Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December Januar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005"

Transkript

1 Marsk & Muld Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December Januar 2005

2 Juletræsfest den 12. december kl REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres som hidtil til Villy Lønne på diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 450 stk. NB - sidste dato for aflevering af stof til feb. - marts udgaven er MANDAG den 10. januar 2005 Villy Lønne har fået ny -adresse: Så er det igen tid for juletræsfest i Farup forsamlingshus. Vi skal synge og danse omkring juletræet. Er vi heldige kommer julemanden! æbleskiver m.m. kan købes. Alle er meget velkomne Entre: voksne 25 kr. Børn gratis. tilmelding og bestilling af godteposer hos Ruth Hundebøll, Fælles generalforsamling den 31. januar kl Fastelavn den 6. februar Fælles generalforsamling Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup Sogns Borgere & Gymnastikforening traditionen tro fælles generalforsamling i Forsamlingshuset. Det er den 31. januar klokken 19:00 i Forsamlingshuset. Først er det Forsamlingshusets generalforsamling. Så en kort pause. Til sidst er det Farup Sogns Borger- og Gymnastikforenings generalforsamling. Forslag til de respektive foreninger skal være foreningerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingerne. Vi ses. Med venlig hilsen Forsamlingshusets og F.S.B.G.s bestyrelser. 2

3 Hvad sker der i brugsen? Efter opfordring fra et medlem af redaktionen fra Marsk & Muld, skal jeg forsøge at præsentere de nye beboere i Kærbølvej 52. Tobias 10 år og Natalie 12 år, som begge har valgt at fortsætte med skolegang på Vittenbergskolen, forståelig nok af hensyn til kammeratskabskredsen. Deres mor, Birgitte Andrea Skov, er lærer på Ravsted Skole i Tinglev Kommune, hvor hun på tolv te år er glad for sit arbejde. Birgittes 2 seneste flytninger har øget afstanden rent geografisk til arbejdspladsen, 2 gange 3 kvarters kørsel hver dag har naturligt øget interessen for et job nærmere hjemmet. Men når man er glad for sit arbejde, skal det jo være det helt rigtige man finder for at slippe det gamle. Og så er der undertegnede, Allan Christensen, som fik den tanke, at Den Gamle Brugs i Nr. Farup ville være perfekt til at huse min lille enmandsvirksomhed som orgelbygger. Jeg har de sidste 4 år virket som selvstændig med hovedvægten lagt på underleverancer til mine orgelbyggerkolleger, ligesom jeg i sommerhalvåret suser land og rige rundt til landets kirker for at servicere, vedligeholde og stemme orglerne. Derudover har jeg via et mangeårigt samarbejde med flere af landsdelens museer, haft fornøjelsen af at bygge bl.a. udstillingsmontrer. Også private forretningsdrivende har jeg bygget butiksinventar til. Lokale restaureringsarkitekter henvender sig også i ny og næ med opgaver indenfor restaurering af kirkeinventar. Private henvendelser vedr. møbelrestaurering forekommer jævnligt. Særlig én opgave tænker jeg på med stor fornøjelse: En dame var ved en arvesag i familien blevet forbigået i forbindelsen med et rigtig flot antikt kakkelbord fra Fanø, men den heldige arving var storsindet nok til at lade mig låne møblet, så jeg kunne lave et nøjagtigt kopi til glæde for den forbigåede. Som det fremgår af ovenstående er det en blandet landhandel der drives i den gamle brugs, men det er vel også helt i brugsens ånd, selv om jeg skal være den første til at beklage de små brugsers og andre småkøbmænds undergang. Ved skæbnens ironi er det nu den nye Føtex i Ribe der er vores nærkøbmand. Selv om vi nu har boet i brugsen ca. et halvt år, er mit værksted endnu ikke flyttet ind i det gamle butikslokale. Det skyldes den opgave som jeg er ved at færdiggøre i de hidtidige lokaler i Gram. Flytningen forventes ca. 1. december. Hele vores sammenbragte moderne familie er vældigt glade for det nye hjem i marsken, her er højt til loftet, et fantastisk fugleliv og en blå himmel som ikke lader Skagen meget tilbage at ønske, og ikke mindst vil vi takke vores nye naboer for deres smukke velkomst. Allan Christensen 3

4 Dialogkredsen informerer. Dialogkredsen, der er den tidligere skolebestyrelse på Farup Skole mødtes for første gang i september. Vores funktion er helt ny og ikke konkret beskrevet i det udspil kommunen har givet. Vi startede derfor med at snakke om, hvordan vi forestiller os, at dialogkredsen kan eller skal bruges. Vi vil gerne være bindeled mellem skolens forældre og den fælles skolebestyrelse. Det betyder, at vi kan bringe idéer og emner, som I forældre synes er væsentlige, videre til skolebestyrelsen og omvendt. Vi vil også fortsat være med til at præge udviklingen på skolen, det kan f.eks. være i forbindelse med den pædagogiske udvikling eller med udformningen af en sorg- og kriseplan. Vi drøftede bl.a. formen på forældredagen. I første omgang inviteres forældrene til at være med til juleklippedagen, så vil vi efterfølgende i samarbejde med lærerne finde andre måder, at tilgodese forældrenes interesse i skoledagen. Udsmykning af skolen gange og facader blev også drøftet. Det er også et emne, som vil blive dyrket bl.a. i billedkunsttimerne. Der er også en del praktiske opgaver, f.eks. at være medarrangører af sommerfesten, som dialogkredsen naturligvis vil gå aktivt ind i. I nær fremtid kan vi også forvente, at der bliver opgaver med at vedligeholde legepladsen. Hvis I har emner, som I gerne vil have, at dialogkredsen tager op, vil vi gerne høre fra jer. Lillin Villadsen Lars Vase Hansen Mogens Sørensen Mona Vejlgaard Anne Mette Schmidt Egon Kulmbach Bodil Fredslund Otzen Nyt fra den fælles skolebestyrelse. På det konstituerende møde blev Mathias Olesen, der var formand for Valdemarskolens bestyrelse, valgt til formand. Jeg blev valgt til næstformand. Det er vores indtryk, at samarbejdet i ledelsesteamet for Valdemarskolen og Farup Skole fungerer godt. Der er også så småt ved at komme gang i samarbejdet på lærerniveau. Og undervisningssamarbejdet om 6. klassernes idrætstimer er en udpræget succes. Mødet i september blev holdt på Farup Skole, hvor vi, på rundvisningen for de ikke lokalkendte, bl.a. kunne glæde os over de nyindrettede omklædningsrum og de nye gulve i stueetagen. De nye gulve gav anledning til lidt nytænkning, så biblioteket blev flyttet op på 1. sal. Det tidligere bibliotek står nu og venter på at blive indrettet til multirum til billedkunst og håndarbejde. Det bliver spændende. Det nye modeord i kommunal skolepolitik er rummelighed. Begrebet dækker over, at der kan være plads til at være anderledes i fysisk, mental eller social forstand. Det princip kan som udgangspunkt være meget positivt, men i denne sammenhæng dækker det over, at antallet af børn i specialklasserne er steget voldsomt. Udgifterne er selvfølgelig steget tilsvarende og nu ser politikerne så muligheden for at mange børn kan sendes tilbage i folkeskolen, hvis rummeligheden bliver større. Rummelighed har derfor været drøftet på et skolebestyrelsesmøde. Vi vil følge udviklingen, men vi mener også, at der bør være grænser for rummeligheden. På vegne af dialogkredsen og skolebestyrelsen Lillin Villadsen 4

5 Erindring om Hans Severinsen i Hillerup i tiden fra af Johan Madsen Når jeg fortæller om Hans Muldjord som han i daglig tale kaldtes, så er det ikke fordi han har udført store bedrifter, men fordi han kom i vores hjem på Hillerup Mark i en årrække med den daglige avis og det uanset vejret. De første år gik han rundt, hentede avisen ved Hovedvej 11 og så Hillerup by rundt i alt 6 km., senere til en rund fødselsdag fik han foræret en cykel. Jeg husker hans stolthed da Vestkysten forærede budene en stor taske hvorpå der med store bogstaver hen ad siden stod VESTKYSTEN. Normal lagdes avisen ind på et møbel i gangen, dengang var der ikke postkasser. Men den dag han fik tasken blev der banket på for vi skulle se herligheden. Hans var ungkarl og boede hos Anna og Peter Sørensen i Hillerup i et lille værelse uden varme. Nogen egentlig arbejde havde Hans ikke, men han kunne lejes til at kalke huse om foråret og så hakke eller grave kartofler op om efteråret, men ikke samle dem op. Et spil kort til 1-2 eller 5 øre ville Hans gerne, men tabte han mere end 10 øre på en aften kom det, skal vi snart have kaffe og mundvigene fik en forkert drejning, humøret var selvfølgelig modsat hvis han vandt, det blev så fortalt vidt og bredt dagen efter. Avisen kostede dengang 15 kr. i kvartalet+ en krone til udbringeren og så kunne den bruges til at tænde op med dagen efter, det kan den ikke i dag. Hans var ikke slem til at drikke stærke sager, men det er sket når lønnen for avisen blev udbetalt i Ribe, at der blev smagt lidt på spiritusen og engang på hjemvejen faldt Hans i grøften ved Hovedvej 11 og der blev ringet til Carl Hansen i Hillerup, som så hentede Hans med hestevogn med halm i, det syn glemmer jeg aldrig. Johan Madsen AKTIVITETSKALENDER November 2004 Tirsdag 30. Tirsdagsklub Konfirmandstuen December 2004 Lør./søn Maratonvideo i ungdomsklubben Søndag 12. Juletræsfest Farup Forsamlingshus Januar 2005 Tirsdag 25. Tirsdagsklub Konfirmandstuen Mandag 31. Generalforsamling mellem Forsamlingshusets bestyrelse og bestyrelsen for Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening Februar 2005 Søndag 6. Fastelavn Farup Forsamlingshus Mandag 7. Generalforsamling i ungdomsklubben. Fredag 11. Tur til skøjtehal, ungdomsklubben Tirsdag 22. Tirsdagsklub Konfirmandstuen Marts 2005 Lørdag 5. Forsamlingshuset har arrangeret dilitant. Farup Forsamlingshus Lør./søn Gymnastikopvisning Farup og Gørding Tirsdag 29. Tirsdagsklub Konfirmandstuen April Lør./søn 2.-3.NET/LAN PARTY, ungdomsklubben Tirsdag 26. Tirsdagsklub Konfirmandstuen 9

6 GUDSTJENESTER Kirkesiden Gudstjenesterne holdes fortsat i Farup Missionshus November Søndag d. 28. nov. - 1.s.i advent kl Vi synger kirkeåret ind. Konfirmanderne medvirker. December Søndag d s.i advent kl Søndag d s.i advent kl altergang, kaffe Søndag d s.i advent kl. 10,00 J. B. H. Juleaften d kl se omtale Juledag d kl juledag d kl Ellen de Place, Ballum Januar Nytårsdag d kl indsamling til Bibelselskabet - NB til tidspkt. Søndag d Helligtrekongers søndag - ingen - men onsdag d. 5. Helligtrekongers aften - kl indsamling til Bibelselskabet Søndag d s.e.h.3.k kl. 10,00 Søndag d. 16. sidste s.e.h.3 k. kl J. B. H. Søndag d. 23. septuagesima kl Søndag d. 30. seksagesima kl Kyndelmisse Februar Søndag d. 6. fastelavns søndag kl KIRKEBIL Kørsel til gudstjenester og møder kan bestilles hos Ribe Taxa tlf , gerne dagen før. Gudstjeneste og kaffe. Traditionen tro holder vi i adventsmåneden en eftermiddagsgudstjeneste med altergang. Det er i år 3. s.i advent d. 12. dec. kl Gudstjenesten afholdes i missionshuset, som fortsat fungerer som gudstjenesterum. Derfor går vi efter gudstjenesten i konfirmandstuen, hvor menighedsrådet vil give en kop kaffe og der vil være lidt advents-hygge. Og som altid gælder det jo, at de mennesker, som er flyttet fra sognet typisk til Ribe eller Gredstedbro er velkomne og kan benytte kirkebil. JULEAFTEN Hvis vi er nogle i menighedsrådet, der har haft en drøm om at kunne komme i kirken juleaften sådan bare med løse stole og levende lys og en smule varme så må vi nok konstatere, at drømmen her i skrivende stund ser ud til at smuldre. Der arbejdes særdeles dygtigt og stabilt på kirken af de forskellige håndværkere. Der holdes ugentlige byggemøder mellem menighedsråd, håndværkere, arkitekt og ingeniør og økonomien holder nogenlunde det budgetterede - men dårligt træværk, mange lang kalk, nyopdukkede kalkmalerier osv. osv. osv. forsinker processen. Så det bliver næppe til jul i Farup Kirke! Hvad gør vi så? Julegudstjeneste under åben himmel sådan en frostklar 24. dec. med stjerne og snedrys over os ville være smukt, smukt og blive en jul, vi sent vil glemme. Men nok også en smule koldt! Vi har haft en føler ude vedr. forsamlingshuset den er ikke udlejet juleaften! så der vil vi (nok) indrette et fint gudstjeneste-rum, hvor vi kan begynde julen. Vi orienterer nærmere i Ugeavisen m.fl. steder. Hvornår kirken står færdig er uvist det bliver i foråret inden konfirmationen! også inden påske, siger arkitekten. Men eet er ganske vist: vi kan glæde os kirken vil komme til at fremstå i sin gamle, monumentale, romanske form blot endnu mere karakterfuld. Gå ind i kirken, når der arbejdes den er et besøg værd - også under renoveringen! Nytårsdagsgudstjeneste kl Nej! der er ikke en fejl i gudstjenestelisten! Da erfaringen siger (i hvert fald en del af os ), at det er svært at komme op nytårsmorgen og være frisk til gudstjenesten kl har menighedsrådet besluttet, forsøgsvis, at flytte tidspunktet til kl Da skulle stemmerne være klaret, måske. 10

7 Tirsdagsklub. Ved Tirsdagsklubben i januar får vi besøg af Gunvor Sandvad, som var her i sognet som praktikant i efteråret. Gunvor er nu færdig på Pastoralseminariet i Århus og tilbage på Løgumkloster Refugium. Hun vil fortælle om Løgumklosters grundlæggelse. Munkenes vandring fra Herridsvad til Løgumkloster historien om Løgumkloster kalder hun sit foredrag. Tirsdag d. 25. jan. kl Kaffe 10 kr. INDRE MISSION December Torsdag d. 9. kl studiekredsmøde hos Ella Nicolaisen, Kinchsvej 4, Ribe,IMT nr. 36 Torsdag d. 16. kl julefrokost i Farup Missionshus. Derefter indlæg v. Elin Hjuler. Alle er velkomne. Tilmelding til Anders Nikolajsen senest d. 13. dec. tlf Januar I forb.m. Evangelisk Alliances Bedeuge den første uge i januar holdes der møder : mandag d. 3. hos Henry Nikolajsen, Obbekærparken 98, Ribe torsdag d. 6. hos Thilde Skov, Tanderupvej 14 Begge dage kl Lørdag d. 22. Mandsstævne i Gørding Missionshus, program følger Torsdag d. 27. kl Studiekredsmøde hos Mary Sørensen, Nr. Farupvej 9, IMT nr. 40 DANMISSION Kvindekredsen holder møder. Torsdag d. 2. dec. hos Thilde Skov, Tanderupvej 14 Torsdag d. 13. jan. hos Agnete Toft, Farup Kirkevej 29B. Begge dage kl MENIGHEDSRÅDSVALGET Ved orienterings og opstillingsmødet i august måned i forsamlingshuset enedes forsamlingen om at opstille en liste til menighedsrådsvalget 9. nov. Da der ikke indkom andre lister inden tidsfristen udløb, var de opstillede kandidater dermed valgt for den kommende 4 års periode. To medlemmer ønskede ikke genvalg. Det drejer sig om Sonja Hansen, Hillerup, som har siddet de sidste 4 år og Kirsten Lassen, som har være medlem gennem 8 år. De har gjort et rigtig godt arbejde i rådet i den forløbne tid med den daglige forretningsorden, små og store forefaldende sager, praktiske ting og hvad der alt sammen hører til et menighedsråds opgaver. Ikke sjældent hører man nye medlemmer udtale, at de dog aldrig havde forestillet sig, et menighedsråd har så meget og så forskellige ting og så spændende sager at beskæftige sig med, som tilfældet er. I den forløbe periode har rådet blandt meget andet været med til at vælge ny biskop sætte renoveringen af kirken i gang og indlede forhandlingerne om køb af missionshuset. Den slags sker ikke i enhver menighedsrådsperiode. En stor tak til begge!..og så skal Kirsten Lassens indsats som kasserer særligt nævnes - det er et hestearbejde at være den daglige tovholder på økonomien i et menighedsråd. Vi har altid kunnet været trygge ved, at der var orden i sagerne. Nyvalgt til menighedsrådet er: Henrik Sørensen og Else Nikolajsen. Sammen med de genvalgte tidligere medlemmer består rådet derfor af følgende, valgt i nævnte rækkefølge: Susanne Møll, Bent Gantzel, Bodil Pedersen, Christian Nielsen, Henrik Sørensen, Else Nikolajsen. Det nye råd har i skrivende stund endnu ikke konstitueret sig. Det vil ske inden 1. søndag i advent, hvor den nye menighedsrådsperiode begynder. Menighedsrådets møder er fortsat offentlige. De afholdes i konfirmandstuen datoen offentliggøres dels her på Kirkesiden, dels i kirken/ missionshuset, hvor dagsorden for mødet fremlægges 4 dage før og referat efterfølgende kan læses. GENBRUG - LYS. GENBRUG LYS. Hermed et lille reklamefremstød for genbrug og lys! Jeg samler på lysestumper, som afleveres på genbrugslysestøberiet i Ring v. Horsens. Lysestøberiet fremstiller lys af lysestumper overskuddet går til Danmissions arbejde i Afrika og Asien. Når 10 kilo gamle lysestumper omsmeltes, får de en værdi af 150 kr., fortæller de fra lysestøberiet. For salget af 30 cm lys kan et barn i Bangladesh gå i skole en hel dag. For salget af knap 3 m. lys, kan et forældreløst barn i Tanzania få undervisning og ophold på en kostskole en hel dag. For godt 4 m. lys kan en prædikant på Madagaskar få løn en hel dag. Det er med andre ord noget, der gør en forskel og så handler det om lys, der ellers bare bliver kasseret. Mindst 80 % af de nystøbte lys er genbrug. 11

8 Hvert år samler konfirmanderne lys. I flere år har vi desuden i konfirmandundervisningen haft besøg fra et af de lande, hvor lyssalget er med til at gøre en forskel. Næste gang bliver det Cambodja. Der kan købes lys i konfirmandstuen og i missionshuset. Ring evt. blot til mig, så er der åbent. Har man lysestumper, der alligevel bare skal smides ud, så sæt dem uden for konfirmandstuedøren, så bringer jeg dem videre. EH Salmesang i domkirken. Farup skole stillede talrigt op, da der her i midten af november var salmesang i Ribe domkirke. En fin oplevelse for de medvirkende, var der vist enighed om. Godt børn og lærere sang sig i løbet af 6 dage igennem salmer om LYSET ledet af biskoppen m. flere. Her et glimt fra premieren, hvor Farup skole var blandt de første på pladserne. H. C. Andersen og salmebogen. D. 2. april bliver vores store eventyr-digter H. C. Andersen som bekendt 200 år. Det kommer ikke til at gå stille af flere udenlandske ambassadører er for længst blevet udnævnt herhjemme planlægges adskillige store og små arrangementer. Og juleaften eller i juledagene vil i mange kirker uden tvivl blive sunget den julesang af H. C. Andersen, som kom med i den nye salmebog fra 2003: Barn Jesus i en krybbe lå..med melodi af N. W Gade. ( salmebogen nr.103) Ud over den lille fine salme til jul er eventyrdigteren også repræsenteret med en anden salme, hvortil der er blevet komponeret hele 2 nye melodier, nr. 502 : Jeg har en angst som aldrig før Barn Jesus i en krybbe lå, skønt Himlen var hans eje; hans pude her blev hø og strå, mørkt var det om hans leje. Men stjernen over huset stod, og oksen kyssed barnets fod. Halleluja, halleluja, barn Jesus! Hver sorgfuld sjæl, blev karsk og glad, ryst af din tunge smerte! Et barn er født i Davids stad til trøst for hvert et hjerte; til barnet vil vi stige ind og blive børn i sjæl og sind. halleluja, halleluja, barn Jesus! 12

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail: aaserobert@gmail.com Kirkeblad Britta Sunesen tlf.

Læs mere

9. ÅRGANG - NR. 1 - DECEMBER - JANUAR 2003/2004

9. ÅRGANG - NR. 1 - DECEMBER - JANUAR 2003/2004 9. ÅRGANG - NR. 1 - DECEMBER - JANUAR 2003/2004 Farup Kirkevej 33 6760 Ribe Tlf. 75 41 03 73 Generalforsamling. Husk at der er fælles generalforsamling for FSBG og Forsamlingshuset den 28. januar 2004

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

ÅRGANG NR. 8 DEC. 2014 JAN. FEB. 2015

ÅRGANG NR. 8 DEC. 2014 JAN. FEB. 2015 ÅRGANG NR. 8 DEC. 2014 JAN. FEB. 2015 Julepyntet Halsted kirke. Gudstjeneste juleaften Gudstjenesterne juleaften er altid velbesøgte. Børn, unge, midaldrende og ældre - vi er der alle sammen, og det er

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KvongPosten Januar 2018

KvongPosten Januar 2018 KvongPosten Januar 2018 Nytårsskål i Kvong Mandag den 1. januar kl. 15.00 efter gudstjenesten er der mulighed for, at ønske hinanden godt nytår og menighedsrådet er vært for et lille glas og et stykke

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 2 - februar - marts 2006

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 2 - februar - marts 2006 Marsk & Muld Farup Sogneblad 11. årgang nr. 2 - februar - marts 2006 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet.

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet. Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Så tænder vi træet November 2011 www.krejbjerg.dk Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs.

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs. November 2008 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Julefællesspisning Fredag 5. december kl. 19.00 Menuen er traditionen tro følgende: - Flæskesteg med brune og hvide kartofler,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

ØSTENVINDEN. Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale

ØSTENVINDEN. Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale ØSTENVINDEN Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale Nyt fra ledelsen Kære alle i Børneby Øster. Nu hvor året er ved at gå på hæld, er det tid til at skue tilbage på endnu et år med

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd Dato: Onsdag den 2.10.2013 Kl. 9,00 Sted: Svostrup Kro

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd Dato: Onsdag den 2.10.2013 Kl. 9,00 Sted: Svostrup Kro Dato: 2.10.2013 Blad nr. 31 Møde nr. 11 Formandens initialer: BH Referat af møde i Svostrup Menighedsråd Dato: Onsdag den 2.10.2013 Kl. 9,00 Sted: Svostrup Kro Deltagere: Mogens Birk, Bente Holst, Gurli

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 4. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/1-17 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, ,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 4. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/1-17 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, , Næste Aadum Nyt udkommer i uge 4. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/1-17 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Fællesmøde Torsdag den 12. januar kl. 14.00 på

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

ARENDSE NYT September 2016

ARENDSE NYT September 2016 ARENDSE NYT September 2016 Indholdsfortegnelse September 2016 Forside Indholdsfortegnelse Julen nærmer sig Billeder fra Tivoli Velkommen Referat af Beboermøde Sommerliv Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2017 Lyne Kro & Hotel, År 1913

for Lyne Sogn Februar 2017 Lyne Kro & Hotel, År 1913 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2017 Lyne Kro & Hotel, År 1913 Indhold: * Vennekredsen: Generalforsamling * Lokalarkivet: Udstilling * Lyne Venstre: Generalforsamling

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere