Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # november 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk"

Transkript

1 Folketinget svigter virksomhederne Side 2 Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # november Tiltrængt skattelettelse til iværksættere Iværksætterånden er noget af det, som bliver først og hårdest ramt af en finanskrise som den, vi ser i øjeblikket. Det gør ondt her og nu - og har endnu mere dystre konsekvenser for den fremtidige innovation og udvikling i Danmark. Men et forbedret skattefradrag for kommende iværksættere, hentet fra globaliseringspuljen, er en særdeles kærkommen håndsrækning fra regeringspartierne og Dansk Folkeparti, mener Dansk Erhverv AF TINA LUND JENSEN > Det er yderst positivt, at regeringspartierne sammen med Dansk Folkeparti forbedrer den eksisterende etableringskontoordning. Sådan siger skattepolitisk chef Bo Sandberg, Dansk Erhverv, i en kommentar til, at kommende selvstændige, der sparer op til at etablere Start virksomhed - start vækst I den kommende uge, uge 47, gennemfører økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen kampagnen Start virksomhed - start vækst sammen med en lang række private og offentlige parter, blandt andet også Dansk Erhverv. Kampagnen markerer den hidtil største satsning og fokus på vækst og iværksætteri med mere end 100 arrangementer i løbet af ugen og over hele landet. Lene Espersen starter ugen med et topmøde sammen med erhvervslivet, erhvervsorganisationer, uddannelsessektoren og rådgivningsbranchen. Topmødet skal munde ud i, at parterne forpligter sig til at støtte spirende iværksættere, nye virksomheder og virksomheder i vækst. Læs mere på: egen virksomhed, nu får skattefradrag i hele den personlige indkomst i forbindelse med opsparingen. Det bliver på linie med indbetalinger til pensionsordninger. Tidligere har opsparing på etableringskonto været at betragte som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på mere beskedne cirka 33 %. Retter op på uheldig signalværdi Ændringerne ligger helt i forlængelse af de forslag, som Dansk Erhverv gennem årene har foreslået: Den forbedrede etableringskonto retter op på en meget uheldig forskelsbehandling - med dertil hørende uheldige signalværdi. Det ligger i, at der i en tid med hårdt brug for innovation og virkelyst gives gunstigere vilkår for opsparing til alderdom end til opsparing til start af egen virksomhed, påpeger Bo Sandberg. Styrkelsen af etableringskontoordningen falder på et tørt sted. Siden 1998 er antallet af brugere af ordningen således gradvist faldet fra knap til cirka i 2006, som er det seneste endeligt opgjorte indkomstår. Det vil sige et fald på mere end 25 %. Også det samlede beløb af fradragene har haft en klar pil nedad og udgjorde cirka 190 millioner kr. i Kommende selvstændige, der sparer op til at etablere egen virksomhed, ved allerede, hvad de får i julegave af folketinget i år. Leasing er et godt værktøj Dansk Erhverv foreslår endvidere at gøre det muligt for iværksætteren også at anvende etableringskontoordningen til leasingformål. Dermed kan indskyderen nøjes med at opnå brugsretten til et aktiv. I dag kan ordningen udelukkende bruges, hvis man - ud over brugsretten - opnår den formelle ejendomsret til driftsaktivet: Via leasing kan iværksættere få mere aktivitet for de samme penge. Det er især i en opstartsfase af stor betydning. Leasing kan således være et godt potentielt instrument til iværksættere, som ønsker at fokusere deres kræfter på det, som de er gode til. Frem for at have risici og besvær med for eksempel at eje en bil, en gravko eller andre driftsaktiver, slutter Bo Sandberg. Kineserne ved alt om Danmark Tillægsforsikringer skal sælges bedre Benyt de nye fonde til efteruddannelse Side 4 Side 5 Side 6

2 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 Folketinget svigter virksomhederne Af Laurits Rønn Direktør Dansk Erhverv 5 skarpe om ledelse Af Pernille Thorborg Per Kogut Administrerende direktør NNIT Regeringen har sænket sine ambitioner, når det gælder om at skaffe mere arbejdskraft til virksomhederne. Det er den nedslående konklusion, der står tilbage, efter at det hverken lykkedes at nå til enighed om en arbejdsmarkedsreform eller om en ny jobplan. Målet med disse initiativer var at øge udbuddet af arbejdskraft for derved at fremtidssikre velfærden. Først kunne der ikke opnås politisk enighed om en dagpengeog efterlønsreform. Efterfølgende udskød regeringen den mindre ambitiøse jobplan til efter finanslovsforhandlingerne. Begge dele er et udtryk for mangel på respekt for virksomhedernes - og for den sags skyld landets - væsentlige interesser. Sagen er jo, at - finanskrise eller ej - så har både virksomheder og landet behov for, at der kommer flere hænder i beskæftigelse i de kommende årtier. Demografien er uomgængelig: De store årgange forlader arbejdsmarkedet og bliver erstattet af betydeligt mindre årgange. Frem til 2015 taler vi om en reduktion i arbejdsstyrken på personer. Denne udfordring består, selv om behovet for arbejdskraft aftager som følge af finanskrisen, der nu er begyndt at få realøkonomiske konsekvenser. Vist er det rigtigt, at økonomien på helt kort sigt mister momentum, og at ledigheden er på vej i vejret - dog fra et historisk lavt niveau. Men selv om ledigheden stiger, vil der inden for bestemte brancher også på kort sigt være mangel på arbejdskraft. Politikerne har også ansvar for at tænke længere end til dagen morgen, og det forsømmer de i dette tilfælde. Vi opfordrer derfor alle ansvarlige partier til at lægge de taktiske hensyn til side og gennemføre de nødvendige reformer. Om ikke i forbindelse med finansloven, så når Arbejdsmarkedskommissionen i 2009 kommer med sine endelige forslag. Lige nu er der langt op til de ekstra personer, som, Arbejdsmarkedskommissionen anbefaler, bliver flyttet fra overførselsindkomster over i beskæftigelse, hvis statsfinanserne i regeringens 2015-plan skal være bæredygtige. Et plaster på såret er det dog, at regeringen fik landet den handlingsplan om sygefravær, som den for et par måneder siden blev enig med arbejdsmarkedets parter om. Hvad er din vigtigste opgave som leder? At få virksomheden til at hænge sammen og eksekvere den strategi, vi har lagt. Hvilken lederopgave er ugens vigtigste? Jeg er nok farvet af, at jeg i denne uge er på strategi-rundtur i Jylland. Så mit svar bliver, at ugens vigtigste opgave har været at få formidlet vores nye 2012-strategi til medarbejderne. Hvilken beslutning har været den mest betydningsfulde for jeres virksomhed det seneste år? Det må være beslutningen om at etablere to nye datacentre i Kina og Danmark. Hvilken lederopgave bliver den vigtigste næste år? Det bliver at fastholde kombinationen af at blive ved med at vækste og have en høj kvalitet. Vi går meget op i, at vore kunder har en høj oplevelse af kvalitet, så det vil vi ikke gå på kompromis med. Kan du fremhæve en ledelsesbedrift i erhvervslivet? Jeg synes, at vores ejer, Novo Nordisk, gør det formidabelt. Aktiekursen går mod strømmen, og virksomheden formår at komme med et humanitært indspark, samtidig med at den leverer resultater, der er helt i top. Det har jeg meget stor respekt for - og i den sammenhæng er det bare en detalje, at Novo Nordisk ejer os. Det, virksomheden præsterer, er virkelig flot. Den danske ledelseskanon De største ledelsesbedrifter siden 2. verdenskrig skal have deres egen kanon. Fem professorer i ledelse og en bred kreds af organisationer har nu sat debatten i gang om, hvilke 12 ledelsespræstationer inden for politik, erhvervsliv eller samfundet generelt, som skal med i ledelseskanonen. Formålet med initiativet er at skabe debat om og opstille rollemodeller for lederskab overalt i samfundet. Som en af parterne ønsker Dansk Erhverv også at bidrage til ledelsesdebatten og skabe synlighed om betydningsfulde ledelsesbedrifter, der har været med til at skabe innovation, vækst og markedsandele såvel på det danske som på det globale marked. Derfor stiller vi her i bladet en række af vore medlemmer en håndfuld skarpe spørgsmål om ledelse. Læs mere på: Udgives af Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Kristian Kongensgaard (ansvarshavende redaktør), Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Tina Lund Jensen, Pernille Thorborg. Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 32 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Annoncesalg: Telefon

3 DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 POLITIK 3 Tyrkiet skal sætte tempoet op Dansk Erhverv støtter tyrkisk medlemskab af EU. Det er dog helt afgørende, at Tyrkiet gør fremskridt med alle de nødvendige reformer. Men der er langt igen AF CHRISTIAN SVANHOLM > I Europa-Kommissionens statusrapport for 2008 omkring optagelse af nye medlemslande i EU opfordres Tyrkiet til hurtigt at relancere sin indsats. Der skal fart på reformerne, hvis landet skal gøre sig håb om at komme tættere på det europæiske samarbejde. Godt på vej Siden optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet begyndte i 2005 har landet nu opfyldt 8 af de i alt 33 kapitler inden for EU s såkaldte acquis communautaire. Med en fungerende markedsøkonomi er Tyrkiet kommet godt fra start inden for områder som fri mobilitet af varer, intellektuelle ejendomsrettigheder, virksomhedsog industripolitik, forbruger- og sundhedsbeskyttelse, forskning og udvikling samt energi. EU s ministerråd ventes til december at give grønt lys for at åbne op for kapitlerne om fri bevægelighed af kapital samt om informationssamfundet og medier. Med disse to kapitler vil der i alt være åbnet for 10 ud af 33 kapitler, hvilket minder om andre landes udvikling i forhold til optagelsesforhandlinger med EU.... og alligevel langt fra Men der er langt igen. Det går alt for langsomt med Tyrkiets fremskridt inden for arbejdsmarkedspolitik, offentlige indkøb, beskatning, miljø, konkurrencepolitik og anti-diskrimination. Tilpasningen til EU s kapitel om socialpolitik og beskæftigelse er pt. strandet i parlamentet. Det betyder, at landets indsats vedrørende bekæmpelse af børnearbejde, sort arbejde og diskriminering er alt for svag. Også inden for fødevaresikkerhed, statsstøtteregler, justits- og retlige anliggender, landbrug og fiskeri har de tyrkiske reformtiltag meget at Tyrkerne kan ikke vende om, hvis de vil med i EU. Tværtimod skal de sætte farten op. samle op på. Hvis Tyrkiet ikke meget hurtigt sætter turbo på reformer inden for disse områder, er det tvivlsomt, at Europa-Kommissionen vil åbne op for nye kapitler i foråret De manglende reformændringer skyldes dog ikke udelukkende forhaling af at imødekomme EU s regelsæt. En væsentlig grund har været den øverste anklagemyndigheds anlagte sag ved Forfatningsdomstolen for at få regeringspartiet, herunder præsidenten og premierministeren, ekskluderet i fem år for påstand om anti-sekulære aktiviteter. Selv om påstanden blev underkendt, har retssagen taget tid og fokus væk fra arbejdet med at reformere lovene og politikkerne til at passe til acquis communautaire. Positive virksomheder - men de er ikke parate Endelig presser de tyrkiske virksomheder ikke tilstrækkeligt på for at øge landets reformtempo. Det viser en ny undersøgelse, foretaget af Eurochambres og dennes tyrkiske modstykke, TOBB. Mere end 75 % af de tyrkiske virksomheder er positive over for et tyrkisk EU-medlemskab, men hovedparten af virksomhederne - 72 % - er slet ikke begyndt tilpasningen til EU s forskellige acquis. 25 % af virksomhederne tror også, at der vil gå mere end 15 år, før Tyrkiet er en del af EU. 24 % af de tyrkiske virksomheder tvivler på, at det nogensinde sker. Dansk Erhverv støtter tyrkisk med- Fokus på handelsagenten lemskab af EU. Men det er dog helt afgørende, at Tyrkiet gør fremskridt med alle de nødvendige reformer. Formål Kurset giver deltagerne viden om regler og praksis inden for handelsagenturlovgivningen. Beregning af provisioner. Hvad gælder, når intet er aftalt, og hvilke grænser er der for, hvad der kan aftales? Følger provisionen varen eller ordregivers firmadomicil? Og hvad med provisioner efter kontraktophør? Hvornår forældes provisionskrav? Beregning af godtgørelse ved agenturophør. Hvilke forudsætninger skal opfyldes? Hvordan beregnes godtgørelsen? Må man kontakte de kunder, som man har overdraget til agenturgiveren? Hvem kan deltage? Alle der har interesse for agenturforhold. Tid og Sted Århus: Torsdag, den 4. december 2008, kl Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Torsdag, den 27. november 2008, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København. Pris Deltagelse er gratis. Tilmelding: eller

4 4 INTERNATIONAL DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 Kineserne ved alt om Danmark Kinesernes store viden om Danmark overraskede danskerne, da repræsentanter for Dansk Erhverv og en håndfuld af organisationens medlemsvirksomheder tog en lille uge til Kina AF PERNILLE THORBORG > Selv om Kina er verdens tredjestørste land og har en befolkning på godt 1,3 milliarder, er Danmark mere end blot en lille klat på verdenskortet for kineserne. Det fik administrerende direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv, bekræftet, da han for nylig sammen med blandt andre statsminister Anders Fogh Rasmussen var på officielt besøg i Riget i Midten. Delegationsrejsen gik til Shanghai og Beijing. Det viste sig hurtigt, at det ikke kun er danske virksomheder, der er interesseret i at gøre forretning med kineserne, men også omvendt: Det overraskede mig, hvor meget Markedsføringsret kineserne egentlig ved om Danmark. De er udmærket klar over, hvad Danmark står for, hvilke erhvervsområder vi er toneangivende på, og at Danmark er vært for klimakonferencen næste år. De viser en stor interesse for os, og det gjorde et Formål Markedsføring handler om langt mere end prisreklame. Garantier, mail og direct mail, brugsvejledninger, tilgift og konkurrencer, slagtilbud, særregler for børn og unge, formelle krav til sammenlignende reklame, god skik i almindelighed og meget mere. Vi gennemgår disse emner, så deltagerne efter kurset er godt rustet til at være opmærksom på forhold, der bringer virksomhedens markedsføring for tæt på grænsen for det lovlige. Denne viden kan også bruges til at se, om konkurrenterne går over stregen. Hvem kan deltage? Kurset henvender sig til alle, der i det daglige arbejder med markedsføring og ønsker en praktisk viden om markedsføringsjura, og de, som ønsker at få ajourført deres viden på området. Tid og sted Århus: Torsdag, den 20. november 2008 Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Tirsdag, den 2. december 2008 Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København. Kl begge dage. Pris Medlemmer kr. 975,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,- Tilmelding: eller Den danske Kina-delegation med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen. (Foto: Lars-Peter Søvye/Cowi). enormt indtryk på mig - jeg troede, vi var mere perifere i deres verdensbillede, fortæller Jens Klarskov. 100 millioner op på vestlig standard Der er god grund til at kæmpe for at holde Danmark centralt i den kinesiske bevidsthed. For med tocifrede vækstrater og en stærkt voksende kinesisk købekraft er der gode forretningsmuligheder i Kina: Det er et fantastisk dynamisk og interessant samfund, hvor der virkelig sker noget. De seneste 10 år har bragt en rivende udvikling med sig og løftet mere end 100 millioner kinesere op på en vestlig levestandard. Overordnet set er det meget påfaldende, hvordan det kinesiske samfund fokuserer på vækst og indtjening - mens man i Danmark er meget mere optaget af, hvordan vi fordeler pengene, siger Jens Klarskov. Udfordringer i Kina En af de virksomheder, der allerede har kastet sig ud i at gøre forretninger i Kina, er NNIT, der er leverandør af IT-services. Virksomheden har været i landet i cirka fire år. Der er ansat omkring 100 medarbejdere, og planen er, at staben skal vokse til det dobbelte inden udgangen af næste år. De seneste 10 år har bragt en rivende udvikling med sig og løftet mere end 100 millioner kinesere op på en vestlig levestandard. Administrerende direktør Per Ove Kogut var derfor også med på Kinarejsen. Selv om hans kendskab til landet efterhånden er rigtig stort, fik han meget ud af at møde det officielle Kina, det officielle Danmark og de andre delegationsmedlemmer: Vi benytter en officiel rejse som den til Kina til at skabe relationer til virksomheder og officielle personer, vi ellers ikke ville få kontakt til. Jeg synes især, det var rart at snakke med de andre virksomhedsrepræsentanter, der var med, og opleve, at vi alle var i samme båd. Vi er inde i en svær tid, og det var rart, at også andre kunne fortælle, at træerne altså ikke vokser ind i himlen i øjeblikket, siger han. Læs også 5 skarpe om ledelse på side 2.

5 DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 TILLÆGSFORSIKRINGER 5 Vi er den største a-kasse forselvstændige - meld dig ind nu! Medlem af DANA? Skift til ASE -og spar over 500 kr./år 3032/0806 Uafhængighed betaler sig Tillægsforsikringer skal sælges bedre Et nyt e-læringsværktøj vil gøre det nemmere for sælgerne at vurdere, hvornår en kunde har brug for en tillægsforsikring og dermed undgå, at sådanne forsikringer oversælges AF PERNILLE THORBORG > Tillægsforsikringer er blevet hængt ud i medierne - ofte med urette, men kritikken har i nogle tilfælde været berettiget. Derfor er en lang række forhandlere og forsikringsudbydere nu gået sammen om at udvikle et e-læringsværktøj om salg af tillægsforsikringer til elektronik. Målet er, at sælgerne bliver endnu bedre til - i samarbejde med kunden - at vurdere, om vedkommende vil have glæde af en tillægsforsikring. Det kan nemlig være svært at sælge tillægsforsikringer. Der kan ikke opstilles entydige kriterier for, hvornår en kunde skal tilbydes en tillægsforsikring. Det afhænger af en række forhold, for eksempel om forbrugeren allerede er forsikret. Det kan også betyde noget, om der er børn eller husdyr i husstanden: Hvem står bag e-læringsværktøjet? E-læringsværktøjet om tillægsforsikringer er udarbejdet i tæt samarbejde med forbrugerjurist Mette Reissmann. Bag værktøjet står: Aon Assurant ComputerCity Elgiganten Elbodan (punkt 1 og Expert) L EASY Fona Merlin Dansk Erhverv. Tillægsforsikringer giver forbrugeren sikkerhed i de situationer, hvor købeloven eller indboforsikringen ikke dækker. Derfor er tillægsforsikringer i mange tilfælde et rigtig godt produkt. Men der er ikke brug for dem, hvis forbrugeren allerede er sikret på anden vis. Det er netop den afklaring, værktøjet skal hjælpe med til, siger erhvervspolitisk konsulent Trine Katborg Davidsen, Dansk Erhverv. Et værktøj til alle Værktøjet har to overordnede formål: At lære sælgerne at tilbyde tillægsforsikringer på den rigtige måde. At lære dem at sælge på de rigtige tidspunkter. Parterne bag værktøjet ønsker at forbedre forbrugerforholdene på markedet for tillægsforsikringer generelt og ikke kun i egne butikker. Derfor har de besluttet at stille det til rådighed for alle, der sælger tillægsforsikringer: Værktøjet bliver tilgængeligt for alle for at sikre, at så mange som muligt får mulighed for at tilegne sig viden om salg af tillægsforsikringer. Dermed håber vi på at løfte vidensniveauet og dermed forbrugerforholdene på hele markedet, påpeger Trine Katborg Davidsen. En lang række forhandlere og forsikringsudbydere er nu gået sammen om at udvikle et e-læringsværktøj om salg af tillægsforsikringer til elektronik. Ingen pistolsalg Branchens initiativ glæder også forbrugerjurist Mette Reissmann: Det er positivt, at detailhandlen i fællesskab vil løfte vidensniveauet omkring tillægsforsikringer blandt deres ansatte. På den måde kan vi som forbrugere føle os mere sikre på, at vi undgår pistol-salg af forsikringer, vi ikke har brug for. Derimod får vi en rådgivning, der er tilpasset vore behov. På den måde bliver både forbrugere og forretninger mere tilfredse, siger hun.

6 6 EFTERUDDANNELSE DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 Nye fonde sikrer efteruddannelse Under besøget i Danmark mødtes delegationen fra Bangladesh med blandt andre Peter Bernhoft, der er generalkonsul for Bangladesh og tidligere formand for brancheforeningen Textil & Tøj. Tekstil knytter Danmark og Bangladesh sammen Bengalske tekstilleverandører på turné i Danmark efter nye kunder AF MIMI IPSEN > Tekstilindustrien spiller en vigtig rolle i Bangladesh s økonomi, og for nylig besøgte en delegation af leverandører Danmark. De blev modtaget af repræsentanter for DIPP - Danish Import Promotion Programme. Dette importfremmekontor er en integreret del af Dansk Erhverv og udøver sin virksomhed som led i en aftale med den danske stats bistandsorganisation Danida. Under besøget mødtes delegationen også med blandt andre Peter Bernhoft, der er generalkonsul for Bangladesh og tidligere formand for brancheforeningen Textil & Tøj, og med Ole Schmidt, chefkonsulent i Dansk Erhverv og sekretariatschef for Textil & Tøj. Beklædningsdelegationen fra Bangladesh bestod af 5 tekstilleverandører, der havde business-to-business møder med danske virksomheder i Jylland og på Sjælland. Delegationens leder gav udtryk for stor tilfredshed med besøget og møderne og sagde blandt andet: Vi er taknemlige for det gode samarbejde og den støtte vi fik, og som gjorde vores mission så vellykket og bemærkelsesværdig. Selv om ingen ordrer blev afgivet under besøget, modtog flere af de bengalske firmaer prøveordrer. I øjeblikket tegner tekstilproduktionen i Bangladesh sig for 45 % af alle, der er beskæftiget i landets industri. De bidrager med 5 % af den samlede nationalindkomst. Tekstilindustrien beskæftiger næsten 4 millioner mennesker, primært kvinder. Danmark har ydet udviklingsbistand til Bangladesh siden dets selvstændighed i Den danske sektorprogram- og projektbistand til Bangladesh udgjorde cirka 214 millioner kr. i 2006 og cirka 174 millioner i Flere af de bengalske tekstilleverandører fik prøveordrer med hjem fra Danmark. Fra 1. januar 2009 kommer virksomhedernes efteruddannelsesaktiviteter i fokus. Her åbnes der for tilskud fra de nye kompetencefonde AF MARIE GRANDJEAN BAMBERGER > Medarbejdere og virksomheder kan fra 1. januar 2009 søge om tilskud til kurser og uddannelser i de nye kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen i 2007 og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse.dansk Erhverv opfordrer alle medlemsvirksomheder til straks at anvende de nye fonde. To ugers uddannelse om året Aftalen om kompetencefondene blev indgået for at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at øge efter- og videreuddannelsesaktiviteten. Den indebærer, at den enkelte medarbejder kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse. Virksomhederne betaler et bidrag, der indgår i en kompetencefond. Grundtanken bag aftalen er, at kompetenceudvikling er med til at drive virksomheden fremad og skærpe dens konkurrenceevne. Desuden bidrager de nye uddannelsesmuligheder til medarbejdernes motivation og løbende udvikling. Aftalen sikrer, at medarbejdernes viden og kompetencer er tidssvarende og på forkant med arbejdsmarkedets udvikling. Sådan søger du Kursusansøgningen foregår gennem virksomheden - oftest gennem en personalefunktion eller direkte på kompetencefondens hjemmeside. Medarbejderne og virksomhederne kan her se, hvilke kurser og uddannelser kompetencefonden yder tilskud til. Det er først og fremmest AMU-kurser, merkonomkurser og gymnasiale enkeltfag samt kurser, der styrker medarbejdere med læseeller regneproblemer. Kurserne skal være relevante for medarbejdernes arbejdsområde og fortsatte kompetenceudvikling og ligge inden for den enkelte overenskomsts dækningsområde. Medarbejderen kan søge om tilskud til deltagergebyr, til materialer der skal bruges på kurset, til løn under kursus, til transport og til ophold forbundet med kurset. Begynd ved MUS-samtalen Kompetenceudvikling og uddannelse drøftes naturligt i forbindelse med den årlige MUS-samtale. Her kan medarbejderne motiveres til at søge bestemte kurser og uddannelsestilbud, som også virksomheden kan have gavn af. Det er samtidig en god idé at gøre det synligt for alle medarbejderne i virksomheden, hvis der fra organisationens side er særlige behov eller ønsker til medarbejdernes kursusaktiviteter. Ved løbende at samarbejde med medarbejderne om at vægte bestemte uddannelsesmuligheder og tage dem med på råd, skabes der gensidig forståelse og engagement. I sidste ende vil det komme både medarbejder og virksomhed tilgode. Hvem administrerer? Dansk Erhverv har indgået aftale med ATP Pensionsservice, der administrerer ordningen inden for detailog kontor- & lager-, IT-, slagter-, bager- og forlagsoverenskomsterne gennem Kompetencefonde.dk. For virksomheder inden for HORE- STA og transportområderne administreres ordningen gennem Pension Danmark, mens optikerne administreres gennem optikernes uddannelsesfond. Virksomheder med mere end 100 medarbejdere inden for det enkelte overenskomstområde har mulighed for at administrere ordningen selv. Virksomheder, der skal bidrage til Kompetencefonde.dk, skal her i efteråret selv registrere sig på: og vil herefter modtage opkrævning fra ATP. Virksomheder, der skal bidrage til ordningen gennem PensionDanmark, har allerede modtaget opkrævning og vil løbende kunne følge med i uddannelses- og tilskudsmuligheder på:

7 DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 OPLEVELSESØKONOMI 7 OPDAG!08 Mandag d. 24. November kl DR Koncerthus, DAB IN Cafeen OPDAG!08 Mandag d. 24. November kl Mandag DR Koncerthus, d. 24. November DAB IN kl. Cafeen DR Koncerthus, DAB IN Cafeen Kl Ankomst, registrering. Der er en sandwich samt frugt, vand og kaffe. Kl kl kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkommen til DR ved Musikchef Leif Lønsmann Mellem Børs og Kulturhus., direktør for Tænketanken, tegner de kommende udfordringer for kulturpolitik og vækststrategier. Udvikling af oplevelsesøkonomiens rammebetingelser, udfordring for danske politikere og ledere direktør i DI gennemfører 2 protreptiske coachingforløb på scenen og fortæller om værdibaseret ledelsescoaching Musikalsk dialog. Violinisten og virksomhedskonsulenten Pause beskriver i sin nye bog, Det store sceneskift, hvordan kommunikation og opmærksomhed bliver de afgørende parametre., direktør Dansk Erhverv. Det stigende fokus på oplevelser i erhvervslivet betyder nye muligheder og udfordringer for kulturlivet. Det handler om at skabe partnerskaber baseret på forskellighed. Tænketanken på arbejde. introducerer de 6 globale revolutioner, fra sin kommende bog og vi faciliterer en intensiv, hvor alle deltagere er med til at formulere anbefalinger til netværkets kommende arbejde. Årets Liljepris. Uddeling af årets Liljepris til en virksomhed eller organisation, som har markeret sig succesfuldt med at integrere oplevelse Kvindesmedie. Afslutning med networking og et glas vin. Kr ,- per person inklusive et signeret eksemplar af Det Store Sceneskift eller Protreptik samt Liljerapporten #7, Gratis for medlemer af Dansk Oplevelsesøkonomi. Tilmelding til Ida Maj Emborg på. Anfør venligst medlemsstatus. lemskab og partnerskab i netværket, kontakt direktør Flemming Madsen på tel eller mail

8 8 KLIMA DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 Connie Hedegaard tager klimaudfordringen op i ICC Danmark Den danske klima- og energiminister bliver hovedtaler under ICC Danmarks årlige middag mandag den 1. december 2008 AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Medlemmerne af det internationale handelskammers danske afdeling, ICC Danmark, får i mere end én forstand en varm velkomst ved deres årlige medlemsmiddag mandag den 1. december Aftenens gæstetaler bliver nemlig klima- og energiminister Connie Hedegaard, der vil kaste sig over emnet Klimaudfordringen og COP15: ansvar og muligheder. COP15 er som bekendt FN s klimaforandringskonference i København fra mandag den 30. november - fredag den 11. december ICC Danmarks årsdag holdes traditionen tro på Børsen i København. Danmark er et af de mere end 140 lande, hvor ICC - International Chamber of Commerce er repræsenteret. Det er organisationens formål at fremføre det internationale erhvervslivs synspunkter. Den danske medlemskreds tæller i dag de ledende repræsentanter for de største virksomheder og erhvervsorganisationer i alle dele af erhvervslivet. Bestyrelsen i ICC Danmark sammensættes af Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danmarks Rederiforening, Finansrådet, Forsikring & Pension samt Landbrugsraadet. Klima- og energiminister Connie Hedegaard bliver hovedtaler ved ICC Danmarks årlige medlemsmiddag. (Foto: Klaus Holsting). Den siddende formand er bankdirektør Peter Schütze, Nordea Bank Danmark A/S, mens den tidligere administrerende direktør for Dansk Erhverv, Lars Krobæk, er generalsekretær. Employer Branding er også vigtigt når krisen kradser Dansk Erhverv tilbyder medlemmerne kursus i at gøre virksomheden attraktiv for både potentielle og eksisterende medarbejdere AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Finanskrise og lavkonjunktur med voksende ledighed bør ikke få arbejdsgiverne til at tro, at kvalificeret arbejdskraft nu kommer flyvende af sig selv: Employer Branding Trods eventuelle nedskæringer bør man som virksomhed ikke glemme, hvor vigtigt det er at blive ved med at sælge virksomhedskulturen. Det er et attraktivt fokusområde, når det gælder om at tiltrække og fastholde med- Formål På kurset gennemgår vi disciplinen Employer Branding, og hvilke metoder der skal bruges for at få defineret en Employer Branding platform. Deltagerne får idéer til en kommunikationsplatform samt kommunikationsaktiviteter i forhold til relevante målgrupper. Rekrutteringsproces og metoder til fastholdelse vil indgå i kurset. arbejdere, siger chefkonsulent Anita Rosenstand, Dansk Erhverv. En virksomheds produkter og serviceydelser er på den korte bane en væsentlig faktor for virksomhedens synlighed i forhold til potentielle medarbejdere. Men på den lange bane er det virksomhedskulturen, der er afgørende for, om de ønsker at være medarbejdere. Derfor tilbyder Dansk Erhverv om kort tid et kursus i Employer Branding. Som det fremgår andetsteds på denne side holdes kurset henholdsvis i Århus den 26. november og i København den 3. december: Formålet med Employer Branding er for arbejdsgiverne at fortælle omgivelserne, hvilket værdisæt der netop kendetegner deres virksomhed. Hertil kommer medarbejdernes udviklingsmuligheder, og hvad medarbejderne opnår ved at være ansat på den pågældende arbejdsplads. Det handler om at få kommunikeret sin kultur internt og eksternt, og hvor HR, kommunikation og direktion arbejder tæt sammen for at sælge budskabet bedst muligt, pointerer Anita Rosenstand. Hvem kan deltage? Virksomheder, der gerne vil i gang med at etablere Employer Branding eller få mere viden om disciplinen. Tid og sted Århus: Onsdag, den 26. november 2008, kl Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Onsdag, den 3. december 2008, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København. Pris Medlemmer kr. 975,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,- Tilmelding: eller Employer Branding handler om at få kommunikeret sin kultur internt og eksternt, og hvor HR, kommunikation og direktion arbejder tæt sammen for at sælge budskabet bedst muligt.

9 DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 ERHVERVSPHD 9 ErhvervsPhD-projekter forener forskning og forretning Dansk Erhverv opfordrer sine medlemsvirksomheder til at benytte sig af den såkaldte ErhvervsPhD-ordning, hvor de med løntilskud kan få halvpart i en aktiv universitetsforsker AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Det er kombinationen af forskning og forretning mellem den akademiske verden og erhvervslivet, der er særkendet ved ErhvervsPhD-ordningen. Virksomheden ansætter den studerende og modtager et løntilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Den studerende bruger cirka halvdelen af sin arbejdstid på virksomheden og den anden halvdel på universitetet. Virksomhederne får frem for alt adgang til viden fra universitetsmiljøerne. Den ville de sandsynligvis ikke have været i stand til at få, eller som det havde krævet væsentligt flere ressourcer at komme i nærheden af, hvis ikke det var for denne ordning. Endelig får universiteterne en pipeline og et netværk i erhvervslivet, som er med til at sikre, at forskningen kan anvendes direkte i de enkelte virksomheder. Ifølge undersøgelser er mere end 9 ud af 10 virksomheder og universiteter tilfredse med ordningen, påpeger fuldmægtig Ditte Dahl, Forskningsog Innovationsstyrelsen. Super-synergi-projekt Resultmaker er en af de mange virksomheder, der benytter sig af ErhvervsPhD-ordningen. Virksomheden producerer software og satser blandt andet på at opbygge kompetence i at digitalisere processer i sygehussektoren. Her foregår diagnosticering og behandling af patienter i omfattende og videnstunge forløb, som involverer mange mennesker. Resultmaker arbejder på elektronisk at udarbejde et patientforløb, så læger og sygeplejersker fra forskellige afdelinger og hospitaler hele tiden har et overblik over behandlingen. I denne sammenhæng er det interessant og givtigt for Resultmaker at have et link til den offentlige forskningsverden. Den akademiske partner i projektet er IT-Universitetet, ErhvervsPhD-ordningen Det er en misforståelse, at ErhvervsPhD-ordningen kun er for ingeniør- og naturvidenskabeligt baserede virksomheder. Ganske vist var ordningen tidligere helt domineret af denne gruppe, men i dag ser det anderledes ud. Andelen af ansøgninger fra de samfundsvidenskabelige og humanistiske områder er steget fra under 17 % i 2005 til over 21 % i I øvrigt er interessen for at oprette nye ErhvervsPhD-stillinger nærmest eksploderet siden 2005: I 2007 blev der indsendt hele 51 % flere ansøgninger om et nyt projekt fra studerende, der deler de tre år, et projekt varer, mellem en virksomhed og et universitet. Tendensen ser heldigvis ud til at fortsætte. Ikke mindst fordi der nu er langt flere virksomheder uden for hovedstadsområdet, der deltager, nemlig næsten hvert tredje af alle ErhvervsPhD-projekter. Dermed er der også gode udsigter til, at regeringen når sit mål frem til 2010 om at oprette 150 nye ErhvervsPhDstillinger om året, fortæller fuldmægtig Ditte Dahl, Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Læs mere på: som sammen med ErhvervsPhDforsker Rao Mukkamala løbende tester og arbejder videre med udviklingsprojektet. Ud over at få testet systemet får Resultmaker markedsført virksomhedens projekt i den akademiske verden. IT-Universitetet bliver således talsmand for projektet i det akademiske miljø. ErhvervsPhD-projektet giver således samlet set en super-synergi, som Resultmakers udviklingschef Lars Pedersen udtrykker det. Rao Mukkamala, der er 43 år og oprindeligt kommer fra Indien, har blandt andet en Master-grad i Computer Science og slår med egne ord bro mellem den private virksomhed og IT-Universitetet i København: Jeg bringer meget viden med mig - fra virksomheden til universitetet og tilbage igen - med det formål at forbedre systemet og gøre det mere fleksibelt. ErhvervsPhD-ordningen er interessant, fordi den forener den kommercielle verden, som har fokus på kunder og markedet, med universitetet, hvor man diskuterer, reflekterer og evaluerer, siger han. God og billig måde Forskningspolitisk chef Jannik Schack Linnemann, Dansk Erhverv, glæder sig over, at ErhvervsPhDordningen er i vækst, og at den er bredt ud til andre sektorer end blot industri. Han siger: Ordningen anmeldes rigtig flot af de virksomheder, der har prøvet den. Det er en god og billig måde for virksomheder at få ny og langtidsholdbar viden på. Samtidig får virksomhederne mulighed for at tappe ind i et globalt vidennetværk, som forskningsverdenen i dag udgør. En Den ErhvervsPhD-studerende bruger cirka halvdelen af sin arbejdstid på virksomheden og den anden halvdel på universitetet. Ambitionen om at få et bredere udbud af ansøgere - og gerne fra yderområderne - er ved at lykkes. ErhvervsPhD, der kommer udefra, vil kunne se på virksomheden med friske øjne og komme med systematiske forslag til forbedringer af for eksempel forretningsgange, udvikling af nye ydelser samt ekstern kommunikation, og det kan være guld værd. Løs konflikten på den rigtige måde personalejura II Formål Uanset hvor grundig din virksomhed er i valget og ansættelsen af medarbejdere kan det ske, at der alligevel opstår problemer i ansættelsesforholdet. Du bliver på dette kursus godt rustet til at løse de konflikter primært af juridisk karakter der kan opstå i et ansættelsesforhold og efter ophøret heraf. Hvem kan deltage? Kurset henvender sig til virksomhedsindehavere, personalechefer, HR-konsulenter, HR-assistenter og andre med personaleansvar. Tid og sted Århus: Tirsdag, den 25. november 2008, kl Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Tirsdag, den 9. december 2008, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København. Pris Medlemmer kr ,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,- Tilmelding: eller

10 10 OFFENTLIGE UDBUD DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har i høring I midten af 1990 erne havde METRO kun en enkelt medarbejder ansat med anden etnisk baggrund end dansk. I dag er der 246. METRO vinder integrationspris Engroshandelsvirksomheden METRO Cash & Carry Danmark ApS har vundet Integrationsprisen 2008 for sin beskæftigelsesindsats AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Forleden kunne Kronprinsesse Mary overrække repræsentanter for METRO Cash & Carry Beskæftigelsesprisen 2008, der er en af Integrationsministeriets Integrationspriser. Virksomheden har formået at gøre integration til dagligdag. METRO har i dag 246 medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk fordelt på 32 nationaliteter. Det svarer til, at 27,8 % af alle medarbejdere. Virksomheden har endvidere opnået at få en lav personaleomsætning. Internt benytter METRO blandt andet medarbejderbladet til at kommunikere sit værdisæt. Eksternt benytter virksomheden jobmesser og jobannoncer, hvor man pointerer, at alder, køn og etnisk baggrund ikke er en hindring for ansættelse. OFFENTLIGE UDBUD Udvalgte EU-udbud Fødevarestyrelsen EU-forslag til grænseværdier for ikke-dioxinlignende PCB i fødevarer. Høringsfrist: Tirsdag den 18. november 2008 Ansvarlig: Fødevarekonsulent Hanne Bach Miljøstyrelsen Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer samt udtjente batterier og akkumulatorer. Høringsfrist: Tirsdag den 18. november 2008 Ansvarlig: Miljøchef Mette Herget Lægemiddelstyrelsen Udkast til bekendtgørelse om medicinsk udstyr og bekendtgørelse om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr. Høringsfrist: Torsdag den 20. november 2008 Ansvarlig: Erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen BY EMNE NR. FRIST Hillerød Mejeriprodukter ND Kalundborg Opsamlingspose ND Hillerød Rengøring af skoler ND København S Installation af brændere ND København Ø Revisionsvirksomhed ND Hillerød Katetre ND Aalborg Øst Forbindsstoffer ND Århus N CT-scannere ND Sorø Madrasser ND Odense C Planlægning og udførelse af forskning og udvikling ND Aalborg Øst Programmelrelaterede tjenester ND København Redskaber til vægt- og modstandstræning ND Helsingør Revisionsvirksomhed ND Søborg Fotokopimaskiner ND Århus Løfte- og håndteringsudstyr ND Esbjerg Kontorartikler ND Esbjerg Isenkramvarer ND Esbjerg Skolemøbler ND Vejen Offentlig vejtransport ND Hvis De ønsker yderligere information om ovenstående EU-udbud, så kryds af og telefax det til , eller send ND-nummeret på det ønskede udbud via Det er også muligt at tegne abonnement på skræddersyet elektronisk daglig overvågning af udbuddene. Miljøstyrelsen Lovforslag om organisering af affaldssektoren (ændring af Miljøbeskyttelsesloven). Høringsfrist: Fredag den 21. november 2008 Ansvarlig: Miljøchef Mette Herget Økonomi- og Erhvervsministeriet Europa-Kommissionens meddelelse om råvarer. Høringsfrist: Fredag den 21. november 2008 Ansvarlig: Chefkonsulent Ole Schmidt Videnskabsministeriet Udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven. Høringsfrist: Mandag den 24. november 2008 Ansvarlig: Forskningspolitisk chef Jannik Schack Linnemann Justitsministeriet Udkast til lov om ændring af færdselsloven. Høringsfrist: Mandag den 24. november 2008 Ansvarlig: Chefkonsulent Jesper Kaae Fødevarestyrelsen Grønbog for landbrugsprodukters kvalitet. Høringsfrist: Mandag den 24. november 2008 Ansvarlig: Fødevarekonsulent Hanne Bach Miljøstyrelsen Forslag til ændring af biociddirektivet. Høringsfrist: Tirsdag den 25. november 2008 Ansvarlig: Miljøchef Mette Herget Fødevarestyrelsen Udkast til bekendtgørelse om tilsætning af visse stoffer med ernæringsmæssigt eller fysiologisk formål til fødevarer. Høringsfrist: Onsdag den 26. november 2008 Ansvarlig: Fødevarekonsulent Hanne Bach

11 DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 FAKTA 11 MF_ann_tryk.pdf 17/08/06 10:11:48 UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER SPØRG og få SVAR REDIGERET AF HOTLINECHEF LEIF GRAASKOV JENSEN Søndagsåbent ved virksomhedsoverdragelse Ifølge Lov om detailsalg fra butikker m.v. har butikkerne fire såkaldte løse søndage at holde åbent på i perioden 1. januar december og yderligere to løse søndage i perioden 1. juli - 1. september. Vi har overtaget en forretning pr. 1. november 2008 og vil gerne påbegynde udsalg umiddelbart efter jul. I den forbindelse kunne vi godt tænke os at holde åbent søndag den 29. december Den tidligere ejer har udnyttet mulighederne for at holde åbent alle seks løse søndage. Har vi i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen fået fire nye løse søndage, som vi kan benytte i perioden 1. november december 2008, eller har den nye ejer kun ret til at holde åbent det antal søndage, som ikke allerede er udnyttet af den tidligere ejer? Med andre ord: Følger de løse søndage butikken eller ejeren?! Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at de løse søndage følger den enkelte butik, og at ejerskifte alene ikke udløser ret til nye løse søndage. Hvis butikken ved ejerskifte ændrer væsentligt karakter og størrelse, kan der dog efter en konkret vurdering være tale om en ny butik og dermed ret til nye løse søndage. Det skal understreges, at der skal være tale om væsentlige ændringer. Tjen penge på dit medlemskab Fratrædelsesgodtgørelse ved dødsfald En af vore funktionæransatte, der var opsagt til at fratræde pr. 31. december 2008, er død. Ifølge funktionærloven skulle vedkommende have haft udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fratrædelsen. Gælder det også i denne situation? Dansk Erhverv har blandt andet rabataftaler med følgende selskab! Nej. Der skal ikke betales fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2A. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse forudsætter, at fratrædelse rent faktisk finder sted. TDC Fastnet Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler % Opkald til mobiltelefon 6-7 % Mobil Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler 22 % Abonnement % Tillæg Intern kommunikation - Ekstra minimum 50 % Bredbånd TDC Bredbånd Professionel 12 % Dansk Erhverv tilbyder flere rabatter på andre teleprodukter, og vi tilbyder også rabatter på for eksempel brændstof, forskellige forsikringer samt kvalitetskontrol fra SG og udenlandsk momsrefusion. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Eller kontakt Pia Nielsen og Per Lippert-Scherwin på: Telefon: Trim din virksomhed til finanskrisen Invitation til aktuelt morgenmøde om styring af HR, ansættelse og virksomhedsøkonomi i lyset af finanskrisen Mandag den 8. december 2008 Kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K Den aktuelle finanskrise giver stor usikkerhed for virksomhederne: Hvor bevæger markederne sig hen? Hvor vil krisen kradse mest? Hvordan kan jeg bedst trimme min virksomhed til den nære fremtid? På mødet vil specialister inden for ansættelsesret, HR, kontraktret, finansiering og virksomhedsøkonomi rådgive om, hvordan du trimmer din virksomhed til morgendagens ændrede markedsforhold: Hvordan motiverer og fastholder man medarbejderne, når virksomheden skal trimmes? Hvordan tilpasses medarbejderstyrken? Hvad lægger bankerne vægt på, når de skal yde virksomhederne lån? Hvordan sikrer man sig mod tab og brudte kontrakter? Vil finanskrisen brede sig til den øvrige samfundsøkonomi? Disse og mange andre spørgsmål vil morgenmødet forsøge at give svar på. Endeligt program udsendes senere, men reservér allerede tidspunktet nu. Tilmelding kan ske på Dansk Erhvervs hjemmeside:

12 12 RETORIK DANSK ERHVERV I NUMMER 29 I NOVEMBER 2008 Lær at holde tale som Bill Clinton PP Danmark Magasinpost UMM ID-nr Danske erhvervsledere får hjælp af Clinton-rådgiveren Tom Rosshirt på Rhetors og Dansk Erhvervs konference Når chefen tager ordet AF JENS JENSEN > Han har rådgivet og skrevet taler for Bill Clinton og Al Gore, men hvad kan danske erhvervsledere lære af Tom Rosshirt: Er der ikke langt fra følelsesladede taler om polernes smeltning til nedskæringer i danske virksomheder? Vi har inviteret Tom Rosshirt til vores konference, fordi han repræsenterer det bedste af den amerikanske mundtlige, retoriske tradition. I Danmark er vi gode til at skrive lange, indsigtsfulde rapporter, men ikke så gode til at omsætte det til det talte ord, påpeger partner Kell Jarner Rasmussen, Rhetor, der sammen med Dansk Erhverv arrangerer konferencen Når chefen tager ordet. Kell Jarner Rasmussen citerer gerne Svend Auken, der har stor erfaring med at holde taler, for at sige: De danske embedsmænd og eksperter er rigtigt gode til deres fag - men de er fand me dårlige til at skrive taler! Hvorfor er amerikanerne bedre? USA har en lang og nærmest ubrudt tradition for at beskæftige sig med retorik og public speaking. Alle elever, helt fra de mindste klasser, lærer at præsentere deres projekter, at argumentere og overbevise. I den danske skole ser det lidt anderledes ud: Vi lærer at læse og stave. I de ældre klasser lærer vi at analysere og fortolke det, andre har skrevet. Mens vi forsøger at forstå verden, laver amerikanerne den om, lyder Kell Jarner Rasmussens pointe og tilføjer: Som moderne dansk erhvervsleder er det ikke nok at holde styr på budgetterne - man skal også kunne tale og kommunikere på en måde, der motiverer medarbejderne og udløser omverdenens respekt. Hold fokus! En god leder er fokuseret. Han vil ikke alting hele tiden på én gang. Det vil sige, at han ikke taler om alle de 10 vigtige punkter, som hans embedsmænd eller mellemledere synes er vigtige. Han må pege på ét vigtigt område, på det der gælder lige nu. Anders Fogh Rasmussen er et godt eksempel på den fokuserede leder, der virker overbevisende og målrettet. Derfor fik han også let spil mod en Mogens Lykketoft i 2005, der mere lød som en embedsmand og ekspert med 27 vigtige punkter, end statsmand og leder. Velfærd eller skattelettelser? var Helle Thorning- Schmidts budskab og klare fokus gennem den seneste valgkamp i Hvad er det, talen kan? Talen er ikke særlig god til at informere. Man kan heller ikke huske Mød ham, der skrev Bill Clintons taler, og få nogle staldtips. Når chefen tager ordet Onsdag den 19. november 2008 Kl Børsen, Dansk Erhverv, Slotsholmsgade, København K PROGRAM Hvorfor er tale guld? v/jesper Troels Jensen, ordstyrer, partner i Rhetor. Åben og ærlig - at lette en lukning. v/kenni Toft, HR-chef, IKEA Danmark. Styrket ledelse med digitale samtaler - nye medier som weblogs, podcasts og video i kommunikationen. v/niels M. L. Pedersen, cand.mag i retorik, konsulent hos Advice. Én gang til - og uden tal, tak! v/anne Villemoes, kommunikationsdirektør, Danish Crown. Kort og klart - kommunikation med den seneste generation på arbejdsmarkedet: generation curling. v/palle Kock, varehuschef, Føtex. To Speak or Not To Speak. v/tom Rosshirt, forhenværende taleskriver for Bill Clinton, konsulent i det amerikanske kommunikationsbureau West Wing Writers. Der er morgenkaffe fra kl. 8.30, og konferencen slutter med frokost. Læs mere på konferencens hjemmeside: Tilmelding til Lene Daugaard på: særlig meget fra en tale. Men hvis den er god, kan man huske det vigtigste længe: Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land!, sagde Kennedy - den husker vi stadigvæk 47 år senere. Talen er god til at binde folk sammen, til at skabe engagement og begejstring. Hvis vi skal overbevises om at gøre noget andet, end vi plejer, så skal det ske gennem tilstedeværelse af levende argumenter præsenteret af levende mennesker. Vi vil se giraffen! PortoService. Postboks Pandrup

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service

INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service Kan du svare 'ja' til disse spørgsmål? Har du fået nok af skåltaler om brugerdreven innovation og savner konkrete løsninger,

Læs mere

Retail in china. 1. - 6. september 2013

Retail in china. 1. - 6. september 2013 Retail in china 1. - 6. september 2013 Få indblik i den kinesisk detailhandel, og mød nogle af de største kinesiske og danske spillere på markedet. Dansk Erhverv inviterer danske detailhandelsvirksomheder

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres!

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! INVITATION Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! IKA inviterer, i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted, til en konference, hvor vi sætter fokus på IT-understøttelse af offentligt indkøb. Hands On

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

fremtiden starter her...

fremtiden starter her... fremtiden starter her... OPS: En styrket OFFENTLIGT- arkitektbranche PRIVAT Perspektiver SAMARBEJDE i et strategisk samarbejde Dansk med Dansk Erhvervs Erhverv medlemstilbud 2 OPS Offentligt-privat samarbejde

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere