, Matrikel 8n 2880 Bagsværd d. 9.juli 2016 + d.26.september 2016 Vedr. Cykelstier

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 - Rugtoften, og Rådgiver EnviDan Mødedato: 28/8 Deltagere: Kristian Kilsgaard Østertoft (EnviDan), Simon Toft Ingvertsen (EnviDan), samt beboere fra de fire veje i delområdet,, Lupinmarken,

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Skoledistrikter og geografiske afstande

Skoledistrikter og geografiske afstande Skoledistrikter og geografiske afstande Rudersdal Kommune er opdelt i 13 skoledistrikter. Distrikterne varierer meget i størrelse med Ny Holte skoles som det mindste og Høsterkøb Skoles som det største

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3-6 2014 Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag.

Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag. Nærum Grundejerforening Generalforsamling 2010 Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag. Diskussion

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Læs mere om Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver og

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

197 Holte st. Birkerød st.

197 Holte st. Birkerød st. 197 Holte st. Birkerød st. Start i zone 61 1. stop lige før Kongevejen. Ligeud, forbi Rudersdal Rådhus 2. vej i rundkørsel ligeud 2. vej til venstre (venstresvingsbane) Til højre i kryds (alle andre veje

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Såfremt dette ikke er i Nyborg kommunes regi, bør kommunen tage kontakt til de ansvarlige myndigheder for en afklaring.

Såfremt dette ikke er i Nyborg kommunes regi, bør kommunen tage kontakt til de ansvarlige myndigheder for en afklaring. Trafikudvalget Referat af møde d. 6.6. kl 1900 hos Lise og Gert Jensen Tilstede: Erik Haulund Jensen, Langæblevej 4 Lise Jensen, Tårup Byvej 12 Gert Jensen, Tårup Byvej 12 Elspa Hansen, Tårup Byvej 14

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Skiltning (2) Der er for lidt skiltning ved indkørslen til byen i begge ender, der viser til midtbyen.

Skiltning (2) Der er for lidt skiltning ved indkørslen til byen i begge ender, der viser til midtbyen. Trafikmængde (11) Trafikken - ikke til at komme ud/ind af sin indkørsel - meget stort problem (HC - 1.) Der er meget trafik, specielt morgen og fyraften. (JJ 1.) Siden slagteriet igen er blevet en arbejdsplads

Læs mere

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig.

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig. Daugård Elevtal: ca. 125. Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 5 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 patrulje Farligt krydsningspunkt på vej imellem Tryllefløjten

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Dialogmøde med Dansk Cyklistforbund

Dialogmøde med Dansk Cyklistforbund Dialogmøde med Dansk Cyklistforbund Vi har fra cyklistforbundet i Randers anmodet om et dialogmøde med Miljø og teknik. Dette møde bliver den 22. august. Selvom Randers Cykelby har fået flere til at bruge

Læs mere

P-afgifter. - en forklaring

P-afgifter. - en forklaring P-afgifter - en forklaring Ja, det er rigtig irriterende at få en parkeringsbøde. Er der overhovedet nogen fornuftig grund til det, eller er det bare for at genere? I denne folder forsøger vi at besvare

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Det skal du som grundejer gøre

Det skal du som grundejer gøre vinter i københavn Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. Det skal du som grundejer gøre Når sneen falder,

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Formandens beretning for 2014

Formandens beretning for 2014 1 Formandens beretning for 2014 Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2014 og konstituerede sig som følger: Formand -------- Per Ole Overgaard nr. 112, Næstformand --- Lars Elgaard nr. 118,

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra Rødt = BAAS Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer L.1A Samme kryds ønsker man en grøn venstresvings pil i myldretiden. Når man

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere