Referat af Dansk Træforenings Generalforsamling 5. maj 2009, Holte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Dansk Træforenings Generalforsamling 5. maj 2009, Holte"

Transkript

1 Referat af Dansk Træforenings Generalforsamling 5. maj 2009, Holte Bestyrelsens formand, Carsten Rittig bød medlemmerne velkommen til Dansk Træforenings Generalforsamling nr Han pointerede at denne Generalforsamling var speciel og markerede et generationsskifte med Jakob Rygg Klaumann ved roret, idet Morten Bjørner, efter 20 år i Dansk Træforening og 54 år i branchen trak sig tilbage. Carsten Rittig fortalte om den næsten glemte Formandskæde som var hentet frem fra gemmerne. Kæden var blevet opdateret med Carsten Rittigs navn og der var gjort plads til yderligere 3 efterfølgende formænd. Carsten Rittig gennemgik herefter dagsordenen og bød ved samme lejlighed velkommen til nye deltagere, eller gengangere der optrådte i nyt regi: Førstegangsmødere: Johannes Sørensen, DLH Per Thanning Johansen, Jacob Kjellerup Trælastagentur A/S Jørgen Jensen, Møller & Sørensen A/S Jakob Olesen, Stora Enso Træ A/S Morten Lind, A/S Hjalmar Wennerth Lars Lind, A/S Hjalmar Wennerth genmøder Thomas Toftgaard, Sunds Gapro A/S - Nyt medlem Jere Olkkonen, UPM-Kymmene Wood A/S Finn Vine Nielsen, UPM-Kymmene Wood A/S Robin Wilen, ligeledes UPM-Kymmene Wood A/S Peder Carlo Babis, Vima A/S - tidligere med for Walter Jessen, Hørning Leif Waltari, Vänerply Michael Jacobsen, DLH, Morten Bjørners gamle lærling. Rikke Jensen, DLH samt Anders Bitzer, Global Timber. 1

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Årsregnskab til godkendelse 4. Bestyrelsens forslag til budget og uændret kontingent 5. Valg af bestyrelse Dansk Træforening Niels Pedersen indstilles til genvalg. Bestyrelsen består herudover af Carsten Rittig, Per S. Andreasen, Morten Bergsten & Bjarne Risør. Dansk Træforenings legat Der foreslås genvalg af Carsten Rittig, Bjarne Risør, Per S. Andreasen, Jørgen Jensen og Anders Jensen. Træ Er Miljø Anders Jensen, Carsten Rittig suppleant, indstilles til genvalg. 6. Valg af revisor Statsaut. revisor Nielsen & Christensen indstilles til genvalg. 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt 2

3 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Anders Jensen fra JEMA A/S til at styre Generalforsamlingen gennem den stramme tidsplan. Anders Jensen blev valgt med bifald. Anders Jensen takkede for valget og gik herefter til punkt 2. på dagsordenen og gav ordet videre til formanden som aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsesformand Carsten Rittig orienterede: Generelt var 2008 et vanskeligt år, præget af et uroligt og hurtigt omslag med deraf følgende ændringer og udfordringer, som også vil sætte sit præg på Alle foreningens sektioner var direkte berørt. Finanskrisen ramte erhvervet uset hurtigt og den ramte bredt, og alle foreningens sektioner stod i første række: Trælast 2008 var præget af fortsat kraftigt faldende efterspørgsel og priser. Prisnedgangen var forstærket af at produktionsbegrænsninger først havde virkning fra midten af året, hvorfor lagrene i producentlandene fortsat steg første halvår. Produktionsbegrænsningerne var kraftigst i Euro-landene, da Sverige havde haft en klar valutafordel i perioden. Importen til Danmark faldt markant fra; Finland ca. 35 %; Norge ca. 20 %; Sverige 14 %. Savværkernes indtjening havde været, og var stadig, meget hårdt presset, hvilket ud over produktionsbegrænsningerne, havde betydet lukninger af savværker, og man måtte forvente at flere kom til, hvis ikke markedet snarligt ville ændrer sig markant. Prisen på tømmer steg marginalt i Sverige, men faldt i Finland. Af producentlande i Europa (ekskl. Rusland), var Tyskland fortsat størst, men Sverige halede atter kraftigt ind. Herefter fulgte Finland og Østrig. Indtil 2002 var Sverige største producentland. CE-mærkning af konstruktionstræ i henhold til EN var blevet udskudt endnu 1 år til 1. september Plader Efterspørgslen på plader faldt kraftigt efter sommerferien, og sidst på året begyndte priserne at vige. Noget på spånplader, mere på MDF plader, men allermest på krydsfiner. Specielt havde priserne på konstruktionskrydsfiner og birk-krydsfiner været stærkt faldende. 3

4 Prisen på filmbelagt birk var nu nede omkring det halve af hvad den var da den toppede, hvorfor man måtte forvente fabrikslukninger i Finland og Rusland i I den europæiske paraplyorganisation for plader, UCIP, havde man fra centraleuropæisk side valgt at pege på Tonny Dalsgaard, DLH, som næstformand og repræsentant for danske/nordiske interesser. Hårdttræ 1. halvår af 2008 var et svagt vigende marked med moderate prisfald. I 2. halvår, dog specielt 4. kvartal var markedet kraftigt vigende med markante prisfald på alt hårdttræ. Krisen gav store udfordringer i industrien. Varelagrene skulle nedbringes og afsætningen faldt markant. Der var hård konkurrence som mere var præget af nedbringelse af varelagre end af fokus på indtjening. Fælles Code of conduct Code of Conduct blev vedtaget på sidste års Generalforsamling. Det har vist sig at være en længere procedure at få udpeget en formand for klagenævnet via Sø- og Handelsretten, men man er nu tæt på udpegelse. Der havde ikke været rejst sager til behandling i klagenævnet. Burma Den politiske situation var uændret. EU forventedes at videreføre gældende sanktioner når fællesholdningen skulle fornys. Bestyrelsen havde besluttet at der ikke for nærværende var rum for yderligere stramning af Code of Conduct i relation til Burma. Forslag til plan for arbejdet med en indkøbspolitik for Dansk Træforening. På generalforsamlingen i Ribe sidste år blev der fremsat forslag om at etablere en egentlig indkøbspolitik som overbygning til foreningens Code of Conduct. I foreningens Code of Conduct har foreningen fra starten besluttet at lægge sig tæt op ad miljøministeriets offentlige indkøbsvejledning og de dokumentationsmuligheder den anviser for lovligt og bæredygtigt træ når den endeligt ligger fast. Der forelå ved Generalforsamlingen endnu ikke en specifik vejledning fra Miljøministeriet. Frem til 1. april 2009 havde der været en midlertidig vejledning med fokus på certificeret træ - PEFC og FSC, men der var ikke vished for hvornår den endelige vejledning kunne være klar. I kampen mod illegalt træ lancerede EU-Kommissionen i oktober 2008 et forslag til EUlovgivning der fastlægger skærpede krav til importører af træ i EU. 4

5 EU-forslaget var ikke forhandlet på plads og selvom foreningen ikke kendte det endelige indhold, havde bestyrelsen besluttet at arbejdet med foreningens indkøbspolitik skulle igangsættes. Dansk Træforenings indkøbspolitik skulle afspejle EU s kommende lovgivning, herunder de forventede tiltag i kommissionens udspil, som bygger på due diligence og risikoanalyser. I Kommissionens udspil skitseres muligheden for at nationale brancheforeninger, f.eks. Dansk Træforening, kunne spille en rolle som kontrolinstans af træets legalitet. Foreningen ville følge denne udvikling tæt. Carsten Rittig meddelte at det var foreningens ønske, at medlemmerne i videst muligt omfang skulle involveres i arbejdet og at der vil blive indkaldt til sektionsmøder i stil med dem der førte op til vedtagelsen af Code of Conduct. Formanden fortalte at det var relativt tungt stof og hvis der var behov for det, kunne Jakob svare på eventuelle spørgsmål. Han glædede sig også over at Generalforsamlingen senere på dagen skulle høre mere om EU-lovforslagets indhold og mulige konsekvenser når Christian Lundmark fra Skov- og Naturstyrelsen ville holde sit oplæg om EU s forslag til lovgivning. Formanden fortalte kort, at Corporate Social Responsability (CSR) for tiden var et af de hyppigst omtalte emner i erhvervslivet, og at emnet på mange måder relaterer sig til spørgsmålet om legalitet, Code of Conduct m.v.. Det var også grunden til at der dette år var blevet valgt at sætte fokus på CSR på Generalforsamlingen, endda med historiens første kvindelige indlæg, nemlig af Rikke Jensen fra DLH, som havde stor erfaring på området. Træ Er Miljø klimaaktiviteter Formanden berettede at Træ Er Miljø som foreningen er sekretariat for havde lanceret sin informationskampagne Træ gavner klimaet som skulle fortsætte frem mod Klimakonferencen i København i december Træ Er Miljøs kampagne promoverede træ som CO2-bank og som det mest klimavenlige råmateriale. Omdrejningspunktet for Træ Er Miljøs arbejde er som samler alt hvad der er værd at vide om træets positive rolle i kampen mod klimaforandringerne. Formanden meddelte at man i pausen ville vise den klimafilm som Træ Er Miljø senest har oversat og redigeret: En bekvem sandhed. 5

6 Formanden kunne i øvrigt oplyse at Morten Bjørner ville fortsætte som formand for Træ Er Miljøs stabsgruppe (Dansk Industri, Dansk Skovforening, Dansk Træforening) frem til klimakampagnens afslutning. Nyt domicil Formanden fortsatte beretningen med at fortælle, at tiden, efter 16 gode år i Lyngby, hvor foreningen havde delt hus med TOP nu Træinformation - desværre var kommet, hvor vejene skulle skilles, idet Træinformation ønskede at realisere sine udvidelsesplaner. Formanden fortalte at foreningen i en længere periode havde undersøgt alternativer for et nyt domicil til Dansk Træforening. Man var her nået frem til en spændende løsning, som ville indebærer gode muligheder for synergi og fælles initiativer: Foreningen skulle flytte nordpå til Nærum, nærmere betegnet Egebækgård, hvor TUN hører hjemme. Det var lykkedes TUN at få udvidet sit kontorareal. Samtidig var en spændende ombygning gået i gang, og resultatet bliver, at Dansk Træforening får råderum og adgang til fælles faciliteter, herunder møde- og konference lokaler, i samme størrelsesorden som foreningen havde haft tidligere i Lyngby. Foreningen har hidtil på mange områder haft et godt samarbejde med TUN. Ny hjemmeside styrker kommunikationen til medlemmerne Foreningen havde i februar fået en ny hjemmeside som løbende skulle udbygges og samle al relevant information om foreningen og dens aktiviteter. Medlemmerne havde taget positivt imod hjemmesiden og en løbende medlemsreaktion var velkommen. Dirigenten gav herefter ordet til DLH, der havde 2 spørgsmål til beretningen: Peter K. Kristensen, DLH kommenterede 2 forhold: 1) vedr. etablering af en indkøbspolitik med forslag om at accelerere processen 2) vedr. foreningens Code of Conduct og Burma, med forslag om at DTFs bestyrelse, når der er udpeget en formand for klagenævnet, afprøver Burmaproblemstillingen i klagenævnet. DLHs kommentarer er angivet i fuld tekst som bilag til referatet. Jakob Rygg Klaumann kommenterede DLH s indlæg vedr. indkøbspolitik: Foreningen ville gerne accelerere arbejdet med en indkøbspolitik. Han mente at det ville være godt for foreningen at etablere en indkøbspolitik der ikke mindst ruster medlemmerne til en kommende EU-lovgivning. Det vil være et værdifuldt aktiv for medlemskabet. Han mente også at det ville være muligt at have en grovskitse klar for det videre arbejde inden sommerferien. Han glædede sig i den forbindelse over, at Christian Lundmark Jensen fra Skov- og Naturstyrelsen senere skulle kaste mere lys over EU- Kommissionens lovforslag. Carsten Rittig kommenterede spørgsmålet om Burma, idet han præciserede at Dansk Træforenings bestyrelse ikke kan tage en klagesag op, men at medlemmer ligesom 6

7 klagenævnet selv er berettiget til at rejse en sag. Ham bekendt havde klagenævnet ingen planer om at rejse en sag. Det står naturligvis et medlem frit for at rejse en sag og derved afprøve bestemmelserne i CoC. Beretningen kunne herefter godkendes af Generalforsamlingen. 3. Årsregnskab til godkendelse, herunder årsregnskab for Dansk Træforenings legat Carsten Rittig behandlede punkterne 3 & 4 under et. Der havde i 2008 været indtægter højere end budgetteret. Det skyldtes at der havde været flere arbejdstimer for Træ Er Miljø end forudset og at der var indregnet den aftalte kompensation for fraflytningen fra Træinformations lokaler. Ligeledes havde foreningens omkostninger været højere end budgetteret. Det skyldtes udgifterne til advokatbistand i forbindelse med fraflytning og code of conduct, samt højere personaleomkostninger end forventet. Vedrørende Dansk Træforenings Legat kunne formanden berette at Legatet rådede over færre og færre frie midler, således at medlemskabet i Træ Er Miljø fremover ikke kan dækkes af legatet alene. Formanden konkluderede at foreningens indtægter og udgifter stod mål med aktiviteterne og at underskuddet stod i rimeligt forhold til egenkapitalen. 4. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen at kontingentsatserne forblev uændret med den tidligere vedtagne indeksregulering af de faste satser på 3,5 % p.a. Efter gennemgangen kunne dirigenten konstatere at der ikke var kommentarer til punkt 3 og 4, hvorfor årsrapporterne, budget og kontingentforslag kunne godkendes. 5. Valg til Bestyrelsen Dansk Træforening Niels Pedersen var indstillet til genvalg. Niels Pedersen blev valgt med bifald. Bestyrelsen bestod herudover af Carsten Rittig, Per S. Andreasen, Morten Bergsten & Bjarne Risør. Dansk Træforenings legat Carsten Rittig, Bjarne Risør, Per S. Andreasen, Jørgen Jensen og Anders Jensen var foreslået til genvalg. Alle blev valgt med bifald. Træ Er Miljø Anders Jensen, Carsten Rittig suppleant, var indstillet til genvalg. De indstillede blev valgt med bifald. 7

8 6. Valg af revisor: Statsaut. revisor Nielsen & Christensen var foreslået genvalgt. Revisoren blev genvalgt. 7. Indkomne forslag Carsten Rittig redegjorde herefter for bestyrelsens forslag om at gøre Morten Bjørner til æresmedlem af Dansk Træforening. En beæret Morten Bjørner takkede for udnævnelsen til æresmedlem. Hertil kommenterede han, at foreningen kunne se frem til at trækkes med ham de næste 31 år, idet han forventede at leve lige så længe som sin bedstefar der var blevet 101 år gammel. 8. Eventuelt Der blev ikke rejst emner under dette punkt og dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet Der var herefter 15 minutters pause hvor filmen Skove og Klimaændringer: En Bekvem Sandhed blev vist. Efter pausen fulgte to eksterne indlæg om Stigende krav til ansvarlighed i leverandørkæden : Rikke Jensen, CSR-koordinator i DLH: CSR hvad betyder det for træbranchen? Christian Lundmark Jensen, forstfuldmægtig i Skov- og Naturstyrelsen: På vej mod EU-lovgivning mod illegalt træ hvad betyder det for din virksomhed? De to foredragsholderes præsentationer forefindes på foreningens hjemmeside under Generalforsamling

9 BILAG: DLH s kommentarer og forslag til foreningen: Vedr. Dansk Træforenings Generalforsamling den 5. maj 2009 DLH s kommentarer og forslag Indkøbspolitik I forbindelse med sidste års generalforsamling fremsatte vi i DLH et forsalg som gik på at foreningen inden 6 mdr. udarbejder et forslag til en indkøbspolitik for foreningens medlemmer. Desværre nåede foreningen ikke dette inden de 6 måneder og der er desværre heller ikke her 12 måneder senere formuleret en indkøbspolitik. Det er vi selvfølgelig skuffede over da vi mener det er et meget vigtigt værktøj for foreningen som den dermed mangler. Vi ser en ambitiøs indkøbspolitik som meget vigtigt for foreningen og dens medlemmer, dels fordi det vil give foreningen en stærkere profil i den offentlige debat og i det daglige lobbyarbejde på Christiansborg og i Bruxelles og dels fordi, hvis den udarbejdes rigtig vil kunne være et vigtigt værktøj i forhold til de dokumentationskrav vi ser fra USA med Lacey Act og således som EU regler for handel med træ i EU med stor sandsynlighed bliver udformet. Man kunne sagtens forstille sig situationer hvor foreningens medlemmer vil blive foretrukket som leverandører fordi de har tilsluttet sig en indkøbspolitik som garantere lovlighed og kendt oprindelse, således at vores kunder ikke behøver bekymre sig om dette, eller hvor medlemmernes kunder f.eks. en møbelhandler der eksportere til USA ved, at hvis de køber træ fra et af medlemmerne, så kan de med garanti leve op til Lacey Act kravene hvis vi kan nå til dette punkt så er medlemskabet af foreningen uundværligt og så skaber foreningen for alvor værdi for sine medlemmer. Det er derfor også glædeligt når foreningens formand i sin beretning gør rede for en køreplan som hvis jeg forstår det korrekt vil betyde at vi til næste generalforsamling kan vedtage en indkøbspolitik. Jeg vil dog gerne opfordre til at bestyrelsen og sekretariatet accelerere processen således at vi inden denne sommer kan se en grovskitse for indkøbspolitikken og således at foreningens bestyrelse i efteråret kan vedtage en næsten færdig politik og således at foreningens medlemmer kan indkaldes til orienteringsmøder i starten af foråret. Vi behøver ikke afvente at politikkerne vedtager offentlige indkøbsvejledninger og ny lovgivning, for allerede nu tegner der sig et klart billede af at i fremtiden skal vi kunne dokumentere oprindelsen på træet altså hvor træet blev fældet og ikke eksportlandet. Lacey Act fungere efter dette princip og udkastet til EU s lovgivning, som jeg har set, arbejder også med dette princip måske en lærerstreg fra sagen om Burmateak hvor EU s intentioner blev fanget af en teknikalitet omkring forarbejdningsandel som resulterer i nyt oprindelsesland og dermed undergraver EU s sanktioner mod Burma. 9

10 Forslag fra DLH Vi foreslår derfor i tråd med formandens beretning at DTF inden sommerferien i år udarbejder en grovskitse for en indkøbspolitik, at bestyrelsen i løbet af efteråret vedtager en næsten færdig indkøbspolitik således at foreningen i løbet af foråret arrangerer sektionsmøder for medlemmerne, hvor foreningen redegøre detaljeret for en næsten færdig indkøbspolitik og hvilke muligheder/ konsekvenser den vil få for medlemmerne. Endelig foreslår vi at vi seneste på næste generalforsamling kan stemme om en ny indkøbspolitik. Burma og Code of Conduct I forhold til nogle af medlemmernes salg af burmateak, som er blevet forarbejdet i f.eks. Thailand eller Singapore så kan vi forstå at foreningen har spurgt deres advokat, Horten, om CoC kan bruges i denne sag hvilket advokaten med et vist forbehold konkluderede at den ikke kan, da den ifølge Horten kun kan bruges hvis der beviseligt er sket lovbrud. Vi finder dette meget bekymrende og vi vil derfor opfordre foreningen til alligevel at afprøve CoC en på Burmaproblemstillingen når der er udpeget en formand for klagenævnet af Sø og Handelsretten. Vi mener at denne sag er meget principiel og det er derfor vigtigt at få afprøvet om CoC en kan anvendes i sådanne sager. Forslag fra DLH DTFs bestyrelse bør når der er udpeget en formand for klagenævnet afprøve Burmaproblemstillingen i klagenævnet. Afslutningsvis vil vi selvfølgelig gerne understrege af vi står til rådighed hvis foreningen har brug for vores input og erfaring i arbejdet med en ny indkøbspolitik og vi står selvfølgelig også til rådighed når Burmaproblemstillingen skal indklages til klagenævnet. 5. maj 2009 PKK 10

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014 DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Bestyrelsens beretning 3. Årsregnskab til godkendelse 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Dansk Træforenings Generalforsamling Ribe, 22. maj 2008

Referat af Dansk Træforenings Generalforsamling Ribe, 22. maj 2008 Referat af Dansk Træforenings Generalforsamling Ribe, 22. maj 2008 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Årsregnskab til godkendelse, herunder årsregnskab for Dansk Træforenings Legat

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Møde Tid og sted Generalforsamling Mandag, d. 24. oktober 2016, kl. 18:00, Hotel Opus, Horsens Den 24. oktober 2016 kl. 18.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål www.genanvendbiomasse.dk Referat, Generalforsamling den 20. april 2007 kl. 10:00 Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 Kbh.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Indhold: Brev forud for generalforsamlingen...2 Baggrundsdokument til de på dagsordenen følgende punkter:...3 Tale fra

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 LEGO System A/S Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen og præsenterede dagordenen for generalforsamlingen som følgende:

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat. fra. Efter bestyrelsens forslag blev advokat Kristian Dalsgaard valgt som dirigent.

Referat. fra. Efter bestyrelsens forslag blev advokat Kristian Dalsgaard valgt som dirigent. Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Insolvensadvokater afholdt den 26. maj 2014 kl. 17.00 hos Advokatfirmaet Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K. Dagsordenen var som følger: 1. Valg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Prisstigningerne på savet trælast er fortsat i 2014, både Q1 og Q2, og der forventes fortsat høje råvarepriser.

Prisstigningerne på savet trælast er fortsat i 2014, både Q1 og Q2, og der forventes fortsat høje råvarepriser. Bestyrelsens beretning 2013-2014 Selv med regeringens iværksættelse af forskellige vækstinitiativer blev 2013 heller ikke det økonomiske vendepunkt for dansk økonomi, som man kunne have ønsket sig. Det

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere