Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter Nyt fra Marinaen December 2009 Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32."

Transkript

1 Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter Nyt fra Marinaen December 2009 Nr årgang

2 Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris kr ,- Nu kr ,- GARMIN GPSmap 550s Normal pris kr ,- Nu kr ,- GARMIN GPSmap 550 Normal pris kr ,- Nu kr ,- Se vores nye opdaterede hjemmeside Julegave tilbud Vi har masser af nye varer og masser af ideer til julegaver. Alle gaver bliver selvfølgelig pakket flot ind. har vi det ikke skaffer vi det... søkort plotter Se informationer om søkortplotterne på vores hjemmeside. Danmarks laveste priser på bådudstyr, elektronik og gummibåde... Egå Havvej Egå Tlf Åbent: Alle hverdage kl Lørdag Søndag lukket. 2

3 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2010 på følgende datoer: Nr. 1 d. 12. februar. Nr. 2 d. 16. april. Nr. 3 d. 4. juni. Nr. 4 d. 10. september. Nr. 5 d. 3. december. Deadline for stof til bladet 1 måned før. Ansvarshavende redaktør: Niels Greve, Rønbjergvej 16, 8240 Risskov Telefon , mobil Annonceredaktør: Peter Juul Christiansen, Tretommerparken 10, 8240 Risskov. Tlf , Layout og Digitaltryk: Himmelblaa Kommunikation ApS Decembervej 7-9 Box Århus V Tlf Fax Eftertryk: ikke uden tilladelse. Kontakt til Båken Indlæg modtages gerne pr. (som vedhæftet fil) til Papirskrevne indlæg (maskinskrevne eller med tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå. Referat af bestyrelsesmøde d. 16. september... 4 Referat af bestyrelsesmøde d. 20. oktober... 4 Formandens beretning... 6 Referat fra ES generalforsamling...9 Optimist- og jolleudvalget Kapsejladsudvalget Opslagstavlen Pigesejlads Sailing Århus Turudvalget Husketavlen Seniorgruppen Husudvalget Nye folk bag Netbaad.com Egå Marina Nyt fra havnemesteren Egå Sejlklubs sekretariat, Egå Havvej 27, 8250 Egå. Tlf er åbent hver tirsdag fra kl til i tidsrummet 28. april til 16. juni 2009 inkl. samt 4. aug. til 22. sept. inkl. eller efter aftale. I øvrigt træffes jeg på tlf hvortil klubtelefonen vil være omstillet på tirsdage uden åbningstid. Ole Nielsen, sekretær. Sejlerskole og duelighedsbevis. Ole Lundskov, tlf Se i øvrigt hjemmesiden. Egå Sejlklubs adr.: Internet: Webmaster: Tage Danielsen, Eller tlf.: Sekretær Ole Nielsen. Internet: Egå Marinas sekretariat Åbent daglig kl. 9-12, torsdag til kl. 18 Tlf , Fax Havnemester Lars Kock Andersen Daglig kl Tlf

4 Du kan altid komme i kontakt med personerne fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre og mail adresser finder du her: Referat af bestyrelsesmøde den 16. september NB! På grund af for stor stofmængde til Båken, og for megen tekstoverlap er dette referat udeladt, og der henvises til hjemmesiden hvor hele referatet kan læses. Formand Claus Dalbøge Åmindevej Risskov Tlf Næstformand Lone Kirketerp Hyldevej Risskov Tlf Fmd. Kapsejladsudvalget Steen Jepsen Havkærvej 63A 8381 Tilst Tlf / Fmd. Optimist- og jolleudv. Jonas Döpping Toftevej Egå Tlf Kasserer Mogens Nygaard Solklintvej Egå Tlf Fmd. Klubhusudvalget Ole Frandsen Gl. Strandvangsvej Egå Tlf Fmd. Tur-&Motorudvalget Peter Rose Tjørnehegnet 14, 8541 Skødstrup Tlf Fmd. Sejlerskolen Ole Lundskov Gustav Holms Vej Århus N Telefon Referat af bestyrelsesmøde den 20. oktober Deltagere: Ole F, Lone, Claus(ref.), Mogens, Kurt, Ole L Afbud: Jonas, Steen Turudvalget Der søges fortsat efter en formand. Andespil arrangeres af Jolle og Ungdom. Grillarrangement slås sammen med midsommergrill (kap.) Ansv. Alle. Kapsejladsudvalget Intet nyt. Økonomi - Forsikring Der ser ud til, at selvforsikring fremover vil være en økonomisk fordel uden væsentlig risiko. Det overvejes, om Tornadoen fortsat skal være forsikret. Der arbejdes videre med sagen, bl.a. skal betingelser ved udlån undersøges, - besluttes ved et af de førstkommende møder. Ansv. Jonas/Mogens. Medlemstal Det blev drøftet, hvordan vi får gaster til at melde sig ind som gastemedlem. Der laves div. kampagner til efteråret med indslag i Båken, opslag, opfordring ved tilmelding, evt. mandskabslister, mv. Der arbejdes videre med ideer. Nedsættelse af kontingent for gaster blev vedtaget fremlagt til generalforsamling. Regnskab Forslag til kontingenter drøftet. 4

5 Kort nyt - bestyrelsesmøde Kontingent forslag: Ordinær stiger med 3% til 900,- kr. Gast/passiv falder fra ,- kr. Regnskab og budget gennemgået Sejlerskole Både er på land. Stor tilslutning til teori. NYE/FLERE INSTRUKTØRER EFTERLYSES Ungdom/Jolle Der indkaldes til møde vedr. renovering af jollehus. Ansv, Claus Klubhus Der laves en overordnet vedligeholdelsesplan Ansv. Ole F./ Kurt Ikke afsluttede punkter: Sten/besejlingsforhold. Sten/betonklods er undersøgt nærmere og konstateret at ligge ca. 2m under overfladen. Position mangler at blive fastlagt. Klubhus Varmesystem i klubhus skal kunne tændes og betjenes af alle udvalgsformænd, der bruger klubhus om vinteren. Brugen af systemet undersøges til efteråret Ansv. Ole L. Ungdom/Jolle Der har været nogen snak omkring campingpladsen ved diverse stævner, området kan ikke undværes ved disse stævner, så der vil blive gjort et forsøg på at finde de gamle akter omkring dette. Der har også været lidt problemer med sponsorerede pølser og udskænkning af øl ved stævnerne, selvom der har været et minimalt salg. Ansv. Lone Næste møde Den 3. november (generalforsamling). Referent, Claus. 5

6 Formandens beretning Formandens beretning ved generalforsamling den 3. nov Håber I har fået noget godt at spise og nydt 49 filmen. Jeg har glædet mig til denne generalforsamling, som jeg håber, vi kan gøre til en festlig aften og som i år allerede er godt i gang med at blive afholdt på en lidt ny måde, naturligvis uden at give afkald på det ordinære program iht. vedtægterne. Som noget af det nye, har vi, udover at vi startede med at få noget at spise, valgt at udlevere udvalgsmedlemmernes beretninger, lige som de er lagt ud på hjemmesiden. I stedet for vil jeg fremhæve nogle af hovedpunkterne fra året. Som jeg nævnte til standerstrygningen, (i min noget korte tale) synes jeg, vi kan se tilbage på en god sæson, selvfølgelig vil der altid her tænkes på vejret, men jeg tænker nærmere på mange fine aktiviteter og et stort engagement, der har været. Jeg synes generelt at vores klubhus bliver flittigt brugt, og at der har været god og positiv opbakning til de forskellige arrangementer, der har været afholdt, hvad enten det har været tur, grill eller kapsejlads. Vi har en klub, der består af mange ildsjæle, som lægger et stort arbejde i den daglige drift og de praktiske gøremål. Jeg ved at de, der hjælper og gør en indsats hvor man synes man kan, også gør det, fordi man kan lide det og er med til at gøre det lidt sjovt at komme i klubben. Men det er med stor beundring, og de skal virkelig have stor tak for det flotte arbejde, der er ydet på alle områder. Uden dem, der yder denne indsats havde vi ikke en sejlklub, der er så velfungerende. Vores økonomi har været holdt stramt, det har generelt været svært at finde sponsorer og vores medlemstal har ikke været helt som budgetteret. Alligevel kommer vi ud af året med et fornuftigt resultat, men der er ingen tvivl om, at den store udfordring bliver forbedring af vores økonomi, hvordan vi får flere nye medlemmer og hele tiden holder fokus på, hvordan vi gør det attraktivt at være i klubben, så vi bedst muligt 6 Formand Claus Dalbøge opfylder forventningerne for vore medlemmer og skaber et bredt udbud af aktiviteter. Forestående og igangværende aktiviteter: - Plan for vedligeholdelse og renovering af jollehus - Undersøgelse af selvforsikring af følgebåde - Lokalisering af sten/betonklods umiddelbart uden for havnen - Kampagne for at få gaster til at tegne medlemskab - Indretning af værksted til brug for klubbens medlemmer Hvad er der sket i løbet af året? Sejlerskolen. Vi har nogle fantastiske både, og efter en lidt stille opstart med 12 kursister har vi 25 tilmeldte. Vores både bliver flittigt brugt, og det betyder også, at de trænger til lidt ekstra vedligehold og nogle udbedringer. Heldigvis har vi nogle gode instruktører og bådmænd, der tager sig af det. Vi var plaget af tyveri i foråret, men har heldigvis fået de 2 stjålne motorer tilbage. Tur- og motorbådsudvalg Der har været mange flotte og gode arrangementer. - Andespil. - Forskellige klubaftener. - Fastelavn (hvor der vist var noget med, at en vis hr. udvalgsformand slog børnetønden ned). - Pinseturen, med fantastisk god tilslutning og

7 super lækker mad. - Grillaften, som var noget våd. - Sensommertur, til Knebelbro og Løvfaldstur til Nappedam. Arrangementer som vi selvfølgelig skal forsøge at afvikle igen i næste sæson, men som vi vil se senere i aftenens program, har Kurt, efter 5 år, desværre valgt at trække sig og der er ikke fundet en afløser endnu, men jeg kan love at udvalget naturligvis ikke bliver nedlagt. Husudvalg Afholdelse af tirsdagssejladser. Standerskiftefesten i foråret, Julefrokost d 5. december, hvor der allerede nu er tilmeldt 40 deltager. Ole Frandsen har været i udvalget i 13 år og har varslet med, at det er ved at være tid at finde hans afløser til ribbensteg med sprød svær Kapsejlads Foråret startede med en velbesøgt regelaften. Der har været mange både på banerne: Vellykket midsommerarrangement med grill osv. Fællesarrangementer under Sailing Århus Junior- og ungdoms DM (Egå og Århus). Århus Festugecup for kølbåde. Danish Open i Matchrace (Marselisborg). Også tak til hjælperne her. Der er næste år lignende arrangementer: NM for H-både. Bådudstilling i Marselisborg. Der afholdes Hanse-træf i Kr. Himmelfartsferien Pigesejlads Har været afviklet hver onsdag med ca. 9 deltagende både, heraf 3 fra Egå. Sæsonen blev afsluttet med en festlig aften i Egå Sejlklubs klubhus, hvor også Århus-bådene deltog. Der har i år været mulighed for at mændene kunne deltage. Der har dog kun været få mænd om bord, som turde tage kampen op. Sejladserne har været afviklet med hjælp fra Erik Baalkilde og John Kjølner i dommerbåd, tak for det. BÅKEN Jeg vil igen i år rette en særlig tak til Niels Greve, som ihærdigt og med stor kvalitet formår at holde et meget fint klubblad kørende. Optimist- og jolleudvalg Som vi har set, er der sportsligt opnået mange gode resultater og Egå har været rigt repræsenteret ved de internationale mesterskaber VM, EM og JNOM. Der har været afholdt mange arrangementer og kvalitetslejre: Påskelejr, Team Optimus lejr, Århus Mesterskab og ikke mindst JDM i samarbejde med Sailing Århus. Igen er alt dette lykkedes ved hjælp af en usædvanlig høj grad af frivillig arbejdsindsats. Jollehuset er renoveret udvendigt, og der arbejdes ihærdigt på en plan for den indvendige vedligeholdelse. Man arbejder også på at få gang i en storjolleafdeling igen. Blandt andet kan medlemmer af Egå Sejlklub lease en Laser jolle til en fornuftig pris. Fortsættes næste side 7

8 Fortsat fra forrige side Samtidig har vi, for at tilpasse os de aktuelle behov og interesser, valgt at sælge vores Fevajoller, så vi kan investere i andre aktuelle joller. Det skal også nævnes, at der er blevet sponsoreret 6 stk. vandtætte vhf. radioer (fremvist til generalforsamlingen) Til næste sæson er der allerede planlagt nye arrangementer som afholdes i Sailing Århus regi: TORM Junior-Ungdoms Danmarksmesterskaberne, som igen skal afvikles fra Egå/Århus og Europa jolle ungdoms EM, som skal afvikles fra Egå. Sailing Århus Jeg vil selvfølgelig også gerne nævne Sailing Århus, som Egå er en del af, og hvor der foregår en masse spændende aktiviteter, hvoraf nogle jo allerede er nævnt. Vi afholder møde ca. en gang pr. måned, og noget af det, der arbejdes på lige nu, er en plakat og fælleskalender for aktiviteter i bugten, så vi i fællesskab kan få den koordineret og forhåbentlig få flere deltagere. Fra generalforsamlingen. Tak til bestyrelsen Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt stykke arbejde og nogle hyggelige konstruktive møder. Claus Dalbøge 8

9 havnemesteren! Referat fra ES generalforsamling 3. november 2009 I år havde bestyrelsen lagt op til en lidt anderledes generalforsamling: Telte/stativer: Alle Vi mødtes telte skal ved være 19-tiden fjernet hvor senest Ole F. og 1. juni. Co. havde Permanente sørget for noget telte at accepteres spise til alle som - en udgangspunkt gryde. ikke. Der var Der rigelig kan i med særlige ris - tilfælde og også træffes ros for dejlig Egå anden dette. aftale med havnemesteren. Forladte stativer Kl. 19:30 vil bød blive formand flyttetclaus fra områderne officielt velkommen, og der blev startet med at vise en DVD- med parkeringspladserfilm fra 49 er racet fra OL Der blev atter Miljøbevidst hujet hhv. holdt bådklargøring: vejret - og klappet til sidst. Malingrester, Jonas uddelte slibestøv, herefter gaver tomme som malingbøtter, anerkendelse kemikalierester, til de ungdomssejlere, pudseklude der i år o.l. havde er miljøaffald vundet medaljer skal ved afleveres DM/NM/EM/VM. ved miljøstationen. Motorolie, og kølervæske Derefter forløb og oliefiltre generalforsamlingen tømmes i tanken i henhold ved miljøstationen. til vedtægterne. Ligeledes placeres akkumulatorer, 1. Ole bådinventar, Ø. blev valgt udtjente som dirigent, instrumenter, og han konstaterede at o.l. generalforsamlingen ved miljøstationen, var som lovligt jævnligt ind- sejl, tovværk bliver kaldt. tømt på betryggende vis. Såfremt 2. Bestyrelsens vinterpladsen beretning blev forladt fremlagt uryddeligt, i en forkortet udgave personale af Claus, rydde - udvalgenes op, men beretninger samtidig vil marinaens afregne var omdelt, pladshaveren så vi behøvede det forbrugte ikke gå i detaljer antal her arbejdstimer (se beretningerne efterfølgende). Claus takkede desuden for alle hænder m.m. for udført arbejde i klubben, af og både kom ved ind flydebroerne: på nye udfordringer Parkering Det herunder tilladt at skaffe at ligge flere ved medlemmer. flydebroerne Claus i 3-4slut- tede med Har at du rette brug tak for til atniels ligge Greve der længere, for arbejdet timer. skal med du Båken lave en og til aftale den med øvrige havnens bestyrelse personale for godt om samarbejde. tilladelse til at ligge der. Såfremt du ikke har 3. Mogens spurgtfremlagde om lov, vil regnskabet, du blive opkrævet der viste etgene- rel forbedring på kr i forhold pr. nat. til sidste år, med et resul- gebyr tat efter hensættelser på kr. Regnskab for året og budget for næste år blev godkendt. 4. Der var ingen indkomne forslag 5. Kontingent blev foreslået reguleret med pristal: senior fra 875 til 2009: 900 kr. ungdom fra 625 til Frihavnsordningen FH-ordningen 640 kr. og som giver noget ret nyt til blev 3 døgns gastemedlemskab nedsat i de havne fra 450 der til 350 er med kr. i forsøget i ordningen. på at Der motivere dog nogle flere havne gaster der til at opkræver melde sig etind. gebyr, Disse der gratis ophold skal satser dække blev godkendt. for vand, strøm og affald. FH-mærke 6. Valg af formand, og liste næstformand over de havne og der kasserer med i ordningen blev hurtigt kan klaret, købes da både på havnekontoret Claus, Lone og efter Mogens 1. blev april genvalgt. - pris kr. 50,- den 7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes ligeledes: Steen biler: for kapsejladsudvalget, Jonas for Parkerede Parkerede ungdom, Ole biler F. for langs husudvalget flydebroer og og Ole udrustningskajelerskolen. Kurt er tit fra til Tur- gene og Motorudvalget for krankørsel, vær ønske- L for sej- venlig de ikke og genopstilling, parker så du og ikke da der generer ikke var krankørsel. andre Såfremt kandidater, du står sejler denne ud, sæt post da åben bilen indtil over videre. på parkeringspladsen. 8. Valg af revisor og -suppleanter gik ligeledes tjept: Genvalg af Eigil Herms, Mogens Terp og Egå Per Priess. Marina s hjemmeside: Vi 9. Under opfordrer evt. alle takkede til jævnlig Claus, at Kurt checke for arbejdet vor hjemmeside med turudvalget igennem fem år. hvor eventuelle Efter ændringer, en lille øl-pause nyheder og lidt såsom teknisk kortjustering, referat fra senest præsenterede afholdte Jonas bestyrelsesmøde et oplæg med tanker m.m., bliver om offentliggjort. frivillig arbejdskraft, og hvor langt man kan komme, hvis hvert medlem lagde Med nogle venlig timer hilsen årligt. Havnemesteren Steen genuddelte klubmesterskabspokalerne - nu med indgraverede vindere. Ligeledes blev der ekstraordinært uddelt en særlig flidspræmie til nogle udvalgsmedlemmer der havde vist særlig indsats. Disse gik til Ole Ø. i kapsejladsudvalget, Per i husudvalget og til Karin F. i ungdomsafdelingen. Fortsættes næste side PETER R SE Peter Rose ApS Registreret Revisionsvirksomhed Egå Havvej 25C 8250 Egå Tlf Fax

10 Fortsat fra forrige side Per Priess efterlyste, om der i år blev afholdt andespil, og Jonas svarede JA, - det ville man sørge for fra ungdomsafdelingen - forventes 3/12. Til slut demonstrerede Ole L. kalenderfunktionen på hjemmesiden, der nu er gældende i forbindelse med klubhus booking. Dirigenten Ole Ø. spurgte generalforsamlingen om den form, som denne blev afholdt på i år, var at foretrække, og det blev positivt tilkendegivet, - der blev i det hele taget givet meget applaus denne aften - også da Claus til sidst takkede Ole og for god ro og orden. PS: Efterfølgende har Peter Rose meldt sig som udvalgsformand for Tur- og Motorudvalget, og er blevet konstitueret af bestyrelsen. Vi takker Peter Rose og byder velkommen i bestyrelsen. Ref.: Steen J. Husudvalg Året er gået godt. Der har været lavet ribbensteg, som vanligt, til alle tirsdagssejladser, og som noget ekstra ved præmieoverrækkelsen til pointsejladserne, hvilket var en succes. Standerskiftefesten i foråret med en musik-box er blevet meget positivt modtaget, hvorfor vi har lejet den igen nu til julefrokost d 5. december, hvor der allerede nu er tilmeldt 40 deltagere. Men det ville være prisværdigt, hvis der var en eller flere, der kunne tænke sig at overtage husudvalget. I 13 år har jeg (Ole Frandsen) varetaget det, og stadigvæk synes jeg, det er sjovt, men jeg påtænker at gå på efterløn på et tidspunkt. Så vil Grethe og jeg gerne sejle noget mere, så der bliver ikke tid til også at lave ribbenstege med sprød svær. Ole Frandsen Sejlerskole I sejlerskolen har der været stor aktivitet, og der har været mange nye sejlere ude i vores fine både, som vi er meget tilfredse med. Vi startede dog vinterhalvåret med et lille men til gengæld hyggeligt hold på ca. 12 personer. Sommeren var med fuld besætning og alle der gik op til prøven bestod (ca 15 til prøve). Bådene har også været flittigt brugt til kapsejlads, tur og som hotel, 10 noget vi sætter pris på. Ligeledes har vi flittige og dygtige medhjælpere, både som instruktører og til pasning og vedligehold af bådene. Stor tak til dem alle. Denne vintersæson er der ca. 25 tilmeldte, så det tegner til at blive en god og aktiv sæson. Til foråret er der forskellige ting, der skal renoveres på bådene, og det ser heldigvis ud til at instruktørerne er på plads. Vi har været forskånet for yderlige tyveri, og vi har fået de 2 stjålne motorer tilbage. Ole Lunderskov Tur- og motorbådsudvalg Andespil. Afsluttede sæsonen 2008, med stor deltagelse og flotte sponsorpræmier fra bl. a. Super Best i Risskov Klubaften. I januar fortalte Henning Wermuth om el-installationer og sikkerhed i båden. Det var meget lærerigt og Henning svarede på de mange spørgsmål, så vi alle gik klogere derfra. Aftenen sluttede med at vi fik informationer om nogle nyheder indenfor elektronisk udstyr, bl.a. AIS. Fastelavn. Vi spiste fastelavnsboller, drak sodavand og fejrede kattedronninger/dronninger. Jeg havde fornøjelsen af at være tøndepasser for de mindste, men slagkraften er begrænset i den alder, så jeg syntes som turudvalgsformand, at der var behov for hjælp. Jeg slog et enkelt slag, og tønden var nede. Jeg har stadig røde ører. Klubaften m/mogens Termansen, S/Y Pinafore En erfaren Skotlands-sejler fortalte og viste billeder fra deres spændende ture med udgangspunkt i Craobh Marina på den skotske vestkyst Pinseturen. For ikke at overraske nogle, valgte vi at lade pinseturen gå til Mårup. Der var som sædvanlig en dejlig stor deltagelse. Lørdag aften stod Søren v. Kæret, for lækker mad, med kød fra grill og mange spændende slags tilbehør. Søndag blev vi kørt i bus til guidet tur omkring Langøre med smagsprøver fra naturen, vejret var selvfølgelig helt i top. Om aftenen var der fællesspisning i teltet med medbragt mad. Dejligt med den store opbakning, der er til vores arrangementer, hvad enten der skal arbejdes eller festes. Fortsættes næste side

11 w 2x lejligheder du bør se... liebhaver panoramaudsigt Se solen stå op og lad inspirationen få vinger på den store overdækkede sydvendt altan. 180 graders udsigt til bla. Norsminde, Hou, Samsø, Tunø og Mols Bjerge eller blot livet på havnen lejlighed 2. lejlighed Stor lejlighed mod marinaen på 170 m 2 incl. ugenert altan på 25 m 2 udlejes/sælges. Kan evt. også bruges til liberalt erhverv med forkøbsret. Ingen bopælspligt. Stor lejlighed mod vest i 3 etager på 130 m 2 + stor lukket garage udlejes/sælges. Erhvervslejemål med forkøbsret. Ingen bopælspligt. Kontakt Mogens Pedersen på tel og få langt mere at vide om de to skønne boliger... 11

12 Fortsat fra forrige side Grillaften. Efter et lidt småt fremmøde kl. 18, hvor grillen var klar, kom der i de næste par timer glade klubkammerater til, der gerne ville være med til en hyggelig aften og det blev det. Det var tradition tro dårligt vejr, så vi kunne glæde os over, at vi har så godt et klubhus. Sensommerturen gik til Knebelbro, hvor der blev fællesgrillet og hygget. Vi havde lånt klubhuset/ sejlerstuen, så vi kunne sidde inde hvis vejret skulle drille. Løvfaldstur til Nappedam. Skippermøde og efterfølgende spisning i klubhuset, med mulighed for at købe skipperlabskovs, som mange benyttede sig af. Til dessert var der æblekage, og alt dette var tilberedt af køkkenchefen Ruth. Fælles morgenkaffe med rundstykker og morgen medicin. Dejlig tur og godt vi ikke skulle hjem fra Tunø med kuling fra nordvest. Kurt Overgaard Kapsejladsudvalg Kapsejladssæsonen er gået godt i 2009, - fint vejr med mange vindfyldte tirsdage - og fine sejladser. Foråret startede med en velbesøgt regelaften som optakt til sæsonen, hvor Jens Villumsen fortalte om nye og gamle kapsejladsregler - og om lighederne med søvejsreglerne. Der har været mange både på banerne - og det er rigtig dejligt at se. Båkebanen, 34 deltagere EasyRace, 22 - Singlehand, 22 - Pointsejladserne, 69 - (igen rekord) heraf dog kun 10 fra Egå Hovedkapsejladsen, 36 - (flest deltagere i bugtens sejladser!) Vellykket midsommerarr. med grill osv. Vi havde i år nogle nye tiltag, der blev modtaget med succes: EasySejlads fik endnu en egen bøje, så sammenfald med Båkebanebøje kunne undgås, og dermed minimere mulige regelkonflikter. På Pointsejladerne blev indført to starter, - som blev gennemført de fleste aftener, og der var også et storbåds-løb på op/ned-banen. 12

13 Vi gennemførte ved sæsonstarten på EasySejlads en undersøgelse, om hvad der er godt/skidt sammenlignet med Båkebanen. Besvarelserne omfattede bl.a. løb uden spiler og enkle baner, som positive responser. Udvalget vil hen over vinteren se på mulighederne for næste sæson. Der har været nogle Egå-hjælpere til fællesarangementer under Sailing Århus, - her tænker jeg - udover Junior- og ungdoms DM (Egå og Århus) - på Århus Festugecup for kølbåde og det store Danish Open i Matchrace (Marselisborg). Tak for hjælpen til jer - håber I havde lige så intense og spændende oplevelser som jeg selv. Der er næste år lignende arrangemeneter - inklusive NM for H-både og EM for Europe-joller (Egå), så der er masser af gode oplevelser forude - udover egen kapsejlads. Tak til husudvalget for sikring af nødvendig og fornøjelig affodring ved aftersailing i klubhuset, - klart medvirkende til gode kapsejladsaftener. Også tak til øvrige, der hjalp til med bøjer, dommertjanse, indtastning og andet. Tak for en god sæson, _/) _/) Steen Jepsen Pigesejlads Har været afviklet hver onsdag med ca. 9 deltagende både, heraf 3 fra Egå. Sæsonen blev afsluttet med en festlig aften i Egå Sejlklubs klubhus, hvor også Århus-bådene deltog. Der har i år været mulighed for at mændene kunne deltage, både som blandede mand-kvinde besætninger og som rene mande-både, et forsøg på at få flere både på vandet. Der har dog kun været få mænd om bord, som turde tage kampen op. Vi håber på flere både fra Egå til næste sæson. Sejladserne, som sejles på op-ned bane, har været afviklet med hjælp fra Erik Baalkilde og John Kjølner i dommerbåd, tak for det. Optimist- og Jolleudvalg Endnu et hektisk år i ungdomsafdelingen. Sportsligt opnåede vi mange gode resultater, ikke blot de 5 medaljetagere der hyldes på generalforsamlingen, men alle vore erfarne optimister kom på landsholdet. Egå var rigt repræ senteret ved de internationale mesterskaber VM, EM og JNOM. Vores sejlere markerede sig også socialt som ekstra gode kammerater og som de, der af sig selv hjalp andre sejlere i problemer. Traditionen tro har vi afholdt mange arrangementer og kvalitetslejre: Påskelejr, Team optimus lejr. Århus Mesterskab og ikke mindst JDM i samarbejde med Sailing Århus. Alt dette er lykkedes ved hjælp af en usædvanlig høj grad af frivillig arbejdsindsats. Stemningen er vokset, folk er glade og det opleves som et frirum, at komme ned i ungdomsafdelingen. Klubhuset er renoveret udvendigt, og der arbejdes ihærdigt på at få skaffet midler til indvendig vedligeholdelse. Sidst men ikke mindst, så er de første skridt gjort, til at vi kan få gang i en storjolleafdeling igen. Ikke mindst via et privat initiativ, hvor aktive medlemmer af Egå Sejlklub kan lease en Laser jolle til en fornuftig pris. Samtidig har vi for at tilpasse os de aktuelle behov og interesser valgt at sælge vores Fevajoller, for at kunne investere i andre aktuelle joller. Det skal også nævnes, at der er blevet sponsoreret 6 stk. vandtætte vhf. radioer til brug i jolle afdelingen. Jonas Døpping Standerskift Formanden takkede for en god sæson fyldt med aktiviteter og med mange sejre på kapsejladsbanerne, både i Egå og ude i andre klubber. Der blev råbt det traditionelle trefoldige hurra for Egå Sejlklub. Der henvises i øvrigt til et meget fyldigt referat ved generalforsamlingen. 13

14 optimist- og jolleudvalget Tilbage til den daglige træning En dejlig lang sommerferie var slut, da vi mødtes igen lidt inde i august. For mange blev den afsluttet med en sjov uge på Tunø-lejren, for en del indeholdt den stævnedeltagelse i internationale mesterskaber, og for atter andre simpelthen en behagelig pause med andet på programmet. Når efterårstræningen starter, er det altid spændende at se, hvor mange af det nye kuld, der stadig holder ved. Sommerferien er den første alvorlige prøve for de nye på, hvor stor interessen virkelig er for det der sejlads. Frafaldet i år var marginalt, så vi står stadig med en halv snes nye sejlere her i efteråret, og det er ganske pænt. For de mindre øvede starter efteråret med, at der skal samles op og støves af på det, de allerede har lært. Og så skal vi se at få gang i at bruge den rorpinds forlænger, de skal have lært, hvor afgørende det er, at få placeret sig rigtigt - ALTID, og at få en bedre føling af samspillet mellem højde og fart på kryds, lære at kontrollere krængningen på læns, og Ja, de tekniske detaljer er uendelige. Men hertil kommer alt det omkring starter, taktik ude på banen og det strategiske, så krydrer vi med lidt fysisk belastning. Sejlsport er en særdeles kompleks idræt, og de unge mennesker er faktisk utroligt dygtige. Men oveni det skulle de også stifte bekendtskab med kapsejlads, Egå var repræsenteret med nye sejlere i Nappedam, Skanderborg, Marselisborg og ikke mindst ved JDM, hvor vi havde arrangeret et C-sejlerstævne også. De unge B-sejlere blev også udsat for nye udfordringer, efter sommerferien blev de samlet med alle vores store rutinerede A-sejlere. Vi mener at sejlerne, når først de basale tekniker er på plads, lærer lige så meget af hinanden, som de lærer af trænerne. Samtidig får de rutinerede sejlere flere udfordringer, når de møder sejlere på banen, som foretager uforudsigelige træk. De mere rutinerede sejlere havde i første omgang fokus på træningen op til efterårets vigtigste hjemlige stævne - det individuelle DM for juniorer og ungdom. Derefter var der fokus på holdsejlads for A-optimisterne. Og så kom vi frem til efterårsferien, hvor aftentræningen fik ende i Pyha vi overlevede endnu en hård sæson. Kapsejlads Vores vigtigste stævne i efteråret er DM for juniorer og ungdom. I år havde vi selv æren af at være vært, så Egå-sejlerne var på hjemmebane. Det gik godt - ikke bare med arrangementet også sejladsmæssigt, for tredje år i træk kom Danmarksmesterskabet til Egå. I år var det Christian Rost, som sikrede sig sit andet individuelle Danmarksmesterskab. I Europajollen sikrede Anne-Mette Eskildsen endnu en medalje til Egå, da hun vandt bronze. Næste store opgave for optimisterne var hold DM i Kerteminde. Egå stillede op med 2 hold og udlånte 2 sejlere til Kolding. Hold DM blev en blandet oplevelse Tiltagende vind med kuling styrke fra tidlig Lørdag eftermiddag. Halvdelen af sejladserne blev afblæst. Kolding blev kåret som den rette Danmarksme- 14

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Formandens nytårshilsen... 6 Fortidsminder... 8 Hvidbjørn - Vores hjem... 12 Nyt fra Marinaen... 28. Februar 2010 Nr. 1 33. årgang

Formandens nytårshilsen... 6 Fortidsminder... 8 Hvidbjørn - Vores hjem... 12 Nyt fra Marinaen... 28. Februar 2010 Nr. 1 33. årgang Formandens nytårshilsen... 6 Fortidsminder... 8 Hvidbjørn - Vores hjem... 12 Nyt fra Marinaen... 28 Februar 2010 Nr. 1 33. årgang Ny opdateret hjemmeside Super priser fra Garmin - kom ind og få et godt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere