Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk"

Transkript

1 Folketinget svigter virksomhederne Side 2 Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # november Tiltrængt skattelettelse til iværksættere Iværksætterånden er noget af det, som bliver først og hårdest ramt af en finanskrise som den, vi ser i øjeblikket. Det gør ondt her og nu - og har endnu mere dystre konsekvenser for den fremtidige innovation og udvikling i Danmark. Men et forbedret skattefradrag for kommende iværksættere, hentet fra globaliseringspuljen, er en særdeles kærkommen håndsrækning fra regeringspartierne og Dansk Folkeparti, mener Dansk Erhverv AF TINA LUND JENSEN > Det er yderst positivt, at regeringspartierne sammen med Dansk Folkeparti forbedrer den eksisterende etableringskontoordning. Sådan siger skattepolitisk chef Bo Sandberg, Dansk Erhverv, i en kommentar til, at kommende selvstændige, der sparer op til at etablere Start virksomhed - start vækst I den kommende uge, uge 47, gennemfører økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen kampagnen Start virksomhed - start vækst sammen med en lang række private og offentlige parter, blandt andet også Dansk Erhverv. Kampagnen markerer den hidtil største satsning og fokus på vækst og iværksætteri med mere end 100 arrangementer i løbet af ugen og over hele landet. Lene Espersen starter ugen med et topmøde sammen med erhvervslivet, erhvervsorganisationer, uddannelsessektoren og rådgivningsbranchen. Topmødet skal munde ud i, at parterne forpligter sig til at støtte spirende iværksættere, nye virksomheder og virksomheder i vækst. Læs mere på: egen virksomhed, nu får skattefradrag i hele den personlige indkomst i forbindelse med opsparingen. Det bliver på linie med indbetalinger til pensionsordninger. Tidligere har opsparing på etableringskonto været at betragte som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på mere beskedne cirka 33 %. Retter op på uheldig signalværdi Ændringerne ligger helt i forlængelse af de forslag, som Dansk Erhverv gennem årene har foreslået: Den forbedrede etableringskonto retter op på en meget uheldig forskelsbehandling - med dertil hørende uheldige signalværdi. Det ligger i, at der i en tid med hårdt brug for innovation og virkelyst gives gunstigere vilkår for opsparing til alderdom end til opsparing til start af egen virksomhed, påpeger Bo Sandberg. Styrkelsen af etableringskontoordningen falder på et tørt sted. Siden 1998 er antallet af brugere af ordningen således gradvist faldet fra knap til cirka i 2006, som er det seneste endeligt opgjorte indkomstår. Det vil sige et fald på mere end 25 %. Også det samlede beløb af fradragene har haft en klar pil nedad og udgjorde cirka 190 millioner kr. i Kommende selvstændige, der sparer op til at etablere egen virksomhed, ved allerede, hvad de får i julegave af folketinget i år. Leasing er et godt værktøj Dansk Erhverv foreslår endvidere at gøre det muligt for iværksætteren også at anvende etableringskontoordningen til leasingformål. Dermed kan indskyderen nøjes med at opnå brugsretten til et aktiv. I dag kan ordningen udelukkende bruges, hvis man - ud over brugsretten - opnår den formelle ejendomsret til driftsaktivet: Via leasing kan iværksættere få mere aktivitet for de samme penge. Det er især i en opstartsfase af stor betydning. Leasing kan således være et godt potentielt instrument til iværksættere, som ønsker at fokusere deres kræfter på det, som de er gode til. Frem for at have risici og besvær med for eksempel at eje en bil, en gravko eller andre driftsaktiver, slutter Bo Sandberg. Kineserne ved alt om Danmark Tillægsforsikringer skal sælges bedre Benyt de nye fonde til efteruddannelse Side 4 Side 5 Side 6

2 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 Folketinget svigter virksomhederne Af Laurits Rønn Direktør Dansk Erhverv 5 skarpe om ledelse Af Pernille Thorborg Per Kogut Administrerende direktør NNIT Regeringen har sænket sine ambitioner, når det gælder om at skaffe mere arbejdskraft til virksomhederne. Det er den nedslående konklusion, der står tilbage, efter at det hverken lykkedes at nå til enighed om en arbejdsmarkedsreform eller om en ny jobplan. Målet med disse initiativer var at øge udbuddet af arbejdskraft for derved at fremtidssikre velfærden. Først kunne der ikke opnås politisk enighed om en dagpengeog efterlønsreform. Efterfølgende udskød regeringen den mindre ambitiøse jobplan til efter finanslovsforhandlingerne. Begge dele er et udtryk for mangel på respekt for virksomhedernes - og for den sags skyld landets - væsentlige interesser. Sagen er jo, at - finanskrise eller ej - så har både virksomheder og landet behov for, at der kommer flere hænder i beskæftigelse i de kommende årtier. Demografien er uomgængelig: De store årgange forlader arbejdsmarkedet og bliver erstattet af betydeligt mindre årgange. Frem til 2015 taler vi om en reduktion i arbejdsstyrken på personer. Denne udfordring består, selv om behovet for arbejdskraft aftager som følge af finanskrisen, der nu er begyndt at få realøkonomiske konsekvenser. Vist er det rigtigt, at økonomien på helt kort sigt mister momentum, og at ledigheden er på vej i vejret - dog fra et historisk lavt niveau. Men selv om ledigheden stiger, vil der inden for bestemte brancher også på kort sigt være mangel på arbejdskraft. Politikerne har også ansvar for at tænke længere end til dagen morgen, og det forsømmer de i dette tilfælde. Vi opfordrer derfor alle ansvarlige partier til at lægge de taktiske hensyn til side og gennemføre de nødvendige reformer. Om ikke i forbindelse med finansloven, så når Arbejdsmarkedskommissionen i 2009 kommer med sine endelige forslag. Lige nu er der langt op til de ekstra personer, som, Arbejdsmarkedskommissionen anbefaler, bliver flyttet fra overførselsindkomster over i beskæftigelse, hvis statsfinanserne i regeringens 2015-plan skal være bæredygtige. Et plaster på såret er det dog, at regeringen fik landet den handlingsplan om sygefravær, som den for et par måneder siden blev enig med arbejdsmarkedets parter om. Hvad er din vigtigste opgave som leder? At få virksomheden til at hænge sammen og eksekvere den strategi, vi har lagt. Hvilken lederopgave er ugens vigtigste? Jeg er nok farvet af, at jeg i denne uge er på strategi-rundtur i Jylland. Så mit svar bliver, at ugens vigtigste opgave har været at få formidlet vores nye 2012-strategi til medarbejderne. Hvilken beslutning har været den mest betydningsfulde for jeres virksomhed det seneste år? Det må være beslutningen om at etablere to nye datacentre i Kina og Danmark. Hvilken lederopgave bliver den vigtigste næste år? Det bliver at fastholde kombinationen af at blive ved med at vækste og have en høj kvalitet. Vi går meget op i, at vore kunder har en høj oplevelse af kvalitet, så det vil vi ikke gå på kompromis med. Kan du fremhæve en ledelsesbedrift i erhvervslivet? Jeg synes, at vores ejer, Novo Nordisk, gør det formidabelt. Aktiekursen går mod strømmen, og virksomheden formår at komme med et humanitært indspark, samtidig med at den leverer resultater, der er helt i top. Det har jeg meget stor respekt for - og i den sammenhæng er det bare en detalje, at Novo Nordisk ejer os. Det, virksomheden præsterer, er virkelig flot. Den danske ledelseskanon De største ledelsesbedrifter siden 2. verdenskrig skal have deres egen kanon. Fem professorer i ledelse og en bred kreds af organisationer har nu sat debatten i gang om, hvilke 12 ledelsespræstationer inden for politik, erhvervsliv eller samfundet generelt, som skal med i ledelseskanonen. Formålet med initiativet er at skabe debat om og opstille rollemodeller for lederskab overalt i samfundet. Som en af parterne ønsker Dansk Erhverv også at bidrage til ledelsesdebatten og skabe synlighed om betydningsfulde ledelsesbedrifter, der har været med til at skabe innovation, vækst og markedsandele såvel på det danske som på det globale marked. Derfor stiller vi her i bladet en række af vore medlemmer en håndfuld skarpe spørgsmål om ledelse. Læs mere på: Udgives af Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Kristian Kongensgaard (ansvarshavende redaktør), Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Tina Lund Jensen, Pernille Thorborg. Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 32 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Annoncesalg: Telefon

3 DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 POLITIK 3 Tyrkiet skal sætte tempoet op Dansk Erhverv støtter tyrkisk medlemskab af EU. Det er dog helt afgørende, at Tyrkiet gør fremskridt med alle de nødvendige reformer. Men der er langt igen AF CHRISTIAN SVANHOLM > I Europa-Kommissionens statusrapport for 2008 omkring optagelse af nye medlemslande i EU opfordres Tyrkiet til hurtigt at relancere sin indsats. Der skal fart på reformerne, hvis landet skal gøre sig håb om at komme tættere på det europæiske samarbejde. Godt på vej Siden optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet begyndte i 2005 har landet nu opfyldt 8 af de i alt 33 kapitler inden for EU s såkaldte acquis communautaire. Med en fungerende markedsøkonomi er Tyrkiet kommet godt fra start inden for områder som fri mobilitet af varer, intellektuelle ejendomsrettigheder, virksomhedsog industripolitik, forbruger- og sundhedsbeskyttelse, forskning og udvikling samt energi. EU s ministerråd ventes til december at give grønt lys for at åbne op for kapitlerne om fri bevægelighed af kapital samt om informationssamfundet og medier. Med disse to kapitler vil der i alt være åbnet for 10 ud af 33 kapitler, hvilket minder om andre landes udvikling i forhold til optagelsesforhandlinger med EU.... og alligevel langt fra Men der er langt igen. Det går alt for langsomt med Tyrkiets fremskridt inden for arbejdsmarkedspolitik, offentlige indkøb, beskatning, miljø, konkurrencepolitik og anti-diskrimination. Tilpasningen til EU s kapitel om socialpolitik og beskæftigelse er pt. strandet i parlamentet. Det betyder, at landets indsats vedrørende bekæmpelse af børnearbejde, sort arbejde og diskriminering er alt for svag. Også inden for fødevaresikkerhed, statsstøtteregler, justits- og retlige anliggender, landbrug og fiskeri har de tyrkiske reformtiltag meget at Tyrkerne kan ikke vende om, hvis de vil med i EU. Tværtimod skal de sætte farten op. samle op på. Hvis Tyrkiet ikke meget hurtigt sætter turbo på reformer inden for disse områder, er det tvivlsomt, at Europa-Kommissionen vil åbne op for nye kapitler i foråret De manglende reformændringer skyldes dog ikke udelukkende forhaling af at imødekomme EU s regelsæt. En væsentlig grund har været den øverste anklagemyndigheds anlagte sag ved Forfatningsdomstolen for at få regeringspartiet, herunder præsidenten og premierministeren, ekskluderet i fem år for påstand om anti-sekulære aktiviteter. Selv om påstanden blev underkendt, har retssagen taget tid og fokus væk fra arbejdet med at reformere lovene og politikkerne til at passe til acquis communautaire. Positive virksomheder - men de er ikke parate Endelig presser de tyrkiske virksomheder ikke tilstrækkeligt på for at øge landets reformtempo. Det viser en ny undersøgelse, foretaget af Eurochambres og dennes tyrkiske modstykke, TOBB. Mere end 75 % af de tyrkiske virksomheder er positive over for et tyrkisk EU-medlemskab, men hovedparten af virksomhederne - 72 % - er slet ikke begyndt tilpasningen til EU s forskellige acquis. 25 % af virksomhederne tror også, at der vil gå mere end 15 år, før Tyrkiet er en del af EU. 24 % af de tyrkiske virksomheder tvivler på, at det nogensinde sker. Dansk Erhverv støtter tyrkisk med- Fokus på handelsagenten lemskab af EU. Men det er dog helt afgørende, at Tyrkiet gør fremskridt med alle de nødvendige reformer. Formål Kurset giver deltagerne viden om regler og praksis inden for handelsagenturlovgivningen. Beregning af provisioner. Hvad gælder, når intet er aftalt, og hvilke grænser er der for, hvad der kan aftales? Følger provisionen varen eller ordregivers firmadomicil? Og hvad med provisioner efter kontraktophør? Hvornår forældes provisionskrav? Beregning af godtgørelse ved agenturophør. Hvilke forudsætninger skal opfyldes? Hvordan beregnes godtgørelsen? Må man kontakte de kunder, som man har overdraget til agenturgiveren? Hvem kan deltage? Alle der har interesse for agenturforhold. Tid og Sted Århus: Torsdag, den 4. december 2008, kl Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Torsdag, den 27. november 2008, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København. Pris Deltagelse er gratis. Tilmelding: eller

4 4 INTERNATIONAL DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 Kineserne ved alt om Danmark Kinesernes store viden om Danmark overraskede danskerne, da repræsentanter for Dansk Erhverv og en håndfuld af organisationens medlemsvirksomheder tog en lille uge til Kina AF PERNILLE THORBORG > Selv om Kina er verdens tredjestørste land og har en befolkning på godt 1,3 milliarder, er Danmark mere end blot en lille klat på verdenskortet for kineserne. Det fik administrerende direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv, bekræftet, da han for nylig sammen med blandt andre statsminister Anders Fogh Rasmussen var på officielt besøg i Riget i Midten. Delegationsrejsen gik til Shanghai og Beijing. Det viste sig hurtigt, at det ikke kun er danske virksomheder, der er interesseret i at gøre forretning med kineserne, men også omvendt: Det overraskede mig, hvor meget Markedsføringsret kineserne egentlig ved om Danmark. De er udmærket klar over, hvad Danmark står for, hvilke erhvervsområder vi er toneangivende på, og at Danmark er vært for klimakonferencen næste år. De viser en stor interesse for os, og det gjorde et Formål Markedsføring handler om langt mere end prisreklame. Garantier, mail og direct mail, brugsvejledninger, tilgift og konkurrencer, slagtilbud, særregler for børn og unge, formelle krav til sammenlignende reklame, god skik i almindelighed og meget mere. Vi gennemgår disse emner, så deltagerne efter kurset er godt rustet til at være opmærksom på forhold, der bringer virksomhedens markedsføring for tæt på grænsen for det lovlige. Denne viden kan også bruges til at se, om konkurrenterne går over stregen. Hvem kan deltage? Kurset henvender sig til alle, der i det daglige arbejder med markedsføring og ønsker en praktisk viden om markedsføringsjura, og de, som ønsker at få ajourført deres viden på området. Tid og sted Århus: Torsdag, den 20. november 2008 Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Tirsdag, den 2. december 2008 Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København. Kl begge dage. Pris Medlemmer kr. 975,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,- Tilmelding: eller Den danske Kina-delegation med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen. (Foto: Lars-Peter Søvye/Cowi). enormt indtryk på mig - jeg troede, vi var mere perifere i deres verdensbillede, fortæller Jens Klarskov. 100 millioner op på vestlig standard Der er god grund til at kæmpe for at holde Danmark centralt i den kinesiske bevidsthed. For med tocifrede vækstrater og en stærkt voksende kinesisk købekraft er der gode forretningsmuligheder i Kina: Det er et fantastisk dynamisk og interessant samfund, hvor der virkelig sker noget. De seneste 10 år har bragt en rivende udvikling med sig og løftet mere end 100 millioner kinesere op på en vestlig levestandard. Overordnet set er det meget påfaldende, hvordan det kinesiske samfund fokuserer på vækst og indtjening - mens man i Danmark er meget mere optaget af, hvordan vi fordeler pengene, siger Jens Klarskov. Udfordringer i Kina En af de virksomheder, der allerede har kastet sig ud i at gøre forretninger i Kina, er NNIT, der er leverandør af IT-services. Virksomheden har været i landet i cirka fire år. Der er ansat omkring 100 medarbejdere, og planen er, at staben skal vokse til det dobbelte inden udgangen af næste år. De seneste 10 år har bragt en rivende udvikling med sig og løftet mere end 100 millioner kinesere op på en vestlig levestandard. Administrerende direktør Per Ove Kogut var derfor også med på Kinarejsen. Selv om hans kendskab til landet efterhånden er rigtig stort, fik han meget ud af at møde det officielle Kina, det officielle Danmark og de andre delegationsmedlemmer: Vi benytter en officiel rejse som den til Kina til at skabe relationer til virksomheder og officielle personer, vi ellers ikke ville få kontakt til. Jeg synes især, det var rart at snakke med de andre virksomhedsrepræsentanter, der var med, og opleve, at vi alle var i samme båd. Vi er inde i en svær tid, og det var rart, at også andre kunne fortælle, at træerne altså ikke vokser ind i himlen i øjeblikket, siger han. Læs også 5 skarpe om ledelse på side 2.

5 DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 TILLÆGSFORSIKRINGER 5 Vi er den største a-kasse forselvstændige - meld dig ind nu! Medlem af DANA? Skift til ASE -og spar over 500 kr./år 3032/0806 Uafhængighed betaler sig Tillægsforsikringer skal sælges bedre Et nyt e-læringsværktøj vil gøre det nemmere for sælgerne at vurdere, hvornår en kunde har brug for en tillægsforsikring og dermed undgå, at sådanne forsikringer oversælges AF PERNILLE THORBORG > Tillægsforsikringer er blevet hængt ud i medierne - ofte med urette, men kritikken har i nogle tilfælde været berettiget. Derfor er en lang række forhandlere og forsikringsudbydere nu gået sammen om at udvikle et e-læringsværktøj om salg af tillægsforsikringer til elektronik. Målet er, at sælgerne bliver endnu bedre til - i samarbejde med kunden - at vurdere, om vedkommende vil have glæde af en tillægsforsikring. Det kan nemlig være svært at sælge tillægsforsikringer. Der kan ikke opstilles entydige kriterier for, hvornår en kunde skal tilbydes en tillægsforsikring. Det afhænger af en række forhold, for eksempel om forbrugeren allerede er forsikret. Det kan også betyde noget, om der er børn eller husdyr i husstanden: Hvem står bag e-læringsværktøjet? E-læringsværktøjet om tillægsforsikringer er udarbejdet i tæt samarbejde med forbrugerjurist Mette Reissmann. Bag værktøjet står: Aon Assurant ComputerCity Elgiganten Elbodan (punkt 1 og Expert) L EASY Fona Merlin Dansk Erhverv. Tillægsforsikringer giver forbrugeren sikkerhed i de situationer, hvor købeloven eller indboforsikringen ikke dækker. Derfor er tillægsforsikringer i mange tilfælde et rigtig godt produkt. Men der er ikke brug for dem, hvis forbrugeren allerede er sikret på anden vis. Det er netop den afklaring, værktøjet skal hjælpe med til, siger erhvervspolitisk konsulent Trine Katborg Davidsen, Dansk Erhverv. Et værktøj til alle Værktøjet har to overordnede formål: At lære sælgerne at tilbyde tillægsforsikringer på den rigtige måde. At lære dem at sælge på de rigtige tidspunkter. Parterne bag værktøjet ønsker at forbedre forbrugerforholdene på markedet for tillægsforsikringer generelt og ikke kun i egne butikker. Derfor har de besluttet at stille det til rådighed for alle, der sælger tillægsforsikringer: Værktøjet bliver tilgængeligt for alle for at sikre, at så mange som muligt får mulighed for at tilegne sig viden om salg af tillægsforsikringer. Dermed håber vi på at løfte vidensniveauet og dermed forbrugerforholdene på hele markedet, påpeger Trine Katborg Davidsen. En lang række forhandlere og forsikringsudbydere er nu gået sammen om at udvikle et e-læringsværktøj om salg af tillægsforsikringer til elektronik. Ingen pistolsalg Branchens initiativ glæder også forbrugerjurist Mette Reissmann: Det er positivt, at detailhandlen i fællesskab vil løfte vidensniveauet omkring tillægsforsikringer blandt deres ansatte. På den måde kan vi som forbrugere føle os mere sikre på, at vi undgår pistol-salg af forsikringer, vi ikke har brug for. Derimod får vi en rådgivning, der er tilpasset vore behov. På den måde bliver både forbrugere og forretninger mere tilfredse, siger hun.

6 6 EFTERUDDANNELSE DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 Nye fonde sikrer efteruddannelse Under besøget i Danmark mødtes delegationen fra Bangladesh med blandt andre Peter Bernhoft, der er generalkonsul for Bangladesh og tidligere formand for brancheforeningen Textil & Tøj. Tekstil knytter Danmark og Bangladesh sammen Bengalske tekstilleverandører på turné i Danmark efter nye kunder AF MIMI IPSEN > Tekstilindustrien spiller en vigtig rolle i Bangladesh s økonomi, og for nylig besøgte en delegation af leverandører Danmark. De blev modtaget af repræsentanter for DIPP - Danish Import Promotion Programme. Dette importfremmekontor er en integreret del af Dansk Erhverv og udøver sin virksomhed som led i en aftale med den danske stats bistandsorganisation Danida. Under besøget mødtes delegationen også med blandt andre Peter Bernhoft, der er generalkonsul for Bangladesh og tidligere formand for brancheforeningen Textil & Tøj, og med Ole Schmidt, chefkonsulent i Dansk Erhverv og sekretariatschef for Textil & Tøj. Beklædningsdelegationen fra Bangladesh bestod af 5 tekstilleverandører, der havde business-to-business møder med danske virksomheder i Jylland og på Sjælland. Delegationens leder gav udtryk for stor tilfredshed med besøget og møderne og sagde blandt andet: Vi er taknemlige for det gode samarbejde og den støtte vi fik, og som gjorde vores mission så vellykket og bemærkelsesværdig. Selv om ingen ordrer blev afgivet under besøget, modtog flere af de bengalske firmaer prøveordrer. I øjeblikket tegner tekstilproduktionen i Bangladesh sig for 45 % af alle, der er beskæftiget i landets industri. De bidrager med 5 % af den samlede nationalindkomst. Tekstilindustrien beskæftiger næsten 4 millioner mennesker, primært kvinder. Danmark har ydet udviklingsbistand til Bangladesh siden dets selvstændighed i Den danske sektorprogram- og projektbistand til Bangladesh udgjorde cirka 214 millioner kr. i 2006 og cirka 174 millioner i Flere af de bengalske tekstilleverandører fik prøveordrer med hjem fra Danmark. Fra 1. januar 2009 kommer virksomhedernes efteruddannelsesaktiviteter i fokus. Her åbnes der for tilskud fra de nye kompetencefonde AF MARIE GRANDJEAN BAMBERGER > Medarbejdere og virksomheder kan fra 1. januar 2009 søge om tilskud til kurser og uddannelser i de nye kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen i 2007 og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse.dansk Erhverv opfordrer alle medlemsvirksomheder til straks at anvende de nye fonde. To ugers uddannelse om året Aftalen om kompetencefondene blev indgået for at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at øge efter- og videreuddannelsesaktiviteten. Den indebærer, at den enkelte medarbejder kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse. Virksomhederne betaler et bidrag, der indgår i en kompetencefond. Grundtanken bag aftalen er, at kompetenceudvikling er med til at drive virksomheden fremad og skærpe dens konkurrenceevne. Desuden bidrager de nye uddannelsesmuligheder til medarbejdernes motivation og løbende udvikling. Aftalen sikrer, at medarbejdernes viden og kompetencer er tidssvarende og på forkant med arbejdsmarkedets udvikling. Sådan søger du Kursusansøgningen foregår gennem virksomheden - oftest gennem en personalefunktion eller direkte på kompetencefondens hjemmeside. Medarbejderne og virksomhederne kan her se, hvilke kurser og uddannelser kompetencefonden yder tilskud til. Det er først og fremmest AMU-kurser, merkonomkurser og gymnasiale enkeltfag samt kurser, der styrker medarbejdere med læseeller regneproblemer. Kurserne skal være relevante for medarbejdernes arbejdsområde og fortsatte kompetenceudvikling og ligge inden for den enkelte overenskomsts dækningsområde. Medarbejderen kan søge om tilskud til deltagergebyr, til materialer der skal bruges på kurset, til løn under kursus, til transport og til ophold forbundet med kurset. Begynd ved MUS-samtalen Kompetenceudvikling og uddannelse drøftes naturligt i forbindelse med den årlige MUS-samtale. Her kan medarbejderne motiveres til at søge bestemte kurser og uddannelsestilbud, som også virksomheden kan have gavn af. Det er samtidig en god idé at gøre det synligt for alle medarbejderne i virksomheden, hvis der fra organisationens side er særlige behov eller ønsker til medarbejdernes kursusaktiviteter. Ved løbende at samarbejde med medarbejderne om at vægte bestemte uddannelsesmuligheder og tage dem med på råd, skabes der gensidig forståelse og engagement. I sidste ende vil det komme både medarbejder og virksomhed tilgode. Hvem administrerer? Dansk Erhverv har indgået aftale med ATP Pensionsservice, der administrerer ordningen inden for detailog kontor- & lager-, IT-, slagter-, bager- og forlagsoverenskomsterne gennem Kompetencefonde.dk. For virksomheder inden for HORE- STA og transportområderne administreres ordningen gennem Pension Danmark, mens optikerne administreres gennem optikernes uddannelsesfond. Virksomheder med mere end 100 medarbejdere inden for det enkelte overenskomstområde har mulighed for at administrere ordningen selv. Virksomheder, der skal bidrage til Kompetencefonde.dk, skal her i efteråret selv registrere sig på: og vil herefter modtage opkrævning fra ATP. Virksomheder, der skal bidrage til ordningen gennem PensionDanmark, har allerede modtaget opkrævning og vil løbende kunne følge med i uddannelses- og tilskudsmuligheder på:

7 DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 OPLEVELSESØKONOMI 7 OPDAG!08 Mandag d. 24. November kl DR Koncerthus, DAB IN Cafeen OPDAG!08 Mandag d. 24. November kl Mandag DR Koncerthus, d. 24. November DAB IN kl. Cafeen DR Koncerthus, DAB IN Cafeen Kl Ankomst, registrering. Der er en sandwich samt frugt, vand og kaffe. Kl kl kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkommen til DR ved Musikchef Leif Lønsmann Mellem Børs og Kulturhus., direktør for Tænketanken, tegner de kommende udfordringer for kulturpolitik og vækststrategier. Udvikling af oplevelsesøkonomiens rammebetingelser, udfordring for danske politikere og ledere direktør i DI gennemfører 2 protreptiske coachingforløb på scenen og fortæller om værdibaseret ledelsescoaching Musikalsk dialog. Violinisten og virksomhedskonsulenten Pause beskriver i sin nye bog, Det store sceneskift, hvordan kommunikation og opmærksomhed bliver de afgørende parametre., direktør Dansk Erhverv. Det stigende fokus på oplevelser i erhvervslivet betyder nye muligheder og udfordringer for kulturlivet. Det handler om at skabe partnerskaber baseret på forskellighed. Tænketanken på arbejde. introducerer de 6 globale revolutioner, fra sin kommende bog og vi faciliterer en intensiv, hvor alle deltagere er med til at formulere anbefalinger til netværkets kommende arbejde. Årets Liljepris. Uddeling af årets Liljepris til en virksomhed eller organisation, som har markeret sig succesfuldt med at integrere oplevelse Kvindesmedie. Afslutning med networking og et glas vin. Kr ,- per person inklusive et signeret eksemplar af Det Store Sceneskift eller Protreptik samt Liljerapporten #7, Gratis for medlemer af Dansk Oplevelsesøkonomi. Tilmelding til Ida Maj Emborg på. Anfør venligst medlemsstatus. lemskab og partnerskab i netværket, kontakt direktør Flemming Madsen på tel eller mail

8 8 KLIMA DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 Connie Hedegaard tager klimaudfordringen op i ICC Danmark Den danske klima- og energiminister bliver hovedtaler under ICC Danmarks årlige middag mandag den 1. december 2008 AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Medlemmerne af det internationale handelskammers danske afdeling, ICC Danmark, får i mere end én forstand en varm velkomst ved deres årlige medlemsmiddag mandag den 1. december Aftenens gæstetaler bliver nemlig klima- og energiminister Connie Hedegaard, der vil kaste sig over emnet Klimaudfordringen og COP15: ansvar og muligheder. COP15 er som bekendt FN s klimaforandringskonference i København fra mandag den 30. november - fredag den 11. december ICC Danmarks årsdag holdes traditionen tro på Børsen i København. Danmark er et af de mere end 140 lande, hvor ICC - International Chamber of Commerce er repræsenteret. Det er organisationens formål at fremføre det internationale erhvervslivs synspunkter. Den danske medlemskreds tæller i dag de ledende repræsentanter for de største virksomheder og erhvervsorganisationer i alle dele af erhvervslivet. Bestyrelsen i ICC Danmark sammensættes af Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danmarks Rederiforening, Finansrådet, Forsikring & Pension samt Landbrugsraadet. Klima- og energiminister Connie Hedegaard bliver hovedtaler ved ICC Danmarks årlige medlemsmiddag. (Foto: Klaus Holsting). Den siddende formand er bankdirektør Peter Schütze, Nordea Bank Danmark A/S, mens den tidligere administrerende direktør for Dansk Erhverv, Lars Krobæk, er generalsekretær. Employer Branding er også vigtigt når krisen kradser Dansk Erhverv tilbyder medlemmerne kursus i at gøre virksomheden attraktiv for både potentielle og eksisterende medarbejdere AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Finanskrise og lavkonjunktur med voksende ledighed bør ikke få arbejdsgiverne til at tro, at kvalificeret arbejdskraft nu kommer flyvende af sig selv: Employer Branding Trods eventuelle nedskæringer bør man som virksomhed ikke glemme, hvor vigtigt det er at blive ved med at sælge virksomhedskulturen. Det er et attraktivt fokusområde, når det gælder om at tiltrække og fastholde med- Formål På kurset gennemgår vi disciplinen Employer Branding, og hvilke metoder der skal bruges for at få defineret en Employer Branding platform. Deltagerne får idéer til en kommunikationsplatform samt kommunikationsaktiviteter i forhold til relevante målgrupper. Rekrutteringsproces og metoder til fastholdelse vil indgå i kurset. arbejdere, siger chefkonsulent Anita Rosenstand, Dansk Erhverv. En virksomheds produkter og serviceydelser er på den korte bane en væsentlig faktor for virksomhedens synlighed i forhold til potentielle medarbejdere. Men på den lange bane er det virksomhedskulturen, der er afgørende for, om de ønsker at være medarbejdere. Derfor tilbyder Dansk Erhverv om kort tid et kursus i Employer Branding. Som det fremgår andetsteds på denne side holdes kurset henholdsvis i Århus den 26. november og i København den 3. december: Formålet med Employer Branding er for arbejdsgiverne at fortælle omgivelserne, hvilket værdisæt der netop kendetegner deres virksomhed. Hertil kommer medarbejdernes udviklingsmuligheder, og hvad medarbejderne opnår ved at være ansat på den pågældende arbejdsplads. Det handler om at få kommunikeret sin kultur internt og eksternt, og hvor HR, kommunikation og direktion arbejder tæt sammen for at sælge budskabet bedst muligt, pointerer Anita Rosenstand. Hvem kan deltage? Virksomheder, der gerne vil i gang med at etablere Employer Branding eller få mere viden om disciplinen. Tid og sted Århus: Onsdag, den 26. november 2008, kl Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Onsdag, den 3. december 2008, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København. Pris Medlemmer kr. 975,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,- Tilmelding: eller Employer Branding handler om at få kommunikeret sin kultur internt og eksternt, og hvor HR, kommunikation og direktion arbejder tæt sammen for at sælge budskabet bedst muligt.

9 DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 ERHVERVSPHD 9 ErhvervsPhD-projekter forener forskning og forretning Dansk Erhverv opfordrer sine medlemsvirksomheder til at benytte sig af den såkaldte ErhvervsPhD-ordning, hvor de med løntilskud kan få halvpart i en aktiv universitetsforsker AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Det er kombinationen af forskning og forretning mellem den akademiske verden og erhvervslivet, der er særkendet ved ErhvervsPhD-ordningen. Virksomheden ansætter den studerende og modtager et løntilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Den studerende bruger cirka halvdelen af sin arbejdstid på virksomheden og den anden halvdel på universitetet. Virksomhederne får frem for alt adgang til viden fra universitetsmiljøerne. Den ville de sandsynligvis ikke have været i stand til at få, eller som det havde krævet væsentligt flere ressourcer at komme i nærheden af, hvis ikke det var for denne ordning. Endelig får universiteterne en pipeline og et netværk i erhvervslivet, som er med til at sikre, at forskningen kan anvendes direkte i de enkelte virksomheder. Ifølge undersøgelser er mere end 9 ud af 10 virksomheder og universiteter tilfredse med ordningen, påpeger fuldmægtig Ditte Dahl, Forskningsog Innovationsstyrelsen. Super-synergi-projekt Resultmaker er en af de mange virksomheder, der benytter sig af ErhvervsPhD-ordningen. Virksomheden producerer software og satser blandt andet på at opbygge kompetence i at digitalisere processer i sygehussektoren. Her foregår diagnosticering og behandling af patienter i omfattende og videnstunge forløb, som involverer mange mennesker. Resultmaker arbejder på elektronisk at udarbejde et patientforløb, så læger og sygeplejersker fra forskellige afdelinger og hospitaler hele tiden har et overblik over behandlingen. I denne sammenhæng er det interessant og givtigt for Resultmaker at have et link til den offentlige forskningsverden. Den akademiske partner i projektet er IT-Universitetet, ErhvervsPhD-ordningen Det er en misforståelse, at ErhvervsPhD-ordningen kun er for ingeniør- og naturvidenskabeligt baserede virksomheder. Ganske vist var ordningen tidligere helt domineret af denne gruppe, men i dag ser det anderledes ud. Andelen af ansøgninger fra de samfundsvidenskabelige og humanistiske områder er steget fra under 17 % i 2005 til over 21 % i I øvrigt er interessen for at oprette nye ErhvervsPhD-stillinger nærmest eksploderet siden 2005: I 2007 blev der indsendt hele 51 % flere ansøgninger om et nyt projekt fra studerende, der deler de tre år, et projekt varer, mellem en virksomhed og et universitet. Tendensen ser heldigvis ud til at fortsætte. Ikke mindst fordi der nu er langt flere virksomheder uden for hovedstadsområdet, der deltager, nemlig næsten hvert tredje af alle ErhvervsPhD-projekter. Dermed er der også gode udsigter til, at regeringen når sit mål frem til 2010 om at oprette 150 nye ErhvervsPhDstillinger om året, fortæller fuldmægtig Ditte Dahl, Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Læs mere på: som sammen med ErhvervsPhDforsker Rao Mukkamala løbende tester og arbejder videre med udviklingsprojektet. Ud over at få testet systemet får Resultmaker markedsført virksomhedens projekt i den akademiske verden. IT-Universitetet bliver således talsmand for projektet i det akademiske miljø. ErhvervsPhD-projektet giver således samlet set en super-synergi, som Resultmakers udviklingschef Lars Pedersen udtrykker det. Rao Mukkamala, der er 43 år og oprindeligt kommer fra Indien, har blandt andet en Master-grad i Computer Science og slår med egne ord bro mellem den private virksomhed og IT-Universitetet i København: Jeg bringer meget viden med mig - fra virksomheden til universitetet og tilbage igen - med det formål at forbedre systemet og gøre det mere fleksibelt. ErhvervsPhD-ordningen er interessant, fordi den forener den kommercielle verden, som har fokus på kunder og markedet, med universitetet, hvor man diskuterer, reflekterer og evaluerer, siger han. God og billig måde Forskningspolitisk chef Jannik Schack Linnemann, Dansk Erhverv, glæder sig over, at ErhvervsPhDordningen er i vækst, og at den er bredt ud til andre sektorer end blot industri. Han siger: Ordningen anmeldes rigtig flot af de virksomheder, der har prøvet den. Det er en god og billig måde for virksomheder at få ny og langtidsholdbar viden på. Samtidig får virksomhederne mulighed for at tappe ind i et globalt vidennetværk, som forskningsverdenen i dag udgør. En Den ErhvervsPhD-studerende bruger cirka halvdelen af sin arbejdstid på virksomheden og den anden halvdel på universitetet. Ambitionen om at få et bredere udbud af ansøgere - og gerne fra yderområderne - er ved at lykkes. ErhvervsPhD, der kommer udefra, vil kunne se på virksomheden med friske øjne og komme med systematiske forslag til forbedringer af for eksempel forretningsgange, udvikling af nye ydelser samt ekstern kommunikation, og det kan være guld værd. Løs konflikten på den rigtige måde personalejura II Formål Uanset hvor grundig din virksomhed er i valget og ansættelsen af medarbejdere kan det ske, at der alligevel opstår problemer i ansættelsesforholdet. Du bliver på dette kursus godt rustet til at løse de konflikter primært af juridisk karakter der kan opstå i et ansættelsesforhold og efter ophøret heraf. Hvem kan deltage? Kurset henvender sig til virksomhedsindehavere, personalechefer, HR-konsulenter, HR-assistenter og andre med personaleansvar. Tid og sted Århus: Tirsdag, den 25. november 2008, kl Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Tirsdag, den 9. december 2008, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København. Pris Medlemmer kr ,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,- Tilmelding: eller

10 10 OFFENTLIGE UDBUD DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har i høring I midten af 1990 erne havde METRO kun en enkelt medarbejder ansat med anden etnisk baggrund end dansk. I dag er der 246. METRO vinder integrationspris Engroshandelsvirksomheden METRO Cash & Carry Danmark ApS har vundet Integrationsprisen 2008 for sin beskæftigelsesindsats AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Forleden kunne Kronprinsesse Mary overrække repræsentanter for METRO Cash & Carry Beskæftigelsesprisen 2008, der er en af Integrationsministeriets Integrationspriser. Virksomheden har formået at gøre integration til dagligdag. METRO har i dag 246 medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk fordelt på 32 nationaliteter. Det svarer til, at 27,8 % af alle medarbejdere. Virksomheden har endvidere opnået at få en lav personaleomsætning. Internt benytter METRO blandt andet medarbejderbladet til at kommunikere sit værdisæt. Eksternt benytter virksomheden jobmesser og jobannoncer, hvor man pointerer, at alder, køn og etnisk baggrund ikke er en hindring for ansættelse. OFFENTLIGE UDBUD Udvalgte EU-udbud Fødevarestyrelsen EU-forslag til grænseværdier for ikke-dioxinlignende PCB i fødevarer. Høringsfrist: Tirsdag den 18. november 2008 Ansvarlig: Fødevarekonsulent Hanne Bach Miljøstyrelsen Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer samt udtjente batterier og akkumulatorer. Høringsfrist: Tirsdag den 18. november 2008 Ansvarlig: Miljøchef Mette Herget Lægemiddelstyrelsen Udkast til bekendtgørelse om medicinsk udstyr og bekendtgørelse om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr. Høringsfrist: Torsdag den 20. november 2008 Ansvarlig: Erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen BY EMNE NR. FRIST Hillerød Mejeriprodukter ND Kalundborg Opsamlingspose ND Hillerød Rengøring af skoler ND København S Installation af brændere ND København Ø Revisionsvirksomhed ND Hillerød Katetre ND Aalborg Øst Forbindsstoffer ND Århus N CT-scannere ND Sorø Madrasser ND Odense C Planlægning og udførelse af forskning og udvikling ND Aalborg Øst Programmelrelaterede tjenester ND København Redskaber til vægt- og modstandstræning ND Helsingør Revisionsvirksomhed ND Søborg Fotokopimaskiner ND Århus Løfte- og håndteringsudstyr ND Esbjerg Kontorartikler ND Esbjerg Isenkramvarer ND Esbjerg Skolemøbler ND Vejen Offentlig vejtransport ND Hvis De ønsker yderligere information om ovenstående EU-udbud, så kryds af og telefax det til , eller send ND-nummeret på det ønskede udbud via Det er også muligt at tegne abonnement på skræddersyet elektronisk daglig overvågning af udbuddene. Miljøstyrelsen Lovforslag om organisering af affaldssektoren (ændring af Miljøbeskyttelsesloven). Høringsfrist: Fredag den 21. november 2008 Ansvarlig: Miljøchef Mette Herget Økonomi- og Erhvervsministeriet Europa-Kommissionens meddelelse om råvarer. Høringsfrist: Fredag den 21. november 2008 Ansvarlig: Chefkonsulent Ole Schmidt Videnskabsministeriet Udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven. Høringsfrist: Mandag den 24. november 2008 Ansvarlig: Forskningspolitisk chef Jannik Schack Linnemann Justitsministeriet Udkast til lov om ændring af færdselsloven. Høringsfrist: Mandag den 24. november 2008 Ansvarlig: Chefkonsulent Jesper Kaae Fødevarestyrelsen Grønbog for landbrugsprodukters kvalitet. Høringsfrist: Mandag den 24. november 2008 Ansvarlig: Fødevarekonsulent Hanne Bach Miljøstyrelsen Forslag til ændring af biociddirektivet. Høringsfrist: Tirsdag den 25. november 2008 Ansvarlig: Miljøchef Mette Herget Fødevarestyrelsen Udkast til bekendtgørelse om tilsætning af visse stoffer med ernæringsmæssigt eller fysiologisk formål til fødevarer. Høringsfrist: Onsdag den 26. november 2008 Ansvarlig: Fødevarekonsulent Hanne Bach

11 DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 FAKTA 11 MF_ann_tryk.pdf 17/08/06 10:11:48 UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER SPØRG og få SVAR REDIGERET AF HOTLINECHEF LEIF GRAASKOV JENSEN Søndagsåbent ved virksomhedsoverdragelse Ifølge Lov om detailsalg fra butikker m.v. har butikkerne fire såkaldte løse søndage at holde åbent på i perioden 1. januar december og yderligere to løse søndage i perioden 1. juli - 1. september. Vi har overtaget en forretning pr. 1. november 2008 og vil gerne påbegynde udsalg umiddelbart efter jul. I den forbindelse kunne vi godt tænke os at holde åbent søndag den 29. december Den tidligere ejer har udnyttet mulighederne for at holde åbent alle seks løse søndage. Har vi i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen fået fire nye løse søndage, som vi kan benytte i perioden 1. november december 2008, eller har den nye ejer kun ret til at holde åbent det antal søndage, som ikke allerede er udnyttet af den tidligere ejer? Med andre ord: Følger de løse søndage butikken eller ejeren?! Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at de løse søndage følger den enkelte butik, og at ejerskifte alene ikke udløser ret til nye løse søndage. Hvis butikken ved ejerskifte ændrer væsentligt karakter og størrelse, kan der dog efter en konkret vurdering være tale om en ny butik og dermed ret til nye løse søndage. Det skal understreges, at der skal være tale om væsentlige ændringer. Tjen penge på dit medlemskab Fratrædelsesgodtgørelse ved dødsfald En af vore funktionæransatte, der var opsagt til at fratræde pr. 31. december 2008, er død. Ifølge funktionærloven skulle vedkommende have haft udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fratrædelsen. Gælder det også i denne situation? Dansk Erhverv har blandt andet rabataftaler med følgende selskab! Nej. Der skal ikke betales fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2A. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse forudsætter, at fratrædelse rent faktisk finder sted. TDC Fastnet Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler % Opkald til mobiltelefon 6-7 % Mobil Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler 22 % Abonnement % Tillæg Intern kommunikation - Ekstra minimum 50 % Bredbånd TDC Bredbånd Professionel 12 % Dansk Erhverv tilbyder flere rabatter på andre teleprodukter, og vi tilbyder også rabatter på for eksempel brændstof, forskellige forsikringer samt kvalitetskontrol fra SG og udenlandsk momsrefusion. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Eller kontakt Pia Nielsen og Per Lippert-Scherwin på: Telefon: Trim din virksomhed til finanskrisen Invitation til aktuelt morgenmøde om styring af HR, ansættelse og virksomhedsøkonomi i lyset af finanskrisen Mandag den 8. december 2008 Kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K Den aktuelle finanskrise giver stor usikkerhed for virksomhederne: Hvor bevæger markederne sig hen? Hvor vil krisen kradse mest? Hvordan kan jeg bedst trimme min virksomhed til den nære fremtid? På mødet vil specialister inden for ansættelsesret, HR, kontraktret, finansiering og virksomhedsøkonomi rådgive om, hvordan du trimmer din virksomhed til morgendagens ændrede markedsforhold: Hvordan motiverer og fastholder man medarbejderne, når virksomheden skal trimmes? Hvordan tilpasses medarbejderstyrken? Hvad lægger bankerne vægt på, når de skal yde virksomhederne lån? Hvordan sikrer man sig mod tab og brudte kontrakter? Vil finanskrisen brede sig til den øvrige samfundsøkonomi? Disse og mange andre spørgsmål vil morgenmødet forsøge at give svar på. Endeligt program udsendes senere, men reservér allerede tidspunktet nu. Tilmelding kan ske på Dansk Erhvervs hjemmeside:

12 12 RETORIK DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 Lær at holde tale som Bill Clinton PP Danmark Magasinpost UMM ID-nr Danske erhvervsledere får hjælp af Clinton-rådgiveren Tom Rosshirt på Rhetors og Dansk Erhvervs konference Når chefen tager ordet AF JENS JENSEN > Han har rådgivet og skrevet taler for Bill Clinton og Al Gore, men hvad kan danske erhvervsledere lære af Tom Rosshirt: Er der ikke langt fra følelsesladede taler om polernes smeltning til nedskæringer i danske virksomheder? Vi har inviteret Tom Rosshirt til vores konference, fordi han repræsenterer det bedste af den amerikanske mundtlige, retoriske tradition. I Danmark er vi gode til at skrive lange, indsigtsfulde rapporter, men ikke så gode til at omsætte det til det talte ord, påpeger partner Kell Jarner Rasmussen, Rhetor, der sammen med Dansk Erhverv arrangerer konferencen Når chefen tager ordet. Kell Jarner Rasmussen citerer gerne Svend Auken, der har stor erfaring med at holde taler, for at sige: De danske embedsmænd og eksperter er rigtigt gode til deres fag - men de er fand me dårlige til at skrive taler! Hvorfor er amerikanerne bedre? USA har en lang og nærmest ubrudt tradition for at beskæftige sig med retorik og public speaking. Alle elever, helt fra de mindste klasser, lærer at præsentere deres projekter, at argumentere og overbevise. I den danske skole ser det lidt anderledes ud: Vi lærer at læse og stave. I de ældre klasser lærer vi at analysere og fortolke det, andre har skrevet. Mens vi forsøger at forstå verden, laver amerikanerne den om, lyder Kell Jarner Rasmussens pointe og tilføjer: Som moderne dansk erhvervsleder er det ikke nok at holde styr på budgetterne - man skal også kunne tale og kommunikere på en måde, der motiverer medarbejderne og udløser omverdenens respekt. Hold fokus! En god leder er fokuseret. Han vil ikke alting hele tiden på én gang. Det vil sige, at han ikke taler om alle de 10 vigtige punkter, som hans embedsmænd eller mellemledere synes er vigtige. Han må pege på ét vigtigt område, på det der gælder lige nu. Anders Fogh Rasmussen er et godt eksempel på den fokuserede leder, der virker overbevisende og målrettet. Derfor fik han også let spil mod en Mogens Lykketoft i 2005, der mere lød som en embedsmand og ekspert med 27 vigtige punkter, end statsmand og leder. Velfærd eller skattelettelser? var Helle Thorning- Schmidts budskab og klare fokus gennem den seneste valgkamp i Hvad er det, talen kan? Talen er ikke særlig god til at informere. Man kan heller ikke huske Mød ham, der skrev Bill Clintons taler, og få nogle staldtips. Når chefen tager ordet Onsdag den 19. november 2008 Kl Børsen, Dansk Erhverv, Slotsholmsgade, København K PROGRAM Hvorfor er tale guld? v/jesper Troels Jensen, ordstyrer, partner i Rhetor. Åben og ærlig - at lette en lukning. v/kenni Toft, HR-chef, IKEA Danmark. Styrket ledelse med digitale samtaler - nye medier som weblogs, podcasts og video i kommunikationen. v/niels M. L. Pedersen, cand.mag i retorik, konsulent hos Advice. Én gang til - og uden tal, tak! v/anne Villemoes, kommunikationsdirektør, Danish Crown. Kort og klart - kommunikation med den seneste generation på arbejdsmarkedet: generation curling. v/palle Kock, varehuschef, Føtex. To Speak or Not To Speak. v/tom Rosshirt, forhenværende taleskriver for Bill Clinton, konsulent i det amerikanske kommunikationsbureau West Wing Writers. Der er morgenkaffe fra kl. 8.30, og konferencen slutter med frokost. Læs mere på konferencens hjemmeside: Tilmelding til Lene Daugaard på: særlig meget fra en tale. Men hvis den er god, kan man huske det vigtigste længe: Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land!, sagde Kennedy - den husker vi stadigvæk 47 år senere. Talen er god til at binde folk sammen, til at skabe engagement og begejstring. Hvis vi skal overbevises om at gøre noget andet, end vi plejer, så skal det ske gennem tilstedeværelse af levende argumenter præsenteret af levende mennesker. Vi vil se giraffen! PortoService. Postboks Pandrup

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Hotel- og Restauranterhvervets Kompetencefonde

Hotel- og Restauranterhvervets Kompetencefonde Hotel- og Restauranterhvervets Kompetencefonde Side 1 Hvad er kompetencefonde? Hotel- og restauranterhvervets uddannelses- og samarbejdsfond er etableret mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service,

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Aktivitetsoversigt 2. halvår 2008 Oversigt over de kommende medlemsarrangementer: Få helt styr på køre- og hviletidsreglerne ATL s overenskomstkursus Transport

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN KEMI & LIFE SCIENCE + DANSK ERHVERV STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN en del af løsningen! INDHOLD ET VÆRDIFULDT PARTNERSKAB 3 MEDLEMSFORDELE MED FOKUS PÅ FORRETNINGEN 4 UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Retail in china. 1. - 6. september 2013

Retail in china. 1. - 6. september 2013 Retail in china 1. - 6. september 2013 Få indblik i den kinesisk detailhandel, og mød nogle af de største kinesiske og danske spillere på markedet. Dansk Erhverv inviterer danske detailhandelsvirksomheder

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere