Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter Nyt fra Marinaen December 2009 Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32."

Transkript

1 Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter Nyt fra Marinaen December 2009 Nr årgang

2 Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris kr ,- Nu kr ,- GARMIN GPSmap 550s Normal pris kr ,- Nu kr ,- GARMIN GPSmap 550 Normal pris kr ,- Nu kr ,- Se vores nye opdaterede hjemmeside Julegave tilbud Vi har masser af nye varer og masser af ideer til julegaver. Alle gaver bliver selvfølgelig pakket flot ind. har vi det ikke skaffer vi det... søkort plotter Se informationer om søkortplotterne på vores hjemmeside. Danmarks laveste priser på bådudstyr, elektronik og gummibåde... Egå Havvej Egå Tlf Åbent: Alle hverdage kl Lørdag Søndag lukket. 2

3 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2010 på følgende datoer: Nr. 1 d. 12. februar. Nr. 2 d. 16. april. Nr. 3 d. 4. juni. Nr. 4 d. 10. september. Nr. 5 d. 3. december. Deadline for stof til bladet 1 måned før. Ansvarshavende redaktør: Niels Greve, Rønbjergvej 16, 8240 Risskov Telefon , mobil Annonceredaktør: Peter Juul Christiansen, Tretommerparken 10, 8240 Risskov. Tlf , Layout og Digitaltryk: Himmelblaa Kommunikation ApS Decembervej 7-9 Box Århus V Tlf Fax Eftertryk: ikke uden tilladelse. Kontakt til Båken Indlæg modtages gerne pr. (som vedhæftet fil) til Papirskrevne indlæg (maskinskrevne eller med tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå. Referat af bestyrelsesmøde d. 16. september... 4 Referat af bestyrelsesmøde d. 20. oktober... 4 Formandens beretning... 6 Referat fra ES generalforsamling...9 Optimist- og jolleudvalget Kapsejladsudvalget Opslagstavlen Pigesejlads Sailing Århus Turudvalget Husketavlen Seniorgruppen Husudvalget Nye folk bag Netbaad.com Egå Marina Nyt fra havnemesteren Egå Sejlklubs sekretariat, Egå Havvej 27, 8250 Egå. Tlf er åbent hver tirsdag fra kl til i tidsrummet 28. april til 16. juni 2009 inkl. samt 4. aug. til 22. sept. inkl. eller efter aftale. I øvrigt træffes jeg på tlf hvortil klubtelefonen vil være omstillet på tirsdage uden åbningstid. Ole Nielsen, sekretær. Sejlerskole og duelighedsbevis. Ole Lundskov, tlf Se i øvrigt hjemmesiden. Egå Sejlklubs adr.: Internet: Webmaster: Tage Danielsen, Eller tlf.: Sekretær Ole Nielsen. Internet: Egå Marinas sekretariat Åbent daglig kl. 9-12, torsdag til kl. 18 Tlf , Fax Havnemester Lars Kock Andersen Daglig kl Tlf

4 Du kan altid komme i kontakt med personerne fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre og mail adresser finder du her: Referat af bestyrelsesmøde den 16. september NB! På grund af for stor stofmængde til Båken, og for megen tekstoverlap er dette referat udeladt, og der henvises til hjemmesiden hvor hele referatet kan læses. Formand Claus Dalbøge Åmindevej Risskov Tlf Næstformand Lone Kirketerp Hyldevej Risskov Tlf Fmd. Kapsejladsudvalget Steen Jepsen Havkærvej 63A 8381 Tilst Tlf / Fmd. Optimist- og jolleudv. Jonas Döpping Toftevej Egå Tlf Kasserer Mogens Nygaard Solklintvej Egå Tlf Fmd. Klubhusudvalget Ole Frandsen Gl. Strandvangsvej Egå Tlf Fmd. Tur-&Motorudvalget Peter Rose Tjørnehegnet 14, 8541 Skødstrup Tlf Fmd. Sejlerskolen Ole Lundskov Gustav Holms Vej Århus N Telefon Referat af bestyrelsesmøde den 20. oktober Deltagere: Ole F, Lone, Claus(ref.), Mogens, Kurt, Ole L Afbud: Jonas, Steen Turudvalget Der søges fortsat efter en formand. Andespil arrangeres af Jolle og Ungdom. Grillarrangement slås sammen med midsommergrill (kap.) Ansv. Alle. Kapsejladsudvalget Intet nyt. Økonomi - Forsikring Der ser ud til, at selvforsikring fremover vil være en økonomisk fordel uden væsentlig risiko. Det overvejes, om Tornadoen fortsat skal være forsikret. Der arbejdes videre med sagen, bl.a. skal betingelser ved udlån undersøges, - besluttes ved et af de førstkommende møder. Ansv. Jonas/Mogens. Medlemstal Det blev drøftet, hvordan vi får gaster til at melde sig ind som gastemedlem. Der laves div. kampagner til efteråret med indslag i Båken, opslag, opfordring ved tilmelding, evt. mandskabslister, mv. Der arbejdes videre med ideer. Nedsættelse af kontingent for gaster blev vedtaget fremlagt til generalforsamling. Regnskab Forslag til kontingenter drøftet. 4

5 Kort nyt - bestyrelsesmøde Kontingent forslag: Ordinær stiger med 3% til 900,- kr. Gast/passiv falder fra ,- kr. Regnskab og budget gennemgået Sejlerskole Både er på land. Stor tilslutning til teori. NYE/FLERE INSTRUKTØRER EFTERLYSES Ungdom/Jolle Der indkaldes til møde vedr. renovering af jollehus. Ansv, Claus Klubhus Der laves en overordnet vedligeholdelsesplan Ansv. Ole F./ Kurt Ikke afsluttede punkter: Sten/besejlingsforhold. Sten/betonklods er undersøgt nærmere og konstateret at ligge ca. 2m under overfladen. Position mangler at blive fastlagt. Klubhus Varmesystem i klubhus skal kunne tændes og betjenes af alle udvalgsformænd, der bruger klubhus om vinteren. Brugen af systemet undersøges til efteråret Ansv. Ole L. Ungdom/Jolle Der har været nogen snak omkring campingpladsen ved diverse stævner, området kan ikke undværes ved disse stævner, så der vil blive gjort et forsøg på at finde de gamle akter omkring dette. Der har også været lidt problemer med sponsorerede pølser og udskænkning af øl ved stævnerne, selvom der har været et minimalt salg. Ansv. Lone Næste møde Den 3. november (generalforsamling). Referent, Claus. 5

6 Formandens beretning Formandens beretning ved generalforsamling den 3. nov Håber I har fået noget godt at spise og nydt 49 filmen. Jeg har glædet mig til denne generalforsamling, som jeg håber, vi kan gøre til en festlig aften og som i år allerede er godt i gang med at blive afholdt på en lidt ny måde, naturligvis uden at give afkald på det ordinære program iht. vedtægterne. Som noget af det nye, har vi, udover at vi startede med at få noget at spise, valgt at udlevere udvalgsmedlemmernes beretninger, lige som de er lagt ud på hjemmesiden. I stedet for vil jeg fremhæve nogle af hovedpunkterne fra året. Som jeg nævnte til standerstrygningen, (i min noget korte tale) synes jeg, vi kan se tilbage på en god sæson, selvfølgelig vil der altid her tænkes på vejret, men jeg tænker nærmere på mange fine aktiviteter og et stort engagement, der har været. Jeg synes generelt at vores klubhus bliver flittigt brugt, og at der har været god og positiv opbakning til de forskellige arrangementer, der har været afholdt, hvad enten det har været tur, grill eller kapsejlads. Vi har en klub, der består af mange ildsjæle, som lægger et stort arbejde i den daglige drift og de praktiske gøremål. Jeg ved at de, der hjælper og gør en indsats hvor man synes man kan, også gør det, fordi man kan lide det og er med til at gøre det lidt sjovt at komme i klubben. Men det er med stor beundring, og de skal virkelig have stor tak for det flotte arbejde, der er ydet på alle områder. Uden dem, der yder denne indsats havde vi ikke en sejlklub, der er så velfungerende. Vores økonomi har været holdt stramt, det har generelt været svært at finde sponsorer og vores medlemstal har ikke været helt som budgetteret. Alligevel kommer vi ud af året med et fornuftigt resultat, men der er ingen tvivl om, at den store udfordring bliver forbedring af vores økonomi, hvordan vi får flere nye medlemmer og hele tiden holder fokus på, hvordan vi gør det attraktivt at være i klubben, så vi bedst muligt 6 Formand Claus Dalbøge opfylder forventningerne for vore medlemmer og skaber et bredt udbud af aktiviteter. Forestående og igangværende aktiviteter: - Plan for vedligeholdelse og renovering af jollehus - Undersøgelse af selvforsikring af følgebåde - Lokalisering af sten/betonklods umiddelbart uden for havnen - Kampagne for at få gaster til at tegne medlemskab - Indretning af værksted til brug for klubbens medlemmer Hvad er der sket i løbet af året? Sejlerskolen. Vi har nogle fantastiske både, og efter en lidt stille opstart med 12 kursister har vi 25 tilmeldte. Vores både bliver flittigt brugt, og det betyder også, at de trænger til lidt ekstra vedligehold og nogle udbedringer. Heldigvis har vi nogle gode instruktører og bådmænd, der tager sig af det. Vi var plaget af tyveri i foråret, men har heldigvis fået de 2 stjålne motorer tilbage. Tur- og motorbådsudvalg Der har været mange flotte og gode arrangementer. - Andespil. - Forskellige klubaftener. - Fastelavn (hvor der vist var noget med, at en vis hr. udvalgsformand slog børnetønden ned). - Pinseturen, med fantastisk god tilslutning og

7 super lækker mad. - Grillaften, som var noget våd. - Sensommertur, til Knebelbro og Løvfaldstur til Nappedam. Arrangementer som vi selvfølgelig skal forsøge at afvikle igen i næste sæson, men som vi vil se senere i aftenens program, har Kurt, efter 5 år, desværre valgt at trække sig og der er ikke fundet en afløser endnu, men jeg kan love at udvalget naturligvis ikke bliver nedlagt. Husudvalg Afholdelse af tirsdagssejladser. Standerskiftefesten i foråret, Julefrokost d 5. december, hvor der allerede nu er tilmeldt 40 deltager. Ole Frandsen har været i udvalget i 13 år og har varslet med, at det er ved at være tid at finde hans afløser til ribbensteg med sprød svær Kapsejlads Foråret startede med en velbesøgt regelaften. Der har været mange både på banerne: Vellykket midsommerarrangement med grill osv. Fællesarrangementer under Sailing Århus Junior- og ungdoms DM (Egå og Århus). Århus Festugecup for kølbåde. Danish Open i Matchrace (Marselisborg). Også tak til hjælperne her. Der er næste år lignende arrangementer: NM for H-både. Bådudstilling i Marselisborg. Der afholdes Hanse-træf i Kr. Himmelfartsferien Pigesejlads Har været afviklet hver onsdag med ca. 9 deltagende både, heraf 3 fra Egå. Sæsonen blev afsluttet med en festlig aften i Egå Sejlklubs klubhus, hvor også Århus-bådene deltog. Der har i år været mulighed for at mændene kunne deltage. Der har dog kun været få mænd om bord, som turde tage kampen op. Sejladserne har været afviklet med hjælp fra Erik Baalkilde og John Kjølner i dommerbåd, tak for det. BÅKEN Jeg vil igen i år rette en særlig tak til Niels Greve, som ihærdigt og med stor kvalitet formår at holde et meget fint klubblad kørende. Optimist- og jolleudvalg Som vi har set, er der sportsligt opnået mange gode resultater og Egå har været rigt repræsenteret ved de internationale mesterskaber VM, EM og JNOM. Der har været afholdt mange arrangementer og kvalitetslejre: Påskelejr, Team Optimus lejr, Århus Mesterskab og ikke mindst JDM i samarbejde med Sailing Århus. Igen er alt dette lykkedes ved hjælp af en usædvanlig høj grad af frivillig arbejdsindsats. Jollehuset er renoveret udvendigt, og der arbejdes ihærdigt på en plan for den indvendige vedligeholdelse. Man arbejder også på at få gang i en storjolleafdeling igen. Blandt andet kan medlemmer af Egå Sejlklub lease en Laser jolle til en fornuftig pris. Fortsættes næste side 7

8 Fortsat fra forrige side Samtidig har vi, for at tilpasse os de aktuelle behov og interesser, valgt at sælge vores Fevajoller, så vi kan investere i andre aktuelle joller. Det skal også nævnes, at der er blevet sponsoreret 6 stk. vandtætte vhf. radioer (fremvist til generalforsamlingen) Til næste sæson er der allerede planlagt nye arrangementer som afholdes i Sailing Århus regi: TORM Junior-Ungdoms Danmarksmesterskaberne, som igen skal afvikles fra Egå/Århus og Europa jolle ungdoms EM, som skal afvikles fra Egå. Sailing Århus Jeg vil selvfølgelig også gerne nævne Sailing Århus, som Egå er en del af, og hvor der foregår en masse spændende aktiviteter, hvoraf nogle jo allerede er nævnt. Vi afholder møde ca. en gang pr. måned, og noget af det, der arbejdes på lige nu, er en plakat og fælleskalender for aktiviteter i bugten, så vi i fællesskab kan få den koordineret og forhåbentlig få flere deltagere. Fra generalforsamlingen. Tak til bestyrelsen Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt stykke arbejde og nogle hyggelige konstruktive møder. Claus Dalbøge 8

9 havnemesteren! Referat fra ES generalforsamling 3. november 2009 I år havde bestyrelsen lagt op til en lidt anderledes generalforsamling: Telte/stativer: Alle Vi mødtes telte skal ved være 19-tiden fjernet hvor senest Ole F. og 1. juni. Co. havde Permanente sørget for noget telte at accepteres spise til alle som - en udgangspunkt gryde. ikke. Der var Der rigelig kan i med særlige ris - tilfælde og også træffes ros for dejlig Egå anden dette. aftale med havnemesteren. Forladte stativer Kl. 19:30 vil bød blive formand flyttetclaus fra områderne officielt velkommen, og der blev startet med at vise en DVD- med parkeringspladserfilm fra 49 er racet fra OL Der blev atter Miljøbevidst hujet hhv. holdt bådklargøring: vejret - og klappet til sidst. Malingrester, Jonas uddelte slibestøv, herefter gaver tomme som malingbøtter, anerkendelse kemikalierester, til de ungdomssejlere, pudseklude der i år o.l. havde er miljøaffald vundet medaljer skal ved afleveres DM/NM/EM/VM. ved miljøstationen. Motorolie, og kølervæske Derefter forløb og oliefiltre generalforsamlingen tømmes i tanken i henhold ved miljøstationen. til vedtægterne. Ligeledes placeres akkumulatorer, 1. Ole bådinventar, Ø. blev valgt udtjente som dirigent, instrumenter, og han konstaterede at o.l. generalforsamlingen ved miljøstationen, var som lovligt jævnligt ind- sejl, tovværk bliver kaldt. tømt på betryggende vis. Såfremt 2. Bestyrelsens vinterpladsen beretning blev forladt fremlagt uryddeligt, i en forkortet udgave personale af Claus, rydde - udvalgenes op, men beretninger samtidig vil marinaens afregne var omdelt, pladshaveren så vi behøvede det forbrugte ikke gå i detaljer antal her arbejdstimer (se beretningerne efterfølgende). Claus takkede desuden for alle hænder m.m. for udført arbejde i klubben, af og både kom ved ind flydebroerne: på nye udfordringer Parkering Det herunder tilladt at skaffe at ligge flere ved medlemmer. flydebroerne Claus i 3-4slut- tede med Har at du rette brug tak for til atniels ligge Greve der længere, for arbejdet timer. skal med du Båken lave en og til aftale den med øvrige havnens bestyrelse personale for godt om samarbejde. tilladelse til at ligge der. Såfremt du ikke har 3. Mogens spurgtfremlagde om lov, vil regnskabet, du blive opkrævet der viste etgene- rel forbedring på kr i forhold pr. nat. til sidste år, med et resul- gebyr tat efter hensættelser på kr. Regnskab for året og budget for næste år blev godkendt. 4. Der var ingen indkomne forslag 5. Kontingent blev foreslået reguleret med pristal: senior fra 875 til 2009: 900 kr. ungdom fra 625 til Frihavnsordningen FH-ordningen 640 kr. og som giver noget ret nyt til blev 3 døgns gastemedlemskab nedsat i de havne fra 450 der til 350 er med kr. i forsøget i ordningen. på at Der motivere dog nogle flere havne gaster der til at opkræver melde sig etind. gebyr, Disse der gratis ophold skal satser dække blev godkendt. for vand, strøm og affald. FH-mærke 6. Valg af formand, og liste næstformand over de havne og der kasserer med i ordningen blev hurtigt kan klaret, købes da både på havnekontoret Claus, Lone og efter Mogens 1. blev april genvalgt. - pris kr. 50,- den 7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes ligeledes: Steen biler: for kapsejladsudvalget, Jonas for Parkerede Parkerede ungdom, Ole biler F. for langs husudvalget flydebroer og og Ole udrustningskajelerskolen. Kurt er tit fra til Tur- gene og Motorudvalget for krankørsel, vær ønske- L for sej- venlig de ikke og genopstilling, parker så du og ikke da der generer ikke var krankørsel. andre Såfremt kandidater, du står sejler denne ud, sæt post da åben bilen indtil over videre. på parkeringspladsen. 8. Valg af revisor og -suppleanter gik ligeledes tjept: Genvalg af Eigil Herms, Mogens Terp og Egå Per Priess. Marina s hjemmeside: Vi 9. Under opfordrer evt. alle takkede til jævnlig Claus, at Kurt checke for arbejdet vor hjemmeside med turudvalget igennem fem år. hvor eventuelle Efter ændringer, en lille øl-pause nyheder og lidt såsom teknisk kortjustering, referat fra senest præsenterede afholdte Jonas bestyrelsesmøde et oplæg med tanker m.m., bliver om offentliggjort. frivillig arbejdskraft, og hvor langt man kan komme, hvis hvert medlem lagde Med nogle venlig timer hilsen årligt. Havnemesteren Steen genuddelte klubmesterskabspokalerne - nu med indgraverede vindere. Ligeledes blev der ekstraordinært uddelt en særlig flidspræmie til nogle udvalgsmedlemmer der havde vist særlig indsats. Disse gik til Ole Ø. i kapsejladsudvalget, Per i husudvalget og til Karin F. i ungdomsafdelingen. Fortsættes næste side PETER R SE Peter Rose ApS Registreret Revisionsvirksomhed Egå Havvej 25C 8250 Egå Tlf Fax

10 Fortsat fra forrige side Per Priess efterlyste, om der i år blev afholdt andespil, og Jonas svarede JA, - det ville man sørge for fra ungdomsafdelingen - forventes 3/12. Til slut demonstrerede Ole L. kalenderfunktionen på hjemmesiden, der nu er gældende i forbindelse med klubhus booking. Dirigenten Ole Ø. spurgte generalforsamlingen om den form, som denne blev afholdt på i år, var at foretrække, og det blev positivt tilkendegivet, - der blev i det hele taget givet meget applaus denne aften - også da Claus til sidst takkede Ole og for god ro og orden. PS: Efterfølgende har Peter Rose meldt sig som udvalgsformand for Tur- og Motorudvalget, og er blevet konstitueret af bestyrelsen. Vi takker Peter Rose og byder velkommen i bestyrelsen. Ref.: Steen J. Husudvalg Året er gået godt. Der har været lavet ribbensteg, som vanligt, til alle tirsdagssejladser, og som noget ekstra ved præmieoverrækkelsen til pointsejladserne, hvilket var en succes. Standerskiftefesten i foråret med en musik-box er blevet meget positivt modtaget, hvorfor vi har lejet den igen nu til julefrokost d 5. december, hvor der allerede nu er tilmeldt 40 deltagere. Men det ville være prisværdigt, hvis der var en eller flere, der kunne tænke sig at overtage husudvalget. I 13 år har jeg (Ole Frandsen) varetaget det, og stadigvæk synes jeg, det er sjovt, men jeg påtænker at gå på efterløn på et tidspunkt. Så vil Grethe og jeg gerne sejle noget mere, så der bliver ikke tid til også at lave ribbenstege med sprød svær. Ole Frandsen Sejlerskole I sejlerskolen har der været stor aktivitet, og der har været mange nye sejlere ude i vores fine både, som vi er meget tilfredse med. Vi startede dog vinterhalvåret med et lille men til gengæld hyggeligt hold på ca. 12 personer. Sommeren var med fuld besætning og alle der gik op til prøven bestod (ca 15 til prøve). Bådene har også været flittigt brugt til kapsejlads, tur og som hotel, 10 noget vi sætter pris på. Ligeledes har vi flittige og dygtige medhjælpere, både som instruktører og til pasning og vedligehold af bådene. Stor tak til dem alle. Denne vintersæson er der ca. 25 tilmeldte, så det tegner til at blive en god og aktiv sæson. Til foråret er der forskellige ting, der skal renoveres på bådene, og det ser heldigvis ud til at instruktørerne er på plads. Vi har været forskånet for yderlige tyveri, og vi har fået de 2 stjålne motorer tilbage. Ole Lunderskov Tur- og motorbådsudvalg Andespil. Afsluttede sæsonen 2008, med stor deltagelse og flotte sponsorpræmier fra bl. a. Super Best i Risskov Klubaften. I januar fortalte Henning Wermuth om el-installationer og sikkerhed i båden. Det var meget lærerigt og Henning svarede på de mange spørgsmål, så vi alle gik klogere derfra. Aftenen sluttede med at vi fik informationer om nogle nyheder indenfor elektronisk udstyr, bl.a. AIS. Fastelavn. Vi spiste fastelavnsboller, drak sodavand og fejrede kattedronninger/dronninger. Jeg havde fornøjelsen af at være tøndepasser for de mindste, men slagkraften er begrænset i den alder, så jeg syntes som turudvalgsformand, at der var behov for hjælp. Jeg slog et enkelt slag, og tønden var nede. Jeg har stadig røde ører. Klubaften m/mogens Termansen, S/Y Pinafore En erfaren Skotlands-sejler fortalte og viste billeder fra deres spændende ture med udgangspunkt i Craobh Marina på den skotske vestkyst Pinseturen. For ikke at overraske nogle, valgte vi at lade pinseturen gå til Mårup. Der var som sædvanlig en dejlig stor deltagelse. Lørdag aften stod Søren v. Kæret, for lækker mad, med kød fra grill og mange spændende slags tilbehør. Søndag blev vi kørt i bus til guidet tur omkring Langøre med smagsprøver fra naturen, vejret var selvfølgelig helt i top. Om aftenen var der fællesspisning i teltet med medbragt mad. Dejligt med den store opbakning, der er til vores arrangementer, hvad enten der skal arbejdes eller festes. Fortsættes næste side

11 w 2x lejligheder du bør se... liebhaver panoramaudsigt Se solen stå op og lad inspirationen få vinger på den store overdækkede sydvendt altan. 180 graders udsigt til bla. Norsminde, Hou, Samsø, Tunø og Mols Bjerge eller blot livet på havnen lejlighed 2. lejlighed Stor lejlighed mod marinaen på 170 m 2 incl. ugenert altan på 25 m 2 udlejes/sælges. Kan evt. også bruges til liberalt erhverv med forkøbsret. Ingen bopælspligt. Stor lejlighed mod vest i 3 etager på 130 m 2 + stor lukket garage udlejes/sælges. Erhvervslejemål med forkøbsret. Ingen bopælspligt. Kontakt Mogens Pedersen på tel og få langt mere at vide om de to skønne boliger... 11

12 Fortsat fra forrige side Grillaften. Efter et lidt småt fremmøde kl. 18, hvor grillen var klar, kom der i de næste par timer glade klubkammerater til, der gerne ville være med til en hyggelig aften og det blev det. Det var tradition tro dårligt vejr, så vi kunne glæde os over, at vi har så godt et klubhus. Sensommerturen gik til Knebelbro, hvor der blev fællesgrillet og hygget. Vi havde lånt klubhuset/ sejlerstuen, så vi kunne sidde inde hvis vejret skulle drille. Løvfaldstur til Nappedam. Skippermøde og efterfølgende spisning i klubhuset, med mulighed for at købe skipperlabskovs, som mange benyttede sig af. Til dessert var der æblekage, og alt dette var tilberedt af køkkenchefen Ruth. Fælles morgenkaffe med rundstykker og morgen medicin. Dejlig tur og godt vi ikke skulle hjem fra Tunø med kuling fra nordvest. Kurt Overgaard Kapsejladsudvalg Kapsejladssæsonen er gået godt i 2009, - fint vejr med mange vindfyldte tirsdage - og fine sejladser. Foråret startede med en velbesøgt regelaften som optakt til sæsonen, hvor Jens Villumsen fortalte om nye og gamle kapsejladsregler - og om lighederne med søvejsreglerne. Der har været mange både på banerne - og det er rigtig dejligt at se. Båkebanen, 34 deltagere EasyRace, 22 - Singlehand, 22 - Pointsejladserne, 69 - (igen rekord) heraf dog kun 10 fra Egå Hovedkapsejladsen, 36 - (flest deltagere i bugtens sejladser!) Vellykket midsommerarr. med grill osv. Vi havde i år nogle nye tiltag, der blev modtaget med succes: EasySejlads fik endnu en egen bøje, så sammenfald med Båkebanebøje kunne undgås, og dermed minimere mulige regelkonflikter. På Pointsejladerne blev indført to starter, - som blev gennemført de fleste aftener, og der var også et storbåds-løb på op/ned-banen. 12

13 Vi gennemførte ved sæsonstarten på EasySejlads en undersøgelse, om hvad der er godt/skidt sammenlignet med Båkebanen. Besvarelserne omfattede bl.a. løb uden spiler og enkle baner, som positive responser. Udvalget vil hen over vinteren se på mulighederne for næste sæson. Der har været nogle Egå-hjælpere til fællesarangementer under Sailing Århus, - her tænker jeg - udover Junior- og ungdoms DM (Egå og Århus) - på Århus Festugecup for kølbåde og det store Danish Open i Matchrace (Marselisborg). Tak for hjælpen til jer - håber I havde lige så intense og spændende oplevelser som jeg selv. Der er næste år lignende arrangemeneter - inklusive NM for H-både og EM for Europe-joller (Egå), så der er masser af gode oplevelser forude - udover egen kapsejlads. Tak til husudvalget for sikring af nødvendig og fornøjelig affodring ved aftersailing i klubhuset, - klart medvirkende til gode kapsejladsaftener. Også tak til øvrige, der hjalp til med bøjer, dommertjanse, indtastning og andet. Tak for en god sæson, _/) _/) Steen Jepsen Pigesejlads Har været afviklet hver onsdag med ca. 9 deltagende både, heraf 3 fra Egå. Sæsonen blev afsluttet med en festlig aften i Egå Sejlklubs klubhus, hvor også Århus-bådene deltog. Der har i år været mulighed for at mændene kunne deltage, både som blandede mand-kvinde besætninger og som rene mande-både, et forsøg på at få flere både på vandet. Der har dog kun været få mænd om bord, som turde tage kampen op. Vi håber på flere både fra Egå til næste sæson. Sejladserne, som sejles på op-ned bane, har været afviklet med hjælp fra Erik Baalkilde og John Kjølner i dommerbåd, tak for det. Optimist- og Jolleudvalg Endnu et hektisk år i ungdomsafdelingen. Sportsligt opnåede vi mange gode resultater, ikke blot de 5 medaljetagere der hyldes på generalforsamlingen, men alle vore erfarne optimister kom på landsholdet. Egå var rigt repræ senteret ved de internationale mesterskaber VM, EM og JNOM. Vores sejlere markerede sig også socialt som ekstra gode kammerater og som de, der af sig selv hjalp andre sejlere i problemer. Traditionen tro har vi afholdt mange arrangementer og kvalitetslejre: Påskelejr, Team optimus lejr. Århus Mesterskab og ikke mindst JDM i samarbejde med Sailing Århus. Alt dette er lykkedes ved hjælp af en usædvanlig høj grad af frivillig arbejdsindsats. Stemningen er vokset, folk er glade og det opleves som et frirum, at komme ned i ungdomsafdelingen. Klubhuset er renoveret udvendigt, og der arbejdes ihærdigt på at få skaffet midler til indvendig vedligeholdelse. Sidst men ikke mindst, så er de første skridt gjort, til at vi kan få gang i en storjolleafdeling igen. Ikke mindst via et privat initiativ, hvor aktive medlemmer af Egå Sejlklub kan lease en Laser jolle til en fornuftig pris. Samtidig har vi for at tilpasse os de aktuelle behov og interesser valgt at sælge vores Fevajoller, for at kunne investere i andre aktuelle joller. Det skal også nævnes, at der er blevet sponsoreret 6 stk. vandtætte vhf. radioer til brug i jolle afdelingen. Jonas Døpping Standerskift Formanden takkede for en god sæson fyldt med aktiviteter og med mange sejre på kapsejladsbanerne, både i Egå og ude i andre klubber. Der blev råbt det traditionelle trefoldige hurra for Egå Sejlklub. Der henvises i øvrigt til et meget fyldigt referat ved generalforsamlingen. 13

14 optimist- og jolleudvalget Tilbage til den daglige træning En dejlig lang sommerferie var slut, da vi mødtes igen lidt inde i august. For mange blev den afsluttet med en sjov uge på Tunø-lejren, for en del indeholdt den stævnedeltagelse i internationale mesterskaber, og for atter andre simpelthen en behagelig pause med andet på programmet. Når efterårstræningen starter, er det altid spændende at se, hvor mange af det nye kuld, der stadig holder ved. Sommerferien er den første alvorlige prøve for de nye på, hvor stor interessen virkelig er for det der sejlads. Frafaldet i år var marginalt, så vi står stadig med en halv snes nye sejlere her i efteråret, og det er ganske pænt. For de mindre øvede starter efteråret med, at der skal samles op og støves af på det, de allerede har lært. Og så skal vi se at få gang i at bruge den rorpinds forlænger, de skal have lært, hvor afgørende det er, at få placeret sig rigtigt - ALTID, og at få en bedre føling af samspillet mellem højde og fart på kryds, lære at kontrollere krængningen på læns, og Ja, de tekniske detaljer er uendelige. Men hertil kommer alt det omkring starter, taktik ude på banen og det strategiske, så krydrer vi med lidt fysisk belastning. Sejlsport er en særdeles kompleks idræt, og de unge mennesker er faktisk utroligt dygtige. Men oveni det skulle de også stifte bekendtskab med kapsejlads, Egå var repræsenteret med nye sejlere i Nappedam, Skanderborg, Marselisborg og ikke mindst ved JDM, hvor vi havde arrangeret et C-sejlerstævne også. De unge B-sejlere blev også udsat for nye udfordringer, efter sommerferien blev de samlet med alle vores store rutinerede A-sejlere. Vi mener at sejlerne, når først de basale tekniker er på plads, lærer lige så meget af hinanden, som de lærer af trænerne. Samtidig får de rutinerede sejlere flere udfordringer, når de møder sejlere på banen, som foretager uforudsigelige træk. De mere rutinerede sejlere havde i første omgang fokus på træningen op til efterårets vigtigste hjemlige stævne - det individuelle DM for juniorer og ungdom. Derefter var der fokus på holdsejlads for A-optimisterne. Og så kom vi frem til efterårsferien, hvor aftentræningen fik ende i Pyha vi overlevede endnu en hård sæson. Kapsejlads Vores vigtigste stævne i efteråret er DM for juniorer og ungdom. I år havde vi selv æren af at være vært, så Egå-sejlerne var på hjemmebane. Det gik godt - ikke bare med arrangementet også sejladsmæssigt, for tredje år i træk kom Danmarksmesterskabet til Egå. I år var det Christian Rost, som sikrede sig sit andet individuelle Danmarksmesterskab. I Europajollen sikrede Anne-Mette Eskildsen endnu en medalje til Egå, da hun vandt bronze. Næste store opgave for optimisterne var hold DM i Kerteminde. Egå stillede op med 2 hold og udlånte 2 sejlere til Kolding. Hold DM blev en blandet oplevelse Tiltagende vind med kuling styrke fra tidlig Lørdag eftermiddag. Halvdelen af sejladserne blev afblæst. Kolding blev kåret som den rette Danmarksme- 14

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning 2012. Arrangementer

Beretning 2012. Arrangementer Når der gøres status på 2012, kan vi se tilbage på et på flere måder spændende år. Det har været fuldt af både sjove og krævende opgaver samt flotte resultater såvel organisatorisk som sportsligt. Arrangementer

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Referat fra bestyrelsesmøde 11/11 2017 kl 10.00. Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: 1. Valg af referant Referent Peter Brøgger Referenter næste gange Forårsmøde 2018

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening. Torsdag d. 10. november 2011 kl. 19:30 på Holtegaard

Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening. Torsdag d. 10. november 2011 kl. 19:30 på Holtegaard Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening Torsdag d. 10. november 2011 kl. 19:30 på Holtegaard Dagsorden: 1. Valg af dirigent Hans Henrik Bak blev enstemmigt valgt, der efterfølgende konstaterede

Læs mere