KOMMUNISTISK POLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNISTISK POLITIK"

Transkript

1 KOMMUNISTISK POLITIK Der protesteres i hele verden for at få lukket den seks år gamle kz-lejr Guantanamo Gl e mt e fug le i i m pe r i e ts bu r (Jo ha n Ol s en) Nr årg januar januar Støttepris 20 kr. TEMA: Økonomisk nedsmeltning Krigsforbrydere til tops i unionen s. 2 SF og de danske forbehold s. 3 Privatbilismens sejr gjort officiel s. 4 Opdatering på Fort Europa s. 6 Offentligt ansatte tabte lønkamp s. 8 Nye angreb på dagpengemodtagere s. 10 Visitationen s. 11 Digte fra hverdagen digte fra krigen s. 12 Økonomisk nedsmeltning s. 14 Myten om det sekteriske Irak s. 18 Debat s. 22 OK08: Hvor bærer det hen? s. 24

2 Side 2 Arbejdere i alle lande, forén jer! Fogh eller Blair krigsforbrydere til tops i Unionen Danmarks krigsforbryderiske statsminister har været på besøg hos sin ultrareaktionære franske kollega Nicolas Sarkozy, som er i færd med at gennemføre en række arbejderog ungdomsfjendtlige nyliberale reformer under voldsomme protester. Fogh er fuld af beundring for Sarkozy: - Hans meget resultatorienterede stil tiltaler mig. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Jeg må sige, at jeg er ganske imponeret over det hæsblæsende tempo, som han er i stand til at holde. Det er ganske imponerende, hvad han er i stand til at overkomme. Den franske premierminister, Francois Fillon, kvitterede for Foghs roser og gav ny næring til rygterne om, at Fogh aspirerer til posten som præsident for EU det der nu skal hedde fast formand fra 2009, hvor den nye Lissabontraktat efter planen skal træde i kraft. Formandsposten bliver en af verdens mest magtfulde politiske stillinger med den forskel fra USA, at den europæiske præsident ikke bliver valgt, men udvalgt af sine kolleger. Og Fogh er kandidat, selvom han gør noget ud af at benægte det. Fillon erklærede: - For det første er hr. Fogh Rasmussen en excellent statsminister, der netop er genvalgt i Danmark med stor succes, og han har også kvaliteterne til at tage et ansvar på europæisk niveau. Fillon lagde ikke skjul på, at Sarkozys arbejderfjendske reformværk fandt inspiration hos Fogh, da han erklærede, at Frankrig kigger på dansk lovgivning, når nye tanker om den franske arbejdsmarkedslovgining skal tænkes. Fillon var dybt imponeret over den danske flexicurity model, som han mener er blandt Europas bedste love på området. De danske EUforbehold ikke skal forhindre Fogh Rasmussen i at få en EUtoppost, erklærede Fillon. At Fogh er en international krigsforbryder, der hører hjemme bag tremmer og ikke på en international politisk toppost, regnes ham ikke til skade, ej heller hans nære alliance gennem to præsidentperioder med den amerikanske overkrigshøvding. De fleste EU-lande har militær i Afghanistan, hvor de fører en ny kolonikrig og tanken er måske, at KOMMUNISTISK POLITIK krigserfaring (selvom Fogh taber sine krige) ikke vil skade på EU s toppost, for der vil også blive ført nye krige efter I al fald har en anden international krigsforbryder af samme slags også meldt sig på banen som kandidat til EU s toppost nemlig den nylig til katolicismen konverterede tidligere britiske premierminister Tony Blair, der indtil videre har trukket sig tilbage som seniorrådgiver i den gigantiske investeringsbank J.P. Morgan til en årsløn på 25 millioner kroner. Tony Blair talte i weekenden på årsmødet i Sarkozys højreorienterede parti. Til juli overtager Frankrig det roterende formandskab i EU og får stor indflydelse på præsidentvalget, hvis ratifikationstidsplanen af traktaten ellers holder. Blair kaldte Sarkozy sin ven, betegnede ham som en af Europas store og erklærede med reference til dennes forhold til den tidligere model Carla Bruni at denne var meget energisk på alle områder. Og Sarkozy gengældte komplimenterne, så de internationale journalister ikke var i tvivl om, at Blair er den foretrukne præsidentkandidat for Sarkozy, der også er stor tilhænger af George W. Bush. Kan det forbløffe nogen, at EU som sin første præsident ser ud til at satse på en krigsforbryder i internationalt format? At disse skikkelser overhovedet er på tale som kandidater til præsidentposten er virkelig afslørende. Unionslandenes befolkninger vil uden enhver tvivl modsætte sig at skulle blive regeret af en Blair eller en Fogh. Der er nu også andre kandidater. Også den 56-årige irske premierminister Bertie Ahern har gjort det klart, at han godt vil sidde på posten. Og som nævnt er Irland det eneste sted, hvor befolkningen vil blive hørt om den ny forfatning. Ahern vil få ubegrænset hjælp til at sikre et ja og et ja til Lissabontraktaten vil være den absolutte forudsætning for, at han får en toppost i EU. Om ikke som præsident, så måske som udenrigsminsiter. Eller eventuelt som NATO s generalsekretær. EU har brug for skruppelløse folk. Redaktionen den 15. januar 2007 KOMMUNISTISK POLITIK - Hver 14. dag - Centralorgan for Kommunistisk Politik c/o Oktober Forlag Egilsgade 24, kld København S. Tlf Arbejderpartiet Kommunisterne Skibhusvej Odense C Tlf: Redaktion og abonnement Onsdag og torsdag Ansvarshavende redaktør: Klaus Riis KP s hjemmeside/ Netavisen: APK s hjemmeside: ISSN: Abonnementspriser Halvår (12-13 nr.) 310 kr. År (25 nr.) 530 kr. Institutioner ½ år 410 kr. - 1 år 690 kr. Betales til Foreningen Oktober Forlag Giro Deadline næste nr

3 Side 3 SF og de danske forbehold Hvem er det der ønsker at de danske EU-forbehold fra 1993 skal væk? Det er ikke Hr. og Fru Jensen, det er faktisk kun en lille elite af unionister. Adgangen til EU s klub af kernelande går for et lille land gennem fuld deltagelse i euroen, og rets- og militær samarbejdet. Det er omkring kernelandene Tyskland og Frankrig, at den virkelige magt befinder sig og det er det eneste lyksalige sted at være, når man sværger til EUs grundtanke om en stadig snævrere union til erstatning for den danske grundlov. Selvom forbeholdene ikke i praksis har haft nogen væsentlig betydning for den mængde EU-lovgivning som Danmark gennemfører i Folketinget, og har heller ikke har virket som en bremse for Danmarks engagement og deltagelse i EU-halløjet. Alligevel er eliten stadig misfornøjede over ikke at kunne være med omkring områder, hvor meget af den vigtigste udvikling kommer til at foregå i EU i de kommende år. Derfor pyt med demokratiet - en ny omafstemning er fastlagt. Ved at vide hvem der har interesser i fuldstændigt dansk medlemskab af EU, kan man også definere hvem der ikke har gavn af at afskaffe forbeholdene. EU producerer dagligt store mængder af direktiver, der alle sammen betyder, at magten flyttes fra Folketinget til Bruxelles. EU-programmet de første måneder af 2008 giver rigeligt af eksempler: Fuldstændig harmonisering af kemikalielovgivningen; et stof godkendt i et land er automatisk godkendt i resten af EU. Yderligere stramning af reglerne vedr. statsstøtte til public service medier. Endelig aftale om hvordan landene skal opfylde målsætningerne vedr. klimaændringer og vedvarende energi. Stiftelsen af et fælleseuropæisk teknologisk institut. Fælles straffelovgivning for trafikforseelser. Ligestilling og børns rettigheder klares også. Sådan har unionsmaskinen kørt i over 50 år. Alligevel kan næppe en eneste positiv udvikling til fordel for arbejderklassen tilskrives EU-samarbejdet. Fordi den overordnede politiske idé er dikteret af kapitalismens magthavere, en lille junta af gigantiske monopolfirmaer og pengetanke. Hvad er det SF har gang i, når de er gået ind i forhandlinger med Fogh og Co. om en ny afstemning om forbeholdene? I følge Villy Søvndal er det, fordi at EU er flinkere og mere miljøvenligt end USA, og derfor skal EU også have et militær - og Danmark skal være med, så militæret kan få lov til at rydde miner i samarbejde med EU. Langt ude og det pure opspind: Kommentar - Danmark gennemfører i dag humanitær minerydning i 14 lande rundt om i verden. Udenrigsministeriet har i dag bekræftet overfor Folkebevægelsen mod EU, at den militære EU-undtagelse på ingen måde forhindrer dansk indsats for humanitær minerydning, siger Folkebevægelsen mod EU i en pressemeddelelse. Humanitær minerydning er et påskud for et nyt forræderi mod flertallet fra SF side, hvor formand Søvndal følger direkte i forgængeren Holger K. Nielsens spor med et nyt nationalt kompromis mod demokratiet. SF er i EU-spørgsmål gang på gang afsløret som et parti, man ikke skal fæstne alt for megen lid til. Blandt SFs valgløfter var at man ville sende den ny forfatningstraktat til folkeafstemning den der blev underskrevet i Lissabon før nytår, og som regeringslederne manipulerer ihærdigt og magtforvridende for at undgå bliver bedømt af folkene. Indtil videre er det kun irerne, der får lov til at stemme. I Portugal overvejer man det stadig og både den britiske labour-regeringschef Gordon Brown og den franske højrepræsident Sarkozy har lagt pres på premiereminister Jose Socrates for at bremse alle afstemningstanker. I Danmark har man til gengæld Villy Søvndal og SF. Søvndal har tilbudt Anders Fogh Rasmussen og tilhængersiden at guide den sikkert igennem en afstemning om forbehold. Metoden er at botanisere i dem. Sidst man prøvede at fjerne et af forbeholdene det om euro en i år 2000 tabte tilhængerne, som de gjorde i 1992 ved afstemningen om Maastricht-traktaten. Flertallet mod euro en findes stadig, og en afstemning om alle forbeholdene samlet ville betyde nederlag for tilhængerne. I stedet skal kun det militære og det retslige sættes til afstemning, har SF anbefalet og Fogh har hørt. Til gengæld vil SF ikke længere kræve en afstemning om det aktuelle: den ny Lissabon-traktat, som i sit kerneindhold er identisk med den pompøse forfatningstraktat, både hollændere og franskmænd har sagt nej til, da de fik lov at sige noget som helst. Det er så den ny rævekage, det ny nationale kompromis mod demokratiet: Kronen bevares, den ny forfatningstraktat ratificeres uden folkeafstemning, og resten af forbeholdene skrottes ved en taktisk afstemningsmanøvre, der skal forhindre en folkeafstemning om det mest centrale: Lissabon-traktaten, reform-traktaten den ny forfatningstraktat. Regeringen fremsatte den 9. januar et lovforslag til Danmarks ratifikation af EU s nye traktat. Førstebehandling sker den 24. januar. Endelig vedtagelse forventes i løbet af foråret. -fsk

4 Side 4 Trafikpolitik Privatbilismens sejr gjort officiel Masser af smukke ord om bedre klima og miljø blev som forventet til masser af motorvej og bilisme, da infrastrukturkommissionen aflagde rapport. Regeringens infrastrukturkommission afleverede i begyndelsen af januar deres rapport med anbefalinger til de næste 20 års udvikling på veje, broer og skinnenet. De 21 samfundsspidser med et enkelt gidsel fra Danmarks Naturfredningsforening har ikke høstet megen ros for deres arbejde gennem det år, de har været i gang. Metoden har været alt andet end åben og demokratisk, for formålet har været at formulere monopolernes krav til regeringen på en måde, så det giver et vist skin af seriøse prognoser og beregninger. Efter den lukkede proces kommer så den politiske, lover regeringen, og Århus-borgmesteren og andre har straks genrejst spørgsmålet om en Kattegatbro, der skal sikre forbindelse direkte fra Herning til Holbæk. Ved at opstille den præmis, at fremskrivninger af antal personbiler og godstransport på vejene skal være basis for anbefalinger til investeringer, fraskriver infrastrukturkommission sig samtidig egentlig planlægning. Prognoserne er blevet hellige køer, forstået på den måde, at infrastrukturkommission ikke tager anden konsekvens af tallene, end at der skal gives plads til den øgede trafikmængde. Mere trafik ikke bedre miljø Denne tilgang er skruen uden ende. Man kan aldrig tilfredsstille transportbehovet ved at bygge flere og bredere veje. Det skaber blot behov for endnu mere transport. Der savnes en dokumentation for, at det hjælper. Man kan spørge: I hvilket land har man kunnet nedbringe bilkøer ved at bygge flere og bredere motorveje? Sådan lyder en kommentar fra Det Økologiske Råd. Naturfredningsforeningen fremkom i sidste øjeblik med en mindretalsudtalelse og nægtede at skrive under med den begrundelse, at hele arbejdet var vendt på hovedet, når der ikke blev taget udgangspunkt i målsætninger om at forbedre miljøet. Fagbevægelsens eneste repræsentant, Orla Petersen, gruppeformand i 3F s Transportgruppe, har til gengæld været usynlig. Bilernes paradis Længden af motorvejsnettet i Danmark Privatbilisme er for de fleste ikke andet end et dyrt og nødvendigt onde i hverdagen i forhold til at komme til og fra arbejde. Betænkningen er fyldt med statistik over udviklingen gennem de sidste årtier og viser, at Danmarks transportinfrastruktur først og fremmest er baseret på veje og biler. Den kollektive trafik er blevet stadig nedprioriteret, en udvikling, der for alvor begyndte med nedlæggelsen af sporvognene og de mange mindre baner i begyndelsen af 70 erne Motovejsnettets udstrækning Havne og skibsfart spiller stadig en rolle, ikke mindst i forbindelse med internationale færgeruter og handel, Mindretalsudtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening Rapportens prognoser for udviklingen i transportbehovet inddrager ikke påvirkningerne af natur og miljø. Hvis der skal træffes beslutninger på et optimalt grundlag, skal alle positive såvel som negative påvirkninger indgå i beslutningsmaterialet. Påvirkningerne af natur og miljø, herunder også øgede udledninger af CO 2, bør derfor indgå som en væsentlig del af prognoserne for transportens udvikling. Rapporten mangler analyser af alle de virkemidler, der både kan sikre en god mobilitet og en reduktion i miljø- og klimapåvirkningerne (fx roadpricing eller andre økonomiske styringsmidler). Rapporten mangler alternative scenerier. I starten af kommissionens arbejde blev der lagt op til at arbejde med forskellige scenarier for udviklingen inde for transport og infrastruktur i Danmark. Desværre skete det aldrig.

5 Trafikpolitik Side 5 mens udviklingen af jernbanen stort set er stagneret siden åbningen af Storebælts- forbindelsen. Set i forhold til andre lande er der relativt mange indenrigsflyruter, der forbinder København med de største byområder i Jylland. Cykling er til gengæld gået stærkt tilbage. Det er skuffende og meget frustrerende af se, hvordan Danmark langsomt, men sikkert er ved at miste sin cykelkultur. Cykeltransporten er faldet med 30 procent de seneste 15 år, og den udvikling vil fortsætte, hvis vi ikke gør noget, lød kommentaren fra Dansk Cyklist Forbund. I de to tabeller kan man se, at mens motorvejsnettet er mere end fordoblet over 20 år, er jernbanenettet ikke udvidet. Det falder sammen med, at bilparken er blevet fornyet og ikke er væsentligt dyrere i drift, mens jernbanernes materiel lider under mange års manglende vedligeholdelse, forsinkelser og dårlig plads. Til gengæld har billetpriserne været på himmelflugt. Det Store H Transportnettet er bygget op efter den internationale doktrin for Danmark som gennemkørselsland, kaldet Det Store H, der har været under udvikling siden 1930 erne: Der skal gå en hovedforbindelse ned gennem Jylland fra Hirtshals og Frederikshavn, der i princippet forbinder Norge og Sverige med resten af EU, og der skal gå en linje fra Helsingør til Femern, der forbinder Øresundsregionen med Tyskland. På tværs går der en linje fra Esbjerg til København, oprindelig tænkt som hovedrute til England. Langs motorvejen udbygges de såkaldte lange industribyer på begge sider, trøstesløse områder uden byliv, kun mulige at nå med bil. Trafikkommissionen og klimaet Dansk Cyklist Forbund afholder i samarbejde med Det Økologiske Råd og fagforbundet 3F et seminar med dette tema torsdag d. 31. januar kl hos 3F (HB-salen), Kampmannsgade 4 i København. Banenettets udstrækning Km banestrækning S-baner Regional- og fjernbaner, dobbeltsporet Regional- og fjernbaner, enkeltsporet Total statslige baner Privatbaner Metro Total alle baner Denne strukturtænkning har betydet en række lokalpatriotiske kampe for at komme med på vejkortet og har ladt en del mindre områder som Lolland og Langeland tilbage i trøstesløs isolation. Trods få minutters sejlads i mellem sig fik sådanne udkantsområder aldrig lov til at komme med på den store tegning. Ny naturlov I Jylland har driftige forretningsfolk sat sig i hovedet, at Det Store H burde lide en stille død. Ønsket er at sikre Århusregionen en rolle som lokalt knudepunkt med en motorvej tværs igennem Silkeborg frem til Herning. Fra Århus er det så drømmen, at en bro skal erstatte hurtigfærgen til Sjælland. Det meste af denne plan er i det stille blevet udbygget år efter år. I første omgang er betænkningen dog ikke gået med på denne idé. Derimod er det tanken at udvide allerede eksisterende motorvejsanlæg. Køgebugt-motorvejen skal op på otte spor, og andre vejanlæg rundt om København skal også udbygges. Alt præsenteres som positiv udvikling og nærmest en naturlov, mens der knap er en hovedrysten tilovers for de krav, som befolkningen stiller om massive investeringer i den kollektive transport, billige og ordentlige muligheder for folk med almindelige lønninger. Transport er en hovedkilde til forurening, først og fremmest for bløde trafikanter og beboere langs de store veje, der ude i forstæderne ligger som uoverstigelige sorte floder. Støj, giftig udstødning, støvpartikler m.v. er fattigrøvenes pris for, at bil- og olieindustrien bestemmer. Regeringen regner med at få vedtaget en række af de investeringer, der er anbefalet, i løbet af efteråret. Den gode, åbne proces vil fortsætte, lover tragikministeren. Rapporten kan ses her: Københavnsk trafikkaos De københavnske trafikproblemer er velkendte: forurening af udstødningsgasser, tæt trafik i den indre by og brokvartererne, kilometerlange køer på indfaldsvejene, knirkende kollektiv trafik med ustandselige forsinkelser, ikke mindst hos DSB. Der er en almindelig følelse af, at nu må der gøres noget ved disse problemer, som gør livet i storbyen surt for borgerne. Infrastrukturkommissionen opfordrede i sin rapport til hurtig løsning på de pladsproblemer, der er på skinnerne ind mod København. Der er to muligheder for at udvide banelegemet fra København mod Ringsted dels en udvidelse af den nuværende linjeføring, dels en ny jernbane over Køge. DSB anbefaler den sidste løsning, men intet er afgjort. Den radikale teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam har foreslået, at først Nørrebrogade, siden Vesterbrogade, Østerbrogade og Amagerbrogade gøres bilfri, så der bliver mere plads til fodgængere og cykler. Det blandt københavnerne meget populære forslag har et stort flertal i Borgerrepræsentationen. Andre foranstaltninger til begrænsning af udstødningsgasser og biltrafik er under overvejelse, som betalingszoner, biltunneller m.m., som de har været i mange år, uden at noget er sket.

6 Side 6 Fort Europa Intet menneske er illegalt Opdatering på Fort Europa Klapjagten på immigranter og flygtninge i EU vokser til stadighed sammen med nye tragedier i forsøgene på at forcere de stadig mere overvågede grænser og i koncentrationslejrene, der spækker Europa-kortet. December var endnu en tragisk måned: Medierne registrerede 243 dødsfald blandt migranter og flygtninge i løbet af december mennesker druknede i Det Ægæiske Hav, 96 døde ud for Kanarieøerne, 17 langs Algeriets kyst og ti ud for den franske ø Mayotte. Det var en af de mest tragiske måneder langs EU s grænser. Politisk begyndte måneden med det euro-afrikanske topmøde i Lissabon og endte med Schengen-områdets udvidelse mod øst samt den italiensk-libyske aftale om fælles grænsepatruljering. Dødstal Medie-arkivet fra 2007 dokumenterer dødsfald blandt migranter og flygtninge, der forsøgte at komme til EU. I 2006 var det Hvis man kun ser på Middel- og Atlanterhavet, var der ofre i Det var året før. Det er svært at sammenligne disse tal, for de er dækker kun de tilfælde, pressen har berettet om. Der er faktisk ingen, der ved, hvor mange skibbrud der ikke observeres, men noget tyder på en relativ stigning i antallet af ofre i forhold til, hvor mange der tager af sted. Antallet af folk, der ankommer langs Europas sydlige grænse, er nemlig faldet betydeligt med undtagelse af på Malta, Cypern og Grækenland på grund af samarbejdet mellem Frontex og de nordafrikanske lande, der har ført til titusinder af anholdelser af migranter. I Atlanterhavet på ruten til Kanarieøerne faldt antallet af ofre fra i 2006 til 745 dette år. Men i forhold til antallet af ankomne steg antallet af dødsfald, eftersom antallet af folk, der ankom til de spanske øer, faldt med 75 % i forhold til I Gibraltarstrædet var antallet af ofre registreret af Fortress Europe 551 mod 302 året før, samtidig med at antallet af ankomne faldt med 20 %. I Det Ægæiske Hav vil 2007 blive husket som et særligt tragisk år: 257 dødsfald er fire gange højere end de 73 dødsfald i 2006, selvom antallet af ankomne på de græske øer er fordoblet. På alle ruterne i Middelhavet og Atlanterhavet var der alligevel ikke mere end migranter, der nåede frem til Europa i løbet af Det er mindre end en tredjedel af de udenlandske arbejdere, alene den italienske regering har bedt om i Et tragisk år i Grækenland På den græsk-tyrkiske grænse kunne året ikke slutte værre. Om natten den 10. december druknede 51 migranter, og 28 blev rapporteret forsvundne, efter at deres både sank i en storm ud for kysten tæt på Izmir i Tyrkiet, mens de var på vej til den græske ø Kios. I løbet af de næste to uger endte to andre skibbrud i området med otte migranters død ud for Bodrum og 32 ud for Lesbos. Siden Flygtninge interneret på Gran Canaria 1994 er mindst 885 mennesker er druknet i forsøget på at komme til Grækenland. Ifølge myndighederne blev migranter opsnappet af den græske kystvagt i år. Det var blot i 2006 og omkring årene før. UNHCR udtrykte også bekymring. Især over de irakere, der i det første halve år af 2007 søgte om asyl i Grækenland, et land, der aldrig har givet asyl til en eneste iraker. Afvisningen af asylansøgninger er systematisk i Grækenland: Der var ansøgninger i de første syv måneder af 2007, men kun 16 flygtninge blev anerkendt, og 11 modtog humanitær beskyttelse. Det er 0,2 %! Alle de andre bliver deporteret til Tyrkiet, hvilket den tyske organisation Pro Asyl udgav en rapport om i år. Nye veje til Spanien Der har været et enormt fald i antallet af migranter, der ankom til Spanien via Kanarieøerne og den andalusiske kyst dette år. Det er faldet med 60 % sammenlignet med 2006, men dødstallet er stadig højt: Mindst 876 mennesker døde på den rute i 2007 mod i Om natten den 10. december druknede 50 migranter efter et skibbrud ud for Dakhla i Vestsahara på vej til Kanarieøerne, og samme dag mistede 40 andre migranter livet ud for Senegals kyst.

7 Fort Europa Side 7 Sidstnævnte tog af sted mod Kanarieøerne fra øen Djogué i en træbåd med 130 migranter om bord, de vendte om og sejlede mod Dakar efter i 12 dage at have sejlet omkring for at undgå de europæiske patruljebåde. Da de ankom, var der en død mand om bord på båden, og ifølge de overlevende døde 39 andre i løbet af deres rejse, og de var nødt til at smide ligene over bord. I løbet af 2007 er over migranter blevet opfanget af Frontex fælles operationer i Atlanterhavet, mens over senegalesere blev repatrieret af Spanien i De skrøbelige træbåde er nødt til at tage en enorm risiko ved at bevæge sig op til 300 sømil væk fra den afrikanske kyst for at undgå Frontexpatruljerne og derefter tilbringe omkring ti dage på havet, før de når Kanarieøerne. På grund af turens længde er de migranter, der ankommer i Las Palmas, svækkede og lider af dehydrering og kulde. Den 6. november blev en båd reddet ud for La Güera i Mauretanien. Den havde drevet omkring i tre uger efter et motorstop med 101 passagerer om bord. De var taget af sted fra Ziguinchor i Senegal tyve dage tidligere. 56 af dem døde på turen, og deres lig blev efterladt i havet. Ingen ved, hvor mange spøgelsesskibbrud der er derude på havet. Et af dem, hvis eneste ekko var den kollektive begravelse, der blev afholdt, var i oktober i byen Kolda i Senegal, af de pårørende for de 150 mænd, der forsvandt på havet. I takt med at Gibraltarstrædet bliver mere og mere umuligt at komme igennem på grund at de spanske elektroniske overvågningssystemer og det marokkanske samarbejde, åbnes to nye ruter: Den 17. december gik en båd med 23 marokkanere i land i Olhao i det sydlige Portugal, mens en anden rute formes mod øst fra Oran i Algeriet til De Baleariske Øer parallelt med den fra Algeriet til den italienske ø Sardinien. Kun seks migranter ankom til disse spanske øer i 2006, men i løbet af de første 11 måneder af 2007 kom 577 ad den rute. Men Algeriet har indgået et samarbejde med Spanien, og omkring algeriere er allerede blevet anholdt dette år af den algeriske kystvagt, som også fandt ligene af 83 ofre langs kysten. I 2006 fandt den 73 lig, og 29 i Libyen indgår i Frontex Frontex på flygtninge-jagt i Middelhavet Den 29. december underskrev Italien og Libyen en bilateral aftale om fælles patruljering af den libyske kyst. Italienske motorbåde vil nu operere i libysk farvand med blandet besætning og vil sende alle opfangede migranter tilbage til Libyen, hvorfra de vil blive deporteret. Ifølge aftalen vil EU finansiere et overvågningssystem for Libyens grænser i havet mod nord og i ørkenen mod syd. Amnesty International har allerede opfordret EU til at standse ethvert samarbejde med Libyen, hvis der ikke er garantier for, at migranternes menneskerettigheder respekteres. Organisationerne Human Rights Watch, Afvic og Fortress Europe har også rettet anklager mod Libyen, hvor migranter årligt fængsles og deporteres, inklusive kvinder og børn, økonomiske migranter og politiske flygtninge. De anholdes under politirazziaer og holdes i interneringslejre uden retssag i månedsvis eller årevis under inhumane og nedværdigende forhold, hvorefter de deporteres tilbage til deres lande, selvom de er flygtninge, eller efterlades i midten af ørkenen langs Libyens sydlige grænse til Niger, Tchad, Sudan og Ægypten. Ulovlige tilbagevisninger Artikel 19 i EU s Charter om grundlæggende rettigheder forbyder kollektive deportationer samt tilbagevisning af udenlandske statsborgere til tredjelande, hvor de risikerer tortur, hvilket også er forbudt ifølge FN s anti-tortur-konvention samt Genéve-konventionen om flygtninges retsstilling fra Den 10. maj 2005 fordømte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med støtte fra Europa-parlamentet Italien og beordrede landet til at standse de kollektive deportationer fra Lampedusa, efter at over migranter, der gik i land på øen, var blevet udvist til Libyen. Tre år tidligere blev kollektive deportationer erklæret illegale under international lov af en af de højeste EU-institutioner. I dag er kollektive deportationer det erklærede mål for EU-agenturet for grænsesikkerhed, Frontex. Frontex hemmelige missioner Frontex udførte 22 operationer i 2007 og opfangede migranter, heriblandt opfanget på havet, langs land-grænserne og i lufthavne. I 2006 blev migranter anholdt som resultat af Frontex-patruljer. Fortsættes på side 21

8 Side 8 Velfærd FOA: Flere ledige stillinger i ældreplejen Den borgerlige propaganda vandt over de lavtlønnedes krav i kampen om den offentlige mening. Socialdemokratiets forræderi bærer en stor del af skylden. Manglen på arbejdskraft i ældreplejen stiger fortsat. Kommunerne mangler nu personer til at yde omsorg og pleje til de ældre. En ny undersøgelse, som analysefirmaet Capacent Epinion har foretaget for FOA, dokumenterer endnu engang, at ældreplejen har kurs mod en dyberegående krise. I øjeblikket er der i alt lidt over ubesatte stillinger i ældreplejen. Det viser svaret fra ældrecheferne i 65 ud af landets 98 kommuner procent af kommunerne løser manglen på medarbejdere ved at ansætte vikarer. Det hjælper selvfølgelig her og nu med en del af opgaveløsningen, men det betyder også flere og tungere opgaver til det faste personale. For det første er der opgaver, man ikke umiddelbart kan sætte en vikar til. For det andet er der også introduktions- og vejledningsopgaver forbundet med at have fremmede vikarer til at varetage jobbet, siger sektorformand Karen Stæhr, FOA, Fag og Arbejde. I 41 procent af kommunerne løses problemet med manglen på fast personale ved at trække ekstra på dem, der er tilbage. - Det er uholdbart, og spørgsmålet er, hvor længe det faste personale kan holde til det. Hvis den løsning fortsætter, vil det være med til at øge risikoen for nedslidning og arbejdsskader, og det vil give et endnu større frafald af medarbejdere, siger Karen Stæhr. Undersøgelsen viser også, at omfanget af ikke-uddannet personale i ældreplejen er steget i 58 procent af kommunerne siden sidste år. - De ældre har krav på omsorg og pleje udført af kvalificeret personale. Det virker mere end barokt, at vi på samme tid diskuterer regeringens kvalitetsreform og øger antallet af medarbejdere i ældreplejen, som ikke har de formelle kvalifikationer. Man kan nu engang ikke forvente, at uuddannet personale kan udføre de samme observationer eller pleje, som en uddannet kan, siger Karen Stæhr. - Skal vi løfte fremtidens store udfordringer til ældreplejen, så handler det om kvalitet, mere i løn og flere hænder. Medarbejderne skal have mulighed for at bruge deres uddannelse og faglighed og levere den omsorg og pleje, de gerne vil og er uddannet til. Det nytter ikke, at medarbejderne skal arbejde så hårdt presset som i dag og så alligevel gå hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne levere den optimale pleje, fordi de ældre har modtaget discountmodellen. Det er den virkelighed, vi skal ændre, slutter Karen Stæhr. Kampen om ekstra lønforbedringer til offentligt ansatte i de kommende overenskomstforhandlinger blev tabt i kampen om den offentlige mening. Det skete, da regeringen og DA mobiliserede borgerlige økonomer og fik skabt et billede af, at fem mia. ekstra til offentligt ansatte ville føre samfundsøkonomien på randen af afgrunden. Læren af tilbagetrukne valgløfter For et par uger siden oplevede vi under store medietummel både DF og S løbe fra deres under valgkampen helt klare løfter om, at der skulle tilføres fem mia. kr. ekstra til offentligt ansattes lønforhandlinger med henblik på at sikre velfærden de fornødne hænder. I stedet blev det alene til en forståelse mellem de to partier og regeringen om, at der kun bliver tale om at fremrykke de taktreguleringsbeløb, som de offentligt ansatte under alle omstændigheder ville have fået i næste overenskomstperiode. En lære heraf er naturligvis et stort fremtidigt spørgsmålstegn ved valgløfter og troværdighed over for den offentlige sektor og de offentligt ansatte, hvad angår Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Men når nu valgløfterne fra DF og S ellers i sin tid var så helt klare og utvetydige, hvordan kunne det så gå til, at det lovede lønløft endte med det rene ingenting? Svaret er, at de offentligt ansattes faglige organisationer tabte kampen i det offentlige rum om vurderingen af sådanne lønforbedringer i en samfundsøkonomisk sammenhæng. Økonomisk katastrofesnak De seneste dage op til kovendingen fra S og DF var præget af økonomisk-poli-

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011 1. april 2011 Danmark har en lang tradition for at bruge design til at skabe nye innovative muligheder og løsninger. Det er samtidig et af nøgleområderne for fremtidens vækst i Danmark. Derfor har Radikale

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere