VokseVærker. Ventilens år ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009"

Transkript

1 VokseVærker Ventilens år ISSN:

2 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk 8 - Formandens klumme Ventilens mål Flere tilbud, flere frivillige - en større Ventil Det føltes som om, jeg bare var på besøg i klassen - Martine fortæller sin historie, når projekt Netwerk besøger landets skoler Frivilligliv - Grundkurser, Frivilligkonference og Roskilde Festival Sekretariatet har vist tit hørt, at NU stopper jeg - Interview med Vinni formand i Ventilen Viborg Jeg kan ikke gå på kompromis med mit sociale behov - Portræt af Ventilen Danmarks landsformand Fokus på frivillige og faglighed -HR-udvalg og Fagligt udvalg Ventilens nationale projekter - Netwerk og Netværk - sådan! Lokale vokseværker - Vi er vokset med to Ventiler på under et år...og alt muligt andet, der sker lokalt Ventilens år Udgivet af Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9, København K Redaktør: Pia Fjorback Ansvh: Marie-Louise Rillo Snerup Rud Forsidetegning: Maria Rothmar Tryk: Grefta Tryk A/S

3 Kære Læser For snart 20 år siden fik Danmark sit første mødested for ensomme unge. Det hed Lyspunktet. Senere blev navnet ændret til Ventilen, et mødested blev til fire, og fire blev til den stadigt voksende landsorganisation, som vi kender den i dag. I dag er der 14 mødesteder for ensomme unge, og problemerne med ungdomsensomhed er anerkendt af både fagfolk, politikere og embedsmænd. Så vi er nået langt men ikke langt nok. For hvis vi skal nå målet om at afskaffe ensomhed blandt unge, er der mere, der skal gøres. Bestyrelsen har i begyndelsen af året vedtaget en strategi, der i 2015 skal resultere i flere lokalforeninger, flere medlemmer og flere frivillige. Men det er ikke helt, som det plejer, for en del af strategien er også, at vi skal åbne andre typer lokale tilbud, end de klassiske mødesteder. Lige nu forsøger vi os for eksempel med et projekt om mad og motion i København. Kvinden, der om nogen skal arbejde for, at strategien ikke bare bliver flotte tanker på papir, er Maria Bergmann Nielsen, der blev valgt til formand for Ventilen Danmark i september sidste år. Hendes store ambition er at gøre Ventilen til den bedste organisation at være frivillig i. Det er det, der skal til, hvis vi skal være flere og hvis vi skal have lov at beholde de frivillige endnu længere. Derfor har bestyrelsen nedsat et HR-udvalg, der skal arbejde med netop frivilliges trivsel. Og vores uddannelsesudvalg har arbejdet benhårdt på at stable nyeste initiativ på benene: Frivillig Kompetence Konference en weekend, hvor landets frivillige mødes og får inspiration til, hvordan de kan blive endnu bedre til det, de allerede gør så godt. Ventilen er vokset i næsten 20 år, og det har vi ikke tænkt os at stoppe med lige foreløbigt. Vi arbejder fortsat med at udbrede kendskabet til ungdomsensomhed til endnu flere og ingen fortæller bedre end dem, der selv har oplevet ensomheden. Det vil flere og flere af de unge, der kommer i mødestederne, gerne hjælpe med, og vi har oprettet et korps af Frivillige Fortællere. En af dem er Martine, som havde svært ved at indgå i det sociale, da hun begyndte i gymnasiet. Du kan læse, hvad der ændrede situationen for hende senere i skriftet. Her kan du også lære formanden lidt bedre at kende, læse om strategierne, de nye typer af tilbud og meget, meget mere. God fornøjelse! Ventilens frivillige er Tabubekæmpere og vi skal have endnu flere seje frivillige, hvis vi skal fortsætte VokseVærket. 3

4 Årsmøde 2012 Et år i vækstens og frivillighedens tegn Årsmødet finder sted på: Østerbæksvej 91, 5230 Odense M Lørdag den 22. september holder Ventilen Danmark årsmøde og vi håber, at du har lyst til at være med. I timerne inden årsmødet skal vi tale om grundlaget for Ventilen nemlig de frivillige. Under overskriften Frivillighed i Ventilen grin, gejst og gåpåmod skal vi høre om motivation, udfordringer, ansvar og fester. Og vi skal arbejde i workshops, der skal komme med input til bestyrelsen, hvad det er, der kan gøre det endnu federe at være frivillig. Input, der efterfølgende bliver grundlag for en frivilligpolitik for Ventilen. Derefter er det tid til selve årsmødet, hvor der skal vælges en ny bestyrelse: Næstformand, kasserer, tre årsmødevalgte og seks lokalvalgte repræsentanter. På selve årsmødet vil støttemedlemmer (over 35 år) dog kun kunne deltage som observatører. Årsmødet foregår i Odense Vi begynder kl. 13 og slutter af med middag og fest. Program Dørene åbnes Frivillig i Ventilen grin, gejst og gåpåmod Ventilen Danmarks årsmøde åbnes Pause Middag og efterfølgende fest. Sådan tilmelder du dig: Send en mail til hvor du også angiver, om du deltager i middagen efterfølgende. Dagsorden 1. Mødets åbning ved formanden. 2. Valg af dirigent og referent. 3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning. 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. - Valg af næstformand (2 år) - Valg af kasserer - Valg af tre årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer - Valg af seks lokalvalgte bestyrelsesmedlemmer Valg af op til tre årsmødevalgte suppleanter Valg af lokalvalgte suppleanter 7. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent. 8. Eventuelt. 4 Ad 5. Hvis du ønsker et forslag behandlet på årsmødet, skal det være bestyrelsen i hænde senest d. 1. september. Send det til Ad 6. Hvis du ønsker at opstille til bestyrelsen, kan dette ske frem til årsmødets start men vi ser meget gerne, at du indsender et skriftligt opstillingsgrundlag til senest d. 7. september. Valgene afvikles i henhold til vedtægten og Regler for valg til Ventilen Danmarks bestyrelse Evt. indkomne forslag, opstillinger med mere vil kunne findes på: ventilen.dk/aarsmoede2012

5 Ventilen i tal I marts 2011 begyndte vi at tælle de unge, der kommer i mødestederne. Dokumentationsprojektet er til for, at vi kan se og vise fonde og politikere at Ventilen virker. Hvad, der fungerer godt, og hvor vi kan gøre det endnu bedre og dermed hjælpe endnu flere ensomme unge. Du kan se en oversigt over noget af dokumentationen nedenfor samt få overblik over de vigtigste tal fra Du kan desuden følge med i dokumentationsarbejdet på ventilen.dk/om-ventilen. De unge i mødestederne Ventilen har haft 339 unikke unge i i mødestederne i 2011 De besøg er fordelt på: 49 % er mænd. 51 % er kvinder. 64,8 % af de unge er under uddannelse 42,2 % af de unge er mellem 19 og 22 år. 27,9 % er mellem år 27,9 % er mellem23-26 år. Venskab er at klø hinandens myggestik på ryggen, citat Sommertur Fakta om Ventilen Ventilen har omkring 200 frivillige på landsplan Ved udgangen af 2011 havde Ventilen knap 800 medlemmer Den årlige Sommertur er en af de ældste traditioner i Ventilen og årets største nationale begivenhed, hvor frivillige og unge tager en forlænget weekend i en hytte et sted i Danmark. I år var det i Sønderjylland med et rekordstort deltagerantal på næsten 60 mod sidste års 40 deltagere. Det sagde en af de unge om turen: Det har været super fedt. Der har været gode betingelser for at lære nye mennesker at kende, og det er nemmere, når man ved, at alle er i samme båd. Daniel, Ventilen Esbjerg. I 2011 modtog Ventilen bidrag fra: Offentlige puljer: Private fonde og legater: Støtte fra private og firmaer: Kontingentindtægter: Indtægter i alt: Årets resultat: Større udgiftsposter i 2011: Personale: Opstart og støtte til lokale Ventiler: Bestyrelse, udvalg og årsmøde: Nationale aktivitere for ensomme unge: Udgifter i alt:

6 Ventilens mål De første skridt mod Vision 2022 Hvordan ser Ventilen ud i 2022 og hvor meget er vi vokset? Det var det helt store fokus ved sidste Årsmøde, da Ventilens bestyrelse for første gang i ventilhistorien præsenterede de nye langsigtede visioner for organisationen. Kort efter Årsmødet 2011 begyndte den nytiltrådte bestyrelse at dele visionerne op i delmål for udvalgte områder, der skal nås de næste tre år. Der er syv områder, og her fortæller formanden om nogle af dem og hvorfor de er så vigtige for, at Ventilen fortsætter med at vokse og nå ud til flere og flere ensomme unge. Frivillige i Ventilen De frivillige er grundstammen for vores organisation, og det er på grund af dem, at vi overhovedet kan lave det arbejde, vi gør. De frivillige er med til at starte nye projekter op og holde mødestederne åbne, og de er med til at sætte fortsat fokus på ensomhed blandt unge og Ventilen som ensomhed-bekæmper. Frivillighedsområdet er vigtigt, fordi Ventilen ønsker at vokse som organisation og udvikle og udvide vores tilbud. En af visionerne for 2022 er, at vi kan tilbyde andre former for tilbud. Stadig Nu: : 370 til ensomme unge, men ikke nødvendigvis rettet specifikt mod de unge, der vender problemerne indad. Og når vi ønsker at vokse, udvikle og udvide, kræver det altså endnu flere seje frivillige. Vi skal også være endnu bedre til at beholde de frivillige, vi har og sørge for, at de frivillige bliver udfordret fagligt og organisatorisk både lokalt og nationalt. Der er rigtig mange muligheder for at udvikle sig og vokse sammen med organisationen, og det arbejder vi for at synliggøre. Flere mødesteder nye typer tilbud Nu: 15 lokalforeninger, alle klassiske ventilmødesteder I 2015: 22 lokalforeninger, 4 forskellige tilbudstyper En af visionerne for 2022 er, at vi som organisation skal kunne rumme flere tilbud. Vores mødesteder er veludviklede, og vi er efterhånden blevet rigtig dygtige til at hjælpe de ensomme unge, der kommer her. Men vi vil gerne lave endnu flere tilbud, der også retter sig mod unge, som ikke lige falder inden for vores nuværende målgruppe. Vi har for eksempel prøvet kræfter med projekt Fit for Fight i Odense og Mad, Motion og Mod på livet i København, som du kan læse om på hjemmesiden. Her har vi brugt nogle af vores eksistrende metoder med stor succes, og det er vores klare mål at øge antallet af lokalforeninger, så Ventilen har mere end mødesteder at byde på. Da vi ønsker at udvide, udvikle og afprøve de nye, lokale typer af tilbud i et større og mere landsdækkende perspektiv, er det nødvendigt at sætte det i system og oprette nye lokalforeninger. 6

7 Oplægsholderkorps for frivillige De frivillige er fundamentet i Ventilen. Her er Hillerødderne på gaden ved Ensomhedsdagen 2011 for at vise ventilflaget. Nu: På idéplan 2015: 30 oplægsholdere, 30 foredrag En stor del af Ventilens arbejde handler om at skabe viden og debat om unges ensomhed. Det er afgørende for Ventilens udvikling, at vi hele tiden gør opmærksom på os selv og på ungdomsensomhed som problem, så politikere, fagfolk og unge ved, at vi eksisterer. Vi oplever allerede nu en ret stor efterspørgsel på oplæg, foredrag og workshops fra mange forskellige grupper, og vi har frivillige, der brænder for at holde oplæg Det er derfor oplagt at samle dem og kvalificere dem yderligere, hvilket vi gør sidst på året og i starten Så er vi klar til ikke alene at tage imod invitationer om at komme ud at fortælle, men også proaktivt at tilbyde det. En del af drømmen er, at vi i denne sammenhæng kan trække på nogle af de unge fra vores mødesteder som frivillige vores Fortællerkorps. For hvem er bedre til at fortælle om, hvad ensomhed er, og hvordan Ventilen hjælper, end dem, der har prøvet det? Vi ved, at mange af de unge rigtig gerne vil give noget tilbage og ikke mindst være med til at hjælpe andre unge og her er en oplagt mulighed. Medlemmer under 30 år Nu: : 900 Medlemsrekruttering vil altid være afgørende for organisationens eksistens. Vi er økonomisk afhængige af vores medlemmer. Og jo flere medlemmer vi har, jo flere kender til Ventilens virke. Antallet af medlemmer under 30 år er afgørende for den sum penge, vi får fra tipsmidlerne. Derfor har det været vigtigt for bestyrelsen at sætte et ambitiøst mål for dette område, da vi i takt med, at organisationen vokser ikke overraskende også oplever, at den daglige drift koster mere. Vi ønsker jo, at alle lokalforeninger og alle frivillige kan hente hjælp og støtte hos sekretariatet, når de har brug for det. Og at vores nationale begivenheder, uanset om det er Frivilligweekend, Sommertur for de unge eller nu Årsmødet bliver besøgt af alle. Og det er bare dyrere, når man er 15 lokalafdelinger end det var, da vi var fire. Derfor behøver vi flere penge til driften, som vi netop bruger tipsmidlerne til. Desuden øges vores gennemslagskraft, når medlemstallet vokser. Vi oplever, at ungdomsensomhed i langt højere grad end før bliver taget seriøst som et problem for samfundet og for den enkelte. Men hvis vi for alvor skal slå igennem som talerør for de ensomme unge, så vil en stor medlemsskare, der støtter op om sagen, betyde meget. Det er lidt ligesom likes på Facebook. Hvis to af dine venner Synes godt om noget, klikker du måske ikke ind på det. Men hvis 100 gør, tænker du, at så må der være noget om det. 7

8 Ventilen har vokseværk Af Maria Bergmann Nielsen Formand Ventilen Danmark Nu er det snart et år siden, jeg blev valgt som formand for Ventilen Danmark. Og sikke et år. Det har været præcis lige så svært og hårdt, som jeg troede, at udfylde skoene efter Pernille (Egholm Hermansen, tidligere formand, red) men det har også været skægt, udfordrende og lærerigt. Og jeg glæder mig til det næste år. Det er svært og hårdt, fordi der er en masse, man skal lære, når man som jeg bliver kastet ud i bestyrelsesarbejdet. Og fordi der er en hel masse, man gerne vil tage fat på men hurtigt opdager, at der ikke er tid til det hele på én gang. Det er ikke kun, fordi Ventilen er blevet en stor organisation. Det at rejse rundt og besøge alle de lokale mødesteder tager jo lang tid. Jeg er næsten nået hele Danmark rundt og ser frem til flere besøg. Men det er også størrelsen, der gør det sjovt. Togturen fra Aarhus til Frederikshavn og tilbage for at sove én nat før turen går til møde i København kan være træls. Men det bliver opvejet af de fantastiske frivillige, jeg møder i alle byerne. For de er jo (ligesom mig) unge, der brænder for at gøre en forskel for andre unge, og nyder at blive udfordret og få ansvar undervejs. For slet ikke at tale om de fede frivilligfester, der samler folk fra alle hjørner af Danmark. Frivillige er lavet af en helt speciel støbning, og de danner grundlaget for hele organisationen. Derfor er jeg også rigtig stolt over som formand at kunne sætte mere fokus på netop frivillighed. I november 1999 blev landsorganisationen Ventilen Danmark stiftet med et noget mere beskedent budget, end det, det kræver at drive biksen i dag. 8

9 Det har altid været sjovt at være frivillig i Ventilen og lærerigt. Men nu arbejder vi for at systematisere indsatsen yderligere, blandt andet ved at nedsætte et HR-udvalg, der skal se på, hvordan det kan blive endnu sjovere at være frivillig. Og endnu bedre. Det gør vi selvfølgelig ikke kun, fordi vi selv gerne vil have mere ud af tjansen. Det gør vi, fordi vi gerne fortsat vil tiltrække og fastholde de sejeste unge i Danmark. For når vi har dem på holdet, kan vi for alvor rykke ved tabuet om ensomhed. Og for alvor hjælpe ensomme unge ind i fællesskabet igen. Og det er dét, der er det overordnede mål. Som du har læst om på de forgående sider, har vi faktisk sat os ret store mål for de kommende år. Flere frivillige, flere medlemmer og ikke mindst flere lokale tilbud til ensomme unge. Her i efteråret kan vi præsentere en værktøjskasse med inspiration til at forebygge og afhjælpe ensomhed, som er resultatet af projektet Netværk sådan! Og så er vi jo også i fuld gang med arbejdet med at forebygge og afhjælpe ensomhed på landets ungdomsuddannelser sammen med Mary Fonden i projekt Netwerk. Jeg håber at se dig på årsmødet den 22. september, hvor jeg rigtig gerne vil høre, hvad der får dig til at være frivillig i Ventilen hvad der gør det sjovt, og hvornår det er udfordrende. Eller hvad der får dig som medlem til at brænde for at hjælpe ensomme unge. Det er jer medlemmer og frivillige der er Ventilens fundament. Uden jer, var der slet intet at vokse fra. Tak for et fantastisk første år! Det er det, der gør det sjovt for mig. At jeg har et frivilligt job, hvor jeg får lov til at møde både kronprinsessen og seje Charlotte fra Frederikshavn. At jeg får lov at tænke store tanker og lægge strategier men også selv må knokle for, at de bliver til noget. Og at jeg kan være med til at gøre det endnu sjovere for de mange andre, der, som jeg, brænder for Ventilen. 9

10 Det er de unges stemme, der høres bedst, når det handler om at tale ensomhedstabuet ihjel. Vi har derfor oprettet et Fortællerkorps af unge, der har mod på at fortælle deres historie. En af dem, er Martine fra København. Det føltes som om, jeg bare var på For Martine var det udfordrende ved at begynde på gymnasiet ikke det faglige. Det svære var at blive en del af fællesskabet i klassen. For hvordan gør man lige det, når man har det rigtig skidt med at tage den første kontakt og de andre ikke opdager det? Og så sætter I jer bare i nogle grupper. Det sædvanlige startskud, når klasseundervisningen var slut, og 1.g erne skulle ud i grupper og fortsætte arbejdet. For de fleste var det bare at sætte sig i grupper. Med dem de plejede, og med dem de kendte. Men for Martine var det en angstprovokerende proces. Hver gang. En rigtig dårlig dag kunne være, når man allerede om morgenen vidste: Det her bliver bare ikke en god dag. Det betød som regel, at der var gruppearbejde hele dagen hver ny time skulle man finde en ny gruppe. Og hver gang, var jeg den, der skulle spørge. Det var ikke fordi, jeg ikke måtte være med det måtte jeg altid, men det er jo ikke sjovt altid at være den, der spørger. 20-årige Martine, der kommer i Ventilen København, fortæller, at det ikke var en dårlig klasse, hun gik i. Man var bare ikke opmærksom på, at der var nogle, der ikke havde så nemt ved at falde naturligt ind i fællesskabet. Det føltes som om, jeg ikke var en del af klassen. Som om jeg bare var på besøg. Jeg tror ikke, det var ond vilje, at de ikke spurgte, om jeg ville med. Jeg tror bare ikke, de tænkte over det. Måske har de tænkt, at jeg nok foretrak at sidde for mig selv. Men jeg ville jo gerne være med de andre. Jeg kunne bare ikke, fortæller hun. Ingen oficielle regler for snak Martine har en mild grad af Aspergers syndrom (AS). Det gør, at hun tager mange flere sanseindtryk ind, end hjernen kan rumme, og derfor ikke kan kapere store forsamlinger og mange, der snakker på samme tid. Desuden har hun svært ved at læse andres signaler og lure sociale spilleregler. Andre lægger sjældent mærke det usynlige handicap, som Martine har. Og de fleste unge med så mild en grad af AS har tillært sig de sociale teknikker, de manglede, inden de fylder 25 år. Men i et ungdomsliv, hvor tingene går så hurtigt og de rigtige sociale kompetencer er altafgørende for at passe ind, er det ikke et nemt handicap at have med sig. 10 Martine er en af fortællerne i projekt Netwerk. Hendes historie skal bruges på de ungdomsuddannelser, der er med i projektet, som oplæg til en klassediskussion om, hvordan man får et godt fællesskab i klassen. I folkeskolen mærkede jeg ikke noget. Når man leger sammen, er der jo regler, man kan holde sig til. For eksempel gemmeleg: Du gemmer dig, så finder jeg dig. Der har jeg en protokol at følge. Men da vi blev ældre, og man snakkede mere sammen, blev det svært. Der var ingen officielle regler for snak, så jeg måtte tit gætte mig frem.

11 besøg i klassen Og jeg gættede jo selvfølgelig forkert. i 1. og 2.g kendte Martine ikke sin diagnose, og hun kunne ikke slippe følelsen af at være forkert. Hun kunne ikke deltage i større forsamlinger, fordi hun ikke kunne rumme så mange mennesker på en gang. Så frokosten foregik i klassen, mens de andre sad i den propfyldte kantine. Her blev projekter og weekender planlagt. Noget Martine selvsagt ikke hørte noget om. Det ændrede sig i 3.g. I sommerferien efter 2. g fandt jeg ud af, at jeg ikke led af socialfobi, men derimod havde Aspergers. Det var en kæmpe lettelse. Nu kunne jeg pludselig se, at jeg ikke var skør, og at der ikke var noget grundlæggende i vejen med mig. Jeg skulle ikke have det sådan altid, og meget havde jeg jo allerede tillært mig. Ville ikke være påtrængende Klasselæreren satte efter ferien tid af til, at Martine kunne fortælle klassekammeraterne om diagnosen og, hvad det betød for hende. Jeg var jo hele tiden bange for at træde forkert og virke påtrængende, så derfor spurgte jeg aldrig, når jeg kunne undgå det. Men da vi skulle planlægge en tur til Prag, var der to, der kom til mig og spurgte, om vi skulle være i gruppe sammen. Og to andre, der spurgte, om jeg ville bo på værelse med dem, fortæller Martine og husker, hvor god en følelse det var. Nu følte jeg mig ikke længere bare som en, der var på besøg i klassen. Jeg var virkelig en del af fællesskabet! Martine er også med i Ventilen Københavns projekt Mad, Motion og Mod på livet (se s. 27). Her er de på Frederiksberg militærforhindringsbane. Studieturen gik også godt og uden at Martine gik rundt alene. Men klassekammeraterne accepterede også, når hun havde brug for at være sig selv og gå tidligt hjem og sove. Alle sagde altid pænt farvel. Og de huskede at tjekke, om jeg nu havde helt styr på, hvor busstoppestedet var, griner hun. I dag læser Martine bæredygtig bioteknologi. Også her er det det faglige, der fungerer bedst, og det er stadig svært for hende at lære nye mennesker at kende. Men det arbejder hun på ved at komme i Ventilen. Jeg skal aftale med mig selv, at jeg kommer mindst én gang om ugen. For hvis jeg begynder at lade være et par gange, så stopper jeg helt. Og det vil jeg egentlig ikke. Jeg er blevet mere afslappet i forhold til at lære folk at kende. Og så har jeg fundet ud af, at der er andre end mig, der kan føle sig ensomme. Det giver en tryghed. Jeg har tit haft den fornemmelse, at det kun er mig. Nu føler jeg mig ikke på samme måde uden for samfundet. Martines råd til læreren Martine opfordrer lærerne til at lave flere tvungne grupper i introforløbet, i stedet for, at eleverne selv finder sammen med dem, de nu lige har lyst til. De, der ikke kender nogen, vil komme til at føle sig udenfor. Det gør man jo, når man konstant skal bryde ind og spørge, om man må være med her, siger hun. 11

12 FRIVILLIGLIV! Ventilens fundament er de 200 ventilfrivillige, der arbejder i mødestederne eller på nationale projekter. På de næste sider kan du få indblik i lidt af det vigtige arbejde. Du kan møde Vinni, som i tre år har kæmpet for Ventilen Viborg, og så kan du læse lidt om, hvorfor det er så vigtigt, at vores frivillige deltager på kurser, før de møder de unge i mødestederne. En tur i Føtex kan være en sejr De hænger lidt på stolene, og der bliver gabt en del blandt de cirka 20 nye Ventil-frivillige, som den første weekend i juni er taget til København fra hele landet for at deltage i det obligatoriske grundkursus, inden de kan være sammen med de ensomme unge i mødestederne det, de alle tripper for at komme i gang med. Men det er også søndag eftermiddag og allersidste oplæg efter to dage med intensiv læring og social ryste-sammen-hygge. Kurset skal ruste de nye frivillig til at arbejde i mødestedet, samt lære dem om, hvordan man arbejder med afsæt i Ventilens værdier og med Ventilens metoder. Hvis man nu kender en DJ, kan det så bruges? lyder det fra tilhørerne. Sidste oplæg på programmet hedder Aktiviteter som metode et af de vigtigste redskaber i arbejdet i mødestedet, og oplægsholderen Jonas, der er frivillig i Kolding, fortæller om, hvordan man kan bruge sit eget netværk til at skabe gode oplevelser og aktiviteter for de unge i mødestedet. Og der er nærmest ingen grænser for, hvem man kan spørge, virker det til, da forslag om alt fra coach til bueskytter vælter ind. Men vær opmærksom på, påpeger Jonas. At det jo ikke behøver at stå på dykkerkurser og bungy jump hver gang. For rigtig mange unge kan det være grænseoverskridende nok at tage en tur i Føtex og sige, hvad de godt kunne tænke sig at spise. Og en tilsvarende stor sejr, når det er gjort. 26-årige Tobias studerer filosofi og er én af dem, der har været med til at starte Ventilen Gentofte op i foråret. Som nyåbnet Ventil, hvor mødestedet ikke er helt oppe at køre endnu, synes han, at det er rigtig godt at få et grundlæggende billede af, hvad Ventilen står for og et langt bedre overblik over, hvordan det hele fungerer. Især oplæggene om samtaleteknik og gruppedynamik gav mig rigtig meget. Hvordan er man egentlig sammen, når man er sammen? fortæller han og tilføjer, at det var rart at møde de frivillige fra landets øvrige Ventiler og dele oplevelser og erfaringer med dem. 12

13 Hvad er GK1? GK1 er det første grundkursus. Formålet med grundkurserne er at sætte de frivillige i stand til at opfylde Ventilens formål: At drive mødesteder og at udbrede viden om ensomhed blandt unge. Det er her, man får en basal viden om ensomhed og om, hvad der karakteriserer ensomme unge samt selvfølgelig, hvordan man kan hjælpe dem. GK1 er derfor et krav, før man kan være sammen med de unge i Ventilens mødesteder. På kurset skal de frivillige forholde sig til egne værdier, lave øvelser i samtaleteknik, diskutere hvad hjælp til selv-hjælp egentlig vil sige og arbejde med, hvordan man kan bruge aktiviteter som metode til at hjælpe de unge til at udvikle sig. Det er også her, man typisk for første gang får en smag af, hvad det vil sige at være en del af en landsorganisation og et stort netværk af frivillige. Der bliver nemlig snakket og hygget på kryds og tværs af lokalventiler, og typisk kommer folk hjem med nye bekendtskaber fra hele landet. GK1 afholdes fire gange årligt, og I 2011/2012 har over 140 nye frivillige deltaget. Vi vil gerne gøre det igen om et års tid De nye ventilfrivillige, der deltager i sommerens GK1 er nået til sidste oplæg på dagen Aktiviteter som metode. Ude i køkkenet står personalet klar med kage og frugt, som kursisterne kan tanke op på i den tiltrængte pause lige om lidt. Personalet er Tanja, Line og Julie, der alle er garvede frivillige fra Ventilen København, som er værtsventil. Det har været vildt hyggeligt, siger Tanja. Og de nye frivillige var glade og meget taknemmelige for det, vi havde gjort, så det var superfedt! Men det var lidt af et projekt, som krævede en hel del mere, end hvad de tre lige havde regnet med. Alt lige fra indkøb til klargørelse og selve kurset skal være godt planlagt, ellers går det galt. Man skal være minimum tre på og så skal man have god kommunikation, fortæller Line, der dog synes, det er gået over alt forventning. Man skal virkelig ville det. Vi har haft engagement og været positive og så har Tanja været god til at sige: Selvfølgelig. Det klarer vi da. Det er virkelig vigtigt ikke at panikke! Og nu skal du også gå hjem! siger Line henvendt til Tanja, mens Julie ivrigt nikker med. Tanja har været der fra morgen til aften i tre dage, og de tre piger har været på i gennemsnit ti timer lørdag og søndag for at sørge for mad, frisk frugt og springe til, når en oplægsholder blev syg. Det har været ret hårdt, men vi vil helt sikkert gerne gøre det igen. Måske skal der dog nok lige gå et års tid, griner hun. Det handler om at undgå at panikke og finde på hurtige løsninger, fortæller Tanja, Julie og Line, der var nødt til at låne de to fyldte indkøbsvogne fra Netto, da de havde glemt at tænke på en måde at fragte varerne hjem på. Vognene blev selvfølgelig fluks afleveret igen. 13

14 Frivillig Kompetence Konference Hvert år tilbyder Ventilen Danmark forskellige kompetencegivende aktiviteter for alle frivillige. I år sker det for første gang i form af en Frivillig Kompetence Konference. Her kan de frivillige både lære noget af professionelle undervisere udefra, men i høj grad også af hinanden. Det er uddannelsesudvalget, der står for det nye initiativ og de lover, at der bliver rig mulighed for både at snuse til ny viden, men også for at bidrage med den kunnen, man allerede har som frivillig. Så bliver der selvfølgelig ligesom den årlige Frivilligweekend masser af hygge med de andre frivillige, mulighed for at møde dem, man har været på kurser med igen og lære nye at kende. Konferencen finder sted november i Vejle Ventilen har fået en ny tradition For tredje år i træk viste Ventilens frivillige flaget på årets Roskilde Festival, hvor de stod til rådighed med en kop kaffe, et øjebliks ro og måske en snak, til de gæster, der havde brug for det. De frivillige havde hver en arbejdsuge på 48 timer - med alt fra at bygge mødestedet, tage vagter og være ude på festivalspladsen for at sprede budskabet om ungdomsensomhed. Men selv om det var hårdt, var det en fed oplevelse for både nye og garvede festivalfrivillige og blev man træt, var der altid en medfrivillig at støtte sig op ad. 14

15 Det kan også være op ad bakke at være frivillig. Men har man masser af sejhed og viljen til at kæmpe, så kan selv det, der virker umuligt, lade sig gøre. Det oplevede Vinni Lynggaard, da hun som nystartet frivillig fik opgaven med at genopbygge Ventilen Viborg. Sekretariatet har vist tit hørt, at NU stopper jeg! Hvorfor blev du som eneste frivillig tilbage for at holde gang i Ventilen Viborg i 2009? Jeg havde været til samtale og var blevet godkendt som frivillig. Kort efter fik jeg en mail fra den tidligere formand, der skrev, at Ventilen (Viborg.red.) lukkede. Jeg havde endnu ikke mødt hverken de unge eller andre frivillige end de to ved min samtale, men blev så ringet op af sekretariatet (Ventilen Danmarks sekretariat, red.), der spurgte, om jeg ville starte den op på ny. Det sagde jeg ja til. Hvorfor, når du ikke havde noget forhold til Ventilen? Det var et rigtig fedt ansvar at få. Jeg kan godt lide at sætte gang i og styre tingene. Og som altid så motiverer det, jo mere ansvar man har. Det fik jeg i hvert fald i Ventilen. Og nu er det en fed følelse. At have kæmpet så hårdt, og det så er lykkedes. Du flyttede til Aarhus kort efter. Var det planen at blive pendler-frivillig? Nej, jeg sagde fra starten, at jeg ville flytte til Aarhus om et halvt år og fortsætte Ventil-arbejdet der. Det var bare svært at finde kvalificerede frivillige, der kunne overtage. Men jeg vidste, at der var et behov for mødestedet i Viborg. Vi havde jo 4-6 unge, der kom der fast. Det var så frustrerende at have samtaler med mulige frivillige, der sagde ja og så aldrig dukkede op igen. Jeg har det jo sådan, at jeg siger B, når jeg har sagt A. Det var også derfor, jeg ikke selv skiftede til Ventilen i Aarhus. Men jeg fik endelig et par stykker med, og vi tre var kernen i meget lang tid, hvor vi fik mødestedet åbnet og til at køre nogenlunde. Højst sandsynligt kun fordi, vi havde et virkelig godt sammenhold, og alle tog deres del af ansvaret. Har du aldrig bare haft lyst til at smide det hele? Sekretariatet har vist tit hørt, at NU stopper jeg. Men det skulle aldrig være med den konsekvens, at mødestedet lukkede. Og dét har jeg hele tiden haft mod på og overskud til. Faktisk har jeg svært ved at lade være. Mødestedet kører rigtig godt nu med otte-ni frivillige, så jeg er endelig ved at give slip. Er det helt slut med Ventilen? Nu er jeg stoppet i mødestedet hos Ventilen Viborg. I Aarhus har jeg tre andre frivilligjob, hvor jeg har den brugerkontakt, jeg er så glad for, så jeg fortsætter ikke i Ventilen Århus. Men Ventilen betyder noget helt særligt. Især de nationale arrangementer, som fx når vi er på Roskilde Festival eller Sommerturen med unge og frivillige. Her har der ikke har været så stor udskiftning blandt de frivillige, og jeg har virkelig haft god støtte og fået mange gode venner. Så jeg fortsætter på landsplan og skal blandt andet være underviser på Grundkursus 2. Jeg vil da heller ikke udelukke arbejdet i bestyrelsen på et tidspunkt. 15

16 Jeg kan ikke gå på kompromis med mit sociale behov Hun har altid fået at vide, hun larmede for meget. Men de store armbevægelser, lynende øjne og en sejhed, der til tider forhindrer hende i at finde stopknappen, har også bragt hende, hvor hun er nu lykkeligt nygift og landsformand for Ventilen Danmark. Hun er det perfekte ansigt ud ad til, som hun sidder foran kameraet noget hun næsten har vænnet sig til efter knap et år som formand for Ventilen Danmark. 29-årige Maria Bergmann Nielsen har det søde smil og øjne, der trænger hele vejen gennem linsen og ud til modtager. Men de insisterende øjne vidner også om masser af ben i næsen og en fremdrift, der kan trænge igennem langt mere end fotolinser. Der er et konstant liv i dem. Øjnene altså. Og de bliver lige en anelse større, hver gang hun fortæller om de ting, hun er passioneret omkring. Noget, der ikke går mange sekunder imellem. For eksempel når hun nævner de unge i Ventilen, hun har arbejdet for i syv år eller taler om de frivillige og den organisation, hun ønsker at skabe for dem. Temperamentsfuld skolepige Når fotosessionen er vel overstået, bliver det polerede lagt væk, og man sidder nu overfor kvinden, der med gennemtrængende midtjysk dialekt fortæller, at en god friaften er, når hun bruger tre timer i køkkenet på at lave nye tapasretter til gæster, og de så bare smager pissegodt! Jeg kan godt lide at forkæle dem, der er tæt på mig. Og så elsker jeg nok bare, når tingene lykkes, forklarer hun, når hun skal fortælle om den lidt mere bløde side af sig selv. Den Maria, der drager omsorg for venner og familie, forkæler dem, hun holder af og arrangerer sjove fester. Den anden den hårde side, som hun kalder den har været der, siden hun var lille. Jeg har altid fået at vide, jeg taler for højt. At jeg taler, før jeg tænker og ikke er bleg for at sige min mening. Da jeg var lille, havde jeg et temperament, der kunne få stole og penalhuse til at flyve i klasseværelset, fortæller hun, selv om det lyder som en ret stor røver, når Maria har tydeligvis en sejhed og en vilje, der fylder så meget, at hun flere gange i sin opvækst blev bedt om at pakke den lidt væk. Heldigvis hørte hun kun delvist efter, for det er kvaliteter, der er vigtige, når man står ved roret hos landets største selvstændige frivillige sociale ungdomsorganisation. 16

17 man møder hende som den noget roligere voksne. Men det at tale meget og højt går jo hånd i hånd med, at jeg for eksempel godt kan lide at tale foran store forsamlinger. Jeg har lært at kontrollere mit temperament, men alle sider af mig, har ført mig derhen, hvor jeg er i dag. Jeg går efter det, jeg vil have. For eksempel Brian, som jeg satte mig for, at jeg ville ha allerede første gang, jeg mødte ham, griner hun og henviser til ægtemanden, der står ude i køkkenet og forbereder maden til de gæster, der som så mange andre fredag aftener er lige om hjørnet. Næste måned kan de fejre deres første bryllupsdag. Chefen sagde stop For snart et år siden en uge efter sit bryllup satte Maria sig på Ventilen Danmarks formandstaburet. Tidligere havde hun ansvaret som lokalformand i Ventilen Århus, men nu stod hun i spidsen for 200 frivillige, 15 lokalventiler og et sekretariat. Det var en stor og spændende udfordring. Men det skræmte mig måske lidt at følge efter Pernille (Egholm Hermansen, den tidligere formand, red.), husker hun om skiftet fra at være menig frivillig til at stå i spidsen for hele organisationen. Jeg var usikker på, om jeg kunne gøre det lige så godt. Jeg har jo ikke hendes enorme faglighed, og hun er skidegod til det med at mægle og få møder og grupper til at fungere sammen. Jeg er uddannet i detailbranchen. Der diskuterer vi os ikke frem en til løsning, hvis noget ikke fungerer så afprøver vi noget andet, indtil det fungerer, siger hun og konstaterer, at hun derfor hurtigt var nødt til at beslutte sig for, at hun skulle definere rollen som Ventilens formand på ny. Og som sin egen. Rollen som Maria Bergmann skulle hun for bare et par år siden også starte forfra med. Da hun efter syv måneder som butikschef i landets største Jysk med en arbejdsuge på timer om ugen, stod med en fyreseddel i hånden. Det var forfærdeligt! siger hun med tryk på sidste ord. Jeg var helt nede. Men set tilbage, var det jo det bedste, der kunne ske. Jeg havde aldrig været butikschef før, og selv om jeg arbejdede 80 timer om ugen, følte jeg ikke, det var nok. Men der fandtes ikke en knap i mig, der hed Stop. Direktionen valgte derfor at trykke på knappen for hende af frygt for, at hun knækkede nakken, hvis hun fortsatte. I stedet nåede hun at sænke farten og tænke over, hvor hun egentlig var på vej hen. Selv om du er chef, er der jo stadig en stor del af tiden, hvor du bare sætter varer på plads, fortæller Maria og tilføjer, at forholdet til Brian også var med til at gøre de lange arbejdsdage mindre attraktive. Ensomhed på egen krop Så hun snusede lidt rundt. Fandt ud af, hvilke uddannelser folk med spændende job havde taget og endte sidste år på erhvervsøkonomistudiet i Aarhus. Med en klasse fuld af 20-årige. Jeg passede jo slet ikke ind. Jeg prøvede virkelig at gøre en indsats, men for at være social med dem, kunne jeg slet ikke være mig selv. For første gang oplevede jeg den ensomhed, hvor man går hjem fra skole og tænker: Nå, jeg snakkede da vist overhovedet ikke med nogen. Heller ikke i dag. Mit enorme sociale behov blev slet ikke opfyldt, fortæller formanden med tanke på de ensomme unge, hun som del af Ventilen har hjulpet de seneste syv år. Og så var det jo rarere at blive hjemme, hvilket skete oftere og oftere. Jeg løj både over for mig selv og Brian, når han kom hjem og spurgte, om det havde været en god dag i skolen, sagde jeg bare ja, fin, husker hun. (Fortsættes næste side.) 17

18 ambition for organisationen og tilføjer sit personlige mål som formand. Maria og næstformand, Line. Line går af ved Årsmødet efter to år som næstformand. Det førte i foråret til endnu en selvransagelse, hvor Maria med hjælp fra manden endelig selv fandt stopknappen. Jeg kunne simpelthen ikke gå på kompromis med noget så vigtigt for mig som social kontakt, konstaterer hun. De frivillige skal aldrig nå at kede sig Det gav til gengæld nogle måneders luft, hvor Maria kunne finde ud af, hvad hun så skulle. Og ikke mindst tid til at forme formandsstolen, så den passer til hende. Her er det blevet en mærkesag for hende, at pleje de frivillige, der er fundamentet for alt, hvad Ventilen gør. Det skal være sjovt og udfordrende at være frivillig i Ventilen, og der skal være nye udfordringer for enhver smag. Vi har landets bedste frivillige, og vi skal give dem alle muligheder for at blive hos os. De skal aldrig nå at kede sig, inden vi finder en ny post til dem. Vi skal være bedre til at vise, hvor mange muligheder, man har for at udvikle sig og møde nye udfordringer som frivillig. For eksempel, hvad bestyrelsespladserne indebærer, og hvor meget man rent faktisk kan få lov at lave, hvis man gør sig klart, hvad man præcist brænder for. Det er min drøm, at der en dag er kampvalg om samtlige pladser i bestyrelsen, siger hun om sin Jeg vil gerne huskes som hende, der var med til vores lokale årsmøder eller hende, der sendte den opmuntrende mail, da vi manglede frivillige. Jeg gør meget ud af at være synlig. Kommentere på Facebook, sende en mail, hvis jeg falder over noget fedt på hjemmesiden. Vi glemmer tit at anerkende, når folk gør noget godt. Det går sgu så stærkt hele tiden! Nationale arrangementer vokser Tempoet er netop noget, hun selv er ved at lære at justere på. At hun som landsformand ikke kan have fingrene nede i det hele. Jeg har meget svært ved at sige nej til spændende opgaver. Og jeg skal lære, at jeg ikke behøver at være med til samtlige frivilligmøder i hele landet, selvom jeg rigtig gerne vil. Eller lige holder et lille kursus i ny og næ. Det skal selvfølgelig gøres, men det skal sættes i system, og det skal ikke være mig, konstaterer hun. Igangsætteren i Maria er derfor særligt glad for de mange nationale initiativer, der er i gang i Ventilen. Som Fagligt Udvalg, det nye HR-Udvalg og den store frivilligkonference i november, som Uddannelsesudvalget er i fuld gang med at gøre klar. Jeg var selv god til at finde nye udfordringer i organisationen, så jeg ikke nåede at kede mig, fortæller formanden og håber, at de nye tiltag kan sikre, at andre frivillige gør det samme. De nationale arrangementer vokser. Det, håber jeg, er med til, at man som frivillig hele tiden tænker, at det nok ikke er nu, man skal stoppe. Formanden bliver altid valgt for to år ad gangen, og Maria fortsætter altså som landsformand minimum frem til september

19 Fokus på faglig- og frivillighed Fagligt udvalg og HR-udvalg Det er de frivillige, der laver alt fodarbejdet går på gaden og taler med folk på den nationale Ensomhedsdag. Bygger nye mødesteder op og skaber orden i folks hoveder, når der er brug for det på Roskilde Festival. Altsammen gør de med smil og engagement. Maria vil gerne gøre smilene endnu bredere og beholde de fantastiske frivillige endnu længere tid. Målet i 2015 er at være et hold på 370 frivillige ikke kun i mødestederne, men også andre typer frivillige. Har du lyst? Marias ambition er at gøre Ventilen til den absolut bedste organisation for frivillige fordi, det er de frivillige, der sørger for, at Ventilen kan fortsætte med at vokse. Hun og bestyrelsen har derfor nedsat et HR-udvalg. Udvalget er helt nyt og skal sikre, at alle frivillige bliver udfordret, udvikler sig, får anerkendelse og generelt oplever, at de i Ventilen får en kreativ legeplads med højt til loftet. Alle kan være med også selvom du ikke har en fortid i Ventilen - hvis du har en interesse for personalepolitik og gode idéer til, hvordan det kan blive endnu bedre at være Ventil-frivillig. Desuden er der for alvor kommet i gang i Fagligt udvalg. Det blev nedsat i slutningen af 2011 og har til opgave at ruste de frivillige endnu bedre. Her vil det mere være de faglige problemstillinger, de frivillige står over for i arbejdet med de unge og i mødestedet. For eksempel, hvordan de frivillige får den bedst mulige supervion eller er bedre rustet i samtalen med en ny ung. For at være med i Fagligt udvalg skal du have en relevant faglig baggrund, som psykologi, pædagogik med videre. Læs mere på ventilen.dk/udvalg Til at blive en del af Ventilens bestyrelse - så send din opstilling til Første møde med bestyrelsen om en måned skal en ny vælges. Maria vil gerne synliggøre, hvor mange udfordringer der er som Ventilfrivillig, når man synes, man har været i mødestedet (for) længe. 19

20 Netwerk Ventilens nye store projekt Ventilens sekretariatsleder, Rillo, ved Mary Fondens konference om ensomhed, november 2011 Finansieret af Lauritzen Fonden Vi er utrolig glade for og stolte over, at Mary Fonden sidste efterår udpegede ensomhed som deres nye indsatsområde og valgte at samarbejde med Ventilen om projekt Netwerk. I maj og juni har Ventilens og Mary Fondens projektledere turneret landet rundt for at instruere lærerne fra de 20 testskoler i forløbet, der startede op i de nye 1. årgangsklasser efter sommerferien.i efteråret bliver der samlet op og evalueret på projektet, så mange flere ungdomsuddannelser kan få gavn af det til uddannelsesopstart i august Netwerk handler om at forebygge ensomhed blandt alle elever ved at skabe stærkere fællesskaber på ungdomsuddannelserne samt give lærerne redskaber til at håndtere og hjælpe de elever, der føler sig ensomme. Se mere på hjemmesiden projektnetwerk.dk Få øje på den stille og tag kontakten Netværksådan! Netværk sådan! er et samarbejde mellem Socialt Udviklingscenter SUS og Ventilen og er finansieret af Bikubenfonden og Egmont Fonden. Projektet slutter i januar Hjemmesiden vaerktoej.ventilen.dk offentliggøres 1. oktober Siden 2010 har Kolding, Odense og Næstved Kommune deltaget i Ventilens store samarbejdsprojekt Netværk sådan!, hvor fagfolk og frivillige sammen skal finde løsninger for at forbygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Otte pilotprojekter har været i gang i de tre byer, og projektets udviklingsfase blev rundet af over sommeren 2012, hvor metoder og redskaber er samlet til en værktøjskasse til rådighed på nettet for alle, der arbejder med unge både fagpersoner og frivillige. Værktøjskassen er færdig til oktober, og vil løbende blive opdateret med nye råd og konkrete muligheder. Det handler jo om, at lærere, fodboldtrænere og alle andre, der arbejder med unge, skal få nogle redskaber til at få øje på den stille og ensomme, der måske ikke lige gør opmærksom på sig selv. Inden mistrivslen bliver så stor, at den unge fx dropper ud af skolen. Men også nogle råd til, hvordan man bedst lige hiver fat i den unge og spørger: Hvordan går du egentlig og har det? for det ved vi, at mange synes er rigtig svært, siger projektleder fra Ventilen Karen Lerstrup Pedersen og tilføjer, at næste skridt bliver at skabe kendskab til værktøjskassen, så andre kan få gavn af arbejdet i projektet. 20

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 v. Pernille Egholm Hermansen Her kan du læse den skrevne version af den beretning Ventilen Danmarks formand, Pernille Egholm Hermansen, holdt ved Ventilens årsmøde d. 25. september

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Netwerk. om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser

Netwerk. om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser At skabe fællesskab Skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelse er et stort skridt i et ungdomsliv. Et skridt ind i en verden, der både

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning Evaluering Opland Netværkssted og mentorordning Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere