Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December Januar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005"

Transkript

1 Marsk & Muld Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December Januar 2005

2 Juletræsfest den 12. december kl REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres som hidtil til Villy Lønne på diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 450 stk. NB - sidste dato for aflevering af stof til feb. - marts udgaven er MANDAG den 10. januar 2005 Villy Lønne har fået ny -adresse: Så er det igen tid for juletræsfest i Farup forsamlingshus. Vi skal synge og danse omkring juletræet. Er vi heldige kommer julemanden! æbleskiver m.m. kan købes. Alle er meget velkomne Entre: voksne 25 kr. Børn gratis. tilmelding og bestilling af godteposer hos Ruth Hundebøll, Fælles generalforsamling den 31. januar kl Fastelavn den 6. februar Fælles generalforsamling Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup Sogns Borgere & Gymnastikforening traditionen tro fælles generalforsamling i Forsamlingshuset. Det er den 31. januar klokken 19:00 i Forsamlingshuset. Først er det Forsamlingshusets generalforsamling. Så en kort pause. Til sidst er det Farup Sogns Borger- og Gymnastikforenings generalforsamling. Forslag til de respektive foreninger skal være foreningerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingerne. Vi ses. Med venlig hilsen Forsamlingshusets og F.S.B.G.s bestyrelser. 2

3 Hvad sker der i brugsen? Efter opfordring fra et medlem af redaktionen fra Marsk & Muld, skal jeg forsøge at præsentere de nye beboere i Kærbølvej 52. Tobias 10 år og Natalie 12 år, som begge har valgt at fortsætte med skolegang på Vittenbergskolen, forståelig nok af hensyn til kammeratskabskredsen. Deres mor, Birgitte Andrea Skov, er lærer på Ravsted Skole i Tinglev Kommune, hvor hun på tolv te år er glad for sit arbejde. Birgittes 2 seneste flytninger har øget afstanden rent geografisk til arbejdspladsen, 2 gange 3 kvarters kørsel hver dag har naturligt øget interessen for et job nærmere hjemmet. Men når man er glad for sit arbejde, skal det jo være det helt rigtige man finder for at slippe det gamle. Og så er der undertegnede, Allan Christensen, som fik den tanke, at Den Gamle Brugs i Nr. Farup ville være perfekt til at huse min lille enmandsvirksomhed som orgelbygger. Jeg har de sidste 4 år virket som selvstændig med hovedvægten lagt på underleverancer til mine orgelbyggerkolleger, ligesom jeg i sommerhalvåret suser land og rige rundt til landets kirker for at servicere, vedligeholde og stemme orglerne. Derudover har jeg via et mangeårigt samarbejde med flere af landsdelens museer, haft fornøjelsen af at bygge bl.a. udstillingsmontrer. Også private forretningsdrivende har jeg bygget butiksinventar til. Lokale restaureringsarkitekter henvender sig også i ny og næ med opgaver indenfor restaurering af kirkeinventar. Private henvendelser vedr. møbelrestaurering forekommer jævnligt. Særlig én opgave tænker jeg på med stor fornøjelse: En dame var ved en arvesag i familien blevet forbigået i forbindelsen med et rigtig flot antikt kakkelbord fra Fanø, men den heldige arving var storsindet nok til at lade mig låne møblet, så jeg kunne lave et nøjagtigt kopi til glæde for den forbigåede. Som det fremgår af ovenstående er det en blandet landhandel der drives i den gamle brugs, men det er vel også helt i brugsens ånd, selv om jeg skal være den første til at beklage de små brugsers og andre småkøbmænds undergang. Ved skæbnens ironi er det nu den nye Føtex i Ribe der er vores nærkøbmand. Selv om vi nu har boet i brugsen ca. et halvt år, er mit værksted endnu ikke flyttet ind i det gamle butikslokale. Det skyldes den opgave som jeg er ved at færdiggøre i de hidtidige lokaler i Gram. Flytningen forventes ca. 1. december. Hele vores sammenbragte moderne familie er vældigt glade for det nye hjem i marsken, her er højt til loftet, et fantastisk fugleliv og en blå himmel som ikke lader Skagen meget tilbage at ønske, og ikke mindst vil vi takke vores nye naboer for deres smukke velkomst. Allan Christensen 3

4 Dialogkredsen informerer. Dialogkredsen, der er den tidligere skolebestyrelse på Farup Skole mødtes for første gang i september. Vores funktion er helt ny og ikke konkret beskrevet i det udspil kommunen har givet. Vi startede derfor med at snakke om, hvordan vi forestiller os, at dialogkredsen kan eller skal bruges. Vi vil gerne være bindeled mellem skolens forældre og den fælles skolebestyrelse. Det betyder, at vi kan bringe idéer og emner, som I forældre synes er væsentlige, videre til skolebestyrelsen og omvendt. Vi vil også fortsat være med til at præge udviklingen på skolen, det kan f.eks. være i forbindelse med den pædagogiske udvikling eller med udformningen af en sorg- og kriseplan. Vi drøftede bl.a. formen på forældredagen. I første omgang inviteres forældrene til at være med til juleklippedagen, så vil vi efterfølgende i samarbejde med lærerne finde andre måder, at tilgodese forældrenes interesse i skoledagen. Udsmykning af skolen gange og facader blev også drøftet. Det er også et emne, som vil blive dyrket bl.a. i billedkunsttimerne. Der er også en del praktiske opgaver, f.eks. at være medarrangører af sommerfesten, som dialogkredsen naturligvis vil gå aktivt ind i. I nær fremtid kan vi også forvente, at der bliver opgaver med at vedligeholde legepladsen. Hvis I har emner, som I gerne vil have, at dialogkredsen tager op, vil vi gerne høre fra jer. Lillin Villadsen Lars Vase Hansen Mogens Sørensen Mona Vejlgaard Anne Mette Schmidt Egon Kulmbach Bodil Fredslund Otzen Nyt fra den fælles skolebestyrelse. På det konstituerende møde blev Mathias Olesen, der var formand for Valdemarskolens bestyrelse, valgt til formand. Jeg blev valgt til næstformand. Det er vores indtryk, at samarbejdet i ledelsesteamet for Valdemarskolen og Farup Skole fungerer godt. Der er også så småt ved at komme gang i samarbejdet på lærerniveau. Og undervisningssamarbejdet om 6. klassernes idrætstimer er en udpræget succes. Mødet i september blev holdt på Farup Skole, hvor vi, på rundvisningen for de ikke lokalkendte, bl.a. kunne glæde os over de nyindrettede omklædningsrum og de nye gulve i stueetagen. De nye gulve gav anledning til lidt nytænkning, så biblioteket blev flyttet op på 1. sal. Det tidligere bibliotek står nu og venter på at blive indrettet til multirum til billedkunst og håndarbejde. Det bliver spændende. Det nye modeord i kommunal skolepolitik er rummelighed. Begrebet dækker over, at der kan være plads til at være anderledes i fysisk, mental eller social forstand. Det princip kan som udgangspunkt være meget positivt, men i denne sammenhæng dækker det over, at antallet af børn i specialklasserne er steget voldsomt. Udgifterne er selvfølgelig steget tilsvarende og nu ser politikerne så muligheden for at mange børn kan sendes tilbage i folkeskolen, hvis rummeligheden bliver større. Rummelighed har derfor været drøftet på et skolebestyrelsesmøde. Vi vil følge udviklingen, men vi mener også, at der bør være grænser for rummeligheden. På vegne af dialogkredsen og skolebestyrelsen Lillin Villadsen 4

5 Erindring om Hans Severinsen i Hillerup i tiden fra af Johan Madsen Når jeg fortæller om Hans Muldjord som han i daglig tale kaldtes, så er det ikke fordi han har udført store bedrifter, men fordi han kom i vores hjem på Hillerup Mark i en årrække med den daglige avis og det uanset vejret. De første år gik han rundt, hentede avisen ved Hovedvej 11 og så Hillerup by rundt i alt 6 km., senere til en rund fødselsdag fik han foræret en cykel. Jeg husker hans stolthed da Vestkysten forærede budene en stor taske hvorpå der med store bogstaver hen ad siden stod VESTKYSTEN. Normal lagdes avisen ind på et møbel i gangen, dengang var der ikke postkasser. Men den dag han fik tasken blev der banket på for vi skulle se herligheden. Hans var ungkarl og boede hos Anna og Peter Sørensen i Hillerup i et lille værelse uden varme. Nogen egentlig arbejde havde Hans ikke, men han kunne lejes til at kalke huse om foråret og så hakke eller grave kartofler op om efteråret, men ikke samle dem op. Et spil kort til 1-2 eller 5 øre ville Hans gerne, men tabte han mere end 10 øre på en aften kom det, skal vi snart have kaffe og mundvigene fik en forkert drejning, humøret var selvfølgelig modsat hvis han vandt, det blev så fortalt vidt og bredt dagen efter. Avisen kostede dengang 15 kr. i kvartalet+ en krone til udbringeren og så kunne den bruges til at tænde op med dagen efter, det kan den ikke i dag. Hans var ikke slem til at drikke stærke sager, men det er sket når lønnen for avisen blev udbetalt i Ribe, at der blev smagt lidt på spiritusen og engang på hjemvejen faldt Hans i grøften ved Hovedvej 11 og der blev ringet til Carl Hansen i Hillerup, som så hentede Hans med hestevogn med halm i, det syn glemmer jeg aldrig. Johan Madsen AKTIVITETSKALENDER November 2004 Tirsdag 30. Tirsdagsklub Konfirmandstuen December 2004 Lør./søn Maratonvideo i ungdomsklubben Søndag 12. Juletræsfest Farup Forsamlingshus Januar 2005 Tirsdag 25. Tirsdagsklub Konfirmandstuen Mandag 31. Generalforsamling mellem Forsamlingshusets bestyrelse og bestyrelsen for Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening Februar 2005 Søndag 6. Fastelavn Farup Forsamlingshus Mandag 7. Generalforsamling i ungdomsklubben. Fredag 11. Tur til skøjtehal, ungdomsklubben Tirsdag 22. Tirsdagsklub Konfirmandstuen Marts 2005 Lørdag 5. Forsamlingshuset har arrangeret dilitant. Farup Forsamlingshus Lør./søn Gymnastikopvisning Farup og Gørding Tirsdag 29. Tirsdagsklub Konfirmandstuen April Lør./søn 2.-3.NET/LAN PARTY, ungdomsklubben Tirsdag 26. Tirsdagsklub Konfirmandstuen 9

6 GUDSTJENESTER Kirkesiden Gudstjenesterne holdes fortsat i Farup Missionshus November Søndag d. 28. nov. - 1.s.i advent kl Vi synger kirkeåret ind. Konfirmanderne medvirker. December Søndag d s.i advent kl Søndag d s.i advent kl altergang, kaffe Søndag d s.i advent kl. 10,00 J. B. H. Juleaften d kl se omtale Juledag d kl juledag d kl Ellen de Place, Ballum Januar Nytårsdag d kl indsamling til Bibelselskabet - NB til tidspkt. Søndag d Helligtrekongers søndag - ingen - men onsdag d. 5. Helligtrekongers aften - kl indsamling til Bibelselskabet Søndag d s.e.h.3.k kl. 10,00 Søndag d. 16. sidste s.e.h.3 k. kl J. B. H. Søndag d. 23. septuagesima kl Søndag d. 30. seksagesima kl Kyndelmisse Februar Søndag d. 6. fastelavns søndag kl KIRKEBIL Kørsel til gudstjenester og møder kan bestilles hos Ribe Taxa tlf , gerne dagen før. Gudstjeneste og kaffe. Traditionen tro holder vi i adventsmåneden en eftermiddagsgudstjeneste med altergang. Det er i år 3. s.i advent d. 12. dec. kl Gudstjenesten afholdes i missionshuset, som fortsat fungerer som gudstjenesterum. Derfor går vi efter gudstjenesten i konfirmandstuen, hvor menighedsrådet vil give en kop kaffe og der vil være lidt advents-hygge. Og som altid gælder det jo, at de mennesker, som er flyttet fra sognet typisk til Ribe eller Gredstedbro er velkomne og kan benytte kirkebil. JULEAFTEN Hvis vi er nogle i menighedsrådet, der har haft en drøm om at kunne komme i kirken juleaften sådan bare med løse stole og levende lys og en smule varme så må vi nok konstatere, at drømmen her i skrivende stund ser ud til at smuldre. Der arbejdes særdeles dygtigt og stabilt på kirken af de forskellige håndværkere. Der holdes ugentlige byggemøder mellem menighedsråd, håndværkere, arkitekt og ingeniør og økonomien holder nogenlunde det budgetterede - men dårligt træværk, mange lang kalk, nyopdukkede kalkmalerier osv. osv. osv. forsinker processen. Så det bliver næppe til jul i Farup Kirke! Hvad gør vi så? Julegudstjeneste under åben himmel sådan en frostklar 24. dec. med stjerne og snedrys over os ville være smukt, smukt og blive en jul, vi sent vil glemme. Men nok også en smule koldt! Vi har haft en føler ude vedr. forsamlingshuset den er ikke udlejet juleaften! så der vil vi (nok) indrette et fint gudstjeneste-rum, hvor vi kan begynde julen. Vi orienterer nærmere i Ugeavisen m.fl. steder. Hvornår kirken står færdig er uvist det bliver i foråret inden konfirmationen! også inden påske, siger arkitekten. Men eet er ganske vist: vi kan glæde os kirken vil komme til at fremstå i sin gamle, monumentale, romanske form blot endnu mere karakterfuld. Gå ind i kirken, når der arbejdes den er et besøg værd - også under renoveringen! Nytårsdagsgudstjeneste kl Nej! der er ikke en fejl i gudstjenestelisten! Da erfaringen siger (i hvert fald en del af os ), at det er svært at komme op nytårsmorgen og være frisk til gudstjenesten kl har menighedsrådet besluttet, forsøgsvis, at flytte tidspunktet til kl Da skulle stemmerne være klaret, måske. 10

7 Tirsdagsklub. Ved Tirsdagsklubben i januar får vi besøg af Gunvor Sandvad, som var her i sognet som praktikant i efteråret. Gunvor er nu færdig på Pastoralseminariet i Århus og tilbage på Løgumkloster Refugium. Hun vil fortælle om Løgumklosters grundlæggelse. Munkenes vandring fra Herridsvad til Løgumkloster historien om Løgumkloster kalder hun sit foredrag. Tirsdag d. 25. jan. kl Kaffe 10 kr. INDRE MISSION December Torsdag d. 9. kl studiekredsmøde hos Ella Nicolaisen, Kinchsvej 4, Ribe,IMT nr. 36 Torsdag d. 16. kl julefrokost i Farup Missionshus. Derefter indlæg v. Elin Hjuler. Alle er velkomne. Tilmelding til Anders Nikolajsen senest d. 13. dec. tlf Januar I forb.m. Evangelisk Alliances Bedeuge den første uge i januar holdes der møder : mandag d. 3. hos Henry Nikolajsen, Obbekærparken 98, Ribe torsdag d. 6. hos Thilde Skov, Tanderupvej 14 Begge dage kl Lørdag d. 22. Mandsstævne i Gørding Missionshus, program følger Torsdag d. 27. kl Studiekredsmøde hos Mary Sørensen, Nr. Farupvej 9, IMT nr. 40 DANMISSION Kvindekredsen holder møder. Torsdag d. 2. dec. hos Thilde Skov, Tanderupvej 14 Torsdag d. 13. jan. hos Agnete Toft, Farup Kirkevej 29B. Begge dage kl MENIGHEDSRÅDSVALGET Ved orienterings og opstillingsmødet i august måned i forsamlingshuset enedes forsamlingen om at opstille en liste til menighedsrådsvalget 9. nov. Da der ikke indkom andre lister inden tidsfristen udløb, var de opstillede kandidater dermed valgt for den kommende 4 års periode. To medlemmer ønskede ikke genvalg. Det drejer sig om Sonja Hansen, Hillerup, som har siddet de sidste 4 år og Kirsten Lassen, som har være medlem gennem 8 år. De har gjort et rigtig godt arbejde i rådet i den forløbne tid med den daglige forretningsorden, små og store forefaldende sager, praktiske ting og hvad der alt sammen hører til et menighedsråds opgaver. Ikke sjældent hører man nye medlemmer udtale, at de dog aldrig havde forestillet sig, et menighedsråd har så meget og så forskellige ting og så spændende sager at beskæftige sig med, som tilfældet er. I den forløbe periode har rådet blandt meget andet været med til at vælge ny biskop sætte renoveringen af kirken i gang og indlede forhandlingerne om køb af missionshuset. Den slags sker ikke i enhver menighedsrådsperiode. En stor tak til begge!..og så skal Kirsten Lassens indsats som kasserer særligt nævnes - det er et hestearbejde at være den daglige tovholder på økonomien i et menighedsråd. Vi har altid kunnet været trygge ved, at der var orden i sagerne. Nyvalgt til menighedsrådet er: Henrik Sørensen og Else Nikolajsen. Sammen med de genvalgte tidligere medlemmer består rådet derfor af følgende, valgt i nævnte rækkefølge: Susanne Møll, Bent Gantzel, Bodil Pedersen, Christian Nielsen, Henrik Sørensen, Else Nikolajsen. Det nye råd har i skrivende stund endnu ikke konstitueret sig. Det vil ske inden 1. søndag i advent, hvor den nye menighedsrådsperiode begynder. Menighedsrådets møder er fortsat offentlige. De afholdes i konfirmandstuen datoen offentliggøres dels her på Kirkesiden, dels i kirken/ missionshuset, hvor dagsorden for mødet fremlægges 4 dage før og referat efterfølgende kan læses. GENBRUG - LYS. GENBRUG LYS. Hermed et lille reklamefremstød for genbrug og lys! Jeg samler på lysestumper, som afleveres på genbrugslysestøberiet i Ring v. Horsens. Lysestøberiet fremstiller lys af lysestumper overskuddet går til Danmissions arbejde i Afrika og Asien. Når 10 kilo gamle lysestumper omsmeltes, får de en værdi af 150 kr., fortæller de fra lysestøberiet. For salget af 30 cm lys kan et barn i Bangladesh gå i skole en hel dag. For salget af knap 3 m. lys, kan et forældreløst barn i Tanzania få undervisning og ophold på en kostskole en hel dag. For godt 4 m. lys kan en prædikant på Madagaskar få løn en hel dag. Det er med andre ord noget, der gør en forskel og så handler det om lys, der ellers bare bliver kasseret. Mindst 80 % af de nystøbte lys er genbrug. 11

8 Hvert år samler konfirmanderne lys. I flere år har vi desuden i konfirmandundervisningen haft besøg fra et af de lande, hvor lyssalget er med til at gøre en forskel. Næste gang bliver det Cambodja. Der kan købes lys i konfirmandstuen og i missionshuset. Ring evt. blot til mig, så er der åbent. Har man lysestumper, der alligevel bare skal smides ud, så sæt dem uden for konfirmandstuedøren, så bringer jeg dem videre. EH Salmesang i domkirken. Farup skole stillede talrigt op, da der her i midten af november var salmesang i Ribe domkirke. En fin oplevelse for de medvirkende, var der vist enighed om. Godt børn og lærere sang sig i løbet af 6 dage igennem salmer om LYSET ledet af biskoppen m. flere. Her et glimt fra premieren, hvor Farup skole var blandt de første på pladserne. H. C. Andersen og salmebogen. D. 2. april bliver vores store eventyr-digter H. C. Andersen som bekendt 200 år. Det kommer ikke til at gå stille af flere udenlandske ambassadører er for længst blevet udnævnt herhjemme planlægges adskillige store og små arrangementer. Og juleaften eller i juledagene vil i mange kirker uden tvivl blive sunget den julesang af H. C. Andersen, som kom med i den nye salmebog fra 2003: Barn Jesus i en krybbe lå..med melodi af N. W Gade. ( salmebogen nr.103) Ud over den lille fine salme til jul er eventyrdigteren også repræsenteret med en anden salme, hvortil der er blevet komponeret hele 2 nye melodier, nr. 502 : Jeg har en angst som aldrig før Barn Jesus i en krybbe lå, skønt Himlen var hans eje; hans pude her blev hø og strå, mørkt var det om hans leje. Men stjernen over huset stod, og oksen kyssed barnets fod. Halleluja, halleluja, barn Jesus! Hver sorgfuld sjæl, blev karsk og glad, ryst af din tunge smerte! Et barn er født i Davids stad til trøst for hvert et hjerte; til barnet vil vi stige ind og blive børn i sjæl og sind. halleluja, halleluja, barn Jesus! 12

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

. en rigtig God Jul og Godt Nytår. December 2002 Nr.10 /26.årgang

. en rigtig God Jul og Godt Nytår. December 2002 Nr.10 /26.årgang December 2002 Nr.10 /26.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Annonce: Zoneterapi 2 Børneklubben 3 Spareforeningen Lottospil 3 Nyt fra Kirken 4 Svenstrup Vandværk Vandværkets historie

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Nummer 40 10. Årgang Marts 2012

Nummer 40 10. Årgang Marts 2012 Nummer 40 10. Årgang Marts 2012 Læs om Møbelhuset Silkeborg Hygge efter gåturen med Landsbyliv Fastelavnsfest i Serup Borgerforening Børne- og Familiehuset Skægkærblæserne i København 2010 1 Tikma EL A/S

Læs mere

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen

Læs mere