Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S"

Transkript

1 FIRST NORTH MEDDELELSE NR 9/2008 Lyngby, den 6. november 2008 Til IT InterGroup A/S aktionærer Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S torsdag, den 20. november 2008, kl på selskabets adresse, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Finn Jensen og Henrik Kaaber ønsker at udtræde af bestyrelsen og bestyrelsen foreslår, at Tommy V. Larsen indvælges i selskabets bestyrelse. Bestyrelse har vurderet, at det er i selskabets interesse at styrke den daglig ledelse ved, at den nuværende bestyrelsesformand Finn Jensen indtræder i direktionen som administrerende direktør, og således at Finn Jensen samtidig fratræder som bestyrelsesmedlem. Ligeledes nødvendig gør Henrik Kaabers ansættelse i PricewaterhouseCoopers, Danmark, hvor de interne regler ikke accepterer deltagelse i eksterne bestyrelser, at han udtræder som medlem af selskabets bestyrelse. Der er blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer enighed om at anbefale, at Tommy V. Larsen vælges som bestyrelsesmedlem og selskabets fremtidige formand for bestyrelsen. Tommy V. Larsen er født i 1960 og er uddannet HA. Siden 1997 har Tommy V. Larsen været ansat som adm. direktør i Lawson Software Danmark A/S (Intentia Danmark A/S) og har erfaring fra tidligere ansættelser indenfor IT-branchen og konsulentvirksomheder. Tommy V. Larsen er tillige bestyrelsesmedlem i Lawson Software Danmark A/S (Intentia Danmark A/S), Lawson Software Research and Development A/S og Operator Systems ApS. 3. Forslag til vedtægtsændring af pkt. 1 i selskabets vedtægter vedrørende selskabets navn, således at bestemmelsen i vedtægternes pkt. 1 ændres til: Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Efter frasalg af konsulentdivisionen er selskabets virke nu koncentreret om softwareproduktlinien FastPass. Selskabets software Division har tidligere markedsført sig under brandet FastPassCorp med egen hjemmeside. Det er bestyrelsens vurdering, at det vil være en markedsføringsmæssig styrkelse, at selskabets navn ændres til FastPassCorp A/S. IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: CVR-nr

2 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at disponere over stk. aktier fra selskabets egen beholdning. Selskabets bestyrelse ønsker at kunne benytte selskabets beholdning af egne aktier, som betaling for eksterne ydelser og som vederlag til bestyrelsesmedlemmer. Det er aftalt, at Tommy V. Larsen såfremt han indvælges i selskabets bestyrelse og udpeges som bestyrelsesformand tildeles årligt stk. aktier i selskabets som del af sin aflønning. Bestyrelsen indstiller derfor, at der gives bestyrelsen bemyndigelse til, at kunne disponere over stk. aktier til børskurs +/- 10%. 5. Eventuelt. Selskabets hidtidige revisionsselskab INRevision A/S er blevet opdelt i INRevision A/S og ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S. Som selskabets revisor er valgt statsaut. revisor Jan Lundquist, som fremover vil være tilknyttet ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S. Selskabets revisor vil herefter være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under revisionsfirmaet ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S. I overensstemmelse med selskabets vedtægter kan de under dagsordenens pkt. 1-4 stillede forslag besluttes ved simpelt flertal. Bestilling af adgangskort Bestyrelsen håber, at du har mulighed for at deltage i den ekstraordinære generalforsamling. Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles frem til den 13. november 2008, kl på følgende måder: Ved at returnere vedlagte tilmeldingsblanket til IT InterGroup A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby i udfyldt og underskrevet stand. Ved at ringe til IT InterGroup A/S, att.: Jette Krebs på telefon (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer). til IT InterGroup A/S på med angivelse af VP depotnummer. Bestilte adgangskort vil blive fremsendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets aktiebog. Bestilte adgangskort, som du ikke ønsker tilsendt, kan afhentes fra kl , den 20. november 2008 på selskabets adresse. Fuldmagt Hvis aktionærer er forhindret i at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, kan der afgives fuldmagt. Fuldmagtsblanket fremsendes sammen med indkaldelsen til selskabets aktionærer. Side 2 af 5

3 Blanketten skal indsendes således, at blanketten er IT InterGroup A/S i hænde senest den 13. november 2008, kl Praktiske oplysninger Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt DKK Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier af DKK 0,20. Hver aktie på 0,20 kr. giver én stemme. Dagsordenen med de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby alle hverdage i tidsrummet kl fra den 13. november til den 20. november Yderligere oplysninger IT InterGroup A/S, bestyrelsesformand Finn Jensen, mobil , Certified Adviser Flagstad Advokaterne, advokat Mogens Flagstad, Rønhave Strand, Immortellevej 13 A, 2950 Vedbæk, Om IT InterGroup A/S IT InterGroup blev stiftet i år Med markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning, FastPass, gør IT InterGroup A/S store dele af kundens Help Desk overflødig. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner og større medarbejdereffektivitet. IT InterGroup A/S har hovedsæde i Lyngby og eget udviklingscenter i Bangladesh. og Side 3 af 5

4 IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4 DK-2800 Kgs. Lyngby Tel Fax November 2008 TILMELDINGSBLANKET IT InterGroup A/S ekstraordinære generalforsamling Torsdag den 20. november 2008, kl , Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby Bestilling af adgangskort (sæt kryds): Ønsker at deltage på den ekstraordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort. Anmoder tillige om at få sendt adgangskort til en ledsager/rådgiver: Ledsager/rådgivers navn: Vej: Postnr. og by: Adgangskort ønskes: afhentet på generalforsamlingsstedet torsdag den 20. november tilsendt den adresse, der er noteret i aktiebogen. Andet: IT InterGroup A/S er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse af adgangskort og stemmesedler. Dato: / (underskrift) VP-referencenr.: Hvis du ønsker at afgive fuldmagt, bedes du udfylde blanketten på bagsiden (Fuldmagtsblanket). Husk at datere og underskrive fuldmagtsblanketten særskilt. Denne tilmeldingsblanket- inklusive eventuelt afgivet fuldmagt skal være IT InterGroup A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby, i hænde senest torsdag den 13. november 2008, kl CVR no.: Bank: Nordea Bank reg. no.: 2190 Account no.: Swift: NDEADKKK Side 4 af 5

5 FULDMAGTSBLANKET Til IT InterGroup A/S ekstraordinære generalforsamling torsdag den 20. november 2008 Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til at give møde og stemme på den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i IT InterGroup A/S torsdag den 20. november 2008 i henhold til nedenstående: Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C): A) Fuldmagt gives til bestyrelsen for IT InterGroup A/S, som herefter kan anvende stemmerne efter bestyrelsens ubudne skøn eller B) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand - Oplys fuldmægtigens navn og adresse: eller C) Afkrydsningsfuldmagt gives til bestyrelsen for IT InterGroup A/S I det tilfælde, der gives afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen for IT InterGroup A/S, beder vi venligst om, at der samtidig sættes kryds i nedenstående rubrikker for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Selskabet gør opmærksom på, at hvis en eller flere rubrikker ikke afkrydses, anses det som fuldmagt til bestyrelsen til at anvende stemmerne vedrørende det/de pågældende emne efter bestyrelsens ubundne skøn. Hvis der sættes kryds i rubrikken UNDLAD, betyder dette, at denne stemme ikke registreres som værende afgivet. Fuldmagten vil kun blive anvendt, såfremt der foretages afstemning på generalforsamlingen. Dagsordenpunkter: FOR UNDLAD IMOD 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen 3. Forslag til vedtægtsændring af pkt. 1 i selskabets vedtægter vedrørende selskabets navn, således at bestemmelsen i vedtægternes pkt. 1 ændres til: Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at disponere over stk. aktier fra selskabets egen beholdning. Dato: / (underskrift) VP-referencenr.: Denne fuldmagtsblanket skal være IT InterGroup A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby i hænde senest den 13. november 2008, kl Side 5 af 5

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVRnr.: 54879415 Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere