Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December Januar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005"

Transkript

1 Marsk & Muld Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December Januar 2005

2 Juletræsfest den 12. december kl REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres som hidtil til Villy Lønne på diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 450 stk. NB - sidste dato for aflevering af stof til feb. - marts udgaven er MANDAG den 10. januar 2005 Villy Lønne har fået ny -adresse: Så er det igen tid for juletræsfest i Farup forsamlingshus. Vi skal synge og danse omkring juletræet. Er vi heldige kommer julemanden! æbleskiver m.m. kan købes. Alle er meget velkomne Entre: voksne 25 kr. Børn gratis. tilmelding og bestilling af godteposer hos Ruth Hundebøll, Fælles generalforsamling den 31. januar kl Fastelavn den 6. februar Fælles generalforsamling Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup Sogns Borgere & Gymnastikforening traditionen tro fælles generalforsamling i Forsamlingshuset. Det er den 31. januar klokken 19:00 i Forsamlingshuset. Først er det Forsamlingshusets generalforsamling. Så en kort pause. Til sidst er det Farup Sogns Borger- og Gymnastikforenings generalforsamling. Forslag til de respektive foreninger skal være foreningerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingerne. Vi ses. Med venlig hilsen Forsamlingshusets og F.S.B.G.s bestyrelser. 2

3 Hvad sker der i brugsen? Efter opfordring fra et medlem af redaktionen fra Marsk & Muld, skal jeg forsøge at præsentere de nye beboere i Kærbølvej 52. Tobias 10 år og Natalie 12 år, som begge har valgt at fortsætte med skolegang på Vittenbergskolen, forståelig nok af hensyn til kammeratskabskredsen. Deres mor, Birgitte Andrea Skov, er lærer på Ravsted Skole i Tinglev Kommune, hvor hun på tolv te år er glad for sit arbejde. Birgittes 2 seneste flytninger har øget afstanden rent geografisk til arbejdspladsen, 2 gange 3 kvarters kørsel hver dag har naturligt øget interessen for et job nærmere hjemmet. Men når man er glad for sit arbejde, skal det jo være det helt rigtige man finder for at slippe det gamle. Og så er der undertegnede, Allan Christensen, som fik den tanke, at Den Gamle Brugs i Nr. Farup ville være perfekt til at huse min lille enmandsvirksomhed som orgelbygger. Jeg har de sidste 4 år virket som selvstændig med hovedvægten lagt på underleverancer til mine orgelbyggerkolleger, ligesom jeg i sommerhalvåret suser land og rige rundt til landets kirker for at servicere, vedligeholde og stemme orglerne. Derudover har jeg via et mangeårigt samarbejde med flere af landsdelens museer, haft fornøjelsen af at bygge bl.a. udstillingsmontrer. Også private forretningsdrivende har jeg bygget butiksinventar til. Lokale restaureringsarkitekter henvender sig også i ny og næ med opgaver indenfor restaurering af kirkeinventar. Private henvendelser vedr. møbelrestaurering forekommer jævnligt. Særlig én opgave tænker jeg på med stor fornøjelse: En dame var ved en arvesag i familien blevet forbigået i forbindelsen med et rigtig flot antikt kakkelbord fra Fanø, men den heldige arving var storsindet nok til at lade mig låne møblet, så jeg kunne lave et nøjagtigt kopi til glæde for den forbigåede. Som det fremgår af ovenstående er det en blandet landhandel der drives i den gamle brugs, men det er vel også helt i brugsens ånd, selv om jeg skal være den første til at beklage de små brugsers og andre småkøbmænds undergang. Ved skæbnens ironi er det nu den nye Føtex i Ribe der er vores nærkøbmand. Selv om vi nu har boet i brugsen ca. et halvt år, er mit værksted endnu ikke flyttet ind i det gamle butikslokale. Det skyldes den opgave som jeg er ved at færdiggøre i de hidtidige lokaler i Gram. Flytningen forventes ca. 1. december. Hele vores sammenbragte moderne familie er vældigt glade for det nye hjem i marsken, her er højt til loftet, et fantastisk fugleliv og en blå himmel som ikke lader Skagen meget tilbage at ønske, og ikke mindst vil vi takke vores nye naboer for deres smukke velkomst. Allan Christensen 3

4 Dialogkredsen informerer. Dialogkredsen, der er den tidligere skolebestyrelse på Farup Skole mødtes for første gang i september. Vores funktion er helt ny og ikke konkret beskrevet i det udspil kommunen har givet. Vi startede derfor med at snakke om, hvordan vi forestiller os, at dialogkredsen kan eller skal bruges. Vi vil gerne være bindeled mellem skolens forældre og den fælles skolebestyrelse. Det betyder, at vi kan bringe idéer og emner, som I forældre synes er væsentlige, videre til skolebestyrelsen og omvendt. Vi vil også fortsat være med til at præge udviklingen på skolen, det kan f.eks. være i forbindelse med den pædagogiske udvikling eller med udformningen af en sorg- og kriseplan. Vi drøftede bl.a. formen på forældredagen. I første omgang inviteres forældrene til at være med til juleklippedagen, så vil vi efterfølgende i samarbejde med lærerne finde andre måder, at tilgodese forældrenes interesse i skoledagen. Udsmykning af skolen gange og facader blev også drøftet. Det er også et emne, som vil blive dyrket bl.a. i billedkunsttimerne. Der er også en del praktiske opgaver, f.eks. at være medarrangører af sommerfesten, som dialogkredsen naturligvis vil gå aktivt ind i. I nær fremtid kan vi også forvente, at der bliver opgaver med at vedligeholde legepladsen. Hvis I har emner, som I gerne vil have, at dialogkredsen tager op, vil vi gerne høre fra jer. Lillin Villadsen Lars Vase Hansen Mogens Sørensen Mona Vejlgaard Anne Mette Schmidt Egon Kulmbach Bodil Fredslund Otzen Nyt fra den fælles skolebestyrelse. På det konstituerende møde blev Mathias Olesen, der var formand for Valdemarskolens bestyrelse, valgt til formand. Jeg blev valgt til næstformand. Det er vores indtryk, at samarbejdet i ledelsesteamet for Valdemarskolen og Farup Skole fungerer godt. Der er også så småt ved at komme gang i samarbejdet på lærerniveau. Og undervisningssamarbejdet om 6. klassernes idrætstimer er en udpræget succes. Mødet i september blev holdt på Farup Skole, hvor vi, på rundvisningen for de ikke lokalkendte, bl.a. kunne glæde os over de nyindrettede omklædningsrum og de nye gulve i stueetagen. De nye gulve gav anledning til lidt nytænkning, så biblioteket blev flyttet op på 1. sal. Det tidligere bibliotek står nu og venter på at blive indrettet til multirum til billedkunst og håndarbejde. Det bliver spændende. Det nye modeord i kommunal skolepolitik er rummelighed. Begrebet dækker over, at der kan være plads til at være anderledes i fysisk, mental eller social forstand. Det princip kan som udgangspunkt være meget positivt, men i denne sammenhæng dækker det over, at antallet af børn i specialklasserne er steget voldsomt. Udgifterne er selvfølgelig steget tilsvarende og nu ser politikerne så muligheden for at mange børn kan sendes tilbage i folkeskolen, hvis rummeligheden bliver større. Rummelighed har derfor været drøftet på et skolebestyrelsesmøde. Vi vil følge udviklingen, men vi mener også, at der bør være grænser for rummeligheden. På vegne af dialogkredsen og skolebestyrelsen Lillin Villadsen 4

5 Erindring om Hans Severinsen i Hillerup i tiden fra af Johan Madsen Når jeg fortæller om Hans Muldjord som han i daglig tale kaldtes, så er det ikke fordi han har udført store bedrifter, men fordi han kom i vores hjem på Hillerup Mark i en årrække med den daglige avis og det uanset vejret. De første år gik han rundt, hentede avisen ved Hovedvej 11 og så Hillerup by rundt i alt 6 km., senere til en rund fødselsdag fik han foræret en cykel. Jeg husker hans stolthed da Vestkysten forærede budene en stor taske hvorpå der med store bogstaver hen ad siden stod VESTKYSTEN. Normal lagdes avisen ind på et møbel i gangen, dengang var der ikke postkasser. Men den dag han fik tasken blev der banket på for vi skulle se herligheden. Hans var ungkarl og boede hos Anna og Peter Sørensen i Hillerup i et lille værelse uden varme. Nogen egentlig arbejde havde Hans ikke, men han kunne lejes til at kalke huse om foråret og så hakke eller grave kartofler op om efteråret, men ikke samle dem op. Et spil kort til 1-2 eller 5 øre ville Hans gerne, men tabte han mere end 10 øre på en aften kom det, skal vi snart have kaffe og mundvigene fik en forkert drejning, humøret var selvfølgelig modsat hvis han vandt, det blev så fortalt vidt og bredt dagen efter. Avisen kostede dengang 15 kr. i kvartalet+ en krone til udbringeren og så kunne den bruges til at tænde op med dagen efter, det kan den ikke i dag. Hans var ikke slem til at drikke stærke sager, men det er sket når lønnen for avisen blev udbetalt i Ribe, at der blev smagt lidt på spiritusen og engang på hjemvejen faldt Hans i grøften ved Hovedvej 11 og der blev ringet til Carl Hansen i Hillerup, som så hentede Hans med hestevogn med halm i, det syn glemmer jeg aldrig. Johan Madsen AKTIVITETSKALENDER November 2004 Tirsdag 30. Tirsdagsklub Konfirmandstuen December 2004 Lør./søn Maratonvideo i ungdomsklubben Søndag 12. Juletræsfest Farup Forsamlingshus Januar 2005 Tirsdag 25. Tirsdagsklub Konfirmandstuen Mandag 31. Generalforsamling mellem Forsamlingshusets bestyrelse og bestyrelsen for Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening Februar 2005 Søndag 6. Fastelavn Farup Forsamlingshus Mandag 7. Generalforsamling i ungdomsklubben. Fredag 11. Tur til skøjtehal, ungdomsklubben Tirsdag 22. Tirsdagsklub Konfirmandstuen Marts 2005 Lørdag 5. Forsamlingshuset har arrangeret dilitant. Farup Forsamlingshus Lør./søn Gymnastikopvisning Farup og Gørding Tirsdag 29. Tirsdagsklub Konfirmandstuen April Lør./søn 2.-3.NET/LAN PARTY, ungdomsklubben Tirsdag 26. Tirsdagsklub Konfirmandstuen 9

6 GUDSTJENESTER Kirkesiden Gudstjenesterne holdes fortsat i Farup Missionshus November Søndag d. 28. nov. - 1.s.i advent kl Vi synger kirkeåret ind. Konfirmanderne medvirker. December Søndag d s.i advent kl Søndag d s.i advent kl altergang, kaffe Søndag d s.i advent kl. 10,00 J. B. H. Juleaften d kl se omtale Juledag d kl juledag d kl Ellen de Place, Ballum Januar Nytårsdag d kl indsamling til Bibelselskabet - NB til tidspkt. Søndag d Helligtrekongers søndag - ingen - men onsdag d. 5. Helligtrekongers aften - kl indsamling til Bibelselskabet Søndag d s.e.h.3.k kl. 10,00 Søndag d. 16. sidste s.e.h.3 k. kl J. B. H. Søndag d. 23. septuagesima kl Søndag d. 30. seksagesima kl Kyndelmisse Februar Søndag d. 6. fastelavns søndag kl KIRKEBIL Kørsel til gudstjenester og møder kan bestilles hos Ribe Taxa tlf , gerne dagen før. Gudstjeneste og kaffe. Traditionen tro holder vi i adventsmåneden en eftermiddagsgudstjeneste med altergang. Det er i år 3. s.i advent d. 12. dec. kl Gudstjenesten afholdes i missionshuset, som fortsat fungerer som gudstjenesterum. Derfor går vi efter gudstjenesten i konfirmandstuen, hvor menighedsrådet vil give en kop kaffe og der vil være lidt advents-hygge. Og som altid gælder det jo, at de mennesker, som er flyttet fra sognet typisk til Ribe eller Gredstedbro er velkomne og kan benytte kirkebil. JULEAFTEN Hvis vi er nogle i menighedsrådet, der har haft en drøm om at kunne komme i kirken juleaften sådan bare med løse stole og levende lys og en smule varme så må vi nok konstatere, at drømmen her i skrivende stund ser ud til at smuldre. Der arbejdes særdeles dygtigt og stabilt på kirken af de forskellige håndværkere. Der holdes ugentlige byggemøder mellem menighedsråd, håndværkere, arkitekt og ingeniør og økonomien holder nogenlunde det budgetterede - men dårligt træværk, mange lang kalk, nyopdukkede kalkmalerier osv. osv. osv. forsinker processen. Så det bliver næppe til jul i Farup Kirke! Hvad gør vi så? Julegudstjeneste under åben himmel sådan en frostklar 24. dec. med stjerne og snedrys over os ville være smukt, smukt og blive en jul, vi sent vil glemme. Men nok også en smule koldt! Vi har haft en føler ude vedr. forsamlingshuset den er ikke udlejet juleaften! så der vil vi (nok) indrette et fint gudstjeneste-rum, hvor vi kan begynde julen. Vi orienterer nærmere i Ugeavisen m.fl. steder. Hvornår kirken står færdig er uvist det bliver i foråret inden konfirmationen! også inden påske, siger arkitekten. Men eet er ganske vist: vi kan glæde os kirken vil komme til at fremstå i sin gamle, monumentale, romanske form blot endnu mere karakterfuld. Gå ind i kirken, når der arbejdes den er et besøg værd - også under renoveringen! Nytårsdagsgudstjeneste kl Nej! der er ikke en fejl i gudstjenestelisten! Da erfaringen siger (i hvert fald en del af os ), at det er svært at komme op nytårsmorgen og være frisk til gudstjenesten kl har menighedsrådet besluttet, forsøgsvis, at flytte tidspunktet til kl Da skulle stemmerne være klaret, måske. 10

7 Tirsdagsklub. Ved Tirsdagsklubben i januar får vi besøg af Gunvor Sandvad, som var her i sognet som praktikant i efteråret. Gunvor er nu færdig på Pastoralseminariet i Århus og tilbage på Løgumkloster Refugium. Hun vil fortælle om Løgumklosters grundlæggelse. Munkenes vandring fra Herridsvad til Løgumkloster historien om Løgumkloster kalder hun sit foredrag. Tirsdag d. 25. jan. kl Kaffe 10 kr. INDRE MISSION December Torsdag d. 9. kl studiekredsmøde hos Ella Nicolaisen, Kinchsvej 4, Ribe,IMT nr. 36 Torsdag d. 16. kl julefrokost i Farup Missionshus. Derefter indlæg v. Elin Hjuler. Alle er velkomne. Tilmelding til Anders Nikolajsen senest d. 13. dec. tlf Januar I forb.m. Evangelisk Alliances Bedeuge den første uge i januar holdes der møder : mandag d. 3. hos Henry Nikolajsen, Obbekærparken 98, Ribe torsdag d. 6. hos Thilde Skov, Tanderupvej 14 Begge dage kl Lørdag d. 22. Mandsstævne i Gørding Missionshus, program følger Torsdag d. 27. kl Studiekredsmøde hos Mary Sørensen, Nr. Farupvej 9, IMT nr. 40 DANMISSION Kvindekredsen holder møder. Torsdag d. 2. dec. hos Thilde Skov, Tanderupvej 14 Torsdag d. 13. jan. hos Agnete Toft, Farup Kirkevej 29B. Begge dage kl MENIGHEDSRÅDSVALGET Ved orienterings og opstillingsmødet i august måned i forsamlingshuset enedes forsamlingen om at opstille en liste til menighedsrådsvalget 9. nov. Da der ikke indkom andre lister inden tidsfristen udløb, var de opstillede kandidater dermed valgt for den kommende 4 års periode. To medlemmer ønskede ikke genvalg. Det drejer sig om Sonja Hansen, Hillerup, som har siddet de sidste 4 år og Kirsten Lassen, som har være medlem gennem 8 år. De har gjort et rigtig godt arbejde i rådet i den forløbne tid med den daglige forretningsorden, små og store forefaldende sager, praktiske ting og hvad der alt sammen hører til et menighedsråds opgaver. Ikke sjældent hører man nye medlemmer udtale, at de dog aldrig havde forestillet sig, et menighedsråd har så meget og så forskellige ting og så spændende sager at beskæftige sig med, som tilfældet er. I den forløbe periode har rådet blandt meget andet været med til at vælge ny biskop sætte renoveringen af kirken i gang og indlede forhandlingerne om køb af missionshuset. Den slags sker ikke i enhver menighedsrådsperiode. En stor tak til begge!..og så skal Kirsten Lassens indsats som kasserer særligt nævnes - det er et hestearbejde at være den daglige tovholder på økonomien i et menighedsråd. Vi har altid kunnet været trygge ved, at der var orden i sagerne. Nyvalgt til menighedsrådet er: Henrik Sørensen og Else Nikolajsen. Sammen med de genvalgte tidligere medlemmer består rådet derfor af følgende, valgt i nævnte rækkefølge: Susanne Møll, Bent Gantzel, Bodil Pedersen, Christian Nielsen, Henrik Sørensen, Else Nikolajsen. Det nye råd har i skrivende stund endnu ikke konstitueret sig. Det vil ske inden 1. søndag i advent, hvor den nye menighedsrådsperiode begynder. Menighedsrådets møder er fortsat offentlige. De afholdes i konfirmandstuen datoen offentliggøres dels her på Kirkesiden, dels i kirken/ missionshuset, hvor dagsorden for mødet fremlægges 4 dage før og referat efterfølgende kan læses. GENBRUG - LYS. GENBRUG LYS. Hermed et lille reklamefremstød for genbrug og lys! Jeg samler på lysestumper, som afleveres på genbrugslysestøberiet i Ring v. Horsens. Lysestøberiet fremstiller lys af lysestumper overskuddet går til Danmissions arbejde i Afrika og Asien. Når 10 kilo gamle lysestumper omsmeltes, får de en værdi af 150 kr., fortæller de fra lysestøberiet. For salget af 30 cm lys kan et barn i Bangladesh gå i skole en hel dag. For salget af knap 3 m. lys, kan et forældreløst barn i Tanzania få undervisning og ophold på en kostskole en hel dag. For godt 4 m. lys kan en prædikant på Madagaskar få løn en hel dag. Det er med andre ord noget, der gør en forskel og så handler det om lys, der ellers bare bliver kasseret. Mindst 80 % af de nystøbte lys er genbrug. 11

8 Hvert år samler konfirmanderne lys. I flere år har vi desuden i konfirmandundervisningen haft besøg fra et af de lande, hvor lyssalget er med til at gøre en forskel. Næste gang bliver det Cambodja. Der kan købes lys i konfirmandstuen og i missionshuset. Ring evt. blot til mig, så er der åbent. Har man lysestumper, der alligevel bare skal smides ud, så sæt dem uden for konfirmandstuedøren, så bringer jeg dem videre. EH Salmesang i domkirken. Farup skole stillede talrigt op, da der her i midten af november var salmesang i Ribe domkirke. En fin oplevelse for de medvirkende, var der vist enighed om. Godt børn og lærere sang sig i løbet af 6 dage igennem salmer om LYSET ledet af biskoppen m. flere. Her et glimt fra premieren, hvor Farup skole var blandt de første på pladserne. H. C. Andersen og salmebogen. D. 2. april bliver vores store eventyr-digter H. C. Andersen som bekendt 200 år. Det kommer ikke til at gå stille af flere udenlandske ambassadører er for længst blevet udnævnt herhjemme planlægges adskillige store og små arrangementer. Og juleaften eller i juledagene vil i mange kirker uden tvivl blive sunget den julesang af H. C. Andersen, som kom med i den nye salmebog fra 2003: Barn Jesus i en krybbe lå..med melodi af N. W Gade. ( salmebogen nr.103) Ud over den lille fine salme til jul er eventyrdigteren også repræsenteret med en anden salme, hvortil der er blevet komponeret hele 2 nye melodier, nr. 502 : Jeg har en angst som aldrig før Barn Jesus i en krybbe lå, skønt Himlen var hans eje; hans pude her blev hø og strå, mørkt var det om hans leje. Men stjernen over huset stod, og oksen kyssed barnets fod. Halleluja, halleluja, barn Jesus! Hver sorgfuld sjæl, blev karsk og glad, ryst af din tunge smerte! Et barn er født i Davids stad til trøst for hvert et hjerte; til barnet vil vi stige ind og blive børn i sjæl og sind. halleluja, halleluja, barn Jesus! 12

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 3 april - maj 2010

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 3 april - maj 2010 Marsk & Muld Farup Sogneblad 15. årgang nr. 3 april - maj 2010 Fællesspisning onsdag d. 14. april kl. 18,30, tilmelding til Dorte 75431925/peternil@post10.tele.dk www. farupsogn.dk er for alle, men mest

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008

13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008 Marsk & Muld - Farup Sogneblad 13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Fælles generalforsamling Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014 Marsk & Muld Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Glædelig Jul www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet...

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet... Todbjerg-Mejlby Sogneblad 1 SOGNE BLADET FOR TODBJERG OG MEJLBY NR. 11. NOVEMBER 2014. 39. ÅRGANG MEJLBY HÅRUP TODBJERG LINDÅ BALLE BENDSTRUP GRØTTRUP Læs inde i bladet... Adventskoncerter i Todbjerg og

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned 1 1 1 1 JANUAR Sundhed kost og motorik uge Personalemøde 0 1 Bente S. fremlægger onsdag den januar hvad der skal ske i uge Tanja fremlægger onsdag den. januar hvad der skal ske i uge Jane og Jytte. Hvad

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 Marsk & Muld Farup Sogneblad 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@post.tele.dk), diskette

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Marsk & Muld. 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012

Marsk & Muld. 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012 Marsk & Muld 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Generalforsamling i Farup Ungdomsklub holdes tirsdag d. 21. februar eller onsdag d. 22.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Velkommen til Peters Jul i Ribe Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Jeg glæder mig i denne tid... Det er indledningen til bogen Peters Jul, som handler om

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 10. årgang nr. 6 - oktober- november 2005

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 10. årgang nr. 6 - oktober- november 2005 Marsk & Muld Farup Sogneblad 10. årgang nr. 6 - oktober- november 2005 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Ny Dato - Ny dato Loppemarked i Farup Forsamlingshus Atter i år arrangerer

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Longomontanus. December 2011. Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer

Longomontanus. December 2011. Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer Longomontanus December 2011 Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer December måneds storme har vist, hvilke enorme kræfter naturen råder over.

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Anita

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere