KOMMUNISTISK POLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNISTISK POLITIK"

Transkript

1 KOMMUNISTISK POLITIK Der protesteres i hele verden for at få lukket den seks år gamle kz-lejr Guantanamo Gl e mt e fug le i i m pe r i e ts bu r (Jo ha n Ol s en) Nr årg januar januar Støttepris 20 kr. TEMA: Økonomisk nedsmeltning Krigsforbrydere til tops i unionen s. 2 SF og de danske forbehold s. 3 Privatbilismens sejr gjort officiel s. 4 Opdatering på Fort Europa s. 6 Offentligt ansatte tabte lønkamp s. 8 Nye angreb på dagpengemodtagere s. 10 Visitationen s. 11 Digte fra hverdagen digte fra krigen s. 12 Økonomisk nedsmeltning s. 14 Myten om det sekteriske Irak s. 18 Debat s. 22 OK08: Hvor bærer det hen? s. 24

2 Side 2 Arbejdere i alle lande, forén jer! Fogh eller Blair krigsforbrydere til tops i Unionen Danmarks krigsforbryderiske statsminister har været på besøg hos sin ultrareaktionære franske kollega Nicolas Sarkozy, som er i færd med at gennemføre en række arbejderog ungdomsfjendtlige nyliberale reformer under voldsomme protester. Fogh er fuld af beundring for Sarkozy: - Hans meget resultatorienterede stil tiltaler mig. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Jeg må sige, at jeg er ganske imponeret over det hæsblæsende tempo, som han er i stand til at holde. Det er ganske imponerende, hvad han er i stand til at overkomme. Den franske premierminister, Francois Fillon, kvitterede for Foghs roser og gav ny næring til rygterne om, at Fogh aspirerer til posten som præsident for EU det der nu skal hedde fast formand fra 2009, hvor den nye Lissabontraktat efter planen skal træde i kraft. Formandsposten bliver en af verdens mest magtfulde politiske stillinger med den forskel fra USA, at den europæiske præsident ikke bliver valgt, men udvalgt af sine kolleger. Og Fogh er kandidat, selvom han gør noget ud af at benægte det. Fillon erklærede: - For det første er hr. Fogh Rasmussen en excellent statsminister, der netop er genvalgt i Danmark med stor succes, og han har også kvaliteterne til at tage et ansvar på europæisk niveau. Fillon lagde ikke skjul på, at Sarkozys arbejderfjendske reformværk fandt inspiration hos Fogh, da han erklærede, at Frankrig kigger på dansk lovgivning, når nye tanker om den franske arbejdsmarkedslovgining skal tænkes. Fillon var dybt imponeret over den danske flexicurity model, som han mener er blandt Europas bedste love på området. De danske EUforbehold ikke skal forhindre Fogh Rasmussen i at få en EUtoppost, erklærede Fillon. At Fogh er en international krigsforbryder, der hører hjemme bag tremmer og ikke på en international politisk toppost, regnes ham ikke til skade, ej heller hans nære alliance gennem to præsidentperioder med den amerikanske overkrigshøvding. De fleste EU-lande har militær i Afghanistan, hvor de fører en ny kolonikrig og tanken er måske, at KOMMUNISTISK POLITIK krigserfaring (selvom Fogh taber sine krige) ikke vil skade på EU s toppost, for der vil også blive ført nye krige efter I al fald har en anden international krigsforbryder af samme slags også meldt sig på banen som kandidat til EU s toppost nemlig den nylig til katolicismen konverterede tidligere britiske premierminister Tony Blair, der indtil videre har trukket sig tilbage som seniorrådgiver i den gigantiske investeringsbank J.P. Morgan til en årsløn på 25 millioner kroner. Tony Blair talte i weekenden på årsmødet i Sarkozys højreorienterede parti. Til juli overtager Frankrig det roterende formandskab i EU og får stor indflydelse på præsidentvalget, hvis ratifikationstidsplanen af traktaten ellers holder. Blair kaldte Sarkozy sin ven, betegnede ham som en af Europas store og erklærede med reference til dennes forhold til den tidligere model Carla Bruni at denne var meget energisk på alle områder. Og Sarkozy gengældte komplimenterne, så de internationale journalister ikke var i tvivl om, at Blair er den foretrukne præsidentkandidat for Sarkozy, der også er stor tilhænger af George W. Bush. Kan det forbløffe nogen, at EU som sin første præsident ser ud til at satse på en krigsforbryder i internationalt format? At disse skikkelser overhovedet er på tale som kandidater til præsidentposten er virkelig afslørende. Unionslandenes befolkninger vil uden enhver tvivl modsætte sig at skulle blive regeret af en Blair eller en Fogh. Der er nu også andre kandidater. Også den 56-årige irske premierminister Bertie Ahern har gjort det klart, at han godt vil sidde på posten. Og som nævnt er Irland det eneste sted, hvor befolkningen vil blive hørt om den ny forfatning. Ahern vil få ubegrænset hjælp til at sikre et ja og et ja til Lissabontraktaten vil være den absolutte forudsætning for, at han får en toppost i EU. Om ikke som præsident, så måske som udenrigsminsiter. Eller eventuelt som NATO s generalsekretær. EU har brug for skruppelløse folk. Redaktionen den 15. januar 2007 KOMMUNISTISK POLITIK - Hver 14. dag - Centralorgan for Kommunistisk Politik c/o Oktober Forlag Egilsgade 24, kld København S. Tlf Arbejderpartiet Kommunisterne Skibhusvej Odense C Tlf: Redaktion og abonnement Onsdag og torsdag Ansvarshavende redaktør: Klaus Riis KP s hjemmeside/ Netavisen: APK s hjemmeside: ISSN: Abonnementspriser Halvår (12-13 nr.) 310 kr. År (25 nr.) 530 kr. Institutioner ½ år 410 kr. - 1 år 690 kr. Betales til Foreningen Oktober Forlag Giro Deadline næste nr

3 Side 3 SF og de danske forbehold Hvem er det der ønsker at de danske EU-forbehold fra 1993 skal væk? Det er ikke Hr. og Fru Jensen, det er faktisk kun en lille elite af unionister. Adgangen til EU s klub af kernelande går for et lille land gennem fuld deltagelse i euroen, og rets- og militær samarbejdet. Det er omkring kernelandene Tyskland og Frankrig, at den virkelige magt befinder sig og det er det eneste lyksalige sted at være, når man sværger til EUs grundtanke om en stadig snævrere union til erstatning for den danske grundlov. Selvom forbeholdene ikke i praksis har haft nogen væsentlig betydning for den mængde EU-lovgivning som Danmark gennemfører i Folketinget, og har heller ikke har virket som en bremse for Danmarks engagement og deltagelse i EU-halløjet. Alligevel er eliten stadig misfornøjede over ikke at kunne være med omkring områder, hvor meget af den vigtigste udvikling kommer til at foregå i EU i de kommende år. Derfor pyt med demokratiet - en ny omafstemning er fastlagt. Ved at vide hvem der har interesser i fuldstændigt dansk medlemskab af EU, kan man også definere hvem der ikke har gavn af at afskaffe forbeholdene. EU producerer dagligt store mængder af direktiver, der alle sammen betyder, at magten flyttes fra Folketinget til Bruxelles. EU-programmet de første måneder af 2008 giver rigeligt af eksempler: Fuldstændig harmonisering af kemikalielovgivningen; et stof godkendt i et land er automatisk godkendt i resten af EU. Yderligere stramning af reglerne vedr. statsstøtte til public service medier. Endelig aftale om hvordan landene skal opfylde målsætningerne vedr. klimaændringer og vedvarende energi. Stiftelsen af et fælleseuropæisk teknologisk institut. Fælles straffelovgivning for trafikforseelser. Ligestilling og børns rettigheder klares også. Sådan har unionsmaskinen kørt i over 50 år. Alligevel kan næppe en eneste positiv udvikling til fordel for arbejderklassen tilskrives EU-samarbejdet. Fordi den overordnede politiske idé er dikteret af kapitalismens magthavere, en lille junta af gigantiske monopolfirmaer og pengetanke. Hvad er det SF har gang i, når de er gået ind i forhandlinger med Fogh og Co. om en ny afstemning om forbeholdene? I følge Villy Søvndal er det, fordi at EU er flinkere og mere miljøvenligt end USA, og derfor skal EU også have et militær - og Danmark skal være med, så militæret kan få lov til at rydde miner i samarbejde med EU. Langt ude og det pure opspind: Kommentar - Danmark gennemfører i dag humanitær minerydning i 14 lande rundt om i verden. Udenrigsministeriet har i dag bekræftet overfor Folkebevægelsen mod EU, at den militære EU-undtagelse på ingen måde forhindrer dansk indsats for humanitær minerydning, siger Folkebevægelsen mod EU i en pressemeddelelse. Humanitær minerydning er et påskud for et nyt forræderi mod flertallet fra SF side, hvor formand Søvndal følger direkte i forgængeren Holger K. Nielsens spor med et nyt nationalt kompromis mod demokratiet. SF er i EU-spørgsmål gang på gang afsløret som et parti, man ikke skal fæstne alt for megen lid til. Blandt SFs valgløfter var at man ville sende den ny forfatningstraktat til folkeafstemning den der blev underskrevet i Lissabon før nytår, og som regeringslederne manipulerer ihærdigt og magtforvridende for at undgå bliver bedømt af folkene. Indtil videre er det kun irerne, der får lov til at stemme. I Portugal overvejer man det stadig og både den britiske labour-regeringschef Gordon Brown og den franske højrepræsident Sarkozy har lagt pres på premiereminister Jose Socrates for at bremse alle afstemningstanker. I Danmark har man til gengæld Villy Søvndal og SF. Søvndal har tilbudt Anders Fogh Rasmussen og tilhængersiden at guide den sikkert igennem en afstemning om forbehold. Metoden er at botanisere i dem. Sidst man prøvede at fjerne et af forbeholdene det om euro en i år 2000 tabte tilhængerne, som de gjorde i 1992 ved afstemningen om Maastricht-traktaten. Flertallet mod euro en findes stadig, og en afstemning om alle forbeholdene samlet ville betyde nederlag for tilhængerne. I stedet skal kun det militære og det retslige sættes til afstemning, har SF anbefalet og Fogh har hørt. Til gengæld vil SF ikke længere kræve en afstemning om det aktuelle: den ny Lissabon-traktat, som i sit kerneindhold er identisk med den pompøse forfatningstraktat, både hollændere og franskmænd har sagt nej til, da de fik lov at sige noget som helst. Det er så den ny rævekage, det ny nationale kompromis mod demokratiet: Kronen bevares, den ny forfatningstraktat ratificeres uden folkeafstemning, og resten af forbeholdene skrottes ved en taktisk afstemningsmanøvre, der skal forhindre en folkeafstemning om det mest centrale: Lissabon-traktaten, reform-traktaten den ny forfatningstraktat. Regeringen fremsatte den 9. januar et lovforslag til Danmarks ratifikation af EU s nye traktat. Førstebehandling sker den 24. januar. Endelig vedtagelse forventes i løbet af foråret. -fsk

4 Side 4 Trafikpolitik Privatbilismens sejr gjort officiel Masser af smukke ord om bedre klima og miljø blev som forventet til masser af motorvej og bilisme, da infrastrukturkommissionen aflagde rapport. Regeringens infrastrukturkommission afleverede i begyndelsen af januar deres rapport med anbefalinger til de næste 20 års udvikling på veje, broer og skinnenet. De 21 samfundsspidser med et enkelt gidsel fra Danmarks Naturfredningsforening har ikke høstet megen ros for deres arbejde gennem det år, de har været i gang. Metoden har været alt andet end åben og demokratisk, for formålet har været at formulere monopolernes krav til regeringen på en måde, så det giver et vist skin af seriøse prognoser og beregninger. Efter den lukkede proces kommer så den politiske, lover regeringen, og Århus-borgmesteren og andre har straks genrejst spørgsmålet om en Kattegatbro, der skal sikre forbindelse direkte fra Herning til Holbæk. Ved at opstille den præmis, at fremskrivninger af antal personbiler og godstransport på vejene skal være basis for anbefalinger til investeringer, fraskriver infrastrukturkommission sig samtidig egentlig planlægning. Prognoserne er blevet hellige køer, forstået på den måde, at infrastrukturkommission ikke tager anden konsekvens af tallene, end at der skal gives plads til den øgede trafikmængde. Mere trafik ikke bedre miljø Denne tilgang er skruen uden ende. Man kan aldrig tilfredsstille transportbehovet ved at bygge flere og bredere veje. Det skaber blot behov for endnu mere transport. Der savnes en dokumentation for, at det hjælper. Man kan spørge: I hvilket land har man kunnet nedbringe bilkøer ved at bygge flere og bredere motorveje? Sådan lyder en kommentar fra Det Økologiske Råd. Naturfredningsforeningen fremkom i sidste øjeblik med en mindretalsudtalelse og nægtede at skrive under med den begrundelse, at hele arbejdet var vendt på hovedet, når der ikke blev taget udgangspunkt i målsætninger om at forbedre miljøet. Fagbevægelsens eneste repræsentant, Orla Petersen, gruppeformand i 3F s Transportgruppe, har til gengæld været usynlig. Bilernes paradis Længden af motorvejsnettet i Danmark Privatbilisme er for de fleste ikke andet end et dyrt og nødvendigt onde i hverdagen i forhold til at komme til og fra arbejde. Betænkningen er fyldt med statistik over udviklingen gennem de sidste årtier og viser, at Danmarks transportinfrastruktur først og fremmest er baseret på veje og biler. Den kollektive trafik er blevet stadig nedprioriteret, en udvikling, der for alvor begyndte med nedlæggelsen af sporvognene og de mange mindre baner i begyndelsen af 70 erne Motovejsnettets udstrækning Havne og skibsfart spiller stadig en rolle, ikke mindst i forbindelse med internationale færgeruter og handel, Mindretalsudtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening Rapportens prognoser for udviklingen i transportbehovet inddrager ikke påvirkningerne af natur og miljø. Hvis der skal træffes beslutninger på et optimalt grundlag, skal alle positive såvel som negative påvirkninger indgå i beslutningsmaterialet. Påvirkningerne af natur og miljø, herunder også øgede udledninger af CO 2, bør derfor indgå som en væsentlig del af prognoserne for transportens udvikling. Rapporten mangler analyser af alle de virkemidler, der både kan sikre en god mobilitet og en reduktion i miljø- og klimapåvirkningerne (fx roadpricing eller andre økonomiske styringsmidler). Rapporten mangler alternative scenerier. I starten af kommissionens arbejde blev der lagt op til at arbejde med forskellige scenarier for udviklingen inde for transport og infrastruktur i Danmark. Desværre skete det aldrig.

5 Trafikpolitik Side 5 mens udviklingen af jernbanen stort set er stagneret siden åbningen af Storebælts- forbindelsen. Set i forhold til andre lande er der relativt mange indenrigsflyruter, der forbinder København med de største byområder i Jylland. Cykling er til gengæld gået stærkt tilbage. Det er skuffende og meget frustrerende af se, hvordan Danmark langsomt, men sikkert er ved at miste sin cykelkultur. Cykeltransporten er faldet med 30 procent de seneste 15 år, og den udvikling vil fortsætte, hvis vi ikke gør noget, lød kommentaren fra Dansk Cyklist Forbund. I de to tabeller kan man se, at mens motorvejsnettet er mere end fordoblet over 20 år, er jernbanenettet ikke udvidet. Det falder sammen med, at bilparken er blevet fornyet og ikke er væsentligt dyrere i drift, mens jernbanernes materiel lider under mange års manglende vedligeholdelse, forsinkelser og dårlig plads. Til gengæld har billetpriserne været på himmelflugt. Det Store H Transportnettet er bygget op efter den internationale doktrin for Danmark som gennemkørselsland, kaldet Det Store H, der har været under udvikling siden 1930 erne: Der skal gå en hovedforbindelse ned gennem Jylland fra Hirtshals og Frederikshavn, der i princippet forbinder Norge og Sverige med resten af EU, og der skal gå en linje fra Helsingør til Femern, der forbinder Øresundsregionen med Tyskland. På tværs går der en linje fra Esbjerg til København, oprindelig tænkt som hovedrute til England. Langs motorvejen udbygges de såkaldte lange industribyer på begge sider, trøstesløse områder uden byliv, kun mulige at nå med bil. Trafikkommissionen og klimaet Dansk Cyklist Forbund afholder i samarbejde med Det Økologiske Råd og fagforbundet 3F et seminar med dette tema torsdag d. 31. januar kl hos 3F (HB-salen), Kampmannsgade 4 i København. Banenettets udstrækning Km banestrækning S-baner Regional- og fjernbaner, dobbeltsporet Regional- og fjernbaner, enkeltsporet Total statslige baner Privatbaner Metro Total alle baner Denne strukturtænkning har betydet en række lokalpatriotiske kampe for at komme med på vejkortet og har ladt en del mindre områder som Lolland og Langeland tilbage i trøstesløs isolation. Trods få minutters sejlads i mellem sig fik sådanne udkantsområder aldrig lov til at komme med på den store tegning. Ny naturlov I Jylland har driftige forretningsfolk sat sig i hovedet, at Det Store H burde lide en stille død. Ønsket er at sikre Århusregionen en rolle som lokalt knudepunkt med en motorvej tværs igennem Silkeborg frem til Herning. Fra Århus er det så drømmen, at en bro skal erstatte hurtigfærgen til Sjælland. Det meste af denne plan er i det stille blevet udbygget år efter år. I første omgang er betænkningen dog ikke gået med på denne idé. Derimod er det tanken at udvide allerede eksisterende motorvejsanlæg. Køgebugt-motorvejen skal op på otte spor, og andre vejanlæg rundt om København skal også udbygges. Alt præsenteres som positiv udvikling og nærmest en naturlov, mens der knap er en hovedrysten tilovers for de krav, som befolkningen stiller om massive investeringer i den kollektive transport, billige og ordentlige muligheder for folk med almindelige lønninger. Transport er en hovedkilde til forurening, først og fremmest for bløde trafikanter og beboere langs de store veje, der ude i forstæderne ligger som uoverstigelige sorte floder. Støj, giftig udstødning, støvpartikler m.v. er fattigrøvenes pris for, at bil- og olieindustrien bestemmer. Regeringen regner med at få vedtaget en række af de investeringer, der er anbefalet, i løbet af efteråret. Den gode, åbne proces vil fortsætte, lover tragikministeren. Rapporten kan ses her: Københavnsk trafikkaos De københavnske trafikproblemer er velkendte: forurening af udstødningsgasser, tæt trafik i den indre by og brokvartererne, kilometerlange køer på indfaldsvejene, knirkende kollektiv trafik med ustandselige forsinkelser, ikke mindst hos DSB. Der er en almindelig følelse af, at nu må der gøres noget ved disse problemer, som gør livet i storbyen surt for borgerne. Infrastrukturkommissionen opfordrede i sin rapport til hurtig løsning på de pladsproblemer, der er på skinnerne ind mod København. Der er to muligheder for at udvide banelegemet fra København mod Ringsted dels en udvidelse af den nuværende linjeføring, dels en ny jernbane over Køge. DSB anbefaler den sidste løsning, men intet er afgjort. Den radikale teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam har foreslået, at først Nørrebrogade, siden Vesterbrogade, Østerbrogade og Amagerbrogade gøres bilfri, så der bliver mere plads til fodgængere og cykler. Det blandt københavnerne meget populære forslag har et stort flertal i Borgerrepræsentationen. Andre foranstaltninger til begrænsning af udstødningsgasser og biltrafik er under overvejelse, som betalingszoner, biltunneller m.m., som de har været i mange år, uden at noget er sket.

6 Side 6 Fort Europa Intet menneske er illegalt Opdatering på Fort Europa Klapjagten på immigranter og flygtninge i EU vokser til stadighed sammen med nye tragedier i forsøgene på at forcere de stadig mere overvågede grænser og i koncentrationslejrene, der spækker Europa-kortet. December var endnu en tragisk måned: Medierne registrerede 243 dødsfald blandt migranter og flygtninge i løbet af december mennesker druknede i Det Ægæiske Hav, 96 døde ud for Kanarieøerne, 17 langs Algeriets kyst og ti ud for den franske ø Mayotte. Det var en af de mest tragiske måneder langs EU s grænser. Politisk begyndte måneden med det euro-afrikanske topmøde i Lissabon og endte med Schengen-områdets udvidelse mod øst samt den italiensk-libyske aftale om fælles grænsepatruljering. Dødstal Medie-arkivet fra 2007 dokumenterer dødsfald blandt migranter og flygtninge, der forsøgte at komme til EU. I 2006 var det Hvis man kun ser på Middel- og Atlanterhavet, var der ofre i Det var året før. Det er svært at sammenligne disse tal, for de er dækker kun de tilfælde, pressen har berettet om. Der er faktisk ingen, der ved, hvor mange skibbrud der ikke observeres, men noget tyder på en relativ stigning i antallet af ofre i forhold til, hvor mange der tager af sted. Antallet af folk, der ankommer langs Europas sydlige grænse, er nemlig faldet betydeligt med undtagelse af på Malta, Cypern og Grækenland på grund af samarbejdet mellem Frontex og de nordafrikanske lande, der har ført til titusinder af anholdelser af migranter. I Atlanterhavet på ruten til Kanarieøerne faldt antallet af ofre fra i 2006 til 745 dette år. Men i forhold til antallet af ankomne steg antallet af dødsfald, eftersom antallet af folk, der ankom til de spanske øer, faldt med 75 % i forhold til I Gibraltarstrædet var antallet af ofre registreret af Fortress Europe 551 mod 302 året før, samtidig med at antallet af ankomne faldt med 20 %. I Det Ægæiske Hav vil 2007 blive husket som et særligt tragisk år: 257 dødsfald er fire gange højere end de 73 dødsfald i 2006, selvom antallet af ankomne på de græske øer er fordoblet. På alle ruterne i Middelhavet og Atlanterhavet var der alligevel ikke mere end migranter, der nåede frem til Europa i løbet af Det er mindre end en tredjedel af de udenlandske arbejdere, alene den italienske regering har bedt om i Et tragisk år i Grækenland På den græsk-tyrkiske grænse kunne året ikke slutte værre. Om natten den 10. december druknede 51 migranter, og 28 blev rapporteret forsvundne, efter at deres både sank i en storm ud for kysten tæt på Izmir i Tyrkiet, mens de var på vej til den græske ø Kios. I løbet af de næste to uger endte to andre skibbrud i området med otte migranters død ud for Bodrum og 32 ud for Lesbos. Siden Flygtninge interneret på Gran Canaria 1994 er mindst 885 mennesker er druknet i forsøget på at komme til Grækenland. Ifølge myndighederne blev migranter opsnappet af den græske kystvagt i år. Det var blot i 2006 og omkring årene før. UNHCR udtrykte også bekymring. Især over de irakere, der i det første halve år af 2007 søgte om asyl i Grækenland, et land, der aldrig har givet asyl til en eneste iraker. Afvisningen af asylansøgninger er systematisk i Grækenland: Der var ansøgninger i de første syv måneder af 2007, men kun 16 flygtninge blev anerkendt, og 11 modtog humanitær beskyttelse. Det er 0,2 %! Alle de andre bliver deporteret til Tyrkiet, hvilket den tyske organisation Pro Asyl udgav en rapport om i år. Nye veje til Spanien Der har været et enormt fald i antallet af migranter, der ankom til Spanien via Kanarieøerne og den andalusiske kyst dette år. Det er faldet med 60 % sammenlignet med 2006, men dødstallet er stadig højt: Mindst 876 mennesker døde på den rute i 2007 mod i Om natten den 10. december druknede 50 migranter efter et skibbrud ud for Dakhla i Vestsahara på vej til Kanarieøerne, og samme dag mistede 40 andre migranter livet ud for Senegals kyst.

7 Fort Europa Side 7 Sidstnævnte tog af sted mod Kanarieøerne fra øen Djogué i en træbåd med 130 migranter om bord, de vendte om og sejlede mod Dakar efter i 12 dage at have sejlet omkring for at undgå de europæiske patruljebåde. Da de ankom, var der en død mand om bord på båden, og ifølge de overlevende døde 39 andre i løbet af deres rejse, og de var nødt til at smide ligene over bord. I løbet af 2007 er over migranter blevet opfanget af Frontex fælles operationer i Atlanterhavet, mens over senegalesere blev repatrieret af Spanien i De skrøbelige træbåde er nødt til at tage en enorm risiko ved at bevæge sig op til 300 sømil væk fra den afrikanske kyst for at undgå Frontexpatruljerne og derefter tilbringe omkring ti dage på havet, før de når Kanarieøerne. På grund af turens længde er de migranter, der ankommer i Las Palmas, svækkede og lider af dehydrering og kulde. Den 6. november blev en båd reddet ud for La Güera i Mauretanien. Den havde drevet omkring i tre uger efter et motorstop med 101 passagerer om bord. De var taget af sted fra Ziguinchor i Senegal tyve dage tidligere. 56 af dem døde på turen, og deres lig blev efterladt i havet. Ingen ved, hvor mange spøgelsesskibbrud der er derude på havet. Et af dem, hvis eneste ekko var den kollektive begravelse, der blev afholdt, var i oktober i byen Kolda i Senegal, af de pårørende for de 150 mænd, der forsvandt på havet. I takt med at Gibraltarstrædet bliver mere og mere umuligt at komme igennem på grund at de spanske elektroniske overvågningssystemer og det marokkanske samarbejde, åbnes to nye ruter: Den 17. december gik en båd med 23 marokkanere i land i Olhao i det sydlige Portugal, mens en anden rute formes mod øst fra Oran i Algeriet til De Baleariske Øer parallelt med den fra Algeriet til den italienske ø Sardinien. Kun seks migranter ankom til disse spanske øer i 2006, men i løbet af de første 11 måneder af 2007 kom 577 ad den rute. Men Algeriet har indgået et samarbejde med Spanien, og omkring algeriere er allerede blevet anholdt dette år af den algeriske kystvagt, som også fandt ligene af 83 ofre langs kysten. I 2006 fandt den 73 lig, og 29 i Libyen indgår i Frontex Frontex på flygtninge-jagt i Middelhavet Den 29. december underskrev Italien og Libyen en bilateral aftale om fælles patruljering af den libyske kyst. Italienske motorbåde vil nu operere i libysk farvand med blandet besætning og vil sende alle opfangede migranter tilbage til Libyen, hvorfra de vil blive deporteret. Ifølge aftalen vil EU finansiere et overvågningssystem for Libyens grænser i havet mod nord og i ørkenen mod syd. Amnesty International har allerede opfordret EU til at standse ethvert samarbejde med Libyen, hvis der ikke er garantier for, at migranternes menneskerettigheder respekteres. Organisationerne Human Rights Watch, Afvic og Fortress Europe har også rettet anklager mod Libyen, hvor migranter årligt fængsles og deporteres, inklusive kvinder og børn, økonomiske migranter og politiske flygtninge. De anholdes under politirazziaer og holdes i interneringslejre uden retssag i månedsvis eller årevis under inhumane og nedværdigende forhold, hvorefter de deporteres tilbage til deres lande, selvom de er flygtninge, eller efterlades i midten af ørkenen langs Libyens sydlige grænse til Niger, Tchad, Sudan og Ægypten. Ulovlige tilbagevisninger Artikel 19 i EU s Charter om grundlæggende rettigheder forbyder kollektive deportationer samt tilbagevisning af udenlandske statsborgere til tredjelande, hvor de risikerer tortur, hvilket også er forbudt ifølge FN s anti-tortur-konvention samt Genéve-konventionen om flygtninges retsstilling fra Den 10. maj 2005 fordømte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med støtte fra Europa-parlamentet Italien og beordrede landet til at standse de kollektive deportationer fra Lampedusa, efter at over migranter, der gik i land på øen, var blevet udvist til Libyen. Tre år tidligere blev kollektive deportationer erklæret illegale under international lov af en af de højeste EU-institutioner. I dag er kollektive deportationer det erklærede mål for EU-agenturet for grænsesikkerhed, Frontex. Frontex hemmelige missioner Frontex udførte 22 operationer i 2007 og opfangede migranter, heriblandt opfanget på havet, langs land-grænserne og i lufthavne. I 2006 blev migranter anholdt som resultat af Frontex-patruljer. Fortsættes på side 21

8 Side 8 Velfærd FOA: Flere ledige stillinger i ældreplejen Den borgerlige propaganda vandt over de lavtlønnedes krav i kampen om den offentlige mening. Socialdemokratiets forræderi bærer en stor del af skylden. Manglen på arbejdskraft i ældreplejen stiger fortsat. Kommunerne mangler nu personer til at yde omsorg og pleje til de ældre. En ny undersøgelse, som analysefirmaet Capacent Epinion har foretaget for FOA, dokumenterer endnu engang, at ældreplejen har kurs mod en dyberegående krise. I øjeblikket er der i alt lidt over ubesatte stillinger i ældreplejen. Det viser svaret fra ældrecheferne i 65 ud af landets 98 kommuner procent af kommunerne løser manglen på medarbejdere ved at ansætte vikarer. Det hjælper selvfølgelig her og nu med en del af opgaveløsningen, men det betyder også flere og tungere opgaver til det faste personale. For det første er der opgaver, man ikke umiddelbart kan sætte en vikar til. For det andet er der også introduktions- og vejledningsopgaver forbundet med at have fremmede vikarer til at varetage jobbet, siger sektorformand Karen Stæhr, FOA, Fag og Arbejde. I 41 procent af kommunerne løses problemet med manglen på fast personale ved at trække ekstra på dem, der er tilbage. - Det er uholdbart, og spørgsmålet er, hvor længe det faste personale kan holde til det. Hvis den løsning fortsætter, vil det være med til at øge risikoen for nedslidning og arbejdsskader, og det vil give et endnu større frafald af medarbejdere, siger Karen Stæhr. Undersøgelsen viser også, at omfanget af ikke-uddannet personale i ældreplejen er steget i 58 procent af kommunerne siden sidste år. - De ældre har krav på omsorg og pleje udført af kvalificeret personale. Det virker mere end barokt, at vi på samme tid diskuterer regeringens kvalitetsreform og øger antallet af medarbejdere i ældreplejen, som ikke har de formelle kvalifikationer. Man kan nu engang ikke forvente, at uuddannet personale kan udføre de samme observationer eller pleje, som en uddannet kan, siger Karen Stæhr. - Skal vi løfte fremtidens store udfordringer til ældreplejen, så handler det om kvalitet, mere i løn og flere hænder. Medarbejderne skal have mulighed for at bruge deres uddannelse og faglighed og levere den omsorg og pleje, de gerne vil og er uddannet til. Det nytter ikke, at medarbejderne skal arbejde så hårdt presset som i dag og så alligevel gå hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne levere den optimale pleje, fordi de ældre har modtaget discountmodellen. Det er den virkelighed, vi skal ændre, slutter Karen Stæhr. Kampen om ekstra lønforbedringer til offentligt ansatte i de kommende overenskomstforhandlinger blev tabt i kampen om den offentlige mening. Det skete, da regeringen og DA mobiliserede borgerlige økonomer og fik skabt et billede af, at fem mia. ekstra til offentligt ansatte ville føre samfundsøkonomien på randen af afgrunden. Læren af tilbagetrukne valgløfter For et par uger siden oplevede vi under store medietummel både DF og S løbe fra deres under valgkampen helt klare løfter om, at der skulle tilføres fem mia. kr. ekstra til offentligt ansattes lønforhandlinger med henblik på at sikre velfærden de fornødne hænder. I stedet blev det alene til en forståelse mellem de to partier og regeringen om, at der kun bliver tale om at fremrykke de taktreguleringsbeløb, som de offentligt ansatte under alle omstændigheder ville have fået i næste overenskomstperiode. En lære heraf er naturligvis et stort fremtidigt spørgsmålstegn ved valgløfter og troværdighed over for den offentlige sektor og de offentligt ansatte, hvad angår Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Men når nu valgløfterne fra DF og S ellers i sin tid var så helt klare og utvetydige, hvordan kunne det så gå til, at det lovede lønløft endte med det rene ingenting? Svaret er, at de offentligt ansattes faglige organisationer tabte kampen i det offentlige rum om vurderingen af sådanne lønforbedringer i en samfundsøkonomisk sammenhæng. Økonomisk katastrofesnak De seneste dage op til kovendingen fra S og DF var præget af økonomisk-poli-

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

LÆREN AF BREXIT DEBATTEN: EU selv skyld i modstanden pga. manglende effektivitet og demokratisk underskud.

LÆREN AF BREXIT DEBATTEN: EU selv skyld i modstanden pga. manglende effektivitet og demokratisk underskud. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk LÆREN AF BREXIT DEBATTEN: EU selv skyld i modstanden pga.

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010 Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 21 Regeringen henviser til, at finanslovsstramningerne i 211 er afgørende for at fastholde tilliden til dansk økonomi, så renten holdes nede. Argumentet

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat, udarbejdet 26.06, rev. 28.06.16 LÆREN AF BREXIT.

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: Der er krige

Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: Der er krige Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: 1. maj har i over 100 år været arbejderbevægelsens internationale kampdag. Denne dag markeres det verden over, at vi IKKE er i samme båd. Det er første

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL

STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL Catinet har for CEPOS i perioden den 27. april til 5. maj 2009 gennemført en undersøgelse blandt 1.071 danskere om ekspropriation.

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011 Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 211 er EU's absolutte duks, når det kommer til holdbare offentlige finanser og mulighederne for at klare fremtidens udfordringer. Men samtidig

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet En artikel fra KRITISK DEBAT Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet Skrevet af: Frank Aaen Offentliggjort: 01. november 2006 Kommunerne og velfærden har i flere år været presset af en stram økonomi.

Læs mere