Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse"

Transkript

1 Kommune Borgerpanelet om Bymidte september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

2 Indholdsfortegnelse Fakta om undersøgelsen... 3 Om indeks... 4 Brug af områder... 5 Formål med brug af Bymidte... 6 Tilfredshed med Bymidte... 7 Tilfredshed med Bymidten krydset med aldersgrupper... 9 Prioritering af indsatsen for at gøre Bymidte bedre Svarpersonernes baggrund Åbne svar Hvordan Bymidte bruges Hvorfor Bymidte ikke bruges oftere Beskrivelse af Bymidte Ønsker til forbedring af Bymidte Tabel samling Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 2

3 Fakta om undersøgelsen Udført af: Promonitor Antal deltagere: 640 Antal inviterede: Svarprocent: 54 % Udførelsestidspunkt: september 2009 Metode: Elektronisk Borgerpanel Dato: 22. oktober 2009 Undersøgelsen er udsendt som en borgerpanelundersøgelse via til Kommunes elektroniske Borgerpanel. Panelets sammensætning kan ses i bilagsmaterialet. Denne undersøgelse om Bymidte har stor vægt på de åbne såkaldte kvalitative besvarelser. Kommenteringen i rapporten er koncentreret omkring de lukkede svar, dvs. afkrydsnings svarene. Alle åbne svar kan ses sidst i rapporten og indgår i kommunens eget videre arbejde med udviklingen af Bymidte. s Borgerpanel giver borgerne i Kommune, mulighed for at give deres mening til kende og indgå en struktureret dialog med kommunens politikere og administration. Alle borgere (med adgang til internet) i kommunen kan uden begrænsninger medvirke i Borgerpanelet, der er bredt sammensat på køn, alder, bopæl og andre demografiske forhold. Af de inviterede har 54 %, eller ca. 640 personer har svaret på undersøgelsen, hvilket er en acceptabel svarprocent til undersøgelsens formål. Stikprøveusikkerheden for den samlede undersøgelse er under +/- 4 %. For interesserede i stikprøvens sikkerhed, ses nedenfor en tabel over stikprøveusikkerhederne ved forskellige procentsvar og antal svarpersoner ,04 4,27 3,49 3,02 2,7 2,47 2,28 2,14 2,01 1,91 1,82 1,74 1,68 1,61 1,56 P ,32 5,88 4,8 4,16 3,72 3,39 3,14 2,94 2,77 2,63 2,51 2,4 2,31 2,22 2,15 r ,9 7 5,71 4,95 4,43 4,04 3,74 3,5 3,3 3,13 2,98 2,86 2,75 2,65 2,56 o ,09 7,84 6,4 5,54 4,96 4,53 4,19 3,92 3,7 3,51 3,34 3,2 3,08 2,96 2,86 c ,49 6,93 6 5,37 4,9 4,54 4,24 4 3,8 3,62 3,46 3,33 3,21 3,1 e ,7 8,98 7,33 6,35 5,68 5,19 4,8 4,49 4,23 4,02 3,83 3,67 3,52 3,39 3,28 n ,22 9,35 7,63 6,61 5,91 5,4 5 4,67 4,41 4,18 3,99 3,82 3,67 3,53 3,41 t ,58 9,6 7,84 6,79 6,07 5,54 5,13 4,8 4,53 4,29 4,09 3,92 3,77 3,63 3, ,79 9,75 7,96 6,89 6,17 5,63 5,21 4,88 4,6 4,36 4,16 3,98 3,82 3,69 3, ,86 9,8 8 6,93 6,2 5,66 5,24 4,9 4,62 4,38 4,18 4 3,84 3,7 3,58 Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 3

4 Om indeks Spørgsmål med svarmuligheder på en skala (f.eks. fra 1 til 5) er konverteret til en skala med minimum 0 og maksimum 100. På tilfredshedsskalaen svarer 0 i tilfredshedsspørgsmål således til meget utilfreds", 25 til utilfreds", 50 til hverken eller", 75 til tilfreds" og 100 til meget tilfreds". Fordelen ved at vise indeksanalyser frem for gennemsnit er, at man meningsfyldt kan sammenligne f.eks. tilfredsheden, selvom disse ikke er målt på samme skala. Hvordan indekstallene skal vurderes, kommer an på målsætninger, udgangspunkt og ambitioner. Typisk arbejdes med servicemål i størrelsen Under 50 anes for kritisk Mellem 50 og 65 er acceptabelt Mellem 65 og 75 er godt Over 75 er excellent godt Skala (5 punkt) ved f.eks. tilfredshed: Indeks: Meget utilfreds 0 Utilfreds 25 Hverken-eller 50 Tilfreds 75 Meget tilfreds 100 Ved ikke Medregnes ikke Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 4

5 Brug af områder Hvor ofte bruger eller besøger du de nævnte butiksområder? Figuren viser kun de 5 mest besøgte områder blandt svarpersonerne i denne undersøgelse. Formålet er at sætte besøgshyppigheden i Bymidte i perspektiv, i forhold til andre ofte besøgte bymidter / indkøbsområder i Kommune. Af de 5 udvalgte bymidter / indkøbsområder, er Centret det mest besøgte, med 54 procent af borgerne der besøger det på ugentligt basis. Selv ved et månedligt besøg, indtager Centeret stadig en førsteplads med 39 procent. Bymidte har dog på ugentligt og månedligt niveau nogenlunde samme antal besøgende. Den største forskel fremtræder på det ugentlige niveau, der har en besøgsandel der viser 7 procent i Centrets favør. På månedligt niveau ligger de to næsten ens. Imidlertid tilkendegiver 15 procent, at de besøger Bymidte halvårligt, årligt eller aldrig hvor kun 7 procent besøger Centeret så sjældent. Hvor ofte bruger eller besøger du: Skovlunde Bymidte Måløv Bymidte Lautrupcentret Centeret Bymidte Bymidte Centeret Lautrupcentret Måløv Bymidte Skovlunde Bymidte Ugentligt 47% 54% 30% 19% 21% Månedligt 38% 39% 25% 9% 16% Halvårligt 12% 6% 18% 16% 23% Årligt 2% 0% 6% 13% 11% Aldrig 1% 1% 20% 44% 27% (Fig. 1 brug af udvalgte bymidter / indkøbsområder, procent) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 5

6 Formål med brug af Bymidte Til hvilke formål bruger eller besøger du Bymidte? Borgerne er blevet spurgt om, til hvilke formål de bruger eller aflægger Bymidte et besøg. Fællesnævneren for flertallet af de angivne svar er tydeligvis indkøb med indkøb af dagligvarer som den mest nævnte årsag med 76 procent efterfulgt af beklædning og andre udvalgsvarer. Besøg på biblioteket angives af 62 procent og følger ligeledes godt med. Tallene illustrerer, at selv om en del aflægger deres indkøb i Bymidte, så er det kun godt og vel hver tredje, der besøger Bymidten for at benytte café/restaurant. I forlængelse heraf kan man se resultatet med, at godt en fjerdel besøger Bymidte for at opleve kultur og en femtedel (22 procent) besøger Bymidten for hyggens og oplevelsens skyld. Det kan siges, at Bymidte primært bruges som et indkøbssted og til besøg på biblioteket, men i sig selv knytter der sig ikke i udpræget grad stærke tendenser fra oplevelsesøkonomien som årsager til, at borgerne besøger eller forlænger et indkøbsbesøg i Bymidte, ved i større omfang at søge kulturoplevelser og/eller oplevelser/hygge. Til hvilke formål besøges Bymidte Indkøb - dagligvarer 75,7% Indkøb - beklædning Indkøb - andre udvalgsvarer Besøger biblioteket 63,8% 61,7% 67,2% Café / Restaurant 36,6% Kulturoplevelser Oplevelser/hygge 22,1% 27,8% Bor i Bymidten Intet specifikt Arbejder i Bymidten Ingen af disse/ved ikke 5,6% 5,2% 3,0% 1,7% (Fig. 2 brug af Bymidte adspurgt blandt brugere årligt eller oftere, procent) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 6

7 Tilfredshed med Bymidte Hvor tilfreds er du med Bymidte på disse områder? Borgerne er blevet spurgt til deres tilfredshed med Bymidte. Svarene er indekseret på skalaen 0-100, hvor indeks 100 er maksimal tilfredshed, 50 er hverken/eller og 0 er minimal tilfredshed hhv. maksimal utilfredshed. Der tegner sig et billede af Bymidte som et rent offentligt rum på indeks 65, og et acceptabelt udvalg af dagligvarebutikker på indeks 64. Butiksudvalget inden for andre vare end lige dagligvarer, så som beklædning og andre udsalgsvarer, får en lavere bedømmelse. Borgernes bedømmelser af Bymidten som et sted for kulturelle oplevelser tildeles lige så mange positive som negative bedømmelser, med et samlet resultat på indeks 50, svarende til hverken tilfreds eller utilfreds. Tilsvarende glæder for tilfredsheden med cafe/ restauranter. Dette koblet sammen med muligheden for udendørs ophold på det lidt lavere indeks 47 og udendørs servering på indeks 41, kan der konkluderes en vis utilfredshed med de begrænsninger, som Bymidten lægger på borgernes brug af Bymidten som et offentligt rum. Samlet set fremstår Bymidte som et rent og pænt offentligt rum, med et fint udvalg af dagligvarebutikker, men også som et småkedeligt sted, hvortil borgerne ikke knytter nogen stærkere relationer. Borgerne ser ikke, at Bymidten indbyder til udendørs ophold og caféliv, mens mulighederne for udendørs servering på restaurant/café ses som værende begrænset. Tilfredshed med -indeks Bymidtens renholdning Butiksudvalget - dagligvarer Bymidtens udsmykning Butiksudvalget - beklædning Bymidten som boligkvarter Butiksudvalget - andre udvalgsvarer Udvalget af boliger i Bymidten Udvalget af kulturoplevelser Cafeer/ Restauranter Muligheder for udendørs ophold Udendørs servering 41 (Fig. 3 tilfredshed med Bymidte blandt brugerne, indeks 0-100) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 7

8 Tilfredshed med Bymidte, procentfordeling Figur 4 er en yderligere opdeling af svarene fra forrige figur. Svarene er nu inddelt i 4 rene kategorier for at fremhæve forskellene. Områder som der er udpræget tilfredshed med er: Bymidtens renholdning, udvalget af dagligvarebutikker og udsmykningen. Udpræget mindre tilfredshed der med udendørs servering, cafeer/restauranter, kulturoplevelser og mulighederne for udendørs ophold. Under halvdelen her nogen mening om Bymidten som boligområde. Tilfredshed med - procentfordeling Utilfreds Neutral Tilfreds Ved ikke Bymidtens renholdning 12% 25% 57% 6% Butiksudvalget - dagligvarer 15% 26% 55% 5% Bymidtens udsmykning 17% 28% 50% 6% Butiksudvalget - beklædning 17% 32% 45% 7% Butiksudvalget - andre udvalgsvarer 17% 37% 37% 9% Muligheder for udendørs ophold 32% 26% 26% 15% Udvalget af kulturoplevelser 24% 29% 25% 22% Cafeer/ Restauranter 28% 31% 25% 17% Bymidten som boligkvarter 8% 16% 18% 58% Udendørs servering 36% 24% 16% 25% Udvalget af boliger i Bymidten 8% 17% 14% 62% (Fig. 4 tilfredshed med Bymidte, rangordnet efter tilfreds, procent i 3 svargrupper) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 8

9 Tilfredshed med Bymidten krydset med aldersgrupper Krydses svarene med alder viser der sig større eller mindre forskelle i tilfredshedsbedømmelserne blandt aldersgrupperne. Hovedtendensen er, at tilfredsheden med Bymidten på de fleste områder stiger i takt med stigningen i aldersgrupperne, således at tilfredsheden er lavest blandt de yngre og højst blandt de ældre. 80 TILFREDSHED KRYDSET MED ALDER - INDEKS G o d M i n d r e g o d 10 0 Butiksudvalget - dagligvarer Butiksudvalget - beklædning Butiksudvalget -andre udvalgsvarer Cafeer/ Restauranter Udendørs servering Muligheder for udendørs ophold Udvalget af kulturoplevelser Bymidtens udsmykning Bymidtens renholdning Bymidten som boligkvarter Udvalget af boliger i Bymidten TILFREDSHED KRYDSET MED ALDER - INDEKS Tilfredshed med Bymidte. Aldersgruppe TILFREDSHED KRYDSET MED ALDER - INDEKS Gens. Bymidtens renholdning Butiksudvalget - dagligvarer Bymidtens udsmykning Butiksudvalget - beklædning Bymidten som boligkvarter Butiksudvalget - andre udvalgsvarer Udvalget af boliger i Bymidten Udvalget af kulturoplevelser Cafeer/ Restauranter Muligheder for udendørs ophold Udendørs servering (Fig. 5 a og b tilfredshed med Bymidte efter alder, indeks 0-100) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 9

10 Prioritering af indsatsen for at gøre Bymidte bedre Hvordan ville du prioritere disse indsatsområder, hvis Bymidte skal gøres bedre? Svarpersonerne er blevet bedt om at prioritere en række mulige indsatsområder på en skala fra 1 til 5, for derved at angive, hvilke områder der er vigtige og hvilke der er uvigtige at sætte ind med, hvis Bymidten skal gøres bedre. Prioriteringslisten toppes af Bymidtens renholdning, der er kort efterfulgt af mulighederne for udendørs ophold og cafeer/restauranter, udendørs servering og byens udsmykning. Førstnævnte (renholdning) og sidstnævnte (udsmykning) får allerede rimelige tilfredshedsvurderinger i dag, mens de to øvrige topprioriteter hører til de områder der er størst utilfredshed med i dag. Et fællestræk er, at de forhold der prioriteres højst af svarpersonerne, peger på ønsker i retning af oplevelsesøkonomi, der således tildeles endnu højere prioritering end udvalget af butikker og især er der ikke nogen udtalt prioritering af Bymidten som boligområde. Fra undersøgelsens åbne svar, kan der findes konkrete input til, hvad borgerne ønsker. Prioritering af indsatsområder, indeks 0-100: Bymidtens renholdning 76 Muligheder for udendørs ophold Cafeer/Restauranter Udendørsservering Bymidtens udsmykning Bygninger og arkitektur Udvalget af kulturoplevelser Butiksudvalget - andre udvalgsvarer Butiksudvalget - dagligvarer Butiksudvalget - beklædning Bymidten som boligkvarter Udvalget af boliger i Bymidten (Fig. 6 prioritering af indsatsområder, indeks 0-100) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 10

11 Prioritering af indsatsområder: Mindre vigtigt Neutral Ret vigtigt Ved ikke Bymidtens renholdning 8% 17% 68% 8% Muligheder for udendørs ophold 11% 18% 61% 10% Cafeer/Restauranter 9% 23% 59% 9% Bymidtens udsmykning 12% 22% 57% 9% Udendørs servering 13% 20% 57% 10% Udvalget af kulturoplevelser 13% 22% 53% 12% Butiksudvalget - andre udvalgsvarer 13% 25% 53% 9% Bygninger og arkitektur 13% 20% 49% 18% Butiksudvalget - dagligvarer 22% 21% 48% 9% Butiksudvalget - beklædning 18% 29% 43% 9% Bymidten som boligkvarter 22% 24% 25% 30% Udvalget af boliger i Bymidten 23% 23% 21% 33% (Fig. 7 prioritering af indsatsområder, procent rangordnet efter vigtigt ) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 11

12 Køn Svarpersonernes baggrund Aldersgruppe Respondenter Procent Mand ,9% Kvinde ,1% I alt ,0% Respondenter Procent ,6% ,8% ,1% Område ,8% ,7% ,0% I alt ,0% Respondenter Procent Midt ,0% Syd ,1% Egebjerg ,6% Måløv Boligform ,5% Skovlunde ,9% Anden kommune 0 0,0% I alt ,0% Respondenter Procent Hus ,9% Lejlighed ,0% Værelse 24 3,7% Andet 54 8,4% I alt ,0% Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 12

13 Civilstand Respondenter Procent Bor alene ,7% Gift ,9% Samboende 74 11,5% Andet 6 0,9% I alt ,0% Respondenter Civilstand Procent ,6% ,0% 2 Erhverv ,7% ,1% ,6% I alt ,0% Respondenter Procent Faglært 18 2,8% Ufaglært 58 9,0% Funkt/tjenstem ,8% Jobsøgende 7 1,1% Lærlig/elev 22 3,4% Pensionist 31 4,8% Selvstændig 83 12,9% Studerede 14 2,2% Udenfor erhverv 10 1,6% Andet 2 0,3% I alt ,0% Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 13

14 Åbne svar Hvordan Bymidte bruges. Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Hovedsageligt indkøb af dagligvarer - eller en fyraftens øl på vej hjem fra arbejde. Mand Special butikkernes tilbud eller restaurant besøg Mand Måløv 0 I min frokostpause går jeg ind i mellem ned og handler dagligvarer, evt. biblioteket samt kigger på de øvrige forretninger. Kvinde Syd 1 Jeg sætter pris på, at jeg ikke er tvunget til at skulle ind til KBH for at kunne gøre mine daglige indkøb. Jeg synes det er vigtigt, at miljøet er det og gør mit til at støtte s byliv Kvinde Syd 1 I forbindelse med biblioteksbesøg/arrangementer på biblioteket kan det hænde der skal handles lidt. Dette gøres så i Centeret. Synes forøvrigt det er SÅ trist man har valgt at lade en Lidl åbne i Bymidten. Havde en delikatesse butik ikke været bedre, eller en Irma? Tøjindkøb lægges i Kbh eller Lyngby; synes udvalget i er alt for kedeligt. Kvinde Egebjerg 2 Boghandleren samt Den tyrkiske restaurent. Nogle den kinesiske restaurent samt sportsforretningen. Har enkelte gange brugt blomsterhandler samt dyrehandler Kvinde Måløv 2 Oser i forsk. butikker, bl.a. genbrugs butikken og boghandlen. Deltager i arrangementer (juletræ, musik...)går på restaurant. Biblioteket Kvinde Måløv 2 Ofte i forbindelse med arrangementer såsom karneval og musikfestival. Ellers normalt kun for at besøge biblioteket, apoteket, banken eller boghandlen. Kvinde For at købe tøj og gaver. Mand Måløv 2 mest pga. apotek, bank, posthus. Der mangler en MATAS!!! Kvinde Egebjerg 1 Til indkøb af dagligvarer som ikke findes i Center. Mand Måløv 2 Som regel er det kun til indkøb og brug af offentlig transport Kvinde går på cafe og sludre med veninder - biblioteket med børnene - jeg savner dog meget en udendørs legeplads for børnene eller en ungdomscafe - for vores teenagere - en bager i midten mangler der også Kvinde Midt 3 Fritidstøj mv. Mand Skovlunde 2 Det er som regel biblioteket eller apoteket, jeg bruger Kvinde Hvis der er en specifik vare jeg ved jeg kan få der eller biblioteksbesøg Kvinde Midt 1 Indkøb af tøj eller andre vare som jeg ikke kan få i Skovlunde. Kvinde Skovlunde 1 Biografen. Nogle gange centret hvis jeg er i nærheden alligevel. Kvinde Skovlunde 2 Bruger kun bibliotektet Kvinde Måløv 2 dejligt i godt vejr at sidde på cafe på kirketorvet og lade børnene køre på deres små scootere rundt på torvet eller plaske i springvandet Kvinde Hvis jeg skal noget i en bestemt butik, der ligger i bygaden Mand Måløv 2 Butikker, bibliotek, stationen Mand Bibliotek, Apotek, sjældnere specialforretninger Kvinde Jeg bruger selvfølgelig bibloteket, men så kommer jeg fra den anden side (fra toget), jeg har vlret der et par gange i forbindelse med de arrangementer der bliver lavet i bymidten. Kvinde Det gør jeg når jeg skal handle i det daglige også bor jeg her Kvinde Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 14

15 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Midt ofte besøg hos læge, apotek samt forretningerne på gågaden.. Ofte i centeret. Føtex primær Kvinde Syd 1 Læge Kvinde Kommer der ikke. Mand Måløv 3 Frisør, apotek og evt madindkøb Kvinde Måløv 3 Mit penge institut ligger der Mand Skovlunde 2 Hvis jeg skal handle i BC og har lidt ekstra tid, kan jeg godt tage en tur i gågaden - mest for at besøge Genbrugeren Kvinde Skovlunde 2 Bruger det næsten aldrig, da det er et spøgelsescenter Mand Skovlunde 0 Tager s-tog på arbejde, hvis det tæller med. Eller kun i forbindelse med bibliotek og apotek(2-4 gange pr. år) Kvinde Syd 4 + Jeg kører derhen fordi jeg har et ærinde Kvinde Jeg ville bruge bymidten mere, hvis der var stemning/oplevelser/marked i gaden. Desuden ville special butikker (f.eks. fødevarer og børne/voksen tøj)få mig til at besøge bymidten oftere for at handle og "ose" Kvinde Egebjerg 2 handler in til daglig forbrug til hustand Kvinde Egebjerg 3 Er på biblioteket 1 gang om ugen - går ned igennem centrumgaden. Køber dagligvarer i Lidl og Superbest og hos halalslageren og beklædning i Sportigan. Synes godt der kunne være en bager i centrumgaden, men bruger den i Hedegårdscenteret. Kvinde Egebjerg 3 Bruger Bymidte, hvis jeg tilfældigvis kommer forbi - hvilket næsten aldrig sker... Mand Måløv 3 Kun til indkøb og tandlægebesøg. Jeg får ikke lyst til at hænge ud. Kvinde Egebjerg 2 1 butik og så hjem igen. Mand Måløv 2 Indkøb, men ville gerne bruge bymidten men mangler hygge i området til restautent m.m besøg. Kvinde vi handler i sportsforretningen fordi de er sponsorer for sønnens fodboldklub, og så bruger vi biografen et par gange om året. Mand Måløv 2 Frisør, Biografbesøg, Restaurant besøg, Indkøb dagligvarer, Tandlægebesøg. Kvinde Syd 1 Går til frisøren og går gerne i tur i bymidten, når jeg alligevel er på de kanter Mand Midt 4 + Suser igennem centret hvis vi skal købe en gave. Hopper af toget for at købe fisk og klippekort. Ungår det. Mål er hyggeligere Mand Måløv 3 Tager i centret indimellem og tager i biografen. Ellers er det kun ved målrettede besøg på rådhuset eller en bestemt butik der har en vare jeg eftersøger. Kvinde Skovlunde 2 Flere gange om måneden på centrumgaden køber jeg måske lidt i superbest og går måske på biblioteket med mine børn. kigger i hanne hove efter tøj til mig selv. I centeret køber jeg ind i føtex (det jeg ikke kan få i netto egebjerg), køber gaver i fx br eller arnold busk, børnetøj i h&m. Kommer ikke til lørdagsarrangementerne på store torv. En gang hvert halve/hele år spiser jeg med min mand eller veninder i ballerup bymidte enten den tyrkiske eller den nye italienske ved springvandet på kirketorvet. Går i bio i baltoppen med børnene ca hvert halve år Kvinde Egebjerg 2 Måske i en butik, kommer der så sjældent Mand Skovlunde 3 Bruger frisør og kosmetolog Kvinde Bruger biografen et par gange om året. Bruger butikker i Centrumgaden, frisør, apotek eller boghandel Kvinde Syd 1 Bor i bymidten, bruger centret til indkøb, og gennemgang til station og bibliotek, gågade... Kvinde Går en tur efter aftensmaden, igennem Centret eller bymidten Kvinde På apoteketet eller restaurant. Kvinde Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 15

16 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Midt Musik i Baghuset, Bodega, Thorslund's, gaveindkøb i centret, boghandlerne, apotek, tøj og føtes ind imellem Kvinde Syd 1 Cykler til Centrumgaden og går så rundt. Mand Midt 1 Indkøb i Centret, Centrumgade, Hedegårdscentret. Går i biograften. Går på biblioteket. Kvinde Midt 1 Kommer stort set kun til Bymidten ( = Centrumgaden ) når jeg skal på apoteket Kvinde Egebjerg 3 forskelligt, læge, apotek, indkøb, hyggegå tur, arengementer Kvinde Midt 1 Min bank ligger i bymidten Kvinde Syd 1 Besøg i enkeltbutikker Kvinde Måløv 4 + På "gennemrejse" på vej til og fra motion...enkelte "favoritbutikker" f.eks. Mæhle Kvinde Skovlunde 2 Indkøb. Kvinde min bank ligger der. Kvinde Skovlunde 2 Indkøb. Kører dertil. Handler og tager hjem. Mand Jeg har brugt Bymidte meget mere end jeg gør idag - idag bruger jeg Værløse der er udvalget i dagligbutikker meget, meget større. Kvinde Egebjerg 2 på vej til stationnen Mand Skovlunde 2 biografen, eller special indkøb i butikkerne Kvinde Skovlunde 1 hvis jeg skal på apoteket eller for en enkelt gangs skyld skal i Superbest Kvinde Boghandler Mähle er et must, samt Hanne Hove. Lidl er besøgt et par gange, hvis der har været noget i reklamen der har været spændende. Så er der bagerafdelingen i Super Best. En middag på Ankara inden en biftur i Baltoppen er en ok oplevelse. Biblioteket er rigt på spændende bøger, musik og ikke mindst lydbøger. Så vi bruger vores bymidte og tænker på at lægge vores penge i denne del af byen for at bevare den. Kvinde i Dagligvarebutik og Apoteket. Kvinde Besøger Biblioteket, spiser en durum kebab og cykler hjem igen. Hører foredrag på Biblioteket Går på posthuset, apoteket og i banken. Handler tøj m.m. i centret og i gågaden. Går i biografen/ser ballet i Baltoppen. Ser musikskolens danseforestilling i Baltoppen. Tager bus+s-tog fra bymidten Køber klippekort i dsb kiosken Køber frisk fisk hos fiskehandleren. Kvinde Midt 1 til Biblioteket og restaurant Kvinde Måløv 2 Som sportsudøver handler vi specifikt i sportsforretning samt regelmæssigt besøg på apotektet Mand Egebjerg 2 Jeg handler typisk ind i centeret men også på gågaden. Om lørdagen hænder det at vi spiser frokost i centeret. Ind imellem låner jeg bøger på biblioteket og ser en film i Baltoppen. Af og til går vi ud og spiser på een af restauranterne. Kvinde Har bl.a frisør, læge og apotek dernede Kvinde Måløv 2 Cafe thorslund, boghandlen, ankara, sportigan, biblioteket Kvinde I forbindelse med indkøb eller cafe-aftaler med veninde Kvinde Skovlunde 2 Har et ærinde i en af butikkerne eller på biblioteket Mand Egebjerg 0 Ind og ud hurtigst muligt Kvinde Egebjerg 2 Går en tur på biblioteket, køber grøntsager hos den tyrkiske grønthandler, spiser evt. en shawrama fra boden over skinnerne, smutter ind i fiskemagasin og får en lille snak, måske et besøg på apoteket eller i en af de øvrige forretninger. Mand Egebjerg 1 Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 16

17 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Jeg bruger Bymidte som et sted hvor man kan købe præcis det som jeg mangler - er ligger nogle restaranter som jeg og min familie nogen gange benytter og så ligger biblioteket der som vi ofte benytter. Jeg bruger ikke bymidten som et sted hvor jeg tager hen for at gå en tur og spontant falde ind på en cafe etc. Jeg tror udfordringen i at skabe liv i bymidten og skabe grobund for et godt forretningsliv netop ligger i at skabe et miljø som man ønsker at besøge spontant. Mand Egebjerg 2 Til biblioteksbesøg og diverse indkøb - fortrinsvis på apoteket, der jo ikke har konkurrence fra andre i nærheden ;o) Mand Egebjerg 2 Boghandler Mæhle, Sportigan, tøjeksperten og Hanne Hove Kvinde Måløv 2 supermarked, tøj, gennemgang til og fra stationen, cafe Kvinde Midt 3 Primært Indkøb Mand Bruger kun dagligvareindkøb og apotek Mand Biblo, fiskeforretning, kinesisk rest. dagligvareindkøb Mand Egebjerg 3 Anvender butikker og Restauranter Mand bl.a. lægebesøg Kvinde Skovlunde 0 når der er tilbud Mand Syd 1 Shopping og biblioteket Kvinde Syd 3 apotek og posthus Kvinde Bruger bymidten til indkøb, bank, posthus mv. Det er sjældent at det drejer sig om andet formål. Mand går igennem gågaden når jeg skal handle, stopper op og ser på butikker. ønsker ikke at sidde på bænkene, de står for yderligt/åbent mener ikke der er sammenhæng med gaden. Kvinde Skovlunde 0 Cafemøder, indkøb af hverdagsvarer, tøj, bibliobesøg, kirkebesøg, gåtur gennem byen, Kvinde Skovlunde 0 Som gennemgang til mit job Kvinde Skovlunde 0 Desuden: I forbindelse med transport til og fra Station (BUS/TOG) Mand Midt 3 Jeg bruger udelukkende Bymidten til indkøb, da der for mig ikke findes nogle tilbud som jeg kan bruge, Bymidten fremstår for mig meget kedelig. Kvinde Egebjerg 0 kommer igennem daglig Kvinde De daglige indkøb Mand Egebjerg 0 Mest bare dagligvarerindkøb Kvinde Syd 1 I centeret ofte som "oser" mens bygaden i reglen rummer målrettede besøg Mand Måløv 2 Besøger Centrumgadens handlende, Biblioteket, Centret, Apoteket Kvinde Måløv 1 bruger evt apoteket, fordi jeg arbejder i. Kvinde Skovlunde 1 besøger ballerup fysioterapi v stationen i centeret Mand Egebjerg 2 Frisøren Kvinde Skovlunde 0 Henter-bringer elever i skolevognen Mand Måløv 2 Foretrukne indkøbssted for alle typer af varer. Er meget glad for biblioteket. Typisk en bytur lørdag formiddag. Børn er flyttet hjemmefra og bor ikke i ballerup mere, men fælles byture sker ofte i, fordi de kan lide miljøet og indkøbsmulighederne. Kvinde Måløv 3 Kun hvis jeg skal til lægehuset eller på rådhuset og det ikke kan klares i Skovlunde Kvinde Skovlunde 0 Ved tilbudskøb Mand Skovlunde 0 Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 17

18 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: biblotek Kvinde Danske bank, apotek, læge Mand Dejligt at gå udenfor når vejret er ok Kvinde Besøger fiskemagasin eller biblioteket Kvinde som gågade til evt. bibliotek, apotek eller bank Kvinde Indkøb Mand Skovlunde 3 I løbet af et år, bruger jeg: skifter offentlig transport, bruger læger, bibliotek, butikker, restauranter og Baltoppen. Kvinde Måløv 0 Går og cykler forbi og handler indimellem Mand Lægebesøg og indkøb af diverse beklædning Kvinde Vintilbud i Super Best. Mand Skovlunde 0 Bank og indkøb i de lokale butikker samt passerer igennem på vej andre steder. Kvinde bruger den som en bytur Kvinde Måløv 0 Indkøb, gåtur, afslapning, spisning Mand Egebjerg 0 Indkøb på vej hjem fra arbejde / week-end; Restauranter Mand Kører eller går dertil, handler og tager videre Mand Syd 3 Apoteket og banken Mand Egebjerg 2 Se tidligere kommentar Mand Måløv 2 bank og frisør Kvinde Et hyggeligt sted til indkøb, hvor man møder sin nabo i samme situation, eller til de talrige kultur/sports begivenheder hvor Komune i den grad har sørget for gode tilbud til borgerne. Mand Egebjerg 1 min læge bor i ballerup bymidte og jeg går til fys i ballerup bymidte og jeg ser kunstudstilling på biblioteket Kvinde Skovlunde 1 Til indkøb - både planlagte og impulsive. Jeg nyder at spise på en af restauranterne sammen med venner/familie. Kvinde Måløv 0 Gå gennem byen for at handle og se på byen og nyde vejret på en bænk, men der mangler hyggesteder hvor man kan mødes, sidde ned sludre og møde andre i stedet for INDE i centret, f.eks.uden for Centret på pladsen ved krydset over for BaltorpStriben - der er pt. fyldt med cykler lige uden for så det ligner en rodebutik. Kvinde I forbindelse med indkøb, kultur og almindelig gåture bare for at kigge. Og selvfølgelig når der er musik og fest i gaden. Biblioteket bruger jeg meget. Kvinde Ved indkøb, men kun som gennemgang. Mand For at handle Kvinde Skovlunde 1 Handler i Centret, oftest i Føtex Mand Måløv 0 Holder meget af bymidte, så det kan blot være en gåtur ellers efter annoncerede begivenheder. Kvinde Måløv 0 Det hænder, at man er nødt til at kontakte rådhusets forvaltninger om ting og sager. Bøger købes i gågaden. Hvis vi læser i lokalavisen, at der er tilbud i gågadens butiker eller i centeret. Mand Skovlunde 0 Oftest kommer jeg på cykel til bymidten, jeg kommer endvidere også for at frekventere offentlig og privat servicevirksomhed Mand Egebjerg 0 Indkøb og gåturer Mand Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 18

19 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: I forbindelse med indkøb, går jeg og min kone, gerne gennem gågaden hjem fra indkøb i centret, vi benytter også forretninger i bymidten. Vi bor på præstevænget. Mand går igennem er der oftest pga. danske bank Mand Måløv 0 Afhænger af vejret -"oser" fra indkøb og bibliotek Kvinde Måløv 0 fra oktober er jeg der en gang om ugen,for at handle Kvinde Måløv 0 Færdes naturligt i bymidten. Stort set alle daglige indkøb foretager jeg mig her. Bliver inspireret og falder i snak med bekendte. Café/restaurantbesøg. Kvinde Bymidten indeholder verdens bedste fiskehandler Kvinde Måløv 0 Fortrinsvis indkøb af specielle varer Mand Egebjerg 0 Daglige indkøb Mand Besøgene er ofte i forbindelse med besøg på biblioteket Kvinde Måløv 0 Bruger bymidte til indkøb, biografen og cafe Kvinde Måløv 0 Jeg handler mest varer, der ikke fås i Skovlunde Centeret. Kvinde 65 + Skovlunde 0 Apoteket Frisør Bank Kvinde 65 + Egebjerg 0 Foretager kun indkøb af dagligvarer, hvis jeg alligevel skal indkøbe andre varer, fx. beklædning. Besøger jævnlig Baltoppen til film og teater. Mand 65 + Måløv 0 jeg går flere gange om ugen fra ballerup center til kirken og oplever hvad der bydes på. Mand 65 + vi køber dagligvarer og andre forbrugsvarer, samt biblioteket og banken Mand 65 + frisør og læge bor der, derfor indkøb af evt. fristelser Mand 65 + Egebjerg 0 Jeg kommer dagligt i bymidten. Jeg bor i Lundegaarden & køre i kørestol. Mand 65 + Bruger MATAS i Centret, der er ingen i Måløv. Bibliotek bedre åbningstider end i Måløv. Gaver m.v. F.eks. bøger MÆHLE - god betjening Kvinde 65 + Måløv 0 Til / fra S-toget, --handler evt. lidt på vejen. Mand 65 + Egebjerg 0 Primært i forbindelse med indkøb eller hvis der er aktiviteter f.eks. musik o.l. Kvinde 65 + Måløv 0 For at besøge læge, Lidl og bibliotek med parkering på centertaget eller bag Lidl Mand 65 + Besøg i bank. Mand 65 + Benytter banken Mand 65 + Skovlunde 0 Det er beskrevet ovenfor Mand 65 + Måløv 0 Fra min bolig går jeg dagligt en tur, forbi rådhuset, til gågaden - hvor jeg køber en alkohol-fri øl - videre til centret, hvor jeg køber dagligvarer. Mand 65 + NÅR JEG HAR ET ÆRINDE I BYMIDTEN,GÅR JEG FRA CENTERET OG TILKIRKEN, FOR AT SE OM DER EVENTUELT SKULLE VÆRE SKET NOGET NYT AF INTERESSE Mand 65 + til praktiske formål Mand 65 + dejligt tæt ved mine andre opgaver jeg bruger Mand 65 + Indkøb og Foreningscentret Præstevænget 20 Kvinde 65 + Går ofte tur i gennem bymidten, glæder mig over de mange skulpturer der, andre gange handler jeg der, ligesom biblioteket besøges. Mand 65 + Benytter apotek, supermarked, bank, bibliotek, posthus, station, center Mand 65 + Skovlunde 1 Besøger bymidten næsten dagligt. Størsteparten af mine indkøb foregår her. Mand 65 + Syd 1 "Bruger" ikke bymidten som sådan. Det er primært biblioteket. Mand 65 + Skovlunde 0 besøger kun Centret Kvinde 65 + Skovlunde 0 Til indkøb, biblioteksbesøg og rejse (tog). Kommer næsten altid på cykel. Sjældent i bil. Mand 65 + Parkering bag Super Best er god - og derfro benyttes Bymidte og fordi den er uden tag Kvinde 65 + Indkøb i Gågaden. Indkøb i BC Mand Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 19

20 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Syd Hvorfor Bymidte ikke bruges oftere. Hvad afholder dig fra at besøge Bymidte oftere? Besværligt med parkering og butikkerne er dyre Mand Måløv 0 Jeg har hvad jeg skal bruge i centeret. Det er også der de butikker jeg kender fra kæder ligger. Kvinde tænker ikke over det findes. Kvinde Måløv 1 Jeg bor i Skovlunde og er glad for Skovlunde Bymidte. Når jeg søger et mere varieret udvalg af butikker tager jeg til Centret (og andet). Udvalget af caféer og restauranter der har åbent om aftenen er ikke særligt stort. Kvinde Skovlunde 2 Der mangler et sammenhængende, æstetisk og hyggeligt bymiljø, som skærmer for bus- og biltrafik og anmasende betonbyggeri, som er deprimerende at se på. Desuden mangler et ordentligt cafémiljø, så jeg kan byde min familie andet end slam-pizza i forbindelse med en handletur. Jeg vælger Værløse Bymidte på trods af et ringere udbud af forretninger og kulturtilbud, fordi det hænger bedre sammen, er hyggeligere og mere børnevenligt. Mand Måløv 2 Bor i Egebjerg Mand Egebjerg 3 Der er ikke behov for at handle i butikkerne her. Mand Måløv 2 Har ikke så mange erinder der! Kvinde Skovlunde 0 Arbejde, børn og fritidsinteresser Kvinde Måløv 2 udvalget af butikker er for dårligt i forhodl til centeret Mand Måløv 2 Jeg handler mest i Skovlunde eller i Centeret. Jeg køber briller i gågaden Kvinde Skovlunde 2 Jeg bor i Måløv Mand Måløv 2 Jeg glemmer som regel, at der også er butikker der. Kommer mest i centret Kvinde jeg bor i skovlunde, så det er meget naturligt Kvinde Skovlunde 3 Jeg bor i Skovlunde, kommer kun derud hvis jeg mangler noget jeg ikke kan handle lokalt. Kvinde Skovlunde 1 Jeg har lokalbutikker, som jeg handler i til daglig. Skal jeg have flere butikker, tager jeg til Herlev Bymidte, det er kortere for mig. Kvinde Skovlunde 2 For kedeligt - ikke attrative butikker Kvinde Måløv 2 Udbuddet af butikker er ikke det eg søger. Der virker ikke til at være meget liv i bymidten. Mand Måløv 2 Det er som om der er lidt dødt på den strækning, jeg ved ikke hvorfor, der er jo altid mange mennesker når jeg er der, måske er det de butikker som ligger der, måske fordi der ikke er sket noget der længe. Kvinde Kan som oftest klare mig med Skovlunde C Kvinde Skovlunde 2 Har ingen ærinder der. Dagligvarer købes i Måløv eller Smørum. Udvalgsvarer i Rødovre centret, fields, Malmø,Hamborg eller Blåvand. Biblioteket besøges i Måløv. Der er ikke noget at komme der for. Mand Måløv 3 Jeg har intet ærinde... bruger ikke tøj- og dagligvarerbutikkerne dér - kun lægen og evt. apoteket, biblioteket og RødeKors genbrug. Kvinde Skovlunde 2 Parkeringsforhold Kvinde Skovlunde 2 Bymidten mangler stemning og flere special butikker. Kvinde Egebjerg 2 Har ikke noget specielt behov for at besøge Bymidte... Mand Måløv 3 Udvalg af forretninger, Alkoholikere/substitensløse i gadebilledet, for mange "hårde typer" med guldkæder og bandementalitet. Mand Måløv 1 jeg kan få det hele i ballerp centret. det er dødt og kedeligt i gågaden. Mand Måløv 2 Det er ikke et sted man tænker "her er dejlig, gode butikker, grønt rent og pænt". Skal vi købe ind foregår det i KBH Mand Måløv 3 Jeg anvender Skovlunde bymidte rigtig meget - da jeg bor i Skovlunde. Kvinde Skovlunde 2 Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 20

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Skive Storkommune Borgerundersøgelse Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater 1 1.1 Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2012 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2012 2 Kundeinterviews 3 Resultater - Top 5 18 Juryens bedømmelse 24 Resultater - Danmarks Bedste Handelsby 2012 26 Danmarks

Læs mere

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS MAJ 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Oplevelser i Holbæk

Læs mere

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Kort om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanelet Periode November 2009 Stikprøve 1.043 Svarprocent 77 % Antal svar 805 Vægtning

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2012-2013. Svarprocent. Hvad er barnets køn? Hvilket klassetrin går dit barn på? Jægerspris Skole.

Forældretilfredshedsundersøgelse 2012-2013. Svarprocent. Hvad er barnets køn? Hvilket klassetrin går dit barn på? Jægerspris Skole. Jægerspris Skole Forældretilfredshedsundersøgelse 2012-2013 Svarprocent Ikke besvaret 45% 319 Ikke afsluttet 2% 16 Gennemført - svarprocent 53% 375 Hvad er barnets køn? Pige 51% 201 Dreng 49% 190 Hvilket

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN

GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN - byens bedste grunde til byens bedste priser! GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN Attraktive byggegrunde fra kr. 345.000 inkl. moms FREDERIKSHAVN uge02 Golfparken image brochure1.indd 1

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Jacobshavn 5 21, 4700 Næstved

Jacobshavn 5 21, 4700 Næstved Jacobshavn 5 21, 4700 Næstved 9 spændende og attraktive boliger - Boliger med god udsigt på 118 206 m² - Lige ud til den gamle Suså - Med egn bådplads og stort grønt område - Mulighed for individuel indretning

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes 6. - 9. klasser, blev der

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2008 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2008 1 Kundeinterviews 2 Resultater - Top 5 17 Danmarks Bedste Handelsby I et samarbejde mellem og Detail-forum gennemføres

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2014 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2014 3 Kundeinterviews 4 Resultater - Top 5 (i følge kunderne) 19 Juryens bedømmelse 25 Kundernes vs. juryens bedømmelser 27

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Basisdata om undersøgelsen besvarelser i perioden

Basisdata om undersøgelsen besvarelser i perioden Resumé af omdømmeanalyse vedr. Amagerbrogade-kvarteret Basisdata om undersøgelsen 1093 besvarelser i perioden 18.11-4.12 2015 Indsamlingsmetoder: Spørgeskema og plakatuddeling i kvarteret og i definerede

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Kultur

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Kultur RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Kultur Indhold Om undersøgelsen... 2 Kultur og fritid... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 17 Brugeroversigt... 25 Svarpersonernes baggrund... 26 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

PANORAMA OVER AALBORG

PANORAMA OVER AALBORG PANORAMA OVER AALBORG fjordtårnet.dk Helt i front Ved Limfjordens bred, højt hævet over Nørresundby midtby, ligger Fjordtårnet. Som et fyrtårn står den flotte nye bygning og knejser og lyser op med den

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 Denne rapport viser resultaterne af efterårets trivselsundersøgelse i plejeboliger i Aarhus Kommune. Undersøgelsen er gennemført i uge 42, hvor interviewere

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere