Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale."

Transkript

1 Slutbrugerlicensaftale Nærværende slutbrugerlicensaftale ("licensaftalen" eller "aftalen") er mellem Uniblue Systems Ltd. (C32567), et selskab med begrænset ansvar registeret i Malta og med hovedkontor på adressen Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europa (herefter "Uniblue") og slutbrugeren ("du"). 1. Samtykke Ved at klikke i afkrydsningsfeltet "Jeg accepterer", eller på anden måde elektronisk angive din samtykke, accepterer du at blive bundet af og blive en del af nærværende aftale, og angiver, at du har tilladelse til at indgå i nærværende aftale. Hvis du ikke er indforstået med at være bundet af vilkårene i nærværende aftale, skal du klikke på "Annuller" og undlade at installere softwaren fra Uniblue. Hvis du har købt en licens til softwaren fra Uniblue på materielle eller immaterielle medier uden mulighed for at gennemlæse nærværende licensaftale, og du ikke accepterer nærværende aftale, kan du få refunderet det beløb, du oprindelig betalte, hvis du (i) ikke bruger softwaren fra Uniblue og (ii) returnerer den til leverandøren, som du har købt den af, eller til Uniblue, sammen med din kvittering inden 30 dage fra købsdato. Uniblue er ikke forpligtet til at udstede en refusion, hvis leverandøren ikke er godkendt af Uniblue til at sælge eller videresælge nærværende licensaftale eller distribuere softwaren fra Uniblue. I henhold til nærværende aftale forstås "softwaren fra Uniblue" som værende softwaren i nærværende licensaftale, dokumentationen og enhver kopi, som du har tilladelse til at lave i henhold til nærværende aftale, med undtagelse af tredjepartssoftware. Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale. 2. Tildeling af licens I henhold til vilkårene og betingelserne i nærværende licensaftale, og under forudsætning af betaling af eventuelle gældende gebyrer, giver Uniblue dig en begrænset, personlig og ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages, gives i underlicens eller tilbagekaldes, og som skal installeres udelukkende til eget privat brug, én (1) kopi af softwaren fra Uniblue og tilhørende skriftligt materiale, enten som trykt tekst eller i en version, der kan læses på computer ("dokumentationen"). Enhver brug af flere kopier af softwaren fra Uniblue end det antal, der er givet licens til, er forbudt. Licensen til softwaren fra Uniblue må ikke deles ved skiftevis at bruge softwaren fra Uniblue på forskellige computere. Disse begrænsninger gælder, selv hvis du modtager softwaren fra Uniblue på flere medier (f.eks. elektronisk download og cd). I henhold til nærværende aftale skal "kopi" inkludere den oprindelige installation af softwaren fra Uniblue. Du må ikke give andre tilladelse til at lave eller få kopier af softwaren fra Uniblue og skal forhindre dem deri. 3. Licensbegrænsninger Medmindre det er specifikt tilladt i nærværende aftale, har du ikke ret til at (i) kopiere, gengive, ændre, lave en afledt udgave, tilbageoversætte eller tilbageudvikle, demontere, dekompilere eller på anden måde forsøge at udtrække kildekoden eller interne data i softwaren fra Uniblue eller nogen dele deraf; (ii) fjerne eller på anden måde skjule meddelelser om ejerskab eller varemærker på softwaren fra Uniblue; (iii) give i underlicens, sælge, udleje, lease, videregive, overdrage, vise, hoste, outsource, offentliggøre, distribuere eller på anden måde kommercielt udnytte softwaren fra Uniblue; (iv) omgå serienumre eller andet, som Uniblue anvender for at beskytte softwaren fra Uniblue mod ikke-licenseret brug, kopiering eller distribution; (v) lægge softwaren fra Uniblue eller en del deraf, herunder serienummeret, ud på internettet eller i andre offentlige forummer eller på anden måde gøre denne tilgængelig for andre; (vi) eksportere eller reeksportere softwaren fra Uniblue eller underliggende oplysninger eller teknologi i strid med eksportlovgivningen i USA, EU eller andre gældende love og bestemmelser; eller (vii) gøre brug af softwaren fra Uniblue på nogen anden måde, der er i strid med gældende lovgivning. 4. Licenserede kopier og netværk Enhver samtidig lagring, vedligeholdelse eller brug af softwaren fra Uniblue er forbudt. Du accepterer enten at implementere adgangssikkerhedsmekanismer for at forhindre samtidig brug eller at betale et

2 ekstragebyr, der retter sig efter det antal brugere, der har adgang til et netværk, hvorfra softwaren fra Uniblue kan bruges på flere computere på samme tid. 5. Opgraderinger og opdateringer af indhold Uniblue kan give dig opgraderinger og/eller opdateringer af indhold fra tid til anden uden omkostninger i Aftaleperioden. Opgradering betyder her en ny version af Uniblue Softwaren, der indeholder tekniske ændringer, opdaterede oplysninger, ændret funktionalitet eller enhver anden ændring, som af Uniblue er beregnet til at forbedre eller tilføje til, slette eller på anden måde ændre ethvert aspekt af Uniblue Softwaren; og Opdatering af indhold betyder en opdatering af Uniblue Softwarens indhold, som eventuelt krævet fra tid til anden. Opgraderinger og/eller opdateringer af indhold kan gøres tilgængelig af Uniblue via online-tjenester. Softwaren fra Uniblue henter og installerer muligvis automatisk opgraderinger og/eller opdateringer af indhold fra tid til anden. Du accepterer at modtage sådanne opdateringer (og tillader samtidig Uniblue at levere disse til dig) som en del af din brug af softwaren fra Uniblue. Denne Licens giver dig ikke ret til derudover at erhverve eller benytte opgraderinger og/eller opdateringer af indhold. Bemærk: Softwaren fra Uniblue kræver muligvis opdateringer af indhold for at kunne fungere korrekt. 6. Evalueringskopi Du kan få en gratis evalueringskopi af softwaren fra Uniblue ("evalueringskopi"). Visse funktioner i softwaren fra Uniblue kan være låst eller helt eller delvist ikke tilgængelige i evalueringskopien. For at få fordel af alle funktioner i softwaren fra Uniblue skal du betale alle gældende gebyrer og indtaste et gyldigt serienummer. Når sådanne foranstaltninger træffes, skal evalueringskopien ophøre med at betragtes som værende en evalueringskopi, og alle vilkår i nærværende aftale skal gælde i sin helhed. Klausulerne 1, 3, 9 til 15 og 18 til 21 skal også gælde for en evalueringskopi. 7. Aktivering og andre tekniske foranstaltninger Når du køber en licens, medfølger der et serienummer. Du skal aktivere softwaren fra Uniblue ved at indtaste serienummeret, når du bliver bedt om det. Der kan være andre teknologiske foranstaltninger, herunder håndhævelsesforanstaltninger, i softwaren fra Uniblue, som er udviklet til at forhindre uberettiget eller ulovlig brug. Du accepterer, at Uniblue kan gøre brug af disse foranstaltninger efter rimelige skøn. 8. Scanningsresultater Scanninger udført med denne software fra Uniblue kan finde computerfejl, der opstår som en naturlig følge af rutinemæssig brug af Microsoft Windows-operativsystemet, samt andre fejl, som kan have en negativ indvirkning på computerens drift. I nogle tilfælde kan en eller flere fejl, som findes under scanningen, være harmløse og vil ikke påvirke computersystemets tilstand, ydeevne eller drift. Visse computerfejl kan dukke op igen hyppigt og vil derfor gentagne gange blive fundet af softwaren fra Uniblue. Scanninger udført med denne software fra Uniblue kan også finde en eller flere harmløse filer, som ikke vil påvirke dit computersystems tilstand, ydeevne, drift eller beskyttelse af personlige oplysninger. 9. Beskyttelse af intellektuel ejendomsret Softwaren fra Uniblue er beskyttet af ophavsret, såvel som andre ophavsretlige love, både nationalt og internationalt og i henhold til internationale traktatbestemmelser. Uanset andre oplysninger er softwaren fra Uniblue givet i licens og ikke solgt. Nærværende licensaftale giver dig ingen intellektuel ejendomsret til softwaren fra Uniblue eller tredjepartssoftware og giver dig ingen licens, rettighed eller interesse i forbindelse med varemærker, varebetegnelser eller varemærker for tjenesteydelser, der tilhører Uniblue eller tredjepart. Uniblue ejer og bevarer alle rettigheder til softwaren fra Uniblue, alle kopier eller dele af softwaren fra Uniblue og alle afledte arbejder. 10. Begrænset garanti

3 Softwaren fra Uniblue er stillet til rådighed for dig i henhold til nærværende aftale "som den er og forefindes" uden nogen former for ansvar eller garanti. Softwaren fra Uniblue leveres som et standardprodukt og ikke til dit eventuelle specifikke brug. Du accepterer, at Uniblue og Uniblues leverandører ikke garanterer, og fraskriver sig ethvert ansvar for, at softwaren fra Uniblue kan opfylde dine krav og er uden fejl eller mangler, eller at eventuelle fejl i softwaren fra Uniblues virkemåde og funktionalitet vil blive rettet. Derudover fraskriver Uniblue sig alle garantier og betingelser af enhver art, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Eventuelle stiltiende garantier, der ikke kan fraskrives, er begrænset til tredive (30) dage eller den korteste periode, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Brugen af softwaren fra Uniblue er for din egen risiko, og du er ansvarlig for enhver beslutning og handling, der foretages baseret på softwaren fra Uniblue, uden hensyn til eventuelle anbefalinger, der fremsættes i softwaren. Uniblue fraskriver sig ethvert ansvar for tredjemandssoftware, som eventuelt er tilgængelig gennem eller sammen med softwaren fra Uniblue. 11. Ansvarsbegrænsning. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER, OG I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, OG UANSET RETSTEORI ELLER RETSINSTITUTION, ELLER OM DET SKYLDES SKADEVOLDENDE HANDLING, KONTRAKTFORHOLD ELLER ANDET, ER UNIBLUE ELLER UNIBLUES LEVERANDØRER IKKE PLIGTIGE TIL AT BETALE ERSTATNING TIL DIG ELLER TREDJEMAND FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER AFLEDTE TAB, ELLER SOM STRAF ELLER PRÆVENTIVT, (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR DRIFTSTAB, AVANCETAB, TAB AF DATA, KRÆNKELSE AF PRIVATLIVETS FRED, TAB AF FORTROLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, COMPUTERSVIGT ELLER - FEJLFUNKTION, ANDRE ØKONOMISKE TAB ELLER TAB I ØVRIGT), SOM FØLGE AF ELLER SOM KAN HENFØRES TIL BRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT KUNNE BRUGE SOFTWAREN FRA UNIBLUE; LEVERING AF ELLER MANGLENDE LEVERING AF SUPPORTYDELSER ELLER ANDET I FORBINDELSE MED ET HVILKET SOM HELST ASPEKT AF DENNE SOFTWARE, EJ HELLER VED FEJL, SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED), OBJEKTIVT ANSVAR, KONTRAKTBRUD ELLER GARANTIBRUD, UANSET OM UNIBLUE ELLER UNIBLUES LEVERANDØRER ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOMME PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER SKADER. UNIBLUES ELLER UNIBLUES LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, UANSET OM DET ER SOM FØLGE AF SKADEVOLDENDE HANDLING, KONTRAKTFORHOLD ELLER ANDET, OVERSTIGE DET FAKTISKE BELØB, DU HAR BETALT FOR SOFTWAREN FRA UNIBLUE ("LICENSGEBYR"). DU ACCEPTERER, AT LICENSGEBYRET AFSPEJLER DENNE FORDELING AF RISICI, OG AT ANSVARSBEGRÆNSNINGEN, DER FREMGÅR AF DETTE AFSNIT, ER ET AFGØRENDE ELEMENT I AFTALEN MELLEM PARTERNE. Visse jurisdiktioner tillader ikke fraskrivning eller begrænsning af ansvar, så ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. 12. Skadesløsholdelse Du forpligter dig til at skadesløsholde og forsvare Uniblue og Uniblues leverandører mod eventuelle krav og søgsmål, tab, ansvar, erstatninger, bøder, straffe, udgifter og omkostninger (herunder advokatsalærer), der opstår som følge af eller som kan henføres til din brug af softwaren fra Uniblue. Dine forpligtelser i henhold til dette afsnit vil fortsat være gældende ved udløb eller ophør af nærværende aftale. 13. Databeskyttelse Du accepterer, at Uniblue må indsamle og anvende oplysninger, der overføres via softwaren fra Uniblue, med henblik på at forbedre Uniblues produkter og tjenesteydelser. Enhver personlig oplysning vedrørende dig, som Uniblue er i besiddelse af (f.eks. med henblik på fortsat levering af support til dig), behandles i overensstemmelse med Uniblues til enhver tid gældende fortrolighedspolitik. Du kan til enhver tid se vores fortrolighedspolitik på

4 14. Tredjepartssoftware Software fra tredjepart kan distribueres sammen med softwaren fra Uniblue ("tredjepartssoftware"). Tredjepartssoftware kan kræve yderligere meddelelser og/eller være underlagt andre licensvilkår. Sådanne eventuelle påkrævede meddelelser og licensvilkår for tredjepartssoftware findes i mappen "Third Party Terms" (tredjepartsvilkår), der findes i softwaren fra Uniblues programmappe eller via selve tredjepartssoftwaren. Ved at acceptere nærværende licensaftale accepterer du også eventuelle licensvilkår, i henhold til hvilke tredjepartssoftwaren er gjort tilgængelig. Du indgår ikke i et kontraktmæssigt forhold med Uniblue i forbindelse med sådan tredjepartssoftware, og Uniblue påtager sig intet ansvar for din brug af denne software. 15. Ophør Licensen ophører automatisk, hvis du ikke overholder vilkårene, uden at berøre Uniblues ret til skadeserstatning i henhold til gældende lovgivning. Umiddelbart efter sådant ophør skal du øjeblikkeligt returnere eller destruere alle kopier af softwaren fra Uniblue, der er i din besiddelse, til Uniblue. De vilkår i nærværende aftale, der er udformet til at gælde efter udløb og ophør, er fortsat gældende. 16. Support Uniblue kan stille kundesupport til rådighed for dig i relation til dit downloadede produkt og/eller køb af softwaren fra Uniblue. Produktsupport er kun tilgængelig inden for de første tredive (30) dage efter dit køb. Support er måske ikke tilgængelig på det sprog, du anvendte, da du købte softwaren fra Uniblue, og yderligere vilkår kan gælde for supportrelaterede tjenester. 17. Modifikationer Hvis der gives opgraderinger, kan disse opgraderinger være ledsaget af en ny licens og være betinget af, at en sådan licens godkendes. 18. Generelle bestemmelser Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i nærværende licensaftale, forbeholdes. Nærværende licensaftale udgør hele aftalen mellem dig og Uniblue med hensyn til sagens genstand og erstatter tidligere eller samtidige mundtlige eller skriftlige aftaler, fremstillinger, forhandlinger samt alle yderligere vilkår eller anden lignende kommunikation mellem parterne. Såfremt en del af nærværende licensaftale erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves, betragtes den del som slettet, og det indvirker ikke på gyldigheden af de øvrige licensbestemmelser. Såfremt en af partnerne ikke håndhæver en bestemmelse i denne licens, betragtes det ikke som afkald på at gøre denne eller andre bestemmelser gældende fremover. 19. Lovvalg Nærværende licensaftale er underlagt og udformet i henhold til lovgivningen i Malta, Europa, uden hensyntagen til eventuel lovkonflikt. 20. Bindende voldgift HVIS DE ER BORGER I USA, INDVILGER DE I AT AFGØRE TVISTER MED UNIBLUE SOM FØLGER: A. Formål. Hvis du har en tvist (som defineret nedenfor) med Uniblue, som ikke kan afgøres ved en uformel bilæggelse med Uniblue, kan du eller Uniblue vælge at lade tvisten afgøre ved voldgift i overensstemmelse med betingelserne i denne voldgiftsbestemmelse frem for at afgøre tvisten i en retssag. Afgørelse ved voldgift betyder, at du får en retfærdig sagsbehandling for en neutral voldgiftsmand i stedet for en dommer eller et nævningeting i en retssal. B. Definitioner. Termen "tvist" betyder enhver form for tvist, krav eller kontrovers mellem dig og Uniblue vedrørende ethvert aspekt af dit forhold med Uniblue, uanset om det er baseret på kontrakt, statut, regulering, forordning, skadegørende handling (inklusive, men ikke begrænset til svindel, urigtigt

5 anbringende, svig, uagtsomhed eller enhver anden bevidst eller ikke-bevidst skadegørende handling) eller ethvert andet juridisk eller retsbestemt princip, og det inkluderer gyldigheden, håndhævelsesmuligheden eller omfanget af denne voldgiftsbestemmelse. Tvist skal gives den bredest mulige betydning, der kan håndhæves. Som anvendt i denne voldgiftsbestemmelse er "Uniblue" betegnelsen for Uniblue og dets overordnede selskaber, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt enhver af deres respektive kontorer, direktører, medarbejdere og agenter. C. Rettighed til fravalg. HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSE, SKAL DU UNDERRETTE UNIBLUE SKRIFTLIGT INDEN FOR 30 DAGE FRA DATOEN FOR DIN PRODUKTBESTILLING VED AT GÅ IND PÅ SENDE ET BREV TIL UNIBLUE PÅ ADRESSEN: ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPE), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. DIN SKRIFTLIGE UNDERRETNING TIL UNIBLUE SKAL INDEHOLDE DIT NAVN, DIN ADRESSE OG UNIBLUES ORDRENUMMER SAMT EN TYDELIG ERKLÆRING OM, AT DU IKKE ØNSKER AT LØSE TVISTER MED UNIBLUE GENNEM VOLDGIFT. DIN BESLUTNING OM FRAVALG AF DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSE VIL IKKE HAVE NEGATIV BETYDNING FOR DIT FORHOLD TIL UNIBLUE ELLER LEVERINGEN AF PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER TIL DIG FRA UNIBLUE. D. Indledning af voldgiftssag/valg af voldgiftsmand. Hvis du eller Uniblue vælger at løse en tvist gennem voldgift i henhold til denne voldgiftsbestemmelse, kan den part, som indleder voldgiftsagen, rejse en sag hos organisationen American Arbitration Association Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , i henhold til de kommercielle voldgiftsregler hos AAA. E. Voldgiftsproces: 1. Da den/de licens(er), produkt(er) og/eller tjeneste(r), der leveres til dig af Uniblue, vedrører handel mellem stater og/eller international handel, skal voldgiftsvurderingen af enhver tvist ske i henhold til den amerikanske Føderale Voldgiftslov (Federal Arbitration Act, "FAA"), og ikke følge enkeltstaters love. Den anvendelige føderale lov eller loven i den stat, hvor du modtog produktet eller tjenesten fra Uniblue, vil imidlertid muligvis gælde for og regulere indholdet i enhver tvist, hvis bestemmelsen lovvalg i denne aftale ikke gælder, uanset årsag. Ingen stats statut vedrørende voldgift skal være gældende under denne voldgiftsbestemmelse. Hvis der eksisterer en konflikt mellem denne voldgiftsbestemmelse og reglerne i den valgte voldgiftsorganisation, skal denne voldgiftsbestemmelse gælde. Hvis AAA ikke vil håndhæve denne voldgiftsbestemmelse som skrevet, kan denne organisation ikke tjene som den voldgiftsorganisation, der skal løse din tvist med Uniblue. Hvis denne situation opstår, skal parterne enes om en alternativ voldgiftsorganisation. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, skal parterne gensidigt anmode en domstol med passende jurisdiktion om at udpege en voldgiftsorganisation, som vil håndhæve denne voldgiftsbestemmelse som skrevet. Hvis der eksisterer en konflikt mellem denne voldgiftsbestemmelse og resten af aftalen med Uniblue, skal denne voldgiftsbestemmelse gælde. 2. En enkelt voldgiftsmand vil løse tvisten. Voldgiftsmanden skal også have enebemyndigelse til at afgøre, hvorvidt en tvist er genstand for voldgift i overensstemmelse med denne voldgiftsbestemmelse. Du skal være klar over, at deltagelse i voldgiftssager kan føre til begrænset fremlæggelse, afhængigt af reglerne i den voldgiftsorganisation, der er valgt til at løse tvisten. Voldgiftsmanden vil honorere krav om hemmeligholdelse af oplysninger af fortrolig karakter, som er anerkendt af loven, og vil tage rimelige skridt til at beskytte oplysninger i kundekonti og andre fortrolige eller beskyttede oplysninger. 3. Voldgiftsmanden foretager enhver voldgiftsafgørelse skriftligt, men behøver ikke at give en årsagserklæring, medmindre en af parterne anmoder herom. En voldgiftsafgørelse, som afgives af voldgiftsmanden, kan bringes for enhver ret, der har jurisdiktion over parterne med henblik på håndhævelse. 4. Hvis en voldgiftsafgørelse, som er foretaget af en voldgiftsmand, overstiger USD, kan enhver af parterne appellere voldgiftsafgørelsen til et panel af tre voldgiftsmænd, administreret af den samme voldgiftsorganisation, ved en skriftlig appelanmodning indgivet inden for tredive (30) dage fra datoen for registrering af den skriftlige voldgiftsafgørelse. Medlemmerne af voldgiftspanelet på tre personer skal vælges i henhold til voldgiftsorganisationens regler. Voldgiftsorganisationen underretter derefter den anden part om, at voldgiftsafgørelsen er blevet appelleret. Voldgiftspanelet på tre personer udsteder sin beslutning inden for et hundrede og tyve (120) dage fra datoen for den appellerende parts indgivelse af appellen. Beslutningen fra voldgiftspanelet på tre personer skal være endelig og bindende, undtagen i henhold til eventuelle appelrettigheder, der måtte eksistere under FAA.

6 F. Forbehold: DE SKAL KONTAKTE OS SKRIFTLIGT INDEN FOR ET (1) ÅR FRA DATOEN FOR INDTRÆFFELSEN AF DEN HÆNDELSE ELLER KENDSGERNING, SOM GIVER ANLEDNING TIL EN TVIST. I MODSAT FALD MISTER DU RETTEN TIL AT GØRE NOGET KRAV GÆLDENDE BASERET PÅ DEN PÅGÆLDENDE HÆNDELSE, KENDSGERNING ELLER TVIST. 2. ALLE PARTER I VOLDGIFTSSAGEN SKAL NÆVNES INDIVIDUELT VED NAVN. DER SKAL IKKE FINDES NOGEN RETTIGHEDER ELLER BEMYNDIGELSE FOR, AT NOGEN KRAV KAN AFGØRES VED VOLDGIFT ELLER FREMFØRES FOR RETTEN VED EN GRUPPEHANDLING ELLER PÅ ET KONSOLIDERET GRUNDLAG ELLER PÅ GRUNDLAG, SOM VEDRØRER KRAV, DER FREMSÆTTES I EN PÅSTÅET REPRÆSENTATIV EGENSKAB PÅ VEGNE AF OFFENTLIGHEDEN (SOM FOR EKSEMPEL EN PRIVAT ADVOKAT), ANDRE UNIBLUE-KUNDER ELLER ANDRE PERSONER I EN LIGNENDE SITUATION. G. Voldgiftens placering. Voldgiftssagen vil finde sted på en placering, som er bekvem for dig i det område, hvor du har købt softwaren fra Uniblue. H. Betaling af gebyrer og omkostninger til voldgiften. UNIBLUE BETALER FORSKUDSVIS ALLE GEBYRER I FORBINDELSE MED INDGIVELSE AF VOLDGIFTSSAG OG ALLE OMKOSTNINGER OG UDGIFTER TIL VOLDGIFTSMAND EFTER DIN SKRIFTLIGE ANMODNING, SOM AFGIVES INDEN PÅBEGYNDELSEN AF VOLDGIFTSSAGEN. DU ER ANSVARLIG FOR ALLE YDERLIGERE OMKOSTNINGER, DU SKAL AFHOLDE UNDER VOLDGIFTSSAGEN, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GEBYRER TIL ADVOKATER ELLER EKSPERTVIDNER. HVIS VOLDGIFTSSAGEN AFGØRES TIL UNIBLUES FORDEL, SKAL DU KUN TILBAGEBETALE UNIBLUE DISSE GEBYRER OG UDGIFTER, DER BLEV BETALT PÅ FORSKUD FOR DIG, I DET OMFANG DE VILLE BLIVE TILKENDT I EN RETSSAG. HVIS VOLDGIFTSSAGEN AFGØRES TIL DIN FORDEL, SKAL DU IKKE TILBAGEBETALE UNIBLUE NOGEN AF DE GEBYRER OG UDGIFTER, DER BLEV FORUDBETALT AF UNIBLUE. HVIS EN PART VÆLGER AT APPELLERE EN VOLDGIFTSAFGØRELSE TIL ET TRE-PERSONERS VOLDGIFTSPANEL, SKAL DEN PART, SOM VINDER APPELLEN, VÆRE BERETTIGET TIL AT FÅ DÆKKET ALLE RIMELIGE ADVOKATSALÆRER OG UDGIFTER, DER ER PÅLØBET UNDER APPELSAGEN. UAGTET NOGEN OPLYSNINGER OM DET MODSATTE I DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSE VIL UNIBLUE BETALE ALLE GEBYRER OG UDGIFTER, SOM DET IFØLGE LOVEN ER PÅLAGT AT BETALE. I. Adskillelighed. Hvis nogen klausul i denne voldgiftsbestemmelse findes at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal denne klausul adskilles fra denne voldgiftsbestemmelse, og resten af voldgiftsbestemmelsen vil fortsat være fuldt gyldig og gældende. Hvis klausulen om fraskrivelse af gruppehandlinger findes at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal hele voldgiftsbestemmelsen anses for ikke at kunne håndhæves, og tvisten vil blive afgjort ved retten. I tilfælde af at hele denne voldgiftsbestemmelse anses for at være ulovlig eller ikke at kunne håndhæves, uanset årsag, eller hvis et krav fremsættes i en tvist, som anses af retten for at være udelukket fra omfanget af denne voldgiftsbestemmelse, har både du og Uniblue hver især indvilget i at afstå, i det videst mulige omfang, der tillades af loven, fra nogen retssag for et nævningeting. J. Udelukkelser fra voldgift. DU OG UNIBLUE ER ENIGE OM, AT DET FØLGENDE IKKE KAN VÆRE GENSTAND FOR EN VOLDGIFTSSAG: (1) ETHVERT KRAV, DER INDGIVES AF DEM ELLER AF UNIBLUE, SOM IKKE ER SAMMENLAGT MED KRAV FRA NOGEN ANDEN KUNDE, OG HVOR DET OMSTRIDTE BELØB LIGGER INDEN FOR JURISDIKTIONEN AF EN DOMSTOL, DER UDELUKKENDE ER BEGRÆNSET TIL AFGØRE SMÅ KRAV, (2) ENHVER TVIST OM GYLDIGHEDEN AF NOGEN PARTS INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET OG (3) ENHVER TVIST, SOM HAR FORBINDELSE TIL ELLER SKYLDES PÅSTANDE I FORBINDELSE MED UAUTORISERET BRUG ELLER MODTAGELSE AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. K. Fortsættelse. Denne voldgiftsbestemmelse skal fortsætte efter ophør af din aftale og/eller tjeneste(r) hos Uniblue.

7 21. Værneting for alle andre retstvister. Alle tvister, der opstår ud fra eller i relation til nærværende aftale, som (a) ikke omfatter en borger i USA som den ene part eller (b) vedrører et krav, der af en eller anden årsag ikke er genstand for voldgiftsbestemmelserne i afsnit 20, især, men ikke begrænset til din rettidige meddelelse om fravalg af voldgift i henhold til afsnit 20(C) herover, skal udelukkende fremlægges for maltesisk jurisdiktion, imidlertid forudsat at Uniblue bevarer enhver ret til efter eget skøn at forfølge enhver retstvist som følge af din brug af softwaren fra Uniblue ved en domstol i dit land, hvis du ikke er borger i Malta. V010713

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

Western Digital slutbrugerlicensaftale

Western Digital slutbrugerlicensaftale Western Digital slutbrugerlicensaftale VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENT INDEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE, DER KRÆVER LØSNING AF TVISTER PÅ INDIVIDUELT GRUNDLAG, BEGRÆNSER

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ( licens ) V1.5 (december 2010) Til ActivInspire ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

PC Mechanic 2016 slutbrugerlicensaftale. Senest opdateret: 6. april 2016

PC Mechanic 2016 slutbrugerlicensaftale. Senest opdateret: 6. april 2016 PC Mechanic 2016 slutbrugerlicensaftale Senest opdateret: 6. april 2016 Nærværende slutbrugerlicensaftale ("licensaftalen" eller "aftalen") er mellem Uniblue Systems Ltd. (C32567), et selskab med begrænset

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter.

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter. Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Tjenestevilkår Slutbrugerlicensaftale DENNE SLUTBRUGELICENSAFTALE ( EULA ELLER AFTALEN ) ER EN RETLIG AFTALE MELLEM DIG, KABAM og WARNER BROTHERS

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ("licens") V1.1 (juni 2011) til Promethean ActivOffice ("softwaren") TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., ("OB"), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626.

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., (OB), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626. LEVERANDØRBETINGELSER Denne leverandøraftale ("Aftalen") finder anvendelse på producenters, handelsselskabers, forhandleres og importørers ("Leverandøren") upload og brug af informationer om produkter

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales.

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Kravkonfigurator licensbetingelser Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Licensgebyret, som fremgår af Bygherreforeningens gældende prisliste, forfalder

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere