Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse"

Transkript

1 Kommune Borgerpanelet om Bymidte september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

2 Indholdsfortegnelse Fakta om undersøgelsen... 3 Om indeks... 4 Brug af områder... 5 Formål med brug af Bymidte... 6 Tilfredshed med Bymidte... 7 Tilfredshed med Bymidten krydset med aldersgrupper... 9 Prioritering af indsatsen for at gøre Bymidte bedre Svarpersonernes baggrund Åbne svar Hvordan Bymidte bruges Hvorfor Bymidte ikke bruges oftere Beskrivelse af Bymidte Ønsker til forbedring af Bymidte Tabel samling Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 2

3 Fakta om undersøgelsen Udført af: Promonitor Antal deltagere: 640 Antal inviterede: Svarprocent: 54 % Udførelsestidspunkt: september 2009 Metode: Elektronisk Borgerpanel Dato: 22. oktober 2009 Undersøgelsen er udsendt som en borgerpanelundersøgelse via til Kommunes elektroniske Borgerpanel. Panelets sammensætning kan ses i bilagsmaterialet. Denne undersøgelse om Bymidte har stor vægt på de åbne såkaldte kvalitative besvarelser. Kommenteringen i rapporten er koncentreret omkring de lukkede svar, dvs. afkrydsnings svarene. Alle åbne svar kan ses sidst i rapporten og indgår i kommunens eget videre arbejde med udviklingen af Bymidte. s Borgerpanel giver borgerne i Kommune, mulighed for at give deres mening til kende og indgå en struktureret dialog med kommunens politikere og administration. Alle borgere (med adgang til internet) i kommunen kan uden begrænsninger medvirke i Borgerpanelet, der er bredt sammensat på køn, alder, bopæl og andre demografiske forhold. Af de inviterede har 54 %, eller ca. 640 personer har svaret på undersøgelsen, hvilket er en acceptabel svarprocent til undersøgelsens formål. Stikprøveusikkerheden for den samlede undersøgelse er under +/- 4 %. For interesserede i stikprøvens sikkerhed, ses nedenfor en tabel over stikprøveusikkerhederne ved forskellige procentsvar og antal svarpersoner ,04 4,27 3,49 3,02 2,7 2,47 2,28 2,14 2,01 1,91 1,82 1,74 1,68 1,61 1,56 P ,32 5,88 4,8 4,16 3,72 3,39 3,14 2,94 2,77 2,63 2,51 2,4 2,31 2,22 2,15 r ,9 7 5,71 4,95 4,43 4,04 3,74 3,5 3,3 3,13 2,98 2,86 2,75 2,65 2,56 o ,09 7,84 6,4 5,54 4,96 4,53 4,19 3,92 3,7 3,51 3,34 3,2 3,08 2,96 2,86 c ,49 6,93 6 5,37 4,9 4,54 4,24 4 3,8 3,62 3,46 3,33 3,21 3,1 e ,7 8,98 7,33 6,35 5,68 5,19 4,8 4,49 4,23 4,02 3,83 3,67 3,52 3,39 3,28 n ,22 9,35 7,63 6,61 5,91 5,4 5 4,67 4,41 4,18 3,99 3,82 3,67 3,53 3,41 t ,58 9,6 7,84 6,79 6,07 5,54 5,13 4,8 4,53 4,29 4,09 3,92 3,77 3,63 3, ,79 9,75 7,96 6,89 6,17 5,63 5,21 4,88 4,6 4,36 4,16 3,98 3,82 3,69 3, ,86 9,8 8 6,93 6,2 5,66 5,24 4,9 4,62 4,38 4,18 4 3,84 3,7 3,58 Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 3

4 Om indeks Spørgsmål med svarmuligheder på en skala (f.eks. fra 1 til 5) er konverteret til en skala med minimum 0 og maksimum 100. På tilfredshedsskalaen svarer 0 i tilfredshedsspørgsmål således til meget utilfreds", 25 til utilfreds", 50 til hverken eller", 75 til tilfreds" og 100 til meget tilfreds". Fordelen ved at vise indeksanalyser frem for gennemsnit er, at man meningsfyldt kan sammenligne f.eks. tilfredsheden, selvom disse ikke er målt på samme skala. Hvordan indekstallene skal vurderes, kommer an på målsætninger, udgangspunkt og ambitioner. Typisk arbejdes med servicemål i størrelsen Under 50 anes for kritisk Mellem 50 og 65 er acceptabelt Mellem 65 og 75 er godt Over 75 er excellent godt Skala (5 punkt) ved f.eks. tilfredshed: Indeks: Meget utilfreds 0 Utilfreds 25 Hverken-eller 50 Tilfreds 75 Meget tilfreds 100 Ved ikke Medregnes ikke Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 4

5 Brug af områder Hvor ofte bruger eller besøger du de nævnte butiksområder? Figuren viser kun de 5 mest besøgte områder blandt svarpersonerne i denne undersøgelse. Formålet er at sætte besøgshyppigheden i Bymidte i perspektiv, i forhold til andre ofte besøgte bymidter / indkøbsområder i Kommune. Af de 5 udvalgte bymidter / indkøbsområder, er Centret det mest besøgte, med 54 procent af borgerne der besøger det på ugentligt basis. Selv ved et månedligt besøg, indtager Centeret stadig en førsteplads med 39 procent. Bymidte har dog på ugentligt og månedligt niveau nogenlunde samme antal besøgende. Den største forskel fremtræder på det ugentlige niveau, der har en besøgsandel der viser 7 procent i Centrets favør. På månedligt niveau ligger de to næsten ens. Imidlertid tilkendegiver 15 procent, at de besøger Bymidte halvårligt, årligt eller aldrig hvor kun 7 procent besøger Centeret så sjældent. Hvor ofte bruger eller besøger du: Skovlunde Bymidte Måløv Bymidte Lautrupcentret Centeret Bymidte Bymidte Centeret Lautrupcentret Måløv Bymidte Skovlunde Bymidte Ugentligt 47% 54% 30% 19% 21% Månedligt 38% 39% 25% 9% 16% Halvårligt 12% 6% 18% 16% 23% Årligt 2% 0% 6% 13% 11% Aldrig 1% 1% 20% 44% 27% (Fig. 1 brug af udvalgte bymidter / indkøbsområder, procent) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 5

6 Formål med brug af Bymidte Til hvilke formål bruger eller besøger du Bymidte? Borgerne er blevet spurgt om, til hvilke formål de bruger eller aflægger Bymidte et besøg. Fællesnævneren for flertallet af de angivne svar er tydeligvis indkøb med indkøb af dagligvarer som den mest nævnte årsag med 76 procent efterfulgt af beklædning og andre udvalgsvarer. Besøg på biblioteket angives af 62 procent og følger ligeledes godt med. Tallene illustrerer, at selv om en del aflægger deres indkøb i Bymidte, så er det kun godt og vel hver tredje, der besøger Bymidten for at benytte café/restaurant. I forlængelse heraf kan man se resultatet med, at godt en fjerdel besøger Bymidte for at opleve kultur og en femtedel (22 procent) besøger Bymidten for hyggens og oplevelsens skyld. Det kan siges, at Bymidte primært bruges som et indkøbssted og til besøg på biblioteket, men i sig selv knytter der sig ikke i udpræget grad stærke tendenser fra oplevelsesøkonomien som årsager til, at borgerne besøger eller forlænger et indkøbsbesøg i Bymidte, ved i større omfang at søge kulturoplevelser og/eller oplevelser/hygge. Til hvilke formål besøges Bymidte Indkøb - dagligvarer 75,7% Indkøb - beklædning Indkøb - andre udvalgsvarer Besøger biblioteket 63,8% 61,7% 67,2% Café / Restaurant 36,6% Kulturoplevelser Oplevelser/hygge 22,1% 27,8% Bor i Bymidten Intet specifikt Arbejder i Bymidten Ingen af disse/ved ikke 5,6% 5,2% 3,0% 1,7% (Fig. 2 brug af Bymidte adspurgt blandt brugere årligt eller oftere, procent) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 6

7 Tilfredshed med Bymidte Hvor tilfreds er du med Bymidte på disse områder? Borgerne er blevet spurgt til deres tilfredshed med Bymidte. Svarene er indekseret på skalaen 0-100, hvor indeks 100 er maksimal tilfredshed, 50 er hverken/eller og 0 er minimal tilfredshed hhv. maksimal utilfredshed. Der tegner sig et billede af Bymidte som et rent offentligt rum på indeks 65, og et acceptabelt udvalg af dagligvarebutikker på indeks 64. Butiksudvalget inden for andre vare end lige dagligvarer, så som beklædning og andre udsalgsvarer, får en lavere bedømmelse. Borgernes bedømmelser af Bymidten som et sted for kulturelle oplevelser tildeles lige så mange positive som negative bedømmelser, med et samlet resultat på indeks 50, svarende til hverken tilfreds eller utilfreds. Tilsvarende glæder for tilfredsheden med cafe/ restauranter. Dette koblet sammen med muligheden for udendørs ophold på det lidt lavere indeks 47 og udendørs servering på indeks 41, kan der konkluderes en vis utilfredshed med de begrænsninger, som Bymidten lægger på borgernes brug af Bymidten som et offentligt rum. Samlet set fremstår Bymidte som et rent og pænt offentligt rum, med et fint udvalg af dagligvarebutikker, men også som et småkedeligt sted, hvortil borgerne ikke knytter nogen stærkere relationer. Borgerne ser ikke, at Bymidten indbyder til udendørs ophold og caféliv, mens mulighederne for udendørs servering på restaurant/café ses som værende begrænset. Tilfredshed med -indeks Bymidtens renholdning Butiksudvalget - dagligvarer Bymidtens udsmykning Butiksudvalget - beklædning Bymidten som boligkvarter Butiksudvalget - andre udvalgsvarer Udvalget af boliger i Bymidten Udvalget af kulturoplevelser Cafeer/ Restauranter Muligheder for udendørs ophold Udendørs servering 41 (Fig. 3 tilfredshed med Bymidte blandt brugerne, indeks 0-100) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 7

8 Tilfredshed med Bymidte, procentfordeling Figur 4 er en yderligere opdeling af svarene fra forrige figur. Svarene er nu inddelt i 4 rene kategorier for at fremhæve forskellene. Områder som der er udpræget tilfredshed med er: Bymidtens renholdning, udvalget af dagligvarebutikker og udsmykningen. Udpræget mindre tilfredshed der med udendørs servering, cafeer/restauranter, kulturoplevelser og mulighederne for udendørs ophold. Under halvdelen her nogen mening om Bymidten som boligområde. Tilfredshed med - procentfordeling Utilfreds Neutral Tilfreds Ved ikke Bymidtens renholdning 12% 25% 57% 6% Butiksudvalget - dagligvarer 15% 26% 55% 5% Bymidtens udsmykning 17% 28% 50% 6% Butiksudvalget - beklædning 17% 32% 45% 7% Butiksudvalget - andre udvalgsvarer 17% 37% 37% 9% Muligheder for udendørs ophold 32% 26% 26% 15% Udvalget af kulturoplevelser 24% 29% 25% 22% Cafeer/ Restauranter 28% 31% 25% 17% Bymidten som boligkvarter 8% 16% 18% 58% Udendørs servering 36% 24% 16% 25% Udvalget af boliger i Bymidten 8% 17% 14% 62% (Fig. 4 tilfredshed med Bymidte, rangordnet efter tilfreds, procent i 3 svargrupper) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 8

9 Tilfredshed med Bymidten krydset med aldersgrupper Krydses svarene med alder viser der sig større eller mindre forskelle i tilfredshedsbedømmelserne blandt aldersgrupperne. Hovedtendensen er, at tilfredsheden med Bymidten på de fleste områder stiger i takt med stigningen i aldersgrupperne, således at tilfredsheden er lavest blandt de yngre og højst blandt de ældre. 80 TILFREDSHED KRYDSET MED ALDER - INDEKS G o d M i n d r e g o d 10 0 Butiksudvalget - dagligvarer Butiksudvalget - beklædning Butiksudvalget -andre udvalgsvarer Cafeer/ Restauranter Udendørs servering Muligheder for udendørs ophold Udvalget af kulturoplevelser Bymidtens udsmykning Bymidtens renholdning Bymidten som boligkvarter Udvalget af boliger i Bymidten TILFREDSHED KRYDSET MED ALDER - INDEKS Tilfredshed med Bymidte. Aldersgruppe TILFREDSHED KRYDSET MED ALDER - INDEKS Gens. Bymidtens renholdning Butiksudvalget - dagligvarer Bymidtens udsmykning Butiksudvalget - beklædning Bymidten som boligkvarter Butiksudvalget - andre udvalgsvarer Udvalget af boliger i Bymidten Udvalget af kulturoplevelser Cafeer/ Restauranter Muligheder for udendørs ophold Udendørs servering (Fig. 5 a og b tilfredshed med Bymidte efter alder, indeks 0-100) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 9

10 Prioritering af indsatsen for at gøre Bymidte bedre Hvordan ville du prioritere disse indsatsområder, hvis Bymidte skal gøres bedre? Svarpersonerne er blevet bedt om at prioritere en række mulige indsatsområder på en skala fra 1 til 5, for derved at angive, hvilke områder der er vigtige og hvilke der er uvigtige at sætte ind med, hvis Bymidten skal gøres bedre. Prioriteringslisten toppes af Bymidtens renholdning, der er kort efterfulgt af mulighederne for udendørs ophold og cafeer/restauranter, udendørs servering og byens udsmykning. Førstnævnte (renholdning) og sidstnævnte (udsmykning) får allerede rimelige tilfredshedsvurderinger i dag, mens de to øvrige topprioriteter hører til de områder der er størst utilfredshed med i dag. Et fællestræk er, at de forhold der prioriteres højst af svarpersonerne, peger på ønsker i retning af oplevelsesøkonomi, der således tildeles endnu højere prioritering end udvalget af butikker og især er der ikke nogen udtalt prioritering af Bymidten som boligområde. Fra undersøgelsens åbne svar, kan der findes konkrete input til, hvad borgerne ønsker. Prioritering af indsatsområder, indeks 0-100: Bymidtens renholdning 76 Muligheder for udendørs ophold Cafeer/Restauranter Udendørsservering Bymidtens udsmykning Bygninger og arkitektur Udvalget af kulturoplevelser Butiksudvalget - andre udvalgsvarer Butiksudvalget - dagligvarer Butiksudvalget - beklædning Bymidten som boligkvarter Udvalget af boliger i Bymidten (Fig. 6 prioritering af indsatsområder, indeks 0-100) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 10

11 Prioritering af indsatsområder: Mindre vigtigt Neutral Ret vigtigt Ved ikke Bymidtens renholdning 8% 17% 68% 8% Muligheder for udendørs ophold 11% 18% 61% 10% Cafeer/Restauranter 9% 23% 59% 9% Bymidtens udsmykning 12% 22% 57% 9% Udendørs servering 13% 20% 57% 10% Udvalget af kulturoplevelser 13% 22% 53% 12% Butiksudvalget - andre udvalgsvarer 13% 25% 53% 9% Bygninger og arkitektur 13% 20% 49% 18% Butiksudvalget - dagligvarer 22% 21% 48% 9% Butiksudvalget - beklædning 18% 29% 43% 9% Bymidten som boligkvarter 22% 24% 25% 30% Udvalget af boliger i Bymidten 23% 23% 21% 33% (Fig. 7 prioritering af indsatsområder, procent rangordnet efter vigtigt ) Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 11

12 Køn Svarpersonernes baggrund Aldersgruppe Respondenter Procent Mand ,9% Kvinde ,1% I alt ,0% Respondenter Procent ,6% ,8% ,1% Område ,8% ,7% ,0% I alt ,0% Respondenter Procent Midt ,0% Syd ,1% Egebjerg ,6% Måløv Boligform ,5% Skovlunde ,9% Anden kommune 0 0,0% I alt ,0% Respondenter Procent Hus ,9% Lejlighed ,0% Værelse 24 3,7% Andet 54 8,4% I alt ,0% Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 12

13 Civilstand Respondenter Procent Bor alene ,7% Gift ,9% Samboende 74 11,5% Andet 6 0,9% I alt ,0% Respondenter Civilstand Procent ,6% ,0% 2 Erhverv ,7% ,1% ,6% I alt ,0% Respondenter Procent Faglært 18 2,8% Ufaglært 58 9,0% Funkt/tjenstem ,8% Jobsøgende 7 1,1% Lærlig/elev 22 3,4% Pensionist 31 4,8% Selvstændig 83 12,9% Studerede 14 2,2% Udenfor erhverv 10 1,6% Andet 2 0,3% I alt ,0% Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 13

14 Åbne svar Hvordan Bymidte bruges. Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Hovedsageligt indkøb af dagligvarer - eller en fyraftens øl på vej hjem fra arbejde. Mand Special butikkernes tilbud eller restaurant besøg Mand Måløv 0 I min frokostpause går jeg ind i mellem ned og handler dagligvarer, evt. biblioteket samt kigger på de øvrige forretninger. Kvinde Syd 1 Jeg sætter pris på, at jeg ikke er tvunget til at skulle ind til KBH for at kunne gøre mine daglige indkøb. Jeg synes det er vigtigt, at miljøet er det og gør mit til at støtte s byliv Kvinde Syd 1 I forbindelse med biblioteksbesøg/arrangementer på biblioteket kan det hænde der skal handles lidt. Dette gøres så i Centeret. Synes forøvrigt det er SÅ trist man har valgt at lade en Lidl åbne i Bymidten. Havde en delikatesse butik ikke været bedre, eller en Irma? Tøjindkøb lægges i Kbh eller Lyngby; synes udvalget i er alt for kedeligt. Kvinde Egebjerg 2 Boghandleren samt Den tyrkiske restaurent. Nogle den kinesiske restaurent samt sportsforretningen. Har enkelte gange brugt blomsterhandler samt dyrehandler Kvinde Måløv 2 Oser i forsk. butikker, bl.a. genbrugs butikken og boghandlen. Deltager i arrangementer (juletræ, musik...)går på restaurant. Biblioteket Kvinde Måløv 2 Ofte i forbindelse med arrangementer såsom karneval og musikfestival. Ellers normalt kun for at besøge biblioteket, apoteket, banken eller boghandlen. Kvinde For at købe tøj og gaver. Mand Måløv 2 mest pga. apotek, bank, posthus. Der mangler en MATAS!!! Kvinde Egebjerg 1 Til indkøb af dagligvarer som ikke findes i Center. Mand Måløv 2 Som regel er det kun til indkøb og brug af offentlig transport Kvinde går på cafe og sludre med veninder - biblioteket med børnene - jeg savner dog meget en udendørs legeplads for børnene eller en ungdomscafe - for vores teenagere - en bager i midten mangler der også Kvinde Midt 3 Fritidstøj mv. Mand Skovlunde 2 Det er som regel biblioteket eller apoteket, jeg bruger Kvinde Hvis der er en specifik vare jeg ved jeg kan få der eller biblioteksbesøg Kvinde Midt 1 Indkøb af tøj eller andre vare som jeg ikke kan få i Skovlunde. Kvinde Skovlunde 1 Biografen. Nogle gange centret hvis jeg er i nærheden alligevel. Kvinde Skovlunde 2 Bruger kun bibliotektet Kvinde Måløv 2 dejligt i godt vejr at sidde på cafe på kirketorvet og lade børnene køre på deres små scootere rundt på torvet eller plaske i springvandet Kvinde Hvis jeg skal noget i en bestemt butik, der ligger i bygaden Mand Måløv 2 Butikker, bibliotek, stationen Mand Bibliotek, Apotek, sjældnere specialforretninger Kvinde Jeg bruger selvfølgelig bibloteket, men så kommer jeg fra den anden side (fra toget), jeg har vlret der et par gange i forbindelse med de arrangementer der bliver lavet i bymidten. Kvinde Det gør jeg når jeg skal handle i det daglige også bor jeg her Kvinde Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 14

15 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Midt ofte besøg hos læge, apotek samt forretningerne på gågaden.. Ofte i centeret. Føtex primær Kvinde Syd 1 Læge Kvinde Kommer der ikke. Mand Måløv 3 Frisør, apotek og evt madindkøb Kvinde Måløv 3 Mit penge institut ligger der Mand Skovlunde 2 Hvis jeg skal handle i BC og har lidt ekstra tid, kan jeg godt tage en tur i gågaden - mest for at besøge Genbrugeren Kvinde Skovlunde 2 Bruger det næsten aldrig, da det er et spøgelsescenter Mand Skovlunde 0 Tager s-tog på arbejde, hvis det tæller med. Eller kun i forbindelse med bibliotek og apotek(2-4 gange pr. år) Kvinde Syd 4 + Jeg kører derhen fordi jeg har et ærinde Kvinde Jeg ville bruge bymidten mere, hvis der var stemning/oplevelser/marked i gaden. Desuden ville special butikker (f.eks. fødevarer og børne/voksen tøj)få mig til at besøge bymidten oftere for at handle og "ose" Kvinde Egebjerg 2 handler in til daglig forbrug til hustand Kvinde Egebjerg 3 Er på biblioteket 1 gang om ugen - går ned igennem centrumgaden. Køber dagligvarer i Lidl og Superbest og hos halalslageren og beklædning i Sportigan. Synes godt der kunne være en bager i centrumgaden, men bruger den i Hedegårdscenteret. Kvinde Egebjerg 3 Bruger Bymidte, hvis jeg tilfældigvis kommer forbi - hvilket næsten aldrig sker... Mand Måløv 3 Kun til indkøb og tandlægebesøg. Jeg får ikke lyst til at hænge ud. Kvinde Egebjerg 2 1 butik og så hjem igen. Mand Måløv 2 Indkøb, men ville gerne bruge bymidten men mangler hygge i området til restautent m.m besøg. Kvinde vi handler i sportsforretningen fordi de er sponsorer for sønnens fodboldklub, og så bruger vi biografen et par gange om året. Mand Måløv 2 Frisør, Biografbesøg, Restaurant besøg, Indkøb dagligvarer, Tandlægebesøg. Kvinde Syd 1 Går til frisøren og går gerne i tur i bymidten, når jeg alligevel er på de kanter Mand Midt 4 + Suser igennem centret hvis vi skal købe en gave. Hopper af toget for at købe fisk og klippekort. Ungår det. Mål er hyggeligere Mand Måløv 3 Tager i centret indimellem og tager i biografen. Ellers er det kun ved målrettede besøg på rådhuset eller en bestemt butik der har en vare jeg eftersøger. Kvinde Skovlunde 2 Flere gange om måneden på centrumgaden køber jeg måske lidt i superbest og går måske på biblioteket med mine børn. kigger i hanne hove efter tøj til mig selv. I centeret køber jeg ind i føtex (det jeg ikke kan få i netto egebjerg), køber gaver i fx br eller arnold busk, børnetøj i h&m. Kommer ikke til lørdagsarrangementerne på store torv. En gang hvert halve/hele år spiser jeg med min mand eller veninder i ballerup bymidte enten den tyrkiske eller den nye italienske ved springvandet på kirketorvet. Går i bio i baltoppen med børnene ca hvert halve år Kvinde Egebjerg 2 Måske i en butik, kommer der så sjældent Mand Skovlunde 3 Bruger frisør og kosmetolog Kvinde Bruger biografen et par gange om året. Bruger butikker i Centrumgaden, frisør, apotek eller boghandel Kvinde Syd 1 Bor i bymidten, bruger centret til indkøb, og gennemgang til station og bibliotek, gågade... Kvinde Går en tur efter aftensmaden, igennem Centret eller bymidten Kvinde På apoteketet eller restaurant. Kvinde Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 15

16 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Midt Musik i Baghuset, Bodega, Thorslund's, gaveindkøb i centret, boghandlerne, apotek, tøj og føtes ind imellem Kvinde Syd 1 Cykler til Centrumgaden og går så rundt. Mand Midt 1 Indkøb i Centret, Centrumgade, Hedegårdscentret. Går i biograften. Går på biblioteket. Kvinde Midt 1 Kommer stort set kun til Bymidten ( = Centrumgaden ) når jeg skal på apoteket Kvinde Egebjerg 3 forskelligt, læge, apotek, indkøb, hyggegå tur, arengementer Kvinde Midt 1 Min bank ligger i bymidten Kvinde Syd 1 Besøg i enkeltbutikker Kvinde Måløv 4 + På "gennemrejse" på vej til og fra motion...enkelte "favoritbutikker" f.eks. Mæhle Kvinde Skovlunde 2 Indkøb. Kvinde min bank ligger der. Kvinde Skovlunde 2 Indkøb. Kører dertil. Handler og tager hjem. Mand Jeg har brugt Bymidte meget mere end jeg gør idag - idag bruger jeg Værløse der er udvalget i dagligbutikker meget, meget større. Kvinde Egebjerg 2 på vej til stationnen Mand Skovlunde 2 biografen, eller special indkøb i butikkerne Kvinde Skovlunde 1 hvis jeg skal på apoteket eller for en enkelt gangs skyld skal i Superbest Kvinde Boghandler Mähle er et must, samt Hanne Hove. Lidl er besøgt et par gange, hvis der har været noget i reklamen der har været spændende. Så er der bagerafdelingen i Super Best. En middag på Ankara inden en biftur i Baltoppen er en ok oplevelse. Biblioteket er rigt på spændende bøger, musik og ikke mindst lydbøger. Så vi bruger vores bymidte og tænker på at lægge vores penge i denne del af byen for at bevare den. Kvinde i Dagligvarebutik og Apoteket. Kvinde Besøger Biblioteket, spiser en durum kebab og cykler hjem igen. Hører foredrag på Biblioteket Går på posthuset, apoteket og i banken. Handler tøj m.m. i centret og i gågaden. Går i biografen/ser ballet i Baltoppen. Ser musikskolens danseforestilling i Baltoppen. Tager bus+s-tog fra bymidten Køber klippekort i dsb kiosken Køber frisk fisk hos fiskehandleren. Kvinde Midt 1 til Biblioteket og restaurant Kvinde Måløv 2 Som sportsudøver handler vi specifikt i sportsforretning samt regelmæssigt besøg på apotektet Mand Egebjerg 2 Jeg handler typisk ind i centeret men også på gågaden. Om lørdagen hænder det at vi spiser frokost i centeret. Ind imellem låner jeg bøger på biblioteket og ser en film i Baltoppen. Af og til går vi ud og spiser på een af restauranterne. Kvinde Har bl.a frisør, læge og apotek dernede Kvinde Måløv 2 Cafe thorslund, boghandlen, ankara, sportigan, biblioteket Kvinde I forbindelse med indkøb eller cafe-aftaler med veninde Kvinde Skovlunde 2 Har et ærinde i en af butikkerne eller på biblioteket Mand Egebjerg 0 Ind og ud hurtigst muligt Kvinde Egebjerg 2 Går en tur på biblioteket, køber grøntsager hos den tyrkiske grønthandler, spiser evt. en shawrama fra boden over skinnerne, smutter ind i fiskemagasin og får en lille snak, måske et besøg på apoteket eller i en af de øvrige forretninger. Mand Egebjerg 1 Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 16

17 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Jeg bruger Bymidte som et sted hvor man kan købe præcis det som jeg mangler - er ligger nogle restaranter som jeg og min familie nogen gange benytter og så ligger biblioteket der som vi ofte benytter. Jeg bruger ikke bymidten som et sted hvor jeg tager hen for at gå en tur og spontant falde ind på en cafe etc. Jeg tror udfordringen i at skabe liv i bymidten og skabe grobund for et godt forretningsliv netop ligger i at skabe et miljø som man ønsker at besøge spontant. Mand Egebjerg 2 Til biblioteksbesøg og diverse indkøb - fortrinsvis på apoteket, der jo ikke har konkurrence fra andre i nærheden ;o) Mand Egebjerg 2 Boghandler Mæhle, Sportigan, tøjeksperten og Hanne Hove Kvinde Måløv 2 supermarked, tøj, gennemgang til og fra stationen, cafe Kvinde Midt 3 Primært Indkøb Mand Bruger kun dagligvareindkøb og apotek Mand Biblo, fiskeforretning, kinesisk rest. dagligvareindkøb Mand Egebjerg 3 Anvender butikker og Restauranter Mand bl.a. lægebesøg Kvinde Skovlunde 0 når der er tilbud Mand Syd 1 Shopping og biblioteket Kvinde Syd 3 apotek og posthus Kvinde Bruger bymidten til indkøb, bank, posthus mv. Det er sjældent at det drejer sig om andet formål. Mand går igennem gågaden når jeg skal handle, stopper op og ser på butikker. ønsker ikke at sidde på bænkene, de står for yderligt/åbent mener ikke der er sammenhæng med gaden. Kvinde Skovlunde 0 Cafemøder, indkøb af hverdagsvarer, tøj, bibliobesøg, kirkebesøg, gåtur gennem byen, Kvinde Skovlunde 0 Som gennemgang til mit job Kvinde Skovlunde 0 Desuden: I forbindelse med transport til og fra Station (BUS/TOG) Mand Midt 3 Jeg bruger udelukkende Bymidten til indkøb, da der for mig ikke findes nogle tilbud som jeg kan bruge, Bymidten fremstår for mig meget kedelig. Kvinde Egebjerg 0 kommer igennem daglig Kvinde De daglige indkøb Mand Egebjerg 0 Mest bare dagligvarerindkøb Kvinde Syd 1 I centeret ofte som "oser" mens bygaden i reglen rummer målrettede besøg Mand Måløv 2 Besøger Centrumgadens handlende, Biblioteket, Centret, Apoteket Kvinde Måløv 1 bruger evt apoteket, fordi jeg arbejder i. Kvinde Skovlunde 1 besøger ballerup fysioterapi v stationen i centeret Mand Egebjerg 2 Frisøren Kvinde Skovlunde 0 Henter-bringer elever i skolevognen Mand Måløv 2 Foretrukne indkøbssted for alle typer af varer. Er meget glad for biblioteket. Typisk en bytur lørdag formiddag. Børn er flyttet hjemmefra og bor ikke i ballerup mere, men fælles byture sker ofte i, fordi de kan lide miljøet og indkøbsmulighederne. Kvinde Måløv 3 Kun hvis jeg skal til lægehuset eller på rådhuset og det ikke kan klares i Skovlunde Kvinde Skovlunde 0 Ved tilbudskøb Mand Skovlunde 0 Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 17

18 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: biblotek Kvinde Danske bank, apotek, læge Mand Dejligt at gå udenfor når vejret er ok Kvinde Besøger fiskemagasin eller biblioteket Kvinde som gågade til evt. bibliotek, apotek eller bank Kvinde Indkøb Mand Skovlunde 3 I løbet af et år, bruger jeg: skifter offentlig transport, bruger læger, bibliotek, butikker, restauranter og Baltoppen. Kvinde Måløv 0 Går og cykler forbi og handler indimellem Mand Lægebesøg og indkøb af diverse beklædning Kvinde Vintilbud i Super Best. Mand Skovlunde 0 Bank og indkøb i de lokale butikker samt passerer igennem på vej andre steder. Kvinde bruger den som en bytur Kvinde Måløv 0 Indkøb, gåtur, afslapning, spisning Mand Egebjerg 0 Indkøb på vej hjem fra arbejde / week-end; Restauranter Mand Kører eller går dertil, handler og tager videre Mand Syd 3 Apoteket og banken Mand Egebjerg 2 Se tidligere kommentar Mand Måløv 2 bank og frisør Kvinde Et hyggeligt sted til indkøb, hvor man møder sin nabo i samme situation, eller til de talrige kultur/sports begivenheder hvor Komune i den grad har sørget for gode tilbud til borgerne. Mand Egebjerg 1 min læge bor i ballerup bymidte og jeg går til fys i ballerup bymidte og jeg ser kunstudstilling på biblioteket Kvinde Skovlunde 1 Til indkøb - både planlagte og impulsive. Jeg nyder at spise på en af restauranterne sammen med venner/familie. Kvinde Måløv 0 Gå gennem byen for at handle og se på byen og nyde vejret på en bænk, men der mangler hyggesteder hvor man kan mødes, sidde ned sludre og møde andre i stedet for INDE i centret, f.eks.uden for Centret på pladsen ved krydset over for BaltorpStriben - der er pt. fyldt med cykler lige uden for så det ligner en rodebutik. Kvinde I forbindelse med indkøb, kultur og almindelig gåture bare for at kigge. Og selvfølgelig når der er musik og fest i gaden. Biblioteket bruger jeg meget. Kvinde Ved indkøb, men kun som gennemgang. Mand For at handle Kvinde Skovlunde 1 Handler i Centret, oftest i Føtex Mand Måløv 0 Holder meget af bymidte, så det kan blot være en gåtur ellers efter annoncerede begivenheder. Kvinde Måløv 0 Det hænder, at man er nødt til at kontakte rådhusets forvaltninger om ting og sager. Bøger købes i gågaden. Hvis vi læser i lokalavisen, at der er tilbud i gågadens butiker eller i centeret. Mand Skovlunde 0 Oftest kommer jeg på cykel til bymidten, jeg kommer endvidere også for at frekventere offentlig og privat servicevirksomhed Mand Egebjerg 0 Indkøb og gåturer Mand Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 18

19 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: I forbindelse med indkøb, går jeg og min kone, gerne gennem gågaden hjem fra indkøb i centret, vi benytter også forretninger i bymidten. Vi bor på præstevænget. Mand går igennem er der oftest pga. danske bank Mand Måløv 0 Afhænger af vejret -"oser" fra indkøb og bibliotek Kvinde Måløv 0 fra oktober er jeg der en gang om ugen,for at handle Kvinde Måløv 0 Færdes naturligt i bymidten. Stort set alle daglige indkøb foretager jeg mig her. Bliver inspireret og falder i snak med bekendte. Café/restaurantbesøg. Kvinde Bymidten indeholder verdens bedste fiskehandler Kvinde Måløv 0 Fortrinsvis indkøb af specielle varer Mand Egebjerg 0 Daglige indkøb Mand Besøgene er ofte i forbindelse med besøg på biblioteket Kvinde Måløv 0 Bruger bymidte til indkøb, biografen og cafe Kvinde Måløv 0 Jeg handler mest varer, der ikke fås i Skovlunde Centeret. Kvinde 65 + Skovlunde 0 Apoteket Frisør Bank Kvinde 65 + Egebjerg 0 Foretager kun indkøb af dagligvarer, hvis jeg alligevel skal indkøbe andre varer, fx. beklædning. Besøger jævnlig Baltoppen til film og teater. Mand 65 + Måløv 0 jeg går flere gange om ugen fra ballerup center til kirken og oplever hvad der bydes på. Mand 65 + vi køber dagligvarer og andre forbrugsvarer, samt biblioteket og banken Mand 65 + frisør og læge bor der, derfor indkøb af evt. fristelser Mand 65 + Egebjerg 0 Jeg kommer dagligt i bymidten. Jeg bor i Lundegaarden & køre i kørestol. Mand 65 + Bruger MATAS i Centret, der er ingen i Måløv. Bibliotek bedre åbningstider end i Måløv. Gaver m.v. F.eks. bøger MÆHLE - god betjening Kvinde 65 + Måløv 0 Til / fra S-toget, --handler evt. lidt på vejen. Mand 65 + Egebjerg 0 Primært i forbindelse med indkøb eller hvis der er aktiviteter f.eks. musik o.l. Kvinde 65 + Måløv 0 For at besøge læge, Lidl og bibliotek med parkering på centertaget eller bag Lidl Mand 65 + Besøg i bank. Mand 65 + Benytter banken Mand 65 + Skovlunde 0 Det er beskrevet ovenfor Mand 65 + Måløv 0 Fra min bolig går jeg dagligt en tur, forbi rådhuset, til gågaden - hvor jeg køber en alkohol-fri øl - videre til centret, hvor jeg køber dagligvarer. Mand 65 + NÅR JEG HAR ET ÆRINDE I BYMIDTEN,GÅR JEG FRA CENTERET OG TILKIRKEN, FOR AT SE OM DER EVENTUELT SKULLE VÆRE SKET NOGET NYT AF INTERESSE Mand 65 + til praktiske formål Mand 65 + dejligt tæt ved mine andre opgaver jeg bruger Mand 65 + Indkøb og Foreningscentret Præstevænget 20 Kvinde 65 + Går ofte tur i gennem bymidten, glæder mig over de mange skulpturer der, andre gange handler jeg der, ligesom biblioteket besøges. Mand 65 + Benytter apotek, supermarked, bank, bibliotek, posthus, station, center Mand 65 + Skovlunde 1 Besøger bymidten næsten dagligt. Størsteparten af mine indkøb foregår her. Mand 65 + Syd 1 "Bruger" ikke bymidten som sådan. Det er primært biblioteket. Mand 65 + Skovlunde 0 besøger kun Centret Kvinde 65 + Skovlunde 0 Til indkøb, biblioteksbesøg og rejse (tog). Kommer næsten altid på cykel. Sjældent i bil. Mand 65 + Parkering bag Super Best er god - og derfro benyttes Bymidte og fordi den er uden tag Kvinde 65 + Indkøb i Gågaden. Indkøb i BC Mand Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 19

20 Beskriv gerne, hvordan du typisk bruger Bymidte: Syd Hvorfor Bymidte ikke bruges oftere. Hvad afholder dig fra at besøge Bymidte oftere? Besværligt med parkering og butikkerne er dyre Mand Måløv 0 Jeg har hvad jeg skal bruge i centeret. Det er også der de butikker jeg kender fra kæder ligger. Kvinde tænker ikke over det findes. Kvinde Måløv 1 Jeg bor i Skovlunde og er glad for Skovlunde Bymidte. Når jeg søger et mere varieret udvalg af butikker tager jeg til Centret (og andet). Udvalget af caféer og restauranter der har åbent om aftenen er ikke særligt stort. Kvinde Skovlunde 2 Der mangler et sammenhængende, æstetisk og hyggeligt bymiljø, som skærmer for bus- og biltrafik og anmasende betonbyggeri, som er deprimerende at se på. Desuden mangler et ordentligt cafémiljø, så jeg kan byde min familie andet end slam-pizza i forbindelse med en handletur. Jeg vælger Værløse Bymidte på trods af et ringere udbud af forretninger og kulturtilbud, fordi det hænger bedre sammen, er hyggeligere og mere børnevenligt. Mand Måløv 2 Bor i Egebjerg Mand Egebjerg 3 Der er ikke behov for at handle i butikkerne her. Mand Måløv 2 Har ikke så mange erinder der! Kvinde Skovlunde 0 Arbejde, børn og fritidsinteresser Kvinde Måløv 2 udvalget af butikker er for dårligt i forhodl til centeret Mand Måløv 2 Jeg handler mest i Skovlunde eller i Centeret. Jeg køber briller i gågaden Kvinde Skovlunde 2 Jeg bor i Måløv Mand Måløv 2 Jeg glemmer som regel, at der også er butikker der. Kommer mest i centret Kvinde jeg bor i skovlunde, så det er meget naturligt Kvinde Skovlunde 3 Jeg bor i Skovlunde, kommer kun derud hvis jeg mangler noget jeg ikke kan handle lokalt. Kvinde Skovlunde 1 Jeg har lokalbutikker, som jeg handler i til daglig. Skal jeg have flere butikker, tager jeg til Herlev Bymidte, det er kortere for mig. Kvinde Skovlunde 2 For kedeligt - ikke attrative butikker Kvinde Måløv 2 Udbuddet af butikker er ikke det eg søger. Der virker ikke til at være meget liv i bymidten. Mand Måløv 2 Det er som om der er lidt dødt på den strækning, jeg ved ikke hvorfor, der er jo altid mange mennesker når jeg er der, måske er det de butikker som ligger der, måske fordi der ikke er sket noget der længe. Kvinde Kan som oftest klare mig med Skovlunde C Kvinde Skovlunde 2 Har ingen ærinder der. Dagligvarer købes i Måløv eller Smørum. Udvalgsvarer i Rødovre centret, fields, Malmø,Hamborg eller Blåvand. Biblioteket besøges i Måløv. Der er ikke noget at komme der for. Mand Måløv 3 Jeg har intet ærinde... bruger ikke tøj- og dagligvarerbutikkerne dér - kun lægen og evt. apoteket, biblioteket og RødeKors genbrug. Kvinde Skovlunde 2 Parkeringsforhold Kvinde Skovlunde 2 Bymidten mangler stemning og flere special butikker. Kvinde Egebjerg 2 Har ikke noget specielt behov for at besøge Bymidte... Mand Måløv 3 Udvalg af forretninger, Alkoholikere/substitensløse i gadebilledet, for mange "hårde typer" med guldkæder og bandementalitet. Mand Måløv 1 jeg kan få det hele i ballerp centret. det er dødt og kedeligt i gågaden. Mand Måløv 2 Det er ikke et sted man tænker "her er dejlig, gode butikker, grønt rent og pænt". Skal vi købe ind foregår det i KBH Mand Måløv 3 Jeg anvender Skovlunde bymidte rigtig meget - da jeg bor i Skovlunde. Kvinde Skovlunde 2 Kommune. Bymidte i Borgerpanelet september/oktober 2009 rapport Side 20

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE VEJLE 2007 Vejle Kommune 2007 Side 1 LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF PROMONITOR SYDDANSKE FORSKERPARKER, august 2007 BORGERPANELUNDERSØGELSE

Læs mere

Gentofte Kommune. Gentofte Kommunes bydelscentre brugeranalyse 2005

Gentofte Kommune. Gentofte Kommunes bydelscentre brugeranalyse 2005 Gentofte Kommune Gentofte Kommunes bydelscentre brugeranalyse 2005 Februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2 2. Interviewanalyser 3 3. ICP Shopping Index 86 Indledning 1. Indledning ICP A/S har

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN

GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN - byens bedste grunde til byens bedste priser! GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN Attraktive byggegrunde fra kr. 345.000 inkl. moms FREDERIKSHAVN uge02 Golfparken image brochure1.indd 1

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende)

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Konklusioner Om undersøgelsen og respondenterne Antal besvarelser i alt: 39 Besvarelserne er blevet indsamlet ved at gå

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME App. L Ensolleille SAINTE MAXIME Sainte Maxime er indbegrebet af den syd-franske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved den gamle

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I alt 28 blomster har svaret. Dette giver en svarprocent på 62, hvilket er pænt. Svarprocenten betyder, at svarene i høj grad kan antages at afspejle

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME PENTHOUSE Sainte Maxime er indbegrebet af den sydfranske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Detailhandelsudviklingen i Hovedstadsområdet det Jeg vil komme ind på.. 1. Strukturen i Hovedstadsområdet det 2. Hvad er der påp vej? 3. Hvad efterspørger rger

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

Boholte Butikscenter Marksvinget 14-17, Køge butikslokaler 120-202 m 2

Boholte Butikscenter Marksvinget 14-17, Køge butikslokaler 120-202 m 2 Boholte Butikscenter Marksvinget 14-17, Køge butikslokaler 120-202 m 2 Attraktive butikslokaler i tætbefolket boligområde Største butikker er Fakta, Kiwi og et apotek 120 p-pladser Tæt på Køge centrum,

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Salgsopstilling. 80kvm andelslejlighed Kronborggade 16, 1.th 2200 København N

Salgsopstilling. 80kvm andelslejlighed Kronborggade 16, 1.th 2200 København N Salgsopstilling 80kvm andelslejlighed Kronborggade 16, 1.th 2200 København N Fantastisk velindrettet og yderst delevenlig 3-værelses andelslejlighed i hjertet af Nørrebro Lejligheden ligger lige i hjertet

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere