Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse"

Transkript

1 Kommune Borgerpanelet om Bymidte september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

2 Indholdsfortegnelse Fakta om undersøgelsen... 3 Om indeks... 4 Brug af områder... 5 Formål med brug af Bymidte... 6 Tilfredshed med Bymidte... 7 Tilfredshed med Bymidten krydset med aldersgrupper... 9 Prioritering af indsatsen for at gøre Bymidte bedre Svarpersonernes baggrund Åbne svar Hvordan Bymidte bruges Hvorfor Bymidte ikke bruges oftere Beskrivelse af Bymidte Ønsker til forbedring af Bymidte Tabel samling Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 2

3 Fakta om undersøgelsen Udført af: Promonitor Antal deltagere: 640 Antal inviterede: Svarprocent: 54 % Udførelsestidspunkt: september 2009 Metode: Elektronisk Borgerpanel Dato: 22. oktober 2009 Undersøgelsen er udsendt som en borgerpanelundersøgelse via til Kommunes elektroniske Borgerpanel. Panelets sammensætning kan ses i bilagsmaterialet. Denne undersøgelse om Bymidte har stor vægt på de åbne såkaldte kvalitative besvarelser. Kommenteringen i rapporten er koncentreret omkring de lukkede svar, dvs. afkrydsnings svarene. Alle åbne svar kan ses sidst i rapporten og indgår i kommunens eget videre arbejde med udviklingen af Bymidte. s Borgerpanel giver borgerne i Kommune, mulighed for at give deres mening til kende og indgå en struktureret dialog med kommunens politikere og administration. Alle borgere (med adgang til internet) i kommunen kan uden begrænsninger medvirke i Borgerpanelet, der er bredt sammensat på køn, alder, bopæl og andre demografiske forhold. Af de inviterede har 54 %, eller ca. 640 personer har svaret på undersøgelsen, hvilket er en acceptabel svarprocent til undersøgelsens formål. Stikprøveusikkerheden for den samlede undersøgelse er under +/- 4 %. For interesserede i stikprøvens sikkerhed, ses nedenfor en tabel over stikprøveusikkerhederne ved forskellige procentsvar og antal svarpersoner ,04 4,27 3,49 3,02 2,7 2,47 2,28 2,14 2,01 1,91 1,82 1,74 1,68 1,61 1,56 P ,32 5,88 4,8 4,16 3,72 3,39 3,14 2,94 2,77 2,63 2,51 2,4 2,31 2,22 2,15 r ,9 7 5,71 4,95 4,43 4,04 3,74 3,5 3,3 3,13 2,98 2,86 2,75 2,65 2,56 o ,09 7,84 6,4 5,54 4,96 4,53 4,19 3,92 3,7 3,51 3,34 3,2 3,08 2,96 2,86 c ,49 6,93 6 5,37 4,9 4,54 4,24 4 3,8 3,62 3,46 3,33 3,21 3,1 e ,7 8,98 7,33 6,35 5,68 5,19 4,8 4,49 4,23 4,02 3,83 3,67 3,52 3,39 3,28 n ,22 9,35 7,63 6,61 5,91 5,4 5 4,67 4,41 4,18 3,99 3,82 3,67 3,53 3,41 t ,58 9,6 7,84 6,79 6,07 5,54 5,13 4,8 4,53 4,29 4,09 3,92 3,77 3,63 3, ,79 9,75 7,96 6,89 6,17 5,63 5,21 4,88 4,6 4,36 4,16 3,98 3,82 3,69 3, ,86 9,8 8 6,93 6,2 5,66 5,24 4,9 4,62 4,38 4,18 4 3,84 3,7 3,58 Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 3

4 Om indeks Spørgsmål med svarmuligheder på en skala (f.eks. fra 1 til 5) er konverteret til en skala med minimum 0 og maksimum 100. På tilfredshedsskalaen svarer 0 i tilfredshedsspørgsmål således til meget utilfreds", 25 til utilfreds", 50 til hverken eller", 75 til tilfreds" og 100 til meget tilfreds". Fordelen ved at vise indeksanalyser frem for gennemsnit er, at man meningsfyldt kan sammenligne f.eks. tilfredsheden, selvom disse ikke er målt på samme skala. Hvordan indekstallene skal vurderes, kommer an på målsætninger, udgangspunkt og ambitioner. Typisk arbejdes med servicemål i størrelsen Under 50 anes for kritisk Mellem 50 og 65 er acceptabelt Mellem 65 og 75 er godt Over 75 er excellent godt Skala (5 punkt) ved f.eks. tilfredshed: Indeks: Meget utilfreds 0 Utilfreds 25 Hverken-eller 50 Tilfreds 75 Meget tilfreds 100 Ved ikke Medregnes ikke Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 4

5 Brug af områder Hvor ofte bruger eller besøger du de nævnte butiksområder? Figuren viser kun de 5 mest besøgte områder blandt svarpersonerne i denne undersøgelse. Formålet er at sætte besøgshyppigheden i Bymidte i perspektiv, i forhold til andre ofte besøgte bymidter / indkøbsområder i Kommune. Af de 5 udvalgte bymidter / indkøbsområder, er Centret det mest besøgte, med 54 procent af borgerne der besøger det på ugentligt basis. Selv ved et månedligt besøg, indtager Centeret stadig en førsteplads med 39 procent. Bymidte har dog på ugentligt og månedligt niveau nogenlunde samme antal besøgende. Den største forskel fremtræder på det ugentlige niveau, der har en besøgsandel der viser 7 procent i Centrets favør. På månedligt niveau ligger de to næsten ens. Imidlertid tilkendegiver 15 procent, at de besøger Bymidte halvårligt, årligt eller aldrig hvor kun 7 procent besøger Centeret så sjældent. Hvor ofte bruger eller besøger du: Skovlunde Bymidte Måløv Bymidte Lautrupcentret Centeret Bymidte Bymidte Centeret Lautrupcentret Måløv Bymidte Skovlunde Bymidte Ugentligt 47% 54% 30% 19% 21% Månedligt 38% 39% 25% 9% 16% Halvårligt 12% 6% 18% 16% 23% Årligt 2% 0% 6% 13% 11% Aldrig 1% 1% 20% 44% 27% (Fig. 1 brug af udvalgte bymidter / indkøbsområder, procent) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 5

6 Formål med brug af Bymidte Til hvilke formål bruger eller besøger du Bymidte? Borgerne er blevet spurgt om, til hvilke formål de bruger eller aflægger Bymidte et besøg. Fællesnævneren for flertallet af de angivne svar er tydeligvis indkøb med indkøb af dagligvarer som den mest nævnte årsag med 76 procent efterfulgt af beklædning og andre udvalgsvarer. Besøg på biblioteket angives af 62 procent og følger ligeledes godt med. Tallene illustrerer, at selv om en del aflægger deres indkøb i Bymidte, så er det kun godt og vel hver tredje, der besøger Bymidten for at benytte café/restaurant. I forlængelse heraf kan man se resultatet med, at godt en fjerdel besøger Bymidte for at opleve kultur og en femtedel (22 procent) besøger Bymidten for hyggens og oplevelsens skyld. Det kan siges, at Bymidte primært bruges som et indkøbssted og til besøg på biblioteket, men i sig selv knytter der sig ikke i udpræget grad stærke tendenser fra oplevelsesøkonomien som årsager til, at borgerne besøger eller forlænger et indkøbsbesøg i Bymidte, ved i større omfang at søge kulturoplevelser og/eller oplevelser/hygge. Til hvilke formål besøges Bymidte Indkøb - dagligvarer 75,7% Indkøb - beklædning Indkøb - andre udvalgsvarer Besøger biblioteket 63,8% 61,7% 67,2% Café / Restaurant 36,6% Kulturoplevelser Oplevelser/hygge 22,1% 27,8% Bor i Bymidten Intet specifikt Arbejder i Bymidten Ingen af disse/ved ikke 5,6% 5,2% 3,0% 1,7% (Fig. 2 brug af Bymidte adspurgt blandt brugere årligt eller oftere, procent) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 6

7 Tilfredshed med Bymidte Hvor tilfreds er du med Bymidte på disse områder? Borgerne er blevet spurgt til deres tilfredshed med Bymidte. Svarene er indekseret på skalaen 0-100, hvor indeks 100 er maksimal tilfredshed, 50 er hverken/eller og 0 er minimal tilfredshed hhv. maksimal utilfredshed. Der tegner sig et billede af Bymidte som et rent offentligt rum på indeks 65, og et acceptabelt udvalg af dagligvarebutikker på indeks 64. Butiksudvalget inden for andre vare end lige dagligvarer, så som beklædning og andre udsalgsvarer, får en lavere bedømmelse. Borgernes bedømmelser af Bymidten som et sted for kulturelle oplevelser tildeles lige så mange positive som negative bedømmelser, med et samlet resultat på indeks 50, svarende til hverken tilfreds eller utilfreds. Tilsvarende glæder for tilfredsheden med cafe/ restauranter. Dette koblet sammen med muligheden for udendørs ophold på det lidt lavere indeks 47 og udendørs servering på indeks 41, kan der konkluderes en vis utilfredshed med de begrænsninger, som Bymidten lægger på borgernes brug af Bymidten som et offentligt rum. Samlet set fremstår Bymidte som et rent og pænt offentligt rum, med et fint udvalg af dagligvarebutikker, men også som et småkedeligt sted, hvortil borgerne ikke knytter nogen stærkere relationer. Borgerne ser ikke, at Bymidten indbyder til udendørs ophold og caféliv, mens mulighederne for udendørs servering på restaurant/café ses som værende begrænset. Tilfredshed med -indeks Bymidtens renholdning Butiksudvalget - dagligvarer Bymidtens udsmykning Butiksudvalget - beklædning Bymidten som boligkvarter Butiksudvalget - andre udvalgsvarer Udvalget af boliger i Bymidten Udvalget af kulturoplevelser Cafeer/ Restauranter Muligheder for udendørs ophold Udendørs servering 41 (Fig. 3 tilfredshed med Bymidte blandt brugerne, indeks 0-100) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 7

8 Tilfredshed med Bymidte, procentfordeling Figur 4 er en yderligere opdeling af svarene fra forrige figur. Svarene er nu inddelt i 4 rene kategorier for at fremhæve forskellene. Områder som der er udpræget tilfredshed med er: Bymidtens renholdning, udvalget af dagligvarebutikker og udsmykningen. Udpræget mindre tilfredshed der med udendørs servering, cafeer/restauranter, kulturoplevelser og mulighederne for udendørs ophold. Under halvdelen her nogen mening om Bymidten som boligområde. Tilfredshed med - procentfordeling Utilfreds Neutral Tilfreds Ved ikke Bymidtens renholdning 12% 25% 57% 6% Butiksudvalget - dagligvarer 15% 26% 55% 5% Bymidtens udsmykning 17% 28% 50% 6% Butiksudvalget - beklædning 17% 32% 45% 7% Butiksudvalget - andre udvalgsvarer 17% 37% 37% 9% Muligheder for udendørs ophold 32% 26% 26% 15% Udvalget af kulturoplevelser 24% 29% 25% 22% Cafeer/ Restauranter 28% 31% 25% 17% Bymidten som boligkvarter 8% 16% 18% 58% Udendørs servering 36% 24% 16% 25% Udvalget af boliger i Bymidten 8% 17% 14% 62% (Fig. 4 tilfredshed med Bymidte, rangordnet efter tilfreds, procent i 3 svargrupper) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 8

9 Tilfredshed med Bymidten krydset med aldersgrupper Krydses svarene med alder viser der sig større eller mindre forskelle i tilfredshedsbedømmelserne blandt aldersgrupperne. Hovedtendensen er, at tilfredsheden med Bymidten på de fleste områder stiger i takt med stigningen i aldersgrupperne, således at tilfredsheden er lavest blandt de yngre og højst blandt de ældre. 80 TILFREDSHED KRYDSET MED ALDER - INDEKS G o d M i n d r e g o d 10 0 Butiksudvalget - dagligvarer Butiksudvalget - beklædning Butiksudvalget -andre udvalgsvarer Cafeer/ Restauranter Udendørs servering Muligheder for udendørs ophold Udvalget af kulturoplevelser Bymidtens udsmykning Bymidtens renholdning Bymidten som boligkvarter Udvalget af boliger i Bymidten TILFREDSHED KRYDSET MED ALDER - INDEKS Tilfredshed med Bymidte. Aldersgruppe TILFREDSHED KRYDSET MED ALDER - INDEKS Gens. Bymidtens renholdning Butiksudvalget - dagligvarer Bymidtens udsmykning Butiksudvalget - beklædning Bymidten som boligkvarter Butiksudvalget - andre udvalgsvarer Udvalget af boliger i Bymidten Udvalget af kulturoplevelser Cafeer/ Restauranter Muligheder for udendørs ophold Udendørs servering (Fig. 5 a og b tilfredshed med Bymidte efter alder, indeks 0-100) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 9

10 Prioritering af indsatsen for at gøre Bymidte bedre Hvordan ville du prioritere disse indsatsområder, hvis Bymidte skal gøres bedre? Svarpersonerne er blevet bedt om at prioritere en række mulige indsatsområder på en skala fra 1 til 5, for derved at angive, hvilke områder der er vigtige og hvilke der er uvigtige at sætte ind med, hvis Bymidten skal gøres bedre. Prioriteringslisten toppes af Bymidtens renholdning, der er kort efterfulgt af mulighederne for udendørs ophold og cafeer/restauranter, udendørs servering og byens udsmykning. Førstnævnte (renholdning) og sidstnævnte (udsmykning) får allerede rimelige tilfredshedsvurderinger i dag, mens de to øvrige topprioriteter hører til de områder der er størst utilfredshed med i dag. Et fællestræk er, at de forhold der prioriteres højst af svarpersonerne, peger på ønsker i retning af oplevelsesøkonomi, der således tildeles endnu højere prioritering end udvalget af butikker og især er der ikke nogen udtalt prioritering af Bymidten som boligområde. Fra undersøgelsens åbne svar, kan der findes konkrete input til, hvad borgerne ønsker. Prioritering af indsatsområder, indeks 0-100: Bymidtens renholdning 76 Muligheder for udendørs ophold Cafeer/Restauranter Udendørsservering Bymidtens udsmykning Bygninger og arkitektur Udvalget af kulturoplevelser Butiksudvalget - andre udvalgsvarer Butiksudvalget - dagligvarer Butiksudvalget - beklædning Bymidten som boligkvarter Udvalget af boliger i Bymidten (Fig. 6 prioritering af indsatsområder, indeks 0-100) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 10

11 Prioritering af indsatsområder: Mindre vigtigt Neutral Ret vigtigt Ved ikke Bymidtens renholdning 8% 17% 68% 8% Muligheder for udendørs ophold 11% 18% 61% 10% Cafeer/Restauranter 9% 23% 59% 9% Bymidtens udsmykning 12% 22% 57% 9% Udendørs servering 13% 20% 57% 10% Udvalget af kulturoplevelser 13% 22% 53% 12% Butiksudvalget - andre udvalgsvarer 13% 25% 53% 9% Bygninger og arkitektur 13% 20% 49% 18% Butiksudvalget - dagligvarer 22% 21% 48% 9% Butiksudvalget - beklædning 18% 29% 43% 9% Bymidten som boligkvarter 22% 24% 25% 30% Udvalget af boliger i Bymidten 23% 23% 21% 33% (Fig. 7 prioritering af indsatsområder, procent rangordnet efter vigtigt ) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 11

12 Køn Svarpersonernes baggrund Aldersgruppe Respondenter Procent Mand ,9% Kvinde ,1% I alt ,0% Respondenter Procent ,6% ,8% ,1% Område ,8% ,7% ,0% I alt ,0% Respondenter Procent Midt ,0% Syd ,1% Egebjerg ,6% Måløv Boligform ,5% Skovlunde ,9% Anden kommune 0 0,0% I alt ,0% Respondenter Procent Hus ,9% Lejlighed ,0% Værelse 24 3,7% Andet 54 8,4% I alt ,0% Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 12

13 Civilstand Respondenter Procent Bor alene ,7% Gift ,9% Samboende 74 11,5% Andet 6 0,9% I alt ,0% Respondenter Civilstand Procent ,6% ,0% 2 Erhverv ,7% ,1% ,6% I alt ,0% Respondenter Procent Faglært 18 2,8% Ufaglært 58 9,0% Funkt/tjenstem ,8% Jobsøgende 7 1,1% Lærlig/elev 22 3,4% Pensionist 31 4,8% Selvstændig 83 12,9% Studerede 14 2,2% Udenfor erhverv 10 1,6% Andet 2 0,3% I alt ,0% Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 13

14 Åbne svar Hvordan Bymidte bruges. Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Hovedsageligt indkøb af dagligvarer - eller en fyraftens øl på vej hjem fra arbejde. Mand Special butikkernes tilbud eller restaurant besøg Mand Måløv 0 I min frokostpause går jeg ind i mellem ned og handler dagligvarer, evt. biblioteket samt kigger på de øvrige forretninger. Kvinde Syd 1 Jeg sætter pris på, at jeg ikke er tvunget til at skulle ind til KBH for at kunne gøre mine daglige indkøb. Jeg synes det er vigtigt, at miljøet er det og gør mit til at støtte s byliv Kvinde Syd 1 I forbindelse med biblioteksbesøg/arrangementer på biblioteket kan det hænde der skal handles lidt. Dette gøres så i Centeret. Synes forøvrigt det er SÅ trist man har valgt at lade en Lidl åbne i Bymidten. Havde en delikatesse butik ikke været bedre, eller en Irma? Tøjindkøb lægges i Kbh eller Lyngby; synes udvalget i er alt for kedeligt. Kvinde Egebjerg 2 Boghandleren samt Den tyrkiske restaurent. Nogle den kinesiske restaurent samt sportsforretningen. Har enkelte gange brugt blomsterhandler samt dyrehandler Kvinde Måløv 2 Oser i forsk. butikker, bl.a. genbrugs butikken og boghandlen. Deltager i arrangementer (juletræ, musik...)går på restaurant. Biblioteket Kvinde Måløv 2 Ofte i forbindelse med arrangementer såsom karneval og musikfestival. Ellers normalt kun for at besøge biblioteket, apoteket, banken eller boghandlen. Kvinde For at købe tøj og gaver. Mand Måløv 2 mest pga. apotek, bank, posthus. Der mangler en MATAS!!! Kvinde Egebjerg 1 Til indkøb af dagligvarer som ikke findes i Center. Mand Måløv 2 Som regel er det kun til indkøb og brug af offentlig transport Kvinde går på cafe og sludre med veninder - biblioteket med børnene - jeg savner dog meget en udendørs legeplads for børnene eller en ungdomscafe - for vores teenagere - en bager i midten mangler der også Kvinde Midt 3 Fritidstøj mv. Mand Skovlunde 2 Det er som regel biblioteket eller apoteket, jeg bruger Kvinde Hvis der er en specifik vare jeg ved jeg kan få der eller biblioteksbesøg Kvinde Midt 1 Indkøb af tøj eller andre vare som jeg ikke kan få i Skovlunde. Kvinde Skovlunde 1 Biografen. Nogle gange centret hvis jeg er i nærheden alligevel. Kvinde Skovlunde 2 Bruger kun bibliotektet Kvinde Måløv 2 dejligt i godt vejr at sidde på cafe på kirketorvet og lade børnene køre på deres små scootere rundt på torvet eller plaske i springvandet Kvinde Hvis jeg skal noget i en bestemt butik, der ligger i bygaden Mand Måløv 2 Butikker, bibliotek, stationen Mand Bibliotek, Apotek, sjældnere specialforretninger Kvinde Jeg bruger selvfølgelig bibloteket, men så kommer jeg fra den anden side (fra toget), jeg har vlret der et par gange i forbindelse med de arrangementer der bliver lavet i bymidten. Kvinde Det gør jeg når jeg skal handle i det daglige også bor jeg her Kvinde Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 14

15 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Midt ofte besøg hos læge, apotek samt forretningerne på gågaden.. Ofte i centeret. Føtex primær Kvinde Syd 1 Læge Kvinde Kommer der ikke. Mand Måløv 3 Frisør, apotek og evt madindkøb Kvinde Måløv 3 Mit penge institut ligger der Mand Skovlunde 2 Hvis jeg skal handle i BC og har lidt ekstra tid, kan jeg godt tage en tur i gågaden - mest for at besøge Genbrugeren Kvinde Skovlunde 2 Bruger det næsten aldrig, da det er et spøgelsescenter Mand Skovlunde 0 Tager s-tog på arbejde, hvis det tæller med. Eller kun i forbindelse med bibliotek og apotek(2-4 gange pr. år) Kvinde Syd 4 + Jeg kører derhen fordi jeg har et ærinde Kvinde Jeg ville bruge bymidten mere, hvis der var stemning/oplevelser/marked i gaden. Desuden ville special butikker (f.eks. fødevarer og børne/voksen tøj)få mig til at besøge bymidten oftere for at handle og "ose" Kvinde Egebjerg 2 handler in til daglig forbrug til hustand Kvinde Egebjerg 3 Er på biblioteket 1 gang om ugen - går ned igennem centrumgaden. Køber dagligvarer i Lidl og Superbest og hos halalslageren og beklædning i Sportigan. Synes godt der kunne være en bager i centrumgaden, men bruger den i Hedegårdscenteret. Kvinde Egebjerg 3 Bruger Bymidte, hvis jeg tilfældigvis kommer forbi - hvilket næsten aldrig sker... Mand Måløv 3 Kun til indkøb og tandlægebesøg. Jeg får ikke lyst til at hænge ud. Kvinde Egebjerg 2 1 butik og så hjem igen. Mand Måløv 2 Indkøb, men ville gerne bruge bymidten men mangler hygge i området til restautent m.m besøg. Kvinde vi handler i sportsforretningen fordi de er sponsorer for sønnens fodboldklub, og så bruger vi biografen et par gange om året. Mand Måløv 2 Frisør, Biografbesøg, Restaurant besøg, Indkøb dagligvarer, Tandlægebesøg. Kvinde Syd 1 Går til frisøren og går gerne i tur i bymidten, når jeg alligevel er på de kanter Mand Midt 4 + Suser igennem centret hvis vi skal købe en gave. Hopper af toget for at købe fisk og klippekort. Ungår det. Mål er hyggeligere Mand Måløv 3 Tager i centret indimellem og tager i biografen. Ellers er det kun ved målrettede besøg på rådhuset eller en bestemt butik der har en vare jeg eftersøger. Kvinde Skovlunde 2 Flere gange om måneden på centrumgaden køber jeg måske lidt i superbest og går måske på biblioteket med mine børn. kigger i hanne hove efter tøj til mig selv. I centeret køber jeg ind i føtex (det jeg ikke kan få i netto egebjerg), køber gaver i fx br eller arnold busk, børnetøj i h&m. Kommer ikke til lørdagsarrangementerne på store torv. En gang hvert halve/hele år spiser jeg med min mand eller veninder i ballerup bymidte enten den tyrkiske eller den nye italienske ved springvandet på kirketorvet. Går i bio i baltoppen med børnene ca hvert halve år Kvinde Egebjerg 2 Måske i en butik, kommer der så sjældent Mand Skovlunde 3 Bruger frisør og kosmetolog Kvinde Bruger biografen et par gange om året. Bruger butikker i Centrumgaden, frisør, apotek eller boghandel Kvinde Syd 1 Bor i bymidten, bruger centret til indkøb, og gennemgang til station og bibliotek, gågade... Kvinde Går en tur efter aftensmaden, igennem Centret eller bymidten Kvinde På apoteketet eller restaurant. Kvinde Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 15

16 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Midt Musik i Baghuset, Bodega, Thorslund's, gaveindkøb i centret, boghandlerne, apotek, tøj og føtes ind imellem Kvinde Syd 1 Cykler til Centrumgaden og går så rundt. Mand Midt 1 Indkøb i Centret, Centrumgade, Hedegårdscentret. Går i biograften. Går på biblioteket. Kvinde Midt 1 Kommer stort set kun til Bymidten ( = Centrumgaden ) når jeg skal på apoteket Kvinde Egebjerg 3 forskelligt, læge, apotek, indkøb, hyggegå tur, arengementer Kvinde Midt 1 Min bank ligger i bymidten Kvinde Syd 1 Besøg i enkeltbutikker Kvinde Måløv 4 + På "gennemrejse" på vej til og fra motion...enkelte "favoritbutikker" f.eks. Mæhle Kvinde Skovlunde 2 Indkøb. Kvinde min bank ligger der. Kvinde Skovlunde 2 Indkøb. Kører dertil. Handler og tager hjem. Mand Jeg har brugt Bymidte meget mere end jeg gør idag - idag bruger jeg Værløse der er udvalget i dagligbutikker meget, meget større. Kvinde Egebjerg 2 på vej til stationnen Mand Skovlunde 2 biografen, eller special indkøb i butikkerne Kvinde Skovlunde 1 hvis jeg skal på apoteket eller for en enkelt gangs skyld skal i Superbest Kvinde Boghandler Mähle er et must, samt Hanne Hove. Lidl er besøgt et par gange, hvis der har været noget i reklamen der har været spændende. Så er der bagerafdelingen i Super Best. En middag på Ankara inden en biftur i Baltoppen er en ok oplevelse. Biblioteket er rigt på spændende bøger, musik og ikke mindst lydbøger. Så vi bruger vores bymidte og tænker på at lægge vores penge i denne del af byen for at bevare den. Kvinde i Dagligvarebutik og Apoteket. Kvinde Besøger Biblioteket, spiser en durum kebab og cykler hjem igen. Hører foredrag på Biblioteket Går på posthuset, apoteket og i banken. Handler tøj m.m. i centret og i gågaden. Går i biografen/ser ballet i Baltoppen. Ser musikskolens danseforestilling i Baltoppen. Tager bus+s-tog fra bymidten Køber klippekort i dsb kiosken Køber frisk fisk hos fiskehandleren. Kvinde Midt 1 til Biblioteket og restaurant Kvinde Måløv 2 Som sportsudøver handler vi specifikt i sportsforretning samt regelmæssigt besøg på apotektet Mand Egebjerg 2 Jeg handler typisk ind i centeret men også på gågaden. Om lørdagen hænder det at vi spiser frokost i centeret. Ind imellem låner jeg bøger på biblioteket og ser en film i Baltoppen. Af og til går vi ud og spiser på een af restauranterne. Kvinde Har bl.a frisør, læge og apotek dernede Kvinde Måløv 2 Cafe thorslund, boghandlen, ankara, sportigan, biblioteket Kvinde I forbindelse med indkøb eller cafe-aftaler med veninde Kvinde Skovlunde 2 Har et ærinde i en af butikkerne eller på biblioteket Mand Egebjerg 0 Ind og ud hurtigst muligt Kvinde Egebjerg 2 Går en tur på biblioteket, køber grøntsager hos den tyrkiske grønthandler, spiser evt. en shawrama fra boden over skinnerne, smutter ind i fiskemagasin og får en lille snak, måske et besøg på apoteket eller i en af de øvrige forretninger. Mand Egebjerg 1 Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 16

17 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Jeg bruger Bymidte som et sted hvor man kan købe præcis det som jeg mangler - er ligger nogle restaranter som jeg og min familie nogen gange benytter og så ligger biblioteket der som vi ofte benytter. Jeg bruger ikke bymidten som et sted hvor jeg tager hen for at gå en tur og spontant falde ind på en cafe etc. Jeg tror udfordringen i at skabe liv i bymidten og skabe grobund for et godt forretningsliv netop ligger i at skabe et miljø som man ønsker at besøge spontant. Mand Egebjerg 2 Til biblioteksbesøg og diverse indkøb - fortrinsvis på apoteket, der jo ikke har konkurrence fra andre i nærheden ;o) Mand Egebjerg 2 Boghandler Mæhle, Sportigan, tøjeksperten og Hanne Hove Kvinde Måløv 2 supermarked, tøj, gennemgang til og fra stationen, cafe Kvinde Midt 3 Primært Indkøb Mand Bruger kun dagligvareindkøb og apotek Mand Biblo, fiskeforretning, kinesisk rest. dagligvareindkøb Mand Egebjerg 3 Anvender butikker og Restauranter Mand bl.a. lægebesøg Kvinde Skovlunde 0 når der er tilbud Mand Syd 1 Shopping og biblioteket Kvinde Syd 3 apotek og posthus Kvinde Bruger bymidten til indkøb, bank, posthus mv. Det er sjældent at det drejer sig om andet formål. Mand går igennem gågaden når jeg skal handle, stopper op og ser på butikker. ønsker ikke at sidde på bænkene, de står for yderligt/åbent mener ikke der er sammenhæng med gaden. Kvinde Skovlunde 0 Cafemøder, indkøb af hverdagsvarer, tøj, bibliobesøg, kirkebesøg, gåtur gennem byen, Kvinde Skovlunde 0 Som gennemgang til mit job Kvinde Skovlunde 0 Desuden: I forbindelse med transport til og fra Station (BUS/TOG) Mand Midt 3 Jeg bruger udelukkende Bymidten til indkøb, da der for mig ikke findes nogle tilbud som jeg kan bruge, Bymidten fremstår for mig meget kedelig. Kvinde Egebjerg 0 kommer igennem daglig Kvinde De daglige indkøb Mand Egebjerg 0 Mest bare dagligvarerindkøb Kvinde Syd 1 I centeret ofte som "oser" mens bygaden i reglen rummer målrettede besøg Mand Måløv 2 Besøger Centrumgadens handlende, Biblioteket, Centret, Apoteket Kvinde Måløv 1 bruger evt apoteket, fordi jeg arbejder i. Kvinde Skovlunde 1 besøger ballerup fysioterapi v stationen i centeret Mand Egebjerg 2 Frisøren Kvinde Skovlunde 0 Henter-bringer elever i skolevognen Mand Måløv 2 Foretrukne indkøbssted for alle typer af varer. Er meget glad for biblioteket. Typisk en bytur lørdag formiddag. Børn er flyttet hjemmefra og bor ikke i ballerup mere, men fælles byture sker ofte i, fordi de kan lide miljøet og indkøbsmulighederne. Kvinde Måløv 3 Kun hvis jeg skal til lægehuset eller på rådhuset og det ikke kan klares i Skovlunde Kvinde Skovlunde 0 Ved tilbudskøb Mand Skovlunde 0 Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 17

18 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: biblotek Kvinde Danske bank, apotek, læge Mand Dejligt at gå udenfor når vejret er ok Kvinde Besøger fiskemagasin eller biblioteket Kvinde som gågade til evt. bibliotek, apotek eller bank Kvinde Indkøb Mand Skovlunde 3 I løbet af et år, bruger jeg: skifter offentlig transport, bruger læger, bibliotek, butikker, restauranter og Baltoppen. Kvinde Måløv 0 Går og cykler forbi og handler indimellem Mand Lægebesøg og indkøb af diverse beklædning Kvinde Vintilbud i Super Best. Mand Skovlunde 0 Bank og indkøb i de lokale butikker samt passerer igennem på vej andre steder. Kvinde bruger den som en bytur Kvinde Måløv 0 Indkøb, gåtur, afslapning, spisning Mand Egebjerg 0 Indkøb på vej hjem fra arbejde / week-end; Restauranter Mand Kører eller går dertil, handler og tager videre Mand Syd 3 Apoteket og banken Mand Egebjerg 2 Se tidligere kommentar Mand Måløv 2 bank og frisør Kvinde Et hyggeligt sted til indkøb, hvor man møder sin nabo i samme situation, eller til de talrige kultur/sports begivenheder hvor Komune i den grad har sørget for gode tilbud til borgerne. Mand Egebjerg 1 min læge bor i ballerup bymidte og jeg går til fys i ballerup bymidte og jeg ser kunstudstilling på biblioteket Kvinde Skovlunde 1 Til indkøb - både planlagte og impulsive. Jeg nyder at spise på en af restauranterne sammen med venner/familie. Kvinde Måløv 0 Gå gennem byen for at handle og se på byen og nyde vejret på en bænk, men der mangler hyggesteder hvor man kan mødes, sidde ned sludre og møde andre i stedet for INDE i centret, f.eks.uden for Centret på pladsen ved krydset over for BaltorpStriben - der er pt. fyldt med cykler lige uden for så det ligner en rodebutik. Kvinde I forbindelse med indkøb, kultur og almindelig gåture bare for at kigge. Og selvfølgelig når der er musik og fest i gaden. Biblioteket bruger jeg meget. Kvinde Ved indkøb, men kun som gennemgang. Mand For at handle Kvinde Skovlunde 1 Handler i Centret, oftest i Føtex Mand Måløv 0 Holder meget af bymidte, så det kan blot være en gåtur ellers efter annoncerede begivenheder. Kvinde Måløv 0 Det hænder, at man er nødt til at kontakte rådhusets forvaltninger om ting og sager. Bøger købes i gågaden. Hvis vi læser i lokalavisen, at der er tilbud i gågadens butiker eller i centeret. Mand Skovlunde 0 Oftest kommer jeg på cykel til bymidten, jeg kommer endvidere også for at frekventere offentlig og privat servicevirksomhed Mand Egebjerg 0 Indkøb og gåturer Mand Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 18

19 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: I forbindelse med indkøb, går jeg og min kone, gerne gennem gågaden hjem fra indkøb i centret, vi benytter også forretninger i bymidten. Vi bor på præstevænget. Mand går igennem er der oftest pga. danske bank Mand Måløv 0 Afhænger af vejret -"oser" fra indkøb og bibliotek Kvinde Måløv 0 fra oktober er jeg der en gang om ugen,for at handle Kvinde Måløv 0 Færdes naturligt i bymidten. Stort set alle daglige indkøb foretager jeg mig her. Bliver inspireret og falder i snak med bekendte. Café/restaurantbesøg. Kvinde Bymidten indeholder verdens bedste fiskehandler Kvinde Måløv 0 Fortrinsvis indkøb af specielle varer Mand Egebjerg 0 Daglige indkøb Mand Besøgene er ofte i forbindelse med besøg på biblioteket Kvinde Måløv 0 Bruger bymidte til indkøb, biografen og cafe Kvinde Måløv 0 Jeg handler mest varer, der ikke fås i Skovlunde Centeret. Kvinde 65 + Skovlunde 0 Apoteket Frisør Bank Kvinde 65 + Egebjerg 0 Foretager kun indkøb af dagligvarer, hvis jeg alligevel skal indkøbe andre varer, fx. beklædning. Besøger jævnlig Baltoppen til film og teater. Mand 65 + Måløv 0 jeg går flere gange om ugen fra ballerup center til kirken og oplever hvad der bydes på. Mand 65 + vi køber dagligvarer og andre forbrugsvarer, samt biblioteket og banken Mand 65 + frisør og læge bor der, derfor indkøb af evt. fristelser Mand 65 + Egebjerg 0 Jeg kommer dagligt i bymidten. Jeg bor i Lundegaarden & køre i kørestol. Mand 65 + Bruger MATAS i Centret, der er ingen i Måløv. Bibliotek bedre åbningstider end i Måløv. Gaver m.v. F.eks. bøger MÆHLE - god betjening Kvinde 65 + Måløv 0 Til / fra S-toget, --handler evt. lidt på vejen. Mand 65 + Egebjerg 0 Primært i forbindelse med indkøb eller hvis der er aktiviteter f.eks. musik o.l. Kvinde 65 + Måløv 0 For at besøge læge, Lidl og bibliotek med parkering på centertaget eller bag Lidl Mand 65 + Besøg i bank. Mand 65 + Benytter banken Mand 65 + Skovlunde 0 Det er beskrevet ovenfor Mand 65 + Måløv 0 Fra min bolig går jeg dagligt en tur, forbi rådhuset, til gågaden - hvor jeg køber en alkohol-fri øl - videre til centret, hvor jeg køber dagligvarer. Mand 65 + NÅR JEG HAR ET ÆRINDE I BYMIDTEN,GÅR JEG FRA CENTERET OG TILKIRKEN, FOR AT SE OM DER EVENTUELT SKULLE VÆRE SKET NOGET NYT AF INTERESSE Mand 65 + til praktiske formål Mand 65 + dejligt tæt ved mine andre opgaver jeg bruger Mand 65 + Indkøb og Foreningscentret Præstevænget 20 Kvinde 65 + Går ofte tur i gennem bymidten, glæder mig over de mange skulpturer der, andre gange handler jeg der, ligesom biblioteket besøges. Mand 65 + Benytter apotek, supermarked, bank, bibliotek, posthus, station, center Mand 65 + Skovlunde 1 Besøger bymidten næsten dagligt. Størsteparten af mine indkøb foregår her. Mand 65 + Syd 1 "Bruger" ikke bymidten som sådan. Det er primært biblioteket. Mand 65 + Skovlunde 0 besøger kun Centret Kvinde 65 + Skovlunde 0 Til indkøb, biblioteksbesøg og rejse (tog). Kommer næsten altid på cykel. Sjældent i bil. Mand 65 + Parkering bag Super Best er god - og derfro benyttes Bymidte og fordi den er uden tag Kvinde 65 + Indkøb i Gågaden. Indkøb i BC Mand Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 19

20 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Syd Hvorfor Bymidte ikke bruges oftere. Hvad afholder dig fra at besøge Bymidte oftere? Besværligt med parkering og butikkerne er dyre Mand Måløv 0 Jeg har hvad jeg skal bruge i centeret. Det er også der de butikker jeg kender fra kæder ligger. Kvinde tænker ikke over det findes. Kvinde Måløv 1 Jeg bor i Skovlunde og er glad for Skovlunde Bymidte. Når jeg søger et mere varieret udvalg af butikker tager jeg til Centret (og andet). Udvalget af caféer og restauranter der har åbent om aftenen er ikke særligt stort. Kvinde Skovlunde 2 Der mangler et sammenhængende, æstetisk og hyggeligt bymiljø, som skærmer for bus- og biltrafik og anmasende betonbyggeri, som er deprimerende at se på. Desuden mangler et ordentligt cafémiljø, så jeg kan byde min familie andet end slam-pizza i forbindelse med en handletur. Jeg vælger Værløse Bymidte på trods af et ringere udbud af forretninger og kulturtilbud, fordi det hænger bedre sammen, er hyggeligere og mere børnevenligt. Mand Måløv 2 Bor i Egebjerg Mand Egebjerg 3 Der er ikke behov for at handle i butikkerne her. Mand Måløv 2 Har ikke så mange erinder der! Kvinde Skovlunde 0 Arbejde, børn og fritidsinteresser Kvinde Måløv 2 udvalget af butikker er for dårligt i forhodl til centeret Mand Måløv 2 Jeg handler mest i Skovlunde eller i Centeret. Jeg køber briller i gågaden Kvinde Skovlunde 2 Jeg bor i Måløv Mand Måløv 2 Jeg glemmer som regel, at der også er butikker der. Kommer mest i centret Kvinde jeg bor i skovlunde, så det er meget naturligt Kvinde Skovlunde 3 Jeg bor i Skovlunde, kommer kun derud hvis jeg mangler noget jeg ikke kan handle lokalt. Kvinde Skovlunde 1 Jeg har lokalbutikker, som jeg handler i til daglig. Skal jeg have flere butikker, tager jeg til Herlev Bymidte, det er kortere for mig. Kvinde Skovlunde 2 For kedeligt - ikke attrative butikker Kvinde Måløv 2 Udbuddet af butikker er ikke det eg søger. Der virker ikke til at være meget liv i bymidten. Mand Måløv 2 Det er som om der er lidt dødt på den strækning, jeg ved ikke hvorfor, der er jo altid mange mennesker når jeg er der, måske er det de butikker som ligger der, måske fordi der ikke er sket noget der længe. Kvinde Kan som oftest klare mig med Skovlunde C Kvinde Skovlunde 2 Har ingen ærinder der. Dagligvarer købes i Måløv eller Smørum. Udvalgsvarer i Rødovre centret, fields, Malmø,Hamborg eller Blåvand. Biblioteket besøges i Måløv. Der er ikke noget at komme der for. Mand Måløv 3 Jeg har intet ærinde... bruger ikke tøj- og dagligvarerbutikkerne dér - kun lægen og evt. apoteket, biblioteket og RødeKors genbrug. Kvinde Skovlunde 2 Parkeringsforhold Kvinde Skovlunde 2 Bymidten mangler stemning og flere special butikker. Kvinde Egebjerg 2 Har ikke noget specielt behov for at besøge Bymidte... Mand Måløv 3 Udvalg af forretninger, Alkoholikere/substitensløse i gadebilledet, for mange "hårde typer" med guldkæder og bandementalitet. Mand Måløv 1 jeg kan få det hele i ballerp centret. det er dødt og kedeligt i gågaden. Mand Måløv 2 Det er ikke et sted man tænker "her er dejlig, gode butikker, grønt rent og pænt". Skal vi købe ind foregår det i KBH Mand Måløv 3 Jeg anvender Skovlunde bymidte rigtig meget - da jeg bor i Skovlunde. Kvinde Skovlunde 2 Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 20

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Vesterbro vil altid være vores!

Vesterbro vil altid være vores! M,mnjj54888 Vesterbro vil altid være vores! (- Hasad) - En interviewundersøgelse om byrum og ungdomsliv på Vesterbro foretaget med unge fra FISKENs Værested og Fritidsjobformidling Udarbejdet af Hanna

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Kvinder og mænd i idrættens rum

Kvinder og mænd i idrættens rum og mænd i idrættens rum Kaya Roessler og Marie Overbye Syddansk Universitet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...2 2. Deltagernes profil...4 Køn...4

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Hasmark Strand Camping

Hasmark Strand Camping Hasmark Strand Camping Indledning... 4 Problemformulering og afgrænsning... 4 Metode... Idé og overordnet koncept... 5 5 Markedsanalyse Historien bag Hasmark strand Camping... De 7 p er... Positioneringskort...

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere