Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning"

Transkript

1 Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne Nr: årgang 2013

2 2 Indholdsfortegnelse Julebowling. Selvhjælpsgruppen snart klar... Kreativt værksted i Svendborg.. HJSF Sydfyn nu på Facebook... Hjerneugen. Bestyrelsesberetningen for Referat fra Generalforsamlingen.. Mandagsklub hos Sigga.. Samkørsel Ny hjerneskadeklub på Langeland.. Hovedtropperne Kalenderen. Bestyrelsen & Infosiden

3 3 Julebowling i stor stil Traditionen tro afholdt vi årets julefrokost i Bowling Fun i Svendborg. Arrangementet blev holdt den 25. november, og i år var der flere deltagende end nogensinde før! Der er noget ganske særligt over julefrokosten i Hjerneskadeforeningen Sydfyn. Her tilbringer medlemmer i alle aldersklasser nogle hyggelige timer sammen på bowlingbanerne og i restauranten, og der bliver hygget, leet og snakket på kryds og tværs. Og sådan var det også i år! Vi mødtes kl og startede med at bowle kl. 16. Og der blev gået til keglerne! Høj som lav kæmpede bravt for at få væltet så mange kegler som muligt. Dette medførte at vi fik resultatlisterne i år, og uddelte præmier til de to der var højst placeret, og til de to lavest placeret. I restauranten indtog vi den udsøgte julebuffet bestående af diverse julegodter og efter nogle hyggelige timer i hinandens selskab, fik også denne julefrokost desværre en ende. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke for en fantastisk hyggelige julefrokost og især en tak til alle de nye ansigter der var deltagende. Pia Selvhjælpsgrupper køreklar inden længe Hjerneskadeforeningen er så heldige at vi fra Langeland kommune har fået bevilget kr. i 18 midler til oprettelse af selvhjælpsgrupper for hhv. ramte og pårørende på Langeland. Disse grupper satser vi på kan starte op i løbet af april 2013 og psykoterapeut Pia Halsted vil være tilknyttet disse grupper. Faaborg-Midtfyn kommune har ikke ønsket at hjælpe os økonomisk med disse selvhjælpsgruppe, så efter forslag fra et af vores medlemmer afprøver vi en anden model i denne kommune. Her vil vi starte med selvhjælpsgrupper på et socialt plan, og første gang vil blive tirsdag den 29. januar 2013 i Hillerslev fra , og herefter hver anden tirsdag. Konceptet går ud på at de ramte og pårørende der har lyst til at deltage møder op, hvorefter man deler sig i en pårørende gruppe og en ramt gruppe. Meningen er at man i de to grupper kan have

4 4 socialt med ligestillede, få et netværk op at stå og med tiden kunne bruge hinanden til løsning af hverdagens små som store problemstillinger. For ikke kun at hænge over kaffen vil der, skiftevis af grupperne, blive lavet mad til alle deltagende for 25 kr. pr. person. Den første gang vil jeg sørge for at handle ind, og pårørende gruppen vil stå for madlavningen. For at kunne købe ind vil det være nødvendigt at tilmelde sig på foreningens telefon senest den 27. januar Mange og forventningsfulde hilser fra Pia/bestyrelsen. Kreativt værksted i Svendborg Lokalforeningen og HjerneSagen er fælles om et kreativt værksted i vores nye Frivillighus i Svendborg. Vi starter torsdag den 21. februar fra kl og derefter bliver det hver 2. torsdag. Vi håber at kreativt værksted bliver et socialt og arbejdende hyggerum, hvor der med tiden kan tilbydes -brug af symaskine/evt. hjælp til at klippe/sy. -male egne malerier, postkort -deco page (papirklip) på lærred, skoæsker m.m. - lave egne smykker Der vil også være plads til et spil kort, lægge puslespil eller bare få en hyggelig sludder og en kop kaffe/te. Den første gang aftaler vi hvilke materialer som skal indkøbes/bruges og der må påregnes en brugerbetaling for materialer. Medbring din madpakke eller den kan købes i Føtex, vi giver kaffe/te. Vel mødt torsdag den 21. februar kl. 10.

5 5 Hjerneskadeforeningen Sydfyn på Facebook Så er vores lokalafdeling også kommet på Facebook. Siden er stadig under opbygning, men vi arbejder på at få den klar hurtigst muligt. På vores Facebookside vil vi bestræbe os på at lægge vores aktiviteter og møder ud, således at du kan følge med i hvad der sker i foreningen. Endvidere opfordrer vi alle medlemmer der er på Facebook at tilmelde sig siden, således at vi kan få et endnu stærkere netværk og spred gerne rygtet, det kan jo være at du har noget familie eller nogle venner der også kan være interesseret i Hjerneskadeforeningen. Du kan finde os her: Vi ses! Hjerneugen Nyt fokus på Hjerneskadeforeningen! Hjerneskadeforeningen Sydfyn er gået sammen med lokalforeningen Fyn om at få stablet Hjerneugen på benene her på Fyn i uge 11. Planerne er stadig under udarbejdelse, men vi påtænker at der hver dag i uge 11 vil være et hjerneskadearrangement et eller flere steder på Fyn, således at der for alvor bliver sat fokus på de hjerneskadede og deres pårørende. Vi håber at de øvrige lokalafdelinger landet over vil tage denne uge til sig, således at vi samlet kan sætte fokus på Hjerneskadeforeningen, og de problemstillinger vi dagligt arbejder med. Flere informationer omkring ugen forventes klar ultimo februar.

6 HJERNESKADEFORENINGEN Sydfyn 6 Bestyrelsesberetning har været et meget hektisk år og bestyrelsen har bestemt ikke ligget på den lade side. Vi har arbejdet meget for at synliggøre foreningen som f.eks. ved vores informationsmøder, hvor vi har inviteret kommunerne og sygehusvæsen. Ikke den helt store tilslutning som vi havde håbet på, fra den side, men til gengæld deltog rigtig mange borgere på disse møder og resultatet blev at mange af deltagerne nu også er meldt ind i foreningen. Det må siges at have været en succes, vi har haft en tilgang på omkring 15 medlemmer på 6 mdr. takket være informationsmøderne. Og vi må også erkende at der er et stort behov for disse møder, hvor vi har forskellige foredrag på programmet, relevante indenfor vores område især har der været stor tilslutning til og efterspørgsel på psykoterapeut Pia Halsted. På disse informationsmøder har der været efterlyst selvhjælpsgrupper for pårørende og for ramte, som der i stigende grad er mere og mere behov for. Vi får henvendelser fra kommunerne om vi afholder selvhjælpsgrupper for pårørende det giver stof til eftertanke, men samtidig også en dialog os og kommunerne imellem om vi sammen kan løfte denne opgave i fremtiden. Vi har deltaget i Frivillig Fredag i Ringe, og på Torvedag i Svendborg. Det er en årlig begivenhed, hvor vi uddeler matr. om foreningen og hvor de deltagende frivillige foreninger lærer hinanden lidt bedre at kende. Vi har rettet henvendelse til sygehus Odense, Svendborg og Ringe, for at få en dialog i gang med henblik på at gøre os synlige der. Dialogen er så småt ved at ske, men ikke i samme tempo som vi ønsker os. Vi håber på at kunne sætte en fast informationsstand op og/eller vi kan komme og fortælle om foreningen og sammen finde frem til, hvor vi kan være til bedst gavn ved afdelingerne. Vi arbejder videre på dette projekt også i Som noget nyt prøvede vi mød din bestyrelse-arrangementer ude i kommunerne. Det var meningen medlemmerne her kunne møde bestyrelsen, få en snak og evt. komme med nye aktiviteter - men det var ikke mange vi så, lige bortset fra i Faaborg der var fuldt hus og vi kom da også på Egeskov Slot. I F-M kommune arbejder man på et projekt for senhjerneskadede. Hvordan er indfaldsvinklen fra borger til kommunen og hvordan kan kommunen gøre det bedre for borgere og deres pårørende. Vi deltager i projektet som eneste ikke ansat i kommunen, og det er meningen at vi som forening skal repræsentere den/de hjerneskadede

7 borgere. Og stor ros til F-M kommune - for vi bliver spurgt til råds, hørt på og det er en meget positiv oplevelse. - Det bliver forhåbentlig nemmere for borgerne den dag projektet bliver en realitet. Svendborg kommune arbejder man også på et senhjerneskadeprojekt, hvor vi samt HjerneSagen er med. Vi er mindre involveret i dette projekt, men spændende bliver det at følge. Vi har fået 18 midler fra de tre kommuner således at vi har kunne afholde informationsmøder, mød din bestyrelse og vi har fået pr. tøj netop for at vi kan være mere synlige i det offentlige rum. Det har været et godt 18 år. De unge hjerneskadede Hovedtropperne, valgte i begyndelsen af året at nedlægge sig selv som forening og havde et ønske om at komme ind under hovedforeningen igen. Det arbejdes der på fra landskontorets side men hos os på Sydfyn har vi allerede taget Hovedtropperne under vores vinger. De mødes i Faaborg en gang om måneden og i Svendborg og i Odense hver 14. dag alle tre steder til fælles madlavning og hygge. De fortsætter som Hovedtropper hos os er medlemmer hos os og vi hjælper dem så godt vi kan, hvor der er behov for det. Vi har et medlem som har åbnet sit hjem hver anden mandag for os. Vi hygger os et par timer med snak over en kop kaffe/te og hvad vi finder på at lave (juledekorationer, strikke m.m.) I Svendborg har Kontakt mellem Mennesker, Frivilligrådet og de frivillige foreninger fået et fælleshus Frivillighuset, Havnegade 3. Her har vi fået lokaler vi kan gøre brug af alene eller sammen med andre foreninger, det bestemmer vi selv. Vi er i gang med indretningen nu og i det nye år bliver der indvielse af huset og så håber vi på et samarbejde med de øvrige brugere af huset, hvor vi holder mødeaktivitet i dagtimerne. Vi har talt om et symaskine-/maleri-/smykke værksted. På Langeland arbejder vi på at få en klub op at stå. Vi har fået tilbudt lokale i Borgerhuset i Rudkøbing af kommunen og snart bliver medlemmerne på Langeland indkaldt til en besigtigelse af Borgerhuset og ønsker om aktiviteter der Vi arbejder videre på selvhjælpsgrupper og vi har hørt en lille fugl synge om evt. 18 midler fra Langeland kommune til disse grupper i Og vi vil besøge de genoptræningssteder ude i kommunerne. Og vi vil besøge sygehusene for at komme videre med vores standpladser der. Vi arbejder på HjerneUgen uge 11 hvor vi kommer rundt i området med mange spændende foredrag og dette er i samarbejde med afdelingen Fyn.

8 mindst undertegnede er kørt lidt fast. Det har været et hårdt år med mange bolde i luften og jeghåber på at bestyrelsen kan udvides med flere hænder som kan aflaste os andre lidt. Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for det gode arbejde vi der er gjort i år og jeg glæder mig til det kommende års bestyrelsesarbejde. Lonnie Braagaard 8 Referat fra Generalforsamling Tirsdag den 4/ kl. 19 i Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1, 5750 Ringe 1) Valg af dirigent: Lone 2) Bestyrelsens beretning til godkendelse: Lonnie se bilag A godkendt 3) Fremlæggelse af regnskab: Pia - Årsoversigt se bilag B. Pia forklarede de enkelte bokses betydning og det forventede resultat pr. 31/12. Der er mindre i år end sidst det skyldes at vi ikke har fået tombola i Lidl. Pia forklarede at Lidl og Hjerneskadeforeningen har et samarbejde om tombola som afholdes i deres butikker rundt om i landet. Lidl sponsorerer gevinsterne og lokalforeningen får overskuddet. Der afholdes 1-2 tombolaarrangementer på landsplan efter tur. 4) Behandling af indkomne forslag: Ingen 5) Drøftelse af lokalforeningens arbejde fremover se næste nyhedsblad 6) Fremlæggelse af budget for 2013 til godkendelse: Pia redegjorde for diverse pkt. bl.a. portoudgiften kan reduceres via a og b post. Flere får mail (Nyhedsbladet sendes på mail) - godkendt 7) Valg af: Kasserer: Pia Bestyrelsesmedlem (2 år): Jenny og Bjarne Suppleanter (1 år): Sigga og Dries

9 Repræsentanter til repræsentantskabsmøde i april måned blev drøftet. Der var stor tilslutning. Vælges på næste bestyrelsesmøde. Formanden er selvskrevet. 8) Eventuelt: Forslag om indkøb af bus. Samkørsel til arrangementer. Streamere til bil. Julebowling var et godt arrangement. Bestyrelsen bød på kaffe/te og æbleskiver. (14 deltagere) 9 Mandagsklub hos Sigga Vi starter op efter nytår mandag den 7. januar fra kl Har du lyst til at deltage i mandagsklubben er du velkommen. Vi hygger os hver anden mandag med kaffe/te og snakken går, om alt mellem himmel og jord. Har du gang i strikketøjet og kan du bruge mundtøjet er der plads til dig. Vi finder på nye udfordringer og aktiviteter indendørs og udendørs, da Sigga har en skøn stor naturgrund vi må benytte. Vi har planer om at se film sammen i det tempo som passer os, vi hjælper hinanden med strikketøj/sytøj og når det bliver varmere kan vi spille petanque eller anden udendørs spil. Mandagsklubben er for alle både ramte og pårørende. Har du lyst til at deltage er adressen Sallingevej 5 A, Nybølle, 5750 Ringe (indkørsel fra Præstebro). Har du ikke mulighed for selv at køre kan du kontakte Pia på tlf så vil hun evt. finde en du kan køre med. Samkørsel Vi ejer desværre ingen bus men vi har mulighed for at skabe en form for samkørsel til vores arrangementer. På generalforsamlingen blev der foreslået at vi laver en samkørselsordning, forstået på den måde, at hvis du har bil og har lyst til at deltage i nogle af vores aktiviteter og evt. vil hente/bringe nogle af vores medlemmer på din vej til og fra aktiviteten. Og omvendt du vil godt deltage men har ikke mulighed for at køre/komme frem selv. Derfor ønsker jeg en tilkendegivelse fra dig, om du - har bil og ønsker at deltage og vil hjælpe andre med at deltage - har ingen bil, men ønsker at deltage Skriv til Lonnie på mail som så vil samle puslespillet og forhåbentlig finde en løsning.

10 Ny hjerneskadeklub på Langeland 10 Vores medlemmer på Langeland har et stort ønske om at kunne mødes nogle timer om ugen. Nu sker der noget snart forhåbentlig, for vi har mulighed for at låne lokale i Borgerhuset i Ahlefeldtsgade i Rudkøbing. Det ligger centralt og er handicapvenligt. Medlemmerne på Langeland skal dog lige se lokalet først og finde datoer for opstart m.m. før vi går videre med ønsket til kommunen. Bestyrelsen sender brev ud til medlemmerne på Langeland for nærmere aftale om besigtigelse af lokalet og så anmoder vi kommunen snarest derefter. Vi håber på at kunne være køreklar i de nye lokaler primo februar måned og håber på rigtig mange gode timer sammen der. Hovedtropperne på Fyn I slutningen af november var vi på et landsdækkende kursus på vandrehjemmet i Fredericia. Vi var 17 hovedtropper fra hele landet og hele weekenden stod på social hygge og flere foredrag med forskellige emner. Der var fri bowling i fritiden og det benyttede nogle sig af. Vi gentager succesen til næste år og håber på mange flere deltagere. Hovedtroppernes mødested i Svendborg er flyttet til CSV Sydfyn, Jernbanegade 10. Her er gode faciliteter både til at lave mad og hygge sig. Første gang efter nytår bliver tirsdag den 8. januar og efterfølgende hver anden tirsdag. Vi handler ind til aftensmad og sammen tilbereder vi den mens der også er tid til hygge. Vi starter torsdag den 17. januar i Frivilligcenteret i Odense. Her hjælper Ungdommens Røde Kors til med maden, men der er også masser af hygge. Kontaktperson på Fyn: Bjarne Frederiksen tlf /mail eller Jenny Auerbach tlf /mail

11 Dato Aktivitet Hvor Tidspunkt Tilmeld. Frist for tilmelding 7/1 Socialt samvær Hos Sigga, Sallingevej 5a, Nybølle, Ringe nej 8/1 Hovedtropperne CSV, Jernbanegade 10, Svendborg nej 21/1 Socialt samvær Hos Sigga, Sallingevej 5a, Nybølle, Ringe nej 22/1 Hovedtropperne CSV, Jernbanegade 10, Svendborg nej 4/2 Socialt samvær Hos Sigga, Sallingevej 5a, Nybølle, Ringe nej 5/2 Hovedtropperne CSV, Jernbanegade 10, Svendborg nej 18/2 Socialt samvær Hos Sigga, Sallingevej 5a, Nybølle, Ringe nej 19/2 Hovedtropperne CSV, Jernbanegade 10, Svendborg nej 21/2 Kreativt værksted Frivillighuset, Havnegade 3, Svendborg nej 4/3 Socialt samvær Hos Sigga, Sallingevej 5a, Nybølle, Ringe nej 5/3 Hovedtropperne CSV, Jernbanegade 10, Svendborg nej 7/3 Kreativt værksted Frivillighuset, Havnegade 3, Svendborg nej 8/3 Bestyrelsesmøde Dries, Rodalsvej 7 A, Hågerup, Faaborg /1 Hovedtropperne Jens Benzonsgade 54B, Odense ja 15/1 til Cecilie på tlf /1 Selvhjælpsgrupper Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1, Ringe ja 27/1 til bestyrelsen på tlf /1 Hovedtropperne Jens Benzonsgade 54B, Odense ja 29/1 til Cecilie på tlf /2 Selvhjælpsgrupper Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1, Ringe ja 10/2 til bestyrelsen på tlf /2 Hovedtropperne Jens Benzonsgade 54B, Odense ja 12/2 til Cecilie på tlf /2 Selvhjælpsgrupper Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1, Ringe ja 24/2 til bestyrelsen på tlf /2 Hovedtropperne Jens Benzonsgade 54B, Odense ja 26/2 til Cecilie på tlf

12 12 Bestyrelsesliste: Formand: Lonnie Braagaard Lærkevej Kværndrup Tlf Bestyrelsen kan kontaktes på telefonnr Næstformand: Heine O. Hansen Troldeskovvej Svendborg Tlf Kasserer: Pia Jacobi Svendborgvej Kværndrup Tlf Er du hjerneskadet eller pårørende til en og har du spørgsmål eller behov for råd og vejledning i den forbindelse er du velkommen til at ringe. Nyhedsblad udsendes efter behov 3-4 gange om året. Bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Frederiksen Tvedvej Svendborg Tlf Jenny Auerbach Strammelsegade 70 Strammelse 5700 Svendborg Tlf Suppleanter: Dries Van der Haegen Rodalsvej 7 A 5600 Faaborg Tlf Sigga Dahlerup Sallingevej 5 A 5750 Ringe Tlf Ønsker du indlæg i Nyhedsbladet, kan Lonnie kontaktes på Har du forslag til aktiviteter, så mød op ring sig frem, hvad du kunne tænke dig. Foreningen er bl.a. til for dig! Foreningens hjemmeside: Hjemmesiden for Lokalforeningen Sydfyn: lokalforeninger/sydfyn Vi er på Facebook - se under Hjerneskadeforeningen Sydfyn

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 4. Juli 2008 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset Forårsfest i Beboerhuset Onsdag d. 25. April kl. 18.00 afholdes der forårsfest i beboerhuset, hvor Palle Krabbe og 2 af hans musikalske venner kommer og underholder. Der er garanti for en hyggelig og fornøjelig

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN Dansk : JUNI Forening NYT FRA BESTYRELSEN Vi havde igen en god generalforsamling, se referat andet sted i nyhedsbrevet. Tak til alle jer der deltog, det betyder meget for os i bestyrelse at har opbakning

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere